ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA"

Transkript

1 ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA

2 ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1 Mart 2003, Cumartesi Açılış Konuşması... I. Oturum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü Oturum Başkanı: Yeni tıpta uzmanlık tüzüğünün getirdikleri Tolga E. Dağlı Tartışma II. Oturum Kolaylaştırıcı Sunumlar Oturum Başkanı: Aktif Eğitim Tanju Aktuğ Asistan eğitim müfredat ve programları Ali Avanoğlu Kahve arası Asistan karnesi: İçerik ve kullanım Ölçme ve değerlendirme yöntemleri Serdar İskit Tartışma Öğle yemeği III. Oturum Çalışma Gruplarının Belirlenmesi Oturum Başkanı: Grup çalışmaları amaç ve hedefleri Gruplara ayrılma Serbest grup çalışmaları

3 2 Mart 2003 Pazar Grup sunumlarının hazırlanması IV. Oturum Grup Sunumları Oturum Başkanı: Grup sunumları ve tartışma Kahve Arası Grup sunumları ve tartışma Öğle Yemeği V. Oturum Çalıştay Çıktıları Oturum Başkanı: Çalıştay kararları için öneriler ve tartışma Kahve arası Çalıştay kararları için öneriler ve tartışma

4 ALTYAPI GRUBU ÇALIŞMA DOKÜMANLARI Başkan: Prof Dr Ünal ZORLUDEMİR Uzmanlık Eğitimi Verebilecek Bir Çocuk Cerrahisi Biriminin Asgari Standartları 1. Hastanede bulunması gerekenler a. En az Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Uygulama Hastanelerindeki kriterlerine uygun olmalı. b. Ek Öneriler: i. Çocuk Sağ.-Hastalıkları ve Radyoloji (?) dallarında uzmanlık eğitimi veriliyor olmalı. ii. Nükleer Tıp Laboratuarı olmalı. iii. Çocuk Cerrahisi nin kolay ulaşabileceği Portable röntgen cihazı bulunmalı. 2. Uzmanlık eğitimi veren birimde bulunması gerekenler: a. Klinikte (Yataklı ünitede): i. 20 asgari yatağın en az ikisi küvöz (kapalı veya açık) içeren yenidoğan cerrahisi ünitesi şeklinde oluşturulmalı. 1. Araç-Gereç: a. Monitör (Nabız-PO 2 - Solunum-Kan basıncı), b. Yenidoğana da uygun ventilatör c. Sıvı infüzyon pompası (en az 2 adet) d. Fototerapi cihazı e. Yenidoğan bakımı için gerekli diğer modern araçgereçler ve teknik donanım. ii. 20 yatağın en az ikisi kritik hasta bakımı veya post op hasta bakımı için yoğun bakım ünitesi şeklinde oluşturulmalı. 1. Araç-Gereç: a. Monitör (Nabız-PO 2 - Solunum-Kan basıncı), b. Sıvı infüzyon pompası (en az 2 adet) c. Yoğun bakım için gerekli diğer modern araçgereçler ve teknik donanım. iii. Personel: Çocuk Cerrahisi Kliniği nin vardiya usulüne göre çalışan, kendine ait yeterli sayı ve nitelikte hemşire, tıbbi sekreter ve diğer yardımcı personeli bulunmalı. b. Ameliyathanede bulunması gerekenler i. Yenidoğan ameliyatlarının da yapılabileceği teknik donanıma sahip bir ameliyathane, ii. Laparotomi, torakotomi vb. ameliyatları yapabilecek cerrahi setler,

5 iii. Her türlü endoskopik (tanı ve tedavi amaçlı) cihaz (Bronkoskop, özefagoskop, rektoskop, sistoskop, laparoskop; Çocuk Sağ. Ve Hastalıkları kliniğinde yoksa.gastroskop ve kolonoskop). c. Poliklinikte bulunması gerekenler i. En az üç odalı (birisi pansuman ve küçük müdahale, diğeri araştırma ve takip polikliniği) poliklinik ünitesi, ii. Hastanenin diğer kliniklerinde yoksa; araştırma ve takip polikliniğinde ürodinami, anorektal manometri, özefagial ph metre cihazları, bulunmalı.

6 ROTASYON GRUBU ÖNERİLERİ Rotasyonlar Süre Kıdem 1. Anesteziyoloji Anabilim Dalı : 1-2 ay 1-2. yılda yapılır. 2. Genel Cerrahi Anabilim Dalı : 6 ay (3 ay 1.yıl-3 ay 3 yılda) yapılır. 3. Üroloji Anabilim Dalı : 2 ay 3.yılda yapılır. 4. Ortopedi Anabilim Dalı : 1 ay 1. yılda yapılır. 5. Patoloji Anabilim Dalı : 1 ay 3.yılda yapılır - Diğer kliniklere seçmeli : 2 ay 2-3. yılda yapılır. - Plastik cerrahi : 2 ay 3. yılda yapılır. - Yenidoğan : 1 ay 1-2. yılda yapılır. ÇOCUK CERRAHİSİNE ROTASYON ÖNERİLERİ 1. Genel Cerrahi Anabilim Dalı : 2 ay 2. Plastik cerrahi : 2 ay 3. Pediatri : 2 ay rotasyon yapması önerilmektedir.

7 ROTASYONDAKİ ÖĞRENME HEDEFLERİ Rotasyonlar 1. Anesteziyoloji A- Çocuklarda entübasyon B- Yoğun bakım (Monitorizasyon, ventilasyon tedavisi) C- Ağrı tedavisi 2. Genel Cerrahi A- Birinci yılda ilk 3 ay a- Genel cerrahi prensipleri ve cerrahi enstrümanlar b- Cerahi hasta bakımı B- Üçüncü yıldaki 3 ay a- Laparoskopik ve endoskopik cerrahi teknikleri b- Hepatobilier cerrahi 3. Üroloji A-Temel ürolojik prensipler B- Endo-ürolojik yaklaşımlar 4. Ortopedi A- Ortopedik aciller ve doğuştan ortopedik malformasyonlar B- Alçı ve ateller 5. Patoloji A- Makroskopik ve mikroskopik hazırlık 6. Plastik cerrahi A- Greft ve flepli onarımlar B- Yanıkları tedavisi 7. Yenidoğan A- Prematüre bakımı B- Ventilasyon tedavisi C- RDS 8. Seçmeli A- Tercihan cerrahi branşlarda 2 ay gönüllü rotasyon yapılmalıdır.

8 .. ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI /KLİNİĞİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI 2003

9 Çocuk Cerrahisi; fötal dönemden başlayıp adölesan çağı sonuna kadar devam eden primer olarak gastrointestinal, genitoüriner, respiratuar ve baş-boyun sistemlerinin cerrahi girişimle düzeltilebilen konjenital malformasyonları veya kazanılmış hastalıkları ile uğraşan bir uzmanlık dalıdır. Çocuk Cerrahisinin çalışma alanlarını şu alt dallara ayırmak mümkündür. Yenidoğan cerrahisi Pediyatrik gastrointestinal sistem cerrahisi Pediatrik hepatobilier Cerrahi Pediyatrik endokrin sistem cerrahisi Pediyatrik üroloji Pediatrik genital sistem cerrahisi Pediyatrik toraks cerrahisi Pediyatrik travma cerrahisi Pediyatrik onkolojik cerrahi Pediyatrik plastik cerrahi Pediyatrik baş boyun cerrahisi Pediatrik yanık Pediyatrik transplantasyon cerrahisi Pediyatrik endoskopik cerrahi (Laparoskopik, torakoskopik, bronkoskopik, sistoskopik ve üst ve alt sindirim sistemi endoskopik uygulamalar) Bu eğitimi almak için,...üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/ Kliniği açılan asistan kadrosuna Tıpta Uzmanlık Sınavı ile girmeye hak kazanmış olmak gereklidir. EĞİTİCİ KADRO UZMANLIK EĞİTİM KURUMU...Üniversitesi Anabilim Dalı/Kliniği UZMANLIK EĞİTİM BİRİMİ -----Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Kliniği Asistanlara, eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, yetkili amir ve kurulların uygun görüş ve kararı alınarak, eğitime kabul belgesi sağlama koşulu ile yurt içinde başka kurumlarda en fazla bir yıla kadar asistanlık yaptırılabilir veya asistanlığın yurt dışında yapılmasına izin verilebilir..

10 HEDEFLER Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı nda verilen Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitiminin ana hedefleri şunlardır: BİLGİ HEDEFLERİ 1. Çocuk cerrahisi ilgi alanına giren konularda, tanı, tedavi ve koruyucu yöntemlere ait temel teorik bilgileri, 2. Ülkenin çocuk cerrahisi açısından sorunlarını, bilmesi amaçlanır BECERİ HEDEFLERİ 1. Çocuk cerrahisi ilgi alanına giren hastalıklarda tanı, tedavi ve koruyucu yöntemleri uygulayabilmesi 2. Bir klinik veya deneysel araştırmayı planlayabilip yürütebilmesi 3. Çocuk cerrahisini ilgilendiren hastalıklar konusunda çocuk ve ailesine eğitim verebilmesi 4. Bir çocuk cerrahisi kliniğini bağımsız olarak idare edebilmesi, amaçlanır. TUTUM HEDEFLERİ 1. Hastalarının iyiliği için, bilgi ve becerisini sürekli geliştirmek zorunda olduğunun bilincinde olması 2. Çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumanın önemli sorumluluklarından birisi olduğunu kabul etmesi ve bu amaçla, hasta ve ailesi ile iletişim kurabilmesi 3. Çocuk haklarına saygılı davranması amaçlanır. OLANAKLAR: (Alt Yapı grubu raporu) EĞİTİM TOPLANTILARI: Anabilim Dalının/kliniğinin eğitim programı aşağıda bildirilmiştir. ROTASYONLAR: (Rotasyon grubu raporu)

11 KONGRELER: Asistan eğitimi boyunca en az iki kez Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ne (biri bildiri sunmak üzere) katılır, yine en az iki kez çocuk cerrahisi ile ilişkili diğer kongrelere katılır. MAKALELER: Uzmanlık öğrencisi eğitimi süresinde kendisi en az bir adet Türkçe veya İngilizce makale yazar. KURSLAR: Asistanlar eğitimi süresinde bir kez Mezuniyet Sonrası Temel Eğitim Kursu na katılmalıdır. UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRECİ Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi süreci 4 dönemden oluşmaktadır. 1. TEMEL EĞİTİM DÖNEMİ ( 1. YIL) Asistan bu dönemde Çocuk Cerrahisinin uğraş alanı içersine giren hastalıklarla ilgili daha çok genel yaklaşımları ve temel cerrahi prensipleri, ayrıca Çocuk Cerrahisi pratiğinde sık uygulanan ameliyat tekniklerini öğrenmektedir. Bu dönemde uzmanlık öğrencisi kıdemsiz asistan olarak serviste çalışır.amaç; asistanların sistemik fizik muayene yanında Çocuk Cerrahisini ilgilendiren lokal muayeneleri ayrıntılarıyla öğrenmesini, hastaların ameliyata hazırlanmaları konusunda deneyim kazanmasını ve postopertif bakım hakkında genel bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ayrıca uygulanan özgün tanısal yöntemleri, acil olgulara yaklaşımı ve resussitasyonu öğrenir. Bu süreç paralelinde servisi ve ekipmanları tanır, hasta yatırma ve çıkarma ile ilgili bürokratik işleyişi kavrar. Cerrahi manuplasyona yönelik olarak kıdemli ve başasistan denetiminde olmak koşuluyla küçük cerrahi girişimlerin eğitimini alır ve ameliyatlara katılır. Birinci yıl için uygun olan operasyonları altıncı aydan itibaren uzman denetiminde yapar.

12 Uygulamalı eğitim çalışmaları yanısıra, makale sunumları, seminerler ve toplantılara önce dinleyici olarak sonra ise sunucu olarak katılarak Çocuk Cerrahisi konusundaki teorik bilgilerini geliştirir. Asistanlar öğretim üyelerinden şu teorik dersleri alır. İnguinal patolojiler Akut karın Gastrointestinal kanamalar Gastrointestinal obstrüksiyonlar Obstrüktif üropati Abdominal tümörler Hirschsprung hastalığı İnfantil hipertrofik pilor stenozu Vezikoüreteral reflü Karın ön duvarı defektleri Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: Embriyoloji ve genetik Yenidoğan ve pediyatrik cerrahi hastanın fizyolojisi Cerrahiye metabolik ve endokrin yanıt Sıvı ve elektrolit tedavisi Solunum fizyolojisi ve tedavisi Kardiyovasküler fizyoloji ve destek Beslenme desteği, enteral veya parenteral Enfeksiyon ve immünite Hematolojik problemler ve tedavisi Travma ve resüsitasyon Günübirlik cerrahi bakımı Yenidoğan, süt çocuğu ve ileri yaş grubunun normal gelişimi, beslenmesi, aşıları vs. Bilgisayar ve internet kullanımı Bilgiye ulaşım ve kütüphane kullanımı 1.yılda yapılması gereken girişimler Sütür koyma Abse drenajı Cut-down Cild, cild altı biyopsisi Apendektomi İnguinal herni Sünnet Yara Debridmanı Biyopsi

13 Laparotomi Torasentez, parasentez (her birinden en az birer adet) 2. EĞİTİM VE ROTASYON DÖNEMİ ( YIL) Asistan bu dönemde temel çocuk cerrahisi eğitimine devam eder ve rotasyonlarını süreyle tamamlar. Asistan bu dönemde için uygun olan operasyonları uzman denetiminde yapar. Servis çalışmalarına aktif katılımı sürerken kıdemsiz asistanların çalışmalarını da yönlendirir ve kontrol eder. Ayrıca deneysel ve klinik çalışmalar konusunda bilgisini arttırmak için anabilim dalınca/klinikçe yürütülen projelerde yardımcı olarak görev alır. Bu dönemde asistanın tez danışmanı belirlenir ve tez konusu verilir. Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: İnguinal herni ve hidrosel İnmemiş testis Göbek hastalıkları İnfantil Hipertrofik pilor stenozu Sünnet Apendisit ve nonspesifik karın ağrısı İnvajinasyon İdrar yolları infeksiyonu ve vezikoüreteral reflü Baş boyun kitleleri Damar yolu Yanık tedavisi Kafa travması Klinik araştırma Diyafram hernisi Gastroözofageal reflü Çocuk istismarı Malrotasyon, mekonyum ileus İntestinal atreziler Hipospadias Nekrotizan enterokolit Böbrek hastalıkları Karın travması Duplikasyonlar ve Meckel divertikülü Gastrointestinal endoskopi Karın ön duvarı defektleri Pediyatrik anestezi Özofagus atrezisi Anorektal anomaliler Hirschsprung hastalığı Gastrointestinal kanamalar

14 2.ve 3. yılda yapılması gereken girişimler Göğüs tüpü koyma Santral kateter koyma Umblikal ve/veya Epigastrik herni İnguino-skrotal eksplorasyon İnmemiş testis İnfantil Hipertrofik Pilor stenozu Baş boyun lenf nodu eksizyonu Yumuşak doku ve ciltten benign kitle İnvajinasyon İntestinal obstrüksiyon Gastrostomi İleostomi ve/veya kolostomi Over cerrahisi ( Her birinden en az birer adet ) 3. İLERİ EĞİTİM DÖNEMİ ( 4. YIL) Gerek serviste, gerekse ameliyatlarda daha aktif bir sorumluluk alır. Kıdemsiz asistanların çalışmalarını yönlendirir ve kontrol eder. Kıdemine uygun olan ameliyatları yapar. Anabilim Dalınca/kliniğince gerçekleştirilen araştırma projelerinde yer alır. Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: Üreteropelvik bileşke darlığı Nöroblastom Mesane ve üretra hastalıkları, nöropatik mesane Nefroblastoma Akciğer hastalıkları ve göğüs duvarı deformiteleri Rabdomiyosarkom, endokrin tümörler. Portal hipertansyon Deneysel araştırma 4.yılda yapılması gereken girişimler Yenidoğan gastrostomi Yenidoğan ileostomi Yenidoğan kolostomi Yenidoğan torakotomi Malrotasyon volvulus İntestinal atrezi Omfalosel Gastroşizis Gastrointestinal endoskopi Splenektomi

15 Nefrektomi Nefrostomi Bronkoskopi Özofagoskopi Teratom Lenfanjiom/Hemanjiom Brankial /Tiroglossal kist ve sinüs cerrahisi İnsizyonel herni onarımı Mesane cerrahisi 4. Kıdemlilik Dönemi (Beşinci Yıl) Bu dönemde asistanların bir Çocuk Cerrahisi kliniğini bağımsız olarak yürütebilecek bilgi ve beceriyi kazanması ve uygulaması amaçlanır, Asistan servis ve poliklinik çalışmalarına denetleyici rolü ön planda olarak katılmaya devam eder. Asistan serviste yatan hastalardan ve ameliyat olacak hastalardan primer olarak sorumludur. Sabahları ve akşamları uzman viziti yapılmadan önce vizit yapar. Bu dönemde teorik olarak bilinmesi gereken konular: Transplantasyon Pediyatrik laparoskopi Ambiguous genitalia Karaciğer tümörleri Biliyer atrezi ve koledok kistleri Özofagus replasmanı Kısa barsak sendromu İnflamatuvar barsak hastalığı Vasküler anomaliler Ekstrofi ve prune belly sendromu Pankreatik hastalıklar Tirodi ve paratirodi hastalıklar 5.yılda yapılması gereken girişimler Özofagus atrezisi Duodenal atrezi Hirschsprung hastalığı Anorektal malformasyon Mekonyum peritonit Nekrotizan enterokolit Lobektomi/ pnömonektomi Genitoüriner cerrahi Laparoskopi GÖR cerrahisi Kolesistektomi (her birinden en az birer adet) Tiroid cerrahisi Hipospadias Sistoskopi Pyeloplasti Üriner antireflü ameliyatları Ürolitiazis Üriner diversiyon İntraabdominal/retroperitoneal tümörler Sakrokoksigeal teratom Kist hidatik cerrahisi solid

16 ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI/KLİNİĞİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ 2003

17 ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Doğum Yeri ve Tarihi : Mezun Olduğu İlkokul : Mezun Olduğu Ortaokul : Mezun Olduğu Lise : Mezun Olduğu Fakülte : Eğitime Başlama Tarihi : TUS Bilim Puanı : TUS Yabancı Dili ve Puanı : Üye Olduğu Dernekler : Hobileri : Medeni Hali : Adres : Telefon : Elektronik Posta :

18 BİRİNCİ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) ---- Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

19 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler: A: 1.Asistan Y-: Ameliyatı kıdemlisi eşliğinde yapma Y: Tek başına yapma Y+: Kıdemsizine yaptırma Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı Vaka toplantısı Öğretim üyelerinden göreceği teorik dersler: İnguinal patolojiler Tarih:

20 Akut karın Gastrointestinal kanamalar Gastrointestinal obstrüksiyonlar Obstrüktif üropati Abdominal tümörler Hirschsprung hastalığı Cerrahi solunum sıkıntısı Pilor stenozu VUR Karın ön duvarı defektleri Anorektal malformasyonlar Safra yolları hastalıkları Onay: İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / )

21 10 AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

22 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler (2.Yıl): Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler (3.Yıl): Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer

23 3. Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı Vaka toplantısı Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: ROTASYONLAR İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Genel Cerrahi: Üroloji:

24 Anestezioloji ve Reanimasyon: Onay: DÖRDÜNCÜ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

25 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler: Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı

26 5. Vaka toplantısı Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Bilimsel Yayınlar: Dergi: Başlık: Tarih: Dergi: Başlık: Tarih: TEZ: Başlık: İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli

27 Danışman Öğretim Üyesi: Onay: BEŞİNCİ YIL AKTİVİTELERİ UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI Aylar İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı 1. AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) AY ( / ) Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

28 Yaptığı-Katıldığı Cerrahi Girişimler: Ameliyat Tipi A Y- Y Y+ A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Çocuk Cerrahisi-Radyoloji Ortak Toplantısı 4. Çocuk Cerrahisi-Patoloji Ortak Toplantısı Vaka toplantısı

29 Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Bilimsel Yayınlar: Dergi: Başlık: Tarih: Dergi: Başlık: Tarih: İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli

30 ROTASYON: Ortopedi: Patoloji: TEZ: Onay:

31 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KİŞİSEL AMELİYAT LİSTESİ No Tarihi Kod Konumu Ameliyat Adı Cerrahi Ekip

32 ROTASYON KARNESİ: Bölüm: Tarihler: Ameliyatlar: No Tarihi Kod Konumu Ameliyat Adı Cerrahi Ekip İzlediği Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı Spesifik Tetkik ve Uygulamalara Katılımı : Uygulama 1. Tarih

33 Deneysel veya Klinik Çalışmalara Katılım: Türü: Konu: Katılım Şekli: TEORİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI Sayısı 1. Makale Sunumu Seminer Diğer Kongre, Sempozyum, Kurs ve Diğer Toplanılara Katılım: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Aktivite Türü: Tarih: Yer: Konu: Kredi Puanı: Bilimsel Yayınlar: Dergi: Başlık: Tarih: İzleyici Bildirili Posterli İzleyici Bildirili Posterli

34 Onay:

35 SINAV ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Dr. Tanju Aktuğ, Dr. Cahit Tanyel, Dr. Serdar İskit, Dr. Engin Günel, Dr. Akıle Sarıoğlu, Dr. Canan Aldırmaz - Ağartan Sınav çalışma grubu çalışmaları sonucunda ilgili sınavlar konusunda bilgilendirme ve öneriler geliştirmiştir. Raporun birinci bölümünde sınavlar ile ilgili son durum ve grubun ilgili sınavlar ile ilgili önerileri sıralanmıştır. Raporun ikinci bölümünde ise, genel öneriler sıralanmıştır. Son bölüm ise grubun çalışma takvimi olarak BOARD Sınav kurlu için somut önerileri yer almaktadır. Birinci Bölüm Yeni uzmanlık tüzüğü ve ilgili yönetmelikler aşağıdaki sınavların yapılmasını gerektirmektedir. İlk 2 sınav uzman olunması için gerekli sınavlardır ve sınavları yapacak jüriler yönetmelik ve tüzükler ile belirlenmiştir. Zorunlu sınavlar 1. Asistanların Yeterlik Sınavları Madde 64- Yeterlik sınavı, asistanın eğitim süresinin son yılı içerisinde gireceği merkezi sınavdır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda en fazla üç kez ilgili uzmanlık dalı bilgilerini kapsayacak biçimde ve test usulü ile yapılır. Bu sınavda başarılı sayılmak için yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. 2. Uzmanlık sınavı Madde 68-Uzmanlık sınavı, Mesleki Uygulama-Beceri ve Mesleki bilgi sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yılda en az dört kez asistanların uzmanlık dalında uygulamalı olarak yapılır. A) Mesleki Uygulama-Beceri Sınavı Mesleki Uygulama-Beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlarla; laboratuar, teknik veya meslek ile ilgili bilimsel uygulama ve becerileri saptamayı kapsar. Jüri üyeleri, adayın uygulama ve becerisinin saptanması sırasında ayrı ayrı notlar alarak başarı derecesini kaydederler. Her adaya sınavlar için en az 45, en fazla 90 dakika süre ayrılır. B) Mesleki Bilgi Sınavı Jüri üyeleri uzman adaylarının sınava alınacağı eğitim kurumunda mevcut ise her aday için bir olgu veya bu mümkün değil ise birden fazla daya için bir olgu seçer. Olgu ile ilgili laboratuar sonuçları aday istemesi halinde adaya verilir. Aday, hastalığın müşahedesini alarak muayenesini yapar, teşhise varmak için gerekli laboratuar incelemeleri hakkında düşüncelerini bildirir. Olgunun tahlil ve sentezini yaparak teşhis ve tedavisi hakkındaki kararını verir. İsteğe bağlı sınavlar

36 1. BOARD Yeterlilik Sınavı BOARD ya da yeterlilik sınavı sivil toplum kuruluşu olarak TTB-UDKK ve TÇCD nin hekimlikte kaliteyi hedefleyen bir uygulamasıdır. Bu sınav ileride Avrupa Birliği ile entegrasyonda rol oynayabilecektir. Ancak o güne dek BOARD uygulaması bir prestij sınavı olarak sürdürülecektir. Komisyonumuz derneğimize bırakılan sınav yöntemi olarak iki basamaklı bir değerlendirme olarak önermektedir. A) Kuramsal Bilgi sınavı Çoktan seçmeli test olarak yapılacak bu aşama yılda iki kez merkezi veya aynı zaman diliminde bir çok çocuk cerrahisi merkezinde uygulanabilir. Bu sınavda eğitimcilerin hazırladığı sorular, asistan gelişim sınavlarında kullanılan başarılı soruların geliştirilmiş biçimleri kullanılabilir. Bu sınavlar ile test edilen soruların uzmanlık bilgi sınavı ve TUS ta da kullanılabilmesi için ÖSYM ile de ilişki kurulabilir. Böylece soru havuzu çok daha hızlı gelişecektir. Merkezi yapılacak ise, yılda bir kez kongre öncesinde uygulanabilir. B) BOARD Uygulama Sınavı Çocuk cerrahisi alanında gerekli bilgi, beceri ve tutum olmak üzere tüm öğrenim hedeflerinin değerlendirildiği bir uygulama sınavı olmalıdır. Bu sınavın olgu senaryoları, maketler, simüle hastaların kullanımı ile Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav biçiminde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Sınav hazırlığı ve uygulama sorunları nedeni ile yılda bir kez, kongre öncesi veya sonrasında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Belge ekinde öneri konusunda basit bir sınav örneği de sunulmuştur. 2. Asistan değerlendirme sınavı Asistan eğitiminde yılda iki kez değerlendirme sınavı yapılması zorunludur. Kurulumuz bu sınavlardan birisinin merkezi bilgi sınavı olarak yapılmasının yararlı olacağı inancındadır. Tümü ile araştırma görevlisinin kendisini değerlendirmesine yönelik olarak yapılacak bu değerlendirmede, sonuçlar genel olarak açıklanmayacak ve yalnızca sınava giren araştırma görevlisi ve çalıştığı kliniğin yetkilisi bilgilendirilecektir. Böylece ilgili araştırma görevlisi hem kendi eğitimi konusunda geri bildirim alacak, hem de eğitimi sonunda gireceği sınavlara hazırlanma olanağı bulacaktır. BOARD sınav komitesi açısından ise, soru bankasının belirli bir kalitede oluşumuna katkısı olacaktır. İkinci Bölüm 1. Çalışma grubu dernek veya BOARD otoritesi dışında yapılacak sınavlarda da dernek üyesi meslekdaşlarımızın görev alacağını göz önünde tutarak, çeşitli öneriler geliştirmiştir. Özellikle yapılacak uygulama sınavının nesnel olmasını sağlamak üzere, Ek 2 de basit örneği verildiği gibi uygulama değerlendirme formlarının geliştirilmesi ve jüri olarak görev alacak meslekdaşlarımızdan bu nesnel değerlendirme araçlarını kullanmalarını istemeyi önermiştir. 2. BOARD kapsamındaki sınav kuruluna ek veya yardımcı olarak çalışma grubunda yer alan meslekdaşlarımızın da çalışmaları grubca önerilmiş ve toplantıya katılan BOARD yetkilileri ve meslekdaşlarımızca bu öneri kabul edilmiştir. 3. Üniversitelerimizde giderek artan oranda eğitim ve değerlendirme konusunda meslek içi eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Grubumuz özel bir eğitim yerine meslekdaşlarımıza bu tür

37 eğitim çalışmalarına olanaklar ölçüsünde fazla katılmalarını önermektedir. Bu katılım ile anılan sınavların tümünün kalitesinin yükseleceği ön görülmektedir. 4. Bu kapsamda meslekdaşlarımıza destek olması için bu toplantıda hazırlananbelgelerin web sitesinde yayınlanması ve sınav grubunca hazırlanacak bir iyi test sorusu hazırlama rehberinin meslekdaşlarımıza ulaştırılması kararlaştırılmıştır. Üçüncü Bölüm ya da Sınav takvimi Grubumuz Nisan ayı içinde eğitici meslekdaşlarımıza test sorusu hazırlama rehberini iletme görevini Dr. Tanju Aktuğ a vermiştir. Bu rehberin iletilmesinden sonra meslekdaşlarımızdan konular belirtilerek 5-6 soru istenecektir. Toplanan soruların redaksiyonu ile, Mayıs veya Haziran ayında ilk asistan değerlendirme sınavı yapılacaktır. Yine bu grup sorulardan yararlanılarak, kongre öncesinde ilk BOARD sınavının yapılmasına karar verilmiştir. Sayın meslekdaşlarımızın katkısı ile planlanan hedeflere varılabileceği inancı korunmaktadır. Sınav çalışma grubu adına Dr. Tanju Aktuğ, Dr. Cahit Tanyel, Dr. Serdar İskit, Dr. Engin Günel, Dr. Akıle Sarıoğlu, Dr. Canan Aldırmaz- Ağartan EK 1. Basit bir Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav örneği (OSCE) EK 2. Basit bir İnguinal heri ameliyatı nesnel değerlendirme formu

38 Ek 1 OSCE sınav örneği 1. İSTASYON H Y G G: Gözlemci H: Hasta Yakını Ö: Öğrenci Ö Senaryo: Mehmet Benil i ailesi sağ kasıkta şişlik yakınması ile size getirdi. Hastanın ailesinden hastalığı ile ilgili öyküsünü alınız. Simüle hasta yakınının soracağı sorular Ameliyat olması şart mı? Kasık bağı kullanılabilir mi? Hastanede yatması gerekli mi? Kaç dikiş atacaksınız? C) DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Davranış Kendisini tanıttı Göz teması kurdu Etkin olarak dinledi Empati gösterdi D) DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Bilgi Hastanın yaşını öğrendi 0 1 Ana yakınmasını öğrendi 0 1 Yakınmalarının süresini öğrendi 0 1 Daha önce irredükte olup olmadığını sordu

39 2. İSTASYON Bu grafide saptadığınız patolojik bulguları bir cümle ile yazınız... Bu grafi ile olası tanı veya tanılarınızı yazınız... Bu olgu için ileri inceleme olarak hangi incelemeyi seçersiniz? İSTASYON Yandaki resimde görülen patolojiyi adlandırınız... Bu tür olgularda hangi ek patolojiler için ileri araştırma yaparsınız?

40 Ek 2 : Basit bir İnguinal herni ameliyatı nesnel değerlendirme formu örneği TÇCD Nesnel Değerlendirme İnguinal herni ameliyatı değerlendirme formu Adayın adı, soyadı :... Tarih:... /... / Beceri Basamakları 1 Hastanın dosyasını inceledi Hasta ile ilişki kurarak, ameliyathanede rahatlatmaya çalıştı 2. 3 Hastayı ameliyat masasında muayene etti Kurallara uygun şekilde yıkandı Uygun şekilde steril giyindi Ameliyat alanını uygun biçimde boyadı Alanı uygun şekilde örtü İnsizyon yeri ve şekli uygundu Scarpa fasiasını geçti Lateral sulkusşu diseke etti 11 Eksternal ring ve inguinal kanalı uygun disseke etti. 12 Gerekli ise, inguinal kanalı açtı 13 Kanal içi oluşumlara gerekli özeni gösterdi 14 Ön medialden kremaster disseksiyonunu yaptı 15 Keseyi ön medialden bulup, tesbit etti 16 Kese disseksiyonunda duktus ve damarsal oluşumlar ile keseye gerekli özeni gösterdi. 17 Uygun yerden ve şekilde yüksek ligasyonu yaptı. 18 Kese eksizyonu sonrasında testis lokalizasyonunu kontrol etti. 19 Açtı ise inguinal kanalı kapattı. 20 İnsizyonun uygun şekilde kapattı. 21 Yara üzerini uygun pansuman ile kapattı. 22 Anestezi işlemi bitene dek hastasının yanından ayrılmadı 23 Hasta ameliyathaneyi terk edene dek izledi.

41 ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA TARTIŞMA ÖZETLERİ Oturum Başkanı: Tolga E. Dağlı Raportör: Serdar H. İskit 1. ALT YAPI ÇALIŞMA GRUBU SUNUMU (Ü. ZORLUDEMİR) Grup sunusu yapıldıktan sonra tartışmalar şu şekilde gelişmiştir: H. Doğruyol: Yönergede asgari üniteler sayılırken çocuk cerrahisi geçmiyor. Bu avantaj da olabilir, dezavantaj da... Bunun yanında Çocuk Hastalıkları ise asgari gereklilik olarak getirilmiştir. Bu durumda çocuk hast her merkezde olacak ama çocuk cerrahisi olmayabilecek, çocuk olgular diğer cerrahi branşlar tarafından ameliyat edilmesini getirecektir. Taslak kesinleşmeden TÇCD müdahalede bulunabilir. C. Büyükünal: ÇC uzmanı sayımız fazla. Biz mutlaka taslağa ÇC kliniği olmalı ibaresini koydurmalıyız. I. Olcay: Bunu kabul ettirmek için akılcı ve gerçekçi gerekçeler bulmalıyız. Bu amaçla TÇCD yönetim kurulu bir komisyon kurmalı ve gerekçeleri hazırlatmalı. E. Mir: Sağlık Bakanlığında 11 ihtisas hastanesi vardır, bunun dışında özel dal hastaneleri de var. Bu nedenle Çocuk Hast. İhtisası verilen hastanelerde ÇC kliniği olmalıdır diye kayıt koyabiliriz, çocuk hast. Olmayan özel dal hastanelerine gerek yoktur. T. Dağlı: UEMS akreditasyon için Radyoloji, 24 saat radyoloji hizmeti, acil hasta kabulü, ped. Patoloji ve ped. Anesteziyi soracaktır. Lütfen bunları da irdeleyelim. A. Avanoğlu: Radyoloji ihtisası verilir tarzında değil, sadece radyoloji hizmetinin verilmesi gerektiği ibaresi yer almalı. C. Taneli: Patoloji tanımlaması dış ülkelerde biyokimya ve mikrobiyolojiyi de içerir. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Nükleer Tıp ın önemini unutmayalım, ona yönelik tanımlama da yer almalı. İ. Karaca: Radyoloji için ihtisas değil sadece 24 saat hizmet verilmesi gerekir demeliyiz. T. Dağlı: Pediatrik Anestezi için de hemfikiriz herhalde... I. Olcay: Vardiya ve 3 poliklinik odası gibi bağlayıcı unsurlar var. Bunları taslağa koydurmayalım, ama biz yazılı olamayan şekilde bunları hedefimiz olarak bilelim. T. Dağlı: İsterseniz biz sadece hemşirelik hizmetlerinin önemini vurgulayıp bırakalım. I. Olcay: 24 saat ph, anorektal manometri gibi unsurlar da çok bağlayıcıdır, bunlar da hedefimiz olsun ama taslakta yer almasın. T. Dağlı: Genel tanımlamalar yapalım, bu bize bu olanakların sağlanmasını kolaylaştırabilir.

DÖNEM-4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2-Çocuklarda sıvı-elektrolit

DÖNEM-4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2-Çocuklarda sıvı-elektrolit DÖNEM4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2Çocuklarda sıvıelektrolit tedavisini bilir ve pratik uygulamalarını yapar (Bilişsel + Psikomotor),

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU Mezuniyet Sonrası Eğitimin Değerlendirmesi için Başvuru Formu BİRİM ADI ZİYARET

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ: Gö üs Cerrahisi uzmanı tarafından görevlendirilen bir ba ka 1.yıl asistanı

2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ: Gö üs Cerrahisi uzmanı tarafından görevlendirilen bir ba ka 1.yıl asistanı 1. GÖREV ÜNVANI: Gö üs Cerrahisi 1.Yıl Asistanı 2. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM: Gö üs Cerrahisi Anabilim Dalı 2.1. BAĞLI OLDUĞU KİŞİ: Gö üs Cerrahisi Uzmanı 2.2. KENDİSİNE BAĞLI KADROLAR: 2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ:

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

ÇCE 27 H 16 8 ÇCE 7002 SEMİNER SAATİ

ÇCE 27 H 16 8 ÇCE 7002 SEMİNER SAATİ ÇCE 27 ÇOCUK CERRAHİSİ Dr. Tutku SOYER / 1 Dr. Mustafa Kemal ASLAN /2 Dr. Özlem BOYBEYİ /3 Dr. Yasemin DERE GÜNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS ÇCE 7001 KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİM DERSLERİ Çocuk Cerrahisi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ 1. TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında işlenecek Temel hekimlik uygulamaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI ZİYARET PROGRAMI

EĞİTİM KURUMLARI ZİYARET PROGRAMI 1 EĞİTİM KURUMLARI ZİYARET PROGRAMI 1. Eğitim Merkezinin gereken belgeleri hazırlayarak Yeterlik Yürütme Kuruluna (TKDCD-YYK) başvurusu (Her yıl 15 Mart akşamına kadar yapılan başvurular TKDCD-YYK tarafından

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Komisyonu: Başkan Komisyon Üyeleri Üye Üye Üye Üye 1 ÖZGEÇMİŞ Fotoğraf ADI SOYADI

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK CERRAHĠSĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK CERRAHĠSĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK CERRAHĠSĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Çocuk Cerrahisi Yıl/yarıyıl 4/1-2 in Adı düzeyi (Önlisans, lisans, vb) in Türü (Z/S) in dili Kodu Çocuk Cerrahisi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI

KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI Dr. Dilşad Herkiloğlu Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi YÖNETMELİK 26 nisan 2014 te Resmi Gazete de yayınlanan Tıpta ve

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Yüksek Lisans Öğrencisinin : Adı ve Soyadı :

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: YOĞUN BAKIM STAJI BAŞLAMA

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM IV PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ARA 01.09.2015 07.09.2015 14.09.2015

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Staj Sorumlu Öğretim Üyesi: Öğretim Üyeleri:

Detaylı

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi süresince bir asistanın katıldığı tüm cerrahi ve medikal uygulamalar ile alınan teorik eğitim ve tüm akademik aktivitelerin kayıt ve izlemi için hazırlanmıştır.

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Bölüm I Demografik Bilgiler - I Adı ı Doğum Yeri Doğum i Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite Öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri) İlkokul Ortaokul Lise Üniversite

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Madde.1.1. Tanım: Bu yönergede adı geçen ve ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 214-215 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (1 Eylül 214-27 Ekim 214 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü Eğitim

Detaylı

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: Ek A. EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Şefi tarafından doldurulacaktır.) Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH TARİHÇE Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin (TUEY-2009) yürürlüğe girdi TUK tarafından oluşturulan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ YETERLİK KURULU KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ SINAV ÖNCESİ 1. YETERLİK SINAVININ AMAÇLARI Kalp ve damar cerrahisi uzmanlık alanında toplumun

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI TÜRK KLİMİK DERNEĞİ YETERLİK KURULU (İHKMEYK) Ziyaret Programı İHKMEYK (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu) Akreditasyon Ziyaret Kurulu

Detaylı

11.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ YETERLİK SINAVI 12.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ

11.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ YETERLİK SINAVI 12.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ 12.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (İHKMEYK) 11.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Detaylı

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ Acil Tıp uzmanlık eğitim programı (eğitim programı, rotasyonlar, pratik uygulamalar...) hekimleri acil tıp pratiğine hazırlamaya yönelik tasarlanmalıdır. Acil Tıp

Detaylı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri 1. Amaç Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Türkiye çapında görev

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK SINAVI YÖNERGESİ. 29 Ekim BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK SINAVI YÖNERGESİ. 29 Ekim BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK SINAVI YÖNERGESİ 29 Ekim 2016 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) tarafından

Detaylı

ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız

ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız Kulak Burun Boğaz Uzmanı Göğüs Cerrahisi Genel Cerrahi Kalp Damar Cerrahisi Kadın Doğum Uzmanı Çocuk

Detaylı

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU Bu form, ziyaret başvurusu aşamasında Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ 11.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (İHKMEYK) 10.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci Dr. Pınar ŞEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ TıptaUzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı :Prof. Dr. Hakkı

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU

Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lütfen aşağıdaki

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası İÇİNDEKİLER A-Programın Adı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ GİRİŞ Türkiye de genel cerrahi uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, (yönergedeyeterlik Kurulu olarak geçecektir) Türk Cerrahi Derneği Yönetim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU 14-15 HAZİRAN 2016 Saat 14 Haziran Salı 15 Haziran Çarşamba 09.00-09.30 Açılış-Tanışma Katılımcı

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. 29 Ekim 2016

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. 29 Ekim 2016 TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 29 Ekim 2016 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, çocuk cerrahisi

Detaylı