FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların yüklediği görevler çerçevesinde, ekonomik sosyal ve kültür şartlara bağlı olarak halkımızın her türlü ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli, adil bir biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmak ve mevcut imkanlarla hizmet sunmaktadır. Vizyonumuz: Kaliteli bir hizmet için ;iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle verimliliği esas alarak sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personelin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunmak için çalışan,imkanlarını hizmete dönüştürürken insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen seçkin kurum olmak. 1

2 Personel Durumu: Belediyemiz 2014 yılı içinde; 50 memur, 79 kadrolu işçi, 2 geçici işçi, 6360 sayılı Kanun ile Köylerden devir olan 3 işçi, 5 özürlü işçi, 3 eski hükümlü işçi, 1 Kısmi Zamanlı sözleşmeli, 8 Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Sunulan Hizmetler : Yazı İşleri Müdürlüğü nün; Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinin Belediye Başkanlığımızla ilgili taleplerinin ilk ulaştığı birim olması sebebiyle; Evrakların giriş, değerlendirme, kayıt ve havale işlemleri yapılmıştır. İlgilisine teslim edilerek, evrak genel çıkış, kayıt, posta yazışma iş ve işlemleri yapılarak, Başkanlığın tüm birimlerine (iç-dış), evrak akışı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımıza ulaştığı andan itibaren her evrakın, numarasının belgelendiği iş ve işlemlerinin belli bir sistem içinde yürütülmesi sağlanmıştır. Başbakanlık tarafından yayınlanan Resmi gazete düzenli olarak takip edilmiş; Belediye Başkanlığımızı ilgilendiren Genelge, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler günlük olarak çıkarılmasına, uygun görülenlerin ilgili birimlere iletilmesi ve dosyalanmasına özen gösterilmiştir. Tüm yazışmalar yapılıp, dosyalanmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen fakslar tasnif edilerek, ilgilisine ulaştırılarak, acil ve süreli evraklar yine faks ile gideceği yere gönderilmiştir. Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memur ve işçi personelin tüm özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütülmüştür. Lise ve yüksek okul öğrencilerine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımız tarafından İlan Tahtasına asılmak suretiyle duyurulması istenen İlanların; duyurulması ve tutanaklarının ilgili kuruma gönderilmesi sağlanmıştır. Resmi Kurumlarla yapılan süreli evraklarla ilgili takip ve işlemlerde yasal sürelerin geçmeden bilgi akışının sağlanmasına özen gösterilmiştir. Belediye Meclis Çalışmaları : Belediye Meclisi; 5393 sayılı yasanın 17. maddesine göre seçilen 15 adet Meclis Üyemiz ile birlikte aynı yasanın 20. maddesi gereği her ayın ilk haftasında toplanması sağlanarak, 2014 yılı içinde 15 defa Meclis oturumu yapılmıştır. Tutanaklar yazılmıştır. Meclis toplantılarının gündem maddeleri en az 3 gün önce Meclis Üyelerine tebliğ edilmiştir. Bu toplantılarda Belediye Meclisimiz 188 adet karar almıştır. Alınan kararlar Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmış, ilgili birimlere ve Kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Belediye Encümen Çalışmaları : Belediye Encümeni; Belediye Başkanı ve 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği seçilen 2 adet Encümen Üyesi, Yazı İşleri Müdürü ve Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Encümen Üyeleri ile birlikte haftada birden az olmamak üzere belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 2014 yılında 51 defa toplanmış, 166 adet karar almıştır. Alınan kararlar ilgili birimlere, kişilere ve Kurumlara tebliğ edilmiştir. Gelen - Giden Evrak : 2014 yılı içinde ;Yazı İşleri Müdürlüğüne adet gelen evrak kaydı, 4833 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen dilekçe ve yazıların ilgili birimlere Müdürlüğümüzce sevki yapılmış ve birimler yazılara süresi içinde cevap vermiştir. 2

3 Bilgi Edinme : 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkının kullanımıyla ilgili 2014 yılında 25 bilgi edinme başvurusu yapılmış ve hepsi olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanmıştır. Bimer : Başbakanlık BİMER başvuruları her gün düzenli olarak izlenilmekte ve uygulamaların aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.2014 yılında 61 kişi istekte bulunmuş ve başvurular belirtilen süre içinde cevaplandırılmıştır. Evlendirme İşlemleri: 2014 yılı içinde ;185 adet evlenme müracaatı yapılmış olup bu müracaatlarda 13 adedine evlenme izin belgesi verilmiştir 172 adedinin nikah akitleri gerçekleşmiş olup 172 adet Uluslararası aile cüzdanı verilmiştir. Nikah akitleri gerçekleştirilenlerin işlemleri, İlçe Nüfus Müdürlüğü ne Evlenme Bildirimleri gönderilerek tamamlanmıştır. Komisyonlarda ve Birliklerde görev yapan Meclis Üyelerimiz; Meclis Başkan Vekilleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyon Üyeleri Ali AKTAŞ Beyhan TÜRKER Zeynep ÇEMREK Zeynep ÇEMREK Bahar ÖZTÜRK Encümen Üyeleri Poyraz AKSOY Halil ÇITAK Taner ACAR Muzaffer YOLCU Denetim Komisyonu Tarihi Kentler Birliği Raşit DİRİM Serdar Necdet TUNÇBAY (Asil) Serdar Necdet TUNÇBAY Zeynep ÇEMREK (Yedek) Bahar ÖZTÜRK Zeynep ÇEMREK Taner ACAR Plan ve Bütçe Komisyon Kıyı Ege Belediyeler Birliği Bahar ÖZTÜRK Poyraz AKSOY (Asil) Burhanettin CELEP Ali AKTAŞ (Asil) Recep HACIOĞLU Zeynep ÇEMREK (Yedek) Poyraz AKSOY Bahar ÖZTÜRK (Yedek) L.Ünal BADAT İmar Komisyonu Zeynep ÇEMREK Bahar ÖZTÜRK Ali AKTAŞ Beyhan TÜRKER Mümin ZEYBEK Tarım Komisyonu Burhanettin CELEP Recep HACIOĞLU Raşit DİRİM Zeynep ÇEMREK İrfan DUTLAR Turizm ve Esnaf Komisyonu Ege Belediyeler Birliği Halil ÇITAK (Asil) Burhanettin CELEP (Yedek) Bakırçay Belediyeler Birliği Recep HACIOĞLU,Burhanettin CELEP (Asil) Ali AKTAŞ,Bahar ÖZTÜRK (Yedek) İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Zeynep ÇEMREK,Ali AKTAŞ,Burhanettin CELEP(Asil) Muzaffer YOLCU,Halil ÇITAK (Yedek) 3

4 S.Necdet TUNÇBAY Ali AKTAŞ Halil ÇITAK Poyraz AKSOY Taner ACAR Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri Beyhan TÜRKER Bahar ÖZTÜRK Zeynep ÇEMREK Muzaffer YOLCU Mümin ZEYBEK MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI GELİR VE GİDERLERİ: Muhasebe Servisimizce tarihleri arasında Belediyemizce yapılan iş ve işlemlerle ilgili gelir-gider durumumuz aşağıda gösterilmiştir. Bütçe Tahmini: Kesinleşen Bütçe: GİDER: ,00 Bütçe ,43 GELİR: ,00 Bütçe ,36 olarak kesinleşmiş olup 2014 yılı içinde yapılan bütçe sonuçları ise aşağıdaki listemize çıkarılmıştır YILI BÜTÇE GİDER SONUÇLARI: GİDER (Yılı için yapılan Ödemeler) Personel Giderleri ,04 02 Sosyal Güvenlik Kurumları ,22 03 Mal ve Hizmet Alımları ,82 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler ,35 06 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM ,43 GELİR Vergi Gelirleri ,52 03 Teşebbüs ve Mül ,97 04 Bağış ve Yardımlar ,83 05 Diğer Gelirler ,89 06 Sermaye Gelirleri ,15 TOPLAM , yılı sonuna kadar tüm muhasebe kayıtlarımız gelir ve gider olarak bilgisayara yüklenmiş ve programlarımız günü gününe işlenerek yıl sonu hesapları alınmıştır. Tüm defter, cetvel, bordro ve hesap dökümleri ile ödeme evraklarının tümünün bilgisayardan çıkışı sağlanmıştır yılı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğumuz borç ödemelerimiz, 1- İller Bankası Borç Ödemeleri : ,90 2- İller Bankası Ortaklık payı : ,30 EMLAK SERVİSİMİZ 4

5 Belediyemiz Emlak Servisinde 2014 yılında 5557 adet bina, arsa ve arazi beyannamesi kabul edilmiştir. Yeni mükellef kayıtlarımızla birlikte 2014 yılı sonunda mükellef sayımız adede ulaşmıştır yılı emlak vergisi tahakkuk ve tahsilat tutarları ile mevcut işyerlerinden ve şehir şebeke suyu mükellefiyeti olmayan konutlardan çevre temizlik vergisi olarak yapılan tahakkuk ve tahsilat cetveli aşağıya çıkarılmıştır. Vergi Cinsi Tahakkuk Tahsilat Bina , ,80 Arsa , ,19 Arazi , ,79 Ç.T.V , , Toplam , ,38 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ - GÖREV ve SORUMLULUKLAR Foça Belediyesi'nin çalışmalarının basın, yayın araçları yardımıyla etkili bir şekilde duyurulup tanıtılmasını sağlamak, Üniversiteler, STK.'lar, Meslek odaları ve diğer kurum kuruluşlar ile işbirliği halinde halkın sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunacak projeler üretmek ve hayata geçirmek; ücretsiz meslek edindirme ve beceri kursları açarak sosyal destek vermek; yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek bu amaçla sosyal tesisler kurmak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek. SÜREKLİLİK ARZ EDEN FAALİYETLER Belediyemizce alınan gazetelerin okunması, ilgili gazetelerde yer alan şikayet köşelerinde Foça ile ilgili haberler varsa ; en kısa sürede başkanlık ve ilgili birimlere iletilmesi, Foça ile ilgili haberlerin takibi ve arşivlenmesi, Belediyemizde bulunan ' Aylık Basında Foça' panomuzun çıkan haberlerle güncellenmesi, Belediye Başkanlığımızın gündeminin ve programının takip edilerek, haberleştirilmesinin sağlanması, Etkinliklerde çekilen fotoğrafların CD ortamında arşivlenmesi, Belediyemizce yapılan faaliyetlerin duyurulması ve daha sonra haber haline getirilerek basına servislerinin yapılması. Günlük ortalama haber sayısı 2 dir. Belediyemize ait (www.foca.bel.tr) internet sitemizin hazırlanarak işleyişinin sağlanması, Sitemize yaz ayları boyunca günlük giren kişi sayısı 350, kış aylarında ise 200 dür. İnternet yoluyla Foça'nın tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Bir yıl boyunca Belediyemize gelen maillerin Başkanlık makamı ve ilgili birimlere iletilerek istek ve dileklerinin takibinin yapılmasının sağlanması, Foça içindeki internet sitelerine bilgi akışının sağlanması, Basınla olan ilişkilerinin yürütülmesinin sağlanması, Gelen basın mensuplarıyla ilgilenmek, çekim istendiğinde Foça yı birlikte gezerek istenilen yerlerde çekim yapılmasının sağlanması, Başkanlıkla ilgili resmi ve özel günlerdeki kutlama ve anma mesajlarının hazırlanıp basına servis edilmesi, Foça'yı tanıtıcı cd'lerin, kitapların, broşürlerin, takvimlerin hazırlanması, Yılbaşı, bayram, festival vb. kartlarının hazırlanması, Etkinliklerdeki afişlerin hazırlanması, Belediyemiz birimlerince; Foça Belediyesi Çocuk Evi, İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. istenilen fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması, İlçemizde Belediyemizin dışında gerçekleştirilen etkinliklerde Başkanlık Makamın da oluruyla etkinliklerin haberleştirilip, fotoğraf çekimlerinin yapılarak basına servis edilmesi, 5

6 Gelen vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesinin sağlanması. Foça ile ilgili; fotoğraf, broşür, afış, kitap, bilgi vb. talep üzerine temin edilerek istek sahiplerine verilmesi, Belediyemize ait Çocuk Evi'nin sömestre yıl sonunda velilere verilen fotoğraf slayt cd lerinin hazırlanması ve çoğaltılması, Foça Belediye Spor; Futbol, Basketbol ve Voleybol Takımlarının oynadığı maçların kamera çekimlerinin yapılması, Maç çekimlerinin görsel medyaya servisinin yapılması. İlçemizin tanıtımını yapmak, ilçede faaliyet gösteren turistik işletmeler ile yöreye has ürünler üreten esnafa destek vermek amacıyla, turizm fuarlarına iştirak edilmiştir. 30 Ocak - 02 Şubat 2014 İstanbul Emitt Fuarı Haziran 2014 Yunanistan Midilli Türk Yunan Uluslararası Kültür ve Turizm Fuarı Ekim 2014 Foça Zeytindalı Konviviyumu İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Terra Madre ve Salone Del Gusto Fuarı'na katılım sağladı Aralık 2014 İzmir Travel Turkey 2014 Fuarı. Foça mızın Kurtuluşunun 92.yıldönümü kutlama törenleri kapsamında, Eylül 2014 tarihleri arasında yapılan IX. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali ; Söyleşi, Paneller, Sportif Faaliyetler, Konserler, Sergiler, Uluslararası Halk Oyunları Gösterileri, Belgesel Film Gösterileri, Şiir Dinletileri ile halkın beğenisine sunuldu. KURSLAR İlçemiz halkının sosyal yaşama uyum sağlamalarını, yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlamak ve beceri edindirmek amacıyla kurslar açılmıştır. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Bağlama, Gitar, Tiyatro, Resim, Piyano, Plates, Dans, Halk Oyunları ve ayrıca sportif amaçlı; Basketbol, Voleybol, Futbol, Briç, Tekwando, Jimnastik ve Engellilerin uygulayabileceği Boccia kursları da düzenlenmiştir. ÖZEL GÜNLER - HAFTALAR BAYRAMLAR 24 Ocak Uğur Mumcu'yu Anma Programı, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması ve çam fidanı dağıtımı,8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında ilçemiz kadınlarına ücretsiz eğlence düzenlenmesi, 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programı,27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlaması,5 Nisan Avukatlar Günü kutlaması,7 Nisan Sağlık Haftası kutlaması, 10 Nisan Polis Teşkilatı Kuruluş Günü kutlaması,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları,24 Nisan Dünya Temizlik Günü etkinlikleri, 15 Mayıs Engelliler Günü etkinliği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları,7 Haziran Dünya Çevre Günü, 10 Haziran Dünya Sinema Günü kutlamaları, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları,2 Temmuz Sivas Olaylarını Anma programı,30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları,28-30 Temmuz Ramazan Bayramı kutlamaları, 11 Eylül Foça'nın Kurtuluş Günü kutlamaları, 19 Eylül Gaziler Günü,4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri,20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü etkinlikleri,29 Ekim Cumhuriyetimizin 91. Yıldönümü kutlamaları, 10 Kasım Atatürk'ün ölümünün 76 Yıldönümü Anma programı,3-6 Ekim Kurban Bayramı kutlama etkinlikleri,24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü,27-30 Aralık 2014'e Merhaba Yeni Yıl eğlencesi ve havai fişek gösterimi yapıldı. SEMPOZYUM - KONFERANS - SEMİNER - PANEL TOPLANTILAR 24 Ocak2014 Gazeteci - Yazar Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışının 21. Yıldönümü Anma programı,25 Ocak 2014 Foça Belediyesi, Foça Çevre ve Kültür Platformu ve Foça Zeytin Üreticileri Birliği işbirliğiyle "Termik Santral ve Cüruf Alanlarının Çevresel Etkileri ve Yenilenebilir Çözümlü" konulu panel,4 Şubat 2014 İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'nin ortak hizmet projesi olan " Foça Bağarası Kültür Evi" temel atma töreni,21 Şubat 2014 Foça Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necla Midilli Merkez Ortaokulunca "Enerji Tasarrufu " konulu etkinlik, 12 Mart 2014 Slow Food Foça Zeytindalı 6

7 ve Belediyemizce "Doğa ve Çiftçi Dostu Tarım - Ev Yapımı İlaçlar" konulu söyleşi düzenlendi. Konuşmacı olarak Prof.Dr Tayfun Özkaya, Entomolog Füsun Tezcan ve Zerrin Çelik katıldı. 16 Mart 2014 Uluslararası Slow Food Hareketi tarafından " Yeryüzü Pazarı" olarak kabul edilen 2.yıl kutlaması, Nisan 2014 Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 17 Nisan günü "Türkiye, İzmir ve Foça Turizmi: 2013 Değerlendirmesi ve Gelecekten Beklentiler" konulu panel düzenlenmiştir. Panele D.E.Ü. Seferihisar Fevziye Hepkan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof.Dr Alp Timur'un moderatörlüğünde ETİK Başkanı Mehmet İşler,Prof.Dr Metin Kozak, Prof.Dr Tibor Sandor ve Foça TUDER Başkanı Işıl Dirim Kavitaş panelist olarak katılmışlardır. 18 Nisan 2014 Şiir İçi Şarkıları'yla Haluk Çetin ve şiirleriyle Hüseyin Yurttaş ile Yılmaz Mızrak edebiyatseverler ile buluştu. 11 Haziran 2014 Foça'da 2014 yılı Mavi Bayrak almaya hak kazanan 7 tesise, ödülleri törenle verildi. 12 Temmuz 2014 Türk Edebiyatı'nın Duayen ismi Tarık Dursun K. Foça Sanat Sokağı'nda düzenlenen imza gününde edebiyatseverlerle buluştu. 19 Temmuz 2014 Şair - Yazar Hüseyin Yurttaş Foça Kültür ve Kitap Günleri kapsamında, kitap imza günü gerçekleştirildi.24 Temmuz Basın Bayramı günü dolayısıyla 21 Temmuz günü "Türk Basını ve Günümüzde Basın Özgürlüğü" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel katıldı. 23 Temmuz 2014 Şair - Yazar Dr. Sait Almış ve Tarık Dursun K. kitap imza günü,25 Temmuz 2014 Ahmet Önel kitap imza günü, 1 Ağustos 2014 Türk Edebiyatı'nın toplumcu gerçekçi roman ve oyun yazarı Orhan Kemal 100 yaşında Foça'da anıldı. Anma programına Orhan Kemal'in oğlu Işık Söğütçü, Yazar - Şair Hüseyin Yurttaş ve Yazar Ahmet Önel katıldı.7 Ağustos 2014 "Deprem" konulu söyleşi düzenlenmiş olup, konuşmacı olarak Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katılmıştır.7-13 Ağustos 2014 tarihlerinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı( TURÇEV) ve Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü "Mavi Bayrak, Plaj, Çevre Bilinçlendirme" etkinliği düzenlenmiştir. 17 Ağustos 2014 günü Afet ve Acil Durum Başkanlığında (AF AD) öncülüğünde, Foça Belediyesi, Foça Kaymakamlığı ve Foça Form işbirliğiyle "Foça Afetlere Hazır Olmalı" bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.21 Ağustos 2014 günü Foça Başkanlık Makamında Belediye Başkanımız Gökhan Demirağ Başkanlığında Halk Toplantısı,25 Ağustos Yenifoça Hizmet Binası'nda Belediye Başkanımız Gökhan DEMİRAĞ Başkanlığında Halk Toplantısı,31 Ağustos 2014 Şair - Yazar Hüseyin Yurttaş kitap imza günü,27 Eylül 2014 Foça Belediye Spor Taekwondo Şubesi'nce, Dünya Taekwondo Federasyonu gösteri takımı Poomsae - Kyorugi gösterileri Taekwondo ve Çocuk Gelişimi konulu sinevizyon gösterimi, 11 Ekim 2014 UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve l. Etap Restorasyonu tamamlanan Foça Kent Duvarları açılış töreni gerçekleştirildi. 22 Kasım 2014 Yenifoça Kanalizasyon Temel Atma Töreni,25-26 Kasım 2014 tarihlerinde Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla, sergi, söyleşi ve film gösterimi yapılmıştır Kasım 2014 Ferit Oğuz Bayır'a 115. Yıl Armağanı Köy Enstitülerinden Doğan Edebiyat çalıştayı düzenlenmiştir. 13 Aralık 2014 günü Belediyemiz ve Slow Food Foça Zeytindalı işbirliğiyle Toprak Ana Günü (Terra Madre Day) günü kutlanmıştır. 28 Aralık 2014 günü Belediyemiz tarafından Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Faaliyete geçirilen Sosyal Market açılış töreni gerçekleştirildi. TİYATRO - SİNEMA - GÖSTERİLER 3-6 Ocak 2014 tarihleri arasında "Hükümet Kadın 2"sinema filmi gösterimi, Ocak 2014 "Su ve Ateş" adlı sinema filmi, Ocak 2014 "Erkekler" adlı sinema fılmi,25-27 Ocak 2014 "Tamam mıyız" sinema filmi, 15 Şubat 2014 Karya Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenen "Güneşin Çocuklar" adlı tiyatro oyunu, Şubat 2014" Çılgın Dershane 3" sinema fılmi,21-24 Şubat 2014 "Halam Geldi" sinema fılmi,28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında "Patron Mutlu Son İstiyor" sinema filmi, 11 Mart 2014 günü Belediyemizin düzenlediği Yeryüzü Sahnesi İzmir tarafından sahnelenen "Benden Selam Söyle Anadolu'ya" 7

8 tiyatro oyunu, Mart 2014 "Bir Küçük Eylül Meselesi" Sinema film gösterimi,22 Mart 2014 Foça Belediyesi Dans Kursu gösterimi,26 Mart 2014 Foça Belediyesi Jimnastik Kursu gösterimi,4-7 Nisan 2014 "Recep İvedik 4" sinema film gösterimi, Nisan 2014 "Senin Hikayen" sinema film gösterimi, 14 Nisan 2014 Çocuk Oyunları Şenliği,5 Mayıs 2014 Hıdrellez Bahar Şenliği kutlamaları,30 Mayıs 2014 Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "2014 Okul Öncesi Eğitim Şenliği,7 Haziran 2014 Foça Kitap Kulübü işbirliğiyle "4.Foça Kitap Kulübü Şenliği", 10 Haziran 2014 Mavi Anka Halk Tiyatrosu'nun sahnelediği "Türkan Saylan" tiyatro oyunu,9 Temmuz 2014 Yeniköy'de Orta Oyunu gösterimi,15 Temmuz 2014 Bağarası'nda Orta Oyunu gösterimi ve 16 Temmuz 2014 günü Gerenköy'de Orta Oyunu gösterimi yapılmıştır. KONSERLER 6 Şubat 2014 Foça Belediyesi Bağlama Kursu Konseri, 14 Şubat 2014 Sevgililer Günü Kutlaması "Okan Öz " konseri,20 Mart 2014 Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri, 4 Nisan 2014 İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri, 6 Haziran 2014 Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemizin destekleriyle "Türkülerle Neşet Ertaş" konseri, 11 Haziran 2014 Foça Belediyesi Gitar Kursu öğrencilerinin hazırladığı "Yılsonu Gitar Konseri"20 Haziran 2014 başarılı müzisyen Özgür Kıyat" Ege Hatırası" yaz konseri, 18 Temmuz 2014 Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Konseri,21 Temmuz 2014 Yenifoça Türk Sanat Müziği Konseri, 11 Temmuz 2014 Belediyemiz ve Dünya Şiir Hareketi tarafından "Savaşsız Bir Dünya İçin Şiir" dinletisi,9 Temmuz 2014 Ilıpınar Türk Sanat Müziği Konseri,26 Eylül 2014 Kozbeyli Köyünde Turkısh Brass Ensemble Orkestrası "7 Köy 1 konser", 10 Temmuz 2014 Foça Belediyesi tarafından düzenlenen "Nazenin Nağmeler" konseri düzenlenmiştir.19 Aralık 2014 günü Belediyemiz ile İzmir Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle hazırlanan program çerçevesinde İlköğretim öğrencilerine canlı olarak sunulan mini opera konseri düzenlenmiştir. SERGİLER Ocak 2014 tarihleri arasında "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ve Fotoğraf Sergisi, 8-14 Mart 2014 tarihlerinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ressam -Heykeltraş Hamidiye Türkan Kurt'un hazırladığı "Üreten Kadınlarımız" resim sergisi açılışı,22 Nisan 2014, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 94.yılı dolayısıyla Foça Belediyesi Çocuk Evi öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk Fotoğrafları" sergisi,21 Mayıs 2014 İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Suluboya Çalışma Grubu'nun "Foça Konulu Suluboya Resim Sergisi" açılışı, 6 Haziran 2014 Foça Belediyesi Çocuk Evi'nin yılsonu resim sergisi açılışı,9 Haziran 2014 Foça Belediyesi Foça ve Yenifoça resim kursu kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu resim sergisi açılışı,5 Temmuz 2014 Foça Belediyesi Beşkapılar Kalesi Sanat Galerisinin yaz dönemi açılışı,5 Ağustos 2014 Haluk Erdik'in fotoğraflarından oluşan "Foçalı Balıkçılar" adlı belgesel fotoğraf sergisi açılışı,20 Kasım 2014 Belediyemizin düzenlediği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Belgesel Film Yönetmeni ve Gezgin İsmail Ragıp Geçmen'in hazırladığı "Aynı Gökkuşağının Altında" fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. BİLGİ YARIŞMALARI - SPORTİF ETKİNLİKLER MÜSABAKALAR Mayıs 2014 tarihlerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Tavla Turnuvası,3-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Briç Şampiyonası'nda Foça Belediyesi Briç Takımı birincilik elde etti.24 Mayıs İzmir Oryantiring Günleri'nin Foça Kozbeyli Köyü'nde yapılan 1. Etap Yarışı yapıldı. 16 Haziran 2014 Foça Belediyesi öncülüğünde,ilçemizde haftada 3 gün olmak üzere sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlendi Haziran 2014 tarihlerinde 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla "Yelken Şenliği" düzenlendi. 2-3 Ağustos 2014 Türkiye Basketbol 8

9 Federasyonu ve Belediyemiz işbirliğiyle 3x3 Türkiye Turu Tek Pota Basketbol Turnuvası,7-9 Eylül 2014 tarihlerinde Foça'nın Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Plaj Voleybolu, Sokak Basketbolu, Tavla ve Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi Eylül Foça Karataş Briç Festivali,24-28 Eylül 2014 Türkiye Yelken Federasyonu Ege Bölge Kupası 2. Ayak Yarışları yapıldı Ekim 2014 Foça Regata Yarışları düzenlendi. ÇEVRE ETKİNLİKLERİ 7-13 Ağustos 2014 tarihlerinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ( TURÇEV) ve Foça Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Mavi Bayrak, Plaj, Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri, 13 Temmuz 2014 Foça'da, Tüm Dünya ve Ülkemizde eş zamanlı olarak Sualtı Araştırmaları Derneği ( S AD) Foça Yunus Araştırma Ekibi' nin teşvikiyle "Denizler ve Nehirler" için Denize Büyük Atlayış Etkinliği, 11 Haziran 2014 Kıyı ve Çevre temizlik günü, 10 Mayıs 2014 Akdeniz Gönüllüleri ve Belediyemiz işbirliği ile Kıyı ve Sualtı temizliği,25 Mayıs 2014 Yenifoça beldemizde Kıyı ve Sualtı temizliği,4 Nisan 2014 Yaşar Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü ve Deniz Temiz Derneği ( TURMEPA) tarafından ilçemizde Çevre Temizliği düzenlenmiştir. SOSYAL YARDIMLAR İlçemizde yaşayan İhtiyaç sahibi ailelere ayni yardım, Cenaze evlerine pide, ayran ve Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere 500 adet gıda paketi dağıtılmıştır. EĞİTİM AMAÇLI YARDIMLAR Tüm okulların genel temizliklerinin yaptırılması, Okulların boya ihtiyaçlarının karşılanması, Okulların ihtiyacı olan el ilanı, pankart, broşür yaptırılması, tüm okulların yenileme, tadilatlarının yapılması, ihtiyacı olan okullarımıza bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazlarının alınması. KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ Foça Belediye Başkanlığı bünyesinde yer alan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, tarihinde faaliyetlerine başlamış olup başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarına göre; sosyal yardımlaşma, hukuksal, çocuk gelişimi ve psikolojik destek vermek amacı ile çalışmaktadır. Kuruluş amacına yönelik olarak; başvuru sahiplerinin, randevu sistemi ile alınan talepleri doğrultusunda hukuk ve psikolojik destek birimlerine yönlendirilerek yardım almaları sağlanmaktadır. Başvuru sahipleri Ana kayıt defterine giriş kaydı yapılmak sureti ile kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra yönlendirildikleri birim tarafından genel bilgi kaydı tutularak dosyalanmaktadır. Destek almak isteyen başvuru sahiplerinin yanı sıra; özellikle sosyal dayanışma amacına yönelik destek vermek isteyen başvuru sahipleri için de kayıt tutulmaktadır. Bu şekilde arz ve talep karşılaşması sağlanarak sosyal desteğin güçlenmesi amaçlanmaktadır tarihinden bu yana merkezimize yapılmış olan başvurulara, talepler doğrultusunda çözümler üretilmiş, zaman içerisinde de tekrar iletişim kurularak destek sağlanmaya devam edilmiştir. Merkezden destek alarak sorunu çözümlenen kişiler olumlu geri dönüşler yapmaktadır. Yardım almış kişilerin yönlendirmesi ile merkezimize yeni başvurular olmaktadır. Dolayısıyla bu durum; merkez faaliyetlerinin, amacı doğrultusunda başarı grafiği yükselerek ilerlediğini göstermektedir. Halihazırda devam etmekte olan çalışmalar yanında; özellikle Foça'ya bağlı köylerde kadınlara verilecek eğitim seminerleri, olanaklar ölçüsünde meslek edindirme/hobi kursları, çocuk eğitimine yönelik çalışmalar, kadınlara yönelik özel günlerde eğitici/eğlendirici faaliyetler düzenleyerek merkezin çalışma alanının genişletilmesi de hedeflenmektedir. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 Zabıta Ekiplerimiz Belediye sınırları içinde beldenin düzenini,belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun,tüzük ve yönetmeliklerde,belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yerine getirerek yetkilerini kullanmıştır. Zabıta Ekiplerimizce Belediye karar organları tarafından alınmış kararların emir ve yasakların uygulanmasını sağlamıştır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılan törenlerin gerektirdiği hizmetleri yerine getirmiştir. Kanunların belediyelere verdiği görevlerin takip ve kontrol edildiği, izin ve yasaklayıcı hususların yerine getirilmesini sağlamıştır. Zabıta Müdürlüğümüze gelen 1020 adet Resmi yazı ve gelen giden dilekçe tarafımızdan değerlendirilerek ilgili birimlerle birlikte yasal süresi içerisinde yanıtlanmaya özen gösterilerek ilgili yerlere gönderilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaymakamlık Makamından gelen resmi tutanaklarla tespit edilen işyerleriyle ilgili yazılar doğrultusunda ve Belediye Encümeninin görüşerek karara bağladığı emre aykırılık ve yönetmeliğe aykırılık gösterilen işyerlerinin mühürlenerek faaliyetten men edilen işyeri sayısı :7 Belediyemiz sınırları içerisinde Belediye Encümenince karara bağlanıp verilen para cezası sayısı : Sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri gereğince,işyeri Açma Ruhsatı olup olmadığı kontrol edilmesi sonucu tespit edilen işyeri sayısı : Sayılı Kabahatler Kanununa göre yapılan işlem adedi : Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre,izin verilmeyen yerlerin işgali nedeniyle engel olunan iş Cadde,sokak,park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları ile ilgili yapılan işlem sayısı : sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre,izin verilmeyen yerlerin işgali nedeniyle engel olunan işlem adedi : sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde etiketsiz mal,ayıplı mal ve hizmetler,satıştan kaçınma taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında yapılan işlem sayısı :5 Belediyemiz Encümenince kara verilen ve kesinleşen Encümen Kararları ilgili muhataplarınca bulunamadığı takdirde Zabıta Ekiplerimizce ilgili muhtarlığına asılmak sureti ile yapıla Taliken Tebliğ sayısı :4 775 sayılı sayılı Gecekondu Kanuna göre izinsiz yapılması nedeniyle yıkılan yer adeti : Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ile ilgili mali durum tespit tutanakları yapılarak ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığı Muhasebe Burosuna bildirilmesi sağlanmıştır. İlçemiz Trafik sorunları 5216 Sayılı Yasa Gereği UKOME ye taşınmış,belediyemiz tarafından görevlendirilen memurumuz ile konu UKOME Kurulunda konuşulup karara bağlanmaları sağlanmıştır. İlçe Sınırları içerisinde Encümen Kararı ile yasak getirilen hurdacı ve hurda araçların şehir içerisinde dolaşmaları Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde en alt seviyeye indirilmiştir. İzinsiz ve gizlice asılan ve reklam amaçlı konulan pankart ilan v.s görüntü kirliliği oluşturulan ayaklı ve kukalı tabelalar tarafımızdan belirli periyotlarla alınarak görüntü kirliliklerinin giderilmesi sağlanmıştır. 10

11 İlçemize bağlı mahallerinde kurulan pazaryerlerinde nizam, intizam sağlanmış olası asayişsizlik bir durumda Emniyet Teşkilatı ile birlikte hareket edilmiştir.(hırsızlık-dilencilik) İlçemiz Semt pazarlarında yerleri işgaliye karşılığında kiralayan pazarcı esnafından Gelirler Müdürlüğünden alınan listeler dahilinde işgaliye bedellerinin alınması sağlanmıştır. Belediyemizce yapılan inşai çalışmalarda yolların trafik levhaları ile kapatılması, trafik kukası, emniyet şeridi ile çevrilmesi ve güvenli olması sağlanmıştır. Bölge o günkü iş durumuna göre en az bir sefer yaya veya araç ile dolaşılmış görülen eksiklikler (su patlakları,yol hasarları,çevre ve çöp atıkları v.b) ilgili birimlere iletilerek giderilmesi sağlanmıştır. Özellikle yaz sezonunda inşaat yasaklarına aldırmadan veya kaçak yapılan inşaatlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezaretinde müdahale edilerek bu tür faaliyetlerin önüne geçilmesi sağlanmıştır Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna göre Kaymakamlığımız tarafından kurulan Denetleme Ekibi içerisinde yer alınmış,ilçemize bağlı bulunan belde ve köylerimizde rutin veya aniden kontrol şeklinde sigara yasağı kontrollerin yapılması sağlanmıştır. Cadde,sokak,park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları ile ilgili yapılan işlem sayısı : 8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ BÜRO HİZMETLERİ: Fen işleri birimimize havaleli olarak toplam 1409 adet evrak gelmiş olup, 350 evrak yazılı, 900 evrakta ilgili kurum, ilgili birim ve kişilere iletilerek ve yönlendirilmek suretiyle cevaplandırılmıştır. Birimimizce yapılan ve yaptırılan işlerin çizim ve hesaplamaları, yapılan işlerle ilgili olarak hazırlanan şartnameler Fen İşleri Büromuzda yapılmıştır. Telefonla ve şifai olarak vatandaşlardan gelen şikayet ve istekler yerine getirilmiş, vatandaş aranarak bilgi verilmiştir. Vatandaştan gelen öneriler değerlendirilmiştir. Belediyemiz sorumluluğunda olmayan konular ile ilgili kurumlarla bağlantıya geçilerek sorunun çözümü için yardımcı olunmuştur. FAALİYETLERİMİZ 1-Bağarası Kocamemetler mevkiinde toplam m2 lik istinat duvarının yapılması. 2-Yenifoça Gecepazarı çalışmasında toplam 28,08 m2 lik merdiven yapımı. 3-Foça Doktorlar Sitesi girişi 460 m2 lik yol yapımı 4-Yenifoça Öksüz Sokak yeni park alanının yapımı ve düzenlenmesi. 5-Yenifoça hizmet binasının tadilatının yapılması işinde 241,91 m2 lik doğal taş kaplanması ile taç-söve çalışması 57,1 m2 lik 108 adet köşe yapımı ve 12 adet ayak başlık yapımı çalışması. 6- Yenifoça hizmet binasının 200 m2 lik çatı tadilatının yapılması. 7-Foça belediyesi çocuk evi 187,03 m2 lik beton parke ve 131,40 mt lik beton bordür döşenmesi çalışması. 8-Yenifoça Yalova Sokakta 81,80 m2 lik beton bordür ve 364,80 mt lik beton bordür döşeme çalışmasının yapılması. 9-Yenifoça Öksüz caddesinde 581,76 m2 lik beton parke ve 535,10 mt lik beton bordür döşenmesi çalışması. 10-Belediye meydanında palmiye ağacı etrafının 12 m2 olarak taş döşenmesi işinin yapılması m2 lik Kozbeyli Muhtarlığının çatı tamirinin yapılması işi. 12-Kaleiçi kazı alanı yolunun 83,38 m2 lik parke ve 175,6 mt lik bordür döşenerek yapılması. 13-Gerenköy semtinde park alanı düzenlemesi işinin yapılması. 14-Bağarası Kocamemetler mevkiinde 64,38 m2 lik istinat duvarının yapılması. 11

12 15-Yenifoça Gündüz Sitesi yolunun 25 m2 parke ve 69,90 mt bordür döşenmesi çalışması. 16-Bağarası mevkiinde 31,38 m2 parke, 129,95 metre bordür ve 110,65 metrelik kaldırım düzenlemesi çalışmasının yapılması. 17-Ilıpınar ve Gerenköy mevkiilerinde toplam 203 m2 lik parke taş döşemesi çalışması yapılması. 18-Ilıpınar Küme evler mevkiinde 77,55 m2 lik parke taş döşenmesi ve Ilıpınar Özel Eğitim okulunda 450 m2 lik parke ile 53,40 metrelik bordür döşenmesi işlerinin yapılması /1, 438, 440 ve 418 sokaklara 25 kamyon asfalt kırığı döküldü. 20-Zeytinköyde gübreleme banda bulamacı, insektisit ilaçlamaları, sürme ve sulama işleri yapılmıştır. 21-Hacı Veli Mahallesi Foça-İzmir Karayolu üzerinde bulunan 147, 149, 155, 157 ve 159 dolu dükkânların çatılarına şap beton atıldı. 22-Yenibağarası mevkii futbol sahasının zemin bakımı çalışması yapıldı. 23-İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen dozer ile döküm alanı düzeltilerek muhtelif yollar açıldı. 24-Devlet su işleri tarafında Bucak mevkiinde yapılacak olan Baraj için yer tespit çalışması yapılmıştır. 25-Kocamemetler deresi üzeri ve 439/1 sokakta 1*1 baks döşenmesi çalışması yapıldı. 26- Bağarası kültür evi yapımı tamamlanarak iç tefrişatı yapıldı sokağa 5 kamyon malzeme dökülerek yol çalışması yapıldı ve 424 sokaklarda toplam 665 m2 lik parke taş tamir çalışmaları yapıldı. 29-İzmir Büyükşehir Belediyesinden temin edilen dozerle Yenibağarası Kurutepe yoluna asfalt kırığı dökülerek düzeltme çalışması yapıldı. 30-Yenibağarası mezarlık yoluna asfalt kırığı dökülerek düzeltme çalışmaları yapıldı , 415 ve 414 sokaklara anons sistemi kuruldu sokakta 83 metre bordür döşendi. 33-Bağarası, Yenibağarası ve Kocamemetler mevkiilerinde ot ilacı atılması çalışması yapıldı. 34-Cumhuriyet parkının bakım ve tamir çalışmaları yapıldı. 35-Yenibağarası kazancılı mevkii Arpa Deresi geçidine 3 adet baks döşendi sokakta 2 adet baks döşendi. 37-Yenibağarası Pazar yeri zeminine beton atılarak düzeltme çalışması yapıldı. 38-Büyükşehir Belediyesi dere ekibince 439, 439/1 ve kocamemetler deresinde ot temizleme çalışmaları yapıldı ve 408/1 sokaklarda toplam 30 metre bordür tamir çalışması yapıldı. 40-Greyder Kazancılı mevkii, belediye zeytinlik ve Kumtepe tarım yolları düzeltme çalışmaları yapıldı. 41-Vatandaştan gelen şikâyetlere göre bit ve pire ayrıca da düzenli olarak gündüz ve gece olmak üzere ilaçlama çalışmaları yapıldı. 42-Cumhuriyetin 80. Yılı salonunun bakım ve onarımı yapıldı. Ağaç budama ve bakım çalışmaları yapıldı. 43-Muhtelif mevkiilerde bordür tamiri ve boya çalışmaları yapıldı. 44-Gerenköy mezarlığının içine 450 m2 lik parke yol yapıldı. 45-Gerenköy ıspanak havuzu su kuyusu açıldı. 46-Gerenköy futbol sahasının yürüyüş yoluna 1000 m2 lik parke taş örüldü. 47-Adnan Menderes Caddesi 567 sokak ve piknik alanında m2 asfalt atıldı. 48-Ilıpınarda muhtelif yollara m2 asfalt çalışması yapıldı. 49-Gerenköy e yönlendirme levhaları yapıldı. 50-Adnan Menderes Caddesine tatlı su çeşmesi yapıldı. 51-Yapılan Elektrik çalışması sonrası 2000 m2 parke taş tamiri yapıldı sokakta 450 metre uzunluğunda 400 lük yağmur suyu hattı döşendi. 12

13 sokaktaki yolun kaymaması için 175 metre uzunluğunda 1 metre yüksekliğinde perde beton atıldı. 54-Gerenköy Camii yanında yeni bir tuvalet yapımı tamamlandı. 55-Atatürk caddesinde yeni bir park alanı oluşturuldu. 56-Ilıpınar okuluna yeni bir park alanı yapıldı. 57-Muhtelif yerlerde asfalt tamirleri yapıldı. 58-Dere ve kanal temizlikleri yapıldı. 59-Gerenköy Ilıpınar mahallerinde yerel ürünler satış standları oluşturuldu. 60-Yeniköy mezarlığı yanındaki dereye köprü yapıldı. 61-Yaz aylarında düzenli olarak sinek ilaçlaması yapıldı sokakta 50 m2 lik kanalizasyon hattı döşendi sokakta 175 m2 taş örüldü. 64-Tüm hizmet araçlarının vizeleri tamamlandı sokakta demirden asma köprü yapıldı. 66-Futbol sahasının yedek kulübeleri yapıldı. 67-Adnan Menderes Caddesine ve okula çeşme yapıldı. 68-Muhtelif yerlerde parke taş tamirleri yapıldı. 69-Atatürk tepesine 12 metre bayrak direği yapıldı. 70-Fevzi çakmak Mahallesi Reha Midilli Sosyal tesisleri mevkii yeni gece pazarı alanı düzenlendi. Yaklaşık olarak 2000 m2 alan alt yapı elektrik tesisat ve aydınlatmaları tarafımızca yapılmış olup Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt yapılmıştır. 71-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi No:396 ile Fatih Mahallesi Oruç reis Caddesi No 185 önüne kadar devam eden çevre yolu asfaltına bağlanan imar yollarının kot yükseklikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sıcak asfalt ile kaplanması sağlandı. 72-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ve Fevzi çakmak Mahallesinde Mimoza Sokak, Ceren sokak, Sönmez sokak, Paşa sokak, Köşk sokak, Tunç sokak, Azim sokak, Karayel sokak, Efe sokak, dünya sokak, Lozan caddesi, ata caddesi ve Alanya caddesi olmak üzere m2 sıcak asfalt kaplanması sağlandı. 73-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Sadullah Sever Caddesi 9 metre eninde yol genişletme, 9 km uzunluğunda ve muhtelif yerlere yağmur suyu menfezleri konularak İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İzbeton Genel Müdürlüğü tarafından yeni yol yapılması sağlanmıştır. 74-Bölgemizde bulunan Cadde ve sokakların parke taş tamir bakım ve onarım çalışmaları Büyükşehir Belediyesince ve Belediyemiz tarafından düzenli olarak yapılmıştır. 75-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Yalova Sokak 400 m2 kilit parke taşı 100 mt bordür işçiliği yapılmıştır. 76-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Eskipetre mevkii plajının duvarları ve iskele üstü betonu yeniden atılmıştır. 77-Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi bölgesinde 5 adet yolcu durağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp (10x5=50 m2 zemine beton) Foça Belediyesi tarafından yapılmıştır. 78-Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde 4 adet yolcu durağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp (10x4=40 m2 zemine beton) Foça Belediyesi tarafından yapılmıştır. 79-Kurban Bayramı dolayısıyla Yenifoça Futbol Sahası yanında 10x10=100 m2 beton atılıp alan düzenlenmesi yapılıp kurban kesim yeri haline getirilmiştir. 80-Kozbeyli Köyü mevkii futbol sahasında Oryantik Şampiyonası ile ilgili gerekli bakım onarım ve genel temizlik çalışmaları tarafımızca yapılarak hazırlanmıştır. 81- İzmir Büyükşehir Belediyesinden temin edilen 5000 adet mevsimlik çiçek ile 90 adet çınar ağacının dikimi sağlandı 13

14 82-Haftanın Pazar kurulan günlerinde semt pazar yerlerinin temizliği düzenli olarak yapılmıştır. 83-Yenifoça merkezde bulunan 4 adet tatlı su çeşmesi hattı ve depo temizlikleri düzenli olarak yapılmıştır. 84-Yenifoça-Yenibağarası karayolunun genişletme ve asfaltlanma çalışmaları yapıldı yılı başında depoda genel temizlik ve düzenleme yapıldı. Eksik olan malzemelerimiz tespit edilip, bu malzemelerin temini için satın alma birimine iletildi. 86-Depomuzda bulunan malzeme ve ekipmanlar gerekli yerlerde kullanılmak üzere birimlerimize dağıtıldı. 87-Belediyemizde faal olup hala hazırda hizmet vermekte olan tüm araçlarımıza araç takip cihazı bağlandı. Böylelikle akaryakıt takip altına alınmış oldu. Ayrıca hangi aracımızın nerede olduğunu görme şansımız oldu. 88-Araçlarımızın zamanı gelen lastikleri değiştirildi. 89-Tüm araçlarımızın vizeleri yapıldı. 90-Yeni model araçlarımız servis ve bakımları yapıldı. Voleybol, Basketbol, Futbol, Briç kulübümüzün turnuvalara gidip gelmeleri ve birimlerimizce ihtiyaçları halinde araç teminleri gerçekleştirildi. 91-Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında konteynır tamirleri yapılmıştır. 92- Bağarası Cem Evi korkulukları yapılmıştır. 93-Araçlarımızın günlük bakım ve tamirleri yapılmıştır. 94-Demokrasi Meydanı na kitaplık yapıldı. 95-Atatürk Mahallesi nde bulunan basketbol sahasının sökülerek yerine tenis kortu yapımı gerçekleştirilmiştir. 96-Araç trafiği ile ilgili olarak ilçemizin muhtelif yerlerine hacıyatmazların montajının yapıldı. 97-Eskiyen şantiye giriş kapısı değiştirilerek yeni otomatik kapı yapıldı. 98- Foça Yelken İhtisas Klübü binası çatısı profil demirlerle desteklenerek yenilendi. 99-Belediyemize ait olan Sosyal Tesisteki ışıklı panonun tamiri ve sahilde bulunan iskelelerin tamir ve bakımları yapıldı. 100-Depomuzun çatı tamiri ve bakımı yapıldı. 101-İlçemizdeki park alanlarında bulunan oyun gruplarının ve çiçeklendirilmiş olan bölgelerin korunması için tel örgüyle çevrildi ve tamirleri yapıldı. 102-Atölyemizde gün içinde arıza yapan araçlarımıza müdahale yapılarak tamirleri yapılmıştır. 103-Bağarası çöp aracı (35 FA 3652), Foça süpürge aracı na (35 FA 0121) motorlarının rektefiye işlerinin yapılması, motorlu testere, pırpır ve çim biçme makinelerinin tamirler işleri yapılmıştır. 104-Gerenköy 35 MBS 70 plakalı araç ve Gerenköy kepçenin rektefiyesinin yapılması MDD 65 vidanjör aracımızın kaynak atölyesinde kazanı çıkartılarak üzerine damper konulması için kasacıya gönderildi UK 067 plakalı itfaiye aracı üzerinden ekipmanları sökülüp araca pinonatik sepet ekipmanı takıldı. 107-MAN Kamyona genel bakım yapıldı ve yenilendi. 108-İlçemiz Muhtelif yerlerine Büyükşehir Belediyesinden temin edilen 15 adet durak konularak monte çalışmaları yapılmıştır. ELEKTRİK DEPOSU 1-Depo düzenlemesi yapılarak malzeme tespiti yapıldı. 2-Yenifoça Rauf Denktaş Parkının aydınlatma çalışmaları yapıldı. 14

15 3-Belediye hizmet binasındaki klima sigortalarının tamirinin yapılması, Sanat sokağının aydınlatma çalışmalarının yapılması. 4-Bağarası garaj lambalarının hatlarının çekilmesi, balık hali lambalarının yapılması, Yenibağarası düğün salonu ve garajının aydınlatma çalışmaları, Bağarası Atatürk heykelinin aydınlatmasının yapılması. 5-Yenifoça daki parkların aydınlatmalarının tamir ve bakımın yapılması. 6-Gerenköy futbol sahası ve düğün meydanının aydınlatma çalışmaları yapıldı. 7-Foça itfaiyesi yanındaki kuyunun dalgıç pompası değiştirilip panosu yenilendi. 8-Uğur Mumcu parkındaki aydınlatma lambaları değiştirildi. 9-Kültür Merkezindeki reji odasında bulunan muhtelif kabloların düzenlenmesi, karanlık park alanındaki lambaların değiştirilmesi yapıldı. İlçemiz muhtarlıklarının projektörleri değiştirildi. 10-Yeniköydeki tuvaletlerin elektrik arızaları tespit edilerek faal hale getirildi. 11-Bağarası Cem Evi için düzenlenen törende kullanılmak üzere ses düzeni kuruldu. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 1-İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde cadde ve sokaklarda düzenli olarak ağaç budama işleri yapılmıştır. 2-İlçemiz genelinde, düzenli olarak genel çevre temizliği yapılmıştır. 3-Yaz sezonu gelmesi itibari ile plaj ve koylarında yaklaşık olarak 600 adet şemsiye tamir bakım ve onarımları yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 4-Foça, Yenifoça merkez ve Gencelli sahili kıyı şeritlerinde haziran ve temmuz aylarında olmak üzere 2 defa temizlik kampanyası düzenlenmiştir. 5-Büyükşehir Belediyesinden sağlanan 350 adet 800 Lt.Lik çöp konteynırları gerekli olan yerlere dağıtılmıştır. 6- Çöp konteynırları giydirilerek temiz görünüm sağlanmıştır. 7-İlçemizde çöp toplama temizlik işlerine kış aylarında 6 araç ve 18 personel, yaz aylarında 11 araç ve 33 personel ile düzenli olarak devam edilmiştir. 8-Çöp konteynırlarının düzenli olarak temizliği yapılmış,konteynır ve logarlarda ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. 9-Bahar aylarında bahçelerden çıkarılan çevre çöpleri, moloz ve inşaat artıkları çevre temizlik traktörü ile alınmıştır. Düzenli olarak bölgemiz cadde ve sokaklarında çevre aracı ve süpürge aracı ile genel temizlik devam etmiştir. 10- Süpürge aracı ile sokak ve caddeler düzenli olarak süpürülerek temizlenmiştir. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner İşleri Müdürlüğü tüm canlıların yaşam haklarını gözeterek, çevre ve halk sağlığının korunması yönünde çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, sahipsiz hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi, özellikle sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonunun kontrol altına alınması, aşı ve paraziter tedavilerinin yapılarak zoonoz hastalıklarının önlenmesi ve hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin değerlendirilmesine çalışılmaktadır sayılı Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda hafta içi, daha önceden randevu verilerek yapılan kısırlaştırma operasyonları, genel tedavi yöntemleri ( Kırık operasyonları, bandaj, alçı, taşıt çarpmış sahipsiz hayvanların tedavisi, belli başlı hastalıkların tedavisi vs.) ve insan sağlığı açısından son derece önemli olan iç ve dış parazit uygulamaları, kuduz aşısı yapılmaktadır. 15

16 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun verdiği yetkiyle, kısırlaştırma operasyonlarında 172 adet köpek, 389 adet kedi ameliyat edilmiştir. Yine aynı şekilde, 352 adet sahipsiz hayvanın tedavisi yapılmış olmakla beraber, 1404 adet iç-dış parazit, 543 adet sokak hayvanı kuduz aşısı yapılmış olup, 1000 civarında vatandaşımızın telefonla arayarak sokak hayvanlarının diğer şikayetleriyle ilgilenilmiştir Yılı içerisinde 3.015,56 TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı, ,00 TL Hizmet Alımı ve ,03 TL Yem Alımı gideri yapılmıştır. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tanzim Edilen Belgeler: Yapı Kullanma İzni : 493 Yapı Ruhsatı : 368 İmar Durum Belgesi : 158 İşlem Yapılan Evrak Kayıt sayısı : 6262 İfraz ve Tevhidler: İmar Kanunu nun 16. maddesi gereği 15 adet ifraz, tevhid ve yola terk işlemi onaylandı. Parselasyon Plan Onayı: İmar Kanunu nun 18. maddesi gereği toplam 2 adet parselasyon onaylandı. Kaçak Yapılara 32. ve 42. madde uygulaması: İmar Kanunu nun 32. maddesi gereği 9 adet yıkım kararı alındı. İmar Kanunu nun 42. maddesi gereği 7 adet Encümen kararı gereği ile 59402,20 TL para cezası kararı alındı. ÇOCUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM HİZMETLERİ Çocuk Evi birimimizde 4, 5, 6 yaş olmak üzere 3 ayrı yaş grubunda eğitim hizmeti verilmektedir. Çocuk Evimizde Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün Eğitim Programının yanı sıra Amerika da uygulanan aktif eğitim amaçlı High/Scope yaklaşımı programı da uygulanmaktadır. Ayrıca Çoklu Zekâ Kuramı, Proje Yaklaşımı, Scamper gibi farklı eğitim yaklaşımları da uygulanmaktadır eğitim yılında yaş Dans/Bale eğitimi devam etmektedir. Aile katılımı; eğitim yılı sürecinde her hafta, eğitim planına alınan konu ile ilgili, aileler çocukları ile birlikte araştırma yaparak bilgi toplamış, maket, kostüm, deney, gezi etkinliklerini yaparak okul-aile-çocuk üçgenini kapsayacak şekilde projeler sürdürülmüştür. Periyodik olarak bu çalışmaları bilimsel süreç becerilerini kullanarak nasıl yapabilecekleri konusunda aileler bilgilendirilmiştir. Ocak ayında; Birinci dönemin sona ermesiyle öğrencilerin bireysel gelişimlerini gösteren gelişim raporları çoklu zeka kuramına göre düzenlenerek ailelere gönderilmiştir. Ayrıca gün içinde Çocuk Evinde Drama, Fen, Oyun, Müzik, Kavram, Bale, etkinliklerinde çekilmiş fotoğraflardan oluşan CD, her çocuk için ayrı olarak hazırlanmış, ailelere verilmiştir. Şubat ayından itibaren bir çok konuda öğrencilerle Scamper (yaratıcı düşünme soruları ) çalışmaları yapılmıştır. Mart ayında Belediyemiz Sosyal Tesislerin de açılan Çanakkale savaşları gezici müzesine öğrencilerle birlikte gezi düzenlenmiştir. Bu geziye öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanarak katılmaları desteklenmiştir. Bu uygulama daha sonraki bir bilimsel araştırmanın ön çalışması olarak yapılmıştır. 16

17 Nisan 2014 de iconte uluslararası katılımlı eğitimde yeni yönelimler kongresinde SARA KEFİ tarafından Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması konulu bildiri sunulmuştur. Bu bildiride sunulan ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmasının ön denemesi, Çocuk Evimiz öğretmenleri üzerinde yapılmış, daha sonra Türkiye nin beş farklı bölgesinde görev yapan 471 okulöncesi öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bildiride ayrıca Çocuk Evimizdeki Öğretmenlerin temel bilimsel süreç becerisini sınıf ortamında kullanmalarına yönelik uygulama örnekleri de sunulmuştur. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında Çocuk Evi bahçemizde Belediye Başkanımızın, Meclis Üyelerinin ve velilerin, katılımı ile öğrencilerimizin yaptığı ATATÜRK fotoğrafları sergisi açılmıştır. Mayıs ayında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Belediyemizin birlikte organize ettiği Okulöncesi Eğitim Şenliklerine veliler ve öğrencilerimiz ile birlikte katılın arak farklı etkinlikler yapılmıştır. Ayrıca Menemen Anadolu Meslek Ve Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulumuz da ki eğitim çalışmalarını gözlemlemek amacıyla incelemeler de bulunmuşlardır. Haziran 2014 de Çocuk Evi Öğrencilerinin diploma ve yılsonu programları Geçmişten Günümüze Oyuncak ve ATATÜRK temasıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı gece Çocuk Evi Öğrencilerinin bir eğitim yılı boyunca yaptığı 600 resimden oluşan sergi, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açılmıştır. Temmuz/Ağustos 2014 de Yeni Öğretim yılı öğrenci kayıtları yapılmıştır. Eylül 2014 de eğitim yılı açılışı velilerin katılımıyla sınıf içinde gerçekleştirilmiştir. Veliler çocuklarıyla birlikte sınıf ortamında sanat etkinliklerine katılmışlardır. Ekim ayında dünya çocuk hakları haftası ile ilgili Çocuk Evimizde farklı etkinlikler yapılmıştır. Kasım ayında; Uluslararası Katılımlı wceis kongresinde Çocuk Evi Müdürü SARA KEFİ, Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Oyun Yoluyla İnceleme Gezilerinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi konulu bildiri sunulmuştur. Kongrede Çocuk Evimizdeki öğretmenlerin öğrencileri ile bu konuda yaptığı çalışma örnekleri sunulmuştur eğitim yılında Çocuk Evimizin eğitim faaliyetleri içinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Kullanımı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu konuda Çocuk Evimizde yapılan çalışmalar Ülkemiz için örnek model niteliği taşımaktadır eğitim-öğretim yılında çocuk evindeki öğrenciler ile araştırılacak konu listesi Yeryüzü-Gökyüzü Matematik Çiçeğin oluşum evresi Ülkeler ve kültürleri Tohum-gövde-kök Gazete 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İcatlar Renklerin dünyası Ses ve ışık Aile ağacım Hayallerim 29 Ekim Cumhuriyet bayramı 17

18 Müzik ve ritim Merhaba arkadaşlarım Kardan adam yapalım Doğa olayları Geçmişten bugüne değişen olaylar Değerlerim var benim Kış geldi hoş geldi Değişen oyuncaklar Yıllık planda her iki haftada bir ele alınan konular, öğrencilerle birlikte araştırılarak, deneyerek, gezilere gidilerek, sınıfa kaynak kişi çağrılarak araştırılmaktadır. Her konu sonunda drama programları düzenlenerek öğrenciler birbirlerine sunum yapmaktadırlar. Sunuşlar, CD ye alınarak isteyen ailelere verilmektedir. 4 6 yaş çocuklarının gelişim düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plana alınan kazanım göstergelere ulaşmak için günlük plan düzenlenmekte, öğretmenler tarafından her gün yazılmakta ve uygulanmaktadır. ÖĞRENCİ SAYISI: Öğrenci sayısı aylara göre değişmekte olup (çocukların hastalık, ameliyat, babanın göreve gitmesi, annenin doğum yapması vb. durumlarda çocuğun bir ya da iki ay ara vermesi gibi), 2014 eğitim yılında ortalama sayı 55 dir. BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI: Nisan ayında bahçemizdeki çocuk oyun alanı yenilenmiştir. Ağustos ve eylül aylarında ise bahçemizin yürüme yolları yeniden taş kaplanmış, toprak kısımlar ise çim alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Binanın beş yaş sınıfının dış tarafı ise açık sınıf olarak düzenlemiştir. Üç sınıftaki öğrenme merkezlerindeki mobilyalar Montessori Yaklaşımına göre yeniden yapılmış ve düzenlenmiştir. HUKUK SERVİSİ 2014 yılında takip edilmiş olan (ve 2013 yılı ile önceki yıllarda açılmış, devam Eden/ sonuçlanmış) dava dosyalarımıza ilişkin bilgiler aşağıda çıkarılmıştır ve ÖNCEKİ YILLARDA AÇILMIŞ VE HALEN DERDEST OLAN DAVALAR: ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/774 E. DAVACI.: NURETTİN ERENGİN KERİM ERENGİN KONU.: HUKUKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT Davacı tarafından; imar planında yeşil alan olarak ayrılan ancak kamulaştırılmayan taşınmazına hukuken el atıldığından bahisle TL tazminat istemli dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1503 E. DAVACI.:SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1781 E. DAVACI.: FİKRİ NÜVİT BELEVİ 18

19 KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından taşınmazına işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini fonksiyon değişikliği yapılması şartına bağlayan işlemin iptali istemi ile dava açılmış olup yargılama devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1866 E. DAVACI.: FİKRİYE AYÖZ İLHAN AYÖZ KONU.: İPTAL DAVASI Davacılar tarafından; 39 numaralı parselasyon planının iptal edilmesi nedeniyle Foça Belediye Başkanlığı tarafından verilen yapı durdurma işleminin iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2014/1991 E. DAVACI.: SALİH FEVZİ YAVUZ KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2013/1708 E. DAVACI.: BENAL FERHANOĞLU KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından; müşterek mülkiyet sahibi oldukları İsmetpaşa Mh. Mersinaki Cd.119 nolu taşınmazın diğer paydaşına verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı na kendisinin rızası olmadığından bahisle iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2014/1349 E. DAVACI.: YILMAZ ÜSTEBAY KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının tarih 3797 sayılı kararının iptali ve bu kararın uygulanmasına yönelik Foça Belediye Başkanlığının işleminin iptali istemi ile açılan dava devam etmektedir. ***2. İDARE MAHKEMESİ 2014/1590 E. DAVACI.: AYŞEGÜL ALEV KONU.: İPTAL DAVASI yılında yapılmış olan imar uygulamasının iptali istemi ile açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2014/1814 E. DAVACI.: MESUT ÖZCAN KONU.: İPTAL DAVASI tarihli oturma ruhsatı verilmesine dair talebin zımnen reddedildiğinden bahisle ret işleminin iptali istemi ile açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir. ***3. İDARE MAHKEMESİ 2014/1865 E. DAVACI.: NÜKET BOZMAZ 19

20 KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile yürütmesinin durdurulması talebi ile açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir. ***4. İDARE MAHKEMESİ 2014/1920E. DAVACI.: MESUT ÖZCAN KONU.: İPTAL DAVASI Davacının yapı kullanma belgesi talebine verilen zımni ret kararının iptali istemi ile dava açılmıştır. Davacının yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Dava devam etmektedir. ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1276 E. DAVACI.: KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından, işgal harcına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali için açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir. ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1277 E. DAVACI.: KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından, işgal harcına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali için açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir. ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1825 E. DAVACI.: İMREN KARAGÖL KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından, pazar yeri işgal harcına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali için açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir ***2. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1893 E. DAVACI.: REYHAN ERTUĞRUL MUSTAFA ERTUĞRUL NİBAL EREN KONU.: İPTAL DAVASI Davacılar tarafından emlak vergilerinin terkini istemi ile açmış olduğu davanın yargılaması devam etmektedir ***4. VERGİ MAHKEMESİ 2014/1321 E. DAVACI.: SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş. KONU.: İPTAL DAVASI Davacı tarafından emlak vergilerine 1/10 oranında kısıtlılık hükümlerinin uygulanması gerektiğinden bahisle dava açılmıştır. Davanın yargılaması devam etmektedir. ***KARŞIYAKA 1.İŞ MAHKEMESİ 2011/466 E. DAVACI...: NASIF ÇALTI DAVALI....: FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONU...: İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 20

FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri; Sinop ve Sinop ta yaşayan her bireyin güzel olan herşeye layık olduğu düşencesiyle işbaşındayız. Bu düşüncenin verdiği

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Arkadaşlarım; Bodrum Belediye Başkanı olarak; Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile Dünyanın en önemli turistlik merkezlerinden biri

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

T.C SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI GENEL FAALİYET RAPORU

T.C SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI GENEL FAALİYET RAPORU T.C SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI GENEL FAALİYET RAPORU SUNUM Tam bir yıl oldu! İr yıda çok yol katettik. Elbette, eksik bıraktıklarımız da oldu ama büyük bir aşkla adil, şeffaf ve eşit hizmet anlayışıyla

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 EREĞLİ BELEDİYESİ... 3 Meclis Üyelerimiz... 3 Başkanlık Divanı... 5 Belediye Encümeni... 6 Komisyonlarımız... 7 Kurumsal Şema... 8 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 3 T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 4 5 BAŞKAN IN SUNUŞU

Detaylı

TORBALI BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

TORBALI BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU TORBALI BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri; Hep birlikte seçilerek göreve geldiğimiz 29.Mart.2009 seçimlerinden buyana, dört yıldır büyük bir uyum ve ahenk içinde

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 A n a m u r B e l e d i y e B a ş k a n l ı ğ ı Anamur Belediye Başkanlığı-Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Cad. No:5 Telefon : 0324.8141115 & Faks : 0324.8142020 Anamur/MERSİN

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

B A L Ç O V A B E L E D İ Y E S İ 2 0 1 1 F A A L İ Y E T R A P O R U

B A L Ç O V A B E L E D İ Y E S İ 2 0 1 1 F A A L İ Y E T R A P O R U 1 İÇİNDEKİLER I. GENELBİLGİLER... A.Misyon Vizyon... 2 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... C.1. Fiziki Kaynaklar... 4 C.2. Örgüt Yapısı... 10 C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Sayfa2 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1. Cumhurbaşkanı Sayfa3 Sayfa4 Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru,

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 8 A. Misyon ve Vizyon 8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar..9 C. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1. Fiziksel Yapı..13 2. Örgütsel Yapı 13 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.15

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı