Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler *"

Transkript

1 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler * Berrin Koyuncu Lorasdağı ** - Ahu Sumbas *** Öz: Bu makalenin amacı, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik belediyelerin ne tür hizmetler ve faaliyetler gerçekleştir(eme)diklerini, Türkiye de 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı seçilmiş farklı büyüklüklerdeki 36 belediye örneğinde incelemektir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik önleyici-caydırıcı, koruyucu, destekleyici-güçlendirici hizmetler ve uygulamalar şeklinde sınıflandırılarak incelenen bu faaliyetlere ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kadın belediye başkanlarının ortaya koyduğu çabaya ve iradeye dayanarak, yerel siyasetin ve yönetimlerin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele açısından önemli bir düzey olduğu ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerin üretilmesinde özgün katkılar sağlayabileceği savunulmaktadır. Bu doğrultuda, ulusal ve yerel siyasette, toplumsal cinsiyete duyarlı belediyeciliğin benimsenmesi için gerekli adımların atılmasının önemine işaret edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yerel siyaset, belediye, kadın belediye başkanları, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Rethinking Local Politics in Turkey Through Gender Inequality: Potentials and Handicaps of Municipalities in Combating Violence Against Women (VAW) Abstract: This article aims to assess the activities and services concerning VAW of 36 municipalities, which have been ruled by female-mayors elected in 2004 and 2009 local elections in Turkey. The aim in analyzing such services of these municipalities is to trace their potentials and handicaps concerning VAW that can be regarded as the end result and one of the most important issues in gender inequality in Turkey. In the specific case of municipalities, local politics and female-mayors should be considered seriously, and steps should be taken on the side of national and local politics to adopt and promote gender-sensitive local politics and municipal policies. Keywords: Local politics, municipality, female mayors, violence against women (VAW), gender inequality. * Bu makalenin verilerinin dayandığı araştırmayı, maddi desteğiyle mümkün kılan TÜBİTAK a ve bizimle görüşmeyi kabul eden kadın belediye başkanlarına teşekkür ederiz. ** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 06800, Beytepe Çankaya/Ankara/Türkiye. *** Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 06800, Beytepe Çankaya/Ankara/Türkiye. Makale gönderim tarihi: Makale kabul tarihi: Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 24 Sayı 2 Nisan 2015, s.1-26.

2 2 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 Giriş Hem dünyada hem de Türkiye de yerel siyaset/yönetim ve kadın konusunda ele alınan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Yapılan az sayıdaki çalışmada da, yerel yönetim/siyaset ve kadın konusu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadının siyasal katılımının ve temsilinin azlığı ve nedenleri üzerine yoğunlaşmıştır. 1 Türkiye de yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın eksikliğine işaret eden ve yerel yönetimlerin/belediyelerin faaliyet ve uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan çalışma, nadirdir. Bu nadir öncü çalışmalardan birisi, Türkiye de yerel yönetimlerin kadınların temel gereksinimleri için önemli olduğunu tartışan Ayten Alkan ın Yerel Yönetimler ve Cinsiyet (2005) adlı kitabıdır. Bu bağlamda dikkat çekici diğer iki çalışmadan birisi, yerel düzeyde kadınların karşılaştıkları eşitsizlikleri ve bunların çözümüne yönelik politikaları tartışmayı hedefleyen KADER in Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu dur (30 Mayıs 2006). Yerel Gündem 21 çerçevesinde yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği sağlama hedefiyle önerilere yer veren bu raporda da, doğrudan belediyelerin faaliyetlerine yönelik bir çalışmaya yer verilmemiştir. Bu doğrultuda Türkiye de yerel yönetimlerde belediye özelindeki hizmetlerin kadın dostu olması gerektiğini vurgulaması nedeniyle Ayten Alkan ın kaleme aldığı ve KA-DER yayını olan Belediye Kadınlara da Hizmet Eder (2006) rehber kitapçığı, önemli bir girişimdir. Ulaşılabilirlik, hızlı ve etkin müdahale açısından temel kadın gereksinimlerine dair hizmetlerin ve politikaların üretilmesinde önemli bir düzey (Alkan, 2005, 2006; Wedel, 2001) olan yerel siyaset ve yönetimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çalışmak, yerel hizmetlerde kadın-körü yaklaşımı ortaya koymak bakımından elzemdir. Yıldız Tokman ın da işaret ettiği gibi, hemşehrilik (kenttaşlık) tanımı çerçevesinde, kadınların da belediye hizmetlerinden gerçek anlamda yararlanması ve hizmetlerin bu hassasiyetle düşünülmesi gerekmektedir (2011: 6-7). Bu yerel hizmetler ve politikalar bakımından üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir sorun, kadına yönelik şiddettir. 2 Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ve bu sorunla mücadelede, hem ulusal çalışmalar ve ulusal eylem planları (KSGM, ; KSGM, ) hem de uluslararası aktörler ve düzenlemeler, temel düzeyin yerel ve başat aktörlerinden en önemlisinin de belediyeler olduğunu vurgulamaktadırlar. Kadına yönelik şiddetle ilgili öncü ve kapsamlı ulusal çalışmalardan Altınay ve Arat ın araştırmasına göre, şiddete maruz kalan kadınlar ve bu sorunla mücadelede başat rolü üstlenen kadın örgütleri, 1 Kadının yerel yönetimde temsiliyle ilgili uluslararası örnekler için bkz. Pini and McDonald, 2011; Türkiye örneği için bkz. Alkan, 2004, 2005, 2009; Cindoğlu, 2011; Negiz Avşar, 2008; Türeli ve Çağlar, 2010; Negiz ve Üçer, 2012; Sumbas, Bu çalışmada, kadına yönelik şiddet, en geniş kapsamıyla kullanıldığından, bu problem aile içi şiddetle sınırlandırılmamıştır.

3 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 3 kadına yönelik şiddetin önlenmesinde birincil mercii olarak devleti, yerel yönetimleri ve yerel yöneticileri görmektedir (2007: 102, 105-6, 111). Oysa Türkiye'de belediyelerin bu sorunla mücadele konusunda sundukları korucuyu ve önleyici önlemlere dair hizmetlerin yetersizliği ve açılan, desteklenen ve denetlenen sığınma evlerinin azlığı 3, kadına yönelik şiddet olaylarının giderek daha fazla gündeme gelmesi, yerel siyaset ve yerel yönetim düzeyindeki bu beklentilerin, belediyeler ve yöneticiler tarafından yeterli biçimde gerçekleştiril(e) mediğini göstermektedir (Altınay ve Arat, 2007; Jansen vd., 2009; Sallan Gül, 2012). Yerel düzey siyasetin, yerel yönetimlerin ve hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir bakış açısı geliştirerek kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurması gerektiği düşüncesinden hareketle, verileri, yıllarında TÜBİTAK 1001 proje desteğiyle yürütülmüş Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kadın Belediye Başkanlarının Söylemleri ve Faaliyetleri: 2004 ve 2009 Yerel Seçimleri Örneği başlıklı 111K450 Nolu projenin saha çalışmasına dayalı bu çalışma, Türkiye de kadın belediye başkanları tarafından idare edilen ( ) ve edilmiş ( ) 36 belediyenin, kadına yönelik şiddetle mücadele açısından katkılarını ve bu katkıların önündeki engelleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamındaki belediyelerin listesi, Tablo 1 de verilmiştir. Bu belediyeler, hem büyüklükleri (il, ilçe, belde belediyeleri olmaları bakımından), hem bölgeleri, hem de partileri bakımından homojen bir grup olmasa da, belediye başkanlarının kadın olması nedeniyle çalışmaya değer görülmüştür. Bu noktada, belediyelerin statülerine ve buna bağlı olarak bütçelerinin büyüklüğüne göre, hizmetlerinde farklılaşma olabileceği hususu göz ardı edilmese de, temel hedef, kadınların kadınları ve sorunlarını daha iyi anlayacağı ve bu sorunların çözümü için daha fazla hassasiyet gösterebileceği varsayımından hareketle, kadın belediye başkanlarının idare ettiği belediyelerde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hem sonucu hem de en dikkat çekici meselesi olan kadına yönelik şiddetle mücadelede, söz konusu belediyelerin ne tür hizmetler gerçekleştir(eme)diklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, araştırma kapsamındaki belediyelerin beş yıllık dönemlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri, projeleri ve hizmetleri, söz konusu belediyelerin faaliyet raporları, (varsa) stratejik planları, toplu iş sözleşmeleri ve ilgili yayınları taranarak incelenmiştir. 3 Yasal gerekliliğe rağmen Türkiye de belediyelerin yaklaşık % 10 unda sığınma evi vardır ve bu sığınma evlerinin çoğu nitelik (fiziksel ve mekânsal özellikler) bakımından AB standardının altındadır (Sallan Gül, 2012).

4 4 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 Tablo 1. Araştırma Kapsamındaki Belediyelerin Listesi Yerel Seçimler Dönemi Yerel Seçimler Dönemi 1. Aydın/Merkez 1. Adana/Küçükdikili 2. Aydın/İncirliova 2. Bartın/Kozcağız 3. Ağrı/Doğubayazıt 3. Ağrı/Doğubayazıt 4. Diyarbakır/Bağlar 4. Diyarbakır/Bağlar 5. Diyarbakır/Bismil 5. Diyarbakır/Bismil 6. Diyarbakır/Eğil 6. Denizli/Honaz/Karaçay 7. Diyarbakır/Lice 7. İzmir/Menemen/Seyrek 8. Edirne/Uzunköprü/Kurtbey 8. Uşak/Hasköy 9. Eskişehir/Mahmudiye 9. Mardin/Kızıltepe 10. Gaziantep/Islahiye 10. Sivas/İnkışla 11. Giresun/Doğankent 11. Giresun/Doğankent 12. Hakkari/Yüksekova 12. Hatay/Küçükdalyan 13. Hatay/Dörtyol/Yeşilköy 13. Hatay/Dörtyol/Yeşilköy 14. Iğdır/Melekli 14. Mardin/Sürgücü 15. Iğdır/Aralık 15. Mardin/Mazıdağı 16. Kırklareli/Kavaklı 16. Kırklareli/Kavaklı 17. Tunceli/Merkez 17. Tunceli/Merkez 18. Van/Bostaniçi 18. Van/Bostaniçi 19. Konya/Akşehir/Adsız 20. Mardin/Derik 21. Mardin/Nusaybin 22. Mardin/Savur/Yeşilalan 23. Muğla/Milas/Bafa 24. Muş/Varto 25. Şanlıurfa/Viranşehir 26. Şırnak/Uludere

5 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 5 Araştırma kapsamındaki belediyelerin belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen mülakatlarla 4 desteklenen veriler, yerel mekanizmaların, özelinde belediyelerin, yetki alanlarına giren ve kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli görülen faaliyet ve sorumluluklar çerçevesinde sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Bu sınıflandırma sonucunda, kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyelerin başlıca faaliyetleri; önleyici-caydırıcı, koruyucu, destekleyici-güçlendirici hizmetler olarak üç temel başlık altında toplanmıştır. Bu noktada yapılan sınıflandırmayla ilgili, iki hususa dikkat çekilmesi gerekir. Birincisi, kadına yönelik şiddetle mücadele, kapsamlı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili pek çok farklı alanda ve düzeyde faaliyet gerektiren bir sorundur. Bu durumun farkında olarak, makalenin sınırları çerçevesinde, söz konusu faaliyetlerin belirli bir bölümüne yer verilebilmiştir. Bununla bağlantılı olarak altının çizilmesi gereken ikinci nokta, söz konusu mücadelenin çok boyutlu olması ve topyekün mücadele gerektirmesiyle ilintili olarak, üç temel başlıkta toplanarak kategorize edilen hizmetlerin ve faaliyetlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu ve büyük oranda örtüştüğüdür. Ancak belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetlerinin ve hizmetlerinin analitik bir biçimde ortaya konması açısından yapılan sınıflandırmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı inancıyla, bu sorunun göz ardı edilebileceği ümit edilmektedir. Bu doğrultuda makalenin temel amacı, Türkiye de seçilmiş 36 belediye ve kadına yönelik şiddet örneği özelinde, Türkiye de yerel yönetim hizmetlerinde ve uygulamalarında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede belediyelerin rolleri, potansiyelleri ve açmazları ile ilgili ipuçları sunmaktır. Böylece, söz konusu çalışmanın, yerel siyaset ve yönetim bağlamında, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede önemlerine dikkat çekerek hem toplumsal cinsiyet hem de yerel siyaset ve yönetim çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dünyada ve Türkiye de Yerelde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dünya genelinde artan kadına yönelik şiddet vakaları ve bunların toplumsal, ekonomik ve siyasi sonuçları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele kapsamındaki öncelikli konulardan birisinin kadına yönelik şiddetle mücadele olması gerektiğinin altını çizmektedir. Dünya Sağlık Örgütü nün (2005) verilerine göre dünyada her üç kadından birisi şiddet görmektedir. Adalet Bakanlığı nın verilerine göre, Türkiye de kadına yönelik cinayet sayısı, yılları arasında %1400 oranında artmıştır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve Ha- 4 Araştırma kapsamındaki kadın belediye başkanlarından Aydın-İncirliova (2009), Diyarbakır-Lice (2009) ve Denizli-Honaz- Karaçay (2004) belediye başkanlarıyla görüşmek üzere randevu alınmasına rağmen, program değişikliklerinden dolayı görüşmeler gerçekleştirilememiştir.

6 6 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 cettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri işbirliğinde gerçekleştirilmiş Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması (Jansen vd., 2009) da, Türkiye de aile içi ve kadına yönelik şiddetin bilinenden daha yaygın olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Son yıllardaki şiddet istatistiklerinin ve uluslararası gündeminin gösterdiği üzere, kadına yönelik şiddet meselesi, evrensel ve çok-boyutlu mücadele gerektiren karmaşık bir sorun olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede önemli bir meseledir. Kadına yönelik şiddet sorununun evrenselliği, aile içi ve sağlık problemleri dışındaki kapsayıcılığı konusunda ilk vurgu, 1985 Nairobi Dünya 3. Kadın Konferansı nda yapılmış ve aynı dönemlerdeki yoğun kadın hareketinin etkileriyle, kadına yönelik şiddetin, kamusal alanda topyekün mücadele verilmesi gereken bir mesele olduğu kabul görmeye başlamıştır. Türkiye nin de katılmış olduğu BM Rio (1992), Nairobi (1985), Pekin (1995), Pekin+5 (2001) Dünya Kadın Konferansları nda alınan eylem kararlarında, Yerel Gündem 21 Programı nda, BM Kadına Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Birleşmiş Milletler Bildirisi (1993), Avrupa Konseyi 2002 tarihli 5 sayılı Tavsiye Kararı ve Kadına Karşı Şiddet ve Ev içi Şiddetle Mücadele Etme ve Önleme Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi nde (2011); toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele öne çıkarılmış ve bu mücadelede yerel siyaset ve yönetimdeki aktörlerin önemi vurgulanmıştır. Bu önem, özellikle kadına yönelik şiddet sorunun yerel niteliklere bağlı olarak alacağı biçimlerde, yerel müdahalenin etkin olabileceği ve yerel mekanizmaların kadınlara, kadınların da yerel siyasetin olanaklarına daha kolay ulaşabilir olduğu düşüncesine dayandırılmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye de de 2000 li yıllarda kadına yönelik şiddetle mücadelede olumlu gelişmeler olmuştur. Bunlardan a) 2005 tarihli Türk Ceza Kanunu, b) 2005 tarihli 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, c) 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, d) 20 Mart 2012 tarihli 6284 nolu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi yasal düzenlemeler, e) 2011 tarihli Kadına Karşı Şiddet ve Ev içi Şiddetle Mücadele Etme ve Önleme Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve f) KSGM ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları, f) KSGM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, önemli girişimler olarak sayılabilir. Türkiye de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir milat olarak kabul edilen 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi, hem kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmiş (Altınay ve Arat, 2007: 31; Haktankaçmaz, 2011; 2012), hem de Türkiye de ilk kez bu sorunla mücadelede, yerel yönetimlere, asli veya işbirlikçi kurum olarak belli sorumluluklar yüklemiştir (Haktankaçmaz, 2011; 2012, Uygur, 2011). Bu doğrultuda, Türkiye de toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi amacıy-

7 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 7 la oluşturulmuş KSGM, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planları nda ( ve ), yerel yönetimlere ve belediyelere, sorumlu ve işbirlikçi kurum olarak, farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümünün sağlanması, kadınların güçlendirilmesi, bu sorunla ilgili koruyucu ve sağlık hizmetlerinin sunumu ve kurum/kuruluşlar arası işbirliklerinin yapılması gibi yükümlülükler vermiştir. Yerel yönetimler açısından kadına yönelik şiddetle mücadelede, en temel koruyucu hizmetlerden birisi olarak nitelendirilen kadın sığınmaevleriyle ilgili düzenleme, 2005 tarihli 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu nun 14. Maddesi nde, Büyükşehir Belediyeleri ve nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için korunma evleri açar ifadesidir. Türkiye de kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyelerin sığınmaevi açma sorumluluklarının işlevselliğini tartıştığı makalesinde, İlker Haktankaçmaz (2012), yerel yönetimlerin bu tür sorumluluk ve hizmetleri yerine getirmekte hem pratikte başarısız olduklarını hem de Türkiye de kadına yönelik şiddetle ilgili koruyucu önlemlerde yerel yönetimlerin asli ve temel aktör olması yaklaşımının işlevsiz olduğunu iddia eder. Her ne kadar Haktankaçmaz ın belediyelerin sığınmaevi açma konusunda pratikte yetersizliklerine katılsak da, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sığınmaevi açmakla sınırlı olmadığı ve topyekün toplumsal cinsiyet eşitsizliği mücadelesi gerektiği düşüncesinden hareketle, belediyeler özelinde yerel yönetimlerin bu sorunla baş etme konusunda, kadın duyarlı yerel hizmetler ve faaliyetler çerçevesinde ciddi sorumluluklar ve potansiyeller taşıdığını iddia ediyoruz. Zira Haktankaçmaz bir başka makalesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, söz konusu birimin mülki idare amirinin hassasiyetinin ve ilgisinin fark yaratabileceğini belirtir (2011: 63). Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada, Türkiye de 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı seçilmiş farklı büyüklüklerdeki 36 belediyenin kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik hizmetlerini ve uygulamalarını inceleyerek, kadına yönelik şiddetle mücadelede, araştırmanın kapsamındaki belediyelerin katkılarının ve bu katkıların önündeki engellerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Belediye Hizmetleri ve Uygulamaları: 2004 ve 2009 Yerel Seçimlerinde Kadın Belediye Başkanı Seçilmiş Belediyeler Kadına yönelik şiddet sorununun, özünde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı barındıran, uluslararası, ulusal ve yerel çeşitli mücadele stratejileri gerektiren, karmaşık ve kapsamlı bir mesele olduğu, daha önce ifade edilmişti. Bu karmaşık ve çok-boyutlu sorunla baş etme konusunda belediyelerin hizmetlerini ve uygulamalarını analitik bir biçimde sınıflandırarak değerlendirme gayreti güden bu çalışmada, araştırma kapsamındaki 36 belediyenin söz konusu faaliyetle-

8 8 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 ri; önleyici-caydırıcı, koruyucu, destekleyici-güçlendirici hizmetler ve uygulamalar olarak üç temel başlıkta (Şekil 1) incelenmiştir. Bu sınıflandırma, belediyelerin hukuksal-siyasal sorumlulukları ve uygulamadaki faaliyetleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için elzem olan eğitim, çalışma yaşamı, ekonomik-sosyal ve siyasal alanlarda eşit katılımın (Sancar, 2008) ve bu alanlarla ilgili sunulan yerel hizmetlerin cinsiyetduyarlı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesinin, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki politikaların hem gereği hem de tamamlayıcıları olduğu gözden kaçırılmamaya çalışılmıştır. Şekil 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediye Hizmetleri ve Uygulamalar A. Önleyici & Caydırıcı Faaliyetler B. Koruyucu Faaliyetler C. Destekleyici & Güçlendirici Faaliyetler 1. Farkındalık Yaratma ve Bilinç Yükseltme Faaliyetleri a. Bilgilendirme faaliyetleri (Cezai yaptırımlar ve haklar konusunda) b. Film ve tiyatro gösterimi c. Anket ve araştırma 2. Zihniyet Dönüştürme Faaliyetleri (Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri) 3. Caydırıcı Uygulamalar (Toplumsal cinsiyet duyarlı toplu iş sözleşmeleri) 1. Kadın Sığınma evleri Önleyici ve Caydırıcı Faaliyetler 1. Danışmanlık ve Destek Faaliyetleri (Psikolojik, hukuki, tıbbi) 2. Ekonomik Destek ve Güçlendirme Faaliyetleri a. Eğitim Faaliyetleri b. Kadın kooperatifler ve Meslek edindirme kursları c. Kreş ve çocuk bakım hizmetleri d. İstihdamda kota ve teşvik uygulamaları e. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulaması 3. Sosyo-politik Uygulamalar a.kadın Konseyleri b. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonları Önleyici-caydırıcı faaliyetler, şiddet oluşmadan önce önlemeye ve caydırmaya yönelik hizmetler olması açısından, kadına yönelik şiddetle mücadelenin öncü ve temel aşamalarındandır. Daha önce de ifade edildiği gibi, hem ulusal düzenlemelerde (2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi, ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planları), hem de uluslararası kararlarda (Pekin Dünya Kadın Konferansı Bildirgesi, Avrupa Konseyi 2002/5 Tavsiye Kararı), yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddetin önlenmesinde başat aktörlerden biri olduğu ve bu doğrultuda sorumluluk taşıdıkları vurgulanmıştır. Fakat bu sorumlulukların ne tür yetki/ler veya hizmet/ler içerdiği detaylandırılmamıştır. Bu eksiklikten kaynaklı olarak, belediyelerin uygulamalarında ve hizmetlerinde, kadına yönelik şiddetle mücadele açısından standart ve kurumsal bir yak-

9 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 9 laşım sergilenmediği ve bu tür faaliyetlerin belediyelerin yönetim kademesinin tercihlerine ve hassasiyetlerine göre farklılaştığı görülmüştür. Bu çalışmada önleyici faaliyetler başlığı altında, farkındalık yaratmaya, bilinç yükseltmeye ve zihniyet dönüştürmeye yönelik faaliyetler; caydırıcı uygulamalar başlığı altında da, toplu iş sözleşmelerinde, kadına yönelik şiddeti caydırma amacıyla yürürlüğe konulan yaptırımlar ele alınmıştır. Farkındalık yaratmaya ve bilinç yükseltmeye dair hizmetler olarak, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme panelleri ve seminerler, film ve tiyatro gösterimleri, kadına yönelik şiddetin boyutlarını tespit etme amaçlı uygulanan anketler ve araştırmalar gibi faaliyetlere; zihniyet dönüştürme faaliyetleri olarak da toplumsal cinsiyet eğitimlerine yer verilmiştir. Araştırma kapsamındaki belediyelerin büyük çoğunluğu, özellikle bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Ancak kurumsal ve düzenli faaliyetler yürüten belediyelerin sınırlı olduğu görülmüştür. Bu belediyeler ve ilgili faaliyetleri, Tablo 2 de detaylı şekilde verilmiştir. Bu belediyeler içerisinde aktif faaliyet yürütenlerden birisi, Diyarbakır/Bağlar Belediyesi dir. Belediye, Kardelen Kadın Evi aracılığıyla, kadınlardan bilinç yükseltme grupları oluşturularak toplumsal cinsiyet, kadın kimliği, feminizm, kadın hakları, kadın sağlığı, kadın kurumları ve dayanışma, kadın kooperatifçiliği, iletişim vb. konularda cinsiyet bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmış ve bu çalışmalardan 6 yıl içinde 12 bin kadın faydalanmıştır (GABB Bülteni, 2011: 28). Bu çalışmalarına ek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme toplantıları, kampanyalar 5 ve konferanslar 6 düzenlemiştir ( Çalışma ve Tanıtım Raporu). Bu konuda aktif bir diğer belediye, Diyarbakır/Bismil Belediyesi dir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği çalışmalarını Nujin Kadın Evi üzerinden yürüten Bismil Belediyesi, berdel, töre, çok-eşli ve küçük yaşta evlilik ve benzeri konularda kadınların bilinçlenmesi için grup çalışmaları yürütmüş ve kız çocuklarının okutulmasını teşvik etmeye yönelik faaliyetler yapmıştır ( Faaliyet Raporu, Stratejik Planı). Yine Bismil Belediyesi, Kadına Karşı Şiddete Son başlıklı bir panel düzenlemiş ve kadın avukatlar aracılığıyla kadınlara 4320 sayılı Kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yapmıştır (2010 Faaliyet Raporu). Kadına yönelik şiddetle ilgili etkin çalışma yapan belediye başkanlarından biri, bu sorunla mücadele etmek için geliştirdikleri stratejiyi şöyle ifade etmiştir: 5 Kadına Şiddete Dur ve Uluslararası Aile İçi Şiddete Son Kampanyaları, Yerel Yönetimler ve Kadın 2008; 3. Uluslararası Kadın, 2011.

10 10 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 Tablo 2. Önleyici ve Caydırıcı Faaliyetleri Kurumsal Bazda Uygulayan Belediyeler Belediye Adı Ağrı/Doğubayazıt Aydın/Merkez Diyarbakır/Bağlar Diyarbakır/Bismil Mardin/Derik Şanlıurfa/Viranşehir Mardin/Nusaybin Tunceli/Merkez Van/Bostaniçi Mardin/Sürgücü Muş/Varto Mardin/Kızıltepe Şırnak/Uludere İlgili Faaliyetleri i. Bilgilendirme faaliyetleri ii. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri iii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Bilgilendirme faaliyetleri ii. Tiyatro ve mini konserler i. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında atölye çalışmaları ii. Bilgilendirme faaliyetleri iii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Bilgilendirme faaliyetleri ii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Bilgilendirme faaliyetleri ii. Anket çalışması iii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Bilgilendirme faaliyetleri ii. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri iii. Anket çalışmaları iv. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Anket çalışmaları ii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler iii. Tiyatro i. Bilgilendirme faaliyetleri. ii. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri iii. Anket çalışmaları iv. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Bilgilendirme faaliyetleri ii. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitimi iii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Toplu iş sözleşmeleri i. Anket çalışmaları ii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ii. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler i. Toplu iş sözleşmesinde caydırıcı maddeler Somutlaştırıyoruz. Somutlaştırarak ifade etmek için bunu çok işliyoruz. O nedenle de farkındalığı daha hızlı ortaya koyabiliyoruz. Bir de aile içerisinde kadının statüsünü daha çok güçlendirmeye çalışıyoruz. Mesela bunu anlatırken kadınlara çok özel programlar uygularız. Mesela özel kadın şenlikleri yaparız ve işte o arada ka-

11 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 11 dınların oluşturduğu tiyatro grubu sunum yapar ve ağırlıklı kadının uğradığı aile içi şeye diyelim kadının eşi, küçük skeçler sunarız. Nasıl karşı çıkacak, nasıl irade kazanacak ve bu tiyatro grubu özel olarak bunun üzerinden çalışır. Yaptığı skeçleri, şiddete maruz kaldığında onu iradeli olarak nasıl reddedecek (G26, 2009, BDP, ) Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmaya dair uygulamalardan bir diğeri de, kadınların sorunlarını anlamaya ve kadına yönelik şiddetle ilgili durum tespitine yönelik anket çalışmaları ve şiddet araştırmalarıdır. Kadına yönelik şiddetle ilgili anket çalışmaları, Derik, Nusaybin (2009), Viranşehir, Varto ve Tunceli belediyeleri tarafından yaptırılmıştır. Diyarbakır/Bağlar Belediyesi, Aralık 2010 da gerçekleştirdiği şiddet araştırmasıyla, yoksulluk, erken yaşta evlilik ve cinsiyetçi bakış açısının şiddete yol açtığını tespit etmiş ve bu doğrultuda önlemler alınmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu araştırmanın önemi, şu şekilde belirtilmiştir: Araştırma yaptığımızda da sığınmaevine olan ihtiyacı tespit etmek istiyorduk aslında. Hem kadınların beklentileri nedir? Bu şiddetin sonuçları çok derin. Öyle olunca biz kadın yaşam merkezi diyoruz; ama literatürde sığınmaevi diye geçtiği için öyle diyoruz. Yoksa biz kullanıyoruz öyle; çünkü amacımız kadın orada sığınsın değil. Çünkü o kelime daha çok sığıntı anlamı veriyor. Kadınları orada eğitelim, bilinçlendirelim ve tekrar yaşama katalım diye eğitimler verdiğimiz için orayı bir sığınma ve sığıntı gibi dizayn etmedik. Bundan kaynaklı bu şiddet araştırması sonucu bu evi açtık. (G18, 2009, BDP, ) Zihniyet dönüşümü odaklı faaliyetlerin en önemlisi, hem kadınlara hem de erkeklere verilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleridir. Tablo 2 de de görüleceği üzere, bu tür eğitimleri veren belediyeler, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yerel yönetim tutumu sergileyen belediyelerdir. Bu tür faaliyetlerin de, büyük oranda, kadın danışma merkezleri/evleri üzerinden gerçekleştirildiği görülmüştür. Kadına yönelik şiddeti önlemeye ve caydırmaya yönelik etkili bir yerel yönetim uygulaması olarak, belediye başkanlarının toplumsal cinsiyete duyarlı toplu iş sözleşmeleri yapmalarından bahsedilmelidir. Bu uygulamayı, BDP parti tüzüğüne koyarak toplumsal cinsiyet politikası olarak benimsemiştir ve bu doğrultuda, BDP den seçilmiş belediye başkanları, belediyelerle işçi ve memur sendikaları arasında yapılan toplu iş sözleşmelerine, kadına yönelik şiddeti ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını caydırıcı ve önleyici maddeler eklemiştir. Bunlar: a) Kadına yönelik şiddet kapsamında aile içi şiddet, çoklu evlilik gibi uygulamalarının tespiti halinde, üye çalışan disipline sevk edilir, toplu iş sözleşmesinden doğan sendikal kazançlar elinden alınarak çalışanın (ilk) eşine ödenir. b) Eşine şiddet uygulayan personelin maaşının % 50 si eşine ödenir. c) kız çocuğunu okula göndermeyenler toplu iş sözleşmesindeki tüm haklardan men edilir ya da erkek çocuğundan aldığı tüm ücretler kesilir şeklindeki maddelerdir

12 12 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 (Toplu iş sözleşmeleri, ). Tablo 2 de görüleceği üzere, araştırma kapsamında BDP den seçilmiş belediye başkanları, bu uygulamayı hayata geçirmiştir. Bu uygulama, toplumsal cinsiyete duyarlı belediyelerin ve belediye yöneticilerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük hizmet ve politika açısından fark yarattıklarını gösteren, çarpıcı bir hizmettir. Bu belediye başkanlarından birisi, bu uygulamanın önemini, şöyle ifade etmiştir: İşte kadının aile içerisinde, toplum içinde şiddete maruz kaldığını hiçbirimiz reddetmeyiz; siyasette olan kadınlar da. Ama nasıl bir temas sağlıyoruz. Diyelim ki, Nusaybin in sadece merkezinde nüfus yaşıyor. Sizin, onun yarısı olan kadına tek tek dokunma şansınız yok Ama mesela biz belediyede sendika ile yaptığımız 400 çalışanımız var mesela. Diyelim belediyenin tüm çalışan memuruyla... İşçi sözleşmelerini imzalarken eşine şiddet uygulayanın maaşı kadına verilir diyoruz. İkinci eşi yapan işte işten atılır Bu BDP nin tüzük ve programına koyduğu bir iç hukuktur. Yasalarda olmayan bir şey. Şimdi o 400 insan, 400 kadına böyle ulaşıyorsun. (G26, 2009, BDP, ) Önleyici-caydırıcı hizmetler açısından, üç önemli noktaya dikkat çekmek gerekir. Birincisi, Tablo 2 de görüleceği üzere, bu hizmetleri etkili bir biçimde sunmayı hedefleyen ve gerçekleştiren belediyelerin 5 inin başkanı, iki dönem de kadın belediye başkanıdır. Bu kadınların kadın olmalarından daha önemlisi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve bu yönde belediyecilik anlayışı benimsemiş kadınlar olmalarıdır. İkinci önemli nokta, Diyarbakır/Bağlar, Diyarbakır/Bismil ve Mardin/Nusaybin belediyeleri örneklerinde olduğu gibi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarını etkili biçimde yürüten belediyelerde, bu hizmetlerin aktif kadın merkezleri/evlerinin desteğiyle gerçekleştirildiğidir. Üçüncüsü, toplumsal cinsiyete duyarlı toplu iş sözleşmeleri örneğinden anlaşılacağı üzere, kadın dostu belediye uygulamalarının kurumsal anlamda ciddi caydırıcı etkilerinin olduğudur. Koruyucu Faaliyetler Bu çalışmada, koruyucu faaliyetler, özellikle kadına yönelik şiddet oluştuktan sonra ve risk altında olan mağdur kadını ve çocukları korumayı hedefleyen faaliyetler olarak, belediyeler özelinde, kadın sığınmaevleri açma hizmeti altında değerlendirilmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi, Türkiye de 5393 sayılı 2005 tarihli Belediye Kanunu yla Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyelere kadın sığınmaevi açma zorunluluğu getirilmiştir. 7 Yine 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri sığınmaevi ve merkezlerinin arttırılmasında, ücretsiz danışma, hukuki ve psikolojik yardımın verilmesinde, yerel yönetimler ve belediyeler, başlıca so tarihli Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesi nde Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu geçen belediyeler ihtiyaca cevap verebilecek nitelik ve sayıda konukevi açar. denilmektedir.

13 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 13 rumlu kurum sayılmaktadır. Ancak, hem Türkiye genelinde hem de araştırma dahilindeki belediyelerde kadın sığınmaevi sayısının azlığı, belediyelerin büyük kısmının doğrudan kadına yönelik bu hizmeti, yeterince yerine getir(e)mediğini göstermiştir. 8 Tablo 3 te görüldüğü üzere, araştırma kapsamındaki 8 belediye, nüfusları dolayısıyla yasal olarak kadın sığınmaevi açmakla yükümlüyken sadece 4 ünde kadın sığınmaevi mevcuttur. Tablo 3. Belediye Nüfusuna Göre Kadın Sığınmaevi Dağılımı Belediye Nüfuslarına Göre Kadın Sığınma Evi Dağılımı VAR YOK TOPLAM üstü nüfus altı nüfus TOPLAM Araştırma kapsamındaki dört belediyenin 2005 tarihli Belediye Kanunu yürürlüğe girdikten sonra kadın sığınmaevi açmalarının, yasal düzenlemelerdeki yaptırımların, tamamen olmasa da, belediyeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda adımlar atmaya yönelttiği iddia edilebilir. Ancak, sığınmaevlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkili bir koruyucu yöntem olup olmadığı da son derece tartışmalıdır. Burada temel sorunlardan birisi, sığınmaevlerinin açılması, işletilmesi ve denetlenmesi ile mali sorumluluğu konusunda yeterince net bir biçimde düzenleme yapılmamış olmasıdır. Araştırma kapsamında mülakat yapılan belediye başkanlarının bir kısmı, sığınmaevi açma girişimlerinin önündeki en büyük engellerin, özellikle bütçe ve güvenlik sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Biz belediyelerin en önemli dinamiği, kadın açısından bir çalışma yürütmekse; kadın danışma merkezlerini bile açmada sıkıntı yaşıyorduk. Yasayla belediyelere kadın sığınmaevleri açabilirsin dedi; ama bütçe ayırmadı. Ek bütçe de vermedi, denetlemedi. Bugün kaç belediyemizde sığınağımız var? (G9, 2009, BDP, ). Kadın sığınmaevimiz yok. Aslında ciddi bir ihtiyaç olduğunun farkındayız; ancak maddi imkanlarımız olmadığı için açamadık Bu konuda Devlet Bakanı Şahin ile görüştük. Proje ve önerilerimizi sunduk. Kadın sığınmaevi istiyoruz dedik. (G16, 2009, BDP, ). Her belediyenin bir sığınmaevi olması önemli. Buna 'in üstünde belediyelerin zorunluluk getirmesi de belediyeler için anlamlıdır. Ama zorunluluk getirince 8 Türkiye de kadın sığınma evleriyle ilgili detaylı bir saha çalışması için bkz. Sallan Gül, Songül (2012), Türkiye de Kadın Sığınmaevleri, Bağlam, İstanbul.

14 14 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 bunun koşullarının oluşturulması gerekir. Yerel koşulların, ekonomik koşulların oluşturulması da önemlidir. Bu kuralların çok daha sıkı tutulmasına da gerekiyor. Yasal bir yaptırımın gelmemesinin nedeni de bu koşulların zaten olmadığının biliniyor olması. (G19, 2009, BDP, ) Uygulamadaki bu eksikliklerin, bazı kadın belediye başkanları tarafından alternatif uygulamalarla aşılmaya çalışıldığı görülmüştür. Nüfusu üstü olan bir belediyenin kadın belediye başkanı, istasyon oluşturma dedikleri bu tür bir uygulamayı, şu şekilde anlatmıştır: Bizim orada açıktan sığınmaevlerimiz değil; istasyonlarımız var Bu gönüllülük esasına dayalı; ama hani belediyemizin katkılarıyla oluyor. Sadece gönüllülükle olmaz. O kadını oraya götürmek, ihtiyaçlarını karşılamak, daha sonra kadını oradan çıkartmak Burada bekletilip sığınmaevlerine çok rahat aktarabiliyoruz gitmek isteyen kadınları. Veyahut o süreç içerisinde sığınmaevine gitmeden de orada ilişkilendikçe sıkıntısını çözebilme durumu oluyor Onun dışında kadının o süreci rahat geçirmesi için, dediğimiz gibi psikolojik destek, sosyal danışmanlık vs. sağlıyoruz. Ama bizim belediye olarak açtığımız bir sığınma evimiz yok. Bağlar'ın açtığı var. Büyükşehir'in açtığı var burada. Onlarla ortak çalışıyoruz. (G19, 2009, BDP, ) Sığınmaevleriyle ilgili üzerinde durulması gereken ikinci mesele, sığınmaevinin açılmasının bireysel inisiyatife bırakılmış olmasıdır. Araştırma kapsamındaki dört kadın sığınmaevinin de belediye başkanlarının özel çabaları sonucunda açılmış olması, bu hizmetin yeterince kurumsallaş(a)madığına ve belediyelerdeki yöneticilerin toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşımının bu tür uygulamaların etkin hale gelmesinde anahtar rol oynadığına işaret etmektedir. Kadın sığınmaevleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede, belediyelerin hizmetlerindeki başarıyı/sızlığı değerlendirmek açısından başat ve yegane kriter olmasa da, şiddete maruz kalmış kadınların şiddete uğradıktan sonra korunmaları sürecinde ilk durak olmaları nedeniyle, koruyucu bir hizmet olarak, büyük önem taşımaktadır. Ancak, Türkiye de belediyecilik ve yerel hizmet anlayışı doğrultusunda, temel sorumluluk alanı olarak görülen altyapıyla ilgili hizmetlerin öncelenmesi nedeniyle, kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetleri, belediyelerin yatırım yapmakta isteksiz oldukları alanlar olmuştur (Haktankaçmaz, 2012; Sallan Gül, 2012). Araştırma verilerine dayanarak, kadına yönelik hizmetlerin öncelikli alana dahil edilerek, keyfi ve isteksiz uygulamaların önüne geçmek ve adil bir yerel siyaset anlayışı geliştirmek açısından, kadına yönelik şiddetle mücadele için sığınmaevinin açılması, denetlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve bu hizmetin mali kaynağının ve sorumluluğunun kime ve ne şekilde verildiğinin belirlenmesi gibi düzenlemelerin ivedilikle ve açık bir biçimde yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

15 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 15 Destekleyici ve Güçlendirici Faaliyetler Destekleyici ve güçlendirici faaliyetler, şiddet oluşmadan önce veya oluştuktan sonra mağdur kadınların güçlenmelerini (ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal, psikolojik) sağlamayı ve bu kadınlara destek olmayı amaçlayan faaliyetlerdir. Bu çalışmada söz konusu faaliyetler; danışmanlık ve destek hizmetleri, ekonomik destek ve güçlendirme faaliyetleri ve sosyo-politik toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları altında değerlendirilmiştir. Danışma ve destek faaliyetleri, belediyelerin kadın danışma merkezleri tarafından yürütülmektedir. Kadın Sığınmaevleri Uygulama Rehberi ne göre, giderleri belediye tarafından karşılanan danışma merkezleri, kadın şiddete uğradığında başvurabileceği danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunarlar ve sığınmaevleri için başvuru merkezi olarak işlev görürler (Tosun, 2010: 32). Buna göre, kadın merkezleri, kadını güçlendirmeye yönelik (bilgilendirme ve yönlendirme, sığınmaevine yönlendirme ve yerleştirme, güçlendirici grup çalışmaları, psikolojik ve hukuki danışmanlık, tıbbi destek, ekonomik destek ve sığınmaevini tanıtıcı çalışmalar yapma) faaliyetleri yürütür (Tosun, 2010: 37-8). Araştırmanın verileri de, kadınların güçlendirilmesine ve desteklenmesine dair etkinliklerin, faaliyetlerin ve projelerin büyük çoğunluğunun, kadın danışma merkezleri ve kadın kooperatifleri tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Bu faaliyetlere örnek olarak; şiddete maruz kalmış kadın mağdurlara ücretsiz hukuki, psikolojik ve tıbbi danışmanlık ve çocukların bakımı için kreş ve nakdi yardım sağlanması, iş becerisi edindirilmesi ve benzeri destek hizmetleri ile kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili toplantılar ve eğitimlerden bahsedilebilir. Tablo 4 te, araştırma kapsamındaki belediyelerin kadın danışma merkezleri/evlerinin ve kadın kooperatiflerinin listesi sunulmuştur. Bu merkezlerin/evlerin kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan kadınların güçlendirilmesi ve desteklenmesi açısından kurumsal ve etkili kanallar olduğu görülmüştür. Araştırma verileri, kadın danışma merkezi/evi ya da kadın sığınmaevi olmayan belediyelerin, kadına yönelik şiddetle ilgili danışmanlık ve destek hizmetlerini, kurumsal olarak veremediğini desteklemektedir. Oysa belediyelerin faaliyet raporlarındaki veriler, bu tür hizmetlere ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Ağrı/Doğubayazıt Kadın Danışmanlık Merkezi ne, psikolojik ve hukuki danışmanlık, sağlık ve eğitim danışmanlığı gibi danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak üzere toplam 860; Diyarbakır/Bağlar Kardelen Kadın Evi ne 6 yıl içinde 1109 kadın, aile içi şiddet, psikolojik ve sağlık danışmanlığı, ekonomik destek, iş yerinde şiddet ve sığınma amacıyla başvurmuştur (GABB Bülteni, 2011: 30). Yine Diyarbakır/Bismil Belediyesi nin 15 yaş üzeri kadınlara eğitim, hukuk, sağlık ve sosyal danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 2010 yılının Kasım ayında kurduğu Nujin Kadın Evi, 8 ay içerisinde 610 kadına danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmuştur. Günde 40 kadı-

16 16 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 nın ziyaret ettiği Kadın Evi ne yapılan başvuruların büyük oranda şiddet mağduru kadınlar olduğu belirtilmiştir (GABB Bülteni, 2011: 43-4). Tüm bunların ışığında, kadınlara yönelik danışmanlık, yardım, eğitim, gönüllü çalışma, sosyal faaliyetler, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınların başvuracağı birim, danışma merkezi benzeri hizmetlerin, bu kurumlar üzerinden yürütüldüğünde daha etkin ve yaygın hizmet ağı sağladıkları anlaşılmaktadır. Bu hizmetlerin desteklenmesi açısından, hukuki, siyasi, ekonomik ve toplumsal teşviklerin ve düzenlemelerin artırılması gerektiği düşünülmektedir. Tablo 4. Kadın (Danışmanlık) Merkezleri/Evleri ve Kadın Kooperatifleri Ağrı/Doğubayazıt Aydın/Merkez Aydın/İncirliova Diyarbakır/Bağlar Diyarbakır/Bismil Arjin Kadın Danışma Merkezi ve Çamaşır Evi Kadın Destek Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Kadın Konuk Evi Sevgi Evi İncirliova İlkadım Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Kardelen Kadın Merkezi Çamaşır ve Tandır Evleri Bağlar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Çevre Kültür Kooperatifi Nujin Kadın Danışmanlık Merkezi Diyarbakır/Lice Nujiyan Kadın Danışmanlık Merkezi Hakkari/Yüksekova Sosin Kadın Danışma Merkezi Yüksekova Kadın Kooperatifi Mardin/ Derik Peljin Kadın Evi Zana Eğitim Destek evi Mardin/Kızıltepe Mardin/Nusaybin Şanlıurfa/Viranşehir Tunceli /Merkez Van/Bostaniçi NUDA Kadın Danışma Merkezi Kızıltepe Destek Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi Gülşılav Kadın Danışmanlık Merkezi Tandır evleri Nusaybin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Çevre Kültür Kooperatifi Pelşim Amara Kadın Danışma Merkezi Berjin Amara Kadın Destek Evi Ekin Kadın Kooperatifi Dersim Yaşam Kadın Danışmanlık Merkezi Maya Kadın Danışma Merkezi Eğitim Destek evi Kadın Kooperatifi Şiddet mağduru olan ve diğer kadınlar açısından yukarıda bahsedilen danışmanlık hizmeti kadar önemli olan bir diğer destek, bu kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda güçlendirilmeleridir. 2006/17 Başbakanlık Genelgesi nde ve KSGM Eylem Planları nda, yerel yönetimlerin ve belediyelerin, şiddet mağduru kadınların mikro-kredi olanaklarına ulaşmasını kolaylaştırması, mes-

17 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 17 lek eğitimi ve danışmanlık vermesi, kreş ve bakım hizmetlerinde kontenjan sağlaması, sosyal yaşama katılımı sağlayan projeler üretmesi ve kadınların siyasal katılımını teşvik etmesi konusunda öneriler bulunmaktadır. Çalışmamızda, ekonomik destek ve güçlendirme faaliyetleri başlığı altında belediyelerin; a) eğitim faaliyetleri, b) kadın kooperatifleri ve meslek edindirme kursları, c) kreş ve çocuk bakım hizmetleri, d) toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulaması, e) istihdamda kota ve teşvik uygulamaları ele alınmıştır. Kadınların ekonomik destek ve güçlendirilmeleri açısından en temel faaliyetlerden birisi, kadınların eğitim durumlarının iyileştirilmesidir. Altınay ve Arat ın (2007) araştırmasının da ortaya koyduğu gibi, kadınların öğrenim düzeyi yükseldikçe, kadına yönelik şiddet oranı düşmektedir. Araştırma kapsamındaki belediyelerin büyük çoğunluğu, eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu tür faaliyetlere, okuma yazma, bilgisayar, el sanatları, hazır giyim, enstrüman ve açıköğretim destek kursları, Eğitim Destek Evleri, Eğitim Eğitimcisi Projesi, SODES-Kadın Eğitimi ve İstihdamı Projesi gibi etkinlik ve projeler örnek verilebilir. Ayrıca, Diyarbakır/Bismil Belediyesi nin Stratejik Planı ndaki amaçlarından birisi, kız çocuklarının okutulmasını teşvik etmek, maddi imkansızlık sebebiyle okutulamayan kız çocuklarına yönelik çalışmalarda bulunmaktır. Kadın kooperatifleri, Türkiye de özellikle 2000 yılından itibaren, yerel düzeyde kadınların, eğitim, istihdam ve gelir sağlama amaçlı iş konularında desteklenmelerini, üretmelerini ve ürettiklerini satmalarını teşvik eden ve toplumsal cinsiyet konusunda bilinç ve farkındalık kazanmalarını amaç edinen önemli yapılar olarak gelişmiştir (Çaha ve Çaha, 2012: 87). Araştırma kapsamındaki belediyelerden Ağrı/Doğubayazıt, Diyarbakır/Bağlar, Mardin/Kızıltepe, Şanlıurfa/Viranşehir ve Van/Bostaniçi belediyelerinde, kadın kooperatifleri ve çamaşır ve tandır evleri, kadınların ekonomik ve sosyal alanda desteklenmesine yönelik etkili ve çok-yönlü çalışmalar yürütmektedir. Bu tür faaliyetlere, Ağrı/Doğubayazıt taki Kadın Kooperatifi nin düzenlediği halı ve kilim dokuma kursları örnek verilebilir. Kadın kooperatiflerinin destekleyici bir diğer faaliyeti, meslek edindirme kurslarıdır. Bu kapsamda, Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Bağlar, Şanlıurfa/Viranşehir, Ağrı/Doğubayazıt, Aydın/Merkez, Diyarbakır/Bismil, Bartın/Kozcağız Belediye lerinin kadınların ekonomik durumlarını ve istihdam olanaklarını güçlendirmeye yönelik etkin proje ve uygulamaları olduğu görülmüştür. Ancak bu kursların genellikle kadınların toplumsal cinsiyet rolleriyle özdeşleştirilmiş dikiş, nakış, çocuk bakıcılığı, el becerileri kursları olduğu görülmektedir. Wedel (2001) in ifade ettiği gibi, bu kurslar, kadınların geleneksel cinsiyet rollerini ürettikleri faaliyetler olduğundan, kadınları güçlendirdikleri tartışmalıdır. Bu nedenle, söz konusu kurs ve istihdam alanlarının yerel ihtiyaç ve iş

18 18 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 olanakları göz önünde bulundurularak ve teknik becerilerin geliştirilmesi hedeflenerek planlanması gerektiği belirtilmelidir. Bunlara örnek olarak, Gaziantep/Islahiye belediye başkanının (G22, 2009, Bağımsız, ) bölgesinde kırmızıbiber kurutuculuğuna ihtiyaç duyulması nedeniyle, kadınlara bu yönde bir istihdam alanı açacak eğitim planlaması ve İzmir/Seyrek belediye başkanının, Kuş Cenneti nden esinlenerek kadınlara cam flamingo kursu açmasından bahsedilebilir. Kuşla yaşamımızın ekonomisini bağdaştırdık. Sonra bir arka bahçemiz, Asarlık diye bir yer var; çok zor bir yer. Menemen'in sürekli doğudan göç alan nüfuslu, suç merkezi tinerci çocukların yaşadığı bir yer. Orada da dedik ki bizim Flamingomuz orada da yaşamı dönüştürebilir. Şimdi halen İŞKUR projesi başladı, üç aydı, devam ediyor o. Kurs öğretmenine asaletle iki erkek, bir kadını halk eğitim öğretmeni yaptık. Ben vatandaş olarak devam ediyorum. Onlar şimdi cam işleme yapıyorlar Asarlık ta. İşte mor gözlü kadınlara orada tanığım. O mor gözlü kadınlar biraz para kazanmaya başladığında, kocasıyla muhabbet eder hale geldi. Bir kadının, başka bir şey; yani hem korumak kuş cennetini hem Asarlık taki hiç görmeyen hiç gelmeyen, onların yaşamına Flamingo'yu koyduk. (G7, 2004, CHP, ) Kadına yönelik şiddet ve kadınların istihdamıyla bağlantılı önemli bir destek de, çocuk bakım hizmetleridir. Hem şiddet mağduru olan hem de diğer çocuklu kadınlar, çalışma hayatına girdiklerinde, çocukların bakım meselesi, önemli bir sorun teşkil etmekte ve belediyelerin ücretsiz ya da düşük ücretli çocuk bakım evi/kreş hizmetleri sunmaları talep edilmektedir. Oysa araştırma kapsamındaki belediyelerin faaliyet raporları, stratejik planlar ve toplu iş sözleşmeleri incelendiğinde, sadece dört belediyenin bu tür hizmetleri sunabildiği görülmüştür. 9 Görüşülen belediye başkanlarından biri, çocuk bakım evi/kreş hizmetini gerçekleştirememelerinin nedenini şöyle açıklamıştır: En büyük sıkıntılarımızdan biri; mahalle kreşlerimizi yapamadık. Seçim sırasında söz vermiştim; çünkü belediyemize ait bir karış toprağımız bile yok. Hepsi satılmış, dağlık bölge olduğumuz için biz de yapamıyoruz. Belki kadın istihdamını da artıracaktı; çünkü bu yönde talepler de vardı; ama bu konuda da arayış içindeyiz. En azından iki yerde faaliyete geçirmek hedefimiz. (G16, 2009, BDP, ) Belediyelerin kadın istihdamını desteklemesinin bir diğer yolu ise, belediye personel alımında kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmasıdır. Araştırma kapsamındaki belediyelerden Ağrı/Doğubayazıt, Mardin/Nusaybin, Tunceli/Merkez, Diyarbakır/Bağlar, Şanlıurfa/Viranşehir, Hakkari/Yüksekova belediyeleri, bu anlayışı benimseyerek, belediyede istihdam edilen kadın personel, müdür, amir sayısının artırılmasını amaçlamış ve/veya kadınların meslekte yük- 9 Mardin/Derik Belediyesi ( TİS), Ağrı/Doğubayazıt Belediyesi (2011 Faaliyet Raporu), Şanlıurfa/Viranşehir (2009 Faaliyet Raporu), Mardin/Nusaybin Belediyesi, çalışan kadınlara, çocuk bakım evi/kreş imkanı sağladığını/sağlanacağını belirtmiştir. Mardin/Nusaybin Belediyesi nde, Belediye Çocuk Odası adı altında hizmet verildiği belediye başkanıyla yapılan mülakatta öğrenilmiştir.

19 Türkiye de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler 19 selmelerini sağlayabilmek için mesleki eğitim ve kurslarda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasını hedeflemişlerdir. Görüşülen belediye başkanlarından biri, bu hedefin önemini şu sözlerle vurgulamıştır: Çünkü belediyenin böyle bir misyonu aslında olması gerekiyor. Şey olarak bir de istihdam ederken, kadın bakış açısı ile kadın hizmetlerini ya da kadını dikkate alan stratejiler için tüm teknik elemanlarımızı kadın olarak aldık. Biliyorsunuz genellikle mühendis, teknikerleri kadın olarak seçmezler. Şu anda bizim imarımız, fen işlerimiz teknik elemanları kadın. (G26, 2009, BDP, ) Özellikle özel ve kadına ait bir mesele olarak algılanan kadına yönelik şiddetle mücadelede, belediyelerin istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle kadınlara pozitif ayrımcılık uygulaması, kadınları ekonomik olarak güçlendirme dışında özgün ve destekleyici katkılar da sağlayabilmektedir. Görüşülen belediye başkanlarından birinin aşağıda anlattığı olay, bu çarpıcı katkıyı ortaya çıkarmaktadır: Belediye içerisinde kadınların da daha fazla sorumluluk almalarını ve her alanda çalışmalarını sağladık. Örneğin su sayaçlarını okumaya iki tane kadın çalışanımızı vermiştik. Bu kadın çalışanlar, her eve girip çıktıklarında, kadın gelemiyor; ama diyor ki belediye başkanına bir söyle eşimi görünmeden benim yanıma bir gelsin. Ona söyleyeceklerim var. Kadın danışma merkezinden bir uzman arkadaşımız gittiğinde, eşi bunu duyuyor ve komşuları bunu görüyor. Ama mesela su sayacını okuyan kadın her eve girip çıktığı için hiç kimse bilemiyor bu işi o kadın mı getirdi. (G16, 2009, BDP, ) Bu sayede, şiddete uğrayan veya sorunları olan kadınların, belediyelerden gizlice yardım isteyebilmeleri için bu kadın sayaç memurları, önemli bir araç olmuştur. Kadınları destekleyecek, güçlendirecek ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet, politika üretecek kamu yöneticilerinin ve kurumlarının karşılaştıkları önemli sorunlardan biri, bütçe problemleridir (Şahin, 2011). Özellikle belediyelerin ana hizmetleri algısı içinde olmayan kadın odaklı faaliyetler için ayrı bir bütçe bulunmadığından, yapılacak hizmetlerin mali giderlerini karşılamak, belediyeler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorunu aşmanın yollarından biri, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yapmaktır. Kaltzer in (2012) de ifade ettiği gibi, belediye başkanlarının planlama ve bütçeleme faaliyetlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama konusunda yol gösterici ve hızlandırıcı etkileri olabilmektedir. Araştırma kapsamındaki belediyelerden Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Bağlar, Tunceli/Merkez, Şanlıurfa/Viranşehir, Diyarbakır/Bismil belediyeleri, bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadığı halde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımını belediyecilik anlayışlarına yerleştirmeye çalışarak, bu hızlandırıcı etkiye örnek olmuşlardır. Belediyelerdeki bu tür uygulamaların, kadına yönelik şiddetle ilgili faaliyetler için bütçe ayrılmasına pratik ve işlevsel katkıla-

20 20 Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2) Nisan 2015 rı olması nedeniyle, toplumsal cinsiyete duyarlı belediye bütçesi uygulamasının, belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet üretmesini desteklemesi bakımından yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Yerel mekanizmalarda kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hizmetlerin üretilmesi için gerekli olduğu belirtilen uygulamaların başında, kadınların siyasal katılımını da hedefleyen kadın meclisi/kurulu ve kadınerkek eşitlik komisyonu gelir. Yerel Gündem 21 ve Pekin Deklarasyonu gibi pek çok belgede de bu kurumsal yapılanmaların önemi vurgulanır. Araştırma kapsamındaki belediyelerden kadın-erkek eşitlik komisyonu ve kadın meclisi bulunanlar, Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu ve Kadın Meclisi Bulunan Belediyeler Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Tunceli/Merkez Diyarbakır/Bağlar Diyarbakır/Bismil Hakkari/Yüksekova Mardin/Derik Mardin/Nusaybin Van/Bostaniçi Kadın Meclisi/Kadın Kurulu Aydın/Merkez Diyarbakır/Bağlar Diyarbakır/Bismil Hakkari/Yüksekova Mardin/Kızıltepe Mardin/Nusaybin Van/Bostaniçi Bu yapıların varlığı, toplumsal cinsiyete duyarlı bir anlayışın benimsenmesine yönelik kurumsal adımlar atılmasına altyapı hazırlamaları bakımından önemlidir. Örneğin, Mardin/Nusaybin Kadın Kurulu nun aldığı karar üzerine, belediye ihalelerinin şartnamelerine kadına yönelik şiddet uygulayanların ihalesi fesh olur (GABB Bülteni, Temmuz 2011: 50) maddesinin eklenmesi, bu durumu destekleyen bir karar olmuştur. Tunceli/Merkez Belediyesi ndeki Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu, belediye çalışanlarına ve meclis üyelerine toplumsal cinsiyet eşitliliği konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla eğitim seminerleri ve toplantılar düzenleyerek zihniyet dönüşümü için çalışmalar yapmaktadır. Benzer şekilde, Aydın/Merkez Belediyesi nin kadın meclis üyeleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında tiyatro ve mini konserler düzenlemişlerdir (2011 Faaliyet Raporu). Araştırma verileri, kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ve statüleri dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları gereksinimlerini çözmeye yönelik yerel faaliyetlerin olumlu sonuçları olduğunu göstermiştir. Bu durum, toplumsal

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Neyi Amaçlamaktadır?

Neyi Amaçlamaktadır? Neyi Amaçlamaktadır? Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili akademisyen, idari kadro, mezun ve öğrencileri bir araya getirmeyi, Akademik araştırmaları teşvik etmeyi, Konuyla ilgili ders ve

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL 1.Durum Analizi Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın **

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK *

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkan bir sorun olduğu gibi kadın ve erkek eşitsizliğine

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni. Değerli Katılımcılar, Sayın Bakan,

01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni. Değerli Katılımcılar, Sayın Bakan, 01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni Sayın Bakan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından düzenlenen Kadın ve Yönetişim Uluslar

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI

GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI «AĞIR SANAYİDE KADININ YERİ» ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 08.03.2017 TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI «AĞIR SANAYİDE KADININ YERİ» ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ GMO

Detaylı

Aktif İstihdam Tedbirleri: Nar Taneleri Projesinden Öğrendiklerimiz

Aktif İstihdam Tedbirleri: Nar Taneleri Projesinden Öğrendiklerimiz Aktif İstihdam Tedbirleri: Nar Taneleri Projesinden Öğrendiklerimiz Türkiye OECD Karşılaştırması OECD ortalamasında kadınların işgücüne katılımı %80 iken Türkiye de bu rakam %27,8 ve malesef sonda yer

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu Uluslararası Gelişmeler/Mevzuat Kadınlar, yasalarda ve gerçek hayatta erkeklerle eşit haklara

Detaylı