HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYIR KURUMU NİTELİĞİ"

Transkript

1 YNIZ DEĞİSİNİZ

2 TEME İKEERİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını ve sağlığını korumayı ve aynı şekilde insan kişiliğine saygıyı sağlamayı amaçlar. Bütün uluslararasında karşılıklı anlayış, dostluk, işbirliği ve sürekli barışı destekler. YIRIM GÖZETMEMEK Kızılay, hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara yalnız ıstırapları ölçüsünde yardıma koşmaya veya öncelikle en ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır. TRFSIZIK Kızılay, herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel ve felsefi nitelikteki tartışmalara girmez. BĞIMSIZIK Kızılay bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay- Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir. HYIR KURUMU NİTEİĞİ Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur. BİRİK Türkiye'de Türkiye Kızılay Derneği dışında aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kuramaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar. EVRENSEİK Kızılay, aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur. 2

3 İ Ç İ N D E K İ E R Filistinli Çocuklar Hakkarili Çocuklar Ulusal fet Müdahale ve Yardım Faaliyetleri 7 Sosyal Yardımlar 42 Uluslararası fet Müdahale ve Yardım Faaliyetleri 47 Planlama Faaliyetleri 73 ojistik Faaliyetler 76 Psikososyal Hizmetler 78 Eğitimler ve Tatbikatlar 85 Pakistanlı Çocuklar 3

4 FET MÜDHE ve YRDIMR YÖNETİMİ BÖÜMÜ YIIK FİYET RPORU 4

5 Ö N S Ö Z İnsanlık tarihi boyunca tüm uygarlıkların kaderini, depremler başta olmak üzere yaşanan doğal afetler belirlemiştir. İnsanlık tarihi savaşlardan, depremlere, iç çatışmalardan, soykırımlara sayısız acıyla doludur. Herkesin unutmuş olduğu dünyanın gözleri önünde meydana gelen artık olağan kabul edilmiş acılar, toplulukların duyarsızlaşmaya başladığı insanlık ayıpları günümüzde yaşanmaya devam etmektedir ve biliyoruz ki gelecekte de insanoğlu var oldukça bu acılar yaşanmaya devam edecektir. Günümüzde afetlerde değişen çağa uygun olarak farlılık göstermeye başlamakta, küresel ısınmayla beraber sayısı her geçen gün artan afetlerle insanoğlu başa çıkmaya çalışmaktadır. fetlerle mücadelede insanoğlu en önemli gücünü insan olmaktan almaktadır. İnsani yardım örgütleri tüm dünyada yaşanan bu olaylara acı çeken insanlara yalnız olmadıklarını gösterip, acıların paylaşıldıkça azaldığını bilerek, birbirinden destek alarak güçlenerek müdahale etmektedir. Türk insanından almış olduğu güçle Türk Kızılayı; acil müdahale aşamasında yardımlarını hızlı, ihtiyaca uygun, kaliteli ve etkin biçimde yürütmekte, yardım malzemelerinin yerine ulaştırılmasının kısa vadede sağladığı faydaların yanında, uzun vadede, iyileştirme sürecinin kalitesi üzerinde de olumlu etkiler yapacağını bilerek Şırnak tan Dominik Cumhuriyeti ne kadar çalışma ağını genişletmektedir. Türk Kızılayı bu doğrultuda çeşitli insani yardım faaliyetlerinde bulunmakla birlikte; yerine getirilmesi gereken en önemli görevin, afet müdahale sisteminin geliştirilmesi, çalışmaların sistematik bir düzen içinde sunulması olduğu bilinciyle çalışmalarına devam etmektedir. Türk Kızılayı nın afet yönetim kapasitesi genişledikçe ulusal ve uluslararası afet müdahalesinin sayısında da artış yaşanmaya başlamıştır. Yürütülen tüm insani yardım operasyonlarında afet müdahalesinde Türk Kızılayı modelini 2001 yılından günümüze insan olmanın yardım etmenin erdemiyle sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir. 5

6 Edirne FET MÜDHE VE YRDIMR YÖNETİMİ BÖÜMÜ fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü; Türk Kızılayı nın temel ilke ve amaçları doğrultusunda afete hazırlık çalışmalarını yürütmek, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve krizlere Türk Kızılayı nın imkan, kabiliyet ve üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde müdahale etmek ve yoksul - muhtaç kimselere yardım yapmakla sorumludur. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü, bu sorumluluklarını kendine bağlı 7 adet Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi, 14 adet Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi ve nkara da konuşlu bulunan fet Operasyon Merkezi (FOM) aracılığıyla yerine getirir. Türk Kızılayı merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde afet yönetim sisteminin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, mevcut afet müdahale sisteminde oluşan zaman, kaynak ve işgücü kaybının önlenmesi ve yerel kaynakların harekete geçirilerek etkin müdahalenin sağlanması amacıyla Mart 2002 de Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri (BMM) modeline geçmiştir. Söz konusu merkezler stokları ve uzman insan kaynağıyla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak için 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini yürütmektedir. Erzurum da Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi İstanbul da Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Manisa da Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nkara da İç nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Elazığ da Güneydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Düzce de Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi dana da kdeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi olağan dönemde hazırlık ve lojistik çalışmalarının afetlerde ise insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerdir. fetlerde iletişim kanallarını kesilmesinin meydana getireceği olumsuzlukların farkında olan Türk Kızılayı halen yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürdüğü Haberleşme ğı Oluşturma ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında bugün itibariyle Türkiye genelinde 23 noktaya ulaşmıştır. Haberleşme ağında, altyapılar çökse bile iletişim imkanı sağlayan uzak mesafe telsiz sistemleri ve uydu haberleşme sistemleri bulunmaktadır. B.Karıştıran Samsun Trabzon Bursa İstanbul Düzce Karabük Erzurum Manisa fyon nkara Erzincan Muş Van İzmir ntalya Elazığ Diyarbakır 6 dana

7 UUS FET MÜDHE VE YRDIM FİYETERİ Türk Kızılayı, 140 yıldır toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek için çalışmalarını devam ettirmektedir. Türk Kızılayı, Türk halkından aldığı destek ile yıl içerisinde yurt içinde 15 deprem, 22 yangın, 37 sel, 4 heyelan ve 10 diğer insan kaynaklı afete müdahale etmiştir. 7

8 TÜRK KIZIYI FET MÜDHE YKŞIMI Türk Kızılayı, afet müdahale ve yardım faaliyetlerini insan onurunu korumak ilkesinden hareketle yürütür. Bu temel ilkeden aldığı güçle, her tür olumsuz durum karşısında en savunmasız ve yardıma muhtaç insanlara öncelikli olarak yardım sağlama amacındadır. fetler kendine özgü koşulları gereği insanları öncelikle en temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sıkıntılara düşürür. Bu nedenle Türk Kızılayı tarafından yürütülen acil müdahale etkinlikleri, bireylerin yaşam ve sağlıklarını korumayı amaçlar ve yardıma en çok ihtiyacı olanların gereksinim duydukları temel yaşam desteklerine erişmelerini sağlayarak kişiliklerine saygı gösterilmesini güvenceye alır. Değinilen temel yaşam destekleri; Yeterli miktarda temiz su ve sanitasyon, Yeterli miktarda gıda, Psikolojik destek dâhil olmak üzere yeterli düzeyde sağlık hizmeti, Uygun barınma imkânıdır. Yardım etkinlikleri, yardımda bulunulan insanların maruz kaldıkları olumsuzlukları ve uzun dönemli olabilecek psikolojik etkileri en aza indirmeye yönelik bir yaklaşımla yürütülür. fet müdahale ve yardım faaliyetlerinde ulusal, bölgesel ve yerel afet birimleri koordineli olarak ihtiyaçları karşılamaktadır. lınan afet haberini takiben yerel veya bölge durum tespitini ve ihtiyaç tespitini yapmak üzere öncü araç görevlendirir. Yapılan tespitin niteliğine bağlı olarak temel yaşam destek malzemeleri, konusunda uzman personelle birlikte bölgeye sevk edilir. Planlar çerçevesinde faaliyetler icra edilir ve ihtiyaç dahilinde insani yardım operasyonları uzun dönemli faaliyetlerin planlanması ile devam ettirilir. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 8

9 yılında yurt içinde büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan 114 adet deprem Kandilli Rasathanesi Deprem raştırma Merkezi tarafından kayıt edilmiştir. Bu depremlerin tamamı Türk Kızılayı fet İzleme ve Haberleşme Merkezi tarafından anında takibe alınmış ve etkileri araştırılmıştır. D E P R E M E R Söz konusu depremlerin 15 inde öncü ekipler alanda inceleme ve ihtiyaç tespiti çalışmalarında bulunmuştur. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 7 depremde afet müdahale faaliyetleri gerçekleştirilmiş, 8 depremde ise ihtiyaç bulunmaması sebebi ile herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 9

10 D E P R E M E R ĞRI - TUTK DEPREMİ (5.0) 21 Ocak 2007 tarihinde ğrı İli Tutak İlçesinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depreme Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından müdahale edilmiştir. EZIĞ - SİVRİCE DEPREMİ (5.3) 9 Şubat 2007 tarihinde Elazığ ın Sivrice İlçesinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından yapılan durum tespitinde can ve mal kaybının olmadığı ancak bazı evlerde çatlaklar olduğu görülmüştür. Korku nedeniyle bir süre evlerine giremeyen vatandaşlarımıza aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 KUMNY 500 DET 2 EKMEK 1000 DET Depremde can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiş ancak köylerdeki bazı konutlar hasar görmüştür. Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ile ğrı ve Van Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezinden bölgeye aşağıda listelenen malzemeler gönderilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 334 DET 2 MUTFK SETİ 100 DET 3 BTTNİYE DET 4 RUO YTK 100 DET 5 KTİTİK SOB 300 DET 6 KUMNY 800 DET EZIĞ - SİVRİCE DEPREMİ (5.9) 21 Şubat 2007 tarihinde saat 13:06 sularında Elazığ ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem için FOM, Güneydoğu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi (BMM), Kuzeydoğu BMM, kdeniz BMM ile Muş ve Erzincan Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezleri (YMM) alarm durumuna geçirilerek kriz masaları kurulmuştur. FOM da görevli 13 kişiden oluşan uzman afet ekibi durumu yerinde tespit etmek ve afet yönetimine destek vermek üzere bölgeye gitmiştir. Depremde Ek-1 de listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmış ve ihtiyaç sahiplerine psikososyal destek sağlanmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 10

11 ISPRT DEPREMİ (4.9) 11 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen ve Isparta nın Eğridir ve Gelendost ilçelerinde hissedilen depremin 40 konutta hasara neden olduğu tespit edilmiştir. 40 adet çadır ihtiyaç sahiplerini barındırmak üzere bölgede kurulmuştur. DENİZİ - ÇMEİ DEPREMİ (5.1) Denizli ili Çameli ilçesinde 29 Ekim 2007 tarihinde saat 11:23 itibariyle ile meydana gelen 5.1 şiddetindeki depreme Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi, Denizli Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi, Çameli Şube Başkanlığı ve cıpayam Şube Başkanlığı müdahale etmiştir. Taşçılar Köyü, Elmalı Köyü, Gürsu köyü ve Yeşildere Köylerinde aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 188 DET 2 BTTNİYE 104 DET 3 EKMEK 100 DET 4 SU (0.5 T) 200 DET 5 KUMNY 100 DET ğrı Tutak, Denizli - Çameli ve Isparta Depremlerinde yaklaşık ihtiyaç sahibine acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Elazığ - Sivrice Depremlerinde yapılan müdahale sonrasında yaklaşık kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Psikososyal uzmanlar tarafından öğretmenlere, afet yaşayan çocukların afetle nasıl başa çıkabileceklerini anlatan seminerler düzenlenmiştir. D E P R E M E R 11

12 D E P R E M E R NKR - B DEPREMİ (5.7) 20 ralık 2007 tarihinde nkara Bala İlçesi nde meydana gelen deprem nedeniyle yürütülen afet müdahale faaliyetleri kapsamında 15 personel ve 6 araç bölgede görevlendirilmiş, bölgede aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. müdahale aracı görevlendirilmiştir. Bala Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe Kriz Merkezi ile koordineli biçimde yürütülen faaliyetler kapsamında bölgeye sevk edilen ve dağıtımı tamamlanan malzemeler aşağıda listelenmiştir. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 55 DET 2 KTİTİK 43 DET SOB NKR - B DEPREMİ (5.5) 27 ralık 2007 tarihinde nkara Bala ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yürütülen müdahale faaliyetleri kapsamında 30 personel ve 10 S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 621 DET 2 BTTNİYE 100 DET 3 KTİTİK 605 DET SOB 4 GENE MÇI 4 DET ÇDIR 5 BÜRO TİPİ 1 DET KONTEYNER 6 SU (0.5 T) DET 20 ve 27 ralık 2007 tarihinde meydana gelen Bala Depremlerinde yaklaşık ihtiyaç sahibine acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 12

13 yılında yurt içinde büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan her depremde, 7/24 çalışma prensibini benimseyen fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü alarm durumuna geçip, kriz masasını kurmuş, en yakın müdahale birimini harekete geçirmiştir. D E P R E M E R Harekete geçen ekipler afetin olduğu bölgede durum tespiti yapılmış, mülki amirliklerle bilgi alışverişinde bulunmuş ve müdahalenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair kriz masasına bilgi verilmiştir. Yıl içerisinde aşağıda listelenen afetlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmaması nedeniyle, mülki amirliklerle koordinasyon halinde müdahaleye ihtiyaç olmadığına karar verilmiştir. DENİZİ - BUDN DEPREMİ (4.5) BIKESİR - SVŞTEPE DEPREMİ (4.4) EZIĞ - KRKOÇN DEPREMİ (4.7) BİNGÖ - SOHN DEPREMİ (4.2) ERZİNCN - İİÇ DEPREMİ (4.1) HKKRİ ŞEMDİNİ DEPREMİ (4.4) KHRMNMRŞ DEPREMİ ( ) DENİZİ - ÇMEİ DEPREMİ (5.0)

14 Y N G I N R yılında yurt içinde meydana gelen toplam 22 köy ve orman yangını nedeniyle afet müdahale faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Sıcak geçen yaz ülkemizde birçok orman yangınını da beraberinde getirmiştir. Türk Kızılayı, orman yangınlarında mülki amirliklere yardıma hazır olduğunu bildirilmiş, gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Türk Kızılayı, listelenen yangınlar dışında onlarca konut yangınında da, ev ve eşyaları hasar gören vatandaşımıza yardım etmiş ve acil ihtiyaçlarını karşılamıştır.

15 ERZURUM - OUR KEKİKİ KÖYÜ YNGINI 3 Şubat 2007 tarihinde Erzurum ili Olur İlçesi Kekikli Köyü nde meydana gelen yangına, Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç tespitleri doğrultusunda evi yanan vatandaşlara aşağıda listelenen yardım malzemeleri dağıtılmıştır. tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 5 DET 2 BTTNİYE 30 DET 3 GID RSYOSU 10 DET Y N G I N R S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 MUTFK SETİ 1 DET 2 BTTNİYE 5 DET 3 RUO YTK 5 DET 4 YSTIK 5 DET 5 ÜÇ GÖZÜ 1 DET OCK 6 PSTİK BİDON 2 DET ERZURUM - İSPİR ÇMIKY BEDESİ ÇVUŞR MHESİ YNGINI 23 Mart 2007 tarihinde Erzurum İli İspir İlçesi Çamlıkaya Beldesine bağlı Çavuşlar Mahallesinde meydana gelen yangın sonucu, mahallede bulunan toplam 16 konuttan 11 tanesi tamamen yanmıştır. Mahalledeki 16 konuttan sadece 5 tanesinde ikamet edilmekte olup, diğerleri yazlık olarak kullanılmaktadır. Mağdurlar Kaymakamlık tarafından yangından etkilenmemiş olan boş evlere yerleştirilmiştir. fette Kuzeydoğu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki ESKİŞEHİR- MHMUDİYE İÇESİ İSMETPŞ KÖY YNGINI Eskişehir ili Mahmudiye İlçesi ne bağlı İsmetpaşa Köyü nde 11 Mayıs 2007 tarihinde yangın meydana gelmiş ve 4 aile etkilenmiştir. İç nadolu BMM den ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. 15

16 Y N G I N R S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 4 DET 2 MUTFK 4 DET SETİ 3 BTTNİYE 16 DET 4 YTK 12 DET MNİS - KHİSR İÇESİ YTKIRIDIK KÖY YNGINI 13 Mayıs 2007 tarihinde Manisa khisar İlçesi ne bağlı Yatakırıldık Köyü nde meydana gelen yangına Ege BMM tarafından müdahale edilmiştir. Yangından etkilenenlere aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 1 DET 2 BTTNİYE 38 DET 3 RUO YTK 19 DET 4 SU BİDONU 10 DET ERZİNCN İİÇ İÇESİ BOZCI KÖYÜ YNGINI 26 Haziran 2007 tarihinde Erzincan İli İliç İlçesi Bozcalı Köyü nde çıkan yangın sebebi ile 12 ev yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Kuzeydoğu nadolu BMM ve Erzincan Şube Başkanlığı tarafından yapılan ihtiyaç tespitinin ardından bölgeye aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 10 DET 2 MUTFK SETİ 4 DET 3 BTTNİYE 150 DET 4 KTNIR 20 DET YTK 5 GID KOİSİ 15 DET UŞK - UUBEY KÜÇÜKKYI KÖY YNGINI 29 Haziran 2007 tarihinde Uşak ili Ulubey İlçesi ne bağlı Küçükkayalı Köyü nde bir evde çıkan yangın, diğer konutlara da sıçrayarak toplam 5 hanenin zarar görmesine neden olmuştur. Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından yürütülen müdahale faaliyetleri kapsamında aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 5 DET 2 YTK 30 DET 3 BTTNİYE 60 DET 4 SU BİDONU 15 DET 16 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

17 NKR - ÇMIDERE DĞKUZÖREN KÖY YNGINI 3 Temmuz 2007 tarihinde nkara İli Çamlıdere İlçesi Dağkuzören Köyü nde meydana gelen yangında 8 evin yandığı ve en az 3 ailenin etkilendiği bilgilerine ulaşılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü tarafından bölgede aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 5 DET 2 BTTNİYE 24 DET 3 3 GÖZÜ OCK 5 DET 4 KMPET 15 DET 5 RUO YTK 15 DET 6 ÇRŞF 30 DET 7 YSTIK 15 DET 8 YSTIK K. 15 DET 9 SU BİDONU 10 DET KSTMONU - RÇ KVK KÖYÜ YNGINI 3 Temmuz 2007 tarihinde Kastamonu İli raç İlçesi Kavak Köyü nde meydana gelen yangına Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından müdahale edilmiş, etkilenen 8 ailenin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler Kastamonu Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi depolarından Kavak Köyü ne sevk edilerek dağıtımı yapılmıştır. yrıca yangından etkilenen vatandaşların acil beslenme ihtiyaçları raç Şube Başkanlığı tarafından dağıtılan muhtelif gıda maddeleri ile karşılanmıştır. S.N CİNSİ MİKTR BİRİMİ 1 ÇDIR 2 DET 2 BTTNİYE 6 DET 3 MUTFK SETİ 2 DET 4 OCK (SET ÜSTÜ) 2 DET 5 RUO YTK 6 DET 6 MUHTEİF GİD - MZ. Erzurum, Eskişehir ve Manisa illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 250 kişiye, Erzincan, Uşak, nkara ve Kastamonu illerinde meydana gelen yangınlarda ise yaklaşık 350 kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Y N G I N R 17

18 KRBÜK - SFRNBOU ORMN YNGINI Safranbolu İlçe Kriz Merkezi nin de talebiyle Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından yangınlardan etkilenen vatandaşlar ve söndürme faaliyetlerine katılan görevlilerin acil beslenme gereksinimini karşılamak üzere aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 SU (0.5 T) 360 DET 2 HEV 300 PKET 3 EKMEK 200 DET 6 Eylül 2007 tarihinde Karabük İli Safranbolu İlçesine bağlı Toprakcuma ve Değirmencik Köyleri yakınlarında ormanlık arazide çıkan iki yangının bahse konu köyleri tehdit ettiği bilgisi fet İzleme ve Haberleşme Merkezi ne ulaşmıştır. NTY - MNVGT ORMN YNGINI 8 Temmuz 2007 tarihinde ntalya İli Manavgat İlçesine bağlı ormanlık arazide çıkan yangının civardaki yerleşim birimlerini tehdit ettiği haberi üzerine Manavgat Şube Başkanlığı aracılığı ile bağış olarak toplanan su ve gıda maddeleri yangından etkilenen insanlara dağıtılarak acil beslenme ihtiyaçları karşılanmıştır. Karabük ve ntalya illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 250 kişiye acil yardım malzemesi ulaştırılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 18

19 ÇNKIRI - KORGUN YOKY KÖYÜ YNGINI 23 Temmuz 2007 tarihinde Çankırı İli Korgun İlçesi Yolkaya Köyü nde çıkan yangın nedeniyle İç nadolu BMM den aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler sevk edilerek dağıtımları yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 2 DET 2 BTTNİYE 16 DET 3 MUTFK SETİ 3 DET 4 GID KOİSİ 3 DET 5 YTK 8 DET 6 SU BİDONU 6 DET SİNOP BOYBT YUKRISEYRİCEK KÖYÜ YNGINI 25 Temmuz 2007 tarihinde Sinop İli Boyabat İlçesine bağlı Yukarıseyricek Köyü nde çıkan yangın sebebi ile çok sayıda konutun yandığı haberi üzerine Sinop Valiliği nin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada Kastamonu Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. yrıca Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden bölgeye 1 adet seyyar mutfak gönderilmiş ve günde üç öğün sıcak yemek dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 10 DET 2 BTTNİYE 124 DET 3 MUTFK SETİ 22 DET 4 YTK 63 DET 5 SET ÜSTÜ OCK 18 DET 6 SU BİDONU 50 DET BOU - GEREDE DEMİRCİER KÖYÜ YNGINI 29 Temmuz 2007 tarihinde Bolu İli Gerede İlçesine bağlı Demirciler Köyü nde meydana gelen yangına Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından etkilenen 6 hanedeki ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. Y N G I N R S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 60 DET 2 SÜNGER YTK 30 DET 3 OCK ÜÇ GÖZÜ 9 DET 19

20 Y N G I N R SİNOP - DURĞN ORTKÖY YNGINI 30 Temmuz 2007 tarihinde Sinop İli Durağan İlçesine bağlı Ortaköy de 14 konutun yanması sonucu 70 kişi etkilenmiştir. Bölgede Batı Karadeniz BMM den ve Kastamonu YMM den aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. MNİS - MUSİH KÖYÜ YNGINI 17 Eylül 2007 tarihinde Manisa İline bağlı Muslih Köyü nde meydana gelen yangında 2 ailenin ev ve eşyalarının tamamıyla yanması sonucu Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden 4 adet rulo yatak, 10 adet battaniye ve 4 adet su bidonu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 1 DET 2 BTTNİYE 110 DET 3 YTK 70 DET 4 MUTFK SETİ 20 DET 5 SU BİDONU 25 DET 6 UYKU 5 DET TUUMU 7 OCK 15 DET S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 10 DET 2 RUO YTK 4 DET 3 SU BİDONU 4 DET yrıca yangından etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamak üzere, Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden bölgeye 2 adet s3 ocak ile mutfak ekipmanları gönderilmiştir. Çankırı, Sinop, Bolu ve Manisa illerinde gerçekleşen yangınlarda, yaklaşık 500 kişiye acil yardım malzemesi ulaştırılmıştır. 20

21 KSTMONU - İBRHİMİ KÖYÜ YNGINI 9 Eylül 2007 tarihinde Kastamonu İli merkeze bağlı 80 hanelik İbrahimli Köyü nde meydana gelen yangında Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. yrıca Batı Karadeniz BMM den 2 adet tuvalet ve duş konteynırları tarihlerinde afet bölgesine sevk edilmiştir ve tarihleri arası ortalama 600 kişilik 3 öğün sıcak yemek çıkarılmıştır tarihinde Kastamonu Kızılay Şube stoklarından 19 adet 2.5kg lık kavurma dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 15 DET 2 BTTNİYE 156 DET 3 RUO YTK 70 DET 4 MUTFK SETİ 24 DET 5 UYKU TUUMU 48 DET 6 OCK ÜÇ GÖZÜ 14 DET 7 SU BİDONU 22 DET 8 MUHTEİF GİYİM MZ. EZIĞ - KIRÇ KÖYÜ KİREÇİ MEZRSI YNGINI 27 ğustos 2007 tarihinde Elazığ İline bağlı Kıraç Köyü Kireçli mezrasında meydana gelen yangında etkilenen 2 aileye aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler Güneydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi personeli tarafından dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 2 DET 2 BTTNİYE 12 DET 3 RUO YTK 6 DET 4 KMPET 6 DET 5 MUTFK SETİ 2 DET 6 OCK ÜÇ GÖZÜ 2 DET 7 SU BİDONU 2 DET KRBÜK - OVCIK DUDŞ KÖYÜ YNGINI 24 ğustos 2007 tarihinde Karabük İli Ovacık İlçesine bağlı Dudaş Köyü nde meydana gelen yangın nedeni ile Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi etkilenen 7 aileye aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 7 DET 2 BTTNİYE 61 DET 3 RUO YTK 30 DET 4 MUTFK SETİ 7 DET 5 OCK ÜÇ GÖZÜ 7 DET 6 SU BİDONU 7 DET KRBÜK - BOKUŞ KÖYÜ YNGINI 2 ğustos 2007 tarihinde Karabük merkeze bağlı Bolkuş Köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını nedeniyle risk altında bulunan hanelerin boşaltılmıştır. Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından yangın söndürme faaliyetlerine katılan görevli ve Y N G I N R 21

22 vatandaşların acil beslenme ihtiyacı, dağıtılan 250 porsiyon etli pilav ve ayran ile karşılanmıştır. İZMİR - MENDERES ORMN YNGINI 8 Temmuz 2007 tarihinde İzmir ili Menderes sınırları içinde meydana gelen orman yangını Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından takip edilmiş, söndürme ekiplerinde çalışanlara adet 0.5lt lik içme suyu dağıtılarak faaliyetlere destek sağlanmıştır. MNİS - SPİ DĞI ORMN YNGINI 15 ğustos 2007 tarihinde Manisa ili Spil Dağı Karakoca Köyü mevkiinde başlayan orman yangını nedeniyle, Manisa Valiliği nin talepleri doğrultusunda Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılarak, etkilenen vatandaşlar ile söndürme ekiplerinin beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 SU (0.5 lt) 1224 DET 2 MEYVE SUYU 540 DET 3 HEV (0.5 KG) 500 PKET 4 YRN 500 DET 5 EKMEK 315 DET 6 MUHTEİF GID (YEMEKİK) 75 KG Kastamonu, Elazığ, Karabük, İzmir ve Manisa illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık kişiye acil yardım malzemesi ulaştırılmıştır. 22

23 yılında yurt genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar on binlerce insanın hayatını olumsuz etkilenmiş ve 45 e yakın sel ve su baskınına neden olmuştur. Söz konusu afetlere Türk Kızılayı nın ilgili Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri tarafından müdahalede bulunulmuştur. 23

24 S E E R ŞNIURF - CEYNPINR SEİ 2 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa İline bağlı Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen selde, Güneydoğu BMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 GID PKETİ 100 DET 2 HİJYEN SETİ 100 DET ŞIRNK - CİZRE ve SİOPİ SEİ şırı yağışlar sebebi ile 29 Nisan 2007 tarihinde Şırnak'ın Cizre İlçesi nde, 250 Silopi İlçesi nde 20 hanenin etkilendiği ve toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği seller meydana gelmiştir. tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 47 DET 2 BTTNİYE DET 3 YTK 397 DET 4 KUMNY DET 5 GID KOİSİ 500 DET MUŞ - BUNIK YONCI BEDESİ SEİ şırı yağışlar sebebi ile 30 Nisan 2007 tarihinde Muş Bulanık İlçesi ne bağlı Yoncalı Beldesi nde çok sayıda hanenin etkilendiği sel meydana gelmiştir. Selde Muş YMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. Güneydoğu nadolu BMM ve Muş YMM tarafından 47 çadırdan oluşan çadır kent oluşturulmuş ve aşağıdaki S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 600 DET 2 KUMNY 300 DET 3 GID KOİSİ 200 DET 4 SU TNKI 2 DET (FİBERGS) 3 TON fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 24

25 MUŞ - SUNGU BEDESİ KUMUC KÖYÜ SEİ 21 Nisan 2007 tarihinde Muş Muratpaşa Mahallesi Kumluca Köyü nde meydana gelen selde Muş YMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 30 DET MUŞ - BUNIK DOKUZPINR KÖYÜ SEİ şırı yağışlar sebebi ile 2 Mayıs 2007 tarihinde Muş Bulanık İlçesi ne bağlı Dokuzpınar Köyü nde meydana gelen sel nedeniyle Muş YMM tarafından bölgede aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler afetten etkilenen vatandaşlara dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 61 DET 2 BTTNİYE 500 DET VN - MURDİYE ve ERCİŞ İÇESİ SEİ 8 Mayıs 2007 tarihinde Van ili Erciş İlçesi ve bağlı köylerde sel meydana gelmiştir. Kuzeydoğu nadolu BMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 252 DET 2 BTTNİYE 100 DET 3 GID KOİSİ 75 DET ERZURUM - ÇT İÇESİ KRŞEYH KÖYÜ SEİ Kuzeydoğu nadolu Bölgesi nde sağanak yağışlar sebebi ile bölgenin çeşitli yerlerinde seller meydana gelmiştir. Erzurum İli ne bağlı Tortum, Uzundere, Şenkaya, Narman, Olur, Oltu, Çat ve Karayazı İlçeleri ve bağlı köylerden sadece Çat İlçesi Karaşeyh Köyü nde 10 ailenin barınma sorunu olduğu, diğer ilçe ve köylerde ise sadece yolların ve arazilerin tahrip olduğu anlaşılmıştır. Kuzeydoğu BMM' den Çat ilçesi Karaşeyh Köyü nde afetten etkilenenlere tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 10 DET 25

26 S E E R ĞRI - MERKEZ VE İÇEERİ SEİ 10 Mayıs 2007 tarihinde ğrı İl merkezi ve ilçelerinde meydana gelen selde dağıtılmak üzere aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler ğrı Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi stoklarından karşılanmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 34 DET Ege BMM den 100 adet battaniye daha bölgeye sevk edilerek dağıtımı gerçekleştirilmiştir S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 100 DET 2 MUHTEİF 100 PRÇ GİYİM 3 GID KOİSİ 50 DET 4 SU (0.5 T) 504 DET MNİS - SİHİ SU BSKINI 25 Mayıs 2007 tarihinde Manisa İli ne bağlı Salihli ilçesi Kocaçeşme ve tatürk mahallerinde meydana gelen su baskınlarına Ege BMM müdahale etmiştir. 504 adet 0,5lt lik içme suyu, Salihli Şube Başkanlığı tarafından hazırlatılan 50 adet gıda paketi ve 100 parça muhtelif giyim malzemesi etkilenen vatandaşlara dağıtılmıştır. Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Van, Erzurum, ğrı ve Manisa illerinde meydana gelen seller ve su baskınlarında, yaklaşık kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. 6 Haziran 2007 tarihinde Salihli Kaymakamlığı nın talebi doğrultusunda 26 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

27 DOĞU NDOU BÖGESİ SE ve SU BSKINRI 27 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Doğu nadolu Bölgesi başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan yağışlar nedeni ile ğrı İli Hamur İlçesi ne bağlı lakoyun, Danakıran, Demirkapı, Kaçmaz, Karaseyitali, Karlıca, Seyithanbey ve Uğurtaş Köylerinde başlayıp, aynı tarihte Van İli Erciş İlçesi ile 28 Mayıs 2007 tarihinde Kars İli Kağızman İlçesi ne bağlı köylerde etkisini gösteren yağışlar sonucu sel ve su baskınları yaşanmıştır. Bununla birlikte 3 Haziran 2007 tarihinde ğrı İli Patnos İlçesi ile 4 Haziran 2007 tarihinde Kars İli Sarıkamış İlçesinde seller ve su baskınlıkları meydana gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün yapmış olduğu yoğun yağış ihbarını dikkate alarak önceden durumu takip altına alan ve hazırlıklarını tamamlayan birimlerimiz, etkili olan yağışlar sonrasında vakit kaybetmeden etkilenen bölgelere müdahalede bulunmuştur. ĞRI HMUR - PTNOS Hamur ğrı Hamur da; 98 çadır, 480 battaniye, 1385 gıda paketi, 1000 pet şişe su, 1589 çocuk hijyen seti, 600 kutu kavurma, 2000 çift ayakkabı, parça giyim eşyası ve 69 aile hijyen seti ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Patnos Patnos ta 4 çadır, 20 battaniye, 15 gıda paketi ve 15 çocuk hijyen seti dağıtımı yapılmıştır. KRS - KĞIZMN Bölgede 20 çadır ve 50 adet battaniye dağıtımı yapılarak faaliyetler tamamlanmıştır. KRS - SRIKMIŞ 15 çadır ve 25 gıda kolisi selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmıştır. BİNGÖ - SOHN Bingöl İli Solhan İlçesinde tarihinde meydana gelen sel nedeni ile Solhan Kaymakamlığı na verilen 5 adet çadır, 10 adet battaniye ve 5 adet gıda paketi tarihi itibariyle etkilenen ailelere Kaymakamlık personelince dağıtılmıştır. VN - ERCİŞ 106 çadır, 405 battaniye, 300 gıda kolisi, 300 kavurma, 300 çocuk hijyen seti, parça giyim eşyası ve 18 adet mutfak setinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. VN- BŞKE İlçeden herhangi bir yardım talebi gelmemiş olmasına rağmen, Başkale Şube Başkanlığı tarafından hazırlatılan 10 adet gıda paketi tarihinde Yavuzlar Köyü nde dağıtılmıştır. S E E R 27

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU TÜRK KIZILAYI AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ tüm Afet Yönetimi Müdürlüğü Ekim 2011 Sayfa 1 / 10 A. GENEL DURUM: Kütahya ili Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011 tarihinde

Detaylı

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I 23-27 EKİM 2011 1 VAN-ERCİŞ DEPREMİ 23 Ekim de Van ın Erciş ilçesini vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların altından bir canlıya daha ulaşabilme

Detaylı

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DEĞİSİNİZ TEME İKEEİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

'Uyardık ama ciddiye almadılar'

'Uyardık ama ciddiye almadılar' 1/5 ページ 8 Mart 2010, Pazartesi 'Uyardık ama ciddiye almadılar' Elazığ'da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde ölü sayısı sürekli artıyor. Son bilgilere göre 51 kişi yaşamını yitirdi, 50'nin üzerinde

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 1 Aralık 2016 Perşembe (oluşturma : 1/17/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR 15-19 ŞUBAT AŞIRI SICAKLIKLAR İklim değişikliğinin en önemli belirtilerinden bir tanesi de aşırı hava olaylarının birbiri ardına tekrar etmesidir. 2000 li yılların başından itibaren hemen hemen her sene

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS 2009/6 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 8 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/6 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 8 TEMMUZ 2009 ) KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KURUM ADI UNVANI 2962681 3 0 086.240 087.072 ADLİ TIP KURUMU İNFAZ VE KORUMA MEMURU( İSTANBUL Merkez) 2962683 1 0 086.466 086.466 ADLİ TIP KURUMU İNFAZ VE KORUMA MEMURU(

Detaylı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana Müsabaka tarihi : Eylül 2014 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı;

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı; AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) APHB tarihçesi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri, depremlerin yaşandığı bölgeler dışında, Türkiye genelinde de önemli etkiler yaratmıştır. Depremin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı