HİBE PROGRAMLARININ Ardından

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİBE PROGRAMLARININ Ardından"

Transkript

1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARININ Ardından Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı

2

3 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Avrupa Birliği 2007 yılı itibariyle aday ve potansiyel aday ülkelere yaptığı mali yardımları Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA aday ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmalarına çeşitli alanlarda mali olarak destek vermektedir. IPA nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında yer alan AB mali yardımları, Operasyonel Programlar altında finanse edilecek projeler aracılığıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni ülkemize sunulacak Avrupa Birliği fonlarının kullanılması, program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi konularında Program Otoritesi olarak görevlendirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin politika ve uygulamaların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı nı (İKG OP) hazırlamıştır. İKG OP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi nin uzmanlarından oluşan 50 kişilik bir ekip tarafından yönetilmektedir. İKG OP, IPA nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Türkiye nin eş finansman sağladığı Avrupa Birliği fonlarının kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, önceliklere ayrılan fon miktarlarını, fonların etkin kullanımı için gereken koşulları ve yapıları belirleyen temel programdır. İKG OP kapsamında, bölgesel farklılıkların azaltılmasını amaçlayan bölgesel odaklanma yaklaşımıyla, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ortalamasının yüzde 75 inin altında kalan Düzey II bölgelerinde yer alan 43 ilin 38 inde en az bir proje uygulanmaktadır. Program kapsamında kullanılmak üzere yılları için tahsis edilen 352 milyon Avro luk fon, ulusal düzeyde kamu kurumları ve yerel düzeyde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar tarafından yürütülen projeler aracılığıyla kullanılmaktadır. İKG OP nin öncelikli hedefi, Türkiye nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip olmasıdır. Bunu başarabilmek için eğitim ve istihdam arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve iş gücü piyasasına erişimi olmayan dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal İçerme olarak belirlenmiştir. Bu alanlar kendi içlerinde

4 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 2 bölümlere ayrılmış böylelikle müdahale alanları belirginleştirilmiştir. Projelerin etkin şekilde yürütülmesi için uzmanlar eşliğinde kapsamlı bir izleme sürecinin yürütülmesinin yanı sıra bu sürece destek olmak üzere bir hibe izleme bilgi sistemi (G-MIS) kurulmuştur. Programın verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesine ve kurumsal kapasitenin ulusal ve yerel düzeyde artırılmasına destek sağlamak amacıyla teknik yardım alınmaktadır.

5 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 3 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının İstihdam Önceliği çerçevesindeki Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu altında yürütülmektedir. Söz konusu hibe programıyla düzey II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak için, yerel aktörleri ve sosyal ortakları kadınların istihdamının desteklenmesi ve onların işgücü piyasasına girişleri önündeki engellerle baş edilmesi için yaratıcı faaliyetler başlatmaları ve uygulamaları konusunda destek verilmesi hedeflenmektedir. Hibe Programının Amacı: Kendilerine uygun iş alanları belirlemek, bir meslek edinmek ve niteliklerine uygun bir işe yerleştirilmek isteyen kadınların desteklenmesi, Kadın girişimciliğinin desteklenmesi (danışmanlık, kariyer rehberliği), İşgücü piyasası dışında kalan kadınların iş gücü piyasasına katılmaları önündeki kültürel ve diğer engellerin azaltılması, Kadınlar ile işverenleri bir araya getirecek eşleştirme hizmetlerinin sağlanması, Kadınların işgücü piyasasına girmelerine destek sağlayacak mesleki eğitimlerin düzenlenmesi, Kadınların işgücü piyasasına girmelerine destek olabilecek motivasyon ve güçlendirme eğitimlerinin verilmesi, Kadınların iş kurmaları konusunda dış finansman olanaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklara yapılacak başvuruların desteklenmesi, Aile ve çalışma hayatının uzlaştırılmasını sağlayacak esnek çalışma uygulamalarının ve yaklaşımlarının geliştirilmesi, Kanaat önderleri, işverenler ve iş arayan kadınlara hizmet sunanlar arasında etkili bir diyaloğun geliştirilmesi, Toplum gelişimi için kapasite geliştirme ve yerel sosyal diyaloğu da içeren yerel ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesi, Kadınlara uyarlanmış sosyal imkânlar ve ulaşım hizmetleri gibi işgücü piyasasına girişlerin kolaylaştırılması, Kadınların işgücüne katılımlarını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda farkındalık ve duyarlılık arttırma, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi.

6 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 4 Hibe Programının Hedef Grubu: Bakım sorumlulukları yüzünden uzun süre işsiz kalmış kadınlar ve daha önce tarım sektöründe çalışanları da kapsayacak şekilde kentsel kesimde yaşayan işsiz ve işgücü dışında kalmış kadınlardır. Sayısal Veriler: Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı altında 1079 Başvuru arasından seçilen 131 Proje yürütülmüştür. Projeler Temmuz 2010 tarihinden başlayarak toplamda 12 ay sürmüştür. Hibe projeleri uygulayıcıları proje bütçesinin %10 u kadar eş finansman (kurum katkı payı) sağlamışlardır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının toplam bütçesi 23 milyon Avro nun üzerindedir. Program kapsamında yürütülen hibe projelerinin bütçeleri Avro olarak belirlenmiştir. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında sözleşmesi imzalanan 131 hibe projesinin dağılımına bakıldığında Kayseri 11 projeyle bu program kapsamında en çok projenin uygulandığı il olurken Kayseri yi 10 projeyle Amasya, 9 projeyle Samsun takip etmektedir.

7 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 5 Hibe programı bütçesi bölgeler bazında en fazla TR83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde kullanılmıştır. Kurum bazında, en fazla projeye sahip olanlar sırasıyla belediyeler (19) dernekler (18), ve meslek odaları 15) olmuştur. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında verilen mesleki eğitim ve kurslara kayıtlı toplam kursiyer sayısı yaklaşık dir. Kursiyerlerin yaş ortalamaları grupları içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Kursiyer sayısının en fazla olduğu grup kişiyle yaş arası kişilerdir. Kursiyerlerin eğitim durumu arasında en kalabalık grubunu orta öğrenim mezunları oluşturmaktadır.

8 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 6 Hibe programı kapsamında Temel Beceri (Okuma-Yazma), Genel Mesleki Beceri, Çocuk ve Yaşlı Bakım Eğitimleri, Staj veya Çıraklık Programları, Girişimcilik Eğitimleri, İstihdam Garantili Mesleki Eğitimleri gibi eğitimler sağlanmaktadır. Hibe projesinde alınan eğitim ya da verilen hizmetler sonucunda motivasyon düzeyinin ya da beceri düzeyinin artmasıyla işgücüne katılması hedeflenen yaklaşık beş bin kadından ü hâlihazırda projeler devam ederken işgücüne katılmıştır. Hibe projelerinde verilen danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri neticesinde istihdam edilmesi öngörülen kadın sayısı dir. Bunlardan 732 si hali hazırda projeler devam ederken istihdam edilmiş durumdadır. Hibe projelerindeki faaliyetler sonucu girişimci olarak istihdama katılması hedeflenen kadın sayısı yaklaşık 3000 dir. Bunlardan 667 si hali hazırda projeler devam ederken girişimci olarak kendi işlerini kurmuşlardır.

9 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 7 Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı eğitim önceliği çerçevesindeki Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu altında yürütülmüştür. Bu operasyon doğrultusunda; Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi, İstihdam olanaklarını artırmak için bireylerin eğitime erişimini sağlamak amacıyla AB uygulamaları ile uyumlu olarak hayat boyu öğrenme perspektifi doğrultusunda kurumsal bir çerçeve oluşturulması amaçlanmaktadır. Hibe Programının Amacı: Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemi nin tümüyle fonksiyonel hale getirilmesinin desteklenmesi, Mevcut mesleki eğitim kurum ve kuruluşlarının kapasitelerinin yerel iş piyasası ihtiyaçlarını baz alacak şekilde hayat boyu öğrenme stratejilerine dayalı yeni geliştirilen mesleki eğitim öğretim programlarını uygulayacak şekilde güçlendirilmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör iş dünyası temsilcileri gibi hayat boyu öğrenmenin içerisinde yer alan aktörler arasındaki işbirliğinin desteklenmesi ve diyaloğun artırılması, Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sektörel ve kurumsal diyaloğun oluşturulması, Temel becerilerin (okur yazarlık, temel beceriler, bilgisayar becerileri) geliştirilmesi için kurslar düzenlenmesi, 12 düzey II bölgesinde yetişkinlerin temel becerileri ile temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi yoluyla insanlar ve müteşebbisler arasındaki hayat boyu öğrenme imkânları ile yerel özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kişileri yeterli duruma getirerek istihdamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, 12 düzey II bölgesindeki yetişkinlerin sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlamasını teşvik ederek kendi geleceklerini daha iyi kontrol edebilmelerinin olanaklı hale getirilmesi,

10 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 8 Hibe Programının Hedef Grubu: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Programı, tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşamlarını daha çok kontrol edebilmeleri için sosyal ve ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkân vermeyi amaçlamaktadır. Örgün, yaygın ve sargın (gayri resmi) öğrenim süreçlerini içine alarak, yaş, sosyo-ekonomik statü ya da eğitim seviyesi açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm bireyler programın hedef grubudur. Sayısal Veriler: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı altında 480 başvuru arasından seçilen 43 Proje yürütülmüştür. Hibe Faydalanıcıları hibe miktarının % 10 u kadar eş finansman (kurum katkı payı) sağlamışlardır. Hibe projeleri Mayıs 2010 tarihinden başlayarak 12 ay sürmüştür. Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programının toplam bütçesi 5 milyon Avro nun üzerindedir. Program kapsamında uygulanan projeler ile Avro arasında hibe almaya hak kazanmıştır. Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe projelerinin uygulandığı şehirler bazında incelendiğinde en fazla projenin uygulandığı iller dörder projeyle Elazığ, Kayseri, Yozgat tır.

11 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 9 Hibe Programı kapsamında en yüksek miktarda fon kullanan üç il sırasıyla (merkez proje ofisleri bazında) Elazığ, Kayseri ve Samsun dur. Kurum türü bazında, fonlardan en çok faydalananlar meslek liseleri ( Avro), üniversiteler ( Avro) ve meslek odaları ( Avro) olmuştur. Hibe faydalanıcısı kuruma göre proje sayısı dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir: Hibe programı kapsamında mesleki eğitim, temel beceri eğitimi alacak kişilerin sayısı civarındadır. Kursiyerlerin büyük çoğunluğu orta öğrenim mezunlarından oluşmaktadır. Onları üniversite mezunları takip etmektedir. Kursiyerlerin yaş ortalamaları grupları içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Kursiyer sayısının en fazla olduğu grup yaş arası kişilerdir.

12 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 10 Hibe Projeleri kapsamında Sertifikalandırılmış Mesleki Eğitim, Temel Beceriler, İstihdam Edilebilirlik Kursları, Teknik Eğitimler ve Stajlarla birlikte sosyal taraflar arasında ağlar kurulması gibi hizmetler de sağlanmıştır. Hibe Projeleri kapsamında mesleki bilgi ve beceri alanında sertifika alması hedeflenen katılımcı sayısı olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda sertifika alan katılımcıların sayısı hedeflenen sayıyı aşarak kişiye ulaşmıştır. Ağlar tarafından sağlanan İstihdam Edilebilirlik Kurslarına 607 kursiyer tarafından katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında yetişkinlere ve özellikle kadınlara yönelik düzenlenen ve Temel Becerileri Geliştirme alanındaki ek eğitim faaliyetlerinin sayısının 519 olması hedeflenmiştir. Bu sayı hedeflenen sayıyı aşarak 2003 ek eğitim faaliyeti şeklinde gerçekleşmiştir. Proje eğitimleriyle Genel Beceri alanında sertifika alan katılımcı sayısı civarındadır

13 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 11 Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı nın istihdam önceliği çerçevesindeki Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu altında yürütülmüştür. Bu operasyon doğrultusunda bilinç arttırma faaliyetleri ile ilgili kamu kurumları ile sosyal paydaşlar arasında koordinasyonun sağlaması yoluyla kayıtlı istihdamı teşviki hedeflenmektedir. Hibe Programının Amacı: Kayıt altına geçmeyi kolaylaştırmak amacıyla, iş gücüne nitelik kazandırılması, işçi ve işverenlerin kayıtlı istihdamın faydaları hakkında bilgilendirilmesi, İşyerlerinin yeniden yapılandırılması için rehberlerin ve önerilerin geliştirilmesi, Başta KOBİ ler olmak üzere, iş yerlerinin ve sektörlerin kurumsallaştırılması, Kayıt altında çalışan işyerlerinin teşviklerden ve diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılması, Kayıt dışı çalışan firmaların teşvikler ve diğer kamu hizmetlerinden faydalanmalarını zorlaştırıcı önerilerin geliştirilmesi, Saha çalışmaları, farkındalık artırma etkinlikleri, eğitim faaliyetleri ve yenilikçi faaliyetler yoluyla kayıtlılık sürecinin kolaylaştırılması, Kayıtlı istihdamı teşvik etmeye yönelik olarak istihdama ilişkin düzenlemelerin yeniden şekillendirilmesi ile ilgili önerilerin oluşturulması, Sosyal diyalog vasıtasıyla kayıtlı istihdamın geliştirilmesi, En iyi uygulamaların tanımlanması, kayıtlı istihdamın geliştirilmesi bakımından faydalı olan modellerin geliştirilmesi, Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında bilgilendirme ve tanıtım aktivitelerinin yürütülmesi, Kayıt dışı istihdama özellikle vurgu yapan sektörel ve sektörler arası analizleri içeren faaliyetler düzenlenmesi, Ana sektörlerdeki kayıtlı işletmelerin birbirleriyle ticaretini artırmaya yönelik yapılandırma modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması, Kayıtlı istihdamın geliştirilmesine odaklanan mesleki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, Kayıt dışı çalışma hakkında bilincin artırılabilmesi için yerel otoriteler, işverenler ve işçilere yönelik bilinç artırma faaliyetlerinin yürütülmesi

14 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 12 Hibe Programının Hedef Grubu: Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı ile ilgili kamu kurumları, sosyal paydaşları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer aracılar desteklenmiştir. Sektörlerin, firmaların ve işçilerin kayıtlılığı sürecini kolaylaştırmak önceliğinden hareketle kayıtlı firmalar, sektörler, işçiler; yarı-kayıtlı firmalar, sektörler ve işçiler; kayıtsız firmalar, sektörler ve işçiler hibe programının hedef grubu arasında yer almaktadır. Sayısal Veriler: Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı altında 245 başvuru arasından seçilen 41 proje yürütülmüştür. Projeler Temmuz 2010 tarihinde başlayarak toplamda 12 ay sürmüştür. Hibe projeleri uygulayıcıları proje bütçesinin %10 u kadar eş finansman (kurum katkı payı) sağlamışlardır. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Destelenmesi Hibe Programının toplam bütçesi 8 milyon Avro üzerindedir. Program kapsamında yürütülen projeler Avro arasında hibe almaya hak kazanmıştır. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında sözleşmesi imzalanan 41 hibe projesinin dağılımına bakıldığında Samsun 8 projeyle bu program kapsamında en çok projenin uygulandığı il olurken Samsun u dörder projeyle Van ve Kayseri takip etmektedir.

15 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 13 Bölgeler bazında hibe programı bütçesi en fazla TR83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya ( ) bölgesinde kullanılmıştır. Kurum türü bazında, en fazla proje yürüten kurumlar meslek odaları (11) dernekler (6) ve sivil toplum kuruluşları (6) olmuştur. 12 ay süren 41 hibe projesi kapsamında tamamı sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme ve tanıtım aktiviteleri, kayıt altına geçmeyi kolaylaştırmak amacıyla iş gücüne nitelik kazandırılması, işçi ve işverenlerin kayıtlı istihdamın faydaları hakkında bilgilendirilmesi için çalıştaylar ve seminerler düzenlemiş olup sosyal diyalog yoluyla işçi ve işverenin bir araya getiren faaliyetler yürütmüştür. Uygulanan projeler kapsamında düzenlenen seminerler, bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar gibi geniş katılımlı faaliyetlerle on binlerce kişiye ulaşılmış olup, projeler

16 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 14 kapsamında üretilen ve sayısı yüz bini aşan kısa filmler, broşürler, el ilanları, rehberler, kitapçıklar, afişlerlerle de proje hedeflerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına çalışılmıştır. Hibe projeleri kapsamında yaklaşık kişiye yönelik olarak düzenlenen ve kayıtlı istihdamın gelişmesine odaklanan mesleki, temel beceri ve farkındalık eğitimleri de programın amacına ulaşması için uygulanan temel faaliyetlerdendir. Düzenlenen eğitim programları ve kurslara katılanların yaklaşık %15 inin MEB onaylı sertifika alabilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

17 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 15 İKG OP Kapsamında Yürütülen Hibe Projelerinin Uygulanması Sırasında Hibe Faydalanıcılarının Yaşadığı Sorunlardan Çıkarılan Dersler Proje Hazırlama Alanında: Başvuru rehberi ve ekleri okunmalı; tüm hazırlık süreci bu dokümanlar referans alınarak yürütülmelidir. Proje faaliyetleri bölge ihtiyaçları ile uyumlu ve gerçekçi bir fizibilite çalışmasına dayanarak hazırlanmalıdır. Program hedeflerine uygun olarak hazırlanan proje teklifinde performans kriterleri açık bir şekilde tanımlanmalı ve ihtiyaç duyulan kaynaklar iyi analiz edilmelidir. Teklif hazırlama aşamasında ve uygulama sırasında doğabilecek tüm riskler ve alınacak önlemler gerçekçi bir şekilde planlanmalıdır. Bütçede herhangi bir eksik ya da fazla çıkma ihtimaline karşın, proje bütçesi faaliyetlerin uygulanabilme durumuna göre tasarlanmalıdır. Projeyi hazırlayan kişi ya da kişilerin, proje uygulama sürecine dâhil olmasının kritik öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Proje teklifi, projeyi sunan kurum yetkilileriyle paylaşılmalı projenin teklif aşamasında benimsenmesi sağlanmalıdır. Proje Uygulama Alanında: İlgi/Bilgi Eksikliğine Bağlı Sorunları Engellemek İçin: Kurum yöneticisi projeyle ilgili gereken bilgilere hâkim olmalı ve projeyi sahiplenmelidir. Hibe faydalanıcısının projeyi bilinçli olarak yürütebilmesi için sözleşmeye hâkim olması kritik öneme sahiptir. Hibe faydalanıcıları satın alma kurallarına ilişkin detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Projeye ait yazılı ve görsel materyallerde görünürlük eksikliği olmaması için, hibe faydalanıcıları görünürlük kurallarını yakından takip etmelidir. Hibe faydalanıcısı proje bütçesinin %10 u kadar kurum katkı payı (eş-finansman) vereceğinin bilincinde olmalıdır. Daha önceki proje uygulama tecrübelerinden edinilen olumsuz deneyimlerin, hâlihazırdaki proje uygulamasında edinilecek bilgileri gölgelemesine izin verilmemelidir.

18 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 16 Hibe faydalanıcısı, proje kapsamında hazırlanacak belgelerin teslimiyle ilgili ilan edilen son tarihlerin farkında olmalıdır. Proje yönetiminde üçüncü kişiler tarafından yanlış yönlendirmeler yapılmasına izin verilmemelidir. Hibe faydalanıcısı proje uygulama sırasında proje izleme ekipleriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Gerektiği durumlarda sözleşme makamıyla gereken konular takip edilmelidir. iletişim kurularak onay alınması İnsan Kaynakları ile İlgili Çıkabilecek Sorunların Önüne Geçilmesi İçin Proje personeli, herhangi bir gecikme olmaksızın proje başlangıç tarihiyle eş zamanlı olarak görevlerine başlamalıdır. Proje koordinatörü projenin uygulandığı ilde ikamet ediyor olmalıdır. Projeye ilişkin bilgiler ile verilen eğitimler esnasında öğrenilenler ilgili kişiler arasında paylaşılmalı ve tüm bilgilerin tek bir kişide toplanmasına izin verilmemelidir. Proje ekibinin kendi arasındaki iletişimi güçlü olmalıdır. Yetersiz Yönetim Kapasitesinin Oluşmaması İçin: Gereken yerlere para harcamaktan imtina edilmemelidir. Gereksiz ihale prosedürü (Hibe Uygulama Rehberinde belirtilenlerin dışında) kullanımından kaçınılmalıdır. Performans göstergeleri düzenli olarak takip edilmelidir. Faaliyet planı ve bütçe dokümanlarının hibe sözleşmesinin ekleri olduğu ve birbirinden bağımsız olarak algılanmaması gerektiği unutulmamalıdır. Hibe sözleşmesinde beyan edilen her şeyin, Hibe Uygulama Rehberindeki prosedüre uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesine özen gösterilmelidir. Hibe Faydalanıcılarının Uygulamalarına Paralel Olarak Yürütülen İzleme Faaliyetlerinde İzleme Ekiplerinin Gözlemlediği Sorunların Yaşanmaması İçin: Düzenli dosyalama sistemi kullanılmalıdır. Hibe Yönetim Bilgi Sistemi (G-MIS) etkin bir şekilde kullanılmalıdır. İzleme ekiplerinin ziyaretleri sırasında proje uygulamalarından sorumlu kişilerin mutlaka ziyaret sahasında bulunması gerekmektedir. Ziyaret sırasında ilgili belgelerin ziyaretin yapıldığı yerde hazır bulundurulması gerekmektedir.

19 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 17 İzleme uzmanlarının proje izleme ziyareti esnasında proje dokümanlarına erişimi kolaylaştırılmalıdır. İzleme uzmanlarından herhangi bir belge, bilgi ya da olumsuz durumun varlığı gizlenmemelidir. Raporlarda eksik imza, belge ve içerik (yanıtlanmamış sorular) bulunmamalıdır. Raporlarda yer alan faaliyetler ile destekleyici dokümanların eşgüdümlü olması gerekmektedir.

20

21 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI İLETİŞİM DEFTERİ Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

22 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 20 Van Sanayici ve İşadamları Derneği Suphan Mahallesi Eski Kundura Fabrikası İŞGEM Van Mahmut GEDİK TEL: Borçka Ziraat Odası Mavi Çarşı kat:1 Borçka/Artvin Sibel GÜVEN TEL: sbl Sınırlı Sorumlu Antakya Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Kemalpaşa Cad. Mısırlıoğlu Apt. Kat:1 No:24 Antakya/Hatay M.Sabit TEKSÖZ TEL: com Geleneksel Çorap Örücülüğü ile Kadın İstihdam Projesi ,50 Avro Van Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Van Sevgi Kadınları Derneği Kadın İstihdamının Seracılığın Geliştirilmesiyle Artırılması ,60 Avro Hopa Ziraat Odası Kadın Eliyle Mozaik Tasarımı ,51 Avro Antakya Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği

23 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 21 Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Kültür Caddesi Ticaret ve Esnaf Sarayı Kat:2 No:11 Bingöl Yılmaz ÇAPAK - Netice İNAK TEL: jsektorununnitelikliisgucutemini. com Gürpınar Ziraat Odası Başkanlığı Ziraat Odası Başkanlığı / Gürpınar-Van Oktay ÖNER TEL: Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Gazi Cad. No:18 - Çorum Aylin TURP TEL: Trikotaj Sektörünün Nitelikli İşgücü Temini Projesi Ağustos 2010 Temmuz Avro Bingöl Ticaret Sanayi Odası Bingöl Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Süt İşletmelerinde Kadın Eli Projesi ,78 Avro Gürpınar Halk Eğitim Müdürlüğü, Van Kadınlarını Koruma ve Eğitme Derneği İstihdam Hedefli Nitelikli Ofis Elemanı Mesleki Eğitim Projesi Ağustos 2010 Ağustos ,65 Avro Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Çorum Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

24 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 22 Melikgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kılıçaslan mh. Kızılırmak cd. No: 2 Melikgazi /Kayseri Yunus GÜMÜŞ TEL: sefkatliellerprojesi.org Gümüşhane İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonu Üzeri Kat:3 Gümüşhane Erkan DUMAN TEL: gov.tr Ünye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kaledere Mahallesi Hükümet Konağı Ünye / Ordu Hatice DUMAN TEL: unyesydvakfi.org.tr Şefkatli Eller Projesi Avro Kayseri Hakka Hizmet Vakfı, Orta Anadolu Kalkınma Birliği Sürdürülebilir Kalkınma için Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi 194,093,72 Avro Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Tekstilde Kadın Girişimci ve İstihdamı Projesi ,94 Avro Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

25 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 23 Sivas Merkez 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Sivas-Erzincan Çevreyolu 7. Km Sivas Nevra YARAŞ CEP: Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi Akman İş Merkezi 18/2 İlkadım-Samsun Mediha AKKUŞ TEL: Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Karakavak Mevkii Tarım İl Müdürlüğü Kampüsü Malatya Ali ÇOLAK TEL: Tekstil Sivas ı Seviyor (TESİS) Projesi ,71 Avro Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Adım Adım İstihdam (Mobilya Satış Danışmanı Eğitimi) Ağustos 2010 Mayıs Avro Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf Sanatkarlar Odası Balcı Bayanlar Mutlu Yarınlar Ağustos 2010 Mayıs Avro Tarım İl Müdürlüğü

26 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 24 Ardahan Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanlığı Karagöl Mah.Koca Mustafa Paşa cad. Merkez/Ardahan Candar YILMAZ TEL: CEP: İmeak Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Atatürk Bulvarı Bahçelievler No:26 İskenderun Hatay Bülent KAVSAK TEL: org Şebinkarahisar Belediyesi Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Cad. No:2-Şebinkarahisar/ Giresun Oktay YILDIZ TEL: Ekolojik Oyuncak ve Eğitim Malzemesi Üretimi Eğitim Merkezi 12 ay Avro Mesleki Eğitim Merkezi İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi İKADOM ,95 Avro Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) Kadınlar Üretimde Ağustos 2010 Mayıs ,11 Avro Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar MYO Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği

27 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 25 Bitlis Kadıneli Kooperatifi İşletme Mah. Cumhuriyet Cad. Mert Apt.Tatvan/Bitlis Abdulcebbar TÜZER TEL: Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sularbaşı mah. Hükümet Konağı B Blok Kat:1 Sivas İrem TOPÇU TEL: Malatya İl Özel İdaresi Ankara Asfaltı 7.Km Karakavak Mah. Merkez / Malatya Haluk ŞENER TEL: Kadıneli Avro Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Halk Eğitim Merkezi Hasta ve Yaşlılara Bakım Refakatçi Yetiştirme Projesi ,25 Avro Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Berrak Sevgi Projesi 229, Avro Çevresel Değerleri Koruma Derneği ÇEDEKO, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

28 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 26 Erim Yaman Tirebolu Ziraat Odası Körliman Mah. Mehmet Bayrak Cad. No:98 Tirebolu/Giresun Burcu TEMÜR CEP: Dr. Ahmet Kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfı Kepenek cd. Barış apt. 18/1 Sivas Gamze BEKİŞ TEL: Sema Cengiz Büberci Kız Teknik ve Meslek Lisesi İstasyon Mah. İstiklal Cad. No:143 İlkadım/Samsun Seher KULEİN TEL: Organik Sebze ve Meyve İşleme ile Kadın İstihdamı Projesi Ağustos 2010 Ağustos ,50 Avro Tirebolu Halk Eğitim Merkezi, Tirebolu Belediyesi İşimiz Hizmet Evimiz Ekmek Bekliyor 12 ay 133,846.3 Avro Sivas Kız Meslek Lisesi Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara Eleman Yetiştirme Projesi 116,523,76 Avro Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

29 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 27 Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Burç Yolu Üzeri 2. Km Şahinbey - Gaziantep Öğr. Gör. Dr. Atınç OLCAY TEL: Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Cumhuriyet Yerleşkesi Ordu/ Merkez Tarık YARILGAÇ TEL: com Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Gündüz Cad. No: 4/D Antakya Zuhal ÖZCAN TEL: (138) Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılması Projesi Ağustos 2010 Haziran ,33 Avro Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Gaziantep Ticaret Odası Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu Mamüllerde Kullanımı Ağustos 2010 Ağustos ,60 Avro Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Hatay da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi ,05 Avro Mustafa Kemal Üniversitesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı na Detaylı Bakış

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı na Detaylı Bakış Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı na Detaylı Bakış 1 2 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İNSAN

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

IPA Kapsamında Hibe Programları

IPA Kapsamında Hibe Programları IPA Kapsamında Hibe Programları 22 Kasım 2016 Erzurum Avrupa Birliği nden Sağlanan Yardımlar I. Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) II. MEDA Programı (1996-2001) III. IV. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006):

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10)

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:11) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı SEKĐZĐNCĐ BAŞVURU ÇAĞRI ĐLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Aksaray Ahiler Eylül - Ekim Dönemi 31.10.2013 Kasım - Aralık Dönemi Kırıkkale

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP)

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP) İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP) Genel Hedef 2 Kalifiye ve vasıflı işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI)

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) 8 Aralık 2016 Çukurova da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı ADANA IPA-II Kapsamında

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Prog: 498.103,00

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi 31.12.2013 Kırıkkale Kırşehir Nevşehir

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Aralık 2012 ARKA PLAN 2006 yılı itibari ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) aday ve

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 1 509 MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ 2 551 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ 3 568 KDZ EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ Ahmet YAMAN Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Ankara 28 Mayıs 2010 İçerik o Bağlam: Stratejik Planlama/Yönetim o Program Yönetiminden Proje Yönetimine

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi 31.12.2013 Kırıkkale Kırşehir Nevşehir

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu Sayfa : 1 İl Adı : ADANA Adı 1154 Çukurova Mal Müdürlüğü Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Ortaokulu 2 Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) 9 Toplamı 11 1 4.261.23 5.208.17 5.208.17 5.208.17

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

K o m i t e R a p o r l a r ı

K o m i t e R a p o r l a r ı Komite Raporları Avrupa Birliği Fonları Komitesi Avrupa Birliği Uyum ve Proje Çalışması Komitesi Bağımlı Çalışanlar Komitesi Bağımsız Denetim Komitesi Basel Komitesi Bilgi Teknolojilerive E-Devleti İzleme

Detaylı

Tarih : Sayı : AOSB Sayın Sanayicimiz,

Tarih : Sayı : AOSB Sayın Sanayicimiz, Tarih :08.08.2017 Sayı : AOSB-53266 Sayın Sanayicimiz, Adana Çalışma ve İş Kurumu ndan gelen 04.08.2017 tarihli yazıda, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanan mali yardımların,

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı