İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI"

Transkript

1 İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İnternet Programcılığı PHP Ders Notları - II

2 PHP ile Nesnelerin Kullanımı PHP 5'te Nesnelere Giriş Profesyonelce kod oluşturmak için OOP* mantığına dayanan programlar oluşturmak için nesnelerden yararlanmamız gerekir. Bir çok web programcısı kendini profesyonel addettiği halde HTML kodları içerisine dağınık bir şekilde kod yazmaktadır. Böyle olunca da oluşturulan programlardan hız beklemememiz gerekir. PHP 4'te OOP mantığı için nesneler olmakla beraber, pek gelişmiş argümanlar olduğu söylenemezdi. PHP 5 le gelen en büyük yenilik nesnelerde görülmektedir. PHP 5'te oluşturulacak nesneler JAVA tabanına dayandırılarak, program mantığı geliştirilmiştir. Nesne yönelimli (Object-Oriented) programlama icat edildiğinde geleneksel programlamaya aşina olanlar önce tereddüt ettiler; sonra bunun ne harika bir teknik olduğunu gördüler ve nesnelerden vazgeçemez oldular. Kabaca tanımlarsak nesne, kendi değişkenleri ve icra edeceği komutlardan oluşan fonksiyonları ile bir bütündür. Nesneyi bir kere tanımladıktan sonra istediğimiz kadar örneğini oluşturabiliriz. Bir nesnenin yapacağı işten, o nesnenin metodu diye söz ederiz. Bu açıdan bakarsanız programlarımızda nesneler sadece metotları için işe yarar. Bir nesne, aslında bilgisayarın hafızasında ayrılmış bir alandan başka bir şey değildir. Nesne tabanlı yazılmış PHP kodunda süreç şu şekilde gelişir: Dosyanın okunması, nesnelerin oluşturulması, nesnelerin çeşitli özelliklerinin değiştirilmesi, nesnenin ekrana gönderilmesi, işlemin bitirilmesi, nesnenin yok edilmesi. Bu süreçte yer alan nesne oluşturma ve nesnenin çeşitli özelliklerinin değiştirilmesi adımları, tamamen bellekte gerçekleşen işlemlerdir. Nesne yönelimli yazılımlar, ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere birbiriyle etkileşim içinde olan nitelikleri ve işlemleri olan bir nesneler kümesi olarak tasarlanır ve oluşturulur. Nitelikler, nesneyle ilgili özellik veya değişkenlerdir. İşlemler ise nesnenin kendini değiştirmek veya haricî bir etki sağlamak amacıyla gerçekleştirebileceği metot, eylem veya fonksiyonlardır. Nesneler, sınıflar hâlinde gruplanabilir. Sınıflar (class) tek tek birbirinden farklı olabilen, ama bazı ortak noktaları olan bir nesneler kümesini temsil eder. Bir sınıf tümü aynı şekilde davranan birbirinin aynı işlemlere ve aynı şeyleri temsil eden birbirinin aynı niteliklere sahip nesneler içerir. Ancak bu niteliklerin değerleri, nesneden nesneye değişebilir. Bir web projesi, hyperlink (köprü) içeren sayfalardan karmaşık uygulamalara doğru giden bir evrim izler. İletişim kutuları, pencereler veya dinamik oluşturulmuş HTML sayfaları yoluyla temsil edilebilen karmaşık uygulamalar, geliştirme metodolojisi üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünülmeyi gerektirir. Nesne yönelimli yaklaşım ise size projelerinizdeki karmaşıklıkla başa çıkabilme, kodların yeniden kullanılabilirliğini artırma 2

3 ve böylece kontrol maliyetini en aza indirebilme imkânını sunar. Nesne kullanmanın avantajı nedir? Bir proje tasarlayalım kafamızda. Bu projemizde 4 adet buton, 12 adet metin kutusu olsun. Böyle bir projeyi nesne kullanmadan yapmamız durumunda buton oluşturmak için aynı kodları sadece birkaç değişiklik dışında 4 kez, metin kutusu oluşturmak için ise 12 kere yazmamız gerekirdi. Bu da hem kodu uzatır, anlaşılmasını zorlaştırır, hem de denetimi zorlaştırır. Halbuki nesne oluştursaydık bu kodları 1 defa yazıp her yeni nesne için birkaç değişiklik yapacaktık. Örneğin birinin rengi için nesneye ait renk değişkenine 4 (mesela kırmızı), diğerininkine 1 (mesela mavi) atamak yeterli olacaktı. Tabi Php için düşünürsek buton ve metin kutusu zaten HTML form bileşenleri olarak var. Ve bunlarda bir nesne. Şimdi bu nesnelerin olmadıklarını sizin her seferinde bu nesneler için kodlar yazdığınızı düşünün. Bu iş oldukça zahmetli olurdu! Bu zaten var olduğu için nesneyi başka amaçlar için kullanacağız. Örneğin veritabanı işlemleri için. Örneğin bir proje içinde birbiriyle aynı özellikleri fakat farklı değerleri taşıması gereken durumlar için. Örneğin; Bir sayfası yaptınız. Mail nesnesi oluşturabiliriz. Bu nesne için; Maili gönderenin adı, mail adresi, Alıcının adı, mail adresi için değişkenler, adresleri denetlemek, maili göndermek, maili veritabanına kaydetmek ve hatta adresi adres defterine kaydetmek için birer fonksiyon hazırlayabiliriz. Böylece her mail ile ilgili işlemler için tekrar takrar kod yazmak yerine bu nesnemizi kullanabiliriz. Başka bir örnek; Veritabanına bağlanmak ve üzerinde bazı işlemleri yapmak için kullanabileceğimiz bir nesne tasarlayabiliriz. Bu nesne içinde bağlanacağımız veritabanının adresi (localhost vb ), kullanıcı adı, şifresi, veritabanı türü (mysql, postgresql, MsSql, Access vb..), sql (sql kodu) değişkenleri; bağlan, bağlantıyı kapat, sorgula, listele gibi fonksiyonlar olabilir. Böyle bir nesne ile işimiz bazı noktalarda çok kolay olurdu. Nesne programlama ve kullanma başta sıkıcı gelebilir. Ama bu mantığı iyi kavrayan bir kişinin bundan vazgeçmesi artık kolay değildir. Sınıf ve Nesne Tanımlama Her nesne aslında bir türün örneğidir. Nesneler, türlerin özelliklerinin değiştirilmesinden oluşur. Türler, sadece nesnelerin genel özelliklerinden bahseder. Nesneler, türden alınan birer örnektir, genel türün özelliklerini taşımakla birlikte bazı şeylerde farklılıklar gösterebilirler. Tablo türünden bir örnek nesne hazırlandığında zemin rengi, satır-sütun sayıları, başlık ve açıklama bilgileri farklı olabilir. PHP de en küçük sınıf tanımı, aşağıdaki gibidir: 3

4 class tablo1 { -----} Kullanışlı olabilmeleri için sınıfların niteliklere ve işlemlere ihtiyacı vardır. Var anahtar sözcüğünü kullanarak bir sınıf tanımı içinde değişkenler tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlarda degisken1, degisken2 adında iki niteliği olan, tablo1 isminde bir sınıf oluşturulmaktadır. class tablo1 { var $degisken1; var $degisken2; } Aşağıdaki yapıyı incelediğimizde; nesne içerisinde kullanacağımız değişkenler var deyimiyle tanımlanırlar. Bu değişkenlere nesne içerisinden değer atanabilir. Aynı şekilde program içerisinden de değer atanabilir. İşlevler function deyimi ile tanımlanırlar ve yapmaları gereken işlemler { } arasında yazılır. class nesneadi { var $degisken1; var $degisken2; function islev1() { kodlar } function islev2($param1,$param2) { kodlar } } Örnek) <?php 4

5 5

6 ?> Çıktı: Sayın Dursun ÇAKIR sitemize hoşgeldiniz. Kullanıcı Adı : dursun_cakir Giriş Zamanı : :13 Yetki Türü : Yönetici Program içerisinde dikkatinizi çekebilecek bir deyim var. $this deyimi içinde bulunduğumuz nesneyi işaret eder. Bu deyimi nesne içerisinde yine aynı nesneye ait bir özelliğe ve işleve ulaşmak (değer atamak veya değerini almak) istediğimizde kullanırız. Bu kodu incelediğinizde bir nesnenin nasıl oluşturulduğunu hemen hemen anlamışsı nızdır. Program kodlarını açıklayacak olursak: class deyimiyle bir nesne yazmak istediğimizi belirtiyoruz. Bu nesnemize isim olarak uye adını veriyoruz ve { ile nesnemizin özelliklerini (değişkenler) ve metodlarını (işlevfonksiyon) yazmaya başlıyoruz. Nesnemizin özelliklerini var deyimiyle tanımlamaya başlıyoruz. $adi, $takmaadi, $girissaati, $giristarihi, $yetki olmak üzere beş adet özellik ve ad($isim), takmaad($nick), giriszaman($tarih, $saat), yetki($yetkituru), yetkiyaz() olmak üzere beş adet metod tanımladık. Metodların fonksiyon (işlev) olduklarına değinmiştik. Buradaki yapılarına baktığımızda daha önce anlattığımız fonksiyon konusunda gördüğümüz yapının aynı olduğunu görüyoruz. Nesneyi } ile bitiriyoruz. Böylece nesnemiz hazırlanmış oldu. Şimdi bu nesneyi nasıl kullanacağımızı görelim. Bir nesneyi kullanabilmeniz için o nesneyi öncelikle oluşturmak (tabiri caizse yaratmak) gereklidir. Yani nesneyi hafızaya almak gerekir. Bu işlemi new komutuyla yaparız. $nesne = new nesneadi; şeklinde yazarak $nesne değişkenini nesneadi ile belirttiğimiz nesne türünde hafızada oluşturur. Artık biz $nesne değişkenini kullanarak nesneadi ile belirttiğimiz nesneye ulaşabiliriz. Buradan çıkarmamız gereken sonuç; nesneler alt alanları bir veri türüdür. Dolayısıyla bir nesneyi kullanabilmeniz için o nesnenin tipinde olan bir değişkene atamanız gerekmektedir. Böylece aynı nesneden farklı değişken isimlerinde birden fazla oluşturabiliriz. Zaten 6

7 nesnenin amaçlarından biri de budur. Bir nesnenin özelliklerine ve işlevlerine ulaşmak için nesne değişkeninden sonra (tire) ve > (büyüktür) işaretleri getirilir. Daha sonra ulaşılmak istenen değişken veya işlevin adını (başında $ olmadan) yazarız ($nesne->degisken1;). PHP4 ile PHP5 Arasındaki Faklılıklar PHP4 ile PHP5 arasında, nesneler konusunda bazı faklılıklar vardır. Bu faklılıkları daha iyi kavrayabilmek için PHP5 standartlarında bir örnek verelim: Bu örneği incelediğimizde fonksiyonların başına Public ifadesinin getirildiğini görüyoruz. Nesne değişkeni oluştururken Var ifadesi yerine Private ifadesi kullanılmıştır. Bunlar PHP5 'in getirdiği yeniliklerdir. Niteliklerimize vefonksiyonlarımıza private, protected ve public şeklinde erişim sınırı koyabiliyoruz: 7

8 Private : Nitelik yada fonksiyona(işlemlere) erişimin sadece sınıfın içinden yapılabileceği anlamına gelir. Kalıtım vasıtasıyla dahi ulaşılamaz. Protected : Nitelik veya fonksiyonlara(işlemlere) erişimin sadece sınıfın içerisinden yapılabileceğini gösterir. Kalıtım yoluyla altsınıflardan ulaşılabilir. Public : PHP4 teki var gibi düşünebilirsiniz. Belirtmediğiniz sürece varsayılan seçenek public tir. Peki bunlar ne işe yararlar!? nitelik ve işlemlerin dolayısıyla sınıfın güvenlik içinde çalışmasını sağlarlar. PHP5 ile gelmiş olan bir fonksiyon vardır. construct() Nedir, ne işe yarar? constuct bir yapılandırıcıdır. Nesne oluşturulurken çağrılır ve belirten işlemi yaparlar (niteliklere başlangıç değeri vermek gibi).geriye dönük uyumluluk çerçevesinde PHP construct özel işlemcisini bulamazsa 'sınıfla aynı adı' taşıyan bir fonksiyon arar. Buda PHP4 te kullanılan yapılandırıcıdır. Private olan bir niteliğe, fonksiyona(işleme) yapacağımız bir müdahale sınıf içerisinde set() kullanmadığımız sürece hata mesajı ile dönecektir : Nesnelerle Doğum Tarihi Kontrolü yas_kontrol.php 8

9 yas_kontrol_index.php Bu örnekte nesnelerin çağrılma yöntemi PHP4'teki gibidir. $nesne->tarih($tarih); PHP5'te nesne çağırmak için farklı bir yazım biçimi kullanılmaktadır. $nesne::tarih($tarih); Karar Kontrol Mekanizması 9

10 PHP4'te tüm olasılıklar mantıksal denetlemelerle gerçekleştirilmektedir. PHP5'te karar kontrol mekanizmasında yeniliğe gidilmiştir. PHP geliştiricileri PHP ile Java dilini birbirine yakınlaştırmak için PHP çerisinde Java'da kullanılan karar kontrol mekanizmasına benzeyen bir mekanizma katmışlardır. try { // Karar kontrolü } catch (Hata olgusu) { // Hata olduğu taktirde yapılacak işlem } Örnek) PHP'de Otomatik Çalıştırılan Fonksiyon ( construct ) PHP5 ile gelen bir özelliktir. Bu fonksiyon bir sınıf nesnesi çalıştırıldığına otomatik olarak çağrılır. 10

11 Nesnelerde Kullanılan Metotlar: PHP5 ile nesnelerde kullanılmak üzere değişik metotlar getirilmiştir. Bu metotlar programcılara nesne tabanlı çalışmada kolaylıklar sağlamaktadır destruct Bu metot bir nesnede en son işlemin yapılacağı fonksiyon olarak görev yapar. Mesela database bağlantısı yaptığınız bir nesnede, işlemlerinizi bitirdiğinizde veritabanıyla olan tüm bağlantınızı kesecek olan komutları bu fonksiyon içerisine yerleştirebilirsiniz. Yalnız bu fonksiyonun otomatik olarak çalışabilmesi için nesnenizi öldüren unset komutunu kullanmanız gerekir. Örnek) 11

12 call Bu metot, nesne içerisinde olmayan yanlış isimdeki bir fonksiyon çağrıldığında otomatik olarak devreye girer. Hata kontrol mekanizması olarak kullanılabilir. Örnek)

13 get() ve set() Bu fonksiyonlar yardımı ile kullanılan bir nesne içerisinde tanımlı olmayan bir değişkene metod değer atamada hatalar engellenebilir. Bir Class'ın içerisinde neler olduğunu bilmeksizin yanlış bir metod çağrıldığında PHP4'te tüm kod kütüphanesi hata verir. PHP5 ile gelen bu fonksiyonlar yardımıyla, hatalı bir metod çağrıldığında sistemde tanımlanan fonksiyonlar devreye girerek sistem entegrasyonunda bütünlük sağlanmış olur. Örnek) Yukarıdaki örnekte nesnemizi çağırıp i adında metodu çağırdığımızda get fonksiyonu otomatik olarak devreye girmektedir. İkinci nesne çağırmada ise fon adındaki metoda değer gönderildiğinde bu sefer set fonksiyonu otomatik olarak devreye girmektedir tostring() Echo veya Print fonksiyonları ile kullanılan bir fonksiyondur. Echo veya Print ile kullanılmadığı zaman tek başına bir anlam ifade etmez. Echo veya Print ile kullanıldığı an _tostring() metodu sınıf içinden çağırılır. Örnek) 13

14 Nesneyi çağırmak için parantez içerisinde isim girip direk nesneyi yüklediğimiz değişken çağırıldığında tostring metodu devreye girip, fonksiyonda tanımlı komutlar icra edilir. Çıktı: İsmet Aktar clone() Bir nesnenin bütün özelliklerinin aynen kopyalanmasını sağlar. Ayrıca nesne içerisinde tanımlı değişkenlerde yüklü olan değerlere dışardan veri gönderebilme olanağını bizlere sunmaktadır. Clone anahtar sözcüğü kullanılarak bir nesneye ait kopya yaratılabilir. Bunun için sınıf içerisinde clone() metodu kullanılır. clone() metodu tek başına çağrılmaz. Sınıfın nesnelerini Clone anahtar sözcüğünü kullanarak klonlamak istenildiğinde clone() metodu kendiliğinden devreye girmektedir. Örnek1) 14

15 Çıktı: Bu yazı dosyanın içindedir. Bu yazı dosyanın içindedir. Örnek2) 15

16 Nesneyi çağırıp nesne içerisinde yer alan verileri print_r komutu ile dizi değişkeni olarak listelediğimizde aşağıdaki çıktı oluşacaktır: Matematik Fonksiyonları Sayıları yuvarlayan fonksiyonlar: floor(), ceil(), round() echo floor(12.456) Noktadan sonrasını dikkate almaz. Sonuç:12 echo ceil(12.456) Bir üste yuvarlar. Sonuç:13 echo round(12.656) Noktadan sonraki sayı 5 ve üstü ise tam sayıya çevirir, değilse bir alt sayıya çevirir. Sonuç:13 Trigonometri fonksiyonlar: cos(), sin (), tan(), acos(), asin(), atan() echo cos(30) Sonuç: Dönüştürücü fonksiyonlar: bindec(), decbin(), dechex(),hexdec() Rastgele sayı üreten fonksiyonlar: mt_srand(), mt_rand(), srand(), rand() mt_srand((double)microtime()* ); echo mt_rand(); Sonuç: srand((double)microtime()* ); echo rand(); Sonuç:

17 sqrt() : Karekök exp() : Exporansiyel pow() : Bir sayının üstü log() : logaritma abs() : Mutlak değer log10() : 10 tabanında logaritma pi() : Pi sayısı min() : En küçük sayı max() : En büyük sayı HTTP Protokolleri ve Cookie(Çerez) 'ler Cookie(Çerez) 'ler Cookie'ler bir web sayfasına gelen kullanıcıyı, siteyi bir daha ziyaret etmesi halinde tanıyabilmesi için otomatik olarak web sayfalarından ziyaretçinin bilgisayarına atılan metin dosyalarıdır. Bu metin dosyları Win95/98/Me sistemlerinde C:\Windows\Cokies, WinNT/2000/ XP/2003 sistemlerinde C:\Document and Settings\Kullanici\Cookies klasörlerinde tutulur. Cookie Oluşturmak ve Okumak Cookie oluşturmak için setcookie komutu kullanılır. Oluşturulan cookie'lere $_COOKİE dizi değişkeni vasıtasıyla ulaşabiliriz. setcookie(''isim'', ''değer'' [, zaman, ''dizin''] ) Cookie'nin ömrünü belirleyen zaman parametresi time() fonksiyonu ile saniye cinsinden belirlenir. Time() bulunduğumuz zamanı saniye cinsine çevirir. Ör) Yukarıdaki komut satırı ilk olarak çalıştırıldığında ekrana herhangi bir yazı gelmez. Sayfa güncellendiğinde karşımıza ismet aktar yazısı çıkar. Ör) Aşağıdaki örnekte oluşturulan Cookie'nin ömrü 10 dak. Olarak ayarlanmıştır. Bunun için time() fonksiyonuna 600 eklenir. ( 600 sn = 10 dak. ) 17

18 Örneğin Cookie'nin ömrünü 1 yıl olarak belirlemek istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() *24*365); Oluşturulan Cookie'ye dördüncü parametre olarak dizin eklenebilir. Örneğin Cookie'nin tüm web sayfasında kullanılmasını istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() , ''/''); Eğer oluşturacağımız Cookie'yi farklı bir dizinde kullanmak istiyorsak: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() , ''/farklı_dizin''); Bir Cookie'yi simek istersek ömrünü kısa tutarak silebiliriz: setcookie(''okul'', ''ismet aktar'', time() + 1 ); Cookie'ler Genelde Nerelerde Kullanılır? Cookie'ler başta anketler olmak üzere '' ankette oy kullanana bir ziyaretcinin birden fazla oy kullanmasını engellemek amacıyla'', sayaçlarda, üyelik sistemlerinde, bir kez açılmasını istediğimiz reklam ya da popup pencerelerinde kullanılır. Ancak unutmamız gereken bir şey var, o da kullanıcı eğer isterse Cookie'leri silebilir ya da devre dışı bırakabilir. Önbelleği Silmek Oluşturduğumuz web sayfasını bir kullanıcı ziyaret ettiğinde, tarayıcının özelliğinden kaynaklanarak; web sayfaları bir daha ziyaret edildiğinde sayfanın daha hızlı açılabilmesi için web sayfasının içeriği kullanıcının hardiskinde kaydolur. Maksimum güvenlik gerektiren web sayfalarında ''sanal alış-veriş, bankacılık siteleri v.b'' içeriğin kayıt edilmesinin engellenmesi gereklidir. Bu işlem PHP'nin http protokolleri ile yapılabilir. 18

19 Yukarıdaki komut satırlarını hafızaya alınmasını istemediğiniz dosyaların başına yazarsanız web sayfanızın içeriği kaydolmayacaktır. PHP'de HTTP protokolü ile yönlendirme PHP'de header fonksiyonunu kullanarak yönlendirme işlemleri yapabiliriz. Header fonksiyonu; en basit anlamda sunucu ( Web Server - Ör. : Apache ) ile istemci ( Browser - Ör. : Explorer ) arasındaki HTTP Protokolu üzerinde kontrolü sağlayan bir komuttur. Aşağıdaki verilen kod satırları, php 'nin header fonksiyonu ile kullanıcıya dosya.zip adında bir dosya gönderme işini yapmaktadır. Sonra header fonksiyonu içinde yer alan bilgilereden Content-type: application/zip Browser'ınızın ekranına çıkacak bilginin tipini belirleyerek, browser'ın ona göre davranması gerektiğini söyler. Şimdi de kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirme işlemine bakalım: PHP web server bulunanlarda, yönlendirme kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır. Fakat burada önemli olan husus bu kodu yazarken; <?php tagından sonra boşluk bırakmadan yazmamız gerekecektir. Eğer bunu yapmaz da boşluk bırakarak yazarsak netice itibariyle header hatası almamız mümkündür. Ya da header hatası almayı engellemek için ; Sayfamızın başına ; ob_start(); Sonuna da ; ob_flush(); yazmak olacaktır. 19

20 NOT: HTML kodlarıyla yönlendirme (her turlu web serverda çalışır) <meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.siteadi.xxxx/"> ASP ile yönlendirme (IIS web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır) <% Response.Redirect("http://www.siteAdi.xxxx/") %> CGI ile yönlendirme (CGI çalıştırabilen web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalısır) #/usr/bin/perl -w use strict; use CGI qw/tandard/; print redirect('http://www.siteadresi.com/') JavaScript kodlarıyla yönlendirme (her turlu web serverda çalışır) <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-//<![CDATA[ window.location.href= "http://www.siteadi.xxxx/" //]]> --> </script> JSP ile yönlendirme (JSP web server bulunanlarda, kodun server tarafından derlenmesinden sonra çalışır) <% String redirecturl = "http://www.siteadi.xxxx/"; response.sendredirect(redirecturl); %> Örnek) Bu örnek localhost üzerinde çalışmaktadır. 20

21 HTTP ile Login (Authenticate) İşlemi Örnek) Bazı önemli HTTP değişkenleri

22 PHP'de Oturum Yönetimi (SESSION) session_start() : Oturumu başlatır. session_register('değişken_ismi') : Oturum değişkeni oluşturur. $_SESSION['değişken_ismi'] :Oturum değişkenine erişilir. session_destroy() : Açılmış bütün oturum bilgilerini sıfırlar unset() : Bu fonksiyon ile herhangi bir oturum geçersiz yapılır. unset($_session['count']) ; Örnek) 22

23 Örnek) Sayaç Uygulaması Örnek) Session ile Giriş(Login) İşlemi giris.php 23

24 24

25 index.php 25

26 26

27 PHP - MySql Bağlantısı ve İşlemler Kullanılan komutlar kısaca şunlardır: mysql_connect(): Bağlantı kurmak mysql_select_db() : Veritabanı seçer mysql_query ( ) : SQL sorgusu çalıştırılır mysql_num_field(): Dönen kayıttaki alan sayısını verir mysql_fetch_row(): Her çalıştığında sırayla bir tane kaydı(bir satır) alır. mysql_close(); Bağlantıyı kapatır Örnek) Değişik Bağlantı Yöntemleri: Ör1) mysql_connect( localhost, root, 1234 ) die ( Bağlantı Hata mesajı ); Ör2) 27

28 Örnek) Bir veritabanından verileri okuyup ekrana yazdırmak magaza isimli veritabanının içinde sepet isimli bir tablo olsun 28

29 Değişik Yöntemlerle Veri Listeleme PHP'de bir veritabanındaki verileri listelemenin bir çok yöntemi var. Önce bu iş için kullanılan komutlara bakalım: Komut mysql_fetch_array Açıklama mysql_fetch_row Üstteki komutla aynı görevi yapar mysql_fetch_assoc Tablodaki sütün adlarını index şeklinde belirterek verileri listeler mysql_fetch_object Veritabanı isimlerinin veya bir veritabanındaki tablo adlarını listeler mysql_result Tablodaki verileri teker teker listeler mysql_free_result işlevi, sorgu neticesinde gelen verilerin tutulduğu değişken göstericisine ayrılan belleği serbest bırakır. mysql_num_rows Tablodaki kayıt (satır) sayısını verir mysql_num_field Dönen kayıttaki alan sayısını verir mysql_field_name Tablodaki alan isimlerini verir Tablodaki sütun adlarını sıra numarasına göre okur 29

30 Örnek) Bu örnekte listeleme işlemi ilk önce mysql_fetch_object ile yapılmıştır Yukarıdaki örnekte, MySQL'e bağlandıktan sonra $sorgu değişkeninde mysql_query() komutu ile MySQL'e bir sorgu gönderilir. Daha sonra bu sorgudan dönen verileri elde etmek için mysql_fetch_object komutu ile veriler birer birer obje olarak okunup $oku değişkenine dizi değişkeni olarak aktarılır. 30

31 Aynı örnekte veriler mysql_fetch_array ile listelenecek olursa: Aynı örnekte veriler mysql_fetch_assoc ile listelenecek olursa: Aynı örnekte veriler mysql_num_rows ve mysql_result ile listelenecek olursa: 31

32 Tablodaki verilerin alan isimleriyle beraber listelenmesi: 32

33 PHP'de Grafik Fonksiyonları PHP'de grafik fonksiyonlarını kullanmak için php.ini dosyası içerisinde bulunan php_gd2.dll satırının açılması gerekiyor: ; extension = php_gd2.dll ImageCreate() Fonksiyonu: imagecreate(int x_boyutu, int y_boyutu) Şeklinde kullanılır. İstenilen boyutlarda bir grafik alt yapısı oluşturur. Ayrıca imagecolorallocate(), imagegif(), imagepng(), imagejpg(), imagebmp() fonksiyonları ile birlikte kullanılır. Ör) Imagecolorallocate() Fonksiyonu: imagecolorallocate(int image, int red, int green, int blue) Şeklinde kullanılır. Oluşturulacak resimde kullanılmak üzere RGB modunda renk belirler. Imagearc() Fonksiyonu: imagearc( kaynak, x_kenar, y_kenar, x_genişlik, y_yukseklik, yay_başlangıç, yay_bitiş, renk ) Şeklinde kullanılır ve belirlenen açıda yay veya daire çizer Ör) 33

34 Imagefill() Fonksiyonu: imagefill(int image, int x, int y, int color) Şeklinde kullanılır. Image ile belirtilen alanı color ile belirtilen renk ile doldurmaya yarar. Doldurulacak alanın koordinatları da belirlenir. Ör) Imageline() Fonksiyonu: imageline(int image, int x1, int y1, int x2, int y2, int color) Şeklinde kullanılır ve düz çizgi çizer. Ör) 34

35 Imagefilledrectangle() Fonksiyonu: imagefilledrectanle( int image, int x1, int y1, int x2, int y2, int color) Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyon x1, y1 ile x2,y2 koordinatları arasında içi dolu bir dikdörtgen çizer. Ör) Örnek: Siyah bir alan içerisinde çapraz çizgiler 35

36 Örnek : Kırmızı bir alan içerisinde iç içe geçmiş kareler ImageString() Fonksiyonu: imagestring(int image, int yazıtipi, int x, int y, string metin, int color) Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyon bir resim alanı içerisinde belirtilen metni belirtilen koordinatlara yazar. Ör) 36

37 Imagegettftext() Fonksiyonu: imagegettftext(int image, int size, int angle, int x, int y, int color, string fontfile, string text); Şeklinde kullanılır. Bu fonksiyonla istenilen bir font dosyası kullanılarak bu fontun özelliklerine göre istenilen yazı Ya da yazılar hazırlanabilir. Ör) Örnek) 37

38 Örnek) Güvenlik kodu uygulaması resim.php 38

39 form.php 39

40 40

41 41

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?...

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... İÇİNDEKİLER ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... 1 ASP SAYFALARININ ÇALIŞMA İLKESİ... 2 ASP'NİN DİLİ... 3 YAZILIM KURALLARI... 3 DEĞİŞKENLER... 4 Dizi Değişkenleri... 4 REDIM

Detaylı

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6 MySQL e Giriş PHP ve MySQL Ders 6 Burada sadece MySQL programı ile veritabanı oluşturmakla kalmayalım, bir anlamda SQL diline de çok kısa bir giriş yapalım. SQL, (Structured Query Language, Yapısal Sorgu

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İNTERNET PROGRAMCILIĞI ( PHP - "PHP: Hypertext Preprocessor") 2008 1 I.PHP Nedir? Genel kullanım amaçlı bir betik/programlama

Detaylı

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Erden SAÇAN Tolunay ÖZBAY Bitirme Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr Hasan

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

Önsöz... 4. ASP ye Giriş... 8. Kişisel Web Server Kuralım... 8. PWS Kurulurken Hata Verirse... 9 Bir Örnek Yapalım... 10

Önsöz... 4. ASP ye Giriş... 8. Kişisel Web Server Kuralım... 8. PWS Kurulurken Hata Verirse... 9 Bir Örnek Yapalım... 10 ASP/KİTAP 1 Önsöz... 4 ASP ye Giriş... 8 Kişisel Web Server Kuralım... 8 PWS Kurulurken Hata Verirse... 9 Bir Örnek Yapalım... 10 Internet te ASP... 10 ODBC İşliyor Mu?... 14 ASP nin Unsurları... 14 ASP

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ASP/KİTAP 1 Önsöz... 4 ASP ye Giriş... 10 Kişisel Web Server Kuralım... 11 PWS Kurulurken Hata Verirse... 12 Bir Örnek Yapalım... 14 Internet te ASP... 15 ODBC İşliyor Mu?... 20 ASP nin Unsurları... 21

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 482BK0152 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ASP NEDĠR? ASP, Server-Side Tabanlı bir dildir. Yani Sunucu tarafında yorumlanır. Ve bu sayede kimse kaynak kodlarınıza ulaşamaz... Bu şöyle oluyor: Siz URL hanesine adresi girdiğinizde, bana falanca dosyayı

Detaylı

PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI

PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI Uğur BAŞAR LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELAZIĞ, 2003 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA A S P DERS NOTU

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA A S P DERS NOTU T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA A S P DERS NOTU Seval ÖZBALCI seval.ozbalci@bayar.edu.tr MANİSA 2003 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ASP...

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

http://alikoker.name.tr VBScript'e Giriş

http://alikoker.name.tr VBScript'e Giriş VBScript'e Giriş 1 Bu kitapçıktaki örneklerimizi VBScript diliyle yazacağımıza göre, önce hızlı bir VBScript kursu görsek iyi olur. Visual Basic dilini biliyorsanız, VBScript biliyorsunuz sayılır. VBScript,

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞMİŞ ANİMASYONLAR 482BK0145 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı