Ġrtibat Tel: GSM Tel : E-posta : Web site :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġrtibat Tel: 0212 511 46 26 GSM Tel : 0536 218 24 11 E-posta : info@karagozevi.com Web site : www.karagozevi.com"

Transkript

1 Adres: Hodjapasha HocapaĢa Culture Center Ankara Caddesi HocapaĢa Hamamı Sk. No: 5 9 D Sirkeci ĠSTANBUL Ġrtibat Tel: GSM Tel : E-posta : Web site : Hasan Hüseyin KARABAĞ KiĢisel (D.Tarihi D.yeri Medeni Hal Askerlik durumu, Ehliyet sınıfı) Eğitim (Lisansüstü Lisans Önlisans Lise) (Mezuniyet yılı / bölüm ) Kazanılan Bilgi ve Beceriler (Proje lab. tez bildiri ödev vb.) KazanılmıĢ Ödüller (Burs, yüksek onur, onur, madalya vb.) / Üsküdar ĠSTANBUL / 2 çocuk babası tertip TCG Cerbe Denizaltı sında Elektrik Er olarak yaptı. B sınıfı YL: Marmara Ün. Sosyal Bilimler Ens. Radyo-Tv 2010 YL: Kadir Has Ün. Sosyal Bilimler Enst. Film ve Drama 2010 Lisans: Marmara Ün. ĠletiĢim Fakültesi / Gazetecilik Böl Lise: Üsküdar Burhan Felek Lisesi 1994 Bir Anlatı Örneği Olarak Hamlet Kadir Has Ün. YL tez Yok Olmaya Yüz TutmuĢ Meslekler Projesi Ulusal Drama Semineri Liderlik Programı Bilgi Üniversitesi Gülsün KuĢtepeli Çocuklar Projesi Çocuk Vakfı 1. Çocuk Kurultayı ĠBġT TAL Tiyatro AraĢtırma Laboratuarı çalıģmaları Ġstanbul ġehir Tiyatrosu Çocuk ġenliği Ġstanbul ġehir Tiyatrosu Gençlik Günleri Bildiriler Türk Halk Tiyatrosu Gösterim Özellikleri Günümüz Sahnelerinde Yerini Bulabilir mi? / Yeditepe Ün. & Motif HB. Çocuk GeliĢiminde Çizgi Romanın Etkisi / Ankara Ün. Karagöz Adının Ortaya ÇıkıĢı ve Karagöz ġehirleri / Gazi Ün. Dramada Bir Anlatı Biçimi Olarak Masal / OluĢum Drama Enst. Bir Anlatı Biçimi Olarak Masal / Ġstanbul Ün Ekim XVII. Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları kapsamında ustası Tacettin Diker tarafından törenle ġed kuģatıldı ÇeĢitli kukla ve tiyatro festivallerinden plaketler 2001 Sakarya da Yılın Tiyatrocusu Ödülü 1998 Çocuk Vakfı Karagöz Okulu Ġkincisi

2 Deneyim (Deneyim Türü / Full time Part time yapılan staj vb.) (Yıl Kurum Ġl Unvan) 2010 Sakarya ġehir Tiyatrosu Tiyatro Kursu öğretmenliği ve Sakarya ġehir Tiyatrosu yönetmenliğine devam etmektedir Ağustos Ekim sürecinde Alman yönetmenlerle Almanya Berlin de provalar yapılacaktır. Hollanda da Rotterdam, Utrecht, Yunanistan da Atina ve Ġstanbul da proje sergilenecektir Sakarya Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Kursu öğretmenliği yaptı Sultanahamet Rotary Kulübü Dönem BaĢkanlığı yaptı Fas ın Taza Ģehrinde Fas 11. Tiyatro Festivali ne katıldı Mart Ġzmir 4. Uluslararası Kukla Günleri ne katıldı Sakarya 1. Karagöz ve Kukla Festivali ni düzenledi Batman Valiliği ve AB iģbirliği ile Karagöz le Afet Eğitimi 2009 Moda Akademi Yaz Okulu nda Karagöz Atölyesi açıp çocuklara Karagöz eğitimi verdi Prizren 7. Sanatla Uyanmak etkinliklerinde Karagöz oynadı Nisan da Ġskenderiye den bindiği Pasific Venüs adlı Japon gemisinde Japon izleyicilere Karagöz oynadı Aralık Üsküdar Belediyesi III. Karagöz ve Kukla Festivali ne katıldı Interkulturel Ġntertage Theatre Festival kapsamında Almanya Frankfurt ta Atölye çalıģmaları, Gallus Theater ve Museum für Angewandte Kunst ta gösteriler yaptı. Fransa Metz de gösteriler ve çocuklarla Atölye çalıģmaları yaptı. Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde Keller Theater da oyunlar oynadı Fransa Paris te Karagöz oynadı Yalova Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü nde Sahne ve Oyunculuk dersi verdi Kasım tarihlerinde düzenlenen 12. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali ne katıldı Aralık Üsküdar Belediyesi II. Karagöz ve Kukla Festivali ne katıldı Haziran tarihlerinde Kastamonu da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNĠMA nın düzenlediği Geleneksel Tiyatro Festivali ne katıldı. TaĢköprü de gösteriler yaptı Prizren 5. Sanatla Uyanmak etkinliklerinde Karagöz oynadı Roma Çocuk Müzesi nde Ġtalyanca Karagöz oynadı Fas ın Taza Ģehrinde Fas 8. Tiyatro Festivali ne katıldı Ġstanbul Bġ Belediyesi Kültür Müdürlüğü Atölye Gezileri Aralık Üsküdar Belediyesi I. Karagöz ve Kukla Festivali ne katıldı Mayıs tarihlerinde davet edildiği Kırklareli Kakava Şenliği nde Karagöz oynadı Prizren 4. Sanatla Uyanmak etkinliklerinde konferans verip, Karagöz oynadı. Kosova Türk Taburu nda Karagöz oynadı Devlet Tiyatrosu nun Ankara da düzenlediği Minik Hanımlar 2

3 Minik Beyler Çocuk Tiyatrosu Festivali ne Karagöz ElmaĢekeri adlı oyunuyla katıldı Gazi Üniversitesi Karagöz Sempozyumu nda bildiri sundu gösteri yaptı Roma Çocuk Müzesi nde çalıģmalar yaptı, Ġtalyanca Karagöz oynadı Fas ın Taza Ģehrinde Fas 7. Tiyatro Festivali ne katıldı Almanya Reimscheid da ġehir Meclisi nin davetlisi olarak Lennep Kukla Festivali ne katıldı. Öğretmenlerle workshoplar ve Drama çalıģmaları yaptı Viola Spolin Drama Teknikleri konulu çalıģmada Jason Hale ile çalıģtı Güngören Belediyesi Yaz Okulu Drama öğretmenliği 2005 Samatya 2. Balık Festivali ne katıldı Almanya Köln de Türk Alman Tiyatro Festivali ne katıldı Fatih Üniversitesi nde Tiyatro öğretmenliği yaptı Samatya 1. Balık Festivali ne katıldı Nederlands Filmmuseum 4. Amsterdam Workshop una katıldı 2003 Stuttgart Lindenmuseum da atölye çalıģması ve Frankfurt Offenbach Ledermuseum da danıģmanlık ve gösteriler yaptı Galata ġenliği ne katıldı Geleneksel Tiyatro Festivali ne Amasya da katıldı Bursa Karagöz Festivali ne katıldı Sakarya Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Drama Kursu Sertifika Programı nda Drama öğretmenliği yaptı Adapazarı BġB ġehir Tiyatrosu / Eğitici Yönetmen Ġstanbul Kukla Festivali ne katıldı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı / ÇEP Drama Öğretmenliği Gösteri Sanatları Merkezi / Geleneksel Türk Tiyatrosu Öğretmenliği Marmara ĠletiĢim Oyuncuları / Oyuncu Yönetmen Ġstanbul BġB ġehir Tiyatrosu / Oyuncu Ġstanbul ġehir Tiyatrosu nda Oynadığı Oyunlar 1993 Ġstanbul un Gözleri Mahmur Melissa GÜRPINAR Fermanlı Deli Hazretleri MUSAHĠPZADE Celâl ÇalıkuĢu ReĢat Nuri GÜNTEKĠN Sırık, Obur, Camgöz (Ç.O) Muharrem ġen 1994 Yavru Kimin? (Ç.O) ġevket AVġAR 1995 Kral Oidipus SOPHOKLES Krala Oyun (Ç.O) Arslan KACAR 1997 Ah Karagöz Vah Karagöz (Ç.O) Fikret TERZĠ Gülme KomĢuna (Ortaoyunu) Yalçın AKÇAY Kuyruklu Yıldız Altında Hüseyin Rahmi GÜRPINAR 2003 Karagöz ün Sözü HHK ( Ġstanbul ġehir Tiyatrosu ) 3

4 Ġstanbul ġehir Tiyatrosu nda Asistanlık Yaptığı Oyunlar Krala Oyun (Ç.O) Estepata Püf (Ortaoyunu) Gülme KomĢuna (Ortaoyunu) Halay ġu Bizim Evliya Çelebi Yönettiği Oyunlar 1994 Carrar Ananın Silahları Bertolt BRECHT (ĠLKO) 1995 Ders IONESCO (MĠO) 1997 Bir Kahramanın Ölümü Adalet AĞAOĞLU (ĠTÜ GümüĢsuyu T.T) 1999 Körler ve Bir Kahramanın Ölümü (ĠTÜ GümüĢsuyu Tiyatro MĠO / Ortak yapım) 2000 Ters Evlenme HHK (Gösteri Sanatları Merkezi) Midas ın Kulakları Güngör DĠLMEN (MĠO) 2001 Zoraki Tabip MOLĠERE (Adapazarı BġB ġehir Tiyatrosu ) Ters Evlenme HHK ( ABġB ġehir Tiyatrosu ) 2003 Karagöz ün Sözü HHK ( Ġstanbul ġehir Tiyatrosu ) Maviydi Bisikletim Dinçer SÜMER ( Adapazarı ġehir Tiyatrosu ) 2004 ġiiristanbul HHK (Tiyatro Fatih) 2008 Midas ın Kulakları Güngör DĠLMEN (Yalova Bel. Kons.) 2009 Hamlet William SHAKESPEARE (Kadir Has Ün. YL.) 2009 Kuvayı Milliye Destanı Nazım Hikmet RAN (Sakarya ġt) 2010 Korkuluğun Yalnızlığı HHK (Ġstanbul Kâtibim Karagöz Evi) 2010 Ada Athol FUGHARD (Sakarya ġehir Tiyatrosu) 2010 Yengemiz / Tatanga Kamil HHK (Sakarya ġehir Tiyatrosu) Yabancı Dil ve Seviyeleri (KonuĢma Anlama Yazma) Bilgisayar Program ve ĠĢletim Sistemleri Alınan Eğitimler (Seminer Sertifika Formasyon) Ġngilizce KonuĢma Anlama Microsoft Windows Power Point Excel Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enst. Radyo-TV YL Kadir Has Ün. Film ve Drama Yüksek Lisansı 2007 Ulusal Drama Liderlik Semineri Bolu Eminönü Halk Eğitim Merkezi Sahne Sanatları Kursu Ulusal Drama Liderlik Semineri Ankara Ulusal Drama Semineri Sertifikası 2000 Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü 1998 Çocuk Vakfı Karagöz Okulu Sertifikası 1995 Osmanlıca okuma çalıģmalarına katıldı 1994 Televizyon ve Tiyatro Yazarları Derneği 1993 Aksanat Tiyatrokare workshopu 1993 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Sertifikası 1991 Denizaltı Er Eğitim Kursu Gölcük 4

5 Takip Ettiğiniz Mesleki Yayınlar (Süreli Dergiler) Tiyatro Tiyatro Dergisi, Ġstanbul, Toplumsal Tarih, Mimesis, Cogito, Collection, Müteferrika Kitabiyat Dergisi, Milliyet Sanat, Türkiyemiz, Gezi, Çoluk Çocuk Dergisi, vb... Mesleki Ġlgi Alanları KiĢisel Beceriler UğraĢlar Ġlgi Alanları (Spor-sanat vb.aktiviteler ) Tiyatro, Sinema, ĠletiĢim, Medya, KiĢisel GeliĢim, Drama, Dans, Folklor ve Halk Bilimi AraĢtırmaları vb... Doğa sporlarına katılmak, arazi yürüyüģü ve kamplar yapmak. Yemek yapmayı, bulmaca çözmeyi sever. Hobi olarak Ebru yapımı ile uğraģtı. Ney üflemeye çalıģıyor. Lise döneminde atletizm, futbol ve güreģ dallarında müsabakalara katıldı. Amatör kümede futbol oynadı. Modern dans ve Klasik bale üzerine çalıģmalara devam ediyor. Eski LP ve 45 lik plakları, obje toplamayı, sahafları ve antikacıları dolaģıp alıģveriģ yapmayı seviyor. ArkadaĢ çevresinde plak dinletileri düzenler. Çocuk Vakfı Karagöz tasvir yapım atölyesine devam etti. Commedi a dell Arte tiyatro maskları yapımına katıldı. Farklı Kukla yapım teknikleri üzerinde çalıģıyor. Rozet, Kaplumbağa ve Denizatı koleksiyonu yapıyor. Üyesi Olunan Kulüp/ Dernek Adalar Kültür Derneği Konya Gökyurt Köyü Derneği Sakarya ġehir Tiyatrosu Derneği Sultanahmet Rotary Kulübü UNĠMA (Uluslararası Kukla Oyuncuları Birliği) ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) Referans* (Ad soyadı-kurum-ünvantel) Mahir GÜNġĠRAY / Tiyatro Oyunevi / Oyuncu Yönetmen Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ġükrü TÜREN / Ġstanbul BġB ġehir Tiyatrosu / Oyuncu Yönetmen ĠBġT Eski Genel Sanat Yönetmeni 5

6 Hasan Hüseyin KARABAĞ 1967 Üsküdar Ġstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV mastırı ile Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Yönetmenlik mastırı yapmıģtır yılında girdiği Ġstanbul ġehir Tiyatrosu nda oyuncu ve yönetmen olarak 2005 e kadar çalıģmıģtır yılında Adapazarı Bġ Belediyesi ġehir Tiyatrosu nu kurmuģtur den bu yana Karagöz tasviri yapmakta ve oynamaktadır. Farklı ustalarla çalıģıp kendi tarzını oluģturmuģtur. Kısa sürede ün kazanan Karabağ yurt içinde çeģitli festivallere katılmıģtır. Yurt dıģında Ġsrail, Almanya, Hollanda, Fas, Ġtalya, Kosova, Fransa ve Mısır gibi ülkelerde festivallere katılmıģ ve atölye çalıģmaları yönetmiģtir. OluĢum Drama Enstitüsü Drama Eğitimi alan Karabağ, Drama Lideri olarak Drama yapmakta ve ayrıca Dramayı oyunculuk eğitiminde bir metod olarak kullanmaktadır. Gölcük ve Sakarya da deprem bölgesinde Arama Kurtarma çalıģmalarında bulunup çeģitli sosyal sorumluluk projelerinde görev almıģtır. Bu çalıģmalarını halen Sakarya ve Ġstanbul da sürdürmektedir. Sakarya ġehir Tiyatrosu nda Eğitmen, Oyuncu ve Yönetmen olarak çalıģmaya devam etmektedir. 6

İSTANBULİMPRO. > Kültür & Sanat. Ekin ALTUN Stj. Avukat

İSTANBULİMPRO. > Kültür & Sanat. Ekin ALTUN Stj. Avukat 80 > Kültür & Sanat İSTANBULİMPRO İkibinyedide geldi cihana, aylardan haziran. Ocağıydı ikibinsekizin, çıktı meydana. İmpro derler maharetine, anlayana doğaçlama Müpteladır oyuna, hayrandır cümle sanata

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Nisan Mayıs Haziran 2015 PRUSA A B PRUSA Nisan Mayıs Haziran 2015 Künye ve İçindekiler

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk

Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 570 10-16 OCAK 2011 Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk Rektör Davut Aydın Rektör Prof. Dr. Aydın

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular OKUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER Okul ne zaman kuruldu? Robert Lisesiyle Boğaziçi Üniversitesi arasında bir bağ var mı? Robert Kolej 1863 yılında kuruldu. 1971 yılına kadar, Boğaziçi

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

Uluslararası Kariyer İçin

Uluslararası Kariyer İçin YIL:1 SAYI: 4 MART 2010 ÜCRETSİZDİR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARDEŞ ÜNİVERSİTE OLDULAR Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında 19 Şubat 2010 Cuma günü protokol

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Kadir Has. Türkiye nin En Önemli Sorunu: İşsizlik. Doç. Dr. Meltem Ucal a UNDP den Hibe Desteği

Kadir Has. Türkiye nin En Önemli Sorunu: İşsizlik. Doç. Dr. Meltem Ucal a UNDP den Hibe Desteği 1-15 Şubat 2014 / Sayı 47 Doç. Dr. Meltem Ucal a UNDP den Hibe Desteği Türkiye nin En Önemli Sorunu: İşsizlik Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ Hayatboyu 8/47 48/55 1. 2. 3. 56/67 68/83 84/87 4. 5. 6. 88/127 Proje Ortakları 6Birlik Programları belirli bir süre için AB de katılım sağlayabilmektedir.

Detaylı

10. YIL ALMANAĞI SEVGİLİ DOSTLAR. Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Adına Sahibi: Necmettin ÜÇYILDIZ

10. YIL ALMANAĞI SEVGİLİ DOSTLAR. Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Adına Sahibi: Necmettin ÜÇYILDIZ 10. YIL ALMANAĞI 10. YIL ALMANAĞI Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Adına Sahibi: Necmettin ÜÇYILDIZ SEVGİLİ DOSTLAR 10. Yıl/2 Genel Yayın Yönetmeni: Abdullah Serenlİ Editörler: Rabia Gökmen M.

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 81 İl 81 Proje/Ulusal Ajansın 10. Yılı Festivalinin Değerli Ziyaretçileri 2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2013 Tasarım Serkan YALÇIN Hazırlayanlar Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Uzman Rengim SİNE Uzman Öznur ERMEZ Döndü Betül ÇETİN İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı...

Detaylı

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Nergis Pilaslı Lisansüstü Eğitim Öğretim ve AraĢtırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

Sevgili Başkanlarım, çok değerli Rotary Ailem,

Sevgili Başkanlarım, çok değerli Rotary Ailem, SAYI: 07 OCAK 2015 GUVERNÖR MEKTUBU Sevgili Başkanlarım, çok değerli Rotary Ailem, Yeni bir yılın başında sizlere seslenmekten büyük bir mutluluk duyuyorum Hepinize sağlığı bol, keyfi bol, bereketi bol,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı