T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM Personel Müdürlüğü Servisleri...2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel Müdürlüğü Servisleri İşlemleri...2 SINAV SERVİSİ...2 Görev...2 KPSS ve EKPSS Atamalı Personelin İlk Atama İşlemleri...2 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri...3 Mesleki Eğitim Kursu Sınav İşlemleri...4 EĞİTİM SERVİSİ...5 Görev...5 Eğitim Planı Hazırlama İşlemleri...5 Aday Memur Eğitimi İşleri...5 Mesleki Geliştirme Eğitimi İşleri...6 Yükseköğretim Öğrencilerine Defterdarlığımızda Staj Yapma Yaptırma İşlemleri...6 Kimlik İşleri...7 Hususi Damgalı Pasaport Taleplerinin Karşılanması İşlemleri...7 Diğer Eğitim ve Kursları...8 İL ATAMA SERVİSİ...8 Açıktan Atama İşlemleri...8 Naklen Atamalar...10 Kurumlar Arası Naklen Atamalar ile Yeniden Atamalarda Yapılacak İşlemler...11 İl Atamalı Personelin Çekilme ve Çekilmiş Sayılma İşlemleri...12 Kadro ve İstatistik İşlemleri...13 Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi İşlemleri Sayılı Kanunun 37. Maddesinin Uygulanması...14 İntibak İşlemleri...14 Asalet Tasdikine İlişkin İşlem Süreci...15 Hizmet Değerlendirme İşlemleri...15 İstek Halinde Emeklilik İşlemleri...16 Yaş Haddinden Res en Emeklilik İşlemleri...16 Malulen Emeklilik İşlemleri...16 Dul ve Yetimlerin Müracaatları ve Yapılacak İşlemler...17 MAL BİLDİRİM SERVİSİ...17 Sicil Kaydı İşlemleri...17 Memur Kütük (Sicil) Defterine Kayıt İşlemleri...18 Ayrılanların Sicil Dosyaları İşlemleri Sayılı Kanunun 37. ve 64. Maddeleri Gereğince yapılacak İşlemler...19 Mal Bildiriminin Alınması...19 İl Atamalı Personelin Mal Bildirimlerine İlişkin İşlemler...19 Komisyon Oluşumu...20 Mal Bildirimlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

3 İDARİ DAVALAR SERVİSİ...21 Görev...21 Dava Takip Defterine Kayıt İşlemleri...21 Genel Fihrist Hazırlama İşlemleri...21 Dava Dosyası Hazırlama İşlemleri...21 Dava Dilekçeleri ile İlgili Ön İnceleme İşlemleri...22 Savunma Taslağı Hazırlama İşlemleri...22 Yürütmenin Durdurulması İşlemleri...23 Kararların Sonuçları İle İlgili İşlemler...23 Kararlara Karşı Başvuru Yolları Hakkındaki İşlemler...24 Temyiz Dilekçe Taslaklarının Hazırlanması İşlemleri...24 Temyiz Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler...25 İdare Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi..25 DİSİPLİN...26 Görev...26 Disiplin ve Soruşturma İşlemleri...26 Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezası ile İlgili İşlemler...27 Disiplin Cezalarına İtirazlarla İlgili İşlemler...27 Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası ile İlgili İşlemler...28 Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası ile İlgili İşlemler...29 Merkez Denetim Elemanlarınca Önerilen Disiplin Cezaları ile İlgili İşlemler...30 Disiplin Suçları ile İlgili İşlemler...30 Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezalarının Sicilden Silinmesi İşlemleri...31 Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Sicilden Silinmesi ile İlgili İşlemler...32 Cezaların İdari Yargı Kararları Üzerine Sicilden Silinmesi...33 Görevden Uzaklaştırma İşlemleri...33 Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması...35 İhbar ve Şikayetlerin Defterdarlığa Gelmesi Halinde Söz konusu İhbar ve Şikayet Dilekçelerine Yapılan İşlemler Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlemler...36 Kesinleşen Soruşturma İzni Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Hükümleri Uyarınca Yapılacak Soruşturma İşlemleri...38 Soruşturmanın Merkez Denetim Elemanlarınca Yapılması Halinde Yürütülecek İşlemler...39 Merkez Atamalı Personel İle İlgili İşlemler...39 MERKEZ ATAMA SERVİSİ...40 Atama İşlemleri...40 İlimiz Defterdarlığına Atanan Merkez Atamalı Personele İlişkin İşlemler...40 İlimiz Defterdarlığında Görev Yapan Merkez Atamalı Personelin Nakil İşlemleri...40 Görevlendirilme İşlemleri...41 Terfi İşlemleri...41 Muhtelif Yazılar ve Dilekçeler...41 Vekalet İşlemleri...42 İstifa İşlemleri...42 Emeklilik İşlemleri...42 Yer Değiştirme İşlemleri...43 Defterdar Yardımcılarının Görevlendirme İşlemleri...43 Yıllık İzin İşlemleri...43 Mazeret İzin İşlemleri...44 Hastalık İzin İşlemleri...44 Refakat İzin İşlemleri...45 Aylıksız İzin İşlemleri...45 Defterdarın İzin İşlemleri...46 Kanuni İzin, Geçici Görev, Disiplin Cezası Uygulaması veya Görevden Uzaklaştırma Nedenleri ile Geçici Olarak Görevinden Ayrılan Personele Ait Vekalet İşlemleri 46 Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri...46 İzinlerin Yıllık Olarak Bildirilmesi...47 SOSYAL YÖNETSEL VE MALİ İŞLER

4 Maaş ve Diğer Ödeme İşlemleri...47 Kesenek Gönderme İşlemleri...49 SGK Bildirge İşlemleri...49 Fatura Ödemeleri ve Malzeme Alımı İşlemleri...50 Taşınır Mal İşlemleri...50 Doğrudan Temin İşlemleri...51 MALİ İŞLER BİRİMİ...52 Mal ve Hizmet Alımları için İhale İşlemleri...52 Akaryakıt İhalesi Sonrası İşlemler...62 Temizlik İhalesi Sonrası İşlemler...62 Genel Yemek Hizmetine İlişkin İşlemler...63 Yemek Ödenek Aktarma İşlemleri...63 Fatura Ödeme İşlemleri...64 Jenaratör Yakıt Alım İşlemleri...64 Yangın Malzemesi Alım İşlemleri...65 Araç Bakım ve Onarım İşlemler...65 Araç Lastik Bakım ve Değişim İşlemleri...66 Araç Zorunlu Muayene İşlemleri...66 Araç Egzoz Muayene İşlemleri...67 Araç Ruhsat İşlemleri...67 Araç Sigorta İşlemleri...68 Araç Geçiş Ücretleri Ödeme İşlemleri...68 Ödenek İşlemleri...68 BİLGİ İŞLEM SERVİSİ...69 Bilgi İşlem Servisi İşlemleri ve Yazılım ve Donanım Bakımı İşlemleri...69 Sendikaya Üyelik veya Üyelikten Çekilme Üzerine Yapılan İşlemler...70 Yetkili Sendikanın Belirlenmesi İşlemleri...70 BİLGİ EDİNME SERVİSİ...71 Bilgi Edinme İşlemleri...71 BİMER İşlemleri...71 Dilekçe Hakkının Kullanılması...71 Rapor Düzenlenmesi...72 SİVİL SAVUNMA SERVİSİ...72 Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve İşlemler...72 Yangından Korunmaya Yönelik İş ve İşlemler...72 Lojistik Seferberlik İşlemleri...73 Yerel Düzey Hizmet Grup Planı İşlemleri...73 Koruyucu Güvenlik İşlemleri...74 İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri...75 Diğer İşlemler...75 EVRAK SERVİSİ...75 Genel Evrak İşlemleri...75 Evrakların EBYS Girişi Yapılarak Tarih ve Sayı Alınması ve Havale Edilmesi...75 Personel Müdürlüğü Gelen Evrak İşlemleri...76 Personel Müdürlüğü Giden Evrak İşlemleri...76 ARŞİV SERVİSİ...76 Arşiv İşlemleri...76 DİĞER HÜKÜMLER...77 YÜRÜRLÜK...77 YÜRÜTME

5 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ Amaç Madde 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, İstanbul Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün, hizmet alanlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönerge; İstanbul Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün hizmet alanlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki dayanak Madde 3 Bu yönerge; Personel Genel Müdürlüğü İşlem Yönergesindeki usul ve esaslar dahilinde; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Bakan: Maliye Bakanını, c) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü, ç) Genel Müdür: Personel Genel Müdürünü, d) Atamaya Yetkili Amir: İstanbul Valisini e) Defterdarlık: İstanbul Defterdarlığını, f) Defterdar: İstanbul Defterdarını, g) Personel Müdürlüğü: İstanbul Defterdarlığı Personel Müdürlüğünü, h) Personel Müdürü: İstanbul Defterdarlığı Personel Müdürünü, ı) PEROP: Personel Otomasyon Projesi 5

6 i) SGB.Net Sistemi : Bakanlık harcama birimlerinin iş süreçlerine bilgi teknolojisi desteği sağlayan sistemini, j) SGK : Sosyal Güvenlik Kurumunu k) BİMER: Başbakanlık İletişim Merkezini, eder. l) Yönerge: İstanbul Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesini ifade İKİNCİ BÖLÜM Personel Müdürlüğü Servisleri Madde 5 Personel Müdürlüğü; Sınav, Eğitim, İl Atama, Sicil ve Mal bildirimi, İdari Davalar, Disiplin, Merkez Atama, Sosyal-Yönetsel ve Mali İşler, Bilgi İşlem, Mali İşler Birimi, Bilgi Edinme, Sivil Savunma, Evrak ve Arşiv servislerinden oluşur. Servisler arası haberleşme servis notu ile yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel Müdürlüğü Servisleri İşlemleri SINAV SERVİSİ Görevi Madde 6 Sınav servisi KPSS ve EKPSS, görevde yükselme, unvan değişikliği ve geçiş sınavları ile Bakanlıkça yapılacak diğer sınavlara ilişkin işlemleri mevzuatla ve Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür. KPSS ve EKPSS Atamalı Personelin İlk Atama İşlemleri Madde 7 KPSS ve EKPSS sonucu yerleştirilen adaylara bildirimde bulunulması; KPSS sonucu Defterdarlıkta boş bulunan kadrolara yerleştirilenlerin Personel Genel Müdürlüğünce bildirilmesi üzerine adaylardan aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç on beş gün içerisinde Personel Müdürlüğüne başvurmaları yazılı olarak tebliğ edilir. a) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır) 6

7 b) Mezuniyet belgesi c) KPSS Sonuç Belgesi ç) Adli sicil beyan formu d) Sağlık Durumu- Beyan Formu e) Askerlik Beyan Formu f) Memuriyete Engel Halinin Bulunamadığına Dair Beyan Formu g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Sınav değerlendirme komisyonu oluşturulması; Sınav değerlendirme komisyonu atamaya yetkili amirin onayı ile yedeklerini de kapsayacak şekilde Defterdar veya görevlendireceği Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürü ve Müdür düzeyinde üç üyenin katılımı ile beş kişiden teşekkül ettirilir. Değerlendirme işlemi Sınav değerlendirme komisyonu, yerleştirilen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile Bakanlık boş kadroları için ilan edilen özel şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden inceleyerek, adayların durumunu Değerlendirme Komisyonu Kararı ile tespit eder. Şartları uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Atama için gerekli şartları taşımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz ve durum ayrıca ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Dosyalama işlemleri KPSS ve EKPSS sonucu yerleştirilen adayların belgeleri ayrı ayrı açılacak dosyalara konulur ve ataması teklif edilenlerin dosyaları sınav değerlendirme komisyonu kararı ile birlikte dizi pusulası ekinde atama servisine gönderilir. Ataması yapılarak kanuni süresi içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylara ait bilgilerin beş iş günü içerisinde Sınav Servisine bildirilmesi istenilir. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri: Madde 8 Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusunun Yapılması; 7

8 Genel Müdürlükçe gönderilen Görevde Yükselme Sınavı duyurusu, Defterdarlığa bağlı tüm birimlere gönderilir. Görevde Yükselme Sınavı Başvurusunun Yapılması; Sınav başvuruları, adaylar tarafından elektronik ortamda duyuruda belirtilen açıklamalar doğrultusunda sınavı yapan Genel Müdürlüğün web sayfasından yapılır. Başvuruların İncelenmesinin Yapılması; Sınava başvuran merkez atamalı personelin başvurusu ilgili Genel Müdürlük tarafından il atamalı personelin başvurusu Personel Müdürlüğü tarafından incelenir ve uygun görülenlerin başvurusu onaylanır. Şartları taşımayan personele yazı ile bildirilir. Sınavın Yapılması ve Sınav Sonucunun İlanı Sınav yapıldıktan sonra sonuçlar ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinden duyurulur. Ayrıca adayın görev yaptıkları birimlere tebliğ edilmek üzere yazı ile duyurusu yapılır. Mesleki Eğitim Kursu Sınav İşlemleri Madde 9 Mesleki Eğitim Kursu Sınavı Duyurusu ve Başvurusunun Yapılması Mesleki Eğitim Kursu giriş sınavı duyurusunun Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasından sonra Defterdarlık birimlerine gerekli duyuru yapılır. Duyuruda belirtildiği üzere başvurular personel tarafından elektronik ortamda doldurulur. Başvurular Atama ile Disiplin Servislerinden alınan bilgiler doğrultusunda Personel Müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanır. Sınavın Yapılması ve Sınav Sonucunun İlanı Genel Müdürlükçe Defterdarlığa gönderilen sınav sonuçları, Personel Müdürlüğünce ilgilisine tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları yere gönderilir. 8

9 EĞİTİM SERVİSİ Görevi Madde 10 Defterdarlıkta görev yapan personelin; aday memur eğitimi, hizmet içi eğitim ve görevde yükselme eğitiminin planlanması, eğitim programının hazırlanması ve uygulanması işlemleri bu servis tarafından yerine getirilir. Eğitimler; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının Koordinatörlüğünde, Personel Müdürü ve Personel Müdür Yardımcısının sorumluluğunda yürütülür. Eğitim Planı Hazırlama İşlemleri Madde 11 Personel Genel Müdürlüğü tarafından Yıllık Eğitim Planı Duyurusunun bildirilmesi ile süreç başlar. Eğitim ihtiyacını belirlemek üzere tüm birimlere duyuru yapılır. Talep edilen eğitimler dikkate alınarak yıllık eğitim programı hazırlanarak Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Programın Onaylanması ve Uygulanması Takvim yılı ile Bakanlıkça onaylanan eğitimler belirtilen tarihlerde yapılır ve uygulanan eğitim faaliyetleri birinci altı aylık ve ikinci altı aylık istatistikler halinde Personel Genel Müdürlüğü ne gönderilir. Aday Memur Eğitimi ile ilgili İşlemleri Madde 12 Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden aday memur eğitiminin yapılmasına ilişkin yazının gelmesi ile başlar. Eğitime alınacak aday memurların listesi Atama Servisinden alınır. Bölgesel eğitimlerde Defterdarlığımız ve çevre il Defterdarlıklarındaki aday memurlar belirlenir. Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin temel ve hazırlayıcı eğitim programları adayın öğrenim durumu ve görev yaptıkları birimler dikkate alınarak eğitim programı hazırlanır. Defterdarlık Makamından eğitim onayı alınır Programda yer alacak dersler için gerektiğinde kurum dışı eğitici talep edilir. Eğitim yeri ve eğitime ilişkin araç, gereç ve dokümanlar temin edilir. Temel ve Hazırlayıcı eğitim programlarının bitiminde sınav yapılır. 9

10 Temel ve hazırlayıcı eğitim programını başarı ile tamamlayan aday memurlara yönelik Staj Değerlendirme Belgesi düzenlenir Her üç eğitimden de başarılı olan adaylar asli memurluğa atanır. Başarısız Olan Aday Memurlar Hakkında Yapılacak İşlemler Aday Memur Eğitiminde başarısız olan adaylar için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 57. Maddesine göre işlem yapılır. Mesleki Geliştirme Eğitimi İşlemleri Madde 13 Mesleki geliştirme, bilgi tazeleme, değişikliklere intibak v.b. nedenlerle personelin bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla yapılır. Eğitim programlarının süreleri, ulaşılmak istenilen amaca uygun olarak; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir. Hizmet içi eğitimler, Bakanlığın "Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları" da dikkate alınarak Defterdarlıkça düzenlenir. Eğitime katılan personelin katılım belgelerinin birer örneği dosyalarına gönderilir. Yükseköğretim Öğrencilerine Defterdarlığımızda Staj Yaptırma İşlemleri Madde 14 13/12/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği gereğince; Yükseköğretim öğrencilerinin staj yapma talebinin gelmesi ile başlar. Staj yapma talebinde bulunan öğrenciye ait bilgi ve belgeler incelenir. (Öğrenim kurumunun staj yapması gerektiğine dair yazısı, Öğrenci Belgesi, Öğrenci Kimlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Adli Sicil Kaydı ve ücret talep etmeyeceğine dair dilekçesi alınır.) Defterdarlığımızda staj yapacak öğrenci kontenjanı belirlenir. Stajın Uygun görüldüğüne ilişkin yazı Defterdarlık Makamınca imzalanır. 10

11 Stajını tamamlayan öğrencilerin staj tamamlama formu ilgili birim amiri tarafından doldurulup imzalanır. Yıl sonunda stajını tamamlayan öğrencilerin bilgileri bakanlığa bildirilir. Kimlik İşlemleri Madde 15 İl Atamalı Personele Kimlik Düzenlenmesi Çalışan personel için kimlik talebi üst yazı ekinde gelen imzalı ve mühürlü kimlik talep formunun gelmesi ile emekli personel için ise sadece kimlik talep formunun alınması ile süreç başlar. Kimlik talep eden personelin kimlik bilgilerinin doğruluğu personel otomasyon projesinden (PEROP) kontrol edilir. Kimlik istem formu, fotoğraflar, nüfus cüzdanı örneği bilgileri kontrol edilir. Kimlik kartı basılır. Basılan kimlik kartı talep sahibi emekli ise talebine göre son görev yaptığı yere veya adresine, çalışanlar için ise görev yerine tutanakla teslim edilmek üzere gönderilir. Kimlik kartının seri numarası elektronik listeye kaydedilir. Merkez Atamalı Personelin Kimlik İşlemleri Merkez atamalı memurlar kimlik taleplerini Memur Kimliğine Esas Form u doldurarak iki adet fotoğrafla birlikte, birimleri aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Personel Müdürlüğüne iletirler. Genel Müdürlükçe düzenlenen kimlik belgesinin Defterdarlığa intikal etmesi üzerine, kimlik sahibinin görev yaptığı birime yazı ekinde gönderilerek tutanakla teslimi istenilir. Kimlik teslim tutanağının bir örneği yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Hususi Damgalı Pasaport Taleplerinin Karşılanması İşlemleri Madde Sayılı Pasaport Kanunun 14. maddesi gereğince; Hususi damgalı pasaport talebinin çalışan ise dairesinin üst yazısı ile emekli ise talep dilekçesinin gelmesi ile başlar. Pasaport talep formu/istem yazısı mevzuata uygunluk açısından incelenir 11

12 Uygun ise Pasaport talep formu, Personel Müdürü, Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanır ve il Emniyet Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgiliye elden imza karşılığı teslim edilir. Pasaport talep formunun bir nüshası ve ekleri özlük dosyasına gönderilir. Diğer Eğitimler ve Kurslar Madde 17 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Devlet Lisan Okulu gibi eğitimlerde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre gerekli duyurular ve işlemler yapılır. Başvuru şartlarının personele duyurulmasından sonra başvuranlardan şartları uygun olan personelin başvuruları onaylanır. Sınav ya da eğitime katılacak personel için geçici görev onayı alınır. İL ATAMA SERVİSİ Açıktan Atama İşlemleri Madde 18 KPSS ve EKPSS sonucu yerleştirilenlerin atama işlemleri KPSS sonucu yerleştirilen adayların Sınav Servisinden intikal eden belgelerinin tamam olup olmadığı incelenir, varsa eksiklikler tamamlattırılır. Aday hakkında zorunlu olması veya ihtiyaç duyulması halinde Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesine göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaptırılır. Halen, 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personel için ilgili kurumdan muvafakat alınır. Kadro ve İstatistik Servisi ile kadro uygunluğu sağlanarak atama işlemlerine geçilir ve Personel Otomasyon Projesinden (PEROP) alınan Atama Onayı Formu Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile Valilik Makamının onayına sunulur. Atama onayının imzalanmasından sonra bir örneği atandığı birime gönderilerek ilgilinin göreve başlayış tarihi ve emekli sicil numarasının bildirilmesi ile özlük dosyasına konulmak üzere Etik Sözleşmesi nin imzalatılması ve Personel 12

13 Tanıtma Formu nun doldurtularak gönderilmesi istenir. Onayın bir örneği yazı ekinde, adaya elden veya iadeli taahhütlü olarak adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir. Tebligat yazısında, 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesindeki süre içerisinde göreve başlaması, aksi takdirde atama onayının iptal edileceği adaya bildirilir. Ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşunda çalışmakta olanların görev yerlerine de onayın bir örneği gönderilerek görevinden ayrılış tarihi ile birlikte özlük dosyasının devren gönderilmesi istenilir sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yapılacak atama işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, terör mağdurları veya yakınlarından ataması yapılması istenilen ilgililerin, 3713 sayılı Kanun ve Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, bu kapsamda ayrılan kadrolara, açıktan atama şartları dahilin de, varsa eski hizmetleri de dikkate alınarak, hazırlanan atama onayı Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile Valilik Makamının onayına sunulur Atama onayının imzalanmasından sonra bir örneği atandığı birime gönderilerek ilgilinin göreve başlayış tarihi ve emekli sicil numarasının bildirilmesi ile özlük dosyasına konulmak üzere Etik Sözleşmesi nin imzalatılması ve Personel Tanıtma Formu nun doldurtularak gönderilmesi istenir. Onayın bir örneği yazı ekinde, adaya elden veya iadeli taahhütlü olarak adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir. Tebligat yazısında, 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesindeki süre içerisinde göreve başlaması, aksi takdirde atama onayının iptal edileceği adaya bildirilir. Ataması yapılanlardan göreve başlayanlar hakkında Bilgi Formu düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Uyarınca yapılacak atama işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında ataması yapılması istenilen ilgililerin, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, bu kapsamda ayrılan kadrolara, açıktan atama şartları dahilin de, varsa eski hizmetleri de dikkate alınarak, hazırlanan atama onayı Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile Valilik Makamının onayına sunulur 13

14 Göreve başlama ve başlamama hallerinde yapılacak işlem a) Adayın göreve başlamasına ilişkin yazının gelmesi üzerine, PEROP'a tüm özlük bilgilerinin girişi yapılır. Sicil numarası verilmesi ve memuriyet kimliğinin düzenlenmesine esas olmak üzere, göreve başlaması Disiplin Servisine, adaylık eğitimine tabi tutulması için Eğitim Servisine bildirilir. b) Ataması yapılan, ancak 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmesine rağmen göreve başlamadığı anlaşılanların atama onayı, Personel Müdürünün önerisi, Defterdar'ın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile iptal edilir ve iptal onayının bir örneği ilgili birime, bir örneği de ilgiliye gönderilir. Ayrıca, memuriyete ilk atamada istenilen belgeler, atama onayı ve iptal onayı aslı dosyanın içerisine konularak Arşiv Servisine gönderilir. Ataması yapılarak kanuni süresi içerisinde göreve başlayan, başlamayan veya feragat eden adaylara ait bilgiler düzenlenen formlar ile Genel Müdürlüğe bildirilir. Naklen Atamalar Madde 19 İl İçi Naklen Atamalar Naklen atanma talep dilekçesinin gelmesi ile süreç başlar. Personelin görev yaptığı müdürlüğün görüşü ve dilekçesinin bağlandığı üst yazı atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Atama talebi uygun görülürse PEROP tan alınan atama onayı ile ataması yapılır. Atama onayının imzalanmasından sonra bir örneği ilgili birimlere gönderilerek eski görev yerinden ayrılış ve yeni görev yerine başlayış tarihleri PEROP a ve HİTAP a işlenir. Atanma talebinin uygun görülmemesi halinde, gerekçesi ile birlikte kişiye bildirilir. İl Dışı Naklen Atamalar Atanma talebinde bulunan personel gitmek istediği Defterdarlığa dilekçesini, atanma talebine ilişkin gerekçeleri ve belgelerini de ekleyerek sunar. Atama talebini alan Defterdarlığın talebi uygun görmesi halinde, atamaya esas olmak üzere personelin görev yaptığı Defterdarlıktan muvafakatı ile birlikte hizmet belgesi istenir. 14

15 Görev yaptığı Defterdarlık talebi uygun görür ise muvafakat ve hizmet belgesini Defterdarlığa gönderir. Muvafakat verilen personelin, PEROP tan alınan atama onayı ile ataması yapılır. Atama onayının imzalanmasından sonra bir örneği halen görev yaptığı Defterdarlığa gönderilen ilgilinin, eski görev yerinden ayrılışının sağlanarak özlük dosyasının gönderilmesi talep edilir. Bir örneği atamasının yapıldığı birime gönderilerek yeni görev yerine başlayış tarihlerinin bildirilmesi istenir. Atanma talebi uygun görülmediği takdirde durum gerekçeli olarak personele bildirilir. Kurumlar Arası Naklen Atamalar ile Yeniden Atamalarda Yapılacak İşlemler Madde 20 Diğer kurumlara naklen atamalar Defterdarlık birimlerinde görevli memurların diğer kurumlara naklen atanma talebinde bulunmaları halinde, talepleri değerlendirilir. Görevlerinden ayrılmalarında sakınca görülmediği takdirde muvafakat edilerek atamaya esas olarak istenen belgeleri ilgili kuruma gönderilir. İlgili kurumdan atama onayının gönderilmesini müteakip onay memura tebliğ edilir ve görevinden ayrılması sağlandıktan sonra PEROP'a işlenir ve görevinden ayrılış yazısı ilgili kuruma gönderilir. Görevine başladığının bildirilmesi halinde özlük dosyası sicil dosyası ile birleştirilmek üzere Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir. Memur hakkında atama onayının, tebliğ-ayrılış yazısının, dizi pusulası ve eki dosyanın gönderilmesine ilişkin yazının alt nüshalarının konulduğu pasif dosya açılır. İlgili yerden dizi pusulasının tasdik edilmiş nüshasının gelmesi üzerine dosya Arşiv Servisine gönderilir. Diğer kurumlardan naklen atamalar Diğer Kurumlardan Defterdarlığa naklen atanma talebinde bulunup, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesindeki şartları taşıyanların talebi Genel Müdürlüğe gönderilerek atama izni istenilir. İzin verilmesi halinde atama onayı hazırlanarak tebliğ edilerek ayrılışının sağlanması amacıyla ilgili kuruma gönderilir. Uygun görülmez ise personele gerekçesi bildirilir. 15

16 Çekilen, çekilmiş sayılan, emekli olan, seçim veya diğer özel kanunlar nedeniyle ayrılanların yeniden atama işlemleri aşağıdaki gibi yapılır. Çekilen, çekilmiş sayılan, emekli olan, seçim veya diğer özel kanunlar gereği görevlerinden ayrılanların tekrar görev talep etmeleri halinde, atama işlemleri yapılmadan önce özlük ve sicil dosyaları temin edilir. Bakanlık Merkezi ve İl Defterdarlıkları ile başka kurumlardan yukarıdaki nedenlerle ayrılanların özlük ve sicil dosyaları ayrıldıkları Bakanlıktan, İl Defterdarlıklarından veya kurumlardan bir yazı ile istenilir. Dosyalar temin edildikten sonra talep dilekçelerindeki gerekçeler de dikkate alınarak, Defterdar başkanlığında, Defterdar Yardımcısı ve Personel Müdüründen oluşacak komisyon tarafından dosyaları incelenir. Yeniden atanmaları komisyon tarafından uygun görülenlerin ilgili mevzuata göre gerekli olması halinde arşiv araştırmaları yaptırılır. Ancak, emekli olanlardan malulen veya sıhhi izin süreleri nedeniyle emekliye ayrılanların iyileştikleri ve çalışabileceklerini belgeleyen sağlık kurulu raporunu da ibraz etmeleri istenilir. Durumları uygun görülerek ataması yapılacak olanların, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derece ve kademeleri de dikkate alınarak, Kadro ve İstatistik Servisinden uygunluk alınır. Defterdarlıkça yeniden atanmaları uygun görülen, arşiv araştırmaları olumlu olan ve durumuna uygun boş kadro bulunan ilgili hakkında Genel Müdürlükten atanma izni istenilir. Atama izni istenilirken, hizmet belgesi, son üç yıllık veya mevcut sicil raporları, arşiv araştırma belgesi, adli veya idari tahkikat geçirmesi halinde bunlara ilişkin bilgiler ve memuriyette bulunmadığı sürede hangi iş ile iştigal ettiğini gösterir belgeler de yazıya eklenir. Genel Müdürlükten atama izni geldiğinde, atamaya esas belgeler tamamlattırılır, atama onayının hazırlanması, sonuçlandırılması, göreve başlama ve başlamama hallerinde 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre işlem tesis edilir. İl Atamalı Personelin Çekilme ve Çekilmiş Sayılma İşlemleri Madde 21- Görevinden çekilme isteminde bulunan il atamalı personelin dilekçesinin görev yaptığı birimince bir üst yazı ekinde Personel Müdürlüğüne 16

17 intikalinde Personel Müdürünün önerisi Defterdarın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile çekilme işlemi gerçekleştirilir. Çekilme onayının bir örneği memurun görev yaptığı birime yazı ekinde gönderilir ve ilgiliye tebliği ile görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi, mal bildirimi, ve memur kimliğinin gönderilmesi istenir. Görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi ve istenilen belgelerin gelmesinden sonra, Kadro ve İstatistik Servisi ile Disiplin Servisine bilgi verilir. Çekilmeye ilişkin bilgiler PEROP'a işlendikten sonra ilgili belgeler özlük ve disiplin dosyasına konulur. İl atamalı personelin 657 sayılı Kanunun ilgili madde hükümlerine göre çekilmiş sayılmaları halinde, bu durum birimince Personel Müdürlüğüne bildirildiğinde, Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile çekilmiş sayılma işlemi gerçekleştirilir. Görevden çekilmiş sayılma onayının bir örneği, görev yaptığı birime yazı ekinde gönderilerek, ilgiliye konunun duyurulması ile mal bildirimi ve memuriyet kimliğinin gönderilmesi istenir. İlgilinin görevinden çekilmiş sayılma tarihi ve nedeni Kadro ve İstatistik Servisine bildirilir. Görevinden çekilmiş sayılma ile ilgili bilgiler özlük dosya özetine işlendikten sonra, özlük dosyası Arşiv Servisine gönderilir. Kadro ve İstatistik İşlemleri Madde 22 Defterdarlık teşkilatına ait Valilik ve Bakanlık atamalı taşra kadrolarının kayıtlarını tutmak, il içi tenkis ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmek, Bakanlık tarafından gönderilen kadroların ihdas ve iptaline ilişkin işlemleri yapmak, Defterdarlık teşkilatına ait dolu ve boş kadroların her yıl ihtiyaç durumu dikkate alınarak unvan ve derece bazında değiştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, Defterdarlık personeline ait istatistiki bilgileri tutmak ve güncellemelerini yapmak, Valilik atamalı engelli personelin bilgilerinin güncellenmesi yaparak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Bakanlığa gönderilmesine ilişkin çizelge ve yazıyı hazırlamak, 17

18 Valilik atamalı personelin aylık personel hareketleri ile 6 Aylık Maliye Personeli Bilgi Formunun Bakanlığa gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, Valilik atamalı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin bilgilerini güncellemek ve Bakanlığa gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri Madde 23- İl atamalı personelin kademe ilerlemesi ve derece yükselmeleri PEROP'tan takip edilir. Emekliliğe esas ve kazanılmış hak aylığına ilişkin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapacaklara ait liste ay itibariyle PEROP'tan alınır. Liste ile terfi defteri kıyaslanır varsa hata ve eksikler düzeltilir. Kademe terfileri PEROP üzerinden onaylanır. Derece terfi onayları PEROP üzerinden çıkarılır. Kazanılmış hak aylığı yönünden derece terfileri ile Emekli keseneği yönünden derece terfileri Makam onayına sunulmak üzere hazırlanır. İmzalanan onayların bir nüshası personelin dairesine diğer nüshası ise PEROP a ve terfi defterine işlendikten sonra özlük dosyasına gönderilir. 657 Sayılı Kanunun 37. Maddesinin Uygulanması İşlem Süreci Madde 24 PEROP tan çıkarılan liste terfi defteri ile kıyaslanır varsa eksikler ve hatalar düzeltilir. 37. Maddeden faydalanacakların listesi hazırlanır. Hazırlanan liste servis notu ile disiplin-sicil servisine gönderilir ve söz konusu servislerden gelen bilgiler doğrultusunda 37. Maddeden yararlanacaklar belirlenmiş olur. 37. Maddeden yararlanacaklar için Makamdan onay alınır. İmzalanan onayların bir nüshası personelin dairesine diğer nüshası ise PEROP a ve terfi defterine işlendikten sonra özlük dosyasına gönderilir. İntibak İşlemleri Madde 25 Bir üst öğrenimini bitiren kişinin İntibak talep dilekçesi ve diplomasının gelmesi ile süreç başlar. 18

19 Kişinin özlük dosyasındaki işe başlama, okul bitirme, askerlik süresi, ücretsiz izin, sicil durumu,36/a-6b, 36/A-12d, 64/2, 2182 SK, 458 SK, 5289 SK, SSK lı hizmeti dikkate alınarak değerlendirilir. PEROP üzerinden İntibak Onayı hazırlanarak makamın onayına sunulur. İmzalanan Onay ın bir nüshası dairesine gönderilir. Diğer Nüshası ise PEROP a ve terfi defterine işlendikten sonra personelin özlük dosyasına gönderilir. Asalet Tasdikine İlişkin İşlemler Süreci Madde 26 Aday memurun görev yaptığı birimden asli memurluğa atanmasını içeren yazının Personel Müdürlüğüne gelmesinden sonra, memurun adaylık süresi içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitime katılıp katılmadığı ve stajını tamamlayıp tamamlamadığı özlük dosyasından araştırılır. Diğer taraftan Disiplin Servisinden disiplin durumu sorulur. Disiplin durumu ile sicil amirinin görüşünün olumlu ve eğitimin her birinden başarılı olması halinde, iki nüsha atama onayı hazırlanarak, atamaya yetkili amirin onayı ile asli memurluğa atanma işlemi gerçekleştirilir. Öte yandan; iki yıllık adaylık süresi içerisinde asli devlet memurluğuna atanma için gereken aday memur temel ve hazırlayıcı eğitim programını tamamlamayanların iki yıllık sürenin bitim tarihi itibariyle otomatik olarak asli devlet memurluğuna atanmış sayıldığına dair onay alınır. Onayın bir örneği memurun görevli bulunduğu birime gönderilerek ilgili memura tebliğ edilmesi istenilir. Hizmet Değerlendirme İşlemleri Madde 27 Kişinin hizmet birleştirmesi işlemi talep dilekçesinin gelmesi ile başlar. Kişinin sigortalı hizmetleri ve sürelerinin tespitinin yapılması amacıyla ilgili kurumla yapılan yazışmaların sonucunda Defterdarlığımıza ulaşan hizmet bildirimi yazısı incelenir sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden sonra memuriyet hizmetine başlayan personel için hizmet birleştirme işlemi yapılmadan özlük dosyasına ve PEROP a işlenerek belge dosyasına kaldırılır. Yapılan işlem hakkında personelin görevli bulunduğu birime yazılarak bilgi verilir. 01/10/2008 tarihinden önce memuriyet hizmetine başlayan personelin özlük dosyasındaki işe başlama, okul bitirme, askerlik süresi, ücretsiz izin, sicil durumu, 19

20 64/2, 2182 SK, 458 SK, 5289 SK, SSK lı hizmetleri dikkate alınarak ile hizmet dökümü onayı hazırlanır ve Makam Onayına sunulur. İmzalanan Onay ın bir nüshası Giden Evrak servisi aracılığı ile personelin dairesine gönderilir. Diğer Nüshası ise PEROP projesine ve terfi defterine işlendikten sonra personelin özlük dosyasına gönderilir. İstek Halinde Emeklilik İşlemleri Madde 28 İl atamalı personelin emeklilik istek dilekçesinin dairesinin üst yazısının gelmesi ile süreç başlar. Personelin özlük dosyası incelenerek, 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesinin ilgili fıkraları gereğinde yaş ve hizmet süresinin tespit edilmesi ile emeklilik işlemlerine başlanır. Emekliliğe hak kazanamayan ilgililerin olması durumunda gerekçesi ile birlikte dairesine bilgi verilir. Uygun ise Emeklilik onayı hazırlanarak Valilik Makamına onaya sunulur. Onayın bir nüshası dairesine gönderilerek dairesinden görevinden ayrılış yazısının ve eklerinin gelmesinden sonra belgeleri kontrol edilir. Memurun görevinden ayrılışına ilişkin yazı ile istenilen belge ve bilgilerin gelmesini müteakip, görevden ayrılış tarihi PEROP'a işlenir. Emeklilik onayının aslı ile gerekli diğer belgeler bir yazı ekinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı bağlandığına ilişkin yazı geldiğinde mutabakat sağlanarak özlük dosyası Arşiv Servisine gönderilir. Yaş Haddinden Re sen Emeklilik İşlemleri Madde 29 İl atamalı memurların yaş haddi nedeniyle haklarında emeklilik işlemleri yapılabilmesi için, Atama Servisince her yılın Ocak ayı başında yaş haddinden emekliye sevk edilecekleri belirleyen liste hazırlanır. Yaşın hesabında 18 yaşın dolumundan sonraki tashihler dikkate alınmaz. Doğum tarihlerinde ay gösterilmemişse o yılın temmuz ayının birinci günü, gün belirtilmemişse o ayın birinci günü doğum günü sayılır. Ocak ayında hazırlanan bu liste her ay kontrol edilerek, memurun yaş haddini dolduracağı tarihten geçerli olmak 20

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

KASTAMONU DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

KASTAMONU DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ KASTAMONU DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

MALATYA DEFTERDARLIĞI. Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

MALATYA DEFTERDARLIĞI. Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi MALATYA DEFTERDARLIĞI Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 İçindekiler Amaç... 7 Kapsam... 7 Hukuki Dayanak... 7 Tanımlar... 7 SINAV SERVİSİ... 7 Tanımlar... 7 Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları...

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Mardin Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Mardin Defterdarlığı 1 T.C MALİYE BAKANLIĞI Mardin Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MARDİN Şubat / 2015 İçindekiler Sayfa 2 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam

Detaylı

Gaziantep Defterdarlığı Birim Yönergesi GAZİANTEP PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Maliye Bakanlığı Ekim 2013 GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

Gaziantep Defterdarlığı Birim Yönergesi GAZİANTEP PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Maliye Bakanlığı Ekim 2013 GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ Gaziantep Defterdarlığı Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ EK: 2 BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ Servis Adı Servis Sorumlusu Yedek Görevli Görevler Görevli Yedek Görevli İdari Davalar Eğitim Sınav Bakanlık ve Valilik atamalı personelin

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ KOCAELİ DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İZMİR DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

İZMİR DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İZMİR DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan KFS.8.1.2., KFS.8.2.2., KFS.8.3.2. ve KFS.11.1.3 Nolu Eylemler

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

T.C KIRġEHĠR VALĠLĠĞĠ (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C KIRġEHĠR VALĠLĠĞĠ (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C KIRġEHĠR VALĠLĠĞĠ (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ KIRġEHĠR 2015 1 ĠÇĠNDEKĠLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 7 Amaç... 7 Kapsam... 7 Hukuki

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU ADI TANIMI DAYANDIĞI 01 300 Öğrenci Kimliği Değişikliği/Yenileme Kaybolan ya da kullanılamayan kimliğin yerine yeni kimlik çıkarılması 2) Hizmet Bedeli Dekontu - 02 301.03 Dikey Geçiş İşlemleri Öğrencinin

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO. 83.0 Teklifi İlan edilmesi istenilen üyesi (Prof., Doç. ve Doç.) kadrosu ile elemanı (Öğr. Gör., Arş.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER 1. İdari-Akademik kadroların tenkis- tahsis, iptal-ihdas işlemlerinin zamanında yapılıp sonuçlarının takip edilmesi. 2. İdari personel atama işlemleri. 3. Akademik atama işlemleri 4. Akademik ve idari

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI

ANTALYA DEFTERDARLIĞI ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğretim Üyesi Alım İlanı 2 Öğretim Üyesi Açıktan Atama

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA İŞE BAŞLATMA İŞ SÜRECİ.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA İŞE BAŞLATMA İŞ SÜRECİ. PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA İŞE BAŞLATMA İŞ SÜRECİ. Personel Atama Onayı alınır. Özlük dosyası açılır. İlgiliden; Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Diploma fotokopisi, 3 adet resim, İkametgah adresi, Aile

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt Akademik Personel Atama Yazıları ve Yapılan İşlemler Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini Biriminden soruşturma talebi isteminde bulunulması İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini Soruşturma belgeleri

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam ve Dayanak _ 3-4 İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar 4-5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınav İşlemleri 5-10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

EK-2 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2016)

EK-2 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2016) Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç) Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayandığı Mevzuatın Adı ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar KAMU İÇ KONTROL HİZMET ENVANTERİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Görevlendirme Onayı Kurumun üst yazısı-adı

Detaylı

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İptal/İhdas listelerinin hazırlanması Üst yazı ile YÖK, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı na Devlet Personel Başkanlığının İptal/ İhdas toplantı tarihinin Üniversitemize

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 08.01.2015 Toplam Süre : gün 5 saat Gerektiğinde 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize naklen veya açıktan atanması, ya da nakil, istifa, emeklilik, ölüm gibi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ 30 dakika Öğrencinin Yüksekokul Disiplin Kurul Kararında verilen disiplin cezası Yükseköğretim Kurulu Veri tabanı (ceza bildirim formları) YÖKSİS sistemine girilmek üzere Öğrenci

Detaylı

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler ADI ÖLÇÜLEBİLİR PLANLANMASI UYGULANMASI 145 KONTROLÜ (İZLENMESİ ve ÖLÇÜLMESİ) Açılan disiplin soruşturma sayısı 65 Açılan inceleme sayısı 27 Açılan ceza soruşturma sayısı 22 Sonuçlanan disiplin soruşturma

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 terfi işlemleri Kişinin görevli olduğu birim tarafından gönderilen resmi yazı 1 GÜN 2 Öğrenim Durumundaki Değişikliklerin

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 5 Gün 2 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri DOSYA NO : 49800447-8.1 Sorumlular Dönem Öncesinde lisansüstü programlarında bulunan ve enstitüce verilemeyecek olan derslerin

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisans Programlarına Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Kesin Kayıt İşlemleri 1 Fakülte Yönetim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 5E+07 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER

Detaylı

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları.

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları. SIRA NO T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Resmi Yazışmalar

Detaylı