ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN: 1305 4392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ"

Transkript

1 ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2009

2

3 AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2009 ISSN: Yayınlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla KILIÇ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Onursal Editör İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirzat ÇOĞALGİL Editör Prof. Dr. Ertan YETKİN Editör Yardımcıları Prof. Dr. Gülümser HEPER Doç Dr. Didem SERİN Yrd. Doç. Dr. Melih GÜVEN Yrd. Doç. Dr. Necla GÜRBÜZ SARIKAŞ Yayın Kurulu Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ATASOY Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hamid BOZTAŞ Yrd. Doç. Dr. Selma DÜZENLİ GEPDİREMEN Yrd. Doç. Dr. Tanzer KORKMAZ Dergi Sekretaryası Huriye YAMAN Sayfa Düzenleme - Basıma Hazırlık Uzm. M. Süalp GÜLER Basım AİBÜ BASIMEVİ / i

4 Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2009 ISSN YAZI İNCELEME VE DANIŞMA KURULU Dr. Seval ALKOY Dr. Burcu ALTUNRENDE Dr. Özden ARISOY Dr. Yasin ARİFOĞLU Dr. Halil İbrahim ATASOY Dr. Erdinç AYDIN Dr. Nur BANOĞLU Dr. Yusuf Özgür BİÇER Dr. Çetin BORAN Dr. Mehmet Hamid BOZTAŞ Dr. Güler BUĞDAYCI TEZEL Dr. Oktay BÜYÜKAŞIK Dr. Hüsamettin ÇAKICI Dr. Serdal ÇELEBİ Dr. Şirzat ÇOĞALGİL Dr. Cavit ÇÖL Dr. Bahadır DAĞLAR Dr. Ülkü DAĞLI Dr. Oğuz DİKBAŞ Dr. Melahat Emine DÖNMEZ Dr. Bülent DURAN Dr. Selma DÜZENLİ GEPDİREMEN Dr. Behzat Rüçhan ERGÜN Dr. Fatma Nur ERİŞ Dr. Hayri ERKOL Dr. Zehra Zerrin ERKOL Dr. Muzaffer EROĞLU Dr. Muhittin ERTİLAV Dr. Ali Akçahan GEPDİREMEN Dr. Ali Rıza GEZİCİ Dr. Kaan GİDEROĞLU Dr. Nadir GÖKSÜGÜR Dr. Metin GÖRGÜ Dr. Nebahat GÜLCÜ Dr. Necla GÜRBÜZ SARIKAŞ Dr. Safiye GÜREL Dr. Melih GÜVEN Dr. Ahmet Oğuz HASDEMİR Dr. Gülümser HEPER Dr. Ahmet Oktay IŞIK Dr. Gülay İMADOĞLU YETKİN Dr. Nurettin KAHRAMANSOY Dr. Mustafa KANAT Dr. Engin KANDIRALI Dr. Kazım KARAASLAN Dr. Taylan KAV Dr. Funda KORBEK AKARCA Dr. Hacıali KILIÇGÜN Dr. Aysu KIYAN Dr. Önder KOÇ Dr. Hasan KOÇOĞLU Dr. Esra KOÇOĞLU Dr. Tanzer KORKMAZ Dr. Rengin KOSİF Dr. Serap KÖYBAŞI ŞANAL Dr. Emine Bahar KURT Dr. Aysel KÜKNER Dr. Şahap KÜKNER Dr. Ahmet METİN Dr. Aynur ÖZENSOY Dr. Uğur ÖZENSOY Dr. GürselÖZGÜR Dr. Kutay Engin ÖZTURAN Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Dr. Ayten PAMUKÇU UYAN Dr. Ali Haydar PARLAK Dr. Mualla POLAT Dr. Ömer POLAT Dr. Mustafa SERCAN Dr. Didem SERİN Dr. Erdinç SERİN Dr. Fatma SIRMATEL Dr. Öcal SIRMATEL Dr. Mehmet SOY Dr. Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN Dr. Dilek ŞENEN Dr. Emir Kübilay ŞENEN Dr. Neriman ŞENGÜL Dr. Fahrettin TALAY Dr. M. Ata TOPÇUOĞLU Dr. Şükrü Burak TÖNÜK Dr. Fatma TÖRE Dr. Esra TUĞ Dr. Tuncer TUĞ Dr. Özge UZUN Dr. Taner YAVUZ Dr. Ertan YETKİN Dr. Nebil YILDIZ Dr. Serpil YILDIZ Dr. Fahrettin YILMAZ Dr. Fahri YILMAZ Yazı İnceleme ve Danışma Kurulu Üyeleri Sıralaması, Soyadına Göre Alfabetik Sırayla Düzenlenmiştir. ii

5 İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi Abant İzeet Baysal Üniversitesi nin süreli yayını olup tıbbın değişik dallarında yapılmış araştırmalar, derlemeler, editöre mektup ve olgu sunumlarını yayınlamayı amaçlar. Yılda üç sayı olarak yayınlanmakta olup, yayın dili Türkçe ve İngilizce dir. 1. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların başka bir dergide veya kaynakta yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu gösteren yayın hakkı devir formununun makaledeki yazarların, aynı sıra ile imzalayarak editörlüğe gönderilmesi gerekir. Çalışma, daha önce bir kongrede tebliğ edilmişse yeri ve tarihi ile belirtilmelidir. 2. Değerlendirme kurulu editör, editör yardımcıları ve yayın kurulu üyelerinden oluşur. Değerlendirme Kurulu yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir. Dergiye gönderilen tüm yazılar konu ile ilgili en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra değerlendirme kurulu tarafından basımlarına karar verilir. Yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez, telif hakkı ödenmez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir. Etik Kurul onayı alınmış olduğu takdirde kararı alan etik kurulun adı, kararın tarih ve sayısı başlık sayfasında alt bilgi olarak belirtilmelidir. 3. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisinde yayınlanması istenen çalışmalar dergiye fotoğraf, grafik ve şekiller de dahil olmak üzere üç kopya halinde gönderilmelidir. Yazılar, standart A4 kağıtlara, yaprağın her iki tarafından 2,5 cm. boşluk olacak şekilde, bir yüzüne ve bir buçuk aralıklı yazılmalıdır. Sayfa numarası, başlık sayfası hariç, altortada olmalıdır. Yazılar disket veya CD ye Times New Roman karakteri ile, 12 punto büyüklükte kayıt edilmelidir. Çalışmalar PC disketi/cd si ile birlikte gönderilmeli ve başlık disket üzerine yazılmalıdır. 4. Araştırma yazıları şu bölümlerden oluşmalıdır: a. Başlık Sayfası: Bu sayfada sıra ile makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların ad ve soyadları, akademik ünvanları, çalıştıkları kurumlar, çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma adresi, telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresi yer almalıdır. Tebliğ edilen çalışmaların, tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir. b. Türkçe Özet Sayfası: Türkçe başlık. Özet yazının ana hatlarını içermeli, 300 kelimeyi geçmemeli, altına anahtar kelimeler yazılmalı ve şu 4 alt başlıktan oluşmalıdır. i. Amaç: ii. Yöntem: Çalışma tanımlanmalı, çalışmanın tipi ve istatistiksel yöntem(ler) belirtilmelidir. iii. Bulgular: Elde edilen bulgular ve istatistiksel anlamlılık dereceleri belirtilmelidir. iv. Sonuçlar: Varılan sonuçlar yansıtılmalı, çalışmanın olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir. c. İngilizce Özet Sayfası: Ingilizce başlık. Türkçe özetle uyumlu ve 4 alt başlıktan (aim, material&method, results, conclusion) oluşmalıdır. d. Giriş: Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilerek çalışmanın amacı belirtilmelidir. Kaynaklar metin içinde kullanış sırasına göre parantez içinde yazılmalıdır. e. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın retrospektif veya prospektif olduğu, çalışmanın planı, özellikleri ve istatistiksel yöntem belirtilmelidir. f. Bulgular: Elde edilen sonuçlar belirtilmelidir. g. Tartışma: Varılan sonuçlar tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalıdır. h. Kaynaklar: Metinde kullanılış sırasına göre üst simge şeklinde numaralandırılmalıdır. Kaynaklarda yazar sayısının altıdan fazla olduğu durumlarda ilk üç yazarın adları yazılıp diğerleri dış yayınlarda et al., Türkçe yayınlarda ise ve ark. olarak belirtilmelidir. Aynı konuda fazla sayıda kaynak gösterilmesinden kaçınılmalı, Türkçe kaynak gösterilmesine özen gösterilmelidir. Kaynak yazım örnekleri; Kaynak bir dergi ise: Yazarları, başlığı, dergi adı (derginin kendinde belirtilen orijinal kısaltması ve index medicusa uygun adı), yılı, volümü, sayfa numaraları verilir. Örnek: Brodie SE. Photographic calibration of the Hirschberg test. Invest Opthalmol Vis Sci 1987; 28: Kaynak tek yazarlı bir kitap ise: Yazarı, başlık, kitap adı, basım yeri, matbaa adı, basım yılı, sayfa. Örnek: Henry JB. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 19th edition. Pennsylvania, USA: WB Saunders Company. 1996; Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Yazarları, başlık, bölüm veya kısım, kitap adı, editör adı, basım yeri, matbaa adı, basım yılı, sayfa. Örnek: Morrow CS, Cowan KH. Mechanisms of antineoplastic drug resistance. In: Cancer, Principles and Practice of Oncology. De- Vita VT, Hellman S, Rosenberg SA (eds), Philadelphia, JB Lippincott 1993: Tablolar ayrı bir A4 kağıdına, çift aralıklı, bölme çizgileri kullanmadan hazırlanmalıdır. Her tablonun üzerine numara (Romen rakamı ile) ve başlık yazılmalıdır. Tablo numaraları metin içinde mutlaka yazılmalıdır. Şekil ve resimlerin üst tarafı ok ile işaretlenmeli, arkasına yazarın adı ve numarası kurşun kalem ile yazılmalıdır. Her şekil ve resimin açıklayıcı yazısı ayrı bir kağıda iki aralıklı olarak yazılmalıdır. Ayrıca yazılarda kullanılan şekil ve resimler için izin alınması yazarların sorumluluğundadır. Alıntı şekiller...ve ark. larının (Ref. no) izni ile basılmıştır cümlesi ile beraber kullanılmalıdır. Olgu Sunumu Başlık, Türkçe özet (bölümsüz), anahtar kelimeler, İngilizce özet, keywords, giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalı ve tümü beş sayfayı geçmemelidir. Yukarıda belirtilen özet yazım planı geçerli olmayıp 100 kelimeyi aşmamalıdır. Derleme Başlık, Türkçe özet (bölümsüz), anahtar kelimeler, İngilizce özet, keywords, metin ve kaynakları içermelidir. Yeni konuları ve mümkünse yazarın kendi deneyimlerini içermelidir ve sayfa sayısı 15 i, kaynak sayısı 50 yi geçmemelidir. Editöre Mektup Çeşitli konularda, derleme tarzında veya yayınlanan yazılarla ilgili soru veya katkı içerikli, 250 kelimeyi geçmeyen ve kaynak belirten yazılar olmalıdır. Açıklama: Dergimiz en kısa sürede internet ortamında hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Yayın hakkı devir formu tıp fakültesi internet sayfasında bulunmaktadır. Yazışma Adresi : İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi Editörlüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası / BOLU Tel: Faks: E-posta : iii

6 iv

7 İÇİNDEKİLER MAKALE Yabancı Cisim Aspirasyon /Yutma Şikâyetleri İle Başvuran Hastaların Endoskopik Tedavisi: 26 OLGUNUN ANALİZİ Ali KILIÇGÜN, Suat GEZER, Necla GÜRBÜZ SARIKAŞ... Behçet Hastalarında Human Herpes Virüs 6 Antikorları Galip ŞAHİN, Semih TATLICAN, Fatma ESKİOĞLU DERLEME İnme Hastalarının Acil Serviste Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımlarındaki Menemonik-7D Tanzer KORKMAZ... 9 OLGU SUNUMU İnce Barsak Volvulusuna Neden Olan Torsiyone Bir Meckel Divertikülü Olgusu Necla GÜRBÜZ SARIKAŞ, Tülin KURTUL... Bupropiyona Bağlı Bir Serum Hastalığı Benzeri Reaksiyon Semih TATLICAN, Mustafa ZUNGUR, Bengü ÇEVİRGEN CEMİL, Fatma ESKİOĞLU, Mehmet Hamid BOZTAŞ Aylık Bir Çocukta Multi-Trakt Perianal Fistül Necla GÜRBÜZ SARIKAŞ, Tülin KURTUL... Kistik Fibrozis Ve Prenatal Genetik Tanı Selma DÜZENLİ GEPDİREMEN, Mevlit İKBAL, İbrahim PİRİM... Goltz Sendromu Minör Kutanöz ve Ekstrakutanöz Bulgularla Karakterize Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Emel GÜNGÖR, İrem YILDIRIM, Ayşe Anıl KARABULUT, Muzaffer ÇAYDERE, Turgay ÇAVUŞOĞLU, Ayfer ALİKAŞİFOĞLU, Meral EKŞİOĞLU... Sol Preauriküler Bölgede Dev Atipik Pleomorfik Adenom Dilek ŞENEN, İlsun AKA, Sabri ALGUN AKA, Halit URGAN, Orgun DEREN, Bülent ERDOĞAN... İtrakonazol ve Mometazon Furoatla Tedavi Edilen Palmar Lokalizasyonlu Bir Liken Planus Olgusu Ayşe SERAP KARADAĞ, Gülçin GÜLER ŞİMŞEK, Taner TANYILDIZI İzzet Baysal Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Polikliniğine Başvuran 50 Yaş Üstü Bireylerde Kronik Hastalık Sıklığı Harika ÇELEBİ, Şeref VARDI, Mustafa TAHTACI, Ali TAMER, Yasemin BALABAN, Mustafa KANAT, Şafak DAĞLI, Nurkan ÖZBAY, Ayhan UYGUN... v

8 vi

9 YABANCI CİSİM ASPİRASYON /YUTMA ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ: 26 OLGUNUN ANALİZİ THE ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF PATIENTS ADMITTED FOR FOREIGN BODY ASPIRATION/SWALLOWING COMPLAINT: ANALYSIS OF 26 CASES 1 AİBÜ, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD., BOLU 2 Düzce Üniv., Düzce Tıp Fak., Göğüs Cer. AD., DÜZCE 3 AİBÜ, İzzet Baysal Tıp Fak., Çocuk Cer. AD., BOLU İletişim Bilgisi Dr. Ali Kılıçgün AİBÜ, İzzet Baysal Tıp Fak., Göğüs Cerrahisi AD., BOLU Tel Fax: E-Posta: Ali KILIÇGÜN 1, Suat GEZER 2, Necla GÜRBÜZ SARIKAŞ 3 Özet Amaç: Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları ve özofagus yabancı cisimleri, başta çocukluk çağında olmak üzere her yaşta karşılaşılabilen kazalardandır. Bu çalışmada yabancı cisim aspirasyon ya da yutma şikayeti ile başvuran hastalarımızın tedavilerini ve sonuçlarını değerlendirdik. Yöntem: Kliniğimize tarihleri arasında yabancı cisim aspirasyon ya da yutma şikayeti ile başvuran 26 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Yirmi bir hastada aspirasyon beş hastada yutma şikayeti mevcuttu. Yabancı cisimler genel anestezi altında rigid bronkoskopi ve rigid özofagoskopi ile çıkarıldı. Hastalar uygulanan cerrahi teknik, ameliyat sırasında ve sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar yönünden incelendi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 11 (1-58 yaş) iken, en sık izlenen yaş grubunu ise 3 yaşın altını oluşturmaktaydı. Yirmi altı hastanın 15 i erkekti 11 i ise kadındı. En sık aspire edilen cisim kuruyemiş (6 hasta) iken en sık yutulan cisim madeni para idi (3 hasta). İki hastada komplikasyon gelişti. Bir hastaya bronkoskopi sırasında sağ ana bronş yaralanması nedeniyle torakotomi yapılırken, bir hastaya özofagus yabancı cismi çıkarılamaması nedeniyle torakotomi + özofagotomi yapıldı. Hastaların hiçbirinde mortalite izlenmedi. Sonuç: Aspirasyon öyküsü bulunan hastalar hospitalize edilerek bir an önce tedavileri yapılmalıdır. Bu cisimlerin çıkarılması (özellikle de çocuklarda) genelde rigid bronkoskopi uygulaması ile yapılmalıdır. Özofagus ve diğer gastrointestinal sistem organlarının yabancı cisimleri ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Erken teşhis ve tedavi perforasyon ve ona bağlı mortaliteyi azaltmak için önemlidir. Anahtar Kelimeler: Trakeobronşial, özofagus, yabancı cisim Abstract Aim: Tracheobronchial foreign body aspirations and esophageal foreign bodies are accidents that could be met in all ages, especially in childhood. In this study, we evaluated management and results of our patients who were admitted for complaints including foreign body aspiration or swallowing. Method: Twenty-six patients who admitted for foreign body aspiration and swallowing, were retrospective evaluated at our clinic in patients had aspiration complaint and 5 had swallowing complaint. Foreign bodies were removed with rigid bronchoscopy and rigid esophagoscopy during general anesthesia. The patients were evaluated for surgical technique and complications occurred during and after the operation. Results: Of 26 patients, 15 were male and 11 were female. The most commonly aspirated foreign body was nuts (6 patients) and most commonly swallowed foreign body was coins (3 patients). Two patients had complication. One patient had thoracotomy due to right main bronchus injury during the bronchoscopy and one had thoracotomy+esophagotomy due to unsuccessful esophagoscopy for esophageal foreign body. We didn t observed any mortality. Conclusion: The patients with history of aspiration should be treated emergently. Generally the removal of those bodies should be done - especially in children - with rigid bronchoscopy. Esophageal and other gastrointestinal foreign bodies cause serious morbidity and mortalities in our country and in the world. The early diagnosis and treatment are important to prevent perforation and decrease the related mortality. Key Words: Tracheobronchial, esophageal, foreign body (Çalışmanın Yapıldığı Merkezler: Şanlıurfa Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. (14-17 Mayıs 2009, Kuşadası Pine Bay Hotel) 1

10 KILIÇGÜN ve Ark. Giriş Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları, başta çocukluk çağında olmak üzere her yaşta karşılaşabilen kazalardandır. Bu cisimlere bağlı olarak erken ve geç dönemde oluşabilecek komplikasyonlar yanında, çıkarılmaları sırasında da komplikasyon gelişebilir. Aspirasyon öyküsü bulunan hastalar hospitalize edilerek bir an önce tedavileri yapılmalıdır. Bu cisimlerin çıkarılması genelde özellikle de çocuklarda rigid bronkoskopi uygulaması ile yapılmalıdır. 1 Özofagus ve diğer gastrointestinal sistem organlarındaki yabancı cisimleri ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. 2 Erken teşhis ve tedavi perforasyon ve ona bağlı mortaliteyi azaltmak için önemlidir. Gastrointestinal yabancı cisimlerin %15-20 kadarını özofagus yabancı cisimleri oluşturmaktadır. 3 Özofagus yabancı cisimlerinin tedavisi gözlem ve takip, endoskopik çıkarım ve cerrahi girişimdir. Bir günden fazla kalan objelerin komplikasyon riski artar. 2 Gereç ve Yöntem tarihleri arasında acil polikliniğine yabancı cisim aspirasyonu ya da yutması şikayetleri ile başvuran yirmi altı hastanın verileri geriye dönük olarak çalışmaya alındı. Yirmi altı hastanın 15 i erkek, 11 i kadındı. Yirmi bir hasta aspirasyon beş hasta yutma şikayetiyle olmak üzere toplam 26 hasta başvurdu. 20 hasta çocuk, altı hasta ise erişkindi. Yabancı cisim aspire eden hastalarda en sık öksürük (%72) şikayeti mevcutken yutma nedeniyle başvuran hastaların şikayeti bulunmamaktaydı. Tüm hastalara posteroanterior ve lateral akciğer grafileri çekildi. Hastaların tanısı radyolojik ve klinik olarak konuldu. Acil olmayan hastalara rutin hemogram ve biyokimyasal inceleme yapıldı. Şüphede kalınan hastalara toraks bilgisayarlı tomografisi çekildi. Yabancı cisim aspire eden ya da şüphesi olan hastalara rigid bronkoskopi, yabancı cisim yutan hastalara rigid özofagoskop yapıldı. Tüm hastalara genel anestezi uygulandı. Anestezi indüksiyonu sonrası hastanın yaşına uygun bronkoskoplar ile Makale trakeaya girildi. Yabancı cisimler uygun forsepsler ile çıkarıldı. Cismin çıkarılması sonrası her iki bronş sistemi aspire edilerek kontrol edildi. Bronkoskop çıkarıldıktan sonra gerekli olan hastalar entübe edildi. Özofagus yabancı cismi bulunan hastalar entübe edildikten sonra özofagoskopi yapılarak cisim çıkarıldı. Komplikasyon gelişen iki hasta haricindeki tüm hastalar bir gün klinikte yatırılarak takip edildi. Kontrol akciğer grafileri görülerek taburcu edildi. Bir hafta sonra kontrolleri yapıldı. Bulgular Hastaların yaş ortalaması 11 idi (1-58 yaş aralığı). Hastaların 11 i 3 yaş altındaki çocuklardan oluşmaktaydı (%42). Yirmi bir hasta yabancı cisim aspirasyonu, 5 hasta yabancı cisim yutması nedeniyle tedavi edildi. En sık aspire edilen cisim 6 hasta ile kuruyemiş idi. Onu takiben yemek artığı, toplu iğne ve plastik cisimler gelmekteydi. En sık yutulan cisim ise (3 hasta da) madeni para idi (Tablo 1) (Resim 1). Aspirasyon şüphesi nedeniyle bronkoskopi yapılan 2 hastada yabancı cisim görülmedi ve bu hastalar klinik takibe alındı. Aspire edilen cisimlerin yerleşimlerine baktığımızda 9 hasta sağ ana bronş, 8 hasta trakea ve 2 hasta sol ana bronş yerleşimli idi (Resim 2-3). Özofagusta yutulan cisimlerin hepsi birinci darlık yerleşimli idi. İki hastada komplikasyon görüldü. Bir hastada sağ ana bronşa yerleşik cismin çıkarılması sırasında ana bronş yaralanması gelişmesi üzerine torakotomi yapıldı. Bronş yaralanması primer onarıldı. Diğer hastada ise özofagusta yerleşik dev bir cismin çıkarılması özofagoskop ile mümkün olmaması üzerine torakotomi yapılarak müdahale edildi (Resim 4). 3 gün beklemiş daha önce başvurduğu hastanede fiberoptik özofagoskop ile müdahale edilmiş olan bu hastada torakotomi sonrası mikrofistüle bağlı ampiyem gelişti. Bu hasta konservatif yöntemlerle tedavi edildi. Erken dönemde hiçbir hastada yeniden hastaneye yatış izlenmedi. Endoskopik girişim uyguladığımız hastaların hiçbirinde erken ya da geç dönem mortalite izlenmedi. 2

11 Makale KILIÇGÜN ve Ark. Tablo 1: Aspire edilen ya da yutulan yabancı cisimlerin dağılımı Resim 1: Madeni para yutan 2 yaşında çocuk akciğer grafisi Resim 2: Yabancı cisim aspire eden hastada akciğer grafisinde atelektazi izlenmekte Resim 3a: Posteroanterior akciğer grafisinde toplu iğne karina düzeyinde izlenmekte Resim 3b: Lateral akciğer grafisinde toplu iğne izlenmekte 3 AİBÜ İZZET BAYSAL TIP DERGİSİ CİLT: 4 SAYI: 3 / 2009

12 KILIÇGÜN ve Ark. Makale öyküsü ısrarla aranmalıdır. 1 Çalışmamızda radyolojik ve klinik olarak bulgu vermeyen fakat şüphe bulunan hastalara endoskopik inceleme yapıldı. Yirmi altı hastanın ikisinde yabancı cisme rastlanmadı. Resim 4: Dev plastik cisim (su vanası kapağı) yutan hastada cismin torakotomi ile çıkarılışı izlenmekte Tartışma Hava yolundaki yabancı cisim 1897 de Gustav Killian tarafından ilk kez bronkoskopi ile başarılı bir şekilde çıkarılmıştır. 4 Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları daha yaygın çocuklarda olmak üzere, yetişkinlerde de görülebilir. En sık görülen semptomlar uzun süreli bir öksürüğü takiben boğulma şikayetidir. Fizik muayene bulguları, ateş, stridor, retraksiyon ve solunum seslerinde azalmayı içerir. Eğer cisim radyoopak ise radyolojik görüntüleme yararlı olabilir ve hiperekspansiyon görülebilir. Negatif görüntüleme yöntemleri yabancı cismi ekarte ettirmez. Cisim daha distale yer değiştirebilir. Kronik öksürük ortaya çıkabilir ve hırıltılı solunum ile astımı taklit edebilir. Bu durumda bronkoskopi ile havayolunu değerlendirmek gerekir. Fleksibl ya da rigid bronkoskopi uygulanabilir. Eğer fleksibl bronkoskopi yapılacak ise rigid bronkoskopi içinde donanım ve ekipmanlarla hazır olunmalıdır. Hastaların çoğuna genel anestezi ile rigid bronkoskopi yapılır fakat bir kısmına da fleksibl bronkoskopi uygulanabilir. Cerrahi müdahale nadiren cismin çıkarılamadığı veya komplikasyon gelişen vakalarda gerekli olur. 5 Yabancı cisim öyküsü olan ve klinik olarak şüphe edilen tüm vakalarda akciğer grafisi normal olsa bile bronkoskopi endikasyonu vardır. Özellikle çocukluk çağında olmak üzere nonspesifik tedaviye rağmen şikayetleri düzelmeyen, sık sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan vakalarda yabancı cisim 1027 hastalık bir çalışmada yabancı cisimler hastaların 938 (%91.3) inde fleksibl bronkoskopi ile çıkarılırken 89 hastaya rigid bronkoskopi yapılmıştır. Hastaların en sık başvurma şikayeti %84.3 ile paroksismal öksürük olarak görülmüştür. Bu çalışmada fleksibl bronkoskopinin çocuklarda hava yolu yabancı cisimlerinin çıkarılmasında kullanışlı ve güvenli olduğu bildirilmiştir. 6 Obstrüksiyona yol açmayan yabancı cismi olan büyük çocuklarda ve yetişkinlerde, seçilmiş vakalarda FOB ile cismin çıkarılması iyi bir alternatiftir. 4 Çocuklarda ve yetişkinlerde yabancı cisim çıkarılmasında fiberoptik bronkoskopinin (FOB) yararlı olduğuna dair artan yayınlar vardır. 6, 7 Ancak özellikle çocuklarda rigid bronkoskopi etkili ve güvenilir bir yöntem olmaya devam etmektedir. FOB minimal radyografik veya fiziksel bulgulara karşın hala yabancı cisimden şüphelenildiği durumlarda infantlar da dahil bütün hastalarda trakeobronşiyal ağacın değerlendirilmesinde kullanılabilir. 4 Çalışmamızda ise tüm trakeobronşial yabancı cisimler rigid bronkoskopi ile çıkarıldı. Tekrarlayan akciğer hastalıklarının etyolojisinde özelliklede nörolojik ve kas hastalıkları olanlarda yabancı cisim aspirasyonu düşünülmelidir. 7 Büyük larengeal ve trakeal yabancı cisimler total hava yolu obstrüksiyonuna yol açabilirler ve herhangi bir medikal müdahaleye vakit bırakmadan ölüme sebebiyet verebilirler. 4 Bu gibi durumlarda ve çocuklarda genel anestezi ile müdahale önerilir. 4 Çocuk ve erişkinleri içeren serilerde yabancı cisimlerin yaklaşık %85 i çocuklarda bulunmuştur. Bu vakaların çoğu (%60-80) üç yaşından küçük çocuklarda gözlenmiştir. 4 Çalışmamızdaki hastaların %42 si üç yaşın altındaki çocuklardan oluşmaktaydı. Cerrahi prosedürler büyük trakeal yabancı cisimlerin çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla trakeotomi ve bronkotomi veya pulmoner 4

13 Makale KILIÇGÜN ve Ark. rezeksiyonla torakotomiyi içerir. Pulmoner rezekesiyon, genelde bronşektazi, kronik enfeksiyon veya akciğer apsesine sekonder oluşan irreversibl akciğer hasarına yol açmış uzun süreli yerleşik yabancı cisimler için kullanılır. 4 Özofagus ve diğer gastrointestinal sistem organlarının yabancı cisimleri ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. 2 Gastrointestinal yabancı cisimlerinin %15-20 sini özofagus yabancı cisimleri oluşturmaktadır. 3 Radyografide bir cismin görülememesi yabancı cismi ekarte ettirmez bu nedenle klinik bulgular ve anamnez ile değerlendirmek gereklidir. 2 Özofagus yabancı cisimlerinin tedavisi gözlem ve takip, endoskopik çıkarım ve cerrahi girişimdir. Bir günden fazla kalan objelerin komplikasyon riski artar. 2 Özofagus yaralanmalarının bir sebebi de enstrümantel yaralanmalardır. Bunların başında da özofagoskopi gelmektedir. 2 Yabancı cisme bağlı özofagus yaralanmalarına sıklıkla kemikler, plastik cisimler, takma diş, deniz hayvanları kabukları ve metal objelerin yutulmaları neden olmaktadır. Özofagus perforasyonu spontan oluşabilir yada yabancı cismin çıkarılması sırasında gelişebilir. Yabancı cisim endoskopiyle çıkarılabilir. Çıkarılamadığı durumlarda özofagotomi gerekir. 2 Bir olgumuz plastik su vanası yutmuş ve 3 gün sonra kliniğimize başvurmuş idi. Rigid özofagoskopi ile cisim çıkarılamayınca hastaya sağ torakotomi ve özofagotomi yaptık. Postoperatif özofagus fistülü gelişen hasta yoğun bakımda konservatif yöntemlerle tedavi edildi. Plastik cismin uzun süre özofagusta kalması ile bası ülseri oluşması ve özofagoskopi sırasındaki manipülasyonlara bağlı olarak perforasyon geliştiğini düşünmekteyiz. Özofagoskopi günümüz koşullarında özofagus yabancı cisimlerin çıkarılması için en güvenilir yöntem olarak uygulanmaya devam etmektedir. 8, 9 Özofagusta uzun süre kalan, tutulamayan ve çekilme sırasında zorlanan yabancı cisimlerde özofagus perforasyon riski yüksek olduğundan cerrahi olarak çıkarmak önerilmektedir. 242 olguluk bir seride cerrahi ile yabancı cisim çıkarma oranı %0,4 olarak bildirilmiştir olguluk bir seride ise hiçbir yabancı cisim için cerrahi olarak çıkarılma 5 gerekmediği belirtilmiştir. 11 Lokalize özofagus yaralanmalarında tedavi seçimi medikal tedavi, cerrahi tedavi, diversiyon ve rezeksiyondur. Klinik olarak stabil olan perforasyonlu hastalarda medikal tedavi uygulanabilir. Geniş spektrumlu IV. antibiyotik, IV sıvı desteği ve vital bulguların yakın takibi yapılmalıdır. Hastaya santral nütrisyonel destek başlanmalıdır. 2 Cerrahi tedavi yalnızca klinik olarak stabil olmayan perforasyonlarda ya da aortoözofageal fistül varlığında kaçınılmaz olarak yapılmalıdır. 12 Yabancı cisim aspirasyon ve yutmaları özellikle çocukluk çağında önemli bir sağlık problemidir. Çalışmamızda hastaların %42 sinin 3 yaş ve altı çocuklardan oluştuğunu gözlemledik. Bu yaş grubu çocukların risk altında olduğu ve bu cisimlerin önemli komplikasyonlara yol açabileceği bilinmeli bu sebeple uygun müdahaleler zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Kaynaklar İrfan Yalçınkaya. Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları. Göğüs Cerrahisi. İlker Ökten(ed). Ankara Sim matbaacılık. 2003: Salih Topçu, Güven Çetin. Özofagusun Yabancı Cisimleri, Özofagus Hastalıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi. Mustafa Yüksel, Ahmet Başoğlu (ed). İstanbul. Bilmedya Grup 2002: Craig RM, Vanagunas AD. Foreign Bodies in The Esophagus. In: ShieldsTW, Locicero J, Ponn RB, Rusch VW, eds. General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 2000; Bedrettin Yıldızeli, Mustafa Yüksel. Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu.göğüs Cerrahisi, Mustafa Yüksel, Göksel Kalaycı (ed), İstanbul, Bilmedya Grup 2001: Swanson KL, Edell ES. Tracheobronchial foreign bodies. Chest Surg Clin N Am. 2001; 11(4): Tang LF, Xu YC, Wang YS, et al. Airway foreign body removal by flexible bronchoscopy: experience with 1027 children during World J Pediatr. 2009; 5(3): Mise K, Jurcey Savicevic A, Pavlov N, Jankovic S. Removal of tracheobronchial foreign bodies in adults using flexible bronchoscopy: experience Surg Endosc. 2009; 23(6): Weissberg D, Refaely Y. Foreign bodies in the esophagus. Ann Thorac Surg. 2007; 84: İnci İ, Özçelik C, Ülkü R, Eren N. Özofagus yabancı cisimleri: 682 olgunun incelenmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1999; 7: Webb WA. Management of foreign bodies of the upper gastrointestinal tract. Gastrointest Endosc. 1995; 41(1): Panieri E, Bass DH. The management of ingested foreign bodies in children: a review of 633 cases. Eur J Emerg Med.1995; 2(2): Athanassiadi K, Gerazounis M, Metaxas E, Kalantzi N. Management of esophageal foreign bodies: a retrospective review of 400 cases. Eur J Cardiothorac Surg. 2002; 21:

14 Behçet Hastalarında Human Herpes Virus 6 Antikorları Human Herpes Virus 6 Antibodies in Patients with Behçet s Disease Galip Şahin 1, Semih Tatlıcan 2, Fatma Eskioğlu 2, 1 Sağlık Bakanlığı Afyon Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği - Afyon 2 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Arş. Hastanesi, Dermatoloji Kliniği - Ankara Özet Amaç: Behçet hastalarında human herpes virus antikorlarının varlığını tespit etmek ve kontrol grubuyla karşılaştırmak. Yöntem: Çalışmaya 40 (20 kadın, 20 erkek) Behçet hastası ve 25 (13 kadın, 12 erkek) sağlıklı kontrol birey dahil edildi. Hastaların ve sağlıklı kontrol bireylerin serumlarında human herpes virüs immünglobulin M ve G antikorları tespit edildi. PanBio ünitesi 9 dan küçük ise negatif ve 11 den büyük ise pozitif olarak kabul edildi. Bulgular: Hasta ve kontrol grupları yaş ortalaması sırasıyla 32.9±8.9 ve 33.9±11.6 idi (P>0,05). Human herpes virus Ig M 7 hastada ve 2 kontrol bireyde tespit edilirken, Ig G 32 hastada ve 22 kontrol bireyde pozitifti ve gruplar arasında fark yoktu (P>0,05). Sonuç: Human herpes virüsün Behçet hastalığı etiyolojisinde rol almadığı düşünüldü. Anahtar Sözcükler: Behçet hastalığı, etiyoloji, human herpes virus. Abstract Aim: To detect the presence of human herpes virus antibodies in Behçet s disease patients and to compare the results with that of the control group s. Material methods: Forty (20 female, 20 male) Behçet s disease patients and 25 (13 female, 12 male) healthy control subjects were included into the study. Human herpes virus Ig M and Ig G antibodies were detected in the sera of the study groups. PanBio units lower than 9 were accepted as negative and higher than 11 were accepted as positive. Results: The mean ages of patients and controls were 32.9±8.9 and 33.9±11.6, respectively (P>0,05). Human herpes virus Ig M antibodies were positive in 7 patients and 2 controls and Ig G antibodies were positive in 32 patients and 22 controls; and there were no statistically significant differences between the groups (P>0,05). Conclusion: It was thought that human herpes virus does not take a role in the etiology of Behçet s disease. Key Words: Behçet s disease, etiology, human herpes virus. Giriş Behçet hastalığı (BH) kronik, tekrarlayıcı, nedeni tam olarak bilinmeyen ve tüm organları tutabilen bir vaskülittir (1). Hastalığın etiyolojisinde en çok suçlanan infeksiyöz ajanlar Streptokoklar, Herpes Simplex Virus Tip 1 (HSV), Cytomegalo virus (CMV), varisella zoster virus (VZV) ve Ebstein Barr virustür (EBV) (2). Hastalığın etiyolojisinde virüslerin immünmodulasyon, tetikleyici etken ya da lokal olarak çoğalmalarının etkili olabileceği düşünülmektedir (2). Behçet hastalarında ve hastalığın genellikle başlangıç bulgusu olan oral aftöz stomatit hastalarında Human herpes virus (HHV) 6 varlığının araştırıldığı az sayıda yayın bulunmaktadır (3-6). İletişim Bilgisi Dr. Semih Tatlıcan Tel: GSM: Faks: Bu çalışmada aktif ve hiç tedavi almamış hastalarda HHV-6 IgM ve HHV-6 IgG düzeyleri ölçülerek hastalığın etiyolojisinde virüsün olası rolü araştırılmıştır. Gereç ve yöntem Çalışmaya 40 (20 kadın, 20 erkek) aktif ve tedavi almamış Behçet hastası ile 25 (13 kadın, 12 erkek) sağlıklı kontrol birey dahil edildi. Hastaların tanıları uluslararası ça- 6

15 Makale lışma grubunun kriterlerine göre konuldu (7). Kan örneklerinin alımı sırasında üç veya daha fazla sayıda klinik bulgusu olan hastalar aktif Behçet hastaları olarak değerlendirildi. HHV-6 IgM ve HHV-6 IgG düzeyleri enzim bağlı immünosorbent assay (ELISA) (sırasıyla; PanBio, H6M-200, Australia ve PanBio H6G-100, Australia) hazır kitleri ile ölçüldü. HHV-6 IgM için Pan- Bio ünitesi 9 dan küçük ise yeni enfeksiyon kanıtı yok, 11 den büyük ise yeni bir enfeksiyon ya da reaktivasyon kabul edildi arası değerlerde inceleme tekrarlandı. HHV-6 IgG için PanBio ünitesi 9 dan küçük ise yeni veya eski enfeksiyon varlığına dair kanıt yok ve 11 den büyük ise yeni veya eski HHV-6 maruziyeti var kabul edildi arası değerlerde inceleme tekrarlandı. Çalışmada elde edilen tüm verilerin istatistiki analizinde Windows için SPSS kullanıldı (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Devamlı değişkenler ortalama±standart sapma ve kategorik değişkenler yüzdeler ile ifade edildi. Değişkenler arasındaki ilişkiler uygun olan yerlerde ki-kare testi, fisher kesin ki kare testi ve t testi ile değerlendirildi. Anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul edildi. Bulgular Ortalama yaş hasta grubunda 32,9±8,9 ve sağlıklı kontrol grubunda 33,9±11,6 idi ve yaş dağılımı benzerdi (P>0,05). Hasta grubunda 20 kadın (%50) ve 20 erkek, kontrol grubunda 13 (%52) ve 12 erkek (%48) bulunuyordu (P>0,05). HHV-6 IgG antikorları 32 (%80) hasta ve 22 (%88) kontrol bireyde pozitifti ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (P>0,05). HHV-6 IgM antikorları ise 7 (%17.5) hasta ve 2 (%8) kontrol bireyde pozitifti ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (P>0,05). Tartışma BH etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir (1). BH da T lenfositler ile yapılan çalışmalarda CD4+ hücrelerinde azalma, CD8+ hücrelerde artış ve CD4+/CD8+ oranında azalma gösterilmiştir (8). Öte yandan CD+ subpopulasyonu olan supressor-inducer (CD45RA) hücrelerinin belirgin olarak azaldığı, bu durumun inaktif CD8+ supresorların varlığına yol açarak hastalıktaki baskılanmış supresif fonksiyonu açıkladığı ileri sürülmüştür (9). Behçet hastalarının periferik kanlarında natural killer (NK) hücre fonksiyonlarının azalmış olduğu tespit edilmiş, bununla birlikte hastalığın aktif dönemlerinde yüksek interferon gama düzeylerine bağlı olarak NK hücrelerinin aktivitesinde artış olduğu tespit edilmiştir (8,10). CD4+ T hücrelerinin perivasküler inflamatuar infiltratlarda tespit edildiği, Th hücrelerinin çeşitli uyaranlara interlökin 2 (IL 2), interferon-gama (IFNγ) ve tümör nekroz faktör (TNF) üreterek yanıt verdiği belirtilmiştir (11). Hastalığın şiddetli formlarında IL1β ve fibroblastik büyüme faktörü yükselmiştir (12). HHV 6 sitopatik bir virüstür. Tercihen CD8+ T hücre gibi sitotoksik efektör hücreleri, NK hücreleri ve γδ T hücreleri infekte eder. T hücreleri üzerindeki CD3 ekspresyonu ve αβ heterodimerleri azalttığı ve bu yolla da immünsupresif etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (1). HHV 6 TNF-α ve IL 1β gibi sitokinlerin güçlü bir indükleyicisidir (13). Bu nedenlerle HHV 6 infeksiyonu BH da direk olarak immün defekte yol açmasa bile en azından tetikleyici bir rol oynayabilir. Behçet hastalarındaki immün defekt sonucu bu hastalarda HHV 6 infeksiyonu ortaya çıkabilir. Çalışmamız hasta ve kontrol grupları arasında fark ile sonuçlanmadı. Bu sonuçlar HHV-6 nın hastalık etiyolojisinde rolü olmadığını düşündürmüştür. Kaynaklar: ŞAHİN ve Ark. Evereklioglu C. Current concepts in the etiology and treatment of Behçet disease. Surv Ophthalmol 2005; 50: Mumcu G, Inanc N, Yavuz S, et al. The role of infectious agents in the pathogenesis, clinical manifestations and treatment strategies in Behçet's disease. Clin Exp Rheumatol 2007; 25: S Tojo M, Zheng X, Yanagihori H, et al. Detection of herpes virus genomes in skin lesions from patients with Behçet's disease and other related inflammatory diseases. Acta Derm Venereol 2003; 83: Ghodratnama F, Wray D, Bagg J. Detection of serum antibodies against cytomegalovirus, varicella zoster virus and human herpesvirus 6 in patients with recurrent aphthous stomatitis. J Oral Pathol Med 1999; 28: Ghodratnama F, Riggio MP, Wray D. Search for human herpesvirus 6, human cytomegalovirus and varicella zoster virus DNA in recurrent aphthous stomatitis tissue. J Oral Pathol Med 1997; 26: Samonis G, Mantadakis E, Maraki S. Orofacial viral infections in the immunocompromised host. Oncol Rep 2000; 7:

16 ŞAHİN ve Ark. Makale International Study Group for Behçet's Disease. Criteria for diagnosis of Behçet's disease. Lancet. 1990; 335: Hamzaoui K, Ayed K, Hamza M, et al. Touraine Natural killer cells in Behçet's disease. Clin Exp Immunol 1988; 71: Kahan A, Hamzaoui K, Ayed K. Abnormalities of T lymphocyte subsets in Behçet's disease demonstrated with anti- CD45RA and anti-cd29 monoclonal antibodies. J Rheumatol 1992; 19: Kaneko F, Takahashi Y, Muramatsu R, et al. Natural killer cell numbers and function in peripheral lymphoid cells in Behcet's disease. Br J Dermatol 1985; 113: Emmi L, Brugnolo F, Salvati G. Immunopathological aspects of Behçet's disease. Clin Exp Rheumatol. 1995; 13: Gül A. Behçet Hastalığının immünolojisi. Aktüel Tıp Dergisi 1997; 2: Urioste S, Skerler M, Johnson RA. Human Herpesvirus 6 and 7 infection and ezanthem subitum. In: Fitzpatrick s Dermatology in General Medicine, Fitzpatrick Tb, Freedberg IM, Eisen Az, Wolf K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI (eds), 5th edition, New York: Mc Graw-Hill, 1999;

17 İnme Hastalarının Acil Serviste Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımlarında 7D Tanzer KORKMAZ 1 1 AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Acil Tıp AD. Bolu ÖZET İnme sonrası kalan bilişsel ve motor sekeller, üretken bireyleri fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bakıma muhtaç hale getirmektedir. Ancak inmenin büyük oranda önlenebilir bir hastalık olduğu ve etkin tedavilerin bulunduğu unutulmamalıdır. İskemik inmeli hastalarda kullanılan trombolitik ajanların optimum faydalarının görülebilmesi için semptomların başlangıcından itibaren kısa bir süre içinde uygulanması gerekmektedir. Bu yazıda hastane öncesinde ve hastanede inme tedavisinde hasta yaklaşımı için akılda kalabilecek bir minemonik (7-D detection, dispatch, delivery, door, decision, drug) hakkındaki bilgilerin paylaşımı amaçlanmıştır. Bu minemoniği bilmek ve uygulamada kullanmak hem hasta yaklaşımında standardizasyonu sağlayabilecek hem de hasta yönetiminde karmaşaya sebep olmadan tedavideki zaman kaybını en aza indirebilecektir. Anahtar Kelimeler: Acil servis, inme, inme tedavisi ABSTRACT Cognitive and motor disabilities remaining after stroke make healthy and productive people physiologically, psychologically and socially disabled. However it should be considered that stoke is preventable and has an effective treatment. To achieve optimal effects with thrombolytic agents, treatment should be prompt after the appearance of symptoms. The aim of this study is to share knowledge on a mnemonics (7-D detections, dispatch, delivery, door, decision, drug) which could be used in management of stroke patients in pre- and in hospital period. Knowing and using this mnemonics could help us to standardize the approach and decreasing the time for beginning the treatment to stroke patients by preventing the chaos on patient management. Keywords: Emergency department, stroke, stroke management İnme Hastalarının Acil Serviste Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımlarında 7D İletişim Bilgisi Dr. Tanzer KORKMAZ AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fak. Acil Tıp AD. BOLU İnme, beyin kan akımının çeşitli sebeplere bağlı olarak ani olarak kesilmesi ile ortaya çıkan ve nörolojik fonksiyon bozukluğuna yol açan bir sendromdur. 1,2 İnme geçiren hastaların %30 kadarı ilk ay içinde ölmekte ve yarısına yakınında ise uzun dönemde sekeler kalmaktadır. İnme sonrası kalan bilişsel ve motor sekeller, üretken bireyleri fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bakıma muhtaç hale getirmektedir. Ancak inmenin büyük oranda önlenebilir bir hastalık olduğu ve efektif tedavilerin bulunduğu unutulmamalıdır. 3 Akut inme hastalarının tetkik ve tedavilerinin planlanması büyük oranda acil serviste başlar. Acil serviste çalışan sağlık personelinin acil servise başvuran hastaların ilk muayene, müdahale ve tanılarının konulması açısından gerekli ve yeterli bilgi düzeyine sahip olması gerekmektedir. Bu yazıda inme tedavisinde hasta yaklaşımı için akılda kalabilecek bir minemonik (7-D) hakkındaki bilgilerin paylaşımı amaçlanmıştır. Bunu bilmek ve uygulamada kullanmak hem hasta yaklaşımında standardizasyonu sağlayabilecek hem de hasta yönetiminde karmaşaya sebep olmadan tedavideki zaman kaybını en aza indirebilecektir. İnme acil bir durumdur ve hastane öncesinde özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Beyin hücrelerinin yaşam süresi inme başlangıcından itibaren yaklaşık dört dakikadır. İnme şüphesi olan hastalara hastane öncesi yaklaşımda amaç; vital bulguların 9

18 KORKMAZ, T kontrolü ve desteğinden sonra hastanın hızla en çok fayda görebileceği yakın merkeze transportunun sağlanmasıdır. İnme yaklaşımı için akılda kalabilecek bir 7-D şeklinde minemonik kullanılabilir. 4,5,6,7,8 1. Hastanın inme olabileceğinden şüphelenmek (DETECTION) Şüphelenmek ancak inme semptom veya bulgularının bilinmesi ile mümkündür. Toplumun, hasta ve yakınlarının inme konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. 2. Hastanın hızlı ve güvenli bir şekilde tam teşekküllü bir hastaneye transportu için ilgili servisleri harekete geçirmek (DISPATCH) Bizim ülkemizde bu işi Acil Tıp Sistemi (ATS) içinde olan 112 üstlenmiştir. 112 de çalışan sağlık elemanları hastanın transportu esnasında ihtiyacı olan temel yaşam desteğini sağlamalıdırlar. Derleme 3. Hastanın güvenli bir şekilde ilgili hastaneye sevk edilmesi (DELIVERY) Hastaya transport esnasında temel yaşam desteği verilirken hastanın tanınması ve hastaneye ulaşılmadan önce hastanenin hasta hakkında bilgilendirilmesini içerir. 9 National İnstitute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) hastanın transportu için hedeflediği süre 10 dakikadır. Bu arada temel yaşam desteği tedavide esastır. 4. Hastane içi değerlendirme (DOOR) Hızlı genel yaklaşım ilk sırayı alır. Hastanın hemodinamik olarak stabilizasyonu sağlandıktan sonra nörolojik muayenesi yapılmalıdır. Nörolojik muayene hasta hastaneye ulaştıktan sonraki ilk 25 dakikada yapılmış olmalıdır. Nörolojik muayenede beş anahtar noktaya odaklanılmalıdır. Bilinç Düzeyi: Bilinç düzeyi tayininde Glasgow Koma Skalası (GKS) yaygın olarak kullanılan skorlama sistemidir. Toplam skor 3-15 arasındadır. Genel olarak kabul edilen görüşe göre GKS 8 puanın altında olan kişilerde prognoz kötüdür. İnme Tipi: Nonkontrast bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) hemorajik-iskemik inme ayırımında altın standarttır. İnme tipinin belirlenmesinde TOAST klasifikasyonu kullanılmaktadır 10,11 (Tablo I). Tablo. I - İskemik inme alt tiplerinin klasifikasyonu İnme Lokalizasyonu: Fizik muayene ve tetkik sonuçlarına dayanarak inmenin lokalizasyonu tespit edilebilir. İnmenin Ciddiyeti: National Institutes Health Stroke Skalası (NIHSS) iskemik inmeli hastalarda nörolojik fonksiyonları inceleyen ve uzun dönem prognoz hakkında fikir veren bir skaladır. Hastaların işlevsel özürlülük (disability) veya sakatlık skalaları belirlenir. Bunun için Modifiye Rankin 10 skalası (mrs) ve Barthel skalaları kullanılır. 1,8 Semptomların başlangıç zamanı: Tedavinin planlanmasında önem taşır. 5. Tanı için gerekli tetkiklerin ve ayırıcı tanının yapılması (DATA) BBT ile inme tipi belirlenir. İdeal tedavi süresi için hastanın başvurusundan sonraki 25 dakika içinde BBT çekilmeli ve 45 dakika içinde bir radyolog tarafından değerlendirilmelidir. BBT inme tanısında

19 Derleme tek başına en önemli tanı yöntemidir. BBT hemorajik-iskemik ayırımını sağladığı gibi diğer intrakranyal patolojilerinin de (abse, hematom, kitle...) gösterilmesini sağlar. Enfark tan sonraki ilk birkaç saat içinde nonkontrast BBT genellikle bulgu vermez ve nadiren ilk üç saat içinde görülür. Kısa zamanda enflamasyon ve ödem gelişir saat içinde BBT de hipodens alan olarak görülebilir. Ayrıca BBT, inmenin hidrosefali, ödem, şift, kitle etkisi gibi intrakranyal komplikasyonlarını saptamada da faydalıdır. Kardiyolojik emboli şüphesi olan hastalara ekokardiyografi yapılmalıdır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), inme tanısında rutin incelemelerin bir parçası değildir. Buna rağmen BBT nin tespit edemediği lezyonların görüntülenmesinde daha sensitiftir. Son zamanlarda ortaya çıkan diffüzyon ağırlıklı görüntüleme, manyetik rezonans anjiografi gibi teknikler, henüz BBT nin inmeyi tespit edemediği dönemde iskemiyi gösterebilmektedirler. Anjiografi, serebrovasküler anatomideki problemlerden kaynaklanan akut iskemik inmeli vakalarda yararlıdır (Fibromuskuler displazi, vaskülit gibi oklüziv hastalıklar, arteriel diseksiyon) 9. Klinik olarak inmeyi taklit eden pek çok durum söz konusu olabilir. Yapılan bir çalışmada inmeyi en çok taklit eden klinik tablolar ve inmeyi taklit etme yüzdeleri şunlardır; Nöbet %17, sistemik enfeksiyonlar %17, beyin tümörleri %15, toksik metabolik nedenler %13, pozisyonel vertigo %6 ve ayrıca senkop, travma, subdural hematom, herpes ensefaliti, geçici global amnezi, demans, demiyelinizan hastalıklar, Myastenia Gravis, parkinson, hipertansif ensefalopati ve konversiyon bozukluğu da inmeyi taklit edebilirler 7. Hastalara spesifik tedavi verilebilmesi için ayırıcı tanıların net olarak yapılması gerekmektedir. 6. Tedavi için karar verme (DECISION) Hastada iskemik inme tespit edildiğinde trombolitik tedavi endikasyonu yönünden araştırılmalıdır. Trombolitik tedavinin endike olduğu durumlar 5,1,13 18 yaş ve/veya üzerinde olmalı İskemik inme için nörolojik defisitlere ait klinik bulguları olmalı. KORKMAZ, T İnme oluşumu başlangıcından (hastanın son iyi görüldüğü zaman esas alınır) tedavinin başlanması arasında geçen süre 3 saatten az olmalı Nörolojik bulgular minör ve izole olmamalı ve kısa sürede gerilememeli Tedavi öncesinde nonkontrast BBT de intrakraniyal kanama veya şüphesi olmamalı Aktif bir kanama ve akut travma (kırıklar) bulunmamalı Akut kanama diyatezi Trombosit sayısı /mm3 ve üzerinde olmalı 48 saat içinde heparin almamış ve aptt normal değerde olmalı Oral antikoagülan kullanmamalı ve INR 1.5 Üç ay içerisinde kafa travması ve inme öyküsü bulunmamalı Üç ay içinde Miyokard enfarktüsü öyküsü bulunmamalı 21 gün içerisinde gastrointestinal ve üriner sistem kanama öyküsü bulunmamalı 14 günlük bir sürede majör cerrahi geçirmemiş olmalı 7 gün içinde kompresyon yapılamayan bölgelerden arteryal girişim olmamalı İntrakraniyal kanama öyküsü bulunmamalı İnme başlangıcında nöbet olmamalı BBT de multilobar enfarkt (hipodansite > serebral hemisfer) bulunmamalı Kan basıncı; sistolik <185 mmhg and diastolik <110 mmhg olmalı Kan şekeri; 50 mg/dl (2.7 mmol/l) ve <400mg/dL (22.2mmol/L) olmalı Hasta veya ailesine tedavinin yararları ve komplikasyonları çok açık bir şekilde anlatılmalıdır. Ayrıca bütün koşullar sağlansa bile hastane içindeki gecikmeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer trombolitik tedavi planlanırsa hastanın hastaneye gelişinden itibaren ilk 60 dakikada kullanılmalıdır. Bunun için NINDS in önerdiği bir zaman skalası Tablo II de mevcuttur. 7. Akut tedavi (DRUG) Genel yaklaşımlar Hastanın airway, breathing, circulation (ABC) (havayolu, solunum, dolaşım) ı kontrol altına alınır. Hasta monitörize edilir ve oksijen başlanır. Hasta için yeterli sıvı tedavisi başlanır ve elektrolit dengesinin sağlanması için gerekli önlemler alınır. Sıvının fazla miktarda verilmesi serebral ödemi 11

20 KORKMAZ, T artırırken hastadaki dehidratasyon ise iskemik penumbranın yetersiz kanlanmasına sebep olur. Bu sebeple inme hastalarında verilecek sıvı miktarı hastanın özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Sıvı verilmesi planlanan hastalara, hipergliseminin hasarlanmış beyin dokusu üzerine olumsuz etkilerinden dolayı normal salin veya ringer laktat solüsyonları verilmesi önerilmektedir. 1,4,6,7,13 Kan şekeri bakılmalıdır çünkü hiperglisemi laktik asit formasyonunu arttırır ve asidoz gelişimine neden olur ve iskemik alanın büyümesine sebep olur. Bu nedenle kan şekeri mg/dL civarında tutulmalıdır. 5-7,13,14 Ateş yüksekliği enfeksiyona sekonder veya santral ısı düzenleme mekanizmalarına bağlı olarak görülür. Hastalığın ciddiyetini ve enfarkt alanını arttırır, taburculuğu ve mortaliteyi kötüleştirir. Bu yüzden 37,5 0 C üzerindeki ateş asetaminofen gibi antipiretiklerle ve soğuk uygulama ile tedavi edilmeli ve ateşin nedeni araştırılmalıdır. 7 Nöbetler akut iskeminin ciddi komplikasyonudur. Hastaların %5 inde ortaya çıkar. Serebral korteksin tutulması ya da çok geniş enfarkt alanları ile ilişkili olabilir. Antiepileptikler nöbet esnasında verilebilir ancak proflaktik olarak kullanılmamalıdır. 4 Kardiyak ritim açısından da değerlendirilmelidir. Akut inme hastalarının %15-75 inde EKG değişiklikleri (T inversiyonu, ST segment değişiklikleri, vs) daha çok hemorajik inmelerde görülmektedir. Hemodinamik olarak stabil olmayan bir ritim bozukluğu varsa tedavi edilmelidir. 13 Kan Basıncı Kontrolü iskemik ve hemorajik inmelerde hala tartışmalıdır. Çoğu hastada inme sonrası veya beraberinde hipertansiyon vardır, fakat çok azında tedavi gerektirir. Genellikle saatler içinde spontan olarak ağrının, bulantı kusmanın kafa içi basınç artışının azaltılması ile düşer. Miyokard enfarktüsü (MI) veya aort diseksiyonu gibi diğer hastalıklarla birlikte ise tedavi edilmelidir. Tansiyonun fazla düşürülmesi serebral perfüzyonu azaltıp inmenin ciddiyetini arttırabildiğinden tedavi zor olabilir. The American Heart Association (AHA) nın önerisine göre; Sistolik kan basıncı (SKB) >220mmHg, diyastolik kan basıncı (DKB) Derleme >130mmHg olduğunda, National Institute of Neurological Disorders and Stroke un (NINDS) önerisine göre ise SKB >220mmHg, DKB >115mmHg olduğunda tedavi edilmelidir. Ayrıca trombolitik verilecek hastalarda SKB>185mmHg, DKB > 110mmHg ise tedavi edilmelidir. 1,7,13 Antihipertansif tedavi için titre edilebilen, etkisi hızlı başlayan ve hızlı sona eren, serebral kan akımı üzerine minimal etkili olan ajan idealdir. IV nitroprussid veya labetolol önerilen ajanlardır. 1,6,7 Kafa içi basıncın kontrolü beyin ödemi gelişimi açısından önemlidir. İnme sonrası ilk haftada görülen ölümlerin çoğunluğunu beyin ödemi oluşturmaktadır. Beyin ödemi gelişen hastaların sadece %10-20 sinde klinik olarak bozulma görülmesi sevindiricidir. Genellikle semptomlar başladıktan saat sonra gelişir. Daha çok genç hastalarda, middle serebral arter (MCA) enfarktlarında görülür, herniasyona ve ölüme yol açabilir. Genç hastalarda beyin atrofisinin bulunmaması ödemin ağırlaşmasına, herniasyona ve tedaviye rağmen 2-4 günde ölümle sonuçlanmasına sebep olur. Başın derece kaldırılması, sıvı kısıtlaması, oksijen tedavisi, gerekli ise hastanın entübasyonu, hiperventilasyon yaptırılması, ağrının ve ajitasyonunu kontrol edilmesi beyin ödemini azaltır. Mannitol ile hiperozmolar tedavi yararlı olabilir. Mannitol diürez, beyinden intravasküler alana sıvı çekilmesi ve serebral vazodilatasyonla kafa içi basıncını azaltır. Ayrıca furosemide ve asetozolamid de kullanılabilir. Dekompresyon operasyonları da (hemikranyotektomi, duratomi gibi) yardımcıdır. Serebral ödemi azaltmak için kortikosteroidlerin kullanılması, yararlı ve efektif olmadığından önerilmemektedir. 15 Antiagregan ve antikoagulan ajanların akut iskemik inmede yararlılıkları tam olarak gösterilmemiş olmakla birlikte, farklı yollar üzerinden etkili olmaları nedeni ile kombine olarak kullanılmaları daha akılcı görünmektedir. Aspirin, ticlopidine, warfarin Geçici İskemik Atak lı (GIA) hastalarda rekürrensi azaltmaktadır. Chinese Acute Stroke Trial (CAST) ve The İnternational Stroke Trial (IST) çalışmalarında aspirin kullanımı ile üç aylık süre içinde disabilitide yüzde bir düşme görülmüş, 28 gün içinde de rekürrensi ve mortaliteyi azalt- 12

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009, Cilt 22, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 5. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar [SS-0] AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATALAR VE SAĞLIK PERSONELİNİN TUTUMU Esra Uğur, Sevim Kara, Songül

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Detaylı

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 Prof. Dr. Nazire AFŞAR Prof. Dr. Sevinç AKTAN Prof. Dr. Ali AKYOL

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

www.akcigersagligi.org

www.akcigersagligi.org Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2013 Bu Sayıda ASYOD Kuruldu Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Kronik Obstrüktif Hastalığı (KOAH) da Pnömokok Aşısı Doç. Dr. Ebru ÇAKIR EDİS Endobronşiyal Ultrasonografi Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (1) Ekim 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 Yazanlar The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Peter A. Ringleb, Heidelberg, Germany, Marie-Germaine

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty Bozok Medical Journal Cilt: 1 Sayı: 1 Nisan 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1 Number: 1 April 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University Medical Faculty www.

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

VİRAL HEPATİT DERGİSİ

VİRAL HEPATİT DERGİSİ VİRAL HEPATİT DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2001 Editör: Prof. Dr. Emin TEKELİ Yayın Kurulu: Prof. Dr. İsmail BALIK Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Reşit MISTIK Doç. Dr.

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı. Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı. Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Haziran 2010, Yıl:2 Sayı:2 ISSN NO : 1309-3630 Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT Cilt (Volume) 1 Sayı (Number) 2 HAZİRAN 2014 İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI Editör Nur AKGÜN Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT İstatiksel Danışma EMPİAR info@empiar.com

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 3 Vaka Sunumu Index: 6

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı