İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI"

Transkript

1 İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İnternet Programcılığı PHP Ders Notları - II

2 PHP ile Nesnelerin Kullanımı PHP 5'te Nesnelere Giriş Profesyonelce kod oluşturmak için OOP* mantığına dayanan programlar oluşturmak için nesnelerden yararlanmamız gerekir. Bir çok web programcısı kendini profesyonel addettiği halde HTML kodları içerisine dağınık bir şekilde kod yazmaktadır. Böyle olunca da oluşturulan programlardan hız beklemememiz gerekir. PHP 4'te OOP mantığı için nesneler olmakla beraber, pek gelişmiş argümanlar olduğu söylenemezdi. PHP 5 le gelen en büyük yenilik nesnelerde görülmektedir. PHP 5'te oluşturulacak nesneler JAVA tabanına dayandırılarak, program mantığı geliştirilmiştir. Nesne yönelimli (Object-Oriented) programlama icat edildiğinde geleneksel programlamaya aşina olanlar önce tereddüt ettiler; sonra bunun ne harika bir teknik olduğunu gördüler ve nesnelerden vazgeçemez oldular. Kabaca tanımlarsak nesne, kendi değişkenleri ve icra edeceği komutlardan oluşan fonksiyonları ile bir bütündür. Nesneyi bir kere tanımladıktan sonra istediğimiz kadar örneğini oluşturabiliriz. Bir nesnenin yapacağı işten, o nesnenin metodu diye söz ederiz. Bu açıdan bakarsanız programlarımızda nesneler sadece metotları için işe yarar. Bir nesne, aslında bilgisayarın hafızasında ayrılmış bir alandan başka bir şey değildir. Nesne tabanlı yazılmış PHP kodunda süreç şu şekilde gelişir: Dosyanın okunması, nesnelerin oluşturulması, nesnelerin çeşitli özelliklerinin değiştirilmesi, nesnenin ekrana gönderilmesi, işlemin bitirilmesi, nesnenin yok edilmesi. Bu süreçte yer alan nesne oluşturma ve nesnenin çeşitli özelliklerinin değiştirilmesi adımları, tamamen bellekte gerçekleşen işlemlerdir. Nesne yönelimli yazılımlar, ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere birbiriyle etkileşim içinde olan nitelikleri ve işlemleri olan bir nesneler kümesi olarak tasarlanır ve oluşturulur. Nitelikler, nesneyle ilgili özellik veya değişkenlerdir. İşlemler ise nesnenin kendini değiştirmek veya haricî bir etki sağlamak amacıyla gerçekleştirebileceği metot, eylem veya fonksiyonlardır. Nesneler, sınıflar hâlinde gruplanabilir. Sınıflar (class) tek tek birbirinden farklı olabilen, ama bazı ortak noktaları olan bir nesneler kümesini temsil eder. Bir sınıf tümü aynı şekilde davranan birbirinin aynı işlemlere ve aynı şeyleri temsil eden birbirinin aynı niteliklere sahip nesneler içerir. Ancak bu niteliklerin değerleri, nesneden nesneye değişebilir. Bir web projesi, hyperlink (köprü) içeren sayfalardan karmaşık uygulamalara doğru giden bir evrim izler. İletişim kutuları, pencereler veya dinamik oluşturulmuş HTML sayfaları yoluyla temsil edilebilen karmaşık uygulamalar, geliştirme metodolojisi üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünülmeyi gerektirir. Nesne yönelimli yaklaşım ise size projelerinizdeki karmaşıklıkla başa çıkabilme, kodların yeniden kullanılabilirliğini artırma 2

3 ve böylece kontrol maliyetini en aza indirebilme imkânını sunar. Nesne kullanmanın avantajı nedir? Bir proje tasarlayalım kafamızda. Bu projemizde 4 adet buton, 12 adet metin kutusu olsun. Böyle bir projeyi nesne kullanmadan yapmamız durumunda buton oluşturmak için aynı kodları sadece birkaç değişiklik dışında 4 kez, metin kutusu oluşturmak için ise 12 kere yazmamız gerekirdi. Bu da hem kodu uzatır, anlaşılmasını zorlaştırır, hem de denetimi zorlaştırır. Halbuki nesne oluştursaydık bu kodları 1 defa yazıp her yeni nesne için birkaç değişiklik yapacaktık. Örneğin birinin rengi için nesneye ait renk değişkenine 4 (mesela kırmızı), diğerininkine 1 (mesela mavi) atamak yeterli olacaktı. Tabi Php için düşünürsek buton ve metin kutusu zaten HTML form bileşenleri olarak var. Ve bunlarda bir nesne. Şimdi bu nesnelerin olmadıklarını sizin her seferinde bu nesneler için kodlar yazdığınızı düşünün. Bu iş oldukça zahmetli olurdu! Bu zaten var olduğu için nesneyi başka amaçlar için kullanacağız. Örneğin veritabanı işlemleri için. Örneğin bir proje içinde birbiriyle aynı özellikleri fakat farklı değerleri taşıması gereken durumlar için. Örneğin; Bir sayfası yaptınız. Mail nesnesi oluşturabiliriz. Bu nesne için; Maili gönderenin adı, mail adresi, Alıcının adı, mail adresi için değişkenler, adresleri denetlemek, maili göndermek, maili veritabanına kaydetmek ve hatta adresi adres defterine kaydetmek için birer fonksiyon hazırlayabiliriz. Böylece her mail ile ilgili işlemler için tekrar takrar kod yazmak yerine bu nesnemizi kullanabiliriz. Başka bir örnek; Veritabanına bağlanmak ve üzerinde bazı işlemleri yapmak için kullanabileceğimiz bir nesne tasarlayabiliriz. Bu nesne içinde bağlanacağımız veritabanının adresi (localhost vb ), kullanıcı adı, şifresi, veritabanı türü (mysql, postgresql, MsSql, Access vb..), sql (sql kodu) değişkenleri; bağlan, bağlantıyı kapat, sorgula, listele gibi fonksiyonlar olabilir. Böyle bir nesne ile işimiz bazı noktalarda çok kolay olurdu. Nesne programlama ve kullanma başta sıkıcı gelebilir. Ama bu mantığı iyi kavrayan bir kişinin bundan vazgeçmesi artık kolay değildir. Sınıf ve Nesne Tanımlama Her nesne aslında bir türün örneğidir. Nesneler, türlerin özelliklerinin değiştirilmesinden oluşur. Türler, sadece nesnelerin genel özelliklerinden bahseder. Nesneler, türden alınan birer örnektir, genel türün özelliklerini taşımakla birlikte bazı şeylerde farklılıklar gösterebilirler. Tablo türünden bir örnek nesne hazırlandığında zemin rengi, satır-sütun sayıları, başlık ve açıklama bilgileri farklı olabilir. PHP de en küçük sınıf tanımı, aşağıdaki gibidir: 3

4 class tablo1 { -----} Kullanışlı olabilmeleri için sınıfların niteliklere ve işlemlere ihtiyacı vardır. Var anahtar sözcüğünü kullanarak bir sınıf tanımı içinde değişkenler tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlarda degisken1, degisken2 adında iki niteliği olan, tablo1 isminde bir sınıf oluşturulmaktadır. class tablo1 { var $degisken1; var $degisken2; } Aşağıdaki yapıyı incelediğimizde; nesne içerisinde kullanacağımız değişkenler var deyimiyle tanımlanırlar. Bu değişkenlere nesne içerisinden değer atanabilir. Aynı şekilde program içerisinden de değer atanabilir. İşlevler function deyimi ile tanımlanırlar ve yapmaları gereken işlemler { } arasında yazılır. class nesneadi { var $degisken1; var $degisken2; function islev1() { kodlar } function islev2($param1,$param2) { kodlar } } Örnek) <?php 4

5 5

6 ?> Çıktı: Sayın Dursun ÇAKIR sitemize hoşgeldiniz. Kullanıcı Adı : dursun_cakir Giriş Zamanı : :13 Yetki Türü : Yönetici Program içerisinde dikkatinizi çekebilecek bir deyim var. $this deyimi içinde bulunduğumuz nesneyi işaret eder. Bu deyimi nesne içerisinde yine aynı nesneye ait bir özelliğe ve işleve ulaşmak (değer atamak veya değerini almak) istediğimizde kullanırız. Bu kodu incelediğinizde bir nesnenin nasıl oluşturulduğunu hemen hemen anlamışsı nızdır. Program kodlarını açıklayacak olursak: class deyimiyle bir nesne yazmak istediğimizi belirtiyoruz. Bu nesnemize isim olarak uye adını veriyoruz ve { ile nesnemizin özelliklerini (değişkenler) ve metodlarını (işlevfonksiyon) yazmaya başlıyoruz. Nesnemizin özelliklerini var deyimiyle tanımlamaya başlıyoruz. $adi, $takmaadi, $girissaati, $giristarihi, $yetki olmak üzere beş adet özellik ve ad($isim), takmaad($nick), giriszaman($tarih, $saat), yetki($yetkituru), yetkiyaz() olmak üzere beş adet metod tanımladık. Metodların fonksiyon (işlev) olduklarına değinmiştik. Buradaki yapılarına baktığımızda daha önce anlattığımız fonksiyon konusunda gördüğümüz yapının aynı olduğunu görüyoruz. Nesneyi } ile bitiriyoruz. Böylece nesnemiz hazırlanmış oldu. Şimdi bu nesneyi nasıl kullanacağımızı görelim. Bir nesneyi kullanabilmeniz için o nesneyi öncelikle oluşturmak (tabiri caizse yaratmak) gereklidir. Yani nesneyi hafızaya almak gerekir. Bu işlemi new komutuyla yaparız. $nesne = new nesneadi; şeklinde yazarak $nesne değişkenini nesneadi ile belirttiğimiz nesne türünde hafızada oluşturur. Artık biz $nesne değişkenini kullanarak nesneadi ile belirttiğimiz nesneye ulaşabiliriz. Buradan çıkarmamız gereken sonuç; nesneler alt alanları bir veri türüdür. Dolayısıyla bir nesneyi kullanabilmeniz için o nesnenin tipinde olan bir değişkene atamanız gerekmektedir. Böylece aynı nesneden farklı değişken isimlerinde birden fazla oluşturabiliriz. Zaten 6

7 nesnenin amaçlarından biri de budur. Bir nesnenin özelliklerine ve işlevlerine ulaşmak için nesne değişkeninden sonra (tire) ve > (büyüktür) işaretleri getirilir. Daha sonra ulaşılmak istenen değişken veya işlevin adını (başında $ olmadan) yazarız ($nesne->degisken1;). PHP4 ile PHP5 Arasındaki Faklılıklar PHP4 ile PHP5 arasında, nesneler konusunda bazı faklılıklar vardır. Bu faklılıkları daha iyi kavrayabilmek için PHP5 standartlarında bir örnek verelim: Bu örneği incelediğimizde fonksiyonların başına Public ifadesinin getirildiğini görüyoruz. Nesne değişkeni oluştururken Var ifadesi yerine Private ifadesi kullanılmıştır. Bunlar PHP5 'in getirdiği yeniliklerdir. Niteliklerimize vefonksiyonlarımıza private, protected ve public şeklinde erişim sınırı koyabiliyoruz: 7

8 Private : Nitelik yada fonksiyona(işlemlere) erişimin sadece sınıfın içinden yapılabileceği anlamına gelir. Kalıtım vasıtasıyla dahi ulaşılamaz. Protected : Nitelik veya fonksiyonlara(işlemlere) erişimin sadece sınıfın içerisinden yapılabileceğini gösterir. Kalıtım yoluyla altsınıflardan ulaşılabilir. Public : PHP4 teki var gibi düşünebilirsiniz. Belirtmediğiniz sürece varsayılan seçenek public tir. Peki bunlar ne işe yararlar!? nitelik ve işlemlerin dolayısıyla sınıfın güvenlik içinde çalışmasını sağlarlar. PHP5 ile gelmiş olan bir fonksiyon vardır. construct() Nedir, ne işe yarar? constuct bir yapılandırıcıdır. Nesne oluşturulurken çağrılır ve belirten işlemi yaparlar (niteliklere başlangıç değeri vermek gibi).geriye dönük uyumluluk çerçevesinde PHP construct özel işlemcisini bulamazsa 'sınıfla aynı adı' taşıyan bir fonksiyon arar. Buda PHP4 te kullanılan yapılandırıcıdır. Private olan bir niteliğe, fonksiyona(işleme) yapacağımız bir müdahale sınıf içerisinde set() kullanmadığımız sürece hata mesajı ile dönecektir : Nesnelerle Doğum Tarihi Kontrolü yas_kontrol.php 8

9 yas_kontrol_index.php Bu örnekte nesnelerin çağrılma yöntemi PHP4'teki gibidir. $nesne->tarih($tarih); PHP5'te nesne çağırmak için farklı bir yazım biçimi kullanılmaktadır. $nesne::tarih($tarih); Karar Kontrol Mekanizması 9

10 PHP4'te tüm olasılıklar mantıksal denetlemelerle gerçekleştirilmektedir. PHP5'te karar kontrol mekanizmasında yeniliğe gidilmiştir. PHP geliştiricileri PHP ile Java dilini birbirine yakınlaştırmak için PHP çerisinde Java'da kullanılan karar kontrol mekanizmasına benzeyen bir mekanizma katmışlardır. try { // Karar kontrolü } catch (Hata olgusu) { // Hata olduğu taktirde yapılacak işlem } Örnek) PHP'de Otomatik Çalıştırılan Fonksiyon ( construct ) PHP5 ile gelen bir özelliktir. Bu fonksiyon bir sınıf nesnesi çalıştırıldığına otomatik olarak çağrılır. 10

11 Nesnelerde Kullanılan Metotlar: PHP5 ile nesnelerde kullanılmak üzere değişik metotlar getirilmiştir. Bu metotlar programcılara nesne tabanlı çalışmada kolaylıklar sağlamaktadır destruct Bu metot bir nesnede en son işlemin yapılacağı fonksiyon olarak görev yapar. Mesela database bağlantısı yaptığınız bir nesnede, işlemlerinizi bitirdiğinizde veritabanıyla olan tüm bağlantınızı kesecek olan komutları bu fonksiyon içerisine yerleştirebilirsiniz. Yalnız bu fonksiyonun otomatik olarak çalışabilmesi için nesnenizi öldüren unset komutunu kullanmanız gerekir. Örnek) 11

12 call Bu metot, nesne içerisinde olmayan yanlış isimdeki bir fonksiyon çağrıldığında otomatik olarak devreye girer. Hata kontrol mekanizması olarak kullanılabilir. Örnek)

13 get() ve set() Bu fonksiyonlar yardımı ile kullanılan bir nesne içerisinde tanımlı olmayan bir değişkene metod değer atamada hatalar engellenebilir. Bir Class'ın içerisinde neler olduğunu bilmeksizin yanlış bir metod çağrıldığında PHP4'te tüm kod kütüphanesi hata verir. PHP5 ile gelen bu fonksiyonlar yardımıyla, hatalı bir metod çağrıldığında sistemde tanımlanan fonksiyonlar devreye girerek sistem entegrasyonunda bütünlük sağlanmış olur. Örnek) Yukarıdaki örnekte nesnemizi çağırıp i adında metodu çağırdığımızda get fonksiyonu otomatik olarak devreye girmektedir. İkinci nesne çağırmada ise fon adındaki metoda değer gönderildiğinde bu sefer set fonksiyonu otomatik olarak devreye girmektedir tostring() Echo veya Print fonksiyonları ile kullanılan bir fonksiyondur. Echo veya Print ile kullanılmadığı zaman tek başına bir anlam ifade etmez. Echo veya Print ile kullanıldığı an _tostring() metodu sınıf içinden çağırılır. Örnek) 13

14 Nesneyi çağırmak için parantez içerisinde isim girip direk nesneyi yüklediğimiz değişken çağırıldığında tostring metodu devreye girip, fonksiyonda tanımlı komutlar icra edilir. Çıktı: İsmet Aktar clone() Bir nesnenin bütün özelliklerinin aynen kopyalanmasını sağlar. Ayrıca nesne içerisinde tanımlı değişkenlerde yüklü olan değerlere dışardan veri gönderebilme olanağını bizlere sunmaktadır. Clone anahtar sözcüğü kullanılarak bir nesneye ait kopya yaratılabilir. Bunun için sınıf içerisinde clone() metodu kullanılır. clone() metodu tek başına çağrılmaz. Sınıfın nesnelerini Clone anahtar sözcüğünü kullanarak klonlamak istenildiğinde clone() metodu kendiliğinden devreye girmektedir. Örnek1) 14

15 Çıktı: Bu yazı dosyanın içindedir. Bu yazı dosyanın içindedir. Örnek2) 15

16 Nesneyi çağırıp nesne içerisinde yer alan verileri print_r komutu ile dizi değişkeni olarak listelediğimizde aşağıdaki çıktı oluşacaktır: Matematik Fonksiyonları Sayıları yuvarlayan fonksiyonlar: floor(), ceil(), round() echo floor(12.456) Noktadan sonrasını dikkate almaz. Sonuç:12 echo ceil(12.456) Bir üste yuvarlar. Sonuç:13 echo round(12.656) Noktadan sonraki sayı 5 ve üstü ise tam sayıya çevirir, değilse bir alt sayıya çevirir. Sonuç:13 Trigonometri fonksiyonlar: cos(), sin (), tan(), acos(), asin(), atan() echo cos(30) Sonuç: Dönüştürücü fonksiyonlar: bindec(), decbin(), dechex(),hexdec() Rastgele sayı üreten fonksiyonlar: mt_srand(), mt_rand(), srand(), rand() mt_srand((double)microtime()* ); echo mt_rand(); Sonuç: srand((double)microtime()* ); echo rand(); Sonuç:

17 sqrt() : Karekök exp() : Exporansiyel pow() : Bir sayının üstü log() : logaritma abs() : Mutlak değer log10() : 10 tabanında logaritma pi() : Pi sayısı min() : En küçük sayı max() : En büyük sayı HTTP Protokolleri ve Cookie(Çerez) 'ler Cookie(Çerez) 'ler Cookie'ler bir web sayfasına gelen kullanıcıyı, siteyi bir daha ziyaret etmesi halinde tanıyabilmesi için otomatik olarak web sayfalarından ziyaretçinin bilgisayarına atılan metin dosyalarıdır. Bu metin dosyları Win95/98/Me sistemlerinde C:\Windows\Cokies, WinNT/2000/ XP/2003 sistemlerinde C:\Document and Settings\Kullanici\Cookies klasörlerinde tutulur. Cookie Oluşturmak ve Okumak Cookie oluşturmak için setcookie komutu kullanılır. Oluşturulan cookie'lere $_COOKİE dizi değişkeni vasıtasıyla ulaşabiliriz. setcookie(''isim'', ''değer'' [, zaman, ''dizin''] ) Cookie'nin ömrünü belirleyen zaman parametresi time() fonksiyonu ile saniye cinsinden belirlenir. Time() bulunduğumuz zamanı saniye cinsine çevirir. Ör) Yukarıdaki komut satırı ilk olarak çalıştırıldığında ekrana herhangi bir yazı gelmez. Sayfa güncellendiğinde karşımıza ismet aktar yazısı çıkar. Ör) Aşağıdaki örnekte oluşturulan Cookie'nin ömrü 10 dak. Olarak ayarlanmıştır. Bunun için time() fonksiyonuna 600 eklenir. ( 600 sn = 10 dak. ) 17

18 Örneğin Cookie'nin ömrünü 1 yıl olarak belirlemek istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() *24*365); Oluşturulan Cookie'ye dördüncü parametre olarak dizin eklenebilir. Örneğin Cookie'nin tüm web sayfasında kullanılmasını istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() , ''/''); Eğer oluşturacağımız Cookie'yi farklı bir dizinde kullanmak istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() , ''/farklı_dizin''); Bir Cookie'yi simek istersek ömrünü kısa tutarak silebiliriz: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() + 1 ); Cookie'ler Genelde Nerelerde Kullanılır? Cookie'ler başta anketler olmak üzere '' ankette oy kullanana bir ziyaretcinin birden fazla oy kullanmasını engellemek amacıyla'', sayaçlarda, üyelik sistemlerinde, bir kez açılmasını istediğimiz reklam ya da popup pencerelerinde kullanılır. Ancak unutmamız gereken bir şey var, o da kullanıcı eğer isterse Cookie'leri silebilir ya da devre dışı bırakabilir. Önbelleği Silmek Oluşturduğumuz web sayfasını bir kullanıcı ziyaret ettiğinde, tarayıcının özelliğinden kaynaklanarak; web sayfaları bir daha ziyaret edildiğinde sayfanın daha hızlı açılabilmesi için web sayfasının içeriği kullanıcının hardiskinde kaydolur. Maksimum güvenlik gerektiren web sayfalarında ''sanal alış-veriş, bankacılık siteleri v.b'' içeriğin kayıt edilmesinin engellenmesi gereklidir. Bu işlem PHP'nin http protokolleri ile yapılabilir. 18

19 Yukarıdaki komut satırlarını hafızaya alınmasını istemediğiniz dosyaların başına yazarsanız web sayfanızın içeriği kaydolmayacaktır. PHP'de HTTP protokolü ile yönlendirme PHP'de header fonksiyonunu kullanarak yönlendirme işlemleri yapabiliriz. Header fonksiyonu; en basit anlamda sunucu ( Web Server - Ör. : Apache ) ile istemci ( Browser - Ör. : Explorer ) arasındaki HTTP Protokolu üzerinde kontrolü sağlayan bir komuttur. Aşağıdaki verilen kod satırları, php 'nin header fonksiyonu ile kullanıcıya dosya.zip adında bir dosya gönderme işini yapmaktadır. Sonra header fonksiyonu içinde yer alan bilgilereden Content-type: application/zip Browser'ınızın ekranına çıkacak bilginin tipini belirleyerek, browser'ın ona göre davranması gerektiğini söyler. Şimdi de kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirme işlemine bakalım: PHP web server bulunanlarda, yönlendirme kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır. Fakat burada önemli olan husus bu kodu yazarken; <?php tagından sonra boşluk bırakmadan yazmamız gerekecektir. Eğer bunu yapmaz da boşluk bırakarak yazarsak netice itibariyle header hatası almamız mümkündür. Ya da header hatası almayı engellemek için ; Sayfamızın başına ; ob_start(); Sonuna da ; ob_flush(); yazmak olacaktır. 19

20 NOT: HTML kodlarıyla yönlendirme (her turlu web serverda çalışır) <meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.siteadi.xxxx/"> ASP ile yönlendirme (IIS web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır) <% Response.Redirect("http://www.siteAdi.xxxx/") %> CGI ile yönlendirme (CGI çalıştırabilen web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalısır) #/usr/bin/perl -w use strict; use CGI qw/tandard/; print redirect('http://www.siteadresi.com/') JavaScript kodlarıyla yönlendirme (her turlu web serverda çalışır) <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-//<![CDATA[ window.location.href= "http://www.siteadi.xxxx/" //]]> --> </script> JSP ile yönlendirme (JSP web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır) <% String redirecturl = "http://www.siteadi.xxxx/"; response.sendredirect(redirecturl); %> Örnek) Bu örnek localhost üzerinde çalışmaktadır. 20

21 HTTP ile Login (Authenticate) İşlemi Örnek) Bazı önemli HTTP değişkenleri

22 PHP'de Oturum Yönetimi (SESSION) session_start() : Oturumu başlatır. session_register('değişken_ismi') : Oturum değişkeni oluşturur. $_SESSION['değişken_ismi'] :Oturum değişkenine erişilir. session_destroy() : Açılmış bütün oturum bilgilerini sıfırlar unset() : Bu fonksiyon ile herhangi bir oturum geçersiz yapılır. unset($_session['count']) ; Örnek) 22

23 Örnek) Sayaç Uygulaması Örnek) Session ile Giriş(Login) İşlemi giris.php 23

24 24

25 index.php 25

26 26

27 PHP - MySql Bağlantısı ve İşlemler Kullanılan komutlar kısaca şunlardır: mysql_connect(): Bağlantı kurmak mysql_select_db() : Veritabanı seçer mysql_query ( ) : SQL sorgusu çalıştırılır mysql_num_field(): Dönen kayıttaki alan sayısını verir mysql_fetch_row(): Her çalıştığında sırayla bir tane kaydı(bir satır) alır. mysql_close(); Bağlantıyı kapatır Örnek) Değişik Bağlantı Yöntemleri: Ör1) mysql_connect( localhost, root, 1234 ) die ( Bağlantı Hata mesajı ); Ör2) 27

28 Örnek) Bir veritabanından verileri okuyup ekrana yazdırmak magaza isimli veritabanının içinde sepet isimli bir tablo olsun 28

29 Değişik Yöntemlerle Veri Listeleme PHP'de bir veritabanındaki verileri listelemenin bir çok yöntemi var. Önce bu iş için kullanılan komutlara bakalım: Komut mysql_fetch_array Açıklama mysql_fetch_row Üstteki komutla aynı görevi yapar mysql_fetch_assoc Tablodaki sütün adlarını index şeklinde belirterek verileri listeler mysql_fetch_object Veritabanı isimlerinin veya bir veritabanındaki tablo adlarını listeler mysql_result Tablodaki verileri teker teker listeler mysql_free_result işlevi, sorgu neticesinde gelen verilerin tutulduğu değişken göstericisine ayrılan belleği serbest bırakır. mysql_num_rows Tablodaki kayıt (satır) sayısını verir mysql_num_field Dönen kayıttaki alan sayısını verir mysql_field_name Tablodaki alan isimlerini verir Tablodaki sütun adlarını sıra numarasına göre okur 29

30 Örnek) Bu örnekte listeleme işlemi ilk önce mysql_fetch_object ile yapılmıştır Yukarıdaki örnekte, MySQL'e bağlandıktan sonra $sorgu değişkeninde mysql_query() komutu ile MySQL'e bir sorgu gönderilir. Daha sonra bu sorgudan dönen verileri elde etmek için mysql_fetch_object komutu ile veriler birer birer obje olarak okunup $oku değişkenine dizi değişkeni olarak aktarılır. 30

31 Aynı örnekte veriler mysql_fetch_array ile listelenecek olursa: Aynı örnekte veriler mysql_fetch_assoc ile listelenecek olursa: Aynı örnekte veriler mysql_num_rows ve mysql_result ile listelenecek olursa: 31

32 Tablodaki verilerin alan isimleriyle beraber listelenmesi: 32

33 PHP'de Grafik Fonksiyonları PHP'de grafik fonksiyonlarını kullanmak için php.ini dosyası içerisinde bulunan php_gd2.dll satırının açılması gerekiyor: ; extension = php_gd2.dll ImageCreate() Fonksiyonu: imagecreate(int x_boyutu, int y_boyutu) Şeklinde kullanılır. İstenilen boyutlarda bir grafik alt yapısı oluşturur. Ayrıca imagecolorallocate(), imagegif(), imagepng(), imagejpg(), imagebmp() fonksiyonları ile birlikte kullanılır. Ör) Imagecolorallocate() Fonksiyonu: imagecolorallocate(int image, int red, int green, int blue) Şeklinde kullanılır. Oluşturulacak resimde kullanılmak üzere RGB modunda renk belirler. Imagearc() Fonksiyonu: imagearc( kaynak, x_kenar, y_kenar, x_genişlik, y_yukseklik, yay_başlangıç, yay_bitiş, renk ) Şeklinde kullanılır ve belirlenen açıda yay veya daire çizer Ör) 33

34 Imagefill() Fonksiyonu: imagefill(int image, int x, int y, int color) Şeklinde kullanılır. Image ile belirtilen alanı color ile belirtilen renk ile doldurmaya yarar. Doldurulacak alanın koordinatları da belirlenir. Ör) Imageline() Fonksiyonu: imageline(int image, int x1, int y1, int x2, int y2, int color) Şeklinde kullanılır ve düz çizgi çizer. Ör) 34

35 Imagefilledrectangle() Fonksiyonu: imagefilledrectanle( int image, int x1, int y1, int x2, int y2, int color) Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyon x1, y1 ile x2,y2 koordinatları arasında içi dolu bir dikdörtgen çizer. Ör) Örnek: Siyah bir alan içerisinde çapraz çizgiler 35

36 Örnek : Kırmızı bir alan içerisinde iç içe geçmiş kareler ImageString() Fonksiyonu: imagestring(int image, int yazıtipi, int x, int y, string metin, int color) Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyon bir resim alanı içerisinde belirtilen metni belirtilen koordinatlara yazar. Ör) 36

37 Imagegettftext() Fonksiyonu: imagegettftext(int image, int size, int angle, int x, int y, int color, string fontfile, string text); Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyonla istenilen bir font dosyası kullanılarak bu fontun özelliklerine göre istenilen yazı Ya da yazılar hazırlanabilir. Ör) Örnek) 37

38 Örnek) Güvenlik kodu uygulaması resim.php 38

39 form.php 39

40 40

41 41

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları Php Programlama Dili İle MySQL Uygulamaları S.Çağlar Onur caglar.onur@tubitak.gov.tr İşlenecek Konular? Php Nedir? MySQL Nedir? Kullanılan Yazılımlar MySQL e Bağlanmak MySQL ile İlgili Bilgi Almak Veritabanlar

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1 ASP NEDİR?...

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

public static int Toplam int x, int y

public static int Toplam int x, int y static Kavramı 1 İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir. Metotlar ve alanlar static olarak tanımlanabilir.

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere her php komut satırı noktalı virgül (;) ile biter.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere her php komut satırı noktalı virgül (;) ile biter. PHP Kod Yapısı Basit PHP Kod Yapısı PHP Scriptleri ile başlar ve ile biter. PHP Kodlarımız bu aralığa yazılır. Ayrıca çoğu sunucu

Detaylı

PHP 1. Hafta 2.Sunum

PHP 1. Hafta 2.Sunum PHP 1. Hafta 2.Sunum Hello World Bu derste görülecekler WAMP ve PHP Hosting kavramı ve bizi neden ilgilendirmediği Domain ve localhost kavramları www klasörü İlk PHP kodunun

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 -

BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 - BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 - 4.1 İf Deyimi İnsan olarak kararlarımızı hemen hemen daima "bir şey öyle ise böyle, öyle değilse şöyle davranmak" üzere almaz mıyız? PHP programında if deyimi bunu sağlar.

Detaylı

MVC Kul anıcı Doğrulama ve Yetkilendirme MVC Filtreler Action Filter FilterAttribute IActionFilter FilterAttribute IActionFilter

MVC Kul anıcı Doğrulama ve Yetkilendirme MVC Filtreler Action Filter FilterAttribute IActionFilter FilterAttribute  IActionFilter MVC Kullanıcı Doğrulama ve Yetkilendirme MVC projesinde kullanıcıların oturum açmasının sağlanması ve sadece yetkili oldukları action metotlara erişebilmelerini anlatan bir örnek uygulama gerçekleştirilecektir.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance public class Test { // çalışır İnsan insan = new Çiçekçi();

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Etiketletleri(Tags) Üst Düzey Programlama-ders06/ 1 Kişiye Özel JSP Etiketleri JSP Etiketleri, JSP sayfasında yazılan Java script leri yerine kullanılabilen HTML etiketleri yapısına

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

16. Kesit ve Cephe Aracı

16. Kesit ve Cephe Aracı 16. Kesit ve Cephe Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Kesit/cephe bilgi kutusu ile çalışmak Kesit/cephe oluşturmak Kesit/cephe geçerli ayarlarıyla çalışmak Kesit/cephelere erişmek ve değiştirmek Kesit/cephelerin

Detaylı

İsimler ve Kapsam. 24 Şubat 2011. Programlama Dilleri - Pamukkale Üniversitesi 1

İsimler ve Kapsam. 24 Şubat 2011. Programlama Dilleri - Pamukkale Üniversitesi 1 İsimler ve Kapsam Tanım: Bir değişkenin kapsamı (scope) değişkenin görülebilir olduğu komutların alanıdır. Görülebilir olduğu alan, bir komut içinde belirlenen değerle kullanılabildiği alandır. Tanım:

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DEPOLAMA SINIFLARI DEĞİŞKEN MENZİLLERİ YİNELEMELİ FONKSİYONLAR Depolama Sınıfları Tanıtıcılar için şu ana kadar görülmüş olan özellikler: Ad Tip Boyut Değer Bunlara ilave

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti.

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti. Çağrı Takip Sistemi Bilin Çağrı Takip Sistemi ne, Internet Explorer adres sahasına http://www.bilin.com yazarak ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada Çağrı Sistemine girebilmeniz için gerekli olan Kullanıcı

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir.

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir. ROUNDCUBE FİLTRELER Roundcube e-posta sisteminde tatil mesajı, otomatik cevaplama ayarlamalarını yapabileceğiniz, gönderici / alıcı / konu ve postalara dayalı seçenekler ile filtre oluşturabileceğiniz

Detaylı

API geliştiricileri. Web server ile yapılan entegrasyonun neticeleri. API Dokumantasyonu

API geliştiricileri. Web server ile yapılan entegrasyonun neticeleri. API Dokumantasyonu API geliştiricileri Open API serverınızın tüm kontrolünü, groupware erişim izini, kullanıcı ve domain yonetimi, server ayarları, tasarlanma, istatistikler ve daha fazlasına bu script programı ile erişebilirsiniz.

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II 0 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 PHP İle Web Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 PHP Kodlama Standartları 5 Bölüm 3 PHP Değişken Kullanımı 17 Bölüm 4 IF Yapısı 32 Bölüm 5 Döngüler ve Diziler 64 1 BÖLÜM 1 PHP İLE WEB PROGRAMLAMAYA

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BG-412 4/1 2+2+0 2+2 6 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM 2014) //Class (Sınıf) // Sınıf (class) soyut veri tipidir. // Nesne (object) sınıfın somutlaşan bir cismidir. // static : nesnesi oluşturulmaz.

Detaylı

C# ile e-posta Göndermek

C# ile e-posta Göndermek Kemal Demir http://kemal.csharpturk.net kemal@csharpturk.net C# ile e-posta Göndermek 25.12.2006 Web sitemizin üyelerine ya da adreslerini bir yerde biriktirdiğimiz arkadaşlarımıza toplu olarak eposta

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET TEMELLERİ Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nasıl Çalışır? Sunucu istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

PHP Günleri 2013#1. mysql_* Fonksiyonları Ömrünü Doldurmak Üzere. Peki Şimdi Ne Olacak? Özgür Yazılım A.Ş. www.ozguryazilim.com.tr

PHP Günleri 2013#1. mysql_* Fonksiyonları Ömrünü Doldurmak Üzere. Peki Şimdi Ne Olacak? Özgür Yazılım A.Ş. www.ozguryazilim.com.tr PHP Günleri 2013#1 mysql_* Fonksiyonları Ömrünü Doldurmak Üzere. Peki Şimdi Ne Olacak? Adil İlhan Yazılım Geliştirici @adil_ilhan www.adililhan.com adil.ilhan@ozguryazilim.com.tr PHP ve MySQL Bitirim İkili

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

Hafta 13 Fonksiyonlar

Hafta 13 Fonksiyonlar BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 13 Fonksiyonlar Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Fonksiyonlar Fonksiyonlar C de modüller Programlar kullanıcı tanımlı fonksiyonları ve kütüphane fonksiyonlarını birlikte kullanırlar.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58;

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58; BTEP212 Java DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Lab7 bazen bir metodun içinde o metodun ait olduğu sınıftan yaratılacak nesneyi veya o nesnenin bir alt

Detaylı

Analiz Raporu. Projenin amacının, konusunun, işlevinin ne olacağı, hangi yazılımlar kullanılacak gibi parametrelerin belirlenmesi.

Analiz Raporu. Projenin amacının, konusunun, işlevinin ne olacağı, hangi yazılımlar kullanılacak gibi parametrelerin belirlenmesi. Grup İsmi Analiz Raporu Hüsna GÖÇER Merve SEYHAN Kısa Özet Projemiz Personel Takip Sistemi dir. Giriş ekranında iki tane ayrı kullanıcı girişi bulunmaktadır. Birincisi personel girişi, ikincisi yönetici

Detaylı

7. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

7. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 7. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler 2.13 TARİH VE SAAT... 3 3. VERİ

Detaylı

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır.

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Ders İçeriği An introduction to Object-oriented programming with Java Third Edition Update Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Nesneye Yönelik Öğr.

Detaylı

Ç NDEK LER 1 PHP 6 1 PHP Nedir? 1 PHP nin Tarihi 2 PHP nin Avantajlar 4 PHP nin Dezavantajlar 4 PHP nin Çal flma Mant 6 PHP nin Çal flma Aral 8 PHP

Ç NDEK LER 1 PHP 6 1 PHP Nedir? 1 PHP nin Tarihi 2 PHP nin Avantajlar 4 PHP nin Dezavantajlar 4 PHP nin Çal flma Mant 6 PHP nin Çal flma Aral 8 PHP +PHP 6-icindekiler 5/10/11 12:08 PM Page ix Ç NDEK LER 1 PHP 6 1 PHP Nedir? 1 PHP nin Tarihi 2 PHP nin Avantajlar 4 PHP nin Dezavantajlar 4 PHP nin Çal flma Mant 6 PHP nin Çal flma Aral 8 PHP nin Yap Tafl

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

PHP 1. Hafta 1. Sunum

PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP101: PHP nedir? Bu dersten sonra bilecekleriniz PHP nedir? PHP ye neden ihtiyaç vardır? PHP nin gelişimi HTML, HTTP ve JS nedir? PHP yle alakası nedir? PHP nin uygulama alanları

Detaylı

Orkestra Ürünler. Ana Sayfa / Orkestra Ürünler

Orkestra Ürünler. Ana Sayfa / Orkestra Ürünler DILLER YARDIM SISTEME GIRIŞ Orkestra Ürünler Ana Sayfa / Orkestra Ürünler 1- Satış Faturalarının İHRACAT Faturası olarak Gönderilebilmesi İhraç kayıtlı e-faturaların Logo'da "İhracat" modülünde oluşturulması

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Web Programcılığı Dalı 2014 WEB PROGRAMCILIĞI DALI

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Web Programcılığı Dalı 2014 WEB PROGRAMCILIĞI DALI WEB PROGRAMCILIĞI DALI 007 Yılında Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen MEGEP projesi kapsamında, bilişim teknolojileri alanında açılabilecek dallardan biri olan Web Programcılığı Dalı okulumuzda

Detaylı

MVC. Görüldüğü üzere 2 adet cs. Dosyası oluşturdum. Birincisi çok satır kodu (20-25) içeren büyük işlerin yapılacağı class. İsmi buyuk_isler.

MVC. Görüldüğü üzere 2 adet cs. Dosyası oluşturdum. Birincisi çok satır kodu (20-25) içeren büyük işlerin yapılacağı class. İsmi buyuk_isler. MVC MVC Anlamakta zorluk çekiyorsanız bu yazımı dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Derslerde öğrencilerimin en çok zorlandıkları konu MVC nin mantığıdır. Önce MVC anlamaya çalışmak yerine MVC den biraz

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125 ! 1 Excel Nedir? 2 Excel in Gelişimi 2 Yeni Özellikler 11 Görünüm 11 Bulut Desteği 11 Şablonlar 14 Anlık Veri Çözümleme 16 Hızlı Veri Doldurma 17 Grafik Önerileri (Recomended Charts) 17 Dilimleyiciler

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır:

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: IceWarp kurulumu IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: http://www. icewarp. com sitesinden,on line satış temsilicilerden ve ya da on line installer (online kurucusundan) istediğiniz

Detaylı

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar)

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) Eskiden yazılımlar, sadece prosedür denilen kod parçalarından oluşurdu. Her prosedür belli bir işlevi yerine getirmek için yazılmış kod parçalarıdır. Mesela, 2 sayı

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ (CMS) Bir web sitesi yayınlamak için yapılması gerekenler:

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ (CMS) Bir web sitesi yayınlamak için yapılması gerekenler: İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ (CMS) Bir web sitesi yayınlamak için yapılması gerekenler: Yer satın alınır. İsim tescil ettirilir. Ftp ile wordpress klasörü upload edilir. Kendi bilgisayarımızda web sitesi yayınlamak

Detaylı

FONKSİYONLAR. Gerçek hayattaki problemlerin çözümü için geliştirilen programlar çok büyük boyutlardadır.

FONKSİYONLAR. Gerçek hayattaki problemlerin çözümü için geliştirilen programlar çok büyük boyutlardadır. C PROGRAMLAMA FONKSİYONLAR Gerçek hayattaki problemlerin çözümü için geliştirilen programlar çok büyük boyutlardadır. Daha büyük programlar yazmanın en kolay yolu onları küçük parçalar halinde yazıp sonra

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi 5.HAFTA Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi Sınıf Kavramı: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java da sınıf (class) kavramını

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

Sunum Planı. Django Nedir? Django projesi oluşturmak Basit bir blog uygulaması. Şablon Kullanımı Diğer özellikleri

Sunum Planı. Django Nedir? Django projesi oluşturmak Basit bir blog uygulaması. Şablon Kullanımı Diğer özellikleri Django Web Çatısı Mete Alpaslan Katırcıoğlu Emre Yüce Portakal Teknoloji mete.alpaslan@portakalteknoloji.com emre.yuce@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2008 Çanakkale, 30 Ocak 2008 Sunum Planı Django

Detaylı