İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI"

Transkript

1 İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İnternet Programcılığı PHP Ders Notları - II

2 PHP ile Nesnelerin Kullanımı PHP 5'te Nesnelere Giriş Profesyonelce kod oluşturmak için OOP* mantığına dayanan programlar oluşturmak için nesnelerden yararlanmamız gerekir. Bir çok web programcısı kendini profesyonel addettiği halde HTML kodları içerisine dağınık bir şekilde kod yazmaktadır. Böyle olunca da oluşturulan programlardan hız beklemememiz gerekir. PHP 4'te OOP mantığı için nesneler olmakla beraber, pek gelişmiş argümanlar olduğu söylenemezdi. PHP 5 le gelen en büyük yenilik nesnelerde görülmektedir. PHP 5'te oluşturulacak nesneler JAVA tabanına dayandırılarak, program mantığı geliştirilmiştir. Nesne yönelimli (Object-Oriented) programlama icat edildiğinde geleneksel programlamaya aşina olanlar önce tereddüt ettiler; sonra bunun ne harika bir teknik olduğunu gördüler ve nesnelerden vazgeçemez oldular. Kabaca tanımlarsak nesne, kendi değişkenleri ve icra edeceği komutlardan oluşan fonksiyonları ile bir bütündür. Nesneyi bir kere tanımladıktan sonra istediğimiz kadar örneğini oluşturabiliriz. Bir nesnenin yapacağı işten, o nesnenin metodu diye söz ederiz. Bu açıdan bakarsanız programlarımızda nesneler sadece metotları için işe yarar. Bir nesne, aslında bilgisayarın hafızasında ayrılmış bir alandan başka bir şey değildir. Nesne tabanlı yazılmış PHP kodunda süreç şu şekilde gelişir: Dosyanın okunması, nesnelerin oluşturulması, nesnelerin çeşitli özelliklerinin değiştirilmesi, nesnenin ekrana gönderilmesi, işlemin bitirilmesi, nesnenin yok edilmesi. Bu süreçte yer alan nesne oluşturma ve nesnenin çeşitli özelliklerinin değiştirilmesi adımları, tamamen bellekte gerçekleşen işlemlerdir. Nesne yönelimli yazılımlar, ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere birbiriyle etkileşim içinde olan nitelikleri ve işlemleri olan bir nesneler kümesi olarak tasarlanır ve oluşturulur. Nitelikler, nesneyle ilgili özellik veya değişkenlerdir. İşlemler ise nesnenin kendini değiştirmek veya haricî bir etki sağlamak amacıyla gerçekleştirebileceği metot, eylem veya fonksiyonlardır. Nesneler, sınıflar hâlinde gruplanabilir. Sınıflar (class) tek tek birbirinden farklı olabilen, ama bazı ortak noktaları olan bir nesneler kümesini temsil eder. Bir sınıf tümü aynı şekilde davranan birbirinin aynı işlemlere ve aynı şeyleri temsil eden birbirinin aynı niteliklere sahip nesneler içerir. Ancak bu niteliklerin değerleri, nesneden nesneye değişebilir. Bir web projesi, hyperlink (köprü) içeren sayfalardan karmaşık uygulamalara doğru giden bir evrim izler. İletişim kutuları, pencereler veya dinamik oluşturulmuş HTML sayfaları yoluyla temsil edilebilen karmaşık uygulamalar, geliştirme metodolojisi üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünülmeyi gerektirir. Nesne yönelimli yaklaşım ise size projelerinizdeki karmaşıklıkla başa çıkabilme, kodların yeniden kullanılabilirliğini artırma 2

3 ve böylece kontrol maliyetini en aza indirebilme imkânını sunar. Nesne kullanmanın avantajı nedir? Bir proje tasarlayalım kafamızda. Bu projemizde 4 adet buton, 12 adet metin kutusu olsun. Böyle bir projeyi nesne kullanmadan yapmamız durumunda buton oluşturmak için aynı kodları sadece birkaç değişiklik dışında 4 kez, metin kutusu oluşturmak için ise 12 kere yazmamız gerekirdi. Bu da hem kodu uzatır, anlaşılmasını zorlaştırır, hem de denetimi zorlaştırır. Halbuki nesne oluştursaydık bu kodları 1 defa yazıp her yeni nesne için birkaç değişiklik yapacaktık. Örneğin birinin rengi için nesneye ait renk değişkenine 4 (mesela kırmızı), diğerininkine 1 (mesela mavi) atamak yeterli olacaktı. Tabi Php için düşünürsek buton ve metin kutusu zaten HTML form bileşenleri olarak var. Ve bunlarda bir nesne. Şimdi bu nesnelerin olmadıklarını sizin her seferinde bu nesneler için kodlar yazdığınızı düşünün. Bu iş oldukça zahmetli olurdu! Bu zaten var olduğu için nesneyi başka amaçlar için kullanacağız. Örneğin veritabanı işlemleri için. Örneğin bir proje içinde birbiriyle aynı özellikleri fakat farklı değerleri taşıması gereken durumlar için. Örneğin; Bir sayfası yaptınız. Mail nesnesi oluşturabiliriz. Bu nesne için; Maili gönderenin adı, mail adresi, Alıcının adı, mail adresi için değişkenler, adresleri denetlemek, maili göndermek, maili veritabanına kaydetmek ve hatta adresi adres defterine kaydetmek için birer fonksiyon hazırlayabiliriz. Böylece her mail ile ilgili işlemler için tekrar takrar kod yazmak yerine bu nesnemizi kullanabiliriz. Başka bir örnek; Veritabanına bağlanmak ve üzerinde bazı işlemleri yapmak için kullanabileceğimiz bir nesne tasarlayabiliriz. Bu nesne içinde bağlanacağımız veritabanının adresi (localhost vb ), kullanıcı adı, şifresi, veritabanı türü (mysql, postgresql, MsSql, Access vb..), sql (sql kodu) değişkenleri; bağlan, bağlantıyı kapat, sorgula, listele gibi fonksiyonlar olabilir. Böyle bir nesne ile işimiz bazı noktalarda çok kolay olurdu. Nesne programlama ve kullanma başta sıkıcı gelebilir. Ama bu mantığı iyi kavrayan bir kişinin bundan vazgeçmesi artık kolay değildir. Sınıf ve Nesne Tanımlama Her nesne aslında bir türün örneğidir. Nesneler, türlerin özelliklerinin değiştirilmesinden oluşur. Türler, sadece nesnelerin genel özelliklerinden bahseder. Nesneler, türden alınan birer örnektir, genel türün özelliklerini taşımakla birlikte bazı şeylerde farklılıklar gösterebilirler. Tablo türünden bir örnek nesne hazırlandığında zemin rengi, satır-sütun sayıları, başlık ve açıklama bilgileri farklı olabilir. PHP de en küçük sınıf tanımı, aşağıdaki gibidir: 3

4 class tablo1 { -----} Kullanışlı olabilmeleri için sınıfların niteliklere ve işlemlere ihtiyacı vardır. Var anahtar sözcüğünü kullanarak bir sınıf tanımı içinde değişkenler tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlarda degisken1, degisken2 adında iki niteliği olan, tablo1 isminde bir sınıf oluşturulmaktadır. class tablo1 { var $degisken1; var $degisken2; } Aşağıdaki yapıyı incelediğimizde; nesne içerisinde kullanacağımız değişkenler var deyimiyle tanımlanırlar. Bu değişkenlere nesne içerisinden değer atanabilir. Aynı şekilde program içerisinden de değer atanabilir. İşlevler function deyimi ile tanımlanırlar ve yapmaları gereken işlemler { } arasında yazılır. class nesneadi { var $degisken1; var $degisken2; function islev1() { kodlar } function islev2($param1,$param2) { kodlar } } Örnek) <?php 4

5 5

6 ?> Çıktı: Sayın Dursun ÇAKIR sitemize hoşgeldiniz. Kullanıcı Adı : dursun_cakir Giriş Zamanı : :13 Yetki Türü : Yönetici Program içerisinde dikkatinizi çekebilecek bir deyim var. $this deyimi içinde bulunduğumuz nesneyi işaret eder. Bu deyimi nesne içerisinde yine aynı nesneye ait bir özelliğe ve işleve ulaşmak (değer atamak veya değerini almak) istediğimizde kullanırız. Bu kodu incelediğinizde bir nesnenin nasıl oluşturulduğunu hemen hemen anlamışsı nızdır. Program kodlarını açıklayacak olursak: class deyimiyle bir nesne yazmak istediğimizi belirtiyoruz. Bu nesnemize isim olarak uye adını veriyoruz ve { ile nesnemizin özelliklerini (değişkenler) ve metodlarını (işlevfonksiyon) yazmaya başlıyoruz. Nesnemizin özelliklerini var deyimiyle tanımlamaya başlıyoruz. $adi, $takmaadi, $girissaati, $giristarihi, $yetki olmak üzere beş adet özellik ve ad($isim), takmaad($nick), giriszaman($tarih, $saat), yetki($yetkituru), yetkiyaz() olmak üzere beş adet metod tanımladık. Metodların fonksiyon (işlev) olduklarına değinmiştik. Buradaki yapılarına baktığımızda daha önce anlattığımız fonksiyon konusunda gördüğümüz yapının aynı olduğunu görüyoruz. Nesneyi } ile bitiriyoruz. Böylece nesnemiz hazırlanmış oldu. Şimdi bu nesneyi nasıl kullanacağımızı görelim. Bir nesneyi kullanabilmeniz için o nesneyi öncelikle oluşturmak (tabiri caizse yaratmak) gereklidir. Yani nesneyi hafızaya almak gerekir. Bu işlemi new komutuyla yaparız. $nesne = new nesneadi; şeklinde yazarak $nesne değişkenini nesneadi ile belirttiğimiz nesne türünde hafızada oluşturur. Artık biz $nesne değişkenini kullanarak nesneadi ile belirttiğimiz nesneye ulaşabiliriz. Buradan çıkarmamız gereken sonuç; nesneler alt alanları bir veri türüdür. Dolayısıyla bir nesneyi kullanabilmeniz için o nesnenin tipinde olan bir değişkene atamanız gerekmektedir. Böylece aynı nesneden farklı değişken isimlerinde birden fazla oluşturabiliriz. Zaten 6

7 nesnenin amaçlarından biri de budur. Bir nesnenin özelliklerine ve işlevlerine ulaşmak için nesne değişkeninden sonra (tire) ve > (büyüktür) işaretleri getirilir. Daha sonra ulaşılmak istenen değişken veya işlevin adını (başında $ olmadan) yazarız ($nesne->degisken1;). PHP4 ile PHP5 Arasındaki Faklılıklar PHP4 ile PHP5 arasında, nesneler konusunda bazı faklılıklar vardır. Bu faklılıkları daha iyi kavrayabilmek için PHP5 standartlarında bir örnek verelim: Bu örneği incelediğimizde fonksiyonların başına Public ifadesinin getirildiğini görüyoruz. Nesne değişkeni oluştururken Var ifadesi yerine Private ifadesi kullanılmıştır. Bunlar PHP5 'in getirdiği yeniliklerdir. Niteliklerimize vefonksiyonlarımıza private, protected ve public şeklinde erişim sınırı koyabiliyoruz: 7

8 Private : Nitelik yada fonksiyona(işlemlere) erişimin sadece sınıfın içinden yapılabileceği anlamına gelir. Kalıtım vasıtasıyla dahi ulaşılamaz. Protected : Nitelik veya fonksiyonlara(işlemlere) erişimin sadece sınıfın içerisinden yapılabileceğini gösterir. Kalıtım yoluyla altsınıflardan ulaşılabilir. Public : PHP4 teki var gibi düşünebilirsiniz. Belirtmediğiniz sürece varsayılan seçenek public tir. Peki bunlar ne işe yararlar!? nitelik ve işlemlerin dolayısıyla sınıfın güvenlik içinde çalışmasını sağlarlar. PHP5 ile gelmiş olan bir fonksiyon vardır. construct() Nedir, ne işe yarar? constuct bir yapılandırıcıdır. Nesne oluşturulurken çağrılır ve belirten işlemi yaparlar (niteliklere başlangıç değeri vermek gibi).geriye dönük uyumluluk çerçevesinde PHP construct özel işlemcisini bulamazsa 'sınıfla aynı adı' taşıyan bir fonksiyon arar. Buda PHP4 te kullanılan yapılandırıcıdır. Private olan bir niteliğe, fonksiyona(işleme) yapacağımız bir müdahale sınıf içerisinde set() kullanmadığımız sürece hata mesajı ile dönecektir : Nesnelerle Doğum Tarihi Kontrolü yas_kontrol.php 8

9 yas_kontrol_index.php Bu örnekte nesnelerin çağrılma yöntemi PHP4'teki gibidir. $nesne->tarih($tarih); PHP5'te nesne çağırmak için farklı bir yazım biçimi kullanılmaktadır. $nesne::tarih($tarih); Karar Kontrol Mekanizması 9

10 PHP4'te tüm olasılıklar mantıksal denetlemelerle gerçekleştirilmektedir. PHP5'te karar kontrol mekanizmasında yeniliğe gidilmiştir. PHP geliştiricileri PHP ile Java dilini birbirine yakınlaştırmak için PHP çerisinde Java'da kullanılan karar kontrol mekanizmasına benzeyen bir mekanizma katmışlardır. try { // Karar kontrolü } catch (Hata olgusu) { // Hata olduğu taktirde yapılacak işlem } Örnek) PHP'de Otomatik Çalıştırılan Fonksiyon ( construct ) PHP5 ile gelen bir özelliktir. Bu fonksiyon bir sınıf nesnesi çalıştırıldığına otomatik olarak çağrılır. 10

11 Nesnelerde Kullanılan Metotlar: PHP5 ile nesnelerde kullanılmak üzere değişik metotlar getirilmiştir. Bu metotlar programcılara nesne tabanlı çalışmada kolaylıklar sağlamaktadır destruct Bu metot bir nesnede en son işlemin yapılacağı fonksiyon olarak görev yapar. Mesela database bağlantısı yaptığınız bir nesnede, işlemlerinizi bitirdiğinizde veritabanıyla olan tüm bağlantınızı kesecek olan komutları bu fonksiyon içerisine yerleştirebilirsiniz. Yalnız bu fonksiyonun otomatik olarak çalışabilmesi için nesnenizi öldüren unset komutunu kullanmanız gerekir. Örnek) 11

12 call Bu metot, nesne içerisinde olmayan yanlış isimdeki bir fonksiyon çağrıldığında otomatik olarak devreye girer. Hata kontrol mekanizması olarak kullanılabilir. Örnek)

13 get() ve set() Bu fonksiyonlar yardımı ile kullanılan bir nesne içerisinde tanımlı olmayan bir değişkene metod değer atamada hatalar engellenebilir. Bir Class'ın içerisinde neler olduğunu bilmeksizin yanlış bir metod çağrıldığında PHP4'te tüm kod kütüphanesi hata verir. PHP5 ile gelen bu fonksiyonlar yardımıyla, hatalı bir metod çağrıldığında sistemde tanımlanan fonksiyonlar devreye girerek sistem entegrasyonunda bütünlük sağlanmış olur. Örnek) Yukarıdaki örnekte nesnemizi çağırıp i adında metodu çağırdığımızda get fonksiyonu otomatik olarak devreye girmektedir. İkinci nesne çağırmada ise fon adındaki metoda değer gönderildiğinde bu sefer set fonksiyonu otomatik olarak devreye girmektedir tostring() Echo veya Print fonksiyonları ile kullanılan bir fonksiyondur. Echo veya Print ile kullanılmadığı zaman tek başına bir anlam ifade etmez. Echo veya Print ile kullanıldığı an _tostring() metodu sınıf içinden çağırılır. Örnek) 13

14 Nesneyi çağırmak için parantez içerisinde isim girip direk nesneyi yüklediğimiz değişken çağırıldığında tostring metodu devreye girip, fonksiyonda tanımlı komutlar icra edilir. Çıktı: İsmet Aktar clone() Bir nesnenin bütün özelliklerinin aynen kopyalanmasını sağlar. Ayrıca nesne içerisinde tanımlı değişkenlerde yüklü olan değerlere dışardan veri gönderebilme olanağını bizlere sunmaktadır. Clone anahtar sözcüğü kullanılarak bir nesneye ait kopya yaratılabilir. Bunun için sınıf içerisinde clone() metodu kullanılır. clone() metodu tek başına çağrılmaz. Sınıfın nesnelerini Clone anahtar sözcüğünü kullanarak klonlamak istenildiğinde clone() metodu kendiliğinden devreye girmektedir. Örnek1) 14

15 Çıktı: Bu yazı dosyanın içindedir. Bu yazı dosyanın içindedir. Örnek2) 15

16 Nesneyi çağırıp nesne içerisinde yer alan verileri print_r komutu ile dizi değişkeni olarak listelediğimizde aşağıdaki çıktı oluşacaktır: Matematik Fonksiyonları Sayıları yuvarlayan fonksiyonlar: floor(), ceil(), round() echo floor(12.456) Noktadan sonrasını dikkate almaz. Sonuç:12 echo ceil(12.456) Bir üste yuvarlar. Sonuç:13 echo round(12.656) Noktadan sonraki sayı 5 ve üstü ise tam sayıya çevirir, değilse bir alt sayıya çevirir. Sonuç:13 Trigonometri fonksiyonlar: cos(), sin (), tan(), acos(), asin(), atan() echo cos(30) Sonuç: Dönüştürücü fonksiyonlar: bindec(), decbin(), dechex(),hexdec() Rastgele sayı üreten fonksiyonlar: mt_srand(), mt_rand(), srand(), rand() mt_srand((double)microtime()* ); echo mt_rand(); Sonuç: srand((double)microtime()* ); echo rand(); Sonuç:

17 sqrt() : Karekök exp() : Exporansiyel pow() : Bir sayının üstü log() : logaritma abs() : Mutlak değer log10() : 10 tabanında logaritma pi() : Pi sayısı min() : En küçük sayı max() : En büyük sayı HTTP Protokolleri ve Cookie(Çerez) 'ler Cookie(Çerez) 'ler Cookie'ler bir web sayfasına gelen kullanıcıyı, siteyi bir daha ziyaret etmesi halinde tanıyabilmesi için otomatik olarak web sayfalarından ziyaretçinin bilgisayarına atılan metin dosyalarıdır. Bu metin dosyları Win95/98/Me sistemlerinde C:\Windows\Cokies, WinNT/2000/ XP/2003 sistemlerinde C:\Document and Settings\Kullanici\Cookies klasörlerinde tutulur. Cookie Oluşturmak ve Okumak Cookie oluşturmak için setcookie komutu kullanılır. Oluşturulan cookie'lere $_COOKİE dizi değişkeni vasıtasıyla ulaşabiliriz. setcookie(''isim'', ''değer'' [, zaman, ''dizin''] ) Cookie'nin ömrünü belirleyen zaman parametresi time() fonksiyonu ile saniye cinsinden belirlenir. Time() bulunduğumuz zamanı saniye cinsine çevirir. Ör) Yukarıdaki komut satırı ilk olarak çalıştırıldığında ekrana herhangi bir yazı gelmez. Sayfa güncellendiğinde karşımıza ismet aktar yazısı çıkar. Ör) Aşağıdaki örnekte oluşturulan Cookie'nin ömrü 10 dak. Olarak ayarlanmıştır. Bunun için time() fonksiyonuna 600 eklenir. ( 600 sn = 10 dak. ) 17

18 Örneğin Cookie'nin ömrünü 1 yıl olarak belirlemek istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() *24*365); Oluşturulan Cookie'ye dördüncü parametre olarak dizin eklenebilir. Örneğin Cookie'nin tüm web sayfasında kullanılmasını istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() , ''/''); Eğer oluşturacağımız Cookie'yi farklı bir dizinde kullanmak istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() , ''/farklı_dizin''); Bir Cookie'yi simek istersek ömrünü kısa tutarak silebiliriz: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() + 1 ); Cookie'ler Genelde Nerelerde Kullanılır? Cookie'ler başta anketler olmak üzere '' ankette oy kullanana bir ziyaretcinin birden fazla oy kullanmasını engellemek amacıyla'', sayaçlarda, üyelik sistemlerinde, bir kez açılmasını istediğimiz reklam ya da popup pencerelerinde kullanılır. Ancak unutmamız gereken bir şey var, o da kullanıcı eğer isterse Cookie'leri silebilir ya da devre dışı bırakabilir. Önbelleği Silmek Oluşturduğumuz web sayfasını bir kullanıcı ziyaret ettiğinde, tarayıcının özelliğinden kaynaklanarak; web sayfaları bir daha ziyaret edildiğinde sayfanın daha hızlı açılabilmesi için web sayfasının içeriği kullanıcının hardiskinde kaydolur. Maksimum güvenlik gerektiren web sayfalarında ''sanal alış-veriş, bankacılık siteleri v.b'' içeriğin kayıt edilmesinin engellenmesi gereklidir. Bu işlem PHP'nin http protokolleri ile yapılabilir. 18

19 Yukarıdaki komut satırlarını hafızaya alınmasını istemediğiniz dosyaların başına yazarsanız web sayfanızın içeriği kaydolmayacaktır. PHP'de HTTP protokolü ile yönlendirme PHP'de header fonksiyonunu kullanarak yönlendirme işlemleri yapabiliriz. Header fonksiyonu; en basit anlamda sunucu ( Web Server - Ör. : Apache ) ile istemci ( Browser - Ör. : Explorer ) arasındaki HTTP Protokolu üzerinde kontrolü sağlayan bir komuttur. Aşağıdaki verilen kod satırları, php 'nin header fonksiyonu ile kullanıcıya dosya.zip adında bir dosya gönderme işini yapmaktadır. Sonra header fonksiyonu içinde yer alan bilgilereden Content-type: application/zip Browser'ınızın ekranına çıkacak bilginin tipini belirleyerek, browser'ın ona göre davranması gerektiğini söyler. Şimdi de kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirme işlemine bakalım: PHP web server bulunanlarda, yönlendirme kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır. Fakat burada önemli olan husus bu kodu yazarken; <?php tagından sonra boşluk bırakmadan yazmamız gerekecektir. Eğer bunu yapmaz da boşluk bırakarak yazarsak netice itibariyle header hatası almamız mümkündür. Ya da header hatası almayı engellemek için ; Sayfamızın başına ; ob_start(); Sonuna da ; ob_flush(); yazmak olacaktır. 19

20 NOT: HTML kodlarıyla yönlendirme (her turlu web serverda çalışır) <meta http-equiv="refresh" content="0;url= ASP ile yönlendirme (IIS web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır) <% Response.Redirect(" %> CGI ile yönlendirme (CGI çalıştırabilen web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalısır) #/usr/bin/perl -w use strict; use CGI qw/tandard/; print redirect(' JavaScript kodlarıyla yönlendirme (her turlu web serverda çalışır) <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-//<![CDATA[ window.location.href= " //]]> --> </script> JSP ile yönlendirme (JSP web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır) <% String redirecturl = " response.sendredirect(redirecturl); %> Örnek) Bu örnek localhost üzerinde çalışmaktadır. 20

21 HTTP ile Login (Authenticate) İşlemi Örnek) Bazı önemli HTTP değişkenleri

22 PHP'de Oturum Yönetimi (SESSION) session_start() : Oturumu başlatır. session_register('değişken_ismi') : Oturum değişkeni oluşturur. $_SESSION['değişken_ismi'] :Oturum değişkenine erişilir. session_destroy() : Açılmış bütün oturum bilgilerini sıfırlar unset() : Bu fonksiyon ile herhangi bir oturum geçersiz yapılır. unset($_session['count']) ; Örnek) 22

23 Örnek) Sayaç Uygulaması Örnek) Session ile Giriş(Login) İşlemi giris.php 23

24 24

25 index.php 25

26 26

27 PHP - MySql Bağlantısı ve İşlemler Kullanılan komutlar kısaca şunlardır: mysql_connect(): Bağlantı kurmak mysql_select_db() : Veritabanı seçer mysql_query ( ) : SQL sorgusu çalıştırılır mysql_num_field(): Dönen kayıttaki alan sayısını verir mysql_fetch_row(): Her çalıştığında sırayla bir tane kaydı(bir satır) alır. mysql_close(); Bağlantıyı kapatır Örnek) Değişik Bağlantı Yöntemleri: Ör1) mysql_connect( localhost, root, 1234 ) die ( Bağlantı Hata mesajı ); Ör2) 27

28 Örnek) Bir veritabanından verileri okuyup ekrana yazdırmak magaza isimli veritabanının içinde sepet isimli bir tablo olsun 28

29 Değişik Yöntemlerle Veri Listeleme PHP'de bir veritabanındaki verileri listelemenin bir çok yöntemi var. Önce bu iş için kullanılan komutlara bakalım: Komut mysql_fetch_array Açıklama mysql_fetch_row Üstteki komutla aynı görevi yapar mysql_fetch_assoc Tablodaki sütün adlarını index şeklinde belirterek verileri listeler mysql_fetch_object Veritabanı isimlerinin veya bir veritabanındaki tablo adlarını listeler mysql_result Tablodaki verileri teker teker listeler mysql_free_result işlevi, sorgu neticesinde gelen verilerin tutulduğu değişken göstericisine ayrılan belleği serbest bırakır. mysql_num_rows Tablodaki kayıt (satır) sayısını verir mysql_num_field Dönen kayıttaki alan sayısını verir mysql_field_name Tablodaki alan isimlerini verir Tablodaki sütun adlarını sıra numarasına göre okur 29

30 Örnek) Bu örnekte listeleme işlemi ilk önce mysql_fetch_object ile yapılmıştır Yukarıdaki örnekte, MySQL'e bağlandıktan sonra $sorgu değişkeninde mysql_query() komutu ile MySQL'e bir sorgu gönderilir. Daha sonra bu sorgudan dönen verileri elde etmek için mysql_fetch_object komutu ile veriler birer birer obje olarak okunup $oku değişkenine dizi değişkeni olarak aktarılır. 30

31 Aynı örnekte veriler mysql_fetch_array ile listelenecek olursa: Aynı örnekte veriler mysql_fetch_assoc ile listelenecek olursa: Aynı örnekte veriler mysql_num_rows ve mysql_result ile listelenecek olursa: 31

32 Tablodaki verilerin alan isimleriyle beraber listelenmesi: 32

33 PHP'de Grafik Fonksiyonları PHP'de grafik fonksiyonlarını kullanmak için php.ini dosyası içerisinde bulunan php_gd2.dll satırının açılması gerekiyor: ; extension = php_gd2.dll ImageCreate() Fonksiyonu: imagecreate(int x_boyutu, int y_boyutu) Şeklinde kullanılır. İstenilen boyutlarda bir grafik alt yapısı oluşturur. Ayrıca imagecolorallocate(), imagegif(), imagepng(), imagejpg(), imagebmp() fonksiyonları ile birlikte kullanılır. Ör) Imagecolorallocate() Fonksiyonu: imagecolorallocate(int image, int red, int green, int blue) Şeklinde kullanılır. Oluşturulacak resimde kullanılmak üzere RGB modunda renk belirler. Imagearc() Fonksiyonu: imagearc( kaynak, x_kenar, y_kenar, x_genişlik, y_yukseklik, yay_başlangıç, yay_bitiş, renk ) Şeklinde kullanılır ve belirlenen açıda yay veya daire çizer Ör) 33

34 Imagefill() Fonksiyonu: imagefill(int image, int x, int y, int color) Şeklinde kullanılır. Image ile belirtilen alanı color ile belirtilen renk ile doldurmaya yarar. Doldurulacak alanın koordinatları da belirlenir. Ör) Imageline() Fonksiyonu: imageline(int image, int x1, int y1, int x2, int y2, int color) Şeklinde kullanılır ve düz çizgi çizer. Ör) 34

35 Imagefilledrectangle() Fonksiyonu: imagefilledrectanle( int image, int x1, int y1, int x2, int y2, int color) Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyon x1, y1 ile x2,y2 koordinatları arasında içi dolu bir dikdörtgen çizer. Ör) Örnek: Siyah bir alan içerisinde çapraz çizgiler 35

36 Örnek : Kırmızı bir alan içerisinde iç içe geçmiş kareler ImageString() Fonksiyonu: imagestring(int image, int yazıtipi, int x, int y, string metin, int color) Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyon bir resim alanı içerisinde belirtilen metni belirtilen koordinatlara yazar. Ör) 36

37 Imagegettftext() Fonksiyonu: imagegettftext(int image, int size, int angle, int x, int y, int color, string fontfile, string text); Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyonla istenilen bir font dosyası kullanılarak bu fontun özelliklerine göre istenilen yazı Ya da yazılar hazırlanabilir. Ör) Örnek) 37

38 Örnek) Güvenlik kodu uygulaması resim.php 38

39 form.php 39

40 40

41 41

Php İle Mysql Veritabanından Bilgi Çekme

Php İle Mysql Veritabanından Bilgi Çekme Mysql_fetch_assoc, mysql_fetch_row, mysql_fetch_object, mysql_fetch_array ve mysql_result metodları Uygulamada kullanacağımız veritabanı Veritabanı: kitaplik Tablo: kitaplar isbn adi yazari 944503382 Adım

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları Php Programlama Dili İle MySQL Uygulamaları S.Çağlar Onur caglar.onur@tubitak.gov.tr İşlenecek Konular? Php Nedir? MySQL Nedir? Kullanılan Yazılımlar MySQL e Bağlanmak MySQL ile İlgili Bilgi Almak Veritabanlar

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1 ASP NEDİR?...

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 C++ Hazır Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 3 C++ Hazır Fonksiyonlar 1. Matematiksel

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Kapsülleme (Erişim Denetleyiciler) Java da Sınıf Oluşturmak Java da Nesne Oluşturmak Java da Constructor Kavramı Java da This Kavramı Java da Constructor

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

public static int Toplam int x, int y

public static int Toplam int x, int y static Kavramı 1 İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir. Metotlar ve alanlar static olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet 1 Çerez (Cookie) Cookie'ler servletlerden kullanıcının bilgisayarında istekte bulunduğu web tarayıcısına ( anahtar=kelime ) şeklinde bilgi göndermemiz için kullanılan yapılardır.

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

PHP 1. Hafta 2.Sunum

PHP 1. Hafta 2.Sunum PHP 1. Hafta 2.Sunum Hello World Bu derste görülecekler WAMP ve PHP Hosting kavramı ve bizi neden ilgilendirmediği Domain ve localhost kavramları www klasörü İlk PHP kodunun

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 -

BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 - BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 - 4.1 İf Deyimi İnsan olarak kararlarımızı hemen hemen daima "bir şey öyle ise böyle, öyle değilse şöyle davranmak" üzere almaz mıyız? PHP programında if deyimi bunu sağlar.

Detaylı

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere her php komut satırı noktalı virgül (;) ile biter.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere her php komut satırı noktalı virgül (;) ile biter. PHP Kod Yapısı Basit PHP Kod Yapısı PHP Scriptleri ile başlar ve ile biter. PHP Kodlarımız bu aralığa yazılır. Ayrıca çoğu sunucu

Detaylı

MVC Kul anıcı Doğrulama ve Yetkilendirme MVC Filtreler Action Filter FilterAttribute IActionFilter FilterAttribute IActionFilter

MVC Kul anıcı Doğrulama ve Yetkilendirme MVC Filtreler Action Filter FilterAttribute IActionFilter FilterAttribute  IActionFilter MVC Kullanıcı Doğrulama ve Yetkilendirme MVC projesinde kullanıcıların oturum açmasının sağlanması ve sadece yetkili oldukları action metotlara erişebilmelerini anlatan bir örnek uygulama gerçekleştirilecektir.

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Sınıflar, Nesneler, Fonksiyon ve Veri Üyeleri Sınıf ve Fonksiyon Üyeleri

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Metotlar Şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep önceden hazırlanmış ReadLine(), WriteLine() vb. gibi metotları kullandık. Artık kendi metotlarımızı yapmanın zamanı geldi. Bilmem

Detaylı

Timer İle arka plan renk değişimi

Timer İle arka plan renk değişimi Microsoft Visual Studio Visual Basic Timer İle arka plan renk değişimi Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 1000 'milisaniye

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance public class Test { // çalışır İnsan insan = new Çiçekçi();

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

Arama motoru: kuş gribinin etkileri

Arama motoru: kuş gribinin etkileri Arama motoru: Bünyesinde milyonlarca internet sayfasına ve adresine (URL) dair ipuçları ve bu sayfaların barındırdığı anahtar kelimelere sahip olan, aradığımız konuda kolayca bilgi sahibi olmak için kullandığımız

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 Fonksiyonlar Değişken Kontrol Fonksiyonları isset() Fonksiyonu Parametre olarak aldığı değişken

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II 0 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 PHP İle Web Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 PHP Kodlama Standartları 5 Bölüm 3 PHP Değişken Kullanımı 17 Bölüm 4 IF Yapısı 32 Bölüm 5 Döngüler ve Diziler 64 1 BÖLÜM 1 PHP İLE WEB PROGRAMLAMAYA

Detaylı

İsimler ve Kapsam. 24 Şubat 2011. Programlama Dilleri - Pamukkale Üniversitesi 1

İsimler ve Kapsam. 24 Şubat 2011. Programlama Dilleri - Pamukkale Üniversitesi 1 İsimler ve Kapsam Tanım: Bir değişkenin kapsamı (scope) değişkenin görülebilir olduğu komutların alanıdır. Görülebilir olduğu alan, bir komut içinde belirlenen değerle kullanılabildiği alandır. Tanım:

Detaylı

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET TEMELLERİ Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nasıl Çalışır? Sunucu istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan

Detaylı

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir.

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir. ROUNDCUBE FİLTRELER Roundcube e-posta sisteminde tatil mesajı, otomatik cevaplama ayarlamalarını yapabileceğiniz, gönderici / alıcı / konu ve postalara dayalı seçenekler ile filtre oluşturabileceğiniz

Detaylı

16. Kesit ve Cephe Aracı

16. Kesit ve Cephe Aracı 16. Kesit ve Cephe Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Kesit/cephe bilgi kutusu ile çalışmak Kesit/cephe oluşturmak Kesit/cephe geçerli ayarlarıyla çalışmak Kesit/cephelere erişmek ve değiştirmek Kesit/cephelerin

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DEPOLAMA SINIFLARI DEĞİŞKEN MENZİLLERİ YİNELEMELİ FONKSİYONLAR Depolama Sınıfları Tanıtıcılar için şu ana kadar görülmüş olan özellikler: Ad Tip Boyut Değer Bunlara ilave

Detaylı

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3,

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3, 1 2 3 Formül Oluşturma: Excel de formüller = ile başlar. Örnek formüller; =ortalama(b1;c1) b1 ile c1 hücrelerinin ortalamasını alır =toplam(a1;b1) a1 ile b1 hücrelerinin toplama formülünü verir. =çarpım(a1;b1;c1;..)

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Etiketletleri(Tags) Üst Düzey Programlama-ders06/ 1 Kişiye Özel JSP Etiketleri JSP Etiketleri, JSP sayfasında yazılan Java script leri yerine kullanılabilen HTML etiketleri yapısına

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Diziler ile Pointer Arası İlişki Bir dizi adı sabit bir pointer gibi düşünülebilir. Diziler ile pointer lar yakından ilişkilidir. Pointer lar değişkenleri gösterdikleri gibi,

Detaylı

Internet Programming I. Hafta II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Internet Programming I. Hafta II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Internet Programming I Hafta II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU ASP Nedir? ASP tasarımcısı olarak, biz gerçekte ASP nin nesneleri ile yaparız; başka bir deyişle

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 PHP Dosya İşlemleri Form yolu ile kullanıcıdan alınan bilgilerin veri tabanı yerine

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Diziler Dizi Tanımlama ve İlk Değer Atama Dizi Elemanlarının Kullanılması Dizi İşlemleri Java da Diziler JAVA DA DİZİLER 4 Dizi; tek bir veri tipinde,

Detaylı

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while Değişkenler Değişkenler bir bilginin bellekteki konumunu temsil eden sembolik isimlerdir. Bilgisayarda hemen hemen tüm işlemler bellekte yapılır. Program çalıştırıldığında değişken ve bu değişkenin türüne

Detaylı

PHP Günleri 2013#1. mysql_* Fonksiyonları Ömrünü Doldurmak Üzere. Peki Şimdi Ne Olacak? Özgür Yazılım A.Ş. www.ozguryazilim.com.tr

PHP Günleri 2013#1. mysql_* Fonksiyonları Ömrünü Doldurmak Üzere. Peki Şimdi Ne Olacak? Özgür Yazılım A.Ş. www.ozguryazilim.com.tr PHP Günleri 2013#1 mysql_* Fonksiyonları Ömrünü Doldurmak Üzere. Peki Şimdi Ne Olacak? Adil İlhan Yazılım Geliştirici @adil_ilhan www.adililhan.com adil.ilhan@ozguryazilim.com.tr PHP ve MySQL Bitirim İkili

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders02/ 1 Form ve kullanıcı verilerinin alınması http://anamakine/yol?kullanici=mustafa&sayfa=22 gibi bir istek ile karşılaşmışızdır.? işaretinden sonra

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Java Class Yapısında Finalize Metotunun Kullanımı

Java Class Yapısında Finalize Metotunun Kullanımı Java'da finalize() Metodu: Java dili kullanılmayan nesneleri silmek için arka planda çalışan bir sisteme sahiptir. Bu yüzden C++ gibi dillerde dinamik nesne tanımlarında mutlaka yer alması gereken nesneyi

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 5 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş Bu

Detaylı

C# ile e-posta Göndermek

C# ile e-posta Göndermek Kemal Demir http://kemal.csharpturk.net kemal@csharpturk.net C# ile e-posta Göndermek 25.12.2006 Web sitemizin üyelerine ya da adreslerini bir yerde biriktirdiğimiz arkadaşlarımıza toplu olarak eposta

Detaylı

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Taban/Biçim Basic Paskal C/C++/C#/Java 10 (Decimal ) - - - 16 (Hexadecimal) &hsayı veya &Hsayı $sayı 0xsayı veya 0Xsayı Üstel eüs veya Eüs eüs veya Eüs eüs

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-12 Fonksiyonlar. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-12 Fonksiyonlar. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Ders-12 Fonksiyonlar Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Fonksiyonlar Fonksiyonlar C de modüller Programlar kullanıcı tanımlı

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

İsimler ve Kapsam. Hafta 4 Ders 2 BLG339 PROGRAMLAMA DİLLERİ KAVRAMI

İsimler ve Kapsam. Hafta 4 Ders 2 BLG339 PROGRAMLAMA DİLLERİ KAVRAMI BLG339 PROGRAMLAMA DİLLERİ KAVRAMI Hafta 4 Ders 2 Yrd. Doç. Dr. Melike Şah Direkoğlu Alındığı kaynak: Addison-Wesley s Programming Language Concepts slaytları ve Prof. Dr. Tuğrul Yılmaz ın ders notlarından

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

API geliştiricileri. Web server ile yapılan entegrasyonun neticeleri. API Dokumantasyonu

API geliştiricileri. Web server ile yapılan entegrasyonun neticeleri. API Dokumantasyonu API geliştiricileri Open API serverınızın tüm kontrolünü, groupware erişim izini, kullanıcı ve domain yonetimi, server ayarları, tasarlanma, istatistikler ve daha fazlasına bu script programı ile erişebilirsiniz.

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

SESSİON KULLANIMI. .Aşağıdaki Kodları da SessionDevam.asp adıyla kaydedelim. Language=VBScript Codepage="1254"%>

SESSİON KULLANIMI. .Aşağıdaki Kodları da SessionDevam.asp adıyla kaydedelim. Language=VBScript Codepage=1254%> SESSİON KULLANIMI Bir ASP sayfasında herhangi bir değişkeni fonksiyon dışında tanımlamakla ve değer atamakla onu bütün fonksiyonlar için geçerli hale getirebiliriz. Fakat kimi zaman isteriz ki, bir fonksiyonun

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BG-412 4/1 2+2+0 2+2 6 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

DIV KAVRAMI <style> position: absolute

DIV KAVRAMI <style> position: absolute DIV KAVRAMI Div tag i katman oluşturmak için kullanılır. Div ler sayfanın komple bir satırını kaplarlar, bu yüzden tag i içerisinde şekillendirilip, boyutlandırılmaları gerekir. Aşağıdaki şekilde

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 8 Mar. 2016 PHP de Değişken Tipleri Dizi (Array) Aynı değişken içerisinde birden fazla değer tutmak

Detaylı

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti.

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti. Çağrı Takip Sistemi Bilin Çağrı Takip Sistemi ne, Internet Explorer adres sahasına http://www.bilin.com yazarak ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada Çağrı Sistemine girebilmeniz için gerekli olan Kullanıcı

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı