içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var"

Transkript

1 Dernekten

2 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask Grafik-Tasar m: Nazmiye Şerife KOÇ (Ajanstürk) AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Nükleer Teknoloji - 2 Kapak Fotoğrafı Aysun BÜYÜKCENGİZ Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Çizgiyle

3 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, 10 Ağustos 2014 tarihinde ilk kez halk oylaması ile Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Uygulanan politikalarla oluşturulan toplumsal kamplaşmalar ve onaylanmasına rağmen Anayasa ya aykırılık teşkil eden bazı yasalar çerçevesinde yaşanan süreç, bu seçime farklı bir anlam yüklemektedir. Tarihsel bir perspektifle bakılarak 1982 Anayasası nın Cumhurbaşkanı na yüklediği yetkileri incelendiğinde, tarafsız bir statü öngörülmediği ve güç yoğunlaşması nedeniyle çok partili sistemde sıkıntılar yaşanabileceği göze çarpar. Söz konusu Anayasa maddelerine göre Cumhurbaşkanı na; Anayasa değişikliğini halkoyuna sunma, TBMM seçimlerinin yenilenmesi, olağanüstü yönetim modelini ilan edilebilme, KHK ler çıkarılabilme, Bakanlar Kurulu na başkanlık etme, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, HSYK, YÖK, Devlet Denetleme Kurulu na ve Rektörlüklere atama yapma gibi yetkiler verilmiş, ayrıca Anayasa ya göre yasa ile yetkilerini genişletme olanağı da tanımıştır. Ancak parlamenter rejimlerde olması gerektiği gibi, yasalar karşısında siyasi sorumluluğu yoktur. 21 Ekim 2007 de yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı nın halk tarafından seçilmesinin mevcut parlamenter sistem ile örtüşmediği bir takım uygulama alanlarının olduğu dile getirilmektedir. Parlamenter sistemde simgesel bir rolü olması gereken Cumhurbaşkanı nın rolü, uygulamaya bakıldığında farklı bir perspektif çizmekte ve parlamenter sistemde sıkıntı yarattığı görülmektedir. Monarşilerde yürütme erki devlet başkanı sıfatıyla krala aittir. Parlamenter sistemde ise bu erk hükümete verilir ve hükümet parlamento karşısında sorumludur Anayasası ile Cumhurbaşkanı yetkilerle donatılarak Anayasaya monte edilmiştir. Bu durum parlamenter rejimin yerine başkanlı bir parlamenter sistemi mümkün kılabilir ve Cumhurbaşkanı na kriz çözme yetkilerini verir. Halk tarafından seçilen güçlü yetkilerle donatılmış bir Cumhurbaşkanı nın olduğu bir sistemde, Parlamenter sistemden bahsetmek yerine Başkanlık sisteminden söz etmek gerekir. Bir tür Cumhuriyetçi monarşi olarak düşünebilecek bir sistemle Hükümet yetkileri tek başına temsili bir otoriteye dönüşebilir ve gerçek demokratik yolların tıkanacağı kaygısı yaşanabilir. Anayasal sistemin bütünlüğüne yönelik irdeleme, sorgulama ve etkili bir tartışma yapılmaksızın kabul edilen Halkın Cumhurbaşkanı nı seçme edimi, siyasi aktörlerin çevresinde sürdürülen bir seçim süreci ile iyice belirginleşir. Bu durumda, seçimde partiler üstü ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı seçme edimi yerine yetkileri daha arttırılmış partili bir Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olabilecektir. Bu yapı; Devlet otoritesini güçlendirip merkezileştirilmesini sağlayarak, parlamentoyu alınan kararları sadece onaylayan bir mekanizmaya dönüştürebilir. Seçilen Cumhurbaşkanı gücünü, seçimin kendine kazandırdığı meşruiyet ile elde ettiği yetkilerden alarak sonuna kadar kullanabilme ve iktidarının sonuna kadar gitme eğiliminde sergilediği tavır ve eğilimden alır ancak meşruiyet aynı zamanda, başkanlık sistemi ve türevlerinin oluşturacağı bir sistemle kolayca diktatörlüğe dönüşebilecek tehlikeleri de barındırır. Tüm üyelerimize esenlik dolu günler dileklerimizi sunarken, Bayramınızı gönülden kutluyoruz. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu TEMMUZ-AĞUSTOS

4 Dernekten DUYURU Alman yazar Heinrich Heine kitapların yakıldığı bir yerde, er geç insan da yakılacaktır! der Hiene in öngörüsü ülkesi Almanya için doğrulandığı gibi, ne yazık ki Türkiye için de doğrulandı: 12 Eylül kitaplarımızı yaktı, yasakladı; 12 Eylül ün semirttiği gericilik ise 2 Temmuz 1993 de insan yaktı! Elma çiçeklerine övgü dolu mısralar yazan bir şairi, arkadaşları arasında kitap kurdu diye nitelendirilen bir kız çocuğunu sırf inancını anlamadıkları için, hem de Tanrı adına yaktılar! Üstelik, bizce bu karanlık zihniyet daha da büyüdü, güçlendi. Sadece, artık insan yakmak yerine, gaz fişekleri ile öldürüyor! Türkiye, Cumhuriyet tarihinde hiç görülmediği kadar çağdaş fikirlerden, evrensel değerlerden uzaklaştı. Hukuk, devlet gücünü elinde bulunduranların inanılmaz boyutlara ulaşan skandallarını ört bas etmek için hiç olmadığı kadar dramatik bir şekilde etki altında. Ülkemizin, her gün oluk oluk kanın din ve mezhep adına akıtıldığı Ortadoğu ya iyiden iyiye itildiği/ çekildiği bir dönemde, din ve mezhep üzerinden çirkin üsluplarla yapılan tehlikeli söylemler, en etkin ağızlardan aymazca dökülüyor. Cinsiyetçi, mezhepçi, bilimsel düşünceden uzak ve ona düşman, sanattan yoksun ve ona hor bakan, zorbalık derecesinde dayatmacı bir anlayışla bizi aydınlık günlerin beklediğini sanmıyoruz. Ancak bir şeyin de apaçık bilinmesini isteriz: Gericilik oradaysa, biz de buradayız! ODTÜ tarihinde bu hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır! Onca yıl sonra artık çok net bir şekilde anlaşılmıştır ki, 2 Temmuz Madımak Katliamı nın radikal İslamcı boyutunu ak lamak için yapılan bütün girişimler, bütün hedef şaşırtmacalar acınası bir şekilde havada kalmıştır. 2 Temmuz, bugün siyasi kalıntıları güçlenen gerici zihniyetin kanlı tarihinden bir sayfa ve sonsuza kadar da orada olacak. Katliamda yaşamlarını yitiren bütün aydınları bir kez daha anıyoruz. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

5 Dernekten Yeni ODTÜ lülere YÖNDER le Hoşgeldiniz diyelim! Genel Kurula Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz ODTÜ yü yeni kazanan ve kayıt yaptırmak amacıyla Ankara ya Türkiye nin çeşitli illerinden gelen yeni öğrenciler için ODTÜ Mezunları Konseyi ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği tarafından gerçekleştirilen ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı bu sene de gönüllülerini arıyor. Programın temel amacı, ODTÜ yü, Türkiye nin çeşitli illerinden kazanıp gelen öğrencilerimize Ankara ya gelişlerinden itibaren sahip çıkarak desteklemek ve böylece öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca maddi sıkıntıların yanı sıra büyük bir kente ve üniversiteye uyum sorunu yaşamalarını önlemek, ODTÜ nün kendilerine her anlamda sahip çıkacağı duygusunu benimsetmektir. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı nda gönüllü olarak yer almak isteyen siz değerli OD- TÜ lülerden beklentimiz, 2014 yılı kayıt zamanları olan 2-3 Eylül tarihlerinde öğrencilerin servislerle ODTÜ ye getirilmesi sırasında öğrencilere rehberlik ederek üniversiteyi ve bölümleri olabildiğince tanıtmanız, sizlere dağıtılacak kitapçıklar yardımıyla öğrenci ve aileleri yönlendirmeniz ve olası herhangi bir sorun karşısında başvuracakları noktaları göstererek ODTÜ ye ve yeni bir yaşama alışmalarında size danışabilecekleri konularda desteğinizi esirgememenizdir. Bu kapsamda kayıt dönemi olan 2-3 Eylül tarihlerinde ODTÜ yü yeni kazanan öğrencilerimize rehberlik ederek yardımcı olabilecek gönüllülerimizin belirtilen tarihlerinden kendilerine uygun olan herhangi iki günü seçerek Derneğimize bildirmeleri gerekiyor. Yapılacak planlama sonrası, ODTÜ Mezunları Derneği nde gönüllü öğretim elemanlarımızın ve mezunlarımızın bir araya geleceği bir toplantı düzenlenecek sorularınız yanıtlanacak. Dernekler, üyelerinin desteği ve katılımıyla ayakta kalırlar ve başarılı olurlar. Aynı zamanda ve ancak bu yolla birer sivil toplum kuruluşu / demokratik kitle örgütüne dönüşürler. Türkiye nin saygın sivil toplum kuruluşları arasında yerini alan ODTÜ Mezunları Derneği de, ancak üyelerinin sahip çıkması ile varlığını sürdürebilir. Üyelerimizin Derneklerine sahip çıkmaları yalnızca Derneğin varlığının sürdürülmesini değil aynı zamanda üyeler arası dayanışmayı ve üniversitemizle olan bağımızın devamını da sağlar. Yönetimde bulunduğumuz süre içinde Derneğimizin onurlu duruşu ve ODTÜ lü olma bilinç ve sorumluluğu ile davranarak toplum tarafından tanınırlığının ve saygınlığının arttırılması, Derneğimizde yaratılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle üyelerimizin kişisel gelişimlerine ağırlık verilmesi ve ODTÜ Mezunları Derneği nin kucaklayıcı ve çok yönlü bir anlayış içinde tüm ODTÜ bileşenleri ile aynı vizyon altında buluşması amacıyla yaptığımız çalışmalarımızın sizler tarafından takdir edilmesi biz güç ve cesaret verdi. Üyelerimizin sosyal, ekonomik ve siyasi düzey ve söylem süzgecinden geçirerek verdikleri ve verecekleri kararların ODTÜ camiasına ve toplumumuza katkıda bulunacağına daima inandık. Bu çerçevede Derneğimizin gösterdiği gelişimin devamını istediğinize dair mesajlarınız doğrultusunda yaşadığımız Genel Kurul sürecinde gösterdiğiniz dayanışma ve Yönetim programımıza gösterdiğiniz destek ile 8 Haziran 2014 Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuza ilgi ve katılımınızdan dolayı tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu TEMMUZ- AĞUSTOS

6 Dernekten Genel Kurul Yapıldı ODTÜ Mezunları Derneği nin dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu ve yeni yönetim kurulunun seçimi 8 Haziran 2014 Pazar günü Derneğimizin Vişnelik Tesisi nde gerçekleştirildi. ODTÜ Mezunları Derneği nde Pazar günleri brunch ile başlayan canlılık, 8 Haziran 2014 Pazar günü, çok daha erken saatlerde başladı. Seçime katılan üç grubun masaları, afişleri, seçim listeleri, broşürleri ile Vişnelik Salonu nda gösterilen iki yıllık döneme ait faaliyetlerin aktarıldığı ODTÜ MD sunumu, bu hareketliliği daha da renklendirdi. Genel Kurul için salt çoğunluk sağlanmasından sonra divan oluşturuldu, divan başkanlığına seçilen Ali Açan (CE 71) ve diğer divan üyeleri kürsüde yerlerini aldılar. Açılışın hemen ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Genel Kurul gündeminin kabulünün ardından, 8 Haziran 1977 tarihinde A1 kapısında katledilen Ertuğrul Karakaya yı anmak üzere oluşturulan komisyon A1 kapısında anma gerçekleştirmek üzere salondan ayrıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin (EDS 83), iki yıl boyunca birlikte çalıştıkları Yönetim Kurulu, Derneğe verdikleri emek dolayısıyla çalışma gruplarına ve üyelere teşekkür etti. Himmet Şahin in konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Melih Şahin (ME 85) iki yıl içinde dernekte gerçekleşen etkinlikleri içeren sunumunu gerçekleştirdi. Sayman Üye Kamil Kancoğlu (ME 87) mali verileri ve verilerin açıklamalarını üyelere aktardığı konuşmasında, merak edilen konuları mali veriler ışığında açıkladı. Sunumların ardından Genel Kurul salonunda söz alan üyeler çeşitli konularda görüşlerini ifade ederek, gösterdiği toplumsal duruş ve Dernek bünyesinde gerçekleşen etkinlikler nedeniyle yönetim kuruluna teşekkür ettiler. Denetleme Kurulu raporu ve Bağımsız Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan mali rapor üyelerin dikkatine sunuldu ve Yönetim Kurulu ve dönemi ibra edildi. ODTÜ Mezunları Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin yaptığı konuşmada üyelere gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederek, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle görevlerini sürdürdüklerini, Üniversitenin ve öğrencilerimizin yanında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini dile getirdi. Ardından, dönemi çalışma planı ve bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Genel Kurul da mezun olan öğrencilerin diploma töreninde yapılan üyelikleri de gözden geçirildi. Diploma töreninde üye olan mezunların yıllar sonra Derneğe geldiklerinde yüksek borçlarla karşılaştıklarını ve bunun üye kazanımını zorlaştırdığını dile getiren Himmet Şahin, sorunun çözülmesi için söz konusu üyeliklerin ve borçların iptali gerektiğini dile getirdi. Divan başkanı tarafından oylanan önerge, oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanı nın Genel Kurul görüşmelerinin tamamlandığını ilan etmesinin ardından yılları arasında görev yapacak yeni Yönetim Kurulu nun seçimine geçildi ve üyeler kapalı zarfla sandıklarda oylarını kullandılar. Toplam 809 geçerli oyun kullanıldığı seçim sonucunda; bir önceki dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in (EDS 83) içinde bulunduğu Çağdaş ODTÜ lüler Grubu tam liste olarak üyelerden kabul oyu aldı ve yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri aynı listeden seçildiler. Divan Başkanı Ali Açan (CE 71) döneminde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu na başarılar dileyerek, Olağan Genel Kurul toplantısını kapattı. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

7 Dernekten Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri HİMMET ŞAHİN (EDS 83) 1956 Sivas doğumludur. İlk, orta öğrenimini Ankara da tamamlamış, ardından ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü nden 1983 yılında mezun olmuştur. Mezun olduğundan bu yana dershane işletmeciliği yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda yönetim kurulu üyeliği, Derneğimizde Onur Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, Yönetim Kurulu ve Konsey Başkanlığı yapmıştır. BAKİ ARSLAN (CE 89) 1966 Şarkışla doğumludur. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 mezunudur. On yedi yıl tasarım mühendisliği, müşavirlik ve ulaştırma yapıları bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü yılından bu yana kurucusu olduğu şirkette proje taahhüt işleri yapmaktadır. ODTÜ Öğrenci Derneği üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi, 40. dönem TMMOB Yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almıştır ODTÜ MD Yönetim Kurulu üyesidir. ÜMİT NEVZAT UĞUREL (CP 80) tarihinde Bitlis te doğmuştur. İlk Orta ve Lise eğitimini Ankara Yenimahalle de tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1980 yılında şehir plancısı olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Bölge Planlama Bölümünde yaparak Yüksek Bölge Plancısı olmuştur. Mesleki faaliyetine kendi adına kurduğu işyerinde devam etmektedir. Mezun Olduğu yıl kayıt olduğu TMMOB Şehir Plancıları Odasında Oda yönetimine giren Ümit Nevzat Uğurel, Oda genel sekreterliği, Oda 2. Başkanlığı ve Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. TMMOB Yönetim Kurulu nda da 2 dönem Şehir Plancıları Odası nı temsilen yer almış ve Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca aralıklı olarak, toplamda 5 dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Son 5 yıl Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği başkanlığını yapmıştır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. KAMİL KANCOĞLU (ME 87) 1965 yılında Ankara da doğdu. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına ASELSAN da devam etmektedir dönemi ODTÜ MD İşletme Komitesi üyesi, dönemi Yönetim Kurulu üyesidir. S. MELİH ŞAHİN (ME 85) Makina Mühendisleri Odası bünyesinde oluşturulan uzmanlık komisyonlarında 20 yılı kongre, eğitim programları, vb. etkinliklerin organizasyonunda yer almaktadır. ODTÜ Mezunları Derneği İş Yeri Temsilcisi olarak görev almış, oluşturulan komisyonlarda (Ar-Ge, Öğrenci Danışmanlığı Programı vb. çalışmalarda) görev almıştır. 17 yılı aşkın bir süredir imalat, imalat mühendisliği çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır dönemi ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. ARZU HANCI KARADEMİRCİ (BÖTE 04) 2007 yılında aynı bölümden, 2009 yılında Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Bölümü nden yüksek lisans derecelerini aldı. Halen ODTÜ-BÖTE de doktora programına devam etmekte; ODTÜ, Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi nde Araştırma Görevlisi olarak devam etti yılından bu yana TCMB de İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü nde çalışmaktadır. SİBEL DİNÇER (CHEM 04) Mezun olduktan sonra özel şirketlerde satış, pazarlama, ihale, bölge yönetimi departmanlarında çalışmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği Etkinlikler Komitesi bünyesinde görev yapmıştır Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri HALUK DİRESKENELİ (ME 73) Mezuniyetinden itibaren kamu, özel sektör ve Türk yabancı ortaklıklarda ağırlıklı olarak termik santral temel/detay, tasarım, imalat, pazarlama, teklif, satış ve proje yönetimi konularında çalışmış, üniversitede danışmanlık vermiştir. MMO ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesidir dönemi ODTÜ Mezunları Derneği Yedek Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. MEHMET KAMİL SULUBULUT (EE 04) Bilgi teknolojileri alanında sektörün önde gelen firmalarında çalışmıştır. Halen aynı sektörde kendi firmasında hizmet vermektedir. Üniversite yıllarında IEEE ODTÜ Öğrenci Topluluğu nda aktif üyelik ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Kulübü çalışmalarına katılmakta ve geçtiğimiz yıl içinde kulübün sahnelediği iki oyunda rol almıştır GYK üyeliği yapmıştır. MELDA TANRIKULU (CP 06) Kentes Tasarım Programı ndan yüksek lisans derecesi ile 2010 yılında mezun olmuştur. Özel sektörde İş Geliştirme Uzmanı olarak çalışmaktadır yılından itibaren ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde Toplumsal Duyarlılık Komisyonu, Etkinlik Komisyonu ve yayın Kurulu nda çeşitli dönemlerde görev almıştır. Aynı zamanda profesyonel olarak sivil toplum kuruluşlarına v yerel yönetimlere kurumsallaşma, kaynak yönetimi ve proje döngüs yönetimi konusunda danışmanlık yapmaktadır, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. NADİR AVŞAROĞLU (MINE 86) Sırası ile Divriği Demir Madenleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü nde görev yaptı. Halen MTA Genel Müdürlüğü nde çalışmaktadır dönemi ODTÜ Mezunları Derneği Denetleme Kurulu üyeliği yapmıştır. TÜLAY ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Mezuniyetinden bu yana özel sektörde çalışmış, şu an kendisine ait aile danışmanlığı ve bireysel psikoterapi hizmeti veren iş yerinde görev yapmaktadır yılından bu yana derneğimiz bünyesinde yer alan başta Yayın Kurulu üyeliği olmak üzere farklı çalışma grupları ve kulüplerinde görev almıştır. Bu süreçte dernek yönetiminde yedek Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. TÜLAY TAY (STAT 97) 1974 yılında Ankara da doğdu yılında ODTU İstatistik Bölümünü bitirdi. Ziraat Bankasında göreve başladı yılında ODTU, Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme programında Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nda İstatistikçi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Ankara Üniversitesinde Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. YASİN KASIRGA (ME 04) Anahtar teslim müteahhitlik hizmetleri veren şirketlerde uluslararası enerji ve altyapı projeleri gerçekleştirmiştir. Operasyon modellemesi, performans yönetim sistemi, değişim yönetimi ve iş akışlarının yeniden tasarlanması konularında çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda işletme lisans derecesine sahip olan Kasırga, halihazırda enerji sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmada gaz, hidroelektrik, jeotermal ve yenilenebilir buhar santrallerinden sorumlu İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaktadır. ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesidir. Ayrıca ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Atölyesi bünyesindeki çalışmalarda yer almaktadır. TEMMUZ- AĞUSTOS

8 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Konsey Ankara da Toplandı ODTÜ Mezunlar Konsey toplantısı, 29 Haziran Pazar günü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Barış Sürücü, Konsey Başkanı ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin ve mezun derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla Vişnelik te başladı. Konsey Başkanının katılımcılara hoş geldiniz diyerek toplantıyı açmasının ardından, ilk sözü Prof. Dr. Ahmet Acar aldı. Rektör Acar, ODTÜ İmar Planı ile ilgili son durum konusunda bilgi verdi. Üniversitenin hazırladığı imar planına eklenen düzenleme ortaklık payı vekampusun içinden geçerek Anadolu Bulvarı na bağlanması konuşulan yol ile ilgili maddelere, Eymir göl bölgesine planda yer verilmemesine itiraz ettiklerini ifade ederek; kampusun içinden geçecek yolla ve göl bölgesi ile ilgili maddelerde üniversitenin itiraz noktaları dikkate alınarak revize edildiğini belirtti; düzenleme ortaklık payı konusunun ise henüz netlik kazanmadığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Ahmet Acar, Üniversitenin mezun derneklerinden beklentilerini, üye sayısının artırılması, yurtdışındaki mezunların mezun dernekleri aracılığıyla örgütlenmesi; Bir Ağaç Sizden, Bir Orman Bizden kampanyasına katkı; Üniversitenin 60. Kuruluş Yıldönümü çalışmalarına mezun derneklerinin önerileri ve aktif katılımları olarak sıraladı. Acar, Derneğimizin 50. Yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklerle 60. Yıl kutlama etkinliklerinin ortak noktalarda buluşturulabileceğini söyledi. Ardından söz alan Barış Sürücü, konuşmasına ODTÜ nün tanıtımıyla ilgili pilot uygulamalardan söz ederek; gelecek yıl mezun derneklerinin de katkısıyla 10 ayrı ilde ODTÜ Günleri adı altında organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi; bu yıl da farklı illerden başarılı liseleri okulda misafir ederek tanıtım çalışmasının süreceğini söyledi. Barış Sürücü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nün bulunduğu binada Eylül ayından itibaren ODTÜ Mezunları Dernekleri Konseyinin talebi doğrultusunda öğrencilerin ve mezunların iletişimini sağlayacak bir ofisi hizmete sokmayı düşündüklerini belirtti. Geçtiğimiz toplantının gündeminde yer alan mezun dernekleri için ortak logo çalışmasında bir hafta içinde örnek logoların paylaşılabileceğini söyleyen Sürücü, derneklerin web sitelerinin yenilenmesi ve standarda oturtulması çalışması içinbir - iki ay içinde derneklerin web de paylaşacakları bilgileri kendilerine iletmelerinin uygun olacağını dile getirdi. Üniversitenin resmi hesapla LinkedIn kullanmaya başladığını da hatırlatan Sürücü, burada mezun derneklerinin duyurularına yer verilebileceğini söyledi. Himmet Şahin, logo değişikliğine gidilmesi durumunda logonun kullanıldığı flama, üye kimlik kartı gibi ürünlerin de yenilenmesi gerekeceğine ve bunun bir maliyet oluşturacağına dikkati çekti. Logoda yapılacak değişikliğin, aynı logoya her derneğin kendi il adını eklemesi olarak gerçekleşebileceğini söyleyen Şahin, logoda ODTÜ amblemi ve bilim ağacının vazgeçilmez unsurlar olduğunun altını çizdi. Şahin, dernekler için hazırlanacak web sitelerinin Konsey e ait bir web sitesi üzerinde birleşebileceğini söyleyerek, Hazırlanacak web sitesinde topluma ve mezunumuza vermemiz gerekenler noktasında bir şeyler yapabilirsek, çok başarılı oluruz dedi. Dernek üye sayısını artırma konusuna da değinen Şahin, toplumsal ve sosyal alanlarda varlık göstererek derneklerin kendilerini daha fazla tanıtmasının üye kazanımına katkısı olduğunu belirtti. Himmet Şahin, Soma da yaşanan facianın ardından gerçekleştirilen Soma ziyaretinden söz ederek yapılabileceklerle ilgili bir rapor hazırlandığını anlattı. Soma ziyaretini gerçekleştiren ekipte yer alan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hancı Karademirci, bir sunum gerçekleştirerek, Türkiye de ve Dünyada maden kazalarını, Soma nın medyada ve toplumdaki yankılarını, ziyaretlerinin amacını, ziyaretteki gözlemlerini ve çalışmalarını Konsey e aktardı. Soma Çalışma Grubu nun Konsey kapsamında genişletilmesi düşüncesinden söz eden Karademirci, ODTÜ bileşenleri olarak birlikte yapılabileceklerin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Himmet Şahin, yapılabilecekleri değerlendirirken, Burada bir sürü insan yetim kaldı, bu kadınlar ne yapacak? Bunları iş yaşamına yönlendirelim. Kadınlara kolektif çalışma yöntemleri ve üretmeyi öğretirsek yalnızca facianın olduğu alana değil bölgeye de örnek oluşturma anlamında katkı sağlayacağımızı düşünüyorum dedi. Maden Mühendisliği Bölümü nde Soma faciasının ardından bir rapor çalışmasına başlandığını ifade eden Barış Sürücü, ayrıca ODTÜ Afet Araştırmaları Merkezi nde de bir grup akademisyenin bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Himmet Şahin, ideal maden ocağı konusunda ODTÜ nün pek çok çalışması bulunduğuna, ancak konunun maden ocaklarının denetimi, iş güvenliği yasalarının doğru uygulanmadığını ve ocak çalışanlarının yetersizlikleri korkmadan söyleyebilecekleri koşulların sağlanması olduğuna dikkati çekti. Şahin, mezun derneklerinin konuyla ilgili önerilerinin konsey mail grubu üzerinden paylaşılmasının yararlı olacağını söyledi. Himmet Şahin, YÖNDER ve tercih rehberliği döneminde bulunulduğunu hatırlattı; diploma törenlerinde mezun derneklerinin de kortejde yer alması gerektiğini söyledi.konsey mail grubunun daha verimli kullanılması gerektiğini belirten Himmet Şahin, Dernekler projelerini, görüş ve önerilerini burada paylaşabilir dedi. Ardından söz alan ODTÜ Mezunları Derneği Yazman Üyesi Melih Şahin, Derneğimizin 50. Kuruluş Yıldönümü için süren çalışmaları aktararak, çalışmalar için katkı beklediklerini aktardı. Bir sonraki Konsey Toplantısı nın Ekim de Kuzey Kıbrıs ta gerçekleştirilmesine; sonraki toplantının İstanbul da gerçekleştirilmesine karar verilerek toplantı tamamlandı. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

9 Dernekten Yeni Yönetim Kurulu nun ODTÜ Rektör ü İle Tanışma Ziyareti ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul un ardından yapılan görev paylaşımı sonrası 16 Temmuz Çarşamba günü ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ı ziyaret etti. Her seçimli genel kurul sonrası yapılan mutad toplantı esnasında, ODTÜ ve ODTÜ Mezunları Derneği arasındaki uyumlu çalışmaların, birlik ve beraberliğin devam etmesi dilekleri dile getirildi. Ziyarette hazır bulunan ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Sahin ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar ın sorusu üzerine, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerden söz ettiler. Üniversitenin yurt ve misafirhane ihtiyaçlarının konuşulduğu görüşmede, Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri, gerekli desteğin bulunması durumunda Üniversite ye bir yurt yapımı konusunda girişimde bulunulabileceğini ifade etti. Görüşme, Prof. Dr. Ahmet Acar ın, başarıyla süren üniversite dernek birlikteliğinin devamı ve Yönetim Kurulumuza görevlerinde başarılar dilekleriyle sona erdi. TEMMUZ- AĞUSTOS

10 Dernekten Arzu HANCI KARADEMİRCİ (BÖTE 04) ODTÜ Mezunları Derneği Soma Mayıs 2014 tarihinde Manisa- Soma da bulunan, Soma Holding in işlettiği Karanlıkdere 13 Maden Ocağı nda meydana gelen faciada, 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından, ODTÜ Mezunları Derneği nakdi bağış kampanyası başlattı. Ayrıca, yapılan toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda Soma Çalışma Grubu ndan 4 kişilik bir heyet ile bölgenin Haziran 2014 tarihlerinde yerinde ziyaret edilmesine karar verildi. Soma ziyaretinin amacı aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde belirlendi: Facianın ardından bölgede yaşananları ve sorunların görünür hale gelmesine katkıda bulunmak, Yaşamını yitiren madencilerin geride bıraktığı ailelerinin sorunlarını tespit etmek, Mevcut durumun anlaşılmasına ve sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek, Üye bağışlarıyla oluşan nakdi imkânın nasıl değerlendirileceği konusunda öneriler geliştirmek, ODTÜ Mezunlar Derneği nin kendi imkânları ile yapılabilecek olası yardımlar konusunda öneriler geliştirmek, Bölgede yapılan gözlemler ve bu gözlem ve değerlendirmelere dayalı önerileri üyeler ve kamuoyu ile paylaşmak. Ziyaret öncesi hazırlık kapsamında ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Karancı ile görüşülerek çeşitli konularda görüş ve önerileri alındı. Soma ziyareti kapsamında aşağıdaki kurum, kuruluş ve kişiler ile (yaklaşık 50 kişi) görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin büyük bir çoğunluğunda video çekimi ve ses kaydı gerçekleştirildi, bir kısmında ise görüşülen kişinin ricası üzerine sadece görüşme notları tutuldu. Üyeleri ve diğer STK lar ile paylaşılmak üzere ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandı. Ziyaret sırasında görüşülen kurum ve kişiler aşağıda yer alıyor: Soma Kaymakamı M. Bahattin Atçı Kınık Kaymakamı İlyas Gün Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer Soma Ticaret Odası Başkanı Hakan Işık 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

11 Dernekten Çalışma Grubu Bölge Ziyareti Soma İlçe Eğitim Müdürü Mustafa Dikici Manisa Barosu Soma İlçe Temsilcisi Avukatı Mustafa Çoban Soma için Adalet Platformu Yetkilileri DİSK, Dev Maden-Sen, Ege Bölge Temsilcisi Hacay Yılmaz KESK Tarım Orkam-Sen, İzmir Şube Başkanı Adil Ümit Tüzen Öğrenci Kolektifleri Köseler Köyü halkı ve muhtarı 14 kaybın yaşandığı Köseler Köyü ne baş sağlığı için ev ziyaretleri kapsamında ODTÜ Mezunlar Derneği adına baş sağlığı paketleri hazırlanmıştır. Yapılan görüşmeler sırasında konuşmacıların aktardıkları ve bölgede yapılan gözlemler bölge halkının ihtiyaçları konusunda doğrudan bilgi edinilmesine olanak sağladı. Soma da yaşanan facia, madencilerin hangi koşullar altında çalıştıklarını bir kez daha su yüzüne çıkardı. ODTÜ Mezunlar Derneği Soma Çalışma Grubu olarak, Soma da yaşananların basit bir iş kazası olmadığı; yıllardır genelde ülkemizde, özelde Soma bölgesinde uygulanagelen enerji, tarım, çalışma ve eğitim politikalarının bir sonucu olduğu görüşünde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonucunda gözlemlerimizi özetleyecek olursak: Bölgede, uygulanan yanlış tarım politikaları çiftçileri mağdur etmiş ve bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yok olmasına neden olmuştur. Hayvancılıkla ilgili üreticiye yeterli devlet destek sağlanmamış/ sağlanamamış, madenlere iş gücü veren bölge kırsalındaki eğitim sorunu çözülememiş, bütün bunların sonucu olarak da özellikle yeni nesillere başka çalışma alternatifleri sunulamamıştır. Bu ve benzeri gözlemler, bölgedeki çalışma alanlarının bir an önce çeşitlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bölgede iş olanaklarının arttırılması için bir basamak teşkil edebilecek olan Soma Organize Sanayi Bölgesi nin bürokratik işlemlerinin hızlandırılarak açılması Bölgeye önemli katkı sunacaktır. Bölge için istihdamın arttırılmasına yönelik özel teşvikler verilmeli, var olanlarında artırılması son derece önemlidir. İş ve meslek edinme kursları düzenlenerek, bölgedeki iş olanaklarının artmasına katkı sunacaktır. Güvencesiz ve ucuz işgücü olarak çalışmak bölgede olağan bir durum olarak kanıksanmıştır. Bu kapsamda özellikle kadınlar daha güvencesiz ve düşük ücretlerde çalışmakta veya ev işleri ile uğraşarak ev kadını olarak hayatlarına devam etmektedir. Kadınların çalışma hayatına katılması için gerekli mesleki bilgi, eğitimleri ve becerileri sınırlıdır. Kadınların istihdamının arttırılması için İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla mesleki eğitimler sağlanabilir. İş-Kur tarafından öncelikle kadınların istihdamının sağlanmasına öncelik verilmesi oldukça önemlidir. Afet sonrası eşini kaybeden kadınlar, yaşamlarını sürdürmek, çocuklarına ve yaşlılara bakmak gibi ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle kadınlara yönelik uzun vadeli programların oluşturularak psikolojik destek çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Bölgede alanında uzmanlaşmış psikolog, psikiyatrist ve sosyologlardan oluşan Rehabilitasyon Merkezi kurulması önemli bir ihtiyaçtır. Bölgede kayıp yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, madende ölen erkek çocukların genellikle maddi imkansızlıklar yüzünden okula devam edemediği bilgisi alınmıştır. Kız çocuklarının eğitim düzeyi de oldukça düşüktür. Eğitimin yetersizliğine iş olanaklarının yetersizliği de eklendiğinde bölgede madencilik zorunlu ve ucuz işgücü ile çalışmak zorunda kalınan tek sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Bölgedeki çocukların kaderlerinin değiştirilebilmesi için eğitim politikalarında radikal değişiklikler yapılması ve eğitimin öncelikli sorun olarak ele alınması gerekliliği açıktır. Yaptığımız görüşmelerde, köylerde üniversitede okuyan veya mezun olan sayısı iki kişiyi geçmediği öğrenilmiştir. Bölgedeki okulların eğitim kalitesinin ve fiziksel olanakların güçlendirilmesi, okulu bırakma riski olan çocukların ve gençlerin yakın takibi ve ihtiyaçları konusunda desteklenmesi, çocuklarının yüksekokula devam oranlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması oldukça önemlidir. Bu konuda resmi kurumlarla üniversiteler, STK larile işbirliği yaparak çeşitli projeler geliştirebilir. İş güvenliği kuralları uluslararası hukuk ve ILO sözleşmeleri çerçevesine taşınmalıdır. Yaşam odaları ve çoklu tahliye çıkışlarının olmadığı tüm maden işletmelerinde üretime son verilmelidir. İş güvenliği denetimlerinin bağımsız kurullar aracılığıyla sıklıkla yapılması sağlanmalı ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Özel sektörün daha fazla kâr hırsının, madenleri ucuz işgücü cenneti olarak görülmesinin ölümcül sonuçlar ürettiği kesindir. Koşulları gereği riskler taşıyan madencilik sektörü özel sektörün kâr hırsına teslim edilmeyecek kadar hayati önem taşıyan bir alandır. Gizli taşeron düzeni olan ekip başı uygulamasına son verilmelidir. Yer altı madenciliği gibi oldukça riskli ve ağır çalışma koşullarında, taşıyıcı sistemlerin, üretim araçlarının, elektrik alt yapısının vb. yoğun kullanımı, riskleri daha da artıran sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıca, yoğun çalışmanın getirdiği yorgunluk ve dikkatsizlik de risklerin artmasına neden olmaktadır. AFAD a yapılan bağışların miktarı konusunda hala kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu bağışların STK lar tarafından takip edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. ODTÜ Mezunlar Derneği olarak Soma ile dayanışma kapsamında, Ankara da Soma ile ilgili çalışma yürüten diğer STK lar ile ortak platform alanlarının genişletilmesi, bölgedeki kadınlar için istihdam yaratacak projelerin belirlenmesi (sabun atölyesi, el emeği atölyeleri vb.), STK larla işbirliği içinde kadınlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile Soma ve Kınık ta gerçekleştirilen eğitim ve moral etkinliklerine ODTÜ bileşenleri olarak katkı sunulmasının sağlanması önerilmektedir. TEMMUZ- AĞUSTOS

12 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ 2014 Mezunlar Günü 28 Haziran 2014 Cumartesi günü sabahı ODTÜ de başlayan geleneksel ODTÜ Mezunlar Günü, her yıl olduğu gibi akşam Vişnelik te gerçekleşen yemekle sona erdi. Mezunlar Günü her yıl olduğu gibi unutulmazdı. Sabah ODTÜ de ODTÜ Türk Müziği Korosu nun konseri ile başlayan ve THBT nin halk oyunları gösterileriyle devam eden ODTÜ Mezunlar Günü nde, Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in yaptığı açış konuşmalarının ardından Anıtkabir ziyareti gerçekleşti. Ardından 10, 20, 30 ve 40. mezuniyet yılını tamamlayan mezunlar bölümlerinde, 45 ve 50. Yıllarını tamamlayan mezunlar ODTÜ KKM de törenle belgelerini aldılar. ODTÜ lüler iyi yetişmiş birer eleman olmanın yanı sıra, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, etik değerleri önemseyen, cesur ve onurlu bireylerdir ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin Mezunlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Mezunlar Günü ne hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, ODTÜ mezunlarının, öğrenciliklerinde edindikleri yüksek toplumsal sorumluluk bilinci; ODTÜ ortamında kazandıkları bilgi ve deneyimlerin de sağladığı birikimle, yalnız bireysel olarak çok başarılı olmakla kalmadıklarını, toplumun sorunlarına da sürekli olarak duyarlılık gösterdiklerini dile getirdi. Toplumda ODTÜ lülerin iyi yetişmiş birer eleman olmanın yanı sıra, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, etik değerleri önemseyen, cesur ve onurlu bireyler olarak algılandığının altını çizdi. Toplumun tüm kesimlerinin, demokratik, eşitlikçi, özgür ve adil bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilincinde olduğunun farkındayız dedi. Himmet Şahin, yaşanan toplumsal süreçte çevreden hukuka her konuda kötüye gidişin varlığından söz ederek; kamusal alanda yaşamanın neredeyse imkansız hale geldiği şu günlerde, kazanılmış hak ve özgürlüklerin olanca hızıyla yok edilmeye çalışılmasının tüm ODTÜ lülerde yarattığı endişeyi belirtti. Şahin, Gezi olaylarında ifade ve protesto hakkını kullanmak isteyen 11 gencimizin yaşamını yitirdiği, yüzlerce gencimizin yaralandığı ve Soma da yüzlerce madencimizin hayatını kaybettiği dikkate alınırsa, insan olgusunu değersizleştiren, sadece kar temeline dayalı, bilim ve teknolojiyi önemsemeyen, iş güvenliği yasalarını görmezden gelen bir anlayışın ve bu anlayışın milyonlarca insanın yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin sonlandırılmasına olan ihtiyaç tartışılamaz. Düzenin kurgulayıcıları, savunucuları ve uygulayıcılarının elleri artık yeterince kirlenmiştir. Bu kirliği daha fazla görmeye ve bir can daha kaybetmeye tahammül kalmamıştır dedi. İnsan olgusunu değersizleştiren, sadece kar temeline dayalı, bilim ve teknolojiyi önemsemeyen, iş güvenliği yasalarını görmezden gelen bir anlayışın ve bu anlayışın milyonlarca insanın yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin sonlandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Himmet Şahin, Yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anarken, sebep olanlarının da yargılanması için gerekli mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz dedi. Şahin, mezun derneklerinin, burs vererek; öğrenci danışmanlığı yaparak; çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek bir mezun olarak deneyimleri ve bilgileri paylaşmayı sağlayan güçlü ve dayanışmacı yapılar olduğunu dile getirdi. Mezunlara seslenen Himmet Şahin, Sizi ikinci bir ODTÜ yuvası olan ODTÜ Mezunları Derneklerimize üye olmaya, üniversitemiz ile dayanışmamızı büyütmeye ve sorumluluklarımızın bilinci ile birlikte hareket etmeye bekliyoruz diyerek konuşmasını tamamladı. ODTÜ lüler, ülkemizin gelişmesi için çok önemli bir göreve sahip çıkıyor Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, mezunlara seslenerek Öğrencilik günlerinizi hatırlarken, kampustaki önemli yenilikleri de görme fırsatınız olacak dedi. ODTÜ nün son akademik yıl içinde 3831 mezun verdiğini dile getiren Acar, üniversitenin dünyanın her bölgesinde başarıyla çalışan mezunlar vermeye devam ettiğini söyledi. Rektör Ahmet Acar, ODTÜ nün uluslararası bilim dünyası tarafından dünyanın en saygın üniversiteleri arasında görüldüğünü, eğitim ve araştırma alanında artan başarıların uluslararası ortamda da tescil edildiğini dile getirdi. Üniversitemizin bu yıl TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite sıralamasında, ülkenin en başarılı üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Teknokent in de en başarılı teknokent sıralamasında ilk sıradaki yerini koruduğunu ifade etti. Ahmet Acar, Eğitimin, bilimin ve teknolojinin gelişmesine önderlik yapan Üniversitemiz için toplumumuzda insan haklarının ve temel özgürlüklerin savunulması da temel bir görevdir. Çünkü bilim ve teknoloji ancak bireylerin özgür olduğu, farklılıkları zenginlik olarak gören, çoğulcu demokratik toplumlarda sürekli olarak gelişebilir. Bu anlamda, ODTÜ ve ODTÜ lüler, çağdaş demokratik değerler ile laiklik, hukukun üstünlüğü, kadın erkek eşitliği gibi Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunarak ülkemizin gelişmesi ve refahı için çok önemli bir göreve sahip çıkıyor dedi. Vişnelik te Mezunlar Gecesi Mezunlar Günü ile bir araya gelerek eski dostlarla güzel bir gün geçiren mezunlarımız, günün akşamında ODTÜ Mezunları Derneği nde büyük bir aile olmanın mutluluğuyla geleneksel Mezunlar Gecesi nde bir araya geldiler. Mezunlar Gecesi nin başlamasına dakikalar kala yağmur yağmaya başlayınca, konuklardan bazıları şemsiyelerin altında Havuzbaşı nda, bazıları ise Kış Bahçesi, Vişnelik Restoran ve Lobi de geceye devam etti. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

13 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ 2014 Mezunları Diploma Aldı ODTÜ Stadyumu, 29 Haziran Pazar günü, diploma alma heyecanı yaşayan 2014 mezunları ve bu heyecanı onlarla paylaşan yakınlarını ağırladı. Bu yıl da tribünler ODTÜ den mezun olacak öğrencilerin aileleri ve yakınları tarafından hıncahınç dolduruldu. Bu yıl verilen mezunlarla birlikte toplam ODTÜ mezunu sayısı 120 bine yaklaştı. Mezun olan öğrencilerden oluşan kortejin renkli geçişine, öğrencilerin Soma da yaşamını kaybeden maden işçileri için stada bıraktıkları baretler ve Soma için hazırladıkları pankartlar ayrı bir anlam kattı. Kortej geçişinin ardından program ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in konuşmalarıyla başladı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar Bugün düzenlediğimiz diploma töreninde, ülkemizin her ilinden ve dünyanın 35 farklı ülkesinden gelen 3127 öğrencimize ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarını veriyoruz diyerek, ODTÜ nün ulusal ve uluslararası alanda gösterdiği başarılardan söz etti. Çeşitli kuruluşlarca yapılan dünya üniversite sıralamalarında ODTÜ nün sırasının her yıl yükseldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Acar, tüm ODTÜ lülere ve ODTÜ dostlarına teşekkür etti. Üniversitelerin çoğulcu, demokrasi ilkelerine, insan haklarına ve doğaya ödünsüz olarak sahip çıkan, toplumda bu değerlerin savunuculuğunu yapan kurumlar olması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Acar, Ülkemizde ve çevremizde son bir yıl içinde ardı ardına yaşadığımız çok üzücü olaylar, insan haklarının kısıtlandığı ve özgürlüklerin bastırıldığı bir ülkede barış ve huzur olmayacağını; insan sağlığını ve yaşamını riske sokan ve doğal kaynakları hesapsızca tüketen ekonomik büyümenin kalkınma olmadığını; böyle bir anlayışın sürdürülemeyeceğini göstermektedir dedi. Üniversitelerin görevlerinin iyi donanımlı ve aynı zamanda, insanlara ve doğaya karşı sorumluluk taşıyan, etik değerlere sahip ve çoğulcu demokrasi ilkelerini içselleştirmiş iyi vatandaşlar yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu hatırlatan Rektör Acar, mezunlara seslenerek Hedefiniz sadece kişisel kazanımlar değil, aynı zamanda başka insanlar için değer yaratmak, topluma katkı sağlamak olsun dedi. Mezun derneklerimize üye olarak, ODTÜ kimliğinin devamlılığını sağlayabilirsiniz Rektörün ardından kürsüye gelen ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin öğrencilere ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada, Yeteneklerinizin neler olduğunu keşfettiniz. Başarılarınız bizleri gururlandırıyor diyerek ODTÜ de geçen eğitim sürecinden söz etti. Toplumun, ODTÜ, ODTÜ öğrencisi ve mezunundan bahsederken sadece iyi yetişmiş bir eleman değil aynı zamanda toplumsal sorunlara karşı duyarlı, etik değerleri önemseyen, cesur ve onurlu bireyler topluluğu olarak andığını dile getiren Şahin, Tüm toplum kesimleri demokratik, eşitlikçi, özgür ve adil bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilincindedirler. Kapitalizmin temel ahlaki ilkeleri ile anılan demokrasi ve ekolojik sürdürülebilirlikle bağdaştığı fikrine kimse artık itibar etmiyor. Kapitalizmin anlamını ve gücünü yitiriş evresinde uygulanan hegemonik neo-liberal politikalar, toplumsal gerilim, doğa tahribatı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, hukukun siyasallaşıp bireyselleştiği, özel yaşama müdahale ve en önemlisi toplumu saflara ayırarak diğerinin ötekileştirilmesinin sonucunda toplumsal düzenin bozulduğunu gözlemleriz. Kamusal alanında tahribata uğradığı günümüzde, kazanılmış hak ve özgürlüklerin daraltılma çabaları biz ODTÜ lüleri endişelendirmektedir. Gezi olaylarından beri ifade ve protesto hakkını kullanmak isteyen 11 gencimizin yaşamını yitirdiği, yüzlerce gencimizin yaralandığı ve Soma da yüzlerce madencimizin öldükleri dikkate alınırsa, insan olgusunu değersizleştiren, sadece kar temeline dayalı, bilim ve teknolojiyi önemsemeyen, iş güvenliği yasalarını görmezlikten gelen bir anlayışın milyonlarca çalışanın hak kayıplarına sebep olduğu gerçekliğini yaşıyoruz. Düzenin kurgulayıcıları, savunucuları ve uygulayıcılarının elleri kirlenmiştir. Yitirdiklerimizi anarken, sebep olanları da kınıyoruz. Toplumsal eşitliğin, barışın ve özgürlüğün birer savunucusu olmamız toplumsal görevimiz olması nedeniyledir. Sevgili genç Mezunlarımız; bu kadar çok sorunun yaşandığı ülkemizde ve dünyamızda, üniversitemizden aldığımız bilinç gereği; öğrenme, kendini geliştirme ve dayanışma sürecini devam ettireceğimiz, kendimizi geliştireceğimiz ve bilgileri paylaşacağımız bir ortam oluşturduk. İsmi dayanışmanın güçlenmesi ve sürdürülebilir olması sağlayan ODTÜ Mezunları Derneği dir. ODTÜ ailesinin bir parçası olan ve ODTÜ nün hayata dönük yüzü olarak mezunlarımıza kucak açan Mezun derneklerimize üye olarak, üniversite bileşenleri ile bağlarınızın kopmamasını, geleneklerimizi, geçmişimizi ve gelecek nesillere bir miras olarak bırakacağımız ODTÜ kimliği ve duruşumuzun devamlılığını sağlayabilirsiniz. Mezun Derneklerimiz burs vererek, öğrenci danışmanlığı, paneller, söyleşiler, sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak mezun-öğrenci iş birliği ile iş yaşamına hazırlık yapmanızı, bir mezun olarak deneyimlerinizi ve bilgilerinizi paylaşabilmenizi sağlar dedi. Himmet Şahin, Girişteki Mezun Derneklerimizin bulunduğu stantlara uğrayarak üye olmanızı öneriyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarı ve ömür boyu mutluluklar diliyorum diyerek sözlerini tamamladı yılı mezunları içinde birinci olan beş öğrencinin konuşmaları ve yabancı öğrenciler adına yapılan konuşmalardan sonra diploma törenine geçildi. Aileler ve mezunlar, diplomalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. ODTÜ Mezunları Derneği olarak 2014 yılı mezunlarına aramıza hoş geldiniz diyor, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. TEMMUZ- AĞUSTOS

14 Dernekten Tercih Rehberliği Programı Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversite tercih döneminde Derneğimiz üniversiteli adaylarına Tercih Rehberliği Programı yla doğru kararlar verebilmeleri için yardımcı oldu. Gençler, hayatlarının en önemli kararlarından birini alırken uzman görüşlerle yanlarındaydık. Üniversiteye girmek, özellikle de istenen bölüme yerleşmek için sınavlarda başarılı olmak yetmiyor, doğru tercih yapmak çok daha belirleyici oluyor. Gençler okumaya karar verdikleri bölüme girebilmek için yıllarca emek veriyor, sonunda sınavdan yeterli puanı alsa da tercih sıralamasını doğru yapamadığı için daha az istediği bir bölüme yerleşebiliyor; hatta puanına rağmen hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencileri de görüyoruz. Böyle üzücü durumlarla karşılaşmamak, öğrencilerimizin emeklerinin karşılıklarını almalarına katkıda bulunmak için başlatılan Tercih Rehberliği Programı yla, bu yıl da Derneğimize başvurarak tercih yaparken uzman görüş isteyen öğrencilere danışmanlık yaptık. Üniversite ve bölüm tercihleri konusunda yardım almak için Derneğimize başvuran öğrencelere, aynı zamanda eğitimci olan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin (EDS 83) Tercih Rehberliği Programı yla hangi bölümlere yerleşebileceklerine dair yol gösterdi. Program kapsamında, öncelikle üyelerimizin çocukları ve yakınları 9 Temmuz Çarşamba günü Vişnelik te konuk edilerek bölüm tercihleri konusunda bilgilendirildi. Her bir öğrencinin puan durumunun ve tercihlerinin tek tek değerlendirildiği görüşmelerde, puanına göre girebileceği yerler ve yapacağı sıralama konusunda yardımcı olundu. Programla aynı günlerde gerçekleşen ODTÜ Tanıtım Günleri nde yer alan standımızla da Derneğimizin tanıtımı yapıldı. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

15 Dernekten Üniversite Adayları ODTÜ deydi Üniversite adayı öğrenciler, önce kampusu gezerek ODTÜ de öğrenci olmayı, ardından Vişnelik teki akşam yemeğiyle ODTÜ mezunu olmayı hayalleri arasına eklediler. ODTÜ de ikinci kez düzenlenen ODTÜ Aday Öğrenci Yaz Kampı, Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye nin çeşitli illerinden ODTÜ ye davet edilen 100 ün üzerinde lise öğrencisi, önce Üniversiteyi gezerek hem üniversitenin eğitim olanaklarını, hem de kampusun sosyal ve kültürel olanaklarını gördü; ardından Vişnelik te yedikleri akşam yemeği ile ODTÜ den mezun olduktan sonra belki de kendilerinin de içinde yer alacağı topluluğu ve Derneğimizi görme fırsatı buldu. Kendilerine uygun üniversite ve lisans programını seçmeleri gereken bu zor süreçte, doğru karar vermelerine yardımcı olacak bu programla, öğrenciler kampusta kendileri için düzenlenen bir dizi akademik ve sosyal etkinliğe katıldı. Vişnelik te Caz Konseri 17. Uluslararası Ankara Caz Festivali, daha önceki festivallerde de Ankaralıların coşkuyla alkışladığı Kerem Görsev Trio ve Ayhan Sicimoğlu nu Vişnelik te buluşturan muhteşem bir konserle kapanış yaptı. Efsane isimlere vokalde Türk cazının en sevilen seslerinden Elif Çağlar ve Latin All Stars ın yeni solisti Suami Ramirez eşlik etti. İlerleyen saatlerde başlayan yağmurla birlikte devam eden konserin sonunda caz ustaları sahneden caz severlerin alkışlarıyla indi. TEMMUZ- AĞUSTOS

16 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Vişnelik te Gözdağı Gösterimi ve Gezi Söyleşisi Gezi Direnişi ni, üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Can Dündar ın kaleme aldığı Gözdağı belgeseli ile 4 Haziran Çarşamba günü ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu nda hatırladık. Gezi Direnişi sırasında yaralanan onlarca gencimizden, gözünü kaybeden 6 sının hikayesini anlatan belgeselin gösteriminden önce, Doğan Tılıç (SOC 85) ve Tarık Şengül (CP 86) ün konuşmacı olarak katıldığı, kolaylaştırıcılığını Derneğimiz üyesi Ali Dalgalı(PHYS 97) nın üstlendiği söyleşide Gezi ve sonrasındaki süreç konuşuldu. İlk sözü alan Doğan Tılıç, Gezi sürecine ve sonrasına nasıl yaklaşılması gerektiğine değindiği konuşmasında, gazetede Gezi olaylarının ideolojik olup olmadığını sorguladığı Ruh Puf başlıklı yazısında Gezi olayları ideolojik miydi? diye sorduğunu, o günlerde iktidarın Orada her şey bedava, her şey meşru ve mübah dediğini hatırlattı. Bu sözün haklı olduğunu dile getiren Doğan Tılıç, Gezi Hareketi nin aynı zamanda paranın ortadan kalktığı bir dayanışma hareketi olduğunu ifade etti. Gezi Hareketi sırasında yaşananları 1980 öncesi Fatsa da yaşananlara benzeten Tılıç, Gezi nin biz unsurunun vurgulandığı bir hareket olduğunu belirterek, bu ruhun bir vücut bulmasının gerekliliğini Kendimizi, tekliğimizi aşan bir vücut bulmalıydık. Gezi böyle oluştu ve bu gezi ile başarıldı. Kitle, kendini aşmıştı diyerek ifade etti. Gezi Hareketi yle bir araya gelen topluluğun birbirleri ile kurdukları iletişime ve birbirlerini anlayarak bir arada durmalarına da değinen Doğan Tılıç, Gezi Hareketi nde birbirini görenlerin değil, birbirleriyle görüşenlerin bulunduğunu Orada birbirine bakan, ama aynı zamanda karşılıklı olarak birbirini görenler vardı diyerek söyledi. Gezi Direnişi nin analizi ile konuşmasına başlayan Tarık Şengül, iktidardan rahatsızlık duyan, ancak kurumsal yapıların içindeki 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241 muhalefetin de kendisini temsil etmediği sonucuna varan kitlenin sokağa çıktığını ifade ederek, toplumsal alanın bir anda siyasal alanın kendisine dönüştüğünü dile getirdi. Toplumsal alanının sonsuza kadar siyasal alan olarak kendini üretmeye devam edemeyeceğini, dolayısıyla bu taleplerin siyasal alanda temsile dilmesi gerektiğini belirten Şengül, Gezi yle birlikte toplumsal alanda büyük sorunlarımızın olmadığının, asıl sorunun siyasal alanda olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Gezi Direnişi ve 17 Aralık Operasyonu ndan örnekler veren Tarık Şengül, bu olayların ardından gidilen yerel seçim öncesi muhalefetin yolsuzluk dosyalarını ön plana çıkararak Gezi taleplerini hiç konuşmadığını hatırlattı. Gezi taleplerinin yerel seçim sürecinde konuşulmaya çok uygun konularken gündeme getirilmediğinin altını çizen Şengül, seçim sürecinde gündemde olan yolsuzluk konusunun da Gezi Parkı ile ilişkisinin görmezden gelindiğini ifade etti. 10 yıl önce kentsel sorunlarla ilgilenen toplumcu insanların kentlerin rant kaynağına dönüştüğünü ve bunun siyaseti finanse etme yöntemi olduğunu söylediğini ve bugün de aynı durumda bulunulduğunu belirten Şengül, gelinen noktada bir yerel seçim sürecinde Gezi taleplerinin bir adayın programına alınmamasını Gezi olaylarının siyasal alana taşınmayarak toplumsal alanda bırakılması olarak değerlendirdi. Siyasal alana taşınamaması ve gerekli etkiyi yaratamaması açısından Gezi bir olay değildir diyen Tarık Şengül, tarihte Gezi gibi olay olarak görünüp hiçbir etki yaratmayan, bazı durumlarda da iktidarın kendini sürdürebilme aracı haline gelen olaylar bulunduğunu söyledi. Şengül, bu noktadan sonra gezinin bir olay olup olmayacağını belirleyecek asıl öğenin, siyasal alanın Gezi taleplerini toplumsal alandan alıp siyasi mücadelenin parçası haline getirip getirmeyeceği olduğunu belirterek, Derneğimizin de içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütleri, partiler ve tüm hareketlerin bundan sonraki en önemli görevinin Gezi ile toplumsal alanda ortaya çıkan devrimci tavrın siyasal alana taşınması olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Can Dündar ın hazırladığı Gözdağı isimli belgesel izlendi. Belgeselin ardından ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin kapanış konuşması yaptı. Etkisi hala süren Gezi nin taleplerini bir kez daha hatırlattığı için Can Dündar a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şahin, Gezi de talep edilen özgürlük, eşitlik ve barışın hayata geçirilmesi dileklerin ifade ederek, Bu da ancak Gezi ile başlayan süreçte oluşan bilinç devam ederse gerçekleşir dedi.

17 Dernekten TEMMUZ- AĞUSTOS

18 Dernekten Yaz Kampı Devam Ediyor 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241 Her yaz Vişnelik i cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolduran Yaz Kampımız, yoğun ilgi ve katılımla tamamladığı ilk döneminin ardından, ikinci dönemde de tüm eğlencesiyle sürüyor. Yüzme, tenis, futbol, basketbol, badminton, voleybol, su oyunları, jimnastik, resim, müzik, okçuluk, eskrim gibi pek çok kültürel ve sportif faaliyetle hem çocukların eğlenmesini, hem de farklı alanlarda yeni bilgiler edinmesini sağlarken, çadırlı kamp etkinliği programa ayrı bir renk katıyor. Halen ikinci dönemi devam eden iki haftalık kampımız, Ağustos ayında da üçüncü ve dördüncü dönemleriyle yaz sonuna kadar çocuklarımızı bir araya getirecek.

19 Dernekten Burs ve Yardımlar Komitesi nden Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir Burs Fonu muza katkı sağlayan üyelerimize, mezunlarımıza ve ODTÜ dostlarına, bursiyer öğrencilerimiz adına teşekkürler ODTÜMD BURS FONU HESAPLARI İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP IBAN:TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP IBAN:TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN: TR İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- TL HESAP NO: TEMMUZ- AĞUSTOS

20 Dernekten Yıldızların Altında Film Şöleni ODTÜ Mezunları Derneği, bu yaz da sizleri Vişne Bahçesi nin serinliğinde, yaz aylarının nostaljik eğlencesi yazlık sinemalarla buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden güzel filmlerden oluşan programımız, 8 Temmuz Salı akşamı İran yapımı Sükut filmiyle başladı. Hayatın Lezzeti ve Cyrano de Bergerac la devam eden Yıldızların Altında Film Şöleni, bu yaz da Salı ve Perşembe akşamlarına renk katıyor 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Dernekten 2 4 0 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ HAZİRAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 191 aralık 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Aralık 2009

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor 206 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 195 nisan 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Nisan 2010

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232 2 3 2 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ İ EYLÜL 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83)

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu

Merhaba, Yayın Kurulu Merhaba, Açılım Dergisi olarak yeni sayımızla, yeni konularla tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz Bu sayımızda da ilginizi çekecek konularla bir kez daha sizlere ulaşırken, Samsun ve Odamız

Detaylı

içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar

içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar 236 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten ŞUBAT 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski

Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski hanlar, kadastral tespitler, han odabaşıları, odabaşılık

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 190 kasım 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Kasım 2009

Detaylı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI DERGİSİ B A K I Ş Yayın Sahibi İbrahim Çeçen Vakfı adına Ayşe Günseli Çeçen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslı Türkan Çeçen Yayın Koordinatörü Dr. Meral Dinçer Yayın Danışmanları Aysel

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

@ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar la. akademisyen kimliği, Çukurova

@ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar la. akademisyen kimliği, Çukurova ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ @ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr MAYIS 2014, Sayı 16 Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği Çalıştayı...10 Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi nde Yeni Bir Kurs Daha...11 ÇÜ ile Amerika

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı