içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var"

Transkript

1 Dernekten

2 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask Grafik-Tasar m: Nazmiye Şerife KOÇ (Ajanstürk) AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Nükleer Teknoloji - 2 Kapak Fotoğrafı Aysun BÜYÜKCENGİZ Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Çizgiyle

3 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, 10 Ağustos 2014 tarihinde ilk kez halk oylaması ile Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Uygulanan politikalarla oluşturulan toplumsal kamplaşmalar ve onaylanmasına rağmen Anayasa ya aykırılık teşkil eden bazı yasalar çerçevesinde yaşanan süreç, bu seçime farklı bir anlam yüklemektedir. Tarihsel bir perspektifle bakılarak 1982 Anayasası nın Cumhurbaşkanı na yüklediği yetkileri incelendiğinde, tarafsız bir statü öngörülmediği ve güç yoğunlaşması nedeniyle çok partili sistemde sıkıntılar yaşanabileceği göze çarpar. Söz konusu Anayasa maddelerine göre Cumhurbaşkanı na; Anayasa değişikliğini halkoyuna sunma, TBMM seçimlerinin yenilenmesi, olağanüstü yönetim modelini ilan edilebilme, KHK ler çıkarılabilme, Bakanlar Kurulu na başkanlık etme, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, HSYK, YÖK, Devlet Denetleme Kurulu na ve Rektörlüklere atama yapma gibi yetkiler verilmiş, ayrıca Anayasa ya göre yasa ile yetkilerini genişletme olanağı da tanımıştır. Ancak parlamenter rejimlerde olması gerektiği gibi, yasalar karşısında siyasi sorumluluğu yoktur. 21 Ekim 2007 de yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı nın halk tarafından seçilmesinin mevcut parlamenter sistem ile örtüşmediği bir takım uygulama alanlarının olduğu dile getirilmektedir. Parlamenter sistemde simgesel bir rolü olması gereken Cumhurbaşkanı nın rolü, uygulamaya bakıldığında farklı bir perspektif çizmekte ve parlamenter sistemde sıkıntı yarattığı görülmektedir. Monarşilerde yürütme erki devlet başkanı sıfatıyla krala aittir. Parlamenter sistemde ise bu erk hükümete verilir ve hükümet parlamento karşısında sorumludur Anayasası ile Cumhurbaşkanı yetkilerle donatılarak Anayasaya monte edilmiştir. Bu durum parlamenter rejimin yerine başkanlı bir parlamenter sistemi mümkün kılabilir ve Cumhurbaşkanı na kriz çözme yetkilerini verir. Halk tarafından seçilen güçlü yetkilerle donatılmış bir Cumhurbaşkanı nın olduğu bir sistemde, Parlamenter sistemden bahsetmek yerine Başkanlık sisteminden söz etmek gerekir. Bir tür Cumhuriyetçi monarşi olarak düşünebilecek bir sistemle Hükümet yetkileri tek başına temsili bir otoriteye dönüşebilir ve gerçek demokratik yolların tıkanacağı kaygısı yaşanabilir. Anayasal sistemin bütünlüğüne yönelik irdeleme, sorgulama ve etkili bir tartışma yapılmaksızın kabul edilen Halkın Cumhurbaşkanı nı seçme edimi, siyasi aktörlerin çevresinde sürdürülen bir seçim süreci ile iyice belirginleşir. Bu durumda, seçimde partiler üstü ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı seçme edimi yerine yetkileri daha arttırılmış partili bir Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olabilecektir. Bu yapı; Devlet otoritesini güçlendirip merkezileştirilmesini sağlayarak, parlamentoyu alınan kararları sadece onaylayan bir mekanizmaya dönüştürebilir. Seçilen Cumhurbaşkanı gücünü, seçimin kendine kazandırdığı meşruiyet ile elde ettiği yetkilerden alarak sonuna kadar kullanabilme ve iktidarının sonuna kadar gitme eğiliminde sergilediği tavır ve eğilimden alır ancak meşruiyet aynı zamanda, başkanlık sistemi ve türevlerinin oluşturacağı bir sistemle kolayca diktatörlüğe dönüşebilecek tehlikeleri de barındırır. Tüm üyelerimize esenlik dolu günler dileklerimizi sunarken, Bayramınızı gönülden kutluyoruz. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu TEMMUZ-AĞUSTOS

4 Dernekten DUYURU Alman yazar Heinrich Heine kitapların yakıldığı bir yerde, er geç insan da yakılacaktır! der Hiene in öngörüsü ülkesi Almanya için doğrulandığı gibi, ne yazık ki Türkiye için de doğrulandı: 12 Eylül kitaplarımızı yaktı, yasakladı; 12 Eylül ün semirttiği gericilik ise 2 Temmuz 1993 de insan yaktı! Elma çiçeklerine övgü dolu mısralar yazan bir şairi, arkadaşları arasında kitap kurdu diye nitelendirilen bir kız çocuğunu sırf inancını anlamadıkları için, hem de Tanrı adına yaktılar! Üstelik, bizce bu karanlık zihniyet daha da büyüdü, güçlendi. Sadece, artık insan yakmak yerine, gaz fişekleri ile öldürüyor! Türkiye, Cumhuriyet tarihinde hiç görülmediği kadar çağdaş fikirlerden, evrensel değerlerden uzaklaştı. Hukuk, devlet gücünü elinde bulunduranların inanılmaz boyutlara ulaşan skandallarını ört bas etmek için hiç olmadığı kadar dramatik bir şekilde etki altında. Ülkemizin, her gün oluk oluk kanın din ve mezhep adına akıtıldığı Ortadoğu ya iyiden iyiye itildiği/ çekildiği bir dönemde, din ve mezhep üzerinden çirkin üsluplarla yapılan tehlikeli söylemler, en etkin ağızlardan aymazca dökülüyor. Cinsiyetçi, mezhepçi, bilimsel düşünceden uzak ve ona düşman, sanattan yoksun ve ona hor bakan, zorbalık derecesinde dayatmacı bir anlayışla bizi aydınlık günlerin beklediğini sanmıyoruz. Ancak bir şeyin de apaçık bilinmesini isteriz: Gericilik oradaysa, biz de buradayız! ODTÜ tarihinde bu hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır! Onca yıl sonra artık çok net bir şekilde anlaşılmıştır ki, 2 Temmuz Madımak Katliamı nın radikal İslamcı boyutunu ak lamak için yapılan bütün girişimler, bütün hedef şaşırtmacalar acınası bir şekilde havada kalmıştır. 2 Temmuz, bugün siyasi kalıntıları güçlenen gerici zihniyetin kanlı tarihinden bir sayfa ve sonsuza kadar da orada olacak. Katliamda yaşamlarını yitiren bütün aydınları bir kez daha anıyoruz. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

5 Dernekten Yeni ODTÜ lülere YÖNDER le Hoşgeldiniz diyelim! Genel Kurula Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz ODTÜ yü yeni kazanan ve kayıt yaptırmak amacıyla Ankara ya Türkiye nin çeşitli illerinden gelen yeni öğrenciler için ODTÜ Mezunları Konseyi ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği tarafından gerçekleştirilen ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı bu sene de gönüllülerini arıyor. Programın temel amacı, ODTÜ yü, Türkiye nin çeşitli illerinden kazanıp gelen öğrencilerimize Ankara ya gelişlerinden itibaren sahip çıkarak desteklemek ve böylece öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca maddi sıkıntıların yanı sıra büyük bir kente ve üniversiteye uyum sorunu yaşamalarını önlemek, ODTÜ nün kendilerine her anlamda sahip çıkacağı duygusunu benimsetmektir. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı nda gönüllü olarak yer almak isteyen siz değerli OD- TÜ lülerden beklentimiz, 2014 yılı kayıt zamanları olan 2-3 Eylül tarihlerinde öğrencilerin servislerle ODTÜ ye getirilmesi sırasında öğrencilere rehberlik ederek üniversiteyi ve bölümleri olabildiğince tanıtmanız, sizlere dağıtılacak kitapçıklar yardımıyla öğrenci ve aileleri yönlendirmeniz ve olası herhangi bir sorun karşısında başvuracakları noktaları göstererek ODTÜ ye ve yeni bir yaşama alışmalarında size danışabilecekleri konularda desteğinizi esirgememenizdir. Bu kapsamda kayıt dönemi olan 2-3 Eylül tarihlerinde ODTÜ yü yeni kazanan öğrencilerimize rehberlik ederek yardımcı olabilecek gönüllülerimizin belirtilen tarihlerinden kendilerine uygun olan herhangi iki günü seçerek Derneğimize bildirmeleri gerekiyor. Yapılacak planlama sonrası, ODTÜ Mezunları Derneği nde gönüllü öğretim elemanlarımızın ve mezunlarımızın bir araya geleceği bir toplantı düzenlenecek sorularınız yanıtlanacak. Dernekler, üyelerinin desteği ve katılımıyla ayakta kalırlar ve başarılı olurlar. Aynı zamanda ve ancak bu yolla birer sivil toplum kuruluşu / demokratik kitle örgütüne dönüşürler. Türkiye nin saygın sivil toplum kuruluşları arasında yerini alan ODTÜ Mezunları Derneği de, ancak üyelerinin sahip çıkması ile varlığını sürdürebilir. Üyelerimizin Derneklerine sahip çıkmaları yalnızca Derneğin varlığının sürdürülmesini değil aynı zamanda üyeler arası dayanışmayı ve üniversitemizle olan bağımızın devamını da sağlar. Yönetimde bulunduğumuz süre içinde Derneğimizin onurlu duruşu ve ODTÜ lü olma bilinç ve sorumluluğu ile davranarak toplum tarafından tanınırlığının ve saygınlığının arttırılması, Derneğimizde yaratılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle üyelerimizin kişisel gelişimlerine ağırlık verilmesi ve ODTÜ Mezunları Derneği nin kucaklayıcı ve çok yönlü bir anlayış içinde tüm ODTÜ bileşenleri ile aynı vizyon altında buluşması amacıyla yaptığımız çalışmalarımızın sizler tarafından takdir edilmesi biz güç ve cesaret verdi. Üyelerimizin sosyal, ekonomik ve siyasi düzey ve söylem süzgecinden geçirerek verdikleri ve verecekleri kararların ODTÜ camiasına ve toplumumuza katkıda bulunacağına daima inandık. Bu çerçevede Derneğimizin gösterdiği gelişimin devamını istediğinize dair mesajlarınız doğrultusunda yaşadığımız Genel Kurul sürecinde gösterdiğiniz dayanışma ve Yönetim programımıza gösterdiğiniz destek ile 8 Haziran 2014 Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuza ilgi ve katılımınızdan dolayı tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu TEMMUZ- AĞUSTOS

6 Dernekten Genel Kurul Yapıldı ODTÜ Mezunları Derneği nin dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu ve yeni yönetim kurulunun seçimi 8 Haziran 2014 Pazar günü Derneğimizin Vişnelik Tesisi nde gerçekleştirildi. ODTÜ Mezunları Derneği nde Pazar günleri brunch ile başlayan canlılık, 8 Haziran 2014 Pazar günü, çok daha erken saatlerde başladı. Seçime katılan üç grubun masaları, afişleri, seçim listeleri, broşürleri ile Vişnelik Salonu nda gösterilen iki yıllık döneme ait faaliyetlerin aktarıldığı ODTÜ MD sunumu, bu hareketliliği daha da renklendirdi. Genel Kurul için salt çoğunluk sağlanmasından sonra divan oluşturuldu, divan başkanlığına seçilen Ali Açan (CE 71) ve diğer divan üyeleri kürsüde yerlerini aldılar. Açılışın hemen ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Genel Kurul gündeminin kabulünün ardından, 8 Haziran 1977 tarihinde A1 kapısında katledilen Ertuğrul Karakaya yı anmak üzere oluşturulan komisyon A1 kapısında anma gerçekleştirmek üzere salondan ayrıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin (EDS 83), iki yıl boyunca birlikte çalıştıkları Yönetim Kurulu, Derneğe verdikleri emek dolayısıyla çalışma gruplarına ve üyelere teşekkür etti. Himmet Şahin in konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Melih Şahin (ME 85) iki yıl içinde dernekte gerçekleşen etkinlikleri içeren sunumunu gerçekleştirdi. Sayman Üye Kamil Kancoğlu (ME 87) mali verileri ve verilerin açıklamalarını üyelere aktardığı konuşmasında, merak edilen konuları mali veriler ışığında açıkladı. Sunumların ardından Genel Kurul salonunda söz alan üyeler çeşitli konularda görüşlerini ifade ederek, gösterdiği toplumsal duruş ve Dernek bünyesinde gerçekleşen etkinlikler nedeniyle yönetim kuruluna teşekkür ettiler. Denetleme Kurulu raporu ve Bağımsız Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan mali rapor üyelerin dikkatine sunuldu ve Yönetim Kurulu ve dönemi ibra edildi. ODTÜ Mezunları Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin yaptığı konuşmada üyelere gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederek, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle görevlerini sürdürdüklerini, Üniversitenin ve öğrencilerimizin yanında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini dile getirdi. Ardından, dönemi çalışma planı ve bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Genel Kurul da mezun olan öğrencilerin diploma töreninde yapılan üyelikleri de gözden geçirildi. Diploma töreninde üye olan mezunların yıllar sonra Derneğe geldiklerinde yüksek borçlarla karşılaştıklarını ve bunun üye kazanımını zorlaştırdığını dile getiren Himmet Şahin, sorunun çözülmesi için söz konusu üyeliklerin ve borçların iptali gerektiğini dile getirdi. Divan başkanı tarafından oylanan önerge, oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanı nın Genel Kurul görüşmelerinin tamamlandığını ilan etmesinin ardından yılları arasında görev yapacak yeni Yönetim Kurulu nun seçimine geçildi ve üyeler kapalı zarfla sandıklarda oylarını kullandılar. Toplam 809 geçerli oyun kullanıldığı seçim sonucunda; bir önceki dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in (EDS 83) içinde bulunduğu Çağdaş ODTÜ lüler Grubu tam liste olarak üyelerden kabul oyu aldı ve yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri aynı listeden seçildiler. Divan Başkanı Ali Açan (CE 71) döneminde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu na başarılar dileyerek, Olağan Genel Kurul toplantısını kapattı. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

7 Dernekten Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri HİMMET ŞAHİN (EDS 83) 1956 Sivas doğumludur. İlk, orta öğrenimini Ankara da tamamlamış, ardından ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü nden 1983 yılında mezun olmuştur. Mezun olduğundan bu yana dershane işletmeciliği yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda yönetim kurulu üyeliği, Derneğimizde Onur Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, Yönetim Kurulu ve Konsey Başkanlığı yapmıştır. BAKİ ARSLAN (CE 89) 1966 Şarkışla doğumludur. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 mezunudur. On yedi yıl tasarım mühendisliği, müşavirlik ve ulaştırma yapıları bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü yılından bu yana kurucusu olduğu şirkette proje taahhüt işleri yapmaktadır. ODTÜ Öğrenci Derneği üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi, 40. dönem TMMOB Yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almıştır ODTÜ MD Yönetim Kurulu üyesidir. ÜMİT NEVZAT UĞUREL (CP 80) tarihinde Bitlis te doğmuştur. İlk Orta ve Lise eğitimini Ankara Yenimahalle de tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1980 yılında şehir plancısı olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Bölge Planlama Bölümünde yaparak Yüksek Bölge Plancısı olmuştur. Mesleki faaliyetine kendi adına kurduğu işyerinde devam etmektedir. Mezun Olduğu yıl kayıt olduğu TMMOB Şehir Plancıları Odasında Oda yönetimine giren Ümit Nevzat Uğurel, Oda genel sekreterliği, Oda 2. Başkanlığı ve Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. TMMOB Yönetim Kurulu nda da 2 dönem Şehir Plancıları Odası nı temsilen yer almış ve Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca aralıklı olarak, toplamda 5 dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Son 5 yıl Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği başkanlığını yapmıştır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. KAMİL KANCOĞLU (ME 87) 1965 yılında Ankara da doğdu. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına ASELSAN da devam etmektedir dönemi ODTÜ MD İşletme Komitesi üyesi, dönemi Yönetim Kurulu üyesidir. S. MELİH ŞAHİN (ME 85) Makina Mühendisleri Odası bünyesinde oluşturulan uzmanlık komisyonlarında 20 yılı kongre, eğitim programları, vb. etkinliklerin organizasyonunda yer almaktadır. ODTÜ Mezunları Derneği İş Yeri Temsilcisi olarak görev almış, oluşturulan komisyonlarda (Ar-Ge, Öğrenci Danışmanlığı Programı vb. çalışmalarda) görev almıştır. 17 yılı aşkın bir süredir imalat, imalat mühendisliği çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır dönemi ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. ARZU HANCI KARADEMİRCİ (BÖTE 04) 2007 yılında aynı bölümden, 2009 yılında Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Bölümü nden yüksek lisans derecelerini aldı. Halen ODTÜ-BÖTE de doktora programına devam etmekte; ODTÜ, Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi nde Araştırma Görevlisi olarak devam etti yılından bu yana TCMB de İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü nde çalışmaktadır. SİBEL DİNÇER (CHEM 04) Mezun olduktan sonra özel şirketlerde satış, pazarlama, ihale, bölge yönetimi departmanlarında çalışmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği Etkinlikler Komitesi bünyesinde görev yapmıştır Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri HALUK DİRESKENELİ (ME 73) Mezuniyetinden itibaren kamu, özel sektör ve Türk yabancı ortaklıklarda ağırlıklı olarak termik santral temel/detay, tasarım, imalat, pazarlama, teklif, satış ve proje yönetimi konularında çalışmış, üniversitede danışmanlık vermiştir. MMO ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesidir dönemi ODTÜ Mezunları Derneği Yedek Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. MEHMET KAMİL SULUBULUT (EE 04) Bilgi teknolojileri alanında sektörün önde gelen firmalarında çalışmıştır. Halen aynı sektörde kendi firmasında hizmet vermektedir. Üniversite yıllarında IEEE ODTÜ Öğrenci Topluluğu nda aktif üyelik ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Kulübü çalışmalarına katılmakta ve geçtiğimiz yıl içinde kulübün sahnelediği iki oyunda rol almıştır GYK üyeliği yapmıştır. MELDA TANRIKULU (CP 06) Kentes Tasarım Programı ndan yüksek lisans derecesi ile 2010 yılında mezun olmuştur. Özel sektörde İş Geliştirme Uzmanı olarak çalışmaktadır yılından itibaren ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde Toplumsal Duyarlılık Komisyonu, Etkinlik Komisyonu ve yayın Kurulu nda çeşitli dönemlerde görev almıştır. Aynı zamanda profesyonel olarak sivil toplum kuruluşlarına v yerel yönetimlere kurumsallaşma, kaynak yönetimi ve proje döngüs yönetimi konusunda danışmanlık yapmaktadır, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. NADİR AVŞAROĞLU (MINE 86) Sırası ile Divriği Demir Madenleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü nde görev yaptı. Halen MTA Genel Müdürlüğü nde çalışmaktadır dönemi ODTÜ Mezunları Derneği Denetleme Kurulu üyeliği yapmıştır. TÜLAY ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Mezuniyetinden bu yana özel sektörde çalışmış, şu an kendisine ait aile danışmanlığı ve bireysel psikoterapi hizmeti veren iş yerinde görev yapmaktadır yılından bu yana derneğimiz bünyesinde yer alan başta Yayın Kurulu üyeliği olmak üzere farklı çalışma grupları ve kulüplerinde görev almıştır. Bu süreçte dernek yönetiminde yedek Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. TÜLAY TAY (STAT 97) 1974 yılında Ankara da doğdu yılında ODTU İstatistik Bölümünü bitirdi. Ziraat Bankasında göreve başladı yılında ODTU, Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme programında Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nda İstatistikçi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Ankara Üniversitesinde Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. YASİN KASIRGA (ME 04) Anahtar teslim müteahhitlik hizmetleri veren şirketlerde uluslararası enerji ve altyapı projeleri gerçekleştirmiştir. Operasyon modellemesi, performans yönetim sistemi, değişim yönetimi ve iş akışlarının yeniden tasarlanması konularında çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda işletme lisans derecesine sahip olan Kasırga, halihazırda enerji sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmada gaz, hidroelektrik, jeotermal ve yenilenebilir buhar santrallerinden sorumlu İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaktadır. ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesidir. Ayrıca ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Atölyesi bünyesindeki çalışmalarda yer almaktadır. TEMMUZ- AĞUSTOS

8 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Konsey Ankara da Toplandı ODTÜ Mezunlar Konsey toplantısı, 29 Haziran Pazar günü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Barış Sürücü, Konsey Başkanı ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin ve mezun derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla Vişnelik te başladı. Konsey Başkanının katılımcılara hoş geldiniz diyerek toplantıyı açmasının ardından, ilk sözü Prof. Dr. Ahmet Acar aldı. Rektör Acar, ODTÜ İmar Planı ile ilgili son durum konusunda bilgi verdi. Üniversitenin hazırladığı imar planına eklenen düzenleme ortaklık payı vekampusun içinden geçerek Anadolu Bulvarı na bağlanması konuşulan yol ile ilgili maddelere, Eymir göl bölgesine planda yer verilmemesine itiraz ettiklerini ifade ederek; kampusun içinden geçecek yolla ve göl bölgesi ile ilgili maddelerde üniversitenin itiraz noktaları dikkate alınarak revize edildiğini belirtti; düzenleme ortaklık payı konusunun ise henüz netlik kazanmadığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Ahmet Acar, Üniversitenin mezun derneklerinden beklentilerini, üye sayısının artırılması, yurtdışındaki mezunların mezun dernekleri aracılığıyla örgütlenmesi; Bir Ağaç Sizden, Bir Orman Bizden kampanyasına katkı; Üniversitenin 60. Kuruluş Yıldönümü çalışmalarına mezun derneklerinin önerileri ve aktif katılımları olarak sıraladı. Acar, Derneğimizin 50. Yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklerle 60. Yıl kutlama etkinliklerinin ortak noktalarda buluşturulabileceğini söyledi. Ardından söz alan Barış Sürücü, konuşmasına ODTÜ nün tanıtımıyla ilgili pilot uygulamalardan söz ederek; gelecek yıl mezun derneklerinin de katkısıyla 10 ayrı ilde ODTÜ Günleri adı altında organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi; bu yıl da farklı illerden başarılı liseleri okulda misafir ederek tanıtım çalışmasının süreceğini söyledi. Barış Sürücü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nün bulunduğu binada Eylül ayından itibaren ODTÜ Mezunları Dernekleri Konseyinin talebi doğrultusunda öğrencilerin ve mezunların iletişimini sağlayacak bir ofisi hizmete sokmayı düşündüklerini belirtti. Geçtiğimiz toplantının gündeminde yer alan mezun dernekleri için ortak logo çalışmasında bir hafta içinde örnek logoların paylaşılabileceğini söyleyen Sürücü, derneklerin web sitelerinin yenilenmesi ve standarda oturtulması çalışması içinbir - iki ay içinde derneklerin web de paylaşacakları bilgileri kendilerine iletmelerinin uygun olacağını dile getirdi. Üniversitenin resmi hesapla LinkedIn kullanmaya başladığını da hatırlatan Sürücü, burada mezun derneklerinin duyurularına yer verilebileceğini söyledi. Himmet Şahin, logo değişikliğine gidilmesi durumunda logonun kullanıldığı flama, üye kimlik kartı gibi ürünlerin de yenilenmesi gerekeceğine ve bunun bir maliyet oluşturacağına dikkati çekti. Logoda yapılacak değişikliğin, aynı logoya her derneğin kendi il adını eklemesi olarak gerçekleşebileceğini söyleyen Şahin, logoda ODTÜ amblemi ve bilim ağacının vazgeçilmez unsurlar olduğunun altını çizdi. Şahin, dernekler için hazırlanacak web sitelerinin Konsey e ait bir web sitesi üzerinde birleşebileceğini söyleyerek, Hazırlanacak web sitesinde topluma ve mezunumuza vermemiz gerekenler noktasında bir şeyler yapabilirsek, çok başarılı oluruz dedi. Dernek üye sayısını artırma konusuna da değinen Şahin, toplumsal ve sosyal alanlarda varlık göstererek derneklerin kendilerini daha fazla tanıtmasının üye kazanımına katkısı olduğunu belirtti. Himmet Şahin, Soma da yaşanan facianın ardından gerçekleştirilen Soma ziyaretinden söz ederek yapılabileceklerle ilgili bir rapor hazırlandığını anlattı. Soma ziyaretini gerçekleştiren ekipte yer alan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hancı Karademirci, bir sunum gerçekleştirerek, Türkiye de ve Dünyada maden kazalarını, Soma nın medyada ve toplumdaki yankılarını, ziyaretlerinin amacını, ziyaretteki gözlemlerini ve çalışmalarını Konsey e aktardı. Soma Çalışma Grubu nun Konsey kapsamında genişletilmesi düşüncesinden söz eden Karademirci, ODTÜ bileşenleri olarak birlikte yapılabileceklerin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Himmet Şahin, yapılabilecekleri değerlendirirken, Burada bir sürü insan yetim kaldı, bu kadınlar ne yapacak? Bunları iş yaşamına yönlendirelim. Kadınlara kolektif çalışma yöntemleri ve üretmeyi öğretirsek yalnızca facianın olduğu alana değil bölgeye de örnek oluşturma anlamında katkı sağlayacağımızı düşünüyorum dedi. Maden Mühendisliği Bölümü nde Soma faciasının ardından bir rapor çalışmasına başlandığını ifade eden Barış Sürücü, ayrıca ODTÜ Afet Araştırmaları Merkezi nde de bir grup akademisyenin bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Himmet Şahin, ideal maden ocağı konusunda ODTÜ nün pek çok çalışması bulunduğuna, ancak konunun maden ocaklarının denetimi, iş güvenliği yasalarının doğru uygulanmadığını ve ocak çalışanlarının yetersizlikleri korkmadan söyleyebilecekleri koşulların sağlanması olduğuna dikkati çekti. Şahin, mezun derneklerinin konuyla ilgili önerilerinin konsey mail grubu üzerinden paylaşılmasının yararlı olacağını söyledi. Himmet Şahin, YÖNDER ve tercih rehberliği döneminde bulunulduğunu hatırlattı; diploma törenlerinde mezun derneklerinin de kortejde yer alması gerektiğini söyledi.konsey mail grubunun daha verimli kullanılması gerektiğini belirten Himmet Şahin, Dernekler projelerini, görüş ve önerilerini burada paylaşabilir dedi. Ardından söz alan ODTÜ Mezunları Derneği Yazman Üyesi Melih Şahin, Derneğimizin 50. Kuruluş Yıldönümü için süren çalışmaları aktararak, çalışmalar için katkı beklediklerini aktardı. Bir sonraki Konsey Toplantısı nın Ekim de Kuzey Kıbrıs ta gerçekleştirilmesine; sonraki toplantının İstanbul da gerçekleştirilmesine karar verilerek toplantı tamamlandı. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

9 Dernekten Yeni Yönetim Kurulu nun ODTÜ Rektör ü İle Tanışma Ziyareti ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul un ardından yapılan görev paylaşımı sonrası 16 Temmuz Çarşamba günü ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ı ziyaret etti. Her seçimli genel kurul sonrası yapılan mutad toplantı esnasında, ODTÜ ve ODTÜ Mezunları Derneği arasındaki uyumlu çalışmaların, birlik ve beraberliğin devam etmesi dilekleri dile getirildi. Ziyarette hazır bulunan ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Sahin ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar ın sorusu üzerine, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerden söz ettiler. Üniversitenin yurt ve misafirhane ihtiyaçlarının konuşulduğu görüşmede, Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri, gerekli desteğin bulunması durumunda Üniversite ye bir yurt yapımı konusunda girişimde bulunulabileceğini ifade etti. Görüşme, Prof. Dr. Ahmet Acar ın, başarıyla süren üniversite dernek birlikteliğinin devamı ve Yönetim Kurulumuza görevlerinde başarılar dilekleriyle sona erdi. TEMMUZ- AĞUSTOS

10 Dernekten Arzu HANCI KARADEMİRCİ (BÖTE 04) ODTÜ Mezunları Derneği Soma Mayıs 2014 tarihinde Manisa- Soma da bulunan, Soma Holding in işlettiği Karanlıkdere 13 Maden Ocağı nda meydana gelen faciada, 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından, ODTÜ Mezunları Derneği nakdi bağış kampanyası başlattı. Ayrıca, yapılan toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda Soma Çalışma Grubu ndan 4 kişilik bir heyet ile bölgenin Haziran 2014 tarihlerinde yerinde ziyaret edilmesine karar verildi. Soma ziyaretinin amacı aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde belirlendi: Facianın ardından bölgede yaşananları ve sorunların görünür hale gelmesine katkıda bulunmak, Yaşamını yitiren madencilerin geride bıraktığı ailelerinin sorunlarını tespit etmek, Mevcut durumun anlaşılmasına ve sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek, Üye bağışlarıyla oluşan nakdi imkânın nasıl değerlendirileceği konusunda öneriler geliştirmek, ODTÜ Mezunlar Derneği nin kendi imkânları ile yapılabilecek olası yardımlar konusunda öneriler geliştirmek, Bölgede yapılan gözlemler ve bu gözlem ve değerlendirmelere dayalı önerileri üyeler ve kamuoyu ile paylaşmak. Ziyaret öncesi hazırlık kapsamında ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Karancı ile görüşülerek çeşitli konularda görüş ve önerileri alındı. Soma ziyareti kapsamında aşağıdaki kurum, kuruluş ve kişiler ile (yaklaşık 50 kişi) görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin büyük bir çoğunluğunda video çekimi ve ses kaydı gerçekleştirildi, bir kısmında ise görüşülen kişinin ricası üzerine sadece görüşme notları tutuldu. Üyeleri ve diğer STK lar ile paylaşılmak üzere ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandı. Ziyaret sırasında görüşülen kurum ve kişiler aşağıda yer alıyor: Soma Kaymakamı M. Bahattin Atçı Kınık Kaymakamı İlyas Gün Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer Soma Ticaret Odası Başkanı Hakan Işık 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

11 Dernekten Çalışma Grubu Bölge Ziyareti Soma İlçe Eğitim Müdürü Mustafa Dikici Manisa Barosu Soma İlçe Temsilcisi Avukatı Mustafa Çoban Soma için Adalet Platformu Yetkilileri DİSK, Dev Maden-Sen, Ege Bölge Temsilcisi Hacay Yılmaz KESK Tarım Orkam-Sen, İzmir Şube Başkanı Adil Ümit Tüzen Öğrenci Kolektifleri Köseler Köyü halkı ve muhtarı 14 kaybın yaşandığı Köseler Köyü ne baş sağlığı için ev ziyaretleri kapsamında ODTÜ Mezunlar Derneği adına baş sağlığı paketleri hazırlanmıştır. Yapılan görüşmeler sırasında konuşmacıların aktardıkları ve bölgede yapılan gözlemler bölge halkının ihtiyaçları konusunda doğrudan bilgi edinilmesine olanak sağladı. Soma da yaşanan facia, madencilerin hangi koşullar altında çalıştıklarını bir kez daha su yüzüne çıkardı. ODTÜ Mezunlar Derneği Soma Çalışma Grubu olarak, Soma da yaşananların basit bir iş kazası olmadığı; yıllardır genelde ülkemizde, özelde Soma bölgesinde uygulanagelen enerji, tarım, çalışma ve eğitim politikalarının bir sonucu olduğu görüşünde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonucunda gözlemlerimizi özetleyecek olursak: Bölgede, uygulanan yanlış tarım politikaları çiftçileri mağdur etmiş ve bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yok olmasına neden olmuştur. Hayvancılıkla ilgili üreticiye yeterli devlet destek sağlanmamış/ sağlanamamış, madenlere iş gücü veren bölge kırsalındaki eğitim sorunu çözülememiş, bütün bunların sonucu olarak da özellikle yeni nesillere başka çalışma alternatifleri sunulamamıştır. Bu ve benzeri gözlemler, bölgedeki çalışma alanlarının bir an önce çeşitlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bölgede iş olanaklarının arttırılması için bir basamak teşkil edebilecek olan Soma Organize Sanayi Bölgesi nin bürokratik işlemlerinin hızlandırılarak açılması Bölgeye önemli katkı sunacaktır. Bölge için istihdamın arttırılmasına yönelik özel teşvikler verilmeli, var olanlarında artırılması son derece önemlidir. İş ve meslek edinme kursları düzenlenerek, bölgedeki iş olanaklarının artmasına katkı sunacaktır. Güvencesiz ve ucuz işgücü olarak çalışmak bölgede olağan bir durum olarak kanıksanmıştır. Bu kapsamda özellikle kadınlar daha güvencesiz ve düşük ücretlerde çalışmakta veya ev işleri ile uğraşarak ev kadını olarak hayatlarına devam etmektedir. Kadınların çalışma hayatına katılması için gerekli mesleki bilgi, eğitimleri ve becerileri sınırlıdır. Kadınların istihdamının arttırılması için İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla mesleki eğitimler sağlanabilir. İş-Kur tarafından öncelikle kadınların istihdamının sağlanmasına öncelik verilmesi oldukça önemlidir. Afet sonrası eşini kaybeden kadınlar, yaşamlarını sürdürmek, çocuklarına ve yaşlılara bakmak gibi ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle kadınlara yönelik uzun vadeli programların oluşturularak psikolojik destek çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Bölgede alanında uzmanlaşmış psikolog, psikiyatrist ve sosyologlardan oluşan Rehabilitasyon Merkezi kurulması önemli bir ihtiyaçtır. Bölgede kayıp yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, madende ölen erkek çocukların genellikle maddi imkansızlıklar yüzünden okula devam edemediği bilgisi alınmıştır. Kız çocuklarının eğitim düzeyi de oldukça düşüktür. Eğitimin yetersizliğine iş olanaklarının yetersizliği de eklendiğinde bölgede madencilik zorunlu ve ucuz işgücü ile çalışmak zorunda kalınan tek sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Bölgedeki çocukların kaderlerinin değiştirilebilmesi için eğitim politikalarında radikal değişiklikler yapılması ve eğitimin öncelikli sorun olarak ele alınması gerekliliği açıktır. Yaptığımız görüşmelerde, köylerde üniversitede okuyan veya mezun olan sayısı iki kişiyi geçmediği öğrenilmiştir. Bölgedeki okulların eğitim kalitesinin ve fiziksel olanakların güçlendirilmesi, okulu bırakma riski olan çocukların ve gençlerin yakın takibi ve ihtiyaçları konusunda desteklenmesi, çocuklarının yüksekokula devam oranlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması oldukça önemlidir. Bu konuda resmi kurumlarla üniversiteler, STK larile işbirliği yaparak çeşitli projeler geliştirebilir. İş güvenliği kuralları uluslararası hukuk ve ILO sözleşmeleri çerçevesine taşınmalıdır. Yaşam odaları ve çoklu tahliye çıkışlarının olmadığı tüm maden işletmelerinde üretime son verilmelidir. İş güvenliği denetimlerinin bağımsız kurullar aracılığıyla sıklıkla yapılması sağlanmalı ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Özel sektörün daha fazla kâr hırsının, madenleri ucuz işgücü cenneti olarak görülmesinin ölümcül sonuçlar ürettiği kesindir. Koşulları gereği riskler taşıyan madencilik sektörü özel sektörün kâr hırsına teslim edilmeyecek kadar hayati önem taşıyan bir alandır. Gizli taşeron düzeni olan ekip başı uygulamasına son verilmelidir. Yer altı madenciliği gibi oldukça riskli ve ağır çalışma koşullarında, taşıyıcı sistemlerin, üretim araçlarının, elektrik alt yapısının vb. yoğun kullanımı, riskleri daha da artıran sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıca, yoğun çalışmanın getirdiği yorgunluk ve dikkatsizlik de risklerin artmasına neden olmaktadır. AFAD a yapılan bağışların miktarı konusunda hala kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu bağışların STK lar tarafından takip edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. ODTÜ Mezunlar Derneği olarak Soma ile dayanışma kapsamında, Ankara da Soma ile ilgili çalışma yürüten diğer STK lar ile ortak platform alanlarının genişletilmesi, bölgedeki kadınlar için istihdam yaratacak projelerin belirlenmesi (sabun atölyesi, el emeği atölyeleri vb.), STK larla işbirliği içinde kadınlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile Soma ve Kınık ta gerçekleştirilen eğitim ve moral etkinliklerine ODTÜ bileşenleri olarak katkı sunulmasının sağlanması önerilmektedir. TEMMUZ- AĞUSTOS

12 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ 2014 Mezunlar Günü 28 Haziran 2014 Cumartesi günü sabahı ODTÜ de başlayan geleneksel ODTÜ Mezunlar Günü, her yıl olduğu gibi akşam Vişnelik te gerçekleşen yemekle sona erdi. Mezunlar Günü her yıl olduğu gibi unutulmazdı. Sabah ODTÜ de ODTÜ Türk Müziği Korosu nun konseri ile başlayan ve THBT nin halk oyunları gösterileriyle devam eden ODTÜ Mezunlar Günü nde, Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in yaptığı açış konuşmalarının ardından Anıtkabir ziyareti gerçekleşti. Ardından 10, 20, 30 ve 40. mezuniyet yılını tamamlayan mezunlar bölümlerinde, 45 ve 50. Yıllarını tamamlayan mezunlar ODTÜ KKM de törenle belgelerini aldılar. ODTÜ lüler iyi yetişmiş birer eleman olmanın yanı sıra, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, etik değerleri önemseyen, cesur ve onurlu bireylerdir ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin Mezunlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Mezunlar Günü ne hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, ODTÜ mezunlarının, öğrenciliklerinde edindikleri yüksek toplumsal sorumluluk bilinci; ODTÜ ortamında kazandıkları bilgi ve deneyimlerin de sağladığı birikimle, yalnız bireysel olarak çok başarılı olmakla kalmadıklarını, toplumun sorunlarına da sürekli olarak duyarlılık gösterdiklerini dile getirdi. Toplumda ODTÜ lülerin iyi yetişmiş birer eleman olmanın yanı sıra, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, etik değerleri önemseyen, cesur ve onurlu bireyler olarak algılandığının altını çizdi. Toplumun tüm kesimlerinin, demokratik, eşitlikçi, özgür ve adil bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilincinde olduğunun farkındayız dedi. Himmet Şahin, yaşanan toplumsal süreçte çevreden hukuka her konuda kötüye gidişin varlığından söz ederek; kamusal alanda yaşamanın neredeyse imkansız hale geldiği şu günlerde, kazanılmış hak ve özgürlüklerin olanca hızıyla yok edilmeye çalışılmasının tüm ODTÜ lülerde yarattığı endişeyi belirtti. Şahin, Gezi olaylarında ifade ve protesto hakkını kullanmak isteyen 11 gencimizin yaşamını yitirdiği, yüzlerce gencimizin yaralandığı ve Soma da yüzlerce madencimizin hayatını kaybettiği dikkate alınırsa, insan olgusunu değersizleştiren, sadece kar temeline dayalı, bilim ve teknolojiyi önemsemeyen, iş güvenliği yasalarını görmezden gelen bir anlayışın ve bu anlayışın milyonlarca insanın yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin sonlandırılmasına olan ihtiyaç tartışılamaz. Düzenin kurgulayıcıları, savunucuları ve uygulayıcılarının elleri artık yeterince kirlenmiştir. Bu kirliği daha fazla görmeye ve bir can daha kaybetmeye tahammül kalmamıştır dedi. İnsan olgusunu değersizleştiren, sadece kar temeline dayalı, bilim ve teknolojiyi önemsemeyen, iş güvenliği yasalarını görmezden gelen bir anlayışın ve bu anlayışın milyonlarca insanın yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin sonlandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Himmet Şahin, Yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anarken, sebep olanlarının da yargılanması için gerekli mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz dedi. Şahin, mezun derneklerinin, burs vererek; öğrenci danışmanlığı yaparak; çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek bir mezun olarak deneyimleri ve bilgileri paylaşmayı sağlayan güçlü ve dayanışmacı yapılar olduğunu dile getirdi. Mezunlara seslenen Himmet Şahin, Sizi ikinci bir ODTÜ yuvası olan ODTÜ Mezunları Derneklerimize üye olmaya, üniversitemiz ile dayanışmamızı büyütmeye ve sorumluluklarımızın bilinci ile birlikte hareket etmeye bekliyoruz diyerek konuşmasını tamamladı. ODTÜ lüler, ülkemizin gelişmesi için çok önemli bir göreve sahip çıkıyor Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, mezunlara seslenerek Öğrencilik günlerinizi hatırlarken, kampustaki önemli yenilikleri de görme fırsatınız olacak dedi. ODTÜ nün son akademik yıl içinde 3831 mezun verdiğini dile getiren Acar, üniversitenin dünyanın her bölgesinde başarıyla çalışan mezunlar vermeye devam ettiğini söyledi. Rektör Ahmet Acar, ODTÜ nün uluslararası bilim dünyası tarafından dünyanın en saygın üniversiteleri arasında görüldüğünü, eğitim ve araştırma alanında artan başarıların uluslararası ortamda da tescil edildiğini dile getirdi. Üniversitemizin bu yıl TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite sıralamasında, ülkenin en başarılı üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Teknokent in de en başarılı teknokent sıralamasında ilk sıradaki yerini koruduğunu ifade etti. Ahmet Acar, Eğitimin, bilimin ve teknolojinin gelişmesine önderlik yapan Üniversitemiz için toplumumuzda insan haklarının ve temel özgürlüklerin savunulması da temel bir görevdir. Çünkü bilim ve teknoloji ancak bireylerin özgür olduğu, farklılıkları zenginlik olarak gören, çoğulcu demokratik toplumlarda sürekli olarak gelişebilir. Bu anlamda, ODTÜ ve ODTÜ lüler, çağdaş demokratik değerler ile laiklik, hukukun üstünlüğü, kadın erkek eşitliği gibi Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunarak ülkemizin gelişmesi ve refahı için çok önemli bir göreve sahip çıkıyor dedi. Vişnelik te Mezunlar Gecesi Mezunlar Günü ile bir araya gelerek eski dostlarla güzel bir gün geçiren mezunlarımız, günün akşamında ODTÜ Mezunları Derneği nde büyük bir aile olmanın mutluluğuyla geleneksel Mezunlar Gecesi nde bir araya geldiler. Mezunlar Gecesi nin başlamasına dakikalar kala yağmur yağmaya başlayınca, konuklardan bazıları şemsiyelerin altında Havuzbaşı nda, bazıları ise Kış Bahçesi, Vişnelik Restoran ve Lobi de geceye devam etti. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

13 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ 2014 Mezunları Diploma Aldı ODTÜ Stadyumu, 29 Haziran Pazar günü, diploma alma heyecanı yaşayan 2014 mezunları ve bu heyecanı onlarla paylaşan yakınlarını ağırladı. Bu yıl da tribünler ODTÜ den mezun olacak öğrencilerin aileleri ve yakınları tarafından hıncahınç dolduruldu. Bu yıl verilen mezunlarla birlikte toplam ODTÜ mezunu sayısı 120 bine yaklaştı. Mezun olan öğrencilerden oluşan kortejin renkli geçişine, öğrencilerin Soma da yaşamını kaybeden maden işçileri için stada bıraktıkları baretler ve Soma için hazırladıkları pankartlar ayrı bir anlam kattı. Kortej geçişinin ardından program ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in konuşmalarıyla başladı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar Bugün düzenlediğimiz diploma töreninde, ülkemizin her ilinden ve dünyanın 35 farklı ülkesinden gelen 3127 öğrencimize ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarını veriyoruz diyerek, ODTÜ nün ulusal ve uluslararası alanda gösterdiği başarılardan söz etti. Çeşitli kuruluşlarca yapılan dünya üniversite sıralamalarında ODTÜ nün sırasının her yıl yükseldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Acar, tüm ODTÜ lülere ve ODTÜ dostlarına teşekkür etti. Üniversitelerin çoğulcu, demokrasi ilkelerine, insan haklarına ve doğaya ödünsüz olarak sahip çıkan, toplumda bu değerlerin savunuculuğunu yapan kurumlar olması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Acar, Ülkemizde ve çevremizde son bir yıl içinde ardı ardına yaşadığımız çok üzücü olaylar, insan haklarının kısıtlandığı ve özgürlüklerin bastırıldığı bir ülkede barış ve huzur olmayacağını; insan sağlığını ve yaşamını riske sokan ve doğal kaynakları hesapsızca tüketen ekonomik büyümenin kalkınma olmadığını; böyle bir anlayışın sürdürülemeyeceğini göstermektedir dedi. Üniversitelerin görevlerinin iyi donanımlı ve aynı zamanda, insanlara ve doğaya karşı sorumluluk taşıyan, etik değerlere sahip ve çoğulcu demokrasi ilkelerini içselleştirmiş iyi vatandaşlar yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu hatırlatan Rektör Acar, mezunlara seslenerek Hedefiniz sadece kişisel kazanımlar değil, aynı zamanda başka insanlar için değer yaratmak, topluma katkı sağlamak olsun dedi. Mezun derneklerimize üye olarak, ODTÜ kimliğinin devamlılığını sağlayabilirsiniz Rektörün ardından kürsüye gelen ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin öğrencilere ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada, Yeteneklerinizin neler olduğunu keşfettiniz. Başarılarınız bizleri gururlandırıyor diyerek ODTÜ de geçen eğitim sürecinden söz etti. Toplumun, ODTÜ, ODTÜ öğrencisi ve mezunundan bahsederken sadece iyi yetişmiş bir eleman değil aynı zamanda toplumsal sorunlara karşı duyarlı, etik değerleri önemseyen, cesur ve onurlu bireyler topluluğu olarak andığını dile getiren Şahin, Tüm toplum kesimleri demokratik, eşitlikçi, özgür ve adil bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilincindedirler. Kapitalizmin temel ahlaki ilkeleri ile anılan demokrasi ve ekolojik sürdürülebilirlikle bağdaştığı fikrine kimse artık itibar etmiyor. Kapitalizmin anlamını ve gücünü yitiriş evresinde uygulanan hegemonik neo-liberal politikalar, toplumsal gerilim, doğa tahribatı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, hukukun siyasallaşıp bireyselleştiği, özel yaşama müdahale ve en önemlisi toplumu saflara ayırarak diğerinin ötekileştirilmesinin sonucunda toplumsal düzenin bozulduğunu gözlemleriz. Kamusal alanında tahribata uğradığı günümüzde, kazanılmış hak ve özgürlüklerin daraltılma çabaları biz ODTÜ lüleri endişelendirmektedir. Gezi olaylarından beri ifade ve protesto hakkını kullanmak isteyen 11 gencimizin yaşamını yitirdiği, yüzlerce gencimizin yaralandığı ve Soma da yüzlerce madencimizin öldükleri dikkate alınırsa, insan olgusunu değersizleştiren, sadece kar temeline dayalı, bilim ve teknolojiyi önemsemeyen, iş güvenliği yasalarını görmezlikten gelen bir anlayışın milyonlarca çalışanın hak kayıplarına sebep olduğu gerçekliğini yaşıyoruz. Düzenin kurgulayıcıları, savunucuları ve uygulayıcılarının elleri kirlenmiştir. Yitirdiklerimizi anarken, sebep olanları da kınıyoruz. Toplumsal eşitliğin, barışın ve özgürlüğün birer savunucusu olmamız toplumsal görevimiz olması nedeniyledir. Sevgili genç Mezunlarımız; bu kadar çok sorunun yaşandığı ülkemizde ve dünyamızda, üniversitemizden aldığımız bilinç gereği; öğrenme, kendini geliştirme ve dayanışma sürecini devam ettireceğimiz, kendimizi geliştireceğimiz ve bilgileri paylaşacağımız bir ortam oluşturduk. İsmi dayanışmanın güçlenmesi ve sürdürülebilir olması sağlayan ODTÜ Mezunları Derneği dir. ODTÜ ailesinin bir parçası olan ve ODTÜ nün hayata dönük yüzü olarak mezunlarımıza kucak açan Mezun derneklerimize üye olarak, üniversite bileşenleri ile bağlarınızın kopmamasını, geleneklerimizi, geçmişimizi ve gelecek nesillere bir miras olarak bırakacağımız ODTÜ kimliği ve duruşumuzun devamlılığını sağlayabilirsiniz. Mezun Derneklerimiz burs vererek, öğrenci danışmanlığı, paneller, söyleşiler, sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak mezun-öğrenci iş birliği ile iş yaşamına hazırlık yapmanızı, bir mezun olarak deneyimlerinizi ve bilgilerinizi paylaşabilmenizi sağlar dedi. Himmet Şahin, Girişteki Mezun Derneklerimizin bulunduğu stantlara uğrayarak üye olmanızı öneriyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarı ve ömür boyu mutluluklar diliyorum diyerek sözlerini tamamladı yılı mezunları içinde birinci olan beş öğrencinin konuşmaları ve yabancı öğrenciler adına yapılan konuşmalardan sonra diploma törenine geçildi. Aileler ve mezunlar, diplomalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. ODTÜ Mezunları Derneği olarak 2014 yılı mezunlarına aramıza hoş geldiniz diyor, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. TEMMUZ- AĞUSTOS

14 Dernekten Tercih Rehberliği Programı Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversite tercih döneminde Derneğimiz üniversiteli adaylarına Tercih Rehberliği Programı yla doğru kararlar verebilmeleri için yardımcı oldu. Gençler, hayatlarının en önemli kararlarından birini alırken uzman görüşlerle yanlarındaydık. Üniversiteye girmek, özellikle de istenen bölüme yerleşmek için sınavlarda başarılı olmak yetmiyor, doğru tercih yapmak çok daha belirleyici oluyor. Gençler okumaya karar verdikleri bölüme girebilmek için yıllarca emek veriyor, sonunda sınavdan yeterli puanı alsa da tercih sıralamasını doğru yapamadığı için daha az istediği bir bölüme yerleşebiliyor; hatta puanına rağmen hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencileri de görüyoruz. Böyle üzücü durumlarla karşılaşmamak, öğrencilerimizin emeklerinin karşılıklarını almalarına katkıda bulunmak için başlatılan Tercih Rehberliği Programı yla, bu yıl da Derneğimize başvurarak tercih yaparken uzman görüş isteyen öğrencilere danışmanlık yaptık. Üniversite ve bölüm tercihleri konusunda yardım almak için Derneğimize başvuran öğrencelere, aynı zamanda eğitimci olan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin (EDS 83) Tercih Rehberliği Programı yla hangi bölümlere yerleşebileceklerine dair yol gösterdi. Program kapsamında, öncelikle üyelerimizin çocukları ve yakınları 9 Temmuz Çarşamba günü Vişnelik te konuk edilerek bölüm tercihleri konusunda bilgilendirildi. Her bir öğrencinin puan durumunun ve tercihlerinin tek tek değerlendirildiği görüşmelerde, puanına göre girebileceği yerler ve yapacağı sıralama konusunda yardımcı olundu. Programla aynı günlerde gerçekleşen ODTÜ Tanıtım Günleri nde yer alan standımızla da Derneğimizin tanıtımı yapıldı. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

15 Dernekten Üniversite Adayları ODTÜ deydi Üniversite adayı öğrenciler, önce kampusu gezerek ODTÜ de öğrenci olmayı, ardından Vişnelik teki akşam yemeğiyle ODTÜ mezunu olmayı hayalleri arasına eklediler. ODTÜ de ikinci kez düzenlenen ODTÜ Aday Öğrenci Yaz Kampı, Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye nin çeşitli illerinden ODTÜ ye davet edilen 100 ün üzerinde lise öğrencisi, önce Üniversiteyi gezerek hem üniversitenin eğitim olanaklarını, hem de kampusun sosyal ve kültürel olanaklarını gördü; ardından Vişnelik te yedikleri akşam yemeği ile ODTÜ den mezun olduktan sonra belki de kendilerinin de içinde yer alacağı topluluğu ve Derneğimizi görme fırsatı buldu. Kendilerine uygun üniversite ve lisans programını seçmeleri gereken bu zor süreçte, doğru karar vermelerine yardımcı olacak bu programla, öğrenciler kampusta kendileri için düzenlenen bir dizi akademik ve sosyal etkinliğe katıldı. Vişnelik te Caz Konseri 17. Uluslararası Ankara Caz Festivali, daha önceki festivallerde de Ankaralıların coşkuyla alkışladığı Kerem Görsev Trio ve Ayhan Sicimoğlu nu Vişnelik te buluşturan muhteşem bir konserle kapanış yaptı. Efsane isimlere vokalde Türk cazının en sevilen seslerinden Elif Çağlar ve Latin All Stars ın yeni solisti Suami Ramirez eşlik etti. İlerleyen saatlerde başlayan yağmurla birlikte devam eden konserin sonunda caz ustaları sahneden caz severlerin alkışlarıyla indi. TEMMUZ- AĞUSTOS

16 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Vişnelik te Gözdağı Gösterimi ve Gezi Söyleşisi Gezi Direnişi ni, üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Can Dündar ın kaleme aldığı Gözdağı belgeseli ile 4 Haziran Çarşamba günü ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu nda hatırladık. Gezi Direnişi sırasında yaralanan onlarca gencimizden, gözünü kaybeden 6 sının hikayesini anlatan belgeselin gösteriminden önce, Doğan Tılıç (SOC 85) ve Tarık Şengül (CP 86) ün konuşmacı olarak katıldığı, kolaylaştırıcılığını Derneğimiz üyesi Ali Dalgalı(PHYS 97) nın üstlendiği söyleşide Gezi ve sonrasındaki süreç konuşuldu. İlk sözü alan Doğan Tılıç, Gezi sürecine ve sonrasına nasıl yaklaşılması gerektiğine değindiği konuşmasında, gazetede Gezi olaylarının ideolojik olup olmadığını sorguladığı Ruh Puf başlıklı yazısında Gezi olayları ideolojik miydi? diye sorduğunu, o günlerde iktidarın Orada her şey bedava, her şey meşru ve mübah dediğini hatırlattı. Bu sözün haklı olduğunu dile getiren Doğan Tılıç, Gezi Hareketi nin aynı zamanda paranın ortadan kalktığı bir dayanışma hareketi olduğunu ifade etti. Gezi Hareketi sırasında yaşananları 1980 öncesi Fatsa da yaşananlara benzeten Tılıç, Gezi nin biz unsurunun vurgulandığı bir hareket olduğunu belirterek, bu ruhun bir vücut bulmasının gerekliliğini Kendimizi, tekliğimizi aşan bir vücut bulmalıydık. Gezi böyle oluştu ve bu gezi ile başarıldı. Kitle, kendini aşmıştı diyerek ifade etti. Gezi Hareketi yle bir araya gelen topluluğun birbirleri ile kurdukları iletişime ve birbirlerini anlayarak bir arada durmalarına da değinen Doğan Tılıç, Gezi Hareketi nde birbirini görenlerin değil, birbirleriyle görüşenlerin bulunduğunu Orada birbirine bakan, ama aynı zamanda karşılıklı olarak birbirini görenler vardı diyerek söyledi. Gezi Direnişi nin analizi ile konuşmasına başlayan Tarık Şengül, iktidardan rahatsızlık duyan, ancak kurumsal yapıların içindeki 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241 muhalefetin de kendisini temsil etmediği sonucuna varan kitlenin sokağa çıktığını ifade ederek, toplumsal alanın bir anda siyasal alanın kendisine dönüştüğünü dile getirdi. Toplumsal alanının sonsuza kadar siyasal alan olarak kendini üretmeye devam edemeyeceğini, dolayısıyla bu taleplerin siyasal alanda temsile dilmesi gerektiğini belirten Şengül, Gezi yle birlikte toplumsal alanda büyük sorunlarımızın olmadığının, asıl sorunun siyasal alanda olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Gezi Direnişi ve 17 Aralık Operasyonu ndan örnekler veren Tarık Şengül, bu olayların ardından gidilen yerel seçim öncesi muhalefetin yolsuzluk dosyalarını ön plana çıkararak Gezi taleplerini hiç konuşmadığını hatırlattı. Gezi taleplerinin yerel seçim sürecinde konuşulmaya çok uygun konularken gündeme getirilmediğinin altını çizen Şengül, seçim sürecinde gündemde olan yolsuzluk konusunun da Gezi Parkı ile ilişkisinin görmezden gelindiğini ifade etti. 10 yıl önce kentsel sorunlarla ilgilenen toplumcu insanların kentlerin rant kaynağına dönüştüğünü ve bunun siyaseti finanse etme yöntemi olduğunu söylediğini ve bugün de aynı durumda bulunulduğunu belirten Şengül, gelinen noktada bir yerel seçim sürecinde Gezi taleplerinin bir adayın programına alınmamasını Gezi olaylarının siyasal alana taşınmayarak toplumsal alanda bırakılması olarak değerlendirdi. Siyasal alana taşınamaması ve gerekli etkiyi yaratamaması açısından Gezi bir olay değildir diyen Tarık Şengül, tarihte Gezi gibi olay olarak görünüp hiçbir etki yaratmayan, bazı durumlarda da iktidarın kendini sürdürebilme aracı haline gelen olaylar bulunduğunu söyledi. Şengül, bu noktadan sonra gezinin bir olay olup olmayacağını belirleyecek asıl öğenin, siyasal alanın Gezi taleplerini toplumsal alandan alıp siyasi mücadelenin parçası haline getirip getirmeyeceği olduğunu belirterek, Derneğimizin de içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütleri, partiler ve tüm hareketlerin bundan sonraki en önemli görevinin Gezi ile toplumsal alanda ortaya çıkan devrimci tavrın siyasal alana taşınması olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Can Dündar ın hazırladığı Gözdağı isimli belgesel izlendi. Belgeselin ardından ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin kapanış konuşması yaptı. Etkisi hala süren Gezi nin taleplerini bir kez daha hatırlattığı için Can Dündar a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şahin, Gezi de talep edilen özgürlük, eşitlik ve barışın hayata geçirilmesi dileklerin ifade ederek, Bu da ancak Gezi ile başlayan süreçte oluşan bilinç devam ederse gerçekleşir dedi.

17 Dernekten TEMMUZ- AĞUSTOS

18 Dernekten Yaz Kampı Devam Ediyor 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241 Her yaz Vişnelik i cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolduran Yaz Kampımız, yoğun ilgi ve katılımla tamamladığı ilk döneminin ardından, ikinci dönemde de tüm eğlencesiyle sürüyor. Yüzme, tenis, futbol, basketbol, badminton, voleybol, su oyunları, jimnastik, resim, müzik, okçuluk, eskrim gibi pek çok kültürel ve sportif faaliyetle hem çocukların eğlenmesini, hem de farklı alanlarda yeni bilgiler edinmesini sağlarken, çadırlı kamp etkinliği programa ayrı bir renk katıyor. Halen ikinci dönemi devam eden iki haftalık kampımız, Ağustos ayında da üçüncü ve dördüncü dönemleriyle yaz sonuna kadar çocuklarımızı bir araya getirecek.

19 Dernekten Burs ve Yardımlar Komitesi nden Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir Burs Fonu muza katkı sağlayan üyelerimize, mezunlarımıza ve ODTÜ dostlarına, bursiyer öğrencilerimiz adına teşekkürler ODTÜMD BURS FONU HESAPLARI İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP IBAN:TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP IBAN:TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN: TR İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- TL HESAP NO: TEMMUZ- AĞUSTOS

20 Dernekten Yıldızların Altında Film Şöleni ODTÜ Mezunları Derneği, bu yaz da sizleri Vişne Bahçesi nin serinliğinde, yaz aylarının nostaljik eğlencesi yazlık sinemalarla buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden güzel filmlerden oluşan programımız, 8 Temmuz Salı akşamı İran yapımı Sükut filmiyle başladı. Hayatın Lezzeti ve Cyrano de Bergerac la devam eden Yıldızların Altında Film Şöleni, bu yaz da Salı ve Perşembe akşamlarına renk katıyor 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 241

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ. 2. Soma Ziyareti Değerlendirme Raporu

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ. 2. Soma Ziyareti Değerlendirme Raporu ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2. Soma Ziyareti Değerlendirme Raporu ODTÜ MD, Soma Çalışma Grubu Ankara, Eylül 2014 İçindekiler ÖZET 3 ZIYARET ÖNCESI HAZIRLIKLAR 4 SOMA ZIYARETI 6 Namık Kemal İlkokulu... 6 Ayşe

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GENÇ FİKİRLER KULÜBÜ -2015 Akademik Yılı Bülteni İçindekiler Kulübümüz Hakkında 1 Yönetim Kurulu 2 Bülten

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

Anadolu Bacıları ndan Tam Destek

Anadolu Bacıları ndan Tam Destek Pancar İle İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme - PANPEK Projesinin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, Polatlı Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi,

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dicle Üniversitesi AB Proje Ofisi tarafından

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR Sayın Yetkili, Şehir planlama alanında en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Planlama Okulları Birliği nin (AESOP) 26. Kongresi 11 15 Temmuz 2012 tarihlerinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev

Detaylı

KOLEJLİ İŞADAMLARI İSTANBUL DA BULUŞTU

KOLEJLİ İŞADAMLARI İSTANBUL DA BULUŞTU KOLEJLİ İŞADAMLARI İSTANBUL DA BULUŞTU TED Kolejli İşadamları, 25 Mayıs Çarşamba günü The İstanbul Edition Otel de düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. 90 a yakın katılımın olduğu yemeğe konuk

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

05.10.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

05.10.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 05.10.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof. Dr. Akhan, Kopyala yapıştır bilgiden uzak durun İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Samandağ da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması Projesi Sertifika T öreni

Samandağ da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması Projesi Sertifika T öreni Samandağ da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması Projesi Sertifika T öreni Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Samandağ Kaymakamlığı, Antakya Belediyesi, üniversitemiz Ziraat Fakültesi nin ve Samandağ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 13/02/2017-58963 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENU6RZP2* Sayı :18830503-821.06- Konu :Gösteri ve ler İçin Hazırlanan Etkinlik Takvimi Değişikliği

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 16.01-2017 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Tamamlandı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Gereği, 2016 yılında 20 üniversite ile başlanan kurumsal dış değerlendirme

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin Kuruluşu: Öğretim üyelerinin trafik ve yol güvenliği konusundaki hassasiyetleri ve kendi aralarında toplantılar yapma Merkez

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı;

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı; T.C. DEVLET BAKANLIĞI, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. VE BİLİNÇLİ GENÇLER DERNEĞİ TÜRKİYE BİLİNÇLİ GENÇLİK PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ. Soma Ziyareti Değerlendirme Raporu

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ. Soma Ziyareti Değerlendirme Raporu ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Soma Ziyareti Değerlendirme Raporu ODTÜ MD, Soma Çalışma Grubu Ankara, Temmuz 2014 İçindekiler ÖZET 2 ZİYARET ÖNCESİ HAZIRLIKLAR 3 ZİYARET SIRASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER 4 BÖLGE ZİYARETİ

Detaylı

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013 BİYOMED e-bülten - Mayıs 2013 Biyomed büyüyor Biyomedikal Mühendisleri Derneği (BİYOMED), ülkemizdeki Biyomedikal Mühendislerinin bir araya gelmesi ve Biyomedikal Mühendisliği meslek kültürü oluşturma

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu AĞUSTOS EKİM 2013 2013 SAYI SAaYI:31 39 KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif ARICAN Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. FTSO Yöneyim

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı)

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Tarık Volkan Cengen 93 1976 yılında İstanbul da doğdu. 1986-1993 yılları arasında İstanbul Lisesi nde okudu. 1998 yılında İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü nden makina mühendisi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Oryantasyon 15 7-8 Eylül

Oryantasyon 15 7-8 Eylül Oryantasyon 15 Melikşah Üniversitesi ailesinin siz yeni öğrencileri için, 7-8 Eylül 2015 tarihlerinde Üniversiteyi Tanıma ve Uyum Günleri (Oryantasyon) Programı gerçekleştirilecektir. Bu program ile sizlere

Detaylı

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels 15-18 MART 2015 Limak Limra Hotels KONGRE DAVET YAZISI Sayın Yetkili, Yerel Kalkınma Derneği; Global Düşün, Yerel Hareket Et felsefesini benimsemiş, kamu yararına hareket eden ve ülkemizde sürdürülebilir

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 27 Şubat 2008 Üyemiz H. Mehmet Mısırlı ya Meslekte 50. Yıl Plaketi verildi. 04 Mart 2008 Bilgisayar Mühendisi üyelerimizle toplantı 13 Mart 2008 Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı