ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA"

Transkript

1 ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA

2 ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1 Mart 2003, Cumartesi Açılış Konuşması... I. Oturum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü Oturum Başkanı: Yeni tıpta uzmanlık tüzüğünün getirdikleri Tolga E. Dağlı Tartışma II. Oturum Kolaylaştırıcı Sunumlar Oturum Başkanı: Aktif Eğitim Tanju Aktuğ Asistan eğitim müfredat ve programları Ali Avanoğlu Kahve arası Asistan karnesi: İçerik ve kullanım Ölçme ve değerlendirme yöntemleri Serdar İskit Tartışma Öğle yemeği III. Oturum Çalışma Gruplarının Belirlenmesi Oturum Başkanı: Grup çalışmaları amaç ve hedefleri Gruplara ayrılma Serbest grup çalışmaları

3 2 Mart 2003 Pazar Grup sunumlarının hazırlanması IV. Oturum Grup Sunumları Oturum Başkanı: Grup sunumları ve tartışma Kahve Arası Grup sunumları ve tartışma Öğle Yemeği V. Oturum Çalıştay Çıktıları Oturum Başkanı: Çalıştay kararları için öneriler ve tartışma Kahve arası Çalıştay kararları için öneriler ve tartışma

4 ALTYAPI GRUBU ÇALIŞMA DOKÜMANLARI Başkan: Prof Dr Ünal ZORLUDEMİR Uzmanlık Eğitimi Verebilecek Bir Çocuk Cerrahisi Biriminin Asgari Standartları 1. Hastanede bulunması gerekenler a. En az Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Uygulama Hastanelerindeki kriterlerine uygun olmalı. b. Ek Öneriler: i. Çocuk Sağ.-Hastalıkları ve Radyoloji (?) dallarında uzmanlık eğitimi veriliyor olmalı. ii. Nükleer Tıp Laboratuarı olmalı. iii. Çocuk Cerrahisi nin kolay ulaşabileceği Portable röntgen cihazı bulunmalı. 2. Uzmanlık eğitimi veren birimde bulunması gerekenler: a. Klinikte (Yataklı ünitede): i. 20 asgari yatağın en az ikisi küvöz (kapalı veya açık) içeren yenidoğan cerrahisi ünitesi şeklinde oluşturulmalı. 1. Araç-Gereç: a. Monitör (Nabız-PO 2 - Solunum-Kan basıncı), b. Yenidoğana da uygun ventilatör c. Sıvı infüzyon pompası (en az 2 adet) d. Fototerapi cihazı e. Yenidoğan bakımı için gerekli diğer modern araçgereçler ve teknik donanım. ii. 20 yatağın en az ikisi kritik hasta bakımı veya post op hasta bakımı için yoğun bakım ünitesi şeklinde oluşturulmalı. 1. Araç-Gereç: a. Monitör (Nabız-PO 2 - Solunum-Kan basıncı), b. Sıvı infüzyon pompası (en az 2 adet) c. Yoğun bakım için gerekli diğer modern araçgereçler ve teknik donanım. iii. Personel: Çocuk Cerrahisi Kliniği nin vardiya usulüne göre çalışan, kendine ait yeterli sayı ve nitelikte hemşire, tıbbi sekreter ve diğer yardımcı personeli bulunmalı. b. Ameliyathanede bulunması gerekenler i. Yenidoğan ameliyatlarının da yapılabileceği teknik donanıma sahip bir ameliyathane, ii. Laparotomi, torakotomi vb. ameliyatları yapabilecek cerrahi setler,

5 iii. Her türlü endoskopik (tanı ve tedavi amaçlı) cihaz (Bronkoskop, özefagoskop, rektoskop, sistoskop, laparoskop; Çocuk Sağ. Ve Hastalıkları kliniğinde yoksa.gastroskop ve kolonoskop). c. Poliklinikte bulunması gerekenler i. En az üç odalı (birisi pansuman ve küçük müdahale, diğeri araştırma ve takip polikliniği) poliklinik ünitesi, ii. Hastanenin diğer kliniklerinde yoksa; araştırma ve takip polikliniğinde ürodinami, anorektal manometri, özefagial ph metre cihazları, bulunmalı.

6 ROTASYON GRUBU ÖNERİLERİ Rotasyonlar Süre Kıdem 1. Anesteziyoloji Anabilim Dalı : 1-2 ay 1-2. yılda yapılır. 2. Genel Cerrahi Anabilim Dalı : 6 ay (3 ay 1.yıl-3 ay 3 yılda) yapılır. 3. Üroloji Anabilim Dalı : 2 ay 3.yılda yapılır. 4. Ortopedi Anabilim Dalı : 1 ay 1. yılda yapılır. 5. Patoloji Anabilim Dalı : 1 ay 3.yılda yapılır - Diğer kliniklere seçmeli : 2 ay 2-3. yılda yapılır. - Plastik cerrahi : 2 ay 3. yılda yapılır. - Yenidoğan : 1 ay 1-2. yılda yapılır. ÇOCUK CERRAHİSİNE ROTASYON ÖNERİLERİ 1. Genel Cerrahi Anabilim Dalı : 2 ay 2. Plastik cerrahi : 2 ay 3. Pediatri : 2 ay rotasyon yapması önerilmektedir.

7 ROTASYONDAKİ ÖĞRENME HEDEFLERİ Rotasyonlar 1. Anesteziyoloji A- Çocuklarda entübasyon B- Yoğun bakım (Monitorizasyon, ventilasyon tedavisi) C- Ağrı tedavisi 2. Genel Cerrahi A- Birinci yılda ilk 3 ay a- Genel cerrahi prensipleri ve cerrahi enstrümanlar b- Cerahi hasta bakımı B- Üçüncü yıldaki 3 ay a- Laparoskopik ve endoskopik cerrahi teknikleri b- Hepatobilier cerrahi 3. Üroloji A-Temel ürolojik prensipler B- Endo-ürolojik yaklaşımlar 4. Ortopedi A- Ortopedik aciller ve doğuştan ortopedik malformasyonlar B- Alçı ve ateller 5. Patoloji A- Makroskopik ve mikroskopik hazırlık 6. Plastik cerrahi A- Greft ve flepli onarımlar B- Yanıkları tedavisi 7. Yenidoğan A- Prematüre bakımı B- Ventilasyon tedavisi C- RDS 8. Seçmeli A- Tercihan cerrahi branşlarda 2 ay gönüllü rotasyon yapılmalıdır.

8 .. ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI /KLİNİĞİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI 2003

9 Çocuk Cerrahisi; fötal dönemden başlayıp adölesan çağı sonuna kadar devam eden primer olarak gastrointestinal, genitoüriner, respiratuar ve baş-boyun sistemlerinin cerrahi girişimle düzeltilebilen konjenital malformasyonları veya kazanılmış hastalıkları ile uğraşan bir uzmanlık dalıdır. Çocuk Cerrahisinin çalışma alanlarını şu alt dallara ayırmak mümkündür. Yenidoğan cerrahisi Pediyatrik gastrointestinal sistem cerrahisi Pediatrik hepatobilier Cerrahi Pediyatrik endokrin sistem cerrahisi Pediyatrik üroloji Pediatrik genital sistem cerrahisi Pediyatrik toraks cerrahisi Pediyatrik travma cerrahisi Pediyatrik onkolojik cerrahi Pediyatrik plastik cerrahi Pediyatrik baş boyun cerrahisi Pediatrik yanık Pediyatrik transplantasyon cerrahisi Pediyatrik endoskopik cerrahi (Laparoskopik, torakoskopik, bronkoskopik, sistoskopik ve üst ve alt sindirim sistemi endoskopik uygulamalar) Bu eğitimi almak için,...üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/ Kliniği açılan asistan kadrosuna Tıpta Uzmanlık Sınavı ile girmeye hak kazanmış olmak gereklidir. EĞİTİCİ KADRO UZMANLIK EĞİTİM KURUMU...Üniversitesi Anabilim Dalı/Kliniği UZMANLIK EĞİTİM BİRİMİ -----Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Kliniği Asistanlara, eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, yetkili amir ve kurulların uygun görüş ve kararı alınarak, eğitime kabul belgesi sağlama koşulu ile yurt içinde başka kurumlarda en fazla bir yıla kadar asistanlık yaptırılabilir veya asistanlığın yurt dışında yapılmasına izin verilebilir..

10 HEDEFLER Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı nda verilen Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitiminin ana hedefleri şunlardır: BİLGİ HEDEFLERİ 1. Çocuk cerrahisi ilgi alanına giren konularda, tanı, tedavi ve koruyucu yöntemlere ait temel teorik bilgileri, 2. Ülkenin çocuk cerrahisi açısından sorunlarını, bilmesi amaçlanır BECERİ HEDEFLERİ 1. Çocuk cerrahisi ilgi alanına giren hastalıklarda tanı, tedavi ve koruyucu yöntemleri uygulayabilmesi 2. Bir klinik veya deneysel araştırmayı planlayabilip yürütebilmesi 3. Çocuk cerrahisini ilgilendiren hastalıklar konusunda çocuk ve ailesine eğitim verebilmesi 4. Bir çocuk cerrahisi kliniğini bağımsız olarak idare edebilmesi, amaçlanır. TUTUM HEDEFLERİ 1. Hastalarının iyiliği için, bilgi ve becerisini sürekli geliştirmek zorunda olduğunun bilincinde olması 2. Çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumanın önemli sorumluluklarından birisi olduğunu kabul etmesi ve bu amaçla, hasta ve ailesi ile iletişim kurabilmesi 3. Çocuk haklarına saygılı davranması amaçlanır. OLANAKLAR: (Alt Yapı grubu raporu) EĞİTİM TOPLANTILARI: Anabilim Dalının/kliniğinin eğitim programı aşağıda bildirilmiştir. ROTASYONLAR: (Rotasyon grubu raporu)

11 KONGRELER: Asistan eğitimi boyunca en az iki kez Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ne (biri bildiri sunmak üzere) katılır, yine en az iki kez çocuk cerrahisi ile ilişkili diğer kongrelere katılır. MAKALELER: Uzmanlık öğrencisi eğitimi süresinde kendisi en az bir adet Türkçe veya İngilizce makale yazar. KURSLAR: Asistanlar eğitimi süresinde bir kez Mezuniyet Sonrası Temel Eğitim Kursu na katılmalıdır. UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRECİ Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi süreci 4 dönemden oluşmaktadır. 1. TEMEL EĞİTİM DÖNEMİ ( 1. YIL) Asistan bu dönemde Çocuk Cerrahisinin uğraş alanı içersine giren hastalıklarla ilgili daha çok genel yaklaşımları ve temel cerrahi prensipleri, ayrıca Çocuk Cerrahisi pratiğinde sık uygulanan ameliyat tekniklerini öğrenmektedir. Bu dönemde uzmanlık öğrencisi kıdemsiz asistan olarak serviste çalışır.amaç; asistanların sistemik fizik muayene yanında Çocuk Cerrahisini ilgilendiren lokal muayeneleri ayrıntılarıyla öğrenmesini, hastaların ameliyata hazırlanmaları konusunda deneyim kazanmasını ve postopertif bakım hakkında genel bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ayrıca uygulanan özgün tanısal yöntemleri, acil olgulara yaklaşımı ve resussitasyonu öğrenir. Bu süreç paralelinde servisi ve ekipmanları tanır, hasta yatırma ve çıkarma ile ilgili bürokratik işleyişi kavrar. Cerrahi manuplasyona yönelik olarak kıdemli ve başasistan denetiminde olmak koşuluyla küçük cerrahi girişimlerin eğitimini alır ve ameliyatlara katılır. Birinci yıl için uygun olan operasyonları altıncı aydan itibaren uzman denetiminde yapar.

12 Uygulamalı eğitim çalışmaları yanısıra, makale sunumları, seminerler ve toplantılara önce dinleyici olarak sonra ise sunucu olarak katılarak Çocuk Cerrahisi konusundaki teorik bilgilerini geliştirir. Asistanlar öğretim üyelerinden şu teorik dersleri alır. İnguinal patolojiler Akut karın Gastrointestinal kanamalar Gastrointestinal obstrüksiyonlar Obstrüktif üropati Abdominal tümörler Hirschsprung hastalığı İnfantil hipertrofik pilor stenozu Vezikoüreteral reflü Karın ön duvarı defektleri Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: Embriyoloji ve genetik Yenidoğan ve pediyatrik cerrahi hastanın fizyolojisi Cerrahiye metabolik ve endokrin yanıt Sıvı ve elektrolit tedavisi Solunum fizyolojisi ve tedavisi Kardiyovasküler fizyoloji ve destek Beslenme desteği, enteral veya parenteral Enfeksiyon ve immünite Hematolojik problemler ve tedavisi Travma ve resüsitasyon Günübirlik cerrahi bakımı Yenidoğan, süt çocuğu ve ileri yaş grubunun normal gelişimi, beslenmesi, aşıları vs. Bilgisayar ve internet kullanımı Bilgiye ulaşım ve kütüphane kullanımı 1.yılda yapılması gereken girişimler Sütür koyma Abse drenajı Cut-down Cild, cild altı biyopsisi Apendektomi İnguinal herni Sünnet Yara Debridmanı Biyopsi

13 Laparotomi Torasentez, parasentez (her birinden en az birer adet) 2. EĞİTİM VE ROTASYON DÖNEMİ ( YIL) Asistan bu dönemde temel çocuk cerrahisi eğitimine devam eder ve rotasyonlarını süreyle tamamlar. Asistan bu dönemde için uygun olan operasyonları uzman denetiminde yapar. Servis çalışmalarına aktif katılımı sürerken kıdemsiz asistanların çalışmalarını da yönlendirir ve kontrol eder. Ayrıca deneysel ve klinik çalışmalar konusunda bilgisini arttırmak için anabilim dalınca/klinikçe yürütülen projelerde yardımcı olarak görev alır. Bu dönemde asistanın tez danışmanı belirlenir ve tez konusu verilir. Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: İnguinal herni ve hidrosel İnmemiş testis Göbek hastalıkları İnfantil Hipertrofik pilor stenozu Sünnet Apendisit ve nonspesifik karın ağrısı İnvajinasyon İdrar yolları infeksiyonu ve vezikoüreteral reflü Baş boyun kitleleri Damar yolu Yanık tedavisi Kafa travması Klinik araştırma Diyafram hernisi Gastroözofageal reflü Çocuk istismarı Malrotasyon, mekonyum ileus İntestinal atreziler Hipospadias Nekrotizan enterokolit Böbrek hastalıkları Karın travması Duplikasyonlar ve Meckel divertikülü Gastrointestinal endoskopi Karın ön duvarı defektleri Pediyatrik anestezi Özofagus atrezisi Anorektal anomaliler Hirschsprung hastalığı Gastrointestinal kanamalar

14 2.ve 3. yılda yapılması gereken girişimler Göğüs tüpü koyma Santral kateter koyma Umblikal ve/veya Epigastrik herni İnguino-skrotal eksplorasyon İnmemiş testis İnfantil Hipertrofik Pilor stenozu Baş boyun lenf nodu eksizyonu Yumuşak doku ve ciltten benign kitle İnvajinasyon İntestinal obstrüksiyon Gastrostomi İleostomi ve/veya kolostomi Over cerrahisi ( Her birinden en az birer adet ) 3. İLERİ EĞİTİM DÖNEMİ ( 4. YIL) Gerek serviste, gerekse ameliyatlarda daha aktif bir sorumluluk alır. Kıdemsiz asistanların çalışmalarını yönlendirir ve kontrol eder. Kıdemine uygun olan ameliyatları yapar. Anabilim Dalınca/kliniğince gerçekleştirilen araştırma projelerinde yer alır. Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: Üreteropelvik bileşke darlığı Nöroblastom Mesane ve üretra hastalıkları, nöropatik mesane Nefroblastoma Akciğer hastalıkları ve göğüs duvarı deformiteleri Rabdomiyosarkom, endokrin tümörler. Portal hipertansyon Deneysel araştırma 4.yılda yapılması gereken girişimler Yenidoğan gastrostomi Yenidoğan ileostomi Yenidoğan kolostomi Yenidoğan torakotomi Malrotasyon volvulus İntestinal atrezi Omfalosel Gastroşizis Gastrointestinal endoskopi Splenektomi

15 Nefrektomi Nefrostomi Bronkoskopi Özofagoskopi Teratom Lenfanjiom/Hemanjiom Brankial /Tiroglossal kist ve sinüs cerrahisi İnsizyonel herni onarımı Mesane cerrahisi 4. Kıdemlilik Dönemi (Beşinci Yıl) Bu dönemde asistanların bir Çocuk Cerrahisi kliniğini bağımsız olarak yürütebilecek bilgi ve beceriyi kazanması ve uygulaması amaçlanır, Asistan servis ve poliklinik çalışmalarına denetleyici rolü ön planda olarak katılmaya devam eder. Asistan serviste yatan hastalardan ve ameliyat olacak hastalardan primer olarak sorumludur. Sabahları ve akşamları uzman viziti yapılmadan önce vizit yapar. Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: Transplantasyon Pediyatrik laparoskopi Ambiguous genitalia Karaciğer tümörleri Biliyer atrezi ve koledok kistleri Özofagus replasmanı Kısa barsak sendromu İnflamatuvar barsak hastalığı Vasküler anomaliler Ekstrofi ve prune belly sendromu Pankreatik hastalıklar Tirodi ve paratirodi hastalıklar 5.yılda yapılması gereken girişimler Özofagus atrezisi Duodenal atrezi Hirschsprung hastalığı Anorektal malformasyon Mekonyum peritonit Nekrotizan enterokolit Lobektomi/ pnömonektomi Genitoüriner cerrahi Laparoskopi GÖR cerrahisi Kolesistektomi (her birinden en az birer adet) Tiroid cerrahisi Hipospadias Sistoskopi Pyeloplasti Üriner antireflü ameliyatları Ürolitiazis Üriner diversiyon İntraabdominal/retroperitoneal tümörler Sakrokoksigeal teratom Kist hidatik cerrahisi solid

16 ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI/KLİNİĞİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ 2003

17 ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Doğum Yeri ve Tarihi : Mezun Olduğu İlkokul : Mezun Olduğu Ortaokul : Mezun Olduğu Lise : Mezun Olduğu Fakülte : Eğitime Başlama Tarihi : TUS Bilim Puanı : TUS Yabancı Dili ve Puanı : Üye Olduğu Dernekler : Hobileri : Medeni Hali : Adres : Telefon : Elektronik Posta :

18 BİRİNCİ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) ---- Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

19 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler: A: 1.Asistan Y-: Ameliyatı kıdemlisi eşliğinde yapma Y: Tek başına yapma Y+: Kıdemsizine yaptırma Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı Vaka toplantısı Öğretim üyelerinden göreceği teorik dersler: İnguinal patolojiler Tarih:

20 Akut karın Gastrointestinal kanamalar Gastrointestinal obstrüksiyonlar Obstrüktif üropati Abdominal tümörler Hirschsprung hastalığı Cerrahi solunum sıkıntısı Pilor stenozu VUR Karın ön duvarı defektleri Anorektal malformasyonlar Safra yolları hastalıkları Onay: İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / )

21 10 AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

22 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler (2.Yıl): Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler (3.Yıl): Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer

23 3. Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı Vaka toplantısı Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: ROTASYONLAR İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Genel Cerrahi: Üroloji:

24 Anestezioloji ve Reanimasyon: Onay: DÖRDÜNCÜ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

25 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler: Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı

26 5. Vaka toplantısı Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Bilimsel Yayınlar: Dergi: Başlık: Tarih: Dergi: Başlık: Tarih: TEZ: Başlık: İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli

27 Danışman Öğretim Üyesi: Onay: BEŞİNCİ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

28 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler: Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı Vaka toplantısı

29 Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Bilimsel Yayınlar: Dergi: Başlık: Tarih: Dergi: Başlık: Tarih: İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli

30 ROTASYON: Ortopedi: Patoloji: TEZ: Onay:

31 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KİŞİSEL AMELİYAT LİSTESİ No Tarihi Kod Konumu Ameliyat Adı Cerrahi Ekip

32 ROTASYON KARNESİ: Bölüm: Tarihler: Ameliyatlar: No Tarihi Kod Konumu Ameliyat Adı Cerrahi Ekip İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

33 Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Diğer Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Bilimsel Yayınlar: Dergi: Başlık: Tarih: İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli

34 Onay:

35 SINAV ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Dr. Tanju Aktuğ, Dr. Cahit Tanyel, Dr. Serdar İskit, Dr. Engin Günel, Dr. Akıle Sarıoğlu, Dr. Canan Aldırmaz - Ağartan Sınav çalışma grubu çalışmaları sonucunda ilgili sınavlar konusunda bilgilendirme ve öneriler geliştirmiştir. Raporun birinci bölümünde sınavlar ile ilgili son durum ve grubun ilgili sınavlar ile ilgili önerileri sıralanmıştır. Raporun ikinci bölümünde ise, genel öneriler sıralanmıştır. Son bölüm ise grubun çalışma takvimi olarak BOARD Sınav kurlu için somut önerileri yer almaktadır. Birinci Bölüm Yeni uzmanlık tüzüğü ve ilgili yönetmelikler aşağıdaki sınavların yapılmasını gerektirmektedir. İlk 2 sınav uzman olunması için gerekli sınavlardır ve sınavları yapacak jüriler yönetmelik ve tüzükler ile belirlenmiştir. Zorunlu sınavlar 1. Asistanların Yeterlik Sınavları Madde 64- Yeterlik sınavı, asistanın eğitim süresinin son yılı içerisinde gireceği merkezi sınavdır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda en fazla üç kez ilgili uzmanlık dalı bilgilerini kapsayacak biçimde ve test usulü ile yapılır. Bu sınavda başarılı sayılmak için yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. 2. Uzmanlık sınavı Madde 68-Uzmanlık sınavı, Mesleki Uygulama-Beceri ve Mesleki bilgi sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yılda en az dört kez asistanların uzmanlık dalında uygulamalı olarak yapılır. A) Mesleki Uygulama-Beceri Sınavı Mesleki Uygulama-Beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlarla; laboratuar, teknik veya meslek ile ilgili bilimsel uygulama ve becerileri saptamayı kapsar. Jüri üyeleri, adayın uygulama ve becerisinin saptanması sırasında ayrı ayrı notlar alarak başarı derecesini kaydederler. Her adaya sınavlar için en az 45, en fazla 90 dakika süre ayrılır. B) Mesleki Bilgi Sınavı Jüri üyeleri uzman adaylarının sınava alınacağı eğitim kurumunda mevcut ise her aday için bir olgu veya bu mümkün değil ise birden fazla daya için bir olgu seçer. Olgu ile ilgili laboratuar sonuçları aday istemesi halinde adaya verilir. Aday, hastalığın müşahedesini alarak muayenesini yapar, teşhise varmak için gerekli laboratuar incelemeleri hakkında düşüncelerini bildirir. Olgunun tahlil ve sentezini yaparak teşhis ve tedavisi hakkındaki kararını verir. İsteğe bağlı sınavlar

36 1. BOARD Yeterlilik Sınavı BOARD ya da yeterlilik sınavı sivil toplum kuruluşu olarak TTB-UDKK ve TÇCD nin hekimlikte kaliteyi hedefleyen bir uygulamasıdır. Bu sınav ileride Avrupa Birliği ile entegrasyonda rol oynayabilecektir. Ancak o güne dek BOARD uygulaması bir prestij sınavı olarak sürdürülecektir. Komisyonumuz derneğimize bırakılan sınav yöntemi olarak iki basamaklı bir değerlendirme olarak önermektedir. A) Kuramsal Bilgi sınavı Çoktan seçmeli test olarak yapılacak bu aşama yılda iki kez merkezi veya aynı zaman diliminde bir çok çocuk cerrahisi merkezinde uygulanabilir. Bu sınavda eğitimcilerin hazırladığı sorular, asistan gelişim sınavlarında kullanılan başarılı soruların geliştirilmiş biçimleri kullanılabilir. Bu sınavlar ile test edilen soruların uzmanlık bilgi sınavı ve TUS ta da kullanılabilmesi için ÖSYM ile de ilişki kurulabilir. Böylece soru havuzu çok daha hızlı gelişecektir. Merkezi yapılacak ise, yılda bir kez kongre öncesinde uygulanabilir. B) BOARD Uygulama Sınavı Çocuk cerrahisi alanında gerekli bilgi, beceri ve tutum olmak üzere tüm öğrenim hedeflerinin değerlendirildiği bir uygulama sınavı olmalıdır. Bu sınavın olgu senaryoları, maketler, simüle hastaların kullanımı ile Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav biçiminde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Sınav hazırlığı ve uygulama sorunları nedeni ile yılda bir kez, kongre öncesi veya sonrasında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Belge ekinde öneri konusunda basit bir sınav örneği de sunulmuştur. 2. Asistan değerlendirme sınavı Asistan eğitiminde yılda iki kez değerlendirme sınavı yapılması zorunludur. Kurulumuz bu sınavlardan birisinin merkezi bilgi sınavı olarak yapılmasının yararlı olacağı inancındadır. Tümü ile araştırma görevlisinin kendisini değerlendirmesine yönelik olarak yapılacak bu değerlendirmede, sonuçlar genel olarak açıklanmayacak ve yalnızca sınava giren araştırma görevlisi ve çalıştığı kliniğin yetkilisi bilgilendirilecektir. Böylece ilgili araştırma görevlisi hem kendi eğitimi konusunda geri bildirim alacak, hem de eğitimi sonunda gireceği sınavlara hazırlanma olanağı bulacaktır. BOARD sınav komitesi açısından ise, soru bankasının belirli bir kalitede oluşumuna katkısı olacaktır. İkinci Bölüm 1. Çalışma grubu dernek veya BOARD otoritesi dışında yapılacak sınavlarda da dernek üyesi meslekdaşlarımızın görev alacağını göz önünde tutarak, çeşitli öneriler geliştirmiştir. Özellikle yapılacak uygulama sınavının nesnel olmasını sağlamak üzere, Ek 2 de basit örneği verildiği gibi uygulama değerlendirme formlarının geliştirilmesi ve jüri olarak görev alacak meslekdaşlarımızdan bu nesnel değerlendirme araçlarını kullanmalarını istemeyi önermiştir. 2. BOARD kapsamındaki sınav kuruluna ek veya yardımcı olarak çalışma grubunda yer alan meslekdaşlarımızın da çalışmaları grubca önerilmiş ve toplantıya katılan BOARD yetkilileri ve meslekdaşlarımızca bu öneri kabul edilmiştir. 3. Üniversitelerimizde giderek artan oranda eğitim ve değerlendirme konusunda meslek içi eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Grubumuz özel bir eğitim yerine meslekdaşlarımıza bu tür

37 eğitim çalışmalarına olanaklar ölçüsünde fazla katılmalarını önermektedir. Bu katılım ile anılan sınavların tümünün kalitesinin yükseleceği ön görülmektedir. 4. Bu kapsamda meslekdaşlarımıza destek olması için bu toplantıda hazırlananbelgelerin web sitesinde yayınlanması ve sınav grubunca hazırlanacak bir iyi test sorusu hazırlama rehberinin meslekdaşlarımıza ulaştırılması kararlaştırılmıştır. Üçüncü Bölüm ya da Sınav takvimi Grubumuz Nisan ayı içinde eğitici meslekdaşlarımıza test sorusu hazırlama rehberini iletme görevini Dr. Tanju Aktuğ a vermiştir. Bu rehberin iletilmesinden sonra meslekdaşlarımızdan konular belirtilerek 5-6 soru istenecektir. Toplanan soruların redaksiyonu ile, Mayıs veya Haziran ayında ilk asistan değerlendirme sınavı yapılacaktır. Yine bu grup sorulardan yararlanılarak, kongre öncesinde ilk BOARD sınavının yapılmasına karar verilmiştir. Sayın meslekdaşlarımızın katkısı ile planlanan hedeflere varılabileceği inancı korunmaktadır. Sınav çalışma grubu adına Dr. Tanju Aktuğ, Dr. Cahit Tanyel, Dr. Serdar İskit, Dr. Engin Günel, Dr. Akıle Sarıoğlu, Dr. Canan Aldırmaz- Ağartan EK 1. Basit bir Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav örneği (OSCE) EK 2. Basit bir İnguinal heri ameliyatı nesnel değerlendirme formu

38 Ek 1 OSCE sınav örneği 1. İSTASYON H Y G G: Gözlemci H: Hasta Yakını Ö: Öğrenci Ö Senaryo: Mehmet Benil i ailesi sağ kasıkta şişlik yakınması ile size getirdi. Hastanın ailesinden hastalığı ile ilgili öyküsünü alınız. Simüle hasta yakınının soracağı sorular Ameliyat olması şart mı? Kasık bağı kullanılabilir mi? Hastanede yatması gerekli mi? Kaç dikiş atacaksınız? C) DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Davranış Kendisini tanıttı Göz teması kurdu Etkin olarak dinledi Empati gösterdi D) DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Bilgi Hastanın yaşını öğrendi 0 1 Ana yakınmasını öğrendi 0 1 Yakınmalarının süresini öğrendi 0 1 Daha önce irredükte olup olmadığını sordu

39 2. İSTASYON Bu grafide saptadığınız patolojik bulguları bir cümle ile yazınız... Bu grafi ile olası tanı veya tanılarınızı yazınız... Bu olgu için ileri inceleme olarak hangi incelemeyi seçersiniz? İSTASYON Yandaki resimde görülen patolojiyi adlandırınız... Bu tür olgularda hangi ek patolojiler için ileri araştırma yaparsınız?

40 Ek 2 : Basit bir İnguinal herni ameliyatı nesnel değerlendirme formu örneği TÇCD Nesnel Değerlendirme İnguinal herni ameliyatı değerlendirme formu Adayın adı, soyadı :... Tarih:... /... / Beceri Basamakları 1 Hastanın dosyasını inceledi Hasta ile ilişki kurarak, ameliyathanede rahatlatmaya çalıştı 2. 3 Hastayı ameliyat masasında muayene etti Kurallara uygun şekilde yıkandı Uygun şekilde steril giyindi Ameliyat alanını uygun biçimde boyadı Alanı uygun şekilde örtü İnsizyon yeri ve şekli uygundu Scarpa fasiasını geçti Lateral sulkusşu diseke etti 11 Eksternal ring ve inguinal kanalı uygun disseke etti. 12 Gerekli ise, inguinal kanalı açtı 13 Kanal içi oluşumlara gerekli özeni gösterdi 14 Ön medialden kremaster disseksiyonunu yaptı 15 Keseyi ön medialden bulup, tesbit etti 16 Kese disseksiyonunda duktus ve damarsal oluşumlar ile keseye gerekli özeni gösterdi. 17 Uygun yerden ve şekilde yüksek ligasyonu yaptı. 18 Kese eksizyonu sonrasında testis lokalizasyonunu kontrol etti. 19 Açtı ise inguinal kanalı kapattı. 20 İnsizyonun uygun şekilde kapattı. 21 Yara üzerini uygun pansuman ile kapattı. 22 Anestezi işlemi bitene dek hastasının yanından ayrılmadı 23 Hasta ameliyathaneyi terk edene dek izledi.

41 ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA TARTIŞMA ÖZETLERİ Oturum Başkanı: Tolga E. Dağlı Raportör: Serdar H. İskit 1. ALT YAPI ÇALIŞMA GRUBU SUNUMU (Ü. ZORLUDEMİR) Grup sunusu yapıldıktan sonra tartışmalar şu şekilde gelişmiştir: H. Doğruyol: Yönergede asgari üniteler sayılırken çocuk cerrahisi geçmiyor. Bu avantaj da olabilir, dezavantaj da... Bunun yanında Çocuk Hastalıkları ise asgari gereklilik olarak getirilmiştir. Bu durumda çocuk hast her merkezde olacak ama çocuk cerrahisi olmayabilecek, çocuk olgular diğer cerrahi branşlar tarafından ameliyat edilmesini getirecektir. Taslak kesinleşmeden TÇCD müdahalede bulunabilir. C. Büyükünal: ÇC uzmanı sayımız fazla. Biz mutlaka taslağa ÇC kliniği olmalı ibaresini koydurmalıyız. I. Olcay: Bunu kabul ettirmek için akılcı ve gerçekçi gerekçeler bulmalıyız. Bu amaçla TÇCD yönetim kurulu bir komisyon kurmalı ve gerekçeleri hazırlatmalı. E. Mir: Sağlık Bakanlığında 11 ihtisas hastanesi vardır, bunun dışında özel dal hastaneleri de var. Bu nedenle Çocuk Hast. İhtisası verilen hastanelerde ÇC kliniği olmalıdır diye kayıt koyabiliriz, çocuk hast. Olmayan özel dal hastanelerine gerek yoktur. T. Dağlı: UEMS akreditasyon için Radyoloji, 24 saat radyoloji hizmeti, acil hasta kabulü, ped. Patoloji ve ped. Anesteziyi soracaktır. Lütfen bunları da irdeleyelim. A. Avanoğlu: Radyoloji ihtisası verilir tarzında değil, sadece radyoloji hizmetinin verilmesi gerektiği ibaresi yer almalı. C. Taneli: Patoloji tanımlaması dış ülkelerde biyokimya ve mikrobiyolojiyi de içerir. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Nükleer Tıp ın önemini unutmayalım, ona yönelik tanımlama da yer almalı. İ. Karaca: Radyoloji için ihtisas değil sadece 24 saat hizmet verilmesi gerekir demeliyiz. T. Dağlı: Pediatrik Anestezi için de hemfikiriz herhalde... I. Olcay: Vardiya ve 3 poliklinik odası gibi bağlayıcı unsurlar var. Bunları taslağa koydurmayalım, ama biz yazılı olamayan şekilde bunları hedefimiz olarak bilelim. T. Dağlı: İsterseniz biz sadece hemşirelik hizmetlerinin önemini vurgulayıp bırakalım. I. Olcay: 24 saat ph, anorektal manometri gibi unsurlar da çok bağlayıcıdır, bunlar da hedefimiz olsun ama taslakta yer almasın. T. Dağlı: Genel tanımlamalar yapalım, bu bize bu olanakların sağlanmasını kolaylaştırabilir.

ÇOCUK CERRAHİSİ II. EĞİTİM KURULTAYI. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ve TIP FAKÜLTESİ 2-4 MART 2007, ANKARA KURULTAY KİTABI.

ÇOCUK CERRAHİSİ II. EĞİTİM KURULTAYI. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ve TIP FAKÜLTESİ 2-4 MART 2007, ANKARA KURULTAY KİTABI. ÇOCUK CERRAHİSİ II. EĞİTİM KURULTAYI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ve TIP FAKÜLTESİ 2-4 MART 2007, ANKARA KURULTAY KİTABI Derleyen Prof. Dr. Ali AVANOĞLU Doç. Dr. Serdar H. İSKİT ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK İçindekiler Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK Öğlen Oturumu Deşifre Alihan GÜRKAN Gökhan MORAL Hikmet AKGÜL

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 3. KURULTAYI

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 3. KURULTAYI kurultay TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 3. KURULTAYI Bu metin Kurultay sırasında yapılan ses kaydından özetlenerek hazırlanmıştır. Mehmet Zileli: Sayın Meslektaşlarım Türk Nöroşirürji Derneği 3. Kurultayı'na

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2013 SAYI:1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 Prof. Dr. İskender SAYEK ULUSAL YETERLİK KURULU

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KOD YÖN.YD.051 YAY. TRH. 02.01.2015 REV. TRH. REV. NO. Sayfa 1 / 16 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KALP VE DAMAR

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı - 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı 2 Amaçlar Konu/sorun/ Mevcut Durum ve yapılması gerekenler Etkinlik 1.Mezuniyet öncesi tıp eğitimini, Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr. Erol

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurt Dışı Uzmanlık Rehberi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurt Dışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurt Dışı Uzmanlık Rehberi Tıp Eğitimi Çalışma Kolu 2014-2015 Değerli Tıp Eğitimi Gönüllüleri, Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak

Detaylı

A dan Z ye Aile Hekimliği

A dan Z ye Aile Hekimliği cilt:7 sayı:26 2010 A dan Z ye Aile Hekimliği - Aile Hekimliğine Global Bakış - Aile Hekimliğine Eleştirel Bakış - Türkiye de Aile Hekimliği Uygulaması - Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - Aile Hekimliğinde

Detaylı

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler ISSN: 1307-220X MART 2012 / Sayı 11 Kent Haber Kanser ve depresyon Cana can olmak Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler Medikent, Kent Sağlık Grubu'nun ücretsiz kurumsal iletişim yayınıdır.

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 TürkHematolojiDerneği Ocak-Şubat 2014 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ EN İYİ MARKA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ T.C. Türk Patent Enstitüsü nden Türk Hematoloji Derneği ve THD

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI 22 NİSAN 2011 TARİHİNDE TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ SIRASINDA ANTALYA DA YAPILACAKTIR YETERLİK SINAVINA KATILMA

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

Bahar sayısıyla yine beraberiz.

Bahar sayısıyla yine beraberiz. Poliklinik bloklarımızın yerleşmesinde son olarak Diyaliz Ünitemiz ve Nefroloji Bilim Dalı nın taşınmasını gerçekleştirdik. Diyalizden boşalan yere Fizik Tedavi Polikliniğinin yerleşmesi ile bütün birimlerimiz

Detaylı

İ STANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Sayı:5

İ STANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Sayı:5 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Sayı:5 DEKANIN MESAJI İstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları, İstanbul Tıp Fakültesi nin 187. yılında Bülten Dergisi nin 5. sayısını sizlerle paylaşmanın

Detaylı