HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYIR KURUMU NİTELİĞİ"

Transkript

1 YNIZ DEĞİSİNİZ

2 TEME İKEERİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını ve sağlığını korumayı ve aynı şekilde insan kişiliğine saygıyı sağlamayı amaçlar. Bütün uluslararasında karşılıklı anlayış, dostluk, işbirliği ve sürekli barışı destekler. YIRIM GÖZETMEMEK Kızılay, hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara yalnız ıstırapları ölçüsünde yardıma koşmaya veya öncelikle en ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır. TRFSIZIK Kızılay, herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel ve felsefi nitelikteki tartışmalara girmez. BĞIMSIZIK Kızılay bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay- Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir. HYIR KURUMU NİTEİĞİ Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur. BİRİK Türkiye'de Türkiye Kızılay Derneği dışında aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kuramaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar. EVRENSEİK Kızılay, aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur. 2

3 İ Ç İ N D E K İ E R Filistinli Çocuklar Hakkarili Çocuklar Ulusal fet Müdahale ve Yardım Faaliyetleri 7 Sosyal Yardımlar 42 Uluslararası fet Müdahale ve Yardım Faaliyetleri 47 Planlama Faaliyetleri 73 ojistik Faaliyetler 76 Psikososyal Hizmetler 78 Eğitimler ve Tatbikatlar 85 Pakistanlı Çocuklar 3

4 FET MÜDHE ve YRDIMR YÖNETİMİ BÖÜMÜ YIIK FİYET RPORU 4

5 Ö N S Ö Z İnsanlık tarihi boyunca tüm uygarlıkların kaderini, depremler başta olmak üzere yaşanan doğal afetler belirlemiştir. İnsanlık tarihi savaşlardan, depremlere, iç çatışmalardan, soykırımlara sayısız acıyla doludur. Herkesin unutmuş olduğu dünyanın gözleri önünde meydana gelen artık olağan kabul edilmiş acılar, toplulukların duyarsızlaşmaya başladığı insanlık ayıpları günümüzde yaşanmaya devam etmektedir ve biliyoruz ki gelecekte de insanoğlu var oldukça bu acılar yaşanmaya devam edecektir. Günümüzde afetlerde değişen çağa uygun olarak farlılık göstermeye başlamakta, küresel ısınmayla beraber sayısı her geçen gün artan afetlerle insanoğlu başa çıkmaya çalışmaktadır. fetlerle mücadelede insanoğlu en önemli gücünü insan olmaktan almaktadır. İnsani yardım örgütleri tüm dünyada yaşanan bu olaylara acı çeken insanlara yalnız olmadıklarını gösterip, acıların paylaşıldıkça azaldığını bilerek, birbirinden destek alarak güçlenerek müdahale etmektedir. Türk insanından almış olduğu güçle Türk Kızılayı; acil müdahale aşamasında yardımlarını hızlı, ihtiyaca uygun, kaliteli ve etkin biçimde yürütmekte, yardım malzemelerinin yerine ulaştırılmasının kısa vadede sağladığı faydaların yanında, uzun vadede, iyileştirme sürecinin kalitesi üzerinde de olumlu etkiler yapacağını bilerek Şırnak tan Dominik Cumhuriyeti ne kadar çalışma ağını genişletmektedir. Türk Kızılayı bu doğrultuda çeşitli insani yardım faaliyetlerinde bulunmakla birlikte; yerine getirilmesi gereken en önemli görevin, afet müdahale sisteminin geliştirilmesi, çalışmaların sistematik bir düzen içinde sunulması olduğu bilinciyle çalışmalarına devam etmektedir. Türk Kızılayı nın afet yönetim kapasitesi genişledikçe ulusal ve uluslararası afet müdahalesinin sayısında da artış yaşanmaya başlamıştır. Yürütülen tüm insani yardım operasyonlarında afet müdahalesinde Türk Kızılayı modelini 2001 yılından günümüze insan olmanın yardım etmenin erdemiyle sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir. 5

6 Edirne FET MÜDHE VE YRDIMR YÖNETİMİ BÖÜMÜ fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü; Türk Kızılayı nın temel ilke ve amaçları doğrultusunda afete hazırlık çalışmalarını yürütmek, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve krizlere Türk Kızılayı nın imkan, kabiliyet ve üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde müdahale etmek ve yoksul - muhtaç kimselere yardım yapmakla sorumludur. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü, bu sorumluluklarını kendine bağlı 7 adet Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi, 14 adet Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi ve nkara da konuşlu bulunan fet Operasyon Merkezi (FOM) aracılığıyla yerine getirir. Türk Kızılayı merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde afet yönetim sisteminin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, mevcut afet müdahale sisteminde oluşan zaman, kaynak ve işgücü kaybının önlenmesi ve yerel kaynakların harekete geçirilerek etkin müdahalenin sağlanması amacıyla Mart 2002 de Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri (BMM) modeline geçmiştir. Söz konusu merkezler stokları ve uzman insan kaynağıyla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak için 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini yürütmektedir. Erzurum da Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi İstanbul da Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Manisa da Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nkara da İç nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Elazığ da Güneydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Düzce de Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi dana da kdeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi olağan dönemde hazırlık ve lojistik çalışmalarının afetlerde ise insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerdir. fetlerde iletişim kanallarını kesilmesinin meydana getireceği olumsuzlukların farkında olan Türk Kızılayı halen yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürdüğü Haberleşme ğı Oluşturma ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında bugün itibariyle Türkiye genelinde 23 noktaya ulaşmıştır. Haberleşme ağında, altyapılar çökse bile iletişim imkanı sağlayan uzak mesafe telsiz sistemleri ve uydu haberleşme sistemleri bulunmaktadır. B.Karıştıran Samsun Trabzon Bursa İstanbul Düzce Karabük Erzurum Manisa fyon nkara Erzincan Muş Van İzmir ntalya Elazığ Diyarbakır 6 dana

7 UUS FET MÜDHE VE YRDIM FİYETERİ Türk Kızılayı, 140 yıldır toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek için çalışmalarını devam ettirmektedir. Türk Kızılayı, Türk halkından aldığı destek ile yıl içerisinde yurt içinde 15 deprem, 22 yangın, 37 sel, 4 heyelan ve 10 diğer insan kaynaklı afete müdahale etmiştir. 7

8 TÜRK KIZIYI FET MÜDHE YKŞIMI Türk Kızılayı, afet müdahale ve yardım faaliyetlerini insan onurunu korumak ilkesinden hareketle yürütür. Bu temel ilkeden aldığı güçle, her tür olumsuz durum karşısında en savunmasız ve yardıma muhtaç insanlara öncelikli olarak yardım sağlama amacındadır. fetler kendine özgü koşulları gereği insanları öncelikle en temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sıkıntılara düşürür. Bu nedenle Türk Kızılayı tarafından yürütülen acil müdahale etkinlikleri, bireylerin yaşam ve sağlıklarını korumayı amaçlar ve yardıma en çok ihtiyacı olanların gereksinim duydukları temel yaşam desteklerine erişmelerini sağlayarak kişiliklerine saygı gösterilmesini güvenceye alır. Değinilen temel yaşam destekleri; Yeterli miktarda temiz su ve sanitasyon, Yeterli miktarda gıda, Psikolojik destek dâhil olmak üzere yeterli düzeyde sağlık hizmeti, Uygun barınma imkânıdır. Yardım etkinlikleri, yardımda bulunulan insanların maruz kaldıkları olumsuzlukları ve uzun dönemli olabilecek psikolojik etkileri en aza indirmeye yönelik bir yaklaşımla yürütülür. fet müdahale ve yardım faaliyetlerinde ulusal, bölgesel ve yerel afet birimleri koordineli olarak ihtiyaçları karşılamaktadır. lınan afet haberini takiben yerel veya bölge durum tespitini ve ihtiyaç tespitini yapmak üzere öncü araç görevlendirir. Yapılan tespitin niteliğine bağlı olarak temel yaşam destek malzemeleri, konusunda uzman personelle birlikte bölgeye sevk edilir. Planlar çerçevesinde faaliyetler icra edilir ve ihtiyaç dahilinde insani yardım operasyonları uzun dönemli faaliyetlerin planlanması ile devam ettirilir. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 8

9 yılında yurt içinde büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan 114 adet deprem Kandilli Rasathanesi Deprem raştırma Merkezi tarafından kayıt edilmiştir. Bu depremlerin tamamı Türk Kızılayı fet İzleme ve Haberleşme Merkezi tarafından anında takibe alınmış ve etkileri araştırılmıştır. D E P R E M E R Söz konusu depremlerin 15 inde öncü ekipler alanda inceleme ve ihtiyaç tespiti çalışmalarında bulunmuştur. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 7 depremde afet müdahale faaliyetleri gerçekleştirilmiş, 8 depremde ise ihtiyaç bulunmaması sebebi ile herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 9

10 D E P R E M E R ĞRI - TUTK DEPREMİ (5.0) 21 Ocak 2007 tarihinde ğrı İli Tutak İlçesinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depreme Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından müdahale edilmiştir. EZIĞ - SİVRİCE DEPREMİ (5.3) 9 Şubat 2007 tarihinde Elazığ ın Sivrice İlçesinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından yapılan durum tespitinde can ve mal kaybının olmadığı ancak bazı evlerde çatlaklar olduğu görülmüştür. Korku nedeniyle bir süre evlerine giremeyen vatandaşlarımıza aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 KUMNY 500 DET 2 EKMEK 1000 DET Depremde can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiş ancak köylerdeki bazı konutlar hasar görmüştür. Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ile ğrı ve Van Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezinden bölgeye aşağıda listelenen malzemeler gönderilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 334 DET 2 MUTFK SETİ 100 DET 3 BTTNİYE DET 4 RUO YTK 100 DET 5 KTİTİK SOB 300 DET 6 KUMNY 800 DET EZIĞ - SİVRİCE DEPREMİ (5.9) 21 Şubat 2007 tarihinde saat 13:06 sularında Elazığ ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem için FOM, Güneydoğu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi (BMM), Kuzeydoğu BMM, kdeniz BMM ile Muş ve Erzincan Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezleri (YMM) alarm durumuna geçirilerek kriz masaları kurulmuştur. FOM da görevli 13 kişiden oluşan uzman afet ekibi durumu yerinde tespit etmek ve afet yönetimine destek vermek üzere bölgeye gitmiştir. Depremde Ek-1 de listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmış ve ihtiyaç sahiplerine psikososyal destek sağlanmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 10

11 ISPRT DEPREMİ (4.9) 11 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen ve Isparta nın Eğridir ve Gelendost ilçelerinde hissedilen depremin 40 konutta hasara neden olduğu tespit edilmiştir. 40 adet çadır ihtiyaç sahiplerini barındırmak üzere bölgede kurulmuştur. DENİZİ - ÇMEİ DEPREMİ (5.1) Denizli ili Çameli ilçesinde 29 Ekim 2007 tarihinde saat 11:23 itibariyle ile meydana gelen 5.1 şiddetindeki depreme Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi, Denizli Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi, Çameli Şube Başkanlığı ve cıpayam Şube Başkanlığı müdahale etmiştir. Taşçılar Köyü, Elmalı Köyü, Gürsu köyü ve Yeşildere Köylerinde aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 188 DET 2 BTTNİYE 104 DET 3 EKMEK 100 DET 4 SU (0.5 T) 200 DET 5 KUMNY 100 DET ğrı Tutak, Denizli - Çameli ve Isparta Depremlerinde yaklaşık ihtiyaç sahibine acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Elazığ - Sivrice Depremlerinde yapılan müdahale sonrasında yaklaşık kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Psikososyal uzmanlar tarafından öğretmenlere, afet yaşayan çocukların afetle nasıl başa çıkabileceklerini anlatan seminerler düzenlenmiştir. D E P R E M E R 11

12 D E P R E M E R NKR - B DEPREMİ (5.7) 20 ralık 2007 tarihinde nkara Bala İlçesi nde meydana gelen deprem nedeniyle yürütülen afet müdahale faaliyetleri kapsamında 15 personel ve 6 araç bölgede görevlendirilmiş, bölgede aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. müdahale aracı görevlendirilmiştir. Bala Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe Kriz Merkezi ile koordineli biçimde yürütülen faaliyetler kapsamında bölgeye sevk edilen ve dağıtımı tamamlanan malzemeler aşağıda listelenmiştir. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 55 DET 2 KTİTİK 43 DET SOB NKR - B DEPREMİ (5.5) 27 ralık 2007 tarihinde nkara Bala ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yürütülen müdahale faaliyetleri kapsamında 30 personel ve 10 S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 621 DET 2 BTTNİYE 100 DET 3 KTİTİK 605 DET SOB 4 GENE MÇI 4 DET ÇDIR 5 BÜRO TİPİ 1 DET KONTEYNER 6 SU (0.5 T) DET 20 ve 27 ralık 2007 tarihinde meydana gelen Bala Depremlerinde yaklaşık ihtiyaç sahibine acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 12

13 yılında yurt içinde büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan her depremde, 7/24 çalışma prensibini benimseyen fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü alarm durumuna geçip, kriz masasını kurmuş, en yakın müdahale birimini harekete geçirmiştir. D E P R E M E R Harekete geçen ekipler afetin olduğu bölgede durum tespiti yapılmış, mülki amirliklerle bilgi alışverişinde bulunmuş ve müdahalenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair kriz masasına bilgi verilmiştir. Yıl içerisinde aşağıda listelenen afetlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmaması nedeniyle, mülki amirliklerle koordinasyon halinde müdahaleye ihtiyaç olmadığına karar verilmiştir. DENİZİ - BUDN DEPREMİ (4.5) BIKESİR - SVŞTEPE DEPREMİ (4.4) EZIĞ - KRKOÇN DEPREMİ (4.7) BİNGÖ - SOHN DEPREMİ (4.2) ERZİNCN - İİÇ DEPREMİ (4.1) HKKRİ ŞEMDİNİ DEPREMİ (4.4) KHRMNMRŞ DEPREMİ ( ) DENİZİ - ÇMEİ DEPREMİ (5.0)

14 Y N G I N R yılında yurt içinde meydana gelen toplam 22 köy ve orman yangını nedeniyle afet müdahale faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Sıcak geçen yaz ülkemizde birçok orman yangınını da beraberinde getirmiştir. Türk Kızılayı, orman yangınlarında mülki amirliklere yardıma hazır olduğunu bildirilmiş, gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Türk Kızılayı, listelenen yangınlar dışında onlarca konut yangınında da, ev ve eşyaları hasar gören vatandaşımıza yardım etmiş ve acil ihtiyaçlarını karşılamıştır.

15 ERZURUM - OUR KEKİKİ KÖYÜ YNGINI 3 Şubat 2007 tarihinde Erzurum ili Olur İlçesi Kekikli Köyü nde meydana gelen yangına, Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç tespitleri doğrultusunda evi yanan vatandaşlara aşağıda listelenen yardım malzemeleri dağıtılmıştır. tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 5 DET 2 BTTNİYE 30 DET 3 GID RSYOSU 10 DET Y N G I N R S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 MUTFK SETİ 1 DET 2 BTTNİYE 5 DET 3 RUO YTK 5 DET 4 YSTIK 5 DET 5 ÜÇ GÖZÜ 1 DET OCK 6 PSTİK BİDON 2 DET ERZURUM - İSPİR ÇMIKY BEDESİ ÇVUŞR MHESİ YNGINI 23 Mart 2007 tarihinde Erzurum İli İspir İlçesi Çamlıkaya Beldesine bağlı Çavuşlar Mahallesinde meydana gelen yangın sonucu, mahallede bulunan toplam 16 konuttan 11 tanesi tamamen yanmıştır. Mahalledeki 16 konuttan sadece 5 tanesinde ikamet edilmekte olup, diğerleri yazlık olarak kullanılmaktadır. Mağdurlar Kaymakamlık tarafından yangından etkilenmemiş olan boş evlere yerleştirilmiştir. fette Kuzeydoğu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki ESKİŞEHİR- MHMUDİYE İÇESİ İSMETPŞ KÖY YNGINI Eskişehir ili Mahmudiye İlçesi ne bağlı İsmetpaşa Köyü nde 11 Mayıs 2007 tarihinde yangın meydana gelmiş ve 4 aile etkilenmiştir. İç nadolu BMM den ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. 15

16 Y N G I N R S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 4 DET 2 MUTFK 4 DET SETİ 3 BTTNİYE 16 DET 4 YTK 12 DET MNİS - KHİSR İÇESİ YTKIRIDIK KÖY YNGINI 13 Mayıs 2007 tarihinde Manisa khisar İlçesi ne bağlı Yatakırıldık Köyü nde meydana gelen yangına Ege BMM tarafından müdahale edilmiştir. Yangından etkilenenlere aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 1 DET 2 BTTNİYE 38 DET 3 RUO YTK 19 DET 4 SU BİDONU 10 DET ERZİNCN İİÇ İÇESİ BOZCI KÖYÜ YNGINI 26 Haziran 2007 tarihinde Erzincan İli İliç İlçesi Bozcalı Köyü nde çıkan yangın sebebi ile 12 ev yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Kuzeydoğu nadolu BMM ve Erzincan Şube Başkanlığı tarafından yapılan ihtiyaç tespitinin ardından bölgeye aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 10 DET 2 MUTFK SETİ 4 DET 3 BTTNİYE 150 DET 4 KTNIR 20 DET YTK 5 GID KOİSİ 15 DET UŞK - UUBEY KÜÇÜKKYI KÖY YNGINI 29 Haziran 2007 tarihinde Uşak ili Ulubey İlçesi ne bağlı Küçükkayalı Köyü nde bir evde çıkan yangın, diğer konutlara da sıçrayarak toplam 5 hanenin zarar görmesine neden olmuştur. Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından yürütülen müdahale faaliyetleri kapsamında aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 5 DET 2 YTK 30 DET 3 BTTNİYE 60 DET 4 SU BİDONU 15 DET 16 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

17 NKR - ÇMIDERE DĞKUZÖREN KÖY YNGINI 3 Temmuz 2007 tarihinde nkara İli Çamlıdere İlçesi Dağkuzören Köyü nde meydana gelen yangında 8 evin yandığı ve en az 3 ailenin etkilendiği bilgilerine ulaşılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü tarafından bölgede aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 5 DET 2 BTTNİYE 24 DET 3 3 GÖZÜ OCK 5 DET 4 KMPET 15 DET 5 RUO YTK 15 DET 6 ÇRŞF 30 DET 7 YSTIK 15 DET 8 YSTIK K. 15 DET 9 SU BİDONU 10 DET KSTMONU - RÇ KVK KÖYÜ YNGINI 3 Temmuz 2007 tarihinde Kastamonu İli raç İlçesi Kavak Köyü nde meydana gelen yangına Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından müdahale edilmiş, etkilenen 8 ailenin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler Kastamonu Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi depolarından Kavak Köyü ne sevk edilerek dağıtımı yapılmıştır. yrıca yangından etkilenen vatandaşların acil beslenme ihtiyaçları raç Şube Başkanlığı tarafından dağıtılan muhtelif gıda maddeleri ile karşılanmıştır. S.N CİNSİ MİKTR BİRİMİ 1 ÇDIR 2 DET 2 BTTNİYE 6 DET 3 MUTFK SETİ 2 DET 4 OCK (SET ÜSTÜ) 2 DET 5 RUO YTK 6 DET 6 MUHTEİF GİD - MZ. Erzurum, Eskişehir ve Manisa illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 250 kişiye, Erzincan, Uşak, nkara ve Kastamonu illerinde meydana gelen yangınlarda ise yaklaşık 350 kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Y N G I N R 17

18 KRBÜK - SFRNBOU ORMN YNGINI Safranbolu İlçe Kriz Merkezi nin de talebiyle Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından yangınlardan etkilenen vatandaşlar ve söndürme faaliyetlerine katılan görevlilerin acil beslenme gereksinimini karşılamak üzere aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 SU (0.5 T) 360 DET 2 HEV 300 PKET 3 EKMEK 200 DET 6 Eylül 2007 tarihinde Karabük İli Safranbolu İlçesine bağlı Toprakcuma ve Değirmencik Köyleri yakınlarında ormanlık arazide çıkan iki yangının bahse konu köyleri tehdit ettiği bilgisi fet İzleme ve Haberleşme Merkezi ne ulaşmıştır. NTY - MNVGT ORMN YNGINI 8 Temmuz 2007 tarihinde ntalya İli Manavgat İlçesine bağlı ormanlık arazide çıkan yangının civardaki yerleşim birimlerini tehdit ettiği haberi üzerine Manavgat Şube Başkanlığı aracılığı ile bağış olarak toplanan su ve gıda maddeleri yangından etkilenen insanlara dağıtılarak acil beslenme ihtiyaçları karşılanmıştır. Karabük ve ntalya illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 250 kişiye acil yardım malzemesi ulaştırılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 18

19 ÇNKIRI - KORGUN YOKY KÖYÜ YNGINI 23 Temmuz 2007 tarihinde Çankırı İli Korgun İlçesi Yolkaya Köyü nde çıkan yangın nedeniyle İç nadolu BMM den aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler sevk edilerek dağıtımları yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 2 DET 2 BTTNİYE 16 DET 3 MUTFK SETİ 3 DET 4 GID KOİSİ 3 DET 5 YTK 8 DET 6 SU BİDONU 6 DET SİNOP BOYBT YUKRISEYRİCEK KÖYÜ YNGINI 25 Temmuz 2007 tarihinde Sinop İli Boyabat İlçesine bağlı Yukarıseyricek Köyü nde çıkan yangın sebebi ile çok sayıda konutun yandığı haberi üzerine Sinop Valiliği nin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada Kastamonu Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. yrıca Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden bölgeye 1 adet seyyar mutfak gönderilmiş ve günde üç öğün sıcak yemek dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 10 DET 2 BTTNİYE 124 DET 3 MUTFK SETİ 22 DET 4 YTK 63 DET 5 SET ÜSTÜ OCK 18 DET 6 SU BİDONU 50 DET BOU - GEREDE DEMİRCİER KÖYÜ YNGINI 29 Temmuz 2007 tarihinde Bolu İli Gerede İlçesine bağlı Demirciler Köyü nde meydana gelen yangına Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından etkilenen 6 hanedeki ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. Y N G I N R S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 60 DET 2 SÜNGER YTK 30 DET 3 OCK ÜÇ GÖZÜ 9 DET 19

20 Y N G I N R SİNOP - DURĞN ORTKÖY YNGINI 30 Temmuz 2007 tarihinde Sinop İli Durağan İlçesine bağlı Ortaköy de 14 konutun yanması sonucu 70 kişi etkilenmiştir. Bölgede Batı Karadeniz BMM den ve Kastamonu YMM den aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. MNİS - MUSİH KÖYÜ YNGINI 17 Eylül 2007 tarihinde Manisa İline bağlı Muslih Köyü nde meydana gelen yangında 2 ailenin ev ve eşyalarının tamamıyla yanması sonucu Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden 4 adet rulo yatak, 10 adet battaniye ve 4 adet su bidonu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 1 DET 2 BTTNİYE 110 DET 3 YTK 70 DET 4 MUTFK SETİ 20 DET 5 SU BİDONU 25 DET 6 UYKU 5 DET TUUMU 7 OCK 15 DET S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 10 DET 2 RUO YTK 4 DET 3 SU BİDONU 4 DET yrıca yangından etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamak üzere, Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden bölgeye 2 adet s3 ocak ile mutfak ekipmanları gönderilmiştir. Çankırı, Sinop, Bolu ve Manisa illerinde gerçekleşen yangınlarda, yaklaşık 500 kişiye acil yardım malzemesi ulaştırılmıştır. 20

21 KSTMONU - İBRHİMİ KÖYÜ YNGINI 9 Eylül 2007 tarihinde Kastamonu İli merkeze bağlı 80 hanelik İbrahimli Köyü nde meydana gelen yangında Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. yrıca Batı Karadeniz BMM den 2 adet tuvalet ve duş konteynırları tarihlerinde afet bölgesine sevk edilmiştir ve tarihleri arası ortalama 600 kişilik 3 öğün sıcak yemek çıkarılmıştır tarihinde Kastamonu Kızılay Şube stoklarından 19 adet 2.5kg lık kavurma dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 15 DET 2 BTTNİYE 156 DET 3 RUO YTK 70 DET 4 MUTFK SETİ 24 DET 5 UYKU TUUMU 48 DET 6 OCK ÜÇ GÖZÜ 14 DET 7 SU BİDONU 22 DET 8 MUHTEİF GİYİM MZ. EZIĞ - KIRÇ KÖYÜ KİREÇİ MEZRSI YNGINI 27 ğustos 2007 tarihinde Elazığ İline bağlı Kıraç Köyü Kireçli mezrasında meydana gelen yangında etkilenen 2 aileye aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler Güneydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi personeli tarafından dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 2 DET 2 BTTNİYE 12 DET 3 RUO YTK 6 DET 4 KMPET 6 DET 5 MUTFK SETİ 2 DET 6 OCK ÜÇ GÖZÜ 2 DET 7 SU BİDONU 2 DET KRBÜK - OVCIK DUDŞ KÖYÜ YNGINI 24 ğustos 2007 tarihinde Karabük İli Ovacık İlçesine bağlı Dudaş Köyü nde meydana gelen yangın nedeni ile Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi etkilenen 7 aileye aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 7 DET 2 BTTNİYE 61 DET 3 RUO YTK 30 DET 4 MUTFK SETİ 7 DET 5 OCK ÜÇ GÖZÜ 7 DET 6 SU BİDONU 7 DET KRBÜK - BOKUŞ KÖYÜ YNGINI 2 ğustos 2007 tarihinde Karabük merkeze bağlı Bolkuş Köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını nedeniyle risk altında bulunan hanelerin boşaltılmıştır. Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından yangın söndürme faaliyetlerine katılan görevli ve Y N G I N R 21

22 vatandaşların acil beslenme ihtiyacı, dağıtılan 250 porsiyon etli pilav ve ayran ile karşılanmıştır. İZMİR - MENDERES ORMN YNGINI 8 Temmuz 2007 tarihinde İzmir ili Menderes sınırları içinde meydana gelen orman yangını Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından takip edilmiş, söndürme ekiplerinde çalışanlara adet 0.5lt lik içme suyu dağıtılarak faaliyetlere destek sağlanmıştır. MNİS - SPİ DĞI ORMN YNGINI 15 ğustos 2007 tarihinde Manisa ili Spil Dağı Karakoca Köyü mevkiinde başlayan orman yangını nedeniyle, Manisa Valiliği nin talepleri doğrultusunda Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler dağıtılarak, etkilenen vatandaşlar ile söndürme ekiplerinin beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 SU (0.5 lt) 1224 DET 2 MEYVE SUYU 540 DET 3 HEV (0.5 KG) 500 PKET 4 YRN 500 DET 5 EKMEK 315 DET 6 MUHTEİF GID (YEMEKİK) 75 KG Kastamonu, Elazığ, Karabük, İzmir ve Manisa illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık kişiye acil yardım malzemesi ulaştırılmıştır. 22

23 yılında yurt genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar on binlerce insanın hayatını olumsuz etkilenmiş ve 45 e yakın sel ve su baskınına neden olmuştur. Söz konusu afetlere Türk Kızılayı nın ilgili Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri tarafından müdahalede bulunulmuştur. 23

24 S E E R ŞNIURF - CEYNPINR SEİ 2 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa İline bağlı Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen selde, Güneydoğu BMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 GID PKETİ 100 DET 2 HİJYEN SETİ 100 DET ŞIRNK - CİZRE ve SİOPİ SEİ şırı yağışlar sebebi ile 29 Nisan 2007 tarihinde Şırnak'ın Cizre İlçesi nde, 250 Silopi İlçesi nde 20 hanenin etkilendiği ve toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği seller meydana gelmiştir. tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 47 DET 2 BTTNİYE DET 3 YTK 397 DET 4 KUMNY DET 5 GID KOİSİ 500 DET MUŞ - BUNIK YONCI BEDESİ SEİ şırı yağışlar sebebi ile 30 Nisan 2007 tarihinde Muş Bulanık İlçesi ne bağlı Yoncalı Beldesi nde çok sayıda hanenin etkilendiği sel meydana gelmiştir. Selde Muş YMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. Güneydoğu nadolu BMM ve Muş YMM tarafından 47 çadırdan oluşan çadır kent oluşturulmuş ve aşağıdaki S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 600 DET 2 KUMNY 300 DET 3 GID KOİSİ 200 DET 4 SU TNKI 2 DET (FİBERGS) 3 TON fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 24

25 MUŞ - SUNGU BEDESİ KUMUC KÖYÜ SEİ 21 Nisan 2007 tarihinde Muş Muratpaşa Mahallesi Kumluca Köyü nde meydana gelen selde Muş YMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 30 DET MUŞ - BUNIK DOKUZPINR KÖYÜ SEİ şırı yağışlar sebebi ile 2 Mayıs 2007 tarihinde Muş Bulanık İlçesi ne bağlı Dokuzpınar Köyü nde meydana gelen sel nedeniyle Muş YMM tarafından bölgede aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler afetten etkilenen vatandaşlara dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 61 DET 2 BTTNİYE 500 DET VN - MURDİYE ve ERCİŞ İÇESİ SEİ 8 Mayıs 2007 tarihinde Van ili Erciş İlçesi ve bağlı köylerde sel meydana gelmiştir. Kuzeydoğu nadolu BMM tarafından aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 252 DET 2 BTTNİYE 100 DET 3 GID KOİSİ 75 DET ERZURUM - ÇT İÇESİ KRŞEYH KÖYÜ SEİ Kuzeydoğu nadolu Bölgesi nde sağanak yağışlar sebebi ile bölgenin çeşitli yerlerinde seller meydana gelmiştir. Erzurum İli ne bağlı Tortum, Uzundere, Şenkaya, Narman, Olur, Oltu, Çat ve Karayazı İlçeleri ve bağlı köylerden sadece Çat İlçesi Karaşeyh Köyü nde 10 ailenin barınma sorunu olduğu, diğer ilçe ve köylerde ise sadece yolların ve arazilerin tahrip olduğu anlaşılmıştır. Kuzeydoğu BMM' den Çat ilçesi Karaşeyh Köyü nde afetten etkilenenlere tabloda listelenen malzemeler dağıtılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 10 DET 25

26 S E E R ĞRI - MERKEZ VE İÇEERİ SEİ 10 Mayıs 2007 tarihinde ğrı İl merkezi ve ilçelerinde meydana gelen selde dağıtılmak üzere aşağıdaki tabloda listelenen malzemeler ğrı Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi stoklarından karşılanmıştır. S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 ÇDIR 34 DET Ege BMM den 100 adet battaniye daha bölgeye sevk edilerek dağıtımı gerçekleştirilmiştir S.NO CİNSİ MİKTRI BİRİMİ 1 BTTNİYE 100 DET 2 MUHTEİF 100 PRÇ GİYİM 3 GID KOİSİ 50 DET 4 SU (0.5 T) 504 DET MNİS - SİHİ SU BSKINI 25 Mayıs 2007 tarihinde Manisa İli ne bağlı Salihli ilçesi Kocaçeşme ve tatürk mahallerinde meydana gelen su baskınlarına Ege BMM müdahale etmiştir. 504 adet 0,5lt lik içme suyu, Salihli Şube Başkanlığı tarafından hazırlatılan 50 adet gıda paketi ve 100 parça muhtelif giyim malzemesi etkilenen vatandaşlara dağıtılmıştır. Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Van, Erzurum, ğrı ve Manisa illerinde meydana gelen seller ve su baskınlarında, yaklaşık kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. 6 Haziran 2007 tarihinde Salihli Kaymakamlığı nın talebi doğrultusunda 26 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

27 DOĞU NDOU BÖGESİ SE ve SU BSKINRI 27 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Doğu nadolu Bölgesi başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan yağışlar nedeni ile ğrı İli Hamur İlçesi ne bağlı lakoyun, Danakıran, Demirkapı, Kaçmaz, Karaseyitali, Karlıca, Seyithanbey ve Uğurtaş Köylerinde başlayıp, aynı tarihte Van İli Erciş İlçesi ile 28 Mayıs 2007 tarihinde Kars İli Kağızman İlçesi ne bağlı köylerde etkisini gösteren yağışlar sonucu sel ve su baskınları yaşanmıştır. Bununla birlikte 3 Haziran 2007 tarihinde ğrı İli Patnos İlçesi ile 4 Haziran 2007 tarihinde Kars İli Sarıkamış İlçesinde seller ve su baskınlıkları meydana gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün yapmış olduğu yoğun yağış ihbarını dikkate alarak önceden durumu takip altına alan ve hazırlıklarını tamamlayan birimlerimiz, etkili olan yağışlar sonrasında vakit kaybetmeden etkilenen bölgelere müdahalede bulunmuştur. ĞRI HMUR - PTNOS Hamur ğrı Hamur da; 98 çadır, 480 battaniye, 1385 gıda paketi, 1000 pet şişe su, 1589 çocuk hijyen seti, 600 kutu kavurma, 2000 çift ayakkabı, parça giyim eşyası ve 69 aile hijyen seti ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Patnos Patnos ta 4 çadır, 20 battaniye, 15 gıda paketi ve 15 çocuk hijyen seti dağıtımı yapılmıştır. KRS - KĞIZMN Bölgede 20 çadır ve 50 adet battaniye dağıtımı yapılarak faaliyetler tamamlanmıştır. KRS - SRIKMIŞ 15 çadır ve 25 gıda kolisi selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmıştır. BİNGÖ - SOHN Bingöl İli Solhan İlçesinde tarihinde meydana gelen sel nedeni ile Solhan Kaymakamlığı na verilen 5 adet çadır, 10 adet battaniye ve 5 adet gıda paketi tarihi itibariyle etkilenen ailelere Kaymakamlık personelince dağıtılmıştır. VN - ERCİŞ 106 çadır, 405 battaniye, 300 gıda kolisi, 300 kavurma, 300 çocuk hijyen seti, parça giyim eşyası ve 18 adet mutfak setinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. VN- BŞKE İlçeden herhangi bir yardım talebi gelmemiş olmasına rağmen, Başkale Şube Başkanlığı tarafından hazırlatılan 10 adet gıda paketi tarihinde Yavuzlar Köyü nde dağıtılmıştır. S E E R 27

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DEĞİSİNİZ TEME İKEEİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye

Detaylı

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DĞİSİNİZ TM İKİMİZ İNSNIK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye

Detaylı

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DĞİSİNİZ TM İKİMİZ İNSNIK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU 2004 YILI ANA FAALİYETLER A. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE VE YARDIM FAALİYETLERİ 1. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ a. DEPREMLER ADIYAMAN/ÇELİKHAN

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ A. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ ve PERSONELE GENEL BAKIŞ 4 A2. STOK DURUMU 7 A3. BÜTÇE 8 B. 2000 YILI ANA FAALİYETLERİ

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 TÜRKİYE DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA,

Detaylı

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ 1 1.GENEL DURUM Afrika Boynuzu nda (Eritire, Cibuti, Etiyopya ve Somali den oluşan bölge) 11,5 milyondan fazla insan yaşamak için gıda yardımına ihtiyaç

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER)

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER) VAN DEPREMĠ (23 EKĠM 2011) SONRASI ERCĠġ ĠLÇESĠNDE HAMER EKĠBĠ TARAFINDAN YAPILAN ĠNCELEME VE ÇALIġMALAR HAKKINDA RAPOR 29 EKĠM 2011 ANKARA

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır, Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal

Detaylı

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU FAALİYET RAPORU 10 TEMMUZ 2012 Afet Yönetimi Müdürlüğü- Kurumsal İletişim Bölümü Sayfa 1 GENEL DURUM Somali, son yıllarda maruz kaldığı seller, ardından gelen kuraklık ve

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. VAN Depremİ İKİNCİ AY Değerlendİrme Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. VAN Depremİ İKİNCİ AY Değerlendİrme Raporu TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI VAN Depremİ İKİNCİ AY Değerlendİrme Raporu VAN Depremi İkinci Ay Değerlendirme Raporu 1 GİRİŞ 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremin

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 Hazırlayan: Zeynep M. Türkmen Sanduvac, MA Araştırma Danışmanı ve Takım Lideri Mavi Kalem - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Detaylı

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER 1 2 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2015-2019 Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Plan Ekibi Üst Yönetim Belediye

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ Mayıs 2014 1. GENEL DURUM Afrika Boynuzu nda (Eritire, Cibuti, Etiyopya ve Somali den oluşan bölge) 11,5 milyondan fazla insan yaşamak için gıda yardımına

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU FAALİYET RAPORU 04 EKİM 2012 Afet Yönetimi Müdürlüğü- Kurumsal İletişim Bölümü Sayfa 1 GENEL DURUM Somali, son yıllarda maruz kaldığı seller, ardından gelen kuraklık ve

Detaylı