MARKA İLETİŞİMİNDE ANALİZ VE ARAŞTIRMA-II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA İLETİŞİMİNDE ANALİZ VE ARAŞTIRMA-II"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2966 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1921 MARKA İLETİŞİMİNDE ANALİZ VE ARAŞTIRMA-II Yazarlar Öğr.Gör. Cemalettin Nuri TAŞCI (Ünite 1) Öğr.Gör. Mine AYMAN (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Alper Tolga KUMTEPE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Bilge İSPİR (Ünite 5) Doç.Dr. Canan ÖZTÜRK (Ünite 6) Arş.Gör. Bilge SANDIKÇIOĞLU (Ünite 7) Editör Prof.Dr. Cengiz Hakan AYDIN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafiker Gülşah Karabulut Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma-II ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Ocak 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Analiz ve Araştırmanın Karar Alma Sürecindeki Rolü Marka İletişiminde Nitel Analiz ve Araştırma Görüşme Gözlem SWOT Analizi Analiz ve Araştırma Sonuçlarını Sunmak Araştırma Sektörünün Yapısı ve İş Olanakları 110 Sözlük iii

4 Önsöz Marka herhangi bir ürün ya da hizmeti niteleyen, tanımlayan bir isim, terim, sembol ya da bunların bileşimi şeklinde ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayıran bir özellik olarak tanımlanmaktadır. Marka iletişimi ise bir markanın oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli iletişim stratejilerini kullanma süreci ve bu süreçle ilgilenen çalışma alanıdır. Bu sürecin temel basamaklarından biri analiz ve araştırmadır. Herhangi bir marka iletişim stratejisinin temel alacağı kararları verebilmek için öncelikle geçerli, güvenilir ve doğru bilgiye ihtiyaç duyarız. Özellikle marka iletişiminde amacın, tüketicinin kararlarını değiştirmek olduğu düşünüldüğünde tüketicinin nasıl karar verdiğini bilmek, onun nasıl değiştirilebileceği konusunda da ipucu sağlar. Bu nedenle geçerli, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmek için ayrıntılı analiz yapmalı ve araştırmalar gerçekleştirmeliyiz. Bu ders, marka iletişiminde analiz ve araştırma konusundan haberdar olmanızı sağlamak, analiz yapmaya ve araştırmalar gerçekleştirmeye adım atmanızı sağlamak amacı doğrultusunda tasarımlanmıştır. Başka bir deyişle, bu dersin temel amacı, siz öğrencilerin marka iletişim stratejileri oluştururken yararlanabilecekleri geçerli ve güvenilir bilgileri neden, nerede ve nasıl erişebileceklerine, bu bilgilerden nasıl yararlanabileceklerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda umuyoruz ki bu kitabı çalıştıktan sonra (1) marka iletişiminde analiz ve araştırmanın yerini bilgi ve bilgi işleme süreci bağlamında tartışabilecek, (2) marka iletişimi sürecinde karar almada yararlanabileceğiniz hazır bilgilere erişebilecek ve gereksinimleriniz doğrultusunda çözümleyebilecek, (3) kararlar almada yardımcı olacak geçerli ve güvenilir bilgiler elde edebilecek, (4) farklı analiz ve araştırma türlerini açıklayabilecek, (5) elde ettiğiniz bilgileri etkili biçimde paylaşabilecek ve (6) marka iletişimi alanında analiz ve araştırma altyapısıyla ne tür iş imkanlarına ulaşabileceğinizi açıklayabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanacaksınız. Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma iki derse bölünmüştür. İlk ders (Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma 1), bilgi, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi görmenize ve özellikle yaşadığımız çağda bilginin önemini kavramınaza yardımcı olmak amacını taşıyan ünite ile başlamaktadır. Bu dersin ikinci ünitesinde, başkaları tarafından üretilmiş, hazır durumda bulunan güvenilir ve geçerli bilgileri nereden, nasıl bulabileceğiniz; kendiniz bilgi üretmek istediğinizde nasıl bir yöntem izlemeniz gerektiği incelenmektedir. Daha sonraki ünitelerde ise, önce marka iletişiminde analiz ya da araştırma yaparken izleyebileceğiniz nicel yöntemler genel hatlarıyla tanıtılmış; sonra nicel araştırma yöntemlerinden en yaygın kullanılan anket araştırmalarını keşfetme şansı sunulmuş; daha sonra da doğrudan marka iletişimi alanında sık kullanılan medya ölçüm araştırmaları, kullanım-tutum-davranış araştırmaları ve pazalama araştırmaları üzerinde durulmuştur. Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma 2 dersinin ilk ünitesinde, bilgi işleme süreci ile marka iletişimi arasındaki ilişki vurgulanmıştır. İkinci ünitede, nitel araştırma yöntemleri genel hatlarıyla açıklanmıştır. Üçüncü ve dördüncü ünitelerde, marka iletişimi alanında yaygın biçimde kullanılan nitel veri toplama tekniklerinden derinlemesine görüşme ve gözlem yöntemlerine yer verilmiştir. Beşinci ünitede ise marka iletişimi alanında sık duyduğumuz SWOT analizi tanıtılmıştır. Altıncı ünite ise yukarıdaki 5 numaralı amaç ile ilgilidir: Analiz ya da araştırma sonunda elde edeceğiniz bilgileri görsel, sözel ve yazılı olarak nasıl daha etkili sunabileceğiniz üzerinde durulmuştur. Son olarak yedinci ünite ise marka iletişimi alanında sahip olmanız gereken analiz ve araştırma yeterlikleri ile bu yeterliklere yönelik iş olanakları vurgulanmıştır. Bu fırsatı kullanarak sizlere küçük bir uyarı yapmak isterim: Bu ders size bir kapı açmak, içerisinde anlatılanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarımlanmıştır. Bu kapıdan içeri girip ayrıntıya inmek için daha fazla kaynağa ulaşmalı ve çaba harcamalısınız. Bu derslerde anlatılanlar konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Son olarak bu ders malzemesinin yazımında ve üretiminde büyük çaba harcayan tüm yazar ve Anadolu Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Editör Prof.Dr. Cengiz Hakan AYDIN iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Karar vermenin önemini betimleyebilmek, Karar verme sürecine etkileyen unsurları belirleyebilmek, Karar verme sürecinin aşamalarını sıralayabilmek, Karma verme sürecinde bilginin yerini tasvir edebilmek, Faydalı ya da maliyetli bilgileri saptayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Karar Vermek Seçenekler Amaç Yönetsel Kararlar Karar Verme Süreci Bilginin Maliyeti İçindekiler Giriş Karar Vermek Karar Verme Süreci Karar Verme ve Bilgi Bilginin Faydası ve Maliyeti 2

7 Analiz ve Araştımanın Karar Alma Sürecindeki Rolü GİRİŞ Hayatımız karar vermekle geçer. Karşılaştığımız durumlara ilişkin daha sağlıklı kararlar verebilmek için karar vereceğimiz konuya ilişkin yeterli, güvenilir ve geçerli mevcut bilgilere ulaşmamız, mevcut olmayan bilgileri elde etmeye çalışmamız, bu bilgileri doğru biçimde analiz ederek yorumlayabilmemiz ve aldığımız kararları etkili biçimde sunmamız son derece önemlidir. Özellikle marka iletişiminde amacın, tüketicinin kararlarını değiştirmek olduğu düşünüldüğünde tüketicinin nasıl karar verdiğini bilmek, onun nasıl değiştirilebileceği konusunda da ipucu sağlar. Kitabınızın bu ilk ünitesinde Nasıl karar veririz? sorusunun cevabı üzerine odaklanacağız. KARAR VERMEK Bir açıdan bakacak olursak, hayatımız karar vermekle geçer. Marka iletişimi açısından bakılacak olursa, karar verme sürecini anlamak, en az iki nedenle önemlidir: Marka iletişiminin amacı, tüketicinin kararlarını değiştirmektir. Dolayısıyla tüketicinin nasıl karar verdiğini bilmek, onun nasıl değiştirilebileceği konusunda da ipucu sağlar. Marka iletişimi sürecinde birçok karar vermek zorunda kalırız. Bu kararları nasıl veriyor olduğumuzu bilirsek, daha iyi ve daha etkili kararlar verebiliriz. Gündelik hayatımızda çok çeşitli konularda, çok farklı kararlar veririz. Örneğin sabah uyanır uyanmaz yataktan kalkıp kalkmayacağımıza karar veririz. Evden çıkmadan önce kahvaltı edip etmeyeceğimize karar veririz. Gazete alıp almayacağımıza, alacaksak hangi gazeteyi alacağımıza, hangi arkadaşlarımızla buluşacağımıza, gösterime yeni giren filme gidip gitmeyeceğimize, gideceksek ne zaman, kimlerle gideceğimize karar veririz. Akşam evde otururken televizyon seyredip seyretmeyeceğimize, seyredeceksek hangi kanalı seyredeceğimize karar veririz. Her gün vermek zorunda olduğumuz ve verdiğimiz kararlar saymakla bitmez. Daha seyrek ve çoğu çok daha önemli kararlar da veririz. Hangi okulu tercih edeceğimize, kiminle evleneceğimize, nerede yaşayacağımıza, hangi işte çalışacağımıza, hangi takımı tutacağımıza defalarca yeniden karar vermek zorunda kalmayız. Ama dört veya beş yılda bir hangi partiye veya hangi adaya oy vereceğimize karar vermek durumundayız. Bir reklam ajansında ne tür kararlar alınır? Örnek kararları aşağıda ayrılan yere yazınız. Yazdıklarınızı ünite sonundakilerle karşılaştırmayı unutmayın. 3

8 Sözünü ettiğimiz her şey için karar vermek fiilini kullanabiliriz. Peki, hepsi aynı süreçlere mi sahiptir? Bir örnek olarak, sabah yataktan kalktıktan sonra kahvaltı edip etmeme kararını yakından inceleyelim. Küçükken annemiz bize, kahvaltı etmeden evden çıkmamayı telkin etmiş olabilir. Küçük yaşta edindiğimiz alışkanlıklar, kahvaltı etmeden evden çıkacak olursak, kendimizi suçlu hissetmemize sebep olabilir. Dolayısıyla kahvaltı etmemek gibi bir seçenek aklımıza bile gelmiyor olabilir. Ancak yine de bir karar vermişizdir. Evden çıkmadan mutlaka kahvaltı etmeye karar vermişizdir. Bir zamanlar vermiş olduğumuz bu kararı, her sabah yeniden gözden geçirmiyor olmamız, onun bir karar olduğu gerçeğini değiştirmez. Aksine, bu durumu anlatmak gerekse, kararlı bir biçimde her sabah kahvaltımı ederim gibi bir ifade de kullanabiliriz. Buna karşılık, bazı kararlar bir zamanlar verilmiş olan kararların tekrarlanması şeklinde gerçekleşemez. Örneğin ÖSS de aldığımız puana göre yapacağımız tercihler, bir zamanlar vermiş olduğumuz bir kararın tekrarlanması değildir. Hayatımız boyunca muhtemelen bir tek defa verilecek olan bir karardır bu. Daha önce kendi ilgi alanımızı, okumak istediğimiz fakülte ve bölümü belirlemiş olabiliriz, ÖSS tercihlerimiz de bu belirlemeden elbette etkilenir. Ama ÖSS tercihi yapma durumuna daha önce hiç gelmemişizdir ve belki bir daha da hiç gelmeyeceğiz. Oysa evden çıkmadan önce kahvaltı edip etmeme kararıyla bunun, hiç farkına varmasak bile, her sabah yüz yüze geliriz. Demek ki, bazı kararlar durmaksızın tekrarlanırken, bazıları çok seyrek olarak, hatta muhtemelen ömrümüz boyunca bir defa karşımıza çıkar. Çok seyrek olarak karşılaştığımız karar problemlerinde, örneğin okulumuzu veya eşimizi seçerken, önemli bir karar arifesinde olduğumuzu da genellikle hissederiz. Ancak sık sık tekrarlanan kararlar için durum biraz farklı görünür. Evden sabah kaçta çıkacağımız, haftanın en az beş günü tekrarlanan bir karar problemidir. Her sabah bu kararı tekrar tekrar veriyor olsak da, böyle bir karar verdiğimizin bile farkında olmayabiliriz. Bu tür kararlar neredeyse otomatik olarak verilir. Yine sabah kalktıktan sonra kahvaltı edip etmeme kararına dönelim. Evden çıkmadan önce mutlaka kahvaltı etmek alışkanlığına sahip olsak bile, bir sabah evden çıkmadan önce bizi arayan ve uzun süre telefonda tutan bir dostumuz yüzünden işe veya okula geç kalmış olabiliriz. Yoldan bir poğaça almaya karar verip, alelacele evden çıkabiliriz. Bu örnekte görüldüğü gibi, otomatik bir biçimde verilen kararlarımızı da aslında her defasında yeniden gözden geçiririz. Ancak bu işlem o kadar kendiliğinden gerçekleşir ki, yaptığımızın farkında bile olmayız. Kararımızı az veya çok değiştirmeyi gerektiren bir durumla karşılaştığımızda, kararı gözden geçirdiğimizin de farkına varırız. Ayrıca, yoldan bir poğaça almaya karar vererek, evden çıkmadan önce kahvaltı etme alışkanlığımızı delmiş olsak bile, her sabah kahvaltı etme alışkanlığımızı sürdürmüş oluruz. Sadece kahvaltı seçeneklerine bir yenisi eklenmiş olur. Bu örnekten de görüldüğü gibi, her karar probleminde daha önce bilmediğimiz veya farkında olmadığımız seçenekler olabilir. Seçenekler Aslında her karar süreci, seçenekler arasından bir seçim yapma işidir. Bütün kararların ortak özelliklerinden biri, her kararın seçenekler arasından tercih yapma süreci olmasıdır. Ancak bazı karar problemlerinde, seçeneklerimizin hepsini bilebilirken, birçoğunda seçeneklerin hepsini bilmeyiz. Örneğin ÖSS de herhangi bir sorunun bütün cevap seçenekleri beş tanedir ve seçeneklerin hepsini biliriz. Oysa yaz tatilinde kamp yapabileceğimiz yerlerin hepsini bilemeyiz. Hatta sadece bir bölgede, örneğin Doğu Karadeniz de kamp yapılabilecek kaç tesis olduğunu bilemeyebiliriz. Bazı durumlarda seçenekler ayrıktır. Örneğin kamp yeri seçenekleri ayrık seçeneklerdir. Bir kitapçıya kitap almak amacıyla gittiğinizde, birbirinden farklı kitaplardan birini veya birkaçını seçersiniz. Ama örneğin Jules Verne in 80 Günde Devriâlem romanının kahramanı Phileas Fogg, banyosu konusunda son derece titiz biridir. Uşağının banyo suyunun sıcaklığını, her defasında hassas bir biçimde ayarlaması gerekir. Siz de bu konuda hassas davranmak isterseniz, örneğin 34 veya 35 dereceyi tercih edebileceğiniz gibi, 34,4 dereceyi veya 34,46 dereceyi de tercih edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda seçenekler ayrık değil, süreklidir. Sonsuz sayıda seçeneğiniz vardır. Bir skalanın her noktası bir seçenektir. 4

9 Amaç Seçeneklerin birini diğerlerinden daha cazip kılan, seçilmeye değer kılan nedir? Örneğin sabah evden çıkacağımız saate karar verirken, işe veya okula geç kalmamak önemlidir. Ancak geç kalmamayı garanti etmek için, birkaç saat önceden gitmek ve uzun süre beklemek de doğru değildir. Sabah trafiğinin akış hızını, belediye otobüsünün hangi saatlerde geleceğini, bizi işe veya okula ne kadar sürede ulaştıracağını, az çok tahmin edebiliriz. Birkaç denemeden sonra, geç kalmayacağımız, çok erken de ulaşmayacağımız bir çıkış saati bulabiliriz. Dikkat ederseniz, evden çıkış saatimiz ayrık değil, sürekli bir değişkendir. Ya 07:30 da, olmazsa 07:45 de çıkmak zorunda değiliz. 07:30 da çıkabileceğimiz gibi 07:31 de de, hatta ikisinin arasındaki herhangi bir anda da evden çıkabiliriz. Ancak belediye otobüslerinin gelişleri arasında boşluklar vardır. Belediye otobüsleri ayrık seçeneklerdir. Bir otobüsü kaçırdığımızda, bir sonrakini beklemek zorunda kalırız. Sabah evden çıkış saatimiz konusunda tercih yaparken, demek ki, işe veya okula geç kalmamak, çok erken de gitmemek gibi bir kıstasımız var. Bu kıstas, kararın amacıdır. Her kararın bir amacı vardır. Ancak amaçların nitelikleri arasında da çeşitli farklılıklar olabilir. Örneğin sabah evden saat kaçta çıkacağımıza karar verirken, iş başı veya dersin başlama saatini esas alırız. Bu saatleri biz belirleyemeyiz. İşe veya okula yetişecek olan herkes için bu saatler sabittir. Bizim evden kaçta çıkacağımız, o sabit zamana bağlı olarak, bizim ulaşım imkânlarımızla hesaplanabilir. Buna karşılık yaz tatilinde Doğu Karadeniz de kamp yapmak ile Ege kıyılarında yamaç paraşütünü denemekten birini tercih edeceğimiz zaman, durum biraz farklıdır. Sükûneti seviyorsak tercihimiz farklı, heyecan arıyorsak farklı olacaktır. Arkadaşlarımızla akşam sinemaya gitmeye karar verdiğimizde de benzer bir durumla karşılaşırız. Aynı sinema kompleksi içindeki farklı salonlarda oynayan farklı filmler vardır. Bu filmler arasında yaptığımız tercihler birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıklar, bizim tatilden veya sinemadan beklentilerimizdeki farklılıklardan kaynaklanır. Kimisi sinemada duygulanmayı tercih ederken, kimisi heyecanlanmayı, hatta korkmayı tercih eder. Kısıtlamalar Karar vermenin amaç ile ilişkisindeki temel problemlerden biri şudur: Birçok durumda, önümüzdeki seçeneklerin amaca ne kadar uygun olduğunu önceden bilemeyiz. Örneğin sinemaya giderken veya bir kitapçıdan bir kitap seçerken, heyecanlanmayı amaçlamış olabiliriz. Ancak önümüzdeki seçeneklerin hangisinin bizim amacımıza daha çok ulaştıracağını önceden bilemeyiz. Hangi filmin veya hangi romanın daha heyecanlı olduğunu, ancak bütün seçenekleri denedikten sonra kararlaştırabiliriz. Bütün seçenekleri denersek, zaten ortada bir karar problemi kalmaz. Dolayısıyla her karar bir amaca ulaşmak için verilir ama karar seçeneklerinin hangisinin amaca ne kadar uygun olduğu, genellikle, önceden kesinlikle bilinemez. Filmlerin yönetmenleri, romanların yazarları, fikrine saygı duyduğumuz arkadaşlarımızın önerileri gibi birçok ipucunu değerlendirerek, seçenekleri sıralayabiliriz. Genellikle de böyle yaparız. Karar vermeyi güçleştiren bu faktör, hayatın bize dayattığı temel kısıtlılıklardan biridir. Ayrıca seçenekler de çeşitli kısıtlılıklara tabidir. Örneğin sabah bindiğiniz belediye otobüsünün hızı, trafiğin akış hızına bağlıdır. Gece yarısı bomboş caddelerde beş dakikada kat ettiği mesafeyi, aynı otobüs, sabah iş saatinde yirmi dakikada ancak alabilir. Dolayısıyla gece yarısı belediye otobüsüyle yaşadığınız tecrübeye yaslanarak, sabah da beş dakikada işe ulaşacağınızı hesaplarsanız, işe geç kalırsınız. Yönetsel Kararlar Yukarıda örnek olarak, genellikle gündelik hayata dair karar problemini kullandık. Yönetsel kararlar, gündelik hayat kararlarından bazı farklılıklar gösterirler. Ancak yapısal olarak yönetsel kararlar da benzer özelliklere sahiptir. Bir firmaya malzeme satın alınması kararını ele alalım. Üretilecek ürünün niteliklerine bağlı olarak, satın alınacak malzemenin vasıfları az çok bellidir. Ancak bu malzemenin hangi tedarikçiden, ne zaman ve ne kadar miktarda alınacağı konusunda seçenekler vardır. Firmanın amacı, olabildiği ölçüde uygun malzemeyi, olabildiği kadar düşük maliyetle edinmek ve malzemeyi stoklarda olabildiği kadar kısa süreyle tutmak olarak özetlenebilir. Yani firmanın satın alma kararında da seçenekler ve amaç vardır. 5

10 Firmanın üretimi sürdürebilmek için cıvata alması gerekiyor olsun. Her ay, örneğin cıvata kullanılacağı hesaplanmış olsun. Firma eğer her ay alım yapacak olursa, parasını gereksiz yere cıvataya bağlamamış olur. Üç aylık veya altı aylık alım yapacak olursa, stokta tutacağı, hemen kullanmayacağı cıvata için gereksiz yere ödeme yapmış olur. Buna karşılık tedarikçi, cıvata için başka, örneğin cıvata için başka birim fiyat uygulayabilir. Daha büyük partiler hâlinde alım yapılırsa, büyük çaplı ıskonto uygulanabilir. Ayrıca küçük partiler halinde alım yapılırsa taşıma maliyetleri de yükselir. Cıvata miktarına karar vermenin yanı sıra, cıvatanın nereden alınacağı da önemlidir. Cıvata üreticilerinin tamamını bilmek mümkün olmayabilir. Daha önce defalarca cıvata alımı yaptığımız için, bize uygun olan, güvenilir tedarikçiler hakkında bir fikrimiz vardır. Ama piyasaya yeni girmiş bir cıvata üreticisi, daha önce defalarca denediğimiz tedarikçilerden daha avantajlı, amacımıza daha uygun şartlar sağlıyor olabilir. Görüldüğü gibi, yönetsel kararlar da gündelik kararlar ile benzer niteliklere sahiptir. Yine de yönetsel kararların genellikle daha iyi yapılandırıldığını söyleyebiliriz. Amaçlar genellikle daha nettir ve tarif edilmiştir. Seçenekler hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinilmiştir. Kararın ne zaman, kimin tarafından ve hangi bilgilerin değerlendirilmesiyle verileceği, genellikle önceden bilinir. Aslında yönetsel kararlar da birbirinden önemli farklılıklar içerebilir. Örneğin bir işletmeye eleman alınması konusundaki kararlar son derece yapılandırılmış, içinde hiç sezgi barındırmayan kararlar olabilirken, işletmenin İnsan Kaynakları Politikası nın belirlenmesi pek yapılandırılamayacak bir karardır. Dikkat ederseniz, işletmeye eleman alınması sık sık tekrarlanan, birçok kez denemiş bir karardır. Buna karşılık İnsan Kaynakları Politikaları nın belirlenmesi, işletmenin nadiren yaptığı bir iştir. Veli, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak istemektedir. Ancak yakın arkadaşları olan Kutay merdivenlerden düşerek ayağını kırmıştır. Ayağı alçıda gezmektedir. Onlarla birlikte futbol oynayamayacak olan Kutay ı yalnız bırakmamak için Veli arkadaşlarına futbol oynamak yerine sinemaya gitmeyi önermiştir. Bu örnek olayda Veli nin karar vermesini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? a. Seçenekler b. Amaç c. Kısıtlamalar KARAR VERME SÜRECİ Her durumda karar verme sürecini beş ardışık adım hâlinde tarif etmek mümkündür: (1) Amacı belirle, (2) bilgi topla, (3) seçenekleri belirle, (4) seç ve (5) uygula. Amacı Belirlemek Yapılandırılmış yönetsel kararların amaçları zaten genellikle önceden bilinir. Ancak kararın amaçlarını net bir biçimde dile getirmek, ifade etmek her zaman aynı derecede kolay olmayabilir. Örneğin bir siyasi partinin kurulmasında ve seçime girmesinde temel amaç iktidara gelmek olarak tarif edilebilir. Ancak dünyanın dört bir yanında, ülkelerin mevcut şartlarında iktidara gelmesi imkânsız görünen, hatta meclise birkaç temsilci yollaması bile çok zor olduğu herkesçe kabul edilen birçok siyasi parti faaliyetini sürdürür. Elbette bu siyasi partilerin mensupları da, amaçları sorulursa, seçilmeyi ve iktidara gelmeyi amaçladıklarını söyleyeceklerdir. Ama genellikle amaçları daha bulanık, dile getirilmesi daha zor olan motivasyonlardır. Bu tür siyasi partiler, genellikle, uzun vadede iktidara gelmeyi hayal etseler de, kısa vadede seslerini duyurmak, belirli görüşlere yaygınlık kazandırmak, toplumun dönüşümünde pay sahibi olmak gibi amaçlarla hareket ederler. Dünya tarihinde, özellikle de siyasetin 6

11 kendi normalleri içinde seyrettiği hâllerde, seçim kazanma şansı hiç olmayan birçok parti ülkelerin gidişatını önemli ölçüde değiştirebilmiştir. Görüldüğü gibi, siyaset yapmanın amacı partiden partiye, hatta parti mensubundan parti mensubuna değişkenlik gösterebilir. Benzer durum diğer alanlarda da gözlenebilir. İşletmelerin en belirgin amacı kâr etmektir. Ancak her işletme aynı zamanda istihdam yaratır. İşletmelerin ardındaki toplumsal destek, büyük ölçüde, onların istihdam yaratma kabiliyetleri yüzündendir. Dolayısıyla işletmenin yöneticileri, eğer toplumsal desteğin sürmesini önemsiyorlarsa, istihdam yaratmayı da bir amaç olarak görürler. Kimi durumlarda kâr etmek ile istihdam yaratmak birbiriyle çelişebilir. Yani işçileri işten çıkartmazsa, işletmenin zarar edeceği durumlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda işletmenin amaçları iyice bulanıklaşabilir, belirsizleşebilir. Amaçların bu şekilde belirsizleştiği hâller istisnai hâller de değildir. Sıklıkla bu tür durumlarla karşılaşılır. Bilgi Toplamak Karar verme sürecinde amacı belirlemek ile bilgi toplamak ayrı ayrı adımlar olarak sayılsa da, bu adımlar birbiri ile iç içe geçmiştir. Çünkü amacı belirleyebilmek için de bilgiye ihtiyaç vardır. Piyasada talebin daralması, dolayısıyla satışların düşmesi karşısında zarar etmeye başlayan bir işletmede işçileri işten çıkarmaya karar vermeden önce, bu durumun ne kadar süreceğinin tahmin edilmesi gerekir. Eğer birkaç ayda talep daralması ortadan kalkacaksa ve işletmenin birkaç ay dayanması mümkünse, işletme bir süre için işçilere izin kullandırarak zor dönemleri atlatmayı denemeye karar verebilir. Ancak istihdam yaratma amacını sürdürmeye karar verebilmek için de piyasadaki şartların ne kadar süreceğinin bilinmesi gerekir. Kısaca söylenecek olursa, amacı belirleyebilmek için de bilgiye ihtiyaç vardır. Ayrıca bilgi toplamak için de amacın az çok belirgin olması gerekir. Aksi hâlde hangi konuda ne tür bilgilerin toplanacağı bilinemez. Seçenekleri Belirlemek Üçüncü adımda seçenekler ortaya konur. Seçenekler, belirlenmiş olan amaç doğrultusunda ve toplanan bilgiler ışığında netleşir. Ancak birçok durumda bütün seçeneklerin belirlenmesi mümkün değildir. Karar vericiler, yeterli sayıda seçeneğe ulaştıklarını hissettikleri anda yeni seçenekler aramayı keserler. Hiç kuşku yok ki, en iyi seçenek, henüz ulaşılmamış olanların arasında yer alıyor olabilir. Örneğin yurt dışında bir toplantıya gidecek olan bir yöneticinin sekreteri, yöneticinin gideceği şehirdeki otelleri araştırır. Otellerin fiyatları, toplantının yapılacağı yere yakınlığı, konforu, güvenilirliği, doluluk durumu gibi birçok ölçüt hesaba katılır. On kadar otelden teklif aldığında, sekreterin kafasında bir tablo oluşmuş olur ve diğer otelleri araştırmayı sürdürmez. Ama en iyi otel, araştırmadıklarının arasında yer alıyor olabilir. Dahası, seçenekler birbiriyle kıyaslanamayabilir. Yukarıdaki örneğimize tekrar bakacak olursak, otellerin biri, ulaşım açısından en iyi iken, bir diğerinin restoranı diğer hepsininkinden daha iyi olabilir. Ne kadar ulaşım kolaylığının ne kadar yemek kalitesine karşı geldiği gibi bir değerlendirme yapılamayacağından, seçenekler hakkında çok iyi bilgi sahibi olmak da tercih için yeterli olmayabilir. Seçeneklerin amaca katkıları da birbiriyle kıyaslanamayabilir. Amacınız en yüksek verimi elde etmek iken, size iş başvurusu yapan üç kişiyi birbiri ile kıyaslamak zorunda kaldığınızı düşünün. Biri çok kaliteli bir okuldan çok yüksek bir not ortalamasıyla mezun olmuş olsun, ikincisinin çok iyi referansları olsun, üçüncüsü ise sizinkine benzer bir işletmede uzun yıllar tecrübe kazanmış olsun. Diplomanın, referansların ve tecrübenin verime hangi ölçüde katkı yapacaklarını bilmek mümkün olmayabilir. Birçok durumda seçenekler belirlenirken, yeni bilgi ihtiyacı ortaya çıkar. Dolayısıyla bir önceki adıma dönülüp, ek bilgi araştırılır. Yukarıdaki örneğe dönülecek olursa, üçüncü şahsın çalıştığı işletmeden neden ayrıldığı, ikinci şahsı tavsiye edenlerin hangi vasıfları nedeniyle tesviye ettikleri gibi bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Genellikle bu tür durumlarda, daha önce yeterince hesaba katılmamış faktörler hesaba katılır. Her üç adayın ücret talepleri yeniden gözden geçirilir ve kendileriyle yeniden pazarlık yapılır. Veya adayların işletmenin mevcut çalışanları ile uyum içinde çalışıp çalışamayacakları gibi faktörler hakkında değerlendirmeler yapılır. Hemen her durumda, yeniden bilgi toplanması gerekir. 7

12 Dolayısıyla yukarıdaki adımları birbirinden ayrık, biri bitince öteki başlayan, sınırları net bir süreç olarak görmek yerine, kuş bakışı bir şema olarak görmek yerinde olur. Bir anlamda yukarıdaki şema, coğrafya derlerinde gördüğünüz, illerin sınırlarını gösteren siyasi haritalar gibi bir harita değildir. Aksine, bölgelerin sınırlarını gösteren iklim haritaları gibi haritalardır. Dikkat ettiyseniz, siyasi haritalarda illerin sınırları son derece girintili çıkıntılı, net ve belirgindir. Halbuki iklim bölgelerini birbirinden bu kadar netlikle ayırmak mümkün değildir. Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi arasındaki sınırın kuzeyi ile güneyi arasında iklim açısından büyük farklılıklar yoktur. Aslında bu kitabın diğer bölümlerindeki, hatta birçok ders kitabındaki şemaları bu şekilde değerlendirmeniz yerinde olur. Seçmek Şemamızın dördüncü adımı seçmektir. Tercih yapmak karar sürecinin en önemli adımıdır. Hatta birçok kişiye göre karar vermek tercih yapmaktan ibarettir. Diğer bütün adımlar karar sürecinin dışındadır. Yukarıdaki adımların karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı olmaları, birinden diğerine geçtikten sonra tekrar öncekine dönmenin gerekebilmesi gibi sebeplerle, biz, karar sürecinin bu şekilde beş adımdan oluştuğunu kabul ediyoruz. Seçmek, üçüncü adımda belirlenmiş olan seçenekler arasından, ilk adımda belirlenmiş olan amaca en uygun olanı tespit etmektir. Seçme sürecinde, seçenekler birbiri ile kıyaslanır ve amacı en çok tatmin eden seçenek tercih edilir. Ancak karar verme süreçlerinde nadiren seçenekleri açıkça önümüze koyar, her birini yansız bir tutumla değerlendirip, amaca uygunluklarını belirleriz. Normal şartlarda karar vericiler seçenekler arasından tercih yaparken, kişiliklerinden kaynaklanan farklı yaklaşımlar sergilerler. Bu anlamda karar vericileri dört ana grupta sınıflamak mümkündür. Sezgiciler- Detaylarla genellikle ilgilenmezler, büyük resmi kafalarında canlandırmaya çalışırlar. Sezgilerine güvenirler. Önlerindeki matematiksel veriler sezgisel olarak yaptıkları tercih ile çok çelişmiyorsa, sezgilere güvenmeyi tercih ederler. Örneğin yön levhalarının olmadığı bir kavşağa geldiğinizi, önünüzdeki üç istikametten birini tercih etmek zorunda olduğunuzu varsayalım. Sezgiciler haritayı kafalarında canlandırdıktan sonra, güneşe bakarak yönlerini belirleyip tercih yaparlar. Diyelim ki tercih ettikleri yolda birkaç kilometre yol aldıktan sonra bir kilometre levhası gördüklerinde, eğer ulaşmak istedikleri yer levhada, beklediklerinden çok uzak görünmüyorsa, tercihlerinden şüphe etmezler. Mantıkçılar- Genellikle detaylarla ilgilenirler. Seçenekleri birbiriyle kıyaslamak için olabildiği ölçüde objektif faktörler bulmaya gayret ederler. Elde ettikleri bilgileri duygusal ve insani faktörlerden arıtmak için çaba harcarlar. Örneğin arkadaşlarını ağırlamak için üç restorandan birini tercih etmek durumundaysa, kendisinin duygusal yaklaşımını bile devre dışı bırakmaya çalışır, restoranları ulaşım kolaylıkları, fiyatları gibi faktörlerle kıyaslamaya çalışırlar. Duygusallar- Analitik davranmazlar. Yani problemi parçalarına ayırmaz, bir bütün olarak değerlendirmeyi tercih ederler. Kendilerinin ve başkalarının sevdiklerini/sevmediklerini hesaba katarlar. Onlar bir restoran tercih edecekleri zaman, restoran hakkındaki detay bilgilerin hiç önemi yoktur, misafir edeceği arkadaşlarının hangisini daha çok sevdiği, hangisinde rahat ettikleri önem kazanır. Duyucular- Gerçekliği dikkate alırlar. Duyu organlarıyla elde ettikleri bilgileri, başka yollardan elde edilen bilgilerden daha çok önemserler. Gördüklerini, işittiklerini, kitaplarda yazılanlardan daha kıymetli bulurlar. Görüldüğü gibi, seçme konusunda hepimiz aynı davranmayız. Benzer şartlarda farklı insanların farklı tercihlerde bulunması da, zaten, hepimizin farklı kıstaslarla davrandığının delilidir. Uygulamak Uygulama belki karar verme sürecinin dışında olan, onun bir sonucu olan bir aşama olarak değerlendirilebilir. Ancak uygulama aşamasında da sıklıkla diğer aşamalara geri dönüşler yaşanabilir. Uygulama aşamasında, yaptığımız tercihin beklediğimiz sonuçlara yol açmadığını görüp, yaptığımız seçimi yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir. 8

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Analiz Cilt 2 Ünite 8-14 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1082 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 600

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Lineer Cebir Ünite 6. 7. 8. 9. 10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1074 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İşgücü Planlama ve Seçme Yerleştirme

İşgücü Planlama ve Seçme Yerleştirme İşgücü Planlama ve Seçme Yerleştirme 1 Barış, 2012 İK Planlaması İK Planlaması Planlama, Yönetim işinin birinci ve en önemli aşamasıdır. Plan=Kararlar Toplamıdır. Sonuç Plan, bugünden gelecekte nereye

Detaylı

VELİLER İÇİN. TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu

VELİLER İÇİN. TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu VELİLER İÇİN TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu 1 2 Veliler TÜBİTAK için Bilim Fuarları Kılavuzu 3 Değerli Veliler, TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

İŞLETMELERDE BİLİŞM SİSTEMLERİ (EMBA523) Yazar: Prof.Dr. Orhan TORKUL S1

İŞLETMELERDE BİLİŞM SİSTEMLERİ (EMBA523) Yazar: Prof.Dr. Orhan TORKUL S1 İŞLETMELERDE BİLİŞM SİSTEMLERİ (EMBA523) Yazar: Prof.Dr. Orhan TORKUL S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır.

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır. BEN BĐR YAŞAM KOÇUYUM 7.SEANS Koçluk ve danışmanlık Bazen öyle zamanlar olur ki danışanlarınızın koçluk hizmetinin sınırları içinde olmayan problemlerine yardım etme durumunda kalırsınız. Böyle zamanlarda

Detaylı

info@ph1istanbul.com

info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com DİJİTAL DÜNYA YA DAİR NE VARSA.. Mevcut Durum Analizi Algı Yönetimi Sürdürülebilir İlişkiler Hedef Kitle Analizi Dijital Strateji Kurulumu Marka Konumlandırma Rakip

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

Mağazanızın içinde olduğu AVM ve AVM deki konumu ne kadar doğru?

Mağazanızın içinde olduğu AVM ve AVM deki konumu ne kadar doğru? Mağazanızın içinde olduğu AVM ve AVM deki konumu ne kadar doğru? Paranın icadından AVM lere Ticaret, insanlık tarihi kadar eskidir, yalnızca araçlar değişmiştir. Kullanılan araçlarla beraber, ticaretin

Detaylı

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU AMAÇ ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU Bu doküman 2015-16 pamuk üretimi sezonunda IPUD ile birlikte çalışarak Türkiye de Better Cotton üretimi gerçekleştirmek isteyen kurumlar

Detaylı

Kitap okuma. Okula hazırlık. Kişisel bakım. Müzik dinleme. Saatler Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma Cmts. Pazar

Kitap okuma. Okula hazırlık. Kişisel bakım. Müzik dinleme. Saatler Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma Cmts. Pazar calisma kagidi 50 Gün boyunca yapabileceğiniz etkinlikleri öncelik ve önem sırasına göre numaralandırarak sıralayınız. Aşağıdaki tabloyu doldurarak haftalık ve günlük çalışma planınızı hazırlayınız. Ders

Detaylı

Müşteri Deneyimi Programları

Müşteri Deneyimi Programları Müşteri Deneyimi Programları Müşteri Deneyimi Yaklaşımı/ Giriş Müşteri odaklılık, ürünlerin aynılaşmasının hızla yaşandığı günümüz piyasalarında en güvenilir farklılaşma modelidir. Klasik olarak şirketler

Detaylı

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS YE NASIL ÇALIŞMALIYIZ KPSS YE NASIL ÇALIŞILIR? Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS Matematik Dersine Nasıl Çalışılır MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA YOLLARI 1-Matematik Dersi çalışmaya başlamadan önce her

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

Neden İşletme Kurarız?

Neden İşletme Kurarız? 1 Neden İşletme Kurarız? Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir?

Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir? Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir? Üniversite eğitimi almak için Amerika gerçekten de çok iyi bir seçimdir. Amerikan Üniversiteleri dünyaca tanınmış bir kaliteye sahip olmakla beraber dünyadaki

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA. Araştırma Sorusu Oluşturma

KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA. Araştırma Sorusu Oluşturma KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA Hatırlayalım! Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Örneğin; okulumuzdaki öğrencilere en sevdikleri dersi, meyveyi, rengi vb.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

LİSE REHBERLİK SERVİSİ

LİSE REHBERLİK SERVİSİ LİSE REHBERLİK SERVİSİ Verimli Ders Çalışma Ders çalışma konusunda bir çoğunuz da çeşitli şikayetler vardır. Bir kısmınız ders çalışmaya başlamakta güçlük çekerken Bir kısmınız çalışma esnasında derse

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı?

Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı? Online Mobilya Alıverişi Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı? Internetten mobilya almak isteyenlere, önemli ipuçları! 1 Mobilyayı daha ucuza ve yorulmadan almak Ekonomik fiyat Yorulmadan alışveriş

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları Nesrin Tan AKBULUT Elif Eda Balkaş ERDOĞAN 1 Yayın No : 1840 İletişim Dizisi : 39 1. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL ISBN 978-975

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I.GENEL BİLGİ Avrupa Yükseköğretim Alanı nı oluşturmak ve bu kapsamda Avrupa boyutunda yükseköğretim kurumlarının yeniden

Detaylı

Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır.

Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır. İİş Hayattıında İİlliişkii ve İİlliişkii Yönettiimiiniin Arrttan Önemii ZZeyynnep TTuur ra vve Mehhmet t SSoyyer r Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır.

Detaylı

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın.

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın. İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI REPX ile verinize değer katın. Anahtar Kelimeler WEB Tabanlı İş Zekâsı Çevik Raporlama Liste Rapor Pivot Tablo Dashboard Tepe/Detay Rapor Pasta Grafik Çubuk Grafik Çizgi

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Güçlü olan hayatta kalır: Başarılı inşaat mühendislerinin değişen zamana ayak uydurmasının 3 yolu

Güçlü olan hayatta kalır: Başarılı inşaat mühendislerinin değişen zamana ayak uydurmasının 3 yolu Güçlü olan hayatta kalır: Başarılı inşaat mühendislerinin değişen zamana ayak uydurmasının 3 yolu Belirsiz bir ekonominin son derece rekabetçi manzarasını yeni teknolojilerin patlamasıyla birleştirin.

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir. MESLEK SEÇİMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

"Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir." (Kızılderili Atasözü)

Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir. (Kızılderili Atasözü) Observor hakkında 1 "Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir." (Kızılderili Atasözü) 2 Derinlemesine müşteri yolculuğu gözlemi Observor, mevcut ve potansiyel müşterilerinizin

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

www.gelisenbeyin.net / gelişime dair ne varsa... 1

www.gelisenbeyin.net / gelişime dair ne varsa... 1 www.gelisenbeyin.net / gelişime dair ne varsa... 1 Sorunlar: Sorunu Araştırma-Tanımlama ve Çözümü Tartışma Olası Çözümler: Belirlenen Çözüm: N t: Bu formda ürüne yönelik tasarım etkinliklerinde ki gözlemlerinizi,

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Bilgi pazarındaki sert rekabet ortamı pazarlama araştırması endüstrisinin müşterilerin bilgi ihtiyaçlarına daha fazla yoğunlaşmasını gerektiriyor.

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ

BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ 2012 Tüm hakları PozitifIK ya aittir. İzinsiz kullanılamaz. PİK - GENEL YETENEK TESTİ Bireyin sözel, sayısal ve soyut kavramları anlama, değerlendirme ve problem çözme

Detaylı

BAŞARIYA GİDEN 20 ADIM

BAŞARIYA GİDEN 20 ADIM BAŞARIYA GİDEN 20 ADIM 1. Herbalife Başvurunuzu Tamamlayın Herbalife Üye Paketi (HMP) Üye Başvuru Formu Kullanılacak Ürünler Basılı Malzeme & DVD %25 Başlangıç İndirimi* 2. Ürün Broşürünü İnceleyin Herbalife

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler.

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için Artegra yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Master Tanıtım Sunumu

Master Tanıtım Sunumu Master İstanbul, 08/09/2015 INNOTE NEDiR? INNOTE NASIL ÇALISIR? NEDEN INNOTE? INNOTE ÖZELLiKLERi? INNOTE EKRAN GÖRÜNTÜLERi INNOTE NEDiR? Web tabanlı online bir sistemdir. Fikir yönetiminin daha hızlı

Detaylı