MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ"

Transkript

1 MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi Makale Yazım Kuralları Marmara University European Union Institute Marmara Journal of European Studies Notes for Contributors Sayfa Düzeni A4 Metin Boyutu: kelime Tablo/Grafik/Resim Genişliği: 12 cm. Paragraf Düzeni - Paragraf boşluğu: 6 nk. (önce ve sonra) - Kenar boşluğu: 2 cm - Satır aralığı: 1 - Alıntı Paragraflar: Sağ ve soldan 1 cm. içeride Yazı Şekli - Font: Times New Roman (12) - Alıntı paragraf: Times New Roman (10) - Başlıklar dışında kalın (bold) karakter kullanılmamalıdır. - Sadece makalenin adında bütün karakterler büyük kullanılmalıdır. -Giriş ve Sonuç bölümlerinde numaralandırma yapılmamalıdır. Alıntılar: -Yazınız ya da alıntı metni (Smith, 2001: 29-30) Yazar soyadı, yıl: sayfa) -Yazarı belirli değilse; (Yazı baslığı, yıl: sayfa) Dipnotlar: -Yalnızca açıklamalı ayrıntılar için kullanılmaktadır. Hukuk Makaleleri bu kuralın dışındadır. -Hukuk makaleleri için yazarlar Oxford Alıntı sistemini kullanabilirler. -Dipnot puntosu (10) Diğer Bilgiler: kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış özet ve 4-5 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak eklenmektedir. - Makalenin başka bir dergi ya da yayın tarafından basım aşamasında olmaması gerekmektedir. - Başka bir yerde basılmış bir makale değerlendirme sürecine alınmamaktadır. -İki veya daha fazla yazarlı yayınlara referans verirken Türkçe makalelerde ve bağlacı kullanılırken İngilizce makalelerde & bağlacı kullanılmalıdır. -Kaynaklarda çift tırnak ( ) kullanılmalıdır. Page Setup A4 Text lenght: words Table/graph/image witdh: 12 cm. Paragrafh - Paragraph Spacing: 6 pt. (before and after) - Page margins: 2 cm - Line spacing: 1 - Cited paragraphs should be indented 1 cm in both sides. Fonts - Font: Times New Roman (12) - Cited paragraph: Times New Roman (10) - Bold fonts should only be used in headings. - CAPS LOCK should only be used in the title of the paper. - Numbering should not be used in Introduction and Conclusion parts. Citation: -Your text or quotation here (Smith, 2001: 29-30) (Author, year: pages) -If author name is not available; (Article Title, year: pages) Footnotes: -Acceptable only for detailed explanations except Law origin articles. -Oxford Citation System could be used for Law origin articles. - Footnote size (10) Other Information: - An abstract (max. 250 words) should be submitted both in Turkish and English as well as 4-5 keywords. - Papers submitted should not be under consideration in any other journal or publication. - Articles published elsewhere before are not taken into consideration. -While giving reference to two or more authored articles, please use & conjunction in English articles, ve conjunction in Turkish articles. - Double-quote ( ) should be used while citing

2 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Kaynakça / References: Kitaplar / Books Tek Yazarlı Kitap / One Authored Book Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Eser Adı, Yayınevi, Basım Yeri. Author Surname, Name s first Letter., (Year), Title of the Book, Publisher, Location. Gündüz, A., (1998), Milletlerarası Hukuk : Temel Belgeler Örnek Kararlar, Beta Yayınevi, İstanbul. Mishkin, S.F., (2004), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Addison Wesley Pub., U.S. İki ve Daha Fazla Yazarlı Kitap / Two or more Authored Book Yazar Soyadı, Adının baş harfi., İkinci Yazar Soyadı, Adının baş harfi., ve Üçüncü Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Eser Adı, Yayınevi, Basım Yeri. Author Surname, Name s first Letter., Second Author s Surname, Name s first Letter., & Third Author s Surname, Name s First Letter., (Year), Title of the Book, Publisher, Location. Bozkurt, E., Özcan M., ve Köktaş A., (2011), Avrupa Birliği Hukuku, Asil Yayınları, Ankara. George, S., & Bache, I., (2001), Politics in the European Union, Oxford University Press, Great Britain. Yazar Adı olarak Kurum / Institution Publication without a certain Author Kurumun adı, (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Sayısı, Yayınevi, Basım Yeri. Name of the Institution, (Year), Title of the Book, Publication Number or month, Publisher, Location. Bilim Sanat Vakfı, (2007), Bülten, Şubat Sayısı, BS Vakfı Yayını, İstanbul. Science and Art Foundation, (2007), Bulletin, February, SA Publication, İstanbul.

3 MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Çeviri Kitap / Translation Book Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Kitabın Adı, Çeviren Yazarın Adı Soyadı (çev.), Yayın Evi, Basım Yeri. Author Surname, Name s first letter., (Year), Title of the Book, (trans.) Translator s name surname, Publisher, Place of Publication. Gellner, E., (1992), Uluslar ve Ulusculuk, (çev.) Büşra E. Bahar, ve Günay G. Özdoğan, Hil Yayınları, İstanbul. Bourdieu, P., (1997), Outline of a Theory of Practice, (trans.) by Richard Nice, Cambridge University Press, Cambridge. Yazarsız Yayın, Kitap / Publication without an Author Yayın Adı, Konu Adı, (Yıl), Baskı Sayısı, Yayın Evi, Basım Yeri. Name of the Publication, Name of the Subject, (Year), Publication Number, Publisher, Location. Uluslar arası Turizm Raporu, Seyahat ve Turizm Anlayışı, (1997), Turizm Bakanlığı, Ankara, No.2. International Tourism Report, Travel and Tourism Intelligence, (1997), Ministry of Tourism, Ankara, No.2. Kitaptan Bölüm / Part from a Book Yazarın Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Bölümün adı, Kitabın Adı, Varsa Baskı Sayısı, Yayın evi, Basım Yeri, Bölüm Sayfa Numaraları. Author Surname, Name s first letter., (Year), Name of the Part, Name of the Book, Publisher, Location, Page numbers of the part. Yıldırım, A. & Şimşek, H., (2000), Nitel araştırmanın planlanması, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı), Seçkin Yayınları, Ankara, ss Kuhn, T. S., (1971), The priority of paradigms, The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.), The University of Chicago Press, Chicago, pp

4 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Editörlü Kitap / Edited Book Editörün Soyadı, Adının baş harfi., (Ed.), (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, Sayfa aralığı. Editor s Surname, Name s first letter., (Eds), (Year), Name of the Book, Publisher, Location, pages. Savaşır, I. ve Şahin, N. H., (Ed.), (1997), Bilişsel- Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, ss Goldstein, W. M. & Hogarth, R., (Eds.), (1997), Research on Judgement and Decision Making, Cambridge University Press, Cambridge, pp Raporlar ve Sunumlar / Reports and Papers Yazar Soyadı, Adının baş harfi., Yazar yoksa Rapor Başlığı, (Yıl), Raporun Adı, Varsa Raporu Hazırlayan Kurum / bölüm/ birim, Yayınlayan Kurum, Basım Yeri, Sayfa numarası. Author Surname, Name s first letter, in case if the Publication is without an Author named the Report Title, (Year), Title of the Report, Name of the Institution/department/branch, Publisher, Location, pp. İKV Değerlendirme Notu, (2009), 2009 İlerleme Raporunun Değerlendirilmesi, İktisadi Kalkınma Vakfı, İKV Yayını, İstanbul, ss. 3. Villain, C. & Arnold, R., (1980), New Directions for European Agricultural Policy, European Agricultural Institute, MacMillan, London, pp Doktora-Yüksek Lisans Tezleri / Ph.D Thesis - Master Thesis Yazar Adı Soyadı, (Yıl), Tez Başlığı, Tez Türü, Üniversite, Yer, Sayfa numarası. Author Name Surname, (Year), Title of the thesis, Thesis Type, University, Location, pages. Tuba Kutoğlu, (2005), Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Tüketim Mallarında Ayıp ve Bu Yönden Tüketicinin Korunması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi ABE, İstanbul, s.4. M. Gren Cowles, (1994), The Politics of Big Business in the European Community: setting the Agenda for a New Europe, P.h.D Thesis, American University, Washington, DC, pp. 134

5 MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Süreli Yayınlar / Periodicals Akademik Dergi Makaleleri / Article from a Journal Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Makale Başlığı, Dergi Adı, Cilt/Sayı No, Sayfa no. Author Surname, Name s first letter. & Author Surname, Name s first letter., (Year), Title of the Article, Title of the Journal, Volume & No, Page numbers. Oktar, S., (2002), Euro Bölgesinin Para Politikası, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10(1), ss McCright, A. M. & Dunlap, R. E., (2003), Defeating Kyoto: The Conservative Movement's Impact on U.S. Climate Change Policy, Journal of Social Problems, Vol. 50, pp Kitap içinde Yer Alan Makale / Article in a Book (Makalenin) Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Makale Başlığı, (Kitabın) Yazar Soyadı, Adının baş harfi, Eser Adı, Yayınevi, Yer, sayfa numarası. (Author of the Article), Surname, First letter of Name., (Year), Title of the Article, Author of the Book, Title of Book, Publisher, Location, page numbers. Goetz, A. M., (1991), Feminism and the Claim to Know: Contradictions in Feminist Approaches to Women in Development, Rebeca Grant & Kathleen Newland, Gender and International Relations, Indiana University Press, Bloomington, pp Magazin, Dergi ve Gazete Makalesi / Magazine and News Paper Yazar Soyadı, Adı, yazarı yoksa Makale Başlığı, (gün/ ay / yıl), Dergi/Gazete Adı, Varsa Cilt/Sayı No, Sayfa no. Author Surname, Name, if no author Article Title, (dd/mm/yy/), Title of the Article, Title of the Journal/Magazine, if given Volume & No, if given Page numbers. Güneş, Hurşit. Brezilya mı daha iyi durumda, Türkiye mi?, (16 Mart 2006), Milliyet. Oil Pipeline to Turkey Backed by Chief of BP. (21 June 2001), The New York Times Magazine, 28.

6 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES İnternet Sitesi / Web Sources Süreli İnternet Yayınından Makale / Article from an Online Periodical Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yayım Tarihi), Makale Adı, Yayın Adı, Cilt/Sayı No, Erişim: Alındığı tarih (gün, ay, yıl) internet adresi Author Surname, first letter of Name & Author Surname, first letter of Name., (Publication Date), Title of the Article, Title of the Journal, Volume & No, web link, Retrieved date: month day year. Exp: Retrieved at: February 12, Kılkış, İ. ve Demir, S., (2012), İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü Üzerine Bir İnceleme, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 23-47, Erişim: 24 Nisan 2012, Veritabanından Alınan Dergi Makalesi / Article from a Database Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Makale Adı, Derginin Adı, Cilt/Sayı No, Sayfa Aralığı, Erişim Tarihi, Veritabanının Adı. Author Surname, First letter of Name. & Author Surname, First letter of Name., (Publication Date), Title of the Article, Title of the Journal, Volume & No, Retrieved Date, Name of the Database Foster, J., (2001), Education as Sustainability, Environmental Education Research, 7, Retrived: June 22, 2001, from ERIC database. Hopkins, N. & Moore, C. (2001), Categorizing the neighbours: Identity, distance and stereotyping, Social Psychology Quartely, 64, Erişim: 9 Şubat 2004, JSTOR veri tabanı. Çevrimiçi Kitap / Online Book Yazar Soyadı, Adı (Yıl), Kitap Adı, Yer: Yayınevi. Erişim: Alındığı Tarih (gün/ay/yıl), <alındığı internet kaynağı> Author Surname, Name & Author Surname, Name, (Year), Title of the Book, Location: Publisher. Retrieved Date, (dd/mm/y), <web source> Coward, H.G., & Maguire, D.C. (Eds.), (1999), Visions of a new earth: Religious perspectives on population, consumption and ecology. Albany, NY: State University of New York Press. 9 Şubat 2004, <Net Library database> Goldman, E. (1994), The Social Significance of the Modern Drama. Boston: Richard G. Badger. Retrieved: 9 February 2004, from University of California Berkeley Digital Library Sunsite website: <http://sunsite.berkeley.edu/goldman/writings/drama/index.html>

7 MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Uluslararası Hukuk Kaynaklarına Atıf / Citing International Law Sources Taraflar anlaşmayı kabul etmişlerse, anlaşmanın imzaya açıldığı güne atıfta bulunun. Aksi halde, imzalanan ya da kabul edilen güne atıfta bulunun. If the parties acceded the treaty, cite the full date upon which the treaty was opened for signature. Otherwise, cite the date that it was signed or adopted. -primary international treaty series, eg: UNTS (United Nations Treaty Series), CTS (Consolidated Treaty Series), LNTS (League of Nations Treaty Series) -official treaty series of one of the States parties, eg: UKTS (UK Treaty Series), ATS (Australian Treaty Series) -other international treaty series, eg: British and Foreign State Papers eg : Convention Relating to the Status of Refugees: the Final Act appears at 189 UNTS International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) -birincil uluslararası anlaşma serileri, örn: BMAK (Birleşmiş Milletler Anlaşmalar Külliyatı), BAK ( Birleştirilmiş Anlaşma Külliyatı), MCAK (Milletler Cemiyeti Anlaşma Külliyatı) -Taraf ülkelerin resmi anlaşma Serileri, örn: BKAK (Birleşik Krallık Anlaşma Külliyatı), AAK (Avustralya Anlaşma Külliyatı) -diğer uluslararası anlaşma serileri, örn: İngiliz ve Yabancı Devlet Evrakları örn: Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme: Nihai Senet 189 UNTS Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (kabul tarihi 16 Aralık 1966, yürürlük tarihi 23 Mart 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) OSCOLA / Citing International Law Sources Section (Oxford Standard for Citation of Legal Authorities)

8 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Bölgesel Andlaşmalar a Atıf / Citing Regional Treaties Bir antlaşmaya ilk defa referans verirken hem resmi hem de resmi olmayan / kısaltılmış ismini kullanın. Referansın tam yerini belirtmeden önce resmi olmayan / kısaltılmış başlığı parantezler içinde yazın. Antlaşmaya ekli protokolleri isimleri ile belirtin. AB ile ilgili anlaşmalara referans verilirken, üzerinde muhtelif değişiklikler yapıldığı için genelde kesin tarih kullanılmaz. Eğer referansı daha belirgin kılacaksa ve standart başlıkta tarih gözüküyorsa kullanın. Include both the formal and informal / shortened names of the treaty in the first reference to a treaty. Give the informal / shortened title in parentheses before the pinpoint reference. Cite protocols to treaties by their names, which they are appended. Dates are generally not given when citing European Treaties, as they may have been amended several times. Include the year if it appears in the standard title of the treaty or if it improves clarity. -Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması) (ABA) md G5. -Avrupa Ekonomik Topluluğu nun Kuruluşuna ilişkin Antlaşma (Roma Antlaşması, tadil edilmiş şekliyle) (AET) md 10. -İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tadil edilmiş şekliyle) (AİHS) md 3. -Treaty on European Union (Maastricht Treaty) (TEU) art G5. -Treaty Establishing the European Economic Community (Treaty of Rome, as amended) (TEEC) art 3b. -Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights, as amended) (ECHR) Art 3.

9 MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Uluslararası Davalar ve Kararlara Atıf / Citing International Cases and Decisions -Uluslararası Adalet Divanı nın yayınlarındaki bilgilere atıf söz konusu ise, Birleşmiş Milletler Belge Araştırma Kılavuzu nun web sayfasına atıfta bulununuz. Mahkemelerin temel belgeleri, basın açıklamaları, son kararlar, süreci devam eden davalar ve diğer önemli belgelere UAD web sitesinden ulaşabilirsiniz. UAD Raporları varsa onlara atıfta bulunun yoksa web sitesine. Web sitedeki raporlara erişim tarihinizi belirtin ve davalara atıfta bulunurken UAD Raporlarında göründüğü şekilde yazın. -For information about publications from the (ICJ) International Court of Justice, refer to the United Nations Documentation Research Guide at <http://www.un.org/depts/dhl/resguide/specil.htm > Basic documents of the court, press releases, recent judgements, documents from cases in progress, and other important documents are available on the ICJ website <http://www.icj-cij.org> Cite the ICJ Report if available, otherwise cite to the website. Give dates of access for website reports. Cite case names as they appear in the ICJ Reports. -Corfu Channel Case (UK v Albania) (Merits) [1949] ICJ Rep 4 -Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1 - Case C-259/02 La Mer Technology Inc v Laboratoires Goemar SA [2004] ECR I Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) (Pending) ICJ Press release 2004/37 < accessed 27 July WTO, India: Measures Affecting the Automotive Sector Report of the Appellate Body (19 March 2002) WT/DS146/AB/R and WT/DS175/AB/R [10] [25] -Corfu Kanalı Davası ( Birleşik Krallık kr. Arnavutluk) (Esas) [1949] ICJ Rapor 4 -Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi ne ilişkin Dava (Almanya kr.birleşik Devletler) (Geçici Önlemler Emaresi Talebi: Usul) Genel Liste No 104 [1999] ICJ 1 -ABAD ın 27 Nisan 2004 tarihli kararı: Case C-259/02 La Mer Technology Inc v Laboratoires Goemar SA -Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme Başvurusu (Bosna-Hersek kr. Sırbıstan ve Karadağ) (Askıda) UAD Basın Açıklaması 2004/37 37 < erişim 27 Temmuz DTÖ, Hindistan: Otomobil Sektörünü Etkileyen Tedbirler Temyiz Organı Raporu (19 Mart 2002) WT/DS146/AB/R and WT/DS175/AB/R [10] [25]

10 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X Yayın İlkeleri Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas - Uluslararası Sosyal

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, dört ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır.

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ NAMIK KEMAL

Detaylı

YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve

YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve alttan 2.54 cm (1 inch) boşluk bırakılmalıdır. Metin sola

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır ISSN 1300-7319 PLANLAMA Cilt / Vol. 23 2013 / 3 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR İZMİR - 2011 TEZ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR İÇİNDEKİLER EKLER LİSTESİ i iii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Hospital Infections in the Pediatric Intensive

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 1 Year 2014 Volume 3 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 2 2014 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Cilt / Vol. 24 2014/2 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 İÇİNDEKİLER 1. TEZİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER...1 1.1 ÖN SAYFALAR...1 1.2 ASILYAZIM METNİ...2 1.3 ARKA SAYFALAR...2 2. TEZ

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu

İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu MART 2015 1. GİRİŞ Bu kılavuz İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ve öğrencilerin dönem projelerini

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health Derginin Sahibi : HASUDER adına Doç. Dr. Tacettin İnandı, Mustafa Kemal Üniversitesi., Hatay Baş Editör Editörler Kurulu :Prof.Dr.

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

www.bezmialemscience.org

www.bezmialemscience.org www.bezmialemscience.org Vol - Cilt 2 Issue - Sayı 4 December - Aralık 2014 Owner Saffet TÜZGEN Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Editor in Chief Adem AKÇAKAYA Department of General Surgery,

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 1 2014 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Cilt / Vol. 24 2014/1 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH April 2011 Nisan 2011 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Volume 9 Number 1 Cilt 9 Sayı 1 August 2013 April 2011 Ağustos Nisan 2013 2011 TURKISH JOURNAL OF PUBLIC JOURNAL HEALTH OF PUBLIC TÜRKİYE

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

Osteoporosis in Postmenopausal Women. The Awareness about Cardiopulmonary Rehabilitation. Pediatric Cardiac Rehabilitation

Osteoporosis in Postmenopausal Women. The Awareness about Cardiopulmonary Rehabilitation. Pediatric Cardiac Rehabilitation ISSN 1302-0234 E-ISSN 1308-6316 Editör / Editor Ayşegül Ketenci Editör Yardımcıları Associate Editors Ayşe Nur Bardak Sibel Eyigör Nurettin Taştekin İlker Yağcı Orijinal Makaleler / Original Articles Spinal

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ www.tjn.org.tr Cilt Sayı Mart Volume 21 Issue 1 March 2015 (Sayfa/Page 37,38) Derleme/Review Multipl skleroz

Detaylı

www.bezmialemscience.org

www.bezmialemscience.org www.bezmialemscience.org Vol - Cilt 2 Issue - Sayı 1 March - Mart 2014 Owner Saffet TÜZGEN Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Editor in Chief Adem AKÇAKAYA Department of General Surgery, Bezmialem

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER GİRİŞ Avrupa Birliği nin Bazı Hukuki Düzenlemelerinin Türkçe ye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber, Avrupa Birliği

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 12 Sayı 1 Mart 2011 Volume 12 Issue 1 March 2011

Detaylı