Zeki Optimizasyon Teknikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeki Optimizasyon Teknikleri"

Transkript

1 Zeki Optimizasyon Teknikleri Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Yapay Sinir Ağları Biyolojik sinir sisteminden esinlenerek ortaya çıkmıştır. İnsan beyninin öğrenme, eski bilgiye dayalı tahmin etme, eksik bilgiyi tamamlama gibi yeteneklerini makinelere kazandırmayı amaçlar. Birçok işlem ünitesinden (processing elements, units, neuron) oluşur. Birçok farklı alanda başarıyla uygulanmıştır. (İşaret tanıma, el yazısı tanıma, ileriye dönük tahminde bulunma, adaptif kontrol, gürültülü veya eksik bilgileri tanıma v.b.)

2 Yapay Sinir Ağları (Biyolojik nöron) İşlem birimlerine neuron (nöron) adı verilir. Her nöron bir gövde (body), akson (axon) ve çok sayıda dentrit ten (dendrites) oluşmaktadır. Bir nöron aktif (firing) veya pasif (rest) durumunda olabilir. Eğer toplam giriş değeri belirtilen eşik değerinden (threshold - bias) büyükse nöron aktif olur aksi takdirde pasiftir. Sinaps nöron ile başka bir nöron un dentrit i arasındaki boşluktur. Yapay Sinir Ağları (Yapay nöron) Node olarak adlandırılan birçok sayıda işlem ünitesinden oluşmaktadır. Her bir node girişlere ve çıkışlara sahiptir. Her node (nöron) sahip olduğu aktivasyon fonksiyonu (activation function) ile basit hesaplamalar yapar. Nöronlar aktif olmak için bir eşik değerine (treshold - bias) sahiptir. Nöronlar girişine gelen değerler için giriş fonksiyonuna sahiptir. (Genellikle girişlerin toplamı alınır) w 0 bias x w f : aktivasyon fonksiyonu Girişler x i w i h(w 0,w i, x i ) y = f( h) y x n w n h : w i ve x i birleştirir Çıkış 2

3 Yapay Sinir Ağları (Yapay nöron) Yapay sinir ağları ile biyolojik sinir ağları ANN Node lar giriş çıkış node fonksiyonu Bağlantılar Bağlantı gücü Biyolojik NN Hücre gövdesi Diğer nöronlardan işaret ateşleme frekansı ateşleme mekanizması Sinapslar Sinaptic gücü Yapay Sinir Ağları (Tarihçe) Walter Pitts & Warren McCulloch 943 yılında biyolojik nöronların ilk yapay modelini oluşturmuşlardır. Bütün mantıksal işlemler farklı eşik değerleri ve farklı ağırlıklar ile gerçekleştirilmiştir. Donald Hebb 949 yılında Hebb öğrenme kuralını bulmuştur. Eğer iki nöron aktifse ikisi arasındaki bağlantı güçlendirilir. Rosenblatt 958 yılında ilk perceptron u buldu ve öğrenme metodu geliştirdi. 960 yılında Widrow ve Hoff ADALINE ı geliştirdi. Türevlenebilir fonksiyonlarla gradiant descent tabanlı öğrenme kuralını budular. 3

4 Yapay Sinir Ağları (Tarihçe) 96 yılında Rosenblatt backpropagation öğrenme şemasını önerdi ancak ağın eğitiminde başarılı olamadı. Minsky ve Papert 969 yılında perceptron un bazı basit mantıksal işlemlerde l yetersiz olduğunu ğ göstermişlerdir. öt il Örneğin bir perceptron un XOR problemini çözemediği görüldü. Çok katmanlı ağ ile bu tür problemlerin çözülebileceği düşünüldü ancak nasıl eğitilebileceği konusunda çözüm bulunamadı. 980 li yıllarda bu iki problem çok katmanlı ve farklı ağ yapıları kullanılarak çözüldü. Günümüzde ANN diğer yapay zeka teknikleriyle (fuzzy logic, genetik algoritma) birlikte kullanılarak çok daha etkin çözümler ortaya koymaktadır. Yapay Sinir Ağları (Perceptron) Tek katmanlı bir işlem ünitesi. Perceptron tüm girişleri toplar ve eşik değeriyle karşılaştırır. Eğer sonuç eşik değerden (sign function için 0) büyükse değilse - değerini (sign activation function) çıkış olarak üretir. 4

5 Yapay Sinir Ağları (Perceptron) En çok kullanılan node fonksiyonları Step, if input > c a, diğer Ramp, if input > d a, if input < c a+(input-c)(b-a)/(d-c), diğer Yapay Sinir Ağları (Perceptron) En çok kullanılan node fonksiyonları Sigmoid f(x) = /(+e -x ) Gaussian 5

6 Yapay Sinir Ağları Diğer node fonksiyonları ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ Yapay Sinir Ağları AND Perceptron girişler 0 veya ikiside ise çıkış birisi 0 ise çıkış 0 2-D giriş uzayı 4 olası data noktası threshold çizgi ile gösterilebilir. 6

7 Yapay Sinir Ağları OR Perceptron girişler 0 veya birisi ise çıkış ikiside 0 ise çıkış 0 2-D giriş uzayı 4 olası data noktası threshold çizgi ile gösterilebilir. Yapay Sinir Ağları (ANN Mimarileri) Komple bağlı ağlar (Fully connected networks) Her node diğer tüm node lara bağlıdır. Bağlantılar pozitif, negatif veya 0 olabilir. 7

8 Yapay Sinir Ağları (ANN Mimarileri) Katmanlı ağlar (Layered networks) Node lar katman ismi verilen alt gruplar halindedir. İleri katmandan geriye doğru bağlantı olamaz. Yapay Sinir Ağları (ANN Mimarileri) İleri beslemeli ağlar (Feedforward networks) Bağlantılar i.katmandaki bir node ile i+.katmandaki bir node arasında yapılabilir. En yaygın kullanılan ağ yapısıdır. 8

9 Yapay Sinir Ağları (Öğrenme Stratejileri) Denetimli öğrenme (Supervised learning) Ağa belirli giriş değeri için çıkış değerleri verilir. Nöronlar arasındaki ağırlıklar verilen giriş ve çıkış değerlerine göre yarlanır. Delta öğrenme kuralı ve geri yayılmalı (backpropagation) öğrenme denetimli öğrenmedir. Denetimsiz öğrenme (Unsupervised learning) Çıkış değerlerinin girilmesine gerek yoktur. Öğrenme süresince sadece örnek giriş değerleri verilir ve örnekler arasındaki ilişkiler ile sistemin kendi kendisine öğrenmesi sağlanır. Kohonen algoritması ve Adaptive Resonance Theory (ART) denetimsiz öğrenme metodunu kullanır. Destekleyici öğrenme (Reinforcement learning) Denetimli öğrenmenin farklı bir türüdür. Çıkış değerleri girmek yerine verilen giriş değerlerine göre çıkışı değerlendirerek öğrenmeyi sağlar.. Genetik Algoritmalar ve LVQ (Learning Vector Quantizer) ağı destekleyici öğrenme kullanır. Yapay Sinir Ağları (Öğrenme Stratejileri) Denetimli öğrenme (Supervised learning) Hatanın geri yayılımı Hata = t - o Eğitim seti: {(x m, t m ); m P} µ x in o - İstenen çıkış (denetmen) µ t out 9

10 Yapay Sinir Ağları (Öğrenme) Perceptron öğrenme kuralı w i+ = w i + w i x x 2 d w i = η * x i * (d - o) η = öğrenme oranı (0- arasında) w i = i.bağlantının ağırlık değeri w i = Ağırlık değişim değeri x i = i.girişe i i girilen iil değer dğ d = İstenen çıkış değeri o = Hesaplanan çıkış değeri x x 2 - w w w 0 ao Yapay Sinir Ağları (Öğrenme) x x 2 d (w,w 2 ) (w + w,w 2 + w 2 ) - Minimum hata x x 2 w w w 0 ao 0

11 Yapay Sinir Ağları (Hata) Sum Square Error SSE = P K p= j= ( d p, j o p, j ) 2 P = K = Eğitim kümesi boyutu Çıkış vektörü boyutu (Çıkış neuron sayısı) Mean Squared Error MSE = P P p= K j= ( d p, j o p, j ) 2 Yapay Sinir Ağları (Öğrenme) Çok katmanlı ağlarda öğrenme (Backpropagation) r E E E ( w ) =, w w,..., 0 w n E,..., r r r w w+ w r r w = η E ( w ) w w + w i E w = η i i w i i

12 Yapay Sinir Ağları (Öğrenme) Çok katmanlı ağlarda öğrenme (Backpropagation) w,2 = w,2 + w,2 w,2 =η( E / O 2 )( O 2 / net 2 ) ( net 2 / w,2 ) E / O 2 = ( / O 2 )(T 2 -O 2 ) 2 E / 2 O 2 = -2(T 2 -O 2 ) ( d k ok ) O 2 / net 2 = ( / net 2 )f(net 2 ) O 2 / net 2 = f (net 2 ) net 2 / w,2 =O, E = w,2 = η (T 2 -O 2 ) f (net 2 ) O, Sigmoid f(x) = /(+exp(-x)) f (x) = exp(-x)/(+exp(-x)) 2 I w,2 I 2 = /(+exp(-x)) /(+exp(-x)) 2 = f(x) ( f(x)) I 2 I 3 I 4 I I 6 Layer Layer 2 2 O O 2 Yapay Sinir Ağları (Öğrenme) Çok katmanlı ağlarda öğrenme (Backpropagation) w i,2 = w i,2 + w i,2 w i,2 =η( E / O 2 )( O 2 / net 2 ) ( net 2 / O,2 ) ( O,2 / net,2 ) ( net,2 / w i,2 ) I w i,2 I 2 I 2 I 3 w 2, 2 O net 2 / O,2 = w 2,2 O,2 / net,2 = f (net,2 ) net,2 / w i,2 = I w i,2 = η (T 2 -O 2 )f (net 2 )w 22 2,2 f (net,2 ) I w i,2 =η( E / O )( O / net ) ( net / O,2 ) ( O,2 / net,2 ) ( net,2 / w i,2 ) I 4 I 5 I 6 w 2,2 3 4 Layer 2 Layer 2 w i,2 = η (T -O ) f (net ) w 2, f (net,2 ) I O 2 2

13 Yapay Sinir Ağları (Öğrenme oranı) Yapay Sinir Ağları (Uygulamalar Ses tanıma) Problem: İki farklı kişinin merhaba kelimesini söylemesinin öğretilmesi. Kişi = Ahmet 2. Kişi = Mehmet Frekans dağılımı 60 örnek ile alınsın. 3

14 Yapay Sinir Ağları (Uygulamalar Ses tanıma) Ağ yapısı = ileri beslemeli çok katmanlı 60 giriş (her frekans örneği için) 6 gizli node 2 çıkış (0- ise Ahmet, -0 ise Mehmet ) Yapay Sinir Ağları (Uygulamalar Ses tanıma) Ahmet 0 Mehmet 0 4

15 Yapay Sinir Ağları (Uygulamalar Ses tanıma) Ahmet Mehmet Yapay Sinir Ağları (Uygulamalar Ses tanıma) Ahmet = = 0.74 Mehmet 0.73 = =

16 Yapay Sinir Ağları (Uygulamalar Ses tanıma) Ahmet Mehmet Yapay Sinir Ağları (Uygulamalar Karakter tanıma) İleri beslemeli çok katmanlı ağ Bacpropagation öğrenme ğ metodu A B C D E Hidden Layer Output Layer Input Layer 6

17 Yapay Sinir Ağları (Avantajlar Dezavantajlar) ANN, GA ve FL ANN Öğrenme Kapasitesi Optimizasyon Kapasitesi GA FL İfade Kabiliyeti Yapay Sinir Ağları (Araştırma) Kaynaklar:. Neural Networks, A Comprehensive Foundation, S. Haykin, Prentice Hall (999) 2. Elements of Articial Neural Networks, K.Mehrotra, C.K. Mohan, S.Ranka, MIT, İnternet adresleri : 7

18 Yapay Sinir Ağları Haftalık Ödev: Yapay Sinir Ağları kullanılarak yapılmış bir makale bulup elde edilen sonuçları içeren bir rapor hazırlayınız. İncelenen makalede Yapay Sinir Ağı kullanılmasının gerekçeleri, uygulamanın sonuçları değerlendirilecektir. - İncelenen makale son 5 yılda yayınlanmış olacaktır. - Makale Yurtdışında SCI te taranan bir dergide yayınlanmış olacaktır. - Hazırlanan rapora makalenin tam metnide eklenecektir. - Hazırlanan rapor ve makalenin tamamı diğer öğrencilerin hepsine e-postayla gönderilecektir. 8

HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET YATIRIM KARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA

HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET YATIRIM KARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA T.C. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Doktora Tezi HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (51-68) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (51-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 387-395

Detaylı

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.2 s.375-391. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 0, Sayı 5, 04, Sayfalar 45-49 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ACİL ÇAĞRI

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET Bilindiği gibi, ikinci el otomobiller tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği

Detaylı

Yaklaşık Düşünme Teorisi

Yaklaşık Düşünme Teorisi Yaklaşık Düşünme Teorisi Zadeh tarafından 1979 yılında öne sürülmüştür. Kesin bilinmeyen veya belirsiz bilgiye dayalı işlemlerde etkili sonuçlar vermektedir. Genellikle bir f fonksiyonu ile x ve y değişkeni

Detaylı

YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET

YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET Klorlama dezenfeksiyon amacıyla çokça tercih edilmektedir. Klorlamanın

Detaylı

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Şekil Tanıma Final Projesi. Selçuk BAŞAK 08501008

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Şekil Tanıma Final Projesi. Selçuk BAŞAK 08501008 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Şekil Tanıma Final Projesi Selçuk BAŞAK 08501008 Not: Ödevi hazırlamak için geliştirdiğim uygulama ve kaynak kodları ektedir.

Detaylı

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

WEB SAYFALARINA İLİŞKİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ

WEB SAYFALARINA İLİŞKİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ Doç.Dr Erhan Akyazı Marmara Üniversitesi Bilişim Bölümü eakyazi@marmara.edu.tr Şafak Kayıkçı Marmara Üniversitesi Bilişim Bölümü safak@safakkayikci.com

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ Yönetim Yıl:20 Sayı: 63 Haziran 2009 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ Doç. Dr. Birgül Kutlu Yrd. Doç. Dr. Bertan Badur Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ÖZET Günümüzde

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKĠNELERĠ YÖNTEMLERĠYLE BORSA ENDEKSĠ TAHMĠNĠ

YAPAY SĠNĠR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKĠNELERĠ YÖNTEMLERĠYLE BORSA ENDEKSĠ TAHMĠNĠ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.1, s.139-157. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 541-547 Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü Forecasting of Morgan Stanley Capital

Detaylı

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet TEKTAŞ 1 Ahmet AKBAŞ 2 Vedat TOPUZ 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, 81040 Göztepe-İstanbul Tel: 0-216-3365770/622-624,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

PNÖMATİK SİSTEMDE GERÇEK ZAMANLI LVQ YAPAY SİNİR AĞI ALGORİTMASI İLE ARIZA TESPİTİ

PNÖMATİK SİSTEMDE GERÇEK ZAMANLI LVQ YAPAY SİNİR AĞI ALGORİTMASI İLE ARIZA TESPİTİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2008 : 14 : 1 : 83-90

Detaylı

Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma 901 Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Yüksel Yurtay 1, Gülşah Ak 1, Nihal Zuhal Bacınoğlu 1 1 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak., Bilgisayar Müh.

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma * Web Content Classification Using Artificial Neural Networks

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma * Web Content Classification Using Artificial Neural Networks Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma * Web Content Classification Using Artificial Neural Networks Esra Nergis GÜVEN **, Hakan ONUR *** ve Şeref SAĞIROĞLU **** Öz Internet in hızlı gelişmesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ Elif ERDOĞAN Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu, Ostim /Ankara Öğretim Görevlisi eerdogan@fatih.edu.tr Hamide ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Ankara Meslek

Detaylı

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI Dr. Murat H. Sazli Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü sazli@eng.ankara.edu.tr Haluk Tanrikulu haluk@ieee.org ÖZET Bu çalışma

Detaylı

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ENDÜSTRiDEKİ UYGULAMALARI

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ENDÜSTRiDEKİ UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRİK PROGRAMI YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ENDÜSTRiDEKİ UYGULAMALARI Tülay BOZÜYÜK İlhan GÖKÇE Caner YAĞCI Görkem AKAR Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı