Grup Ahlak ve Davranış Kuralları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Grup Ahlak ve Davranış Kuralları"

Transkript

1 (6) Grup Ahlak ve Davranış Kuralları TeliSnera, bu Kurallarda belirtilen ilkeleri benimsemiştir. Günlük faaliyetlerimizde, her TeliaSnera çalışanının işlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair rehber larak bu Kurallara uymasını bekleriz. Ayrıca, TeliaSnera nın menfaat sahibi lduğu tüm faaliyetlerde bu Kuralların ilkelerinin benimsenmesi için çalışırız.

2 (6) 1. ORTAK DEĞERLERİN ÜZERİNE KURMA Lider telekmünikasyn hizmetleri sağlayıcısı larak TeliaSnera, faaliyet gösterdiğimiz pazarların ssyal ve eknmik altyapısının önemli bir parçasıdır. İhtiyaç duyulan yerde ve zamanda, insanlar ve şirketlerin basit, etkili ve çevre dstu bir şekilde iletişime geçmesine yardımcı lan hizmetler sağlıyruz. Vizynumuz: Bringing the wrld clser n the custmer s terms. Ortak değerlerimiz dare, care, simplify bize iş yerimizdeki davranışlarımızda yl gösteren bir pusuladır: We Dare t - kendimizi müşterimize adayarak ve kendimize meydan kuyarak lider lmak - fikirleri paylaşarak, risk alarak ve sürekli öğrenerek yenilikçi lmak - görüş ve endişelerimizi açıkça dile getirmek We Care fr - ihtiyaçlarına göre çözümler üreterek müşterilerimize özen göstermek - destekleyici, dürüst ve saygılı bir şekilde davranarak birbirlerimize özen göstermek - srumlu bir şekilde ve etik standartlarımız çerçevesinde hareket ederek dünyamıza özen göstermek We Simplify - net ve uygulanabilir kararlar alarak, snuç daklı bir şekilde hedeflerimizi hızlıca yerine getirmek - şeffaf iletişim, aktif işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlayarak ekip çalışmasını klaylaştırmak - verimli süreçler inşa ederek ve işi sahipleyerek perasynlarımızı klaylaştırmak TeliaSnera, adil ve etik iş uygulamalarının snucu larak uzun bir başarı geçmişine sahiptir. İnsan hakları, çalışma kşulları, çevre ve ylsuzluk karşıtı uluslararası standartları destekleriz. Faaliyetlerimiz ayrıca OECD Çk Uluslu Şirketler Rehberi tarafından yönlendirilmektedir. TeliaSnera, rtak değerler, iş ilkeleri ve perfrmans yönetimine dayalı larak, tek bir şirket gibi hareket etmeye gayret gösterir. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde yerel bir şirket gibi hareket eder, yerel iş riskleri ve fırsatlarını tanımlar ve nlara göre çalışırız. Amacımız, yasaların metnine ve ruhuna uygun bir şekilde, temiz bir şirket ve iyi bir kurumsal yurttaş lmaktır. 2. PAYDAŞLARIMIZLA İLİŞKİLER Çeşitli paydaşlarla etkileşime gireriz: müşteriler, iş rtakları, rakipler, iş arkadaşları, hissedarlar, hükümetler ve düzenleyici kurumlar, ayrıca faaliyet gösterdiğimiz tplumlar. İlişkilerimiz ve iletişimlerimiz dürüst, gerçeğe dayalı ve ticari gizlilik sınırları dahilinde şeffaftır. Etkileşime değer veririz, bu yüzden tüm paydaşlarımızla yapıcı diyalgu teşvik ederiz. Özgür ve adil ticareti savunuruz, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasal çerçeveleri dahilinde dğru rekabet ve etik kşullar için çaba gösteririz.

3 (6) 2.1. Müşterilerimizle ilişkiler Mevcut ve ptansiyel müşterilerimizin güvendiği, bir numaralı tercih lmak için çaba gösteririz ve ödenen paranın karşılığını veren yüksek kaliteli ve güvenli hizmetler sunmayı ve müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmayı amaçlarız. Müşteri gizliliğinin krunması, TeliaSnera da başlıca öneme sahiptir. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi dürüstçe sunarız; ve adil lmayan veya yanıltıcı uygulamalar kullanmayız. Dünya üzerindeki en güvenli iletişim ağlarını işletmek için gayret ederiz ve müşterilerimizin kişisel verilerini krur ve gizliliklerini emniyet altına alırız. Kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için önlemler alırız ve bu verileri ancak yasaların gerekli görmesi halinde açıklarız. TeliaSnera, hizmetlerimiz kapsamında çcukların istismara karşı krunmasına özellikle dikkat eder. Bu bağlamda müşterilerin kendilerini yasadışı veya istenmeyen içeriğe karşı krumalarına yardımcı lan araçlar geliştirilir ve çcukların cinsel istismarıyla ilgili içeriğe sahip sitelerin engellenmesi için hükümet kurumları ve güvenilir rganizasynlarla işbirliği yapılır. Tüm iş rtaklarımızın çcuk istismarına karşı çalışmasını bekleriz Çalışanlarımızla ilişkiler TeliaSnera, çalışanların başarıya giden anahtar lduğunun farkındadır. Hedefimiz cazip bir işveren lmaktır ve prfesynel bir çalışma rtamında kalifiye ve mtive lmuş kişileri çekmek, geliştirmek ve elimizde tutmak için çaba gösteririz. TeliaSnera, uluslar arası insan haklarını ve BM deklarasynu ve kilit ILO sözleşmelerinde belirtildiği üzere tüm çalışanların itibarını destekler: Çcuk işçilerin, brç karşılığı çalıştırılan işçilerin veya zrla çalıştırılan işçilerin kullanılmasını kabul etmeyiz. Tüm çalışanlara adil ve eşit davranılır. İnsanlara kişisel farklılıklar, yetenekler veya özelliklerinden bağımsız larak saygı duyulan bir çalışma rtamı yaratmayı hedefleriz. Hiçbir çalışan veya aday yaş, ırk, cinsiyet, din, engel, tabiiyet, cinsel eğilim, medeni veya ailevi durum ya da siyasi görüş nedeniyle ayrımcılığa uğramaz veya taciz edilmez. Çalışanların, tplu sözleşme için bir işçi sendikası tarafından temsil edilip edilmemeyi seçme hakkına saygı duyarız. Bu hakkı kullanan hiçbir çalışan ayrımcılığa maruz kalmaz. Tüm çalışanlar, istihdamlarının temel şartları ve kşullarını bilmelidirler. Mevzuatta öngörülen asgari ücretler, önerilen seviye yerine daima asgari seviye lur. TeliaSnera iş süreçlerinde emniyeti sağlayarak, hastalık durumlarını önleyerek ve müdahale ederek ve sağlık ve refahı destekleyen önlemler alarak, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamayı ve düzenli larak geliştirmeyi amaçlar. Çalışanlarımıza uyuşturucuların lmadığı bir işyeri sağlamayı amaçlarız ve hiçbir şekilde şiddete, kötü dil kullanımına veya zrbalığa tlerans göstermeyiz.

4 (6) Tüm çalışanlar, şirketin gizli bilgilerinin yetkisiz larak açıklanmasını veya uygun lmayan şekilde kullanılmasını önlemek için özen gösterirler. Yine de açıklığı hedefleriz ve gizlilik sınırları dahilinde bilgiler ve deneyimlerin paylaşımını teşvik ederiz. TeliaSnera çalışanları, kişisel faaliyetler ve TeliaSnera nın işleri arasında çıkar çatışmasına neden labilecek veya rtaya kyabilecek temaslardan kaçınırlar. İşle ilgili hediyeler veya ikramlar, yalnızca yerel yönetmelikler ve iş uygulamaları uyarınca teklif veya kabul edilir Hissedarlarımızla ilişkiler TeliaSnera, geniş bir hissedar grubu için cazip bir yatırım lmak için gayret gösterir ve hissedar değerinin uzun vadeli, sürdürülebilir gelişimini hedefleriz. Hissedarlarımızı ve piyasayı, şirketimizin değerini etkileyen tüm önemli gelişmelerden anında, eşzamanlı larak ve şeffaf bir şekilde haberdar ederiz. TeliaSnera hisseleri NASDAQ OMX Stckhlm ve Helsinki brsalarında işlem görmektedir. Piyasaya verilen bilgilerin dğru lmasını ve ilgili kanunlar, brsa kuralları ve kurumsal idare kurallarına uygun bir şekilde raprlanmasını sağlarız. Brsada şirket içinden sızdırılan bilgileri dğrudan veya dlaylı larak kullanmayız. Finansal ve finans dışı iletişimlerimizde dürüst davranırız ve bilgimiz dahilinde açıklamalar yaparız. Hedefimiz, tam srumluluktur Tedarikçilerimiz, iş rtaklarımız ve rakiplerimizle ilişkiler TeliaSnera tedarikçiler ve yükleniciler için güvenilir bir rtak lmayı hedefler. Uzun vadeli, iyi iş ilişkileri ve sağlıklı işbirliğine daklanırız. Tedarikçilerimiz ve yüklenicilerimizden insan hakları, çalışma kşulları, çevre ve ylsuzluk karşıtı uluslararası standartları desteklemelerini bekleriz. Tedarikçilerimizin, faaliyetlerini bu Kurallara benzer ilkelere göre sürdürmelerini teşvik ederiz iş ilişkilerimizi kurarken ve devam ettirirken, bu durumu önemli bir kriter larak görürüz. Dünya çapındaki faaliyetlerimizde iş almak veya elimizde tutmak için rüşvet ya da diğer yasadışı ödemeler vermeyiz veya almayız. TeliaSnera nın sahip lduğu kapsamlı satın alım gücü ve bu durumun iş ilişkilerimiz üzerindeki muhtemel etkilerinin farkındayız. Tedarikçilerimizi tamamen liyakat temelinde seçeriz ve tüm tedarikçilerimizden bizim işlerimiz için adil ve aktif rekabet yapmalarını beklediğimizi açıkça belirtiriz. Tedarikçilerimizi ve alt yüklenicilerimizi kalite, fiyat, uygunluk, teslimat, güvenilirlik, hizmet ve ssyal ve çevresel knuları içeren kurumsal srumluluk şartları gibi önceden belirlenmiş kriterlere göre seçer ve değerlendiririz. Bu kuralların ilkelerine bağlı kalınması, tedarikçilerimizle yaptığımız yasal sözleşmeler ve anlaşmaların ayrılmaz bir parçasıdır. İşle ilgili kararlar ve faaliyetler şirket, müşteriler ve hissedarların menfaatine dayalıdırlar. Bu yüzden, kararlar kişisel ilişkilere veya menfaatlere göre alınamazlar ve bu ilişkiler veya menfaatler bağımsız ve sağlıklı yargılamamızı etkileyemez.

5 (6) İş rtaklarımızla (örn. danışmanlar, acenteler, rtak girişim partnerleri) karşılıklı güven temelinde, bu Kuralların amacına uygun ilişkiler kurmaya çaba gösteririz. Fiyatlandırma, pazar payları veya diğer benzer yasadışı faaliyetlerle ilgili larak rakiplerimizle görüşme veya sözleşme yapmayız Tplumla ilişkiler TeliaSnera, pazarlarımızda ulaşılabilen altyapı ve hizmetler geliştirerek dijital uçurum arasında köprü görevi üstlenir. Hizmetlerimiz, dğrudan veya dlaylı iş fırsatları yaratarak ve faaliyet gösterdiğimiz tplumlara finansal açıdan katkıda bulunarak büyümeyi ve eknmik gelişimi yönlendirmektedir. Hedefimiz uzun vadeli bir yatırımcı ve iyi bir kurumsal yurttaş lmaktır. Teknljinin çk daha geniş kitlelerce kullanılabilmesini ve uygun fiyatlı lmasını sağlamak için farklı teklifler ve fiyat seviyeleriyle çalışırız. TeliaSnera, dijital kuryazarlığı teşvik eden inisiyatifler ve yerel tplulukların sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunan prjeler üstlenir. TeliaSnera, mbil terminaller ve baz istasynlarının sayısının artması nedeniyle elektrmanyetik alanların etkileriyle ilgili endişelerin farkındadır. İdareler, kuruluşlar ve rganizasynlarla işbirliği yaparız ve bu alandaki araştırmaları destekleriz. TeliaSnera faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin siyasileriyle çalışmaz ya da siyasi bağışlarda bulunmaz. Şirketimizi temsil ederken siyasetle ilgili yrum yapmayız veya siyasi beyanlarda bulunmayız. Ancak, TeliaSnera işlerimizi etkileyen yönetmeliklerle ilgili larak diyalglara girer. TeliaSnera, uymak zrunluluğu bulunan ancak bireylerin mahremiyetini ve ifade özgürlüğünü etkileyebilecek lan yasal, idari, lisans veya kanun uygulama gereksinimleriyle ilgili endişelerin farkındadır. Amacımız, insanların fikir alışverişine lanak tanımak ve daha açık tplumların gelişimi için araçlar sağlamaktır. İfade özgürlüğü ve gizlilik, yaptığımız işin özünü luşturmaktadır Çevre TeliaSnera, işlerimizin çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini taahhüt eder. Kaynak etkinliği sunan ve çevre dstu hizmetler geliştirerek, destekleyerek ve kullanarak ve kendi faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indiren işlemler aracılığıyla küresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuruz. Şirketlerimiz arasında en iyi uygulamalar ve sinerjilerin kullanımını en üst seviyeye çıkaracak fırsatlar ararız. Kendi faaliyetlerimizde, ham maddeler ve enerjinin verimli kullanımını ve ilgili atık ve CO2 emisynlarının en aza indirilmesini amaçlarız. Hizmetlerimiz, etkileşime girdiğimizde bizim dğal tercihimizdir. Ayrıca, verimliliği artırmak ve ağır CO2 emisynuna neden lan seyahatleri en aza indirmek için, söz knusu hizmetleri müşterilerimize de aktif larak teşvik ederiz. Ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte karbn ayak izimizi azaltmayı, böylece iklim değişikliğiyle savaşmayı hedefleriz.

6 (6) 3. UYGUNLUK VE BİLGİ VERME TeliaSnera Yönetim Kurulu bu Kuralların sahibidir ve düzenli içerik ve uygunluk incelemeleri gerçekleştirir. Günlük takviye ve uygunluk izlemeleri, her yöneticinin srumluluğunun bir parçasıdır. Her çalışan, bu Kurallara uygun hareket etmekten srumludur ve endişelerini dile getirmesi ve iyi uygulama örneklerini vurgulaması için teşvik edilir. Bu Kuralların kapsamına giren tüm faaliyetler, düzenli larak incelenir. Bu Kurallara uygun lmayan faaliyetler derhal düzeltilmelidir ve iş sözleşmesinin snlandırılmasına kadar gidebilen disiplin işlemlerine tabidir. Çalışanlar, internet tabanlı bilgi verme fnksiynu aracılığıyla kötü davranışı raprlayarak veya bir üst yöneticisiyle, yerel yönetimin herhangi bir üyesiyle ya da TeliaSnera Grup Genel Danışmanıyla irtibata geçerek bu Kuralların ihlallerini bildirmek için teşvik edilirler. Bildirim kanalından bağımsız larak, bu Kuralların ptansiyel ihlaliyle ilgili iyi niyetli iddialar, ilgili dahili ve/veya harici yardımla birlikte hızlı, adil ve kapsamlı bir sruşturmaya alınırlar.

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Üçüncü Şahıslar için İş Davranış ve Etik Standartları

Üçüncü Şahıslar için İş Davranış ve Etik Standartları Bristol-Myers Squibb in (BMS) tüm ticarî faaliyetlerinin temelinde dürüstlük taahhüdümüz ve bütün geçerli yasa, düzenleme ve kurallaın yanı sıra sektör ilkelerinee uyma kararlılığımız yatar. Ayrıca BMS,

Detaylı

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I.

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik Değerlerimiz ve Standartlarımız MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. Baskı] MSD, tüm iş aktivitelerinde sürdürülebilirliği sağlamakla birlikte

Detaylı

Bankacılık Etik İlkeleri (*)

Bankacılık Etik İlkeleri (*) I- Giriş Bankacılık Etik İlkeleri (*) Etik, bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, formları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür.

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı