Meslek Edindirme Kursları Çalışmalarımız Başladı!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meslek Edindirme Kursları Çalışmalarımız Başladı!"

Transkript

1 TODAG Üye ve Okuyucu Bilgilendirme Platformu E-Bülten E-Bülten Temmuz 01 Dernek Projelerimizden > Organik Tarım Projemiz > El Sanatları Projemiz > Yaşlı ve Hasta Bakım Projemiz > Engelli Projemiz > Entegre Et, Süt, Besicilik tesisleri ve Markalaştırılacak ürünler projemiz Bu sayıda: Basın Gözünde TODAG Meslek Edindirme Kursları Çalışmalarımız Başladı! Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler, öğretim kurumları, Özel sektör işyerleri, eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar, eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri ile işbirliği yaparak ve hizmet satın alarak işgücü yetiştirme kursları düzenlenmektedir. İşgücü yetiştirme kurslarında hizmet alımları; ihale yöntemi ve doğrudan temin yoluyla sağlanmakta olup, bireysel gönderme ve işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. İşgücü yetiştirme kursları istihdam garantili olarak da düzenlenmektedir. İnsanların mutlaka yapabileceği bir meslek vardır. İşgücü yetiştirme kurslarına katılanlara, eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilerek, eğitim süresince iş kazası ve meslek hasta- lığı sigorta primleri ödenmektedir sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklik ve takip eden yasal düzenlemelerin ardından, işsizlik sigortası fonu tüm işgücü yetiştirme faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı. Kurum kaynaklı kurslar İşgücü Yetiştirme Kursları ve Özürlü ve Hükümlü/ Eski Hükümlü Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu olarak iki ayrı koldan yürütülmektedir. TODAG ın düzenlediği Panel Mutfak Projemiz Son Aşamaya Geldi... Gönüllülüğün Amacı Gönüllülük ve Kalkınma Paradigması Dernek çalışmaları ve ziyaretlerimiz 3 5 Tüm detayları ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış Mutfak Projemiz için Ulusal ve Uluslararası Teknik ve Maddi destek çalışmalarını başlattığımız bu sürecin tamamlanmasını beklemekteyiz. Yapmış olduğumuz Çalışmalar neticesinde, beklenmedik bir aksilik olmaz ise Ocak 013 tarihinden itibaren aktif olacaktır. Buda Mağdur Kadınlarımızın en azından bir kısmına iş istihdamı yaratacaktır. Devamı : Sayfa 6 Gönüllülüğün en önemli özelliklerinden biri, grubu ya da toplumu bir arada TUTKAL olmasıdır

2 Sayı : Sayfa Basın Gözünde TODAG İnsanlar küreselleşme karşısında genelde kendilerini güçsüz hissederler. Gönüllülük insanlar için bir dayanak noktası olabilir, bu sayede içinde yaşadıkları ortamda değişim yaratabilirler Kadınlara İş Olanağı Kadını yasaklara büründürmek İçin bin bir takla atılırken Ankara da bir grup iyi yurttaşın Kurduğu Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG), Kadına hak ettiği değeri kazandırmak amacıyla bir güzel tasarımı yaşama geçirmek üzere, TODAG Başkanı Yıldırım KILINÇASLAN ı Dinleyelim: Gönüllülüğün Amacı 3 bin kişiye yemek üretecek b i r M e r k e z k u r a c a - ğız.personelin %80 i Kadın olacak.personelin özellikle kadınlardan oluşması, Türkiye deki kadın nüfusun toplumda yer aldığı sosyal kimliğinin oluşturulmasına katkıda bulunmak içindir. Bu nedenle çalışanların çoğunluğu şiddete maruz kalan, maddi özgürlüğünü yakalayamamış, toplumda kimlik arayışı içindeki kadınlardan oluşacaktır. Ayrıca kurulacak işletmenin gelirinin Bir kısmı burslar için ayrılacak ve maddi gücü olmayan, ancak okumaya gönül vermiş gençlere destek olunacaktır. Uygarlık, içimizde soluk almaya devam ediyor. Türkiye de toplumsal dayanışmanın ve çağdaş düşüncenin köküne kimse kibrit suyu dökemeyecek... Toplumsal Bunalım, Siyaset ve Kadına Yönelik Şiddet Nazım Hikmet Kültür Evinde tarihinde düzenlediğimiz ve Panel Yöneticiliğini Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Salime Tarikçi DELİCE nin yüklendiği Toplumsal Bunalım, Siyaset ve Kadına Yönelik Şiddet konusu işlenmiş olup panelimize konuşmacı olarak; Bekir COŞKUN, Işık KANSU, Sevgi ÖZER Seyhan ERDOĞDU iştirak etmişlerdir. Ara bölümde kemanıyla Ceren Tarikçi bir küçük resital vermiştir. Gönüllü katılımın, her düzeyde şiddet içeren çatışmaları azaltan ve hatta itilaf sonrası durumlarda uzlaşmayı teşvik eden yurttaşlık değerlerini ve sosyal bağlılığı desteklediğini gösteren pek çok kanıt vardır. Gönüllü faaliyet, güvenin inşa edilmesine katkıda bulunarak, ihtilaf yaratan gerilimleri azalttığı gibi, çatışmaların çözüme ulaştırılmasına da katkıda bulunabilir. Savaş sonrasında ortak bir amaç da yaratabilir. Aslına bakılırsa, yerel düzeyde aktif katılım ve işbirliğiyle bağlı olan insanlar, farklılıkları çatışmacı olmayan yollardan çözüme ulaştırmak için daha uygun bir konumdadırlar. Levent GÖK Yemekte

3 Sayı : Sayfa 3 GÖNÜLLÜLÜK VE KALKINMA PARADİGMASI Gönüllülüğün kalkınmaya katkısı, sürdürülebilir geçim koşulları ve değere dayanan refah kavramları bağlamında özellikle çarpıcıdır. olanın kapasitesini; güvenli geçim koşullarına sahip olma, fiziki, ekonomik, ruhsal ve sosyal refahını artırmak için güçlendirmesiyle yakından bağlantılıdır. Gönüllülük; Kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler ve HIV/AİDS le yaşayan insanlar gibi sıklıkla dışlanan nüfus gruplarının, topluluğa dahil olmasının bir yoludur. Genel algının aksine, dar gelirli kişilerin gönüllü olması diğerleri kadar muhtemeldir. Bunu yaparken hem kendilerinin hem ailelerinin hem de topluluklarının yararına olan bilgilerini, becerilerini ve ilgili sosyal ağların varlığını fark ederler. Gönüllülüğün değerleri, en kolay zarar görebilecek Organik Tarım Projemiz GENEL HEDEFLER: Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin Dahası, gönüllülük genelde yoksulluğun, marjinalleşmenin ve eşitsizliğin diğer biçimlerinin sonucu olan sosyal dışlanmayı azaltabilir. direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde Yemek Açılış Konuşması oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir. Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. gönüllü kuruluşlar, anlamlı bir yaşamın ve sorumlu yurttaşlık bilincinin yaşama Bakıma Muhtaç Yaşlı ve Hasta Projemiz Projenin hedefi Yerel ihtiyaçlara uygun olarak kadınların istihdama erişimini desteklemek ve eğitim vermek yoluyla, istihdam edilebilirliklerini artırmaya katkıda bulunmaktır. Bu amaçla proje bittikten sonra 6 ay içerisinde projenin yetiştirdiği kursiyerlerin %40 ının istihdam edilmiş olması hedeflenmektedir Projenin amacı; yaş arası kadınlara Yaşlının ve Hastanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla Yaşlı ve Hasta bakıcısı yetiştirmektir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi bu işleri yaparak ailesine katkıda bulunabileceği gibi, çevresindeki diğer ihtiyaç sahiplerinin bu türden işlerini yaparak kazanç temin edebilecektir. geçirildiği kurumlardır Buradan; yaşlının ve hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen Yaşlı ve hasta bakıcısı yetiştirmektir. Program on bir üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 88 saattir.

4 Sayı : Sayfa 4 Pek az ülke gönüllülüğü ölçümleme işini, sonuçları politikaya katma vizyonuyla sistematik bir şekilde ve düzenli olarak uyguluyor Engelli Projemiz Proje ile temelde işgücü piyasasına katılamamış yaş arasında en az orta okul mezunu uzun süreli işsiz kalmış 30 kadının engelli bakım hizmetleri konusunda proje süresi olan 1 aylık dönem içerisinde eğitilmesi ve en az % 50 sinin istihdamının sağlanması hedeflenmektedir. Mevcut durumda özellikle evde yaşlı bakım hizmetlerini yaygın bir şekilde uygulayan ortağımız bu proje ile birlikte evde engelli bakım hizmetleri vermeye başlayacak ve uygulama döneminde ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman açığını da bu proje kapsamında eğitilecek olan elemanlardan karşılayacaktır. Bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin proje sonrası dönemde de devamlılığının sağlanabilmesi için proje ile birlikte sürekli eğitim merkezinin oluşturulması projemizin ikinci özel hedefini oluşturmaktadır. Sürekli eğitim merkezi yerin tahsisi açısından proje ortağı Büyükşehir belediyesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması El Becerileri Projemiz PROJE ÖZETİ açısından proje sahibi yükümlülüğünde olan ve projenin ilk ayı içerisinde ulaşılacak olan bir özel hedeftir. Sürekli eğitim merkezi hem proje faaliyetlerimizin uygulanabilirliği hem de proje Binlerce yıllık Anadolu kültürünün hazinesi olan el sanatları; gelecek kuşaklara, korunup kollanarak ve fonksiyonel biçimde geliştirilerek devredilebilir. Geçmişte yapılan ve örnek olarak müzelerde sergilenen el sanatları görsel ve sanatsal bir değer taşıyabilir. sonrası sürdürülebilirlik açısından önemli bir adımdır. Proje ile birlikte engelli bakımı konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının (yerel yönetimler, sosyal hizmetler il müdürlüğü, özel rehabilitasyon merkezleri v.b) ihtiyaçlarını karşılamak bir başka özel hedefimizdir. Mevcut durumda yeterli kalifiye ara eleman bulunamayışı nedeniyle bakım hizmetlerinin birçok yerde temizlik hizmetleri için alınmış olan personele yaptırıldığı biline bir gerçektir. Yeni çıkan yasalar sayesinde engellilerin evinde bakım hizmeti alabilmesi için bu hizmeti verenlere belirli miktarlarda ödemeler yapılabilmektedir. Bu kapsamda samsunda yapılan çalışmalarda diğer illerde olduğu gibi herhangi bir eğitim sertifikası zorunluluğu getirilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında projemiz ilimizde engelli bakım hizmeti veren her türlü birimin eleman ihtiyaçlarını karşılamayı özel hedefleri içerisine almıştır. Engelli bakım hizmeti vermek için gerekli kalifiye ara eleman bulamayan özel sektör ve kamu temsilcileri ile eğittikleri kişileri istihdam etmekte zorluk çeken eğitim kurumların birlikte hareket ederek ortak bir sorunu çözmeye çalışmalarını sağlayacak ve bu kapsamda kalıcı çözümler üretmelerini sağlayacak olan projemiz önemli bir özel hedefe sahiptir. Oysa amaç; el sanatlarını unutmamak, kuşaktan kuşağa geçmesini sağlamak, işlevsel ve otantik ürünler elde ederek bunları iç ve dış pazarlarda sergileyerek; bir yandan ekonomiye fayda sağlarken bir yandan da Anadolu kültürünü ulusal ve uluslararası planda tanıtmaktır.

5 Sayı : Sayfa 5 Entegre Et, Süt Besicilik Tesisleri ve Markalaşacak Ürünler PROJENİN AMACI : İllerimizin geri kalmış ve sürekli göçe maruz bölgelerinden, köylerinde hayvancılığın gelişmesine katkısı olması nedeniyle Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi hazırlanması düşünülmüştür. Bu proje ile dağıtılması düşünülen damızlık gebe düvelerin yetiştiricilerimizin ekonomik uğraşıları için bir lokomotif olması hedeflenmektedir. Bu gebe düvelerin buzağıları erkek olursa girdiye dönüşerek işletmeye ek bir katkı sağlayacak, dişi olursa işletmenin büyümesine yardımcı olacaktır. Süt üretimi ile de Dernek Çalışmalarımız ve Ziyaretlerimiz aile ihtiyacı karşılandığı gibi fazlasının satışı ile de işletmeye ek bir gelir sağlanacaktır. Ayrıca Özel İdare destekli Tarımsal Kalkınma Projeleri ile özellikle yem bitkileri ekimi teşvik edilerek, Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi Desteklenecektir. Suni tohumlama hizmetleri ve bakım - besleme ile ilgili bilgiler verilecektir. Bölgesel ve küresel düzeylerde gönüllülüğün karşılaştırmalı olarak değerlendiril mesine acil ihtiyaç var

6 Sayı : Sayfa 6 Mutfaktan Hayata Sağlık ve eğitim, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri nin önceliğidir ve her iki alanda da gönüllülük önemli rol oynar HİZMETİN GERE- Ğİ-AMACI Ülkemizde toplumsal yapı bölgesel olarak farklılıklar gösterse de, hızla değişim yaşamaktadır. Bu değişimin önemli bir parçası aile ilişkilerindeki dönüşüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş aile yaşantısı artık ihtiyaç olmaktan çıkmakta ve hatta bazı ailelerde gündelik yaşamın imkansızı hailine gelmektedir. Yaşlı, hasta ve çocuk bakımı aileden kurumlara devredilmektedir. Kadınların ev dışında istihdamı, özellikle, eğitimli orta sınıf ailelerde bakım sorumluluğunun farklı toplumsal mekanizmaların gereğini ortaya sermektedir.sağlık teknolojisindeki gelişim ve erişim kolaylığı ortalama yaşam süresini uzattığından yaşlı nüfus doğal olarak artmakta, duruma uygun politikaları da zorunlu hale getirmektedir. Yaşlının kendi evinde bakımı, sağlık temizlik ve sosyalleşip toplumsal hayata katılımı, ihtiyaca göre, yatılı ya da gündüz bakım evi kurmak genel olarak devletin sosyal hizmet kurumlarının özel olarak da yerel yönetimlerin sorumluluk alanına girmektedir. Yaşlının kendini yük olarak hissetmemesi, deneyiminin değerini ortaya seren sosyal politika alanı açmak ise sosyal demokrat -toplumcu belediyeler için ilke olmak durumundadır. Kendini bakılan, beslenen ama istenmeyen, sevilmeyen olarak hisseden yaşlı, mutsuz yurttaş olacaktır. Genç olduğunda toplumun kurucu değeri olan insanın, yaşlandığında, geniş ailenin dağılmasının doğal sonucu da olarak yalnızlaşması önemli bir hizmet yükünü tarif etmektedir. Ve ölüm kaçınılmaz olarak her insanın son durağıdır. Cenaze işleri yerel yönetimlerin sosyal yardım hizmet alanlarındandır. Bu noktada ölümü bilen ve hazırlanan yaşlı son yolculuğunun maddi ve manevi durumunu bilmek ister. Ölüm manevi bir göçün ilanıdır. Cenaze sahipleri artık eskisi gibi köylü,kasabalı ya da mahalleli değildir. Kalabalık az, ziyaretçi az, kalan için acının paylaşımı sınırlı olduğu gibi, yaşayan yaşlı için de kendi sonunu daha dramatik hissetme nedeni olabilecektir. Yerel yönetimlerin cenaze işleri, sadece işlem yapan, taşıyan olmanı dışında organizasyonlarda yaparak yurttaşı rahatlatabilir. Cenaze evine gönderilecek bir yemek maddi değeri sınırlı, manevi değeri yüksek bir hizmet olacaktır. Çünkü artık cenaze evine komşular günlerce yemek taşımamaktadır. Ölen hakkında konuşma sınırlı, yasını tutma, tören çoğaltama kısıtlanmaktadır. Yas tutma ve yas tutma surecinde verilen destek yurttaşı yaşama bağlayan ve hüzün sürecini sağlıklı aşmasına yardım eden hizmet modelleri toplumsal iyi olma halini inşa etmekte kıymetli yapı taşı olacaktır.

7 Sayı : Sayfa 7 Uluslar arası gönüllülüğün yerel gönüllü eylemle birleşmesi geçim koşulları Üzerinde derin bir etki bırakabilir TODAG Web Sitemizden bazı konu başlıkları Unutkanlığa karşı protein Bilim adamları, bir protein takviyesiyle farelerde unutkanlığı gidermeyi başardı. Ankara- Bir virüs yardımıyla beyinlerine Dnmt3a proteini enjekte edilen yaşlı farelerin, hatırlama yetilerinin önemli ölçüde arttığı görüldü. Bu proteinin miktarı azaltılan genç farelerin ise unutkan olmaya başladıkları gözlemlendi. İznik Gölü'nde kirlilik tehdidi İznik Gölü'ndeki kirlilik tehdidine dikkat çekmek ve duyarlılığı artırmak amacıyla çalışma başlatıldı.bursa- Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi'nce bu çerçevede hazırlanan ''Sürdürülebilir Balıkçılık'' başlıklı yazı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği'ne (SUR-KOOP) gönderildi. Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini tetikliyor Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın kalp krizi ve ölümleri tetiklediğini bildirdi. Sakarya- Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gençleri kalp krizi riskine karşı uyardı. Felçli fareleri yürüttüler Bilim adamları, belden aşağısı felç olmuş fareleri bilinçli olarak ayaklarını hareket ettirerek yeniden yürütmeyi başardı. Ankara - Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) bilim adamları, Gregoire Courtine başkanlığında yaptıkları araştırmada, özel bir rehabilitasyon programıyla felçli farelerin zarar görmüş sinir hücrelerini uyandırdı. 3 Alzheimer tedavisine ışık tutacak araştırma Alzheimer hastalığı ile şeker hastalığı arasında genetik bağlantı olabileceği belirlendi. Ankara- Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, Alzheimer ile bağlantılı bir genin şeker hastalığında da rol oynayabildiğini gösterdi.profesör Chris Li ve ekibi ipliksi solucan C. elegans'da bu geni araştırdı. Bilim insanları, söz konusu genin insülinin üretimi ve işlenmesinde meydana gelen kimyasal tepkimeleri (insülin yolağı) etkilediğini gördü. Çileğin bilinmeyen faydaları İngiltere'de yapılan bir araştırma, çilek özünün diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyan proteinleri harekete geçirdiğini ortaya koydu.londra- İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden bilim insanları çileğin, kalp hastalıkları ve diyabet üzerindeki etkisini konu alan bir araştırma yaptı. Araştırmacı Profesör Paul Thornalley ve ekibi, çileğin vücuttaki antioksidan oranını yükselten, kalp-damar hastalıklarıyla bağlantılı kötü kolesterolü ve kandaki yağ oranını düşürdüğü bilinen Nrf isimli proteini artırdığını belirledi. 4 5 Folklor Bir toplumun halk kültürüne ait gerek maddi gerek manevi kültürlerini araştırıp usulüne göre tespit ve bunlarla ilgili olarak gelenel sonuç ve kurallar onun amaçlarını belirler. Şöyleki; folkorun amacı insanların binlerce yılda beri biriktirip getirdiği ve onların yaşantılarını sürdüren ve bugünde halk tabakaları arasında yaşayan bilgileri araştıran, inceleyip değerlendirdikten sonra bölgesel kültürlerden ulusal kültürlere öğeler aktarmak suretiyle onları kuvvetlendirmek ve dolayısıyla insanlık kültürüne katkıda bulunmaktır. Folklor kapsamında iki temel öğe bulunmaktadır: 6

8 Adres : Toros Sokak No. 5/0 Sıhhiye ANKARA Telefon: 0 (31) Faks: 0 (31) DEĞERLİ ARKADAŞLAR, TODAG Üye ve Okuyucu Bilgilendirme Platformu E-Bülten TOPLUMSAL OLAYLARA KAYITSIZ KALMAMAK, TOPLUMLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAK, HİÇBİR MENFAAT BEKLEMEDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE (DOĞAL AFETLERDE, GENÇLERİN SAĞLIK VE EĞİTİM SORUNLARINDA, ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIMIZIN KORUNMA- SINDA UYGULANACAK PROJELERLE) ULAŞABİLMEK VE TOPLUMSAL PAYLAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLMAK BU DÜŞÜNCEMİZİ PAYLAŞIYORSANIZ, DERNEĞİMİZE ÜYE OLMAMANIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK. STK LARA ÜYE OLMAK HER VATANDAŞIN GÖREVİ OLMALI, PAYLAŞMALI, PAYLAŞTIR- MALI, VATANINI SEVEN, BAYRAĞINI SEVEN ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE İNANAN TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE İÇİN ARKADAŞLAR, HEPİNİZİ DERNEĞİMİZ ÇATISI ALTINDA BULUŞMAYA, BİRLEŞMEYE, ÜRETME- YE, PAYLAŞIMCILIĞA VE GÖNÜLLÜLÜĞE DAVET EDİYORUM. YILDIRIM KILINÇASLAN TODAG-DER YÖN. KUR. BAŞKANI Birlikten Kuvvet Doğar Dernek Üye Aidatları ve Bağışar için Hesap No: Halk Bankası Necatibey Şubesi (0386) (TL) İBAN NO: TR Gönüllülüğün doğasında var olan değerler, insani gelişim için geniş kapsamlı bir potansiyeli barındırır TODAG, ULUSAL BİR DERNEK OLMAK AMACIYLA KURUL- DUĞU İÇİN VE KISA SÜREDE TÜM TÜRKİYEDE ŞUBELEŞ- MEYİ AMAÇLADIĞINDAN ÖZELLİKLE ANKARA DIŞINDAKİ ARKADAŞLARIMI- ZIN ÜYE OLMAK İSTEKLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, BİZ- LER GİBİ DÜŞÜNEN EŞ, DOST VE ARKADAŞLARINIZIDA DERNEĞİMİZE YÖNLENDİREBİLİRSİNENİZ SEVİNİRİZ. BU GÜZEL DÜNYA DA TÜM İNSANLARA YETECEK KA- DAR YER, AŞ VE İŞ VAR!!! YETERKİ PAYLAŞMAYI BİLELİM Gönüllülüğün en önemli özelliklerinden biri, grubu ya da toplumu bir arada TUTKAL olmasıdır

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı Sayı: 26 Şubat 2008 Bulgar gençlerin görüşleri AB'den sonra değişti Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN GİRİŞ Ülkemizde yaşlı ve yaşlılıkla ilgili toplumsal kalıplara tarihsel açıdan bakıldığında, Büyüklerimizin

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME Ergün Yazıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Derya Alimanoğlu Yemişci Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Klasik devletten

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

Dünyada önüllülüğün Durumu Raporu

Dünyada önüllülüğün Durumu Raporu GENEL BAKIŞ 2011 Dünyada önüllülüğün Durumu Raporu Küresel Refah İçin Evrensel Değerler Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı, tüm dünyada gönüllülük aracılığıyla barışa ve kalkınmaya katkıda

Detaylı

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları İŞ MODELLERİ Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Hazırlayan: İTKİB Mayıs 2012 İstanbul Birleşmiş Milletler Ortak Programı MDG-F (Binyıl Kalkınma Fonu) 2067,

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi 3 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER III TABLOLAR V SUNUŞ VII I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk

Detaylı