AVRUPA OLĐMPĐYAT KOMĐTELERĐ BĐRLĐĞĐ (EOC) SORU-CEVAP FORMU ĐÇĐNDEKĐLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA OLĐMPĐYAT KOMĐTELERĐ BĐRLĐĞĐ (EOC) SORU-CEVAP FORMU ĐÇĐNDEKĐLER"

Transkript

1 1 AVRUPA OLĐMPĐYAT KOMĐTELERĐ BĐRLĐĞĐ (EOC) SORU-CEVAP FORMU ĐÇĐNDEKĐLER 1. Temel Düşünce ve Hareket Noktası; Şehrin ve Bölgenin Tanımı 2. Yasal Hususlar, Kurumsal Destek ve Adaylık Komitesi 3. Gümrük ve Ülkeye Giriş Çıkış Formaliteleri 4. Finans 5. Pazarlama 6. Genel Spor Organizasyonu 7. Spor 8. Sporcu Köyü 9. Tıbbi / Sağlık Hizmetleri 10. Güvenlik 11. Diğer Katılımcıların Konaklaması 12. Ulaşım 13. Teknoloji 14. Medya 15. Olimpiyat Ruhu ve Kültür

2 2 TRABZON 2011 AVRUPA OLĐMPĐK GENÇLĐK FESTĐVALĐ ADAYLIK DOSYASI 1. Temel Düşünce ve Hareket Noktası; Şehrin ve Bölgenin Tanımı 1.1 Aday şehri ve bölgesini tanıtın: özellikleri, konum ve durumu, nüfusu, hava koşulları ve diğer ilgili hususları tanımlayın. Teklifin arkasında yatan genel düşünceyi ve teklifin aday şehir ile bölgesinin entegrasyonuna nasıl katkı yaptığını genel hatlarıyla anlatın. 41 Kuzey enlemi ve 39 Doğu boylamında yer alan Trabzon şehri Türkiye nin Doğu Karadeniz bölgesinin kentsel açıdan en gelişmiş merkezi olup aynı zamanda özellikle doğal güzellikleri açısından son derece zengin olan bölgesinin hem tarihsel geçmişini paylaşmakta hem de bütün toplumsal ve kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Karadeniz Bölgesi 141,000 km 2 alan ile Türkiye nin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 18 ini kaplamaktadır. Trabzon Đli toplam 4,664 km 2 alana sahip dağlık bir bölgede bulunmakta olup bunun yüzde 78 i dağlardan, yüzde 22 si ise yaylalardan oluşmaktadır yılı nüfus sayımı verilerine göre Đl nüfusu 975,137, Trabzon kent merkezinin nüfusu ise 283,233 dür. Trabzon Đline bağlı 17 ilçe mevcut olup bunların en büyüğü olan Akçaabat ın nüfusu 120,693 tür. Trabzon ĐÖ 5. Yüzyılda, Đyonya da (Güney Batı Anadolu) bir şehir devleti olan Milet den gelen kolonistler tarafından kurulmuştur. Trabzon adı yazılı kayıtlarda ilk kez Xenophon un Anabasis adlı eserinde Trapezus olarak karşımıza çıkmaktadır. Milet kolonisi olarak geçirdiği dönemin ardından, şehir ĐÖ 334 yılında Büyük Đskender in bütün Anadolu yu içine alana fethine kadar Perslerin kontrolünde kalmıştır. Bunun ardından da sırasıyla Roma, Bizans ve Komnenos hanedanı tarafından yönetilmiştir. Trabzon 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından alınarak Osmanlı Đmparatorluğuna geçmiş ve nihayet 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti nin bir ili olmuştur. Trabzon, Avrupa ve Asya yı birbirine bağlayan tarihi Đpek Yolu üzerindeki duraklardan birisi olması dolayısıyla uzun geçmişi boyunca muhtelif uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır ve buna bağlı olarak da zengin bir kültür mirasına sahip bulunmaktadır. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ın doğum yeri olan Trabzon da; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden birçok tarihi eser günümüze ulaşmıştır. Hepsi de şehir surları içerisinde bulunan müzeleri, manastırları, camileri ve pazarlarıyla Trabzon farklı dönem ve uygarlıklara ait özgün mimarilerin bir mozaiği gibidir. Trabzon un iklimi Karadeniz kıyı bölgesinin bütün özelliklerini yansıtır: yaz ortasıyla kış sıcaklıkları arasındaki fark aşırı değildir ve yağış oranı yüksektir. Yazları serin, kışları ise ılımandır. Yaz aylarında sıcaklık 20 ile 32 derece arasında olup nem oranı yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişmektedir. Ortalama sıcaklığın 25 derece, ortalama nem oranının ise yüzde 65 olduğu ve zaman zaman yağışlı olan Trabzon un iklim şartları atletlerin performansı üzerindeki etkileri açısından çok uygundur. Trabzon da aylara göre ortalama sıcaklık ve yağış miktarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

3 3 Göller, ırmaklar, çaylar ile dağlar ve yüksek yaylalar gibi yerel iklim şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan doğa özellikleri Trabzon u güzelliğiyle meşhur bir il haline getirmiştir. Bölge ekonomisine katkı sağlayan çeşitli yerel endüstriyel hammaddeler arasında tütün, fındık ve çay yetiştiriciliği ile balıkçılık sayılabilir. Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya ile ticaretin düzenli bir artış içinde olması, Kafkasya ve Đran a giden transit yolların başlangıç noktasında yer alan Trabzon un uluslararası bir ticaret merkezi olarak önemini de artırmaktadır. Üniversitesi, modern limanı, uluslararası havaalanı, serbest ticaret bölgesi ve turizm açısından oldukça yüksek potansiyeli sayesinde Trabzon un geleceği oldukça parlak görünmektedir. Halen Trabzon kent merkezinde faaliyette bulunan yabancı şirketlerin sayısı 500 ün üzerinde bulunmaktadır. Türkiye nin Karadeniz bölgesinin ve aslında çevresindeki çok daha geniş bir bölgenin ekonomik ve kültürel merkezi olan Trabzon ili, Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivaline (EYOF) 2011 yılında ev sahipliği yapma adaylığını açıklamadan mutluluk duyar. EYOF un Trabzon da düzenlenmesi planı aşağıdaki temel amaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır: Genç sporculara en güzel müsabaka sahalarının sunulması ve en iyi ekipman, konaklama, ulaşım ve yaşam koşullarının sağlanması; Olimpiyat ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması; Festivali en iyi şekilde izlemesi ve duyurması için medyaya ideal koşulların sunulması; Seyircilere uygun konaklama ve ulaşım olanaklarının sunulması ve sosyal ve kültürel yaşama katılımlarının teşvik edilmesi. Trabzon EYOF 2011 projesi, işlevsellik sağlayacak derecede dağınıklıktan uzak ve esas itibariyle birleştiricidir: bütün sporcular, yarışma ve antrenman alanlarına yakın bir uzaklıkta bulunan tek bir Sporcu Köyünde konaklayacaklardır. Proje, şehir imar planına tam bir uyum içerisinde olup Festivalin bütün şehri coşkulu bir spor sahnesine çevirmesine ve organizasyonun ardından da bu etkinin devam etmesine dayanmaktadır. Trabzon un adaylığını, hükümet olduğu kadar yerel idareler de güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bunun yanı sıra Projenin arkasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi nin (TMOK) kurumsal desteği de bulunmaktadır. Ancak tüm bu desteklerden çok daha önemli olan bir başka husus da Trabzon halkının, Trabzon un EYOF a adaylığına gösterdiği coşkulu ve somut istektir. Trabzon, ilgili bütün taraflarla işbirliği yapmak konusuna büyük önem vermektedir ve en son Olimpiyat şartının karşılandığından emin olana kadar, bu konudaki bilgi birikimini son dakikaya kadar geliştirmeye ve gerektiğinde ilgili taraflardan tavsiye alarak geçmiş ev sahipliği deneyimlerinden öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenmeye kararlıdır. 1.2 EYOF adaylık başvurusunun arkasında yatan güdü nedir ve EYOF a ev sahipliğinin kent ve bölgeye yapması beklenen faydalar nelerdir?

4 4 Trabzon un EYOF adaylığında hem Trabzon açısından oluşacak yararlar hem de bunun Olimpiyat ruhuna yapacağı katkılar göz önünde bulundurulmaktadır. Nüfusunun ortalama yaşı 26 olan ve 14 yaşın altında 24 milyon insanın yaşadığı Türkiye Avrupa nın en genç nüfusuna sahiptir. Trabzon un EYOF ev sahipliğine verdiği önem, bu organizasyonun, kentin spor altyapısının radikal bir şekilde geliştirilmesi ve kentin ve etrafındaki bölgenin kaynaklarının genç nüfusun spora aktif katılımının desteklenmesine kanalize edilmesi konularında sahip olduğu büyük potansiyelden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerle, EYOF un Trabzon da düzenlenmesi sosyal bir proje hüviyetine de bürünmektedir. Bölgenin spor altyapısının geliştirilmesine yapacağı bariz katkıların yanı sıra, EYOF Projesinin en az bunlar kadar önemli başka hedefleri de bulunmaktadır: bu organizasyonun uzun vadede bölgenin genç insanlarının spor eğitiminden sağlayacağı faydaları azamiye çıkarması; yerel nüfusun, kentlerini uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı bir yer olarak yeniden algılamaya ve değerlendirmeye yöneltmesi; ve mahalli halkla yabancı ziyaretçilerin uluslararası bir spor etkinliği çerçevesinde temasını böylece Türk halkıyla uluslararası topluluk arasında daha iyi bir karşılıklı anlayışın yaratılmasını teşvik ederek Olimpik değerleri güçlendirmesi hedeflenmektedir. EYOF un arkasında bırakacağı miras güçlü ve kalıcı olacaktır; bu durum sadece Trabzon kenti için değil Karadeniz Bölgesinin tamamı için geçerlidir. Trabzon un EYOF Projesinin Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği ne (EOC) ve Olimpiyat ruhuna yapacağı katkılar aşağıdaki gibi özetlenebilir: Kaynakların etkin ve makul bir bütçe dahilinde kullanılması suretiyle spor için ideal ortamın yaratılması; ve Avrupa nın genç insanları arasında daha geniş bir anlayış ve uyumun yaratılması.

5 5 2. Yasal Hususlar, Kurumsal Destek ve Adaylık Komitesi Türkiye Cumhuriyeti, çok partili parlamenter bir demokrasidir. Laiklik, yasaların üstünlüğü ve üniter hükümet sistemi Türkiye Cumhuriyeti nin politik yapısını oluşturan temel unsurlardır. Parlamenter yönetim; icranın yasamanın denetimine ve her ikisinin birden yargının denetimine tabi olduğu güçlerin ayrılığı ilkesi esasına dayanmaktadır. Đcra yetkisi asıl olarak; Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve tek meclisli, 550 sandalyeli parlamentonun (Türkiye Büyük Millet Meclisi) güven oyuna tabi bakanlar kuruluna (kabine) verilmiştir. Cumhurbaşkanı her yedi senede bir Parlamento tarafından seçilmekte ve bazı icra yetkilerini Bakanlar Kurulu ile paylaşmaktadır. Parlamento ise genel oy kullanma hakkı çerçevesinde yapılan seçimlerle beş yıllık bir süre için seçilmektedir. Merkezi hükümetin 81 vilayette ve 850 nin üzerinde ilçede yerel idari yapılanması bulunmaktadır. Valilikler, kendi sorumlu oldukları vilayetlerde temel kamu hizmetlerinin temininden ve devam ettirilmesinden sorumludur. Hükümet tarafından atanan vali ve kaymakamlar atandıkları idari birimin en yüksek idari makamını oluşturmaktadır. Merkezi ve bölgesel kuşaklar arasında herhangi bir seviyede yerel bir hükümet bulunmamaktadır. Bütün kent merkezleri ve banliyölerdeki yerleşimler seçilmiş yerel idare organları olan belediyelerce yönetilir. Bütün il ve ilçe merkezlerinde yerel olarak seçilmiş bir belediye başkanı, karar organı olarak bir belediye meclisi ve idare organı olarak bir belediye encümeni bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59. Maddesi, Devletin, herkes için spor ilkesi çerçevesinde kitlesel katılıma katkıda bulunmasını ve yetenekli sporculara destek olmasını hükmetmektedir. Spor faaliyetleri, 1938 yılında kabul edilen ve değişen koşullara ayak uydurmak amacıyla günümüze kadar üzerinde birçok kez değişiklik yapılan özel bir kanunla düzenlenmektedir. Bu kanun uyarınca, Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM); bütün spor dallarını ve bunların ulusal federasyonlarını (TMOK da bunlara dahildir), ilgili bütün tarafları temsil eden bir Kurul tarafından hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde idare etmekte ve denetlemektedir. TMOK içerisinde bütün ulusal federasyonların temsilcisi bulunmaktadır. Olimpik Anlaşma uyarınca, TMOK; Türkiye nin Olimpiyat Oyunlarında ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin düzenlediği diğer bölgesel, kıtasal ve dünya çapında çok disiplinli spor yarışmalarında temsil edilmesinde münhasır yetkilere sahiptir. TMOK, Türkiye de düzenlenen bu tür oyunların ve yarışmaların organizasyonundaki sorumluluğunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte oluşturduğu bir Đcra Kurulu aracılığıyla GSGM ile paylaşır. 2.1 Bölgesel ve yerel makamların adaylığa verdikleri destek Trabzon un EYOF 2011 adaylığı ilgili bütün ulusal, bölgesel ve mahalli makamlar tarafından tam olarak desteklenmektedir. Bunlar: Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı (GSDB), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), Trabzon Valiliği,

6 6 Trabzon Belediyesi (TB), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Đstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (ĐOOHDK), 2.2 Yükümlülüklerin Đfası; EYOF Anlaşmasına Uyum Trabzon Şehri, EYOF Anlaşmasında ve Ev Sahibi Şehir Anlaşmasında verilen bütün kurallara uymayı ve bunlara saygı göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Trabzon Şehri, ayrıca, EYOF aday şehirler Kılavuzu uyarınca hazırlanarak bu Teklif Belgesinde sunulan bütün teklif ve beyanların Trabzon şehri olarak kendisini bağladığını da kabul eder. GSDB, GSGM, Trabzon Valiliği ve TB; Avrupa Olimpiyat Komitesinin EYOF organizasyonunu Trabzon şehrine vermesi halinde organizasyon için tam destek vereceklerini ve bu kapsamdaki bütün yükümlülüklerin yerine getirileceğini garanti eder. Yukarıda sayılan kamu kuruluşlarının bu konudaki garanti mektuplarının orijinalleri ekte verilmiştir. 2.3 Adaylık Komitesine ilişkin ayrıntılar Şehrin adaylığından sorumlu tüzel kuruluşu tanımlayın. Şehir makamlarından; adaylık komitesinin aday şehri temsil etmeye yetkili olduğunu teyit eden ve anlaşma ve diğer benzer dokümanları (örneğin; Ev Sahibi Şehir Anlaşması) şehir adına imzalamaya yetkili kişilerin adlarını ve/veya unvanlarının dökümünü yapan bir yazı alın. Trabzon şehrini temsil etmek üzere GSDB tarafından kurulan ve yetkilendirilen Trabzon 2011 EYOF Adaylık Komitesi (TEYOFAK) Trabzon un adaylığından sorumlu resmi organdır. TEYOFAK, 2011 yılındaki organizasyonun ev sahipliğine Trabzon un seçilmesi halinde kendisini Organizasyon Komitesi (TEYOFOK) haline dönüştürecek şekilde yapılanmıştır. Aşağıdaki kişiler, Şehir adına sözleşme ve diğer dokümanları imzalamaya yetkilidir: Başkan Sayın Mehmet Ali Şahin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Başkan Yardımcıları Sayın Mehmet Atalay GSGM Genel Müdürü Sayın Volkan Can Alioğlu Trabzon Belediye Başkanı Sayın Togay Bayatlı TMOK Başkanı

7 Adaylık komitesinin yapısının ayrıntılarını betimleyen bir organizasyon şeması sunun. Şehir ve/veya bölgesel makamların adaylık komitesinde temsil edilip edilmediğini veya herhangi bir şekilde adaylığınıza taraf olup olmadığını belirtin. TEYOFAK; Hükümet, Şehir ve TMOK arasında işbirliğini garanti eden üçlü yapıya sahip bir organdır. TEYOFAK da doğrudan temsil edilen kurumlar arasında; GSDB ve GSGM (merkezi hükümeti temsilen) ve Trabzon Valiliği ile Đçişleri, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının Bölge Müdürlükleri yanı sıra Trabzon Belediyesi (yerel idareyi temsilen) ve TMOK da bulunmaktadır. (organizasyon şeması)

8 8 3 Gümrük ve Ülkeye Giriş/Çıkış Formaliteleri 3.1 Ülkenizde yürürlükte olan giriş/çıkış ve vize uygulama ve düzenlemeleri nelerdir? Ülkenizin Olimpiyat Komitesinden, Avrupa da hangi ülkeden olursa olsun bütün katılımcı ve görevlilerin pasaport veya benzeri bir kimlik belgesi ibraz etmek suretiyle ülkenize serbestçe girişinin veya ücretsiz giriş vizesi verilmesinin kolaylaştıracağını taahhüt eden bir garantiyi hükümetinizden alacağına dair bir yazı alın. Türk Pasaport Kanunu (No. 5682), genel olarak ülkeye giriş yapan bütün ziyaretçilerin giriş kapılarında geçerli pasaport veya benzeri resmi seyahat belgelerini ibraz etmelerini gerektirmektedir. Aşağıda adı verilen ülke vatandaşlarının adi pasaportlarını taşıyan kişiler giriş vizesinden muaftır: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Đzlanda, Đsrail, liechtenstein, Lüksembourg, Makedonya, Malta, Monako, Norveç, Romanya, San Marino, Slovenya, Đsveç, Đsviçre. Aşağıdaki ülkelerin adi pasaportlarını taşıyan vatandaşları (uluslararası giriş kapılarında) vize almak suretiyle Türkiye ye girebilirler: Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Hollanda, Macaristan, Đrlanda, Đtalya, Letonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan&Karadağ, Slovakya, Đspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık. Bunun yanı sıra, tarihli Bireylerin Seyahatleri konulu Anlaşma uyarınca; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksembourg, Đspanya, Đtalya, Malta, Đsviçre ve Yunanistan vatandaşları pasaport haricinde kimlik kartlarını beyan etmek suretiyle muhtelif kara, deniz ve havayolu sınır kapılarından Türkiye ye girebilirler. Diğer bütün ülkelerin vatandaşları, Türkiye ye gelişlerinden önce yurtdışındaki Türk büyükelçilik veya konsolosluklarından vize almak zorundadır. Genel vize şartlarını düzenleyen yasalar; ulusal veya uluslararası festivaller, spor etkinlikleri, toplantı ve kongreler nedeniyle Türkiye yi ziyaret edecek yabancılara giriş vizesi ve ikamet izni konularında özel muamele gösterilebileceğini belirtmektedir. Đçişleri Bakanlığı bunun da ötesinde, herhangi bir Olimpiyat Komitesine üye olmayıp da Oyunların organizasyonu için Türkiye ye gelecek akredite edilmiş kart sahibi personelin Türkiye ye geçici giriş yapmalarına izin verileceği ve bu kişilere Oyunlarla ilgili görevlerini yerine getirmede ihtiyaç duyacakları çalışma izinlerinin düzenleneceği garantisini vermektedir. Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı da Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC), Uluslararası Federasyonlar (IF), Ulusal Olimpiyat Komiteleri (NOC) ve bunların delegasyonları, medya kuruluş ve mensupları, sponsorları ve tedarikçilerinin EYOF konusundaki yükümlülükleri ile ilişkili olarak ihtiyaç duyabilecekleri her tülü ürünü ithal edebileceklerini, kullanabileceklerini ve daha sonra ihraç edebileceklerini garanti etmektedir. 3.2 Ülkenize girişlerde sağlık ve zorunlu aşı düzenlemelerinin ayrıntılarını verin.

9 9 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bu konuda, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) düzenlemeleri ile ülke içinde ve dışında genel hijyen ve aşı şartları hakkındaki 1593 sayılı Kanunun hükümlerine göre hareket etmektedir. Sağlık Bakanlığı, belli başlı bulaşıcı hastalık vakaları (kolera, verem, sarıhumma, tifüs, çiçek ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bulaşıcı hastalıklar) hakkında yurtdışında bulunan büyükelçilik ve konsolosluklardan düzenli olarak raporlar almakta ve ilgili hükümetlere bu konularda almaları gerekli özel önlemleri bildirmektedir (Madde 37, 48, 51, 54 ve 56). WHO Anlaşmasının 21 ve 22. maddelerine dayanılarak hazırlanan Uluslararası Sağlık Kanunu (International Health Statute IHS) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1954 yılında onaylanmıştır (6368 sayılı kanun). IHS nin giriş kapılarında uygulanmasından sorumlu kamu kuruluşu, salgın hastalıklara ilişkin haftalık WHO bülteninin gerektirdiği haller dışında ülkeye girişlerde herhangi bir aşı sertifikasının ibrazını şart koşmamaktadır. 4 Finansman 4.1 Yetkili mercilerden aldığınız finansman garantilerini belirtiniz. TEYOFAK a (müteakiben TEYOFOK) dahil olan ve burada temsil olunan ulusal, bölgesel ve mahalli makamlar, Trabzon un Organizasyona ev sahibi olarak seçilmesi halinde, Festivalin organizasyonun mali sorumluluğunu üstleneceklerini garanti ederler. GSGM, TB, ĐOHOK ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu nun (KYK) garanti mektuplarının orijinalleri ekte verilmiştir. 4.2 Euro üzerinden adaylık bütçenizi belirtin. GELĐRLER (Euro) GĐDERLER (Euro) Bağışlar Danışmanlık ve profesyonel harcamalar TOPLAM Seyahat giderleri Reklam ve tanıtım Teknik destek Adaylık dosyası EOC Değerlendirme Komisyonu Muhtelif TOPLAM Euro üzerinden tahmini EYOF bütçenizi ayrıntılı olarak belirtin. GELĐRLER Euro Kayıt Ücretleri Sponsorlar Nakit Ayni veya takas usulü

10 10 Ticari Sübvansiyon GSGM TB ĐOOHDK KYK Bilet Diğerleri TOPLAM GĐDERLER Euro Euro Konaklama 1. Kategori: Sporcular ve Yetkililer Kategori: IOC, EOC, IF ve NOC lar Kategori: Hakemler ve teknik heyet Kategori: Organizasyon Komitesi ve EOC personeli Mutfak Hizmetleri Törenler ve Özel Etkinlikler 1. Kategori: Sporcular ve Yetkililer Kategori: IOC, EOC, IF ve IOC Kategori: Hakemler ve teknik heyet Kategori: EOC personeli ve gönüllüler Güvenlik ve sağlık personeli Açılış Töreni Kapanış Partisi Kültürel Programlar Toplantılar Diğerleri Ulaşım Otobüs Midibüs Minibüs Otomobil Operasyon Güvenlik Tıbbi&Sağlık Basın Merkezi & Medya Đlişkiler Pazarlama ve Tanıtım Spor Tesisleri Đdare ve Lojistik Pazarlama Tanıtım Internet Sitesi Diğerleri Yeni Đnşaat (Tenis / GSGM) Yeni Đnşaat (Atletizm / GSGM) Yeni Đnşaat (Yüzme / GSGM) Yeni Đnşaat (Sporcu Köyü Yeni Binalar/KYK) Kaplama (Mevcut spor tesisleri / GSGM) Kaplama (Sporcu Köyü) Spor Ekipmanları / GSGM Ücretler, Maaşlar

11 Akreditasyon ve Teknoloji Kabul ve resepsiyon Yayım ve Basımlar Büro ve Malzemeler Gönüllülere yönelik kolaylıklar ve giyim Madalya, Diploma, Hediyeler Sigorta Seyahat Diğer Diğer TOPLAM

12 12 5 Pazarlama 5.1 EYOF için geliştirmeyi düşündüğünüz özgün pazarlama programlarını tanımlayın. Trabzon un Festivale ev sahipliği için seçilmesi halinde, TEYOFOK, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği ve TMOK ile birlikte bir pazarlama stratejisi belirleyecek ve uygulamaya koyacaktır. Burada hedef, gelirlerin ve nihai olarak da organizasyonun kalitesinin mümkün olan en yüksek noktaya taşınması olacaktır. TEYOFOK ve TMOK, yönetimi TEYOFOK tarafından yapılacak tek bir müşterek pazarlama programı geliştirecektir. TMOK, Türkiye ulusal spor federasyonlarının tümüne birden üye olduğu için müşterek pazarlama programında spor federasyonlarının hakları da gözetilecektir. TEYOFAK ve TMOK şu an itibariyle, TMOK ve ulusal federasyonların, büyük kısmı ayni değerli olan pazarlama gelirlerinin parasal karşılığını belirlemek amacıyla bir çalışma yapmaktadırlar. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, geleceğin TEYOFOK u ile TMOK un sahip olacakları pazarlama haklarını birleştiren merkezi bir paket bünyesindeki ürün kategorileri ve bu bağlamda pazarlama ortaklarına verilecek hak kategorileri hakkında bir çalışma gerçekleştirilecektir. Türk ticaret kanunlarında, uluslararası pazarlama programlarının sponsorluk ürün ve hizmetlerinin ücretsiz tanıtımını engelleyen herhangi bir kategorik sınırlama bulunmamaktadır. Türkiye, 1996 yılından bu yana Avrupa gümrük birliğine taraf olduğu için EYOF süresince mal ve hizmet kategorilerine ilişkin herhangi bir korumacı önlemle karşılaşılmasının söz konusu olması da öngörülmemektedir. TEYOFAK, Trabzon kökenliler başta olmak üzere, önde gelen Türk işadamlarının bu önemli organizasyonun istekli ortakları olacaklarına inanmaktadır. Elektronik, turizm, otomotiv, telekomünikasyon, bankacılık, finans, gıda imalatı, perakende, sigorta, tekstil, hava taşımacılığı, yemek ve ikram hizmetleri ile ev ekipmanları sektörleri, TEYOFAK ın ulusal sponsor alması muhtemel sektörler arasındadır. Ulusal sanayinin halen vermiş olduğu veya vermesi beklenen destek standart sponsorluk anlaşmalarıyla sınırlı olmayıp; geniş bir satıcı ağının oluşturulması ve lisans düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinde de ulusal sanayi kuruluşlarından yararlanılması öngörülmektedir. Tedarikçilerin ücretsiz hizmet sunumu şeklindeki ayni katkıları, TEYOFOK un insan ve mali kaynaklarının çok daha etkin bir şekilde kullanımını mümkün kılacaktır. Trabzon un EYOF 2011 in ev sahipliğini alması halinde, pazarlama planı 2007 den başlamak üzere uygulamaya konacaktır. Aşağıda sunulan plan henüz nihai şeklini almış değildir; bu plana, EYOF Komisyonunda görevli uzmanlarla yapılacak görüşmelerin ardından müşterek bir şekilde son hali verilecektir. Pazarlama planının genel çerçevesi kapsamında, yapılacak işler iki ana hedefin karşılanmasına yöneltilecektir: 1. Organizasyonu bir marka haline getirmek ve sponsorluklarını pazarlamak. 2. Ulusal ve bölgesel bazda uygulamaya konacak, sporla entegre edilmiş bir pazarlama iletişim planı tasarlamak.

13 Bu hedeflere ulaşmak amacıyla 7 aşamalı bir pazarlama planı öngörülmektedir: 13

14 14 Adım 1: Birlik Zaman: 2007 Hedef: Organizasyonun bütün aşamalarında birliğin sağlanmasını ve organizasyon ekibi tarafından kabul edilmesini garanti etmek amacıyla kavram, strateji ve genel eylem planının oluşturulması, sunumunun yapılması ve onaylanması. Adım 2: Değer Yaratılması Zaman: 2008 Hedef: Trabzon EYOF 2011 in markalaştırılması (TEYOF 11) ve öncelikle ailelere, çocuklara ve gençlere ulaşmasını sağlayacak şekilde konumlandırılması. Adım 3: Marka Yönetimi ve Đletişim Zaman: Hedef: TEYOF 11 markasının altyapısının hazırlanmasının ardından, öncelikle aileleri, çocukları ve gençleri ve dolaylı olarak da olası sponsorları hedef alan bazı iletişim uygulamaları aracılığıyla TEYOF 11 in marka değerinin maksimize edilmesi. Đletişim stratejileri ve yeni hedef ve uygulamalara ilişkin olarak dönem sonlarında yapılacak araştırma ve değerlendirmeler uyarınca periyodik revizyonlar belirlenecektir. Birinci dönemdeki genel iletişim stratejimiz potansiyel sponsorların bulunmasına paralel olarak marka yönetimi şeklinde yürütülecektir. Đkinci dönemde, iletişim uygulamalarımız halkla ilişkilerle bütünleştirilecek ve hedef müşterilerin Olimpiyatlar hakkında bilgilendirilmesi ve Olimpiyatlara olan ilgilerinin artırılması hedeflerine oturtulacaktır. Bu uygulamalar, yılın ikinci yarısından itibaren hız kazanacaktır. Üçüncü dönemdeki iletişim faaliyetleri, Trabzon şehrinin ve ülkenin tamamının çıkarını Organizasyona odaklanmasına yönelecektir. Organizasyonun ardından izlenecek strateji ise organizasyonda elde edilecek başarının duyurulması şeklinde olacaktır. Adım 4: Satış Zaman: Hedef: Marka değerine katkıda bulunacak ve bu markanın yapısına uygun sponsorların desteğiyle TEYOF 11 in marka değerinin karşılığının alınması. Markanın korunması amacıyla bütün ürünlerin tek bir kurum tarafından yönetilmesi ve bütün pazarlama faaliyetlerinin kontrol edilmesi esastır. Adım 5: Organizasyonun Planlaması ve Uygulama Zaman: Hedef: TEYOF 11 in marka yapısına ve verilen sözlere sadık kalarak ve bütün ana hedeflere ulaşmak suretiyle organizasyonu, tüm zamanların en iyi EYOF u olacak şekilde planlamak ve gerçekleştirmek. Tesislerden hizmetlere, ticari ve sportif başarılardan toplumsal katkıya kadar genel atmosferde bütünlük ve uyumun başarılması.

15 15 Adım 6: Toplam Tatmin Zamanlama: Mayıs-Temmuz 2011 Hedef: TEYOF 11 in ulusal ve uluslararası bazda bütün özel ve yasal kuruluşlara bütün satış sözlerinin yerine getirilmesi ve toplam tatmine ulaşılması Adım 7: Organizasyonun ardından Đletişim ve Pazarlama Zaman: Temmuz Eylül 2011 Hedef: Yaratılan atmosferin ve kazanılan bütün başarıların duyurulması. Bunun sonucu olarak da Festival, sporcular, Trabzon ve Türkiye ye yeni, sportif ticari ve sosyal katma değerin kazandırılması. Bu mutluluğu, bizi bu mutlu sona taşıyan bütün sporcularla paylaşmak ve zaferi birlikte kutlamak. 5.2 Varsa, EYOF a yönelik televizyon yayını planlarınızı belirtin. Trabzon 2011 EYOF un şu an için düşünülen televizyon yayıncısı, bir kamu kuruluşu olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumudur (TRT). Türkiye de yayın yapan beş ve uluslararası yayın yapan iki televizyon kanalına sahip olan TRT, üst düzey uluslararası ve ulusal organizasyonların canlı yayınlanmasında büyük tecrübe sahibidir. Bu tecrübelerin en sonuncusu, 2005 Ağustos ayında Đzmir de düzenlenen 23. Universiade Oyunlarıdır yetkili, hakem ve 450 teknik spor personelinin yanı sıra toplam 131 ülkeden sporcunun katıldığı Universiade Oyunlarında 35 farklı kategoride toplam kişi akredite olmuştur. Yayının her bir aşamasında aktif olarak çalışan 450 kişilik personeli, 14 canlı yayın arabası ve 11 uplink ekipmanıyla TRT, Universiade sırasında toplam 140 saat canlı yayın yapmıştır. 6. Genel Spor Organizasyonu 6.1 Müsabaka Alanları Yarışmalar için önerilen sahaların toplam sayısını, bunların adlarını ve her bir saha için önerilen spor dalı ve etkinlik listesini belirtiniz. Yarışmalar için 14 saha önerilmekte olup Açılış Töreni ve Kapanış Partisinin yeri olarak Hüseyin Avni Aker Stadı önerilmektedir. Bu 15 sahadan 10 u Trabzon kent merkezinde, 5 i ise Trabzon un ilçelerinde yer almaktadır. (Tablo ve Harita A)

16 16 Tablo Tesisin Yeri Harita A üzerindeki numarası Tesisin Adı Trabzon 1 Hüseyin Avni Aker Stadyumu Trabzon 2 Yeni Atletizm Stadyumu Trabzon 3 Kapalı Sergi Trabzon 4 19 Mayıs Spor Trabzon 5 Mehmet Akif Spor Kompleksi Trabzon 6 Mehmet Akif Kapalı Yüzme Havuzu Trabzon 7 Mehmet Akif Spor Vakıfkebir 8 Vakıfkebir Spor Trabzon 9 Yavuz Selim Bulvarı Sporcu Köyüne Uzaklığı Spor Branşı 6 km Açılış Töreni Kapanış Partisi E/B Elemeler/Finaller 6 km Atletizm E/B Elemeler/Finaller 5 km Jimnastik E/B Elemeler/Finaller 6 km Voleybol B Elemeler/Finaller 2 km Tenis E/B Elemeler/Finaller 2 km Yüzme E/B Elemeler/Finaller 2 km Hentbol B Elemeler/Finaller 46 km Hentbol E Elemeler/Finaller 3.5 km Bisiklet E Elemeler/Finaller Trabzon 10 Sahil Yolu 0.5 km Bisiklet E Elemeler/Finaller Trabzon 11 Karadeniz 0 km Basketbol B Teknik Elemeler/Finaller Üniversitesi Spor Sürmene 12 Sürmene Spor Akçaabat 13 Akçaabat Spor Araklı 14 Araklı Spor Yomra 15 Yomra Spor E: Erkekler B: Bayanlar 35 km Basketbol E Elemeler/Finaller 16 km Judo B Elemeler/Finaller 30 km Judo E Elemeler/Finaller 10 km Voleybol E Elemeler/Finaller Ölçüleri 110 x x x ,5 x 23 Seyirci Kapasitesi kişi 5000 kişi 300 kişi 1100 kişi 36 x kişi 50 x kişi 45 x kişi 45 x kişi Yol - Yol - 41 x kişi 45 x kişi 45 x kişi 43 x 415 kişi x kişi

17 17 Her bir spor branşı için önerilen antrenman tesislerinin yerleri, bunların uzaklıklarına ilişkin ayrıntılarıyla birlikte Tablo 6.1.1a da verilmiştir. Trabzon da 5,000 seyirci kapasiteli yeni bir atletizm stadyumunun yapımı için gerekli adımların daha şimdiden atıldığını belirtmek isteriz. Mehmet Emin Ersoy Spor Kompleksi içinde altı adet tenis kortu (2 si kapalı, 4 ü açık) inşa edilecektir. Tablo 6.1.1a Tesisin Yeri Spor branşı E/B Antrenman Sahası Trabzon Atletizm E/B Karadeniz Teknik Üniversitesi Spor Sahası Trabzon Tenis E/B Karadeniz Teknik Üniversitesi Tenis Kortu Trabzon Tenis E/B Mehmet Akif Spor Kompleksi (mevcut ve yeni tesisleri) Trabzon Jimnastik E/B Kapalı Sergi Trabzon Yüzme E/B Mehmet Akif Spor Kompleksi Đlave Tesisleri Trabzon Bisiklet E Yavuz Selim Bulvarı Antrenman Sahasının Sporcu Köyüne Uzaklığı 0 km 0 km 1.5 km 5 km 1.5 km 3.5 km Trabzon Bisiklet E Sahil Yolu 0.5 km Trabzon Hentbol E Fatih Lisesi 7 km Trabzon Hentbol B Tevfik Serdar 6 km Anadolu Lisesi Trabzon Basketbol B Trabzon Lisesi 6 km Akçaabat Basketbol E Fatih Eğitim Fakültesi B 16 km Akçaabat Judo E/B Akçaabat Spor Đlave Tesisleri Akçaabat Voleybol E Fatih Eğitim Fakültesi A Akçaabat Voleybol B Fatih Eğitim Fakültesi C E: Erkekler B: Bayanlar 16 km 16 km 16 km

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2014-AMASYA Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerinden sıyrılamayanlar hiçbir zaman

Detaylı

FISU KIŞ ÜNİVERSİTE OYUNLARI ORGANİZASYONU İÇİN MİNİMUM GEREKLİLİKLER

FISU KIŞ ÜNİVERSİTE OYUNLARI ORGANİZASYONU İÇİN MİNİMUM GEREKLİLİKLER FISU KIŞ ÜNİVERSİTE OYUNLARI ORGANİZASYONU İÇİN MİNİMUM GEREKLİLİKLER TERCÜME : DIŞİLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILMIŞTIR. 1 İçindekiler Giriş Kısaltmalar ve terimler FISU ile ilişkiler - FISU CSU FISU

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 Ağustos-2009 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR; HİZMET ETME VARDIR. 2 HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 28 Mart 2004 Belediye Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 927. sayısı ile karşınızdayız. Mart ayında çıkan bu sayımızla, koopretatifçilik alanına mütevazi katkımızı sürdürmeye devam

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 M. o DERGISI 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA İÇİNDEKİLER IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı