FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların yüklediği görevler çerçevesinde, ekonomik sosyal ve kültür şartlara bağlı olarak halkımızın her türlü ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli, adil bir biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmak ve mevcut imkanlarla hizmet sunmaktadır. Vizyonumuz: Kaliteli bir hizmet için ;iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle verimliliği esas alarak sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personelin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunmak için çalışan,imkanlarını hizmete dönüştürürken insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen seçkin kurum olmak. 1

2 Personel Durumu: Belediyemiz 2014 yılı içinde; 50 memur, 79 kadrolu işçi, 2 geçici işçi, 6360 sayılı Kanun ile Köylerden devir olan 3 işçi, 5 özürlü işçi, 3 eski hükümlü işçi, 1 Kısmi Zamanlı sözleşmeli, 8 Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Sunulan Hizmetler : Yazı İşleri Müdürlüğü nün; Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinin Belediye Başkanlığımızla ilgili taleplerinin ilk ulaştığı birim olması sebebiyle; Evrakların giriş, değerlendirme, kayıt ve havale işlemleri yapılmıştır. İlgilisine teslim edilerek, evrak genel çıkış, kayıt, posta yazışma iş ve işlemleri yapılarak, Başkanlığın tüm birimlerine (iç-dış), evrak akışı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımıza ulaştığı andan itibaren her evrakın, numarasının belgelendiği iş ve işlemlerinin belli bir sistem içinde yürütülmesi sağlanmıştır. Başbakanlık tarafından yayınlanan Resmi gazete düzenli olarak takip edilmiş; Belediye Başkanlığımızı ilgilendiren Genelge, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler günlük olarak çıkarılmasına, uygun görülenlerin ilgili birimlere iletilmesi ve dosyalanmasına özen gösterilmiştir. Tüm yazışmalar yapılıp, dosyalanmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen fakslar tasnif edilerek, ilgilisine ulaştırılarak, acil ve süreli evraklar yine faks ile gideceği yere gönderilmiştir. Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memur ve işçi personelin tüm özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütülmüştür. Lise ve yüksek okul öğrencilerine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımız tarafından İlan Tahtasına asılmak suretiyle duyurulması istenen İlanların; duyurulması ve tutanaklarının ilgili kuruma gönderilmesi sağlanmıştır. Resmi Kurumlarla yapılan süreli evraklarla ilgili takip ve işlemlerde yasal sürelerin geçmeden bilgi akışının sağlanmasına özen gösterilmiştir. Belediye Meclis Çalışmaları : Belediye Meclisi; 5393 sayılı yasanın 17. maddesine göre seçilen 15 adet Meclis Üyemiz ile birlikte aynı yasanın 20. maddesi gereği her ayın ilk haftasında toplanması sağlanarak, 2014 yılı içinde 15 defa Meclis oturumu yapılmıştır. Tutanaklar yazılmıştır. Meclis toplantılarının gündem maddeleri en az 3 gün önce Meclis Üyelerine tebliğ edilmiştir. Bu toplantılarda Belediye Meclisimiz 188 adet karar almıştır. Alınan kararlar Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmış, ilgili birimlere ve Kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Belediye Encümen Çalışmaları : Belediye Encümeni; Belediye Başkanı ve 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği seçilen 2 adet Encümen Üyesi, Yazı İşleri Müdürü ve Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Encümen Üyeleri ile birlikte haftada birden az olmamak üzere belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 2014 yılında 51 defa toplanmış, 166 adet karar almıştır. Alınan kararlar ilgili birimlere, kişilere ve Kurumlara tebliğ edilmiştir. Gelen - Giden Evrak : 2014 yılı içinde ;Yazı İşleri Müdürlüğüne adet gelen evrak kaydı, 4833 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen dilekçe ve yazıların ilgili birimlere Müdürlüğümüzce sevki yapılmış ve birimler yazılara süresi içinde cevap vermiştir. 2

3 Bilgi Edinme : 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkının kullanımıyla ilgili 2014 yılında 25 bilgi edinme başvurusu yapılmış ve hepsi olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanmıştır. Bimer : Başbakanlık BİMER başvuruları her gün düzenli olarak izlenilmekte ve uygulamaların aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.2014 yılında 61 kişi istekte bulunmuş ve başvurular belirtilen süre içinde cevaplandırılmıştır. Evlendirme İşlemleri: 2014 yılı içinde ;185 adet evlenme müracaatı yapılmış olup bu müracaatlarda 13 adedine evlenme izin belgesi verilmiştir 172 adedinin nikah akitleri gerçekleşmiş olup 172 adet Uluslararası aile cüzdanı verilmiştir. Nikah akitleri gerçekleştirilenlerin işlemleri, İlçe Nüfus Müdürlüğü ne Evlenme Bildirimleri gönderilerek tamamlanmıştır. Komisyonlarda ve Birliklerde görev yapan Meclis Üyelerimiz; Meclis Başkan Vekilleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyon Üyeleri Ali AKTAŞ Beyhan TÜRKER Zeynep ÇEMREK Zeynep ÇEMREK Bahar ÖZTÜRK Encümen Üyeleri Poyraz AKSOY Halil ÇITAK Taner ACAR Muzaffer YOLCU Denetim Komisyonu Tarihi Kentler Birliği Raşit DİRİM Serdar Necdet TUNÇBAY (Asil) Serdar Necdet TUNÇBAY Zeynep ÇEMREK (Yedek) Bahar ÖZTÜRK Zeynep ÇEMREK Taner ACAR Plan ve Bütçe Komisyon Kıyı Ege Belediyeler Birliği Bahar ÖZTÜRK Poyraz AKSOY (Asil) Burhanettin CELEP Ali AKTAŞ (Asil) Recep HACIOĞLU Zeynep ÇEMREK (Yedek) Poyraz AKSOY Bahar ÖZTÜRK (Yedek) L.Ünal BADAT İmar Komisyonu Zeynep ÇEMREK Bahar ÖZTÜRK Ali AKTAŞ Beyhan TÜRKER Mümin ZEYBEK Tarım Komisyonu Burhanettin CELEP Recep HACIOĞLU Raşit DİRİM Zeynep ÇEMREK İrfan DUTLAR Turizm ve Esnaf Komisyonu Ege Belediyeler Birliği Halil ÇITAK (Asil) Burhanettin CELEP (Yedek) Bakırçay Belediyeler Birliği Recep HACIOĞLU,Burhanettin CELEP (Asil) Ali AKTAŞ,Bahar ÖZTÜRK (Yedek) İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Zeynep ÇEMREK,Ali AKTAŞ,Burhanettin CELEP(Asil) Muzaffer YOLCU,Halil ÇITAK (Yedek) 3

4 S.Necdet TUNÇBAY Ali AKTAŞ Halil ÇITAK Poyraz AKSOY Taner ACAR Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri Beyhan TÜRKER Bahar ÖZTÜRK Zeynep ÇEMREK Muzaffer YOLCU Mümin ZEYBEK MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI GELİR VE GİDERLERİ: Muhasebe Servisimizce tarihleri arasında Belediyemizce yapılan iş ve işlemlerle ilgili gelir-gider durumumuz aşağıda gösterilmiştir. Bütçe Tahmini: Kesinleşen Bütçe: GİDER: ,00 Bütçe ,43 GELİR: ,00 Bütçe ,36 olarak kesinleşmiş olup 2014 yılı içinde yapılan bütçe sonuçları ise aşağıdaki listemize çıkarılmıştır YILI BÜTÇE GİDER SONUÇLARI: GİDER (Yılı için yapılan Ödemeler) Personel Giderleri ,04 02 Sosyal Güvenlik Kurumları ,22 03 Mal ve Hizmet Alımları ,82 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler ,35 06 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM ,43 GELİR Vergi Gelirleri ,52 03 Teşebbüs ve Mül ,97 04 Bağış ve Yardımlar ,83 05 Diğer Gelirler ,89 06 Sermaye Gelirleri ,15 TOPLAM , yılı sonuna kadar tüm muhasebe kayıtlarımız gelir ve gider olarak bilgisayara yüklenmiş ve programlarımız günü gününe işlenerek yıl sonu hesapları alınmıştır. Tüm defter, cetvel, bordro ve hesap dökümleri ile ödeme evraklarının tümünün bilgisayardan çıkışı sağlanmıştır yılı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğumuz borç ödemelerimiz, 1- İller Bankası Borç Ödemeleri : ,90 2- İller Bankası Ortaklık payı : ,30 EMLAK SERVİSİMİZ 4

5 Belediyemiz Emlak Servisinde 2014 yılında 5557 adet bina, arsa ve arazi beyannamesi kabul edilmiştir. Yeni mükellef kayıtlarımızla birlikte 2014 yılı sonunda mükellef sayımız adede ulaşmıştır yılı emlak vergisi tahakkuk ve tahsilat tutarları ile mevcut işyerlerinden ve şehir şebeke suyu mükellefiyeti olmayan konutlardan çevre temizlik vergisi olarak yapılan tahakkuk ve tahsilat cetveli aşağıya çıkarılmıştır. Vergi Cinsi Tahakkuk Tahsilat Bina , ,80 Arsa , ,19 Arazi , ,79 Ç.T.V , , Toplam , ,38 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ - GÖREV ve SORUMLULUKLAR Foça Belediyesi'nin çalışmalarının basın, yayın araçları yardımıyla etkili bir şekilde duyurulup tanıtılmasını sağlamak, Üniversiteler, STK.'lar, Meslek odaları ve diğer kurum kuruluşlar ile işbirliği halinde halkın sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunacak projeler üretmek ve hayata geçirmek; ücretsiz meslek edindirme ve beceri kursları açarak sosyal destek vermek; yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek bu amaçla sosyal tesisler kurmak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek. SÜREKLİLİK ARZ EDEN FAALİYETLER Belediyemizce alınan gazetelerin okunması, ilgili gazetelerde yer alan şikayet köşelerinde Foça ile ilgili haberler varsa ; en kısa sürede başkanlık ve ilgili birimlere iletilmesi, Foça ile ilgili haberlerin takibi ve arşivlenmesi, Belediyemizde bulunan ' Aylık Basında Foça' panomuzun çıkan haberlerle güncellenmesi, Belediye Başkanlığımızın gündeminin ve programının takip edilerek, haberleştirilmesinin sağlanması, Etkinliklerde çekilen fotoğrafların CD ortamında arşivlenmesi, Belediyemizce yapılan faaliyetlerin duyurulması ve daha sonra haber haline getirilerek basına servislerinin yapılması. Günlük ortalama haber sayısı 2 dir. Belediyemize ait (www.foca.bel.tr) internet sitemizin hazırlanarak işleyişinin sağlanması, Sitemize yaz ayları boyunca günlük giren kişi sayısı 350, kış aylarında ise 200 dür. İnternet yoluyla Foça'nın tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Bir yıl boyunca Belediyemize gelen maillerin Başkanlık makamı ve ilgili birimlere iletilerek istek ve dileklerinin takibinin yapılmasının sağlanması, Foça içindeki internet sitelerine bilgi akışının sağlanması, Basınla olan ilişkilerinin yürütülmesinin sağlanması, Gelen basın mensuplarıyla ilgilenmek, çekim istendiğinde Foça yı birlikte gezerek istenilen yerlerde çekim yapılmasının sağlanması, Başkanlıkla ilgili resmi ve özel günlerdeki kutlama ve anma mesajlarının hazırlanıp basına servis edilmesi, Foça'yı tanıtıcı cd'lerin, kitapların, broşürlerin, takvimlerin hazırlanması, Yılbaşı, bayram, festival vb. kartlarının hazırlanması, Etkinliklerdeki afişlerin hazırlanması, Belediyemiz birimlerince; Foça Belediyesi Çocuk Evi, İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. istenilen fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması, İlçemizde Belediyemizin dışında gerçekleştirilen etkinliklerde Başkanlık Makamın da oluruyla etkinliklerin haberleştirilip, fotoğraf çekimlerinin yapılarak basına servis edilmesi, 5

6 Gelen vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesinin sağlanması. Foça ile ilgili; fotoğraf, broşür, afış, kitap, bilgi vb. talep üzerine temin edilerek istek sahiplerine verilmesi, Belediyemize ait Çocuk Evi'nin sömestre yıl sonunda velilere verilen fotoğraf slayt cd lerinin hazırlanması ve çoğaltılması, Foça Belediye Spor; Futbol, Basketbol ve Voleybol Takımlarının oynadığı maçların kamera çekimlerinin yapılması, Maç çekimlerinin görsel medyaya servisinin yapılması. İlçemizin tanıtımını yapmak, ilçede faaliyet gösteren turistik işletmeler ile yöreye has ürünler üreten esnafa destek vermek amacıyla, turizm fuarlarına iştirak edilmiştir. 30 Ocak - 02 Şubat 2014 İstanbul Emitt Fuarı Haziran 2014 Yunanistan Midilli Türk Yunan Uluslararası Kültür ve Turizm Fuarı Ekim 2014 Foça Zeytindalı Konviviyumu İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Terra Madre ve Salone Del Gusto Fuarı'na katılım sağladı Aralık 2014 İzmir Travel Turkey 2014 Fuarı. Foça mızın Kurtuluşunun 92.yıldönümü kutlama törenleri kapsamında, Eylül 2014 tarihleri arasında yapılan IX. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali ; Söyleşi, Paneller, Sportif Faaliyetler, Konserler, Sergiler, Uluslararası Halk Oyunları Gösterileri, Belgesel Film Gösterileri, Şiir Dinletileri ile halkın beğenisine sunuldu. KURSLAR İlçemiz halkının sosyal yaşama uyum sağlamalarını, yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlamak ve beceri edindirmek amacıyla kurslar açılmıştır. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Bağlama, Gitar, Tiyatro, Resim, Piyano, Plates, Dans, Halk Oyunları ve ayrıca sportif amaçlı; Basketbol, Voleybol, Futbol, Briç, Tekwando, Jimnastik ve Engellilerin uygulayabileceği Boccia kursları da düzenlenmiştir. ÖZEL GÜNLER - HAFTALAR BAYRAMLAR 24 Ocak Uğur Mumcu'yu Anma Programı, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması ve çam fidanı dağıtımı,8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında ilçemiz kadınlarına ücretsiz eğlence düzenlenmesi, 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programı,27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlaması,5 Nisan Avukatlar Günü kutlaması,7 Nisan Sağlık Haftası kutlaması, 10 Nisan Polis Teşkilatı Kuruluş Günü kutlaması,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları,24 Nisan Dünya Temizlik Günü etkinlikleri, 15 Mayıs Engelliler Günü etkinliği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları,7 Haziran Dünya Çevre Günü, 10 Haziran Dünya Sinema Günü kutlamaları, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları,2 Temmuz Sivas Olaylarını Anma programı,30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları,28-30 Temmuz Ramazan Bayramı kutlamaları, 11 Eylül Foça'nın Kurtuluş Günü kutlamaları, 19 Eylül Gaziler Günü,4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri,20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü etkinlikleri,29 Ekim Cumhuriyetimizin 91. Yıldönümü kutlamaları, 10 Kasım Atatürk'ün ölümünün 76 Yıldönümü Anma programı,3-6 Ekim Kurban Bayramı kutlama etkinlikleri,24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü,27-30 Aralık 2014'e Merhaba Yeni Yıl eğlencesi ve havai fişek gösterimi yapıldı. SEMPOZYUM - KONFERANS - SEMİNER - PANEL TOPLANTILAR 24 Ocak2014 Gazeteci - Yazar Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışının 21. Yıldönümü Anma programı,25 Ocak 2014 Foça Belediyesi, Foça Çevre ve Kültür Platformu ve Foça Zeytin Üreticileri Birliği işbirliğiyle "Termik Santral ve Cüruf Alanlarının Çevresel Etkileri ve Yenilenebilir Çözümlü" konulu panel,4 Şubat 2014 İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'nin ortak hizmet projesi olan " Foça Bağarası Kültür Evi" temel atma töreni,21 Şubat 2014 Foça Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necla Midilli Merkez Ortaokulunca "Enerji Tasarrufu " konulu etkinlik, 12 Mart 2014 Slow Food Foça Zeytindalı 6

7 ve Belediyemizce "Doğa ve Çiftçi Dostu Tarım - Ev Yapımı İlaçlar" konulu söyleşi düzenlendi. Konuşmacı olarak Prof.Dr Tayfun Özkaya, Entomolog Füsun Tezcan ve Zerrin Çelik katıldı. 16 Mart 2014 Uluslararası Slow Food Hareketi tarafından " Yeryüzü Pazarı" olarak kabul edilen 2.yıl kutlaması, Nisan 2014 Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 17 Nisan günü "Türkiye, İzmir ve Foça Turizmi: 2013 Değerlendirmesi ve Gelecekten Beklentiler" konulu panel düzenlenmiştir. Panele D.E.Ü. Seferihisar Fevziye Hepkan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof.Dr Alp Timur'un moderatörlüğünde ETİK Başkanı Mehmet İşler,Prof.Dr Metin Kozak, Prof.Dr Tibor Sandor ve Foça TUDER Başkanı Işıl Dirim Kavitaş panelist olarak katılmışlardır. 18 Nisan 2014 Şiir İçi Şarkıları'yla Haluk Çetin ve şiirleriyle Hüseyin Yurttaş ile Yılmaz Mızrak edebiyatseverler ile buluştu. 11 Haziran 2014 Foça'da 2014 yılı Mavi Bayrak almaya hak kazanan 7 tesise, ödülleri törenle verildi. 12 Temmuz 2014 Türk Edebiyatı'nın Duayen ismi Tarık Dursun K. Foça Sanat Sokağı'nda düzenlenen imza gününde edebiyatseverlerle buluştu. 19 Temmuz 2014 Şair - Yazar Hüseyin Yurttaş Foça Kültür ve Kitap Günleri kapsamında, kitap imza günü gerçekleştirildi.24 Temmuz Basın Bayramı günü dolayısıyla 21 Temmuz günü "Türk Basını ve Günümüzde Basın Özgürlüğü" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel katıldı. 23 Temmuz 2014 Şair - Yazar Dr. Sait Almış ve Tarık Dursun K. kitap imza günü,25 Temmuz 2014 Ahmet Önel kitap imza günü, 1 Ağustos 2014 Türk Edebiyatı'nın toplumcu gerçekçi roman ve oyun yazarı Orhan Kemal 100 yaşında Foça'da anıldı. Anma programına Orhan Kemal'in oğlu Işık Söğütçü, Yazar - Şair Hüseyin Yurttaş ve Yazar Ahmet Önel katıldı.7 Ağustos 2014 "Deprem" konulu söyleşi düzenlenmiş olup, konuşmacı olarak Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katılmıştır.7-13 Ağustos 2014 tarihlerinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı( TURÇEV) ve Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü "Mavi Bayrak, Plaj, Çevre Bilinçlendirme" etkinliği düzenlenmiştir. 17 Ağustos 2014 günü Afet ve Acil Durum Başkanlığında (AF AD) öncülüğünde, Foça Belediyesi, Foça Kaymakamlığı ve Foça Form işbirliğiyle "Foça Afetlere Hazır Olmalı" bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.21 Ağustos 2014 günü Foça Başkanlık Makamında Belediye Başkanımız Gökhan Demirağ Başkanlığında Halk Toplantısı,25 Ağustos Yenifoça Hizmet Binası'nda Belediye Başkanımız Gökhan DEMİRAĞ Başkanlığında Halk Toplantısı,31 Ağustos 2014 Şair - Yazar Hüseyin Yurttaş kitap imza günü,27 Eylül 2014 Foça Belediye Spor Taekwondo Şubesi'nce, Dünya Taekwondo Federasyonu gösteri takımı Poomsae - Kyorugi gösterileri Taekwondo ve Çocuk Gelişimi konulu sinevizyon gösterimi, 11 Ekim 2014 UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve l. Etap Restorasyonu tamamlanan Foça Kent Duvarları açılış töreni gerçekleştirildi. 22 Kasım 2014 Yenifoça Kanalizasyon Temel Atma Töreni,25-26 Kasım 2014 tarihlerinde Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla, sergi, söyleşi ve film gösterimi yapılmıştır Kasım 2014 Ferit Oğuz Bayır'a 115. Yıl Armağanı Köy Enstitülerinden Doğan Edebiyat çalıştayı düzenlenmiştir. 13 Aralık 2014 günü Belediyemiz ve Slow Food Foça Zeytindalı işbirliğiyle Toprak Ana Günü (Terra Madre Day) günü kutlanmıştır. 28 Aralık 2014 günü Belediyemiz tarafından Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Faaliyete geçirilen Sosyal Market açılış töreni gerçekleştirildi. TİYATRO - SİNEMA - GÖSTERİLER 3-6 Ocak 2014 tarihleri arasında "Hükümet Kadın 2"sinema filmi gösterimi, Ocak 2014 "Su ve Ateş" adlı sinema filmi, Ocak 2014 "Erkekler" adlı sinema fılmi,25-27 Ocak 2014 "Tamam mıyız" sinema filmi, 15 Şubat 2014 Karya Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenen "Güneşin Çocuklar" adlı tiyatro oyunu, Şubat 2014" Çılgın Dershane 3" sinema fılmi,21-24 Şubat 2014 "Halam Geldi" sinema fılmi,28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında "Patron Mutlu Son İstiyor" sinema filmi, 11 Mart 2014 günü Belediyemizin düzenlediği Yeryüzü Sahnesi İzmir tarafından sahnelenen "Benden Selam Söyle Anadolu'ya" 7

8 tiyatro oyunu, Mart 2014 "Bir Küçük Eylül Meselesi" Sinema film gösterimi,22 Mart 2014 Foça Belediyesi Dans Kursu gösterimi,26 Mart 2014 Foça Belediyesi Jimnastik Kursu gösterimi,4-7 Nisan 2014 "Recep İvedik 4" sinema film gösterimi, Nisan 2014 "Senin Hikayen" sinema film gösterimi, 14 Nisan 2014 Çocuk Oyunları Şenliği,5 Mayıs 2014 Hıdrellez Bahar Şenliği kutlamaları,30 Mayıs 2014 Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "2014 Okul Öncesi Eğitim Şenliği,7 Haziran 2014 Foça Kitap Kulübü işbirliğiyle "4.Foça Kitap Kulübü Şenliği", 10 Haziran 2014 Mavi Anka Halk Tiyatrosu'nun sahnelediği "Türkan Saylan" tiyatro oyunu,9 Temmuz 2014 Yeniköy'de Orta Oyunu gösterimi,15 Temmuz 2014 Bağarası'nda Orta Oyunu gösterimi ve 16 Temmuz 2014 günü Gerenköy'de Orta Oyunu gösterimi yapılmıştır. KONSERLER 6 Şubat 2014 Foça Belediyesi Bağlama Kursu Konseri, 14 Şubat 2014 Sevgililer Günü Kutlaması "Okan Öz " konseri,20 Mart 2014 Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri, 4 Nisan 2014 İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri, 6 Haziran 2014 Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemizin destekleriyle "Türkülerle Neşet Ertaş" konseri, 11 Haziran 2014 Foça Belediyesi Gitar Kursu öğrencilerinin hazırladığı "Yılsonu Gitar Konseri"20 Haziran 2014 başarılı müzisyen Özgür Kıyat" Ege Hatırası" yaz konseri, 18 Temmuz 2014 Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Konseri,21 Temmuz 2014 Yenifoça Türk Sanat Müziği Konseri, 11 Temmuz 2014 Belediyemiz ve Dünya Şiir Hareketi tarafından "Savaşsız Bir Dünya İçin Şiir" dinletisi,9 Temmuz 2014 Ilıpınar Türk Sanat Müziği Konseri,26 Eylül 2014 Kozbeyli Köyünde Turkısh Brass Ensemble Orkestrası "7 Köy 1 konser", 10 Temmuz 2014 Foça Belediyesi tarafından düzenlenen "Nazenin Nağmeler" konseri düzenlenmiştir.19 Aralık 2014 günü Belediyemiz ile İzmir Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle hazırlanan program çerçevesinde İlköğretim öğrencilerine canlı olarak sunulan mini opera konseri düzenlenmiştir. SERGİLER Ocak 2014 tarihleri arasında "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ve Fotoğraf Sergisi, 8-14 Mart 2014 tarihlerinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ressam -Heykeltraş Hamidiye Türkan Kurt'un hazırladığı "Üreten Kadınlarımız" resim sergisi açılışı,22 Nisan 2014, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 94.yılı dolayısıyla Foça Belediyesi Çocuk Evi öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk Fotoğrafları" sergisi,21 Mayıs 2014 İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Suluboya Çalışma Grubu'nun "Foça Konulu Suluboya Resim Sergisi" açılışı, 6 Haziran 2014 Foça Belediyesi Çocuk Evi'nin yılsonu resim sergisi açılışı,9 Haziran 2014 Foça Belediyesi Foça ve Yenifoça resim kursu kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu resim sergisi açılışı,5 Temmuz 2014 Foça Belediyesi Beşkapılar Kalesi Sanat Galerisinin yaz dönemi açılışı,5 Ağustos 2014 Haluk Erdik'in fotoğraflarından oluşan "Foçalı Balıkçılar" adlı belgesel fotoğraf sergisi açılışı,20 Kasım 2014 Belediyemizin düzenlediği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Belgesel Film Yönetmeni ve Gezgin İsmail Ragıp Geçmen'in hazırladığı "Aynı Gökkuşağının Altında" fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. BİLGİ YARIŞMALARI - SPORTİF ETKİNLİKLER MÜSABAKALAR Mayıs 2014 tarihlerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Tavla Turnuvası,3-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Briç Şampiyonası'nda Foça Belediyesi Briç Takımı birincilik elde etti.24 Mayıs İzmir Oryantiring Günleri'nin Foça Kozbeyli Köyü'nde yapılan 1. Etap Yarışı yapıldı. 16 Haziran 2014 Foça Belediyesi öncülüğünde,ilçemizde haftada 3 gün olmak üzere sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlendi Haziran 2014 tarihlerinde 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla "Yelken Şenliği" düzenlendi. 2-3 Ağustos 2014 Türkiye Basketbol 8

9 Federasyonu ve Belediyemiz işbirliğiyle 3x3 Türkiye Turu Tek Pota Basketbol Turnuvası,7-9 Eylül 2014 tarihlerinde Foça'nın Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Plaj Voleybolu, Sokak Basketbolu, Tavla ve Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi Eylül Foça Karataş Briç Festivali,24-28 Eylül 2014 Türkiye Yelken Federasyonu Ege Bölge Kupası 2. Ayak Yarışları yapıldı Ekim 2014 Foça Regata Yarışları düzenlendi. ÇEVRE ETKİNLİKLERİ 7-13 Ağustos 2014 tarihlerinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ( TURÇEV) ve Foça Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Mavi Bayrak, Plaj, Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri, 13 Temmuz 2014 Foça'da, Tüm Dünya ve Ülkemizde eş zamanlı olarak Sualtı Araştırmaları Derneği ( S AD) Foça Yunus Araştırma Ekibi' nin teşvikiyle "Denizler ve Nehirler" için Denize Büyük Atlayış Etkinliği, 11 Haziran 2014 Kıyı ve Çevre temizlik günü, 10 Mayıs 2014 Akdeniz Gönüllüleri ve Belediyemiz işbirliği ile Kıyı ve Sualtı temizliği,25 Mayıs 2014 Yenifoça beldemizde Kıyı ve Sualtı temizliği,4 Nisan 2014 Yaşar Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü ve Deniz Temiz Derneği ( TURMEPA) tarafından ilçemizde Çevre Temizliği düzenlenmiştir. SOSYAL YARDIMLAR İlçemizde yaşayan İhtiyaç sahibi ailelere ayni yardım, Cenaze evlerine pide, ayran ve Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere 500 adet gıda paketi dağıtılmıştır. EĞİTİM AMAÇLI YARDIMLAR Tüm okulların genel temizliklerinin yaptırılması, Okulların boya ihtiyaçlarının karşılanması, Okulların ihtiyacı olan el ilanı, pankart, broşür yaptırılması, tüm okulların yenileme, tadilatlarının yapılması, ihtiyacı olan okullarımıza bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazlarının alınması. KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ Foça Belediye Başkanlığı bünyesinde yer alan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, tarihinde faaliyetlerine başlamış olup başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarına göre; sosyal yardımlaşma, hukuksal, çocuk gelişimi ve psikolojik destek vermek amacı ile çalışmaktadır. Kuruluş amacına yönelik olarak; başvuru sahiplerinin, randevu sistemi ile alınan talepleri doğrultusunda hukuk ve psikolojik destek birimlerine yönlendirilerek yardım almaları sağlanmaktadır. Başvuru sahipleri Ana kayıt defterine giriş kaydı yapılmak sureti ile kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra yönlendirildikleri birim tarafından genel bilgi kaydı tutularak dosyalanmaktadır. Destek almak isteyen başvuru sahiplerinin yanı sıra; özellikle sosyal dayanışma amacına yönelik destek vermek isteyen başvuru sahipleri için de kayıt tutulmaktadır. Bu şekilde arz ve talep karşılaşması sağlanarak sosyal desteğin güçlenmesi amaçlanmaktadır tarihinden bu yana merkezimize yapılmış olan başvurulara, talepler doğrultusunda çözümler üretilmiş, zaman içerisinde de tekrar iletişim kurularak destek sağlanmaya devam edilmiştir. Merkezden destek alarak sorunu çözümlenen kişiler olumlu geri dönüşler yapmaktadır. Yardım almış kişilerin yönlendirmesi ile merkezimize yeni başvurular olmaktadır. Dolayısıyla bu durum; merkez faaliyetlerinin, amacı doğrultusunda başarı grafiği yükselerek ilerlediğini göstermektedir. Halihazırda devam etmekte olan çalışmalar yanında; özellikle Foça'ya bağlı köylerde kadınlara verilecek eğitim seminerleri, olanaklar ölçüsünde meslek edindirme/hobi kursları, çocuk eğitimine yönelik çalışmalar, kadınlara yönelik özel günlerde eğitici/eğlendirici faaliyetler düzenleyerek merkezin çalışma alanının genişletilmesi de hedeflenmektedir. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 Zabıta Ekiplerimiz Belediye sınırları içinde beldenin düzenini,belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun,tüzük ve yönetmeliklerde,belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yerine getirerek yetkilerini kullanmıştır. Zabıta Ekiplerimizce Belediye karar organları tarafından alınmış kararların emir ve yasakların uygulanmasını sağlamıştır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılan törenlerin gerektirdiği hizmetleri yerine getirmiştir. Kanunların belediyelere verdiği görevlerin takip ve kontrol edildiği, izin ve yasaklayıcı hususların yerine getirilmesini sağlamıştır. Zabıta Müdürlüğümüze gelen 1020 adet Resmi yazı ve gelen giden dilekçe tarafımızdan değerlendirilerek ilgili birimlerle birlikte yasal süresi içerisinde yanıtlanmaya özen gösterilerek ilgili yerlere gönderilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaymakamlık Makamından gelen resmi tutanaklarla tespit edilen işyerleriyle ilgili yazılar doğrultusunda ve Belediye Encümeninin görüşerek karara bağladığı emre aykırılık ve yönetmeliğe aykırılık gösterilen işyerlerinin mühürlenerek faaliyetten men edilen işyeri sayısı :7 Belediyemiz sınırları içerisinde Belediye Encümenince karara bağlanıp verilen para cezası sayısı : Sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri gereğince,işyeri Açma Ruhsatı olup olmadığı kontrol edilmesi sonucu tespit edilen işyeri sayısı : Sayılı Kabahatler Kanununa göre yapılan işlem adedi : Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre,izin verilmeyen yerlerin işgali nedeniyle engel olunan iş Cadde,sokak,park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları ile ilgili yapılan işlem sayısı : sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre,izin verilmeyen yerlerin işgali nedeniyle engel olunan işlem adedi : sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde etiketsiz mal,ayıplı mal ve hizmetler,satıştan kaçınma taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında yapılan işlem sayısı :5 Belediyemiz Encümenince kara verilen ve kesinleşen Encümen Kararları ilgili muhataplarınca bulunamadığı takdirde Zabıta Ekiplerimizce ilgili muhtarlığına asılmak sureti ile yapıla Taliken Tebliğ sayısı :4 775 sayılı sayılı Gecekondu Kanuna göre izinsiz yapılması nedeniyle yıkılan yer adeti : Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ile ilgili mali durum tespit tutanakları yapılarak ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığı Muhasebe Burosuna bildirilmesi sağlanmıştır. İlçemiz Trafik sorunları 5216 Sayılı Yasa Gereği UKOME ye taşınmış,belediyemiz tarafından görevlendirilen memurumuz ile konu UKOME Kurulunda konuşulup karara bağlanmaları sağlanmıştır. İlçe Sınırları içerisinde Encümen Kararı ile yasak getirilen hurdacı ve hurda araçların şehir içerisinde dolaşmaları Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde en alt seviyeye indirilmiştir. İzinsiz ve gizlice asılan ve reklam amaçlı konulan pankart ilan v.s görüntü kirliliği oluşturulan ayaklı ve kukalı tabelalar tarafımızdan belirli periyotlarla alınarak görüntü kirliliklerinin giderilmesi sağlanmıştır. 10

11 İlçemize bağlı mahallerinde kurulan pazaryerlerinde nizam, intizam sağlanmış olası asayişsizlik bir durumda Emniyet Teşkilatı ile birlikte hareket edilmiştir.(hırsızlık-dilencilik) İlçemiz Semt pazarlarında yerleri işgaliye karşılığında kiralayan pazarcı esnafından Gelirler Müdürlüğünden alınan listeler dahilinde işgaliye bedellerinin alınması sağlanmıştır. Belediyemizce yapılan inşai çalışmalarda yolların trafik levhaları ile kapatılması, trafik kukası, emniyet şeridi ile çevrilmesi ve güvenli olması sağlanmıştır. Bölge o günkü iş durumuna göre en az bir sefer yaya veya araç ile dolaşılmış görülen eksiklikler (su patlakları,yol hasarları,çevre ve çöp atıkları v.b) ilgili birimlere iletilerek giderilmesi sağlanmıştır. Özellikle yaz sezonunda inşaat yasaklarına aldırmadan veya kaçak yapılan inşaatlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezaretinde müdahale edilerek bu tür faaliyetlerin önüne geçilmesi sağlanmıştır Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna göre Kaymakamlığımız tarafından kurulan Denetleme Ekibi içerisinde yer alınmış,ilçemize bağlı bulunan belde ve köylerimizde rutin veya aniden kontrol şeklinde sigara yasağı kontrollerin yapılması sağlanmıştır. Cadde,sokak,park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları ile ilgili yapılan işlem sayısı : 8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ BÜRO HİZMETLERİ: Fen işleri birimimize havaleli olarak toplam 1409 adet evrak gelmiş olup, 350 evrak yazılı, 900 evrakta ilgili kurum, ilgili birim ve kişilere iletilerek ve yönlendirilmek suretiyle cevaplandırılmıştır. Birimimizce yapılan ve yaptırılan işlerin çizim ve hesaplamaları, yapılan işlerle ilgili olarak hazırlanan şartnameler Fen İşleri Büromuzda yapılmıştır. Telefonla ve şifai olarak vatandaşlardan gelen şikayet ve istekler yerine getirilmiş, vatandaş aranarak bilgi verilmiştir. Vatandaştan gelen öneriler değerlendirilmiştir. Belediyemiz sorumluluğunda olmayan konular ile ilgili kurumlarla bağlantıya geçilerek sorunun çözümü için yardımcı olunmuştur. FAALİYETLERİMİZ 1-Bağarası Kocamemetler mevkiinde toplam m2 lik istinat duvarının yapılması. 2-Yenifoça Gecepazarı çalışmasında toplam 28,08 m2 lik merdiven yapımı. 3-Foça Doktorlar Sitesi girişi 460 m2 lik yol yapımı 4-Yenifoça Öksüz Sokak yeni park alanının yapımı ve düzenlenmesi. 5-Yenifoça hizmet binasının tadilatının yapılması işinde 241,91 m2 lik doğal taş kaplanması ile taç-söve çalışması 57,1 m2 lik 108 adet köşe yapımı ve 12 adet ayak başlık yapımı çalışması. 6- Yenifoça hizmet binasının 200 m2 lik çatı tadilatının yapılması. 7-Foça belediyesi çocuk evi 187,03 m2 lik beton parke ve 131,40 mt lik beton bordür döşenmesi çalışması. 8-Yenifoça Yalova Sokakta 81,80 m2 lik beton bordür ve 364,80 mt lik beton bordür döşeme çalışmasının yapılması. 9-Yenifoça Öksüz caddesinde 581,76 m2 lik beton parke ve 535,10 mt lik beton bordür döşenmesi çalışması. 10-Belediye meydanında palmiye ağacı etrafının 12 m2 olarak taş döşenmesi işinin yapılması m2 lik Kozbeyli Muhtarlığının çatı tamirinin yapılması işi. 12-Kaleiçi kazı alanı yolunun 83,38 m2 lik parke ve 175,6 mt lik bordür döşenerek yapılması. 13-Gerenköy semtinde park alanı düzenlemesi işinin yapılması. 14-Bağarası Kocamemetler mevkiinde 64,38 m2 lik istinat duvarının yapılması. 11

12 15-Yenifoça Gündüz Sitesi yolunun 25 m2 parke ve 69,90 mt bordür döşenmesi çalışması. 16-Bağarası mevkiinde 31,38 m2 parke, 129,95 metre bordür ve 110,65 metrelik kaldırım düzenlemesi çalışmasının yapılması. 17-Ilıpınar ve Gerenköy mevkiilerinde toplam 203 m2 lik parke taş döşemesi çalışması yapılması. 18-Ilıpınar Küme evler mevkiinde 77,55 m2 lik parke taş döşenmesi ve Ilıpınar Özel Eğitim okulunda 450 m2 lik parke ile 53,40 metrelik bordür döşenmesi işlerinin yapılması /1, 438, 440 ve 418 sokaklara 25 kamyon asfalt kırığı döküldü. 20-Zeytinköyde gübreleme banda bulamacı, insektisit ilaçlamaları, sürme ve sulama işleri yapılmıştır. 21-Hacı Veli Mahallesi Foça-İzmir Karayolu üzerinde bulunan 147, 149, 155, 157 ve 159 dolu dükkânların çatılarına şap beton atıldı. 22-Yenibağarası mevkii futbol sahasının zemin bakımı çalışması yapıldı. 23-İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen dozer ile döküm alanı düzeltilerek muhtelif yollar açıldı. 24-Devlet su işleri tarafında Bucak mevkiinde yapılacak olan Baraj için yer tespit çalışması yapılmıştır. 25-Kocamemetler deresi üzeri ve 439/1 sokakta 1*1 baks döşenmesi çalışması yapıldı. 26- Bağarası kültür evi yapımı tamamlanarak iç tefrişatı yapıldı sokağa 5 kamyon malzeme dökülerek yol çalışması yapıldı ve 424 sokaklarda toplam 665 m2 lik parke taş tamir çalışmaları yapıldı. 29-İzmir Büyükşehir Belediyesinden temin edilen dozerle Yenibağarası Kurutepe yoluna asfalt kırığı dökülerek düzeltme çalışması yapıldı. 30-Yenibağarası mezarlık yoluna asfalt kırığı dökülerek düzeltme çalışmaları yapıldı , 415 ve 414 sokaklara anons sistemi kuruldu sokakta 83 metre bordür döşendi. 33-Bağarası, Yenibağarası ve Kocamemetler mevkiilerinde ot ilacı atılması çalışması yapıldı. 34-Cumhuriyet parkının bakım ve tamir çalışmaları yapıldı. 35-Yenibağarası kazancılı mevkii Arpa Deresi geçidine 3 adet baks döşendi sokakta 2 adet baks döşendi. 37-Yenibağarası Pazar yeri zeminine beton atılarak düzeltme çalışması yapıldı. 38-Büyükşehir Belediyesi dere ekibince 439, 439/1 ve kocamemetler deresinde ot temizleme çalışmaları yapıldı ve 408/1 sokaklarda toplam 30 metre bordür tamir çalışması yapıldı. 40-Greyder Kazancılı mevkii, belediye zeytinlik ve Kumtepe tarım yolları düzeltme çalışmaları yapıldı. 41-Vatandaştan gelen şikâyetlere göre bit ve pire ayrıca da düzenli olarak gündüz ve gece olmak üzere ilaçlama çalışmaları yapıldı. 42-Cumhuriyetin 80. Yılı salonunun bakım ve onarımı yapıldı. Ağaç budama ve bakım çalışmaları yapıldı. 43-Muhtelif mevkiilerde bordür tamiri ve boya çalışmaları yapıldı. 44-Gerenköy mezarlığının içine 450 m2 lik parke yol yapıldı. 45-Gerenköy ıspanak havuzu su kuyusu açıldı. 46-Gerenköy futbol sahasının yürüyüş yoluna 1000 m2 lik parke taş örüldü. 47-Adnan Menderes Caddesi 567 sokak ve piknik alanında m2 asfalt atıldı. 48-Ilıpınarda muhtelif yollara m2 asfalt çalışması yapıldı. 49-Gerenköy e yönlendirme levhaları yapıldı. 50-Adnan Menderes Caddesine tatlı su çeşmesi yapıldı. 51-Yapılan Elektrik çalışması sonrası 2000 m2 parke taş tamiri yapıldı sokakta 450 metre uzunluğunda 400 lük yağmur suyu hattı döşendi. 12

13 sokaktaki yolun kaymaması için 175 metre uzunluğunda 1 metre yüksekliğinde perde beton atıldı. 54-Gerenköy Camii yanında yeni bir tuvalet yapımı tamamlandı. 55-Atatürk caddesinde yeni bir park alanı oluşturuldu. 56-Ilıpınar okuluna yeni bir park alanı yapıldı. 57-Muhtelif yerlerde asfalt tamirleri yapıldı. 58-Dere ve kanal temizlikleri yapıldı. 59-Gerenköy Ilıpınar mahallerinde yerel ürünler satış standları oluşturuldu. 60-Yeniköy mezarlığı yanındaki dereye köprü yapıldı. 61-Yaz aylarında düzenli olarak sinek ilaçlaması yapıldı sokakta 50 m2 lik kanalizasyon hattı döşendi sokakta 175 m2 taş örüldü. 64-Tüm hizmet araçlarının vizeleri tamamlandı sokakta demirden asma köprü yapıldı. 66-Futbol sahasının yedek kulübeleri yapıldı. 67-Adnan Menderes Caddesine ve okula çeşme yapıldı. 68-Muhtelif yerlerde parke taş tamirleri yapıldı. 69-Atatürk tepesine 12 metre bayrak direği yapıldı. 70-Fevzi çakmak Mahallesi Reha Midilli Sosyal tesisleri mevkii yeni gece pazarı alanı düzenlendi. Yaklaşık olarak 2000 m2 alan alt yapı elektrik tesisat ve aydınlatmaları tarafımızca yapılmış olup Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt yapılmıştır. 71-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi No:396 ile Fatih Mahallesi Oruç reis Caddesi No 185 önüne kadar devam eden çevre yolu asfaltına bağlanan imar yollarının kot yükseklikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sıcak asfalt ile kaplanması sağlandı. 72-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ve Fevzi çakmak Mahallesinde Mimoza Sokak, Ceren sokak, Sönmez sokak, Paşa sokak, Köşk sokak, Tunç sokak, Azim sokak, Karayel sokak, Efe sokak, dünya sokak, Lozan caddesi, ata caddesi ve Alanya caddesi olmak üzere m2 sıcak asfalt kaplanması sağlandı. 73-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Sadullah Sever Caddesi 9 metre eninde yol genişletme, 9 km uzunluğunda ve muhtelif yerlere yağmur suyu menfezleri konularak İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İzbeton Genel Müdürlüğü tarafından yeni yol yapılması sağlanmıştır. 74-Bölgemizde bulunan Cadde ve sokakların parke taş tamir bakım ve onarım çalışmaları Büyükşehir Belediyesince ve Belediyemiz tarafından düzenli olarak yapılmıştır. 75-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Yalova Sokak 400 m2 kilit parke taşı 100 mt bordür işçiliği yapılmıştır. 76-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Eskipetre mevkii plajının duvarları ve iskele üstü betonu yeniden atılmıştır. 77-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi bölgesinde 5 adet yolcu durağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp (10x5=50 m2 zemine beton) Foça Belediyesi tarafından yapılmıştır. 78-Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde 4 adet yolcu durağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp (10x4=40 m2 zemine beton) Foça Belediyesi tarafından yapılmıştır. 79-Kurban Bayramı dolayısıyla Yenifoça Futbol Sahası yanında 10x10=100 m2 beton atılıp alan düzenlenmesi yapılıp kurban kesim yeri haline getirilmiştir. 80-Kozbeyli Köyü mevkii futbol sahasında Oryantik Şampiyonası ile ilgili gerekli bakım onarım ve genel temizlik çalışmaları tarafımızca yapılarak hazırlanmıştır. 81- İzmir Büyükşehir Belediyesinden temin edilen 5000 adet mevsimlik çiçek ile 90 adet çınar ağacının dikimi sağlandı 13

14 82-Haftanın Pazar kurulan günlerinde semt pazar yerlerinin temizliği düzenli olarak yapılmıştır. 83-Yenifoça merkezde bulunan 4 adet tatlı su çeşmesi hattı ve depo temizlikleri düzenli olarak yapılmıştır. 84-Yenifoça-Yenibağarası karayolunun genişletme ve asfaltlanma çalışmaları yapıldı yılı başında depoda genel temizlik ve düzenleme yapıldı. Eksik olan malzemelerimiz tespit edilip, bu malzemelerin temini için satın alma birimine iletildi. 86-Depomuzda bulunan malzeme ve ekipmanlar gerekli yerlerde kullanılmak üzere birimlerimize dağıtıldı. 87-Belediyemizde faal olup hala hazırda hizmet vermekte olan tüm araçlarımıza araç takip cihazı bağlandı. Böylelikle akaryakıt takip altına alınmış oldu. Ayrıca hangi aracımızın nerede olduğunu görme şansımız oldu. 88-Araçlarımızın zamanı gelen lastikleri değiştirildi. 89-Tüm araçlarımızın vizeleri yapıldı. 90-Yeni model araçlarımız servis ve bakımları yapıldı. Voleybol, Basketbol, Futbol, Briç kulübümüzün turnuvalara gidip gelmeleri ve birimlerimizce ihtiyaçları halinde araç teminleri gerçekleştirildi. 91-Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında konteynır tamirleri yapılmıştır. 92- Bağarası Cem Evi korkulukları yapılmıştır. 93-Araçlarımızın günlük bakım ve tamirleri yapılmıştır. 94-Demokrasi Meydanı na kitaplık yapıldı. 95-Atatürk Mahallesi nde bulunan basketbol sahasının sökülerek yerine tenis kortu yapımı gerçekleştirilmiştir. 96-Araç trafiği ile ilgili olarak ilçemizin muhtelif yerlerine hacıyatmazların montajının yapıldı. 97-Eskiyen şantiye giriş kapısı değiştirilerek yeni otomatik kapı yapıldı. 98- Foça Yelken İhtisas Klübü binası çatısı profil demirlerle desteklenerek yenilendi. 99-Belediyemize ait olan Sosyal Tesisteki ışıklı panonun tamiri ve sahilde bulunan iskelelerin tamir ve bakımları yapıldı. 100-Depomuzun çatı tamiri ve bakımı yapıldı. 101-İlçemizdeki park alanlarında bulunan oyun gruplarının ve çiçeklendirilmiş olan bölgelerin korunması için tel örgüyle çevrildi ve tamirleri yapıldı. 102-Atölyemizde gün içinde arıza yapan araçlarımıza müdahale yapılarak tamirleri yapılmıştır. 103-Bağarası çöp aracı (35 FA 3652), Foça süpürge aracı na (35 FA 0121) motorlarının rektefiye işlerinin yapılması, motorlu testere, pırpır ve çim biçme makinelerinin tamirler işleri yapılmıştır. 104-Gerenköy 35 MBS 70 plakalı araç ve Gerenköy kepçenin rektefiyesinin yapılması MDD 65 vidanjör aracımızın kaynak atölyesinde kazanı çıkartılarak üzerine damper konulması için kasacıya gönderildi UK 067 plakalı itfaiye aracı üzerinden ekipmanları sökülüp araca pinonatik sepet ekipmanı takıldı. 107-MAN Kamyona genel bakım yapıldı ve yenilendi. 108-İlçemiz Muhtelif yerlerine Büyükşehir Belediyesinden temin edilen 15 adet durak konularak monte çalışmaları yapılmıştır. ELEKTRİK DEPOSU 1-Depo düzenlemesi yapılarak malzeme tespiti yapıldı. 2-Yenifoça Rauf Denktaş Parkının aydınlatma çalışmaları yapıldı. 14

15 3-Belediye hizmet binasındaki klima sigortalarının tamirinin yapılması, Sanat sokağının aydınlatma çalışmalarının yapılması. 4-Bağarası garaj lambalarının hatlarının çekilmesi, balık hali lambalarının yapılması, Yenibağarası düğün salonu ve garajının aydınlatma çalışmaları, Bağarası Atatürk heykelinin aydınlatmasının yapılması. 5-Yenifoça daki parkların aydınlatmalarının tamir ve bakımın yapılması. 6-Gerenköy futbol sahası ve düğün meydanının aydınlatma çalışmaları yapıldı. 7-Foça itfaiyesi yanındaki kuyunun dalgıç pompası değiştirilip panosu yenilendi. 8-Uğur Mumcu parkındaki aydınlatma lambaları değiştirildi. 9-Kültür Merkezindeki reji odasında bulunan muhtelif kabloların düzenlenmesi, karanlık park alanındaki lambaların değiştirilmesi yapıldı. İlçemiz muhtarlıklarının projektörleri değiştirildi. 10-Yeniköydeki tuvaletlerin elektrik arızaları tespit edilerek faal hale getirildi. 11-Bağarası Cem Evi için düzenlenen törende kullanılmak üzere ses düzeni kuruldu. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 1-İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde cadde ve sokaklarda düzenli olarak ağaç budama işleri yapılmıştır. 2-İlçemiz genelinde, düzenli olarak genel çevre temizliği yapılmıştır. 3-Yaz sezonu gelmesi itibari ile plaj ve koylarında yaklaşık olarak 600 adet şemsiye tamir bakım ve onarımları yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 4-Foça, Yenifoça merkez ve Gencelli sahili kıyı şeritlerinde haziran ve temmuz aylarında olmak üzere 2 defa temizlik kampanyası düzenlenmiştir. 5-Büyükşehir Belediyesinden sağlanan 350 adet 800 Lt.Lik çöp konteynırları gerekli olan yerlere dağıtılmıştır. 6- Çöp konteynırları giydirilerek temiz görünüm sağlanmıştır. 7-İlçemizde çöp toplama temizlik işlerine kış aylarında 6 araç ve 18 personel, yaz aylarında 11 araç ve 33 personel ile düzenli olarak devam edilmiştir. 8-Çöp konteynırlarının düzenli olarak temizliği yapılmış,konteynır ve logarlarda ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. 9-Bahar aylarında bahçelerden çıkarılan çevre çöpleri, moloz ve inşaat artıkları çevre temizlik traktörü ile alınmıştır. Düzenli olarak bölgemiz cadde ve sokaklarında çevre aracı ve süpürge aracı ile genel temizlik devam etmiştir. 10- Süpürge aracı ile sokak ve caddeler düzenli olarak süpürülerek temizlenmiştir. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner İşleri Müdürlüğü tüm canlıların yaşam haklarını gözeterek, çevre ve halk sağlığının korunması yönünde çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, sahipsiz hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi, özellikle sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonunun kontrol altına alınması, aşı ve paraziter tedavilerinin yapılarak zoonoz hastalıklarının önlenmesi ve hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin değerlendirilmesine çalışılmaktadır sayılı Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda hafta içi, daha önceden randevu verilerek yapılan kısırlaştırma operasyonları, genel tedavi yöntemleri ( Kırık operasyonları, bandaj, alçı, taşıt çarpmış sahipsiz hayvanların tedavisi, belli başlı hastalıkların tedavisi vs.) ve insan sağlığı açısından son derece önemli olan iç ve dış parazit uygulamaları, kuduz aşısı yapılmaktadır. 15

16 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun verdiği yetkiyle, kısırlaştırma operasyonlarında 172 adet köpek, 389 adet kedi ameliyat edilmiştir. Yine aynı şekilde, 352 adet sahipsiz hayvanın tedavisi yapılmış olmakla beraber, 1404 adet iç-dış parazit, 543 adet sokak hayvanı kuduz aşısı yapılmış olup, 1000 civarında vatandaşımızın telefonla arayarak sokak hayvanlarının diğer şikayetleriyle ilgilenilmiştir Yılı içerisinde 3.015,56 TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı, ,00 TL Hizmet Alımı ve ,03 TL Yem Alımı gideri yapılmıştır. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tanzim Edilen Belgeler: Yapı Kullanma İzni : 493 Yapı Ruhsatı : 368 İmar Durum Belgesi : 158 İşlem Yapılan Evrak Kayıt sayısı : 6262 İfraz ve Tevhidler: İmar Kanunu nun 16. maddesi gereği 15 adet ifraz, tevhid ve yola terk işlemi onaylandı. Parselasyon Plan Onayı: İmar Kanunu nun 18. maddesi gereği toplam 2 adet parselasyon onaylandı. Kaçak Yapılara 32. ve 42. madde uygulaması: İmar Kanunu nun 32. maddesi gereği 9 adet yıkım kararı alındı. İmar Kanunu nun 42. maddesi gereği 7 adet Encümen kararı gereği ile 59402,20 TL para cezası kararı alındı. ÇOCUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM HİZMETLERİ Çocuk Evi birimimizde 4, 5, 6 yaş olmak üzere 3 ayrı yaş grubunda eğitim hizmeti verilmektedir. Çocuk Evimizde Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün Eğitim Programının yanı sıra Amerika da uygulanan aktif eğitim amaçlı High/Scope yaklaşımı programı da uygulanmaktadır. Ayrıca Çoklu Zekâ Kuramı, Proje Yaklaşımı, Scamper gibi farklı eğitim yaklaşımları da uygulanmaktadır eğitim yılında yaş Dans/Bale eğitimi devam etmektedir. Aile katılımı; eğitim yılı sürecinde her hafta, eğitim planına alınan konu ile ilgili, aileler çocukları ile birlikte araştırma yaparak bilgi toplamış, maket, kostüm, deney, gezi etkinliklerini yaparak okul-aile-çocuk üçgenini kapsayacak şekilde projeler sürdürülmüştür. Periyodik olarak bu çalışmaları bilimsel süreç becerilerini kullanarak nasıl yapabilecekleri konusunda aileler bilgilendirilmiştir. Ocak ayında; Birinci dönemin sona ermesiyle öğrencilerin bireysel gelişimlerini gösteren gelişim raporları çoklu zeka kuramına göre düzenlenerek ailelere gönderilmiştir. Ayrıca gün içinde Çocuk Evinde Drama, Fen, Oyun, Müzik, Kavram, Bale, etkinliklerinde çekilmiş fotoğraflardan oluşan CD, her çocuk için ayrı olarak hazırlanmış, ailelere verilmiştir. Şubat ayından itibaren bir çok konuda öğrencilerle Scamper (yaratıcı düşünme soruları ) çalışmaları yapılmıştır. Mart ayında Belediyemiz Sosyal Tesislerin de açılan Çanakkale savaşları gezici müzesine öğrencilerle birlikte gezi düzenlenmiştir. Bu geziye öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanarak katılmaları desteklenmiştir. Bu uygulama daha sonraki bir bilimsel araştırmanın ön çalışması olarak yapılmıştır. 16

17 Nisan 2014 de iconte uluslararası katılımlı eğitimde yeni yönelimler kongresinde SARA KEFİ tarafından Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması konulu bildiri sunulmuştur. Bu bildiride sunulan ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmasının ön denemesi, Çocuk Evimiz öğretmenleri üzerinde yapılmış, daha sonra Türkiye nin beş farklı bölgesinde görev yapan 471 okulöncesi öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bildiride ayrıca Çocuk Evimizdeki Öğretmenlerin temel bilimsel süreç becerisini sınıf ortamında kullanmalarına yönelik uygulama örnekleri de sunulmuştur. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında Çocuk Evi bahçemizde Belediye Başkanımızın, Meclis Üyelerinin ve velilerin, katılımı ile öğrencilerimizin yaptığı ATATÜRK fotoğrafları sergisi açılmıştır. Mayıs ayında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Belediyemizin birlikte organize ettiği Okulöncesi Eğitim Şenliklerine veliler ve öğrencilerimiz ile birlikte katılın arak farklı etkinlikler yapılmıştır. Ayrıca Menemen Anadolu Meslek Ve Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulumuz da ki eğitim çalışmalarını gözlemlemek amacıyla incelemeler de bulunmuşlardır. Haziran 2014 de Çocuk Evi Öğrencilerinin diploma ve yılsonu programları Geçmişten Günümüze Oyuncak ve ATATÜRK temasıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı gece Çocuk Evi Öğrencilerinin bir eğitim yılı boyunca yaptığı 600 resimden oluşan sergi, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açılmıştır. Temmuz/Ağustos 2014 de Yeni Öğretim yılı öğrenci kayıtları yapılmıştır. Eylül 2014 de eğitim yılı açılışı velilerin katılımıyla sınıf içinde gerçekleştirilmiştir. Veliler çocuklarıyla birlikte sınıf ortamında sanat etkinliklerine katılmışlardır. Ekim ayında dünya çocuk hakları haftası ile ilgili Çocuk Evimizde farklı etkinlikler yapılmıştır. Kasım ayında; Uluslararası Katılımlı wceis kongresinde Çocuk Evi Müdürü SARA KEFİ, Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Oyun Yoluyla İnceleme Gezilerinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi konulu bildiri sunulmuştur. Kongrede Çocuk Evimizdeki öğretmenlerin öğrencileri ile bu konuda yaptığı çalışma örnekleri sunulmuştur eğitim yılında Çocuk Evimizin eğitim faaliyetleri içinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Kullanımı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu konuda Çocuk Evimizde yapılan çalışmalar Ülkemiz için örnek model niteliği taşımaktadır eğitim-öğretim yılında çocuk evindeki öğrenciler ile araştırılacak konu listesi Yeryüzü-Gökyüzü Matematik Çiçeğin oluşum evresi Ülkeler ve kültürleri Tohum-gövde-kök Gazete 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İcatlar Renklerin dünyası Ses ve ışık Aile ağacım Hayallerim 29 Ekim Cumhuriyet bayramı 17

18 Müzik ve ritim Merhaba arkadaşlarım Kardan adam yapalım Doğa olayları Geçmişten bugüne değişen olaylar Değerlerim var benim Kış geldi hoş geldi Değişen oyuncaklar Yıllık planda her iki haftada bir ele alınan konular, öğrencilerle birlikte araştırılarak, deneyerek, gezilere gidilerek, sınıfa kaynak kişi çağrılarak araştırılmaktadır. Her konu sonunda drama programları düzenlenerek öğrenciler birbirlerine sunum yapmaktadırlar. Sunuşlar, CD ye alınarak isteyen ailelere verilmektedir. 4 6 yaş çocuklarının gelişim düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plana alınan kazanım göstergelere ulaşmak için günlük plan düzenlenmekte, öğretmenler tarafından her gün yazılmakta ve uygulanmaktadır. ÖĞRENCİ SAYISI: Öğrenci sayısı aylara göre değişmekte olup (çocukların hastalık, ameliyat, babanın göreve gitmesi, annenin doğum yapması vb. durumlarda çocuğun bir ya da iki ay ara vermesi gibi), 2014 eğitim yılında ortalama sayı 55 dir. BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI: Nisan ayında bahçemizdeki çocuk oyun alanı yenilenmiştir. Ağustos ve eylül aylarında ise bahçemizin yürüme yolları yeniden taş kaplanmış, toprak kısımlar ise çim alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Binanın beş yaş sınıfının dış tarafı ise açık sınıf olarak düzenlemiştir. Üç sınıftaki öğrenme merkezlerindeki mobilyalar Montessori Yaklaşımına göre yeniden yapılmış ve düzenlenmiştir. HUKUK SERVİSİ 2014 yılında takip edilmiş olan (ve 2013 yılı ile önceki yıllarda açılmış, devam Eden/ sonuçlanmış) dava dosyalarımıza ilişkin bilgiler aşağıda çıkarılmıştır ve ÖNCEKİ YILLARDA AÇILMIŞ VE HALEN DERDEST OLAN DAVALAR: ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/774 E. DAVACI.: NURETTİN ERENGİN KERİM ERENGİN KONU.: HUKUKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT Davacı tarafından; imar planında yeşil alan olarak ayrılan ancak kamulaştırılmayan taşınmazına hukuken el atıldığından bahisle TL tazminat istemli dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1503 E. DAVACI.:SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1781 E. DAVACI.: FİKRİ NÜVİT BELEVİ 18

19 KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından taşınmazına işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini fonksiyon değişikliği yapılması şartına bağlayan işlemin iptali istemi ile dava açılmış olup yargılama devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1866 E. DAVACI.: FİKRİYE AYÖZ İLHAN AYÖZ KONU.: İPTAL DAVASI Davacılar tarafından; 39 numaralı parselasyon planının iptal edilmesi nedeniyle Foça Belediye Başkanlığı tarafından verilen yapı durdurma işleminin iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1991 E. DAVACI.: SALİH FEVZİ YAVUZ KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2013/1708 E. DAVACI.: BENAL FERHANOĞLU KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından; müşterek mülkiyet sahibi oldukları İsmetpaşa Mh. Mersinaki Cd.119 nolu taşınmazın diğer paydaşına verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı na kendisinin rızası olmadığından bahisle iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2014/1349 E. DAVACI.: YILMAZ ÜSTEBAY KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının tarih 3797 sayılı kararının iptali ve bu kararın uygulanmasına yönelik Foça Belediye Başkanlığının işleminin iptali istemi ile açılan dava devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2014/1590 E. DAVACI.: AYŞEGÜL ALEV KONU.: İPTAL DAVASI yılında yapılmış olan imar uygulamasının iptali istemi ile açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2014/1814 E. DAVACI.: MESUT ÖZCAN KONU.: İPTAL DAVASI tarihli oturma ruhsatı verilmesine dair talebin zımnen reddedildiğinden bahisle ret işleminin iptali istemi ile açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2014/1865 E. DAVACI.: NÜKET BOZMAZ 19

20 KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile yürütmesinin durdurulması talebi ile açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir. ***4. İDARE MAHKEMESİ 2014/1920E. DAVACI.: MESUT ÖZCAN KONU.: İPTAL DAVASI Davacının yapı kullanma belgesi talebine verilen zımni ret kararının iptali istemi ile dava açılmıştır. Davacının yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Dava devam etmektedir. ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1276 E. DAVACI.: KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından, işgal harcına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali için açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir. ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1277 E. DAVACI.: KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından, işgal harcına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali için açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir. ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1825 E. DAVACI.: İMREN KARAGÖL KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından, pazar yeri işgal harcına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali için açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1893 E. DAVACI.: REYHAN ERTUĞRUL MUSTAFA ERTUĞRUL NİBAL EREN KONU.: İPTAL DAVASI Davacılar tarafından emlak vergilerinin terkini istemi ile açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir ***4. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1321 E. DAVACI.: SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından emlak vergilerine 1/10 oranında kısıtlılık hükümlerinin uygulanması gerektiğinden bahisle dava açılmıştır. Davanın yargılaması devam etmektedir. ***KARŞIYAKA 1.İŞ MAHKEMESİ 2011/466 E. DAVACI...: NASIF ÇALTI DAVALI....: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONU...: İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 20

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİHİZMETLERİ : 1- İlçemiz Temaşalık Mahallesi İlçe Jandarma binası yanı Çamdibi Mahallesi yolu

Detaylı

FOÇA BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

FOÇA BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU FOÇA BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI. Mevzuat: 5393 sayılı Belediye Kanunu temel hizmet alanı olup diğer kanun ve mevzuatlarda takip edilmektedir.

BELEDİYE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI. Mevzuat: 5393 sayılı Belediye Kanunu temel hizmet alanı olup diğer kanun ve mevzuatlarda takip edilmektedir. 1- GENEL BİLGİLER MİSYON: Yerel hizmetleri; halkın beklenti ve ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde adaletli, kaliteli, çağdaş ve verimli yönetim anlayışı içerisinde sunmak. VİZYON: Adını ulu önder Atatürk

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması STRATEJİK AMAÇ: 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun uygulanması HEDEF: İlçe genelinde kabahat işlenmesinin önlenmesi PROJE: 1 Günlük işlenen Kabahatlerin faaliyet işlenmesi,kahate göre değerlendirme yepılması

Detaylı

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA KONU BAŞLIĞI: ÇÖP VE ATIK TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM 2016 * Eko okul komitesininoluşturulması. *Eko okul timinin oluşturulması. * Eko Okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. * Tüm okulun

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1 2 Okul Öncesi ve İlköğretim 1. Sınıflar için Okul Açılışı 3 4 5 6 7 8 9 Okulların Açılışı Okulun Açılış Töreni 10 11 12 13 14 15 16 Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR?? YARDIMCISI AMİRİ KOMSERİ MEMURU A MERKEZ BÜRO AMİRLİĞİ B EVRAK EKİP AMİRLİĞİ C TRAFİK-MOTORİZE D DENETİM E PAZAR SEYYAR EKİP AMİRLİKLERİ

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

Faaliyet Arama Sonucu

Faaliyet Arama Sonucu Faaliyet Arama Sonucu 1 2 3 4 5 6 Kurum Bilgileri Faaliyetin Bilgileri Faaliyeti Veren : Edebiyat Öğretmeni-Kısa Film Çalışması Katılımcı Sayısı : 7 Kurs-Faaliyet Saati : 8 Ay/Dönem : ARALIK / 2012-2013

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA Sayı :70868051-880-3298 Konu :2015 yılı 39. Turizm Haftası Etkinlikleri Programı T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) :ew : e. E.6\\EEH s::. tıi:e". ı

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 5 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi TOPLAM 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet otosu - 1 Adet Kazıyıcı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM TARİH 12 Ağustos Çarşamba - 03 Eylül Perşembe 18 Ağustos Salı - 28 Ağustos Cuma 27 Ağustos Perşembe 30 Ağustos Cuma 01 Eylül 2015 Salı -03 Eylül 2015 Perşembe 01 Eylül 2015 Salı 02 Eylül

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediyesi

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

ANTALYA AÇI OKULLARI ÖZEL LARA AÇI ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKUL EYLEM PLANI

ANTALYA AÇI OKULLARI ÖZEL LARA AÇI ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKUL EYLEM PLANI (2. YIL) AYLAR ETKİNLİKLER UYGULAMA/SORUMLULAR EKİM Okuldaki öğrenci, öğretmen, okul personelinin projenin birinci yılında yapılanların kısa sunumu ve

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

İL PROJE YÖNETİM KURULU

İL PROJE YÖNETİM KURULU İL PROJE YÖNETİM KURULU -Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü: Mustafa ÇAĞLAYAN, -Trabzon Belediyesi temsilcisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat YETER -İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı