Ramazan coflkusu. Bağlarbafl nda yaflanacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan coflkusu. Bağlarbafl nda yaflanacak"

Transkript

1 AĞUSTOS 2010 SAYI: 5 Ramazan coflkusu Bağlarbafl nda yaflanacak Üsküdar Belediyesi nin bu yıl da Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde yapacağı Ramazan etkinliklerinde Ramazanda Çocuk teması ağırlıklı olacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Ortaoyunu, Meddah), çocuk etkinlikleri (Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu, Jonglör, İllüzyonist, müzikal kuklalar, Pandomim ve Cambaz), Konserler (Tasavvuf, Halk Müziği, Sanat Müziği) gibi etkinlikler yapılacak. 18 DE Geçen yıl da Üsküdar Bağlabaşı Kültür Merkezi nde yapılan birbrinden güzel Ramazan programlarını her gece ortalama 1500 Üsküdarlı takip etmişti Türkiye nin en kaliteli okulu Üsküdar dan ç kt Çen gel köy Li se si, Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Top lam Ka li te Yö ne ti mi ko nu sun da Yı lın Ka li te li Oku lu de ğer len dir me sin de Tür ki ye Bi rin ci si ola rak Ka li te Be ra tı al dı.4 TE 11 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00 de Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah gösterisinden oluşan Geleneksel Türk Tiyatrosu etkinliği ile başlayacak olan Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi ndeki Ramazan Şenlikleri, 9 Eylül Perşembe düzenlenecek Türk Sanat Müziği konseri ile sona erecek. Kitap Sokağ kitapseverleri bekliyor Üsküdar Kitap Sokağı, Ramazanı ve kitabı sevdiren bilgi yarışması, İstanbul Oyuncak Müzesi Sergisi, İkindi Sohbetleri ve Üsküdar tarihinin canlandırıldığı faaliyetler sergilenecek.18 DE

2 2 Sosyal Belediyecilik Sosyal Belediyecilik 3 Mustafa Kara dan Bölgesel kalk nma için farkl öneriler Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun açılışını yaptığı Balkan Belediyeleri İşbirliği ve Dayanışma Forumu Haziran tarihlerinde İstanbul a düzenlendi. Balkan ülkesinden 50 ye yakın 12Belediye Başkanı nın katıldığı forumda, iki bölge arasında enerji ve imkânların birleştirilmesi konusunda görüşmeler ile belirlenmiş projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Türkiye nin ve Balkanların işbirliği geliştirilmesinin hedeflendiği forumda, 2 gün boyunca 4 ana başlıktaki konular üzerinde Belediye Başkanları görüşlerini bildirdiler. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara forumun son günündeki Kültür ve Turizmde İşbirliği ve Dayanışma konulu oturumda Bölgesel Kalkınmada Yeni İmkân: Kültür Turizmi konulu bir sunuş gerçekleştirdi. Sunuş konuşmasında Balkan ve Türkiye Belediyeleri arasındaki en Genel Koordinatör Hasan EKMEN İletişim : önemli köprünün kültürel ve tarihi mirasın karşılıklı paylaşılması olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Kara, kültür turizminin kuzen medeniyetin çocukları arasında hem kültürel alışveriş hem de ekonomik kalkınma boyutuyla yüksek getirilere sahip olduğuna değindi. Kültür turistinin günde Euro harcarken güneş, kum ve deniz turistinin günde ortalama Euro harcadığını ifade eden Mustafa Kara, Balkanlarda ve Türkiye de bulunan belediyelerin kardeş belediye çalışmaları ekseninde ortak turizm etkinlikleri düzenlenmesinde yarar olduğunu, bu tip çalışmaların ekonomik kalkınmayı da beraberinde getireceğini söyledi. Bacasız sanayi olarak da ifade edilen kültür turizminin bütün dünyada revaçta olduğunu vurgulayan Mustafa Kara, Balkanlarla Türkiye arasındaki köprülerin devamı için benzer toplantıların farklı konularda da devamında yarar olduğunu ifade etti. Söz konusu organizasyon için Bayrampaşa Belediyesini tebrik eden Kara, Balkanların farklı bölgelerinden gelen belediye temsilcileriyle irtibat ve işbirliğinin devamı için iyi dileklerini paylaşarak konuşmasına son verdi. Üsküdar Belediye Bağkanl ğ ad na - mtiyaz Sahibi Üsküdar Belediye Başkan Mustafa Kara Genel Yayın Yönetmeni Hamit KURT Sorumlu Yazıişleri Müdürü Onur ARİFOĞLU Görsel Tasarım Ramazan KURT Üsküdar Belediyesi nden Emeklilere Key Ödemesi sküdar Belediye Başkanlığı, 1 ÜOcak 1987 ve 31 Aralık 1995 tarihleri arasında belediye personelinden kesilen Konut Edindirme Yardımı (KEY) tutarlarını, işçi ve memurlardan sonra emekli personeline de ödedi. Uygulama tüm belediyeler arasında ilk kez Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirildi ile 1995 yılları arasında belediye personelinden kesilen ancak KEY ödemesi olarak bir türlü çıkmayan yasal kesintiler, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara nın talimatıyla iç kaynak oluşturularak önce memur ve işçilere, daha sonra da emekli hak sahiplerine ödendi. Oluşturulan kaynak sonrası, KEY ödeme hakkına kavuşan ve ödemelerini daha önce alamamış olan, Belediye personeli olarak çalışmış ve emekli olmuş personel, toplam 1 milyon 417 bin TL tutarındaki parayı teslim aldı. Üsküdar Belediyesi, Nisan tarihlerinde işçi ve memur kadrosunda çalışan 470 personelin banka hesaplarına toplam 458 bin 780 TL tutarındaki parayı KEY ödemelerini de yatırmıştı. Fotoğraflar İsa TERLİ - Kenan KOCA Birol KAVDIR Grafik-Tasar m: KMG Bask : FSF Matbacılık Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlüğü taraf ndan yapt r lm flt r Üsküdar Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar lk mezunlar n verdi sküdar Belediyesi nin, İŞ- ÜKUR ile Kasım 2009 da imzaladığı protokol çerçevesinde işsiz vatandaşlar için düzenlediği Meslek Edindirme Kursları ilk mezunlarını verdi.kurslar Ocak ayında başlarken, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Sigortacılık, Perakende Satış ve Emlak Komisyonculuğu, Elektrik tesisatçılığı, Aşçılık, Eğitici Anne ve Çocuk Bakımı, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanlığı ve Kuaförlük branşlarında eğitim gören 186 kursiyer mezun olarak sertifikalarını Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Şenbabaoğlu, İŞ-KUR ile yapılan ortak çalışmanın Üsküdar da işsizlere iş istihdamı oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederken, mevcut kursların işsiz Üsküdarlılara Altın Bilezik taktığını, kendilerinin de kursları başarıyla bitiren kursiyerlerin işe yerleştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. İŞ-KUR İstanbul İl Müdürü Coşkun, Üsküdar Belediyesi ile ortak düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları nın ara eleman açığının kapatılması açısından büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. törenle aldılar. Üsküdar Belediyesi, Üsküdar ın ve Üsküdarlıların en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulma konusunda çok önemli adımlar attı. Mustafa Kara nın göreve geldiği 1 Nisan 2009 ile 1 Haziran 2010 tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi ne 4 bin 339 kişi iş bulmak amacıyla başvuruda bulunurken, başvuruda bulunanların 326 tanesi işe yerleştirildi. Bu dönemde ayrıca 634 kişi de iş bulması amacıyla başka kurumlara yönlendirildi. Mesleki Eğitim Kursları nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin Gül, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Zekeriya Erdim ve TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran ın da aralarında bulunduğu protokol davetlileri tarafından tek tek dağıtıldı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Baflkandan ömürlük imzalar sküdar Belediye ÜBaşkanı Mustafa Kara, yoğun çalışma temposuna rağmen özellikle Cumartesi- Pazar günleri bir ömür boyu birliktelik için en kutsal imzayı atan Üsküdarlı çiftleri yalnız bırakmıyor. Mustafa Kara ayrıca Hakk ın rahmetine kavuşan Üsküdarlıları da sonsuz yolculuklarına uğurlamaya özen gösteriyor. Özellikle yaz aylarında artan nikâh işlemleri Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ya zaman darlığı nedeniyle zor ancak zevkli saatler yaşatıyor. Üsküdar da hakkın rahmetine kavuşan vatandaşların cenazelerine ayırdığı vakit kadar nikâh işlemlerine de vakit ayırmaya çalışan Mustafa Kara, program dışında da zaman zaman yeni evlenecek çiftlerin nikâh törenlerine sürpriz baskınlar yapıyor ve evlilik akdini kendisi gerçekleştiriyor. Mustafa Kara özellikle son 2 ayda programı dâhilinde 54 nikâh kıyma işlemi ve 14 de nikâh şahitliği yaparken, programı dışında da çok sayıda törene katılarak gelinlere Evlilik Cüzdanı nı teslim etti. Geleneksel Sünnet fiöleni s kü dar Be le di ye si ta ra- dan dü zen le nen ve Üfın ge le nek sel ha le ge len Sünnet Şö le ni, 17 Tem muz Cu mar te si gü nü Bağlar ba şı Kültür Mer ke zi Bah çe si nde ya pıl dı. Üs kü dar da mad di du ru mu el ve riş li olma yan ai le le rin ço cuk la rı na her se ne Üs kü dar Be le di ye si ta ra fın dan dü zen le nen Ge lenek sel Sün net Şö le ni nde Üs kü dar Ana do lu Has ta ne si, Aca de mic Hos pi tal ve Yu nus Em re Has ta ne si nde en modern im kan lar la sünnet et ti ri len ço cuk lar için Bağlar ba şı Kül tür Mer ke zi nin bahçe sin de bir şö len dü zen len di. Sün net edi len 686 ço cuk, ken di le - ri için ha zır la nan et kin lik le - re ka tı lır ken sah ne oyun la rı, tah ta ba cak, dev pal ya ço ve ani mas yon eki biy le gö nül lerin ce eğ len di ler.

3 4 Eğitim Eğitim 5 Vali Yardımcısı Harun Kaya törende yaptığı konuşmada, elde edilen başarıda öğretmenlerin eğitim hayatındaki önemine değindi. Türkiye nin en kaliteli okulu Üsküdar da!.. urulduğu günden Kitibaren sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda başarılı çalışmalar yaparken sporun pek çok alanında kupalar ve madalyalar kazanan Üsküdar Çengelköy Lisesi, bu başarılarını Toplam Kalite Türkiye'nin En Kaliteli Okulu Ödülünü alan Çengelköy Lisesi'nde düzenlenen törene Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara dışında İstanbul Vali Yardımcısı Harun Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Kadıköy Kaymakamı ve Üsküdar Kaymakam Vekili Hasan Karahan, Çengelköy Lisesi Okul Müdürü Mustafa Kortikoğlu, Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Zekeriya Erdim katıldı. Yönetimi nde aldığı Türkiye Birinciliği ödülü ile pekiştirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, bu ödülü öğrencilerle okul yönetimi ve öğretmenler arasındaki kardeşlik, sevgi, saygı, birlik ve beraberliğin getirdiğini ifade ederek, kendisine bu onuru yaşattıklarından dolayı teşekkür etti. Çengelköy ün en az Çengelköy Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi konusunda Yılın Kaliteli Okulu değerlendirmesi nde Türkiye Birincisi olarak Kalite Beratı aldı. Üsküdar kadar önemli bir marka olduğunu söyleyen Mustafa Kara, Bu markaya başka bir değer kazandıran Çengelköy Lisesi ne minnettarlığımı iletiyorum dedi. Mustafa Kara sözlerine, Çengelköylülerin Başbakan Erdoğan a hitaben söyledikleri Boğazın akıntısına kapılmadık sana kapıldığımız kadar cümlesiyle son verdi. TOGEM, Ad yaman a 2 Anaokulu daha kazand rd Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) ve Adıyaman Belediyesi'nin girişimleriyle Zeynep Turgut İlköğretim Okulu ile Mimar Sinan İlköğretim Okulu'na kazandırılan anaokulların açılışı 4 Haziran Cuma günü yapıldı. Zeynep Turgut İlköğretim'in 2 derslik anaokuluna Şehit Fahri Yaldız'ın isminin verilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. dıyaman da açılan 2 okul Aöncesi eğitim birimi ile birlikte Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi nin hizmete soktuğu okul sayısı 25 e yükseldi. Adıyaman da yeni açılan 2 Anaokulu nun kitap ve kırtasiye ihtiyaçları Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri tarafından karşılanırken açılış töreninde öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. TOGEM; Türkiye genelinde 45 anaokulu yaptırmayı hedefliyor. TOGEM, 24 ncü Okul Öncesi Eğitim Birimi ni Kartal da açt sküdar Belediyesi ÜToplumsal Gelişim Merkezi'nin (TOGEM) yürüttüğü Gezici Anaokulları Projesi kapsamında kalıcı hale dönüşen okul öncesi eğitim birimlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Üsküdar'dan başlayarak Anadolu'ya uzanan ve tüm çocukların okul öncesi eğitim almasını amaçlayan proje hayırseverlerin desteğiyle tüm hızıyla devam ediyor. Okulların kapandığı ve karne sevincinin yaşandığı günde TOGEM çocuklara bir anaokulu daha hediye etti. Gülbaran adına eşi Hasan Gülbaran tarafından Kartal 100.Yıl İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan okul öncesi eğitim biriminin açılışı özel bir törenle yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Şenbaboğlu ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran bir konuşma yaptı. Konuşmasında TOGEM olarak bugüne kadar 24 okul açtıklarını, yeni eğitim öğretim yılında bu sayıyı 45 okul olarak hedeflediklerini belirterek, yaptıkları yardımlarla yüzleri güldüren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Program anaokulu öğrencilerinin halkoyunları ve dans gösterileriyle sona erdi. TOGEM in Kartal da açtığı Anaokulu 24 üncü eğitim birimi olarak hizmete girdi Mustafa Kara törende, Toplam Kalite Ödülü nün kazanılmasında büyük emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ve Okul Müdürü Mustafa Kortikoğlu na birer plaket verdi öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin de diploma töreni yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 9 ncu sınıf birincisi Neriman Gürsoy a plaket ve diplomasını verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız 10. sınıf, Erdi Yüksel 11. sınıf, Sabriye Akpınar 12. sınıf ve Okul Birincisi Damla Karasoylu'ya plaketlerini verdi.

4 6 Engelsiz Bir Üsküdar Engelsiz Bir Üsküdar 7 Üsküdar dan yine bir ilk: Engelliler Yaz Spor Okulu Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, engelli aracı teslim ettiği zihinsel ve bedensel engellilerle yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Engelliler için düzenlenen Yaz Spor Okulu, Cumhuriyet Lisesi Kapalı Spor Salonu nda yapıldı. Açılışa, Yaz Spor Okulu na katılan engelliler ve aileleri katıldı. sküdar Belediyesi tara- düzenlenen ve 15 Üfından Haziran ile 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Yaz Spor Okulu, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi Kapalı Spor Salonu nda yapıldı. Türkiye de bir ilk olarak gerçekleştirilen Engelliler Yaz Spor Okulu na 6 görme, 72 zihinsel, 16 Otistik, 10 bedensel ve 12 de çoklu engelli olmak üzere toplam 116 engelli katıldı. Yaz Spor Okulu nun tamamlanmasının ardından 29 Temmuz Perşembe günü 116 engelli ve ailesi için bir yat gezisi düzenlendi. Gezide Yaz Spor Okulu nda başarılı olan tüm engellilere Başarı Sertifikası verildi. En gel li ço cuk la rın fi zik sel, zi hin sel ve duy gu sal ge li şi mi ni sağ la mak üze re dü zen le nen Yaz Spor Oku lu nda en gel li le re; kuv vet, da ya nık lı lık, hız, es nek lik, vü cut ko or di nas yo nu, den ge, el ve göz ko or di nas yo nu, el ve ayak ko or di nas yo nu, dön me, çö mel me, kalk ma, dik kat ve ha fı za la rı nı ge liş tir me ye yö ne lik ça lış ma lar ya pıl dı. Geri dönüflüm karfl l ğ nda engelli arabas!.. Boğaz sular nda olta ile bal k tutma keyfi sküdar Belediyesi ÜEngelliler Merkezi tarafından düzenlenen Engelliler Balık Tutma Şenliği, 13 Haziran Pazar günü Üsküdar İskele Meydanı nda gerçekleştirildi. Şenliğe katılan 100 e yakın engelli, 4 saat süreyle İstanbul sküdar Belediyesi Ütarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde Engelliler Merkezi üyeleri, Türk tarihinde ayrı bir yeri bulunan ve bir destan niteliği taşıyan Çanakkale Şehitler Diyarını ziyaret ettiler. Tarihin gördüğü en büyük savunma savaşına tanıklık Boğazı nın akıntılarından balık çıkarmaya çalıştı. İlk balık tutan ile en çok balık tutana çeyrek altın verildiği şenliğe katılan engelliler, gün boyu müzik eşliğinde balık tuttular, açık büfe yemekler yediler ve yazın tadını çıkardılar. Engellilerin duygu dolu Çanakkale gezisi eden Şehitler Diyarı Çanakkale de Seyit Onbaşı Anıtı, Mehmetçik Şehitler Abidesi, Alay Şehitlikleri, Ezineli Yahya Çavuş, 57. Alay Şehitlikleri ve Conkbayırı gibi milli mücadelemiz açısından önemli olan birçok yeri ziyaret eden 70 e yakın engelli ve yakınları merhum şehitlerimize dualar okudu. Herkes çin Eriflilebilir stanbul Koordinasyon Kurulu Üsküdar ziyaret etti s tan bul da Bü yük şe hir İve il çe be le di ye le ri nin eri şi le bi lir li ği ni ar tır mak ama cıy la İs tan bul Bü yük - şe hir Be le di ye si ta ra fın dan 2008 yı lın da oluş tu ru lan Her kes İçin Eri şi le bi lir İs - tan bul Ko or di nas yon Ku ru lu Üs kü dar ı zi ya ret ede rek in ce le me ler de bu - lun du. Bü yük şe hir ve il çe ler de ula şım dan sağ lı ğa, eği tim - den spo ra ka dar sos yal ya şa mın her ala nın da İs - tan bul'un eri şi le bi lir li ği ni art tır mak ve bu yön de mev - cut en gel le ri kal dır mak ama cıy la ça lış ma lar yü rü - ten Her kes İçin Eri şi le bi lir İs tan bul Ko or di nas yon Ku - ru lu, Üs kü dar ı zi ya re ti es - na sın da Un cu lar cad de si ile Tür kan Sa ban cı Gör me En - gel li ler Oku lu ndan Bağ lar ba şı na ka dar oluş tu - ru lan hat ta gör me en gel li ler için ye ni bir yü - rü yüş hat tı oluş tu rul ma sı na yö ne lik in - ce le me ler ger çek leş tir di. Ku rul üye le ri ay rı ca Üs - kü dar da tüm en gel li le rin ula şı la bi lir li ği için fi zi ki ve mi ma ri çev re le rin dü zen - len me si ko nu sun da Üs kü dar Be le di ye si Baş kan Yar dım cı sı M. Ha kan Bü - ker ve Fen İş le ri Mü dü rü Be şir Ak sa kal ile tek nik bil - gi ve fi kir alış ve ri şin de bu lun du lar. Engelli Yaz Spor Okulu nun açılışında bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, engellerin paylaşıldıkça azalacağını, sevginin her engeli aşabildiğini ve engelli ailelerinin göstermiş oldukları çabaların her türlü övgüye layık olduğunu ifade etti. Engelliler Yaz Spor Okulu nun açılış töreninde ayrıca Fuat Baymur İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından çevre bilinci kapsamında geri dönüşüme kazandırılması amacıyla toplanan 300 kg pet şişe karşılığı Üsküdar Belediyesi tarafından 6 adet engelli arabası sahiplerine teslim edildi. Koordinasyon Kurulu Sorumlusu Mimar Müberra Kavak, İBB Trafik Müdürlüğü AR-GE Özürlüler Sorumlusu Ayşe Karagül, İBB-İSÖM Danışmanı Yüksek Mimar Şükrü Sürmen den oluşan Kurul üyeleri Uncular Caddesi nde incelemelerde bulundu.

5 8 Fen İşleri Fen İşleri 9 Üsküdar sokaklar Kültür Baflkenti ne yak fl r hale getiriliyor Avrupa 2010 Kültür Başkenti İstanbul un Tarih ve Kültür dolu ilçesi Üsküdar ın adına yakışır çevre düzenlemeleri tüm hızıyla devam ediyor. ağ lar ba şı Kül tür Mer ke - Bzi nin ya nın da bu lu nan Va kıf So kak, Üs kü dar Be le di - ye si Fen İş le ri Mü dür lü ğü ekip le ri ta ra fın dan 3 haf ta gi bi kı sa bir sü re için de ye ni den dü zen le ne rek hiz me te açıl dı. Bağ lar ba şı Spor Sa lo nu nun bu lun du ğu so kak, spor tif mü - sa ba ka lar es na sın da araç yo ğun lu ğu ne de niy le ya ya la ra zor an lar ya şa tır ken, ya pı lan dü zen le me - ler le bu so run ta ma mıy la so na er di. So kak ta yol ge - niş li ği, araç tra fi ği için stan dart olan 3,5 met re öl çü sün de ta - sar la nır ken yol Fen flleri Müdürlüğü 01 May s Haziran 2010 tarihleri aras nda; Ton Asfalt Yol Yapımı ve Soğuk Asfalt Yama, m Bordür, Tretuar ve Parke Yol yapımı, m Yağmursuyu ve atıksuyu Kanalı Yapımı, m² Beton, Taş ve Tuğla Duvar Yapımı, m Yeni Yol Açımı ve Genişletme, - 16 Adet Konsol Tipi Armatür Yapımı, Adet Baca Izgara Tamiri, Temizliği ve Yapımı, m² Boya Sıva Yapılması, m Demir Korkuluk Yapımı, - 82 Adet Direk Dikim ve Sökümü, ha ri cin de araç la rın tek ve çift yön lü park lan ma cep le ri de dü zen len di. Mev cut okul ile spor sa lo - nu nu ve ha lı sa ha la rı kul la na cak olan ya ya la rın yo - ğun lu ğu göz önün de bu lun du ru la rak so ka ğın ta - ma mın da çift ta raf lı tro tu ar dü zen le me si ya pıl dı. Tro tu ar ge çiş le ri dü zen le - nir ken ay nı za man da en gel li va tan daş la rı mı zın kul la nı mı - na da uy gun ol ma sı na özen gös te ril di. Ay rı ca so kak üze rin de ki ka mu ala nı na te ca vüz lü du - var lar yı kı la rak, mül ki yet sa hip le ri nin ken di par sel sı - nır la rı na çe kil me si sağ lan dı m Elektrik Kablosu Döşeme, m³ Hafriyat Moloz Alımı, - 30 Adet Hız Kesici Set Yapımı, m Kanal Hat Temizliği, m² Merdiven Yapımı, Adet Park Engelleme Montajı, m² Saç Kaplama, m³ Stabilize Serimi, m Tel Çit Yapımı, m² Tesviye çalışması gerçekleştirildi. Üsküdar yağmur suyundan ar n yor Üsküdar n prestij caddesi: Uncular sküdar ın Kentsel ÜDönüşüm çalışmaları kapsamında planlanan ve ilçe esnafının en yoğun olduğu Uncular Caddesi ndeki prestij yol düzenleme çalışmaları 2 aylık hızlı bir çalışma sonunda tamamlandı. Mayıs ayının ikinci haftasında başlanan çalışmalar kapsamında Uncular Caddesi nin öncelikle atık su ve yağmur suyu kanal şebekesi yenilendi. Yenileme çalışmaları sürerken cadde esnafının mal indirme işlemleri ile satış işlemlerinin aksamamasına özen gösterildi. Atık su ve yağmur suyu kanallarının tamamlanmasının ardından araç yolunun doğal granit küp taşı ve tretuvarların andezit plak taşı ile kaplanması çalışmaları da 20 günlük süreçte tamamlandı. Uncular Caddesi nde esnafların ya da alışveriş için gelen Üsküdarlıların araçlarını park edebilmeleri amacıyla uygun yerlere otopark cepleri oluşturulurken caddede tek yönlü trafik uygulamasına gidildi. Uncular Caddesi ndeki çalışmalar 2 aydan kısa bir sürede tamamlanırken Belediye işçileri gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya halinde çalıştılar. Erkan Ocakl ya çağdafl düzenleme Yeni Yeni Üsküdar Belediyesi tarafından ilçe genelindeki sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken Acıbadem Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak da çağdaş bir görünüme kavuştu. Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapısı yetersiz ve şiddetli yağmurlarda sel riski bulunan cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanalları açma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ayıs ayında başlayan çalışmalarda; MKirazlıtepe Orhan Seyfi Orhon Caddesi, Bahçelievler Alpaslan Sokak, Küplüce Alaturka Sokak ve Ünalan Okul Sokaklarda yapmış olduğu çalışmalarda toplam metre yağmur suyu kanalı döşeyen ve asfaltlama çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü, halen Altunizade Bayramağa Sokak, Kirazlıtepe Keşif Sokak ve Küçüksu Çınar Sokakta yağmur suyu kanalları döşenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayı ortalarında başlayan çalışmalar dâhilinde her 3 sokakta toplam 730 metre daha kanal döşenecek. rkan Ocaklı Sokakta yapılan Eçalışmaların bölge sakinlerinin ulaşımını etkilememesi amacıyla ilk olarak teknik ekipler tarafından yol üzerindeki bozuk asfalt sökülerek yol, ham haliyle kullanıma açıldı. Bu süre içinde yolun sıkışması beklendi, dolgu ve kazıları teknik ve estetik kurallara uygun olarak yapıldı. Mevcut yol çift yönlü olarak araç trafiğine hizmet verecek şekilde yeniden dizayn edildi. Erkan Ocaklı Sokağın Metrobüs hattına yakın olması ve araçların park yapmasına müsait olması sebebiyle gerekli araç cepleri ve çift yönlü tretuvarlar yapıldı. Ayrıca yolun bazı bölümlerinde şevli kısımların bulunması sebebiyle akmaları önlemek amacıyla koruyucu duvarlar, şev tutucular ve yüzey sularını toplamak için de yağmur suyu drenajları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün çalışmaları dâhilinde peyzaj düzenlemeleri yapılarak Erkan Ocaklı Sokak, Tarih ve Kültür Şehri Üsküdar a yakışır hale getirildi.

6 10 Kültür-Sanat Belediyemizi tanıyalım Bin Üsküdarl Panorama 1453 e gidiyor sküdar Belediyesi, 10 bin Üsküdarlıyı ÜPanorama 1453 Müzesine götürüyor. 12 Mayıs itibariyle başlayan Panorama 1453 Müzesi gezileri Haziran ayında da tüm hızıyla sürüyor. Üsküdar Belediyesi, Mayıs ve Haziran ayında toplam Üsküdarlıyı İstanbul un fethini tam anlamıyla yaşatan bu müzeye götürdü. Panorama 1453 Müzesine yapılan gezilerden şu ana kadar ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler, Üsküdar Bilgi Evlerinden yararlanan öğrenciler ve aileleri ile Çocuk Esirgeme Kurumu nda hizmet gören çocuklar yararlandı. Üsküdar Belediyesi toplam 10 bin Üsküdarlıyı Panorama 1453 Müzesine götürecek. Mali Hizmetler Müdürü Kadir Gider Fetih'ten tam 557 yıl sonra, İstanbul'un fethine yeniden tanık olunan ve kente giriliş anının neredeyse aynen yaşandığı bu emsalsiz müzeye yapılan gezi, hiç şüphesiz herkesin mutlaka yaşaması gereken bir heyecan. Geleneksel Türk nak fllar Beylerbeyi nde görücüye ç kt arih ve Kültür Şehri Üsküdar, Tadına yakışan bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan ve Türk İşi, Antep işi, Maraş işi ve Çin İğnesi gibi birçok nakış teknikleriyle hazırlanan Geleneksel Osmanlı Nakışları Sergisi Beylerbeyi Sarayı nda görücüye çıktı Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Topkapı Sarayı, Milli Saraylar Tekstil Koleksiyonu ile eski cami ve külliyelerdeki çinilerin motiflerini konu alan nakış çalışmalarından oluşan sergide 44 tablo ve 100 civarında örtü yer aldı. Nakışın Yorgun Çınarı olarak tanınan Mutia Türkmenoğlu tarafından eğitilen ve G.S.B Sultantepe Gençlik Merkezi nde eğitim alan 15 ev hanımı ile Tarih ve Tabiat Vakfı nda eğitim alan öğrencilerin, eski el dokumaları üzerine 17 ve 18 nci yüzyıla ait desenleri işleyerek hazırladıkları çalışmalardan oluşan sergi, Geleneksel Türk El Nakışları nın tanıtılması ve geleceğe taşınması amacıyla düzenlendi. akan Özer in 6 yıldır başında Hbulunduğu Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçemizin daha sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir olmasını, modern ve planlı gelişmesini, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin koruma ve yenileme prensiplerini planlarla belirleyerek geleceğe aktarılmasını sağlamak amacı ile çalışmaktadır. Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü sküdar ilçesi sınırları içinde Übulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde, Belediye tarafından alınması gereken vergilerin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlayan Mali Hizmetler Müdürlüğü, tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesi, ödememesi durumunda ise haciz işlemlerinin başlatılmasından, harcamalara iştirak paylarının düzenli Plan ve Proje Müdürlüğü Şadan Özkaya ya bağlı Plan ve Proje Müdürlüğü; ilçe bütününde imar planı yapılacak bölgeleri sorunlu alanlar öncelik sıralaması koşullarına göre etaplara ayırarak, kentsel tasarım ve yenileme projelerine imza atmaktadır. Müdürlük bünyesinde, 1 Müdür, 4 Şef ve 96 personel olmak üzere toplam 101 Belediye personeli çalışmaktadır. alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmaya kadar birçok işle görevlidir. Başkan Yardımcısı M. Serdar Güleç e bağlı Müdürlük ayrıca, Belediyenin her türlü ihtiyaçlarının alımını yaparak genel ayniyat kayıtlarını tutar. Kadir Gider in Müdür olarak görev yaptığı birimde ayrıca 1 Şef ve 14 personel çalışmaktadır. Plan ve Proje Müdürü Hakan Özer

7 12 Spor Spor 13 Üsküdar Belediyesi nden Ata sporumuz Gürefl e tam destek İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 6 ncısı gerçekleştirilen Türk Dünyası Güreş Turnuvası ve Kültür Şöleni Haziran tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi 50. Yıl Spor Salonu nda Üsküdar Belediyesi nin ana sponsorluğunda düzenlendi. Toros Pilikoğlu Bekele ve Çak r dan büyük baflar zmir de düzenlenen Türkiye İBüyükler Atletizm Şampiyonası nda Üsküdar Belediyesi atleti Alemitu Bekele Degfa, 1500 metrede 4:02.02 lik derecesiyle bu sezonun Avrupa da birinci, dünyada 4 ncü en iyi derecesini yaptı. Aslı Çakır 39 ilden 108 i bayan, 246 sı erkek toplam 354 sporcunun katıldığı şampiyonada Alemitu Bekele, 1187 puanla büyük ödülün sahibi olurken bir diğer Üsküdar Belediyesi sporcusu olan Aslı Çakır ise 4:04.08 lik derece ve 1166 puanla ikinciliği elde etti. ürk dünyasında kardeşliği ve birliği Tgeliştirmek amacıyla düzenlenen Güreş Turnuvası ve Kültür Şöleni ne bu yıl Azerbaycan, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan, Dağıstan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Irak (Kerkük) ve Türkiye den toplam 95 güreşçi katılırken, 10 siklette yapılan karşılaşmalar sonunda Türk sporcular 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Karşılaşmalar sonunda, takım sıralamasında Türkiye 86 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci, Dağıstan ise üçüncü olmayı başardı. Turnuva ve Şenliğin basın toplantısı 18 Haziran Cuma günü Üsküdar Belediyesi Evlendirme Sarayı Tesisleri nde yapıldı. Basın toplantısına Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Gençlik Spor Müdürü Tamer Taşpınar, Güreş Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Osman Aşkın Bak, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Zafer Batar ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Mü sa ba ka lar so nun da Tur nu va ya ka tı lan ta kım la rın spor cu ve yö ne - ti ci le ri, Üs kü dar Be le di ye si ta ra fın dan Bo ğaz ge zi si ne çı kar tıl dı. Ha va nın se rin ve yağ mur lu ol ma sı na al dır ma yan spor cu lar İs tan bul Bo ğa zı nın tüm gü zel lik le ri ni hep bir lik te do ya sı ya ya şa dı lar. Pilikoğlu ve Eruygun Üsküdar n gururu sküdar Belediyesi sporcusu ÜToros Pilikoğlu, Moskova da yapılan Yıldızlar Avrupa Kupası Olimpiyat Seçme yarışlarında ikinci olarak, Ağustos tarihlerinde Singapur da yapılacak Yıldızlar Olimpiyatları nda ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Pilikoğlu, uzun atlamada 7.33 atlayarak finale yükseldikten sonra final yarışmalarında 7.28 atlayarak genel klasmanda ikinci oldu. Pilikoğlu, bu sonuçla Avrupa kıtasını temsil edecek 5 sporcudan biri olarak Singapur da yapılacak Olimpiyat yarışmalarına katılma hakkı elde etti. Öte yandan 16 yaş altı Yıldızlar ve Gençler 110 metre engellide Türkiye rekortmeni ve aynı zamanda le Balkan Yıldızlar rekoru sahibi Batuhan Buğra Eruygun ise Temmuz tarihlerinde Kanada nın Moncton şehrinde yapılacak 13. IAAF Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası nda hem ülkemizi hem de Üsküdar Belediyesi ni temsil edecek. 110 metre engellide bu yıl elde ettiği 14:02 lik derecesi ile yarı final koşabilecek durumda olan Batuhan ın hedefi ise lik bir derece elde etmek. Judo da geleceğin y ld zlar Üsküdar dan ç kacak -13 Haziran tarihlerinde Bur- gerçekleştirilen ve 16 ilden 12sa da 420 sporcunun katıldığı Minikler ve Yıldızlar Judo Şampiyonası nda Üsküdar Belediyesi; 2 birincilik, 3 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. Şampiyonaya 18 sporcu 2 antrenörle katılan Üsküdar Belediyesi sporcularından miniklerde 46 kg da Serhat Saruhan Alemitu Bekele 1 nci, 38 kg da Esra Durmuş, 48 kg da Damla Alabıyık ve 60 kg da Ö. Faruk Bildik 2 nci, 24 kg da Haktan Özdemir ve 38 kg da Tamer Suat 3 ncü oldular. Yıldızlar kategorisinde ise 52 kg da Ezgi Kılıç 1 nci, 48 kg da Melis Alabıyık, 50 kg da M. Akif Turan, 55 kg da Kasım Bilal ve 60 kg da da Tolga Pehlivan 3 ncü oldular. Taekwondo da flampiyon Merve Kartal Batuhan Buğra Eruygun Temmuz tarihlerinde Ordu da yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası nda Üsküdar Belediyesi sporcusu Merve Kartal, 67 kg da Türkiye Şampiyonu oldu. 49 kg da mücadele eden bir diğer sporcumuz Merve Gökçe Ayaz ise Türkiye beşinciliğini elde etti.

8 14 Mahallemizi tanıyalım Mahallemizi tanıyalım 15 KÜLL YES VE CAM LER YLE TANINAN MAHALLEM Z: alide-i Atik Mahallesi ismini VÜsküdar'ın en yüksek tepesi üzerine yapılmış Cami den alır. Valide-i Atik Camii, II. Selim'in eşi ve III. Murat'ın annesi olan Nurbanu Valide Sultan tarafından külliyesi ile birlikte yaptırılmıştır yılında ibadete açılan bu külliyenin yapımı 17 sene sürmüştür. Nurbanu Valide Sultan, camiin açılışını göremeden 6 Aralık 1583 yılında vefat etmiş ve eşi II. Selim in Ayasofya Camii ndeki türbesine defnedilmiştir. Valide Atik Mahallesi; Zeynep Kamil, Barbaros, Altunizade, Murat Reis ve Mimar Sinan mahalleleriyle komşudur. Valide Atik Mahallesi bilgileri: Mahalle Muhtarı: Kenan Nalbantoğlu Muhtar iletişim bilgisi: (216) E Posta: Mahallenin yüzölçümü: 42 hektar Mahalle nüfusu: kişi Erkek: Kadın: yaş altı: yaş: yaş: yaş: yaş : yaş üstü : Mahalledeki hane sayısı: Mahalledeki işyeri sayısı: Mahalledeki cadde ve sokak sayısı: 7 cadde, 54 sokak Mahalledeki eğitim seviyesi: Orta düzeyde Mahalle sınırları içinde bulunan tiyatrolar: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi Mahalledeki tarihi eserler: Atik Valide Külliyesi ve Hamamı, Çinili Hamamı, Yakup Ağa Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi, Fenâyî Ali Efendi Türbesi, Kartal Ahmet Baba Tekkesi, Alaca Minare Tekkesi (Şeyh Sadık Efendi Tekkesi) Mahalledeki parklar: Valide Atik Parkı, Pazarbaşı Parkı, Fıstıklı Bayır Parkı, Kasımağa Parkı, Bağcıodalar parkı Mahalledeki okullar: Mustafa Noyan İlkokulu, Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Birimi Mahalledeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Zeynep Kamil Sağlık Ocağı, Üsküdar Sağlık Grup Başkanlığı, Pazarbaşı Sağlık Ocağı Mahalledeki ibadethaneler: Valide Atik Camii, Çinili Camii, Divitçiler Camii, Fenai Ali Efendim Camii, Murat Reis Camii, Pazarbaşı Camii, Mustafa Kavsar Baba Camii, Kartal Baba Camii, Üsküdar Son Buyruk Kilisesi Atik Valide Külliyesi VAL DE-i ATiK Divitçiler Camii Fenai Ali Efendi Camii Son Buyruk Kilisesi Valide Atik Parkı 01 HAZ RAN HAZ RAN 2010 TAR HLER ARASI VAL DE AT K MAHALLES FAAL YET RAPORU Muhtar: Kenan Nalbantoğlu 981 yılında Üsküdar da doğan 1Kenan Nalbantoğlu, ilköğretim ve lise eğitimini Üsküdar da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi ve halen bu bölümde okumaktadır. Askerlik görevi sonrası aile işi olan İnşaat sektöründe aktif olarak yer almaya başlayan Muhtar Nalbantoğlu, 34 yıllık Muhtar olan babamsından edindiği tecrübeler doğrultusunda ve çevresinin de desteğiyle 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde 5 mahallenin birleşmesiyle oluşan Valide-i Atik Mahallesi Muhtarlığı görevine seçildi. Çinlili Camii Pazarbaşı Parkı Muhtarlık Atik Valide Hamamı Mustafa Noyan İ.Ö.Ö Çinili Hamamı Zeynep Kamil Sağlık Ocağı Ton Asfalt Yol Yapımı, Kg Soğuk Asfalt Yama, m Bordür Yapımı, m² Tretuar Yapımı, m² Parke yol Yapımı, - 34 m² Beton Duvar Yapımı, - 3 m³ Taş Duvar Yapımı, - 14 m² Tuğla Duvar Yapımı, - 8 Adet Aydınlatma Direği, - 81 adet Baca Izgara Tamiri, - 7 Adet Baca Izgara Temizliği, - 8 m² Boya Sıva Yapılması, - 59 m Demir Korkuluk Yapımı, - 37 m Elektrik Kablosu Döşeme, m³ Hafriyat Moloz Alımı, - 2 Adet Hız Kesici Set Yapımı, - 7m Yağmur Suyu Kanalı Yapımı, - 2 Adet Kapı Montajı, - 10 m² Merdiven Yapımı, - 66 Adet Park Engelleme Montajı, - 29 m² Saç Kaplama, - 65 m Yol Genişleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca Valide-i Atik Mahallesinde Koltukçu Rıza Sokak, Tekke Arkası Sokak, Toptaşı Meydan Sokak ve Çınarlı Tekke Sokaklarda Merdiven Çalışması başlayacaktır. ÇÖP TOPLAMA GÜNLER : SALI - PERfiEMBE - CUMARTES GÜNLER SAAT:19.00

9 16 Mahalle Ziyareti Ağustos Ağustos Mahalle Ziyareti 17 Mustafa Kara, Üsküdar dinliyor!.. Ü sküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Üsküdarlıların sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara çözüm bulmak adına bir yandan ilçe genelindeki mahalle ve site ziyaretlerini aralıksız sürdürürken diğer yandan da halk günlerinde Üsküdar ın değişik mahallelerinden gelen vatandaşların sorunlarını dinliyor. Okulların tatil olmasından hemen önceki dönemde 3 mahalle ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Kara, 2010 yılının başından bu yana toplam 12 mahallede esnaf ve ev ziyaretlerinde bu- Halk günleri, gelen ziyaretçilerin fazlalığı nedeniyle Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu nda yapılıyor. Daha önce Başkanlık makamında gerçekleştirilen Halk günleri, vatandaşların salona sığmaması ve Başkanla görüşmek için uzun süre beklememeleri düşüncesiyle görüşmeler Belediye Meclis Salonu na alındı. Mustafa Kara, vatandaşlarla tek tek ilgileniyor ve yanında bulunan ilgili birim müdürlerine sorunların ivedilikle çözülmesi adına talimatlar veriyor. lundu. Mustafa Kara aynı dönem içinde, Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu nda misafir ettiği yaklaşık kadar vatandaşla tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi. Tatil öncesi dönemde son olarak Kuzguncuk, Sultantepe ve Valide Atik mahallelerinde gün boyu incelemelerde bulunan Mustafa Kara, 300 den fazla esnaf ve evi ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Başkan Mustafa Kara dan yeşil alan, Kültür Merkezi, temizlik, yol düzenlemeleri, imar sorunları ve ulaşım sorunları gibi konularda isteklerde bulunuldu. Mustafa Kara ayrıca Halk Günü olan Çarşamba günleri de Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu nda misafir ettiği vatandaşların birçok konudaki taleplerini dinleyerek çözüme ulaştırılması adına gerekli çalış- maları yaptırıyor. Gelen talepler ivedilikle değerlendirildikten sonra çözülen sorunlar konusunda gerekli bilgilendirmeler talep sahiplerine yapılırken, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hususlarda da nedenleriyle birlikte geri dönüşler ivedilikle sağlanıyor. Mustafa Kara, gerek halk günlerinde gerekse de mahalle ziyaretlerinde yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onların sorunlarını dinliyor. Yaşlı vatandaşlar da Başkan ın göstermiş olduğu bu sıcak ilgiden gayet memnunlar. Mustafa Kara, mahalle ziyaretlerinde çocuklarla da bir araya gelerek eğitimleriyle ilgili bilgiler alıyor, neşeli sohbetler ediyor Belediye Başkanı Mustafa Kara, gittiği mahallerde sık sık ev ziyaretlerinde de bulunarak vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

10 18 11 Ayın Sultanı 11 Ayın Sultanı 19 Ramazan coflkusu Üsküdar Bağlarbafl nda yaflanacak Geçen yıl da Bağlarbaşı Kültür Merkezi bahçesinde yapılan etkinlikleri her gece ortalama 1500 ile 2000 kişi takip etmişti. a ma zan da Ço cuk te ma sı nın ağır lık lı Rola rak iş le ne ce ği et kin lik ler de; Ge lenek sel Türk Ti yat ro su (Ka ra göz, Or ta oyu nu, Med dah), ço cuk et kin lik le ri ( Ka ra göz-ha ci vat Göl ge Oyu nu, Jong lör, İl lüz yo nist, mü zi kal kuk la lar, Pan do mim ve Cam baz), Kon ser ler (Ta sav vuf, Halk Mü zi ği, Sa nat Mü zi ği), sohbet ler, ti yat ro, si ne ma gös te rim le ri, folk lo rik gös te ri ler (Sı ra Ge ce si, yö re sel halk oyun la rı), Üs kü dar Ki tap So ka ğı, Ra ma za nı ve ki ta bı sev di ren bil gi ya rış ma sı, İs tan bul Oyun cak Mü ze - si Ser gi si, İkin di Soh betle ri ve Üs kü dar ta ri hi nin can lan dı rıl dı ğı fa ali yet ler ser gi le necek. Et kin lik ler de ay rı ca ara la rın da Be şir Ay vazoğ lu, Doç. Dr. Ni hat Ha ti poğ lu, Dur sun Ali Er zin can lı, Ne ca ti Şaş maz, Ömer Dön ge loğ lu, Ya vuz Ba ha dı roğ lu ve Nev zat Tar han gi bi önem li isim ler de Ra ma zan soh bet le riy le orga ni zas yo na renk ka ta cak lar. 11 Ağus tos Çar şam ba gü nü sa at 21:00 de Ka ra göz, Or ta oyu nu ve Med dah gös te ri sin den olu şan Ge le nek sel Türk Ti yat ro su et kin li ği ile baş la ya cak olan Bağ lar ba şı Kül tür Mer kezi nde ki Ra ma zan Şen lik le ri, 9 Ey lül Per şem - be dü zen le ne cek Türk Sa nat Mü zi ği kon se ri ile so na ere cek. Üsküdar Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Şenliklerini Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde gerçekleştirecek. Geçen yıl da Üsküdar Bağlabaşı Kültür Merkezi nde yapılan Ramazan etkinliklerinde, Hacivat- Karagöz, Ramazan Sohbetleri, Çocuk Eğlenceleri, Sahne Gösterileri ve Semazen Gösterileri gibi birbrinden güzel programlarla binlerce Üsküdarlı coşku dolu bir Ramazan geçirmişti. Üsküdar Kitap Sokağ kitapseverleri bekliyor sküdar Belediyesi, Ramazan ayı bo- Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde Üyunca düzenleyeceği Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bir Kitap Fuarı organize etti. Bu yıl, 11 Ağustos Eylül 2010 tarihleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde düzenlenecek Üsküdar Kitap Sokağı nda çocuk kitapları basan yayınevleri, çocuk kitapları yazarlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Sokakta ayrıca kitaplardaki eğlenceli karakterlerin animasyonları ve kuklaları minik okurlarla bir araya gelirken kitap okuyan çocuklara ücretsiz pamuk şeker, mısır ve içecekler ikram edilecek. Geçtiğimiz yıl, Üsküdar Belediyesi nin ciddi katkılarıyla gerçekleştirilen fuar, hem yayıncılar açısından hem de kitap dostları açısından son derece verimli geçmiş, etkinliklere 70 binin üzerinde ziyaretçi katılmış, yayıncıların kitap fiyatlarında ciddi indirimler yapmasından dolayı kitapseverler bu durumdan oldukça faydalanmışlar ve çok sayıda kitap satın almışlardı. Bu yıl da Üsküdar Kitap Sokağı nda Ramazan süresince kitapseverler özel indirimler ve fırsatlardan yararlanabilecek. Geç ti ği miz yıl ki ki tap fu arı nı İs tan bul Bü yük şe hir Be le di ye Baş ka nı Ka dir Top baş ile AK Par ti İl Baş ka nı Aziz Ba buş çu da zi ya ret et miş ti.

11 2 Üsküdar da hedef: 500 bin m yeflil alan... sküdar Belediyesi Park ve ÜBahçeler Müdürlüğü nün gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda halen Üsküdar da 235 park ve 49 refüj olmak üzere toplam 463,255 m2 yeşil alan bulunuyor. Üsküdar da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2008 yılında 5,25 m2 iken bu oran 2009 yılında yapılan düzenlemelerle 5,26 m2 ye çıkartıldı. Yapılacak olan çalışmalarla bu rakamın ilk aşamada 2010 yılında 5, 30 m2 ye çıkartılması, ardından da en kısa sürede Üsküdar a 500 bin m2 yeşil alan kazandırılması hedefleniyor. Üsküdar ilçesine yeni yap lan park ve yeflil alanlar m z; Altunizade Barış Manço Parkı m2 Üsküdar Gençlik Merkezi Çevre Düzenlemesi m2 Acıbadem Validebağ Refüj 1538 m2 Yavuztürk Lalezar Site Terki m2 Bulgurlu Söğüt Parkı m2 K. Çamlıca K. Çamlıca Refüj 756 m2 Park Bahçeler Müdürlüğü nün Haziran ay nda yapt ğ çal flmalar: - Başkanlık girişine ve bahçesine mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. - İhsaniye camisine mevsimlik çiçek dikildi; duvar ve ferforje yapıldı. - Secaat parkına çim tohumu serildi ve kütük duvar yapıldı. - Burhaniye Enveriye parkı ağaç etrafındaki beton banklar kaldırıldı, yeni ahşap banklar konuldu, parkın etrafına mor salkım dikildi ve çimlendirme çalışması yapıldı. - Üsküdar Gençlik Merkezinin bahçe peyzajı yapıldı. Hazır çim serildi, bitkilendirmesi ve çiçeklendirilmesi yapıldı. - İlke 2 Sitesi önündeki yabani otlar söküldü. Mevsimlik çiçek dikimi ve ağaçlandırılması yapıldı. - Kuzguncuk Parkında hazır çim serildi. Ağaç ve çalı budaması yapıldı. Banklar yenilendi. - Çamlıtepe 1 Parkına ağaç dikimi yapıldı. - Yavuztürk Refüjü nün bitkilendirilmesi yapıldı. - Kirazlıtepe Parkına selender tamiratı ve cam takılması yapıldı. - Bahçelievler de 300 m2 alan bitkilendirildi.

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

11 FA Tefik Y. NASUFOV... Eğlenerek Öğrenelim (Animasyon) Alanı..Teşfik Ödülü, Klavye,Mouse,Flash Disk,Katılım Sertifikası

11 FA Tefik Y. NASUFOV... Eğlenerek Öğrenelim (Animasyon) Alanı..Teşfik Ödülü, Klavye,Mouse,Flash Disk,Katılım Sertifikası E-BİKO 2009 ANİMASYON ALANINDA DÜNYA 4.'SÜ OLDUK Bu yıl 5.'sinin gerçekleştirildiği E-BİKO Uluslar Arası Bilişim Olimpiyatına Okulumuz İki Eğlenerek Öğrenelim (Animasyon) Projesi Başvurmuştur. Okulumuzun

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİHİZMETLERİ : 1- İlçemiz Temaşalık Mahallesi İlçe Jandarma binası yanı Çamdibi Mahallesi yolu

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİVE ÇOÇUK OYUN PARKLARI YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemiz YeniMahalle 80.Sokak yolu çevre düzenlemesi

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ Değerli Velilerimiz, Yoğun ve keyifli geçen bir çeyrek dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU A- YAPIM İŞLERİ: 1- İlçemize bağlı Tekke Mahallesi Tekke Cami yanı Çevre duvar, Abdestlik, Bay Bayan WC, Bahçe karo taş döşeme çalışmaları

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bakırköy Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL (Yüz Altmış Sekiz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Sevimli Bulut. Prensesin Rüyası. Hoş geldin Öğretmenim. Yaramaz Geyikler. Tiyatro Bizbize. Özüm Çocuk Tiyatrosu. Koza Tiyatrosu

Sevimli Bulut. Prensesin Rüyası. Hoş geldin Öğretmenim. Yaramaz Geyikler. Tiyatro Bizbize. Özüm Çocuk Tiyatrosu. Koza Tiyatrosu ÇOCUK TİYATROLARI Prensesin Rüyası Özüm Çocuk Tiyatrosu 03 HAZİRAN PAZARTESİ / 11.00-14.00 Sevimli Bulut Tiyatro Bizbize 03 HAZİRAN PAZARTESİ / 11.00-14.00 BURHANİYE MÜNEVVER AYAŞLI KÜLTÜR MERKEZİ 04 HAZİRAN

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet göstermekteyiz.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet göstermekteyiz. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası!

30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası! MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ AYLIK E-BÜLTENİ HAZİRAN-ARALIK 2015 SAYI:1 YIL:1 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası! 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Uluslararası Judo Turnuvası 21-22-23

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

BODRUMLU ATLETLERDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA 6 REKOR 14 MADALYA

BODRUMLU ATLETLERDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA 6 REKOR 14 MADALYA BODRUMLU ATLETLERDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA 6 REKOR 14 MADALYA Atletizm Federasyonu ve İstanbul Masterlar Kulübü tarafından İstanbul da düzenlenen Türkiye Atletizm Masterlar Salon Şampiyonası na Bodrum

Detaylı

VAKIFLAR MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı VAHDET AKSAN. Cadde Sayısı: 6 Sokak Sayısı: 19 Nüfus: 2304

VAKIFLAR MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı VAHDET AKSAN. Cadde Sayısı: 6 Sokak Sayısı: 19 Nüfus: 2304 Mahalle Muhtarı VAHDET AKSAN Cadde Sayısı: 6 Sokak Sayısı: 19 Nüfus: 2304 TARİHÇE: Vakıflar köyü 1900 yılında Bulgaristan Hasköy'den gelen Mümin Ağa tarafından kurulmuştur. Tipik Trakya köy yerleşimi özelliklerini

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 10.00 Geleneksel Dellal ın Halkı Etkinliğe Daveti Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri 12.30 Kur an-ı Kerim Ziyafeti

Detaylı

KOCAELİ AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI

KOCAELİ AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI KOCAELİ AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Yüzme İl Temsilciliği İşbirliği İle Gerçekleştirdiği Kocaeli Açık Su Yüzme Şampiyonası 18

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Üsküdar. 212 Milyon YTL. (İkiyüz On İki Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Üsküdar. 212 Milyon YTL. (İkiyüz On İki Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Üsküdar Toplam Yatırım 212 Milyon YTL (İkiyüz On İki Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak ÜSKÜDAR

Detaylı

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız... İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suyu İnşaatı Ereğli/Konya-1985 Türkiye Elektrik Kurumu TEÜİAŞ Çevre Aydınlatma Çevre İhata

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Silivri Toplam Yatırım 297.000 Milyon YTL (İkiyüz Doksan Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI Okulumuz sportif anlamda 2000 yılında okulumuza beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Kubilay KIZILBUĞA ile başlamaktadır. Beden eğitimi öğretmenimizin üstün gayretleriyle

Detaylı

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT Legobotik Kulübü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ODTÜ Ülkemli öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmek, takım çalışmasını öğretmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla

Detaylı

MERKEZ/İÇ BİRİMLER MİSAFİRHANELER/SOSYAL TESİSLER ÖZEL EĞİTİM OKULLARI. ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi:

MERKEZ/İÇ BİRİMLER MİSAFİRHANELER/SOSYAL TESİSLER ÖZEL EĞİTİM OKULLARI. ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi: ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi: İnternet Adresi: Telefonu: eposta Adresi: Faksı: MERKEZ/İÇ BİRİMLER 15005995 - HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26557737 - İNŞAAT EMLAK

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280.

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bağcılar da Toplam Yatırım 280.000 Milyon YTL (İkiyüz Seksen Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken, Yüzme, Basketbol ve Atıcılık

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM.

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Avcılar da Toplam Yatırım 169 Milyon YTL (Yüz Altmış Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

KAYI OKULLARI. Haftalı NİSAN Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman!

KAYI OKULLARI. Haftalı NİSAN Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! KAYI OKULLARI Haftalı 10-14 NİSAN 2017 Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! KAYI Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, KAYI Okulları

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

PAŞAKÖY MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı REMZİ KILIÇ. Cadde Sayısı: 3 Sokak Sayısı: 3 Nüfus:161

PAŞAKÖY MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı REMZİ KILIÇ. Cadde Sayısı: 3 Sokak Sayısı: 3 Nüfus:161 Mahalle Muhtarı REMZİ KILIÇ Cadde Sayısı: 3 Sokak Sayısı: 3 Nüfus:161 TARİHÇE: PAŞAKÖY MAHALLESİ Osmanlı döneminde doğrudan Paşa ya tahsis edilmiş olan bir alandır. Burada Paşa nın çitliği yer almaktaydı.

Detaylı