ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Gazi Ü. Sosyal Bilimler Ens. İşletme Bölümü 1991 Yüksek Lisans Personel Yönetimi Ankara İkt.Ticari İlimler Akademisi İşl. Yön. Ens Lisans Büro Yönetimi Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl İşletmeMuhasebe Gazi Ü. (Mesleki Eğitim Fakültesi (İşletmeMuhasebe ve Ticaret Eğitimi Böl.) Turizm Selcuk Ü. SilifkeTaşucu MYO (İktisadi ve İdari Prog. Böl., Turizm Programı) Üretim Yönetimi ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi (Ticaret Eğitimi Bölümü) Pazarlama Eğitimi A. Dalı Tanıtma ve Pazarlama Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Turizm İşletmeciliği Eğt. Anabilim Dalı Eğitimi Bölümü, Konaklama İşlemeciliği Ana Bilimdalı) Gör. Büro Yönetimi Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (Büro İdaresi Bölümü) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Prog. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İktisadi ve İdari Programlar Bölümü) (Emekli) 2007 devam 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri (Özet) Figen Korkut, Hemşirelerin Örgüt Kültürü Algılarının İş Tatminine Etkisi Üzerine İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması, Beykent Üniversitesi, İstanbul, 2010) Barış Altaylı, Orta Ölçekli İşletmelerde Mavi Yaka Personelin Verimliliğini Arttırıcı Faktörler İçinde Ücretin Yeri ve Önemi (Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006). Abdullah Ergin, Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999). Alim Açıkel, Ankara İlindeki A ve C Grubu Seyahat Acentelerinin Düzenledikleri Paket Turların Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi (Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994). Alina Zhussupbekova, Kazakistan da İç Turizm Gelişim Stratejileri ve Eğitim Yoluyla Halkta Turizm Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Alan Araştırması (Gazi Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005). Cemal Doğan, Ankara da Termal Turizm Potansiyeli (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2000). Fatma Ay, İlköğretim Okullarındaki Seçmeli Turizm 123 Derslerinde Verimliliğin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006) Salim Kırdı, Türk Sağlık Turizminde Uygulanan Genel Politikalar ve Bir Alan Uygulaması (Gazi Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, Ankara, 2000). Selçuk Çınar, A Grubu Seyahat Acentelerinde Kişisel Satış (Gazi

2 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995). Seyfali Öcal, Kapadokya yı Ziyaret Eden ve Fransızca Konuşan (Francophone) Avrupa Ülkeleri Turistlerinin Tahminini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma (Gazi Ü. Sosyal Bil.Enstitüsü Ankara, 2000). Şengül Kahveci, Türkiyede ki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Gerçekleştirilen Animasyon Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994) Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler Hazar, A., Guven, G. ve Taşkın, F. "A Fıeld Survey On Green Marketıng And Measurement Of Consumptıon Habıts Of Green Products", 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2009, 1520 June, Bulgaria ХаЗар, Амцла. «Функции Туризма, СпособствующИе Развитию Экономики Стра ы», АхолининГ Турумш Даражасини Кутариш Хамда Ижтимоии ХимоЯсини Кучаититириш Иуллари Ва Воситалаи, Са м ар к а н д, Hazar, Atila. Eşme Kilimlerinde Pazarlama Problemleri ve Kampanya Hazırlığı, 1. Uluslar Arası Eşme Kilim Festivali Türkiye Kilimciliğinin Üretim Pazarlama Sorunları Sempozyumu (1314 Mayıs 1994 Eşme Uşak), Turizm Geliştirme Vakfı yayını, Ankara, 1995, s Hazar, Atila. Eşme Kilimlerinde Pazarlama Sorunları ve Kampanya Hazırlama, Türkiye Kilimciliğinin Üretim ve Pazarlama Sorunları Sempozyumu Bildiri Özetleri, yayına hazırlayan: 1. Uluslar Arası Eşme Kilim Festivali Sempozyum Düzenleme Kurulu, Hazar, Atila. Geleneksel Kültür Canlandırmasının Turizm İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, 1. Milli ve Milletlerarası Kütahya Kültür ve Turizm Festivali, 2000 li Yıllarda Turizm Politikası ve Kütahya İlinin Organizesi Sempozyumu 28 Ağustos 1997, Turizm Geliştirme Vakfı yayını, Ankara, 2000, s Hazar, Atila. Kirkitli ve Mekikli Dokuma Teknikleri; Eşme Kilimleri ile Emsalleri iye Arasındaki ilişkiler ve Pazarlama İlkeleri Semineri, ll. Uluslararası Eşme Kilim Festivali: Kirkitli ve Mekikli Dokuma Teknikleri Eşme Kilimleri ile Emsalleri Arasındaki İlişkiler ve Pazarlama İlkeleri Semineri (27 Mayıs 1995 Eşme Uşak), Turizm Geliştirme Vakfı yayını, Ankara, 1997, s Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hazar, Atila. Ahilik Felsefesi ve Günümüz İşletmeciliğine Yansıması, Ahilik Sisteminin Günümüz Türk Küçük İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, yayına hazırlayan: Tamer Müftüoğlu, TESAR yayın no: 2, Ankara,1992, s Hazar, Atila. Ahilik Sistemi Modern Bir Sanayi Toplumuna Neler Sunabilir?,

3 (panel konuşması), Ahilik Sisteminin Günümüz Türk Küçük İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, yayına hazırlayan: Tamer Müftüoğlu, TESAR yayın no: 2, Ankara,1992, s. 24, 25, Hazar, Atila. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Fakültelerinin Öğretmen İhtiyaçları Açısından Geliştirilmesi, Turizm Eğitimi Konferans Workshop (1113 Aralık 2002, Ankara), Turizm Bakanlığı yayını, Ankara, Hazar, Atila vd. Milli Parklar Yaban Hayatı ve Turizm Ön Çalışma Grubu Raporu, 1. Ormancılık Şurası, Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları, Cilt 2, Seri no 13, Yayın no 006, Ankara 1993, s Diğer Yayınlar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabı Haricinde Basılan Bildiriler Hazar, Atila. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Turizm Potansiyeli, Ticaret ve Turizm Dergisi, sayı: 4 (Şubat 1994). Hazar, Atila. Türkiye de Turizm Eğitimi Niteliklerinin Artırılması, Ticaret Turizm Dergisi, sayı 6 (Ekim 1994), Ankara, s Hazar, Atila. Yoksullara Mesleki Eğitim Kazandırmaya Yönelik Eğitim Faaliyetlerinde Ahilik Prensipleri, Ticaret ve Turizm Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 37 (Kasım 1995), Ankara, s Makaleler Hazar, Atila. Çok Uluslu İşletmelerde Uluslar Arası Faaliyetlerden Kaynaklanan Yönetim Problemleri, Ticaret Turizm Dergisi, sayı 10 (Aralık 1990), Ankara, s Hazar, Atila. Taşeli Bölgesinde Kültür Animasyonu na yönelik Türkmen Kampinglerinin, Anadolu Kentlerinin, Anadolu ev Animasyonlarının ve Lokantalarının Kurulması, Habervizyon, yıl:1, sayı 5 (Ağustos 1996), s. 8. Hazar, Atila. Üretim Sürecinin Gelişimi ve Türkiye Gerçeği, Ticaret Turizm Dergisi, sayı l4 (Mayıs 1991), Ankara, s. 45. Hazar, Atila. Üniversitelerde Küçük İşletmelere Yönelik Eğitim Faaliyetleri, Ticaret Turizm Dergisi, sayı 4 ( Nisan 1992), Ankara, s Söyleşi Hazar, Atila. Eşme Örnek Alınsın Habervizyon, (yayına hazırlayan: Oktay İnce), Yıl: 1, Sayı:4 (21 Haziran 1996). Hazar, Atila. Türkmen Kültürü Yaşatılmalı, Çağrı, 15 Eylül MEB Talim veterbiye Kurulu Denetiminden Geçmiş Ders Kitapları Hazar, Atila; Bozan, Osman. İlköğretim 6,7,8. Sınıflar İş Eğitimi Ticaret Paket Üniteler Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2000, 293 sayfa. Hazar, Atila ve Bozan, Osman. İlköğretim İş Eğitimi 6,7,8. Sınıflar Ticaret (Paket Üniteler) 1 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003,

4 89 sayfa. Hazar, Atila ve Bozan, Osman. İlköğretim İş Eğitimi 6,7,8. Sınıflar Ticaret (Paket Üniteler) 2 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 89 sayfa. Hazar, Atila ve Bozan, Osman. İlköğretim İş Eğitimi 6,7,8. Sınıflar Ticaret (Paket Üniteler) 3 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 97 sayfa. Hazar, Atila vd. İlköğretim İş Eğitimi 5 Ortak Üniteler Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2002, 111 sayfa. Hazar, Atila. Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları Turizm Ders Kitabı, Tutibay yay., Ank., 1999, 184 sayfa. Hazar, Atila. Ticaret Liseleri İçin Turizm Ders Kitabı, Tutibay yayınları no: 15, Ankara, sayfa. Hazar, Atila ve Tuncer, Adem. İlköğretim Seçmeli Turizm 1 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 82 sayfa. Hazar, Atila ve Tuncer, Adem. İlköğretim Seçmeli Turizm 2 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2003, 61 sayfa. Hazar, Atila ve Tuncer, Adem. Turizm, Tutibay Yayınları, Ankara, Üniversite Ders Kitapları Hazar, Atila. Meslek Yüksekokulları İçin Genel Turizm, Nobel Yayınları, Ankara, Hazar, Atila. Rekreasyon ve Animasyon, Üçüncü baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, Eylül 2009, 148 sayfa. Hazar, Atila. Spor Turizmi, Detay Yayıncılık, Ankara, Hazar, Atila. Turizm, YAPA Yayıncılık, İstanbul, 2003, 173 sayfa Proje Kitapları Hazar, Atila vd. KİE9 Turizmde Müşteri İletişimi Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasonu Projesi, METEM Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri SerisiYayın No: KİE 1, Ankara, Hazar, Atila vd. KİE40, Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri, T.C. MEB Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasonu Projesi, METEM Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri SerisiYayın No: KİE 3, Ankara, Hazar, Atila vd. Konaklama İşletmeciliği Meslek Dersleri Öğretmen Eğitimi Modül Eğitim Programları, (toplam 46 modül, Modül Yeterlilik İlişki Tablosu, Örnek Dönem Eğitim Planı), MEB Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Ankara, Hazar, Atila vd. KİE28, Ön Büro Uygulamaları Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasonu Projesi, METEM Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri SerisiYayın No: KİE2, Ankara, Hazar, Atila vd. Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve

5 Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) yayın no: 26, Ankara 2000, 285 sayfa. 8. PROJELER 8.1. Araştırma Projeleri o Danışmanlık: Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM), 2000, Ankara. o Ulusal Koordinasyon Komitesi Üyeliği: Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY PROJECT), MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara o Tanıtım Görevlisi SilifkeUzuncaburç Ekoturizm Geliştirme ve Yaygınlaştırma Pilot Projesi, Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı, Silifke/Mersin. o Standart ve Program Geliştirme Teknik Çalışma Grubu Üyesi: MODERNİZATİON OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING İN TURKEY PROJECT / Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (METEM) Projesi, Representation of the European Commission to Turkey: Yeterlilik Odaklı Öğrenci Merkezli Öğrenimde Yenilikçi Değerlendirme Yöntemleri Çalışması, 0812/11/2004, Ankara. Yeterlilik Odaklı Öğrenci Merkezli Öğrenimde Yenilikçi Değerlendirme Araçları Geliştirme Çalışması, 2529/04/2004, Ankara. Teknik Çalışma Grup Yönlendiricilerinin ve Grup Üyelerinin Eğitimi Toplantısı, 2628 Mayıs 2004, Ankara. Standart ve Program Geliştirme Çalışması, 0718/06/2004, Ankara. Modüler Program Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı, 0509/07/2004, Ankara. Standart ve Program Geliştirme Çalışması, 1930/07/ 2004, Ankara. o Ulusal Kısa Dönemli Uzmanlık: MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING İN TURKEY PROJECT / Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (METEM) Projesi, 22 Kasım 03 Aralık 2004, Ankara. o Panelist: Avrupa Birliği/İŞKR/KKGV Liderliğindeki Proje Koordinasyonu tarafından yürütülen, Olba Platosu Medeniyetleri ve Göksu Deltası Doğa, Tarih ve Kültür Turizmini Geliştirme Projesi çerçevesinde Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı ve Selçuk Ü. SilifkeTaşucu MYO tarafından 30 Temmuz 2005 te Silifke de düzenlenen Ekoturizm ve Eğitim Boyutu konulu panele panelist olarak katılım. o Ulusal Kısa Dönemli Danışmanlık: MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY PROJECT / Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (METEM) Projesi, 2223 Eylül 2005, Ankara Mimarlık Şehircilik Projeleri

6 İDARİ GÖREVLER Görev Kurum Yıl Müdür Yardımcısı Danışman Program Başkanı Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Beykent/İİSTANBUL Selçuk Üniversitesi SilifkeTaşucu Meslek Yüksek Okulu, Silifke/Mersin MEB, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Beykent Ü. MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı Beykent/ İSTANBUL Beykent Ü. Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı Beykent/İSTANBUL Beykent Ü. Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Beykent/İSTANBUL devam 2007 devam 2011 devam II. Öğr. Koordinatörü Beykent Ü. Meslek Yüksek Okulu Beykent/İSTANBUL Bölüm Bşk. Yar. Gazi Ü. Mesleki Eğitim Fak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğt. Böl. ANK Bölüm Başkanı Beykent Ü. MYO İktisadi ve İdari Programlar Böl. Beykent/İstanbul Selçuk Ü. SilifkeTaşucu MYO İktisadi ve İdari Prog. Böl. (Silifke/MERSİN) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Turizm Bölümü (Türkistan/KAZAKİSTAN) 2011 devam Müdür Vekili Selçuk Üniversitesi SilifkeTaşucu Meslek Yüksek Okulu (Silifke/MERSİN) BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER İşletme Bilim Uzmanları Derneği, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ankara S.S. Eşme Turizm Geliştirme Kooperatifi, Eşme/Uşak Turizm Geliştirme Vakfı, Ankara Silifke Belediyesi İlçe Turizminin Geliştirilmesi Komisyonu, Silifke/Mersin Ulusal Koordinasyon Komitesi Üyeliği, Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY PROJECT), MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara. 11. ÖDÜLLER 12. SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Ders Saati Temel Turizm Terminolojisi 2 50 Seyahat İşletmelerinde Örgütsel İletişim (Ön Lisans) 2 28 Turizm Mevzuatı (Ön Lisans) 2 50 Güz Bahar Öğrenci Sayısı Genel İşletme (İkinci Öğretim Ön lisans) 3 60 Klavye Teknikleri (Ön Lisans) 3 26 İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) 3 42 Türkiye Turizm Coğrafyası (Ön Lisans) 3 50 Animasyon (Ön Lisans) 3 60 Rekreasyon ve Animasyon 2 28 Müzecilik 2 15 Temel Rehberlik 2 15 Maliyet Kontrol Bilglisi (Ön Lisans) 2 60 Rehberlikte Pazarlama Teknikleri (Ön Lisans) 2 15

7 Güz Bahar Temel Turizm Terminolojisi 2 40 Seyahat İşletmelerinde Örgütsel İletişim (Ön Lisans) 2 40 Genel İşletme (Ön lisans) İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) 3 20 Örgütsel Davranış (Yüksek Lisans) 3 20 Türkiye Turizm Coğrafyası (Ön Lisans) 2 40 Animasyon (Ön Lisans) Rekreasyon ve Animasyon 2 40 Müzecilik 2 15 Maliyet Kontrol Bilglisi (Ön Lisans) 2 60 Genel İşletme (Ön lisans) 3 60 İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) 3 20 Örgütsel Davranış (Yüksek Lisans) YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞTE BULUNMAYAN KONULARA İLİŞKİN BİLGİLER Alınan Onur ve Teşekkür Belgeleri Belge Veren Kurum Adı Belge Tarihleri T.C. Türkiye Halk Bankası A.Ş Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Turizm Geliştirme Vakfı Turizm Geliştirme Vakfı Turizm Geliştirme Vakfı Turizm Geliştirme Vakfı Orman Bakanlığı 0105/1994 Eşme Kaymakamlığı Silifke Belediyesi Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk Kazak Üniversitesi (Kazakistan) Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 12. Mekanize Tugay Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı Eleşkirt/AĞRI T.C. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü Beykent Üniversitesi Rektörlüğü T.C. Kırklareli Üniversitesi eğt. ve öğr. yılı Yurt Dışı Deneyimi Business Management eğitim programına katılım ( , Bolton Institute, Bolton/ENGLAND) Bölüm Başkanlığı ( , Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk Kazak Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi, Turizm Bölümü, Türkistan/KAZAKİSTAN Turizmin Ülke Kalkınmasına Etkileri ve Türkiye Örneği konulu bildiri sunumu (2002, Semerkant Devlet Üniversitesi, Semerkant/Özbekistan) Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde 1425 Mayıs 2003 tarihleri arasında düzenlenen, İran İslam Cumhuriyeti Gezisine Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ni temsilen katılım

8 13.3. Sempozyum Genel Sekreterliği Silifke Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi nce düzenlenen Türk Dünyası Sempozyumu unda sempozyum genel sekreterliği (Mayıs 1997, Silifke/Mersin Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş, Ancak Yayınlanmamış Bildiriler (Kronolojik) Hazar, Atila. İyi Yazı, Rapor Yazma ve Yazışma Teknikleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Merkez Birliği ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Sekreterlik Eğitimi Semineri, 1416 Mayıs 1986 Hazar, Atila. Dosyalama İşleri, Dosya Planı, Kodlama, Etiketleme ve Evrak İşleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Merkez Birliği ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Sekreterlik Eğitimi, 1416 Mayıs Hazar, Atila. Ast Üst İlişkileri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sekreterlik Eğitimi Semineri, Ankara, 18 Aralık Hazar, Atila. Dikte Alma ve Çevirme, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sekreterlik Eğitimi Semineri, Ankara, 18 Aralık Hazar, Atila. Genel Pazarlama T.C. Türkiye Halk Bankası A.Ş., küçük ve orta ölçekli işletme yöneticilerine yönelik seminer, Kuşadası, 2225 Temmuz Hazar, Atila. Yazışma Teknikleri, ETİBANK, Ankara, 1013 Mayıs Hazar, Atila. Yöneticilik Eğitimi, Orta Kademe Yöneticilik ve Stok Kontrol Eğitimi Semineri, Niğde, 68 Eylül Hazar Atila. Turizm Eğitimi Niteliklerinin Artırılması, Turizmin Türk Ekonomisine Katkıları, Animasyon. T.C. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 1994 Yılı 43 Numaralı Otelcilik ve Turizm Semineri, Aksaray, 28 Mart 01 Nisan Hazar Atila. Konaklama Tesislerinde Animasyon Hizmetlerinin Yeri ve Önemi, Turizm Geliştirme Vakfı 2000 Yılında Turizm Politikası Sempozyumu, Gölbaşı/Ankara, Hazar Atila. Türk Turizminde Eşme Kilimciliğinin Önemi ve Tüketici İhtiyaçları, III.Uluslar Arası Eşme Turistik Kilim Kültür ve Sanat Festivali, Kirkitli ve Mekikli Dokumalar Paneli, Mayıs 1996, Eşme. Hazar Atila. Türkiye de Turizm Eğitimine Toplu Bir Bakış, Turizmde Eğitimin Niteliklerinin Artırılması, Turizmin Türk Ekonomisine Katkıları, T.C. MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 69 Numaralı Eğitim Yönetimi Semineri, İstanbul 23 Mart1998. Hazar Atila. Dünya da ve Türkiye de Eko Turizm İşletmeciliği Etkinlikleri, Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı/Selçuk Üniversitesi MYO, Olba Platosu Medeniyetler ve Göksu Deltası Doğa, Tarih ve Kültür Turizmini Geliştirme Projesi, Ankara 30 Temmuz Eğitim Görevlisi Olarak Görev Yapılan Kurslar (Kronolojik) Hazar, Atila. Daktilografi Kursu, DESİYAB, 09.Ekim 1985 tarihinden itibaren 45 iş günü, Ankara. Hazar, Atila. Uygulamalı Turizm Hizmetleri, Deniz K. K. Altınkum Özel Eğitim Merkezi Hizmetiçi Eğitim Programı, İskenderun, 1822/04/1994 Hazar, Atila. Uygulamalı Turizm Hizmetleri, Deniz K. K. Uluçınar Özel Eğitim Merkezi Hizmet İçi Eğitim Programı, İstanbul, 0914/05/1994 Hazar, Atila. Animatör Eğitimi Kursu, Turizm Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen meslek edindirme kursu, Ankara, eğitim/öğretim yılı. Hazar, Atila. Uygulamalı Turizm Eğitimi, Turizm Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen meslek edindirme semineri, Ankara, eğitim öğretim yılı.

9 Hazar Atila. Sağlık İşlerinde Otelcilik Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursu, Ankara, Temmuz, Hazar, Atila. İlköğretimde İş Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Büro Yönetimi, İşletmecilik Eğitimi, T.C. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 202 Numaralı İş Eğitim (Ticaret) Kursu, Yalova/Bursa, 0711 Temmuz Hazar, Atila. Serbest Zaman Değerlendirmesi ve Gençlik Çalışmalarında Oyun, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Kampları Liderlik Kursu, Gölbaşı/Ankara, Hazar, Atila. Otel İşletmeciliği, Ön Büro ve Kat Hizmetleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursu, Ankara, 0510 Nisan Atila Hazar, Turizmde Kariyer Günleri, Kırklareli Üniversitesi, Katkı Verilen Kurumlar (Daha Önce Açıklananlar Hariç, Diğer Etkinlikler) Kurum Hizmet Konusu/Görev Tarih ve Yer TÜGSAŞ Didim Din. ve Eğitim Tesisleri Gazi Ü.; Ticaret ve Turizm Eğt. Fak.; Turizm İşletmeciliği Eğt. Böl. staj sorumlusu olarak görevlendirilme 0821 /08/ 1993 Didim TÜGSAŞ Didim Din. ve Eğitim Tesisleri Gazi Ü. Ticaret ve Turizm Eğt. Fak. Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü staj sorumlusu olarak görevlendirilme 1526/08/1994 Didim Silifke Belediyesi Silifke Bel. İlçe Turizminin Geliştirilmesi Komisyonu üyeliği 1995 Yılı Silifke/Mersin 14. İLETİŞİM BİLGİLERİ E mail: Tel: / 5345

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Büro Yönetimi Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (Büro İdaresi Bölümü) 1976-1982 Öğr.

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Büro Yönetimi Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (Büro İdaresi Bölümü) 1976-1982 Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Gazi Ü. Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Dikilitaş Mahallesi Dikilitaş Sokak 2/4 Beşiktaş/İstanbul. : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Öğretmen Okulu

ÖZGEÇMİŞ. : Dikilitaş Mahallesi Dikilitaş Sokak 2/4 Beşiktaş/İstanbul. : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Öğretmen Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Atila Hazar 2. İletişim Bilgileri : Adres Telefon Mail : Dikilitaş Mahallesi Dikilitaş Sokak 2/4 Beşiktaş/İstanbul : 05053193038 : atillahazar@beykent.edu.tr 3. Doğum Tarihi :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Üretim Pazarlama Yönetim ve Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü 1991

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Üretim Pazarlama Yönetim ve Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü 1991 Yard. Doç. Dr. Öğr. Gör. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Gazi Ü.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : 19.08.1978 3. Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Derece Bölüm Üniversite Lisans İşletme Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2006 Lisansüstü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil.

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil. ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Adana Đk.Tic.Đl. Akademisi - Đşletme Bölümü Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri 1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN İletişim Bilgileri Ev Adresi: Boğazköy Cad. 22/5 Bahçeşehir 2.Kısım Başakşehir- İSTANBUL Telefon: 0 532 622 67 86 E-Posta : muratdogan72@gmail.com 2. Doğum Tarihi: 11.02.1972

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı 1. Adı Soyadı: Muhsin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 1961 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek Lisans Veteriner Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 2015 Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 2015 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gökhan TEKİN 2. Doğum Tarihi : 07.04.1990 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Lütfi ÖZAV 2. Doğum Tarihi: 1960 3. Unvan: Prof.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora - 1991 Coğrafya Atatürk Üniversitesi Doktora - 1991 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans ÖZGEÇMİŞ: 1. Ad, Soyad: Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi: 11.03.1974 3. Doğum Yeri: Tebriz, İRAN 4. Eğtim: Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans Y.

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

4.2 Yüksek Lisans Kamu ve Yerel Yönetimler İdaresi ile Girişimcilik İstanbul Üniversitesi SBE Diploma no:1223 /17.02.1989

4.2 Yüksek Lisans Kamu ve Yerel Yönetimler İdaresi ile Girişimcilik İstanbul Üniversitesi SBE Diploma no:1223 /17.02.1989 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Hikmet AYTEK 2. DOĞUM TARİHİ: 16 Ekim 1949 3. ÜNVANI: Yrd.Doç.Dr (Öğretim üyesi) 4. ÖĞRENİM DURUMU: Phd 4.1 Lisans Mimarlık Fakültesi.(A D.M.M.A.) Gazi Üniversitesi Diploma no:200586./15.02.1980

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

3. Unvanı : Doktor Yüksek Mühendis

3. Unvanı : Doktor Yüksek Mühendis ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Devrim RODOP 2. Doğum Tarihi : 23 Ağustos 1971 3. Unvanı : Doktor Yüksek Mühendis 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. VEHBİ UĞUR TANDOĞAN

Yrd.Doç.Dr. VEHBİ UĞUR TANDOĞAN Yrd.Doç.Dr. VEHBİ UĞUR TANDOĞAN Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1985 Lisans Uludağ Üniversitesi 1990-1991 Yüksek Lisans İktisadi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ESRA DEMİRBAŞ 2. İletişim Bilgileri Demirbas.esra1@gmail.com 3. Doğum Tarihi: 10.03.1965 4. Unvanı: Öğretim Görevlisi 5. Öğrenim Durumu: SBE İşletme- Doktora (6 Haziran 2014) Derece

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır.

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır. 2017 2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Rüştü Uçan Doğum Tarihi:.04.04.1956 Ünvanı: Yrd.Doç..Dr. 4.Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Müh. İstanbul Müh.Mim.Akademisi 1979 Y. Lisans Makine Müh. İstanbul

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Sibel Emül 2.Doğum Tarihi: 17 Nisan 1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı