T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI"

Transkript

1 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 101 İktisada Giriş I İktisat ve iktisadi mesele; İktisadi analiz; Piyasa mekanizması; Arz ve talep; Piyasa dengesi ve arz/talep uygulamaları; Hükümet müdahaleleri; Tam rekabette etkinlik; Piyasa başarısızlığı; Tüketici davranışları ve talep: Kardinal yaklaşım; Tüketici davranışları ve talep: Ordinal yaklaşım; Arz ve talep esneklikleri; Üretim teknolojisi; Üretim maliyetleri; Tam rekabet ve monopol piyasasında üretim ve fiyatlandırma. Dersin Kodu İŞL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin tanımı ve önemi, Muhasebenin fonksiyonları; Muhasebenin türleri, Muhasebe bilgilerini kullananlar, Muhasebenin temel kavramları, Muhasebe mesleği; Temel muhasebe eşitliği, Ticari olayların temel muhasebe eşitliğine etkileri, Dönem kar veya zararının hesaplanması, Temel mali tablolar; Hesap kavramı, hesapların işleyişi, hesap türleri; Muhasebede kullanılan belge ve defterler; Çift taraflı kayıt yöntemi ve muhasebe süreci; Muhasebe süreci ile ilgili örnek; Maliye Bakanlığı tekdüzen hesap sistemi ve tekdüzen hesap planı; Stok takip yöntemleri, Stok değerleme yöntemleri; KDV işlemlerinin kaydı, ticari mal alım satım işlemlerinin kaydı: Aralıklı envanter yöntemi; Ticari mal alım satım işlemlerinin kaydı: Sürekli envanter yöntemi; Ticari mal alım satım işlemlerinin kaydı ile ilgili örnek. Dersin Kodu SRV 101 Matematik I Giriş; Teori kurabilme; Temel sayılar; Eşitlik ve eşitsizlikler; İlişkiler ve fonksiyonlar; Doğrusal, üstsel ve logaritmik fonksiyonlar; Sınırlı ve sürekli fonksiyonlar; Türevler ve fonksiyonların özel durumları. Dersin Kodu İKT 103 Sosyal Bilimlere Giriş Giriş: "Sosyal Bilim" nedir, genel olarak sosyal bilimin dalları; Ekonomi sosyolojisinin konusu ve konumu; Sosyo ekonomik davranışlar; Kültür, toplum ve uygarlık; Toplumsal bütünün analizi; Geçmişten günümüze kültür değerleri; Türk toplumunda geçmişten günümüze kültürel değerler; Günümüz Türkiye sinde kültürel değerler; Ekonomik alan ve diğer alanlarla ilişkisi; Sanayi toplumunda ekonomik sürecin analizi; Endüstriyel organizasyon; Sanayi toplumunun kurumsal sorunları; Sanayi toplumunun 1

2 değişimi; Bilgi toplumu; Türkiye de toplumsal değişim. Dersin Kodu SRV 103 Bilgisayar Kullanımı I Kayıt işlemleri ve ders gruplarının oluşturulması; Bilgisayarın temel yapısı, donanım, yazılım, sürücü, klasör ve dosya kavramları; Windows İşletim Sistemi, klavye kullanımı, mouse (fare) kullanımı, Windows'ta klasör ve dosya kavramı, uzantı kavramı; Windows Gezgini kullanımı, klasör oluşturma ve adlandırma işlemleri, klasör ve dosya kopyalama,taşıma, silme işlemleri, disket/cd/flash bellek kullanımı; Aç ve Kaydet pencerelerinin tanıtılması, dosya oluşturma işlemleri; Başlat menüsü, masaüstü kullanımı, kısayol kavramı, Winrar programı; Windows XP İşletim Sistemi ve ağ kontrolleri, internet hakkında genel bilgiler, e posta kullanımı, uygulamalı klasör hiyerarşisi ve dosya oluşturma işlemleri; Microsoft Word Kelime İşlem Programı na Giriş I; Microsoft Word Kelime İşlem Programı nın tanıtılması; Belge oluşturma; Harf, hece, kelime, kelime grubu, cümle, satır ve paragraf kavramları; Microsoft Word Kelime İşlem Programı na Giriş II; Sayfa yapısının ayarlanması; Yazı yazma kuralları; Görünüm özellikleri (görünüm menüsü); Microsoft Word Kelime İşlem Programı (orta seviye); Biçim özellikleri (biçim menüsü); Düzen menüsü; Stil tanımlama ve stil kullanımı; Microsoft Word Kelime İşlem Programı (orta seviye); Ekle menüsü; Baskı önizleme ve yazdırma işlemi; Microsoft Word Kelime İşlem Programı (orta seviye); Tablo işlemleri; Çizim işlemleri; Formül yazımları; Microsoft Powerpoint Sunu Programı; Microsoft Powerpoint Sunu Programı nın tanıtılması; Slayt hazırlama ve sunu oluşturma. Course Code SRV 105 Course Title Semester English I Fall Introduction to the Course and English World; Pronouns, verb be; Possessive adjectives, a/an, plurals, this/that/these/those; Present simple; a/an + jobs, possessives; Adjectives, telling the time, present simple; Adverbs of frequency, prepositions of time; Present Simple, common nouns, adjectives and adverbs; Can/ Can t, Like + V ing; Object pronouns; Possessive pronouns; Past simple of be, past simple regular verbs; Past simple irregular verbs; Past simple regular and irregular; Revise and check, vocabulary and daily English studies. Dersin Kodu SRV 107 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Türk inkılabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti nin gerileyişi; Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri; Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri); Birinci Cihan Harbi ve sonuçları; Bütün safhaları ile birlikte Milli Mücadele; Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı. Dersin Kodu SRV 109 Türkçe I Dilin tarifi; Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi; Dil ve kültür münasebeti; Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri; Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları; Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; Hece ve çeşitleri; Ekler 2

3 ve çeşitleri; İsim ve fiil çekimleri; İmla ve noktalama kuralları. Dersin Kodu SRV111 Beden Eğitimi ve Spor - I Beden eğitiminin tanımı ve amaçları, Spor ve sportif oyunların toplum üzerindeki etkileri,sportif oyunlardan futbolun tarihi gelişimi saha ölçüleri,hentbolun tarihi gelişimi ve saha ölçüleri,hentbolun kuralları ve tarihi gelişimi,türk sporunun tarihi gelişimi,spor federasyonları ve tarihi gelişimi,spor federasyonlarının amaçları,ilk yardım ve önemi,ilk yardım ve uygulama teknikleri,spor ve beslenme,sportif faaliyetler Dersin Kodu İKT SINIF YARIYILI İktisada Giriş II Milli gelirin tanımı ve ölçülmesi; Makro iktisat politikası; İşsizlik, enflasyon ve faiz haddi; Ödemeler dengesi; Toplam planlanan harcama; Toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi; Mal piyasasında denge; Toplam talep; Toplam arz; Kısa ve uzun dönem makro denge; Parasal sistem; Para politikası ve makro denge; Uluslararası ticaret; İktisadi büyüme ve kalkınma. Dersin Kodu İŞL 102 Genel Muhasebe II Hazır değerlerin muhasebeleştirilmesi; Menkul kıymetlerin muhasebeleştirilmesi; Ticari alacakların muhasebeleştirilmesi; Ticari alacaklar ve diğer alacakların muhasebeleştirilmesi; Peşin ödenmiş giderler ve gelir tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi; Diğer dönen varlıkların muhasebeleştirilmesi; Mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi; Mali borçların muhasebeleştirilmesi; Ticari borçlar ve diğer borçların muhasebeleştirilmesi; Öz kaynakların muhasebeleştirilmesi; Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi; Muhasebe kayıt hatalarının düzeltilmesi; Envanter. Dersin Kodu SRV 102 Matematik II Belirsiz ve belirli integral; Tüketici ve üretici fazlası; Kısmi türevler ve çok değişkenli fonksiyonların özellikli durumları; Bileşik faiz ve şimdiki değer hesaplamaları; Matrisler, matris işlemleri; İktisat ve işletme ile ilişkilendirilmiş matematiksel uygulamalar. Dersin Kodu İŞL 103 Genel İşletme 3

4 İşletme biliminin tarihi gelişimi, ihtiyaç kavramı, ihtiyaçların sınıflandırılması, işletme, müteşebbis, teşebbüs, yönetici ve girişimci kavramları; Üretim faktörleri, işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi; İşletmenin fonksiyonları, amaçları ve sorumlulukları; İşletmelerin sınıflandırılması; İşletmelerin büyüklüğü ve kapasite sorunları, globalleşme sürecinde işletmecilik; İşletmenin kuruluşu, kuruluş yeri faktörleri, yapılabilirlik projesi; Yatırım projelerinin değerlendirilmesi; İşletmenin fonksiyonları; İşletmenin fonksiyonları (yönetim planlama, örgütleme); İşletmenin fonksiyonları (yönetim yürütme); İşletmenin fonksiyonları (yönetim koordinasyon, kontrol); İşletmenin fonksiyonları (üretim, pazarlama); İşletmenin fonksiyonları (finansman, personel); İşletmenin fonksiyonları (muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirme). Dersin Kodu SRV 104 Bilgisayar Kullanımı II Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı na Giriş I: Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı nın özellikleri; Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı na Giriş II: Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı nın temel çalışma ilkeleri; Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı nda formül kullanımı, hazır fonksiyon yazılımı; Hazır Fonksiyonlar I; Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı: Hazır Fonksiyonlar II; Microsoft Excel de veritabanı işlemleri; Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı: Microsoft Excel de makro tanımları; Microsoft Excel de çözücü işlemleri; Veritabanı Kavramı: Veritabanı nedir?, veritabanının temel elemanları; Filemaker Pro 9.0 Veritabanı Programı: Filemaker Pro Veritabanı Programı nın temel çalışma ilkeleri; Filemaker Pro Veritabanı Programı nın modülleri hakkında temel bilgiler; Alan Tanımlama İşlemleri I; Alan Tanımlama İşlemleri II; Filemaker Pro Veritabanı Programı nın Modülleri I; Layout (Yerleşim) Modülü Özellikleri I; Filemaker Pro 9.0 Veritabanı Programı: Filemaker Pro da tablo kavramı; Alan Tanımlama İşlemleri III; Filemaker Pro Veritabanı Programı nın Modülleri II; Filemaker Pro Microsoft Excel bağlantısı; Filemaker Pro Veritabanı Programı nın Modülleri III; Layout (Yerleşim) Modülü Özellikleri II; Düğme oluşturma ve script (makro) uygulamaları. Course Code SRV 106 Course Title Semester English II SPRING There is/there are; There was/there were; Present continuous / present simple or present continuous; a/an, some, any, how much/ how many; Be going to (plans and predictions); Present continuous vs. simple present; Comparative adjectives, superlatives; Would like to, adverbs; Present perfect tense; Present perfect or past simple; Practical English; Writing techniques; Interjections; Vocabulary studies; Everyday English and useful phrases and expressions. Dersin Kodu SRV 108 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürkçü düşüncenin özellikleri; Yeni Türkiye Devleti nin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması; Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması; Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler; Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri; Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika. 4

5 Dersin Kodu SRV 110 Türkçe II Kelime çeşitleri ve grupları; Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri: Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması; Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları; Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi. Dersin Kodu SRV111 Beden Eğitimi ve Spor - II Beden eğitimi ve sporun insan gelişimi üzerine etkileri, Egzersizin yararları, Spor ve beslenme, Sporda şiddetin toplumsal etkileri, Fiziksel ve ruhsal gelişimde beden eğitiminin rolü, Eski olimpiyat oyunlarının tarihi gelişimi, Modern olimpiyat oyunlarının tarihi gelişimi, Tenisin tarihi gelişimi ve tenis kortunun saha ölçüleri, Tenisin kuralları ve uygulaması, Voleybolun tarihi ve saha ölçüleri, Voleybolun kuralları uygulaması, Basketbolun tarihi gelişimi ve saha ölçüleri, Basketbolun kuralları ve uygulaması, Sportif oyunlar 2. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 201 Mikro İktisat I İktisadi mesele, iktisadi analiz, kapitalizm ve piyasa mekanizması; Arz ve talep fonksiyonları; Tam rekabette piyasa dengesi (kısmi denge); Talep esneklikleri; Arz esneklikleri; Kardinal fayda teorisi; Farksızlık eğrileri; Farksızlık eğrileri ve tüketici dengesi; Tüketici dengesindeki değişmeler; Üretim teknolojisi ve üretim fonksiyonu; Kısa dönem üretim fonksiyonu; Uzun dönem üretim fonksiyonu; Kısa dönem üretim maliyetleri; Uzun dönem üretim maliyetleri. Dersin Kodu SRV 201 Hukukun Temel Kavramları I Hukukun işlevleri, hukuk sistemleri, Türk Hukuku'nun kaynakları; Kamu hukukunun dalları; Özel hukukun dalları; Karma hukuk dalları; Hakların türleri, hakların kazanımı, hakların korunması, hakların kaybedilmesi; Borcun konusu, borç, borç ve sorumluluk, sözleşmeden doğan borçlar; Haksız fiil, sebepsiz zenginleşme; Borcun ifası; Borcun sona ermesi; Borç ilişkilerinde özel durumlar; Satım sözleşmesi; Kira sözleşmesi; Hizmet sözleşmesi; Kefalet sözleşmesi. Dersin Kodu İKT 203 5

6 Makro İktisat I Makro iktisadın temel kavramları; Makro iktisadi modeller ve makro iktisadın gelişimi; Milli gelirin tanımı ve ölçülmesi; İşsizlik, enflasyon ve faiz haddi; Ödemeler dengesi; Basit keynezyen model: Toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi; Mal ve para piyasasında denge: IS-LM modeli; Para ve maliye politikası; Toplam talep/toplam arz modeli; Alternatif makro modeller. Dersin Kodu SRV 203 İstatistik I İstatistiğin tanımı; Olasılık: Örnek uzayları ve olaylar; Olasılık: Sayma yöntemleri; Bilgilerin özetlenmesi: Ana kitle ve örnek; Bilgilerin özetlenmesi: Gruplandırılmamış veriler için merkezi eğilimi ölçme araçları; Bilgilerin özetlenmesi: Gruplandırılmamış veriler için dağılmayı ölçme araçları; Bilgilerin özetlenmesi: Gruplandırılmış veriler için merkezi eğilimi ölçme araçları; Bilgilerin özetlenmesi: Gruplandırılmış veriler için dağılmayı ölçme araçları; Tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları; Kesikli tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları; Sürekli tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları. Course Code SRV 205 Course Title Semester English III Fall Word order in questions; Present simple and present continuous; Defining relative clause; Past simple regular and irregular forms; Past continuous; Questions with and without auxiliaries; So, because, but, although; Adverbials; Going to, present continuous; Will/won t (predictions); Will/won t (promises, offers and decisions); Present perfect tenses (experience); Present perfect + adverbs; Comparatives / Superlatives; Infinitives, Verb+ing. Dersin Kodu SRV207 Kişisel Gelişim İletişim- İletişim nedir, etkili iletişim kurma teknikleri, iletişim engelleri,sözel iletişim ve yazılı iletişim,beden dili,diksiyon güzel konuşma pratikleri,etkili konuşma ve dinleme teknikleri,zor insanlarla başa çıkma,iş başvurusu CV hazırlama,kişisel zaman yönetimi,zaman tuzakları ve önlemler,değişim ve farkındalık,davranış tarzları,iş yaşamında etik,örnek olaylar ve kişisel gelişim tentleri Dersin Kodu İŞL 205 Genel Pazarlama Pazarlama nedir? Pazarlamanın tanıtılması ve tarihi gelişimi; Pazarlamada çevre, makro çevre ve unsurları; Mikro çevre ve değişen tüketici trendleri; Tüketici, müşteri, alıcı kavramları ve tüketici satın alma süreci; Pazarlama bilgi sistemi; Pazarlama araştırmalarına giriş, araştırma dizaynı, veri tipleri ve örnek; Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi; Hedef pazarlara ilişkin pazarlama stratejileri 6

7 geliştirme; Konumlandırma; Ürün ve ürün kararları; Marka, ambalaj ve etiket, fiyat konusuna giriş, önemi ve fiyat kararları; Maliyet fiyatlama, talebe göre fiyatlama ve rekabete göre fiyatlama; Psikolojik fiyatlandırma ve fiyat uygulamaları; Dağıtım kanalları, kanal üyeleri, dağıtım kanalı seviyeleri; Perakendecilik, tipleri; Toptancılık; Dağıtım kanallarında ilişkiler; Promosyon, promosyon tipleri ve reklâmcılığa giriş; Kişisel satış, tipleri, amaçları, satışçı. 2. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 202 Mikro İktisat II Tam rekabette üretim ve fiyatlandırma; Tam rekabette denge ve etkinlik; Monopolde üretim ve fiyatlandırma; Monopolcü rekabette üretim ve fiyatlandırma; Oligopolde üretim ve fiyatlandırma; Emek piyasası ve ücretlerin belirlenmesi; Kısmi denge, genel denge analizi ve etkinlik; Piyasa başarısızlıkları. Dersin Kodu SRV 202 Hukukun Temel Kavramları II Ticari işletme, Ticari işler; Tacir; Ticaret sicili; Ticaret ünvanı ve işletme adı; Ticari defterler; Cari hesap, Tacir yardımcıları; Şirketler hukukunun genel ilkeleri, Adi ortaklık; Anonim şirketler; Limited şirketler; Kıymetli evrak hukukunun genel ilkeleri; Kıymetli evraklar; Taşıma senetleri. Dersin Kodu İKT 204 Makro İktisat II Dinamik toplam arz/toplam talep modeli; Açık ekonomide toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi; IS/LM/BP Modeli: Ödemeler dengesi ve hasıla düzeyi; Açık ekonomide toplam talep/toplam arz modeli; Tüketim ve yatırım fonksiyonu; Bütçe açıkları ve hükümet borçları; Neo-klasik ve içsel büyüme modelleri; Reel iktisadi dalgalanmalar modeli. Dersin Kodu: İŞL 204 : İşletme Finansmanı Finansal yönetimin tanımı, amacı, kapsamı, değere dayalı finansal yönetim çerçevesinde firma amacı; Finansal analiz, Mali tablolar, Mali tablolar analizinde basit yaklaşımlar ve oran analizi; Başabaş noktası analizleri, Faaliyet kaldıracı, finansal kaldıraç, birleşik kaldıraç; Finansal planlama, proforma bilanço ve proforma gelir tablosunun hazırlanması; Dönen varlık yatırımlarının değerlendirilmesi, işletme sermayesi yönetimi; Fon akım analizi, Nakit bütçesi analizi; Paranın zaman değeri, bugünkü değer kavramı; Kısa vadeli finansman kaynakları; Sermaye yapısının net gelir, net faaliyet geliri ve geleneksel yaklaşım açısından incelenmesi, optimal sermaye yapısı; Asimetrik Bilgi Teorisi; Özkaynak ve yabancı kaynakların değerlendirilmesi; Kar payı dağıtım politikası; Vaka analizi I. 7

8 Dersin Kodu SRV 204 İstatistik II Örnekleme ve örnekleme dağılımları; İstatistiksel Tahminleme: Nokta tahmini; İstatistiksel tahminleme: Aralık tahmini; Hipotez testleri; Bir ortalama ile ilgili hipotez testleri; İki ana kitle ortalaması farkı için hipotez testleri; Örnek oranları ile ilgili hipotez testleri; Örnek varyans ile ilgili hipotez testleri; Çapraz tablolar ve Ki Kare analizi; Regresyon ve korelasyon analizi; Varyans analizi; Zaman serileri; İndeksler. Course Code SRV 206 Course Title Semester English IV SPRING Obligation (have to/have got to); Expression movement; Conditionals; Possibility (may/might) offer and recommendation(should/shouldn t); Present perfect tense + adverbs; Habitual activities (used to/would); Adverbial clauses; Passive constructions; Word order of phrasal verbs; Determiners; Clauses: Noun clauses; Reported speech. Dersin Kodu SRV208 Güncel Ekonomik Sorunlar Türkiye de Milli Gelir ve Gelir Dağılımı, Kayıt Dışı Ekonomi, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik, Döviz Piyasası, Türkiye nin Dış Ticaret Yapısı ve Buna Bağlı Sorunlar, Bölgesel Dengesizlikler, Türkiye Ekonomisinde Sektörel Analizler ve Sektörel Sorunlar, Dış Ekonomik İlişkiler Sorunu, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye nin Yeri, AB Türkiye İlişkileri, Entegrasyon Teorileri ve Türkiye, Yeni Ekonomik Düzene Uyum Sorunları, Ekonomik Krizler ve Türkiye 3. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 301 Para ve Banka Para, banka ve finansal piyasalar; Finansal sistemin yapısı; Finansal piyasaların sınıflandırılması; Para piyasası; Sermaye piyasası; Faiz oranları ve para; Faiz oranlarını belirleme mekanizması; Para ve finansal kurumlar; Türev piyasalar; Türkiye de finansal sistem ve bankacılık; Bankacılık sektörünün temel sorunları; Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması; Türkiye de bankacılık sektörü ve bankacılık krizleri; Mevduat sigorta sistemleri. Dersin Kodu İKT 303 Uluslararası İktisat I Uluslararası iktisadın tanım ve kapsamı; Uluslararası ticaret teorisinin doğuşu; Uluslararası ticaret teorisi analizleri; Maliyet ve dış ticaret; Dış ticaret hadlerinin oluşması ve ekonomide genel denge; Faktör donatım teorisi; Yeni dış ticaret teorileri; Dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri; Ekonomik büyüme ve karşılaştırmalı üstünlükler; Dış ticaret politikası amaçları ve araçları; Gümrük tarifeleri; Tarife 8

9 dışı ticaret politikası araçları; Küreselleşme ve ekonomik birleşmeler; Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri. Dersin Kodu İKT 305 Ekonometriye Giriş I Ekonometrinin tanımı ve kapsamı; Ekonometrik bir araştırmada takip edilen aşamalar; Basit doğrusal regresyon modeli, regresyonun anlamı; En küçük kareler yöntemi ve varsayımları; İki değişkenli doğrusal modelin katsayılarının yorumu; Tahmin edilen regresyon doğrusundan hareketle esnekliklerin hesaplanması; Tahminin standart hatası ve varyansı; Belirlilik (R-kare) ve belirsizlik katsayısı; En küçük kareler tahmincilerinin standart hataları ve kullanılışı; Hipotez testleri, t-testi, Güven aralıkları yöntemi; Ekonomik uygulamalar; Tahmin edicilerin aranılan özellikleri, Gauss-Markow Teoremi; Doğrusal olmayan regresyon modelleri: Tam logaritmik modeller, üstel modeller, doğ-log yarı logaritmalı modeller; Ekonomik uygulamalar. Dersin Kodu İŞL 201 Envanter ve Bilanço Envanter, değerleme ve kar kavramları, envanter işlemlerinin gerekliliği; İktisadi varlık ve borçları değerleme esasları, kar veya zararın ölçümü; Hazır değerler ile ilgili envanter işlemleri; Menkul kıymetler ve mali duran varlıklar ile ilgili envanter işlemleri; Ticari alacaklar ve diğer alacaklar ile ilgili envanter işlemleri; Stoklar ile ilgili envanter işlemleri; Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile ilgili envanter işlemleri; Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ile ilgili envanter işlemleri; Gelir ve giderler ile ilgili envanter işlemleri, geçici vergi uygulamaları; Bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve hesapların kapatılması; Varlık ve borçların envanter işlemleri ile ilgili örnek uygulama, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. Dersin Kodu İŞL 301 Maliyet Muhasebesi Maliyetle ilgili kavramlar, sınıflandırmalar, birim ve toplam maliyet hesaplamaları; Üretilen malın maliyetinin hesaplanması, satılan malın maliyetinin hesaplanması; İlk madde ve malzeme maliyetinin incelenmesi; İşgücü maliyetinin incelenmesi; Genel üretim giderlerinin incelenmesi; Maliyet birimleri, Maliyet ve harcamaların dağıtılması; Tek düzen muhasebe sistemi; Sipariş maliyeti yöntemi; Safha maliyet yöntemi. Course Code SRV 301 Course Title Reading and Speaking I Semester FALL 9

10 Teaching how to use a specific dictionary; Introducing the importance of English in the world as an universal language; Speaking; Stating necessity and obligation in working environment; Comparing a product, case or operation; Making suggestion at work, answering suggestions; Giving verbal reports about works completed taking about future and works to be done; Translation techniques; Some applications in trading; Major topics in business; Abbreviations in English; Final projects, simulated e- business. Dersin Kodu İKT 307 Matematiksel İktisat Ekonomik ilişkilerin belirlenmesi; Değişkenler arası doğrusal ve eğrisel ilişkiler; Denge değerlerinin bulunması; Denge analizi ve kısmi denge analizi; Bağımsız değişkenlerdeki değişmelerin etkileri: Karşılaştırmalı statik analiz; Ekonomik uygulamalar; Genel denge ve matris cebiri; Değişim oranı, türev ve esneklikler; Kısmi türev; Eşanlı uygulamalar; Optimal denge değerlerinin bulunması; Dinamik analiz ve integral; Üstel ve logaritmik fonksiyonlar; Büyüme oranları: Faiz ve iskonto hesaplamaları. Dersin Kodu İŞL 307 Vergi Hukuku Vergi hukukuna giriş; Verginin tarafları; Vergilendirme süreci; Vergi yükümlüsünün borçları, Vergi denetimi; Vergi suç ve cezaları; Vergi alacaklısının korunması; Vergi uyuşmazlıkları; Türk vergi sistemi; Gelir vergisi; Kurumlar vergisi; Katma değer vergisi; Diğer harcama vergileri; Veraset ve intikal vergisi. Dersin Kodu İKT 309 Bölgesel Ekonomi Bölgesel iktisada giriş ve temel kavramlar; Alansal analiz teorisyenleri; Faaliyetlerin alanda dağılım nedenleri: Taşıma harcamaları; Faaliyetlerin alanda dağılım nedenleri: Dışsal ekonomiler; Faaliyetlerin alanda dağılım nedenleri: Diğer faktörler; İktisadi planlama ve planlama bölgelerinin saptanması; Bölgesel gelişme farklılıkları; Aşırı kalabalık bölgelerin sorunları; Türkiye de bölgesel farklılıklar ve nedenleri; Gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı politikalar; Çeşitli ülkelerde bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı politikalar (AB-ABD); Türkiye de bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı politikalar; Kalkınma kutupları teorisi; Kalkınma kutuplarının oluşturulmasına yönelik uygulamalar. Dersin Kodu İŞL 311 Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar 10

11 Sermaye piyasası, para piyasasının temel özellikleri, etkileşimleri, piyasaların sınıflandırılması; Sermaye piyasası araçları, para piyasası araçları, ipotekli sermaye piyasası araçları ve mortgage krizi; Halka açılma, halka açık şirketler, hisse senetleri ve tahviller; Faiz oranı teorisi, Finansal kurumlar, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, TCMB, BDDK, SPK, Hazine ve diğer finansal düzenleyici kurumlar; Bankaların fon kaynakları ve kullanımı, bilanço analizi, aktif pasif yönetimi; Risk yönetimi, iç denetim ve dış denetim; İMKB hisse senetleri piyasası, tahvil ve bono piyasası; Sermaye piyasalarındaki alım satım sisteminin bilgisayar ekranı üzerinden tanıtılması ve uygulamadan örnekler verilmesi; Temel analiz ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması; Futures ve Forward sözleşmeleri ve vadeli işlem borsasından uygulamalı örnekler; Opsiyon sözleşmeleri, Swap işlemleri. 3. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 302 Para Politikası Para arzı tanımları ve Merkez Bankası nın rolü; Para arzı artış süreci; Para talebi teorileri: Neo-klasik miktar teorisi; Modern miktar teorisi; Keynezyen para talebi teorisi; Para politikasının genel yapısı ve amaçları; Para politikası araçları; Para politikası stratejisi: Döviz kuru hedeflemesi ve parasal hedefleme; Para politikası stratejisi: Enflasyon hedeflemesi; Türkiye de para politikası uygulamaları; Para ve maliye politikası uygulamaları; Para politikası teorisinde gelişmeler; Değişik iktisadi ekollere göre parasal aktarım mekanizması: Basit klasik ve keynezyen sistem; Değişik iktisadi ekollere göre parasal aktarım mekanizması: Genelleştirilmiş klasik ve keynezyen sistem. Dersin Kodu İKT 304 Uluslararası İktisat II Dış ödemeler bilançosu; Döviz piyasası ve işlemciler; Döviz talebi ve arzı; Farklı döviz kuru kavramları; Geleceğe yönelik döviz işlemleri (döviz türevleri); Döviz kuru değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler; Ödemeler bilançosunun denkleşmesi: Fiyat değişmesi mekanizmaları; Ödemeler bilançosunun denkleşmesi: Ulusal gelir ve öteki mekanizmalar; Dış ticaret politikaları ve ekonomik kalkınma; Uluslararası para ve sermaye piyasaları; Dolaysız yabancı sermaye yatırımları; Uygulamalı dış ticaret; Uluslararası para sistemi; Açık ekonomilerde makro ekonomik politika analizleri. Dersin Kodu SRV 304 Araştırma Yöntemleri Bilimsel araştırma ve araştırma türleri; Araştırma konusunun belirlenmesi ve ön raporun (geçici plan) hazırlanması; Kütüphane ve kütüphane sistemlerinin tanıtımı; Kütüphanelerde araştırma yapma; İnternet üzerinden araştırma yapma; Kaynakların değerlendirilmesi; Araştırma metninin yazılması: Üslup; Araştırma metninin yazılması: Şekil şartları; Alıntı yapma ve kaynak gösterme esasları; Kaynak gösterme yöntemleri. Dersin Kodu İKT 306 Ekonometriye Giriş II 11

12 Çoklu regresyon modelinin tahmini; Parametrelerin standart hatalarının bulunuşu; Regresyon parametrelerinin tek tek ve topluca anlamlılık testleri (t ve f testleri); Çoklu belirlilik katsayısı; Bilgisayar uygulamaları; Tek denklemli modellerle ilgili bazı testler; Yapay değişkenli modeller; Temel varsayımlardan sapmaların sonuçları; Çoklu doğrusal bağlantı; Değişen varyans; Otokorelasyon; Model seçiminde kullanılan bazı kriterler ve yöntemler; Bilgisayar uygulamaları. Dersin Kodu İŞL 202 İşletme Yönetimi Yönetim kavramları ve örgütün tanımı; bölüm gruplama seçenekleri ve örgüt yapısı; Yönetim ve örgüt teorileri; Yönetim fonksiyonları: Planlama; Yönetim fonksiyonları: Örgütleme; Yönetim fonksiyonları: Liderlik; Yönetim fonksiyonları: Koordinasyon; Yönetim fonksiyonları: Kontrol; Yönetim biliminde güncel konular: Dış kaynaklandırma (outsourcing), ağ tipi örgütler (network organisations); Yönetim biliminde güncel konular çatışma yönetimi, yatay örgüt; Yönetim biliminde güncel konular: Örnek alma (benchmarking), öğrenen örgütler; Yönetim biliminde güncel konular: Değişim mühendisliği (reengineering), hayali örgütler. Course Code SRV 302 Course Title Semester Reading and Speaking II SPRING Talking about possibilities; Making forecast, using statement of amount, ratio per cent; Giving exact date for something talking about advantages and disadvantages; Comparing and contrasting listening; Understanding the structure and vocabulary stated in the speaking section; Understanding conversations on phone calling or by face to face; Translation studies of abridged or graded texts on business and economics; Speaking activities in business context : General terms, marketing, advertising, banking. Dersin Kodu İŞL 308 Yenilik İktisadı Yenilik iktisadının doğuşu, gelişimi ve temel kavramları; Teknolojinin gelişimi, safhaları ve sanayi devrimi; Yeniliğin mikroekonomik analizi ve firma teorisi: Schumpeter ci yaklaşım; Yenilik, firma büyüklüğü ve firma stratejileri ilişkisi; Yeniliğin makroekonomik analizi: Büyüme ve kalkınma teorilerinde yenilikler; Yenilik sistemleri yaklaşımı: Metropolitan ve bölgesel yenilik sistemleri ve kalkınma ilişkisi; Ulusal yenilik sistemleri yaklaşımı ve kalkınma ilişkisi; Yenilik performansının ölçülmesi ve yenilik göstergeleri; AB de yenilik performansının değerlendirilmesi ve yenilik politikaları; Türkiye nin yenilik performansının değerlendirilmesi ve yenilik politikaları; Rekabet gücü ve yenilikler: Mikroekonomik açıdan; Rekabet gücü ve yenilikler: Makroekonomik açıdan; Uluslararası rekabet gücü ve yenilikler ilişkisi; Türkiye ve bazı AB ülkelerinin global rekabet gücü karşılaştırmaları ve yenilikler. Dersin Kodu İKT 310 Sağlık Ekonomisi 12

13 Sağlık ekonomisinin temel kavramları; Sağlık hizmetinin sınıflandırılması; Sağlık politikaları; Sağlık piyasasının özellikleri; Sağlık hizmetlerinde arz ve talep; Sağlık hizmetlerinde doktorun rolü; Sağlık piyasasında hastaneler; Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleri; Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve başlıca finansman yöntemleri; Sağlık hizmetleri piyasasında maliyet artırıcı unsurlar; Sağlık hizmetleri piyasasında sağlık sigortası; Sağlık harcamaları; Sağlık göstergeleri, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırma; Türkiye de sağlık sektöründeki düzenlemeler. Dersin Kodu İKT 312 Dış Ticaret Uygulamaları Dış ticaretin serbestleştirilmesine yönelik çabalar; Dış ticarette hazırlık aşaması; INCOTERM; Ürün ve müşteri seçimini etkileyen faktörler; Teklif hazırlığı; Fiili ihracat; Satış şekilleri; Dış ticarette hazırlanması gereken belgeler; Dış ticarette ödeme şekilleri; İhracat bedellerinin tahsili; İhracatın desteklenmesi; Gümrük işlemleri; Fiili ithalat; Elektronik ticaret. Dersin Kodu İŞL 316 Uluslararası Pazarlama Uluslararası pazarlama, uluslararası ticaret; Uluslararası pazarlama planlaması süreci ve strateji geliştirme; Uluslararası pazarlamada çevre; Uluslararası pazarlama araştırması süreci; Uluslararası pazarlarda pazara giriş stratejileri; Uluslararası pazarlamada ürün kararları; Uluslararası pazarlamada fiyat kararları; Uluslararası pazarlamada dağıtım ve fiziksel dağıtım kararları; Uluslararası pazarlamada promosyon kararları; Pazarlama karmasının kontrol süreci; Dış ticarete giriş ve dış ticarette satış tipleri; İthalat süreci ve belgeler; Belgeler, proforma ve ticari fatura, konşimento, taşıma belgeleri. 4. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 401 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi düşünce tarihinin metodolojik temelleri; İlkçağda iktisadi düşünce; Ortaçağda iktisadi düşünce; Merkantilizm de iktisadi düşünce; Fizyokrasi de iktisadi düşünce; Klasik iktisadi düşünce; Klasik iktisadi düşünceye tepkiler; Neoklasik iktisadi düşünce; Yirminci yüzyılda iktisadi düşünce; Marjinalizmin öncüleri; Neoklasik değer ve bölüşüm teorisi; Sosyalist düşüncenin doğuşu; Öğretilerden bağımsız iktisada doğru: Nicel iktisat; İktisadi düşüncelerde yeni gelişmeler ve iktisat biliminin geleceği. Dersin Kodu İKT 403 Türkiye Ekonomisi Cumhuriyet öncesi Türkiye ekonomisi; dönemi Türkiye ekonomisi (Cumhuriyetin ilk on yılı); dönemi Türkiye ekonomisi: Devletçi sanayileşme dönemi; dönemi Türkiye ekonomisi, liberal kalkınma modeli; dönemi Türkiye ekonomisi (planlı kalkınma döneminin başlangıcı); dönemi Türkiye ekonomisi ve 24 Ocak 1980 istikrar kararları; Türkiye ekonomisinde 1990 lı 13

14 yıllar ve 5 Nisan 1994 kararları; Türkiye ekonomisinde 2000 li yıllar: ekonomi programları; güçlü ekonomiye geçiş programı; Tarım sektörü; Sanayi sektörü; Hizmetler sektörü; Türkiye ve AB ilişkileri; Türkiye de kamu maliyesi. Dersin Kodu İŞL 403 Yatırım Proje Analizi Yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, fizibilite etüdü çalışmaları, duran varlık yatırımlarının değerlendirilmesi; Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi; Yatırım kararını etkileyen faktörler, kuruluş yerinin belirlenmesi, kuruluş yeri seçimin etkileyen faktörler, kapasite seçimini etkileyen faktörler; Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları; Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi; Yatırım projelerinin değerlemesinde kullanılan iskonto oranının tespit edilmesi ve statik yöntemlerin tanıtılması; Dinamik geri ödeme süresi yöntemi, net bugünkü değer yöntemi; İç karlılık oranı, karlılık endeksi; Belirlilik ortamlarında proje değerleme yöntemleri; Belirsizlik ortamlarında proje değerleme yöntemleri; Yenileme kararları; Yatırımların azaltılması; Yatırım projesinin milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Course Code SRV 403 Course Title Semester Professional English I FALL Understanding prefixes and suffixes, listening to understand the main topic of conversations writing; Writing about the structure and vocabulary stated in the speaking section using rules of punctuation and spelling; Taking notes while listening and reading, writing a text of agreement, writing reports about a work completed; Writing about operations having planned; Common vocational English vocabulary and usage; Preparing documents used in procedures of importing and exporting; Translating a text related to occupation into English; Translating a text related to occupation into English; Reading; Understanding the terms and documents used in insurance sector. Dersin Kodu İKT 405 Rekabet Teori ve Politikası Rekabet ile ilgili temel kavramlar; Klasik, neo-klasik ve Schumpeteryan görüş ve rekabet; Avusturya okulu, endüstriyel organizasyon teorisi, yarışmacı piyasa teorisi ve rekabet; Rekabetin temel fonksiyonları; Rekabet politikasına giriş: Tanım ve hedefler; Rekabet politikası araçları; Rekabet politikasıkalkınma politikası ve liberal ticaret rejimi ilişkisi; Rekabet politikası-özelleştirme politikası ve doğrudan yabancı yatırımlar ilişkisi; Rekabet politikası uygulamalarının tarihsel gelişimi; AB de rekabet hukuku ve politikaları; Gelişmiş ekonomilerde rekabet hukuku ve politikaları; Gelişmekte olan ekonomilerde rekabet hukuku ve politikaları; Türkiye de rekabet hukuku ve politikaları; Rekabet politikasının geliştirilmesi önerileri. Dersin Kodu İKT 407 Uluslararası İktisadî Birleşmeler 14

15 Uluslararası ekonomik bütünleşmenin anlamı ve kapsamı; Ekonomik bütünleşmelerin statik refah etkileri; Ekonomik bütünleşmelerin dinamik refah etkileri; Bretton Woods sistemi ve GATT; Küreselleşme ve dünya ticaret örgütü (DTÖ); Avrupa Birliği: AB nin genel yapısı ve gelişimi; AB nin ortak dış ticaret politikası ve dış ekonomik ilişkileri; AB nin Ortak Tarım Politikası; Avrupa Birliği nde parasal bütünleşme çabaları; Ekonomik ve parasal birlik yönündeki gelişmeler; Ekonomik ve parasal birlik; Türkiye AB İlişkileri: Türkiye AB (AET) ortaklık ilişkileri; Gümrük Birliği'nin Türk ekonomisi üzerine etkileri; Tam üyelik başvurusu çerçevesindeki gelişmeler; AB dışındaki uluslararası ekonomik bütünleşme girişimleri; Türkiye nin katıldığı diğer bütünleşme girişimleri: ECO ve KEİ; Amerika kıtasında ekonomik bütünleşmeler. Dersin Kodu İKT 409 Kamu Ekonomisi I Kamu ekonomisinin doğuşu, gelişimi, konusu ve fonksiyonları; Devletin ekonomideki payı, kamu harcamaları, uluslararası karşılaştırmalar; Sosyal denge yaklaşımı; Kamusal mallar teorisi; Devletin özel mal ve hizmet üretmesi; Dışsallıklar teorisi; Kamusal karar alma mekanizmasının özellikleri ve iktisadi analizi; Kamu gelirleri, vergileme ilkeleri; Kişisel gelir vergisi; Kurumlar vergisi; Kurumlar vergisinin gelir dağılımı, Kaynak ayrımı ve istikrar üzerine etkileri; Tüketim vergileri; Parafiskal gelirler; Kamu ekonomisinde fiyatlama politikası; Yerel yönetimler ve KİT ler. Dersin Kodu İKT 411 Sanayi İktisadı Güz Sanayi ekonomisinin tarihçesi ve sınai faaliyetler; Sanayi ekonomisinin tanımı ve diğer bilim dalları ile olan ilişkileri; Yapı yönetim performans kavramları; Ürün farklılaştırması; Endüstriye giriş ve çıkış koşulları; yoğunlaşma; İşletmeler arası birleşmeler; Rekabet kavramının tanımı ve fonksiyonları; Rekabetin istenmeyen sonuçları; Uluslararası rekabet ortamının yarattığı fırsat ve tehditler; Sanayileşme stratejilerinin firmalar açısından yarattığı fırsat ve tehditler; Kamunun yarattığı diğer fırsatlar ve tehditler; Grup çalışmalarının incelenmesi ve tartışılması. Dersin Kodu İKT 413 Uluslararası Finansal Piyasalar Uluslararası finansal piyasalar ile ilgili temel kavramlar; Döviz kuru sistemleri ve ödemeler bilançosu; Döviz piyasası araçları; Döviz kuru sistemleri; Uluslararası para sistemi; Europara piyasaları; Uluslararası menkul kıymet piyasaları; Europara piyasalarında faiz oranları; Finansal piyasalarda uluslararasılaşma olgusu; Uluslararası bankacılığın gelişimi; Uluslararası bankaların sundukları hizmetler; Uluslararası ticarette bankalararası ödeme şekilleri; Türev ürünler; Uluslararası yeni finansman şekilleri. Dersin Kodu İKT 415 Büyüme Teorileri Büyüme teorisi ve gelişimi; Adam Smith: İşbölümü ve büyüme; David Ricardo: Azalan verimler-bölüşüm ve büyüme; Joseph Schumpeter: Yenilikler ve büyüme; Harrod-Domar modeli; Harrod-Domar modelinin 15

16 iktisadi büyüme ve kalkınma açısından ilişkisi; Temel Solow modeli; Temel Solow modelinin bazı uzantıları; Genel Solow modeli; İçsel büyüme modelleri; Arrow-Romer modeli; Lucas modeli: Beşeri sermaye ve büyüme; Araştırma-geliştirme ve büyüme; Teknolojinin yayılması ve büyüme. 4. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 402 İktisat Politikası İktisat politikasının tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, değer yargısı; İktisat politikasının temel unsurları; İktisat politikasının temel amaçları ve sınıflandırılması; İktisat politikasının temel araçları ve sınıflandırılması; Kontrol araçlarının özellikleri ve çeşitleri; İktisat politikasında karar alma ve karar birimleri; İktisat politikasında öngörü, projeksiyonlar ve zaman gecikmeleri; İktisat politikası ve makro iktisadi modeller: Klasik makro teori; Keynesyen makro teori; Keynesyen teoride para politikası; Paracı makro teori; Arz yanlı makro teori; Rasyonel beklentiler teorisi; Diğer makroekonomik teoriler. Dersin Kodu İKT 404 Kalkınma İktisadı Kalkınma iktisadının doğuşu ve gelişimi; Ekonomik gelişmişlik düzeyinin ölçülmesi; Azgelişmiş ülkelerin profili; Nüfus ve kalkınma ilişkisi; Kalkınmada tarihsel aşamalar ve safha teorisi; Kısır denge teorileri; Düalizm teorisi; Yapısal değişim modelleri; Uluslararası bağımlılık teorileri; Kalkınma ve sermaye ihtiyacı; Kalkınmanın finansman kaynakları: İç finansman kaynakları; Kalkınmanın finansman kaynakları: Dış finansman kaynakları; IMF, Küreselleşme ve AGÜ ler; İstikrar politikaları. Dersin Kodu: İŞL 401 : Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları Muhasebenin temel kavramları: Muhasebenin tanımı; Muhasebe bilgi sistemi; Hesap kavramı; Hesap planı; LKS Ticari Set: Temel bilgiler; Başlangıç işlemleri, LKS de klavye kullanımı; Firma bilgileri (firma program ilişkisinin kurulması); Program bilgileri (temel işlemler); Stok cari hesap kasa banka, alım/satım tanımları; Muhasebe hesap planının kullanımı; Açılış işlemleri; Ticari işlemler; Muhasebeleştirme. Dersin Kodu İŞL 402 Stratejik Yönetim Stratejik yönetimin temel kavramları (vizyon, misyon, strateji, politika, taktik, program, bütçe); Küresel çevre analizi; Ulusal çevre analizi; İş çevresi analizi; Temel işletme stratejileri; Çevre analizi fırsat ve tehditler; İşletme analizi üstün ve zayıf taraflar; Stratejilerin uygulanması ve kontrol; Kriz yönetimi stratejileri; Küçük işletmelerde stratejik yönetim; Hizmet işletmelerinde stratejik yönetim. Course Code SRV 404 Course Title Professional English II 16

17 Semester SPRING Understanding certificates used in operations of import, export and customs; Understanding texts about establishing, production stages of organizations; English in management and IT; Understanding terms and documents used in finance and accounting, human resources and management strategies, economics and marketing researches; Understanding formal writing related to occupation; Reading for a certain type of information, reading for a general idea; Companies and types of corporations, Measurement units in English; Everyday communication in business life; Holding or attending meetings, conferences; Everyday communication in business life; Phone callings, introducing yourselves or something to somebody; Everyday communication in business life; Language tips, useful phrases and expressions. Dersin Kodu İKT 406 AB ve Türkiye İlişkileri Avrupa Birliği nin tarihçesi, Antlaşmalar ve Avrupa Birliği kurumları; Ekonomik bütünleşme teorileri; Uluslararası ekonomik birleşmeler ve Avrupa Birliği; Avrupa Birliği nde Tek Mali Pazar; Avrupa Para Birliği; Avrupa Birliği nde EURO ya geçiş; Avrupa Birliği nin kurumları; Avrupa Birliği bütçesi; Avrupa Birliği nin genişleme süreci; Avrupa Birliği nin üçüncü ülkelerle ilişkileri; Ortak politikalar; Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri; Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üyelik sorunu; Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde son durum. Dersin Kodu İKT 408 Çevre Ekonomisi Çevre ekonomisine giriş ve temel kavramlar; Çevre, ekonomi, ekonomik verimlilik ve piyasa ilişkileri; Yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve çevre kirliliği; Çevre kirliliğinin toplumsal ve ekonomik etkileri; Tarım, sanayi, kırsal nüfus ve çevre ekonomisi ilişkileri; Çevre politikaları analizi; Uluslararası anlaşmalar, çevre ve kalkınma; Sürdürülebilir kalkınma ve çevre ilişkisi; Dünya ekonomisi, doğal kaynaklar ve çevre sorunları; AB de doğal kaynaklar ve çevre sorunları; Türkiye de doğal kaynaklar ve çevre sorunları; AB de sürdürülebilir kalkınma politikaları; Gelişmiş bazı ülkelerde sürdürülebilir kalkınma politikaları; Türkiye de sürdürülebilir kalkınma politikaları. Dersin Kodu İKT 410 Kamu Ekonomisi II Devletin ekonomide rolü ve müdahale nedenleri; Maliye politikasının tanımı ve gelişimi; Maliye politikasının amaçları ve araçları; Maliye politikasının etkinliğine ilişkin yaklaşımlar; Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi ve sınırları; Maliye politikası ve milli gelir dengesi; Enflasyonla mücadelede maliye politikası; Durgunlukla mücadelede maliye politikası; Stagflâsyonla mücadelede maliye politikası; Gelir dağılımı ve maliye politikası; Ekonomik büyüme ve kalkınma maliye politikası ilişkisi; Bütçe Açıkları ve etkileri; Bütçe açıklarının ekonomik etkileri; Sosyal güvenlik ve ekonomi ilişkisi. Dersin Kodu İKT 412 Türk İktisat Tarihi 17

18 İktisat tarihinin tanımı ve ilgi alanı; İktisat tarihinin amaçları ve metodolojisi; Türk iktisat tarihinin temelleri; Selçuklu dönemi iktisadı; Osmanlı dönemi iktisadı; Cumhuriyet dönemi Türk iktisadı; İzmir İktisat Kongresi; Türk sanayinde korumacı dönem; Endüstriyel planlar; Savaş yılları ( ); Dünya ekonomisiyle bütünleşme yılları; Planlı dönem; 1970 li yılların ekonomik sorunları; 2000 li yılların ekonomik sorunları. Dersin Kodu İKT 414 Turizm Ekonomisi Giriş: Turizm olayı, turizme ekonomik ve sosyal bir olay özelliği kazandıran gelişmeler; İnsanları seyahate yönelten motifler; Turizmin tanımı, özellikleri ve farklı yaklaşımlar; Turizm ile ilgili kavramların tanım ve açıklamaları; Turizmin sınıflandırılması; Turizmin gelişmesi ve gelişme nedenleri; Turizmin gelecek projeksiyonu; Turizmin reel ekonomik etkileri; Turizmin parasal ekonomik etkileri; Dünya turizmi; Türkiye turizmi; Türkiye turizminde II. gelişme dönemi; Değişen seyahat eğilimleri ve turizm politikaları; Turistik ürün ve ürün politikası. 18

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 1 I. Dünya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKT Y501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3+0) Bilimin tanımı, amaçları, bilimsel yöntemin ilkeleri, araştırma konusunun tespiti

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İK-1401.101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Dersin içeriği: Hukuk derslerinin temelini oluşturan bu derste, hukuk kurallarının nasıl oluştuğu, diğer kurallar ile arasındaki ilişkiler,

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME VE İŞLETME (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME VE İŞLETME (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME VE İŞLETME (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İŞL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla ilgili

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT İKİNCİ ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT İKİNCİ ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 ZORUNLU 3 5 Kıtlık Kanunu ve ekonomi, alternatif maliyet, ekonominin ana sorunları, ekonomik düzen, fiyat teorisi, talep, talep tanımları, talep eğrisi, talebin fiyat

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Vergi Bölümü I. GÜZ YARIYILI MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ AIT 101 Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Türk Dili I (2 0 2) (AKTS:2)

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007.

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Güncel Ekonomik Sorunlar 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Türkçe Seçmeli Teorik bilgilerin, güncel ekonomik

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında birinci ve ikinci sınıflarda öğrencileri piyasa şartlarına hazırlayacak genel ve uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu dersler YÖK tarafından belirlenmiş olup,

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI : Bilim Dalı : Birinci Yarıyıl/First emester Adı İKT-201 İKT-203 Mikro İktisat I Makro İktisat

Detaylı