TENİS SPORU OYUN KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TENİS SPORU OYUN KURALLARI"

Transkript

1 TENİS SPORU OYUN KURALLARI TEKLER OYUNU 1- YARIŞMA SAHASI Saha, m. (78 feet) uzunluğunda ve 8.23 m. (27 feet) genişliğinde bir dikdörtgen şeklindedir. Saha, ortasından boydan boya bir ağ (net) ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 0.8 cm. (1/3 inch) olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15 cm. (6 inch) den fazla olmayan kare şeklinde veya 15 cm. (6 inch) çapında yuvarlak iki adet direğe raptedilir veya tepelerinden geçirilir Direklerin yükseklikleri, ip veya metal kablonun üst noktasından 2,5 cm. ( 1 inch) den fazla olmamalıdır. Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1.07 m.(3 feet 6 inch) yükseklikte olacak şekilde ayarlanacaktır. Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası, (34.Maddeye bkz.),çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, 'Tekler Sopaları" denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek 1.07 m. (3 feet 6 inch) yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler sopaları kare kesitinde ise kenarları, daire ise çaplan 7.5 cm.(3 inch) 'den fazla olmamalıdır. Tekler sopaları, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir. Ağ, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli ve topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikli olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında m. (3 feet) olacak şekilde, tamamen beyaz renkli ve 5 cm. (2 inch) eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den (2 inch) dar ve 6.35 cm.den (2,5 inch) geniş olmamak şartıyla tamamen beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit (kayış) bant ve tekler sopalarının üzerine reklam konulmaz. Sahanın enini ve boyunu çevreleyen çizgilerden uçtakilere ana çizgiler (base lines), kenardakilere yan çizgiler (side lines) denir. Ağın her iki tarafında 6.40 m. (21 feet) uzaklıkta ve ağa paralel olarak servis çizgileri çizilir. Ağın her iki tarafında servis çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. (2inch) eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldüğü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi hizasında, 5 cm. (2 inch) eninde ve 10 cm. (4 inch) uzunluğunda ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir. Bunlara merkez işareti denir. Diğer çizgiler en az 2,5 cm. ( 1 inch), en çok 5 cm. (2 inch) eninde olmalıdır. Ana çizgilerin ise eninin 10 cm. (4 inch) den fazla olmaması şarttır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır. Sahanın arka kısımlarına reklam,tente veya benzeri bir madde konulduğu taktirde bunların beyaz ve sarı renkleri taşımaması lazımdır. Ancak oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydıyla açık bir rengin kullanılmasına izin verilebilir. Sahanın arka tarafında oturan çizgi hakemlerinin sandalyelerine reklam konulduğu takdirde, bunların beyaz ve sarı rengi taşımaması gerekir. Ancak oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydıyla açık bir rengin kullanılmasına izin verilebilir. Not 1: Davis Kupası veya Uluslararası Tenis Federasyonunun diğer resmi şampiyonalarında, ana çizgilerin arka kısımlarında 6.40 m. (21 feet) den ve yan çizgilerin dış kısmında da 3.66 m. (12 feet) den az olmamak üzere boş saha bırakılmalıdır. Çizgi hakemlerinin sandalyelerinin, sahanın arka kısmında 6.90 m. (21 feet) lik ve yanlarda da 3.66 m. (12 feet) lik bu boş sahalarda yer alabilirler, ancak, hiç bir şekilde bu boşluklara m.(3 feet) den fazla giremezler. Not 2: Davis Kupası Dünya Grubu ve Federasyon Kupası Ana Fikstür müsabakalarında, müsabakaların stadyum şeklindeki sahalarda yapılması durumunda, her ana çizginin arkasında 8.23 m. (27 feet) den az olmamak kaydıyla ve kenarlarda da 4.57m. (15 feet) den az olmamak kaydıyla bir boşluk bulundurulabilir. Not 3: Kulüp ve eğlence (recreational) seviyesindeki oyunlarda, her bir ana çizginin arkasındaki boşluk 5.5 m. (18 feet) den az ve kenarlarda 3.05 m. (10 feet) den az olmamalıdır.

2 2- YARIŞMA SAHASINDA YER ALABİLECEK DİĞER TESİSLER (DEMİRBAŞLAR) Sahada bulunması gerekenler sadece ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit ve bantlardan ibaret olmayıp, geri ve yan stoplar,kort çevresinde standlar, sabit veya hareketli sandalyeler ve kortun etrafında ve üzerinde tüm diğer demirbaşlar ve hakem, net hakemi, ayak hatası hakemleri, çizgi hakemleri ve yerlerinde olmak kaydıyla top toplayıcıları bulunur. Not : Bu maddede belirtilen Hakem (umpire) terimi, Hakem ile birlikte, sahada oturma hakkı olan kişileri ve müsabakanın sevk ve idaresi için Hakeme yardımcı olan kimseleri kapsar. 3- TOP Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve rengi sarı veya beyaz olmalıdır. Eğer topun dış yüzeyi dikişli ise dikişler ipliksiz olmalıdır. Topun çapı 6.668cm. (2.58 inch) den çok ve cm. (2.5 inch) den az olmamalıdır. Ağırlığı ise 58.5 gr. ( ons) dan çok ve 56.7 gr. (2 ons) den az olmamalıdır. Top, 254 cm. ( 100 inch) yükseklikten sert bir zemine bırakıldığında cm. (53 inch) ila cm. (58 inch) yüksekliğe zıplaması gerekir. Topa kg.lık ( 18 lb.) bir ağırlık tatbik edildiğinde ileri deformasyonu (şekil değiştirmesi).559 cm. (.220 inch) ila.737 cm. (.290 inch) arasında olmalıdır. Aynı durumda geri deformasyonu (retum deformation) nun da.800 cm. (.315 inch) ila cm. (.425 inch) arasında olmalıdır. Bu iki deformasyon rakamı, topun üç ayrı eksenine tatbik edilen yük karşısında elde edilen ölçümlerin ortalaması olup, iki ayrı ölçüm arasındaki farkın her defasında.076 cm. (.030 inch) den fazla olmaması gerekir. Deniz seviyesinden 1219 m. (4.000 feet) nin üzerindeki yüksekliklerde oynanan oyunlarda yukarıda belirtilen özelliklere ilaveten iki ayrı tip top kullanılabilir. Bunlardan birincisinin özellikleri yukarıda belirtilenle aynıdır, sadece zıplamasının (21.92 cm. (48 inch) ila cm. (53 inch) arasında olmalı ve iç basıncı dış basınçtan fazla olmalıdır. Bu tür toplara genellikle basınçlı (hava basıncı ayarlanmış) toplar denilmektedir. İkincisinin de tüm özellikleri yukarıda belirtilen toplarla aynıdır. Sadece bunların zıplamalarının cm. (53 inch) ila cm. (58 inch) arasında olmakla birlikte iç basıncının dış basınçla eşit seviyede olması ve o müsabakanın yapılacağı yükseklikte ve yarışmanın başlamasından önce en az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız toplar denilmektedir. Zıplama, ölçü ve formasyon testlerinin Ek I'de belirtilen kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Uluslararası Tenis Federasyonu, herhangi bir topun veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslararası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları,oyuncular,ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslararası Tenis Federasyonu sekreteryasından temin edilebilir. 4- RAKET Tenis kurallarına göre aşağıdaki özellikleri taşımayan raketler oyun için uygun değildir. a) Raketin topa vuran yüzeyi düz olmalı ve bu yüzeyde teller hasır örgüsü biçiminde örülmeli ve her tel mutlaka çerçeveye bağlanmalıdır. Tellerin bu örülme biçimi raket yüzeyinin her yerinde muntazam olmalı ve tellerin sıklığı raketin her kısmında aynı olmalıdır. Tellerin sıklığı özellikle merkezde, diğer kısımlardan daha az olmamalıdır. Tellerin aşınmasını,kopmasını ve titreşimini önlemek amacıyla ve bu kullanım amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla tellere ilaveler konabilir. Bunun dışında tellere herhangi bir şey takılamaz b) tarihinden geçerli olmak üzere profesyonel oyunlarda kullanılan raketlerin sap kısmı dahil çerçeve uzunluğu cm. (29 inch) den fazla olmamalı, profesyonel olmayan oyunlarda kullanılan raketlerin uzunlukları tarihinden geçerli olmak üzere sap kısmı dahil çerçeve uzunluğu cm. (29 inch) den fazla olmamalıdır.

3 Raketin çerçeve genişliği cm. ( 12 1/2 inch) den fazla olmamalıdır. Raketin tellerinin gerili olduğu yüzeyin uzunluğunun cm. (15 1/2 inch) den ve genişliğinin de cm. (11 1/2 inch) den fazla olmamalıdır. c) Sapı dahil olmak üzere raketin üzerine herhangi bir şey takılamaz: Sadece aşınmayı,kopmayı veya titreşimi sınırlamak veya önlemek ve ağırlığı yaymak amacıyla raket üzerine ilaveler konabilir. Bu amaçla kullanılacak objelerin amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla kabulü mümkündür. d) Sapı ve telleri dahil olmak üzere raketin şeklini değiştiren veya oyun esnasında ağırlık dağılımını değiştirmeye yarayan herhangi bir ilavenin yapılması yasaktır. Uluslararası Tenis Federasyonu, herhangi bir raketin veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslararası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları, oyuncular, Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslararası Tenis Federasyonu sekreteryasından temin edilebilir. Olay 1. Raketin topa temas eden yüzeyinde bir takım telden fazla tel gerilmesi mümkün müdür? Karar. Hayır. Madde, tellerin örülmesi hakkında farklı modeller değil sadece tek bir model belirtir. Olay 2. Tellerin birden fazla yüzey teşkil edecek biçimde gerilmiş olması halinde raketin yüzeyinin düz olduğundan ve tellerin bir örnek gerilmiş olduğundan söz edilebilir mi? Karar. Hayır. Olay 3. Raketin tellerine, titreşimi önleyici bir alet konulabilir mi, eğer konulursa bu nereye konulabilir? Karar. Evet Ancak böyle bir aletin örgü biçimindeki tellerin gerili olduğu yüzeyin dışında yer alması şarttır. Olay 4. Bir oyun esnasında,bir oyuncu kazara raketin tellerini kopartırsa,raket bu durumdayken oynamaya devam edebilir mi? Karar. Evet 5- SERVİS ATAN - KARŞILAYAN Oyuncular filenin her iki yanında karşılıklı olarak dururlar. Topu ilk oyuna sokan oyuncuya servis atan, diğerine karşılayan denir. Olay 1. Topa vurmaya teşebbüs eden bir oyuncu, a) topa vurmadan önce b) topa vurduktan sonra ağın üzerinden diğer tarafa geçerse puan kaybeder mi? Karar. Her iki halde de puan kaybetmez ancak, Madde 20 gereğince,oyuncunun karşı oyuncuya ait sahayı çevreleyen çizgilerin içine değmemesi gerekir. Ayrıca engelleme hali var ise rakip oyuncu Madde 21 ve 25 gereğince hakemin karar vermesini isteyebilir. Olay 2. Servis atan,karşılayanın kendi sahasını çevreleyen çizgiler içinde durmasını istemektedir. Bu gerekli midir? Karar. Hayır. Karşılayan,ağın kendisine ait tarafında istediği yerde durabilir. 6- SAHA SEÇİMİ - SERVİS SIRASI İlk oyuna başlanırken saha seçimi ve servis atma veya karşılama hakkı kura ile kararlaştırılır. Kurayı kazanan oyuncu aşağıda belirtilen iki seçenekten birini seçer veya bunları seçmesini rakibinden isteyebilir.

4 a) Servis atma veya karşılama hakkı. Bu durumda da,diğer oyuncu sahayı seçer. b) Saha seçme hakkı. Bu durumda da diğer oyuncu servis atma veya karşılama hakkını seçer. Olay 1. Bir maçın başlamadan ertelenmesi durumunda,oyuncuların yeni seçimler yapma hakları var mıdır? Karar. Evet Kura aynen kalmakla beraber,servis atma ve saha seçme hususunda oyunculara seçme hakkı verilebilir. 7- SERVİS Servis aşağıdaki şekilde atılır. Servis atmadan önce servisi atacak olan oyuncu, her iki ayağı ana çizginin arkasında, merkez işareti ve yan çizgilerin hayali uzantıları arasında durur. Servis atan daha sonra topu eliyle her hangi bir istikamette havaya atar ve top yere düşmeden raket ile topa vurur ve topla raketin birbirine değdiği anda servis atışı tamamlanmış sayılır. Tek kolunu kullanmak zorunda olan oyuncular topu havaya atmak için raketlerini kullanabilirler. Olay 1. Tekler oyununda servis atan oyuncu servis atarken sahasının yan çizgisi ile çiftler sahasının yan çizgisi arasında kalan kısımda durabilir mi? Karar. Hayır Olay 2. Servis atarken bir oyuncu eğer bir yerine iki veya daha fazla topu havaya atarsa o servisi kaybetmiş olur mu? Karar. Hayır. Servis tekrarlanması istenir. Fakat hakem hareketin kasıtlı yapıldığını kabul ederse Madde 21'e göre hareket edilebilir. 8- AYAK HATASI a) Servis atan,servis atarken yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştiremez, Servis atanın ilk duruş tarzını pek fazla değiştirmeyen çok küçük ayak hareketleri "yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştirmesi" olarak kabul edilmez. b) Ayaklarından hiç birini, ana çizginin gerisindeki ve orta çizgi ile yan çizgi hizası arasındaki alan dışında bir yere değdiremez. 9- SERVİSİN ATILMASI a) Servis atılırken servis atan sırasıyla sağ ve sol yan sahanın arkasında durur. Her oyunun başlangıcında ilk servis sağ tarafta durmak suretiyle atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmezse bu şekilde yanlış atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez. Ancak yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir. b) Servis atıldığında, topun rakip oyuncu geri çevirmeden ağın üzerinden geçerek çaprazlama olarak karşı taraftaki servis sahasında yere değmesi veya bu sahayı çevreleyen çizgilerden birinin üzerine değmesi gerekir. 10- HATALI SERVİS Aşağıdaki hallerde servis hatalı sayılır; a) Servis atan 7, 8 veya 9 (b) maddelerine aykırı hareket ederse, b) Topa vururken ıska geçerse, c) Top yere değmeden önce ağ,şerit veya bant dışında herhangi bir daimi eşyaya değerse. Olay 1. Servisi atan, topu servis atmak amacıyla havaya attıktan sonra topa vurmaktan vazgeçerek onu tutarsa,bu hata mıdır? Karar. Hayır

5 Olay 2. Çiftler sahasında,çiftler direkleri ve tekler sopaları tesis edilmiş durumda tekler oyunu oynanırken servis atışında, top, bir tekler sopasına çarptıktan sonra servis sahasına düşerse bu hata mıdır veya servis tekrarlatılır mı? Karar. Servis hatalıdır. Çünkü,çiftler direkleri,tekler sopası ve bunların arasında kalan ağ kısmı veya bant daimi eşyalardandır.(madde 2 ve 10 ile 24 deki açıklamaya bakınız) 11- İKİNCİ SERVİS Hatalı servisten sonra, (eğer bu ilk hata ise) servis atan hatalı servisi attığı yerden tekrar servis atar. Ancak,ilk servis yanlış yerden atılmış ise 9. Maddeye uygun olarak yalnız ikinci servisi diğer taraftan atar. Olay 1. Oyuncu yanlış sahadan servis atmış ve o puanı kaybetmiştir. Oyuncu yanlış yerden servis attığını ve bunun bir hata olarak kabulünü ister. Karar. Puan olduğu gibi kalır ve müteakip servis puan durumuna göre doğru sahadan atılır. Olay 2. Durum tir ve servis atan yanlışlıkla sahanın solundan servis atmış ve puanı kazanmıştır. Bundan sonra sahanın solundan servis atar ve hata yapar. Bu anda yanlışlık anlaşılır. Aldığı puana hak kazanır mı? Müteakip servisi hangi taraftan atmalıdır? Karar. Önceki puan aynen kalır. Servis atanın yaptığı hata da aynen kalır. Müteakip servis sahanın solundan atılır. Puan durumu tir. 12- SERVİS ATMA ZAMANI Karşılayan hazır olmadan servis atan servisi atmamalıdır. Eğer karşılayan servisi karşılamaya teşebbüs ederse, hazır olduğu kabul edilir. Bununla beraber, karşılayan hazır olmadığını beyan etmişse, atılan serviste topun servis için tespit edilmiş olan sınırlar içinde yere değmediğini ileri sürerek hata kararı verilmesini isteyemez. 13- TEKRARLAMA Kurallara istinaden veya oyunun nizamı bozulduğu, kesildiği hallerde tekrarlama istendiğinde aşağıdaki şekilde hareket edilir ; a) Sadece bir servis için tekrarlama istenmişse o servis tekrarlanır b) Eğer başka bir durum için tekrar istenmişse o puan tekrarlanır. Olay 1. Servis, Madde 14'de belirtilen sebepler dışında bir sebeple kesilmiştir. Bu durumda sadece servis mi tekrarlanır? Karar. Hayır. Tam puan tekrarlanmalıdır. Olay 2. Oyun esnasında top patlarsa, tekrarlanma mı istenmelidir? Karar. Evet 14- SERVİSİN TEKRARLANMASI Servis aşağıdaki hallerde tekrarlanır ; a) Servis atıldıktan sonra top ağa, şerite veya banta değerek doğru sahaya düşerse veya ağa, şeride veya banda değdikten sonra yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği veya taşıdığı bir şeye değerse, b) Karşılayan hazır değilken servis atılır veya servis hatası yapılırsa,(madde 12'ya bakınız) Servisin tekrarlanması durumunda, o servis sayılmaz ve servis atan tekrar servis atar, fakat servisin tekrarlanması bir önceki hatayı ortadan kaldırmaz.

6 15- SERVİS ATMA SIRASI Birinci oyun bittikten sonra müteakip oyunda, karşılayan servis atar, servis atanda karşılar ve servis atma sırası maçın diğer oyunlarında bu şekilde devam eder. Eğer oyunculardan biri,servis atma sırası kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık anlaşıldığı anda gerçekte servis atma sırası kendisinde olan oyuncu servisi atar. Fakat bu yanlışlık anlaşılana kadar kazanılmış olan sayılar geçerli sayılır. Böyle bir yanlışlığın anlaşılmasından önce yapılan servis hatası sayılmaz. Eğer böyle bir yanlışlık o oyun bittikten sonra anlaşılırsa, servis atma sırası değişikliğe uğradığı şekli ile kalır. 16- SAHA DEĞİŞTİRME Oyuncular her sette birinci, üçüncü oyunlarda ve müteakip tek sayılı oyunlarda sıra ile karşılıklı saha değiştirirler. Aynı şekilde, her setin sonunda, o sette oynanan toplam oyun sayısı tek ise saha değiştirilir, aksi halde, setteki toplam oyun sayısı çift ise müteakip setteki birinci oyundan sonra saha değiştirilir. Eğer bir yanlışlık yapılır ve oyuncular bu kuralda belirtilen sıraya uymazlarsa, yanlışlık anlaşıldığı anda kendilerine ait doğru sahaya geçerler ve yukarıda belirtilen normal sıraya göre saha değiştirmeye devam ederler. 17- OYUNUN DEVAMLILIĞI Servis atıldığı andan itibaren top oyundadır ve bir hata veya tekrarlamaya işaret edilmediği sürece de, puan alınıncaya kadar oyunda kalır. Olay 1. Bir oyuncu topu doğru olarak geri çeviremez. Fakat hakemce hiç bir puan çağrısında bulunulmadığından top oyunda kalır. Oyun devam edip o puanın oynanmasından sonra diğer oyuncu puanın kendisine ait olduğunu iddia edebilir mi? Karar. Hayır. Rakibin bu olaylardan dolayı engellenmemiş olması şartı ile hatalı durumdan sonra oyuncuların oyuna devam etmesi halinde artık o hatalı durum sebebiyle puan iddiasında bulunulamaz 18- SERVİS ATANIN PUAN KAZANMASI Aşağıdaki hallerde servis atan puanı kazanır ; a) 14. Madde gereğince tekrarlama hali yoksa, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse, b) Karşılayan, 20. Madde'de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse, 19- KARŞILAYANIN PUAN KAZANMASI Aşağıdaki hallerde karşılayan puan kazanır ; a) Servisi atan üst üste iki hatalı servis atarsa, b) Servis atan, 20. Madde'de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse, 20- PUAN KAYBEDİLMESİ Bir oyuncu aşağıdaki hallerde puanı kaybeder ; a) Top oyunda iken üst üste iki defa yere düşmeden önce onu ağın üzerinden doğrudan doğruya karşı sahaya gönderemezse (Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen haller hariç) veya, b) Karşı sahaya gönderdiği top, rakibin sahasını çevreleyen çizgilerin dışına, daimi eşyalara veya herhangi bir şeye çarparsa, c) Sahanın dışında iken dahi olsa, top yere düşmeden topa vurur (vole) fakat karşı sahaya gönderemezse veya, d) Oyun esnasında topu raketle kasten yakalarsa veya taşırsa veya topa raketiyle birden fazla dokunursa veya

7 e) Top oyunda iken, kendisi veya raketi (elinde iken veya değilken) yahut giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey, ağa, direklere, tekler sopalarına, ipe veya metal kabloya, şerit veya banta yahut rakibin sahasına değerse veya f) Topa ağı geçmeden (vole) vurursa veya g) Top oyunda iken, elinde veya ellerindeki raket haricinde kendisine veya giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse veya h) Raketi topa doğru atarak topa vurursa veya i) Puanın oynanması esnasında raketin biçimini kasten bozarsa. Olay 1. Servis atma sırasında, raket servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top yere değmeden raket ağa değerse bu bir servis hatası olur mu veya oyuncu puanı kaybeder mi? Karar. Top oyunda iken raketi ağa değdiği için servis atan o puanı kaybeder. (Madde 20(e)) Olay 2. Servis esnasında, raket, servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top istenilen servis sahasının dışına düştükten sonra raket ağa çarparsa servis hatası olur mu veya oyuncu o puanı kaybetmiş sayılır mı? Karar. Raket ağa değdiği esnada top oyundan çıkmış olduğundan bu bir servis hatasıdır. Olay 3. A ve B, C ve D ye karşı oynamaktadırlar ve A, D'ye servis atmaktadır Top yere değmeden önce C ağa değer. Bundan sonra topun servis sahasının dışına düşmesi sebebiyle hata verilip C ve D o puanı kaybederler mi? Karar. Hata kararı yanlıştır. Zira, hata kararı verilmeden önce C ve D puanı kaybetmişlerdir. Çünkü G top oyunda iken ağa temas etmiştir. (Madde 20(e)) Olay 4. Top oyunda iken bir oyuncu, ağın üzerinden rakibinin sahasına atlayabilir mi, ve bu yüzden bu oyuncu cezalandırılır mı? Karar. Hayır. Oyuncu o puanı kaybeder (Madde 20 (e)) Olay 5. A topa keserek vurur ve top ağın üzerinden geçer ve tekrar A'nın sahasına düşer.topa yetişemeyen B, raketini fırlatarak topa vurur, raket ve top birlikte ağın diğer tarafındaki A'nın sahasına düşerler. A tarafından geri çevrilen top B'nin sahasının dışına düşer. Bu durumda B o puanı kazanır mı, yoksa kaybeder mi? Karar. B puanı kaybeder. (Madde 20 (e) ve (h)) Olay 6. Servisle atılan top, servis sahası dışında duran bir oyuncuya yere değmeden önce çarparsa, bu oyuncu o puanı kazanır mı yoksa kaybeder mi? Karar. Topun çarptığı oyuncu puanı kaybeder. (Madde 20 (e), Madde 14 (a)' da öngörülen durum hariç) Olay 7. Sahanın dışında duran bir oyuncu topa vurur yada eliyle tutar ve topun nasıl olsa dışarıya gideceği iddiasıyla puanın kendisine verilmesini talep eder. Karar. Hiç bir halde oyuncu puan talep edemez Şöyle ki, a) Eğer topu tutarsa Madde 20 (g)' ye göre puanı kaybeder, b) Topa vurmuş fakat kötü bir şekilde geri göndermiş ise Madde 20 (c)' ye göre o puanı kaybeder, c) Topa havada vurmuş ve iyi bir şekilde karşı tarafa iade etmişse oyun devam eder. 21- RAKİBİ ENGELLEMEK Bir oyuncu rakibinin topa vurmasına mani olacak bir hareket yaptığı taktir de, bu hareketi kasti ise o puanı kaybeder, istemeyerek yapmışsa o puan yeniden oynanır

8 Olay 1. Rakibi topa vururken ona dokunan bir oyuncuya ceza verilir mi? Karar. Hayır. Ancak hakem gerek görürse 2 1. Maddeye göre hareket eder. Olay 2. Topun ağın üzerinden geriye doğru sıçradığı hallerde ilgili oyuncu topa vurabilmek için ağın üzerinden uzanabilir. Oyuncunun bu hareketi yapmasına rakibi tarafından engel olunursa nasıl bir karar verilir. Karar. Hakem, 2 1. Maddeye göre engellenen oyuncuya puanı verebileceği gibi puanın yeniden oynanmasına da karar verebilir.(madde 25'e bakınız) Olay 3. Topa istenmeyerek iki kez vurulması 21. Madde hükmü gereğince rakibi engelleme sonucu doğurur mu? Karar. Hayır 22- TOPUN ÇİZGİLERE DÜŞMESİ Bir çizginin üzerine düşen top, o çizginin çevrelediği sahanın içine düşmüş gibi kabul edilir. 23- TOPUN DAİMİ EŞYALARA DEĞMESİ Top yere düştükten sonra (ağ,direkler,tekler sopalan, ip veya metal kablo,şerit veya bant dışında) bir daimi.eşyaya değmişse, topa vurmuş olan oyuncu ; eğer yere düşmeden önce değmişse rakibi puan kazanır. Olay 1. Bir vuruşta top hakeme veya onun oturduğu yere çarpar. Oyuncu,topun sahanın içine gitmekte olduğunu ileri sürer. Karar. O oyuncu o puanı kaybeder. 24- TOPUN DOĞRU OLARAK ÇEVRİLMESİ Aşağıdaki hallerde top doğru olarak geri çevrilmiştir ve oyun devam eder ; a) Top, ağ,direkler,tekler sopaları,ip veya metal kablo,şerit veya bant gibi üzerinden geçmesi gereken şeylerden birine değmek suretiyle sahanın içine düşerse veya, b) Servis atılan veya geri çevrilen topun doğru sahanın içine düştükten sonra ağın üzerinden geriye sıçraması yahut uçması halinde, topa vurma sırası kendisinde olan oyuncu Madde 20 (e)'de belirtilen kurala aykırı olmamak kaydıyla topa doğru olarak vurursa veya, c) Direklerin veya tekler sopalarının dışından, ağın üst seviyesinin aşağısından veya yukarısından geriye çevrilen topun, direklere veya tekler sopalarına değmesi suretiyle dahi olsa doğru sahanın içine düşmesi halinde veya, d) Bir oyuncunun raketi, topa vurduktan sonra ağın üzerinden, diğer tarafa geçtigi taktirde, topa istenilen doğru şekilde vurulmuş ve geri çevrilen top daha önce ağın üzerinden geçmişse veya, e) Eğer top,servis atıldıktan sonra veya oyun içinde iken yerde duran diğer bir topa çarparsa ve buna rağmen oyuncu o topu geri çevirmeyi başarırsa AÇIKLAMA : Tekler sopaları konmak suretiyle bir çiftler sahasında tekler maçı oynanırken, çiftler direkleri ile bunlarla tekler sopaları arasındaki kısma isabet eden ağ, ip veya metal kablo ve bant daimi eşya olarak kabul olunur ve bunlar tekler oyununun unsurları olarak kabul edilemez. Bu durumda, geri çevrilen top, tekler sopası ile bitişiğindeki çiftler direği arasındaki ağ ipinin altından geçerek ağ ipine, ağa veya çiftler direklerine değmeksizin oyun sahasına düşerse, bu kurallara uygun bir vuruştur. Olay 1. Sahanın dışına gitmekte olan bir top, çiftler direğine veya tekler sopasına çarparak rakibin sahasına düşerse, bu vuruş kurallara uygun mudur? Karar. Madde 10 ( c ) gereğince bu durum servis atılırken meydana gelirse hayır. Servis atışı dışında ise Madde 24 (a) gereğince vuruş geçerlidir.

9 Olay 2. Bir oyuncunun raketi iki eliyle tutarak vuruş yapması kurallara uygun mudur? Karar. Evet Olay 3. Servis atışında veya oyun esnasında topun, sahada duran diğer bir topa çarpması sebebiyle o puan kazanılır mı,kayıp mı edilir? Karar. Hayır. Oyun devam etmelidir. Eğer hakem oyunda asıl topun geriye çevrilip çevrilmediğini açıkça anlayamaz ise o puanı tekrarlatmalıdır. Olay 4. Bir oyun esnasında birden fazla raket kullanılabilir mi? Karar. Hayır, kuralların tümünde tek olarak gösterilmektedir. Olay 5. Bir oyuncu rakibinin sahasında duran top veya topların kaldırılmasını isteyebilir mi? Karar. Evet.Fakat top oyunda iken değil 25- TOPA VURMANIN ENGELLENMESİ Bir oyuncunun kendi kontrolü dışındaki bir sebepten dolayı vuruş yapması engellenmiş ise o puan tekrarlattırılmalıdır. Sahadaki daimi eşyaların engellemesi ve Madde 21' deki şartlar müstesnadır. Olay 1. Bir seyircinin engellemesi sebebiyle topu geri çeviremeyen bir oyuncu o puanın tekrarını isteyebilir mi? Karar. Eğer hakem, engellemenin oyuncunun kontrolü dışındaki sebeplerden meydana geldiğine karar verirse evet Yoksa, engelleme sahadaki daimi eşyalardan veya zeminin bozukluğundan dolayı ise puan tekrarlatılmaz Olay 2. Bir oyuncu servis atarken Olay 1'de belirtilen şekilde müdahale edilerek engellenmiş ve servis hatası yapmıştır. Bunun üzerine hakem tekrarlamaya karar vermiştir. Bu durumda oyuncunun iki servis atma hakkı var mıdır? Karar. Evet Zira, top oyunda iken engelleme olduğundan,sadece o vuruş değil, o puan tekrarlanmalıdır. Kuralın amacı budur. Olay 3. Bir oyuncu, rakibinin engellenmiş olduğunu zannettiğini ve bu sebeple topu geriye çeviremeyeceğini düşündüğünü ileri sürerek Madde 25'e istinaden tekrarlatma isteyebilir mi? Karar. Hayır Olay 4. Oyundaki top havadayken başka bir topa çarparsa o vuruş geçerli olur mu? Karar. Puan tekrarlatılmalıdır. Eğer, diğer top oyunculardan biri tarafından havaya atılmışsa, Hakem, Madde 21'e göre karar verir. Olay 5, Eğer hakem veya yardımcılarından biri yanlışlıkla "HATA" veya "DIŞARI" (out) karan verdikten sonra bu yanlışlığı düzeltirse,hangi karar geçerlidir? Karar. Eğer yanlış kararın söylenmesiyle oyunculardan hiçbirinin oyunu engellenmemişse düzeltilen karar geçerlidir, aksi taktirde puan tekrarlattırılır. Olay 6. Atılan birinci servis hatalıdır ve top yere düştükten sonra geriye sıçrayarak karşılayanın, atılmakta olan ikinci servisi karşılamasını engellemiştir. Karşılayan tekrarlanmasını isteyebilir mi? Karar. Evet fakat topu sahadan kaldırma fırsatı varken kendi ihmaliyle kaldırmamışsa böyle bir istekte bulunamaz Olay 7. Top sahadaki sabit veya hareket eden bir maddeye değerse o vuruş geçerli midir?

10 Karar. Vuruş geçerlidir. Şu kadar ki, sabit madde topun oyuna sokulmasından sonra sahaya gelmişse puan tekrarlanmalıdır. Eğer, oyundaki top sahanın sathında veya üzerinde boylu boyunca hareket eden bir maddeye çarparsa puan tekrarlanmalıdır. Olay.8. Birinci servisin hatalı, ikinci servisin doğru olarak atıldığı bir anda, Madde 25 gereğince bir tekrarlatma kararı verme zorunluluğu doğsa veya hakem puana karar veremeyecek bir durumda olsa nasıl bir karar verilmelidir Karar. İlk servis için verilen HATA kararı iptal edilerek tüm puan yeniden oynatılır. 26- OYUNDA PUANLAMA ŞEKLİ a. Puanlar 15, 30, 40 ve OYUN şeklinde verilir. Şöyle ki ; Bir oyuncunun kazandığı ilk puanda 15, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40 ve dördüncüsünde OYUN olarak sonuç (skor) söylenir. Bu şekilde, üst üste dört kez puan alan oyuncu bir OYUN kazanmış olur. Ancak, her iki oyuncu karşılıklı üçer puan kazanmışlarsa sonuç BERABERE olarak söylenir ve müteakip puanı kazanan oyuncu ileri geçerek, sonuç onun lehine AVANTAJ (İLERİDE) olarak söylenir. Aynı oyuncu bir sonraki puanı da kazanırsa bir OYUN kazanmış olur. Eğer,müteakip puanı diğer oyuncu kazanmış ise sonuç tekrar BERABERE olur ve oyunculardan biri üst üste iki puan kazanıncaya kadar karşılaşma sürer ve ancak bu halde, üst üste iki puanı kazanan oyuncu bir OYUN kazanmış olur. b.alternatif Puanlama sistemi; No-Ad (avantajsız) Sistemi, geleneksel sisteme bir alternatif olarak uygulanabilir, ancak turnuvadan önce bu karar ilan edilmelidir. Bu durumda aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: Eğer bir oyuncu birinci puanını kazanırsa skor o oyuncu için 15 olarak söylenir; aynı oyuncu ikinci puanını kazandığında skor 30 olarak ve üçüncü puanını kazandığında da 40 olarak söylenir. Bu oyuncu dördüncü puanını kazandığında da bu oyuncu oyunu kazanmış olur. Ancak her iki oyuncu da üçer puan alırsa yani berabere olursa, bu durumda karşılayan servisi kortun hangi yarısında karşılayacağını seçer ve servis bu şekilde atılarak bir puan daha oynanır.bu puanı kazanan oyunu kazanmış olur. Çiftler Çiftler oyununda da teklerdeki aynı kurallar uygulanır. Berabere durumunda karşılayan takım servisi kortun hangi yarısında karşılayacağını seçer ve servis buna göre atılır. Bu puanı kazanan takım oyunu kazanmış olur. Karışık Çiftler Karışık Çiftler oyununda aşağıda belirtildiği gibi, kural biraz farklı şekilde uygulanır. Berabere durumunda, erkek oyuncu servis atıyorsa karşı takımın erkek oyuncusuna, hangi sahada olduğu dikkate alınmadan atar ve bayan oyuncu servis atıyorsa karşı takımın bayan oyuncusuna atar. 27- SETTE PUANLAMA ŞEKLİ a) Diğerinden (rakibinden) önce altı oyun kazanan oyuncu (veya oyuncular) bir SET kazanır. Ancak, SET kazanabilmesi için mutlaka rakibine nazaran iki OYUN farklı üstünlük elde etmiş olması gereklidir ve bu fark sağlanıncaya kadar SET uzar. b) Müsabakaların başlamasından önce ilan olunmak kaydı ile yukarıda (a) fıkrasında belirtilen normal puanlı set sistemi yerine Tie-break (beraberliği bozma) puanlama sistemi uygulanabilir. Bu durumda, aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir ; Müsabakalardan önce aksi kararlaştırılıp ilan edilmemiş ise, üç setlik maçlar da üçüncü set haricinde ve beş setlik maçlarda beşinci set haricinde, normal olarak oynanan setlerde oyunlar 6-6 beraberliğe ulaştığı hallerde tie-break sistemi uygulanır.

11 Tie-break uygulanan bir oyunda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir ; Tekler i. Rakibine nazaran iki puan farkla üstün olmak kaydı ile ilk önce 7 puan kazanan oyuncu o oyunu ve seti kazanır. Puanlarda 6-6 beraberlik halinde oyunculardan birisi diğerine iki puan farklı üstünlük elde edinceye kadar oyun uzar. Tie-break uygulanan oyunda puanlar adedi sayılar şeklinde verilir. (1,2,3,4,5,6,7,8,9 ilh) ii. Normal servis atma sırası hangi oyuncuda ise ilk puan için servisi o atar. İkinci ve üçüncü puanlarda servisi rakibi atar ve ondan sonrada oyun ve setin oyunculardan birisi tarafından kazanılmasına kadar her oyuncu münavebe ile, birbirini takip eden iki puan için servis atar. iii. Birinci puanda sahanın sağ tarafından başlamak üzere servis her puanda sırayla sahanın sağ ve sol tarafından atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmez ise bu şekilde yanlış yerden atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez, ancak, yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir. iv. Her altı puanda bir oyuncular saha değiştirirler. Ayrıca, tie-break uygulanan oyun sona erince de oyuncular saha değiştirmelidir. v. Topların değişmesi bakımından tie-break uygulanan oyun bir oyun olarak sayılır. Şu kadarki top değiştirme sırası tie-break'ın başlangıcına rastlarsa topların değiştirilmesi müteakip setin ikinci oyununa kadar ertelenir. Çiftler Çiftlerde de, teklerde uygulanan usul aynen geçerlidir. Servis atma sırası kendinde olan oyuncu ilk puan için servis atar, ondan sonrada, oyun ve setin kazanılmasına kadar her oyuncu o setteki önceki sıraya uygun olarak eşi ve rakip çiftle dönüşümlü olarak birbirini takip eden iki puan için servis atar Servis Sırası Tie-break uygulanan oyunda ilk servis atma sırası kendinde olan oyuncu (veya çift) müteakip setin ilk oyununda servisi karşılar. Olay 1. Müsabakadan önce normal puanlama sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla tiebreak sistemine göre oyun oynanır ise, oynanan puanlar geçerli midir? Karar. Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun tie-break sistemine göre devam eder. Olay 2. Müsabakadan önce tie-break sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla normal puanlama sistemine göre oynanır ise, oynanan puanlar geçerli midir? Karar. Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilirse oyun normal puanlama sistemine göre devam eder. Müteakip oyunlarda durum 8-8, veya daha yüksek bir çift sayı beraberliğine ulaştığı taktirde müteakip oyun tie-break sistemine göre oynanır. Olay 3. Tie-break sistemi uygulanan bir tekler veya çiftler oyununda, oyunculardan biri kendi sırası olmadığı halde servis atarsa servis sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre mi devam eder? Karar. Eğer o oyuncu servis atma hakkını kullanarak tamamlamış ise, servis atma sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre devam eder. Eğer yanlışlık, o oyuncunun servis atma hakkını tamamlamasından önce fark edilirse yanlışlık derhal düzeltilir, oynanmış puanlar aynen muhafaza edilir. 28- SET SAYILARI Maçlar 3 set veya 5 set üzerinden oynanır. 3 setlik maçlarda 2 set alan, 5 setlik maçlarda 3 set alan oyuncu maçı kazanır.

12 29- SAHA GÖREVLİLERİNİN VAZİFELERİ Hakem ile idare olunan maçlarda, onun kararı kesindir. Aynı zamanda Başhakem bulunduğu taktirde, Hakemin kuralların uygulanışına ilişkin kararlan hakkında Başhakeme başvurabilir ve bu durumlarda Başhakemin kararı kesindir Çizgi hakemi, ağ hakemi, ayak hatası hakemi gibi yardımcıların görevlendirildiği maçlarda, bunların kendi görevli bulundukları hususlarda somut bir pozisyonun değerlendirilmesine dair kararları kesindir, ancak, Hakem, açık bir hata yapıldığını görürse yardımcısının o kararını değiştirebilir. Yardımcılardan biri karar vermekte tereddüte düşerse puanı tekrarlattırmalıdır. Davis kupası maçlarında veya sahada Başhakemin bulunduğu diğer takım müsabakalarında, Başhakem, herhangi bir puanın tekrarlattırılması için talimat verebilir. Başhakem, hava şartlan veya zemin durumu yahut karanlık olması, sebepleriyle her zaman bir maçı ertelemeye yetkili ve mezundur. Herhangi bir erteleme halinde, Başhakem ve oyuncular aksini kararlaştırmazlar ise, önceki skor ve oyuncuların sahadaki duruş yerleri aynen muhafaza edilir. Olay 1. Hakemin tekrarlatma kararı verdiği bir durumda, oyunculardan biri puanın tekrarlanması gerektiğini iddia etmektedir. Bu durumda, Başhakemden karar vermesi istenebilir mi? Karar. Evet Tenis kurallarının belli bir pozisyona uygulanması hususunda birinci derecede karar mercii Hakemdir. Bununla beraber, Hakemin tereddüte düşmesi veya bir oyuncunun onun kararına karşı Başhakem nezrinde itirazda bulunması hallerinde başhakemin karar vermesi gerekir ve onun karan kesindir. Olay 2. Bir top için "DIŞARIDA" (out) karan verildikten sonra oyunculardan biri o topun içeride olduğunu iddia etmektedir. Bu durumda Başhakem karar verebilir mi? Karar. Hayır. Bu durum sahada meydana gelen somut bir pozisyonun gerçekte nasıl oluştuğu hususunda verilecek karara ilişkin olup sahada bulunan görevlilerin (Hakem ve yardımcıları) verecekleri karar kesindir. Olay 3. Bir puanın oynanmasından sonra Hakem, o puanın oynanması sırasında bir çizgi hakeminin açıkça hata yapmış olduğunu ileri sürerek onun kararını değiştirebilir mi? Karar. Yapılan hatayı derhal (anında) belirtmedikçe veya bunun diğer oyuncuyu engellediğine karar vermedikçe, hayır. Olay 4. Bir çizgi hakemi bir top için "DIŞARIDA" kararı verir. Hakem, pozisyonu açıkça görmemiş olmakla beraber topun içeride olduğunu zannetmektedir. Bu durumda Hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi? Karar. Hayır. Hakem, yardımcılarının kararlarını ancak, o kararın her türlü şüpheden uzak bir şekilde yanlış olduğuna kanaat getirdiği taktirde değiştirebilir. Bir çizgi hakeminin içeride olduğuna karar verdiği bir top hakkındaki kararını değiştirebilmesi için, o topun çizginin dışına değdiğini ve çizgi hakeminin "DIŞARIDA" veya "HATA" şeklinde verdiği kararını değiştirebilmesi için de, o topun çizginin üzerine veya içine düşmüş olduğunu görmüş olması gereklidir. Olay 5. Hakemin puan kararı vermesinden sonra bir çizgi hakemi kendisinin söylemiş olduğu kararını değiştirebilir mi? Karar. Evet Bir çizgi hakeminin hata yaptığını anladığı anda, derhal olmak kaydı ile hatasını düzeltmesi şarttır. Olay 6. Bir oyuncunun geri çevirdiği topun "DIŞARIDA" olduğunu çizgi hakemi belirttikten sonra oyuncu o topun içeride olduğunu iddia ederek itiraz etmektedir. Bu durumda, Hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi? Karar. Hayır. Hakemin, bir oyuncunun itirazı veya karşı çıkması üzerine karar değiştirmesi asla caiz değildir. 30- OYUNUN DEVAMLILIĞI VE ARA VERME Aşağıdaki şartlar da dikkate alınmak kaydı ile, oyun ilk servisin atılmasından, maçın tamamlanmasına kadar kesintisiz devam eder.

13 a) Birinci servis hata olması halinde, servis atan hiçbir gecikmeye meydan vermeksizin servis atmalıdır. Karşılayan, makul ölçüler içerisinde servis atana bağlı olup, servis atmaya hazır olduğu anda karşılayanında hazır olması gerekmektedir. Oyuncuların saha değiştirmesi sırasında, son oyunun bitiminde topun oyundan çıkmasıyla müteakip oyunun başlaması için topun servisle oyuna girmesi arasında en fazla 90 saniye süre geçebilir. Ancak, her setin birinci oyunundan sonra ve tie-break oynanırken oyun aralıksız devam edecektir ve oyuncular dinlenme olmadan saha değiştirecekler. Her setin bitiminde 120 saniyelik bir set molası verilecektir. Setin bitiminde topun oyundan çıkmasıyla müteakip set,in başlaması için topun servisle oyuna girmesi arasında en fazla 120 saniye süre geçebilir. Oyunun devamlılığını engelleyici bir durum olup olmadığına karar verme yetkisi hakeme aittir. İki puan arasında hiçbir şekilde 20 saniyeden fazla süre geçemez. Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım müsabakaları ve uluslararası müsabaka düzenleyicileri bu 20 saniyelik sürenin daha az olmasını kararlaştırabilirler. b) Bir oyuncunun kuvvetini kazanmasına, nefeslenmesine ve fizik kondisyonunun düzelmesine imkan vermek amacıyla oyuna ara verilmesi, ertelenmesi veya müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak, bir kaza veya sakatlık sebebiyle bir oyuncunun derhal oyuna devam edemeyecek hale gelmesi durumunda Hakem, bir defaya mahsus olmak üzere üç dakikalık ara verebilir. c) Oyuncunun kontrolü dışındaki bir sebepten ötürü giysileri, ayakkabısı veya diğer teçhizatı (raket hariç) onun oyuna devamını imkansız kılacak veya arzu edilmeyecek bir şekilde düzeltilmesi mümkün olmayan bir hale geldiği taktirde, Hakem tarafından bu durumun düzeltilmesine yetecek bir süre oyuna ara verilebilir. d) Hakem, gerekli gördüğü zaman ve münasip göreceği süre ile oyuna ara vermeye veya ertelemeye yetkilidir. e) Üçüncü setten veya bayanlarda ikinci setten sonra oyunculardan her birinin dinlenme hakkı vardır. Bu dinlenme süresi 10 dakikayı geçemez, ancak 15 derece kuzey ve 15 derece güney paralelleri arasında yer alan ülkelerde bu süre 45 dakikadır. Bundan başka, oyuncuların kontrolü dışındaki haller dolayısıyla, icabettiği taktirde, Hakem lüzum gördüğü bir süre için oyuna ara verebilir. Eğer oyuna ara verilmiş ve daha sonraki bir gün tekrar başlanmışsa, bu taktirde, ancak o sonraki gün oynanan üçüncü setten (bayanlarda ikinci setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set bir tam set olarak nazara alınır.eğer oyuna ara verilmiş ve aynı gün 10 dakikadan daha uzun bir süre tekrar başlanmışsa bu taktirde, ancak kesintisiz olarak birbirini takiben oynanan üç setten (bayanlarda iki setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set tam set olarak nazara alınır. Her millet ve/veya tertip komitesi, kendi ülkesinde yapılacak turnuvalar, maçlar ve müsabakalarda uygulanacak kurallarda, bu fıkrada belirtilen şartları değiştirmekte veya tamamen kaldırmakta serbesttir. Davis Kupası ve Federasyon Kupası müsabakaları için yalnız Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından; bu maddede belirtilen şartlar değiştirilebilir veya kaldırılabilir. f) Turnuva tertip komiteleri, önceden ilan edilmek şartıyla ve 5 dakikadan fazla olmamak kaydı ile maçlardan önceki oyuncuların ısınma sürelerini kararlaştırmaya yetkilidir. g) Ceza puanlama sistemlerinin yürürlükte olduğu müsabakalarda hakemin bu sistemler hükümlerine uygun karar vermesi zorunludur. h) Oyunun devamlılığına ilişkin prensip ve kurala aykırı davranış halinde, Hakem önceden ikazda bulunmak kaydıyla kural dışı davranan oyuncuyu diskalifiye edebilir 31- KAPTANLIK VE TALİMAT VERME Takım müsabakalarında oyuncular saha değiştirirken, saha içinde oturan kaptanlarından talimat alabilirler. Ancak, tie-break sırasında saha değiştirirken talimat verilmesi caiz değildir. Bunun dışında hiç bir maç esnasında oyunculara talimat verilemez.

14 Bu kural kati surette uygulanır ve buna aykırı davranış halinde, önceden ikaz edilmek suretiyle o oyuncu diskalifiye edilebilir Ceza puanlaması sisteminin yürürlükte olduğu müsabakalarda,.hakem bu sisteme istinaden ceza uygular. Olay 1. Taciz edici şekilde olmaksızın işaretle talimat verilmesi halinde o oyuncu ikaz edilmeli,yoksa diskalifiye mi edilmelidir? Karar. Bu şekilde veya sözle talimat verildiğini görür görmez Hakemin gerekli tedbiri alması lazımdır. Eğer, Hakem bu şekilde talimat verildiğini görmez ise oyuncular bu konuda onun dikkatini çekebilirler. Olay 2. Madde 30 (e)' de belirtilen şekilde oyuna ara verildiğinde veya oyun herhangi bir sebeple kesilip oyuncunun sahayı terk etmiş olduğu bir sırada oyuncu talimat alabilir mi? Karar. Evet Oyuncunun sahada olmadığı bu gibi hallerde talimat verme hususunda herhangi bir kısıtlama yoktur. AÇIKLAMA: Her türlü nasihat bilgi ve emir verme talimat mahiyetindedir. 32- TOPLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Topların belirli bir oyun sayısından sonra değiştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, eğer kararlaştırılan doğru zamanda toplar değiştirilmemiş ise, normal olarak yeni toplarla hangi oyuncu (veya çift) servis atacak idi ise, yeniden servis atma sırası ona (veya onlara) geldiğinde hata düzeltilir ve toplar değiştirilir. Bundan sonra da, daha önce kararlaştırılmış oyun sayısına göre top değişimi yapılmasına devam olunur. ÇİFTLER OYUNU 33- ÇİFTLER OYUNU Aşağıdaki istisnalar dışında, yukarıda belirtilen kurallar çiftler oyununda da aynen geçerlidir. 34- ÇİFTLER SAHASI Çiftler oyununda saha m. (36 feet) genişliktedir, yani, her iki yanda tekler oyunundaki sahadan 1.37'şer (4 1/2 feet) metre daha geniştir ve iki servis çizgisinin arasında kalan tekler yan çizgilerine servis yan çizgileri denir Bunun dışında saha, 1.madde'de tanımlanan şekildedir, ancak, ağın her iki yanındaki ana çizgi ile servis çizgileri arasında kalan tekler yan çizgileri arzu edildiği takdirde kaldırılabilir. (silinebilir). 35- ÇİFTLERDE SERVİS ATMA SIRASI Servis atma sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır ; Her setin ilk oyununda, servis atma sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin servis atacağını kararlaştırır. Rakip çift de, ikinci oyun için aynı şekilde hangi eşin servis atacağını kararlaştırır. Birinci oyunda servis atan oyuncunun eşi üçüncü oyunda, ikinci oyunda servis atan oyuncunun eşi de dördüncü oyunda servis atar ve setin müteakip oyunlarında aynı sıraya uyularak servis atılır. Olay 1. Bir çiftler maçında oyunculardan biri maç saatinde gelmemişse ve onun eşi rakip oyunculara karşı tek başına oynamasına izin verilmesini isterse, bu mümkün müdür? Karar. Hayır. 36- ÇİFTLERDE SERVİS KARŞILAMA SIRASI

15 Servis karşılama sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır ; Her setin ilk oyununda, servis karşılama sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin ilk servisi karşılayacağını kararlaştırır ve aynı eş tüm set boyunca her tek sayılı oyunda ilk servisi karşılamaya devam eder. Eşler, her oyun esnasında münavebe ile servisi karşılar. Olay 1. Çiftler oyununda servis atanın eşi veya karşılayanın eşi, karşılayanın görüşünü engelleyecek bir şekilde durabilir mi? Karar. Evet Servis atanın eşi veya karşılayanın eşi ağın kendilerine ait kısmında, "sahanın içinde veya dışında dilediği yerde durabilir." 37- ÇİFTLERDE SERVİS ATMA SIRASINDA YANLIŞLIK YAPILMASI Eşlerden biri sıra kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık fark edildiğinde, asıl servis atma sırası kendisinde olan eş servis atar: Fakat bu yanlışlığın fark edilmesinden önce alınmış olan tüm puanlar ve yapılmış hatalar geçerli sayılır. Böyle bir yanlışlığın fark edilmesinden önce bir oyun tamamlanmış ise, bu takdirde, servis atma sırası bu değişikliğe uygun olarak devam eder 38- ÇİFTLERDE SERVİS KARŞILAMA SIRASINDA YANLIŞLIK YAPILMASI Bir oyunda karşılayanlar tarafından karşılama sırası değiştirilirse, bu yanlışlığın anlaşıldığı oyunun sonuna kadar bu değişiklik devam eder, fakat, o sette, servis karşılayacakları müteakip oyunda, eşler tekrar asıl karşılama sıralarına uyarlar. 39- ÇİFTLERDE SERVİS HATASI Madde 10'da belirtilen durumlarda veya topun servis atanın eşine yahut onun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi halinde servis hatalıdır. Fakat, servis atıldıktan sonra, top yere düşmeden önce karşılayanın eşine veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse, servis atan puanı kazanır. Madde 14 (a) hükmü saklıdır. 40- ÇİFTLERDE TOPA VURUŞ TARZI Rakip çiftlerden biri veya diğeri tarafından topa münavebe ile vurulur ve bu kurala aykırı olarak, oyunculardan birinin top oyunda iken kendi eşi vurduktan sonra topa raketiyle değmesi halinde o puanı rakipleri kazanır. NOT: Aksi belirtilmediği takdirde. işbu kurallardaki erkeklerle ilgili hükümler, kadınlar için de aynen geçerlidir. TENİS KURALLARI'na EKTİR : ULUSLARARASI TENİS FEDERASYONU - Madde 69 Tenis Kuralları'nın resmi ve bağlayıcı metni daima İngilizce olup başka bir alternatifi veya tercümesi geçerli değildir. Ancak, "Değişiklik Bildirimi" başlıklı 2l.Madde gereğince, Konseyin yıllık genel kurulu'nda 2/3 oy çokluğu ile kabul edilerek Uluslararası Tenis Federasyonu'na iletilen değişiklik kararları geçerli olabilir. Bu değişiklikler, Genel Kurul'un çoğunlukla aksine karar vermemiş olması kaydıyla, karar tarihini takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Komitesi'nin kurallarla ilgili acil yorum gerektiren sorunlar hakkında, bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunmak kaydı ile karar verme yetkisi mevcuttur. Bu madde, Konsey Genel Kurulu'nun ancak oybirliği ile vereceği kararla değiştirilebilir. EK-I 3.MADDE'DE AÇIKLANAN TESTLERİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

16 1. Aksi açıklanmadıkça tüm testlerin takriben 20 santigrad derece sıcaklıkta ve takriben %60 oranında rutubetli ortamda yapılması gerekir. Tüm topların kutularından çıkarılarak testin yapılmasından önce 24 saat süreyle, açıklanan ısı ve rutubet derecesinde bekletilmesi ve testin başlangıcında da aynı ısı ve rutubet derecesinin mevcut olması gerekir 2. Aksi açıklanmadıkça testin yapılacağı yerdeki atmosfer basıncının barometrik ölçüsü takriben 76 cm. olmalıdır. 3. Oyunun oynandığı yerdeki ortalama ısı, rutubet ve barometrik ölçü yukarıda belirtilen birimlerden farklı ise diğer ölçüler bu birimler nazara alınmak suretiyle tespit edilebilir. Her Ulusal Birlik (veya Federasyon) tespit ettiği bu tip ayarlanmış ölçüleri Uluslararası Tenis Federasyonu na bildirir ve bunlar onaylandığı takdirde o bölgede uygulanması kabul edilir 4. Topların çaplarının ölçülmesi için yapılacak testlerde, tercihen zor aşınan ve 0.32 cm. kalınlığında, metalden mamul, halka şeklinde bir ölçü aleti kullanılır. Bu, halka şeklindeki ölçü aletinin bir tarafının çapı 6.54 cm., diğer tarafının çapı 6.86 cm. olmalıdır. Halkanın iç yüzünün profili 0.16 cm. yarıçapında içbükey olmalıdır. Halkanın dar tarafından top kendi ağırlığı ile düşmemeli, geniş tarafından ise kendi ağırlığı ile düşebilmelidir madde'de belirtilen tüm deformasyon (şekil değiştirme) ve aksi istikametteki deformasyon değişikliği testlerinde, Percy Herbert Stevens tarafından imal olunup İngiltere de Patent Numarası ile patentli makine ile onun ekleri ve geliştirilmiş şekilleri kullanılır. Ayrıca, Stevens makinesine eşdeğer neticeler veren ve bir Ulusal Birlik (veya Federasyon) tarafından onaylanmış başka bir makine da kullanılabilir. 6. Testlerin yapılma usulleri ; a. Ön sıkıştırma : Her top teste tabi tutulmadan önce, birbirine dik açı teşkil eden, üç ayrı çapı esas alınarak birbirini takiben üç kez, takriben 2.54 cm. kadar sabit olarak sıkıştırılır. Bu hareket üç kez tekrarlanmalıdır. (Bu şekilde toplam dokuz kez sıkıştırılır.) Tüm testler ön sıkıştırmadan itibaren iki saat içinde tamamlanmalıdır. b. Zıplama testi : (3.Madde'deki gibi) ölçüler, beton zemin ile topun alt kısmı esas alınarak tespit edilmelidir. c. Ölçü testi : (Yukarıda 4.paragraftaki gibi) d. Ağırlık testi : (Madde 3.'teki gibi) e. Deformasyon (Şekillendirme) testi : Topun yüzündeki dikişler Stevens makinesinin hiç bir presesine değmeyecek şekilde top makineye yerleştirilir. Bu durumda iken gerekli ağırlık uygulanarak gösterge ve müşir hizaya getirilir ve sıfırlanır kg. lık test ağırlığı konmak suretiyle çark elle ve sabit bir hızla çevrilerek topun üzerine basınç uygulanır. Ağırlığın konduğu terazinin, ağırlığın tatbiki sebebiyle aşağıya doğru hareket etmesi anından itibaren beş saniye sonra gösterge ile müşirin yeniden aynı hizaya gelmesi beklenir. Her uygulamadan sonra göstergedeki rakam okunur. (İçeri doğru deformasyon). Çark tekrar çevrilerek göstergede 10 rakamı okunur. (2.54 cm. defomıasyon) Ondan sonra çark aksi istikamette çevrilerek müşir ile gösterge aynı hizaya gelinceye kadar basınç kaldırılır. On saniye beklendikten sonra gerekirse müşir ile gösterge yeniden ayarlanır. Ondan sonra göstergedeki rakam okunur. (Aksi istikametteki deformasyon) Bu işlem her top için, ilk durumlarına ve birbirlerine dik açı teşkil eden iki ayrı çaplarından uygulanmak suretiyle tekrarlanır. TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS KURALLARI EK-II Tekerlekli sandalye ile oynanan tenis oyununda da Uluslararası Tenis Federasyonu'nun sağlıklı kişiler için kabul etmiş olduğu kurallar uygulanır. Sadece, tekerlekli sandalye ile tenis oynayan oyuncular için topun yerde iki defa zıplamasına izin verilir. 1- MÜSABIK TEKERLEKLİ SANDALYE OYUNCUSU Bir şahsın müsabık tekerlekli sandalyeli tenis oyuncusu olması için, oyuncunun hareketle ilgili bir sakatlığı olduğunun tıbbi olarak teşhis edilmiş olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle oyuncunun bir veya iki el ve ayaklarında tam veya tama yakın olmak üzere hareket kaybının mevcut olması gerekmektedir Eğer bu fonksiyonel kısıtlamalar sonucu oyuncu sağlıklı oyuncuların oynadığı tenis müsabakalarında oynayamayacak durumda ise (yani kort içerisinde yeterli hızla hareket etme kabiliyetine haiz değilse) bu kişi IWTF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Federasyonu) turnuvalarında tekerlekli sandalye müsabakalarında oynayabilir Kazalar, omurga yaralanmaları ve diğer hastalıklar sonucu, en az üç uzvunda hareket ve güç kısıtlaması bulunan oyuncu, quadraplegic bölümü oyuncusu olarak nitelendirilir. Ayrıca bu gruba, yürüyen quadreplegicler, motor gücüyle hareket eden tekerlekli sandalye kullanıcıları ve triple amputees (uzuvları kesilmiş kimseler) de dahildir. Sandalyeyi hareket ettirmek için her iki kolunu hareket ettiremeyen oyuncuların ayaklarını kullanmalarına

17 müsaade edilmiştir. Her hangi bir kuşku söz konusu olduğunda oyuncunun ayaklarını kullanıp kullanmaması için IWTF gerekli kararı alabilir. Herhangi bir oyuncunun müsabık tekerlekli sandalyeli tenis oyuncusu olarak belirlenmesi hususunda herhangi bir şüphenin belirmesi durumunda IWTF Kural Komitesi oyuncunun hangi gruba gireceği ve/veya elenmesi hususunda yetkisini kullanma hakkını saklı tutmuştur. Herhangi bir şüphe durumunda quadraplegic statüsünün tahkiki istenebilir. 2- TOP OYUNDA İKEN Tekerlekli sandalye ile oynayan teniste geri gönderilmeden önce, topun yerde iki kere zıplamasına müsaade edilir. a) Eğer top yerde ilk zıplamasından sonra karşılandığı taktirde topun kort sınırları içerisinde zıplamış olması gerekmektedir. b) Eğer top ikinci zıplamasında karşılanmış ise, ikinci zıplama kort sınırlan içerisinde veya kort sınırları dışarısında olabilir. 3- SERVİS a) Servisle gönderilen top, servis sahasında yere düştükten sonra, karşılayanın topu geri göndermesinden önce kort sınırlan içerisinde veya kort sınırları dışarısında bir yere düşebilir. b) Servis atan oyuncu servisi atarken ; -Sandalyesini yuvarlama (yürütme) ve döndürme suretiyle pozisyonunu değiştiremez. Servisi atan oyuncu orijinal yerini değiştirmeyecek şekilde hafifçe sandalyesini oynatması durumunda yuvarlama ve döndürme suretiyle pozisyonunu değiştirmiş sayılmaz. -Tekerleklerin herhangi birisiyle ana çizginin gerisinde ve orta çizgi hizası ile yan çizgilerin hizası arasında kalan alanın dışında herhangi bir yere temas edemez c) Eğer oyuncu kasıtlı olarak herhangi bir alt uzvunu (frenler veya sabit durmayı sağlayan gereçler) servis atmada kullanırsa bu, servis hatası olarak değerlendirilir. d) Bir quadraplegic oyuncu için servis atmada alışılagelmiş metotlar fiziksel olarak imkansız olursa herhangi bir şahıs oyuncunun servisi atması için topu yukarıdan bırakarak ona yardım edebilir. 4- OYUNCUNUN PUAN KAYBETMESİ Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda puan kaybeder: a) Eğer oyuncu, top yere üç defa çarpmadan önce topu geri çeviremezse, b) Top oyunda iken oyuncu eğer ayakları ile yada alt uzuvları ile yere ya da sandalyenin tekerleklerine dokunursa, c) Eğer oyuncu topa vururken kalçasıyla sandalye arasındaki teması kaybederse o puanı kaybetmiş olur. 5- TEKERLEKLİ SANDALYELİ / VÜCUTÇA SAĞLAM OYUNCU TENİSİ 1.Kural'da tanımlanan tekerlekli sandalye oyuncusunun vücutça sağlam oyuncu ile oynaması durumunda Tenis Kuralları uygulanır. Fakat bu durumda tekerlekli sandalye oyuncusu için topun yerde sadece bir kere zıplamasına izin verilir ve dolayısıyla yukarıda belirtilen 2. ve 3. Kurallar uygulanmaz. Aşağıdaki prosedür çiftler ve tekler kortu içindir. BİR KORTUN İŞARETLENMESİ İLE İLGİLİ TAVSİYELER Önce filenin pozisyonunu belirleyiniz; bu 42 feet (12.8 m.) uzunluğunda düz bir hattır. Bu hattın orta noktasını işaretleyiniz (yukarıdaki şekilde X işareti ile gösterilmiştir) bu noktadan başlamak üzere; 13,6 feet (4.1 m.) uzaklıkta iç yan çizgilerin fileyi kestiği a ve b noktalarını işaretleyiniz., 16,6 feet(5.03m.) uzaklıkta tekler direklerinin pozisyonlarını işaretleyin.(n,n) 18,0 feet (5.49m.) uzaklıkta filenin dış yan çizgileri kestiği noktalan işaretleyin.(a,b) 21,0 feet (6.40m.) uzaklıkta 42,0 feet ( 12.8m.) lik hattın son noktalarını teşkil

18 eden çiftler direklerinin pozisyonlarını işaretleyin.(n,n). A ve B noktalarına birer çivi sokun ve bu çivilere birer ölçü şeridi iliştirin. Yan sahayı çaprazlama ölçmek için şeridin birini 53,1 feet (16.18m.) uzatın. Yan çizgileri ölçmek için diğer şeridi 39.0 feet (11.89m.) uzatın. Şeritlerin her ikisini gerin ve kesiştikleri yeri C olarak işaretleyin. Bu kortun köşelerinden birisidir. Diğer köşe noktası olan D'yi işaretlemek için ölçümün tersini yapınız. Bu aşamada ana çizgi olacak olan CD hattının ölçümünün sağlamasını yapabilmek için bu uzunluğun 36,0 feet (10,97m.) olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda bu hattın merkezi olan J noktası ve C ve D noktasından içe doğru 4,6 feet (1.37m.) mesafede bulunan iç yan çizgileri sonları (c,d) da işaretlenebilir. F,H,G noktalan sayesinde merkez çizgisi ve servis çizgisi de işaretlenebilir. Bu noktaların fileye uzaklıkları 21,0 feet (6.40m.) dir. Aynı işlem diğer yan saha için de yapıldığında kort tamamlanmış olur. NOTLAR i) Eğer sadece bir tekler kortu gerekiyorsa a,b,c,d noktalarının dışında herhangi bir çizgiye gerek yoktur. Fakat kort yukarıdaki şekilde işaretlenebilir. Buna alternatif olarak, A ve B noktaları yerine şeritleri a ve b noktalarına eklenilerek ana çizginin köşeleri (Gd) bulunabilir. Uzunluk olarak 47,5 feet (14.46m.) ve 39.0 feet (11.89m.) kullanılır. File çubukları n-n noktalarında olur ve 33,0 feet ( 10 m.) uzunluğunda tekler filesi kullanılması gerekmektedir. ii) Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, file tekler direkleri denilen direkler vasıtasıyla n-n noktalarında desteklenerek 3 feet 6 inch (1.07m) yükseklikte durması sağlanır. Tekler direkleri kare kesitinde ise kenarları daire ise çapları 3 inch (7.5 cm.)den fazla olmamalıdır. Kort işaretlenirken bu direkleri yerleştirilmesi esnasında n-n noktalarının her birinin beyaz nokta ile gösterilmeleri gerekmektedir. TENİS MÜSABAKA SEVK ve İDARE KURALLARI Gerek ferdi ve gerekse takımlar arasında yapılacak tenis müsabakalarının hakkaniyete uygun ve makul standartlarda yönetilmesi, müsabakalara katılan oyuncular ile antrenörlerin, yöneticilerin ve seyircilerin ayrı ayrı haklarının korunması, tenis sporunun doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması, müsabaka ve maçların sevk ve idaresinde tenis hakemliğinin tek düzeliğinin, yeknesaklığının gerçekleştirilmesi ve tüm kuralların dünya çapında aynı biçim ve standartta uygulanmasının sağlanması amaçlarıyla Uluslararası Tenis Federasyonu (UTF) tarafından, HAKEMLER İÇİN GÖREVLER ve YÖNTEMLER başlığı altında müsabaka sevk ve idare kuralları kabul edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. UTF'na üye olan hemen hemen bütün ülkeler federasyonlarınca da zaman içerisinde kabul edilerek yürürlüğe konulan bu kurallar ülkemizde de 1985 yılı başından itibaren bilfiil uygulanmaya başlanmıştır. Müsabakaların ülke çapında aynı biçim ve standartta sevk ve idare edilmesi ve hakemlerin her yerde tenis kurallarını bir örnek uygulamalarını sağlayacak olan bu kuralların en iyi şekilde öğrenilmesi ve bunlara harfiyen uyulması gerekmektedir. A. BAŞHAKEM I. HAKEMLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Müsabaka mahallinde, Müsabaka Talimatı/Yönetmeliği, Tenis Kuralları ve Tenis Sevk ve İdare Kuralları'nın yorumu ve uygulanmasının temininde ve bu konularda çıkabilecek uygulama ve ihtilaflarda nihai ve kesin karar merciidir. 2. Müsabakaların başlamasından önce uygulanacak tüm kural ve kaidelerin hatırlatılması ve gözden geçirilmesi için gerektiğinde bütün hakem ve diğer görevlilerle eğitim ve tanıtım amaçlı toplantılar yapabilir. 3. Gerektiğine, müsabakada görev yapacak olan hakemler içinden birisini Hakem Görevlisi olarak tayin edebilir 4. Maçlarda görev yapacak hakem ve çizgi hakemlerini belirler, gerektiğinde Hakem Görevlisi tarafından belirlenen hakem ve çizgi hakemlerinin bu görevlerini onaylar. 5. Gerektiğinde hakem ve çizgi hakemlerini değiştirebilir ve/veya çizgi hakemlerinin yerlerin değiştirebilir. 6. Kule hakemlerinin performansını değerlendirir. Değerlendirme formu TTF tarafından verilir. 7. Sahaların ve sahalarda bulunması gereken net ve tekler sopalarının kurallara uygun olduğunu denetler, sahalarda bulunması gereken ve nitelikleri aşağıda belirtilen malzemeleri kontrol eder;

19 a. Hakem Sandalyesi Hakem sandalyesinin en az 1.82 m. ve en fazla 2.44 m. yükseklikte olması tavsiye edilir. Hakem sandalyesinin sahanın ortasında, netin uzantısı hizasında ve net direklerinden 0.91 m. uzaklığa konması gerekir. Eğer mikrofon tertibatı kullanılacaksa, bunun Açma/Kapama tertibatlı olması ve mikrofonun elde tutulmayacak biçimde kendiliğinden monte edilebilir bir tertibatının olması gerekir. Bu mikrofon tertibatının sadece skorun söylenmesi için kullanılması ve sahada başkaca genel yayın yapan mikrofon ve hoparlör tertibatının olmaması gerekir. b. Çizgi Hakem Sandalyesi Servis ve Ana Çizgi hakemlerinin sandalyeleri kendi görev çizgilerinin uzantısı hizasında ve sahayı çevreleyen telin dibinde olmalıdır. Bunlar zeminden yüksek bir platformda olmamalı ve saha çizgilerine 3.7 m. den daha yakına yerleştirilmemelidirler. Orta Servis ve Yan Çizgi hakemlerinin sandalyeleri, aksi kararlaştırılmadıkça sahanın arkasında ve köşelerde olmalıdır. Güneşin durumuna göre çizgi hakemlerinin sandalyeleri, bu hakemlerin görüşlerinin güneşten etkilenmeyecek şekil ve tarafta sahaya yerleştirilir. Sahanın konumu güneş ışıklarının etkisine açık değilse çizgi hakemlerinin sandalyelerin Hakem sandalyesinin karşı tarafında olması gerekir c. Net Hakemi Sandalyesi Net hakemi sandalyesinin net direğinin yanında ve mümkünse Hakem sandalyesinin karşı tarafında olması gerekir. d. Oyuncuların Sandalyesi Oyuncuların sandalyelerinin Hakem sandalyesinin iki tarafında bulunması gerekir. e. Sahada Sunulacak Hizmetler Her maç sırasında oyuncuların kullanımına hazır biçimde sahada su ve diğer içecekler, bardak, havlu ve talaş bulundurulması gerekir. f. Ölçü Çubuğu Net yüksekliği ile tekler sopalarının durumunun ölçülebilmesini tercihen sahada ölçü çubuğu veya tel metre bulundurulması şarttır. g. Kronometre, Hakem Puan Çizelgesi, vs. Her maçta Hakem için kronometre, Hakem Puan Çizelgesi ve kurşun kalem bulundurulması şarttır. 8. Sahanın arka kısmındaki ve sahayı çevreleyen teller, duvarlar ve/veya brandaların, oyuncuların görüş ve dikkatini dağıtacak şekilde beyaz, sarı veya diğer açık renkte boyalı olmaması sağlanır. 9. Müsabakanın başlamasından önce tüm müsabıklara, müsabaka ve maç şartları hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar ve kontrol eder.(özellikle kullanılacak topların markası, maçta kullanılacak top sayısı, top değişim sayıları, saha yüzeyinin cinsi, maçların kaç set üzerinden yapılacağı, tie-break uygulanıp uygulanmayacağı-uygulanacaksa hangi setlerde uygulanacağı gibi konularda) 10. Tüm oyuncuların ve görevlilerin görebilecekleri uygun bir yere İlan Tahtası koydurmak ve bu konuda oyunculara bilgi vermek, günlük maç programını hazırlanır hazırlanmaz bu İlan Tahtasında ilan etmek. Günlük maç programını Başhakemden öğrenmek ve/veya teyidini yapmak her oyuncunun kendi sorumluluğundadır. 11. Herkesin görebileceği bir yere konulacak saat ile tüm oyuncu ve görevlilerin ilan olunan zamanda, ilan olunan sahalarda hazır bulunmaları sağlanır ve bu saatin yeri müsabakadan önce ilgililere gösterilir.aksi kararlaştırılmadıkça bu resmi saatin el veya kol saati olmaması gerekir. 12. Fikstürün yapılmasından önce Turnuva Direktörü veya Turnuva Komitesinden Wild Card'ların kimler olduğunu öğrenir. Turnuva Direktörü ve/veya Komitesi ve Oyuncu Temsilcisi ile aşağıdaki hususlarda görüşür ; a. Müsabakaya katılacakların son listesi, b. Fikstürde seri başı olacak oyuncuların tespitine esas Sıralama Listesi, c. Fikstürün yapılmasında esas alınacak diğer bilgi ve belgeler. 13. Gerek eleme ve gerekse Ana Fikstürü yapmak 14. Eleme ve Ana Fikstür ve diğer ilanı gereken belgeleri hazırlamak ve İlan Tahtasına asarak ilan etmek

20 15. Maçların aksamamasını ve zamanında oynanarak bitirilmesini sağlayacak biçimde saatleri ve oynanacak sahaları da belirtmek suretiyle Günlük Maç Programını hazırlamak ve gerektiğinde maç programını aksatmamak için maç saatlerini "belirli bir saatten önce olmamak" kaydıyla ilan etmek Günlük Maç Programı'nın hazırlanmasından ve ilan edilmesinden sonra bu programda değişiklik yapılamaz. Bu düzenlemenin aksaksız yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilir a. Müsabakadan Önce Birinci günün maç programı yapılmadan önce, bir önceki hafta yapılan turnuva veya turnuvalar ile halen yapılmakta olan turnuvalar dan gelecek oyuncuların durumları ve maçlarına yetişebilmelerini sağlamak için gerekli bilgiler toplanır ve müsabakanın akışını engellememek kaydı ile buna göre ilk günün maç programı hazırlanır. b. Eleme maçları Müsabakadan önce eleme maçları yapılacaksa, bu eleme maçlarının, Ana fikstür maçlarının başlamasından bir gün önce tamamlanmasını sağlayacak bir programın yapılması şarttır. Hava şartlan ve diğer önlenmesi imkansız durumlar haricinde, bir oyuncunun günde iki adet (tekler) eleme maçından fazla yapmamasına dikkat edilir Günde birden fazla eleme turu maçı yapılması zorunluluğu olsa dahi maç programının eleme fikstüründeki sıralamaya uygun olması ve fikstürünün üst kısmından alta veya alt kısmından üste doğru olan sıralamaya uygun olarak maçların oynatılması gerekir. c. Ana Fikstür Hava şartlan ve diğer önlenmesi imkansız durumlar haricinde, oyuncuların günde bir tek ve bir çift maçından fazla maç oynamayacak şekilde progrâmın yapılması şarttır. Başhakem tarafından şartlar `gereği aksi kararlaştırılmadıkça, oyuncuların aynı gün hem tek, hem çift maçı var ise, tek maçını önce oynayacak biçimde programın yapılması gerekir. 16. Toprak sahalarda, maçların başlamasından önce tüm sahaların süpürülerek çizgilerinin temizlenmiş olması kontrol edilir. 17. Sahaların müsabakaya uygun olup olmadığını kontrol eder ve buna karar verir. 18. Günlük Maç Programının aksamadan uygulanmasını teminen maçların başlaması için maça çağrının yapılması ve oyuncuların sahaya davet edilmesinin belirlenecek bir yerden yapılmasına karar verebilir. Maça çağırılan oyuncuların oyuna hazır olmaları esastır. Olağan dışı durumlarda maça çağrı yapılması konusunda Başhakem karar verebilir 19. Herhangi bir maçın, ilan edilenden başka bir sahada yapılmasına karar verebilir. Hava şartlarının elverişli olmaması veya diğer önlenmesi mümkün olmayan sebeplerin vuku bulması halinde, herhangi bir oyuncunun günde birden fazla tek maçı oynamasını önlemek veya turnuvanın zamanında tamamlanabilmesini sağlamak için maçların ilan edilen sahadan başka bir sahalarda oynanmasına karar verebileceği gibi açık havada oynanacak maçı kapalı sahada, kapalı sahada oynanacak maçı açık havada oynatabilir veya ilan edilen zeminden farklı zeminli sahada oynatabilir. Belirtilen bu durumlar dışında herhangi bir maçın, oyuncuların makul bir sebepten dolayı birlikte karar vermeleri dışında, ilk puanın oynanması için ilk servisin atılmasıyla resmen başlamasını müteakiben başka bir sahada devamına izin verilemez. Saha değiştirilmesi gereken hallerde, mümkünse bunun o sırada oynanmakta olan setin tamamlanmasını müteakiben veya oynanmakta olan setteki oyun sayısı toplamının çift rakam olmasını müteakiben yapılması şarttır. 20. Hava şartlarının elverişli olmaması, havanın kararması - ışığın yeterli olmaması ve diğer sebeplerle maçın ertelenmesine karar verebilir. Havanın kararması sebebiyle maçın ertelenmesine karar verilecekse setin tamamlanmasından sonra veya o sırada oynanmakta olan setteki oyun sayısı toplamının çift rakam olmasını müteakiben maçın ertelenmesi gerekir. 21. Ceza Puanlaması Sistemi'nin geçerli olduğu müsabakalarda, Ceza Puanı uygulanan durumları kontrol eder, para cezalarını uygular ve ilgili oyunculara gerekli tebligatları yapar. 22. Müsabaka sırasında ve maçların devamı müddetince daimi olarak müsabaka mahallinde hazır bulunur. 23. Müsabaka sırasında, maçlarda Hakemlik yapamaz B. HAKEM GÖREVLİSİ 1. Müsabakadaki maç sayısını dikkate almak suretiyle yeterli sayıda ve yetenekte hakemin temini ile görev almasını sağlar. 2. Gerektiğinde müsabaka öncesinde tüm kural ve yönetmeliklerin gözden geçirilerek hakemlerin maçlara hazırlanmasını teminen tüm hakemlerle eğitici toplantı yapar.

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ EĞLENCE ŞİMDİ BAŞLIYOR TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 1 KUMDA MÜCADELEYE HAZIRMISIN? TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ,

Detaylı

VOLEYBOL OYUN KURALLARI

VOLEYBOL OYUN KURALLARI VOLEYBOL OYUN KURALLARI 2009 2012 2009 2012 VOLEYBOL OYUN KURALLARI 1 FIVB TARAFINDAN ONAYLANAN ULUSLARARASI VOLEYBOL OYUN KURALLARI İÇİNDEKİLER OYUNUN ÖZELLİKLERİ FASIL I KURALLARIN VE HAKEMLİĞİN FELSEFESİ

Detaylı

PLAJ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2013-2016. 33. FIVB Kongresince Onaylanmış

PLAJ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2013-2016. 33. FIVB Kongresince Onaylanmış PLAJ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2013-2016 33. FIVB Kongresince Onaylanmış 1 İÇİNDEKİLER OYUNUN ÖZELLİKLERİ Bölüm 1 : TESİSLER VE DONATIM 1. Oyun Sahası 1.1 Ölçüler 1.2 Oyun sahasının yüzeyi 1.3 Oyun alanındaki

Detaylı

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTBOL BRANŞI B2/B3 DÜZEYİ KURALLARI 2014-2017

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTBOL BRANŞI B2/B3 DÜZEYİ KURALLARI 2014-2017 TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTBOL BRANŞI B2/B3 DÜZEYİ KURALLARI 2014-2017 Arş. Gör. Mücahit FİŞNE Futbol Eğitim Kurulu Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI - 2014 FIVB Resmi Voleybol Kuralları 2013-2016'yı takiben SUNUŞ Hakemlik Rehberi ve Talimatları, tüm uluslararası ve ulusal müsabakalar

Detaylı

KORFBOL OYUN KURALLARI (1 TEMMUZ 2012/1 EYLÜL 2013 DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE) BÖLÜM 1. SAHA ve MALZEME

KORFBOL OYUN KURALLARI (1 TEMMUZ 2012/1 EYLÜL 2013 DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE) BÖLÜM 1. SAHA ve MALZEME KORFBOL OYUN KURALLARI (1 TEMMUZ 2012/1 EYLÜL 2013 DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE) GİRİŞ ve TANIMLAR Korfbol, dikdörtgen bir alanda oynanan, her bir takımın 4 er erkek ve kadın sporcudan oluştuğu ve bu oyuncuların

Detaylı

MASA TENİSİ MAÇ GÖREVLİLERİ İÇİN EL KİTABI 2011-2012

MASA TENİSİ MAÇ GÖREVLİLERİ İÇİN EL KİTABI 2011-2012 MASA TENİSİ MAÇ GÖREVLİLERİ İÇİN EL KİTABI 2011-2012 ANKARA 2013 - 2 - İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. KURAL VE YÖNETMELİKLER... 5 2.1. Uygulanabilirlik... 5 2.2. Kurallar... 5 2.3. Yönetmelikler... 5 3.

Detaylı

IIHF BUZ HOKEYİ KURAL KİTABI 2014-2018

IIHF BUZ HOKEYİ KURAL KİTABI 2014-2018 IIHF BUZ HOKEYİ KURAL KİTABI 2014-2018 Bu kitap Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kural Kitabından tercüme edilmiştir. Tereddüt halinde orijinali Eylül 2014 te yayınlanmış olan İngilizce IIHF

Detaylı

IBSA Goalball Kuralları 2014-2017 (Version 1.0.4) Çeviri : Bülent KİMYON - Level 3

IBSA Goalball Kuralları 2014-2017 (Version 1.0.4) Çeviri : Bülent KİMYON - Level 3 INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL KURALLARI 2014-2017 Ocak 1, 2014 Golbol, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır. Oyun, 18m x 9m ebatlarında bir orta

Detaylı

ITSF Kurallar Kitabı

ITSF Kurallar Kitabı ITSF Kurallar Kitabı İÇİNDEKİLER Giriş Yetkili Merciler Malzeme ve Donanım 1. Güzel Oyun Kuralları 2. Maç 3. Maçın Başlatılması 4. Topun Oyuna Sokulması (Servis) ve Rakiplerin Hazır Olduklarını Bildirmeleri

Detaylı

2007 AMERİKAN FUTBOLU OYUN KURALLARI VE AÇIKLAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2007 AMERİKAN FUTBOLU OYUN KURALLARI VE AÇIKLAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 AMERİKAN FUTBOLU OYUN KURALLARI VE AÇIKLAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu Beyzbol ve

Detaylı

Çavaş L., (2007). Uluslararası Sualtı Ragbisi Kuralları (2007-TR-1) CMAS

Çavaş L., (2007). Uluslararası Sualtı Ragbisi Kuralları (2007-TR-1) CMAS CMAS Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (World Underwater Federation) ULUSLARARASI SUALTI RAGBİSİ KURALLARI* Çeviri: Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi *Draft versiyonu (2007-TR-1).

Detaylı

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI 2012 2013 SEZONU İÇİNDEKİLER MİNİ-BASKET OYUNUNUN FELSEFESİ... 3 OYUN 4 1. MİNİ-BASKET TANIM... 4 BOYUTLAR VE DONANIM 4 2. SAHA BOYUTLARI... 4 3. ÇİZGİLER... 4 4. DONANIM...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013/ 314-4-6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM, YARDIMCI HAKEM, DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCİ EL KİTABI MHK-EPAK EYLÜL 2014 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU Başkan: Hasan SERTOĞLU MHK Başkanı: Sadık

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR

Detaylı

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com 1 "Bu yayın Avrupa Komisyonu, Hayatboyu Öğrenme Programı, Comenius Okul Ortaklıkları alt programı tarafından finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca projeye ortak okulların görüşlerini yansıtır ve Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TBL Yönetim Esasları Yönergesi - 2-16.07.2014 İÇİNDEKİLER LİGİN TANIMI, KURULLAR VE YÖNETİM 8 1. LİGİN TANIMI 8 2. LİG DANIŞMA KURULU 8 3. LİG KURULU

Detaylı

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR 1 Ş u b a t 2015 den sonra geçerlidir 1 Bu dokümanda yer alan yorumlar, FIBA Resmi Basketbol Kuralları 2014 ile ilgili FIBA Resmi Yorumlarıdır ve 1 Ş ub a

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Ġçindekiler Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 Güvenlik Önlemleri 5 1 Sportif Yönetmelik 6 1.1 Giriş 6 1.2 Organizatörler 6 1.3 Resmi Görevliler 7

Detaylı

2013 AÇIK ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR

2013 AÇIK ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 2013 AÇIK ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 KISALTMALAR ve TERİMLER...2 SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK:...2 SAHA VE EKİPMAN ÖLÇÜLERİ...3

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 133 ENDURO BRANŞI KURALLARI 134 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 135 Sorumluluk... 137 1 Sportif Yönetmelik... 139 1.1 Giriş... 139 1.2 Resmi

Detaylı

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi. Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi. Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK Bu dokuman, SDTK tarafından Türkiye de yapılan Serbest Dalış yarışmalarını CMAS kuralları çerçevesinde

Detaylı

'Ulusal Klasik Otomobil Yönetmeliği'

'Ulusal Klasik Otomobil Yönetmeliği' -1- Ulusal Klasik Otomobil Yönetmeli'ğinde ilan edildiği şekliyle Klasik Otomobil Şampiyonası'na dahil yarışmalardan aldığı puanlarlarla sezon sonunda en yüksek puana sahip sürücüler; Kuzey Kıbrıs Klasik

Detaylı

OKUL SPORLARI VOLEYBOL AÇIKLAMALAR

OKUL SPORLARI VOLEYBOL AÇIKLAMALAR OKUL SPORLARI VOLEYBOL AÇIKLAMALAR 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslar arası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca

Detaylı

6.3 Diğer Takım Üyesi Alanları... 19 7. Lig Yapısı... 20 7.1 Terimlerin Anlamları... 20 7.2 Program... 20 7.3 Aşama Detayları... 21 8.

6.3 Diğer Takım Üyesi Alanları... 19 7. Lig Yapısı... 20 7.1 Terimlerin Anlamları... 20 7.2 Program... 20 7.3 Aşama Detayları... 21 8. Genel Kurallar İçindekiler Tanımlar... 4 1. Oyuncunun Yarışma İçin Uygunluğu... 5 1.1 Oyuncunun Yaşı... 5 1.2 İkamet Durumu ve Çalışmaya Uygunluk... 5 1.3 Riot Personeli Olmama... 5 2. Takımlara ve Oyunculara

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 95 MOTOKROS BRANŞI KURALLARI 96 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 97 Sorumluluk... 99 Güvenlik Önlemleri... 100 1 Sportif Yönetmelik... 101 1.1

Detaylı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

Karar Sayısı : 94/5555

Karar Sayısı : 94/5555 1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Karar Sayısı : 94/5555 Türkiye tarafından 15/12/1972 tarihinde Cenevre de imzalanan ve 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli

Detaylı