Plastiklerin Şekillendirilme Yöntemleri Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plastiklerin Şekillendirilme Yöntemleri. 13.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER"

Transkript

1 Plastiklerin Şekillendirilme Yöntemleri

2 Sanayide üretilen plastikler ancak iyi bir biçimlendirme ile değer kazanırlar. Plastikler türüne ve kullanım amaçlarına göre değişik şekillerde biçimlendirilirler. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilirler. 1. Kalıplama 1.1. Basınç kalıplama 1.2. Transfer kalıplama 1.3 Basınçlı katlandırma yöntemi 1.4. Döner kalıplama 1.5. Döner döküm kalıplama 1.6. Enjeksiyon kalıplama 1.7. Enjeksiyon ile şişirme kalıplama 1.8. Santrifüj döküm kalıplama 1.9. Döküm kalıplama 2. Diğer biçimlendirme yöntemleri 2.1. Ekstrüzyon 2.2. Şişirme ile film çekme 2.3. Kalıpsız ekstrüzyon 2.4. Basınçta ısı ile biçimlendirme 2.5. Lif sarma 2.6. Köpük plastik

3 Kalıplama Yöntemleri

4 Basınçlı Kalıplama Yöntem ısıtılabilen ve soğutulabilen kalıp alt ve üst parçaları arasında polimer toz veya tabletlerin ısı ve basınç altında belirli bir süre preslenmesinden ibarettir Basınç kalıplama yönteminde kalıba alınan malzemenin; biçimlendirme sıcaklığı, basıncı ve süresi malzeme cinsine ve biçimlendirilecek parçanın büyüklüğü ile konstrüksiyonuna göre değişir. Genelde bu değerler; basınç için 7-80MPa, sıcaklık için ºC ve polimerizasyon süresi için 1-20 dakika olarak verilebilir. Granül veya toz halindeki malzeme presleme ile ön şekillendirilerek tablet haline getirilir. Önceden ısıtılmış kalıba konur ve erkek klıp tarafından basınç uygulanır. Yoğunlaşma polimerizasyonu ile reçine rijit hale gelir. Daha sonra kalıp açılarak koniklikten yararlanmak sureti ile parçalar bazen çıkarıcı millere gerek olmadan bazen ise çıkarıcı miller kullanılarak dışarıya alınır. Her defasında kalıp iyice temizlenerek gereğinde yapışmayı önleyici yağlama yapılır.

5

6

7 Basınçlı Kalıplama Yöntemleri Pozitif Kalıplama:Kalıp içine sadece parçayı oluşturacak kadar malzeme konur ve basınç sadece parçanın oluşturulması için harcanır. Yöntemde; gerek malzeme gerekse enerji yönünden tasarruf sağlanır ancak kalıba konacak plastik miktarının çok iyi ayarlanması gerekir ki parça eksik çıkmasın.

8 Basınçlı Kalıplama Yöntemleri Yarı-Pozitif Kalıplama: Dişi kalıbın üst yüzeyine taşma kanalı açılır ve kalıp boşluğuna gereğinden biraz daha fazla malzeme konur ve kalıba daha az basınç uygulanır. Fazla plastik taşma kanallarını doldurur ve yoğun parçalar elde edilebilir.

9 Basınçlı Kalıplama Yöntemleri Taşmalı Kalıplama: Basit bir kalıp ve gereğinden fazla malzeme kalıp içine konur. Kalıplama sırasında malzeme kalıptan taşar ve taşma yolunu tıkayarak plastiğin üst kalıp üzerine baskı yapmasına sağlar. Diğer bir deyişle basınç sadece plastik için değil taşan kısım için de harcanır. Parça kalıptan çıkarıldıktan sonra fazla kısmı kesilir. Kalıp maliyeti düşük, malzeme kaybı fazla ve yoğun parça imalatı yapılamayan yöntemdir.

10 Basınçlı Kalıplama Ürünleri Ucuz ve basit bir yöntem olan basınçlı kalıplama; Elektrik anahtarı parçaları, radyo televizyon kasaları, çekmece ve kasaya benzeyen parçalar, düğme ve elektrik parçaları gibi küçük ve çok boşluklu parçaların üretimi için uygundur. Ayrıntılı, karmaşık ve ağır parçaların üretimi için uygun değildir

11 Basınç Kalıplama. Kalıplama cihazları genelde hidrolik sistemli bazen havalı bazen de el ile çalıştırılabilen şekilde üretilmişlerdir, değişik güçlerde olabilirler. Kalıp yapımında ortamın korozif olabileceği de düşünülerek dirençli malzemeler seçilir. örn.malzeme numarası Nr olan ve kimyasal bişeşimine göre C: %0,1 Mn: %0,3 Cr: %5 Mo: % 0,75 V : %0,23 ). Kalıpların alt ve üst parçalarının birbirleriyle çok iyi temas etmesinin sağlanması ve, eksantrikliklerin minimum düzeyde tutulabilmesi için kalıp konstrüksiyonuna dikkat edilmesi gerekir. Kalıp yüzeyleri çok iyi işlenerek parlatılmalı ve tercihen sert krom ile kaplanmalıdır. Biçimlendirilecek parça açısından kalıplarda; kalın cidarlardan, keskin köşelerden, değişik cidar kalınlıklarından kaçınılmalı, dayanıklılık vermesi bakımından da destek (feder) tasarımları yapılmalıdır. Plastik malzeme cinsine ve kalıp biçimine bağlı olarak çekme payı hesaplanmalıdır.

12 Basınç Kalıplama Kalıp tasarımları malzeme akışını en iyi şekilde sağlayacak ve gerilimleri azaltacak şekilde yapılmalıdır. Parça üretimi sırasında çıkan gazlar için de kanallar konulabilir. kalıpların ısıtılması; kalıp yarıları içine elektrik tellerinin döşenmesi ve akım geçirilmesi yada kanallardan buhar geçirilerek yapılır. Termoset malzemeler şekillendirilecekse elektrikli ısıtıcıların kullanılması tercih edilir. Kalıplarda ısıtma ve soğutmayı sağlayacak ve seri çalışmayı gerçekleştirecek çıkarıcı miller ve bazen de çapak kesme sistemleri bulunur. Parça maliyetleri bakımından bir kalıbın adet iş parçası basabilmesi gerekmektedir. Basınç kalıplama yönteminde gerekli miktarda plastik malzeme kalıp iç boşluğuna ya doğrudan ya da bir tezgahta disk, silindir gibi şekillere getirilerek koyulur. Bu amaç için geliştirilmiş helezonlu sistemlerden yararlanılır. Biçimlendirme cihazını otomatik olarak besleyecek ölçülü şarjlar veya ön şekilli preslenmiş parçalar böylece seri çalışmayı sağlarlar. Ayrıca bu şarjlar veya ön şekilli parçalar biçimlendirme sıcaklığının 50ºC aşağısına ısıtılarak çalışma veriminin arttırılması sağlanabilir.

13 Basınç Kalıplama Basınç kalıplama yönteminin avantajları: Biçimlendirilmiş parçada mekanik özellikler bakımından bölgesel farklılıklar yoktur, gerilmeler bulunmaz. Parçada merkez kaçıklığı pek görülmez. Hücresel boşluklar oluşmaz. Malzeme akışından kaynaklanan erozyon azlığı kalıp bakım masraflarının düşük olmasını sağlar. Kalıp konstrüksiyonları her türlü cihaza kolayca uyarlanabilir. Malzeme kayıpları azdır. Presin son kapama basıncına gerek kalmadan boşluk alıcı güce erişir. Basınçlı kalıplama yönteminim dezavantajları: İşlem süresi uzundur. Parçaya ait yükseklik toleransları çapaktan dolayı kritik hale gelir., İnce kesitli parçalar çabuk hasar görür. Çapak giderme güçtür. Parça derinliğinin parça iç çapı veya ölçüsünün iki buçuk mislinden fazla olması halinde bölgesel özellik değişimleri görünür. Bunu en aza indirgemek için 25 mm derinliğindeki parçalar için 210 kgf/cm 2 lik nominal değerde bir basıncın her ilave 25 mm derinlik için 50kgf/cm 2 arttırılması gerekir.

14 Transfer (İletmeli) Kalıplama Basınçlı kalıplama yöntemine benzeyen bir yöntem olmasına karşın kullanılan kalıplar farklıdır. Çünkü kalıplama süresince kalıplar devamlı kapalı kalmaktadır. Kalıplama için yeterli miktarda reçine ayrı bir kalıba (iletme odasına) konur ve C a ısıtılarak malzeme eritilir. İletme odası bir yollukla kalıp iç boşluğuna bağlanır. Erimiş plastik MPa basınçla kalıp içine basılır. Kalıp içinde malzemede çapraz bağlar oluşuncaya kadar yani malzeme katılaşıncaya kadar bekletilir ve daha sonra parça kalıptan çıkarılır.

15

16 . Transfer (İletmeli) Kalıplama Transfer kalıplama yönteminin üstünlükleri: 1-Plastik sıvı halde bulunduğundan, parça içinde gömülü olarak kalması için kalıba takılan parçaların bozulma ihtimali daha azdır. 2- İnce kesitli ve ayrıntılı parçalar üretilebilir. 3- Termoset malzemenin kalıp içinde sertleşme süresi daha kısadır. 4- Malzeme iletme odasında sıcaklık her tarafta aynı olacak şekilde ısıtma yapılabilir. Kalıba giren plastik malzeme bu bölgede de ayrıca ısıtılmış olur. 5- Basınçlı kalıplamaya kıyasla daha hızlı bir yöntemdir. 6- Basınçlı kalıplamaya kıyasla daha pahalı bir yöntem olmasına karşın malzeme kalıbı daha iyi doldurur. 7- Çok boşluklu kalıplar içinde uygun bir yöntemdir İletme odasındaki plastik kayıp malzemedir ve temizlenmesi gerekir. Plastik malzeme kalıp içinde daha uzun süre eriyik (sıvı) halde kaldığı için kullanılan kalıplar, basınçlı kalıplamada kullanılan kalıplardan farklıdır. Transfer kalıplama yöntemi, basınçlı kalıplama yöntemi gibi termoset malzemelere uygulanır.

17 Transfer (İletmeli) Kalıplama Distribütör kapağı, içinde gömülü metal parçalar olan fişler ve kozmetik şişe kapakları transfer kalıplama yöntemi ile üretilebilir.

18 Yöntem Seçimi Basınçlı kalıplama yada transfer kalıplama yönteminin seçimi; Kullanılacak plastiğin çeşidine kıyasla daha çok üretilecek parça şekline bağlı olarak seçilir.

19 Basınçlı Katlandırma Yöntemi Yöntemde; reçine emdirilmiş veya reçine ile kaplanmış malzemeler ısı ve basınçla birleştirilir. Yüksek ve alçak basınçlı katlandırma olmak üzere iki bölümde uygulanır. Yüksek basınçla katlandırma ; genellikle fenolik, melamin, silikon ve epoksi gibi termosetlerle emdirilmiş kağıt, bez, nylon gibi malzemelere uygulanır. Katlama ile elde edilen ürünler levha, çubuk veya boru şeklinde olabilir.

20 Basınçlı Katlandırma Yöntemi Katlanacak malzeme önce reçine ile doyurulur, kurutulur ve istenen boyutlarda kesilir. Kesilen levhalar istenilen kalınlık elde edilinceye kadar üst üste konur ve C sıcaklıkta plakalar arasında 7-10 MPa basınçla preslenir.

21 Basınçlı Katlandırma Yöntemi Alçak basınçla katlandırma; cam elyafla kuvvetlendirilmiş veya kağıt, bez pamuk yada nylon elyaf ile takviye edilmiş termoset ve bazı termoplastik reçinelerden ürünler elde edilir. Direkt temas ve karıştırma olmak üzere iki yöntem vardır. Direkt temas yönteminde; kalıp içine takviye malzemesi yerleştirilir, üzerine fırça ve püskürtme yöntemi ile reçine sürülür. İşlem istenen et kalınlığına ulaşıncaya kadar devam eder. Reçine oda sıcaklığında normal basınçta veya fırın içinde sertleştirilir. Parça üretilir.

22 Basınçlı Katlandırma Yöntemi Takviye malzemesi ve reçinenin karıştırılması

23 Basınçlı Katlandırma Yöntemi Yüksek basınçla katlandırma; takviyeli reçine torba ile kaplanır ve torbanın üzerinden basınç verilir (basınçlı torba yöntemi) yada torbanın içinden vakum uygulanır (vakumlu torba yöntemi). basınçlı torba yöntemi vakumlu torba yöntemi

24 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding) Döner kalıplama (rotational molding); istenen büyüklük ve biçimlerde, eksiz, içi boş ve sağlam yapılı parçaların yapılması için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemin aslı kuru ve eriyebilir toz halindeki plastiğin bir veya daha çok ekseni etrafında dönen kalıp iç yüzeyinde sıvı hale dönüştürülmesi ve soğutularak biçimlendirilen parçanın dışarı alınmasından ibarettir. Döner kalıplamada daha çok ısıya dayanıklı plastikler kullanılsa da son zamanlarda dallanmış zincir ve çapraz bağlı polietilen türleriyle bazı termoset plastiklerin de biçimlendirilmesi yaygınlaşmıştır. Yöntem termoplastik ve termoset malzemelerin şekillendirilmesi için uygundur.

25 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding) Isıtma ve döndürme şekillerine görei iki farklı döner kalıplama sistemi vardır. Bunlar rock n roll ve sıcak havalı sistemlerdir. Rock n roll sisteminde, doğrudan dişardan ( çıplal alevle ) ısıtma uygulanır ve bu esnada kalıbın lik bir açıyla ileri- geri titreşmesi sağlanır. Sıcak havalı sistemlerde, kalıbın; bir fırın içinde iken birbirinr dik iki eksen etrafında dönmesi sağlanır. Rock n roll sistemi, daha kısa ısıtma süreçleri ile çalışır ve daha ekonomiktir. Ancak, bu teknikte, emniyet nedeniyle, kalıpların tek tek ve sırayla ısıtılmaları ve kullanımları yapılırken, sıcak havalı olanda birden çok sayıda kalıp aynı anda kullanılmaktadır. Döner kalıplamada kullanılan kalıplar, genellikle basınç oluşmadığından, haddelenmiş çelik ürünler veya alüminyum döküm ile yapılır. Rock n roll sistemin genellikle basit, sıcak havalı sistem ise kompleks, karmaşık şekillerin kalıplanmasında kullanılır.

26 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding) Top, oyuncak, içi boş ve basit ürünlerin imalatında kullanılır. Yöntemde; toz yada sıvı haldeki plastik malzeme karışımı belirli miktarda kalıp içine konur, kalıp kapanır ve birbirine dik iki eksen etrafında döndürülür. Merkezkaç kuvveti etkisi altında malzeme kalıp cidarına yayılır. Döndürme devam ederken kalıp ısıtılır. Kalıpta termoplastik malzeme varsa erir, termoset malzeme varsa sertleşir. Döner kalıp soğutulur ve parça içinden çıkartılır. Yöntemde; PE, PP ve PVC gibi termoplastikler ile epoksi ve polyester gibi termoset malzemeler şekillendirilebilir. Kalıplama süresi diğer kalıplama yöntemlerine kıyasla daha fazladır.

27 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding) İşlem oldukça basittir. Toz veya tablet polimer öngörülen miktarda kalıba konulur. Kalıp önce birbirine dik iki eksen üzerinde aynı anda dönerken ısıtılır. Bu esnada polimer gerekli ısıyı alarak ergir ve viskozitesi düşer. Kalıbın dönmesi sayesinde de kalıbı iyi bir şekilde doldurur. Isıtma istasyonundan sonra kalıp komple soğutma bölümüne gelir. Plastiğin özelliklerine göre uygun bir soğutma işleminden sonra kalıbın açıldığı bölüme gelir. İşlemi tamamlanan parça çıkarılır, kalıp benzer bir işlem için gerekli temizlik ve hazırlıklar yapılarak tekrar doldurulur.

28 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding)

29 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding)

30 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding) Yöntemin avantajları: Plastik türüne göre kontrollü bir soğutma ile kalıptan çıkan ürün, boyutsal kararlılığa sahiptir. Gerilmeler ihtiva etmez. Sınırsız ürün tasarımlama serbestliği vardır. Çeşitli ürünler ve çeşitli renklerdeki plastikler aynı anda kalıplanabilirler. Darbe dayanımı ve rijitlik sağlamak açısından kalıplama birkaç aşama halinde yapılabilir. Artık malzeme en az düzeye indirilmiştir. Kalıp maliyeti ucuzdur ve normal basınçlar kullanılır. Ürüne konulamsı gereken çeşitli metal bağlantılar kalıplama sırasında uygulanabilmektedir. Kapalı simetrik kalıplar kullanılarak elde edilen ürünlerin kesilmesiyle açık uçlu ürünler de elde edilebilmektedir. İşlem sırasında atık malzeme, çapak v.b. oluşmamaktadır. Ürün aşırı gerilim yüklemesi altında katlanmadığından, üründe dah sonra gerilim çatlaması gibi gelişmeler olmamaktadır. Et kalınlıkları ise, örneğin şişirme ile kalıplamada elde edilenden daha homojen olmaktadır. Sadece köşelerde et kalınlığı diğer kısımlardan daha fazladır ki bunun da bir avantaj olduğunu belirtmek gerekir. Ek döner kalıplama işlemi ile(co-orto molding) katmanlı ürünler de elde edilmektedir.

31 Döner (Döndürmeli) Kalıplama (Rotational Molding) Yöntemin dezavantajları; Isıtma ve soğutma işlemleri ancak kalıp dışına uygulanabildiğinden, bu süreler çok uzun sürelerdir. İşlemde kulanılması gereken ve toz halinde bulunan hammaddeleri, diğer işlemlerde kullanabilen granüllere kıyasla daha pahalıdır. Üründe sadece dış boyut ölçüleri hassasiyetle tutturulabilmektedir. Kullanılabilen polimer sayısı, sınırlıdır. Örneğin, PE için erime akış indeks değeri yüksek ; yani molekül ağırlığı nispeten küçük olanlar dah iyi sonuçlar vermektedir. Yine PE de, dallanmış türler tercih edilmektedir. Parçalarda delik vs. gibi bazı detaylar, kalıplama sırasında yapılamadığından, ürün eldesinden sonra mekanik olarak açılmaları gerekmektedir.

32 Döndürmeli Kalıp Ürünleri Döner döküm kalıplama ürünleri gerek çeşit gerekse miktar olarak her yıl git gide artmaktadır. Bulunan yeni malzemeler ve büyütülen makine boyutları ile daha çeşitli ve büyük ürünler sanayinin hizmetine verilmektedir. Bu ürünlerden bazıları: tarımsal püskürtme aletleri, depo ve tohum tankları, otomotiv sanayinde gösterge panoları, gemicilikte kullanılan çeşitli kaplar, kimya fabrikaları için tekne ve depolar, büro ve iş mobilyaları, yazlık masa ve sandalyeler, deniz botları, kamp araçları, çöp bidon ve kabinleri, küçük yüzme havuzları, reklam panoları, mankenler ve yakıt depolarıdır.

33 Döner Döküm Kalıplama Yöntem, döner kalıplama makinalarında epoksi, poliester gibi sıvı reçinelerin veya plastisollerin herhangi bir yola katılaştırılması ve istenilen biçim verildikten sonra kalıpların açılarak çıkarılmasından ibarettir. Döner kalıplamada söylenenler döner döküm kalıplamada da geçerlidir ancak katılaştırma işlemi tamamen kullanılan reçine özelliklerine göre değişiktir. Keza bu reçineler kalıba daha sıkı bir yapışma sağladıkları için kalıp içi yüzeylerine ayırıcı bileşimler ince bir tabaka halinde sürülür.

34 Enjeksiyon (İçtimli kalıplama )Kalıplama Enjeksiyon (içtimli) kalıplama, termoplast bir plastiğin ısıtılmış bir cihaz silindirinin lülesinden kapalı bir kalıba basınç uygulanarak enjekte edilmesi ile yapılan bir işlemdir. Enjeksiyonla Kalıplamanın Avantajları: Yüksek üretim hızında istenen kalitede üretim yapılabilmesi, Nisbeten düşük işçilik maliyeti, Yüzeyi düzgün parça üretimi, Karmaşık şekilli parçaların tek bir işlemle üretiminin mümkün olması, İşlemde yüksek otomasyon sağlanması, Enjeksiyonla kalıplamanın Dezavantajları: Makine maliyetini karşılayabilmek için çok sayıda parça üretiminin gerekmesi, Kaliteli ürün için işlemin yakından denetlenmesine ihtiyaç duyulması, Kalıp maliyetlerinin yüksek olması

35 Injection Molding

36 Enjeksiyon Kalıplama Üretim maliyetlerinin azaltılması ve özel isteklerin karşılanması için enjeksiyon cihazları önemli ölçüde geliştirilmişlerdir. 15 gr dan 23 kg a kadar olan parçaları biçimlendirecek kapasitelerde olanları yapılmış durumdadır. Ayrıca ileri teknikte basınç, sıcaklık ve zamanı kontrol eden, işlem zamanını ayarlayan, üretilen parçaların kalite sapmalarını belirleyen mini bilgisayarlı cihazlar da yapılmıştır. Zamandan tasarruf etmek amacı ile çok istasyonlu Rotary tip cihazlar da geliştirilmiştir. Bu yöntemle enjeksiyon türü tüm termoplastlar, bazı elastomerler ve makine donanımlarında değişiklikler yapılmak kaydı ile termoset ürünler de biçimlendirilebilirler.

37 Enjeksiyon Kalıplama Enjeksiyon kalıplamada hidrolik sistem basıncı, uygulanan sıcaklık ve süre önemli ölçüde plastiğin türüne bağlıdır. Genel bazı değerler vermek gerekirse bunlar basınç için kgf/cm2, sıcaklık için ºC ve süre için de saniye dolaylarındadır. Enjeksiyon kalıplamada kullanılan cihazlar küçük kapasiteli ve basit parçaların kalıplanmasında Piston-Dalgıç tipi, daha kaliteli ve fazla sayıda parçaların kalıplanması için de helezonlu olmak üzere iki ana grupta imal edilebilirler. Isıtma elektrikle gerçekleştirilir. Helezonlu makinelerde helezon hareketi de ısıtıcı etki yapabilir. Kalıp kapama özellikleri bu makineler için çok önemlidir. Aksi halde enjeksiyon basıncının fazlalığı kalıptan malzeme kaçmasına sebep olur. Kalıp kapama donanımları da küçük cihazlar için mekanik, büyük makineler için ise hidrolik veya hidro mekanik olmak üzere 3 tipte üretilirler.

38 Enjeksiyon Kalıplama Piston-Dalgıç tipi enjeksiyon makinesi

39 Helezonlu karşılıklı tip enjeksiyon makinesi Ön plastikleştirici tip enjeksiyon makinesi

40 Enjeksiyon makineleri

41

42 Enjeksiyon Kalıplama

43 Enjeksiyon Kalıplama

44 Enjeksiyon Kalıplama İşlemi Sırası Kalıp, malzeme ve cihaz hazırlıklarının yapılması başta gelir. Plastik malzeme nemli ise kurutulur ( genelde 60ºC-70ºC de 2 saat kurutma için yeterlidir ). Renklendirme ve dolgu maddeleri katkısı gerekiyorsa bunlar yapılır. Kalıp soğuk olmamalıdır, orta yumuşama sıcaklığındaki plastikler için kalıp sıcaklığının 50-70ºC olması iyi sonuç verir. Granül, plastik besleme hunisinden cihaza verilir. Kontrollü bir ısıtma ile eriyen madde istenen sıcaklığa gelince istenen hızda ve basınçta kalıba enjekte edilir. Erimiş plastik cihaz silindirinde fazla tutularak yakılmamalı ve kalıba soğuk halde de enjekte edilmemelidir. Ön plastikleştiricili helezonlu makinelerde besleme hunisinden haznedeki döner helezon yardımı ile ısıtılmış bölgeye sevk edilen plastik granülleri ergimeye başlar. Helezonun dönmesi ile ve sürtünmesiyle plastik maddenin erimesi kolaylaşır. Eriyen madde bir valften geçerek asıl enjeksiyon bölümüne gelir. Burada yeterli birikim sağlanınca otomatik olarak valf ergimiş plastiğin geliş yolunu kapayarak kalıp yolunu açar ve enjeksiyon sağlanır. Çift hareketli helezonlu enjeksiyon makinelerinde de helezonun dönmesi ile ısıtma bölgesinde eriyen plastik ön taraftaki birikme bölgesine gelir. Koşullar yeterli olduğunda kalıba enjeksiyon için bir hidrolik motor ve kavrama yardımı ile helezon, bir piston gibi,ileri doğru çalışır. Bu sırada helezon ön tarafındaki sonsuz valf kapanarak erimiş malzemenin geri kaçmasını önler. Sıkıştırma sistemleri

45 Enjeksiyon Kalıplama Kalıp parçaları

46

47 Enjeksiyon Kalıplama Yoluk sisteminin seçimi büyük önem kazanmaktadır. Dengeli malzeme akışının sağlanabilmesi için sıcak yolluk sistemi tercih edilir. Sıcak Yolluk Sistemi Avantajları: Yolluk temizleme ve kırma işlemi olmadığından işçilikten tasarruf sağlanır, Düşük çevrim süresi, Malzemeden tasarruf, Makine kapasitesinden tasarruf, Yüksek kaliteli parça (gerilmesiz parça) üretimi, Sıcak Yolluk Sistemi Gereksinimleri: Temiz plastik kullanımı, Hassas sıcaklık kontrolü, İyi kalıp tasarımı, Hassas boyut ölçüleriyle kalıp üretimi, Yolluk sistemleri

48 Enjeksiyon Kalıplama Sıkıştırma sistemleri

49 Enjeksiyon Kalıplama Bütün enjeksiyon sistemlerinde kalıba basılan plastik maddenin soğuyarak katılaşmasından sonra kalıp açma sırasında cihaz lülesinden kalıp yolluğuna doğru giden katılaşmış malzeme de otomatik kesme ile ayrılabilir. Termoset plastiklerin enjeksiyonunda; Helezon haznesi hassas bir şekilde su ceketi ile ısıtılmaktadır. Ayrıca lüle konstrüksiyonu da farklıdır. Plastikleştirme haznesi içinde pişmeden akabilecek bir sıcaklıkta tutulur. Lüleden geçerken de pişme sıcaklığının üzerine ısıtılır. Buradan hızla pişirme sıcaklığındaki kalıba basıldıktan sonra piston yeniden besleme için çekilirken lüle kısmı soğutulur. Aksi halde lüle tıkanarak üretim engellenir. Buna jet kalıplama da denmektedir. Yolluk sistemleri

50 Enjeksiyon Kalıplama Termoset plastiklerin enjeksiyonunda helezon haznesi

51 Enjeksiyon Kalıplamada Dizayn Esasları Gerilme yığılmalarının önlenebilmesi için kalıp tasarımı Poor design Good design

52 Enjeksiyon Kalıplamada Dizayn Esasları Üretilecek parçaların et kalınlığı 0,6-3 mm. kalınlığında olabilir. Mukavemeti yüksek plastiklerle çalışıldığında ve fazla yüke maruz kalmıyan parçalarda; parça kenarları köşeli olabilir. Ayrıca, aşağıda belirtilen kurallara da uyulması gerekmektedir. Kural : Vida başı yüzeye batmış olmalıdır YANLIŞ DOĞRU Yüzeyde kalmış diş hasara uğrar Yüzey altında kalmış diş ise hasara uğramaz Yarık vida başları zorlandığında yalama olacağı için vida kısa sürede kullanılmaz hale gelir. Uygun vida başları

53 Enjeksiyon Kalıplama ile elde edilen ürünler

54 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi Hata Ailesi : Malzeme 1. Yanıklar (Burns) Hatanın Genel Adı: Lekeler, kahverengi lekeler, siyah lekeler, yanıklar, yanmış malzeme, siyah ve kahverengi şeritler, bronzlaşma Açıklama: Parçaya bakıldığında rahatlıkla görülebilen renkli lekeler. Hatanın Asıl Sebebi: Malzeme karışımı kirletiyor. Parça yüzeyinde hata olarak kabul edecek kadar leke görülüyor. Malzeme yanmış bir malzemeyle birlikte karıştırılıyor veya prosesin içinde bir yerde sıcak bir nokta lokal olarak plastiği yakıyordur. Önlenmesi: Eski vidalı, kovanlı makinalar parçada bu tip hataya sebep olabilirler. Çünkü makinanın içinde dikkate alınacak kadar yanmış parça atığı varsa, bunlar parçada bu tip hatanın olmasına sebep olabilir. Bunu engellemenin tek çözümü vida ve kovandaki hataya sebep olan komponenti bulup temizlemektir. Lekeler, prosesin içindeki bir yerde yanmadan dolayı oluşur. Isıtıcı bantların aşırı ısınması bu hataya sebep olur. Sürekli kontrol yapan ısı kontrol cihazlarını kontrol etmemiz gerekir. Malzeme değişimi de bu hataya sebep olabilir.yolluk girişindeki aşırı hız artımlarından dolayı malzemenin aşırı ısınması ve yanması gerçekleşebilir

55 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 2 Kabarcıklar, Sıkışmış Gaz, (Bubbles, Trapped Gas) Hatanın Genel Adı: Kabarcıklar, sıkışmış gaz, farklı kabartı Açıklama: Parçanın dış yüzeyinde küçük kabarcıklar gözlenir. Hatanın Asıl Sebebi: Parçanın enjekte edilmesi sırasında eriyik malzemenin içinde çok çabuk gaz fazına geçebilen madde bulunması. Bu hatanın yerleşimi parçanın yüzeyinde ve iç yapısında bir yerde olabilir. Önlenmesi: Soğuk bir depoda veya siloda saklanmış olan malzeme sıcak veya ılık presleme ortamında nemin buharlaşmasına izin verilmeden işlem görürse, buharlaşan su kabarcıkları malzemenin içersinde kabarcıklara sebebiyet verebilirler. Bu sebeple malzeme üretime girmeden önce, iyice kurutulmalı, veya kuru tutulmalı ve ortam sıcaklığına gelmesi beklenmelidir.

56 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 3. Bozulmuş, Kopmuş Malzeme (Degraded Material, Weak Parts) Hatanın Genel Adı: Zayıf parçalar Açıklama: Kalıplanmış parçanın fiziksel yoğunluğu daha önce yapılmış olandan oldukça azdır. Hatanın Asıl Sebebi: Karışım, kısa moleküler zinciri uzunluğundaki moleküllerle pişirilmemiştir. Önlenmesi: Malzemenin aşırı kurutulmasıda bu hataya bir sebeptir. Malzemeyi kuruması için aşırı bir süre bırakmak (örneğin, en yüksek ısı değerinde birkaç gün bırakmak) bu hataya neden olur. Sıcak yolluklu kalıplarda ısıtıcıların aşırı ısınmasından kaynaklanır, soğuk yolluklu kalıplarda ise eritme sırasında malzemeye çok farklı ısı verilmesinden kaynaklanır. Çok fazka ısı bozulmuş parça çıkamasına neden olur. Erime sıcaklığını ve makina & kalıbın ısıtıcılarının kontrol ediniz.

57 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 4. Kalitesiz Renk Dağılımı (İnadequate Color Dispersion) Hatanın Genel Adı: Renk şeritleri, kötü renk dağılımı Açıklama: Renk konsentrasyonu parça boyunca iyi dağılmamıştır. Parçanın üstünde farklı renk dağılımları gözleniyor. Hatanın Asıl Sebebi: Eriyik vidadayken renk konsentrasyonu tamamen homojen şekilde karışmamış. Önlenmesi: Bütün eritme ve karıştırma olayı vidanın dönmesiyle gerçekleşir. Karıştırma olayındaki artım ancak konvensiyonal vidaların kullanılması ve kovan sıcaklıklarının azaltılması ve arka basıncın arttırılmasıyla olur. Bu malzemeye, eridikçe vidaya daha fazla mekanik hareket verilmesi gerektiğini gösterir.

58 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 5. Gümüş İzleri (Silver Streaking) Hatanın Genel Adı: Serpinti oluşması, gümüş izler Açıklama: Parçanın yüzeyinde gümüş gibi parlayan izler görülür. Hatanın Asıl Sebebi: Malzeme çok fazla ısınmıştır. Kondense olan gaz kalıp yüzeyinde sıkışıp kalır. Önlenmesi: Soğutma çevriminin ekipmanlarını kontrol etmemiz gerekir. Ekipmanları durgun akış ve sabit soğutma sıcaklığı için kontrol ediniz. Karışımın imalatalanına gelir gelmez kullanılmasıda bu hatayı gerçekleştirebilir. İmalat alanında karışım kullanılmadan önce en az 8 saat bekletilmelidir. Böylece malzemenin sıcaklığı, ortam sıcaklığına yaklaşacaktır.

59 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi Hata Ailesi: Proses 1. Katmanlaşma (Delamination) Hatanın Genel Adı: Laminasyon, katmanlaşma, deleminasyon Açıklama: Parça sanki ayrı ayrı katmanlardan basılmış gibi gözükür. Bu katmanlardan kolayca kopar. Hatanın Asıl Sebebi: Genelde yavaş doldurmalarda parçada, eriyik soğuk katmanlar oluşur. Önlenmesi: Genel amaçlı renklendiriciler olarak çoğunlukla Polietilen ve Polipropilen bazlıdır. Birçok zaman bu renklendiriciler bakire karışıma uyum sağlayamazlar. Fazla kalıp spreyide bu hataya sebebiyet olabilir. Malzeme kalıba girdiği anda neredeyse donar. Daha fazla malzeme girdiğinde,diğeri nasıl donduysa buda birleşmeyen bir katman olarak donar. Enjeksiyon hızını artırmak bu problemi sona erdirecektir.

60 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 2. Gaz Yanıkları (Dieseling) Hatanın Genel Adı: Yanıklar, gaz yanıkları Açıklama: Hava veya gaz kalıp içindesıkışıp kalmıştır. Gaz malzemeyi ısıtır ve yakar. Genelde kalıba da zarar verir. Hatanın Asıl Sebebi: Sıcak hava veya gaz malzemeyi aşırı ısıtır ve yakar Önlenmesi: Çıkıcı yok veya yetersiz konstrükte edilmiş veya düzgün temizlenmemiş bir çıkıcı söz konusu demektir. Bu hata ayrıca aşırı kapanma kuvvetinden dolayıda olabilir. Aşırı kuvvetle kapanan kalıbın çıkıcıları işlevsizkalabilir. Gazsıkışarak içerde kalır ve kompresyondan dolayı aşırı ısınırak yanmaya sebep olur. Yanıkların engellenmesi iyi havalandırma yani, çıkıcıların temizliği veiş görmesiyle olur.

61 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 3. Salyalaşma, Tellenme (Drooling) Hatanın Genel Adı: Salyalaşma, tellenme Açıklama: Kalıp açıldığında, tel gibi görünen, ve uzayan plastik görülür. Kalıptan aşağı doğru sarkar. Bu ayrıca kalın fakat yavaş malzeme akımının yolluk burcundan yavaşça akmasıyla olur. Hatanın Asıl Sebebi: Kovandaki plastiğin basıncı verimli olarak bertaraf edilmemiş. Önlenmesi: Birçok ekipman üreticisi bunu engellemek için kalıplama makinasına reverse toper nozülünü yerleştirmişlerdir. Bunlar özellikle salyalaşmayı engellemek için dizayn edilmiştir. Sıcak yolluk kanalları açılmış kalıplarda, eğer kanallar düzgün çalışmıyorsa buda salyalanma ve tel tel olmaya bir sebep olabilir. Tel tel olma belli bir yere kadar no drool nozulleriyle kontrol edilebilir. Eriyik dekomprasyonu çoğunlukla vidanın zamana bağlı olarak geri çekilmesiyle ayarlanabilir. Dekomprasyon zamanını artırmak tel tel olmayı azaltacaktır

62 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 4. İtici Çubuğu İzleri (Ejector Pin Marks) Hatanın Genel Adı: İtici çubuğu izleri, parçaya çubuk batması Açıklama: İtici çubuklar parçaya iz bırakır. Hatanın Asıl Sebebi: İticilerin basıncı parçaya iz bırakmaya elverişli Önlenmesi: Bu hata parçanın sıcaklığını ve itici çubukların kuvvetlerinin balanse edilmesiyle ortadan kaldırılabilir. Eğer itici çubukların bağlı olduğu plaka (itici plaka) parçaya çok hızlı vurup düşürüyorsa yine bu hata ortaya çıkar. Bununda çözümü tabiki itici plakanın hızını düşürmekle olur. Eğer kalıp parçanın kalıba yapışmaması için çeşitli modifikasyonlardan geçmişse, bu seferde parça itici tarafında kalıyorsa o zaman itici çubuklar parçada iz bırakabilir. Bunu engellemek için daha büyük çaplı itici çubuklar kullanılırsa birim alana düşen kuvet azalacağından iz bırakma olasılığıda aşağıya çekilmiş olur.

63 Plastik Enjeksiyonla İmal Edilen Parçalardaki Hatalar ve Önlenmesi 5. Çapak (Flash) Hatanın Genel Adı: Flaş, ayrılma yüzeyi atığı, çapak Açıklama: Kalıbın ayrıldığı yerde fazla malzeme, genellikle ayrılma yüzeyinde olşur. Hatanın Asıl Sebebi: Malzemenin kalıp boşluğunu doldurma basıncı, kalıbı kapalı durma basıncını yenmiştir ve fazla malzeme taşarak bu yapı oluşmuştur. Önlenmesi: Eğer düzgün bir yükleme kontrolü yapılmazsa, kalıp boşluğu aşırı malzemeyle doldurulabilir buda bu hatanın oluşmasına sebep olabilir. Vidanın her çevriminde aynı ilerleme ve gerilmeyi yaparak, aynı hacimdeki malzemeyi, kalıbın içine enjekte etmelidir.

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR:

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR: ELEKTROSTATİK BOYA OLARAK TOZ NEDİR? Yüzeylerin, eridiğinde sürekli ve düzgün bir film oluşturan tozlarla boyanması fikri 1950 lerde ilk ortaya çıkışından beri düzenli olarak gelişmiştir. Önceleri termoplastik

Detaylı

05.11.2014 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI MAK 351 İMAL USULLERİ. Katılaştırma Yöntemleri

05.11.2014 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI MAK 351 İMAL USULLERİ. Katılaştırma Yöntemleri METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI MAK 351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi 1 MAK EUT 351 231 Üretim Doç.Dr. Yöntemleri Turgut GÜLMEZ(İTÜ Doç.Dr. Murat Makina VURAL Fakültesi) (İTÜ Makina

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir.

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐK NEDĐR? PLASTĐK MALZEMELER TEMEL KAVRAMLAR C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐĞĐN DĐĞER ADI=POLYMER NEDĐR? (Poly) =

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar Modern Üretim Yöntemleri Sunumlar 2014 PLAZMA IŞINI İLE (PBM) Tanım Plazma, maddenin dördüncü halidir. Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma

Detaylı

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA ( BĠTĠRME TEZĠ) HAZIRLAYANLAR TEZ DANIġMANI : 161008811 Fatih ALTUNBAġ : 2702006 Fatih ALKAN : 2702011

Detaylı

Plastik parçaların üzerindeki yüzey hataları

Plastik parçaların üzerindeki yüzey hataları >> Ben hayal gücüne inanıyorum, ben yeniliklere inanıyorum. Henüz bulunmamış şeylerin hayalini kuran insanlara ihtiyacımız var

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ozan Arıcasoy Aralık, 2006 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 4 1.1 Kompozit Tarihçesi 4 1.2 Yoğun Olarak Kullanılan

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

Elektrostatik Toz Boyama Nedir?

Elektrostatik Toz Boyama Nedir? Elektrostatik Toz Boyama Nedir? Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir. Toz boya,

Detaylı

BORU HATTI (PIPE-LINE) İNŞAATINDA KAYNAĞIN YERİ VE ÖNEMİ

BORU HATTI (PIPE-LINE) İNŞAATINDA KAYNAĞIN YERİ VE ÖNEMİ BORU HATTI (PIPE-LINE) İNŞAATINDA KAYNAĞIN YERİ VE ÖNEMİ I BORU HATTI İNŞAATI Boru hatları sıvı ve gazların uzun mesafelere ekonomik olarak taşınabilmesi maksadıyla inşa edilirler. Boru hatları ile taşman

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSAT NOTLARI

DOĞALGAZ TESİSAT NOTLARI DOĞALGAZ TESİSAT NOTLARI İçindekiler 1. DOĞAL GAZIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI... 1 1.1. Doğal Gazın Tanımı ve Özellikleri... 1 1.1.1. Doğalgazın Oluşumu... 1 1.1.2. Türkiye de Doğal Gaz...

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ

KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ BİTİRME PROJESİ ALİ SEZER ÖMER FARUK KARAOĞLANLAR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ÖNSÖZ HEDEFLERİMİZ. - Isıtma, havalandırma, buharlaşmalı soğutma yöntemiyle yurt içi ve dışında anahtar teslimi yeni projelere imza atmak.

ÖNSÖZ HEDEFLERİMİZ. - Isıtma, havalandırma, buharlaşmalı soğutma yöntemiyle yurt içi ve dışında anahtar teslimi yeni projelere imza atmak. Devlet Karayolu Altı Dallıca Mevkii Nazilli / AYDIN T: +90 (256) 316 15 13-316 15 14 F: +90 (256) 316 00 44 M:+90 (533) 380 82 56 kahyaoglu@kahyaoglu.com.tr KULLANMA KLAVUZU ÖNSÖZ KAHYAOGLU MAKİNE TAR.

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI 1.1 SIHHİ TESİSAT VE ÖNEMİ Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına

Detaylı

TIG kaynağı- metod ve uygulama

TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı Tanım TIG ismi ABD den gelir ve Tungsten Inert Gazın kısaltmasıdır. Eğer dolgu maddesi kullanmak gerekliyse, dolgu teli çıplak tel gibi otomatik ya da manuel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME MERKEZİ İKLİMLENDİRME ELEMANLARININ MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı