SENTETİK SIZDIRMAKLARIN SEÇİMİ VE TASARIMINDA GENEL ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENTETİK SIZDIRMAKLARIN SEÇİMİ VE TASARIMINDA GENEL ESASLAR"

Transkript

1 SENTETİK SIZDIRMAKLARIN SEÇİMİ VE TASARIMINDA GENEL ESASLAR Doç.Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ Yıldız Teknik Ü., Çevre Müh.Böl., İSTANBUL Çevre Dergisi ÖZET İlerlemiş ülkelerde, daha doğrusu çevre problemi çok büyük olan ülkelerde, katı atık depolanması dizaynındaki düşünceler hızla değişerek gelişmektedir. Özellikle zararlı atıkların çevreyi tehdit etmeksizin depolanması için karmaşık tasarımlar gerekmektedir. Hatta, bazen evsel katı atık depo dizaynında bile zararlı atık depo yerleri dizayn düşüncelerine benzer düşünceler söz konusu olmaktadır. Bu yayında, Sentetik sızdırmazlarm seçimi, depo yerindeki tasarımı ve inşası ele alınmakta. Sentetik sızdırmazlar, polimerik membranlar ve asfalt katkılı sızdırmazlar şeklinde sınıflandırılırlar. Bu çalışmada çoğunlukla; polimerik sızdırmazlar üzerinde durulacaktır. 1. GİRİŞ Katı atık depo yerlerinden sızan suların çevreyi tehdit etmeden uzaklaştırılması, depo yerlerinde taban ve son örtü için sızdırmaz kullanmayı zorunlu hate getirmiştir. Önceleri evsel katı atıklar için sıkıştırılmış kil sızdırmaz kullanılmaktaydı. Fakat, zamanla gelişen analitik ölçme teknikleri evsel atıklardan sızan sularda insan sağlığı için son derece zararlı kansorejen bileşiklerin bulunduğunun belirlenmesine neden oldular. Bu bileşikler son derece eser konsantrasyonlarında bile insan sağlığı üzerinde tehlike doğurma riskine sahiptirler. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde bugün zararlı atıkların depolanması için gerekli olan çoklu sızdırmaz tabakaları uygulaması, evsel atıkların depolanmasında da uygulanmaya başlanmıştır. Bunun için, genelde iki sızdırmaz tabaka uygulaması yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Oluşacak yeraltı suyu kirlenmesini izlemek için izleme kuyularının açılması, sürekli su örnekleri alma ve bunların sayısı belirsiz bileşiklerce analizlerini yapmak için çok büyük harcamalar sözkonusudur. Ayrıca, kirlenmiş ortamın tekrar kirletici maddelerden arındırılması da çok büyük masraflar gerektirmektedir. Bu nedenle, en az iki sızdırmaz tabakanın inşası, iki ayrı toplama sisteminin kurulmasına imkan vermektedir. Üstteki toplama sistemi depo yerinde oluşan sızıntı sularının arıtılmak üzere toplanmasına yararken, ilk sızdırmaz tabakanın altındaki ikinci toplama sistemi ise ilk sızdırmaz tabakasının görevini yapıp yapmadığını kontrol etmek için olanak sağladığından ayrıca masrafı son derece büyük olan bir izleme sisteminin kurulmasına gerek bırakmamaktadır. Buradan ilk sızdırmaz tabakanın önemi ortaya çıkmaktadır. Kil sızdırmazların permeabilitesi genelde 1~ 7 cm/sn civarında elde edilmektedir. Katı atık depo yerlerinin çevre için tehlike oluşturma ömürleri 1 yıl olarak kabul edildiğinden, kil sızdırmazların en az 3.5 m kalınlığında olması gerekmektedir. Üstelik kirleticilerin kurulmuş depolarda kil sızdırmazlardan beklendiğinden daha önce geçtikleri, diffüzyonun adveksiyondan daha etkin olduğu saptanmıştır. Bu durum, kalınlığın daha da fazla olmasını gerektirmektedir. Bu kadar kalınlıkta kil tabakası oluşturmanın zorluğu ortadadır. Bu nedenle, hidrolik iletkenliği l O' 11 cm/sn'den az olan sentetik sızdırmazlar kullanılmaktadır. İki tabakalı sızdırmaz sisteminde genelde ilk sızdırmaz tabaka sentetik sızdırmaz türlerinden biriyle oluşturulmaktadır. İkinci tabaka ise kil veya yine sentetik sızdırmaz olarak seçilmektedir. Fakat, sentetik sızdırmazların maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle ikinci sızdırmaz tabaka inşası için kil sızdırmazlar tercih edilmektedir. Yukarıda anlatılan durum ve tercihler A.B.D. içindir (1,2). Almanya, Hollanda, İtalya, Tayvan, Avusturya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde ise tek tabaka sentetik sızdırmaz tabaka kullanılmaktadır (3). Kanada da ise kullanılması giderek benimsenmekte, ancak yine de depo yerine özel dizaynlar genel yaklaşım olarak kabul edilmektedir (4). Asfalt veya asfalt katkılı toprak sızdırmaz tabaka inşası da sentetik sızdırmazlar kapsamına girmekte ise de bu konudaki uygulama azlığı nedeniyle bu çalışmada daha çok esnek-plastiklevha sızdırmazlar üzerinde durulacaktır.

2 Ekoloji 2. SENTETİK SIZDIRMAZLAR Sentetik sızdırmaz üretimi için çok çeşitli termo-plastik türü polimerler kullanılmaktadır. Sentetik sızdırmazlar, çoğunlukla "Jeomembran" olarak da isimlendirilirler. Polimerlerin fiziksel özelliklerine etki eden belli başlı faktörler; moleküllerin boyutu, polimer içindeki farklı molekül boyutlarının dağılımı ve her molekülün şekli ve yapısı. Polimerlere son ürünün istenen gayelere daha uygun olması için çeşitli katkı maddeleri ilave edilmektedir. Sayısız polimerler ve katkı maddeleri ile binlerce formülasyon gerçekleştirmek olasıdır. Buna karşı, uygulamada sadece formülasyonların birkaçı kullanılmakta ve bunlar kendilerini oluşturan polimer türleri ile isim almaktadırlar. Aşağıda en çok kullanılan polimer türleri sıralanmıştır. 1. Butil lastiği 2. Klorlu polietilen (CPE) 3. Kloro-sülfonath polietilen (CSPE) 4. Etilen-propilen lastiği (EPDM) 5. Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) 6. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 7. Polivinilklorür (PVC) Bu polimerlerin olumlu ve olumsuz yönleri aşağıda sırasıyla belirtilmiştir: Butil Lastiği: - UV ışınına, ozona ve havayla yıpranmaya - Yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılabilme, - Suyla kabarma olasılığı az, - Fiziksel zorlamalara - Hidrokarbonlara karşı dayanıklılığı az, - Dikilmeleri zor. Klorlu Polietilen (CPE): - UV ışınına, ozona ve havayla yıpranmaya - Yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılabilme, - Dikilmeleri kolay, - Kimyasal maddelere, asitlere ve yağlara dayanıklılığı az, - Kötü dikiş kalitesi, Klorosülfonath Polietilen (CSPE) - UV ışınına, ozona ve havayla yıpranmaya - Düşük sıcaklıklarda kullanılabilme özelliği, -Kimyasal maddelere, asitlere ve yağlara - Bakterilere karşı - Fiziksel zorlamalara karşı dayanıksız, - Dikilme zorluğu. Etilen-Propilen Lastiği (EPDM): - UV ışınına, ozona ve havayla yıpranmaya - Fiziksel zorlamalara - Su ile şişmeme yani su tutmama özelliği, - Yağlara, hidrokarbonlara ve solventlere karşı dayanıksız, - Zayıf dikiş kalitesi. Düşük ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen (LDPE ve HDPE): - Genelde kimyasallara karşı - Fiziksel zorlamlara ve dikişe - Düşük sıcaklıklarda kullanılabilme, - Delinme olasılığı. Polivinil Klorür (PVC): - İyi işlenme, kullanma kolaylığı, - Fiziksel zorlamalara - Dikilmesi kolay, - UV, ozon, sülfür ve havayla yıpranmaya dayanıksız, - Yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanma zorluğu. 3. SENTETİK SIZDIRMAZ (MEMBRAN) SEÇİMİ Aynı sınıftaki tüm membranlar aynı bileşime sahip değillerdir. Bu yüzden, her sentetik membranın, sızdırmasızın tek tek testi, belli standart özellikleri sağlayıp sağlamamasına dayanmaktadır. Bir membranın seçiminde rol alan etkenler sırası ile aşağıda ele alınmıştır Bakteri, Kurt ve Bitkilerin Doğurduğu Zararlar Genelde, membranlardaki reçineler mikrobiyolojik atığa karşı dayanıklıdırlar. Fakat, katkı maddeleri dayanıklı değildir. Bazı atık türleri TEMMUZ-AGUSTOS-EYLUL 1994 SAYI: 12

3 Çevre Dergisi için mikrobiyal ilgi beklendiği için uygun katkı maddesi seçiminde çok dikkatli olunmalıdır. Mikrobiyal bozulma olasılığı için bazı testler mevcut ise de bunlar uzun süreli testler değillerdir (5). Böcek ve kurtlar plastiklere çok zarar verebilmektedirler. PVC, polietilene göre farelerce daha fazla ilgi görmekte ve zarara uğratılmaktadır. Belli çim türleri, sentetik membran boyunca filizlenebilir ve nüfuz edebilir. Bu tür bir zararı önlemek için, sentetik sızdırmazların yerleştirilmesinden önce herbisit kullanılması önerilmektedir. Buna karşın, sentetik sızdırmazlarla sızdırmaz yapılan kanallarda bitki köklerinin membranlara nüfuz etmediği görülmüştür Kullanılabilirlik Yerleştirme fiyatı, sızdırmazın kullanılabilirliğindeki kolaylığa bağlıdır. Kalın sızdırmazlar (1.5 mm ve yukarısı) daha iyi kullanma toleranslarına sahip olma avantajına sahiptir. Kalın sızdırmazlarm dikilmeleri sırasında daha az yırtılma problemi çıkar. Kalın sızdırmazın olumsuz yanı ise ağır olması ve taşınması için özel ekipman gerekmesidir. Sentetik membran sızdırmazlar, gerek yerleştirme öncesinde ve gerek yerleştirirken, gün boyunca meydana gelen hava sıcaklığındaki değişimlerden etkilenmemelidir. Dikme kolaylığı da önemli bir etkendir. Genelde, dikilmesi daha zor olan sızdırmaz membranlar kimyasal olarak daha dayanıklıdırlar. Dikişin uzun süredeki dayanıklılığı düşünülmelidir. Atığa uzun süre maruz kalmış membran dikişlerinin durumu da düşünülmelidir. Eski depo yeri yanına yeni bir depo ilavesi durumunda eski membrana dikiş yapılabilmelidir. Membranın yaşlanması, daha sonraki tamir gibi ilave işlemlere engel olmamalıdır. Örneğin, hypalon'un toprak tabakası ile korunmuş olsa bile l yıl sonra tekrar dikilebilirle özelliğini kaybettiği bilinmektedir Atıkla Uygunluğu Atıktan sızan su ile sızdırmazın kimyasal uygunluğu belirlenmelidir. Bunların denenmesi, bir plakanın atık sızıntı suyu veya atığın sulu karışımına daldırılması suretiyle yapılmaktadır. Sızdırmaz membran örneklerinin tek veya çift tarafı sızıntı sularına 12 gün temas ettirilir ve sonra çeşitli fiziksel özellikler araştırılır. Buna ilaveten membranda sızıntı suyunun difüzyonuna dayanan testler de mevcuttur. Fakat, genelde sızıntı suyuna daldırma testi kullanılmaktadır. Sentetik sızdırmazların sızıntı suyu ile uygunluğuna ilave olarak yerel toprak yapısı ile de uygun olup olmadığı test edilmelidir. Doğal olarak oluşan metal oksitleri, klorürler, kükürt bileşikleri ve bazı organik bileşikler membranla tepkimeye girebilirler. Yüksek veya düşük ph'lı toprak da membranı parçalayabilir. Sentetik sızdırmaz türlerinin çeşitli zararlı atık türleri ile uygunluğu Tablo l. de gösterilmiştir. Sızdırmaz Kostik Petrol Çamuru Asidik Çelik Üretim. Çamuru Elektro Kaplama Çamuru Toksik Pestısitli Atık Karışımı Petrol Rafinerisi Çamuru ilaç. Endüstrisi Alıkları Laslik ve Plastik Atığı Bulil Lastiği t - Klorlu Polietilen _ -t- Klorosülfonatlı Polietilen 4 _ -f Etilenpropilen Lastiği -t- _ Düşük Yoğunluklu Polietilen C Û -t- -t- Polivinilklorür -f -f f Tablo-1: Sentetik membran türlerinin zararlı atıklarla uygulanması (=Uygun, -=Uygun değil, =UygulanabiIir) TEMMUZ-AGUSTOS-EYLUL 1994 SAYI: 12

4 Ekoloji 3.4. Mekanik Özellikler Mekanik özellikleri belirlemek için yapılan testler: a) Çekme gerilmesi b) Yırtılma direnci c) Genleşme direnci d) Düşük sıcaklık kırılganlığı e) Çevresel fiziksel zorlama direnci f) Permeabilite g) Yoğunluk h) Eriyik akma indeksi ı) Karbon siyahı dispersiyonu i) Sıcaklıkla yaşlandırma gibidir. Ayrıca, sızıntı suyu ile temas oluşan mikrobiyolojik bozundurmanın etkisinin tespiti de sözkonusudur. Buradaki testlerin çoğu sızdırmazın yerleştirilmesi ile ilgilidir. 4. EN ÇOK KULLANILAN SENTETİK MEMBRAN TÜRÜ: POLİETİLEN Birçok polimer türleri geçmiş pratiklerde kullanılmış iseler de öyle gözükmektedirki HDPE ve LDPE birçok örneklerde tercih edilmişlerdir. Bunlara alternatif olabilecek yeni polimerler geliştirme çabaları vardır. Polietilen birçok polimer reçinelerinin genel ismidir. Polietilen reçinenin uygun olarak seçilmesi çok önemlidir. Boru üretiminde kullanılan reçineler kaliteli sızdırmaz üretimi için idealdir. Polietilen kristalize bir polimerdir. Genelde düzenli tabakalar şeklinde oluşurlar. Bu tabakalar da düzensiz olarak küresel şekiller oluştururlar. Polietilenin fiziksel özellikleri, bu küresel düzenlenişin boyutu, şekli ve düzenlenişlerine bağlıdır. Daha küçük çaplı küresel düzenlenişle kırılmaya karşı daha yüksek direnç sözkonusudur. Polietilendeki kırılganlık bu küresel düzenlenişin boyutundaki artma ile artar. Keza, molekül ağırlığı dağılımı da kırılganlıkta önemli rol oynar. Düşük moleküllü türler, yüksek moleküllerin arasını doldurarak kırılganlığı önlerler. Bir polimerde kristal ve amorf yapıların her ikisi birden bulunur. Kırılma olayı genelde daha çok amorf yapının hakim olduğu kısımlarda meydana gelir. Polimerde 3 amorf yapı öğesi mevcuttur: l- bağ molekülleri, 2- lamelli yapıdan çıkmış, porsumuş ipçikler, 3- ip uçları. Bağ moleküllerinin varlığı polietilene bir esneklik de vermektedir. Bu nedenle belli oranda bağ moleküllerinin bulunması da istenir. Bağ moleküllerinin sayısını kontrol edecek 3 parametre l- molekül ağırlığı, 2- komonomer içeriği, 3- yoğunluktur. 5. TİCARİ SENTETİK SIZDIRMAZ TÜRLERİ 3 tip ticari sentetik sızdırmaz (membran) mevcuttur: 1- Takviyesiz: Bunlar fabrikada haddeleme (extrusion) veya perdahlama (callendering) gibi metotlarla üretilirler. Haddelenmiş sızdırmazların genişliği m ve kalınlığı.25-4 mm arasında değişir. Perdahlanmış sızdırmazm genişliği ise l m ve kalınlığı.25-2 mm arasında değişmektedir. 2- Takviyeli: Dokuma veya dokuma olmayan jeofabrikler, polimerik bileşiklerle kaplanır. Genelde kalınlıkları mm arasındadır. Membran genişliği jeofabriğin genişliğine bağlıdır. 3- Lamineli: Dokumasız bir jeofabrik, sentetik bir membran (genelde takviyesiz) laminelenerek perdahlanır. Kalınlık ve genişliği jeofabriğin ve sentetik membranın kalınlık ve genişliğine bağlı olarak değişir. 6. MALİYET Sentetik membranlarm fiyatı kalınlıkları ile orantılı olarak, fabrikada üretim, taşıma, depo yerine yerleştirme ve dikme giderlerini içerecek şekilde 1988 yılı itibariyle döşenen her m 2 sızdırmaz için 3-14 Amerikan doları arasında değişmektedir. Bu maliyet, sızdırmaz altının düzeltilmesi, toplama sisteminin kurulması v.b. çalışmaları kapsamaz. Sızdırmazların depo yerlerine döşenmesi maliyetleri yüksektir. Fakat, kirlenmiş yeraltı sularının tekrar temizlenmesi için harcanan zaman, emek ve masraflar çok daha fazladır. Ayrıca, kirlenmiş olan yeraltı sularının 1-2 yıllık temizleme süreci boyunca kullanılamaması da önemli bir mahzurdur.

5 Çevre Dergisi 1. SENTETİK MEMBRAN SIZDIRMAZLARIN TASARIMI Sentetik sızdırmazların depo yerine yerleştirilmesi için çeşitli tasarım düşünceleri söz konusudur (7,8,9). Bunlardan en önemlisi şev boyunca yerleştirilecek sızdırmazın kaymasını ve toplanmasını önlemek için uygun şekilde tutucu desteklere gereksinme vardır. Bu nedenle kullanılan tasarım alternatifleri Şekil la-le'de gösterilmiştir. Bu alternatiflerin bir kısmı vidalama ve bir kısmı da hendeklerle tutturma şeklindedir. Genelde sızdırmazın zedelenmesi istenmediği için hendekle tutturma tercih edilmektedir. Bu çalışmada hendekle tutturma tasarımı incelenecektir. 9UEÖİM, ÇEÜKVIDA BETON Şekil-ld: Sızdırmaz tutturulması: 4. Alternatif ÇELİK VİDA PLASTİK CONTA SIZDIRMAZ % l EĞİM A-15 CM BETON PLASTİK CONTA.."" SIZDIRMAZ 6 CM DERİNLİKTE BETON- L MİNİMUM 3 CM YARIÇAP Şekil-la: Sızdırmaz tutturulması: 1. Alternatif SIZDIRMAZ Şekil-le: Sızdırmaz tutturulması: 5. Alternatif 7.1. Tutma Hendeği Tasarımı Membranların kaymasını önlemek için açılacak hendeklerin boyutlarını belirlemek gerekmektedir (9). Şekil 2'de sentetik membran tasarım değişkenleri verilmiştir. A noktasındaki göz yumulacak en yüksek çekme [Fp], denklem l ile belirtilmiştir: SfZDIRMAZ Şekil-lb: Sızdırmaz tutturulması: 2. Alternatif HENDEK D = 3-4 CM % l EĞİM SIZDIRMAZ D ' MİNİMUM 3 CM YARIÇAP Şekil-Ic: Sızdırmaz tutturulması: 3. Alternatif Fp = Q y t (1) Burada; Qy= Sentetik membran arızalanma gerilimi t= Sentetik membran kalınlığıdır. Arızalanmaya direnç gösteren toplam kuvvet [FR], toprak örtü ile kaplanmış olarak: FR= Ts h b tan5 w LA tan5 (2) Y s = Toprak birim ağırlığı b= Hendek genişliği h= Hendek derinliği 5= Membran ile toprak arasındaki sürtünme açısı w= Sentetik membranın birim alanı başına düşen ağırlık

6 Ekoloji Örtü Toprak \ Sızdırmaz W= Şevdeki toprak ağırlığı (=Y S h'd/sinp) p= Şevin zeminle yaptığı açı EF= Emniyet faktörü 7.3. Örtü Toprağı Kaymasının Kontrolü Örtü toprak, eğer membranla yeterince sürtünme sağlayamazsa aşağıya doğru kayacaktır. Bu amaçla bazen membran altına ve üstüne jeotekstiller konulmaktadır. Böyle hallerde, jeotekstil ile membran arasındaki sürtünme açısı son derece düşük olmaktadır. Bu tür temas yüzeylerinde genelde söz konusu olan sürtünme açıları: - toprak-sentetik membran arayüzeyi: toprak-jeotekstil arayüzeyi: 3-23 Sentetik membran-jeotekstil arayüzeyi: 23-6 şeklindedir. HDPE endüşük sürtünme açısına sahiptir. Deneysel datanın olmadığı durumlar için, kumlu örtü toprağı ile HDPE sızdırmazları için aşağıdaki değerler kullanılabilir: - toprakla sentetik membran: 17 - toprakla jeotekstil: sentetik membranla jeotekstil: 6-8 Toprak kaymasına karşı emniyet faktörü (9): Şekil-2: Sentetik Membran Tasarım Değişkenleri Atık konulmamış boş depolardaki sızdırmaz ve örtü toprağının kaymaması için gerekli toplam kuvvet [Frc]: F rc = T s (hh') b tanö (wt s ) LA tan5 (3) w,t s ile kıyas edildiğinde çok küçük olduğu görülür. Frc hesabında 1.2 ile 1.5 arasında değişen emniyet faktörü alınır İzin Verilecek Araç Ağırlığı Membran kaymasına, yırtılmasına veya incelmesine neden olacak ağır araçların sentetik sızdırmaz üzerinde dolaşmasına izin verilmez. İzin verilir maksimum araç ağırlığı [T] aşağıdaki denklem ile hesaplanır. Herhangi bir araç, membranın üzeri toprakla örtülmezden önce depo yerine alınmamalıdır (9). W sinp = W cosp tan8 F rc Qyt/EF (4) EF = W cosp x tanö / (W sinp) = tanövtanp (5) 8. SENTETİK SIZDIRMAZ İNŞASI Sentetik sızdırmazlar killere göre daha az kullanılmaktadır. Sentetik sızdırmazların inşasında daha az iş söz konusudur. Fakat, daha fazla dikkat gerektirirler. Depo tabanının, sentetik sızdırmaz (membran) yerleştirmezden önce hazırlanması gerekir. Taban dizayn gereklerine göre uygun toprak türleri ile hazırlanmalı cm'den iri herhangi bir danecik içermemelidir. Yerleştirmeden sonra sıkıştırılmalıdır. Bitki üremesini önlemek için herbisit ilavesi yapılmalıdır. Araçların geçeceği yerlerin planı önceden hazırlanmalıdır. Hiçbir zaman araçlar tamamlanmış sızdırmazların üzerinde gezdirilmemeli ve bırakılmamalıdır. Sadece dikme ekipmanı, dikiş test etme ekipmanı ve gerekli personelin enaz sayısının membran üzerinde olmasına izin verilmelidir. Mümkünse dikiş yerleri sızıntı suyu toplama hatlarından enaz l m uzakta olmalıdır. Bu, önceden yapılacak bir planlama ile sağlanabilir. Tabanın üstüne sızdırmazı yerleştirmeden önce ayak izi veya diğer baskı yapıcı şeylerin izlerinin kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. Dikişler dikilecek iki membran ucu altına ince şerit halinde bir sızdırmazın yerleştirilip dikilmesi ile yapılmaktadır. Personelin ağır cihaz taşımamaları, ağır bot giymemeleri ve hatta karda batmadan yürümeyi sağlayan tenis türü ayakkabı giyilmesi için mürettebat donatılmalıdır. Membranın yerleştirildiği sırada 24 km/saat'ten daha hızlı rüzgar esmemesine dikkat edilmelidir. Dikme işi membran üreticisinin önerdiği hava sıcaklıklarında yapılmalıdır. Siyah oldukları için sentetik sızdırmazlar güneşli günlerde çok fazla ısınırlar. Yüksek sıcaklığın uygun olduğu sızdırmazlar için uygun olan sıcaklık aralığı 4-27 C'dir. Düşük sıcaklık gerektiren sızdırmazlar için ise sıcaklığın 3 C'den yüksek olmaması gerekmektedir. Gün boyunca meydana gelen sıcaklık farkı nedeniyle, gün boyunca yapılan dikme sonucunda dikiş

7 Çevre Dergisi yerlerinde büzülmeler, kırışıklıklar meydana gelmektedir. Genelde, dikme işi sabahleyin güneş ışınlarının yükselip sızdırmazlar üzerindeki çiğleri buharlaştırmasından sonra yapılır (özellikle haddelenmiş sızdırmazlarda buna dikkat edilir). Eğer sızdırmazlar yağmur sonrası halen ıslak durumda ise kaynak işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle dikiş işleminden önce sızdırmazların kaynatılacak yerleri kurutulmalıdır. Eğer dikme işinin bitmesine birkaç dakika kalmış ise dikilecek yerler koruyucu portatif bir çadır altında dikilmeye devam edilebilir. Dikilecek çok yer varsa yağmur durduktan sonra kurutma yapılarak işe devam edilir. Çökme ölçüm kolonları, özellikle çamur depoları olmak üzere depolarda 3 m aralıklarla zamanla meydana gelecek çökmelerin miktarını belirlemek için yerleştirilmektedir. Bunların sızdırmazlar üzerindeki yerleştirilmeleri Şekil- 3'deki gibi tasarlanır. Ayrıca, oluşan gazların ventilasyonu için depo üstündeki son örtüde kullanılan sızdırmaz için uygulanacak tasarım Şekil-4'te gösterilmiştir. PVC llanş t * 3 cm 1..,.., PVC levha \ \ \ 5cm çapında -- PVC botu Şekil-3: Çökme Ölçüm Kolonu Dizaynı PVC kapak Şekil-4: Depo Gazı Ventilasyonu-Son Örtü Membranı Bağlantı Dizaynı Her15cm'da 1 25cm çapında 4 delik ' Jaotekstil rson Örtü Ustu / Sızdırmaz Üstündeki Örtü 3t=/ z / 1cm çapında PVC Gaz Bacası Senlalik MemDran Üst Örtü yıkanmış çakıl (2.5 ila 4cm çapında aanelar) 4- Kum Tabaka Sızdırmaz taşınması her aşamada çok dikkatli yapılmalıdır. Depo yerinde sızdırmazların fazla indirilip kaldırılmaması için cm kalınlığında sızdırmaz öbekleri bir plana göre depo yeri inşaatında dağıtılmalıdır. Sentetik sızdırmazlar UV ışınlarından etkilenmektedirler. Bunların depo yerinde örtülerek muhafaza edilmesi gerekir. Yada bir barakada kullanılana kadar bekletilmelidir. Eğer hava sıcaklığı da yüksekse baraka havalandırılmalıdır. Üreticinin depolama için önerdiği kurallara tamamen uyulmalıdır. Birçok dikme metodu mevcuttur. Genelde kullanılanları: 1) Isıl teknikler (sıcak hava, sıcak metal v.b.) 2) Çözücüler, tutkallar ve çimentolar 3) Haddeleyerek kaynatma (sadece HDPE) 4) Vulkanizasyon olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin seçiminde üretici firmanın dikme metodu önerisine uyulmalıdır. Dikme cihazlarının kullanılması sadece usta kişilerce yapılmalıdır. HDPE dikilmesi için sıcak metal eritmesi ve haddeli kaynatma metodları uygulanmaktadır. Sızdırmazların dikilmesi sırasında meydana gelen kusurlar gerekli araçlarla yamandıktan sonra meydana gelen bu kusurlu yerler depo planı üzerinde işaretlenmelidir. Çalışma hassasiyetini değerlendirme bakımından ölçü olarak her dekarda en fazla 2 yamanmış yer olması istenir. Yerleştirme işlemi biter bitmez sentetik membranlar toprak veya atıkla örtülmelidir. Esasen kalite kontrolü için arazi metodları mevcut ise de kesin sonuçlar laboratuvarda yapılan testlerden sonra alınır. Laboratuvar analizleri çok hızlı yapılmalıdır. Depo yanında hazır toprak yığınları bulunmalı, test biter bitmez membranların üstüne toprak serilmelidir. Bu toprakta 1.25 cm'den iri daneler olmamalıdır. Toprağın membranın üzerine hızla ve belli yerlerine bırakılmasından ve düzensiz yayılmasından kaçınılmalıdır. İlk etapta en azından 3 cm kumlu toprak yayılmalıdır. Toprak itilmesi de yavaşça yapılmalıdır. Ayrıca depo üstünde hareket edecek araçlar için patikalar yapılmalıdır. Membranın toprakla örtülmesi işi çok ciddiye alınmalı ve hassas olarak yapılmalıdır. Bunun için membran yerleştirme süresinin %5 ila %1 kadarı za- TEMMUZ-AGUSTOS-EYLUL 1994 SAYI: 12

8 Ekoloji man harcanması gözden çıkarılmalıdır. Toprak yayılması ve düzeltilmesi sırasında çok hafif araçlar kullanılmalıdır. İlk atık tabakası yayılmalı ve hafif araçlarla sıkıştırılmalıdır. İlk atık bu nedenle iri atıklardan olmamalıdır. İhale şartında garanti de olmalıdır. Bu nedenle proje fiyatı yükselecektir. Ayrıca, membran üreticisinin de garantisi olmalıdır. Yani üretici firmanın membranı taşıyıp yerleştirmesi ve gerekli arazi ve laboratuvar testlerini yapması garantisi ihale şartında bulunmalıdır. Üreticiler genelde membran dayanıklığı, membran rulolarının sahaya taşınması ve ürün kalitesi için garanti vermek istemektedirler. Proje sahipleri garantiler arasında seçim yapmalıdırlar. Üretim ve yerleştirmedeki tecrübe de ayrıca önemlidir. 9. ASFALT SIZDIRMAZLAR Asfaltın doğrudan doğruya toprakla veya beton ile karıştırılması ile de sentetik sızdırmaz oluşturulmaktadır. Her iki durumda da asfalt, %7-9 civarında karıştırılmaktadır. Fakat bu karışım normal yol asfaltından daha fazla mineral katkılı olmaktadır. Mineral katkının fazla olması ile sızdırmaz yapımı daha kolaylaşmaktadır. Asfalt karışımı bu sızdırmazm normal asfaltlama iş makinaları ile döşenebilmesi gibi bir avantaj söz konusudur. Asfalt karışımı sızdırmazlar için önerilen kalınlık 1-25 cm arasıdır. Şev eğimlerinin 1.3'ten küçük olması istenir. Asfalt-beton karışımları ile 1~ 7 cm/sn'den düşük permeabilite elde edilirken asfalt-toprak sızdırmazı ile 1-3 cm/ sn gibi yüksek permeabilite sözkonusu olmaktadır. Ayrıca, fiziksel zorlanmalara karşı dayanıklılık yönünden asfalt-toprak karışımı yaklaşık 15 kez dezavantajlıdır. Asfalt sızdırmazlann atıklarla uygunluğu üzerine Haxo ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (1); asfalt katkılı sızdırmazlar evsel katı atık sızıntı suları ile çeşitli zararlı toksik atıklara 56 ay süre ile maruz bırakılmış ve özellikle yüksek organik bileşik içeriğinin ve çok düşük ph'nın sızdırmazı tahrip ettiğini belirlemişlerdir. Hatta, evsel atıkla da bazı problemlerin olabileceği belirtilmiştir. 1. SONUÇ Zararlı atıkların dünyamıza getirdiği yüklenmeler giderek artmaktadır. Bu yüklenmelerin doğurduğu çevre ve sağlık problemlerini gidermek veya enaza indirmek için yapılan çalışmalar, problemlerin artan çeşitliliği ve yükü karşısında giderek karmaşıklaşmaktadır. Örneğin, önceleri evsel katı atıkların depolanması için kil sızdırmazlar yeterli önlem olarak görülmüştür. Zararlı atıkların daha iyi izlenebilmesi için yapılan analitik teknolojisi gelişmeleri, evsel atıkların dahi çok zararlı bileşikleri içerdiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, biri sentetik sızdırmaz olmak üzere çift tabaka sızdırmaz uygulamasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Sentetik sızdırmazlann tasarımından önce atıkla uygun olup olmaması konusu yani seçimine önem verilmesi gereken bir noktadır. Ayrıca, yerel toprak örtüsü ile uygunluğu da araştırılmalıdır. Atıkla ve toprak yapısı ile uyuşumuna ek olarak, kolay işlenebilme ve atık yerleştirilmesinden sonraki fiziksel mukavemet gibi durumlar araştırılmalıdır. Genelde, istenen durumlara uygunluk bakımından polietilen türü sentetik sızdırmazlar tercih görmüşlerdir. Sentetik sızdırmazlann hava koşullarından çabuk etkilenmeleri nedeniyle sızdırmaz yerleştirilmesi olabildiğince seri olarak yapılmalı, sızdırmaz üzerinde hafif araçların kullanılmasına dikkat edilmeli ve sızdırmaz delinmemelidir. Sızdırmaz yerleştirmezden önce plan yapılmalı ve sızdırmazdaki yama yerleri bu plan üzerinde kaydedilmeli ve bu rapor saklanmalıdır. KAYNAKLAR 1. Federal Register, "Hazardous and Solid Waste Amendments of 1984", USEPA, "Minumum Technology Guidance on Double Liner Systems for Landfills and Surface Impoundment; Design, Construction and Operation", Draft EPA/53-SW-85-14, Cadwallader, M.W., "Synthetic Flexible Membrane Liners in Waste Disposal Facilities: Guidelines for Proper Selection, Specification and Copliance with Govemment Regulations", HazPro'86, National Research Council of Canada, "Geotechnical Aspects of Waste Disposal 2. Associate Committee on Geotechnical Research, Technical Memorandum, No. 135.", American Society for Testing and Materials (ASTM), "Annual Book of ASTM Standards", Martin, J.M., Johnson (Jr), J.H., "Hazardous Waste Management Engineering", Van Nostrand Reinhold Company, Haxo, H.E. et al., "Liner Materials for Hazardous and Toxic Wastes and Municipal Solid Waste Leachate", Noyes Publications, Kays, W.B., "Construction of Linings for Reservoirs, Thanks and Pollution Control Facilities", Wiley-Interscience, Bagchi, A., "Design, Construction and Monitoring of Sanitary Landfill", Wiley-Interscience, Haxo, H.E. et al., "Liner Materials Exposed to Hazardous and Toxic Wastes" EPA/6/2-84/169, 1985.

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Katı Atıkların Düzenli Depolanması. Enes KELEŞ Mart / 2015

Katı Atıkların Düzenli Depolanması. Enes KELEŞ Mart / 2015 Katı Atıkların Düzenli Depolanması Enes KELEŞ Mart / 2015 İÇİNDEKİLER Katı Atık Nedir? Düzenli Depolama Nedir? Katı Atıkların Sınıflandırılması ve Bileşimi Bertaraf Yöntemleri Katı Atıkların Düzenli Depolanması

Detaylı

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır. Ruvitex İndustry AD şirketi, anonim ortaklık olarak 2011 yılında Ruse şehrinde kurulmuştur. Orta ve Doğu Avrupa nın en büyük plastize edilmiş polivinil klorür (PVC) fabrikalarından biri olan Ruvitex İndustry

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

KALE YAPI YALITIM SU YANLITIMININ ÖNEMİ

KALE YAPI YALITIM SU YANLITIMININ ÖNEMİ SU YANLITIMININ ÖNEMİ Yağmur, kar, yeraltı suyu ve yapılarda kullanılan suyun sızması gibi yollarla binalara nüfuz eden su ve nem; başta taşıyıcı sistem olmak üzere tüm yapı elemanlarına zarar verirken,

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

DİLATASYON SU YALITIMI

DİLATASYON SU YALITIMI DİLATASYON SU YALITIMI 1. Genel Farklı yapısal hareketlerin karşılanabilmesi için yapılar arasında bırakılan dilatasyon derzlerinin su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Yapılarda meydana gelen kaçakların

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar.

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar. 1. Dispersiyon Boyar Maddeleriyle Polyesterin Boyanması Dispers boyar maddenin polyester liflerine karşı afinitesi oldukça yüksektir. Fakat elyaf içine difüzyonu oldukça yavaştır. Dispers boyar maddelerin

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

İhsan Türkeli Makina İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhsan Türkeli Makina İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. GOTİK SERA 2009 Sn. Yetkilinin dikkatine İhsan Türkeli Makina İnşaat Enerji San. Tic. Ltd. Şti. olarak amacımız, seracılık konusundaki bilgi birikimimizle ürününüze değer

Detaylı

PCBler 209 ayrı bileşikten oluşurlar Bifenil üzerinde artan klor miktarı ile Suda çözünürlük azalır Buhar basıncı düşer Toprak ve/veya sedimanda birikme eğilimi artar 3 ortho meta 2 2 3 4 4 para 5 6 6

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Ürün Bloklanmış köpük ve ekstrüde polistirol parçacıklı köpükten ısı yalıtım plakası. Baumit open - Die KlimaFassade ve Baumit open S - Die SanierKlimafassade

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ Zemin ve kayalarda yapılan mühendislik çalışmalarında kısa süreli veya uzun süreli duraylı kalacak kazı boşlukları meydana gelir. Örneğin bir yapı temeli için açılan

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti.

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. DÖKÜM KUMLARININ ELEK ANALİZİ 1. DENEYİN AMACI Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. 2. TEORİK BİLGİLER Döküm tekniğinde ergimiş metalin içine döküldüğü kalıpların

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU. TEKNĠK ġartnamesġ

ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU. TEKNĠK ġartnamesġ ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU TEKNĠK ġartnamesġ 1- TERAS ÇATI UYGULAMASI MALZEME TEKNĠK ġartnamesġ Isı Yalıtımlı Bahçe Teras Çatı katman tanımlaması 1. Eğim Betonu 2. Astar (STOPER Astar veya

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Bitümlü Örtüler BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ. Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm.

Bitümlü Örtüler BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ. Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm. Bitümlü Örtüler ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm Bitüm Taşıyıcı 1 BĐTÜM NEDĐR? Doğada tabii olarak bitüm kayaları

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU BETON YÜZEYY ZEYİNİN N PERDAHLANMASI Beton yüzeyinin y perdahlanması

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit Ürün Kataloğu PVC Borular Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit www.ipekboru.com.tr PE Borular, Esnek Tesisat Borular PP Borular, Esnek,, Duman Yoğunluğu Az Esnek HDPE Borular 1. Organize

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Düzenli depolama, atıkların ve çeşitli istenmeyen kalıntıların çevreye yayılımı engellenerek veya

Detaylı

ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ

ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ www.arsankaucuk.com.tr Elastomerik Köprü Mesnetleri ve Boru Contaları sektöründe lider olan Arsan Kauçuk, 1957 yılında başladığı serüvenine, sürekli

Detaylı

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ 2016 Perçin Makineleri 1. PERÇİNLEME NEDİR? Perçin, sökülemeyen bir bağlantı elemanıdır. İki parça bir birine birleştirildikten sonra tahrip edilmeden sökülemiyorsa, bu birleştirmeye sökülemeyen birleştirme

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Revizyon No/Tarihi:1/Ocak 2009 Sayfa No:1/5 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Müstahzar kodu ve adı 100 123 0, BTM POLİBİT Ürün Grubu P 3000 Madde/müstahzarın kullanımı Su geçirimsizlik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 2 San. Sit. İkitelli Plaza No:21 K: 2/15 Küçükçekmece 34303 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 485

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Đhsan Türkeli Makina Đnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜNEL SERA PROJESĐ

Đhsan Türkeli Makina Đnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜNEL SERA PROJESĐ Đhsan Türkeli Makina Đnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜNEL SERA PROJESĐ 2012 Sn. Yetkilinin dikkatine Đhsan Türkeli Makina Đnşaat. olarak amacımız, seracılık konusundaki bilgi birikimimizle ürününüze

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 APP MODİFİYELİ, PLASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (APP- Ataktik Polipropilen) Tanımı Polione, her türlü iklim koşulunda uygulanmak

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basmaklı merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu tırmanma basmakları 1 tk dal figürü yaprak figürü çatı kemeri POLİETİLEN

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 2 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak 1 ad kütük merdiven 1

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU

METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU ÖZALTIN ın öncelikli amacı, inşaat ve altyapı sektördeki 46 yıllık deneyimini altyapı boru üretimine aktararak ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamaktır. ÖZALTIN bugüne

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi GRC (Glass Reinforced Cement) çimento pastasının içine belli oranlarda ve büyüklüklerde fiber elyaf karıştırılması ile oluşan çekme mukavemeti yüksek bir çimento çeşididir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR Esnek üstyapılar, taşıtlar için gerekli performansı (sürüş konforu ve emniyeti sağlayabilme özelliğine) sağlayan ve taşıtların neden olduğu gerilmelere karşı yeterince stabiliteye

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS)

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 SBS MODİFİYELİ, ELASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (SBS- Stiren Bütadien Stiren) Tanımı SBS modifiyeli İzomax Gold bitümlü su

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Paslanmaz Çelik Sac 310

Paslanmaz Çelik Sac 310 Paslanmaz Çelik Sac 310 310 kalite paslanmaz çelik stoklarımızda 0,60mm'den 25mm'ye kadar mevcut bulunmaktadır. Bu kalite tipik ateşte 1250 C'ye kadar oksidasyona dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ İŞİN ADI Cam Kürecik Deneyleri Görünüş Kusurlu cam küreciklerin ağırlıklı yüzdesi Tane Büyüklüğü Dağılımı Kırılma İndisi Tanelerin ve yabancı taneciklerin ağırlıklı yüzdesi

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı