Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?"

Transkript

1 Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bilimsel Makale Nedir? Tanım 1 : Bilimsel makale, özgün araştırma snuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış raprdur. Tanım 2 : Ptansiyel kullanıcılara (meslekdaşlarına) Geliştirilen mettdan yararlanma Bilimsel işlemleri değerlendirme Gözlemleri değerlendirme Deneyleri tekrarlama imkanı verecek yeterli bilgi içeren ilk açıklamadır. Bilimsel Yayın Bilimsel Yazı Hazırlama % Her bilimsel makale, bilginin, yeni düşünce ile yğurularak luşturduğu hamurun kalıplanmış şeklidir. Avrupa Bilimler Akademisi ve TÜBA Asli üyesi Celâl Şengör Yeni bir düşünce veya yöntemi, analiz ve deneysel ayrıntıları içermeyen genişletilmiş özetler bilimsel makale larak nitelendirilemez. Bütün cümleler kendinizin lmalıdır. (Kesinlikle bir yerlerden kpya lmamalı) % Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın ilk açıklama lmalıdır The Cuncilf Bilgy Editrs(CBE) 1

2 Makale - Bildiri Bilim adamları dergiye makale (article) "verirler" Knferanslarda bildiri (paper) "sunarlar" Knf. larda kabul edilen yayınlar Knferans bildiri kitabı (Hepsi) Dergi (Hepsi) Knferans bildiri kitabı (Hepsi) Dergi (Seçilen bazı yayınlar) Hangisinin yapılacağı knferansların web sayfalarında belirtilir. A selected number f the cnference accepted papers will be published in the jurnal x. All accepted papers will be published by Springer in jurnal x. Accepted papers will appear in the cnference prceedings. Bilimsel Yazımın Kökeni Kayalar üzerine yazılar Kiremit tablet (M.Ö 4000) Papirus bitkisi (M.Ö 2000) Parşömen (hayvan derisi) (M.Ö. 190) Kağıt (M.S 105) Matbaa (M.S 1100) İlk bilimsel dergiler (M.S 1655) (350 yıl önce) Jurnal des Scavans (Fransa) Philsphical Transactins f the Ryal Sciety f Lndn (İngiltere) IMRAD (sn 150 yıl) Kayalar üzerine yazılar Kiremit tablet (M.Ö 4000) 2

3 Papirus bitkisi (M.Ö 2000) Parşömen (hayvan derisi) (M.Ö. 190) Kağıt (M.S 105) Matbaa (M.S 1100) 3

4 İlk bilimsel dergiler (M.S 1655) IMRAD Araştırma bildirilerinin yapısı, en yaygın biçimde IMRAD kısaltması ile tanımlanır. I - M - R - A - D Intrductin Methds Results And Discussin ( Giriş ) ( Mettlar) ( Snuçlar) ( Ve ) ( Tartışma ) IMRAD Bilimsel Araştırmada İzlenecek Sıra Hangi prblem incelendi? INTRODUCTION Prblem nasıl incelendi? METHODS Neler bulundu? RESULTS 1. Knuyu seçmek ve sınırlandırmak 2. Taslak plân 3. Malzeme bulma, kaynak tplama 4. Okuma ve nt alma 5. Yeni yöntem veya fikir belirleme 6. Analiz ve deney yapma 7. Ntları düzenleme 8. Yazma 9. Gözden geçirme Bunlar ne anlam taşımaktadır? DISCUSSION 4

5 Genel İçerik Başlık Nasıl Hazırlanır? (1) Başlık Yazarlar ve Adresleri Özet Anahtar Kelimeler Giriş Kavramsal Çerçeve (Knunun tanımlanması, srunun ve çalışmanın rtaya knulması) Materyal ve Yöntemler Mevcut Durum (Dünyada ve Türkiye'de srun alanı ile ilgili mevcut durum) Yöntem (Knunun nasıl ele alındığı, ne tür araştırmalar yapıldığı, nasıl bilgi tplandığı, bu bilgilerin nasıl analiz edildiği vb.) Snuçlar, Öneriler, Yapılabilecek gelecek çalışmalar Teşekkür Kaynakça Ekler % İlk izlenimler güçlü izlenimlerdir; bu nedenle, bir başlığın iyi tasarlanması ve sınırlar izin verdiği ölçüde, ne gelmekte lduğunun tam ve kesin göstergesi lması gerekir. T. Cliffrd Allbutt Başlık Nasıl Hazırlanır? (2) Başlık Nasıl Hazırlanır? (3) Başlık Uzunluğu : İçerik en az sayıda kelimeler dizisi ile tüm metni göstermelidir. Uzun başlıklardan kaçının, israf edilmiş kelimeler içerir. (.. üzerine çalışmalar /.. üzerine araştırma /..üzerine gözlemler israf edilmiş kelimelerdir.) Kısa ama çk genel başlık da lmamalı Hatalı sıralama : Yanlış Effect f calcinatin f starting pwder f HA -Al 2 O 3 biceramics n mechanical prperties Dğru Effect f calcinatin f starting pwder n mechanical prperties f HA -Al 2 O 3 biceramics Leptin üzerine çalışmalar (kısa ama çk genel - kötü örnek) 5

6 Başlık Nasıl Hazırlanır? (4) Başlık Nasıl Hazırlanır? (5) Belirtici başlıklar : Yanlış Streptmycin in Mycbacterium Tuberculsis Üzerine Etkisi Dğru Streptmycin Kullanarak Micrbacterium Tuberculsis in Büyümesinin Engellenmesi Başlık bir cümle değildir. İskemi-reperfüzyn hasarının nedeni radikal reaksiynlardır (Yanlış) Kabul ettirici nitelikte lmamalıdır. İskemi-reperfüzyn hasarının nedeni radikal reaksiynlardır (Yanlış) Makalelere anahtar sözcükler ile ulaşabiliyruz. Dizinleme servislerinin çğu başlık, özet ve anahtar kelimelere göre arama yapar. Başlık Nasıl Hazırlanır? (4) Yazarlar ve Adresleri İçermemesi gerekenler : Bilimsel makaleyi hazırlayan kişi edebi anlamda yazar değildir. Unvan ve dereceler yazılmaz. Kısaltma, (HCl, ADN gibi) Patent isimler, Jargn kelimeler, Olağandışı ve eski terimler. Örnek: Xuemin Lin a, Xiamei Zhu a, Chengfei Liu b a Schl f Cmputer Science and Engineering, University f New Suth Wales, Sydney, NSW 2052, Australia b Schl f Cmputer and Infrmatin Science, University f Suth Australia, The Levels Campus, Mawsn Lakes, SA 5095, Australia 6

7 Kısa Özet (Abstract) (1) Kısa Özet (Abstract) (2) Kısa özet: Araştırmanın kapsamı ve esas amaçları belirtmeli Kullanılan metdljiyi tanımlamalı Bulguları özetlemeli Ana snuçları belirtmelidir. Aksi belirtilmedikçe 250 kelimeyi geçmemeli Kelime israfı yapılmamalı (Eğer 100 kelime ile anlatabiliyrsa, 200 kelime kullanılmamalı) Tek paragraf lmalı Dili kuyucuya yakın lmalı Kısa özeti yazarken kendi başına yayımlanabileceği unutulmamalı Mümkünse kısa özet yazılmadan önce makale yazılmalı Değerlendirme yapanın dikkatini çekmek gerekir. Geniş zamanda yazılmalı Makalede belirtilmeyen bilgi ve snuçları içermemeli Kısa Özet (Abstract) (3) Eserler kaynak larak gösterilmemeli En çk görülen hata knu ile ilgisiz ayrıntıların verilmesidir. % Genellikle iyi bir kısa özeti iyi bir makale izler; kötü lan ise gelecek dertlerin habercisidir. Cremmins, ET. The art f abstracting. ISI Press, Philadelphia. Giriş (Intrductin) (1) % Kötü bir başlangıç, kötü bir sn yaratır. Euripides Çalışma devam ederken yazmaya başlamak akıllıca bir plitikadır. Giriş Knu ile ilgili en önemli temel bilgiler verilebilir. Okuyucuyu yönlendirmek için ilgili yayınları değerlendirilmelidir. (Atıf ve Kısaltmalar) Araştırılan prblemin niteliği, kapsamı ve amacı açık larak verilmelidir. (knuyu niçin seçtiniz? ve neden önemlidir?) Kullanılan veya geliştirilen yöntem belirtilmelidir (nedenleri ile) Çalışmanın gerekliliği ve mantığı verilmelidir. 7

8 Giriş (Intrductin) (2) Giriş (Intrductin) (3) Giriş ana snuçları da rtaya kymalıdır. (Okuyucuyu merak içinde bırakmayın) Sürpriz snuç, iyi bir edebiyat labilir fakat bilimsel yöntemin kalıbına uymaz. Geniş zamanda yazılmalıdır. Ben, biz gibi kelimelerden kaçınılmalıdır. Yanlış In this paper, we intrduces a new algrithm. % Bilimsel bir makaleyi kumak, dedektif hikayesi kumak gibi değildir. Başlangıçtan itibaren cinayeti uşağın yaptığını bilmek isteriz. Ratnff, Hw t read a paper. Dğru This paper intrduces a new algrithm. Ticari isimlerden kaçının (Micrsft gibi) Bilimsel yazıda iddialı kelimelere yer yktur. Materyal ve Yöntemler (1) Materyal ve Yöntemler (2) Kullanılan veya geliştirilen yöntemin detaylı anlatımı Yapılan çalışmaların detaylı anlatımı Deney yapıldı ise deney kşullarını, deneyin nasıl yapıldığını tarif etmek ( hatta gerekli ise savunmak) Knuyu bilen bir kişinin snra bu deneyleri tekrar edebileceği ayrıntıları vermek Malzemenin Teknik özellikleri, Miktarları, Kaynağı, Hazırlama yöntemi Başlıklar ve alt başlıklar (eş alt başlıklar şeklinde) Tam ve hatasız ölçümler ve analiz % Bilimsel yöntemin anahtar taşı; snuçlarınızın bilimsel değere sahip lması için yeniden üretilebilir lması gerekmektedir. Yeni yöntem ise Eski yöntem ise Detay Literatür 8

9 Materyal ve Yöntemler (2) Materyal ve Yöntemler (3) Analiz snuçları tabl ve şekillerle gösterilebilir. Eğer bir veya birkaç snuç verisi sunulacaksa, metin içinde tarif edilir. Daha fazla ise tabl ve grafiklerle verilmelidir. Yanlış Hastane kaynaklı enfeksiyn layları % Verileri tabl halinde sunmak, bilimsel makalenin kalbi, daha da ötesi beynidir. Peter Mrgan % Aptal gerçekleri tplar; akıllı kişi seçer Jhn Wesley Pwell Eğer veriler ilginç bir resim luşturarak öne çıkan eğilimleri gösteriyr ise grafik kullanın. Aksi durumda önerilen tabldur. (Ucuz ve klay) gelen hasta say ısı tplam infeksiyn hastanede geçen lay ı rtalama gün say ısı Dğru Ortalama 14 gün hastanede kalan 56 hastadan 6 s ında infeksiyn saptandı. Materyal ve Yöntemler (4) Materyal ve Yöntemler (5) Tabl ve şekillere metin içersinde atıfta bulunulmalıdır. Yanlış Diyabet hastalarındaki klesterl snuçları Tabl 1 de açıkça görülmektedir Dğru Diyabet hastalarındaki klesterl düzeyleri yüksek bulunmuştur (Tabl 1). Uyum içinde veya zıt lan çalışmaları vurgulayın. Çalışmanızın terik lan yönleri yanında, lası pratik uygulamaları da tartışın %6 lık dışında asla hiçbir şeyi varsaymayın. Tekrarlılıktan kaçının Eğer gerekiyrsa kanıtlar, ispatlar sunulmalıdır. %...kanıtın ykluğu, ykluğun kanıtı değildir Carl Sagan, The dragn f Eden.Ballantine Bks 9

10 Snuçlar ve Gelecek Çalışmalar Snuç kısmında yapılan çalışmanın kısa bir özeti ve önemini belirtilebilir. Knu ile ilgili gelecekte yapılabilecek çalışmalar bildirilebilir. Teşekkür Teşekkür edilecek iki lası knu vardır: 1. Lab. veya başkasından alınan teknik yardım. 2. Dışarıdan alınan burs, prje desteği gibi maddi katkılar. TEŞEKKÜR EDERİM. Net ve dlambaçsız % Hayat kadar kısa değildir ve nezaket için daima yeterli zaman vardır. Ralph Wald Emersn % İnsanların çğu için teşekkür, sadece daha büyük yardımlar için gizli bir umuttur. Duc de La Rchefucauld Kaynaklar (1) Yalnız yayımlanmış lan kaynakları alın. İnternet sayfalarını kaynak larak göstermenin hiçbir değeri ve önemi yktur. Dipnt larak ilgili sayfada verilebilir. SCI dergilerden kaynaklar bulmak çk daha yararlıdır. % Sayılamayacak kadar çk kaynak içeren metinler, bilimselliğin işareti lmaktan ziyade güvensizliğin göstergesidir William C. Rberts Kaynaklar (2) Üç genel şekil bulunmaktadır: İsim ve yıl sistemi (Harvard sistemi) Smith M., Jnes H. (1999) Numaralandırma yk (Yazara ve kuyucuya klaylık!) Alfabe sistemi Numaralandırma var (Yazar ve kuyucu için zrluk!) [1] Smith M., Jnes H. (1999) Atıf sırası 10

11 Kaynaklar (3) Belirtilen her kaynağa metin içerinse atıfta bulunulmalıdır. Atıf cümlede ilgili lduğu yere kyulmalıdır. (en sna değil) Yanlış Multiple-access uydu iletiflimi ve dijital mbil rady telefnu için bir spread-spectrum mdülasynu dijital yöntemi inceledik.[1][2] Dğru Smith in multiple-access uycu iletiflimi [1] için yaptığı geliştirme ve Brwn ın dijital mbil rady telefn [2] tekniği ile kullanmak üzere bir spread-spectrum mdulasynu dijital yöntemi inceledik. Yazılı Metin Nereye ve Nasıl Sunulur? (1) Derginin / Knferansın amacını, ilgilendiği knuları, yayımcısını öğrenin. Derginin / Knferansın sn sayının içindekiler kısmına dikkatlice bakın. Derginin / Knferansın Yazarlara Direktifler de verilen paragrafları kuyun. Metni yanlış dergiye gönderirseniz; 1. Dergi için uygun lmadığı yrumu ile metin geri gönderilir. 2. Metin haksız veya kötü değerlendirme ile karşılaşabilir (değerlendiriciler sizin alanınızla yüzeysel larak ilgilidir) 3. Makaleniz kabul edilip yayımlansa bile, meslekdaşlarınızın kumadığı bir yayında gömülü kalacaktır. Genelde 3 hakem tarafından incelenir. Bazen pster larak kabul edilir. Adresler (1) Adresler (2) Science Citatin Index (SCI) dergiler Science Citatin Index Expanded (SCI-EXP) dergiler SCI dergide basılacak knferanslar (Springer) 0,00.html (Link - Frthcming Prceedings ) Başlıca yayınevleri Springer (www.springer.cm) Elseiver (www.elsevier.cm) Taylr & Francis (www.taylrandfrancis.cm) IEEE (www.ieee.cm) ACM (www.acm.rg) Bilişim Kültür Dergisi - Türkiye Bilişim Derneği, ANKARA Bğaziçi Üniversitesi Mühendislik Dergisi, İSTANBUL İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Akademik Bilişim'06 Knferansı, Şubat 2006, Pamukkale Üniversitesi,Denizli 11

12 Science Citatin Index Belli başlı tanınmış indeksleme servisi % Bilim yazılmalıdır. Kötü yazım iyi bilimin yayımlanabilmesini engelleyebilir veya geciktirebilir. Birçk bilim adamı kötü yazardır. Güncel ve geçmiş çalışmaların taranması için hazırlanmıştır. Yazma yeteneğimiz yazdıkça ve kudukça gelişecektir. % Dğa bilimcinin yaşamı, sadece gözlemek zrunda lup asla yazmak zrunda kalmasaydı, mutlu bir yaşam lurdu Charles Darwin Kaynaklar Rbert A. DAY (2000) Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Çeviri : Gülay ALTAY, ISI Publicatin. Hasan GÜRAK (2004) Bilimsel Araştırma - Hazırlama, Eleştiri ve Sunuş Yöntemleri. Prf. Dr. Nuri ORHAN, Bilimsel Makale Nasıl Yazılır TÜBİTAK, Bilimsel Dergilere Gönderilen Makalelerde Dikkat Edilmesi Gereken Nktalar, Tübitak Yayınlar ve Tanıtım Daire Başkanlığı Prf. Dr. Güldal KIRKALI, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır? Dr.Türker BAŞ, Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? 12

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Nereye Gönderilir? Prof. Dr. Nuh OCAK Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yemeler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Nereye Gönderilir? Prof. Dr. Nuh OCAK Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yemeler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Nereye Gönderilir? Prof. Dr. Nuh OCAK Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yemeler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Bilimsel Çalışmanın İlkeleri Proje Araştırma Makale bilgi

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

BİLİMSEL YAZIMIN BAZI TEMEL KURALLARI SOME BASIC PRINCIPLES OF THE SCIENTIFIC WRITING

BİLİMSEL YAZIMIN BAZI TEMEL KURALLARI SOME BASIC PRINCIPLES OF THE SCIENTIFIC WRITING Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:117-121 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BİLİMSEL YAZIMIN BAZI TEMEL KURALLARI Abdullah EKMEKÇİ 1*, Ece KONAÇ 2 1,2 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim

Detaylı

BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR?

BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR? BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR? Dr. Faruk Taş İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2005 GİRİŞ Bilimsel araştırmanın amacı yayındır Bilimsel çalışma yayınlanıncaya kadar tamam değildir,

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar İsim, E mail, Telefn, Adres CV'nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV'nizde belirtmiş lduğunuz irtibat bilgilerinden başka bir lanaklarının

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

TIBBİ YAZıM KURALLARı

TIBBİ YAZıM KURALLARı Cilt Xi: 1-2,2000 857 TIBBİ YAZıM KURALLARı Hüseyin EKİNcİI, Nejdet BİLDİK2, Ayhan çeviki, Mustafa GÜLMENJ Belirli bir alanda ayrıntılı bilgi sahibi olan bir kişinin en önemli görevlerinden biri, yapacağı

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalenin giriş bölümünün yazımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı. Yanıt

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA Oktay SİPAHİ 2014 ORTAOKULLARDA PROJE VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Eğitim öğretimimize yeni müfredatla birlikte (2005) birlikte giren proje ödevi, öğrencinin özgün

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Editör ve Yazar 3.Eğitim Semineri 6 Nisan 2015 Akdeniz Üniversitesi Sunucu: Uğurcan Özkan uozkan@ebsco.com +90 532 698 21 93 EBSCO Information Services Sr.Training Specialist

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Bilimsel Yazma Teknikleri. 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup. 1.2. Kaynak Gösterimi. 1.3. Kaynakça

Konu Başlıkları. 1. Bilimsel Yazma Teknikleri. 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup. 1.2. Kaynak Gösterimi. 1.3. Kaynakça Konu Başlıkları 1. Bilimsel Yazma Teknikleri 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup 1.2. Kaynak Gösterimi 1.3. Kaynakça Temel Kavramlar Bu bölümde Bilimsel araştırma nedir, Bilimsel araştırmada üslup

Detaylı

Engellilik ve Beceri Rehberi:

Engellilik ve Beceri Rehberi: ...eğitim gören engelli gençlere destek Engellilik ve Beceri Rehberi: Fiziksel Engeller 75%ini finanse eden İçindekiler Fiziksel Engeller... 5 Neden engelim hakkında daha fazla bilgi sahibi lmalıyım?...

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı