2010 Yılı Ana Başlıklarıyla Odamız Faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 Yılı Ana Başlıklarıyla Odamız Faaliyetleri"

Transkript

1 2010 Yılı Ana Başlıklarıyla Odamız Faaliyetleri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın 2010 yılı faaliyetlerinden öne çıkanlar ana başlıklar ve kısa bir özet şeklinde bu raporda değerlendirilmiştir. Faaliyetlere ilişkin geniş bilgiler Elazığ TSO Web Sitesinde ve Odamızın Aylık olarak yayınlamış olduğu Elazığ Ticaret Gazetesinde yer almıştır. OCAK Sayılı Yasa Ġli Ġlgili ÇalıĢma: 5084 Sayılı Yasa ile ilgili olarak SSK destekleri ile ilgili olarak yasanın 3 yıl daha uzatılması ile ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Bankacılık Sektöründe YaĢanan Sorunlar Dosyası: TOBB Tarafından talep edilen Bankacılık Sektörü ile ilgili yaşanan sıkıntılar bir rapor halinde TOBB yu sunulmuş ve medya ile paylaşılmıştır. Elazığ Lobi ÇalıĢtayı: Elazığ Lobi Çalıştayı ile ilgili olarak bir Elazığ ın kalkınma ve gelişmesiyle alakalı ve aynı zamanda LOBİ çalışmalarının önemini belirten bir sunu hazırlanmış ve Ocak ayı içerisinde Özel İdare Binasında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantı da bu sunu katılımcıların dikkatine sunulmuştur. Fırat Kalkınma Ajansı Toplantılarına Katılım: Fırat Kalkınma Ajansının Genel Sekreter Seçimi, Personel Alımı ve Bütçe Belirlenmesi toplantılarına iştirak edilmiştir. Bayanlara Yönelik GiriĢimcilik Eğitimi: Elazığ Kadın Girişimciler Kurulumuz ile müşterek olarak, F.Ü. Öğretim Görevlisi Türker Güler in katılımı ile, bayanlara yönelik olarak Odamızda Girişimcilik üzerine bir eğitim verilmiştir. Hayvancılığın Desteklenmesi Bilgilendirme Faaliyetleri: Hayvancılığın desteklenmesine yönelik olarak Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ üzerine üyelerimiz ve ilgililerin bilgilendirilmesi için medya etkin şekilde organize edilmiştir. ĠĢ Rehberi Hazırlanması: En son 2005 yılında yapılan ve aradan geçen uzun dönem içerisinde önemli bir ihtiyaç olarak çıkan 2010 Elazığ İş Dünyası Rehberi çalışmalarına başlanmış ve bu konuda yüklenici firma ile anlaşma sağlanmıştır. Ulusal ve Uluslararası Fonlara EriĢim Toplantısı: Malatya ABİGEM ile sağlanan işbirliği ile Üyelerimize yönelik olarak Ulusal ve Uluslar arası fonlarla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yeni Hizmet Binası: Elazığ a TSO ya şehrin gelişim yönünde modern bir Yeni Hizmet Binası kazandırılması için Odamız Yönetim Kurulu nun yoğun gayretleriyle arsa sorunu çözülmüştür. Elazığ Ülke Gündemine TaĢındı: Yeni Şafak Gazetesinin 16. Kuruluş yıldönümünün Elazığ da kutlaması nedeniyle düzenlenen etkinliklere Elazığ TSO katılım sağlamış ve Elazığ, görsel ve yazılı medya aracılığı ile ülke gündemine taşınmıştır.

2 Üyelerimize Web Sitesi Hazırlanması: Odamız Avrupa İşletmeler Ağı tarafından bt-elazığ Projesi kapsamında Üyelerimize düşük maliyetlerle Web sitesi yapılması için 6 Üyemizle bir ön protokol imzalayarak kampanya başlattı. Elazığ Tanıtım DVD Filmi Hazırlandı: Elazığ ın tanıtımı ile ilgili olarak hazırlanan DVD 4 dilde 5 bin adet çoğaltılarak başta Emıtt Turizm Fuarı olmak üzere yıl içerisinde başta Elazığ TSO olmak üzere, ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde dağıtılmıştır. TSE Tetkiki: Ocak ayı içerisinde TSE tarafından yapılan Odamız tetkikinden başarı ile çıkılmış ve ISO Kalite Belgemizin süresi uzatılmıştır. ġubat 2010 Bt-Elazığ Kokteyli: Odamızın 90. Kuruluş yıldönümü ve bt-elazığ projesi kokteyli il protokolü, üyelerimiz ve çok geniş bir katılımıla Akgün Otelde yapıldı. Toprak Paneli: Elazığ ın toprak çeşitliliği, bu toprakların endüstride, kullanılabilirliği, gıda paketleme ve sanatsal tasarımda verimliliği, bunların pazarlama durumu hakkında Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi ve Odamız işbirliğinde bir panel düzenlenerek tartışılmıştır. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz a Brifing: İlimizi ziyaret eden Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz Odamızda ağırlanmış ve üyelerimizin de katıldığı toplantıda kendisine ilimiz başta olmak üzere bölgemizin acil çözüm bekleyen sorunları ile ilgili bir brifing verilmiştir. Dünya Gazetesi Etkinliğinde Elazığ Tanıtıldı: Yönetim Kurulu Başkanımız Dünya Gazetesi tarafında İstanbul da organize edilen ve Türkiye genelinden 5 oda başkanın konuşmacı olarak davet edildiği toplantıda Elazığ ekonomi ve sanayisi hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Krizlerde Yönetim Semineri: Odamız ve Algı Danışmanlık İşbirliğinde Krizlerde Yönetim konusunda Odamızda bir seminer gerçekleştirilmiştir. Emitt Fuarına Katılım Sağlandı: Dünyanın en önemli Turizm Fuarlarından olan İstanbul EMİTT Fuarına Odamız katılım sağlamış ve hazırlamış olduğumuz tanıtım DVD lerimizden 1000 adet dağıtılmıştır. Google Ġnternet Reklamcılığı Eğitimi: Odamız ve TOSYÖV işbirliğinde Google İnternet Reklamcılığı konusunda bir eğitim düzenlenmiştir. Bilgisayarlı Ön Muhasebe Kursu: İlimiz iş dünyasına nitelikli eleman yetiştirmek ve işsiz olan geçlerimizi meslek sahibi etmek için Odamız tarafından Ön Muhasebe kursu düzenlenmesi için Elazığ İş Kur İl Müdürlüğü ile ortak proje oluşturulmuştur.

3 TaĢımacılık Sektörünün Sorunları Toplantısı: Otobüs işletmelerinin sorunlarının tartışıldığı ve Ülke genelinden çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantıya Odamız tarafından katılım sağlanmış ve gerekli destek verilmiştir. Zülfü AğarPolis Meslek Yüksekokuluna Destek: Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksekokuluna Odamız tarafından 5 adet bilgisayar bağışı yapılmıştır. Vergi Haftası Kutlaması: Vergi Haftası Kutlamaları çerçevesinde İl Defterdarlığımızla bir araya gelinmiş ve karşılıklı iyi niyetler ifade edilmiştir. ĠKMEP Projesi: İKMEP projesi kapsamında Fırat Üniversitesinde yapılan Girişimcilik konulu konferansa katılım sağlanmıştır. MART 2010 Hazine MüsteĢarına Elazığ Sorunları Dosyası Verildi: Odamız Yönetim Kurulu Başkanı, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ile Elazığ ın sorunları hakkında bir görüşme yapmış ve hazırlanan dosya takdim edilmiştir. Deprem Kampanyası: Karakoçan merkezli meydana gelen deprem nedeniyle, Odamız öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatılmış ve Halkbankasında açılan hesap, TOBB başta olmak üzere tüm Oda ve Borsalara ulaştırılarak ciddi boyutlarda bir yardım toplanmış ve Elazığ Valiliği koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. GAPSUN Proje Toplantısı: Kısa adı GAPSUN olan Avrupa İşletmeler Ağı toplantısı Odamızda yapılarak, Projenin illerdeki işletmelere daha fazla katkı sağlaması hususunda proje ortakları KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü, Gaziantep Teknopark, Van TSO, Gaziantep Ticaret Odası ve Elazığ TSO proje yöneticileri Odamızda bir araya gelmişlerdir. Topraksız Tarım ve Ekolojik Sera Toplantısı: Konusunda uzman olan Dizayn grup ile topraksız tarım ve ekolojik sera hususlarını kapsayan bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ziraat Bankası Ġle Bilgilendirme Toplantısı: Ziraat Bankası ile müşterek olarak besicilik ve kanatlı hayvancılık sektörlerine sağlanan kredi destekleri hakkında Oda üyelerimize ve tüm ilgililere açık şekilde bir toplantı yapılmıştır. Üniversite Öğrencilerine Yönelik GiriĢimcilik Eğitimi: Odamız, KOSGEB ve Fırat Üniversitesi işbirliğinde, Üniversite son sınıf öğrencilerine yönelik Girişimcilik Eğitimi verilmiş ve bu eğiteme katılanlardan kendi işini kurmak isteyenlerle alakalı seçim süreci KOSGEB tarafından belirlenmiştir. Albarakatürk Ġle Protokol AnlaĢması: Odamız ve Albarakatürk arasında bir protokol anlaşması imzalanmış ve üyelerimizin uygun koşullarda kredi almaları hususunda mutabakat sağlanmıştır.

4 Hazar ġiir AkĢamları na Katkı: İlimizin tanıtımı hususunda önemli bir etkinlik olan ve bu yıl 18. si düzenlenecek olan Hazar Şiir Akşamlarının organizasyonuna katılım sağlanmıştır. Türkiye Partisi Genel BaĢkanı Ġle Toplantı: Türkiye Partisi Genel Başkanı Doç.Dr.Abdullatif Şener ve Parti yetkilileri ile Odamızda bir toplantı yapılarak ilimiz ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Elazığ Defterdarlığıyla TeĢvik Bilgilendirme Toplantısı: Elazığ Defterdarlığı ile müşterek olarak Genel Teşvik Yasası ile Hayvancılık Kredileri bilgilendirme toplantısı Odamızda yapılmıştır. NĠSAN 2010 Sigorta Acenteleri Birliği Bölge Toplantısı: Odamızın daveti ve ev sahipliğinde Sigorta Acenteleri Birliği Bölge toplantısı sektörün üst düzey temsilcileri ve yaklaşık 15 ilin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Halkbankası Ġle MüĢterek Toplantı: Halkbankası Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı Recep Güleç in katılımı ile Dış kaynaklı krediler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı 25 Genç GiriĢimci Ġçin Program Hazırlandı: Odamız, KOSGEB ve İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliğinde imalat sanayinde kendi işini kurmak isteyen 25 girişimciye yönelik bir program başlatıldı. Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Kursu Odamız tarafından hazırlanan ve Elazığ İş Kur İl Müdürlüğü tarafından finanse edilen Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Kursu için gerekli olan tüm hazırlıklar yapılmış ve eğitimin 17 Mayıs ta başlaması için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. DıĢ Ticaret Eğitim Programı: Odamızın talebi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın desteği ile YorkTrade Dış Ticaret Enstitüsü tarafından ilimizde ihracat yapan yada ihracat potansiyeli olan firmalara yönelik Mayıs 2010 tarihlerinde "Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası" Programının yapılması hususunda bir çalışma yapılmıştır. Hazar Gölü Yönetim Planı Toplantısı: İlimiz turizmi açısından önemli bir değer olan Hazar Gölü nün bir yönetim planına kavuşturulması hususunda Odamızda, Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kurumu ve resmi kurumun katılımı ile iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Kutlu Doğum Haftası Kutlamalarına Destek: Odamız tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Harput Ulu Camii ve İlimiz Sanayi Sitesi Camiinde kutlu doğum pilavı dağıtılmıştır. GeniĢletilmiĢ Meslek Komiteleri Toplantısı: Odamız tarafından organize edilen Genişletilmiş Meslek Komiteleri toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş olup, Meslek Komiteleri sektörel sorunlarını dile getirmişlerdir. Ar-Ge Bilgilendirme Toplantısı: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile Odamız işbirliğinde KOBİ lerin Araştırma ve Geliştirme Projelerine kaynak sağlanması hususunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

5 Kültür Faaliyetlerine Katılım Sağlandı: İlimizin tanıtımı ve kültürel hayatımız açısından önem taşıyan ve Elazığ İl Kültür Müdürlüğü öncülüğünde yapılan Hıdırellez, Turizm Haftası Kutlamaları, Dağ Doğa Yürüyüşü ve Hazar Şiir Akşamları nın düzenlenmesine Odamız tarafından destek ve katılım sağlanmıştır. Polonya Ve Kuzey Irak Toplantıları: Odamızı ziyaret eden Polonya Büyükelçisi ile K.Irak eski sağlık bakanı ile işadamları ile ayrı ayrı toplantılar organize edilmiş ve ilimizin tanıtımı ile birlikte karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için girişimler başlatılmıştır. MAYIS 2010 Beton ve Uygulamaları Semineri: Türkiye Hazır Beton Birliği ve Odamız işbirliğinde, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Beton ve uygulamaları konulu seminer düzenlendi. Bilgisayarlı Muhasebe Kursu: Odamız ile Elazığ İş Kur İl Müdürlüğü işbirliğinde İşgücü Yetiştirme Kursları kapsamında 20 işsiz gence yönelik olarak Bilgisayarlı Ön Muhasebe Eğitim kursu açıldı. Yazılım Devleri Elazığ da Eğitim Verdi: Bt-Elazığ Günleri kapsamında, Odamızda düzenlenen programlarla Ülkemizin yazılım devleri Logo Yazılım, ETA Bilgisayar, Link Bilgisayar, Mikro Yazılımevi ve Vega Yazılım firmalarının temsilcileri sırasıyla Elazığ TSO Konferans Salonunda yazılımlarla alakalı eğitimler verdiler. DıĢ Ticaret Uzmanlık Sertifika Programı: İhracat yapmak isteyen firmaların ihracata yönlendirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılması, ihracat yapmakta olan firmaların mevzuata ilişkin bilgilerini güncelleyerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla Odamız ve YorkTrade Dış Ticaret Enstitüsü işbirliği ile Dış Ticaret Uzmanlık Sertfika Programı uygulandı. Doküman ve ArĢiv Yönetim Sistemi Toplantısı: Odamız ile TURMAP Bilişim Teknolojileri Firması arasında yapılan işbirliğiyle günümüzde önemi artan ve özellikle arşiv konusunda ihtiyacı hissedilen elektronik ortamda Doküman Yönetimi ve Arşiv Yönetim Sistemleri toplantısı Odamız Konferans Salonunda yapıldı. Elazığ TSO Kupası KoĢusu Yapıldı: Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Elazığ TSO Kupası koşusu 19 Mayıs 2010 tarihinde Elazığ Hipodromunda gerçekleştirildi. TOBB Genel Kurulu na Katılım Sağlandı: Ankara da gerçekleştirilen TOBB 65.Genel Kurulu na Odamız TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldılar. HAZĠRAN 2010 Ġzmir Kalkınma Ajansına Ziyaret: Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu ile birlikte İzmir Kalkınma Ajansı yerinde ziyaret edilerek deneyim paylaşımında bulunulmuştur. Bölgesel Planlama Toplantısı: Fırat Kalkınma Ajanısının Akgün Otelde gerçekleştirdiği bölgesel planlama toplantısına katılım sağlanmış ve ilimizin öncelikleri rapor edilmiştir. Egelife ve Anadolu Dergisinde Elazığ Tanıtıldı:

6 Ülkemizin önemli turizm dergilerinden EGELİFE Dergisi ile Atlasjet in yayın organı olan Anadolu Dergisinde Elazığ ın tanıtımı ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Elazığ a Eğitim Merkezi Kazandırıldı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Ülke genelinde kuracağı 5 Eğitim Merkezinden birinin Elazığ da kurulması hususunda Odamız tarafından hazırlanan dosya TOBB tarafından uygun bulunmuş ve Eğitim Merkezinin 2011 yılında açılacağı TOBB tarafından belirtilmiştir. TSE Eğitimi: Odamız personeline yönelik olarak TSE kalite yönetim sistemi eğitimi verilmiştir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı: İş Sağlığı Ve Güvenliği hususunda odamızda bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Proje Yönetim Döngüsü ÇalıĢtayı: Proje Yönetimi Döngüsü ile ilgili olarak Odamızda bir çalıştay yapılmıştır. TEMMUZ 2010 Ġlin Öncelikli Sorunları Sanayi Bakanına Ġletildi: Sanayi Bakanı Nihat Ergün ün Elazığ Programına katılım sağlanarak, ilimizin öncelik taşıyan sorunlarıyla ilgili bir dosya takdim edilmiştir. BaĢbakan a Brifing Dosyası Hazırlandı: Elazığ ı ziyaret eden Başbakan ve ilgili bakanlara Elazığ ın önemli sorunlarıyla ilgili Odamız tarafından hazırlanan Birifing Dosyası takdim edilmiştir. DıĢ Ticaret Kursu: Dış Ticaret Müsteşarlığı nın finansman desteği ile Odamız ile Akademisyenler Eğitim ve Danışmanlık Şirketi işbirliği ile 5 ayrı konuda Dış Ticaret Eğitimi verilmesi hususunda anlaşma imzalanmıştır. Odamız ve ĠNG Bank Arasında Protokol: Üyelerimizin daha uygun koşullarda kredi kullanmaları için Odamız İle İNG Bankası arasında bir protokol imzalanmıştır. MüĢteri ĠliĢkileri ve SatıĢ Becerileri Eğitimi: Kısa adı TOSYÖV olan Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı ile Müşteri İlişkileri ve Satış Becerileri konusunda bir eğitim verilmiştir. Odamız AB Projelerine Destek Verdi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullar başta olmak üzere çeşitli meslek kuruşları ve yerel yönetimler tarafından hazırlanan meslek edindirme amaçlı çok sayıda AB Projesine Odamız ortak olarak tam destek vermiş ve bu projelerin onaylanmasına katkı sağlamıştır. ĠPARD Hibe Desteği: Elazığ ın dahil edilmediği Kırsal Kalkınma Projeleri hususunda Başbakan, Tarım ve Köyişleri Bakanı ve İlimiz milletvekillerine konu hakkında bir yazı gönderilerek Elazığ ın mağduriyetinin önlenmesi talep edilmiştir. Odamızın girişimleri sonucunda Elazığ ın 2011 programına dahil edileceği bilgisi vermiştir.

7 Elazığ ĠstiĢare Toplantısı: İlimiz Valisi, İlimiz Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerimizin katılımı ile Odamızda İlin çeşitli sorunlarıyla ilgili bir istişare toplantısı yapılmıştır. AĞUSTOS 2010 KOSGEB Müdürlük Statüsüne KavuĢtu: Odamız bünyesinde bulunan KOSGEB Tip 2 Sinerji Odağının Müdürlüğe dönüştürülmesi hususunda uzun bir süreden beri yapmış olduğumuz yazışma ve girişimler sonuçlanmış ve Elazığ KOSGEB, Tunceli ve Bingöl e de hizmet verecek şekilde müdürlüğe dönüştürülmüştür. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı: Üç KOSGEB Başkan Vekilinin katılımı ile Odamızda KOSGEB Destekleriyle ilgili geniş bir katılımla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. DAP Eylem Planı Hazırlandı: Devlet Planlama Teşkilatı tarafından başlatılan bir çalışma doğrultusunda kısa adı Doğu Anadolu Projesi olan DAP için yeni Eylem Planı çalışması kapsamında Odamız görüş ve önerileri TOBB ve DPT ye gönderilmiştir. Risk Yönetimi ve Planlanması Semineri: Odamızda üyelerimize ve tüm halkımıza yönelik olarak Risk Yönetimi ve Planlanması konusunda ücretsiz olarak sertifikalı bir seminer verilmiştir. Elazığ TSO Stratejik Planı Hazırlandı: Odamız Genel Sekreterliği öncülüğünde, KOSGEB, TSE, Basın ve Halkla İlişkiler ve GAPSUN İşletmeler Ağının katılımı ile Odamızın Stratejik Planı hazırlanmış ve TOBB ye gönderilmiştir. Hayvancılık Destekleri Bilgilendirme Toplantısı: Ziraat Bankası tarafından hayvancılık sektörüne sağlanan destekler hususunda Üyelerimize ve STK lara yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Elazığ TSO ISO 9001 Kalite Belgesi: Odamızda yapılan TSE tetkiki başarı ile sonuçlanarak Odamız belgesi yenilenmiştir. EYLÜL Elazığ Lobi ÇalıĢtayı: 23 Eylül 2010 tarihinde İzmir de yapılan 3. Elazığ Lobi çalıştayına Odamız Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmış, çalıştayda ilin sorunları ve çözüm önerileri maddeler halinde gündeme taşınarak etkili bir kamuoyu oluşturulmuştur. Bölgesel Kalkınma Toplantısı: İlimizde gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Toplantısına iştirak edilmiş, Programa katılan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile bire bir görüşme fırsatı yakalanmıştır. Bulgaristan-Romanya Ülke Sohbet Toplantısı: İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi ile müşterek organize edilen etkinlikle adı geçen iki ülke hakkında üyelerimize yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. CHP Heyetine Ġlin Sorunları Hakkında Bilgi Verildi:

8 CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda milletvekili ve partiliden oluşan heyet Odamız da ağırlanmış ve Ana muhalefet partisine çözüm bekleyen sorunlarımız iletilmiştir. Teknoloji Fakültesi Etkinliği: Odamızın ilimizde kurulması hususunda bu yıl içinde YÖK e yazılı talebi olduğu Teknoloji Üniversitesinin kuruluşunun gerçekleşmesinin ardından söz konusu fakültenin bölüm başkanı ve öğretim üyeleri Odamızı ziyaret etmiş ve 2010 yılında staj ve çeşitli sempozyumların yapılması hususunda müşterek karar alınmıştır. Okullara Kıyafet Yardımı: TOBB nin destekleri ve Odamızın katkıları ile eğitim-öğretim öncesi yoksul ailelerin çocuklarına yönelik olarak ayakkabı ve mont yardımı yapılmıştır. Finansmana EriĢim Toplantısı: TOSYÖV ve Odamız işbirliğinde organize edilen Finansmana Erişim etkinliği, 18 Eylül tarihinde Odamızda yapılmış, eğitimi Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Adalet Hazar vermiştir. Hayvancılık ve Besicilik Sektörlerine Destek Toplantısı: İlimiz Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürlüğü ile müşterek organizasyonda, Şube Müdürü Türkay Erdoğan, bankanın çeşitli destek ve kredileri hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. AB MüĢterek Projeler: Odamızın gerek hazırlanmasında ve gerekse uygulamasında ortak ve iştirakçi olduğu başta Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı çeşitli okullar ve Özel İdare Genel Sekreterliğince yürütülecek eğitim projelerinin tanıtım ve hatırlık toplantıları yapılmıştır. Para Dergisinde Tanıtım: Ülkemizin önemli ekonomi dergileri arasında yer alan PARA Dergisinin Eylül ayında yayınlanan iki sayısında Elazığ ın tanıtımının yapılmasına Odamız tarafından öncülük edilmiştir. YurtdıĢı Pazar AraĢtırmaları: Odamız GAPSUN İşletmeler Ağı ile KOSGEB işbirliğinde Odamız üyelerinin bir yada iki ülkeye yönelik Pazar araştırması yapması konusunda çalışma başlatılmıştır. EKĠM 2010 Elazığ TSO 2010 ĠĢ Dünyası Rehberi: Odamız öncülüğünde hazırlanan ve Sicil Kayıtlarımıza göre dizgisi gerçekleştiren Rehberimiz aynı zamanda ülkemizde çok az odanın uygulamış olduğu bir yöntemle İnternet Üzerinden de yayınlanmıştır. Doğu Anadolu Bölge Raporu: TOBB tarafından organize edilen 6. Ticaret ve Sanayi Şurasında Odamız tarafından hazırlanan bölgemiz sorunları rapuru, Bölge Odalarının da onayı ile şuraya sunulmuştur. DıĢ Ticaret Destekleri Toplantısı: Odamız tarafından organize edilen ve İGEME ile Dış Ticaret Müsteşarlığı uzmanlarının katılımı ile dış ticaret bilgilendirme toplantısı ve İran-Irak Ülke sohbet toplantısı yapılmıştır. Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı: Fırat Kalkınma Ajansı nın 2010 yılı içerisinde teklif çağrısında bulunduğu hibe programı ile ilgili Odamızda geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yatırım Destek Ofisi Açıldı: Fırat Kalkınma Ajansı nın hizmetlerinden Üyelerimizin ve ilimizin daha üst düzeyde istifade etmesi için Odamızın 5. Katı Yatırım Destek Ofisi olarak düzenlenmiş ve içinde bulunduğumuz hafta

9 içerisinde Ajans Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile açılışı yapılarak hizmete başlaması sağlanmıştır. KASIM 2010 BaĢbakanın Elazığ Programına Katılım Sağlandı: Sayın Başbakanımızın Elazığ Ziyareti ve Açılış Programına Odamız Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmış, İlimizin önemli sorunları ile ilgili hazırlanan dosya takdim edilmiştir. Gençlerin Yüzü BiliĢimle Gülüyor: Farklı eğitim düzeylerine sahip toplam 240 işsizin bilişim sektöründe ara eleman ihtiyacını karşılaması için Odamız tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Projesi onaylanmış ve 10 Kasım 2010 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Biriminde sözleşme imzalanarak proje hazırlıklarına başlanmıştır. FKA Bilgilendirme Toplantısı: Fırat Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan Mali Destek Programı Bilgilendirme toplantıları Odamızda yapılmıştır KOSGEB Kredileri Hususunda ÇalıĢma: KOSGEB Kredileri hususunda Elazığ ında içinde bulunduğu bölgemizdeki Internet altyapısının yetersizliği nedeniyle işletmelerinin gerçekleşmemesi sonucunda başvurular sınırlı kalmıştır. Odamız konuyla ilgili olarak gerekli tüm kurumlara müracaatta bulunarak, desteklerin bölgemize özgü yenilenmesini talep etmiştir. Torba Yasaya ÇalıĢması: Cumhuriyet tarihinin en büyük mali affı olarak yapılan çalışmaya, Odamız tarafından bir rapor hazırlanarak özellikle bankacılık sektörü, kredi kartı mağduriyeti ve af kapsamının kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olması gibi hususlularında eklenmesi talep edilmiştir. TeĢvik Yasası: 2011 yılında Genel Teşvik Sisteminin yöremize daha fazla katkı sağlaması ve Odamıza gelen talepler değerlendirilerek yasanın içeriğinde değişiklik yapılması hususunda bir çalışma yapılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB ye gönderilmiştir. Genç GiriĢimciler Kongresi: TOBB tarafından Ankara da düzenlenen Genç Girişimciler Kongresine katılım sağlanmıştır. Ziraat Bankası Yönetimiyle Toplantı: Odamızı ziyaret eden Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeleriyle istişare yapılmış ve özellikle tarım ve hayvancılık kredilerinde müteşebbislerin beklentileri iletilmiştir. ARALIK 2010 Macaristan a ĠĢ Seyahati: İşletmelerimizin yeni pazarlar bulmaları ve iş bağlantıları yapmaları için önemli bir Pazar olan Macaristan ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Aralarında ilimiz yöneticilerinin de bulunduğu 23 kişilik bir grup Macaristan a giderek, Budapeşte de çeşitli iş toplantıları, işadamları buluşmaları, Organize Sanayi Bölgelerine ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Programa katılan işadamlarının harcamaların yüzde 60 ı KOSGEB tarafından karşılanmıştır. 25 Engelli VatandaĢımıza Araba Verildi: 25 ngelli Vatandaşımıza düzenlenen bir törenle akülü araba dağıtılmıştır.

10 SunExpres Seferleri: Sunexpres in Elazığ -Avrupa uçak seferlerini iptal etmesinin ardından bir çalışma başlatılmış ve bu çalışma sonucunda ilgili firmanı Genel Başkan Yardımcısı Odamızı ziyaret ederek düzenlemiş olduğu basın toplantısı ile seferlerin haftada iki kez olacak şekilde başlatıldığını açıklamıştır. Emitt Fuarı Hazırlıkları: İlimizin tanıtımı yönünde önemli bir etkinlik olan ve bu yıl Şubat tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilecek EMİTT Turizm Fuarı konusunda Elazığ Valiliği İl Kültür Müdürlüğü ve Turizm İşletmeleriyle müşterek hazırlıklara başlanılmıştır. UMEM Projesi: Ülkemizde aralarında Elazığ ın da bulunduğu 19 ilde uygulanan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi UMEM konusunda Odamız tarafından bir çalışma başlatılmış ve ilk aşamada 40 firmanın 500 eleman çalıştırma taahhüdü alınarak, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve İş Kur İl Müdürlüğü ile müştereklik sağlanarak çalışmalara başlanılmıştır. KOBĠ Efor Dergisinde Tanıtım: Ülkemizin önemli ekonomi yayın organlarından olan KOBİ EFOR Dergisinde ilimizin tanıtımı yönünde önemli bir tanıtım ve çalışmalar yapılmıştır. Gençlerin Yüzü BiliĢimle Gülüyor Projesi Uygulaması: 2010 Kasım ayı içerisinde protokolü imzalanan GENÇLERİN YÜZÜ BİLİŞİMLE GÜLÜYOR Projesinin uygulanması hususunda çalışmalar proje yönetim ekibince süratlice başlatılmış ve 17 Ocak 2011 tarihinde eğitimlerin başlatılması için tüm hazırlıklar yapılmıştır. Ġhracat Destek Programı: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi tarafından ilk kez açıklanan İhracat Destek Programı kapsamında Odamız tarafından 3,5 milyon dolar bütçeli bir proje hazırlanmış ve İGEME ye sunulmuştur. Projenin onaylanması halinde 16 ay boyunca ilimizdeki işletmelere yönelik olarak, Eğitim, Danışmanlık, Yurt dışı Pazar araştırması, Alım Heyetleri gibi organizasyonlarla katkı sağlanacaktır. -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlene toplantı ve organizasyonlara katılım sağlanmış ve İlimiz temsil edilmiştir. -TOBB tarafından düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey toplantısına Konsey Üyesi sıfatı ile katılım sağlanmış ve iş dünyamızın genel beklentileri dile getirilmiştir. - Odamız, İlimizin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik yönden kalkınması ile Odamız Üyelerinin menfaatleri ve halkımızın çözüm beklediği konularda karar alınmasını gerçekleştirecek çok sayıda komisyon ve heyette görev alarak önemli çalışmaların gerçekleşmesini sağlamıştır. Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi ve Temsilci Olarak Görev Aldığı Komisyon ve Kurullar Şunlardır: Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu TEKNOKENT Yönetim Kurulu İŞGEM Yönetim Kurulu

11 Defterdarlık Takdir Komisyonu Mahalli Çevre Kurulu İl Trafik Komisyonu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Savcılık Koruma Kurulu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Hayvan Ürünleri OSB Müteşebbis Heyeti Tüketici Hakem Heyeti Sebze ve Meyve Hali Komisyonu Heyeti İnsan Hakları Kurulu İl Sivil Savunma M.M.M. Komisyonu F.Ü. Hayvan Deneyleri Etik Kurulu İl Sosyal Hizmetler Kurulu İl Mesleki Eğitim Kurulu İl Tütün Kontrol Kurulu İl Özel Güvenlik Kurulu İl Proje Tabanlı Beceri Yarışması Komisyonu Elazığ Kent Konseyi HARVAK Mütevelli Heyeti Hazar Şiir Akşamları Yürütme Kurulu Elazığ Sivil İnisiyatif Topluluğu Tarım ve Toprak Koruma Kurulu İl Kültür ve Turizm Komisyonu İl Milli Eğitim Kurulu Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Kurulu

2009 Yılı Odamız Faaliyetleri

2009 Yılı Odamız Faaliyetleri 2009 Yılı Odamız Faaliyetleri - 11 Şubat 2009 tarihinde sonuçlanan Oda seçimlerinin ardından Odamız Organları oluşturulmuştur. Bunlar; Oda Yönetim Kurulu, Oda Meclisi, Oda Meslek Komitesi, Disiplin Kurulu,

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı Depremle Yıkıldık 08 Mart 2010 günü saat 04.30 sıralarında ilimiz Karakoçan merkezli 6.0 şiddetinde meydana gelen depremde Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerimize bağlı köylerimizde çok sayıda ev yıkımış

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

SAMSUN TSO. Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU

SAMSUN TSO. Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU SAMSUN TSO Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, Odalar, 5174 sayılı yasadan almış olduğu görevler çerçevesinde, dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler ışığında bulundukları bölgenin

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 2 BAŞKANIN MESAJI Türkiye de süs bitkileri sektörü hem üretim hem ihracat yönünden

Detaylı

06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Elazığ Tanıtım Günleri yapılacak... Elazığ Valiliğinin öncülüğünde, Elazığ Belediyesi

06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Elazığ Tanıtım Günleri yapılacak... Elazığ Valiliğinin öncülüğünde, Elazığ Belediyesi ELAZIĞ BAŞKENT TE VİTRİNE ÇIKIYOR... 06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Tanıtım Günleri yapılacak... Valiliğinin öncülüğünde, Belediyesi ve TSO tarafından desteklenen, Ankara Kültür ve Tanıtma

Detaylı

SAMSUN TSO. Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU

SAMSUN TSO. Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU SAMSUN TSO Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, Odalar, 5590 sayılı yasadan almış olduğu görevler çerçevesinde, dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler ışığında bulundukları bölgenin

Detaylı

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008 SAMSUN TSO 2008 FAALİYET Ocak 2008 RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, 2008 yılı Ülkemiz, İlimiz ve Odamız için de hareketli ve yoğun bir yıl oldu. Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyayı etkisi

Detaylı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 2 3 4 SUNUŞ 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 6 Haziran da gerçekleştirilecek Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Detaylı

DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM

DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM Türk dilinin ana vatanı olan Karaman bizler için sadece ikamet ettiğimiz, karnımızın doyduğu yer değil, atalarımızın kanlarıyla sulayıp bizlere miras bıraktıkları, bizlerin

Detaylı

Rekabet eşit koşullarda olmalı

Rekabet eşit koşullarda olmalı İhracat hedefi 1 milyar dolar ın kalkınma ve gelişmesi hususunda bölge illerinden çok daha fazla avantajı olduğunu ifade eden, TSO Başkanı Ali Şekerdağ, havalimanın hizmete açılması ile birlikte hedeflerinin

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

34 kişiden oluşan bir heyetle Suriye ye iş seyahati gerçekleştiren Odamız yoğun ilgi gördü

34 kişiden oluşan bir heyetle Suriye ye iş seyahati gerçekleştiren Odamız yoğun ilgi gördü Türkiye nin her yerinden Alo TSO 444 ELZG 444 3594 YIL: 14 SAYI: 159 EYLÜL- EKİM 2009 İhracat Seminerini Kaçırmayın Ticaret ve Sanayi Odası ile İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) tarafından müşterek

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 213 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 16 Mart 2015 tarihinde Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Basın

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

TEŞVİKLER DUDAK UÇUKLATMALI...

TEŞVİKLER DUDAK UÇUKLATMALI... TEŞVİKLER DUDAK UÇUKLATMALI... Valiliğinde düzenlenen Yeni Teşvik Yasası İstişare Toplantısında bir konuşma yapan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, bugüne kadar verilen teşviklerin bölge illerinin

Detaylı

İhracat Rakamları Elazığ da Açıklandı

İhracat Rakamları Elazığ da Açıklandı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile TSO Başkanı Ali Şekerdağ Yeni Teşvik Yasası hakkında görüş alış verişinde bulundu. 5 te Cumhuriyet 88 Yaşında... E lazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ, Van da meydana gelen

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı DİZGİ2_Mizanpaj 1 29.05.2012 09:21 Page 1 TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, spor un süperlige çıkmasının da büyük bir sevinç yarattığını belirterek, halkına bu büyük sevinci yaşatan başta futbolcu

Detaylı