TAPU İŞLEMLERİ. Mehmet TEMEL Tapu Müdürü SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ÇÜ.Adana MYO K.Öğretim Görevlisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAPU İŞLEMLERİ. Mehmet TEMEL Tapu Müdürü SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ÇÜ.Adana MYO K.Öğretim Görevlisi"

Transkript

1 TAPU İŞLEMLERİ Tapu Müdürü SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ÇÜ.Adana MYO K.Öğretim Görevlisi

2 EĞİTİMİ Yüksek Lisans: Çukurova Üni.Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans: Okan Üni.Gayrimenkul Değerleme Lisans Lisans Ön Lisans Ön Lisans : Gazi Üni.İİBF.Tapu ve Kadastro Yük.Ok : Anadolu Üni.İşletme : Anadolu Üni.Emlak ve Emlak Yönetimi : Anadolu Üni.Adalet

3 ALINAN SERTİFİKA EĞİTİMLERİ 2013 Kamulaştırma Bilirkişiliği Kursu (Ankara) 2012 Çoğrafi Bilgi sistemleri (Çukurova Üniversitesi) 2012 Marka ve Patent Hukuku (Ç.Ü.Hukuk Fak.) 2011 Yönetimde Başarı İlkeleri (Ahmet Şerif İZGÖREN-Adana) 2011 EFT Özgürleşme Teknikleri (Adana) 2011 Sunum Teknikleri (Adana) 2011 Beden Dili Eğitimi (Adana) 2010 Mesleki Etik Eğitimi(Mersin) 2009 Toplam Kalite Eğitimi (Antalya) 2007 Mortgage Brokerliği Sertifika Eğitimi (Adana) 2007 Değerleme Uzmanlığı Lisans Yenileme eğitimi (İstanbul) 2007 Konut Finansmanı kongresi (İstanbul) 2007 Gayrimenkul Değerlemesinde Yeni Yaklaşımlar,Teknik Ayrıntılar ve Uygulamaları Seminer-İstanbul (Jim SANDERS) 2007 Çukurova Üniversitesi&Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Adana) 2007 Gayrimenkul Zirvesi-7 (GYODER-İstanbul) 2006 &Profesyonel Yöneticilik ve Geleceği (Ulaş Bıçakçı-Adana) 2005 Adana NLP Eğitim Merkezi&Kişisel Gelişim ve NLP kursu (Adana) 2004 MEB.Emlak Müşavirliği Kursu (Adana) 1988 MEB.HEM İngilizce Kursu (Tarsus) 1986 MEB.Özel İlk Gelişim Bilgisayar Kursu (Tarsus)

4 EĞİTİM ÇALIŞMALARI 1-Emlak Müşavirliği Kursunda Tapu Sicil Hukuku, Kadastro Hukuku ve Değerleme Derslerini okutmaktadır. 2-Bankalara ipotek tesisi konusunda eğitim vermektedir. 3-Çukurova Üni.Adana MYO Emlak ve Emlak Yönetimi Konuk Öğretim Gör.

5 YAZILARI I- Adana Ticaret Odası Gazetesinde yayınlananlar; 1- Taşınmaz değerlemesi neden önemlidir? 2- Konut Satın alırken dikkat edilecek hususlar 3- Taşınmazlarda intifa hakkı 4- Kat Mülkiyeti Yasasında yapılan değişiklikler II- Adana Barosu Dergisinde yayınlananlar; 1- Avukatların Tapu Dairelerinden bilgi, belge talepleri ve karşılaşılan sorunlar. 2- Kat Mülkiyeti Yasasında yapılan değişiklikler.

6 III- Adana Ekspres Gazetesinde yayınlananlar; 1- Bankaların Ekspertiz raporlarında arayacakları hususlar nelerdir? 2- Mortgage nedir? 3- Gayrimenkul nasıl ipotek edilir? 4- Hisseli arazilerde satışlar nasıl yapılmalıdır? 5- Bu yazı kadınlar için (Aile Konutu Şerhi) 6- Yabancıların Türkiye de gayrimenkul alımları 7- Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi 8- Kat Mülkiyeti nasıl kurulur? 9- Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye de taşınmaz edinimleri. 10- Apartmanlarda ortak yerler nasıl kullanılmalı?

7 TAPU SİCİLİ Tapu Sicili,taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. TAPU SİCİLİNİN İLKELERİ 1-Tescilin gerekliliği ilkesi, 2-Devletin sorumluluğu ilkesi, 3-Açıklık ilkesi, 4-Tapu siciline güven ilkesi, 5-Sicile yapılan tescilin sebebe bağlılığı ilkesi

8 Tapu Siciline yazımı gereken taşınmazlar a) Arazi, b) Bağımsız ve sürekli haklar, c)kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.

9 (2) Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. (3) Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden terkin edilir.

10 Tapu Sicilinin Oluşumu I) Ana Siciller; a) Tapu Kütüğü b) Kat mülkiyeti kütüğü c) Yevmiye defteri d) Resmi belgeler (Resmi senet, Mah. kararı vs) e) Plan II) Yardımcı Siciller; a) Tapu Envanteri Sicili b) Aziller Sicili c) Düzeltmeler Sicili d) Kamu orta malları sicili

11 SÖZLEŞMELİ İŞLEMLER 1)Satış, Bağış, Trampa, Ökba, taksim. 2)Kat mülkiyeti, kat irtifakı, devre mülk hakkı. 3)İpotek tesisi, intifa hakkı, sükna hakkı. 4)Kat karşılığı temlik. 5)Geçit hakkı.

12 SÖZLEŞMESİZ İŞLEMLER 1) Ayırma,Birleştirme 2) Cins değişikliği 3) Yola terk 4) Yoldan ihdas 5) Düzeltme 6) İntikal 7) Şerhlerle ilgili işlemler 8) Beyanlarla ilgili işlemler

13 TAPUDA YAPILAN İŞLEMLERDE GEREKLİ BELGELER Nüfuz Cüzdanı, Av.kimlik kartı ve Mv.kimlik kartı DASK Poliçe numarası (Meskenlerde) Şirket ve Kooperatiflerde Yetki belgesi Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf Emlak değerini gösteren belge(belediyeden alınacaktır) Varsa intikal ve bağış V.İ.V ilişiği kesilecektir.

14 SATIŞ Satış,bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. (BK:md.182) Satış işleminin Tapu Müdürlüğünde resmi olarak yapılması gerekmektedir. Satış işleminin dört unsuru vardır; 1) Taşınmaz 2) Satıcı 3) Alıcı 4) Bedel

15 Hacizli Satış, SATIŞ ÇEŞİTLERİ Birden çok kişiye hisseli satış, Satış ve kanuni ipotek tesisi, İpotekli satış, Kat mülkiyeti yerde bağımsız bölüm satışı, Kat irtifakı yerde bağımsız bölüm satışı Beyan değerinden aşağı bedelle satış, Tarım arazilerinde satış (5578 Sayılı Yasa), Velayeten satış.

16 Mali Yönü 1) Satış işleminde, en az emlak beyan değeri veya beyan edilmesi halinde daha üst bedel üzerinden, 2014 yılı için ; Satıcı Binde yirmi 20 Alıcı Binde yirmi 20 oranında, Tapu harcı ödemekle yükümlüdür. Ayrıca Döner Sermaye Bedeli tahsil edilir.

17 BAĞIŞ Bağış, bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir. (BK:md.234) Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerin (Veli veya Vasi) izini ile dahi bağış yapamazlar. Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamaz. Anne-Baba da velayetleri altındaki küçüğün malını bağışlayamaz.

18 İşlemin Mali Yönü Taşınmaz malların bağışlanmasında emlak beyan değeri üzerinden binde oranında (2014 yılı) tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. Döner Sermaye Ücreti Tahsil edilir. Vergi Dairesi Müdürlüğü ne Veraset ve İntikal vergisi için bildirimde bulunulur.

19 TRAMPA Trampa bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. (BK:md.232) Trampada değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir. Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında ödenemeyecekse, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir.

20 İŞLEMİN MALİ YÖNÜ Trampa işlemine konu taşınmaz malların en az emlak beyan değerleri üzerinden her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilir. (2014 yılı için) Taşınmazların varsa veraset ve intikal ilişiği kestirilir. Döner Sermaye bedeli tahsil edilir.

21 TAKSİM (PAYLAŞMA) Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemidir. (MK:md 698,703) Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması şart değildir.

22 Taşınmaz mal sayısı paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim yapılabilir. Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır. Eğer paydaşlar anlaşabiliyorlarsa, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumu sürdürülebilir. Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim edilebilir.

23 İŞLEMİN MALİ YÖNÜ Taksim, iştirak halinde mülkiyete konu parsellerde yapılacak ise emlak değerinden az olmamak üzere binde oranında, Müşterek mülkiyete konu taşınmaz malların taksimi işleminde ise; binde 4.55 oranında tapu harcı tahsil edilir. Döner Sermaye ücreti tahsil edilir. Not:Harç oranları 2014 yılı içindir.

24 ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ (AKDİ) Bir taşınmazın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp, görüp, gözetmeyi taahhüt etmesidir. (BK:md. 511) ÖKBA Tapuda resmi senetle yapılır. Ancak, istenirse Noter ve Sulh Hukuk Hakimi huzurunda da yapılabilir.

25 Taşınmazın mutlaka bakım alacaklısına ait olması gerekmez. Tüzel kişilerde bakım borçlusu olabilir. ÖKBA taşınmazını temlik edenin kanuni ipotek tesis etme hakkı vardır. İşlem sırasında veya 3 ay içerisinde tesis edilebilir.

26 İŞLEMİN MALİ YÖNÜ Emlak beyan değerinden az olmamak üzere bildirilen değer üzerinden binde 20 oranında her iki taraftan tapu harcı tahsil edilir. Kanuni ipotek tesis edilecek ise, ipotek bedeli üzerinden binde 4.55 tapu harcı, binde 9.48 damga vergisi tahsil edilir. Döner Sermaye Bedeli tahsil edilir. Not:Harç oranları 2014 yılı için geçerlidir. Tapu Müdürü Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

27 KAMULAŞTIRMA Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir. Kamulaştırma tapuya taşınmaz sahibinin rızası veya mahkeme kararı ile tecil edilir. Taşınmaz üzerindeki haciz, tedbir vs. ilişikler kamulaştırmaya engel değildir.

28 Kamulaştırmanın konusu; -Taşınmaz mallar, -Kaynaklar, -İrtifak hakları Bedelin eşit ödendiği durumlar; -Büyük enerji ve sulama projeleri -İskan projeleri, -Yeni ormanların yetiştirilmesi, -Kıyıların korunması, -Turizm.

29 Kamu yararı kararı almaya yetkili merciiler Köy Köy İhtiyar Kurulu Belediye Belediye Encümeni İl Özel İdaresi - İl Daimi Encümeni Devlet Yararına- İl İdare Kurulu Aynı il-birden çok ilçe- İl İdare Kurulu Ayrı illerde Bakanlar Kurulu YÖK Yüksek Öğretim Krl. Üniversite Yönetim Kurulu TRT Yönetim Kurulu

30 SATINALMA USULÜ Yeterli ödenek olmadan kamulaştırmaya başlanılamaz. İdare taşınmazmalın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden oluşan bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonu kurar. İdare tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek üzere en az üç kişiden oluşan bir veya birden fazla uzlaşma komisyonu kurulur.

31 İdare taşınmazın bedelini belirtmeksizin taşınmazı peşin veya taksitle kamulaştıracağını bir yazı ile taşınmaz sahibine bildirir. Taşınmaz sahibi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idareye başvurması halinde, pazarlık görüşmeleri yapılır. Anlaşma sağlanması halinde taşınmaz sahibi ve komisyon üyeleri tarafından uzlaşma tutanağı düzenlenir. İdare tutanağın tanzim tarihinden itibaren 45 gün içerisinde tutanakta belirtilen bedeli hazır hale getirir. Tapuda ferağ verildikten sonra bedeli ödenir.

32 Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması Taşınmazın kamulaştırma amacına yönelik herhangi amacının kalmaması halinde, idare taşınmaz sahibine duyuruda bulunur ve taşınmazın bedeli üç ay içerisinde idareye ödenerek taşınmaz eski sahibi adına tapuya tescil edilir. Kamulaştırılan taşınmaz 5 yıl içinde amaca uygun olarak işlem görmez ve öyle bırakılır ise, eski malik kamulaştırma bedelini yasal faizi ile birlikte geri ödeyerek adına tescil ettirebilir.

33 KURUMLAR ARASINDA DEVİR Taşınmaza ihtiyacı olan kurum, ödeyeceği bedeli de belirterek istemde bulunur. Taşınmaz sahibi idare muvafakat etmez veya 60 gün içerisinde cevap vermez ise, alıcı idarenin talebi ile ilgili Danıştay Dairesi 2 ay içerisinde karara bağlar. Bedelde anlaşılamaz ise, alıcı idare bu kararın tebliğinden sonra 30 gün içerisinde As. Huk. Mah. bedel tespitini ister.

34 ACELE KAMULAŞTIRMA Yurt savunması ve aceleliğine Bakanlar Kurulu ile karar verilen hallerde, kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere idarenin istemi üzerine Mahkemece 7 gün içerisinde o taşınmaza el konulabilir.

35 İŞLEMİN MALİ YÖNÜ İdare harçtan muaf değilse kamulaştırma bedeli üzerinden satıcı ve alıcıya ait toplam binde 30 oranındaki harç kamulaştırmayı yapan idareden tahsil edilir. Döner Sermaye bedeli tahsil edilir.

36 ŞERHLER a)tasarrufu yasaklayan şerhler; İhtiyati Tedbir,Tedbir, Kamu Haczi, 2942/31-b Md.şerhi, İflas, Konkordato ile verilen süre, Aile Konutu Şerhi, Eşin tasarruf yetkisini kısıtlama(mk.199), Harcamalara katılım payı,

37 b) Tasarrufu yasaklamayan (kısıtlayan) şerhler; Satış Vaadi Şerhi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi, İİK.150/c Şerhi, İİK.28.Madde Şerhi, Haciz Şerhi, Serbest Dereceden Yararlanma Hakkı Şerhi, Kira Şerhi.

38 KAT MÜLKİYETİ Tamamlanmış bir yapının kat, daire, dükkan, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki ve ortak malikleri tarafından, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. (KMK-1. Md.)

39 Bağımsız Bölümler Kat Mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe Anagayrimenkul Yalnız esas yapı kısmına Anayapı Anataşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine Bağımsız Bölüm

40 Bağımsız Bölüm dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere Eklenti Arsanın bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına Arsa Payı Kat mülkiyeti veya kat irtifakının kurulmasına ait resmi senede Sözleşme denir.

41 Bağımsız Bölümlerin Niteliği Onaylı projede başlı başına kullanmaya elverişli yerlerin,kapsadığı sahaya ve niteliğine bakılmaksızın bağımsız bölüm olarak tescili mümkündür. Kat irtifakı tesis edilirken, bağımsız bölüm olarak tespit edilen yerlerin kat mülkiyetine çevrilmesi aşamasında yapı kullanma izin belgesi alabilecek durumda olması gerekmektedir.

42 Ortak Yerler Temeller, ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar, tavanlar, tabanlar, avlular vb. Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Kanalizasyon tesisleri, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri.

43 Eklentiler Bir bağımsız bölüme ait eklenti, artık o bağımsız bölümün bütünleyici parçası olur ve o bölümün sahibi eklentinin de tek sahibi olur. başına Taşınmazın devri veya kiralanması halinde eklentiler ve ortak yerler kendiliğinden devredilmiş ve kiralanmış olur.

44 Kat Mülkiyetinin Kurulması Koşulları Anayapının tamamlanmış olması. Bölümlerin bağımsız olması. Anayapının kargir olması. Anayapının tamamının kat mülkiyetine çevriliyor olması.

45 Kat Mülkiyeti İçin Gerekli Belgeler 1-Genel İnşaat Projesi, 2-Vaziyet Planı, 3-Yapı Kullanma izin belgesi, 4-Yönetim Planı, Cins değişikliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

46 Arsa Payının Belirlenmesi Arsanın bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına Arsa Payı denir. Arsa payı bağımsız bölümlerin değerleriyle doğru oranlı olarak, proje sorumlusu mimar tarafından tespit edilir ve projede bağımsız bölümlere numara verilerek imzalanır.

47 ARSA PAYLARININ BERLİRLENMESİ S.No Bğ.Bl.No Cinsi Katı Arsa Payı Eklentisi İnşaat Alanı 1 1 Mesken 1 85/1000 Yok. 200.m Mesken 2 87/1000 Yok. 200.m Mesken 3 89/1000 Yok. 200.m Mesken 4 100/1000 Ek m Mesken 5 93/1000 Yok. 200.m Mesken 6 95/1000 Yok. 200.m Mesken 7 100/1000 Yok. 200.m Mesken 8 87/1000 Yok. 200.m Dükkan Zemin 75/1000 Yok. 70.m Dükkan Zemin 189/1000 Yok. 120.m / m2.

48 Ortaklığın Giderilmesi Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bağımsız bölümler, bağımsız bir taşınmaz gibi dava ve takip konusu olabilir, ortaklığın giderilmesi istenebilir.

49 Öncelikle Satın Alma Hakkı Kat mülkiyetli bağımsız bölüm veya kat irtifaklı bağlanmış arsa payının satılması halinde, anayapıdaki diğer bağımsız bölüm veya irtifak hakkı sahiplerinin öncelikle satınalma hakları yoktur. Hisseli bağımsız bölümlerde paydaşlardan birinin payını satması halinde diğer paydaşlar

50 Bağımsız Bölümlerin Ayrılma ve Birleşmesi Bağımsız bölümlerin ifraz ve tevhidi sadece kat mülkiyetine verilmiş binalardaki bağımsız bölümler için söz konusu olmaktadır. Kat irtifaklı yerlerde bağımsız bölümler ifraz ve tevhit işlemine konu olamaz.

51 Bağımsız bölümlerin tevhidi için; a- Bağımsız bölümlerin aynı katta olması, b- Birbirlerine bitişik bulunmaları gerekmektedir.

52 Bağımsız Bölümlerde Cins Değişikliği Dükkan, İşyeri, mağaza vb. bağımsız bölümlerin niteliklerinin Mesken olarak değiştirilmesi için kat sahiplerinden izine gerek yoktur. Ancak Mesken in niteliğinin Dükkan, İşyeri, Mağaza vb. değişikliği için tüm maliklerin izin vermesi gerekir.

53 Bağımsız Bölümün Cins Değişikliği Kat malikleri kurulunun oy birliği ile verdiği karar, Yapı kullanma izin belgesi, Proje tadilatı, Tapu Müdürlüğüne başvuru.

54 Yenilik ve İlaveler Yapılacak yenilikler mutlak gerekli olmayan çok masraflı ve lüks ise,bundan faydalanmak istemeyen kat maliki gidere katılmak zorunda değildir. Kat maliki giderlere sonradan arsa payı oranında ödeme yaparsa yeniliklerden yararlanma hakkını kazanır.

55 Faydalı olan yenilikler Ortak yerlerin daha rahat ve kolay hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilen faydaların çoğaltılmasına yönelik yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

56 Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu Ör. Toplam Bağısız bölüm sayısı : 20 Toplam Arsa Payı :1000 Karar yeter sayısı ve arsa payı ne kadar olmalıdır? K.yeter sayısı : 11 Arsa pay : 501 Çoğunluğun vereceği kararı üzerine yapılır.

57 Isıtma siteminin ferdi sisteme dönüştürülmesi Kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Yapılan giderler arsa payına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemi giderleri buna ilişkin yönetmeliğe göre ödenir.

58 Kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile verecekleri karar Ör. Toplam Bağısız bölüm sayısı: 20 Toplam Arsa Payı :1000 Karar yeter sayısı ve arsa payı ne kadar olmalıdır? K.yeter sayısı :11 Arsa pay :501 kararların oy birliği ile verilmesi gerekir..

59 Bağımsız Bölüm İlavesi 1) Kat malikleri kurulunun oy birliği kararı. 2) Bütün bağımsız bölümlerin arsa paylarının yeniden ve kat maliklerinin oy birliği kararı ile tespit edilmesi.

60 Önemli İşler ve Tasarruflar 1) Anataşınmazın bir hakla kayıtlanması, 2) Arsanın bölünmesi 3) Arsanın satılması 4) Anayapının dış duvarlarının, çatı veya damın reklam amaçlı olarak kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işlerinde kat malikleri kurulunun oy birliği kararı gerekir.

61 Bloklarda Kat Mülkiyeti Bir imar parseli içerisinde birden fazla blok var ise, yapımı biten bloklarda, Yapı kullanma izin belgesi, Cins değişikliği yapılması halinde kat mülkiyetine geçilebilir.

62 İlişikli Taşınmazlarda Kat Mülkiyeti Parsel üzerinde kat mülkiyetine geçilmemesine yönelik bir tedbir kararı yok ise kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilir. Kamu hacizlerinde izin alınır. Mevcut ilişikler yeni oluşan bağımsız bölümlere aynen aktarılır. Hak sahiplerine bilgi verilir.

63 Kat Mülkiyetinde Taksim ve Trampa Kat mülkiyeti kurulmuş anayapılardaki bağımsız bölümler ayrı bir taşınmaz niteliğinde olduklarından, diğer taşınmazlar gibi taksim ve trampa edilebilirler. Bedel farkı var ise bu fark ödemekle eşit hale getirilir.

64 Kat mülkiyetinin sona ermesi Ana taşınmazın arsasıyla birlikte yok olması, Kamulaştırılması, Ana yapının harap olması, Kat maliklerinin talep etmeleri halinde, Kat mülkiyeti sona erer.

65 KAT İRTİFAKI Kat irtifakı, arsa payına bağlı bir irtifak hakkı çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra arsanın sahibinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin Tapu dairesine yapacağı başvuru üzerine, bu kanunda gösterilen koşullar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir. (KMK:3.md.)

66 Kat İrtifakı Tesisi Anayapının tamamlanmamış olması Yapılacak bölümlerin bağımsız olması Yapının tamamında kat irtifakı kurulması Bağımsız bölümlerin yapı kullanma izin belgesi nitelikte olması gerekir. Tapu Müdürü Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

67 Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları Masrafları isteme Yönetici tayini Kat irtifakına geçiş

68 Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları Yapının tamamlanması Borçların ödenmesi Zararın ödenmesi

69 Kat İrtifakı Tesisli Ana Gayrimenkulün Kat Mülkiyetine Çevrilmesi Yapı kullanma izin belgesi, Arsa niteliğindeki anataşınmazın niteliğinin Kargir Apartman veya İş Merkezi olarak değiştirilmesi, Bağımsız bölüm sahiplerinden birinin başvurusu, Hiçbir harca tabii olmaksızın, sadece Döner Sermaye bedeli alınarak işlem karşılanır

70 Kat İrtifakının Sona Ermesi Bağımsız bölüm sahiplerinin istemiyle Yapının veya arsanın imkansızlaşmasıyla Yapının yasal sürede yapılmamasıyla Kat mülkiyetine geçilmesiyle

71 Kat Mülkiyeti ve Kat irtifaklı ana yapılarda yönetim Kat malikleri kurulu Yönetim Kurulu veya Yönetici Denetim Kururlu veya Denetçi Yönetim Planında Değişiklik Ortak Yerlerin Kullanımı

72 Yönetim Planı Yönetim plânı, bağımsız bölüm sahiplerinin veya kiracıların ana yapı içerisindeki davranışlarını, ana yapının yönetimini, yapılacak masraflara katılma şeklini, uyulması gerekli kuralları maddeler halinde düzenleyen bir belgedir.

73 Parsel üzerine birden fazla blok yapı yapılmakta ise, yönetim planında her bloğun özelliğine göre idare tarzı ve masraflara katılma gibi hususlar ayrıca gösterilebilir.arsa üzerine ne kadar yapı yapılırsa yapılsın, tapu müdürlüğüne sadece bir adet yönetim planı ibraz edilir.

74 Tapu Müdürlüğündeki, yönetim planının sonradan değiştirilmesi mümkündür. Ancak bunun için Kat Mülkiyeti Yasasının 28. md. gereğince bağımsız bölüm sahiplerinin 4/5'inin değişikliği kabul etmesi gerekir.

75 Kat mülkiyetine çevrilmiş binalarda bağımsız bölümlerin ifraz ve tevhidi için diğer bağımsız bölüm sahiplerinden izin almaya gerek yoktur. Ancak bunun için, genel inşaat projesinde ve bağımsız bölümün niteliğinde herhangi bir değişikliğin yapılmaması binanın ortak yerlerine, ana duvar, taşıyıcı kolon gibi kısımlara müdahalede bulunulmaması gerekir.

76 İŞLEMİN MALİ YÖNÜ Kat Mülkiyeti kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir. (Cins Değişikliği İşlemi Hariç) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen bedel tahsil edilir.

77 Kat Mülkiyeti Yasasında Yapılan Değişiklikler Bağımsız bölümlerin arsa payları proje sorumlusu mimar tarafından tespit edilecek ve projede gösterilecektir. Ayrıca bağımsız bölümlerin inşaat alanları da projede açıkça gösterilecektir.

78 Kat mülkiyeti tesisi için dilekçe, noter onaylı liste ve fotoğraf kaldırılmıştır. Vaziyet planı zorunluluğu tek yapılarda kaldırılarak, toplu yapılarda zorunluluk haline getirilmiştir. Toplu yapılarda ortak yerlerin tapuya tescili mümkün kılınmıştır. Ör: Sosyal tesisler, Tenis kortu, yüzme havuzu vs. Tapu kütüğüne faydalanan taşınmazların ada ve parselleri yazılır.

79 Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece (Belediye, Valilik) yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.

80 Bu nedenle Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki binalarda yapı kullanma izin belgesi ekinde bina ve eklentilerinin mevzuata uygun ölçüldüğünü gösterir öperli krokisinin bulunması gerekmektedir.

81 YÖNETİME İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Ortak yerlerde, inşaat, bakım onarım, değişik renkte boya vs. için oy birliği yerine artık 4/5 oranında izin yeterli olacaktır. Genel giderler kapsamına güçlendirme de eklenmiştir. Artık güçlendirme giderleri de ortak giderlerden karşılanacaktır.

82 Bağımsız bölüm sahibinin yapı güvenliği ile ilgili teknik incelemelerden dolayı kendisine ait kısımlara girmesine izin verme zorunluluğu getirilmiştir. Gider ve Avans payını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık %10 gecikme tazminatı ödemekle yükümlü iken bu oran yeni yasa ile %5 olarak değiştirilmiştir.

83 Değişiklik öncesi bir kişi kullanılacak oy sayısının 1/3 ünden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemezken,yeni yasa ile bu oran 5/100 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 40 ve daha az sayıdaki kat irtifakı veya kat mülkiyetine tabii taşınmaz mallarda bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilecektir.

84 Toplu yapılarda kat malikleri kurulunun toplanma süresi en geç 2 yıl olarak yeniden düzenlenmiştir. Toplu yapılarda her bloğun kendi yöneticisini seçme hakkı getirilmiştir. Ayrıca her bloktaki gider, o bloktaki bağımsız bölüm sahipleri tarafından karşılanacaktır.

85 İNTİFA HAKKI İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır (MK.md ) Tapu kütüğüne tescil ile kurulur. İntifa hakkının üç çeşidi vardır; 1) Sözleşmeyle kurulan intifa hakkı, 2) Yasal intifa hakkı, 3) Mahkeme kararıyla kurulan intifa hakkı. Mehmet TEMEl

86 İntifa hakkı belirli süreli veya hak sahibinin hayatı boyunca, bedelli veya bedelsiz olarak kurulabilir. Tüzel kişilerde ise en çok 100 yıl süre öngörülebilir. Öngörülen süreden önce tüzel kişiliğin sona ermesi halinde hak sona erer. (MK:md.794) İntifa hakkı, hak sahibinin istemi, ölmesi veya sürenin dolması ile sona erer.

87 İŞLEM MALİ YÖNÜ İntifa hakkı bedelli olarak kuruluyorsa, emlak bedel değerinin 2/3 üzerinden lehine intifa hakkı tesis edilenden binde 20, bedelsiz kuruluyor ise binde oranında tapu harcı tahsil edilir. Döner Sermaye Bedeli tahsil edilir. Not: Harç oranları 2014 yılı içindir.

88 SÜKNA (OTURMA)HAKKI Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir.(mk:md.823) Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Sükuna hakkı bedelli veya bedelsiz olarak tesis edilebilir. İntifa hükümleri sükuna içinde uygulanır.

89 İŞLEMİN MALİ YÖNÜ Sükuna hakkı bedelsiz kuruluyor ise, binde oranında, Bedelli tesis ediliyor ise, binde 20 oranında lehine hak tesis edilenden tapu harcı tahsil edilir. Döner Sermaye Bedeli tahsil edilir. Not:Harç oranları 2014 yılı içindir.

90 ŞUFA HAKKI (ÖNALIM HAKKI) Paylı mülkiyette bir paydaşın,taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen 3.kişiye satması halinde, diğer paydaşların öncelikle alım hakkına sahip olmasına önalım hakkı denir. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Cebri icralarda önalım hakkı kullanılamaz. Ön alım hakkı hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden 3ay geçmekle ve her halde satışın üzerinden 2yıl geçmekle düşer. (MK:md.732,733)

91 GEÇİT HAKKI Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır.(mk:md748) Bu hak bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabilir. Şahıs gerçek veya tüzel kişi olabilir. Müşterek mülkiyette tüm paydaşların İşleme katılmaları gerekmektedir. Geçit hakkı rızaen veya mahkeme kararı ile kurulur.

92 İŞLEM MALİ YÖNÜ Geçit hakkı bedelsiz kuruluyor ise; binde 68.31, Bedelli tesis ediliyor ise; binde 20 Oranındaki tapu harcı lehine hak tesis edilenden tahsil edilir. Döner Sermaye Bedeli tahsil edilir. Not:Harç oranları 2014 yılı için geçerlidir.

93 VEKALETNAMELER Tapuda işlem yapılacak vekaletnamelerin düzenleme şeklinde tanzimi gerekmektedir. Vekaletnameler Genel ve Özel vekaletname Olarak düzenlenebilir. Vekil bir kişi olabileceği gibi birden fazla da Olabilir. Taşınmaz sahibi vekiline bir başkasını vekil olarak atama yetkisini (tevkil) verebilir. Taşınmaz eğer 3.kişinin borcu için ipotek edilecek ise vekalette bu yetkinin açıkça belirtilmiş olması gerekir. Vekaletname süreli olarak verilebilir. Vekaletname de Tüzel Kişi de vekil de vekil olabilir. Velayeten vekaletname ile vekil anabilir.(mk:md.326,357) Vesayeten ise vasi vekaletname verebilir.

94 VEKALETİN SONA ERMESİ Azil ile, Sürenin dolması ile, Müvekkilin İflası ile, Müvekkile Konkordato verilen süre ile, Müvekkilin ölümü ile, (istisnası var) Vekilin ölümü ile, İşlemin yapılması ile, Vekalet yetkisi sona erer.

95 AKTİN İKAMETGAHTA ALINMASI Tapuda yapılacak işlemler ilgililerin istemleri halinde işlem, Müdür tarafından iki memura verilecek yetki ile ilgili memurlar tarafından ikametgahta yerine getirilecektir. Bunun için 1.derecedeki memur yolluğunun 2/3 oranında harcırah Saymanlığa yatırılacaktır.

96 TAŞINMAZ REHNİ TAŞINMAZ REHNİ İPOTEK İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ İRAT SENEDİ

97 Gayrimenkul Rehni, bir gayrimenkul güvence gösterilerek borç alınması işlemidir. Gayrimenkul rehni; Alacaklıya, alacağını sağlamak için gayrimenkulü sattırmak yetkisi veren bir teminattır. Taşınmazları ekonomik bir değer olarak piyasaya kazandırır ve akıcılık sağlar. Ülkemizde kullanılanı İPOTEK tir.

98 İPOTEK İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. (MK:md ) İpoteğe konu taşınmaz kredi borçlusuna ait olabileceği gibi, üçüncü kişiye de ait olabilir. Ana para ve teminat (Üst meblağ) ipoteği şeklinde tesis edilirler.

99 İpotek Tapuda tesis ve tescil edilir. Kredi ipotekleri harçtan muaftır. İpotek tapuda kayıtlı, arazi, bağımsız bölümler ile bağımsız ve sürekli haklar üzerinde kurulabilir.

100 İpotek tesisi için, 1-Taşınmaz tapuda k ayıtlı olmalıdır. 2-Taşınmazın tescil edilmemiş parçaları ipotek edilemez. (MK:md.855) 3-Taşınmaz paylara ayrılarak ipotek edilemez. 4-Alacak miktarının belirlenebilir olması gerekir. (MK:md.850) 5-Alacak miktarının belli olmaması halinde ise, üst sınırın tapu siciline yazılması gerekir. (MK:md.850) 6-Taşınmaza ait, mütemmim Cüz (Bütünleyici parça) ve Teferruat (Eklenti) de ipoteğin kapsamındadır. (MK:md.684,686)

101 İPOTEK YAPMAYI YASAKLAYAN HALLER 1-Kamuya tahsis edilmiş mallar üzerinde ipotek tesis edilemez. 2-Tedbir, kamu hacizi, iflas ilanı, konkordato ile verilen mehil, aile yurdu tesisi, kamulaştırma yasasının 31/b md. aile konutu şerhi bulunan taşınmazlarda ipotek tesis edilemez. 3-Harcamalara katılım payı. (BK:md86) 4-İştirak halinde tasarruf edilen hisseler ipotek edilemez. (MK:md.701,702) 5-Taşınmazın ifraz edilmemiş parçası ipotek edilemez. (MK:md.854) 6-Hisse bölünerek ipotek edilemez. Kural olarak ipotek Tapuda düzenlenecek Resmi Senet ile kurulur. (MK:md.856) 7-İpotek vekaleten yapılıyor ise, yetkinin olmaması halinde yapılamaz.

102 Resmi Senet İstisnası Olan İpotekler: Konut Kredileri, İhracatçılara, Turizm tesisi yapanlarla, işletmecilerine, Sanayicilere, Esnaf ve Sanatkarlara, Tarımsal Kredilere, Ait ipotek işlemleri Resmi senet düzenlenmeksizin tesis edilir. (TK:md.26)

103 İpoteğin unsurları: 1-Alacaklı (Türk Gerçek Kişiler ve Türkiye'de kurulu Tüzel Kişiler ile Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler) İpotek alacaklısının unvanındaki değişiklik istemi, gerekli belgelerin varlığı halinde işlem karşılanır. *Alacaklıların isimleri kısaltmadan tam olarak yazılır. Tüzel Kişilerin Şubelerinin adı değil Merkezin adı yazılır. Örneğin; T.C. Ziraat Bankası Atatürk Cd.Şb.Md. değil =>T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şeklinde yazılmalıdır.

104 2-Alacak Miktarı İpotek,miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. (MK. 851) Yurt içinde ve yurt dışındaki kredi kuruluşlarınca verilen krediler yabancı para üzerinden yapılabilir. Bunun dışındaki ipoteklerin yabancı para üzerinde tesisi mümkün değildir. Her derece farklı yabancı para üzerinden yapılabilir. Ancak, aynı derecede birden farklı para birimi üzerinden ipotek kurulamaz.

105 Bankaların Yetki Belgeleri Bankaların Genel Kurullarını Mart ayı sonuna kadar yapmaları zorunlu olduğundan Nisan ayı sonuna kadar önceki yılın yetki belgesi ile talepler karşılanır. (TKGM /5 Tlm.) Bankaların aynı mali yıl içinde verilen yetki belgeleri olduğu gibi kabul edilir. Yetki belgesi ertesi mali yılda kullanılacaksa, olağanüstü genel kurul yapılmadığı,yetki ve yetkililerde değişiklik olmadığı belirtilir. Yetki belgesi bir yılı aşıyorsa,ticaret Sicili Memurluğundan görülmüştür değişiklik yoktur / görülmüştür değişiklikle geçerlidir yazılarak verilmesi gerekir.

106 Yetki Belgelerinin Kapsamı Ana sözleşmelerinde açık hüküm bulunmadığı veya genel kurulca karar alınmadığı sürece şirketler bağış yapamazlar. Bedelsiz yola terk bu kapsamın dışındadır. Yetki belgesine olağanüstü genel kurul yapılmadığı, yetki ve yetkililerde değişiklik olmadığı yazılarak imzalanması gerekir. Banka yetki belgesinde yazılı yetkililer tarafından temsil edilebilineceği gibi, yetkililer tarafından tayin edilen vekil tarafından da temsil edinilebilinir.

107 Rehin Hakları Tapu Kütüğü Sayfası G A Y R İ M E N K U L R E H İ N H A K L A R I DÜŞÜNCELER (Rehin hakları için) Harf Rehinin Mahiyeti Tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı ve baba adı Alacak miktarı TL Faiz % Sıra Derece Müddet Kayıt Tarihi Yevmiye No. su A A İi i Akbank T.A.Ş. Terkin Edilmiştir FBK B İ T.C.Ziraat Bankası A.Ş FBK C İ T.İş Bankası A.Ş Yıl A İ Erdem TEMEL _ Yıl A İ Fortisbank A.Ş

108 Tapu Kütüğü Rehin Hakları Sayfası Harf Rehinin Mahiyeti G A Y R İ M E N K U L Tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı ve baba adı Alacak miktarı TL R E H İ N H A K L A R I Faiz % Derece Müddet Kayıt Tarihi Yevmiye No. su DÜŞÜNCELE R (Rehin hakları için) A İ Akbank T.A.Ş FBK B İ T.C.Ziraat Bankası A.Ş FBK C İ T.İş Bankası A.Ş Yıl

109 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

110 TAPU SENEDİ

111 TAPU SENEDİ

112 İPOTEK BELGESİ

113 İPOTEK BELGESİ

114 (İpoteğin Unsurları) 3-Faiz oranı Alacaklı ile borçlu arasında kararlaştırılan faiz oranı yazılır. İpotek için faiz zorunlu değildir. İpotekte faizin sadece Akdi olarak tesisi mümkün değildir. Faiz oranı var ise değişken olarak olarak tesisi mümkündür.

115 Faiz oranı resmi senetle binde 8.25 damga vergisi alınarak arttırılabilir, sadece terkin harcı alınarak faiz oranı azaltılabilir. 2. derecede ipotek var ise, arttırılması halinde İpotek alacaklısından izin alınması gerekir. Faiz oranı yok ise sonradan da tarafların istemi ile belirlenebilir ve tescil edilir.

116 4-Derece Rehnin sağladığı güvence,tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlıdır. a-sabit Derece b-serbest Derece Kanuni ipoteklerde 1., 2. derece yerine K yazılır. Bundan sonra derecele başlar.

117 =>İpotekte sıra, Korunmuş miktar ipoteğinde, boşalan ipoteğin yerine aynı miktarı geçmemek üzere ipotek tesis edilmesi halinde, ipotek derecesi yanında ipotek sırası da söz konusu olacaktır. Aynı ipotek içerisindeki sıralarda aynı para birimi olmak zorundadır. Mevcut ipotek miktarını geçemez.

118 (İpoteğin Unsurları) 5-Süre Borç alınan kredinin ne kadar zamanda ödeneceğini gösteren süredir. Bu süre gün, ay, yıl olabileceği gibi FBK sürelide olabilir. 6-Serbest dereceden yararlanma a-yükselecek ipotekle boşalan derece arasında başkaca ipotek yoksa, b-yükselecek ipotekle boşalan derece arasında başkaca ipotek varsa, Farklı sonuçlar ortaya çıkar.

119 Serbest Dereceden Yararlanma Hakkı a)birinci dereceden sonraki ipotekler için söz konusudur. b)bu hak ipotek tesisinde tanınabileceği gibi sonradan da Noterden yapılacak sözleşme ile tanınabilir. c)bu hak tescil edilir ve ipotek belgesinde de belirtilir. d)bu hakka sahip ipoteğin derecesi herhangi bir ücrete tabi olmaksızın resen bir üst dereceye yükseltilir.

120 Garame ipoteği (anlaşması) Garame, rehinli taşınmazın satış bedelinin ipoteklerin derecelerine göre değil de, alacak oranlarına göre paylaşılmasıdır. Bu anlaşma Noterde yapılarak tapuya bildirilir ve tapuda gerekli şerh verilir. Derecede sıra var ise, anlaşma yapmaya gerek yok, kendiliğinden var sayılır. (MK:md.874) İştirak halinde mülkiyette ipotek tesis edilemez. (MK:md.857) Eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki pay üzerine tasarrufta bulunamaz. (MK:md.223)

121 İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIMI İpotekli taşınmazın devri alacaklının ipoteği kabul etmesi halinde mümkün olup, bu borçlunun borcunda ve teminatında değişiklik yapmaz. (MK:md.888) Alacaklı bir yıl içerisinde eski borçluya karşı haklarını koruduğunu bildirmez ise borçlu borcundan kurtulur. Tapu Dairesi ipotekli devir işlemini ipotek alacaklısına bildirmekle yükümlüdür. (MK:md.890) Borcun kabulü ile ipoteğin kabulü farklıdır. İpotekli taşınmazla ilgili tüm değişiklikler (Ayırma, Bir- eştirme vs) ipotek alacaklısına bildirilir. Ancak taksimde mutlaka ipotek alacaklısından izin alınmalıdır.

122 İPOTEK ALACAĞININ DEVRİ İpotekle güvence altına alınmış bir alacağın devri mümkün olup, bu Noterde veya Tapuda yapılabilir. (BK:md.162) Bu devir Tapu idaresince taşınmaz sahibine bildirilir. Mevcut ipoteğin para türü resmi senet tanzim edilerek değiştirilebilir. Birden fazla ipotek var ise o derecenin İpotek alacaklısından izin alınmalıdır. İşlem için binde 9.48 Damga vergisi alınır.(2014 Yılı)

123 İPOTEK TERKİNİ İpotek,alacaklının istemi ile Tapu da terkin edilir. Yine alacaklının istemi ile kısmi terkin yapılması da mümkündür. Terkinde maktu terkin harcı alınır. Banka ve finans kurumlarınca verilen ipotek harici ipotek tesislerinde binde 9.48 damga vergisi, binde tapu harcı tahsil edilir. (2004 öncesi 12.80TL, sonrası harçsız)

124 İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ Taşınmaz rehiniyle güvence altına alınmış kişisel bir alacak meydana getirir. (MK:md.898) İpotekli borç senedi yoluyla rehin kurulması için tapu idaresince değer biçilir. Biçilmiş değeri aşan miktar için ipotekli borç senedi yoluyla rehin kurulamaz. Biçilmiş değeri aşan miktar için ipotekli borç senedi yoluyla rehin kurulamaz. (MK:md.899)

125 İRAT SENEDİ İrat senedi,bir taşınmaz üzerinde taşınmaz yükü şeklinde kurulmuş bir alacak hakkı meydana getirir. İrat senedinin güvencesini, tarım arazisi, konutlar ve üzerinde bina yapılacak arsalar oluşturur. İrat senedi, kişisel borç doğurmaz ve borcun sebebini de göstermez. (MK:md.903) İrat senedinin borçlusu yüklü taşınmaz malikidir. (MK.md.907)

126 GAYRİMENKUL DEĞERLEME A) Vergi Usul Kanunu kapsamında, Değerleme;Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Değerleme Yöntemleri, (VUK:md. 261) 1) Maliyet Bedeli 5) İtibari Değer 2) Borsa Rayici 6) Vergi Değeri 3) Tasarruf Değeri 7) Rayiç Bedel 4) Mukayyet Değer 8) Emsal Bedeli

127 B) Tapu Sicil Tüzüğüne göre değerleme; Tapu Sicil Md.başkanlığında 5 kişiden oluşan Komisyonca tespit edilir. Değerleme şu esaslara göre yapılır; Taşınmazın, a) Cinsi b) Yüzölçümü c) Emlak Değeri.

128 d) Varsa resmi makamlarca yapılmış değer takdiri e) Getireceği gelir. f) Binalarda resmi birim fiyatları ve yıpranma payı g) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri göz önünde bulundurularak değerlemesi yapılır.

129 C)Kamulaştırma yasasına göre değerleme, Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları: (1) (Madde 11 (Değişik: 24/4/ /6 md.) 15.madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın; a) Cins ve nevini, b) Yüzölçümünü, c)kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, d)varsa vergi beyanını, e)kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

130 f)arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. g)arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, h)yapılarda, ( )(2) resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, ı)bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, i)esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.

131 GAYRİMENKUL DEĞERLEME (Ekspertiz) Değerleme; Gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir. Değerleme uzmanlarının çalışmaları sırasında gözetmeleri gereken ilkeler; Mesleki özen ve titizlik ilkesi, Yetkinlik ilkesi, Sır saklama yükümlülüğü,

132 Müşteriler ile sözleşme yapma zorunluluğu ve sözleşmelerde yer alması gereken unsurların belirtilmesi, Uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişi yapılması durumunda buna ilişkin sözleşmelerin içermesi gereken hususlar, Değerleme sonucunda yapılan değerlemeye ilişkin standartlar ve raporlarda bulunması gereken bilgiler yer almaktadır. Değerleme yaptığı şirkette,iki geçmedikçe görev yapamama, Yetersiz olduğu değerlemelerde, işi ilgili kuruma iade etme sorumluluğu,

133 DEĞERLEME NEDEN ÖNEMLİDİR? KREDİNİN ÜST LİMİTİNİ BELİRLİYOR. TÜKETİCİNİN HAYATINDAKİ EN BÜYÜK FİNANSAL KARARLARDAN BİRİ. KREDİ RİSKİNİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ. KURUMSAL BİR KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE FON TEMİNİ VE FİYATLAMASININ EN TEMEL GİRDİSİ. SERMAYE TAHSİSİNDE ÖNEMLİ BİR PARAMETRE.

134 MÜLKİYET TÜRLERİ Taşınmaz Mülkiyeti Kişisel Mülkiyet İşletme/Şirketler Finansal hakları

135 KİŞİSEL MÜLKİYET =>Taşınmaz mal olmayan tüm maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerindeki hak ve menfaatleri kapsar. (Ör.Mücevher,telif hakları,patente,antika)

136 İŞLETME/ŞİRKETLER Bir şirket, ekonomik bir faaliyet sürdüren ticaret, üretim, hizmet veya yatırım işletmesidir. Şirketler, genelde kar amacıyla tüketicilere mal veya hizmet sağlayan kurumlardır.

137 FİNANSAL HAKLAR Şirketteki veya bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet haklarının bölünmesi ile oluşan hakladır. (Ör.İş ortaklıkları,konsorsiyumlar,iş girişimleri)

138 DEĞERELEMEYİ ETKİLEYEN UNSURLAR Konutun bulunduğu semt, mah, mevkii Konutun çevre düzenlemesi, Güvenlik Cephesi, güneş alıp almadığı, Sığınağı, Eklentisi, Kapıcı Dairesi, Hidrofor, Asansör, Katı, Daire giriş kapısı, Konutun iç bölümleri, Tabanı,

139 TEŞEKKÜRLER

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**) 2 Satış

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜÖÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİRLİOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİRLİOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİRLİOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları 2. Tapu İşlemleri 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 4. Gayrimenkule İlişkin Diğer Mevzuat 5. İmar Uygulama Süreçleri 1 6. Türkiye

Detaylı

4. Gayrimenkul değerleme şirketleri aşağıdaki işlerden hangisiyle uğraşamazlar?

4. Gayrimenkul değerleme şirketleri aşağıdaki işlerden hangisiyle uğraşamazlar? 1. Sorumlu değerleme uzmanlarının deneyim sürelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) En az 2 yıl B) En az 3 yıl C) En az 5 yıl D) En az 7 yıl E) En az 10 yıl 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ/İRTİFAKI

KAT MÜLKİYETİ/İRTİFAKI TAŞINMAZ MAL HUKUKU KAT MÜLKİYETİ/İRTİFAKI Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU - Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ Kat Mülkiyeti Bir parsel üzerinde bulunan başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, depo, dükkan,

Detaylı

A) 3 ay. B) 5 ay. C) 3 yıl D) 5 yıl

A) 3 ay. B) 5 ay. C) 3 yıl D) 5 yıl 1.) Bir gayrimenkulün değerlemesi yapılırken, değerinin piyasadaki mevcut emsal değerlerin ortalaması alınmak suretiyle belirlenmesi hangi yöntem doğrultusunda yapılmış sayılır? A) Finansal metot B) Maliyet

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinini Hakları. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinini Hakları. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları Genel Bolat Hukuk Bürosu Kent yaşamında hemen herkesi ilgilendiren Kat Mülkiyeti Hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır Kat Mülkiyeti Hukuku alanındaki çalışma konuları aşağıda yer almaktadır. Kat Mülkiyeti

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN ÖNSÖZÜ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 27/05/2017 CUMARTESİ GAYRİMENKUL MEVZUATI 1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Detaylı

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Kapsam MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Kat Mülkiyeti Kanunu Metni 1 A) 634 Sayılı Kanuna İlişkin Hükümet Tasarısının Gerekçesi 27 a)tasarının Hazırlanış Safhaları ve Prensipleri 27 bjbölümlere ilişkin Gerekçeler 35 B) 28U Sayılı

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden

İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3

Detaylı

6292 SAYILI YASA YA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ

6292 SAYILI YASA YA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ 6292 SAYILI YASA YA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ SUNUŞ Bilindiği üzere, Hazineye ait tarım arazilerinin paydaşlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına Satılması amacıyla hazırlanan

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 14.09.2009 tarih ve B.09.1.TKGO.100001-074/252-4134 sayılı Duyuru. b) 21.01.2014 tarih ve 23294678/010.07/71-558 sayılı Duyuru. c) Sermaye Piyasası Kurulunun 15.01.2016

Detaylı

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI ALAN (Milyon Ha.) 1. Toplam Tarım Arazisi 23,8 ÇKS ye kayıtlı tarım arazisi 14,8 Kayıt altına alınamayan tarım arazisi 9,0 2. Kayıt dışı arazilerin dağılımı Mevcut Durum Şahıs

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25 III İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş 1 Birinci Bölüm DEVRE MÜLK HAKKININ KANUNLA DÜZENLENMESİNDEN ÖNCEKİ DURUM 1. DEVRE MÜLK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN MEDENÎ KANUN'UN MEVCUT HÜKÜMLERİNDEN YARARLANIL MASI 5 I.

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

4.Satın alma yoluyla yapılan kamulaştırma işleminde aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz?

4.Satın alma yoluyla yapılan kamulaştırma işleminde aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz? Gayrimenkul Mevzuatı 1.Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma işlemlerinde yapılmaz? A) Tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapılacak kamulaştırmalarda satın alma usulü öncelikle uygulanır. B) Taşınmaz

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TAPUDA GAYRİMENKUL SATIŞI SATIŞ VE BANKA İPOTEĞİ

TAPUDA GAYRİMENKUL SATIŞI SATIŞ VE BANKA İPOTEĞİ TAPUDA GAYRİMENKUL SATIŞI Satış işlemi, alıcı ve satıcıya karşılıklı borç ve hak yükleyen bir sözleşmedir. Alıcının taşınmazın bedelini ödemesine karşılık, satıcı da malın mülkiyetini alıcıya bırakır.

Detaylı

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 KAMU TAŞINMAZLARININ YARTIRIMLARA TAHSİSİ 1 2 3 4 YATIRIM YERİ SEÇİMİ YATIRIM TÜRÜ ve BAŞVURU ŞEKLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve TAHSİS BEDEL

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri İPOTEK; doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İpotek tesisinden sonraki bir zamanda ipotekle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu örnek işlem bedel

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**)

Detaylı

S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM Gayrimenkul Değerleme Esasları 25

S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM Gayrimenkul Değerleme Esasları 25 S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1014 Gayrimenkul Değerleme Esasları 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 10.10.2006/26315 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 03.07.2017/89-1 DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında.

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. VEKÂLETNAMELER 1. UYGULAMAYA İLİŞKİN GENELGELER 1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. 1973/49 Değerli kâğıt bedellerinin nasıl alınacağı konusunda 1976/26 Onaylama

Detaylı

Tapu kayıtlarında çıkabilecek şerhler ve kısıtlamalar:

Tapu kayıtlarında çıkabilecek şerhler ve kısıtlamalar: Tapu kayıtlarında çıkabilecek şerhler ve kısıtlamalar: 1.Aile Konutu Şerhi: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerleşim

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri EK-1 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ BAŞVURU SAHİBİNİN T A Ş I N M A Z I N Adı Soyadı/Unvanı T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası Uyruğu Tebligat Adresi Telefon Numaraları

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı