EĞİTİM PROJESİ ÖZEL İTALYAN LİSESİ I.M.I. ISTANBUL. Yeryüzündeki her ülkenin kapıları bilge insana açıktır; çünkü erdemli insanın vatanı tüm evrendir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM PROJESİ ÖZEL İTALYAN LİSESİ I.M.I. ISTANBUL. Yeryüzündeki her ülkenin kapıları bilge insana açıktır; çünkü erdemli insanın vatanı tüm evrendir."

Transkript

1 EĞİTİM PROJESİ ÖZEL İTALYAN LİSESİ I.M.I. ISTANBUL Yeryüzündeki her ülkenin kapıları bilge insana açıktır; çünkü erdemli insanın vatanı tüm evrendir. Abderalı Demokritos, Trakya M.Ö. V- IV y.y. 1

2 Özel İtalyan Lisesi IMI - İstanbul 2

3 DİZİN Eğitim Projesi Kurum ve bağlamı I.M.I. Özel İtalyan Lisesi nin Misyonu Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İtalyan Lisesi Genel Eğitim Yönetmeliği nde Okulun Amacı Öğrenciler. Neredeyiz 6 2. Özel İtalyan Lisesi I.M.I. nin tarihçesi Geçmiş ve Şimdiki Zaman Özel İtalyan Lisesi I.M.I. nin Amaçları. Hedeflerimiz Sunulan müfredat Müfredat ve Programlar Hazırlık Sınıfı Lisedeki Gruplar İngilizce Müfredat /2013 Çalışma takvimi Rehberlik Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık Hazırlık Sınıflarına Rehberlik Hizmeti İtalya daki Üniversiteler için Rehberlik Rehberlik Servisinin Organizasyonu ve Psikolojik Danışmanlık Projeler /2013 Eğitim Öğretim Yılının Müfredat Projeleri /2013 Eğitim Öğretim Yılında Müfredatla Eş Zamanlı Yürütülen Projeler Eğitim Danışmanlığı Kültürel Değişim ve Eğitim Amaçlı Seyahatler Eğitim Öğretim Yılında Kültürel Değişim ve Eğitim Amaçlı Seyahatler Kulüpler de Kulüpler te Yeni Kulüpler Okul hayatı ve ailelere sunulan hizmetler Ailelere Yönelik Bildirimler ve Hizmetler Okul Aile Birliği Giriş ve Çıkış Saatleri

4 10.4.Geç Kalmalar, Çıkışlar ve Devamsızlıklar Öğrenilenlerin Değerlendirilmesi İtalyan Yönetmeliği Başarının Değerlendirilmesi Davranışın Değerlendirilmesi Sınavlar Ders Kurtarma Aktiviteleri Bir Üst Sınıfa Geçiş İtalyan Devlet Sınavı Eğitim Bursları Eğitim Burslarına Hak Kazanma 37 4

5 EĞİTİM PROJESİ Eğitim Projesi Özel İtalyan Lisesi I.M.I. nin kültürel kimliği ve planlamasıyla ilgili temel kurucu bir belgedir. Çok yıllık ve sürekli bir program dahilinde, Türk makamlarıyla görüşülerek ve okulun tüm birimleriyle paylaşılarak ortaya çıkan bu Eğitim projesi eğitim öğretim yılında uygulanır. 1. KURUM VE BAĞLAMI İstanbul da İtalyan kültürü ve bir İtalyan okulu talebi tarihi bağlara gönderme yap- makla beraber ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daimi bir özelliği olan ve son on yıllarda önemli bir artış gösteren kültürel ve ekonomik ilişkilerin canlılığına işaret et- mektedir. Ailelerin daha aktif katılımlarını sağlamak adına okulun kendi si- stemini, müfredata ait ve müfredat dışı faaliyetlerini bil- dirdiği araçtır. Dünyaya dinamik ve Avrupalı gözlerle bakan, aynı za- manda hem Türk hem de İtalyan olma özelliğine sahip zengin bir eğitim alan öğrencileri girişte, ana kapının üstünde bulunan Özel İtalyan Lisesi yazısı karşılar. 1.2 ÖZEL İTALYAN LİSESİ İ.M.İ. NİN MİSYONU Dil, kültür ve bilim bir arada bu eğitim kurumunun devamlılığını sağlar. IMI Lisesi Türkiye de bir İtalyan devlet okuludur. Okul, genç öğrencinin kişiliğini oluşturmasına önayak olup, kendisinin Avrupalı bir Dünya Vatandaşı olma bo- yutuna önem verir. Lise, uluslararası kültürel değerlerle birlikte İtalyan okul sistemine has hümanistik ve bilimsel kültür değerlerini kapsamanın yanında anadilleri İtalyanca, Türkçe ve İngi- lizce olan öğretmenlerin farklı dillerde verdikleri dersler sayesinde geçerli ve geniş bakış açılı bir eğitim sunar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN İTALYAN LİSESİ GENEL YÖNETMELİĞİNE GÖRE OKULUN AMACI MADDE 4- Özel İtalyan Lisesi Kurucu Temsilcisi : İtalyan Devletinin temsilcisi ta- rafından seçilen kişidir. MADDE 5 (1) Okulun amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencileri, Atatürk inkılâp ve il- kelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve gelişti- 5

6 ren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hak- larına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluk- larını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek ve ilgi, yetenek ve başarılarına göre hayata, iş alanlarına, üst öğretime ve mesleğe hazırlamaktır. 1.4 ÖĞRENCİLER İtalyan Lisesi (IMI) 400 öğrenci misafir etmektedir. Liseye İtalyan orta okul diplo- masına sahip İtalyan öğrencilerle ilköğretimini tamamlamış Türk ve başka ülke vatan- daşı öğrenciler devam edebilir. Her yıl, sekizinci sınıfı bitiren yaklaşık öğrenciden i özel okullara yazılmakta, ve bunların yaklaşık 80 i, SBS sınavında Okul Kayıt Kabul Komisyonu'nun belirlediği taban puanla alarak İtalyan Lisesi (IMI) ne girmeye hak kazanmaktadır. NEREDEYİZ İtalyan Lisesi şehrin kalbinde eski Pera, bugünkü Beyoğlu semtinde, Tom Tom Kaptan Sokak ta neoklasik tarzda yapılmış zarif bir binada, İtalya Genel Konsolosluğu nun yanında yer alır. Öğrenciler genellikle, İstanbul un Avrupa ve Asya yakalarının farklı bölgelerinde bulu- nan, okula bir hayli uzak semtlerden gelmektedirler. Bu nedenle okulla ev arasında iş- leyen bir minibüs servisi garanti edilmekte, giriş ve çıkış saatleri de çevreden kaynak- lanan karmaşık durumlara uygun olarak ayarlanmaktadır. 2. İTALYAN LİSESİ I.M.I. NİN TARİHÇESİ GEÇMİŞ VE ŞİMDİKİ ZAMAN Osmanlı İmparatorluğu zamanında Cenevizliler, Venedikliler ve Sicilyalılar, Padişah- lardan Haliç ve Galata kıyılarında ticaretlerini gerçekleştirme izni almışlardı. O bölge- lere yerleşmiş İtalyan cemaatinin en çok kullandığı şive Ceneviz inkiydi. Zengin ailele- rin çocuklarının eğitimi özel hocalar ya da yabancı okullar; fakir ailelerinki ise Katolik din adamları tarafından veriliyordu de, İtalyan Kordiplomatiğin ilgisi sayesinde, İstanbul da İtalyan cemaati için bir akşam okulu açıldı. Onu bir anaokulu ve ilkokul takip etti. İstanbul da ondokuzuncu yüzyılın sonunda aktif olan bir başka kurum ise, Società Operaia di Mutuo Soccorso per l Assistenza ai vecchi e agli ammalati (Yaşlılara ve hastalara bakım amaçlı işçi yardımlaşma kuruluşu) idi. Bu kurum, İtalyan hükümetiy- le kurduğu bağlantı sayesinde 1885 te eski zamanların Grand Rue de Pera, şimdinin İstiklal Caddesi yle kesişen Rue de Pologne veya zamanımızdaki adıyla Nuri Ziya Sokak ta öğretim faaliyetlerine başlayan Regia Scuola Elementare e Media nın (Kra- liyet ilk ve orta okulunun) açılmasına ön ayak olmuştur. 6

7 Bu Regia scuola elementare e media, resmi olarak 1888 de göçmenler ve öğretimle ilgili kanunlar çerçevesinde birinci Crispi hükûmeti zamanında tanınıp, Türk ve İtalyan vatandaşlarına açılmıştır. Bu nedenle 1888; İstanbul daki ilk İtalyan devlet okulunun kuruluş tarihi kabul edil- mektedir. Regia Scuola ya daha sonra ise, 1895 te Beyoğlu Hayriye Sokak ta açılmış Istituto Commerciale Italiano (İtalyan Ticaret Ensititüsü) ilave olmuştur. Üç yıl süren ve Tek- nik Okul diploması veren bu enstitü, 1900 de daha yüksek seviyeli dört yıllık bir kursla tamamlanmıştır. Bu kursun bitiminde alınan diploma İtalyan Kraliyeti nin Istituti Commerciali Superiori (Yüksek Ticari Enstitüsü) ve Napoli deki Doğu Bilimleri Enstitü- sü ne girme hakkı veriyordu yılında Kraliyet İlk ve ortaokulunun dört sınıfına, Türk ve İtalyan öğrencilerin git- tiği dört yıllık bir lise eklenmiştir. İtalyan okulunun faaliyeti 1911 İtalyan- Türk savaşı sırasında kesilmiş, dö- neminde tekrar açılmış ve 30 Nisan 1915 te Birinci Dünya Savaşı nedeniyle yeniden askıya alınmıştır. Savaş bittikten sonra, Ekim 1919 da, İtalyan Ortaokul ve Lisesi bugünkü adresleri olan Tom Tom Kaptan Sokak a taşınmışlardır de bugünkü binada ortaokul, İtalyan Lisesi, Meslek edinme kursu, Ticari Enstitü ve İtalyan olmayan ilkokullardan gelen öğrencilere yönelik bir hazırlık sınıfı bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti nin ilanından (29 Ekim 1923) ve Lozan Antlaşması ndan (Ağustos 1924) sonra 30 Ekim 1914 tarihinden öncesinden beri faaliyet gösteren yabancı okullar tanınmış ve Türk kurum- larıyla tam eşitliğe kavuşmuştur. Böylece lise, Özel İtalyan Lisesi ismiyle Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak tanınmıştır da Meslek Edinme kursu kapatılmış, son- raki dört senede de, kademeli olarak Teknik- Ticari Enstitü de kaldırılmıştır. Zorunlu eğitim ile ilgili Türk kanununun yürürlüğe girmesiyle (4306/97 Sayılı Kanun) öğretim yılında İtalyanca öğretimini amaçlayan lise öncesi hazırlık sınıfı devreye sokularak, belirtilen kanun uyarınca halihazırda Türk ya da çift vatandaşlığa sahip olan öğrencilerin gidemediği ve sadece İtalyan ve/veya yabancı öğrencilerin de- vam edebildiği orta okulun öğrenci sayısını azaltma yoluna gidilmiştir. Bugün devlet fen lisesinin ve orta okulun, okul yöneticisinin şahsında ortak bir idare altına alınmasıyla, okulun bütününü kapsayan eski IMI Istituti Medi Italiani adı, tekrar anlam kazanmıştır. dört yıl süren lise, fen ve türkçe- matematik olmak üzere iki tedrisat grubuna ayrılıyor. Öncesinde İtalyanca öğretimini amaçlayan bir yıllık hazırlık sınıfı bulunuyor. Türkçe- matematik grubu, Türkiye deki üniversitelere giriş sistemine yapılan değişik- likten sonra, 1998 de Türk öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla devreye sokulmuştur. 7

8 I.M.I. ye devam eden binlerce öğrenci, eğitimlerinde yüksek seviyelere erişmiş, za- man içerisinde üniversite ve meslek hayatlarında gurur duyulacak başarılar elde et- mişlerdir. Tam da 120. yıldönümü kutlamaları vesilesiyle İtalyan Lisesi, öğretim ihtiyaçlarını da- ha iyi karşılamak amacıyla, kendisini daha işlevsel ve etkin hale getiren büyük çaplı bir restorasyondan geçirmiştir. Her sınıf, dersleri interaktif hale getirmek için multimed- yal özelliklerle donatılmış, yeni bir bilgisayar laboratuarı açılmıştır. 3. LİSE NİN AMAÇLARI. HEDEFLERİMİZ KALİTELİ BİR OKUL Eğitim sistemimiz, İtalyan pedagoji geleneğine bağlı kalarak, dili merkeze alan, kişisel değerlendirme ve eleştiri için bilgiden yararlanan, insan varlığının temel sorularına ce- vap arayan, Atatürk ün öğretisine göre ortak büyük bir projeyle özdeşleşen, Türk kül- türünün özellikleri olarak etkin ve güvenilir bir yapı içerir. En iyi uygulamaya sahip çıkan ve paylaşan birey, Başkalarının kendisinden ne beklediğini bilen birey, Başkalarından ne talep edeceğini bilen birey, En iyiye ulaşmak için her bireyin katkı sağladığı bir ortam YENİLİKÇİ BİR OKUL Teknolojinin getirdiği rekabeti göze alma, Okulun ötesini kurgulama, Öğrenme için yenilikçi yapılar, Denemektenen korkmama, Her hareket ya da bilgiyi bir ağın noktası haline getirme, Faaliyetlerimizi paylaştığımız kendi topluluğumuzu yaratma EĞİTİCİ BİR OKUL Pasif öğrenme şeklinden uzak durma, Müfredat ve metodların yardımı ile karmaşık durumlarla baş etme, Elde edilen bilgileri çevre ve deneyimle ilişkilendirme, Varoluşun büyük sorularını ele alma, Çağımızın kilit konularını ele alma, Bilinci açma, kendine güveni pekiştirme, öğretimi daha etkili hale getirmek için değer- lendirme yapma 8

9 ÇEKİCİ BİR OKUL IMI: İtalyan, Türk ve İngiliz dilleri için referans noktası, IMI: İtalya ve Avrupa daki üniversiteler için referans noktası, IMI: İtalya ve Avrupa da çalışmak için referans noktası MİSAFİRPERVER BİR OKUL Çift kültürlü zihinler geliştirmek, Öğrencilere hizmetleri iyileştirmek, Okulu ailelere açmak, Şeffaflığı esas alan bir iletişim kurmak, Başka öğretim kurumlarıyla buluşmak için etkinlikler düzenlemek 4. SUNULAN MÜFREDAT IMI İtalyan Lisesi nin müfredat programı, Türk öğrencilere, liseye devam etmeleri için gerekli olan dil, bilişsel ve ilişki kurma becerilerini kazandıran hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, beş yıllık bir süreci kapsar MÜFREDAT VE PROGRAMLAR HAZIRLIK SINIFI Hazırlık sınıfının asli amacı ana dili Türkçe olan öğrencilere yoğun ve ileri seviyeye ka- dar bölümlere ayrılmış bir İtalyanca dersi sunarak liseye başarıyla adım atmalarını sağlamaktır. Hazırlık sınıfı dil dersleri, İtalyanca öğretmenlerinin sürekli koordinasyonu ve seçilmiş ders kitapları, materyalleri ve testleri sayesinde lisenin birinci sınıflarında da devam etmektedir. Bu şekilde, iki öğretmenin farklı profesyonel yaklaşımları, aksanları, benzer ama aynı olmayan metotları sunularak, öğrencilere yönelik sunum çeşitliliği sağlanmakta, bu- nun yanı sıra da motivasyonlarının canlı tutulması amaçlanmaktadır. İki öğretmenin sınıflarda sırayla yer almaları program oluşturma, öğretim ve değer- lendirme safhalarının her birinde sürekli bir koordinasyonu mümkün kılmaktadır. Sanat Eğitimi, Matematik ve Fen dersleri, derslerin özel kapsamlarının dil bilgisini pe- kiştirip zenginleştirmek amacı ile anadili İtalyanca olan öğretmenler tarafından İtal- yanca olarak gerçekleştirilmektedir öğretim yılında okulda dört Hazırlık sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfı ders dağılım çizelgesi DERSLER Haftalık saat İtalyanca 20 Türkçe 4 İngilizce 3 Beden Eğitimi 2 Matematik 2 Fen 3 Müzik 2 9

10 Sanat Eğitimi Rehberlik Toplam HAZIRLIK SINIFINDA İTALYANCA Liseye giden süreç Türk öğrencilerin Hazırlık sınıfında İtalyancanın kullanımı için ge- rekli temel unsur ve araçları edinmelerini öngörüyor. Bu nedenle bu derste İtalyan dil öğretimine haftada tam 20 saat ayrılmıştır. Hepsi İtalyan olan öğretmenler, Dışişleri Bakanlığı tarafından seçilmişlerdir ve İtalyan devlet okullarından gelmektedirler. Il Hazırlık sınıflarında öğrenilen İtalyanca bir yabancı dil profiline sahiptir, dolayısıyla hedeflenen beceriler yabancı dillerin öğretilmesi hususunda hazırlanmış Avrupa kri- terleri çerçevesi dahilinde yapılmaktadır. Seviyeler yazılı ve sözlü anlama ve ifade ol- mak üzere bu dört beceriye istinaden belirlenmektedir. Öğretim yılının sonunda öğ- renciler genellikle A2 ya da B1 bilgi seviyesine ulaşmaktadırlar. Öğrenciler başlangıç seviyesinden başlarlar ve ilk devre boyunca A1 seviyesinde kalırlar; ikinci devre es- nasında en iyi öğrenciler hemen B1 seviyesine ulaşmaktadırlar. Bazı öğrenciler sene sonunda eksiksiz bir B2 seviyesine ulaşırlar. HAZIRLIK SINIFINDA GÖRÜLEN DİĞER DERSLER Hazırlık sınıflarında Türk öğrenciler lisede İtalyanca olarak okuyacakları derslerin dili- ne hazırlanırlar: Matematik (3 saat), Fen (3 saat), Beden eğitimi (2 saat), Sanat eğitimi (2 saat). Amaç öğrencilerin her konunun kendi özel dilini öğrenip eğitimlerini İtalyan fen lisesine girişte önkoşulu oluşturan bilgilerin üstüne inşa etmektir. Ayrıca öğrenciler İngilizce (3 saat) Türkçe (4 saat) ve Rehberlik (1 saat) dersleri de gö- rürler LİSEDEKİ GRUPLAR Lisenin eğitim projesi üç müfredatta şekillenmektedir: 1. İtalyan Devlet Sınavı nı geçerek Fen Lisesi diploması almak isteyen İtalyan ve başka ülke öğrencilerine yönelik İtalyan Fen Lisesi müfredatı. Türk vatandaşı olan öğrenciler, lise birinci sınıfın sonunda devam etmek istedikleri müfredata uygun grubu seçerler. Okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hocaları öğ- rencilerin müfredat seçiminde yardımcı olurlar. 2. Fen Lisesi nin Türkiye ve başka ülke vatandaşlarına yönelik İtalyanca- Türkçe karma müfredatı: Öğrenciler İtalyanca ve Tükçe olarak gerçekleştirilen derslere de- vam eder, bu eğitimin sonunda Türk üniversitelerine giriş sınavına (LYS ve LGS) 10

11 katılma hakkı veren Türk diplomasını alırlar. Bu eğitim, ayrıca öğrenci ve ailesi istediği takdirdn n n n n n n 3. e, öğrenciye İtalyan Devlet Sınavı na katılma hakkı verir. Bu konuda, Milli Eği- tim Bakanlığı yla anlaşmalı olarak, müfredata üç tane seçmeli ders dahil edilmiştir: Türkiye ve Çağdaş Dünya Tarihi, Bilgi Kuramı (Felsefe), Astronomi ve Uzay Bilimleri. 4. Türkiye ve başka ülke vatandaşlarına yönelik İtalyanca- Türkçe karma müfre- dat: Bu kariyerin sonunda öğrenciler Türkiye üniversitelerine giriş sınavına (LYS ve LGS) katılma hakkı veren Türk diplomasını alırlar. HAZIRLIK VE LİSENİN DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ (TÜRK ÖĞRENCİLER) ÖZEL İTALYAN LİSESİ DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ KARAR NO:19 KARAR TARİHİ MEB.TALİM TERBİYE KU- RULU HAZIRLIK LİSE1 LİS.2-I LİS.2-II LİS.3-I LİS.3-II LİSE4-I LİSE4-II ORTAK DERSLER TÜRKÇE 4 DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYA- TI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL- GİSİ TARİH TC İNKILAP TA- RİHİ VE ATA- TÜRK. 2 2 COĞRAFYA MATEMATİK 2 4 GEOMETRİ 2 FEN BİLİMLERİ 3 FİZİK 2 KİMYA 2 BİYOLOJİ 2 SAĞLIK BİLGİSİ 1 FELSEFE 2 2 İTALYANCA LATİNCE İNGİLİZCE BEDEN EĞİTİMİ MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM 1 1 RESİM MÜZİK 2 SEÇMELİ DERSLERİ DİL VE ANLATIM

12 L İ S E D E O K U N A N TÜRK EDEBİYA- TI İTALYANCA 1 1 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ GEOMETRİ TARİH 2 MANTIK 2 COĞRAFYA 2 2 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ 1 1* PSİKOLOJİ 2 SOSYOLOJİ 2 ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 2 İNSAN İLİŞKİLERİ 1 İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 FELSEFE REHBERLİK SEÇMELİ DERS- LER TOPLAMI 1* TOPLAM B R A N Ş LAR IMI Lisesi, okul yılları süresince eğitim alanında geliştirilecek, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi nin 18 Aralık 2006 tarihli yaşam boyu öğrenmede anahtar ye- terlikler Tavsiye Kararını benimsemiştir: 1. Ana dilde iletişim kurma 2. Yabancı dillerde iletişim kurma 3. Matematik, Fen ve Teknolojide yetkinlik 4. Dijital yetkinlik 5. Öğrenmeyi öğrenmek 6. Toplumsal yetkinlik ve vatandaşlık yetkinliği 7. Karar alma ve girişimcilik bilinci 8. Bilinçli olma ve kültürel ifade becerisi Lisenin başlıca dersleri : İtalyanca olarak okutulan dersle- rin bütün hocaları uzun yıllar boyunca İtalya da ve dünyada aktif olan İtalyan okullarında çalışarak tecrübe kazanmış, anadilleri İtalyanca olan öğret- menlerdir. İtalyanca: Sözcük bilgisinin zenginleştirilmesinin ve dil becerilerinin kademeli olarak geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin eğitiminin kültürden esinlenerek, yüzyıllar boyunca İtalya ve Avrupa da tarihsel olarak benimsenmiş değerlerin keş- fine ve gerçekliği incelemeye yönelik olmasına önem verilmektedir. Öğrenme, öğ- retmenin desteğiyle, metinlerle buluşarak, öykü ve şiirleri okuyarak, onları an- layıp üzerilerinde düşünerek, masal, mit, Antik Çağ ve Orta Çağ epiği, tiyatro, ro- man formlarını ve yazarlarını çalışarak gerçekleşir. Öğrenciler düşüncelerini İtal- 12

13 yanca olarak doğru şekilde oluşturup kurmayı, onları açık ve akıcı bir biçimde ifa- de etmeyi öğrenirler (Avrupa dil kriterleri B2 C1 seviyeleri); kişisel bir çalışma metodu edinirler, ayrıca, kendilerine ve toplumsal hayata yarar sağlayacak şekil- de ortak çalışmalara katılmayı da öğrenirler. İngilizce Ders öğrencilere kademeli olarak gerçekliğin farklı boyutlarını eleştirel ve kişisel şekilde incelemeye ve bu yolla kendi kültürel gelişimlerini gerçekleştirmeye yön- lendirecek unsurları sağlamayı amaçlamaktadır. Dersin bir başka amacı aracılık yapma, algılama ve üretme stratejilerini, dört temel beceriyi entegre tipli aktivi- teler aracılığıyla güçlendirmektir. Bunun yanı sıra iletişim kurmada gerekli olan ve kullanılan dil seviyesine ve dilde karşıtlık ve tümevarım düşüncesine göre res- mi ve gayri resmi dile ait sözcük dağarcığını zenginleştirmeyi ve de amaçlamak- tadır. 2. sınıftan itibaren öğrenciler, önemli eser ve edebi akımların incelendiği edebi- yatı da görmeye de başlarlar. Program seçilmiş film parçaları gösterimiyle enteg- re edilir. Öğrenciler edebi eserlerin stillerini bağlamlarında inceleyerek, yoğun ve uzun süreli okuma stratejileri kullanarak anlama, in- celeme ve eleştiri yetileri edinip onları geliştirirler. Amaç sonunda okumanın verdiği zevke varmalarıdır. Latince Latince öğrenimi İtalyan lise geleneğinin bir özelliğidir. Latince öğrenimi sayesinde öğrenciler be- lirli bir çalışma metodu uygulayıp analiz ve sentez becerilerini geliştirirler. IMI İtalyan Lisesi nin tüm gruplarında öğretilen Latince, bu dilin İtalyan dili ve kültürünün ve diğer modern Avrupa dillerinin başlıcalarının kökeni olması nede- niyle, bir kelime, dil ve kültür dağarcığı oluşturur. Edebiyat eğitimi güçlü değerle- rin keşfedilmesine ön ayak olur. Lisenin ilk iki senesinde görülen Latince, öğrencilerin temel dil yapıları üzerinde durup İtalyanca dan Latince ye basit çeviri metinlerinde yoğunlaşmalarını sağlar. Sonraki iki yıl boyunca Latin yazarlar ve eserleri aracılığıyla Latin edebiyat tarihi okunur. Matematik, Geometri, Fizik ve Doğa ve Kimya Bilimleri gibi dersler fen bölümü olan bir li- senin esas değerini teşkil ederler İtalyan müfredatında Fen dersleri Halihazırda, okulumuzun sunduğu müfredatta bu derslerin bazıları iki gruptan sa- dece fen alanında İtalyanca olarak öngürülüp öğretilmektedir; nitekim Fen ders- leri Türkçe- Matematik grubunda okutulmamaktadırlar. Matematik, Geometri ve Fizik öğretimi öğrencileri bu üç branşa ait kavram, mo- del ve düşünce biçimlerini öğrenip kavramaya yöneltmeyi ve bilimsel kültürün oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilhassa bilimsel metinleri okuyabilmek, onları anlayıp yorumlayabilmek için unsurlar sunulmakta, İtalyanca ve bilimsel branşların özgül dili aracılığıyla iletişim becerileri 13

14 geliştirilmekte, sade yorumlamayı aşıp tayin, değerlendirme, ve tahmin yapabilmek için fiziki fenomenlerin nicelik özelliğine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, isteyen öğrencilerin yüksek ihtisas seviyeli fizik- matematik ya da bilimsel öğre- tileri daha verimli şekilde takip edebilmeleri için gerekli önkoşulları elde etmeleri de sağlanmaktadır. Biyoloji: Farklı yaşam şekillerinin özelliklerini ve biyosferde maruz kaldıkları karmaşık etkileşimleri tanımak, canlılara ve yaşadıkları çevreye, özellikle de her birinin biyolojik özelliklerine karşı merak ve ilgi uyandıran bir öğrenme süreci inşa etmek demektir. Bu süreçte öğrenilenler farklı hücrelerin, yapılarının, organüllerinin işlevlerinin incelen- mesinden dokuların yapı ve işlevlerine, onların ortaya çıkarttığı organ ve aparatların incelenmesine ve nihayet aralarındaki kompleks etkileşimlerden organizmaların ta- mamına kadar uzanır. Kimya: Kimya okumak, atom altı parçalar ve atomik bileşenlerinde maddenin yapısını, kimyasal elementlerini, başlıca bileşikleri ve özelliklerini öğrenmek; madde- nin geçirdiği değişimlerin herhangi bir makroskopik fenomenin temelinde de bulun- duğunu ve bu değişimlerin yeryüzü biyosferinin ve tüm evrenin devamlı evrim inin temel nedenini oluşturduğunu anlamak demektir. Astronomi: Sadece lise son sınıfta ele alınan astronomi, İtalyan Fen Lisesi nin müfre- dat programını yansıttığı için, IMI İtalyan Lisesi nin karakteristik özelliğini yansıtan bir branştır. Astronomi, evrenin oluşma ve evrilme varsayımlarını ele alır. Bunu, galaksi- lerden kendi güneş sistemimize varana dek evreni oluşturan unsurları inceleyerek gerçekleştirir, ayrıca gök cisimlerinin yapı ve hareketleri üzerinde durur, dünyamızın kimyasal yapısını, hareketlerini ve bunların yol açtığı sonuçları derinlemesine ele alır. Matematik, Geometri, Fizik: Matematik, Geometri ve Fizik çalışmaları, öğrencileri bu üç branşa ait kavram, model ve düşünce biçimlerini öğrenip kavramaya yöneltme- yi ve bilimsel kültürün oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle konuların eğitici, kültürel ve işlevsel özelliklerine, bir başka deyişle, içinde bulunduğumuz dünyayı araştırıp açıklamaya ve onda beliren sorunların çözümüne öncelik tanınmaktadır. Özellikle bilimsel metinleri okuyabilmek ve onları anlayıp yorumlayabilmek için unsur- lar sunulmakta, İtalyanca ve bilimsel branşların özgül dili aracılığıyla iletişim becerileri geliştirilmekte, sade yorumu aşıp tayin, değerlendirme ve tahmin yapabilmek için fizi- ki olayların nicelik özelliğine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, isteyen öğrencilerin yüksek lisans seviyeli fizik- matematik ya da bilimsel öğre- tileri daha verimli şekilde takip edebilmeleri için gerekli önkoşulları elde etmelerini mümkün kılar. 14

15 Dünya Tarihi Bu açıdan halkların genel, manevi ve medeni gelişimlerini sağlaması bakımından fikir- lerin, ekonominin ve maddi kültür tarihinin yanı sıra, siyasi ve askeri olayların önemle- ri büyüktür. Bu meseleleri ele almak pedagojik duruşumuzun hedeflerinden biri ola- caktır. Felsefe: Bu lisede okunan felsefe tarihi bir bakış açısıyla işlenme özelliğine sahiptir. Bu sayede öğrencilerin işbirliğiyle birlikte yürütü- len düşünceler tutarlı ve titiz bir tarihi çerçe- veye oturtulur, ancak bu işlem düşüncenin yaratıcılığının ya da diyalektik tartışmaların esnekliğinden bir şey kaybettirmez. Bu bağ- lamda, yazılı alıştırmalarla da üzerinde duru- lan ahlak, politika, din, bilim ve sanatın büyük meseleleri sadece okulu ilgilendiren ezber bir bilgi değil, insanın kişiliğinin serbest ve daha olgun bir ifadesi olma amacı da taşımaktadır. Beden Eğitimi Öğrenciler psikolojik ve fiziksel gelişim dönemlerinde durum ve ko- ordinasyon yetilerinin, basit ve kompleks dinamizmlerin gelişmesinde yönlendirilir- ler. Gençler, sunulan spor aktiviteleri ve öncelikli olarak voleybol, basket masa tenisi, badminton, fut- bol gibi takım oyunlarını tanımaya ve uygulamaya başlarlar. Öğrenciler beden eğitiminin teknik ve bi- limsel dilini öğrenmeye de başlarlar. Beden eğitimi- nin amaçları arasında fizyolojik güçlendirmeyi sağ- lamak, önceki okul dönemlerinde edinilmiş hareket şemalarının tekrar ele almak, karakterin oturmasını, sosyalleşmenin ve vatandaşlık duygusunun gelişmesini sağlamak, spor aktivitelerini tanıtmak, sağlığı korumak ve olası kazaları önlemek vardır. Resim ve Sanat tarihi dersi ilk üç yılda hem Resim hem de Sanat tarihi için modüler esnekliğe sa- hip bir müfredat öngörmektedir. Bu Lise de okunan Dünya Tarihi tüm karmaşıklığıyla kültürel dünyamızın oluşmasına katkı sağlayan farklı medeniyetle- re karşılaştırmalı bir bakış açısı sunma iddiasına sahiptir. Resim ve Sanat Tarihi Buna karşı dördüncü yılda ağırlık; Sanat Tarihine, proje yapımı odaklı ya da sanat tarihiyle bağlantılı resim kullanımına, proje çalışmalarına ayrılmış seçmeli zamanlara; maddeye veya görsel iletişime ayrılmış kişisel çalışmalara verilecektir. Sanat tarihinin öğrenimi açısından yaşanılan alanı, tarihi ve sanatsal açılardan tanımaya yönelik okul gezilerinin ya da sergi ziyaretleriyle kültürel girişimlerin önemli oldukları düşünülmektedir. Türk Tarihi Tarih, bize geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kurarak toplumsal birlik ve beraberliğin önemini kavratır. Çeşitli uygarlıklar ve toplumlar hakkında bilgi sa- hibi olmamızı sağlayarak kendi toplumumuzun dünya kültür ve uygarlığının geliş- 15

16 mesindeki yerini, önemini belirler. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında bilinç ka- zandırır. Farklı dönem, mekan ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve eko- nomik etkileşimi araştırarak bu etkileşimin günümüze yansımalarını inceler ve kişi- lerin çeşitli kültürleri tanımalarına olanak sağlar. Dil ve Anlatım - Türk Edebiyatı Dersleri Okulumuzda Dil Anlatım ve Türk Ede- biyatı derslerinin amaçları: Öğrencilerimize okuduklarını ve dinlediklerini bütün in- celikleriyle algılama, algıladıklarını doğru akıcı- etkileyici biçimde sözlü ve yazılı ola- rak aktarabilme becerisi kazandırmak; Edebi metinlerden hareketle, karşılaştırma, inceleme, yorumlama, eleştiri yapabilme yetisi kazandırarak, edebi zevklerinin, okuma alışkanlıklarının gelişmesinde katkıda bulunmak, Türk ve dünya edebi- yatının seçkin edebiyatçılarını ve eserlerini tanıtma, sevdirmek. Tartışan, sorgula- yan, dar düşünce kalıplarının dışında, yaşama geniş bir bakış açısıyla bakabilen, öz- gür düşünceli, hoşgörülü bireyler yetiştirmektir. Sosyoloji: İnsan, toplum halinde yaşayan bir canlıdır ve toplum içinde insan olur. Toplumda gerçekleşen iliş- kiler, sorunlar, paylaşımlar vb. hakkında doğru bilgiler elde etmenin yolu ise bilimsel olarak yapılan inceleme- lerdir. Toplumu geçmişiyle ilişkisi içinde tanıyabilmek, kendi toplumunun yapısını anlayabilmek ve bugünü bilinçli bir şekilde yorumlayabilmek için sosyoloji öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Sosyoloji bilmekle insan, kendi kültür Özel İtalyan Lisesi IMI sınıflarında İngilizce müfredatın güçlendirilmesi; bir yandan İngi- lizce iletişim tecrübesine değer veren, diğer yandan kurumun uluslararası profilini ifade eden bir yeniliktir. değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunur ve hem kendine hem de toplumuna yararlı olur. Coğrafya: Coğrafya dersi, öğrencilerin yaşadıkları alanlardan başlayarak ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmalarını, gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanılabilecekleri bir donanıma sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerde insan doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri, ekosis- temin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci, yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekansal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir. Öğrencilerin coğrafi bi- rikim ve sentez ülkesi olan Türkiye nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varmaları hedeflenir. Yukarıda ifade edilen branşları tamamlayıcı olarak aşağıdakiler de eklenmektedir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sağlık, Milli Güvenlik, Trafik, Mantık, Psikoloji, Müzik Eğitimi, İnkilap Tarihi, İnsan İlişkileri İNGİLİZCE İÇİN SUNULAN MÜFREDAT 16

17 Avrupa Komisyonu tarafından da sık sık belirtildiği gibi, öğrencilerin temel dilbilgisi- ne ait yetkinliklerini iyileştirmek için yabancı dil öğretiminin güçlendirilmesi tüm okulların başlıca hedeflerinden biri olmalıdır. Sınır ötesinde bir Avrupa parçası olan İstanbul İtalyan Devlet Fen Lisesi, İngiliz dili öğre- timi gibi, gelişmiş ve anadili İngilizce olan bir öğretmen tarafından yürütülen, geçerli ve geniş bakış açılı bir eğitim sunarak İtalyan ve uluslararası kültürel değerlerin taşıyıcısı olmaktadır. Anadili İngilizce olan öğretmen tarafından yürütülen ders, aşağıdakileri amaçlamak- tadır: Algılama, etkileşim, yazılı ve sözlü üretimde pratik ve iletişimsel becerilerin edinilmesi için İngilizceyi daha iyi öğrenmek. Dili kullanma becerilerini, dil ve kültür bilgisi içeriklerine karşı gittikçe artan bir bilinçle daha üst seviyeye çıkarmak. Okulda doğrudan kredi olarak harcanabilecek ve iş dünyasına giriş yapmayı sağlayacak Avrupa Ortak Kriterlerinde belirtilen yüksek dil yetkinliği seviyelerine tekabül eden iletişimsel yetkinliğe erişmek ÇALIŞMA TAKVİMİ Çalışma takvimi Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenip, Lise İdare- si ne uyarlanmıştır. İdare, İtalyan bayramları nedeniyle derslerin tatil edildiği ve MEB tarafından onaylanan başka günler de belirler. Takvim okulun internet adresinde yayınlanır. 6. REHBERLİK 6. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK OKUL REHBERLİĞİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Rehberlik desteği ve psikolojik danışma (counseling) terimleri, çoğu kez eşanlamalı olarak kullanılsa da, faaliyet alanı olarak aslında, birbiri ile bağlantılı, ama farklı yapıya sahiptirler. Psikolojik danışma ile kast edilen öğrencinin kişiliğini tanımaya yönelik kurulan bireysel bir iletişimdir. Söz konusu olan sorunu çözmeye yönelik kolaylaştırmadan çok kişiliğin geliştirmek üzerine psikolojik bir incelemedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Türk okullarında 1970 yılından beri faaliyet gös- termekte olup, burada görevli olan uzmanlar Rehber ve Psikolojik Danışman sıfatıyla çalışmaktadır; bu öğretmenler üniversitelerin dört yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psi- koloji bölümünden mezundurlar. 17

18 Rehberlik Servisi öğrencilere özellikle okulla ilgili sorunları için destek verir. Bireysel gö- rüşmelerin dışında, Rehberlik Servisi ailelerle ve öğretmenlerle işbirliği kurar. Aynı za- manda okul idaresi ve öğrencilerle köprü görevini de üstlendiği söylenebilir. Disiplin Kurulu na, karar verici niteliği taşımayan görüş bildirir. Rehberlik Servisi nin programı üç alana yöneliktir: öğrencilere, öğretmenlere ve ailele- re. Bireysel görüşmeler, sınıf içindeki çalışmaların yanı sıra genel çalışmaların küçük bir bölümünü kapsar. Sınıf çalışmaları öğrencilerin yaş grubu ve ihtiyaçlarına yönelik olarak yürütülür. Hazırlık sınıflarındaki çalışmalar öğrenciyi tanımaya yönelik olup, duyguların ve yaratıcılığın ifadesine de yöneliktir ve gerek öğrencinin dil gelişimini destekler, ge- rekse onun sağlıklı bir okul yaşantısı tecrübesine yöneliktir. Ayrıca, hazırlık sınıfında öğ- rencileri ve kişiliklerini tanımaya yönelik testler de uygulanmaktadır. Öğrencilerin ağırlıklı olarak İtalyanca okutulan bir ders programı ile karşı karşıya geldiği lise birinci sınıf düzeyinde uygulanan testler ve çalışmalar öğrenmeye, verimli çalışma yöntemlerini tanımaya vb. aktivitelere yöneliktir. İkinci sınıflarda meslek seçimine yö- nelik çalışmalar başlamaktadır. Fen alanı ve Türkçe- Matematik arasındaki seçim, üni- versite eğitimi ve diğer seçimler ele alınmaktadır HAZIRLIK SINIFLARINA YÖNELİK REHBERLİK SERVİSİ HİZMETLERİ Okula gelen yeni öğrenciler ilk geldikleri günden itibaren okulda iyi hissetmeli: SBS sınavı yorgunu olan bu öğrenciler, yeni bir ortamda yabancı bir dil öğrenmek için moti- vasyona ihtiyaç duyarlar. Böylece danışman öğretmen de öğrenciyi bütün olarak ele alır: kişilik, aile, okul ihtiyaçları ve gelecek hedeflerini tanımayı amaçlayan çalışmalar yürütür. Okulun işleyişini aktarmak açısından aile ile iletişim önemlidir. Bu dönem il- köğretimden ortaöğretim sürecine geçişte önemli bir kademedir. Öğrenme süreci de- ğişmekte ve öğrencinin kendi öğrenme stilini oluşturması, karar alma becerisinin geliş- tirmesi gerekmektedir. Öğrenciyi bağımsız kılmak, öğrenciyi aileden ayrı bir birey olarak ele almak, daha etkili bir danışmanlık verebilmek için ergenin kişisel ve akademik geli- şimini takip etmek önemlidir. Lise 1. sınıfa geçişte öğrenci akademik anlamda öncelikle italyan dilini öğrenmek bakımından iyi hazırlanmalıdır. Öğrencinin arkadaş grubu için- de, sosyal, kültürel ve sportif ortamlarda kendini iyi hissetmesi çok önemlidir. Bu ne- denle öğrenci, sosyal bir aktiviteye katılması için de cesaretlendirilir. Bu sebeple sanat dilini kullanarak, dışarıdan da uzmanların katılımıyla küçük psikodrama grupları oluştu- rulur. Öğrencinin gelişiminde yaratıcılık çok önemlidir. Aynı zamanda İtalyan Lisesi ni seçenler için doğal bir ihtiyaçtır da denilebilir. Nitekim Özel İtalyan Lisesi ni tercih eden- lerin büyük bir kısmı, mimarlık, endüstriyel tasarım, tiyatro, müzik gibi alanlarda, hem Türkiye de, hem İtalya da okumayı hedeflemektedir. Uzm. Psikolog ve Psikodramatist Ayşe Erçetin- Tüm hazırlık sınıfları danışmanı İTALYAN ÜNİVERSİTELERİ REHBERLİĞİ İtalyan Üniversitlerine başvurmak isteyen öğrencilere rehberlik hizmeti verilmektedir. Ağırlıklı olarak son sınıf öğrencileri başvursa da, okulumuzda üniversite ve bölüm seçimine yönelik danışmanlık hazırlık sınıfına atılan ilk adımla başlar. Öğrenciler, İtalyan üniversite sistemini tanımalarına yönelik çalışmalarla, kişisel mesleki ve kültürel ilgileri ile bilişsel potansiyelleri, motivasyonları göz önünde bulundurularak, kendi- İtalyan üniversitelerine başvurmak 18 isteyen tüm öğrencilerimiz hazırlık sınıfından itibaren bu konuda her türlü rehberliği alabiliyorlar.

19 leri için en uygun bölüm ve üniversite tercihlerinde en etkili şekide bireysel olarak destekle- nir. Her sene okul, öğrenci ve velileri İtalyan üniversite sistemini tanıtmak üzere bir buluş- ma düzenler, 3+2 reformunu açıklar, devlet üniversite progamlarını açıklar, mezuniyet sonrası hakkında bilgi verir, farklı üniversite yapılarını açıklar, başvuru prosedürleri hakkında bilgi verir. Öğrenciler bireysel olarak bu süreçleri deneyimler. Son aşama ola- rak ön kayıt yapmış öğrencilerle, girilen sınavlardaki başarı göz önüne alınarak kesin kayıt yapmış öğrencilerin takibi yapılmaktadır. Sebahat Söylemez- Psikolojik Danışman, Tüm Lise 4. Sınıfların Rehber öğretmeni ve ka- riyer danışmanı 6.4 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNİN İŞLEYİŞİ Okulumuzda iki psikolojik danışman- rehber öğretmen görev yapmaktadır: AYŞE ORAL ERÇETİN ve SEBAHAT SÖYLEMEZ. A. Erçetin S. Söylemez Öğrenciler ve veliler randevu alarak bireysel görüşme için başvurabilirler. Veliler için başvuru telefon numarası PROJELER Eğitim Öğretim Yılında MÜFREDAT PROGRAMLARI Müfredat projeleri yılının başında Öğretmenler Kurulu tarafından belirlene- cektir. REHBERLİK PROJELERİ Karşılama projesi Okula yeni gelen öğrenciler ilk geldikleri günden itibaren okulda kendilerini iyi hissetmelidir. SBS sınavı yorgunu olan bu öğrenciler, yeni bir ortamda yabancı bir dil öğrenmek için motivas- yona ihtiyaç duyarlar. Danışman öğretmen öğrenciyi bir bütün olarak ele alır: Kişisel özellikleri- ni, aileyi, akademik ihtiyaçlarını ve gelecek hedeflerini tanımayı amaçlayan çalışmalar yürütü- lür. Okulu tanıtmak adına aile ile iletişim önemlidir. Bu dönem, ilköğretimden ortaöğretime geçişte önemli bir kademedir. Prof.ssa Ayşe Erçetin Karşılama projesi Prof.ssa Livia Frugoni 19

20 Psikodrama Hazırlık sınıfları için gerçekleştirilen projede, her sınıftan bir grupla okulun ilk döneminde dışavurumcu tekniklerden faydalanarak çalışmalar yapılmıştır. Öğrencilerin grup içinde kendi- lerini rahat ifade edebilecekleri ve grup içi etkileşimlerin gözlemlenebileceği bir ortam yarat- mak amaçlanmıştır. Prof.ssa Ayşe Erçetin DİDAKTİK PROJELER Edebiyat bölümü Formasyon aktivitesi Somut ve yeni bir uygulama: IMI öğrencilerinin farklı didaktik seviyelerini öncelikle belirlemek amaçlandı. İtalyan ve Latin edebiyatında kullanılan ders araç gereçleri değerlendirildi. Amacı, farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerin dil seviyelerine uygun ders araç gereçlerini bir araya ge- tirmek, hem italyanca öğrenimini kolaylaştırmak ve geliştirmek, hem de dil öğrenimini daha çekici kılmak. 1- Birinci sınıflar için: Yazılı metin ve dil alıştırmaları ile birlikte mitoloji ve epik (Ovidio, Ome- ro, Virgilio). Prof.ssa Garulli e Pitzalis 2- İkinci sınıflar için: İtalyan edebiyatı antolojisi Prof. Basevi e Prof.ssa Grilli 3- Üçüncü sınıflar için: Latin edebiyatı antolojisi (tarihi ve testler). Prof.ssa Deluca ve Prof.ssa Garruba FİZİK PROJELERİ VE BAŞARILAR PROF. A. ZENGINLER FIRST LEGO LEAGUE, DOSEF- GENIUS OLIMPIADI TÜBİTAK, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SCİENCE FAIR ALUNNI, INSTANT CHALLENGE, INVENTION CHALLENGE, MEF SCIENCE FAIR I- SWEEP, WELCOME TO THE DUKE OF EDINBURGH S AWARD, VOLVO ADVENTURE YOUNG MASTERS PROGRAMME I SWEEEP DÜNYA FİNALİ BRONZ MADALYA Abidin ZENGİNLER danışmanlığında Yusuf ZUCCHERO,Rakel ERTOVİ ve İrem BAYTİNİN hazırladığı 'YIELD COMPARISON BETWEEN SINGLE ROTOR AND DOUBLE ROTOR WIND TURBI- NES'' adlı proje ile Houston - USA da düzenlenen I SWEEEP proje yarışması dünya finaline katılmaya hak kazanmışlardır.k Katılım sonucunda Enerji alanında bronz madalya almaya hak kazanmıştır. 20

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz,

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, Sayın Velimiz, İzmir Özel Türk Koleji olarak Atatürk ilkelerine bağlı, akademik yönleri güçlü öğrenciler yetiştirme hedeflerimizin yanında, sosyal açıdan da gelişmiş, ülkelerinin ve kendilerinin farkında

Detaylı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler / Öğrenci Kulüpleri

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler / Öğrenci Kulüpleri 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler / Öğrenci Kulüpleri Darüşşafaka Eğitim Kurumları nda Sosyal Etkinlik Anlayışı Öğrencilerin; sanat, kültür, bilim ve spor

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu İtalyan dil ve kültürü artık yüzyıllardır İstanbul ve Türkiye nin tarihi ve entelektüel çerçevesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ortaçağda Venedikli ve Cevenizli tüccar ve iş adamlarının kullandıkları

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Fotoğraf: Dinçer Kayalı İçindekiler Sevgili TEGV Dostları, Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. TEGV çocukları yine yaz tatilinde

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı