ENGELLİ SPORLARI KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENGELLİ SPORLARI KİTAPÇIĞI"

Transkript

1

2 ENGELLİ SPORLARI KİTAPÇIĞI Hazırlayan Ender Cihan CEYLAN Yayına Hazırlayan Ender Cihan CEYLAN Rahmiye Figen CEYLAN Grafik ve Baskı İle şim Ofset AĞUSTOS 2014 Bu çalışma Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'nin Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliş rilmesi hibe programı al nda Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriye eş-finansmanı ile yürü üğü TR referans kodlu ''Farkındalığa Yolculuk'' projesi kapsamında hazırlanmış r. Bu yayın Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmış r. Kitabın içeriğinden yalnızca Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansı ğı şeklinde yorumlanamaz. 1

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ AĞIRLIK KALDIRMA (HALTER) ATICILIK ATLETİZM BADMİNTON BİATLON BİLEK GÜREŞİ BİNİCİLİK BİSİKLET BOCCE - PETANK ÇİM TOPU (BOWLİNGİ) DALGIÇLIK - DALIŞ DART FUTBOL - AMPUTE GOALBALL JUDO KAYAK (ALP DİSİPLİNİ) KAYAKLI KOŞU - KROS KIZAK HOKEYİ KÜREK MASA TENİSİ OKÇULUK TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TEKERLEKLİ SANDALYE DANS TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİM TEKERLEKLİ SANDALYE KÖRLİNGİ TEKERLEKLİ SANDALYE RUGBY TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS VOLEYBOL (OTURARAK) YELKEN YÜZME KAYNAKLAR

4 ÖNSÖZ Farkındalığa Yolculuk Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'nin Ağustos 2013 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu desteği ve eş-finansmanı ile yürütmüş olduğu özel bir kalkınma projesidir. Projemiz Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı koordinasyonunda bulunan Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliş rilmesi hibe programı al nda yöne len, engelliler ile ilgili toplumsal farkındalığı ar rmayı hedefleyen bir faaliyetler bütününden oluşmaktadır. Projemizin finansal desteği Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriye bütçesinden karşılanmakla birlikte, projemize Akdeniz Üniversitesi Proje Geliş rme Uygulama ve Araş rma Merkezi, Ak f Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Antalya İl Milli Eği m Halk Eği m Merkezi Müdürlüğü kurumsal destek sağlamaktadır. Projemiz kapsamında TR61 Ba Akdeniz NUTS II Bölgesi başta olmak üzere tüm kamuoyunda engellik kavramı ile ilgili farkındalık yaratmayı hedeflenmiş r. Bu hedef doğrultusunda bölgenin temel sektörü olan turizm sektöründe profesyonel ve profesyonel adaylarına yönelik engellilik nedir?, engellilere nasıl yaklaşılması gereklidir? içerikli eği mler verilmesi istenmiş r. Bu amaçla Nisan 2014 Temmuz 2014 tarihleri arasında 1.500'ün üzerinde kişiye farkındalık eği mi verilmiş r. Bununla birlikte, Antalya İl Milli Eği m ve Halk Eği m Merkezi işbirliğiyle 20'si engelli olmak üzere 24 kişi işaret dili eği mini tamamlamış ve eği mlerini ser fika ile belgelendirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı ise farklı engel grupları arasında ile şimin artmasını teşvik etmek r. Ayrıca, engelliliğin spor faaliyetlerine engel teşkil etmediğini göstermek ve insanları birlikte spor yapmaya teşvik etmek üzere iki spor turnuvası düzenlenmiş r. 13 Nisan 2014 tarihinde gerçekleş rilen BocceOrienteering ve Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleş rilen Bocce Turnuvaları ile toplumu spor üzerinde entegre etmeye yönelik önemli adımlar a lmış r. İki turnuvada toplam 100 sporcu amatör şekilde karşı karşıya gelirken, yaklaşık 250 kişi de izleyici olarak yer almış r. Bu faaliyet yoğun çalışmanın sonunda, projemizin hedeflerinden bir diğeri sivil toplum kuruluşları ve engellilere yönelik ürün ve hizmet geliş ren kurumlara yönlendirici nitelikte bir spor tanı m çalışmasının yapılması ve paylaşılması olmuştur. Bu çalışma, engellilerin, farklı engel grupları göz önünde bulundurularak, içinde yer alabileceği spor dallarının özet bir tanı mını içermektedir. 3

5 Bu spor branşlarının pek çoğu engellilerin tek başına ya da engelli grupları şeklinde yapabileceği ve bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı sağlayacakları düşünülen branşlardır. Bir diğer deyişle, federasyon bazında farklı yapılanmaların, örgütlenmelerin ve kuralların olduğu sporlar ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Pek çok sporun engelliler ve engeli olmayanların bir arada sürdürebileceği faaliyetleri içerdiği de bilinmektedir. Buna göre, bu yayın ile hedeflenen hem engellilere yönelik bir rehber niteliği oluşturmak hem de engelliler ile engelsizlerin birlikte gerçekleş rebilecekleri sporlar hakkında fikir vermek r. Bu sporların her biri Türkiye'de amatör ve/veya profesyonel düzeyde bugün uygulanmasa bile, gelecekte birlikteliği pekiş rme amacıyla geliş rilebilecek örneklerdir. Dolayısıyla bilinen ve bilinmeyen spor dallarının kurallarına bağlı şekilde uygulanabilmesi için küçük bir rehber olmak üzere düşünülen bu yayın projemizin hedeflerini pekiş rici bir çık olarak görüş ve değerlendirmelerinize sunulmuştur. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi federasyona kayıtlı, lisanslı sporcu üyeleri ile başta bocce gibi kolek f sporların toplumsal tanınırlığının ar rılması için faaliyetler gerçekleş rmektedir. Dernek Şubemiz engellilerin yapabileceği her türlü spor çalışmasının gelişmesine katkı sağlamaya hazırdır ve ilgililerin Dernek Şubemiz ile ile şime geçmesi bizi mutlu edecek r. Son olarak, bu yayının hazırlanması ve farkındalık yolculuğumuzun pekişmesine katkı sağlayan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Türkiye Cumhuriye Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı ve Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliş rilmesi Hibe Programı Yöne mi'ne teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi Adres: E ler Mah. 869 Sok.No:27/A Muratpaşa / ANTALYA Tlf & faks:

6 GİRİŞ Spor en genel tanımıyla, kişi ya da takımın fiziksel, ruhsal ve düşünsel becerilerini kendisi ya da rakibine karşı kanıtlamak üzere, önceden belirlenmiş bir düzen ve kurallar çerçevesinde, bireysel veya toplu olarak gerçekleş rdiği hareketler bütünüdür. Bu tanım i bariyle spor bedeni, beden, beyin ve ruha etki sağlayacak bir bütünlük içerisinde hareket e rme becerilerinin geliş rilmesini hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için ise tüm bedenin kullanılması ya da kullandırılması gerekmeyen alanlar ve durumlar engellilerin de bu bütünleş rici faaliyetlerin bir parçası olmasını sağlayabilmektedir. Engellilik tanımı gereği belirli fiziksel veya zihinsel fonksiyonların çok çeşitli sebepler nedeniyle bütün olarak yerine ge rilememesi durumudur. Engelli olma hali tüm fonksiyonları etkin şekilde kullanamama sonucu oluştursa da, var olan fonksiyonların bütünleş rici şekilde kullanılması engelli kişinin kendisi, ailesi, kendisine sunulan çevre ve imkânlarla ilişkilidir. Bu anlamda, sporu hem rehabilite edici hem de bütünleş rici hedeflerle engellilerin hayatlarına yerleş rmeleri ve bunun sağlanması için kendilerine ekonomik, sosyal ve poli k düzeyde destekler sunulması toplumsal sürdürülebilirliğin önemli alanlarındandır. Sporun engelliler için önemini anlamak ve farklı engel gruplarını farklı bireysel ve toplu sporlara yönlendirmek ya da engellilerin kendilerinde tespit e kleri yeteneklerini teşvik etmek hepimizin görevidir. Peki hangi sporlar? Hangi sporlar Türkiye'de ya da dünyada federasyon düzeyinde örgütlenmişlerdir ya da hangi sporlar hangi engelli grupları için uygulanabilir özelliklere sahip r? Bu yayın sizlere bütün spor dalları hakkında bilgi vermekten daha ziyade, engellilerin en çok tercih edebilecekleri, en uygun şartlarda öğrenip takip edebilecekleri sporlar ile ilgili rehberlik sağlamayı hedeflemektedir. Pek tabi ki gözden kaçırılan ya da yeterli bilgiye ulaşılamayan spor branşları bulunmaktadır. Ancak, belirli branşların kuralları ve uygulama kolaylıkları hakkında yönlendirici bilgi içeren bu yayın ile bilgi sahibi olduğunuz engelli basketbolu, badminton ya da yüzmenin yanında bocce, eskrim, körling gibi az bilinen sporlar ve Türkiye'de yükselmekte olan masa tenisi, voleybol gibi özel uyarlama alanlarında ilgi uyandıracağı düşünülmektedir. 5

7 AĞIRLIK KALDIRMA (HALTER) Ağırlık kaldırma dünyanın en hızlı gelişen paralimpik spor dalıdır. İlk kez 1964'te yapılan 2. Paralimpik Oyunları'nda programa alınan ağırlık kaldırma yarışmalarına, yalnızca omurgası zedelenmiş sporcular ka labiliyordu. Zaman içinde öteki engelli gruplarının da ka lımı ve engelsiz sporculara uygulanan kuralların geçerli olmasının sağlanmasıyla, bu dalda önemli değişiklikler ve gelişmeler olmuştur Barselona Paralimpik Oyunları' nda, ağırlık kaldırma yarışmalarında 25 ülkenin sporcuları yarışmışlardır Atlanta Oyunları' na gelindiğinde bu sayı iki ka ndan fazla artmış ; 58 ülkenin sporcularının yarış ğı '96 Paralimpik Oyunları'nda bu dalda yarışmak üzere 68 ülke kayıt olmuş, ancak bütçe yetersizliği nedeniyle 10 ülke yarışamamış. 1996'dan beri bu sayı beş kıtadan toplam 109 ülkenin üyeliğiyle devamlı bir ar ş göstermektedir. Uluslararası Paralimpik Komitesi'ne (IPC) bağlı Ağırlık Kaldırma Klasifikasyon Ko m i t e s i 1 0 a ğ ı r l ı k sını nda, değişik engelli kategorilerinden bayan ve erkek sporcuların karşılaşmalara ka lımını sağlamaktadır. Ağırlık kaldırma yarışmalarını yöneten Komite 1989 yılında kuruldu. Bu komite bir başkan, bir doktor, üç üye ve bir sporcu temsilcisinden oluşmaktadır ve tüm Paralimpik Oyunları' nda olduğu gibi sorumlular, gönüllü kişilerdir. Komitenin başkanı, Uluslararası Federasyon'un bağlan kurduğu asıl sorumlu olarak bu sporu her türlü toplan da temsil eder ve bu alanda düzenlenen Dünya Şampiyonaları, Paralimpik Oyunlar ve bölge yarışmalarını düzenleyen komitelere gerekli desteği verir. Paralimpik Oyunları' nda dünya, bölge ve kıta yarışmaları sonuçlarının ve dünya ve kıta rekorlarının bütün sporcular ve teknik adamlar tara ndan izlenebilmesi için bir dünya sıralaması sistemi geliş rilmiş r Sydney Olimpiyatları' nda, ilk kez bayanlar da ağırlık kaldırma yarışmalarına ka lmışlardır (1). 6

8 ATICILIK Tarihçe 1980 Parallimpik Oyunları' ndan i baren, a cılık sporunda engellilere yönelik bir fonksiyonel klasifikasyon sistemi geliş rilmiş r. Bu sistem 1988 Seul Paralimpik Oyunları' ndaki 5 sını n 3 bütünleş rilmiş sınıfa indirgenerek, 1996 Atlanta Paralimpik Oyunları' na etkisiyle sonuçlandı (2). Kurallar A cılık sporunda amaç; nişan tahtasının merkez halkasına seri a şlar yapmak r. Hedef 1'den 10'a kadar skor derecesi olan (merkez halka 10 puan) eş-merkezli skor halkaları içerir. Finalde, halkalar olası en yüksek skor için tekrar bölünürler. A cılık müsabakaları 2 ana başlıkta toplanır. 3 mesafeden oluşan havalı tüfek ve tabanca yarışmalarıdır. (10 m, 25 m, 50 m) Kurallar silaha, mesafeye, hedefe, a ş pozisyonuna, a ş sayısına ve zaman sınırına bağlıdır. Sporcular, a ş değerlerine göre puan birik rirler. Her bir yarışma bir sıralama ve final bölümünden oluşur. Finaldeki skor, sıralama bölümünde elde edilen skorun üstüne eklenir. Elde edilen en yüksek puanı alan yarışmayı kazanır. 12 paralimpik a cılık dalında 6'sı hem bayan hem erkeklere, 3'ü sadece bayanlara ve 3'ü sadece erkeklere özeldir (3). 7

9 ATLETİZM Tarihçe Atle zm genel olarak tarihe bak ğımızda An k Yunan'a kadar dayanır. Engelli sporcular için 1952 yılında İngiltere'de Stoke Mandeville Hastanesinde tekerlekli sandalye yarışlarını içeren ilk müsabakalar düzenlendi. 1960'ların başından beri atle zm paralimpik oyunların bir parçası olmuştur (4). Yarışma programı pist ve alan yarışları, atma ve atlama, maraton ve pentatlon dallarını içerir. En yüksek sayıda erkek ve bayan sporcuyu içeren en büyük branş r. Paralimpik Oyunlardaki Atle zm Dalları (5); Erkekler 100 m. 200 m. 400 m. 800 m m m. 4 X m. bayrak 4 X 400 m. bayrak Kadınlar 100 m. 200 m. 400 m. 800 m m. Atlama Yarışları Yüksek Atlama Uzun Atlama Üçlü Atlama Yüksek Atlama Uzun Atlama Atma Yarışları Gülle Disk Cirit Lobut Gülle Disk Cirit Birleşik Dallar Yol Yarışları Pentatlon Maraton Pentatlon Maraton Pist ve Alan Yarışları 8 4 X m. bayrak 4 X 400 m. bayrak

10 BADMİNTON Badminton, az sayıda sporcu ile oynanabildiği için istenildiği zaman partner bulunabilen sporlardandır. Sakatlık riski yok denecek kadar azdır. Diğer raket sporlarına göre pahalı malzemelere sahip değildir. Bunların yanında spor f özelliklerin neredeyse tamamını taşıdığından tercih edilen bir branş r. Sporcuların fiziki yapıları Badminton sporunda her zaman önemli değildir. Değişik fiziki yapıya sahip tüm sporcular Badminton oynayabilir. Özellikle çocukların gelişimi açısından çok önerilen bir spor dalıdır. Her yaştaki insanlar Badminton oynayabilir. Bayan ve erkeklerin birlikte müsabakalarda yer alabildiği nadir spor dallarındandır. Rekreasyon amaçlı olarak, plajlar, parklar ve kamp gibi yerlerde çok rahatlıkla oynanabilmektedir. Bedensel, İşitme ve Zihinsel Engelli bireyler engel d u r u m l a r ı n a ö z g ü k u r a l l a r l a B a d m i n t o n s p o r u n u ko l a y c a yapabilmektedirler. Kurallar Bedensel engellilerde badminton müsabakaları kapalı alanda yapılmaktadır. Müsabakalar Bedensel Engelliler Badminton, Tekerlekli Sandalye Badminton, Ayakta Oynanan Badminton ve cüceler alt kategorilerine göre farklı farklı kurallar ve farklı saha yapılarında yapılmaktadır. Sporcu sayısının durumuna göre bu sınıflandırmalar en yakın sınıflandırmayla birleş rebilir ha a bayan sporcu sayısı çok az ise onlara en yakın erkek sporcu sınıflandırması ile yarışmalara alınabilir. 9

11 Bedensel engelli badminton sporcularında müsabakalar Tekerlekli Sandalye, Ayakta ve Cüceler olmak üzere üç ana sınıflandırma üzerinden düzenlenmektedir. Ayakta oynanan ve Cüceler sınıflandırmalarındaki müsabakalarda saha zemini için, hazır kortlar ve müsabaka yapılabilecek her türlü zemin uygun olabilirken Tekerlekli Sandalye ile oynanan müsabakaların oynanacağı saha zemini ise, yumuşak veya tekerleklerin hareke ni engelleyecek bir yüzey olmamalıdır. Tekerlekli Sandalye müsabakaları için parke uygun bir zemindir. Hazır Badminton kortları tekerlerin hareketlerini kısıtladığından uygun bir oyun zemini değildir. Badminton müsabakalarında saha ölçüleri bedensel engellilerin engel sınıflandırmalarına göre değişiklik göstermektedir. Puanlama Bedensel Engelliler Badminton müsabakalarında puanlama klasik Badminton oyununda olduğu gibidir. Tekler ve çi ler müsabakalarının tamamında karşılaşmalar 3 set üzerinden oynanır. Her set 21 sayı üzerinden oynanır. Kategorilerin tamamında 21 sayıya ulaşan se kazanırken, üç se en ikisini kazanan maçı kazanır. Setler 1-1 olursa 3. set oynanır ve bu se alan maçı kazanmış olur. Müsabakalarda her hata sayı olarak kaydedilir. Servis karşı takıma geç ği takdirde karşı takım aynı zamanda sayıda kazanmaktadır. Setlerde beraberlik olmuş ise, set iki s a y ı u z a l ı r v e s e t 2 2 d e s o n a e r e r. E ğ e r s e e k i d u r u m 21=21,22=22,23=23,..,28=28 deki beraberlikler olmuş ise bu beraberliklerden dolayı set iki fark oluncaya kadar devam eder. Ancak, 29=29 beraberlikte set ar k uza lmaz ve 30. sayıyı ilk alan sporcu se 3029 kazanmış olur. Yani, bir set beraberlikler halinde ikişer farkı alıncaya uza lır ancak bir set en fazla 30'a kadar uza lır. Klasik Badminton karşılaşmalarından farklı olarak Bedensel Engelli Badminton sporcuları, ferdi karşılaşmalarda tek, çi ve karışık çi olmak üzere üç kategoride de yarışabilirler. Engellilerin daha fazla yarışma yapabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu uygulama birçok sporcu tara ndan benimsenerek uygulanmaktadır (6). 10

12 BİATLON Biatlon ilk kez Lillehammer'da 1994'te tanınmış r. Müsabaka fiziksel engellilere ve görme engeli olanlara açık r. 7,5 km'lik bir par-kura sahip olup, 2,5 km'lik 3 etaptan oluşmaktadır. Sporcular 2 etap arasında 10 metre mesafeye konuşlandırılmış hedefleri vurmak durumundadır ve her karavana, parkur sonuna eklenen süreyle cezalandırılır. Burada başarının en önemli faktörü yarışma boyunca fiziksel dayanıklılığı ve a ş isabetliliğini ar rmaya dayanmaktadır. Görme engelli sporcular akus k sinyallerdeki frekans değişikleriyle hedef üzerinde olup olmadıklarını anlarlar. IPC Kuzey Avrupa Kayak Teknik Komitesi koordinasyonu ile IPC tara ndan Uluslararası Biatlon Birliği'nin kuralları takip edilerek yöne lir (7). BİLEK GÜREŞİ Beraberliği olmayan tek spor diyebiliriz. Bilek Güreşi; iki rakibin bilek güreşi masası denilen masanın üzerinde belli bir zaman süresi olmadan ve faul yapmadan (engellilerde oturarak) hakem göze minde rakibin elinin dış yüzeyini bilek güreşi masasının üst yanlarında bulunan pete değdirmek sure yle rakibi yıkmasıdır. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi müsabakaları oturarak ve Bayanlarda 60kg. ve +60kg. ile Baylarda 60kg., 75kg., 90kg. ve +90kg. sıkletlerinde yapılmaktadır. 11

13 Sporcular, hazır-başla komutuyla hamle yapabilirler. Rakiplerden birinin dirseğinin masanın üzerinde bulunan ve yarışmacıların dirseklerini koydukları yerden kalkması veya bunun dışına çıkması faul sayılır ve müsabaka durdurulur. Sporcuların maç anında diğer elleriyle tu ukları elceklerden (Bkz: Masanın kenarlarında bulunan tutamaçlar) ellerini bırakmaları fauldür. Sporcuların 1 dk. süre içinde tutuşamaması, Hakem Tutuşunu gerek rir. Hakem Tutuşu esnasında sporcuların her türlü hareke (dirsek, bilek ve parmaklarını oynatması) fauldür. Maç esnasında sporcuların elleri istemsiz olarak ayrılabilir. Bu durumda sporcuların elleri hakem tara ndan Bağcık ile bağlanır ve maç gerçekleş rilir. Yarışmada Hakemin verdiği karar değiş rilemez. Ancak sonuca i raz etme hakkı vardır. Sporcu yada antrenörü isterse belli bir miktar ücret ya rarak maçın sonucuna i raz edebilir. Hakemler tara ndan da uygun görülürse maç tekrarlanır eğer i raz eden sporcu maçı yine kaybederse i raz için ya rdığı ücret yanar. Yarışmaya başlar iken eller birbirine paralel ve dirsekler masa üzerindeki pedlere temaslı olması gerekmektedir. Hiçbir sporcu yarışmaya diğerine göre avantajlı başlayamaz. Maç esnasında sporculardan birinin 2 faul alması durumunda maçı diğer yarışmacı kazanmış sayılır. Sporcunun müsabakalarda iki kere yenilmesi müsabakadan elenmesine neden olur. Bir defa yenilen sporcu mağluplar gurubundan yarışmaya devam eder. Kazanan sporcu ise galiplerden yarışmaya devam eder. Mağlup olan sporcu bu gruptaki diğer mağlup sporcularla karşılaşır eğer yenerse final maçına çıkabilir (8). 12

14 BİNİCİLİK Binicilik, kısaca ata binme becerisidir. Binicilik; a iyi durumda kullanma sana olup bu iyi durum, a tam yerinde, sakin, zamanında, güven içinde ve olabildiğince işe uygun kuvvet sarf e rerek kullanma becerisidir. Biniciliğin tarihi çok eski zamanlara kadar uzanır. Binicilik sporunun ilk izlerine, tarihte ilk Türk devle olarak bilinen ve Çin'de yaşamış olan Chou Çu sülalesinin hâkimiye döneminde rastlanmaktadır. Türk asıllı imparator Hiao'dan (M.Ö. 900) söz eden kronikler, kendisinin mükemmel bir at ustası (binici) olduğunu yazmaktadırlar (9) (10). Ata ilk binen kavim Türklerdir ve atlar ilk kez Türkler tara ndan ehlileş rilmiş r (11). BİSİKLET Bisiklet yarışları engelli sporcular için görece yeni bir spor dalıdır. 1980'lerin başında ilk kez görme engelliler bisiklet dalında yarışmaya başladılar. Beyin felci (cerebral palsy) ve ampute kategorileri ise 1984 Uluslararası Engelli Oyunları'nda yarışmalarına ka ldı Paralimpik Oyunları'na kadar ayrı yarışan bu üç engelli grubu, 1992'de hem pist, hem de yol yarışlarında olağanüstü başarı gösterdiler. Bisiklet yarışları tekler ve takım (bir ülkeyi temsilen üç kişi) yarışları olarak yapılır. Beyin felci kategorisinde standart yarış bisikletleri ve bazı sınıflarda üç tekerlekli bisiklet kullanılır. Görme engelli sporcular, görme ye sine sahip bir takım arkadaşlarıyla iki kişilik b i s i k l e t l e rd e y o l v e zaman ( me trial) yarışlarına ka lırlar. Ampute ve kalıcı hareket bozuklukları olan s p o rc u la r is e ih yaçlarına göre yapılmış, özel bisikletlerle bireysel yol yarışlarına ka lırlar (12). 13

15 BOCCE - PETANK Petank, Avrupa'nın en popüler açık hava oyunlarından biridir. Özel bir atle k yapı gerek rmez. Kuralları basi r. Sohbet ve diyaloğa dayalı, sosyal bir oyundur. Dünyanın birçok ülkesinde milli ve uluslararası federasyonları ile Akdeniz Oyunları'ndaki resmi branşlarından biridir. Ekipmanlar: Ölçüme yarayacak bir mezro veya bir dal parçası, minik hedef cochonnet ve bilyeler. Oyun alanı: Eğimi çok fazla olmayan toprak, kum, çakıl, çim gibi kolayca bulunabilen boş alanlarda oynanır. Takımlar: Oyun iki takım arasında oynanır. Takımlar, bir, iki ve üçer kişiden oluşabilirler. Takımları oluşturan kişi sayılarına göre, oyuncuların elindeki bilye sayıları değişir: Bir oyuncudan oluşan ekiplerde (tete-a-tete) her bir oyuncunun elindeki bilye sayısı 3 İki oyuncudan oluşan ekiplerde (double e) her bir oyuncunun elindeki bilye sayısı 3 Üç oyuncudan oluşan ekiplerde (triplle e) her bir oyuncunun elindeki bilye sayısı 2 14

16 Oyun süreci: Oyuna başlayacak ekip yazı/tura ile belirlenir. Başlangıcı yapacak takımın oyuncusu, zemine çapı san m kadar bir çember çizer ve hedef minik bilye cochonnet'yi 6 ila 10 metre arası bir uzaklığa rla r. Tüm bilyeler, ayaklar bu çemberin içindeyken oynanır. Hedef olacak cochonnet gerekli uzaklığa yollandıktan sonra yine ilk takımın oyuncusu elindeki bilyeyi cochonnet'nin en yakınına kondurmaya çalışır. Başlangıcı yapan takım ilk bilyesini oynadıktan sonra sıra ikinci takıma geçer. Bu sefer, bu takım oyuncuları bilyelerini diğer takıma nazaran daha yakına kondurmaya çalışırlar. Bilyeleri daha yakında olan takım (tek bilye dahi olsa) sırayı diğer takıma devreder. Eldeki bilyeler bi nce puanlar sayılır. Cochonnetnin en yakınına kendi bilyelerini kondurmuş olan takım se kazanmış olur. En yakındaki toplam bilye sayısı kadar puan alır ve diğer sete geçilir. Oyunlar sonrasında puanı 13'e ulaşan takım par yi kazanmış olur. (13) ÇİM TOPU (BOWLİNGİ) Çim topu ülkemizde son yıllarda hızla yaygınlaşan Bocce sporunun uluslararası alanda örgütlenmiş dördüncü disiplinidir. Daha çok İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ülkelerde yaygın olan Çim Topu, birçok ülkede Çim Bowlingi olarak da adlandırılmaktadır. Çim Topu, diğer Bocce disiplinlerinden farklı olarak daha büyük bir sahada ve daha büyük silindirik toplarla oynanmaktadır. Bu oyun, başta Dünya Spor Oyunları ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları olmak üzere birçok çok branşlı spor organizasyonunda yer almakta ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce de tanınmaktadır. 15

17 Çim topu, hem açık alanda hem de kapalı alanda her yaştan kişi tara ndan oynanabilecek, canlı, dinamik ve heyecan verici bir boş zaman değerlendirme etkinliği ve birçok ülkede yaygınlaşmış bir spordur. Daha çok İngilizce konuşan ülkelerde yaygın olan bu spor, aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları' nın da başlangıcından beri programında yer almaktadır. Çim topu, ya kapalı sente k zeminli salonlarda ya da açık ve çok düz çim veya sente k sahalarda oynanır. Sahanın uzunluğu ortalama olarak metre, genişliği ise ortalama 5 metredir. Bu ölçüler sahanın özelliğine göre değişebilir. Sahanın iki ucunda kanallar yer almakta ve kanalın sonunda da ayrıca bir kenar yüksel si yer almaktadır. Bu kenarın üzerinde sahanın sınırlarını ve orta noktasını gösteren işaretleyiciler bulunur. Oyuncular a şı a ş çizgisi ile kanal arasına sahanın merkezine gelecek şekilde yerleş rdikleri a ş halısına basarak a ş yaparlar. A şın yapılacağı hedef misket ise oyunun karşı alanında ve yine merkez çizgi üzerinde olmalıdır. (Zira İlk misket a şında misket geçerli uzağa geldikten sonra, aynı hizada merkez çizgisi üzerine yerleş rilir.) Misket ile a ş halısı arasındaki mesafe genellikle metre kadardır. Çim topu miske her zaman beyaz renktedir. Çim topunda kullanılan toplar ise yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında ve bir tarafa doğru çeken (kavisli hareket eden) toplardır. Bu toplar çok hızlı ve sert a lmadığı sürece düz gitmez, kavis yaparak hareket ederler. Top a şı forehand (el içi karşıya bakacak şekilde) veya backhand (el dışı karşıya bakacak şekilde) yapılabilir. Çim topunda a ş esnasında ayaklardan birisi a ş halısına basıyor olmalıdır. Diğer ayak ise halı üzerinden ileriye doğru a lmak sure yle a ş gerçekleş rilir. Çim topunda, diğer Bocce oyunlarından farklı olarak a ş her zaman sırayla yapılır. Bir yönde oynanan tüm toplar kullanıldıktan sonra, skor sayılır ve sonraki elde oyun karşı tara an oynanır. Sayı kazanma rakibin en yakın topundan daha yakın olan top sayısınca olur. Çim topunda genellikle bir bi rme sayısı olmaz. Diğer Bocce oyunlarından farklı olarak, Çim Topunda genellikle önceden belirlenmiş sayıda el oynanır. Çim topu tekler, çitler, üçler veya dörtlü takımlar halinde oynanabilir. Çim topunda takımlar oyunlarında her oyuncunun bir görevi (pozisyonu) vardır. Örneğin dörtlü takımda oyuncular görevlerine göre şöyle tanımlanır: 16

18 Lider: A ş halısını yerleş rir, miske atar ve merkezler. İlk topu oynar. İkinci: Liderden sonra oynayan oyuncudur. Skor kâğıtlarını veya skor bordu tutmak ikincinin görevidir. Üçüncü: İkinciden sonra toplarını kullanır. Takımını daha çok sayıya sokmak veya rakibin tak ksel olarak daha fazla sayı almasını engellemek için mücadele eder. Kaptan oynarken, tak k vermek, gerek ğinde ölçüm yapmak ve toplar tamamlanınca skora karar vermek üçüncünün görevidir. Kaptan: Sahada oyundan tamamıyla sorumlu olan kişidir. En son kaptan oynar. Takımına tak k verir, oyun stratejisini yürütür, gerekirse hakem ile ir bat kurar. Çim topunda normal oyun formatları şunlardır: Tekler: İki oyuncu karşılıklı olarak ve sırayla toplarını oynar. 21 sayıya ulaşan oyunu kazanır. Çi ler: Her iki takımda da ikişer oyuncu yer alır ve her oyuncu ikişer top kullanır. Topları takımlar sırasıyla oynar. 18 el sonucunda en fazla sayı kazanan takım yarışmayı kazanır. Üçler: Lider, ikinci ve kaptandan oluşan oyuncular toplarını sırayla oynar. Genellikle 18 elde en çok sayı toplayan galip gelir. Oyun erkekler, kadınlar arasında oynanabileceği gibi karışık olarak da oynanabilir. Çim Topu oldukça basit gibi görünen ama yarışmalarında devamlılık, dikkat, konsantrasyon ve ciddi bir hazırlık dönemi gerek ren bir spor dalıdır (14). DALGIÇLIK - DALIŞ Dalgıçlık, su al nda kalmak üzere suya dalma sporu. Bu sporda nefes alma aygıtları kullanıldığı gibi, bu aygıtlar olmadan da bu spor yapılabilmektedir. İnsanlar çok eski çağlardan beri değişik aparatlar kullanarak su al nda daha uzun süreler kalmayı denemiş r. MÖ 500 yıllarına ait resimlerde su al nda, hayvan derilerinden yapılmış tulumlar içindeki havayı soluyarak avlanan Eski Yunan dalgıçlar be mlenmiş r. Özellikle Amerika'daki kolonilerden Avrupa'ya değerli eşyalar taşıyan gemilerin, korsanların ilgi 17

19 odağı haline gelip birçok geminin ba rılmasıyla, bu batan gemilerdeki yüklerin çıkar lması ih yacı insanoğlunu daha derine inmek ve orada daha uzun süre kalabilmek için yeni icatlar yapmaya itmiş r. Dalış Çanları' nın kullanılmaya başlanması bu yıllara dayanır. Bir sonraki gelişme yüzey destekli su al soluma aparatlarıdır ki, Jules Verne'in Denizler Al nda Yirmi Bin Fersah kitabı yayınlandığında bunlar 20 yıla yakın bir zamandır kullanılmaktaydı. Ancak dalışta en büyük devrim 1943'te Fransız kaşif Jacques-Yves Cousteau'nun geliş rdiği regülatör sayesinde olmuştur. Cousteau'nun "su ciğeri" adını verdiği yüksek basınçlı bir tüp ve tek kademeli regülatörden oluşan aparat, insanın yüzeye hiçbir bağımlılık duymadan hayal bile edemeyeceği derinliklere inip uzun süreler kalabilmesine olanak sağlamış r (15). DART Dart, iç içe renkli halkalardan ve bunları kesen üçgen dilimlerden oluşan bir hedefe, ufak okların (dartların) elle a larak saplanması sure yle oynanan bir spor. Dünyada en yaygın oynanan türünde belirli bir skordan başlanarak geriye gidilir ve tam olarak sı r puana ilk ulaşan taraf o eli kazanır. Dart, Orta Çağda okçular için bir eği m oyunu olarak başlamış r. İlk kez İngiltere'de ortaya çıkmış r. 18

20 Hedefe daha iyi gitmesi için arkasına tüy ya da aparey (flight) takılan dart yaklaşık 16 cm uzunluğunda, nişan tahtası ise yaklaşık 45 cm çapındadır. Nişan tahtası, 1'den 20'ye kadar değerlerin yazılı olduğu 20 puan dilimine bölünmüştür. Genellikle kırmızı renkle sembolize edilen ve bullseye (boğa gözü) olarak bilinen merkezi daire 50 puan değerindedir. Bunu saran küçük yeşil çember (outer bullseye) 25 puan değerindedir. En dıştaki çember, hizasında yazan puanın iki ka ; içteki küçük çember, hizasında yazan puanın üç ka değerindedir. Geniş halkalar ise hizalarındaki puan değerindedir. Tahtadaki en yüksek puanlı bölüm, 20 rakamının hizasındaki iç çember kesi dir (3x20=60 puan). Dünya Dart Federasyonu standartlarına göre dart tahtasının merkezi (bullseye) yerden 173 cm yukarıda olmalı, dart tahtasından a ş çizgisine olan "yatay" mesafe 237 cm olmalıdır. Yatay mesafe ölçülürken duvar değil, dart tahtasının oyunculara bakan yüzeyi baz alınır (16). Çoğunlukla hedef skorlara göre isimlendirilen dar n 301 / 501 / 701, Cricket, High Score, Shangai, 301 Elinina on, Split Score, Rapid Score olarak anılan çeşitleri vardır. Önemli uluslararası turnuvalarda en yaygın oynanan tür 501'dir. FUTBOL - AMPUTE Kişinin kol, bacak, ayak veya elinin tümünün veya bir kısmının olmaması durumuna amputasyon denir. Ampute futbol bir bacağı olmayan sporcuların kanedyen kullanarak oynadıkları bir futbol türüdür. Dünyada yaygın bir şekilde oynanmakta olup, düzenli olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonaları organize edilmektedir. Ampute futbolun aynı zamanda paralimpik oyunlarına ka labilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir (16). BEDENSEL ENGELLİLER Saha uzunluğu 60 m, genişliği ise 40 m arasında olan halı saha, sente k zemin yada normal çim zeminlerde oynanabilir. Saha çizgilerinin kalınlığı 12 cm'yi geçmemelidir. Kale alanı 10 m X 6 m alanında kale önünde bulunan kısımdır. Penal noktası kale çizgisi orta noktasından 7 m uzaklıkta bulunan noktadır. Kale boyutları 2,20cm yükseklik 5 m genişliğinde olmalıdır. 19

21 Takımlar 6 oyuncu 1 kaleci sahada, 6 oyuncu 1 kaleci yedekten oluşur ve oyun içerisinde sınırsız oyuncu değiş rme hakkı mevcu ur. Çıkan oyuncu tekrar girebilir. Kalecilerin tek kolu ampute, futbolcuların ise tek bacağı amputedirler. Futbolcular teçhizat olarak iki kanedyen, kaleciler ise tek eldiven kullanırlar. Ampute kol ve bacakla topa temas edilemez, Ampute bacakla koşarken yere temas edilemez, Kanedyenle topa temas edilemez. Oyunda ofsayt kuralı uygulanmaz. Karşılaşma 25 dakikalık 2 devre üzerinden oynanır ve devre arası 10 dakikadır. Bir devrede her takımın iki tane 1'er dakikalık mola hakkı mevcu ur. Kaleciler kale alanı dışına çıkamazlar, taç a şı ayakla yapılır. GÖRME ENGELLİLER Sporcular görme derecelerine göre sınıflandırılırlar. Buna göre hiç görmeyenler ve kısmen görenler kendi aralarında mücadele ederler. Her takımda 5 oyuncu vardır ve her oyun 25 dakikalık 2 devreden 50 dakika sürer. Kurallar, birkaç küçük modifikasyonla birlikte engelsiz futboluyla aynıdır, top hareket e ğinde ses çıkarır, kaleci görme ye si olan bir kişi olabilir ve oyun sırasında yönlendirme yapabilir, takımın kalanı adiliyet sağlamak için göz bandı takar, takımda 11 kişi yerine 5 kişi vardır, saha ölçüleri daha küçüktür ve ofsayt kuralı yoktur. 20

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI ENGELLİLER VE SPOR

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI ENGELLİLER VE SPOR DÜNYA ENGELLİLER VAKFI ENGELLİLER VE SPOR HAZIRLAYAN:CANAN KOCA 2010/İSTANBUL SPORUN ENGELLİLER ÜZERİNDEKİ YARARLARI Birçok spor aktivitesi, engelli insanların rehabilitasyon ve rekreasyonunda kullanılmaktadır.

Detaylı

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları *Takım Sporlarıyla İlgili Önemli Not Buenos Aires 2018 YOG programında yer alan takım sporlarının Futbol, Hokey, Plaj

Detaylı

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler Hazırlayan: Tuğba Can Okçuluk Uzaktaki hedefe yapılan atışlarla, Toplayan en yüksek puanı, Kazanır madalya, Avcılığa dayanan bu spor dalında. Atletizm Yüz metre koşusu, üç bin metre koşusu, Maratonu, dekatlonu,

Detaylı

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Organizasyon 6-18 Ekim 2018 tarihleri arasında aşağıda yer alan 33 spor dalında Arjantin in Buenos Aires kentinin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Detaylı

2. Müsabaka Takvimi, Müsabakalar ve Müsabaka Programı

2. Müsabaka Takvimi, Müsabakalar ve Müsabaka Programı 1. Ulusal Federasyon TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKAN Demirhan ŞEREFHAN GENEL SEKRETER Mehmet TURHAN ADRES : Ulus İşhanı A Blok Kat:1 Ulus-Ankara TÜRKİYE TEL: +90 312 309 73 97 FAKS:

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 8. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 8. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 8. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI ÖĞRENCİ BASKETBOL 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Artvin MYO 4. Arhavi MYO 5. Borçka Acarlar MYO BASKETBOL TURNUVASI GRUPLAR 1 Borçka

Detaylı

ATLETİZM OYUN KURALLARI VE DERS NOTLARI

ATLETİZM OYUN KURALLARI VE DERS NOTLARI ATLETİZM OYUN KURALLARI VE DERS NOTLARI İ İ Ş 1 Bir pist veya alanda yapılan, dünyanın en eski sporlarından biridir. Bu oyunlarda atletler koşu, yürüyüş, atlama ve atma yeteneklerini gösterirler. Bu tür

Detaylı

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır.

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. Türkiye Özel Olimpiyatlar 1982 de Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı

Detaylı

Değerli Okurlar; Hepimize sağlıklı huzurlu günler dilerim. DENİZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ

Değerli Okurlar; Hepimize sağlıklı huzurlu günler dilerim. DENİZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ DENİZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ FATMA ÜSTÜNDAĞ MÜDÜR YARDIMCISI BAŞAK EKİN KOTİL ÖZEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI SERDAR ÜLGER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HASAN DOĞAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HAYRİYE BAYRAKTAR

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM SPOR ETKİNLİKLERİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM SPOR ETKİNLİKLERİ Buzda satranç denilen bu oyun zekâ, fiziksel yetenek, dikkat ve el-göz koordinasyonu gerektirir. Bu sporu okulumuzun spor salonunda oynanmaya hazır

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 5. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 5. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 5. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI ÖĞRENCİ BASKETBOL (24 Mart 11 Nisan 2014) 1. Eğitim Fakültesi 2. Orman Fakültesi 3. Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI TAKIM SPORLARI VE FERDİ YARIŞMALARA ÜNİVERSİTEMİZİ

Detaylı

Futbol Futbol oyun kuralları Futbol sahası ve kullanılan malzemeler

Futbol Futbol oyun kuralları Futbol sahası ve kullanılan malzemeler FUTBOL Futbol Futbol oyun kuralları Futbol sahası ve kullanılan malzemeler Futbol; On birer oyuncudan oluşan iki takım arasında, kendine özgü küresel bir topla oynanan takım sporudur. 21. yüzyıl itibarıyla

Detaylı

FMV IŞIK OKULLARI 100 YILLIK OKULLAR 15. SPOR ŞÖLENİ BİLGİLENDİRME FORMU

FMV IŞIK OKULLARI 100 YILLIK OKULLAR 15. SPOR ŞÖLENİ BİLGİLENDİRME FORMU TARİH 03 07 MAYIS 2017 FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ NİŞANTAŞI KAMPÜSÜ BRANŞ MASA TENİSİ ( GENÇ KIZ-GENÇ ERKEK ) 1. Masa Tenisi Müsabakaları 04 Mayıs 2017 Perşembe günü başlayacaktır. 2. Yarışmalar, uluslararası

Detaylı

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli

Detaylı

FUTSAL BRANŞ TALİMATI

FUTSAL BRANŞ TALİMATI K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi FUTSAL BRANŞ TALİMATI 1- Müsabakalar Uluslararası

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARI YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR Şef G. Ali AKYOL Bil. İşl. Halil

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2017 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ REKTÖRLÜK KUPASI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ REKTÖRLÜK KUPASI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI. Turnuvanın yürütülmesinden Beden Eğitimi Bölümü sorumludur. Her türlü olay karşısında Beden Eğitimi Bölümü tarafından alınan kararlar uygulanacaktır..

Detaylı

AREL KOLEJİ Spor Salonu 7-8 Ekim 2017

AREL KOLEJİ Spor Salonu 7-8 Ekim 2017 AREL KOLEJİ Spor Salonu 7-8 Ekim 2017 ARELMEDSpor Festivali 2017 ile dünden bugüne Arel Eğitim Kurumlarından mezun olmuş tüm mezunlarımızı, ailelerini ve arkadaşlarını keyifli bir hafta sonu etkinliğine

Detaylı

13.ANGORA KUPASI FUTBOL FİKSTÜRÜ

13.ANGORA KUPASI FUTBOL FİKSTÜRÜ MERKEZ ÇİM SAHA Özel Hususlar / Esnek Kurallar: Not: Tüm müsabakalar Üniversite Sporları Federasyonu Oyun Kurallarına ve Misyonuna Tabidir. Ancak, turnuvanın yapısı ve amacı doğrultusunda bazı esnek kurallar

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2015 ÖNSÖZ 1992 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 Yılı Faaliyetleri 2000-2001 dönemi Gençlik ve Spor Kulübünün sezon açılışı 10 Ekim 2001 tarihinde Fuar Yüzme Havuzunda düzenlenen kokteylle yapılmıştır. Bayan-erkek basketbol,

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ÖZEL SPORCULAR BRANġ AÇIKLAMALARI

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ÖZEL SPORCULAR BRANġ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARI YILLIK FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar : Ali AKYOL (Şube Müdürü) Halil

Detaylı

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ HOKEY BRANġ AÇIKLAMALARI

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ HOKEY BRANġ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

Vakfımız faaliyetlerine bir yenisini daha katarak engeli üyelerimizin her türlü spor dalında var olduklarını göstermek istemektedir.

Vakfımız faaliyetlerine bir yenisini daha katarak engeli üyelerimizin her türlü spor dalında var olduklarını göstermek istemektedir. Türkiye Engelliler Vakfı 1996 yılında engellilere engelsiz bir dünya felsefesi hedefiyle çeşitli meslek gruplarında çalışan gönüllüler tarafından Yalı Mah. Cumhuriyet Cad. No:17 Dragos-Maltepe/İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI 1. YIL YARIYIL D.KODU DERSİN ADI ZOR/SEÇ

YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI 1. YIL YARIYIL D.KODU DERSİN ADI ZOR/SEÇ 1. YIL 1. YARIYIL BSE 111 Türkçe 1. Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2 2 8010131 Yabancı Dil 1 Zorunlu 3 0 3 3 SYB 101 Spor Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 3 4 SYB 103 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 3 5 SYB 105 Genel

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI İLK YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ TALİMAT SERİ NUMARASI 18.08.2011 20.06.2017 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası ve Bireysel

Detaylı

FUTBOLTENİSİ OYUN KURALLARI

FUTBOLTENİSİ OYUN KURALLARI FUTBOLTENİSİ OYUN KURALLARI A.Tüm kategorilerde ki (tekler, çiftler ve üçlüler) ortak kurallar 1. Oyun Kortu ve Oyun Alanı 1.1 Oyun kortunun boyutları: a) tekler için 8.2 x 12.8 m b) çiftler ve üçlüler

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARI GÜNLÜK PROGRAMLAR

SPOR MÜSABAKALARI GÜNLÜK PROGRAMLAR SPOR MÜSABAKALARI GÜNLÜK PROGRAMLAR OCMG 2013 Günlük Programlar 30 Haziran 2013, 10.00 1 18.06.2013 BASKETBOL E 18 Haziran 2013 Servet Tazegül Spor Salonu 15:00 E Maç 1 Sırbistan - İtalya 17:15 E Maç 2

Detaylı

TAKIM RUHU VOLEYBOL TURNUVASI

TAKIM RUHU VOLEYBOL TURNUVASI TAKIM RUHU VOLEYBOL TURNUVASI TURNUVAYA KATILMAK İÇİN TAKIM OLMAN YETERLİ 29 OCAK - 3 ŞUBAT 2017 www.apsportif.com TEAM SPIRIT OF VOLLEYBALL TOURNAMENT JUST BE THE TEAM TO PARTICIPATE IN TOURNAMENT! VOLEYBOL

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER Bornova ĠZMĠR 2014 A. ARTĠSTĠK

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ROBOT TAKIMI ULUSLARARASI MARMARA ROBOT OLİMPİYATLARI 2018 BAYRAK YARIŞI KATEGORİSİ KURALLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ROBOT TAKIMI ULUSLARARASI MARMARA ROBOT OLİMPİYATLARI 2018 BAYRAK YARIŞI KATEGORİSİ KURALLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ROBOT TAKIMI ULUSLARARASI MARMARA ROBOT OLİMPİYATLARI 2018 BAYRAK YARIŞI KATEGORİSİ KURALLARI A. Görev Tanımı Bu kategoriye yarışmacılar iki adet robotla katılırlar.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ)

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ) Bu açıklamalar Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. BebeStad Oyunları Organizasyon Hedefleri BebeStad oyunları, yeni sunumlar

Detaylı

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda Üniversitemiz çalışanları arasında birlik ve beraberliği ile birimler arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde Personel Halı

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

Bu kategoride robotlar siyah pist üzerine beyaz veya beyaz pist üzerine siyah çizgilerin üstünde kalarak parkuru tamamlamaya çalışırlar.

Bu kategoride robotlar siyah pist üzerine beyaz veya beyaz pist üzerine siyah çizgilerin üstünde kalarak parkuru tamamlamaya çalışırlar. mız 6 kategoriden oluşmaktadır. -Sumo -Mini-sumo -Çizgi İzleyen -Serbest Kategori -Labirent -Yangın Söndüren Çizgi İzleyen Kategorisi Bu kategoride robotlar siyah pist üzerine beyaz veya beyaz pist üzerine

Detaylı

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI 1. AMAÇLAR VE GÖREVLER ENDA CUP kupası (ileride Kupa olarak adı geçecektir) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yapılır: Kulüpler ile eğitim-antrenmanı kampı ve maçları

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek).

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek). 3x3 Resmi Oyun Kuralları Ocak 2015 Resmi FIBA Basketbol oyun kuralları sadece bu belgede belirtilen 3x3 oyun kuralları için değil bütün oyun durumları için geçerlidir. Madde 1. Saha ve Top Müsabaka 3x3

Detaylı

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Büyük Spor Salonu : 210 21 98 Baraka Spor Salonu : 210 21 94 Spor Merkezi : 210 78 50 Havuz Müdürlüğü : 210 27 36 Tenis Kortları : 210 21 93 Internet Adresi E-posta

Detaylı

SPOR BRANŞLARI MÜSABAKA PROGRAMI SPOR DEPARTMANI

SPOR BRANŞLARI MÜSABAKA PROGRAMI SPOR DEPARTMANI SPOR BRANŞLARI MÜSABAKA PROGRAMI SPOR DEPARTMANI 1. ATICILIK - HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 21 Haziran 2013 SAAT KAT DİSİPLİN ETKİNLİK YER 08.00 17.00 K-E Tabanca - Tüfek Silah ve Malzeme Kontrolü Erdemli Atış

Detaylı

MİDİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI

MİDİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI MİDİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI 2017-2018 1. Oyun Sahası 1.1 Ölçüler 1.2 Oyun sahasının yüzeyi 1.3 Oyun alanındaki çizgiler 1.4 Bölgeler ve sahalar 1.5 Isı ve Aydınlatma 2. File ve Direkler 2.1 Filenin yüksekliği

Detaylı

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :(

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :( K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI KATILDIĞIMIZ SPOR MÜSABAKALARI VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça,

Detaylı

MASA TENİSİ. Ping-pong yada pinpon adıyla bilinen masa tenisi 20. yüzyılın başlarında İngiltere de gelişmiştir.

MASA TENİSİ. Ping-pong yada pinpon adıyla bilinen masa tenisi 20. yüzyılın başlarında İngiltere de gelişmiştir. MASA TENİSİ Ping-pong yada pinpon adıyla bilinen masa tenisi 20. yüzyılın başlarında İngiltere de gelişmiştir. 1900'lerde İngiltere ve ABD'de selüloit bir top ve tirşe gerili tefe benzer raketlerle oynanan

Detaylı

SPOR DALI 2016 EĞİTİM PLANI TARİH YER

SPOR DALI 2016 EĞİTİM PLANI TARİH YER 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme Kursu 10-25 ġubat 2016 ANKARA AVCILIK VE ATICILIK ATLETİZM 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme Kursu 07-12 Nisan 2016 ERZĠNCAN 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 6. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ SPOR MÜSABAKA TALİMATLARI HALI SAHA FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI HALI SAHA FUTBOL YÜRÜTME KURULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 6. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ SPOR MÜSABAKA TALİMATLARI HALI SAHA FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI HALI SAHA FUTBOL YÜRÜTME KURULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ 6. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ SPOR MÜSABAKA TALİMATLARI TERTİP KOMİTESİ BAŞKAN : Prof. Dr. M. Akif ZİYAGİL Bed. Eğt. ve Spor Böl.Bşk. ÜYE : Ünal AYDOĞAN Sağ.Kül.ve Spor Dai. Bşk.

Detaylı

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER Boy (cm) Ağırlık (kğ) Doğum Tarihi Antropometrik ölçümler puanlamaya dahil değildir. 1-

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU 4. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU 4. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI - Ekim 0 EKİM -9 Ekim 0 08- Ekim 0 0-0 Ekim 0-8 Eylül 0 EYLÜL 7- Eylül 0 ve ve ve ve ve ve B.. Atatürk ve B.. Düzenli B.. Düzenli B.. Atatürk ve 0-0 VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU. SINIFLAR

Detaylı

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Çocuklar, Yıldızlar ve Gençler Takım Şampiyonasının

Detaylı

Basketbol müsabakaları iki hakem tarafından yönetilir. Misafir takım sahayı seçme hakkına sahiptir. Her devreden sonra saha değişimi yapılır.

Basketbol müsabakaları iki hakem tarafından yönetilir. Misafir takım sahayı seçme hakkına sahiptir. Her devreden sonra saha değişimi yapılır. Basketbol müsabakaları iki hakem tarafından yönetilir. Misafir takım sahayı seçme hakkına sahiptir. Her devreden sonra saha değişimi yapılır. Oyun, orta saha çizgisinde her takımdan birer oyuncu arasında

Detaylı

1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI.

1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI. 1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI. Her eğitim yılı açılışını takip eden 15 gün içersinde okullarda/kulüpte yapılan yukarıda belirtilen tüm spor branşlarında

Detaylı

İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ)

İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ) İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ) Bu talimat Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. BebeStad Oyunları

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

İZVET İZMİR VETERAN MASA TENİSÇİLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EGE FERDİ RATİNG LİGİ TALİMATI

İZVET İZMİR VETERAN MASA TENİSÇİLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ EGE FERDİ RATİNG LİGİ TALİMATI İçindekiler Sayfa No. 1.0 Amaç-Kapsam 2 2.0 Tanım 2 3.0 Sorumluluklar -Kısaltmalar 2 4.0 Uygulama 2,3,4.5 Hazırlayan : İzvet Turnuva Tertip Komitesi Onay : Başkan Değişiklik Kayıtları: Yayın No Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU-TSSF

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU-TSSF TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU-TSSF TSSF-SD: 3 NİHAİ DÖKÜMAN Versiyon 3.0 2009/03/14 TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU-TSSF Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortaklar İş Merkezi No:71 K:9 D:57 Kadıköy

Detaylı

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU KIZAK VE ATLI KIZAK SPOR DALLARI 1.ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU KIZAK VE ATLI KIZAK SPOR DALLARI 1.ÇALIŞTAYI TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU KIZAK VE ATLI KIZAK SPOR DALLARI 1.ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ: 11-12 mayıs 2013 günlerinde Ankara da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu toplantı salonunda

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Teknik Komiser Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş

Detaylı

Basketbol Oyun Kuralları ve Saha Ölçüleri

Basketbol Oyun Kuralları ve Saha Ölçüleri Basketbol Oyun Kuralları ve Saha Ölçüleri Basketbolda Oyun Kuralları Tarihçe 1 Basketbol, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Springfield Genç Erkekler Hristiyan Birliği (YMCA) Eğitim Okulu'nda beden eğitimi

Detaylı

MEB ULUSLARARASI SEKİZİNCİ ROBOT YARIŞMASI 13-14-15 MAYIS 2014 ESKİŞEHİR ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMASI KURALLARI 1) Amaç

MEB ULUSLARARASI SEKİZİNCİ ROBOT YARIŞMASI 13-14-15 MAYIS 2014 ESKİŞEHİR ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMASI KURALLARI 1) Amaç MEB ULUSLARARASI SEKİZİNCİ ROBOT YARIŞMASI 13-14-15 MAYIS 2014 ESKİŞEHİR ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMASI KURALLARI 1) Amaç Belirlenen parkuru en kısa sürede ve en az ceza puanı ile tamamlamaktır. Final yarışmasında

Detaylı

neler

neler www.broevent.com bizkimiz? Bro event ülkemizdeki en önemli spor organizasyonlarını planlayan ve yöneten, deneyimli kadrosu ile Türk sporunun gelişmesinde hizmet ederken sektöründe en yüksek müşteri hizmetleri

Detaylı

insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY...

insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY... ÖZEL OLİMPİYATLAR insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY... KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından

Detaylı

TSB BASKETBOL TURNUVASI

TSB BASKETBOL TURNUVASI TSB BASKETBOL TURNUVASI SİSTEM Turnuva boyunca tüm maçlar Akatlar/Şişli Terakki Vakfı Lisesi (Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, No.2 34335 Levent-İstanbul) Kapalı Basketbol Salonunda oynanacaktır. Turnuvada

Detaylı

Macahel Eğitim Kültür ve DayanıĢma Vakfı

Macahel Eğitim Kültür ve DayanıĢma Vakfı Macahel Eğitim Kültür ve DayanıĢma Vakfı FUTBOL TURNUVA YÖNETMELĠĞĠ Mütevelli Heyeti Onay Tarihi: 11.01.2009 Sayı: 02 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 10 ( 27 Mart -17 Nisan 2017 ) Sayfa 1 ATLETİZM 11-12 Nisan günlerinde Atatürk Olimpiyat Stadı nda İstanbul Ortaokullar Arası Puanlı Atletizm Yarışları yapıldı. Yarışmalara katılan öğrencilerimiz,

Detaylı

AKASYA SİTESİ 2.GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ KATILIM KURALLARI

AKASYA SİTESİ 2.GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ KATILIM KURALLARI AKASYA SİTESİ 2.GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ KATILIM KURALLARI 2017 1 DEĞERLİ KATILIMCIMIZ; İkincisini düzenlediğimiz ve geleneksel olarak her yıl yapmayı planladığımız Akasya Sitesi 2. Geleneksel Spor Şenliğini

Detaylı

RTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 YILI SONBAHAR DÖNEMİ FUTBOL TURNUVASI KATILIM ŞARTLARI VE OYUN KURALLARI Hastanemiz personelleri arasında düzenlenmesi planlanan geleneksel " Sonbahar

Detaylı

SPOR TENİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR TENİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu ÖğrenmeGenel Müdürlüğü SPOR TENİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ĠLKOKULLAR IAAF ÇOCUK ATLETĠZMĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ĠLKOKULLAR IAAF ÇOCUK ATLETĠZMĠ Bu açıklamalar Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. IAAF Çocuk Atletizmi Organizasyonu Hedefleri IAAF Çocuk Atletizmi, yeni

Detaylı

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU 2016 YILI İSTATİSTİKLERİ

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU 2016 YILI İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU 2016 YILI İSTATİSTİKLERİ 1 Tablo:1 Komisyonumuz tarafından 2016 yılında alınan doping kontrol örneklerinin federasyonlara göre dağılımı Alınan Biyolojik Pasaport ve

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ, BAŞVURU KOŞULLARI VE

Detaylı

ŞAMPİYONANIN ORGANİZASYONU:

ŞAMPİYONANIN ORGANİZASYONU: 5 ŞAMPİYONA STATÜSÜ Atletizm Federasyonu 2017 Faaliyet Programında yer alan Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası 8-9 Temmuz 2017 Cumartesi ve Pazar tarihlerinde, aşağıda belirtilen statüye göre

Detaylı

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU 2015 YILI İSTATİSTİKLERİ

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU 2015 YILI İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU 2015 YILI İSTATİSTİKLERİ 1 Tablo:1 Komisyonumuz tarafından 2015 yılında alınan doping kontrol örneklerinin federasyonlara göre dağılımı Federasyonlar Doping Kontrol

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU GİRİŞ Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 SPOR OYUNLARI 17 Mart 15 Mayıs 2016 FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL MASA TENİSİ TENİS SATRANÇ ESKRİM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 SPOR OYUNLARI 17 Mart 15 Mayıs 2016 FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL MASA TENİSİ TENİS SATRANÇ ESKRİM ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 SPOR OYUNLARI 17 Mart 15 Mayıs 2016 FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL MASA TENİSİ TENİS SATRANÇ ESKRİM Spor Oyunları Komisyonu Komisyon Başkanı Prof.Dr. Eray ALPER Rektör Yardımcısı Üye

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Kadınlar Ligi : 2014-2015 Sezonu Kadınlar Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Kadınlar Ligi Aralık

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken, Yüzme, Basketbol ve Atıcılık

Detaylı

SPOR DALI 2017 EĞİTİM PLANI TARİH YER

SPOR DALI 2017 EĞİTİM PLANI TARİH YER AVCILIK ve ATICILIK Havalı ve AteĢli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme Kursu ġubat 2017 ANKARA Trap&Skeet 1.Kad. Yard. Ant. YetiĢtirme Kursu Haziran 2017 MANĠSA Havalı ve AteĢli Silahlar 1.Kademe

Detaylı

Turnuvalar için. 2015 Yılı. Sponsorluk Dosyası

Turnuvalar için. 2015 Yılı. Sponsorluk Dosyası Turnuvalar için 2015 Yılı Sponsorluk Dosyası Florbol Turnuvası Florbol Türkiye nin organize ettiği geleneksel olarak Mayıs ayının son haftasında düzenlenen, Özel Okulların, devlet okullarının, Şirketlerin

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9.

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9. TENİS AÇIKLAMALAR 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere

Detaylı

Oyun Kurallarında Temel Değişiklikler

Oyun Kurallarında Temel Değişiklikler Oyun Kurallarında Temel Değişiklikler Bariz Gol Şansının Engellenmesi - DOGSO Kural 12 - BGŞ Bir bariz gol şansının engellenmesi Elle oynama (Nerede olduğu önemli değil): kırmızı kart Ceza alanı dışında

Detaylı

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) BÜYÜKLER: 2012-2013 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 SINAV TARİHİ : 01-3 TEMMUZ.2015 SINAV SAATİ : 09 : 00 SINAV YERİ : TUNCELİ SPOR LİSESİ SPOR SALONU TUNCELİ SPOR LİSESİ 2015-2016 YETENEK SINAVI BAŞVURU

Detaylı

Havalı- Ateşli Silahlar Hakem Semineri

Havalı- Ateşli Silahlar Hakem Semineri Havalı- Ateşli Silahlar Hakem Semineri 15-18 Aralık 2016, Antalya ISSF Tarafından 2017-2020 Yılları Arasında Uygulanacak Kural Değişiklikleri Takdimci: Okan ÖZKAN Ulusal Hakem MHK Üyesi ISSF Tarafından

Detaylı

YÜZME YÜZME FAALIYET PROGRAMI

YÜZME YÜZME FAALIYET PROGRAMI 2016 2020 YÜZME YÜZME FAALIYET PROGRAMI Sayın Yetkili, İlgili dosyalarla ilgili görüş ve sorularınızı aşağıdaki mail adreslileri ile irtibata geçerek gerçekleştirebilirsiniz. Faaliyet Programı ilgi ilgili

Detaylı