ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Gazi Ü. Sosyal Bilimler Ens. İşletme Bölümü 1991 Yüksek Lisans Personel Yönetimi Ankara İkt.Ticari İlimler Akademisi İşl. Yön. Ens Lisans Büro Yönetimi Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl İşletmeMuhasebe Gazi Ü. (Mesleki Eğitim Fakültesi (İşletmeMuhasebe ve Ticaret Eğitimi Böl.) Turizm Selcuk Ü. SilifkeTaşucu MYO (İktisadi ve İdari Prog. Böl., Turizm Programı) Üretim Yönetimi ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi (Ticaret Eğitimi Bölümü) Pazarlama Eğitimi A. Dalı Tanıtma ve Pazarlama Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Turizm İşletmeciliği Eğt. Anabilim Dalı Eğitimi Bölümü, Konaklama İşlemeciliği Ana Bilimdalı) Gör. Büro Yönetimi Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (Büro İdaresi Bölümü) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Prog. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İktisadi ve İdari Programlar Bölümü) (Emekli) 2007 devam 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri (Özet) Figen Korkut, Hemşirelerin Örgüt Kültürü Algılarının İş Tatminine Etkisi Üzerine İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması, Beykent Üniversitesi, İstanbul, 2010) Barış Altaylı, Orta Ölçekli İşletmelerde Mavi Yaka Personelin Verimliliğini Arttırıcı Faktörler İçinde Ücretin Yeri ve Önemi (Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006). Abdullah Ergin, Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999). Alim Açıkel, Ankara İlindeki A ve C Grubu Seyahat Acentelerinin Düzenledikleri Paket Turların Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi (Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994). Alina Zhussupbekova, Kazakistan da İç Turizm Gelişim Stratejileri ve Eğitim Yoluyla Halkta Turizm Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Alan Araştırması (Gazi Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005). Cemal Doğan, Ankara da Termal Turizm Potansiyeli (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2000). Fatma Ay, İlköğretim Okullarındaki Seçmeli Turizm 123 Derslerinde Verimliliğin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006) Salim Kırdı, Türk Sağlık Turizminde Uygulanan Genel Politikalar ve Bir Alan Uygulaması (Gazi Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, Ankara, 2000). Selçuk Çınar, A Grubu Seyahat Acentelerinde Kişisel Satış (Gazi

2 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995). Seyfali Öcal, Kapadokya yı Ziyaret Eden ve Fransızca Konuşan (Francophone) Avrupa Ülkeleri Turistlerinin Tahminini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma (Gazi Ü. Sosyal Bil.Enstitüsü Ankara, 2000). Şengül Kahveci, Türkiyede ki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Gerçekleştirilen Animasyon Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994) Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler Hazar, A., Guven, G. ve Taşkın, F. "A Fıeld Survey On Green Marketıng And Measurement Of Consumptıon Habıts Of Green Products", 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2009, 1520 June, Bulgaria ХаЗар, Амцла. «Функции Туризма, СпособствующИе Развитию Экономики Стра ы», АхолининГ Турумш Даражасини Кутариш Хамда Ижтимоии ХимоЯсини Кучаититириш Иуллари Ва Воситалаи, Са м ар к а н д, Hazar, Atila. Eşme Kilimlerinde Pazarlama Problemleri ve Kampanya Hazırlığı, 1. Uluslar Arası Eşme Kilim Festivali Türkiye Kilimciliğinin Üretim Pazarlama Sorunları Sempozyumu (1314 Mayıs 1994 Eşme Uşak), Turizm Geliştirme Vakfı yayını, Ankara, 1995, s Hazar, Atila. Eşme Kilimlerinde Pazarlama Sorunları ve Kampanya Hazırlama, Türkiye Kilimciliğinin Üretim ve Pazarlama Sorunları Sempozyumu Bildiri Özetleri, yayına hazırlayan: 1. Uluslar Arası Eşme Kilim Festivali Sempozyum Düzenleme Kurulu, Hazar, Atila. Geleneksel Kültür Canlandırmasının Turizm İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, 1. Milli ve Milletlerarası Kütahya Kültür ve Turizm Festivali, 2000 li Yıllarda Turizm Politikası ve Kütahya İlinin Organizesi Sempozyumu 28 Ağustos 1997, Turizm Geliştirme Vakfı yayını, Ankara, 2000, s Hazar, Atila. Kirkitli ve Mekikli Dokuma Teknikleri; Eşme Kilimleri ile Emsalleri iye Arasındaki ilişkiler ve Pazarlama İlkeleri Semineri, ll. Uluslararası Eşme Kilim Festivali: Kirkitli ve Mekikli Dokuma Teknikleri Eşme Kilimleri ile Emsalleri Arasındaki İlişkiler ve Pazarlama İlkeleri Semineri (27 Mayıs 1995 Eşme Uşak), Turizm Geliştirme Vakfı yayını, Ankara, 1997, s Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hazar, Atila. Ahilik Felsefesi ve Günümüz İşletmeciliğine Yansıması, Ahilik Sisteminin Günümüz Türk Küçük İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, yayına hazırlayan: Tamer Müftüoğlu, TESAR yayın no: 2, Ankara,1992, s Hazar, Atila. Ahilik Sistemi Modern Bir Sanayi Toplumuna Neler Sunabilir?,

3 (panel konuşması), Ahilik Sisteminin Günümüz Türk Küçük İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, yayına hazırlayan: Tamer Müftüoğlu, TESAR yayın no: 2, Ankara,1992, s. 24, 25, Hazar, Atila. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Fakültelerinin Öğretmen İhtiyaçları Açısından Geliştirilmesi, Turizm Eğitimi Konferans Workshop (1113 Aralık 2002, Ankara), Turizm Bakanlığı yayını, Ankara, Hazar, Atila vd. Milli Parklar Yaban Hayatı ve Turizm Ön Çalışma Grubu Raporu, 1. Ormancılık Şurası, Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları, Cilt 2, Seri no 13, Yayın no 006, Ankara 1993, s Diğer Yayınlar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabı Haricinde Basılan Bildiriler Hazar, Atila. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Turizm Potansiyeli, Ticaret ve Turizm Dergisi, sayı: 4 (Şubat 1994). Hazar, Atila. Türkiye de Turizm Eğitimi Niteliklerinin Artırılması, Ticaret Turizm Dergisi, sayı 6 (Ekim 1994), Ankara, s Hazar, Atila. Yoksullara Mesleki Eğitim Kazandırmaya Yönelik Eğitim Faaliyetlerinde Ahilik Prensipleri, Ticaret ve Turizm Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 37 (Kasım 1995), Ankara, s Makaleler Hazar, Atila. Çok Uluslu İşletmelerde Uluslar Arası Faaliyetlerden Kaynaklanan Yönetim Problemleri, Ticaret Turizm Dergisi, sayı 10 (Aralık 1990), Ankara, s Hazar, Atila. Taşeli Bölgesinde Kültür Animasyonu na yönelik Türkmen Kampinglerinin, Anadolu Kentlerinin, Anadolu ev Animasyonlarının ve Lokantalarının Kurulması, Habervizyon, yıl:1, sayı 5 (Ağustos 1996), s. 8. Hazar, Atila. Üretim Sürecinin Gelişimi ve Türkiye Gerçeği, Ticaret Turizm Dergisi, sayı l4 (Mayıs 1991), Ankara, s. 45. Hazar, Atila. Üniversitelerde Küçük İşletmelere Yönelik Eğitim Faaliyetleri, Ticaret Turizm Dergisi, sayı 4 ( Nisan 1992), Ankara, s Söyleşi Hazar, Atila. Eşme Örnek Alınsın Habervizyon, (yayına hazırlayan: Oktay İnce), Yıl: 1, Sayı:4 (21 Haziran 1996). Hazar, Atila. Türkmen Kültürü Yaşatılmalı, Çağrı, 15 Eylül MEB Talim veterbiye Kurulu Denetiminden Geçmiş Ders Kitapları Hazar, Atila; Bozan, Osman. İlköğretim 6,7,8. Sınıflar İş Eğitimi Ticaret Paket Üniteler Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2000, 293 sayfa. Hazar, Atila ve Bozan, Osman. İlköğretim İş Eğitimi 6,7,8. Sınıflar Ticaret (Paket Üniteler) 1 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003,

4 89 sayfa. Hazar, Atila ve Bozan, Osman. İlköğretim İş Eğitimi 6,7,8. Sınıflar Ticaret (Paket Üniteler) 2 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 89 sayfa. Hazar, Atila ve Bozan, Osman. İlköğretim İş Eğitimi 6,7,8. Sınıflar Ticaret (Paket Üniteler) 3 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 97 sayfa. Hazar, Atila vd. İlköğretim İş Eğitimi 5 Ortak Üniteler Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2002, 111 sayfa. Hazar, Atila. Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları Turizm Ders Kitabı, Tutibay yay., Ank., 1999, 184 sayfa. Hazar, Atila. Ticaret Liseleri İçin Turizm Ders Kitabı, Tutibay yayınları no: 15, Ankara, sayfa. Hazar, Atila ve Tuncer, Adem. İlköğretim Seçmeli Turizm 1 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 82 sayfa. Hazar, Atila ve Tuncer, Adem. İlköğretim Seçmeli Turizm 2 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 61 sayfa. Hazar, Atila ve Tuncer, Adem. Turizm, Tutibay Yayınları, Ankara, Üniversite Ders Kitapları Hazar, Atila. Meslek Yüksekokulları İçin Genel Turizm, Nobel Yayınları, Ankara, Hazar, Atila. Rekreasyon ve Animasyon, Üçüncü baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, Eylül 2009, 148 sayfa. Hazar, Atila. Spor Turizmi, Detay Yayıncılık, Ankara, Hazar, Atila. Turizm, YAPA Yayıncılık, İstanbul, 2003, 173 sayfa Proje Kitapları Hazar, Atila vd. KİE9 Turizmde Müşteri İletişimi Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasonu Projesi, METEM Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri SerisiYayın No: KİE 1, Ankara, Hazar, Atila vd. KİE40, Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri, T.C. MEB Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasonu Projesi, METEM Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri SerisiYayın No: KİE 3, Ankara, Hazar, Atila vd. Konaklama İşletmeciliği Meslek Dersleri Öğretmen Eğitimi Modül Eğitim Programları, (toplam 46 modül, Modül Yeterlilik İlişki Tablosu, Örnek Dönem Eğitim Planı), MEB Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Ankara, Hazar, Atila vd. KİE28, Ön Büro Uygulamaları Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasonu Projesi, METEM Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri SerisiYayın No: KİE2, Ankara, Hazar, Atila vd. Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve

5 Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) yayın no: 26, Ankara 2000, 285 sayfa. 8. PROJELER 8.1. Araştırma Projeleri o Danışmanlık: Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM), 2000, Ankara. o Ulusal Koordinasyon Komitesi Üyeliği: Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY PROJECT), MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara o Tanıtım Görevlisi SilifkeUzuncaburç Ekoturizm Geliştirme ve Yaygınlaştırma Pilot Projesi, Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı, Silifke/Mersin. o Standart ve Program Geliştirme Teknik Çalışma Grubu Üyesi: MODERNİZATİON OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING İN TURKEY PROJECT / Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (METEM) Projesi, Representation of the European Commission to Turkey: Yeterlilik Odaklı Öğrenci Merkezli Öğrenimde Yenilikçi Değerlendirme Yöntemleri Çalışması, 0812/11/2004, Ankara. Yeterlilik Odaklı Öğrenci Merkezli Öğrenimde Yenilikçi Değerlendirme Araçları Geliştirme Çalışması, 2529/04/2004, Ankara. Teknik Çalışma Grup Yönlendiricilerinin ve Grup Üyelerinin Eğitimi Toplantısı, 2628 Mayıs 2004, Ankara. Standart ve Program Geliştirme Çalışması, 0718/06/2004, Ankara. Modüler Program Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı, 0509/07/2004, Ankara. Standart ve Program Geliştirme Çalışması, 1930/07/ 2004, Ankara. o Ulusal Kısa Dönemli Uzmanlık: MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING İN TURKEY PROJECT / Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (METEM) Projesi, 22 Kasım 03 Aralık 2004, Ankara. o Panelist: Avrupa Birliği/İŞKR/KKGV Liderliğindeki Proje Koordinasyonu tarafından yürütülen, Olba Platosu Medeniyetleri ve Göksu Deltası Doğa, Tarih ve Kültür Turizmini Geliştirme Projesi çerçevesinde Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı ve Selçuk Ü. SilifkeTaşucu MYO tarafından 30 Temmuz 2005 te Silifke de düzenlenen Ekoturizm ve Eğitim Boyutu konulu panele panelist olarak katılım. o Ulusal Kısa Dönemli Danışmanlık: MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY PROJECT / Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (METEM) Projesi, 2223 Eylül 2005, Ankara Mimarlık Şehircilik Projeleri

6 İDARİ GÖREVLER Görev Kurum Yıl Müdür Yardımcısı Danışman Program Başkanı Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Beykent/İİSTANBUL Selçuk Üniversitesi SilifkeTaşucu Meslek Yüksek Okulu, Silifke/Mersin MEB, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Beykent Ü. MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı Beykent/ İSTANBUL Beykent Ü. Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı Beykent/İSTANBUL Beykent Ü. Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Beykent/İSTANBUL devam 2007 devam 2011 devam II. Öğr. Koordinatörü Beykent Ü. Meslek Yüksek Okulu Beykent/İSTANBUL Bölüm Bşk. Yar. Gazi Ü. Mesleki Eğitim Fak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğt. Böl. ANK Bölüm Başkanı Beykent Ü. MYO İktisadi ve İdari Programlar Böl. Beykent/İstanbul Selçuk Ü. SilifkeTaşucu MYO İktisadi ve İdari Prog. Böl. (Silifke/MERSİN) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Turizm Bölümü (Türkistan/KAZAKİSTAN) 2011 devam Müdür Vekili Selçuk Üniversitesi SilifkeTaşucu Meslek Yüksek Okulu (Silifke/MERSİN) BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER İşletme Bilim Uzmanları Derneği, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ankara S.S. Eşme Turizm Geliştirme Kooperatifi, Eşme/Uşak Turizm Geliştirme Vakfı, Ankara Silifke Belediyesi İlçe Turizminin Geliştirilmesi Komisyonu, Silifke/Mersin Ulusal Koordinasyon Komitesi Üyeliği, Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY PROJECT), MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara. 11. ÖDÜLLER 12. SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Ders Saati Temel Turizm Terminolojisi 2 50 Seyahat İşletmelerinde Örgütsel İletişim (Ön Lisans) 2 28 Turizm Mevzuatı (Ön Lisans) 2 50 Güz Bahar Öğrenci Sayısı Genel İşletme (İkinci Öğretim Ön lisans) 3 60 Klavye Teknikleri (Ön Lisans) 3 26 İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) 3 42 Türkiye Turizm Coğrafyası (Ön Lisans) 3 50 Animasyon (Ön Lisans) 3 60 Rekreasyon ve Animasyon 2 28 Müzecilik 2 15 Temel Rehberlik 2 15 Maliyet Kontrol Bilglisi (Ön Lisans) 2 60 Rehberlikte Pazarlama Teknikleri (Ön Lisans) 2 15

7 Güz Bahar Temel Turizm Terminolojisi 2 40 Seyahat İşletmelerinde Örgütsel İletişim (Ön Lisans) 2 40 Genel İşletme (Ön lisans) İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) 3 20 Örgütsel Davranış (Yüksek Lisans) 3 20 Türkiye Turizm Coğrafyası (Ön Lisans) 2 40 Animasyon (Ön Lisans) Rekreasyon ve Animasyon 2 40 Müzecilik 2 15 Maliyet Kontrol Bilglisi (Ön Lisans) 2 60 Genel İşletme (Ön lisans) 3 60 İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) 3 20 Örgütsel Davranış (Yüksek Lisans) YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞTE BULUNMAYAN KONULARA İLİŞKİN BİLGİLER Alınan Onur ve Teşekkür Belgeleri Belge Veren Kurum Adı Belge Tarihleri T.C. Türkiye Halk Bankası A.Ş Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Turizm Geliştirme Vakfı Turizm Geliştirme Vakfı Turizm Geliştirme Vakfı Turizm Geliştirme Vakfı Orman Bakanlığı 0105/1994 Eşme Kaymakamlığı Silifke Belediyesi Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk Kazak Üniversitesi (Kazakistan) Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 12. Mekanize Tugay Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı Eleşkirt/AĞRI T.C. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü Beykent Üniversitesi Rektörlüğü T.C. Kırklareli Üniversitesi eğt. ve öğr. yılı Yurt Dışı Deneyimi Business Management eğitim programına katılım ( , Bolton Institute, Bolton/ENGLAND) Bölüm Başkanlığı ( , Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk Kazak Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi, Turizm Bölümü, Türkistan/KAZAKİSTAN Turizmin Ülke Kalkınmasına Etkileri ve Türkiye Örneği konulu bildiri sunumu (2002, Semerkant Devlet Üniversitesi, Semerkant/Özbekistan) Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde 1425 Mayıs 2003 tarihleri arasında düzenlenen, İran İslam Cumhuriyeti Gezisine Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ni temsilen katılım

8 13.3. Sempozyum Genel Sekreterliği Silifke Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi nce düzenlenen Türk Dünyası Sempozyumu unda sempozyum genel sekreterliği (Mayıs 1997, Silifke/Mersin Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş, Ancak Yayınlanmamış Bildiriler (Kronolojik) Hazar, Atila. İyi Yazı, Rapor Yazma ve Yazışma Teknikleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Merkez Birliği ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Sekreterlik Eğitimi Semineri, 1416 Mayıs 1986 Hazar, Atila. Dosyalama İşleri, Dosya Planı, Kodlama, Etiketleme ve Evrak İşleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Merkez Birliği ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Sekreterlik Eğitimi, 1416 Mayıs Hazar, Atila. Ast Üst İlişkileri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sekreterlik Eğitimi Semineri, Ankara, 18 Aralık Hazar, Atila. Dikte Alma ve Çevirme, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sekreterlik Eğitimi Semineri, Ankara, 18 Aralık Hazar, Atila. Genel Pazarlama T.C. Türkiye Halk Bankası A.Ş., küçük ve orta ölçekli işletme yöneticilerine yönelik seminer, Kuşadası, 2225 Temmuz Hazar, Atila. Yazışma Teknikleri, ETİBANK, Ankara, 1013 Mayıs Hazar, Atila. Yöneticilik Eğitimi, Orta Kademe Yöneticilik ve Stok Kontrol Eğitimi Semineri, Niğde, 68 Eylül Hazar Atila. Turizm Eğitimi Niteliklerinin Artırılması, Turizmin Türk Ekonomisine Katkıları, Animasyon. T.C. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 1994 Yılı 43 Numaralı Otelcilik ve Turizm Semineri, Aksaray, 28 Mart 01 Nisan Hazar Atila. Konaklama Tesislerinde Animasyon Hizmetlerinin Yeri ve Önemi, Turizm Geliştirme Vakfı 2000 Yılında Turizm Politikası Sempozyumu, Gölbaşı/Ankara, Hazar Atila. Türk Turizminde Eşme Kilimciliğinin Önemi ve Tüketici İhtiyaçları, III.Uluslar Arası Eşme Turistik Kilim Kültür ve Sanat Festivali, Kirkitli ve Mekikli Dokumalar Paneli, Mayıs 1996, Eşme. Hazar Atila. Türkiye de Turizm Eğitimine Toplu Bir Bakış, Turizmde Eğitimin Niteliklerinin Artırılması, Turizmin Türk Ekonomisine Katkıları, T.C. MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 69 Numaralı Eğitim Yönetimi Semineri, İstanbul 23 Mart1998. Hazar Atila. Dünya da ve Türkiye de Eko Turizm İşletmeciliği Etkinlikleri, Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı/Selçuk Üniversitesi MYO, Olba Platosu Medeniyetler ve Göksu Deltası Doğa, Tarih ve Kültür Turizmini Geliştirme Projesi, Ankara 30 Temmuz Eğitim Görevlisi Olarak Görev Yapılan Kurslar (Kronolojik) Hazar, Atila. Daktilografi Kursu, DESİYAB, 09.Ekim 1985 tarihinden itibaren 45 iş günü, Ankara. Hazar, Atila. Uygulamalı Turizm Hizmetleri, Deniz K. K. Altınkum Özel Eğitim Merkezi Hizmetiçi Eğitim Programı, İskenderun, 1822/04/1994 Hazar, Atila. Uygulamalı Turizm Hizmetleri, Deniz K. K. Uluçınar Özel Eğitim Merkezi Hizmet İçi Eğitim Programı, İstanbul, 0914/05/1994 Hazar, Atila. Animatör Eğitimi Kursu, Turizm Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen meslek edindirme kursu, Ankara, eğitim/öğretim yılı. Hazar, Atila. Uygulamalı Turizm Eğitimi, Turizm Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen meslek edindirme semineri, Ankara, eğitim öğretim yılı.

9 Hazar Atila. Sağlık İşlerinde Otelcilik Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursu, Ankara, Temmuz, Hazar, Atila. İlköğretimde İş Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Büro Yönetimi, İşletmecilik Eğitimi, T.C. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 202 Numaralı İş Eğitim (Ticaret) Kursu, Yalova/Bursa, 0711 Temmuz Hazar, Atila. Serbest Zaman Değerlendirmesi ve Gençlik Çalışmalarında Oyun, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Kampları Liderlik Kursu, Gölbaşı/Ankara, Hazar, Atila. Otel İşletmeciliği, Ön Büro ve Kat Hizmetleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursu, Ankara, 0510 Nisan Atila Hazar, Turizmde Kariyer Günleri, Kırklareli Üniversitesi, Katkı Verilen Kurumlar (Daha Önce Açıklananlar Hariç, Diğer Etkinlikler) Kurum Hizmet Konusu/Görev Tarih ve Yer TÜGSAŞ Didim Din. ve Eğitim Tesisleri Gazi Ü.; Ticaret ve Turizm Eğt. Fak.; Turizm İşletmeciliği Eğt. Böl. staj sorumlusu olarak görevlendirilme 0821 /08/ 1993 Didim TÜGSAŞ Didim Din. ve Eğitim Tesisleri Gazi Ü. Ticaret ve Turizm Eğt. Fak. Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü staj sorumlusu olarak görevlendirilme 1526/08/1994 Didim Silifke Belediyesi Silifke Bel. İlçe Turizminin Geliştirilmesi Komisyonu üyeliği 1995 Yılı Silifke/Mersin 14. İLETİŞİM BİLGİLERİ E mail: Tel: / 5345

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muhtar Çokar 2. Doğum Tarihi: 10 Mart 1957 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982 Doktora Tıp Tarihi ve

Detaylı