UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ"

Transkript

1 UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DÜZ DĠKĠġ 40/24 OVERLOK 40/16 ÜTÜLEME 40/16 KESĠM 40/16 DÜZ DAR ETEK DĠKĠMĠ 1 40/24 DÜZ DAR ETEK DĠKĠMĠ 2 40/24 TĠġÖRT DĠKĠMĠ 40/ YAġ ELBĠSE DĠKĠMĠ 40/24 TÜRK BAYRAĞI DĠKĠMĠ 40/16

2 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERS İLE KAZANDIRILACAK LER DERSİN İÇERİĞİ UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALAN ORTAK 10. SINIFLAR Haftalık 5 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye; düz ve overlok dikiģi yapma; ütüleme ve kesim tekniklerini uygulama; düz dar etek, tiģört, 2-6 yaģ çocuk elbisesi ve Türk bayrağı dikme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders, düz ve overlok dikiģi yapma, ütüleme ve kesim teknikleri; düz dar etek, tiģört, 2-6 yaģ çocuk elbisesi ve Türk bayrağı dikimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu dersin ön koģulu yoktur. Öğrenciye dersin sonunda: 1. Düz dikiģ dikmek, 2. Overlok dikiģi, 3. Ütüleme, 4. Kesim, 5. Düz dar etek dikmek, 6. TiĢört dikmek, yaģ çocuk elbisesi dikmek, 8. Türk Bayrağı dikmek yeterlikleri kazandırılacaktır. Bu ders: 1. El dikiģ teknik çalıģmaları, 2. Düz sanayi dikiģ makinesini dikime hazırlama, 3. Düz sanayi dikiģ makinesinin dikiģ ayarı, 4. Düz sanayi dikiģ makinesini kullanma, 5. Düz sanayi dikiģ makinesinin temizlik ve bakımı, 6. Overlok makinesini dikime hazırlama, 7. Overlok makinesini kullanma, 8. Overlok makinesinin temizlik ve bakımı, 9. Ütü ve ütüleme ortamının hazırlanması, 10. Ütüleme, 11. Leke çıkarma, 12. KumaĢı kesime hazırlama, 13. Elde kesim, 14. Dik-yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile kesim, 15. Etekte kullanılan yırtmaç teknik çalıģmaları, 16. Etek astarı teknik çalıģmaları, 17. Bel temizleme teknik çalıģmaları, 18. Düz dar etek kesimi, 19. Düz dar etek dikimi, 20. Düz dar etekte son ütü ve son kontrol, 21. TiĢört dikimi teknik çalıģmaları, 22. TiĢört kesimi, 23. TiĢört dikimi, 24. TiĢört son ütü ve son kontrolü, 1

3 YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONATIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMCİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 25. Çocuk elbisesi kesimi, 26. Çocuk elbisesi dikimi, 27. Çocuk elbisesi son ütü ve son kontrolü, 28. Türk Bayrağı dikimi, 29. Türk Bayrağı son ütü ve son kontrolü konularını içermektedir. Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, uygulamalı çalıģma; hazır giyim iģletmelerinde gözlem yapma, uygulama, araģtırma, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir. Ortam: Kalıp atölyesi, dikim atölyesi, hazır giyim iģletmeleri Donanım: Düz sanayi makinesi, overlok makinesi, ütü ve kesim araçlarıyla donatılmıģ atölye ortamı. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karģılığı okutacakları derslere iliģkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırmagözlem, uygulama yapabileceği; diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluģları, çevrede bulunan iģletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluģlarıdır. 2

4 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/ DAL DERS MODÜL KODU : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : ALAN ORTAK : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ : DÜZ DİKİŞ : 215ESB577 SÜRE : 40/24 ÖN KOŞUL AÇIKLAMA : Bu modülün ön koģulu yoktur. : Düz sanayi dikiģ makinesi, sandalye, iplik, ayak çeģitleri, kumaģ parçası aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli araç-gereç sağlandığında düz sanayi dikiģ makinesini seri bir Ģekilde kullanabilecektir. AMAÇLAR : 1. El dikiģ çalıģmalarını tekniğe uygun olarak yapabilecektir. 2. Düz sanayi dikiģ makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabilecektir. 3. Düz sanayi dikiģ makinesinin dikiģ ayarını kullanılacak kumaģa uygun olarak yapabilecektir. 4. Düz sanayi dikiģ makinesini seri bir Ģekilde kullanabilecektir. 5. Kullanım kılavuzu doğrultusunda düz sanayi dikiģ makinesinin temizlik ve bakımını yapabilecektir. İÇERİK : 1. EL DİKİŞ TEKNİK ÇALIŞMALARI 1.1. Teyel çeģitleri Teyel çeģitlerini uygulama 1.2. Baskı çeģitleri Baskı çeģitlerini uygulama 1.3. Örme ilik çeģitleri 1.4. Ġlik-düğme yeri tespiti 1.5. Ġlik örme 1.6. Düğme dikme teknikleri 2. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA 2.1. DikiĢin tanımı, çeģitleri ve oluģumu 2.2. DikiĢ makinesinin çeģitleri DikiĢ türlerine göre ÇalıĢma sistemine göre Yapı biçimlerine göre 3

5 2.3. Makine üst bölüm elemanları ve görevleri 2.4. Makine alt bölüm elemanları ve görevleri 2.5. Makinenin çalıģma prensibi 2.6. Makinede kullanılan ayak çeģitleri 2.7. Yüzey özelliğine göre ayak seçimi 2.8. Makineye ayak takma 2.9. Makine iğnesi Makine iğnesi çeģitleri Ġğnenin bölümleri Ġğne kalınlık numaraları DikiĢ oluģumunda iğnenin görevleri Yüzey özelliğine göre iğne seçimi Makineye iğne takma Ġplik çeģitleri DikiĢ ipliğinin özellikleri Yüzey özelliğine göre iplik seçimi Makineye alt iplik takma Makineye üst iplik takma 3. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNENİN DİKİŞ AYARI 3.1. Üst iplik gerginlik ayarları 3.2. Alt iplik gerginlik ayarları 3.3. DikiĢ boyunu ayarlama 3.4. DikiĢ bozuklukları ve düzeltme yolları 4. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ KULLANMA 4.1. Dikimde kullanılan iģaretler 4.2. Parçaları birleģtirirken dikkat edilecek noktalar 4.3. Düz sanayi dikiģ makinesini kullanma 5. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI 5.1. Makine temizlemede kullanılan araç-gereçler 5.2. Düz sanayi dikiģ makinesinin günlük temizlik 5.3. Yağlamada kullanılan araç gereçler 5.4. Makineyi yağlama 5.5. Makineyi yağladıktan sonra dikkat edilecek noktalar 5.6. Düz sanayi dikiģ makinesinde basit arızalar ve giderme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. Teyel çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 2. Teyel çalıģmaları yapar. 3. Baskı çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 4. Baskı teknik çalıģmaları yapar. 5. Örme ilik çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 6. Ġlik-düğme yeri tespit eder. 7. Ġlik örme teknik çalıģması yapar. 8. Düğme dikme çalıģması yapar. 9. DikiĢin tanımı, çeģitleri ve oluģumunu yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 10. DikiĢ makinesinin çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 11. Düz sanayi dikiģ makinesinin elemanları ve görevlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 4

6 12. Düz sanayi dikiģ makinesinin çalıģma prensibini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 13. Makinede kullanılan ayak çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 14. Yüzey özelliğine göre ayak seçimi yapar. 15. Düz sanayi dikiģ makinesine ayak takar. 16. Makine iğnesinin çeģitleri, bölümleri ve numaralarını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 17. DikiĢ oluģumunda iğnenin görevlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 18. Düz sanayi dikiģ makinesine iğne takar. 19. Ġplik çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 20. DikiĢ ipliğinin özelliklerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 21. Ürüne uygun dikiģ ipliği seçer. 22. Düz sanayi dikiģ makinesine iplik takar. 23. Düz sanayi dikiģ makinesinde tansiyon ayarı yapar. 24. Düz sanayi dikiģ makinesinde dikiģ aksaklıklarını giderir. 25. Dikimde kullanılan iģaretleri yazılı/ sözlü açıklar. 26. Düz sanayi dikiģ makinesini kullanır. 27. Makine temizlemede kullanılan araç-gereçleri yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 28. Düz sanayi dikiģ makinesinin temizlik ni yapar. 29. Düz sanayi dikiģ makinesinin bakım ni yapar. 30. Düz sanayi dikiģ makinesinde basit arızaları giderir. 5

7 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI El DikiĢ Teknik ÇalıĢmaları Yapmak Düz dikiģ dikmek Parça kumaģ, makas, dikiģ iğnesi, iplik, düğme El dikiģ çalıģmalarını tekniğe uygun olarak 1. Teyel çeģitlerini uygulamak 2. Baskı tekniklerini uygulamak 3. Ġlik-düğme yerini tespit etmek 4. Elde ilik örmek 5. Elde düğme dikmek 1. EL DİKİŞ TEKNİK ÇALIŞMALARI 1.1. Teyel çeģitleri Teyel çeģitlerini uygulama 1.2. Baskı çeģitleri Baskı uygulama 1.3. Örme ilik çeģitleri 1.4. Ġlik-düğme yeri tespiti 1.5. Ġlik örme 1.6. Düğme dikme teknikleri 1. Teyel çeģitlerini uygulamak 2. Baskı tekniklerini uygulamak 3. Ġlik-düğme yerini tespit etmek 4. Elde ilik örmek çeģitlerini 5. Elde düğme dikmek 1. KumaĢın en boy ipliğine dikkat etmek 2. Kaliteye özen göstermek SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 6

8 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Düz Sanayi DikiĢ Makinesini Dikime Hazırlamak Düz dikiģ dikmek Düz sanayi dikiģ makinesi, düz dikiģ ayağı, fermuar ayağı, çıma- gaze ayağı, makine iğnesi, tornavida, iplik, pens, mekik, masura Düz sanayi dikiģ makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlamak 1. Dikilecek kumaģın kalınlığını tespit etmek 2. ĠĢleme uygun ayak seçmek 3. Seçilen ayağı makineye takmak 4. KumaĢa uygun iğne seçmek 5. Ġğneyi makineye takmak 6. KumaĢa uygun iplik seçmek 7. Ġpliği makineye takmak 2. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA 2.1. DikiĢin tanımı, çeģitleri ve oluģumu 2.2. DikiĢ makinesinin çeģitleri DikiĢ türlerine göre ÇalıĢma sistemine göre Yapı biçimlerine göre 2.3. Makine üst bölüm elemanları ve görevleri 2.4. Makine alt bölüm elemanları ve görevleri 2.5. Makinenin çalıģma prensibi 2.6. Makinede kullanılan ayak çeģitleri 2.7. Yüzey özelliğine göre ayak seçimi 2.8. Makineye ayak takma 2.9. Makine iğnesi Makine iğnesi çeģitleri Ġğnenin bölümleri 7 1. Makineye ayak takmak 2. Makineye Ġğne takmak 3. Makineye iplik takmak 1. Zamanı iyi kullanmak 2.ĠĢ güvenliğine dikkat etmek 3.Makineler ile ilgili yenilikleri takip etmek 4.Yaptığı iģe özen göstermek

9 Ġğne kalınlık numaraları DikiĢ oluģumunda iğnenin görevleri Yüzey özelliğine göre iğne seçimi Makineye iğne takma Ġplik çeģitleri DikiĢ ipliğinin özellikleri Yüzey özelliğine göre iplik seçimi Makineye alt iplik takma Makineye üst iplik takma SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 7 Ders Saati 8

10 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Düz Sanayi DikiĢ Makinenin DikiĢ Ayarını Yapmak Düz dikiģ dikmek Düz sanayi dikiģ makinesi, kumaģ, iplik, tornavida, pens Düz sanayi dikiģ makinesinin dikiģ ayarını kullanılacak kumaģa uygun olarak 1. KumaĢa uygun üst iplik gerginlik ayarı 2. KumaĢa uygun alt iplik gerginlik ayarı 3. DikiĢ boyunu ayarlamak 4. DikiĢ denemesi 5. Deneme sonrasında görülen aksaklıkları gidermek 3. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNENİN DİKİŞ AYARI 3.1. Üst iplik gerginlik ayarları 3.2. Alt iplik gerginlik ayarları 3.3. DikiĢ boyunu ayarlama 3.4. DikiĢ bozuklukları ve düzeltme yolları 1. Üst iplik gerginlik ayarı 2. Alt iplik gerginlik ayarı 3. DikiĢ boyunu ayarlamak 4. DikiĢ bozukluklarını gidermek 1. Zamanı iyi kullanmak 2. ĠĢ güvenliğine yönelik önlemler almak 3. Yapılan iģi önemsemek 4. Dikkatli olmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 9

11 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 4 İŞLEMİN ADI Düz Sanayi DikiĢ Makinesini Kullanmak Düz dikiģ dikmek Düz sanayi dikiģ makinesi, kumaģ parçaları, dikiģ ipliği, mekik, masura, makas. Düz sanayi dikiģ makinesini seri bir Ģekilde kullanmak. 1. Makinede dikim egzersizleri 2. ĠĢ akıģına göre düz, köģeli, yuvarlak, eğri, sağlamlaģtırma vb. dikim ni 4. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ KULLANMA 4.1. Dikimde kullanılan iģaretler 4.2. Parçaları birleģtirirken dikkat edilecek noktalar 4.3. Düz sanayi dikiģ makinesini kullanma 1. Makinede düz, yuvarlak, eğri, köģeli, sağlamlaģtırma dikim egzersizleri 1. Zamanı iyi kullanmak 2. Pratik olmak 3. ĠĢ geliģtirmeye yönelik önerilerde bulunmak 4. ĠĢ yerine ait araçların kullanımına özen göstermek 5. ĠĢ disiplinine sahip olmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 6 Ders Saati 10

12 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 5 İŞLEMİN ADI Düz dikiģ dikmek Düz Sanayi DikiĢ Makinesinin Temizlik ve Bakımını Yapmak Düz sanayi dikiģ makinesi, kompresör, temizlik bezi, temizlik fırçası, tornavida, makine yağı, yağdanlık Kullanım kılavuzu doğrultusunda düz sanayi dikiģ makinesinin temizlik ve bakımını 1. Makinenin günlük temizliğini 2. Makinenin yağ göstergesini kontrol etmek 3. Yağ karterinin temizliğini kontrol etmek 4. Makinenin yağ değiģimini 5. Deneme dikiģi 6. Makinenin basit arızaların gidermek 5. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI 5.1. Makine temizlemede kullanılan araç-gereçler 5.2. Düz sanayi dikiģ makinesinin günlük temizlik 5.3. Yağlamada kullanılan araç gereçler 5.4. Makineyi yağlama 5.5. Makineyi yağladıktan sonra dikkat edilecek noktalar 5.6. Düz sanayi dikiģ makinesinde basit arızalar ve giderme yöntemleri 1. Makinenin günlük temizliğini 2. Makineyi yağlamak 3. Makinenin basit arızalarını gidermek 1. ĠĢ yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. Temiz ve düzenli çalıģmak 3. ĠĢ güvenliği önlemlerini almak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 3 Ders Saati 11

13 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : ALAN ORTAK : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ : OVERLOK : 542TGD002 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL AÇIKLAMA : Bu modülün ön koģulu yoktur. : Overlok makinesi, sandalye, overlok iplikleri, overlok iğnesi, kesilmiģ parçalar aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci, gerekli araç gereç sağlandığında overlok makinesini seri bir Ģekilde kullanabilecektir. AMAÇLAR : 1. Overlok makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabilecektir. 2. Overlok makinesini seri bir Ģekilde kullanabilecektir. 3. Kullanım kılavuzu doğrultusunda overlok makinesinin temizlik ve bakımını yapabilecektir. İÇERİK : 1. OVERLOK MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA 1.1. Overlok makinesi çeģitleri ve kullanım yerleri 1.2. Overlok makinelerinin bölümleri ve çalıģma prensipleri 1.3. Overlok makinesi iğne çeģitleri ve iğne numaraları 1.4. Overlok makinesine iğne takma 1.5. Overlok makinesi iplik çeģitleri ve özellikleri Ġplikli overlok makinesine iplik takma 2. OVERLOK MAKİNESİNİ KULLANMA 2.1. Overlok makinesi dikiģ ayarları DikiĢ sıklığı Ġplik gerginliği 2.2. Overlok dikiģi yaparken dikkat edilecek noktalar 2.3. Overlok makinesini kullanma 2.4. Overlok makinesinde dikiģi hataları ve düzeltme yolları 3. OVERLOK MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI 3.1. Overlok makinenin günlük temizlik 3.2. Makineyi yağlama 12

14 3.3. Makineyi yağladıktan sonra dikkat edilecek noktalar 3.4. Overlok makinesinde basit arızalar ve giderme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. Overlok makinesi çeģitleri ve kullanım yerlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 2. Overlok makinesinin bölümleri ve çalıģma prensibini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 3. Overlok makinesi iğne çeģitleri ve iğne numaralarını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 4. Overlok makinesine iğne takar. 5. Overlok makinesi iplik çeģitleri ve özelliklerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 6. Overlok makinesine iplik takar. 7. Overlok makinesinde dikiģ sıklığını ayarlar. 8. Overlok makinesinde iplik gerginliğini ayarlar. 9. Overlok makinesini kullanır. 10. Overlok makinesinde dikiģ aksaklıklarını giderir. 11. Overlok makinesinin temizlik ni yapar. 12. Overlok makinesinin bakım ni yapar. 13. Overlok makinesinde basit arızaları giderir. 13

15 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Overlok Makinesini Dikime Hazırlamak Overlok dikiģi Overlok makinesi, overlok makinesi iğnesi, overlok ipliği, tornavida, pens Overlok makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlamak 1. Overlok dikiģ çeģidini belirlemek 2. Malzemeye göre iğne numarasını tespit etmek. 3. Overlok makinesine iğne takmak ve 5 iplikli makineye iplik takmak 1. OVERLOK MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA 1.1. Overlok makinesi çeģitleri ve kullanım yerleri 1.2. Overlok makinelerinin bölümleri ve çalıģma prensipleri 1.3. Overlok makinesi iğne çeģitleri ve iğne numaraları 1.4. Overlok makinesine iğne takma 1.5. Overlok makinesi iplik çeģitleri ve özellikleri Ġplikli overlok makinesine iplik takma 1. Overlok makinesine iğne takmak 2. Overlok makinesine iplik takmak 1. Mesleğiyle ilgili teknolojik yenilikleri takip etmek 2. Yeniliklere açık olmak 3. Dikkatli olmak 4. ÇalıĢtığı ortamı temiz tutmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 14

16 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Overlok Makinesini Kullanmak Overlok dikiģi Overlok makinesi, overlok iğnesi, overlok ipliği, kesilmiģ parçalar Overlok makinesini seri bir Ģekilde kullanmak. 1. Kullanılacak kumaģa göre dikiģ sıklığını ayarlamak 2. Kullanılacak kumaģa göre iplik gerginliğini ayarlamak 3. Örnek kumaģ üzerinde kenar temizleme ve birleģtirme dikiģi 4. DikiĢ hatalarını gidermek 2. OVERLOK MAKİNESİNİ KULLANMA 2.1. Overlok makinesi dikiģ ayarları DikiĢ sıklığı Ġplik gerginliği 2.2. Overlok dikiģi yaparken dikkat edilecek noktalar 2.3. Overlok makinesini kullanma 2.4. Overlok makinesinde dikiģi hataları ve düzeltme yolları 1. Overlok makinesi dikiģ ayarını 2. Overlok makinesinde kenar temizleme ve birleģtirme dikiģi 3. DikiĢ hatalarını gidermek 1. Kaliteye özen göstermek 2. Zamanı iyi kullanmak 3. Dikkatli olmak 4. ĠĢ güvenliğine dikkat etmek 5. ĠĢ yerine ait araç gerecin kullanımına özen göstermek SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 30 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati 15

17 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Overlok Makinesinin Temizlik Ve Bakımını Yapmak Overlok dikiģi Overlok makinesi, pens, parça kumaģ Kullanım kılavuzu doğrultusunda overlok makinesinin temizlik ve bakımını 1. Makinenin günlük temizliğini 2. Makinenin yağ göstergesini kontrol etmek 3. Makineyi yağlamak 4. Deneme dikiģi 5. Overlok makinesinin basit arızalarını gidermek 3. OVERLOK MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI 3.1. Overlok makinenin günlük temizlik 3.2. Makineyi yağlama 3.3. Makineyi yağladıktan sonra dikkat edilecek noktalar 3.4. Overlok makinesinde basit arızalar ve giderme yöntemleri 1. Makinenin günlük temizliğini 2. Overlok makinesini yağlamak 3. Overlok makinesinin basit arızalarını gidermek 1. ĠĢ yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. Temiz ve düzenli çalıģmak 3. ĠĢ güvenliği önlemlerini almak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 15 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 16

18 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK / DAL DERS MODÜL KODU : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : ALAN ORTAK : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ : ÜTÜLEME : 542TGD007 SÜRE : 40/16 ÖNKOŞUL AÇIKLAMA : Bu modülün ön koģulu yoktur. : Ütü, ütü masası, leke çıkarıcılar, leke çıkarma araçları aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci, uygun ortam sağlandığında tekniğe ve kaliteye uygun ütüleme yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Ütü ve ütüleme ortamını tekniğe uygun olarak hazırlayabilecektir. 2. Tekniğe ve kaliteye uygun olarak ütüleme yapabilecektir. 3. Tekniğe uygun olarak leke çıkarabilecektir. İÇERİK : 1. ÜTÜ VE ÜTÜLEME ORTAMININ HAZIRLANMASI 1.1. Ütülemenin tanımı ve amacı 1.2. Ütü çeģitleri 1.3. Ütünün donanımları 1.4. Ütülemede kullanılan araç-gereçler 1.5. KumaĢların ısı mukavemetleri 1.6. Ütüleme iģaret ve anlamları 1.7. Ütüleme ortamını hazırlama 1.8. Ütüyü kullanıma hazırlama 2. ÜTÜLEME İŞLEMLERİ 2.1. Yüzeyleri ütülemede dikkat edilecek noktalar 2.2. Örme yüzeyleri ütüleme 2.3. Dokuma yüzeyleri ütüleme 2.4. Ütüleme DikiĢ açma ütüsü Yedirme ütüsü Esnetme ütüsü Form ütüsü 2.5. Ütünün temizlik ve bakımı 17

19 3. LEKE ÇIKARMA İŞLEMLERİ 3.1. Leke çıkarma teknikleri 3.2. Leke çıkarıcılar 3.3. Leke çıkarmada kullanılan araçlar 3.4. Leke çıkarma ortamını hazırlama 3.5. Leke çıkarma ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. Ütülemenin tanımı ve amacını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 2. Ütü çeģitleri ve donanımlarını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 3. Ütülemede kullanılan araç-gereçleri yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 4. KumaĢların ısı mukavemetlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 5. Ütüleme iģaretlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 6. Ütüleme ortamını hazırlar. 7. Ütüyü kullanıma hazırlar. 8. Yüzeyleri ütülemede dikkat edilecek noktaları yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 9. Örme yüzeyleri ütüler. 10. Dokuma yüzeyleri ütüler. 11. Ütünün temizlik ve bakımını yapar. 12. Leke çıkarma tekniklerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 13. Leke çıkarıcıları yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 14. Leke çıkarmada kullanılan araçları yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 15. Lekeleri belirler. 16. Leke çıkarma ortamını hazırlar. 17. Lekeleri çıkarır. 18

20 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Ütü ve Ütüleme Ortamını Hazırlamak Ütüleme Ütü, ütü masası, ütü tabanı koruyucusu Ütü ve ütüleme ortamını tekniğe uygun olarak hazırlamak 1. Ütü masasını hazırlamak 2. Buhar ünitesine su koymak 3. Ütünün taban temizliğini kontrol etmek 4. Ütüyü çalıģtırmak 5. Ütü ısısını ayarlamak 1. ÜTÜ VE ÜTÜLEME ORTAMININ HAZIRLANMASI 1.1. Ütülemenin tanımı ve amacı 1.2. Ütü çeģitleri 1.3. Ütünün donanımları 1.4. Ütülemede kullanılan araçgereçler 1.5. KumaĢların ısı mukavemetleri 1.6. Ütüleme iģaret ve anlamları 1.7. Ütüleme ortamını hazırlama 1.8. Ütüyü kullanıma hazırlama 1. Ütü ortamı hazırlamak 2. Ütüyü çalıģtırmak 3. KumaĢa göre ısı ayarı 1. ĠĢ yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. Temiz ve düzenli çalıģmak 3. ĠĢ güvenliği önlemlerini almak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 19

21 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Ütüleme Yapmak Ütüleme Ütü, ütü masası, ütü tabanı koruyucusu, kumaģ, ürün Tekniğe ve kaliteye uygun olarak ütüleme 1. Örme yüzeyleri ütülemek 2. Dokuma yüzeyleri ütülemek 3. DikiĢ açma ütüsü 4. Yedirme ütüsü 5. Esnetme ütüsü 6. Form ütüsü 7. Ütünün temizlik ve bakımını 2. ÜTÜLEME İŞLEMLERİ 2.1. Yüzeyleri ütülemede dikkat edilecek noktalar 2.2. Örme yüzeyleri ütüleme 2.3. Dokuma yüzeyleri ütüleme 2.4. Ütüleme DikiĢ açma ütüsü Yedirme ütüsü Esnetme ütüsü Form ütüsü 2.5. Ütünün temizlik ve bakımı 1. Ütüleme 2. Ütünün temizlik ve bakımını 1. ĠĢ yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. Temiz ve düzenli çalıģmak 3. ĠĢ güvenliği önlemlerini almak 4. Kaliteye önem vermek SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati 20

22 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Leke Çıkarmak Ütüleme Leke çıkarıcılar, leke çıkarma araçları, kumaģ parçaları Tekniğe uygun olarak leke çıkarmak 1. KumaĢ üzerindeki leke çeģidini belirlemek 2. Lekeye uygun leke çıkarıcı seçmek 3. Leke çıkarmak 3. LEKE ÇIKARMA İŞLEMLERİ 3.1. Leke çıkarma teknikleri 3.2. Leke çıkarıcılar 3.3. Leke çıkarmada kullanılan araçlar 3.4. Leke çıkarma ortamını hazırlama 3.5. Leke çıkarma 1. Leke çıkarmak 1. ĠĢ yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. Temiz ve düzenli çalıģmak 3. ĠĢ güvenliği önlemlerini almak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 21

23 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK / DAL DERS MODÜL KODU : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : ALAN ORTAK : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ : KESİM : 542TGD003 SÜRE : 40/16 ÖNKOŞUL AÇIKLAMA : Bu modülün ön koģulu yoktur. : Makas, dik- yuvarlak bıçaklı kesim motoru, kumaģ aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci, gerekli araç-gereç sağlandığında tekniğe uygun olarak kesim yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Tekniğe uygun olarak kumaģı kesime hazırlayabilecektir. 2. Tekniğe uygun elde kesim yapabilecektir. 3. Dik ve yuvarlak bıçaklı kesim motorları ile tekniğe uygun olarak kesim yapabilecektir. İÇERİK : 1. KUMAŞI KESİME HAZIRLAMA 1.1. KumaĢların genel özellikleri Mekanik özellikleri Yapısal özellikleri Fiziksel özellikleri 1.2. KumaĢta oluģabilecek hatalar 1.3. KumaĢ ve malzeme kontrolü 1.4. Model analizi 1.5. Kesim kalıpları kontrol 1.6. KumaĢı kesime hazırlama teknikleri 1.7. KumaĢı kesime hazırlama 1.8. Kalıpları kumaģa yerleģtirme 2. ELDE KESİM 2.1. Kesimin tanımı 2.2. Elde kesim yaparken kullanılan araç gereçler 2.3. Farklı yüzey özelliği olan kumaģların kesim teknikleri Dokuma kumaģ kesimi Yuvarlak örme kumaģ kesimi 22

24 Düz örme kumaģ kesimi 2.4. ĠĢaretleme 2.5. Tasnif 3. DİK-YUVARLAK BIÇAKLI KESİM MOTORU İLE KESİM 3.1. Kesim motoru çeģitleri 3.2. Kesim motoru seçimini etkileyen faktörler 3.3. Kesim motoru ile kesim yapmada dikkat edilecek noktalar 3.4. Kesim motoru ile kesim yapma ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. KumaĢların genel özelliklerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 2. KumaĢta oluģabilecek hataları. 3. KumaĢ ve malzeme kontrolünü yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar 4. Model analizini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar 5. Kesim kalıplarını kontrol eder. 6. KumaĢı kesime hazırlama tekniklerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 7. KumaĢı kesime hazırlar. 8. Kalıpları kumaģa yerleģtirir. 9. Kesimin tanımını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 10. Elde kesim yaparken kullanılan araç-gereçleri yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 11. Elde dokuma kumaģ kesimi yapar. 12. Elde yuvarlak örme kumaģ kesimi yapar. 13. Elde düz örme kumaģ kesimi yapar. 14. ĠĢaretleme yapar. 15. Tasnif yapar. 16. Kesim motoru çeģitlerini ve kesim motoru seçimini etkileyen faktörleri yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 17. Kesim motoru ile kesim yapmada dikkat edilecek noktaları yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 18. Kesim motoru ile kesim yapar. 23

25 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI KumaĢı Kesime Hazırlamak Kesim Ana ve yardımcı malzemeler, ıģıklı masa, kesim kalıpları, kumaģ Tekniğe uygun olarak kumaģı kesime hazırlamak 1. KumaĢ kontrolü 2. Malzeme kontrolü 3. Modeli analiz etmek 4. Kesim kalıplarını kontrol etmek 5. KumaĢı kesime hazırlamak 6. Kalıpları kumaģa yerleģtirmek 1. KUMAŞI KESİME HAZIRLAMA 1. KumaĢ ve malzeme kontrolü 1.1. KumaĢların genel özellikleri Mekanik özellikleri 2. KumaĢı kesime hazırlamak Yapısal özellikleri Fiziksel özellikleri 3. Kalıpları kumaģa yerleģtirmek 1.2. KumaĢta oluģabilecek hatalar 1.3. KumaĢ ve malzeme kontrolü 1.4. Model analizi 1.5. Kesim kalıpları kontrol 1.6. KumaĢı kesime hazırlama teknikleri 1.7. KumaĢı kesime hazırlama 1.8. Kalıpları kumaģa yerleģtirme 1. Dikkatli olmak 2. Planlı çalıģmak 3. Yaptığı iģi önemsemek SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 30 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 6 Ders Saati 24

26 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Kesim Yapmak İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Elde Kesim Yapmak Kesim KumaĢ, makas, topu iğne, kesim masası, etiket, sabun, çizgi taģı Tekniğe uygun elde kesim 1.Kesimde kullanılan araçgereçleri hazırlamak 2. KumaĢı masaya yerleģtirmek 3. Elde kesim 4. Gerekli iģaretleri almak 5. Kesilen parçaları tasnif etmek 2. ELDE KESİM 1. Elde kesim 2.1. Kesimin tanımı 2. Kesilen parçaları iģaretlemek 2.2. Elde kesim yaparken kullanılan araç gereçler 3. Kesilen parçaları tasnif etmek 2.3. Farklı yüzey özelliği olan kumaģların kesim teknikleri Dokuma kumaģ kesimi Yuvarlak örme kumaģ kesimi Düz örme kumaģ kesimi 2.4. ĠĢaretleme 2.5. Tasnif 1. Dikkatli olmak 2. Temiz ve düzenli çalıģmak 3. Zamanı iyi kullanmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 25

27 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Kesim Yapmak İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Kesim KumaĢ, kesim masası, motorlu bıçaklar Dik ve Yuvarlak Bıçaklı Kesim Motoru Ġle Kesim Yapmak Dik ve yuvarlak bıçaklı kesim motorları ile tekniğe uygun olarak kesim. 1. Kesimde kullanılan araç gereçleri hazırlamak 2. KumaĢı masaya yerleģtirmek 3. Dik bıçaklı kesim motoru ile kesim 4. Yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile kesim 5. Gerekli iģaretleri almak 6. Kesilen parçaları tasnif etmek 3. DİK-YUVARLAK BIÇAKLI KESİM MOTORU İLE KESİM 3.1. Kesim motoru çeģitleri 3.2. Kesim motoru seçimini etkileyen faktörler 3.3. Kesim motoru ile kesim yapmada dikkat edilecek noktalar 3.4. Kesim motoru ile kesim yapma 1. Dik bıçaklı kesim motoru ile kesim 2. Yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile kesim 3. Kesilen parçalara iģaretlemek 4. Kesilen parçaları tasnif etmek 1. Dikkatli olmak 2. ĠĢ güvenliğine özen vermek 3. Zamanı iyi kullanmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 30 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 6 Ders Saati 26

28 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK / DAL DERS : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : ALAN ORTAK : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ MODÜL : DÜZ DAR ETEK DİKİMİ 1 KODU : 542TGD004 SÜRE : 40/24 ÖNKOŞUL AÇIKLAMA : Düz Dikiş, Overlok, Ütüleme, Kesim modüllerini baģarmıģ olmak. : Düz dar etek dikimine geçmeden önce bütün teknik çalıģmalar örnek parçalar üzerinde çalıģılacaktır. KumaĢ, düz sanayi dikiģ makinesi, overlok makinesi, kesim makası, toplu iğne, sabun aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci, uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak düz dar etek dikimi yapabilecektir. AMAÇLAR : 1.Etekte kullanılan yırtmaç çalıģmalarını tekniğine uygun yapabilecektir. 2. Etek astarı teknik çalıģmalarını tekniğe uygun yapabilecektir. 3.Etekte bel temizleme çalıģmalarını tekniğine uygun olarak yapabilecektir. İÇERİK : 1. ETEKTE KULLANILAN YIRTMAÇ TEKNİK ÇALIŞMALARI 1.1. Yırtmacın tanımı 1.2. Yırtmaçların giysideki yeri ve önemi 1.3. Etekte kullanılan yırtmaç çeģitleri 1.4. Fermuar çeģitleri 1.5. Tek taraflı fermuar dikim 1.6. Çift taraflı fermuar dikim 1.7. Açık yırtmaç dikim 1.8. Kapalı yırtmaç dikim 2. ETEK ASTARI TEKNİK ÇALIŞMALARI 2.1. Astarın tanımı ve kullanım amaçları 2.2. Astar çeģitleri 2.3. Astar seçiminde dikkat edilecek noktalar 2.4. Astar hazırlama 2.5. LiĢet hazırlama 3. BEL TEMİZLEME TEKNİK ÇALIŞMALARI 27

29 3.1. Bel temizleme teknikleri Kemerle bel temizleme Pervazla bel temizleme Grogrenle bel temizleme Lastikle bel temizleme Astarla bel temizleme 3.2. Kemerle bel temizleme 3.3. Pervazla bel temizleme ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. Yırtmacın tanımı, giysideki yeri ve önemini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 2. Etekte kullanılan yırtmaç çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 3. Fermuar çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 4. Tek taraflı fermuar çalıģması yapar. 5. Çift taraflı fermuar çalıģması yapar. 6. Açık yırtmaç çalıģması yapar. 7. Kapalı yırtmaç çalıģması yapar. 8. Astarın tanımı, çeģitleri ve kullanım amaçlarını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 9. Astar seçiminde dikkat edilecek noktaları yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 10. Etek astarı teknik çalıģması yapar. 11. LiĢet hazırlar. 12. Bel temizleme tekniklerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 13. Kemerle bel temizler 14. Pervazla bel temizler. 28

30 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Düz dar etek dikmek Etekte Kullanılan Yırtmaç Teknik ÇalıĢmalarını Yapmak KesilmiĢ parçaları, makine, iplik, fermuar, makas, çizgi taģı, toplu iğne Etekte kullanılan yırtmaç çalıģmalarını tekniğine uygun 1. Arka ortasını dikmek 2. Arka pensleri dikmek 3. Tek taraflı fermuar çalıģması 4. Çift taraflı fermuar çalıģması 5. Etek ucu açık yırtmaç çalıģması 6. Etek ucu kapalı yırtmaç çalıģması 7. Teknik çalıģmaları kontrol etmek 1. ETEKTE KULLANILAN YIRTMAÇ TEKNİK ÇALIŞMALARI 1.1.Yırtmacın tanımı 1.2.Yırtmaçların giysideki yeri ve önemi 1.3.Etekte kullanılan yırtmaç çeģitleri 1.4.Fermuar çeģitleri 1.5.Tek taraflı fermuar dikim 1.6.Çift taraflı fermuar dikim 1.7.Açık yırtmaç dikim 1.8.Kapalı yırtmaç dikim 1. Tek taraflı fermuar çalıģması 2. Çift taraflı fermuar çalıģması 3. Etek ucu açık yırtmaç çalıģması 4. Etek ucu kapalı yırtmaç çalıģması 1. Dikkatli olmak 2. Kaliteye özen göstermek 3. Zamanı iyi kullanmak 4. Detaylara önem vermek 5. iģ disiplinine sahip olmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati 29

31 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Etek Astarı Teknik ÇalıĢmaları Yapmak Düz dar etek dikmek KesilmiĢ parçaları, makine, iplik, makas, çizgi taģı, toplu iğne Etek astarı teknik çalıģmalarını tekniğe uygun 1. Overlok dikiģi ile astar hazırlamak 2. Çift baskı dikiģi ile astar hazırlamak 3. Ġngiliz dikiģi ile astar hazırlamak 4. Hiristo teyel ile liģet hazırlamak 5. Çıma dikiģi ile liģet hazırlamak 6. Verev biye ile liģet hazırlamak 7. Yapılan çalıģmaları kontrol etmek 2. ETEK ASTARI TEKNİK ÇALIŞMALARI 2.1. Astarın tanımı ve kullanım amaçları 2.2. Astar çeģitleri 2.3. Astar seçiminde dikkat edilecek noktalar 2.4. Astar hazırlama 2.5. LiĢet hazırlama 1. Overlok dikiģi ile astar hazırlamak 2. Çift baskı dikiģi ile astar hazırlamak 3. Ġngiliz dikiģi ile astar hazırlamak 4. Hiristo teyeli ile liģet hazırlamak 5. Çıma dikiģi ile liģet hazırlamak 6. Verev biye ile liģet hazırlamak 1. Dikkatli olmak 2. Kaliteye özen göstermek 3. Zamanı iyi kullanmak 4. Detaylara önem vermek 5. iģ disiplinine sahip olmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati 30

32 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Etekte Bel Temizleme Teknik ÇalıĢmaları Yapmak Düz dar etek dikmek KesilmiĢ parçaları, makine, iplik, makas, çizgi taģı, toplu iğne, tela Etekte bel temizleme çalıģmalarını tekniğine uygun olarak 1. Kemeri dikime hazırlamak 2. Kemerle bel temizlemek 3. Pervaz parçasını dikime hazırlamak 4. Pervazla bel temizlemek 5. Bel temizleme ni kontrol etmek 3. BEL TEMİZLEME TEKNİK 1. Kemerle bel temizlemek ÇALIŞMALARI 2. Pervazla bel temizlemek 3.1. Bel temizleme teknikleri Kemerle bel temizleme Pervazla bel temizleme Grogrenle bel temizleme Lastikle bel temizleme Astarla bel temizleme 3.2. Kemerle bel temizleme 3.3. Pervazla bel temizleme 1. Dikkatli olmak 2. Kaliteye özen göstermek 3. Zamanı iyi kullanmak 4. Detaylara önem vermek 5. ĠĢ disiplinine sahip olmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati 31

33 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MESLEK / DAL : ALAN ORTAK DERS : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ MODÜL : DÜZ DAR ETEK DİKİMİ 2 KODU : 542TGD005 SÜRE : 40/24 ÖNKOŞUL AÇIKLAMA : Düz Dar Etek Dikimi 1 modülünü baģarmıģ olmak. : KumaĢ, düz sanayi dikiģ makinesi, overlok makinesi, kesim makası, toplu iğne, sabun aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci, uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak düz dar etek dikimi yapabilecektir. AMAÇLAR : Öğrenci, 1. Düz dar etek ana ve yardımcı malzemesini tekniğe uygun olarak kesebilecektir. 2. Düz dar eteği tekniğe uygun olarak dikebilecektir. 3. Düz dar etek son ütü ve son kontrol ni kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir. İÇERİK : 1. DÜZ DAR ETEK KESİMİ 1.1. Model analizinin tanımı ve amacı 1.2. Asgari çalıģma talimatının tanımı ve amacı 1.3. Kalite niteliklerinin tanımı ve amacı 1.4. Model analiz 1.5. Asgari çalıģma talimatı hazırlama 1.6. Kalite nitelikleri belirleme 1.7. Düz dar etek kesim Düz dar etek kumaģını biçkiye hazırlama Düz dar etek kalıbını kumaģa yerleģtirme Düz dar etek kesim 1.8. Astar kesim 2. DÜZ DAR ETEK DİKİMİ 2.1. Dikim plânının tanımı ve amacı 2.2. Dikim planı hazırlama 2.3. Makine parkını belirleme 2.4. Düz dar etek dikim 32

34 3. DÜZ DAR ETEKTE SON ÜTÜ VE SON KONTROL 3.1. Son ütünün giysi üretimindeki yeri ve önemi 3.2. Düz dar etek son ütüleme 3.3. Ütü ile düzeltilebilecek hatalar 3.4. DuruĢ formu kontrolünün amacı 3.5. Etek duruģ formu kontrol yöntemleri Manken üzerinden KiĢi üzerinden 3.6. Düz dar etek son kontrol 3.7. Kritikler doğrultusunda düzeltme Kalıpta düzeltme yapma Malzemede değiģiklik yapma DikiĢ tekniklerinde değiģiklik yapma ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. Model analizinin tanımı ve amacını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 2. Asgari çalıģma talimatının tanımı ve amacını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 3. Kalite niteliklerinin tanımı ve amacını yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 4. Düz dar etek modelini analiz eder. 5. Düz dar etek asgari çalıģma talimatı hazırlar. 6. Düz dar etek kalite niteliklerini belirler. 7. Düz dar etek kesimi yapar. 8. Düz dar etek astar kesimi yapar. 9. Dikim planının tanımı ve amacını yazılı/ sözlü olarak açıklar. 10. Düz dar etek dikim planı hazırlar. 11. Düz dar etek için makine parkını belirler. 12. Düz dar etek dikimi yapar. 13. Son ütünün giysi üretimindeki yeri ve önemini yazılı/ sözlü olarak açıklar. 14. Düz dar etek son ütüsünü yapar 15. Ütü ile düzeltilebilecek hataları belirler. 16. DuruĢ formu kontrolünün amacını yazılı/ sözlü olarak açıklar. 17. Etek duruģ formu kontrol yöntemlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 18. Düz dar etek son kontrolünü yapar 19. Düz dar etekte kritikler doğrultusunda düzeltmeler yapar. 33

35 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Düz Dar Etek Kesimi Yapmak Düz dar etek dikmek Model föyü, kumaģ, düz dar etek kalıpları, makas, sabun, toplu iğne Düz dar etek ana ve yardımcı malzemesini tekniğe uygun olarak kesmek 1. Modeli analiz etmek 1. DÜZ DAR ETEK KESİMİ 1.Asgari çalıģma talimatı 1. Dikkatli olmak 1.1. Model analizinin tanımı ve hazırlamak 2.Asgari çalıģma talimatı amacı 2. ĠĢ güvenliğine önem vermek hazırlamak 1.2. Asgari çalıģma talimatının 2. Kalite niteliklerini belirlemek 3. Malzemeyi ekonomik kullanmak 3. Kalite niteliklerini belirlemek tanımı ve amacı 3. Düz dar etek kesimi 1.3. Kalite niteliklerinin tanımı ve 4. KumaĢı biçkiye hazırlamak amacı 4. Astar kesimi 1.4. Model analiz 5. Kalıbı kumaģa uygulamak 1.5. Asgari çalıģma talimatı 6. Düz dar etek kesimi hazırlama 1.6. Kalite nitelikleri belirleme 7. Astar kesimi 1.7. Düz dar etek kesim Düz dar etek kumaģını biçkiye hazırlama Düz dar etek kalıbını kumaģa yerleģtirme Düz dar etek kesim 1.8. Astar kesim SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 5 Ders Saati 34

36 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Düz Dar Etek Dikimi Yapmak Düz dar etek dikmek KesilmiĢ parçalar, tela, toplu iğne, fermuar, Düz dar eteği tekniğe uygun olarak dikmek 1. Dikim planı hazırlamak 2. Makine parkını belirlemek 3. Düz dar etek dikimi 4. Dikim ni kontrol etmek 2. DÜZ DAR ETEK DİKİMİ 2.1. Dikim plânının tanımı ve amacı 2.2. Dikim planı hazırlama 2.3. Makine parkını belirleme 2.4. Düz dar etek dikim 1. Dikim planı hazırlamak 2. Makine parkını belirlemek 3. Düz dar etek dikimi 1. Dikkatli olmak 2. ĠĢ güvenliğine önem vermek 3. Temiz ve düzenli çalıģmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 2 Saat ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 14 Ders Saati 35

37 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Düz Dar Etek Son Ütü ve Son Kontrol ĠĢlemlerini Yapmak Düz dar etek dikmek BitmiĢ etek, ütü, ölçü tablosu, mezur Düz dar etek son ütü ve son kontrol ni kalite niteliklerine uygun olarak 1. KumaĢ özelliğine göre ütü ısısını ayarlamak 2. Düz dar etek son ütüsünü 3. BitmiĢ ütüyü kontrol etmek 4. Ütüleme hatalarını gidermek 5. Düz dar etek son kontrolünü SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 20 Dakika 3. DÜZ DAR ETEKTE SON ÜTÜ VE SON KONTROL 3.1. Son ütünün giysi üretimindeki yeri ve önemi 3.2. Düz dar etek son ütüleme 3.3. Ütü ile düzeltilebilecek hatalar 3.4. DuruĢ formu kontrolünün amacı 3.5. Etek duruģ formu kontrol yöntemleri Manken üzerinden KiĢi üzerinden 3.6. Düz dar etek son kontrol 3.7. Kritikler doğrultusunda düzeltme Kalıpta düzeltme yapma Malzemede değiģiklik yapma DikiĢ tekniklerinde değiģiklik yapma Düz dar etek son ütüsünü 2. Düz dar etek son kontrolünü 1. ĠĢ güvenliğine önem vermek 2. Düzenli ve titiz çalıģmak 3. Dikkatli olmak ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 5 Ders Saati

38 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : ALAN ORTAK : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ : TİŞÖRT DİKİMİ : 542TGD008 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL AÇIKLAMA : Makinede Düz Dikiş, Overlok, Ütüleme, Kesim modüllerini baģarmıģ olmak. : KumaĢ, düz sanayi dikiģ makinesi, overlok makinesi, kesim makası, toplu iğne, sabun aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun tiģört dikimi yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. TiĢört dikimi teknik çalıģmalarını tekniğine uygun olarak yapabilecektir. 2. TiĢört ana ve yardımcı malzemelerini tekniğe uygun olarak kesebilecektir. 3. TiĢört dikimini tekniğe uygun olarak yapabilecektir. 4. TiĢört son ütü ve son kontrol ni kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir. İÇERİK : 1. TİŞÖRT DİKİMİ TEKNİK ÇALIŞMALARI 1.1. Yuvarlak örme kumaģı kesime hazırlama teknikleri 1.2. Örme kumaģlarda kullanılan aksesuar çeģitleri 1.3. Örme kumaģ dikiminde dikkat edilecek noktalar 1.4. Örme kumaģlarda omuz dikim Ekstrafor ile Kendi kumaģı ile ġerit tela ile Silikonlu Ģeffaf Ģerit ile Ġnce lastik ile 1.5. Örme kumaģlarda yaka temizleme Overlok ile Ribana ile Kendi kumaģı ile 1.6. Örme kumaģlarda etek ucu ve kol ağzı temizleme Overlok ile Ribana ile 37

39 2. TİŞÖRT KESİMİ 2.1. Model analiz 2.2. TiĢört asgari çalıģma talimatları 2.3. TiĢört kalite nitelikleri 2.4. TiĢört kesim TiĢört kumaģını biçkiye hazırlama TiĢört kalıbını kumaģa yerleģtirme TiĢört kesim 3. TİŞÖRT DİKİMİ 3.1. TiĢört dikim planı hazırlama 3.2. Makine parkını belirleme 3.3. TiĢört dikim 4. TİŞÖRT SON ÜTÜ VE SON KONTROLÜ 4.1. TiĢört son ütüleme 4.2. TiĢört son kontrol ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. Yuvarlak örme kumaģı kesime hazırlama tekniklerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 2. Örme kumaģlarda kullanılan aksesuar çeģitlerini yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 3. Örme kumaģ dikiminde dikkat edilecek noktaları yazılı/ sözlü/ görsel olarak açıklar. 4. Örme kumaģlarda omuz dikimi teknik çalıģmaları yapar. 5. Örme kumaģlarda yaka temizleme teknik çalıģmaları yapar. 6. Örme kumaģlarda etek ucu ve kol ağzı temizleme teknik çalıģmaları yapar. 7. TiĢört modelini analiz eder. 8. TiĢört asgari çalıģma talimatı hazırlar. 9. TiĢört kalite niteliklerini belirler. 10. TiĢört kesimi yapar. 11. TiĢört dikim planı hazırlar. 12. TiĢört için makine parkını belirler. 13. TiĢört dikimi yapar. 14. TiĢört son ütüsünü yapar 15. TiĢört son kontrolünü yapar 38

40 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI TiĢört Dikim Teknik ÇalıĢmaları Yapmak TiĢört dikmek Örme kumaģ, ekstrafor, Ģerit tela TiĢört dikimi teknik çalıģmalarını tekniğine uygun olarak 1. Örme kumaģlarda omuz dikim teknik çalıģmaları 2. Örme kumaģlarda yaka temizleme teknik çalıģmaları 3. Örme kumaģlarda etek ucu ve kol ağzı temizleme teknik çalıģmaları 4. Yapılan çalıģmaları kontrol etmek SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 30 Dakika 1. TİŞÖRT DİKİMİ TEKNİK ÇALIŞMALARI 1.1.Yuvarlak örme kumaģı kesime hazırlama teknikleri 1.2. Örme kumaģlarda kullanılan aksesuar çeģitleri 1.3.Örme kumaģ dikiminde dikkat edilecek noktalar 1.4.Örme kumaģlarda omuz dikim Ekstrafor ile Kendi kumaģı ile ġerit tela ile Silikonlu Ģeffaf Ģerit ile Ġnce lastik ile 1.5.Örme kumaģlarda yaka temizleme Overlok ile Ribana ile Kendi kumaģı ile 1.6. Örme kumaģlarda etek ucu ve kol ağzı temizleme Overlok ile Ribana ile Örme kumaģlarda omuz dikim teknik çalıģmaları 2. Örme kumaģlarda yaka temizleme teknik çalıģmaları 3. Örme kumaģlarda etek ucu ve kol ağzı temizleme teknik çalıģmaları 1. Planlı olmak 2. Dikkatli olmak 3. Temiz ve düzenli çalıģmak ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 5 Ders Saati

41 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI TiĢört Kesimi Yapmak TiĢört dikmek Yuvarlak örme kumaģ, makas, kesim kalıpları, toplu iğne, çizgi taģı TiĢört ana ve yardımcı malzemelerini tekniğe uygun olarak kesmek 1. Modeli analiz etmek 2. Asgari çalıģma talimatı hazırlamak 3. Kalite niteliklerini belirlemek 4. TiĢört kumaģını kesime hazırlamak 5. TiĢört kalıplarını kumaģa yerleģtirmek 6. TiĢört kesimi 7. Yardımcı malzeme kesimi 2. TİŞÖRT KESİMİ 2.1. Model analiz 2.2.TiĢört asgari çalıģma talimatları 2.3. TiĢört kalite nitelikleri 2.4. TiĢört kesim TiĢört kumaģını biçkiye hazırlama TiĢört kalıbını kumaģa yerleģtirme TiĢört kesim 1. Asgari çalıģma talimatı hazırlamak 2. Kalite niteliklerini belirlemek 3. TiĢört kesimi 1. Dikkatli olmak 2. ĠĢ güvenliğine önem vermek 3. Malzemeyi ekonomik kullanmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 10 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 2 Ders Saati 40

42 MESLEĞİN ADI : ALAN ORTAK İŞ : Ürün Dikmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI : TiĢört Dikimi Yapmak TiĢört dikmek DSM, overlok, kesilmiģ parçalar, aksesuarlar, iplik, makas TiĢört dikimini tekniğe uygun olarak 1. TiĢört dikim planı hazırlamak 2. Makine parkını belirlemek 3. TiĢört dikimi 4. Dikim ni kontrol etmek 3. TİŞÖRT DİKİMİ 1. TiĢört dikim planı hazırlamak 3.1. TiĢört dikim planı hazırlama 2. Makine parkını belirlemek 3.2. Makine parkını belirleme 3. TiĢört dikimi 3.3. TiĢört dikim 1. Dikkatli olmak 2. Detaylara özen göstermek 3. Katile niteliklerine önem vermek 4. Yeniliklere açık olmak 5. Yaratıcı olmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 7 Ders Saati 41

43 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 4 İŞLEMİN ADI TiĢört Son Ütü ve Son Kontrol ĠĢlemlerini Yapmak TiĢört dikmek BitmiĢ ürün, numune, ölçü tablosu, mezur, cetvel. TiĢört son ütü ve son kontrol ni kalite niteliklerine uygun olarak 1. KumaĢ özelliğine göre ütü ısısını ayarlamak 2. TiĢört son ütüsünü 3. BitmiĢ ütüyü kontrol etmek 4. Ütüleme hatalarını gidermek 5. TiĢört son kontrolü 4. TİŞÖRT SON ÜTÜ VE SON KONTROLÜ 4.1. TiĢört son ütüleme 4.2. TiĢört son kontrol 1. TiĢört son ütüsünü 2. TiĢört son kontrolü 1. Dikkatli olmak 2. Detaylara önem vermek SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 10 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 2 Ders Saati 42

44 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ : ALAN ORTAK : UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ : 2-6 YAŞ ELBİSE DİKİMİ : 542TGD009 SÜRE : 40/24 ÖN KOŞUL AÇIKLAMA : Düz Dikiş, Overlok, Ütüleme, Kesim modüllerini baģarmıģ olmak. : KumaĢ, düz sanayi dikiģ makinesi, overlok makinesi, kesim makası, toplu iğne, sabun ve süsleme gereçleri aydınlatılmıģ bir ortamda bulunmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalıģması, tartıģma, bireysel veya gurup araģtırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun çocuk elbisesi dikimi yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Çocuk elbisesi ana ve yardımcı malzemelerini tekniğe uygun olarak kesebilecektir. 2. Çocuk elbisesini tekniğe uygun olarak dikebilecektir. 3. Çocuk elbisesi son ütü ve son kontrol ni kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir. İÇERİK : 1. ÇOCUK ELBİSESİ KESİMİ 1.1. Model analiz 1.2. Çocuk elbisesi asgari çalıģma talimatları 1.3. Çocuk elbisesi kalite nitelikleri 1.4. Çocuk elbisesi kesim Çocuk elbisesi kumaģını biçkiye hazırlama Çocuk elbisesi kalıbını kumaģa yerleģtirme Çocuk elbisesi kesim 2. ÇOCUK ELBİSESİ DİKİMİ 2.1. Çocuk elbisesi dikim planı hazırlama 2.2. Makine parkını belirleme 2.3. Çocuk elbisesi dikim 3. ÇOCUK ELBİSESİ SON ÜTÜ VE SON KONTROLÜ 3.1. Çocuk elbisesi son ütüleme 43

45 3.2. Çocuk elbisesi son kontrol ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aģağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. Çocuk elbisesi modelini analiz eder. 2. Çocuk elbisesi asgari çalıģma talimatı hazırlar. 3. Çocuk elbisesi kalite niteliklerini belirler. 4. Çocuk elbisesi kesimi yapar. 5. Çocuk elbisesi dikim planı hazırlar. 6. Çocuk elbisesi için makine parkını belirler. 7. Çocuk elbisesi dikimi yapar. 8. Çocuk elbisesi son ütüsünü yapar 9. Çocuk elbisesi son kontrolünü yapar 44

46 MESLEĞİN ADI ALAN ORTAK İŞ Ürün Dikmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI 2-6 YaĢ Elbise Kesimi Yapmak 2-6 yaģ çocuk elbisesi dikmek KumaĢ, astar, tela, makas, kesim kalıpları, toplu iğne, çizgi taģı, aksesuar Çocuk elbisesi ana ve yardımcı malzemelerini tekniğe uygun olarak kesmek 1. Modeli analiz etmek 2. Asgari çalıģma talimatını hazırlamak 3. Kalite niteliklerini belirlemek 4. Çocuk elbisesi kumaģını kesime hazırlamak 5. Çocuk elbisesi kalıplarını kumaģa yerleģtirmek 6. Çocuk elbisesi kesimi 7. Yardımcı malzeme kesimi 1. ÇOCUK ELBİSESİ KESİMİ 1.1. Model analiz 1.2. Çocuk elbisesi asgari çalıģma talimatları 1.3. Çocuk elbisesi kalite nitelikleri 1.4. Çocuk elbisesi kesim Çocuk elbisesi kumaģını biçkiye hazırlama Çocuk elbisesi kalıbını kumaģa yerleģtirme Çocuk elbisesi kesim 1. Asgari çalıģma talimatını hazırlamak 2. Kalite niteliklerini belirlemek 3. Çocuk elbisesi ana ve yardımcı malzeme kesimi 1. Dikkatli olmak 2. ĠĢ güvenliğine önem vermek 3. Malzemeyi ekonomik kullanmak SÜRE: ĠĢlemin Yapılma Süresi: 15 Dakika ĠĢlemi Öğrenme Süresi: 4 Ders Saati 45

ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME)

ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME) ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME) Dersin Modülleri Örme Hesapları 1 Örme Hesapları 2 Kazandırılan Yeterlikler Örme hesapları yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ

DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ Dersin Modülleri Dar Dokuma Havlu Dokuma Kadife Dokuma Halı Dokuma Kazandırılan Yeterlikler Dar dokuma yapmak Havlu kumaş dokumak Kadife kumaş dokumak Halı

Detaylı

DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Depolama Yöntemleri Depo-Stok Takibi Kazandırılan Yeterlikler Depolama yapmak Depo-stok takibi yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Çocuk

Detaylı

PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ. Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı. Pnömatik Bakım Onarım Yapmak

PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ. Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı. Pnömatik Bakım Onarım Yapmak PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ Dersin Modülleri Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı Katalog Okuma Kazandırılan Yeterlikler Pnömatik Bakım Onarım Yapmak Katalog Okumak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

KALIP HAZIRLAMA DERSİ

KALIP HAZIRLAMA DERSİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ Dersin Modülleri Temel Etek Kalıpları Model Uygulamalı Etek Kalıbı Kadın Pantolon Kalıbı Tayt-Body Kalıbı Erkek Eşofman Kalıbı Bluz Kalıbı 1 Bluz Kalıbı 2 Erkek Mont Kalıbı Bilgisayarlı

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ DERSİ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 MESLEKİ ÇİZİMLER 40/32

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ DERSİ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 MESLEKİ ÇİZİMLER 40/32 BİLİŞİM TEKNİK RESMİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ TEMEL TEKNİK RESİM 40/32 MESLEKİ ÇİZİMLER 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN

Detaylı

MOBİLYA MONTAJ DERSİ. Mobilya Elemanları 1. Mobilya elemanlarını takmak. Mobilya Elemanları 2

MOBİLYA MONTAJ DERSİ. Mobilya Elemanları 1. Mobilya elemanlarını takmak. Mobilya Elemanları 2 MOBİLYA MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri Mobilya Bağlantı Elemanları Mobilya Birleştirme Mobilya Elemanları 1 Mobilya Elemanları 2 Kazandırılan Yeterlikler Mobilya bağlantı elemanları takmak Sabit mobilya

Detaylı

Bilgisayarda özgün takı tasarımı yapmak

Bilgisayarda özgün takı tasarımı yapmak BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarda Temel Takı Tasarımı Bilgisayarda Özgün Takı Tasarımı Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayar tasarım programları ile temel takı tasarımları yapmak

Detaylı

DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ

DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ Dersin Modülleri Bahçe Mobilyası Ahşap Çatı- Teras Mekân Doğraması Kazandırılan Yeterlikler Bahçe mobilyası Ahşap çatı- teras Mekân doğraması DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN

Detaylı

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ Dersin Modülleri Açık Kaynak işletim Sistemi 1 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 Açık Kaynak İşletim Sistemi 3 Kazandırılan Yeterlikler Açık kaynak kodlu işletim sisteminin

Detaylı

TEKSTİLDE KONTROL DERSİ

TEKSTİLDE KONTROL DERSİ TEKSTİLDE KONTROL DERSİ Dersin Modülleri Üretim Kontrolü Dokuma Kumaş Kontrolü Dokuma Kumaş Hataları Örme Kumaş Kontrolü Örme Kumaş Hataları Kazandırılan Yeterlikler Üretim kontrolü yapmak Dokuma kumaş

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ahşap Birleştirmeler Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı

DERS BİLGİ FORMU. Ahşap Birleştirmeler Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

DEĞER BİÇME DERSİ. Tartım ve Ölçme. Fiyatlandırma. Altın Borsası, Darphane ve Antikacılık

DEĞER BİÇME DERSİ. Tartım ve Ölçme. Fiyatlandırma. Altın Borsası, Darphane ve Antikacılık Dersin Modülleri Tartım ve Ölçme Fiyatlandırma Altın Borsası, Darphane ve Antikacılık DEĞER BİÇME DERSİ Kazandırılan Yeterlikler Ölçme, kontrol ve basit ayar ölçme uygulamalarını toleranslar dahilinde

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Kadın Giysi Kalıpları Giyim Üretimi Teknolojisi Kadın Terziliği Kadın Giyim Modelistliği

DERS BİLGİ FORMU. Kadın Giysi Kalıpları Giyim Üretimi Teknolojisi Kadın Terziliği Kadın Giyim Modelistliği BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Kadın Giysi Kalıpları Giyim Üretimi Teknolojisi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ

AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Seri Üretimde Vernikleme Üst Yüzeyde Özel İşlemler Kazandırılan Yeterlikler Seri üretimde vernikleme yapmak Üst yüzeyde özel işlemler yapmak DERS

Detaylı

TEKNE RESMİ DERSİ. Tekne İç Dekorasyonu 1. Tekne iç dekorasyon donatım elemanlarını çizmek. Tekne İç Dekorasyonu 2

TEKNE RESMİ DERSİ. Tekne İç Dekorasyonu 1. Tekne iç dekorasyon donatım elemanlarını çizmek. Tekne İç Dekorasyonu 2 TEKNE RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tekne Kaplama Resmi Dümen Resmi Tekne Yerleştirme Resmi Kazandırılan Yeterlikler Tekne kaplama resimleri çizmek Dümen resimlerini çizmek Tekne yerleştirme resimleri çizmek

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler BİLGİ FORMU Apre Teknikleri Tekstil Tekstil Terbiye

Detaylı

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ Dersin Modülleri Belge Akışı Kazandırılan Yeterlikler Gelen giden belge akışını sağlamak Dosyalama Sistemi Dosyalama sistemini oluşturmak Arşivleme Sistemi Arşivleme sistemini

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile

DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Zayıf Akım Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü

DERS BİLGİ FORMU Zayıf Akım Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL VE VİNÇ SİSTEMLERİ

YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL VE VİNÇ SİSTEMLERİ YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL VE VİNÇ SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Step Motor ve Sürülmesi Yürüyen Merdiven ve Yol Makine Dairesi Vincin Makine Aksamı Yürüyen Merdiven ve Yol Kontakları Yürüyen Merdiven ve Yol İç

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ELBİSE DİKİMİ MODÜL PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ELBİSE DİKİMİ MODÜL PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ELBİSE DİKİMİ MODÜL PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DERSİ

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DERSİ TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DERSİ Dersin Modülleri Temel Elektrik ve Elektronik 1 Temel Elektrik ve Elektronik 2 Kazandırılan Yeterlikler Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmak Temel elektrik

Detaylı

KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ. Bluz dikmek

KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ. Bluz dikmek KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ Dersin Modülleri Temel Dikiş Teknikleri Giyimde Süsleme Etek Dikimi Kadın Pantolon Dikimi Bluz Dikimi 1 Bluz Dikimi 2 Elbise Dikimi Kazandırılan Yeterlikler Temel dikiş tekniklerini

Detaylı

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak ELEKTRİK MAKİNALARISARIM TEKNİKLERİ 3 Dersin Modülleri Alternatör Sarımı Step- Servo Motorlar Step Motorun Mekanik Bakımı Servo Motorun Mekanik Bakımı Kazandırılan Yeterlikler Alternatör sarımını yapmak

Detaylı

İLERİ ANAHTARCILIK. Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak. Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda köşe kaynaklarını yapmak.

İLERİ ANAHTARCILIK. Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak. Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda köşe kaynaklarını yapmak. İLERİ ANAHTARCILIK Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları BİLGİ FORMU Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

BETONARME DONATILARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık. 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak

BETONARME DONATILARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık. 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak BETONARME DONATILARI DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak Demiri İşleme 40/32 Demiri işlemek Donatıyı Hazırlama 40/32 Donatıyı hazırlamak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Satış Elemanlığı Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı

DERS BİLGİ FORMU. Satış Elemanlığı Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersi İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikleri Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ. Kadın Külot-Jartiyer Kalıbı Kadın külot jartiyer kalıbı hazırlamak

İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ. Kadın Külot-Jartiyer Kalıbı Kadın külot jartiyer kalıbı hazırlamak İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ Dersin Modülleri Atlet Kalıpları Kazandırılan Yeterlikler Atlet kalıpları hazırlamak Fanila Kalıpları Body Kalıpları Fanila kalıpları hazırlamak Body kalıpları hazırlamak Kadın

Detaylı

1. Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak 2.Maliyet kayıtları yapmak

1. Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak 2.Maliyet kayıtları yapmak Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Önkoşulları Ders ile Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim-Öğretim Ortamı

Detaylı

SAĞLIK KURUMU BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ DERSİ

SAĞLIK KURUMU BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ DERSİ SAĞLIK KURUMU BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ RANDEVU 20/8 HASTA İŞLEMLERİ 1 40/24 HASTA İŞLEMLERİ 2 40/16 LABORATUVAR VE KAN BANKASI 40/16 PERSONEL VE HASTANE BİLGİ SİSTEMİ 20/8 STOK VE

Detaylı

OYUN DERSİ OYUN ETKİNLİKLERİ -1 40/16 OYUN ALBÜMÜ 40/16

OYUN DERSİ OYUN ETKİNLİKLERİ -1 40/16 OYUN ALBÜMÜ 40/16 OYUN DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ OYUN ETKİNLİKLERİ -1 40/16 OYUN ALBÜMÜ 40/16 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERS

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Tekerlek Onarımı. Motorlu Araçlar Teknolojisi Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 4. Dönem / 2. Yıl

DERS BİLGİ FORMU. Tekerlek Onarımı. Motorlu Araçlar Teknolojisi Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 4. Dönem / 2. Yıl Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ KODLAMAYA HAZIRLIK 40/32 BASİT KODLAR 40/32 KONTROL DEYİMLERİ 40/32 METOTLAR 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI. Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak

ELEKTRİK MOTORLARI. Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak ELEKTRİK MOTORLARI Dersin Modülleri Elektrikli Ev Aletlerinde AC Motorlar Elektrikli Ev Aletlerinde DC Motorlar Step- Servo Motorlar Step Motorun Mekanik Bakımı Servo Motorun Mekanik Bakımı Kazandırılan

Detaylı

TEMEL ELEKTİRİK DERSİ

TEMEL ELEKTİRİK DERSİ TEMEL ELEKTİRİK DERSİ Dersin Modülleri Elektrik Devreleri Elektrik Tesisleri Asenkron Motorlar Kazandırılan Yeterlikler Elektrik devresi yapmak ve ölçmek Elektrik tesislerini bağlamak Asenkron motorlara

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BEBEK ODASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BEBEK ODASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BEBEK ODASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Kitaplar Satış Elemanlığı Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı 2.yıl /4. Dönem Haftalık 4 Ders Saati

DERS BİLGİ FORMU. Kitaplar Satış Elemanlığı Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı 2.yıl /4. Dönem Haftalık 4 Ders Saati BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ZEMİN SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ (SİLİNDİR) OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ZEMİN SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ (SİLİNDİR) OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ZEMİN SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ (SİLİNDİR) OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ. Ahşap Merdiven Çizimi. Ahşap merdiven çizimleri yapmak

AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ. Ahşap Merdiven Çizimi. Ahşap merdiven çizimleri yapmak AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Ahşap Kaplama Çizimi Ahşap Sedir Çizimi Ahşap Bölme Çizimi Ahşap Merdiven Çizimi Bahçe Mobilyası Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Ahşap kaplama çizimleri

Detaylı

MESLEK RESİM DERSİ. Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmek. Meslek Resim 1

MESLEK RESİM DERSİ. Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmek. Meslek Resim 1 MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Meslek Resim 1 Meslek Resim 2 Meslek Resim 3 Kazandırılan Yeterlikler Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmek Resim üzerine gerekli işaretleri

Detaylı

MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ

MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ Dersin Modülleri Düz Dikiş Makinesini Kurma Düz Dikiş Makinesinin Ayarları Düz Dikiş Makinesinin Özel Ayarları Overlok Makinesini Kurma Overlok Makinesinin Ayarları Çift İğne

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI YAPI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI KURS PROGRAMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI YAPI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI YAPI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN

Detaylı

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEMEL UYGULAMALARI DERSİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEMEL UYGULAMALARI DERSİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEMEL UYGULAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Temel Elektrik-Elektronik Devre Çizimleri Temel Elektrik-Elektronik Devreler Temel Elektrik Bağlantıları Elektriksel Ölçme Temel Elektrik-Elektronik

Detaylı

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ Dersin Modülleri Erkek Eşofman Kalıbı Model Uygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı Erkek Pantolon Kalıbı 1 Erkek Pantolon Kalıbı 2 Erkek Jean Pantolon Kalıbı Erkek Yelek Kalıbı Erkek

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

ARIZA ANALİZİ. Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları gidermek

ARIZA ANALİZİ. Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları gidermek ARIZA ANALİZİ Dersin Modülleri Arşivleme ve Katalog Arıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme Kazandırılan Yeterlikler Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak Sistem analizi yapıp

Detaylı

ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ ÇOCUK EDEBİYATINA GİRİŞ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI MATERYALLERİ 40/32

ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ ÇOCUK EDEBİYATINA GİRİŞ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI MATERYALLERİ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ MODÜLLER SÜRE ÇOCUK EDEBİYATINA GİRİŞ 40/32 ÇOCUK EDEBİYATI MATERYALLERİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI

Detaylı

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ. PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ. PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma Destek sacı montajı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MODEL UYGULAMALI KADIN PANTOLON ÜRETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA DERSİ. Elbise kalıbı hazırlamak. Pastal planı hazırlamak

PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA DERSİ. Elbise kalıbı hazırlamak. Pastal planı hazırlamak PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarlı Kalıp Sistemi Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarlı sistemde giysi kalıbı hazırlamak Temel Kadın Beden Kalıpları 1 Temel Kadın Beden Kalıpları

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK DERİ YELEK DİKİMİ-2 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GELİNLİK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Vitrin Kuyumculuk Teknolojisi Vitrin Kuyumculuğu

DERS BİLGİ FORMU Vitrin Kuyumculuk Teknolojisi Vitrin Kuyumculuğu Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC VE OPERATÖR PANELİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC VE OPERATÖR PANELİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC VE OPERATÖR PANELİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI YAPI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BACA KONTROL PERSONELİ KURS PROGRAMI

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI YAPI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BACA KONTROL PERSONELİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI YAPI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BACA KONTROL PERSONELİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

INTERNET PROGRAMCILIĞI DERSĠ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 40/32 AÇIK KAYNAK KODLA GRAFİK İŞLEMLERİ VE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA

INTERNET PROGRAMCILIĞI DERSĠ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 40/32 AÇIK KAYNAK KODLA GRAFİK İŞLEMLERİ VE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA INTERNET PROGRAMCILIĞI DERSĠ MODÜL ADI SÜRESĠ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 40/32 AÇIK KAYNAK KODLA FORM İŞLEMLERİ VE OTURUM YÖNETİMİ AÇIK KAYNAK KODLA GRAFİK İŞLEMLERİ VE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MODEL UYGULAMALI ETEK KALIBI I ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KEÇE AKSESUARLARI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KEÇE AKSESUARLARI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KEÇE AKSESUARLARI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ DERSİ. Sebze ve meyveleri dondurmak. Çeşitli sebzeleri dondurmak. Çeşitli meyveleri dondurmak

DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ DERSİ. Sebze ve meyveleri dondurmak. Çeşitli sebzeleri dondurmak. Çeşitli meyveleri dondurmak DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ DERSİ Dersin Modülleri Dondurulmuş Sebze ve Meyve Üretimi Dondurulmuş Sebze Çeşitleri Üretimi Dondurulmuş Meyve Çeşitleri Üretimi Kazandırılan Yeterlikler Sebze ve meyveleri

Detaylı

1. Yapı yüzeylerinde zemin türüne göre astar seçimi yapabilecektir. 2. Yapı yüzeylerinde astarlama işlemini hatasız yapabilecektir.

1. Yapı yüzeylerinde zemin türüne göre astar seçimi yapabilecektir. 2. Yapı yüzeylerinde astarlama işlemini hatasız yapabilecektir. ALAN : Kimya Teknolojisi MESLEK/DAL: Boya üretimi ve Uygulama DERS MODÜL : Boya Uygulamaları : Astarlama KODU : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bu modülün, havalandırmanın olduğu uygun çalışma alanlarında,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DESENİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DESENİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DESENİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. İnşaat Teknolojisi. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl

DERS BİLGİ FORMU. İnşaat Teknolojisi. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF TABLO YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF TABLO YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF TABLO YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BAKIM PLANLAMASI DERSİ

BAKIM PLANLAMASI DERSİ BAKIM PLANLAMASI DERSİ Dersin Modülleri Atölye Planlaması İş Planlaması Kazandırılan Yeterlikler Atölye Planlaması Yapmak İş Planlaması Yapmak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AÇIK ALAN SATICILARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AÇIK ALAN SATICILARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AÇIK ALAN SATICILARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EV TEKSTİLİ DERSİ. Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri Ev Tekstili Kumaşları

EV TEKSTİLİ DERSİ. Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri Ev Tekstili Kumaşları İ Dersin Modülleri Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri Ev Tekstili Kumaşları Ev Tekstili Dikiş Teknikleri Ev Tekstilinde Süsleme Yastık Dikimi Nevresim Takımları Yatak Takımları Pikeler Yatak Örtüleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Grup Mobilyalar ve Aksesuarlar Satış Elemanlığı Mobilya Satış Elemanlığı 2. yıl /4. Dönem Haftada 4 Ders Saati

DERS BİLGİ FORMU Grup Mobilyalar ve Aksesuarlar Satış Elemanlığı Mobilya Satış Elemanlığı 2. yıl /4. Dönem Haftada 4 Ders Saati Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK PİJAMA ÜRETİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MODEL GELİŞTİRME DERSİ

MODEL GELİŞTİRME DERSİ MODEL GELİŞTİRME DERSİ Dersin Modülleri Model Araştırmaları Artistik Çizim Kazandırılan Yeterlikler Model araştırmaları yapmak Artistik çizim yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL POMPA VE ENJEKTÖR AYARCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL POMPA VE ENJEKTÖR AYARCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL POMPA VE ENJEKTÖR AYARCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Sipariş Alma Reklâm Tabelâcılığı Reklâm Tabelâcılığı

DERS BİLGİ FORMU Sipariş Alma Reklâm Tabelâcılığı Reklâm Tabelâcılığı Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Üretim Takibi Giyim Üretimi Teknolojisi Kesimcilik

DERS BİLGİ FORMU Üretim Takibi Giyim Üretimi Teknolojisi Kesimcilik Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı BİLGİ FORMU Üretim Takibi Giyim Üretimi Teknolojisi Kesimcilik 64 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye hazır giyim işletmelerinde üretimin

Detaylı

ÖRGÜ ANALİZİ VE DESEN PROGRAMLAMA-2 DERSİ (DÜZ ÖRME)

ÖRGÜ ANALİZİ VE DESEN PROGRAMLAMA-2 DERSİ (DÜZ ÖRME) ÖRGÜ ANALİZİ VE DESEN PROGRAMLAMA-2 DERSİ (DÜZ ÖRME) Dersin Modülleri Transferli Örgülerde Analiz ve Desen 1 Transferli Örgülerde Analiz ve Desen 2 Kazandırılan Yeterlikler Transferli örgülerin analizine

Detaylı

MOBİLYA YAPIMI DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

MOBİLYA YAPIMI DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler MOBİLYA YAPIMI DERSİ Dersin Modülleri Kenar Kaplama Yüzey Kaplama Numune Yapma Modüler Mobilya Antre Mobilyası Salon Mobilyası Yatak Odası Mobilyası Genç Odası Mobilyası Çocuk Odası Mobilyası Aksesuar

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) DERS BİLGİ

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK PANTOLON KALIBI II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ

İÇ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ İÇ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ Dersin Modülleri Ahşap Pencere Üretimi Ahşap Kapı Üretimi Ahşap Merdiven Üretimi Ahşap Zemin Döşeme Ahşap Duvar Döşeme Ahşap Tavan Döşeme Ahşap Sedir Üretimi Ahşap Bölme Yapımı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ İPLİ KUKLA YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ İPLİ KUKLA YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ İPLİ KUKLA YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AŞÇI ÇIRAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AŞÇI ÇIRAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AŞÇI ÇIRAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ TOPRAK İŞLEME-ARAZİ TEMİZLEME VE TESVİYE ALET MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ TOPRAK İŞLEME-ARAZİ TEMİZLEME VE TESVİYE ALET MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ TOPRAK İŞLEME-ARAZİ TEMİZLEME VE TESVİYE ALET MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KEÇE YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KEÇE YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KEÇE YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Giyim sektörü, gerek yaratılan katma değer gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ DOKUMACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ DOKUMACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ DOKUMACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MODEL MAKİNECİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0041-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI MODEL MAKİNECİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0041-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI MODEL MAKİNECİ (DOKUMA HAZIR GİYİM ve EV TEKSTİLİ) SEVİYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0041-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Referans Kodu / Onay Tarihi

Detaylı

SAYA ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ. İleri düzey elde kesim yapmak

SAYA ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ. İleri düzey elde kesim yapmak SAYA ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ Dersin Modülleri İleri Kesim Bilgisayarlı Kesim Takviye Malzemesi Saya Süsleme Şerit Makinesi Saraç Makinesi Overlok Makinesi Strobel Makinesi Çift iğne Makinesi Kazandırılan

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ PESTİL ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ PESTİL ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ PESTİL ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak Dersin Modülleri Perdeler Ev Perdeleri Tül ve katlamalı perdeler Mutfak ve çocuk odası perdeleri Özel Perdeler Kazandırılan Yeterlikler Perde hazırlamak Ev perdeleri hazırlamak Tül ve katlamalı perdeler

Detaylı