Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5"

Transkript

1 Marmara Bölgesi Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN:

2 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ba kan lık Edi tör le ri Pervin KARAHOCAGİL Bakiye KILIÇ ONUK Bi lim Edi tör le ri Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ Prof. Dr. Hande BİRKALAN GEDİK Doç. Dr. Galip EKUKLU Doç. Dr. Nevin H. ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN İl Mü dür lü ğü Edi tör le ri Erdem KARADAĞ Necmettin KÖŞKEROĞLU Nesrin ERDOĞAN Bas kı Ta rım ve Kö yiş le ri Ba kan lığı Ya yın Da ire si Baş kan lığı ve dik Cad. Ban ka c lar So kak No:10 Ye ni ma hal le-an KA RA Tel: Faks: Gra fik Ta sa rım Meh met ATA LAY fien gül ÖZ TÜRK 2

3 Marmara Bölgesi İÇİN DE Kİ LER ÖNSÖZ YÖNETİCİ ÖZETİ EXECUTIVE SUMMARY BÖLÜM I Açılış Konuşmaları BÖLÜM II Sunumlar BÖLÜM III Grup Çalışmaları Kırsal Alan ve Kadın Sağlık Eğitim Yoksulluk Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Tarımsal Üretim Girişimcilik ve Pazarlama Doğal Kaynakların Korunarak Kullanımı ve Yönetimi Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi İstihdam ve Örgütlenme Sosyal Güvenlik BÖLÜM IV Sonuç Bildirgesi BÖLÜM V Kapanış Konuşmaları BÖLÜM VI Katılımcı Listesi Çalıştaydan Görüntüler

4 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir. 4

5 Marmara Bölgesi MER KEZ OR GA Nİ ZAS YON KO Mİ TE Sİ Meh met TA fian Ge nel Mü dür Os man fi M fiek Ge nel Mü dür Yar d m c s Per vin KA RA HO CA G L Ka d n Çift çi ler Dai re Bafl ka n Ay sel ASIL Arafl t r ma ve Prog ram la ma fiu be Mü dü rü Uzm. Ba ki ye KI LIÇ ONUK Ev Eko no mis ti Uzm. Ni met KA LELİ Ev Eko no mis ti Uzm. fie ri fe TU NA Ev Eko no mis ti lk nur DE DE Mü hen dis P nar ATA LAY Mü hen dis MER KEZ Bİ LİM KU RU LU Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ Dr. Süheyla ALICA Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İL ORGANİZASYON KOMİTESİ Erdem KARADAĞ Hüseyin KANTAR Ertekin GÜNAÇT Necmettin KÖŞKEROĞLU Nesrin ERDOĞAN Ömer EREN Gökhan ÇAVAŞ Ebru DOĞRUCAN Ebru Zeynep ÖZEL Şerife YAVAŞ GÖREN Onur Afat Özhan ÖZKAYA İl Tarım Müdürü İl Tarım Müdür Yardımcısı İl Tarım Müdür Yardımcısı Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi BÖLGE BİLİM KURULU Prof. Dr. Hande BİRKALAN GEDİK Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Galip EKUKLU Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Nevin H. ŞAHİN İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fak. Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 5

6 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay İKİ BÜYÜK NİMETİM VAR İki büyük nimetim var Biri anam biri yarim İkisini de hürmetim var Biri anam biri yarim Ana deyip de geçilmez O yar anadan seçilmez İkisine de kıymet biçilmez Biri anam biri yarim Birisi var etti beni Birisi yar etti beni İkisinin de birdir teni Biri anam biri yarim Neşet ERTAŞ 6

7 Marmara Bölgesi Ö N S Ö Z Zübeyir KEMELEK Tekirdağ Valisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın kırsal alanda yaşayan kadınlarımıza yönelik faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülmesi amacıyla, çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede Marmara Bölgesi ni kapsayan Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı nı da İlimizde tamamlamış bulunuyoruz. Bölge İllerinden Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Tekirdağ illerinin katılımıyla geçekleştirilen Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı na başlıca köylerde üretim yapan çiftçi kadınlarımız, şehirde yaşayıp köyde üretim yapan yatırımcı önder çiftçi kadınlarımız, kırsal alana yönelik hizmet üreten Kamu Kurum Kuruluşları, Sosyal Yardım Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütlerimiz ve Üniversitelerimiz katılmışlardır. Bu katılım ile Bölgenin konu ile ilgili envanteri çıkartılarak mevcut durum tablosu ortaya konmuştur. Diğer taraftan, Bölgeler arası farklılıklar tespit edilmiştir. Ülkemizde öncelikli olarak kırsal alan dahil, hayatın her kesiminde yoğun bir iş yükü ile karşı karşıya gelen kadınlarımızın sorunlarının tespit edilmesi çok önem arz etmektedir. Böylelikle sorunların doğru tespit edilmesi sağlanmış olacak ve buna uygun çözüm önerileri ortaya konacaktır. Sonuç olarak da, yaşam standartlarının iyileştirilmesine öncülük edecek bazı uygulamaların, yapılmasına da zemin hazırlanacaktır. Bilindiği gibi İtalya' da Kadınlar 1948 yılında seçimlere girebilmişler. İsviçre' de Kadınlar 1971 yılına kadar haklarını alamazken, Japon Kadınları seçim haklarını ancak 1950 yılında alabilmiştir. Dünya ülkelerinde durum böyle iken, Türk Kadınına 1934 yılında Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmıştır. 7

8 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Tarihin her döneminde Türk kadını evinde ve üstlendiği görevlerde daima etkin olmuştur. Türk kadını bu anlayış çerçevesinde işine, aşına ve eşine sahip çıkmıştır. Kadınlarımızın tarım gibi hayati öneme sahip bir alanda da çalışıyor olmalarının yanında, çoğunun '''ücretsiz aile işçisi'' olarak çalıştıkları da diğer bir gerçektir. Bölgemizde kadının okuryazarlık oranı diğer bölgelerle karşılaştırıldığında daha yüksektir. Ancak bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Gelişen dünyada kadınlarımız her anlamda en iyi şekilde eğitim görmeye devam etmelidir. Bu noktada Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri ve konularında uzman kişilerle işbirliği yapmak, güç birliği oluşturacak ve hedeflenen sonuçlara daha kısa sürede ulaşılacaktır. Bu program çerçevesinde, tüm katılımcıların işbirliği ile bir grup çalışması yapılmış ve Sonuç Raporu tanzim edilmiştir. Bu Sonuç Raporu, kırsal alandaki sağlık, eğitim, yoksulluk konularıyla, kırsal alandaki kadının tarımsal üretim ve pazarlamadaki fonksiyonu, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve yönetimi, kırsal alanda kadının istihdamı ve örgütlenmesinin yanında, tarımda çalışan kadının sosyal güvenliği ile ilgili hususların tespitini ve çözüm önerilerini içermektedir. Dolayısıyla raporda söz konusu illerin kırsal alan kadınlarının konumu ortaya konmuş ve Türkiye deki yeri hakkında bilgi edinilmiştir. Ortaya konan sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların dönemler itibariyle uygulamaya aktarılması, iş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne, yeni boyutlar kazandıracağını ümit etmekteyiz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluğunu paylaşırken, kırsal alanda çalışan kadınlarımızın sorunlarının tartışıldığı, daha da önemlisi bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği çalıştayın yol gösterici olmasını diliyor, her kademede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 8

9 Marmara Bölgesi YÖNETİCİ ÖZETİ Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) organizasyonunda 2008 yılından bu yana gerçekleştirilmektedir. Çalıştayların ilki Ekim 2008 tarihleri arasında Kızılcahamam- Ankara da yapılan Ulusal Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı' dır. Bu çalıştayın çıktıları doğrultusunda, söz konusu çalıştayların yıllarını kapsayacak şekilde ülkemizin dokuz tarım bölgesinde yapılması ve bölgesel farklılıkların bu sayede ortaya konması kararlaştırılmıştır. Bu sayede yapılmaya başlanan Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları, 2009 yılında Eskişehir, Trabzon ve Denizli illerinde gerçekleştirilmiştir yılı içinde ise Tekirdağ da (Marmara Tarım Bölgesi), Tokat da (Ortadoğu Tarım Bölgesi) ve Mardin de (Güneydoğu Tarım Bölgesi) toplam üç çalıştayın yapılması amaçlanmıştır yılında da devam edecek 3 bölgesel çalıştayın neticesinde; kırsal alanda kadın konusunda ulusal veri bankasının oluşturulması, kırsal alanda kadının konumunun iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eylem planlarının somutlaştırılması ve bu verilerin 2012 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Çalıştay' da ortaya konması hedeflenmektedir. Bölgesel çalıştaylarda gerçekleştirilen grup çalışmalarında tamamıyla bölgesel durum belirleyici olmaktadır. Tekirdağ da gerçekleştirilen bu bölgesel çalıştay; Bursa, Kocaeli, Edirne, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova ve Düzce illerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Dolayısıyla Tekirdağ da gerçekleştirilen Marmara Tarım Bölgesi çalıştayında da; sorunlar bölgesel düzeyde belirlenmiş, çözüm önerileri ortaya konmuş ve eylem sürecinde bu önerilere ilişkin izleme ve değerlendirme göstergeleri belirlenmiştir. Bu çalıştayda grup çalışmaları aşağıda yer aldığı şekliyle 4 ana 8 alt başlık halinde gerçekleştirilmiştir: Ana Başlık 1: Kırsal alan ve kadın Alt Başlık 1- Sağlık Alt Başlık 2- Eğitim Alt Başlık 3- Yoksulluk Ana Başlık 2: Kırsal Alanda kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Alt Başlık 1- Tarımsal Üretim Alt Başlık 2- Girişimcilik ve Pazarlama Ana Başlık 3: Doğal Kaynakların Korunarak Kullanımı ve Yönetimi Ana Başlık 4: Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi Alt Başlık 1- Tarımsal İstihdam ve Örgütlenme Alt Başlık 2- Sosyal Güvenlik Çalıştay süresince gerçekleştirilen grup çalışmaları doğrultusunda, Marmara Tarım Bölgesinin kapsadığı alan genelinde kırsal alanda kadının konumunun iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda ise aşağıda yer alan çözüm önerileri ortaya konmuştur: Sosyal güvenlik mevzuatının kadınların (özellikle ücretsiz aile işçilerinin) hak kaybına uğramasını önleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi ve tarımda çalışanların iş yasası kapsamında değerlendirilmesi, 9

10 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Köylerde yerinde ve ücretsiz sağlık hizmetinin sunulması, Kırsal alanda altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, çevresel önlemlerin ve denetlemelerin etkin hale getirilmesi, Su ve gıda sağlığı ile ilgili mevzuatın uygulanması, Köy Eğitim Merkezi adı altında eğitim merkezleri ve sosyal çalışma alanlarının yaratılması, Halk Eğitim Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çeşitli konularda kursların açılması, Kadının kırsal alanda ekonomik ve toplumsal yönden güçlendirilmesi, Örgün ve yaygın eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yaygınlaştırılması, Tüm ilgili kurum ve kuruluşların sağlıkla ilgili verileri tek bir merkeze iletebileceği izleme sistemlerinin geliştirilmesi, var olanların ise daha aktif hale getirilmesi, Çiftçi eğitimlerinin kadınlara yönelik olarak da tasarlanması, Devletin yurttaşları ve özellikle de kadınları kadın hakları konusunda bilgilendirmesi, Kamu olanaklarıyla yapılan yoksulluk yardımlarının birleştirilerek, tek bir kaynaktan dağıtılması, Kadın çiftçiye yönelik bilgi akışının sağlanması, Ürün pazarlama olanaklarının genişletilmesi ve örgütlü biçimde yapılması, Kırsalda kadın memurun bulunması, Köy sosyolojisi konusunda çalışan sosyologların kırsal alanda görev alması, Kırsalda tarım dışı meslek edindirme kurslarının verilmesi, Organik tarımın desteklenmesi, Kırsal alandaki kadına birçok kurum tarafından verilen eğitimlerde tekrarları önlemek için kurumlar arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi, Kırsal alandaki eğitimlerin yalnızca köy kahvelerinde değil, kullanılmayan okul binaları gibi kadınların rahat gidebilecekleri mekanlarda verilmesi, Çiftçi kadınların konserve yapımı, dokuma, arıcılık vb gibi konularda teknik eğitim alabilecekleri ya da folklor ve tiyatro kursları gibi sosyal etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri ve sosyolog, psikolog gibi farklı uzmanlık alanından profesyonellerin görev alabilecekleri Köy Eğitim ve Kültür Merkezi biçiminde yeni yapılanmaların oluşturulması, Kırsal alandaki kadınlara özellikle insan hakları, evlilik bilinci, temel ilkyardım bilgisi, çocuk yetiştirme tutumları, ergenlik sorunları konularında eğitimlerin verilmesi, Kırsal alandaki kadına verilecek eğitimlerde Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi mezunlarının yer alması, bu nedenle daha önce kapatılmış olan bu okulların yeniden açılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde TAR-GEL Projesi kapsamında istihdam edilmekte olan Tarım Danışmanlarının sorumlu oldukları köy sayılarının azaltılması, Sivil Toplum Kuruluşlarının köylere geziler düzenleyerek kentteki kadınları kırsaldaki kadınla bir araya getirmesi, Kırsal alandaki kadınların ürünlerini pazara sunmada sıkıntı yaşamaması için kooperatifler ve derneklerin kurulması, mikro-kredi alma konusunda destek verilmesi, Bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, 10

11 Marmara Bölgesi Kapalı sulama yöntemlerinin kadın çiftçilere benimsetilmesi, Su kaynaklarının etrafında yapılaşmayı önleyecek projeler geliştirilmesi, Sulamaya açılan alanlarda sulama kooperatifleri ve birliklerinin kurulması ve kadınların bu projelere dahil edilmesi, Dere yataklarına müdahalenin önlenmesi ve ıslahı, su kaynakları yönetiminde yetki karmaşası ve koordinasyon eksikliğinin giderilmesi, Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlanması, Sürdürülebilir kullanım açısından yerel çeşitler, tıbbi aromatik bitkiler ve sebze olarak tüketilen bitkilerin üretime alınması, Bölgede mevcut ve nesli tehlike altında olan bitkilerin korunması, Bitki ve hayvan türlerinin tanıtılması, bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Kadınların gıda güvenliği, GDO lu ürünler (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar), ekotarım, tarım turizmi, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları vb. konusunda bilinçlendirilmesi, Bölgede kadın girişimciliğinin artırılması, Kredi, hibe ve destek projelerinden yararlanması konusunda kırsal kesim kadınına bilgi ve teknik destek sağlanması, Aile içerisinde kadının ekonomik yönden güçlenmesi açısından erkeklerin bilinçlendirilmesi, Kadının sigortalanması konusunda yasal düzenlemelerin yapılması, Ziraat Odalarında kadının temsil edilebilmesi için üst birliklerden destek sağlanması, Bölgede uygulanacak hibe ve projelerde kadına yönelik pozitif ayrımcılığın arttırılmalısı, Kadın üreticilerin kırsal kalkınma projelerine katılımının teşvik edilmesi, Kadınların sadece üretimde değil pazarlama da dahil her aşamada söz sahibi olması, Üretici gelirlerinde istikrarın sağlanması, Kadın çiftçilere mesleki bilgi düzeyinin geliştirilmesi için uygulamalı eğitim çalışmalarının arttırılması ve önder kadın çiftçilerin diğer kadın üreticilerle deneyimlerini artırılmalı Kadın girişimcilere maddi ve manevi destek verilmesi, Kadın girişimcilerin geleneksel yöntemlerle ürettiği gıda ürünlerinin gıda mevzuatına uygun hale getirilebilmesi için destek sağlanması, Kadın girişimcilerin ürünlerini değerinde pazarlayabilmesi, kredi ve desteklere kolay ulaşabilmesi ve işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlayabilmeleri için örgütlenmeleri ve bu örgütlenmelerde aktif rol almaları, Standart, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin desteklenmesi, Kırsal kalkınma yatırımlarında kadın girişimcilere öncelik tanınması, Kadınlara ait istatistik verilerin toplanabilmesi için uzun süreden beri yapılmayan genel tarım sayımının yapılması ve sürekliliğinin sağlanması, Çiftçi ve tarımsal işletme tanımının kadını ve diğer aile bireylerini de temsil edecek şekilde yeniden yapılması ve buna uygun hukuksal altyapının hazırlanması, Çiftçilik mesleğinin yasal zemine oturtulması ve diğer mesleklerde olduğu gibi (doktor, avukat vs.) haklarının artırılması, 11

12 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Kadınlara verilen meslek edindirme eğitiminin artırılması, Türkiye genelinde tarımı meslek olarak sürdürenlere sertifika verilerek mesleğin tescillenmesi, Mülkiyet ve mirasla ilgili sorunların giderilmesi, Kırsal alanda yeni iş yaratacak kadınlara KOSGEB tarafından fırsat tanınması, Üretim planlamasının biran önce hayata geçirilmesi ve belli ölçeğin üzerindeki işletmelerin özendirilmesi, Tarımsal üretime yönelik istihdam sağlayan işletmelerin teşvik edilmesi, Tarıma verilen desteklerin maliyetleri azaltıcı ve üretimi artırıcı yönde gerçekleştirilmesi, Küçük üreticilere gıda üretim izni konusunda yardımcı olunması, Gıda kodeksi dışında kalan geleneksel üretim biçimleriyle üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması için yeni bir düzenleme yapılması, Örgütlenme öncesi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları şartının getirilmesi, Örgütlenmenin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, kuruluş sırasında kadınların belli maliyetlerden (noter masrafları gibi) muaf tutulması, Çeşitli teşviklerle kadınların örgütlere üyeliğinin desteklenmesi, Kooperatif ortaklarının ortak kullanımlarına açılacak olan üretim tesislerine ihtiyaçları için kamu arazilerinin bedelsiz tahsisi, Aile ve sosyal çevrenin, doğru projelerle ve kadınların katılımı sağlanarak geliştirilmesi, Kooperatiflerde birlik ve beraberliği geliştirecek faaliyetlerin planlanması, Kooperatiflerde bölgenin yapısına göre çalışma alanlarındaki kısıtlamaların kaldırılması, Doğadan kopmadan üretimin özendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, Kadınların birey olarak sosyal, ekonomik, hukuki vb. alanlardaki hak ve talepleri konusunda bilgilendirilmesi ve Medyanın sosyal güvenlik konusunda bireyleri bilgilendirmede aktif olarak kullanılması ve sosyal güvenliğe dahil olmayı kolaylaştırıcı teşviklere dair düzenlemelerin yapılması. 12

13 EXE CU TI VE SUM MARY Marmara Bölgesi The Workshops on Rural Women are being held since 2008 by the General Directorate of Organization and Support (TEDGEM) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. The first of the workshops is the National Workshop on Rural Women held at Kızılcahamam-Ankara between 15 and 17 October In accordance with the outputs of the workshop held in 2008, it has been resolved that the said workshops be held at nine different agricultural areas of our country between 2009 and 2011, thus revealing the regional differences between these agricultural areas. The first Regional Workshops on Rural Women have been held in 2009 in Eskişehir, Trabzon and Denizli. For year 2010, three workshops have been planned to be organized in Tekirdağ (Marmara Agricultural Zone), Tokat (Middle East Agricultural Zone) and Mardin (South East Region). With the three regional workshops to be continued also in 2011; it is intended to prepare the actions plan for improvement and strengthening the status of women in rural areas and to generate a national databank for rural women after the the National Workshop that is planned to be held in The group works performed as a part of the regional workshops is totally based on the regional situation. This regional workshop, which was held in Tekirdağ, has been planned in a manner to involve Bursa, Kocaeli, Edirne, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova and Düzce provinces. Therefore, during Marmara Agricultural Zone workshop held in Tekirdağ, the problems have been detected at a regional level, proposals have been put forward for solution of such problems and it has been observed that such proposals have been followed during the action phase. The group works in this workshop have been performed under 4 main headings and 8 subheadings as shown below: Main Heading 1: Rural area and woman Subheading 1-Health Subheading 2-Education Subheading 3- Poverty Main Heading 2: Role of Rural Woman in Agricultural Production and Marketing Subheading 1- Agricultural Production Subheading 2- Entrepreneurship and Marketing Main Heading 3- Protection, Utilization and Management of Natural Resources Main Heading 4- Employment and Organization of Rural Woman Subheading 1- Agricultural Employment and Organization Subheading 2- Social Security In line with the group works performed during the workshop activities, the following solution proposals have been introduced for improvement and reinforcement of the position of rural women across the Marmara Agricultural Zone. 13

14 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Reconstitution of the social security legislation to protect women against incurring loss of their rights (in particular, the unsalaried family workers) and evaluation of the social security legislation in line with the labor law for agricultural workers, Provision of onsite and free of charge health services in villages, Reinforcement of the infrastructure services and effective implementation of environmental measures and inspections in rural areas, Implementation of the legislation on water and food health, Various courses opened by Public Education Centers and Civil Society Organizations, Establishment of education centers and social working areas under the name of Rural Education Center, Provision of economic and social support for rural women, Organization of training sessions on social gender equality at formal and informal education level across the country, Generating tracking systems which enable all the relevant institutions and organizations to forward the health-related data to a single center, and ensuring active use of the existing systems, Organizing farmer training programmes targeting women farmers, Providing information to the citizens, and particularly women, about the rights of women, Consolidating the public poverty relief payments to distribute them from a single source, Ensuring information flow for female farmers, Expanding the product marketing means and ensuring organized use of such means, Employment of female officers in rural areas, Employment of rural sociologists in rural areas, Organizing non-agricultural occupation courses in rural areas, Support of organic agriculture, Strengthening the communication channels between the relevant institutions providing training services for rural women in order to avoid overlapping, Organizing the training programmes in places such as school buildings where women might feel comfortable rather than the village rooms. Establishing new organizations in the form of Village Training and Culture Centers where female farmers may receive training in such fields as canned food production, weaving, beekeeping etc. or be involved in social activities as folkloric dance and theatre classes, and where professionals from different subjects such as sociologists, psychologists may carry out activities, Organizing training sessions for rural women such as on human rights, matrimonial awareness, basic first aid knowledge, child care education and puberty problems, Providing training sessions in which the graduates of Home Economics Schools and Agricultural Schools are the trainers and accordingly reopening the mentioned schools which have been recently closed, 14

15 Marmara Bölgesi Reducing the number of villages for one Agricultural Consultants employed under the TARGEL Project of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Village tours organized by Civil Society Organizations to bring the urban women together with the rural women, Establishing cooperative societies and organizations to assist women in marketing their products and providing support for obtaining micro-credits, Utilization of renewable energy resources in the region, Adoption of closed irrigation methods by female farmers, Development of projects to prevent housing around water resources, Establishment of cooperative irrigation societies and unions for the irrigation areas and involvement of women in such projects, Prevention and elimination of intervention in the stream beds, elimination of authority conflicts and lack of coordination in management of water resources, Protection and sustainability of biodiversity, Production of local species, medical aromatic plants and vegetables for sustainable use, Protection of plants in the region which are under the danger of extinction, Organizing awareness activities on introduction of plant and animal species, Establishing awareness among women on food safety and genetically modified (GM) products, echo-agriculture, organic agriculture and good agriculture practices, Increasing the female entrepreneurship in the region, Providing information and support for rural women about the use of credit, donation and support projects, Establishing awareness among men for economic reinforcement of women within the family, Legal arrangements for insurance of women, Obtaining support from the higher units for representation of women in the Chambers of Agriculture, Increasing the positive discrimination towards women for the donations and projects to be handled in the region, Encouraging participation of women in rural development projects, Giving influence and authority to women in every stage from production to marketing, Establishing stability of producer incomes, Increasing the number of practical training activities for improvement of the occupational knowledge level of female farmers and organizing experience-sharing activities among leader female farmers and other female producers, Providing material and moral support to female entrepreneurs, Providing support for adaptation of the food products produced by female entrepreneurs with traditional methods to the food legislation, 15

16 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Organization of female entrepreneurs to enable them to effectively market their products, easily access credits and supports and ensure sustainability of their enterprises, and their active participation in such organizations, Supporting the standard, high-quality and sustainable products, Giving priority to female entrepreneurs in rural development projects, Conduction of a general agricultural census which has not been performed for years to collect the statistical data regarding women and ensuring sustainability,, Redefinition of farmer and agricultural enterprise concepts in a way to include the women and other family members and preparation of the appropriate legal infrastructure, Establishing the lawful foundation of farming business and increasing the relevant rights as those of other professions (doctor, lawyer etc.), Increasing the number of occupational trainings organized for women, Granting certificates to agriculture business owners throughout Turkey, Eliminating the ownership and heritage problems, Provision of opportunities by KOSGEB for women who are to create new business opportunities in the rural areas, Implementing the production planning and encouraging enterprises of certain scale, Encouraging those enterprises which create employment for agricultural production, Implementation of agricultural support schemes which reduces the costs and increases production, Providing assistance to small-scale producers for food production permit, Establishing a new arrangement for sale and marketing of products which are produced with conventional production methods that are not included in the food codex, To establish the condition of training for women organizations, Eliminating bureaucratic impediments to the organization process and exempting women from certain costs (such as notary expenses) during the incorporation process, Supporting women s organizations by way of various incentives, Free of charge allocation of public lands for production purposes of cooperatives, Improving the family and social life though right and women participated projects, Planning such activities that will improve unity and solidarity in the cooperatives, Removing the restrictions on the working areas according to the structure of the region, Encouraging environmentally friendly production methods and transfer of these methods to the next generations, Informing the women about their individual rights in social, economic and legal matters, Active utilization of the media for keeping the individuals informed about social security issues and establishing arrangements for incentives that facilitate involvement in social security. 16

17 Marmara Bölgesi 1. Bölüm Açılış Konuşmaları 17

18 18 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay

19 Marmara Bölgesi Osman ŞİMŞEK Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdür Yardımcısı Sayın Valim, Saygıdeğer Misafirler, Kıymetli Basın Mensupları, Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayımıza hoş geldiniz diyor, sizleri Bakanlığım ve şahsım adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, Dünya Kadın Çiftçiler Günü fikri ilk olarak 1995 yılında Pekin de Kadın Konferansı nda ortaya atılmış, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 15 Ekim de Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. Bakanlığımızca; Dünya Kadın Çiftçiler Gününü de içine alacak tarzda kırsal alanda kadın konusunda bir ilk gerçekleştirilerek, Ekim 2008 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam da Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı yapılmıştır. 19

20 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Ulusal düzeyde gerçekleştirilen bu çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kadın çiftçiler olmak üzere tüm paydaşların katılımı sağlanmıştır. Yapılan bu çalıştay sonucunda, kırsaldaki kadının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin bölgeler arasında farklılık arz etmesi sebebiyle, bölgesel çalıştayların yapılması kararı alınmıştır. Bu doğrultuda, 2009 yılı itibariyle 9 tarım bölgesi dikkate alınarak bölgesel çalıştaylar yapılmakta, bölgesel açıdan kırsaldaki kadının sorunları ve öncelikleri belirlenmektedir yılında Eskişehir, Trabzon ve Denizli illerinde bölgesel çalıştaylar gerçekleştirilmiştir yılı çalıştaylarının ilki şu an Tekirdağ ilinde gerçekleştirilmekte olup, bu yıl Tokat ve Mardin illeri koordinatörlüğünde bölgesel çalıştaylar yapılacaktır yılında ise kalan üç bölgede çalıştaylar tamamlanacaktır yılında Bölgesel çalıştaylar çıktıları doğrultusunda, Kırsal Alanda Kadının Konumunun İyileştirilmesi ve Güçlendirilmesi Eylem Planı nın hazırlanması, kırsaldaki kadına yönelik Ulusal Veri Bankası nın oluşturulması planlanmaktadır. Böylece kırsaldaki kadınların sorunlarının ve çözüm yollarının yerelden merkeze doğru belirlendiği katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla hazırlanan bir eylem planı oluşturulacak, eylem planının başarısı veri bankası kanalıyla izlenecektir yılında yapılan Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı bize bu şekilde önemli bir yol haritası sunmuştur. Bu sebeple, burada üç gün boyunca elde edilen bulguların bizi ulusal seviyede bir eylem planına götüreceğinin ve bu eylem planı çerçevesinde projeler üretileceğinin bilincinde, bölgesel çalıştayların çıktılarını son derece önemsiyoruz. Ülkemizde nüfus verilerine baktığımızda toplam 73 milyon nüfusun yarısı kadındır. Fakat, kadınlara yönelik diğer istatistikler nüfus verileri kadar pozitif değildir. Örneğin toplam istihdam içerisinde, kadının istihdamı erkeklerin istihdamının yaklaşık üçte biridir. Kadınlarımız eğitim, sağlık, örgütlenme, sosyal güvenlik ve karar alma mekanizmasında da erkeklerimize oranla dezavantajlı durumdadır. Dünyada da kadın dezavantajlı ve hassas gruplar içerisinde yer almaktadır yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Binyıl Kalkınma Hedefleri belgesinde Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek üçüncü amaç olarak yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise kadına yönelik göstergeler daha iyi olmakla beraber kırsal kalkınma, ekonomik ve sosyal politikalarda kadın unsuru pozitif bir bakış açısıyla yer almakta ve önem gösterilmektedir. Bakanlığımız, kırsaldaki kadın çiftçilerin sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesi, tarımsal kalkınma içindeki rollerinin artırılması amacıyla hizmet vermektedir. Merkez ve 81 İl Müdürlükleri kanalıyla kırsaldaki kadına yönelik eğitim, yayım, bilgilendirme hizmetleri verilmektedir yılında tarımsal, ev ekonomisi ve kooperatifçilik ana başlıkları altında kadına eğitim hizmetleri götürülmüştür. Ayrıca Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi ile kadın çiftçilerin projelerine eğitim ve girdi desteği verilmektedir yılından itibaren 7 yıldır düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor bilgi yarışmasıyla kadın çiftçilerimiz eğitilmektedir. Yarışmaya Milli Olimpiyatlar Komitesi tarafından 2005 yılında kariyer dalında FAIR PLAY ödülü; ayrıca, 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Sağlıklı Gıdanın Teşvik Edilmesi dalında uluslararası ödül verilmiştir. 20

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Tarımsal Girişimcilik Destek Sisteminin Geliştirilmesi için Akdeniz Odaları İş Birliği Ağı Projesi

Tarımsal Girişimcilik Destek Sisteminin Geliştirilmesi için Akdeniz Odaları İş Birliği Ağı Projesi Tarımsal Girişimcilik Destek Sisteminin Geliştirilmesi için Akdeniz Odaları İş Birliği Ağı Projesi Mart 2012 tarihinde Avrupa Birliği Sivil toplum Diyaloğu Kapsamında AB-Türk Odalar Forumu-II Proje Çağrısına

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON Türkiye de Tarımsal Yayım Kamu Yayımı Özel Yayım Tarımsal Yayım Sistemi Tarımsal yayım ve diğer hizmetlerin

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK Ajansımız 13/08/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 2014 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda, bir yurtdışı

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

ORTA GÜNEY BÖLGESİ AİLE ÇİFTÇİLİĞİ ÇALIŞTAYI

ORTA GÜNEY BÖLGESİ AİLE ÇİFTÇİLİĞİ ÇALIŞTAYI ORTA GÜNEY BÖLGESİ AİLE ÇİFTÇİLİĞİ ÇALIŞTAYI 14 Ekim 2014 KONYA GİRİŞ Aile çiftçiliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla, Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurulu nda alınan kararla, 2014 yılı Uluslararası

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

www.gencfikirlerguclukadinlar.com

www.gencfikirlerguclukadinlar.com www.gencfikirlerguclukadinlar.com 2013 Proje Hakkında Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel Türkiye ve KAGİDER tarafından hayata geçirilmektedir. 18 30 yaş arası gençlerin, yaşadıkları

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Çocukların Şehri. Üzerine

Çocukların Şehri. Üzerine Çocukların Şehri Üzerine Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yayın No: 91 Kitabın Adı: Çocukların Şehri Üzerine Editörler: Yasemin Çakırer Özservet, Ezgi Küçük Tüm yayın hakları Marmara Belediyeler

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

TARIM STRATEJİSİ (2006-2010)

TARIM STRATEJİSİ (2006-2010) TARIM STRATEJİSİ (2006-2010) 1.AMAÇ Kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslar arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir

Detaylı