BARTIN BELEDĠYESĠ DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN BELEDĠYESĠ 2015-2019 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 Bartın Belediyesi BARTIN BELEDĠYESĠ DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI EYLÜL 2014 BARTIN Sayfa No : i / 179

2 İçindekiler İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... V ŞEKİLLER DİZİNİ... Vİ SUNUŞ... 3 MİSYON... 5 VİZYON... 6 ÇALIŞMA İLKELERİ... 7 GİRİŞ BARTIN HAKKINDA TEMEL BİLGİLER COĞRAFYA İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ TOPOGRAFYA VE JEOLOJİK ÖZELLİKLER TARİHÇE STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ ONAY VE GÖREVLENDİRME MEVZUAT, ÇALIŞMA SÜRECİ VE ÇALIŞMA EKİBİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ İÇ ÇEVRE ANALİZİ Organizasyon Yapısı Ana Hizmet Birimleri İnsan Kaynakları Durum Değerlendirmesi Kadro Durumu ve Genel Değerlendirme Personelin Öğrenim Durumları Bazında Değerlendirilmesi Personelin Yaş Durumları Bazında Değerlendirilmesi Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Olunan Personelle İlgili Bilgiler İnsan Kaynakları Eğitim Politikası İdarenin Sahip Olduğu Taşınmazlara Dair Özet Bilgiler Kullanımdaki Bina ve Tesisler Tahsis Edilen Bina ve Tesisler Diğer Gayrimenkul İdare Kullanımındaki Taşıt Araçları ve İş Makinaları Bilgi İşlem Altyapısı & Yazılım ve Donanımlara Dair Özet Bilgiler Atık Yönetim Politika ve Uygulamaları Alt ve Üst Yapı Çalışmaları İçme Suyu Şebekesi Kanalizasyon Sistemi Şehiriçi Ulaşım Sistemi Parklar Yeşil Alanlar Veterinerlik Hizmetleri ve Bartın Mezbahası Hayvan Barınağı Mezbaha İşlemleri...42 Sayfa No : ii / 179

3 İlaçlama Çalışmaları Kültürel Etkinlikler & Sosyal Yardımlar Kültürel Etkinlikler Sosyal Yardımlar Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerine Dair Özet Bilgiler Ruhsatlandırma Çalışmaları Denetim Bilgileri İtfaiye Birimine Dair Veri ve Bilgiler Mali Duruma Dair Analizler Gelir Yapısı Analizi Bütçe Giderleri Analizi Harcama Birimleri Bazında Giderlerin Dağılımı Gelir-Gider Karşılama Oranları Analizi Duran Varlıklardaki Değişimin Analizi Liman İşletmesi Terminal İşletmesi Pazaryerleri İmar Uygulamaları Hakkında Bilgiler Hizmet Standartları Envanteri İç Kontrol Sistemi İle İlgili Bilgiler DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Demografik Bilgiler Genel Olarak Nüfus Artış Hızı Göç Verileri Mahalleler Bazında Nüfus Dağılımı Nüfusun Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı Öğrenim Durumları Bazında Nüfusun Dağılımı Doğum ve Ölüm Verileri Sağlık Alanındaki Bilgiler Eğitim& Öğrenim Verileri Bartın da Okullaşma Oranı Bartın da Öğrenci-Öğretmen Derslik Sayıları Bartın da Yükseköğrenim Suç İstatistikleri ve Kaza Sayıları Ekonomik Durum Genel Olarak Ekonomik Görünüm Ekonomik Durum ve Temel Geçim Kaynakları Sanayi Organize Sanayi Bölgesi Tarımsal Veriler Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Turizm Verileri GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER & FIRSAT-TEHDİTLER (SWOT) ANALİZİ GÜÇLÜ ZAYIF YÖNLER Güçlü Yönler Zayıf Yönler FIRSAT VE TEHDİTLER Fırsatlar Tehditler PAYDAŞ ANALİZİ DIŞ PAYDAŞ (VATANDAŞ ANKETİ) ANALİZİ SONUÇLARI İÇ PAYDAŞ (ÇALIŞAN ANKETİ) ANALİZİ SONUÇLARI AMAÇ VE HEDEFLER BARTIN'IN, DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIĞINI KORUNARAK, ALTYAPISININ VE ERİŞEBİLİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ YOLUYLA, SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMESİNİN SAĞLANMASI Sayfa No : iii / 179

4 6.2.DOĞAYA SAYGILI, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ HALKIMIZIN VE KENTİMİZİN SOSYAL ALT YAPISINI GÜÇLENDİRECEK, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER YOLUYLA, HEMŞEHRİLERİMİZİN KENTLİLİK VE AİDİYET BİLİNCİNİN ARTIRILMASI HEMŞEHRİ HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYAL YAŞAM VE EKONOMİK HAYATA KAZANDIRILMASI KENT ESENLİK VE GÜVENLİĞİNİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK, YAŞANABİLİR KENTİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI KENT EKONOMİSİ VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK DÜZEYE ÇIKARILMASI İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL OLARAK İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE ESAS EL KİTABI İZLEME VE YÖNLENDİRME ÜST KURULU RAPORLAMA İZLEME VE DEĞERLEME SORUMLULUĞU VERİ TOPLAMA STRATEJİSİ EKLER EK-1 BARTIN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ EK-2 MEVZUAT REHBERİ EK-3 TAŞIT ARAÇLARI EK-4 İDARE KULLANIMINDAKİ İŞ MAKİNELERİ EK-5 BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE AİT TEMEL BİLGİLER Sayfa No : iv / 179

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo-1 Bartın İli Ortalama ve En Yüksek ve Düşük Isılar-Yağış Alınan Gün Ortalamaları Tablosu 13 Tablo-2 Stratejik Planlama Süreci Tablo-3 Bartın Belediyesi Ana Hizmet Birimleri Tablo-4 Norm Kadro Tavanları Tablosu Tablo-5 Meclis Tarafından Onaylanmış Memur Kadroları ve Durum Özeti Tablo-6 Meclis Tarafından Onaylanmış İşçi Kadroları ve Durum Özeti Tablo-7 Yıllar Bazında Toplam Personel Sayıları Tablo-8 Personelin Öğrenim Durumları Bazında Dağılımı Tablo-9 Personelin Yaş Grupları Bazında Dağılımı Tablo-10 Hizmet Alımı Suretiyle Faydalanılan Personelin Birimler Bazında Dağılımı Tablo-11 Hizmet İçi Eğitimlere Dair Özet Tablo ( ) Tablo-12 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personelin Öğrenim Durumları Özeti Tablo-13 İdarenin Mülkiyetindeki Bina ve Tesisler Tablo-14 İdarenin Tahsis Suretiyle Kullandırdığı Bina ve Tesisler Tablo-15 Bilgisayar ve Teknik Donanıma Ait Özet Veriler Tablo-16 Teknik Donanımın Yaşına Dair Özet Tablo Tablo-17 Web Sayfası Ziyaret Sayıları ve Altyapı Bilgileri Tablo-18 Bartın Belediyesi Atık Yönetimi Özet Bilgileri Tablo-19 Şehir İçi Ulaşım Verileri Tablo-20 Bartın Belediyesi Durak Sayıları ve Tipleri Tablo-21 Belediye Tarafından Yapılmış Bulunan Parklar Tablo-22 Hayvan Barınağına Ait Sayısal Veriler ( ) Tablo-23 Bartın Mezbahasına Ait Sayısal Veriler ( ) Tablo-24 İlaçlama Çalışmalarına Dair Özet Veriler Tablo-25 Kültürel ve Sportif Eğitimlere Dair Envanter Verileri Tablo-26 Aşevinden Sıcak Yemek Yardımı Yapılanların Sayısı Tablo-27 On Yıllık Dönemde İşyeri Türleri İtibariyle Verilen Ruhsat Sayıları Tablo-28 Yıllar Bazında Denetim Bilgileri Tablo-29 İtfaiye Birimi Hizmetleri Özet Tablosu ( ) Tablo-30 Bütçe Gelirlerinin Ana Gelir Türleri Bazında Oransal Dağılımı ( ) Tablo-31 Bütçe Gelirlerinin Ana Gelir Türleri Bazında Dağılımı ( ) Tablo-32 Son Beş Yıllık Ortalamalar Ölçütünde Gelir Yapısının Analizi Tablo-33 Yıllar Bazında Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ( ) Tablo-34 Temel Ekonomik Kodlar Bazında Gider Dağılımı Tablo-35 Temel Ekonomik Kodlar Bazında Oransal Dağılım Tablo-36 Birimlerin Bütçeden Aldıkları Payları 2013 Yılı Bütçesi Bazında İncelenmesi Tablo-37 Gelir Gider Karşılama Oranları ( ) Tablo-38 Duran Varlıklardaki Değişime Dair Özet Tablo Tablo-39 Bartın Limanı Gemi ve Yük Miktarları ( ) Tablo-40 Bartın Limanına Gelen Yolcu Sayıları Tablo-41 Bartın Şehirlerarası Yolcu Terminali Verileri ( ) Tablo-42 Gelen ve Giden Yolcu Sayılarındaki Değişim Tablo-43 Bartın da Pazaryerleri Tablo-44 Bartın İli Geneline Dair Göç Verileri (TÜİK) Tablo-45 Mahalleler Bazında Nüfus Dağılımı Sayfa No : v / 179

6 Tablo-46 Nüfusun Yaş Grupları Bazında Dağılımı Tablo-47 Mahaller Bazında Çağ Gruplarının Ağırlıklı Ortalamaları Tablo-48 Öğrenim Durumu Dağılımı Tablo-49 Bartın İli Geneli Doğum Sayıları Tablo Bartın İli Ölüm Sayıları Tablo-51 Bartın İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler Tablo-52 Bartın İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler Tablo-53 Bartın İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler Tablo-54 Bartın İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler Tablo-55 Bartın İli Aile Hekimliği Verileri Tablo-56 Okullaşma Oranları Tablo-57 Bartın Derslik Okul Sayıları (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Tablo-58 Bartın Öğretmen Öğrenci Sayıları (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Tablo-59 Bartın Üniversitesi Fakülte-Yüksekokul ve Enstitüleri Bazında Öğrenci Sayıları Tablo-60 Yeni Program ve Beklenen Öğrenci Sayıları Tablo-61 Emniyet İntikal Eden Vaka Sayıları Tablo-62 Aile İçi Şiddet Olaylarına Ait Sayısal Veriler Tablo-63 Trafik Kazalarına Dair Veriler Tablo-64 Trafik Tescil Kayıtlarına Dair Veriler Tablo-65 Bartın İli İhracat ve İthalat Tutarları Tablo-66 Bartın İli Sanayi Kuruluşları Envanteri Tablo-67 Sanayi Kuruluşları ve Şirketlere Ait Özet Bilgiler Tablo-68 Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Durumu Hakkında Özet Tablo Tablo-69 Organize Sanayi Bölgesi Alan Dağılım Tablosu Tablo-70 Organize Sanayi Bölgesinde Alan Tahsisi Yapılan Firmaların Sektörel Dağılımı Tablo-71 Yıllar İtibariyle Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Bilgileri Tablo-72 Bartın İli Arazi Varlığı Bilgileri Tablo-73 Bartın İli Geneli Arazi Dağılımı Tablo-74 Bartın İli Zirai Makine ve Aletlerin İlçeler Bazında Dağılımı Tablo-75 Bartın İli Turistik Tesis ve Yatak Kapasitesi ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil-1 Bartın İlinin Türkiye İçerisindeki Yeri... 9 Şekil-2 Bartın Mahalleler Haritası Şekil-3 Bartın İlçeleri ve Komşuları Haritası Şekil-4 Bartın Merkez ve İlçelerdeki Beldeler Haritası Şekil-5 Öğrenim Durumları Bazında Tüm Personelin Grafiksel Dağılımı Şekil-6 Tüm Personelin Yaş Grubu Bazında Grafiksel Dağılımı Şekil-7 Bartın İli Arazi Dağılımı Grafiği Sayfa No : vi / 179

7 Sayfa No : 1 / 179 Bartın Belediyesi

8 BARTIN BELEDĠYESĠ DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Sayfa No : 2 / 179

9 SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Hemşerilerim ve Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı sizlerden aldığımız destekle tamamlamış bulunuyoruz. Stratejik Plan, kamu idarelerinin vizyon ve misyonları ile temel ilke ve politikalarını ve bunlara ulaşmak için öncelikli olarak belirledikleri amaçlarla; bunları ne şekilde hayata geçireceklerini içeren hedef ve performans ölçütlerini içeren temel bir stratejik yönetim belgesidir. Gerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol, gerekse 5393 sayılı Belediye Kanunları ile düzenlenmesi zorunlu kılınmış bu stratejik yönetimin temel ve başlangıç kısmını oluşturan dokümanı, idaremiz ve kentimizin geleceği için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu anlayıştan hareketle, kaynaklarımızı etkin, verimli ve ekonomik kullanmaya; hemşehri hukuku önceliğinde kamu yararını gözeterek, kaliteli ve önceliklendirilmiş hizmetler vermeye odaklanmış durumdayız. Sayfa No : 3 / 179

10 Perspektifimizde yer alan idare ve vatandaş kavramları, yöneten ve yönetilen taraflar değil, aynı hedeflere ulaşmaya çalışan paydaşlardır. Bu anlamdaki birlikteliği, gönüllü adanmışlığı ön planda tutuyoruz. Bartın, ülkemiz içinde nadide bir doğa, tarih ve kültür köşesidir, aslında bir markadır. Bunun bilinci içerisinde, kültürü, doğası, tarihi ve kökü eskilere giden kazanımlarıyla Bartın ımızı bu değerlere yakışır konuma getirmek, güvenilir ve sürdürülebilir çevre anlayışı ile yaşanabilir bir konuma oturtmanın gayreti içinde olacağız. Mahalli idarelerin yapması gereken zorunlu ve rutin işler bir yana, önceliğimiz geleceğin güvenli Bartın ını kurmaktır. Bugünü kurtaran değil geleceği tasarlayan bir belediyecilik anlayışını kurumsallaştıracağız. En gerekli olanı ve en iyisini gerçekleştirirken en ekonomik biçimde yapacağız yıllarına esas strateji ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi anlamında, hep birlikte yürüteceğimiz faaliyet ve projeler için karar alma sürecinde emeği geçecek olan siz değerli meclis üyelerimize ve hizmetlerin sunumunda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi şimdiden sunarım. Saygılarımla. Cemal AKIN Bartın Belediye Başkanı Sayfa No : 4 / 179

11 MİSYON Vatandaş memnuniyeti temelinde, mahalli müşterek ihtiyaçların ekonomik ve etkili şekilde karşılanması, dayanışma, yerel ekonominin gelişimi ve kentlilik bilincini artırmaya yönelik çalışmaları ile öncü adımlara imza atan idare. Sayfa No : 5 / 179

12 VİZYON Doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle bütünleşik; hemşehrilik anlayışının, kaliteli hizmet, estetik ve korunan kent dokusu ile harmanlandığı, yerli yabancı herkesin görmek istediği; geleceğin kalkınmış Bartın ının inşa edilmesi. Sayfa No : 6 / 179

13 ÇALIŞMA İLKELERİ Katılımcılık Bütüncül Hizmet Belediyeciliği Sosyal Belediyecilik Kültürel Belediyecilik Engelli Dostu Belediyecilik Yaşayarak Koruyan ve Kalkınan Belde Kalkınma için koruma; koruma için gelişme; gelişme için bütünleşme Hukuka Uygunluk Hesap verilebilirlik Çevre ve Çevre Hukukuna Saygı Hemşehri Hukukuna Öncelik İnsanların yaşam biçimine, haklarına, kültürel kimliklerine, değer ve inançlarına saygı Faaliyetlerin adalet, eşitlik ve şeffaflık temelinde yürütülmesi Vatandaş memnuniyeti Kaynakların etkin, verimli ve amacına yönelik kullanılması Başarıya olan inancın her çalışmada hâkim olması Teknolojik imkânlardan azami ölçüde istifade edilmesi Destekleyicilik Veriye Dayalı Analiz Üreticilik İnsan Odaklılık Erişilebilirlik Kentsel Gelişimi Yöneten ve Yönlendiren İdare Sayfa No : 7 / 179

14 GİRİŞ Dünyada artan rekabet karşısında Stratejik Yönetim gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Bu rekabet sadece özel sektörü değil Kamu İdarelerini de değişim, dönüşüm yapmaya, iş ve işlemlerini, öncesinden çalışılarak hazırlanmış plan ve programlar doğrultusunda yürütmeye zorlamıştır. Kamu idareleri de orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri belirlemek amacıyla Stratejik Plan çalışmalarına yer vermeye başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda kamu idareleri de globalleşme ve bunun getirdiği rekabet olgusu karşısında daha stratejik düşünmeye, stratejik planlamaya, stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem verir olmuşlardır. Kurumsal değişimi de beraberinde getiren Stratejik Planlama kamu yönetiminin işleyişinden doğan; dağınıklık, savurganlık, karmaşıklık, hizmet yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasında etkili olacaktır. Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında idarelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmıştır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde, mali disiplini sağlamak kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikalarını somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak Stratejik Planlama temel bir araç olarak belirlenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il ve ilçe gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Sayfa No : 8 / 179

15 1.BARTIN HAKKINDA TEMEL BİLGİLER Bartın İli Batı Karadeniz bölgesinin, ' kuzey enlemi ile ' doğu boylamı arasında yer alan, deniz ve doğal bitki örtüsünün kucaklaştığı eski yerleşim birimleri ile tarihi ve doğal zenginlikleri içinde barındıran şirin bir kenttir. Kuzeyini 59 km.lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu, güneydoğuda Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur. İlin tamamının yüzölçümü km 2 dir. İlin merkezinin yüzölçümü ise km 2 dir. İl merkezinin rakımı ise 25 mt. dir. ġekil-1 Bartın Ġlinin Türkiye Ġçerisindeki Yeri İlin ekonomisi, tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanmaktadır. Bölgede yetiştirilen tarımsal ürünler, buğday, arpa, mısır, yulaf, fasulye, ayçiçeği, soğan, patates, yonca, fiğdir. Son yıllarda seracılık gelişim göstermiştir. Bartın ın km² lik toplam arazi varlığının % 46 sını ormanlar kaplamaktadır. İlin ormanları eskiden beri ekonominin temel sektörlerinden birini oluşturmuştur. Osmanlı Devletinin Gelibolu tersanesini kurmak için teşebbüse geçtiği 1402 yılından itibaren kerestecilik faaliyetinin başladığı, Osmanlı donanmasının kadırga ve kalyonlarının Bartın, Amasra ve Kurucaşile deki tersanelerde yapıldığı ve 1914 yılında Süveyş Kanalı tahkimatında kullanılmak üzere Bartın dan Mısır ın İskenderiye limanına kereste sevk edildiği tarihi kayıtlarda bulunmaktadır. 600 metre yüksekliğe kadar olan bölümde defne, meşe, kayın, kocayemiş, ardıç, metre yükseltili alanda meşe, kayın gürgen, ve Sayfa No : 9 / 179

16 Bartın Belediyesi daha yukarı kesimlerde ise kayın kestane ve çam ağaçlarından oluşan il ormanları Bartın merkez ve Ulus ilçesindeki iki ayrı işletme müdürlüğü tarafından işletilmektedir. ġekil-2 Bartın Mahalleler Haritası Sayfa No : 10 / 179

17 1.1.COĞRAFYA km 2 olan yüzölçümünün % 46 sını ormanlar, % 35 ini tarımsal alanlar, % 7 sini çayırlar ve meralar, % 12 sini de kültüre elverişsiz alanlar ve yerleşim merkezleri kaplamaktadır. Bartın ın bitki örtüsünde geniş yer tutan ormanlar genellikle yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Sahil boyunca 600 m. yüksekliğe kadar olan alanın karakteristik ağaçları; Meşe, Kayın ve Gürgen dir. Sahilden içeride ve 1500 m. den yüksek kesimlerde; Kayın, Kestane, Köknar ve Çam türleri, sahil şeridinde de Ceviz, Kestane ve Fındık plantasyonları yaygındır. ġekil-3 Bartın Ġlçeleri ve KomĢuları Haritası Dağları: Doğu, batı ve kuzeyden yüksekliği 2000 m.yi geçmeyen oldukça dik, sahillere doğru sarp ve kayalık dağlarla çevrilidir metre ile en yüksek noktası Keçikıran Tepesi olup, en önemli dağları Aladağ, Kocadağ, Karadağ, Kayaardı, Karasu ve Arıt dağlarıdır. Kent merkezini batıdan Aladağ, kuzeyden Karasu dağları ve doğudan Arıt dağları kuşatmaktadır. Ovaları ve Yaylaları: Bartın Irmağı ve kolları tarafından derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. Irmağın genişlediği alanlarda ve dağların oldukça dik yamaçları arasında dar ve derin vadiler yer alır. Kent merkezlerine inildikçe düz ovalar artmaktadır. Sayfa No : 11 / 179

18 Muhteşem doğa güzellikleriyle dağ ve yayla turizmi açısından önem arzeden Ulus ilçesinde Uluyayla, Arıt beldesinde Zoni, Kumluca beldesinde ise Ardıç (Gezen) ve Kokurdan bilinen yaylalarıdır. Akarsuları: Bartın ın en önemli akarsuyu, M.Ö. ki yıllarda Parthenios adı ile anılan ve kente adını veren Bartın ırmağıdır. Bartın ırmağının iki ana kolunu oluşturan Kocaçay ve Kocanaz Çayı, Bartın merkezinde Gazhane Burnu nda birleşip 14 km yol kat ederek Boğaz mevkisinde Karadeniz e ulaşmaktadır. ġekil-4 Bartın Merkez ve Ġlçelerdeki Beldeler Haritası Kocanaz Çayı güneyden doğup Kozcağız dan kuzeye doğru akarken, 107 km uzunluğundaki Kocaçay ise Kastamonu dan gelip Ulus tan geçen Göksu ve Eldeş Çayları (Ulus Çayı) ile bunlara katılan derelerden oluşur. Arıt ve Mevren Derelerinden oluşan Kozlu Çayı ile birleşen Kışla Deresi, Akpınar ve Karaçay Dereleri Kocaçay ı besleyen akarsulardır. Diğer önemli akarsularımız ise, Kapısuyu ve Tekkeönü ile Ulus-Uluyayla yı sulayan Ovaçayı ve İnönü Dereleridir. Bartın Irmağı üzerinde 500 tonluk gemilerle Karadeniz den kente kadar ulaşım yapılabilen en düzenli akarsudur. Akış hızı saatte 720 m. olup, denize her yıl m 3 su akıtmaktadır. Yaban Hayatı (Fauna): Bartın'ın Faunasını çift yaşamlılar, sürüngenler, memeliler ve kuşlar oluşturmaktadır. Sayfa No : 12 / 179

19 1.2.İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bartın'da tipik deniz iklimi hakimdir. Yazlar serin, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Hemen hemen her mevsimde yağış alan Bartın, özellikle sonbahar ve kışta daha fazla yağış alır. Yağışlar yazları yağmur, kışları yağmur ve kar şeklindedir. Denize yakınlık ve kıyıya paralel dağ sıralarının bulunuşu, genellikle kıyı şeridi üzerinde sıcaklık farklarının azalmasına ve nemin artmasına neden olmaktadır. Bölgede yüksek dağların fazla olmayışı, Balkanlar dan gelen hava kütlelerinin etkisini artırmaktadır. Oldukça nemli bir iklime sahip Bartın'da nispi nem % arasında değişmektedir. Yağış miktarı aylara göre değişmekte, en fazla yağış Ekim, Kasım ve Aralık aylarında düşmektedir. Yaz ayları yağış ortalaması kg/m² arasında değişirken, kış ayları yağış ortalaması kg/m² arasındadır. Yıllık yağış ortalaması ise kg/m² arasındadır. Tablo-1 Bartın Ġli Ortalama ve En Yüksek ve DüĢük Isılar-YağıĢ Alınan Gün Ortalamaları Tablosu Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Web Sayfası aktif sorgulama kısmından alınmıştır. Bartın daki ormanlık alanlar, bitki ve ağaç türü zenginlikleri ile yaban hayvanları yönünden Türkiye'nin en ilginç ve en zengin ormanlık alanlarındandır. Bu itibarla, Kastamonu ve Bartın il sınırları içinde bulunan Küre Dağlarının batı kesimi, Bakanlar Kurulu kararı ile Kastamonu-Bartın-Küre Dağları Milli Parkı olarak kabul edilmiştir. Bu olgu bölgede başta dağ turizmi olmak üzere yeni bir turizm potansiyelinin doğmasına olanak sağlamıştır. Ormanların geçmişten gelen zenginliğini korumak ve geleceğe daha zengin orman kaynakları bırakabilmek için yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Sayfa No : 13 / 179

20 1.3.TOPOGRAFYA VE JEOLOJİK ÖZELLİKLER Bartın ın yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi genelinde dağlar denize paralel olarak uzanmaktadır. Bartın doğu, batı ve kuzeyden yüksekliği 2000 m yi geçmeyen dağlarla çevrilidir. Dağlar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere doğru sarp ve kayalıktır. En yüksek nokta Keçikıran Tepesi (1619 m) dir. Bartın Irmağı ve kolları tarafından derin bir biçimde parçalanan arazi engebeli bir görünüme sahiptir. Irmağın genişlediği alanlarda ve dağların oldukça dik yamaçları arasında dar ve derin vadiler yer alır. Kent merkezine inildikçe düz ovalar artmaktadır. Bartın Kenti, Bartın Irmağı nı oluşturan Kocaçay ve Kocanaz Çayları nın oluşturduğu ova üzerinde kurulmuştur. Kent merkezi ve çevresindeki alçak kısımları (0-10 m) oluşturan başlıca ovalar; güneyde Karaköy Düzü, doğuda Karaağaçlık Düzü ve Uzuncabucak Düzü, güneydeoğuda Cevizlik Düzü, kuzeybatıda Durnuk Düzü dür. Kent merkezini batıdan Aladağ, kuzeyden Karasu Dağları ve doğudan Arıt Dağları kuşatmaktadır. Kent merkezinde, Kemerköprü Mahallesi nin doğusunda Halatçıyaması Tepesi (109.7 m), Orduyeri Mahallesi nde Orduyeri Tepesi (110 m), Kırtepe Mahallesi nde Kırtepe (61.6 m), Tuna Mahallesi nin Karabük çıkışında ise Ömer Tepesi kentin üzerinde kurulduğu 4 önemli tepedir. Kırtepe ile güneyde yer alan Türbe Tepe kent merkezinde, 20 mt. kadar yükseklikte birleşen bir beşik sırt oluşturmaktadır 1. Bartın İli ve çevresini olusturan alanın tabanını, Orta Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaslı seyl, kumtası ve kireçtasından olusan Ereğli Formasyonu olusturur ve üzerine geçisli olarak Orta Devoniyen-Alt Karbonifer yaslı kireçtası, dolomitik kireçtası ve dolomit içeren Yılanlı Formasyonu gelir. Üst Viziyen-Üst Namuriyen yaslı kömür damarlı seyl, çamurtası ve kumtasından olusan Alacaagzı Formasyonu; alttan Yılanlı Formasyonu; üstten ise konglomera, kumtası, kiltası ve diyatomitten olusan Westfaliyen yaslı akarsu çökellerinden olusan Karadon Formasyonu ile geçislidir. Permiyen-Triyas yaslı karasal çamurtası ve konglomeradan olusan Çakraz Formasyonu, kendinden yaslı Karadon Formasyonu üzerinde uyumsuz, üzerine gelen seyl, kiltası marn, kumtası ve kireçtaslarından olusan Triyas yaslı gölsel Çakrazboz Formasyonu ile geçislidir. Karadon Formasyonu, Çakraz ve Çakrazboz Formasyonlarının üzerine uyumsuz olarak yer alan ve seyl, kumtası, kireçtasından olusan Alt Jura yaslı Himmetpasa Formasyonu ile birlikte Karadeniz kıyısı havzası çökelleri ve Ulus Havzası çökellerinin temelini olusturur. Temel birimleri üzerinde açısal uyumsuzlukla yer alan çakıltası ve kumtasından olusan Üst Dogger-Malm yaslı, karasal Bürnük Formasyonu ile platform karbonatlardan (neritik kireçtası) olusan ve transgresif olarak çökelen Malm-Apsiyen (Alt Kretase) yaslı _naltı 1 KAYA, Fadime,Bartın Kent Halkının Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara, 2007, sf.47. Sayfa No : 14 / 179

21 Formasyonu, Karadeniz kıyısı Havzası çökelleri ile Ulus Havzası çökellerinin ortak birimidir. Bunun üzerine geçisli olarak seyl ve kumtaşından olusan, Alt Kretase yaslı Ulus Formasyonunun filis türü çökelleri ve aynı yaslı kumtası, seylden olusan Kilimli Formasyonu gelir. Volkanojenik kumtası, tüf, aglomera ve lavlardan olusan Üst Kretase yaslı Yemisliçay Formasyonu ile bu formasyonun pelajik kireçtaşlarıyla temsil edilen Kapanbogazı Üyesi, Kilimli Formasyonu üzerinde geçisli olarak yer alır. Yemisliçay Formasyonunun üzerinde geçisli olarak Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaslı yarı pelajik kireçtası, seyl, kalkarenit, kumtası ve konglomeralardan olusan Akveren Formasyonu ile bu formasyonun bazalt ve andezitik lavlarla temsil edilen Çangaza Volkanik Üyesi konglomeralardan Çaycuma Formasyonu ile bu formasyonun kireçtası ve seyllerle temsil edilen Kaynarca Üyesi geçisli olarak yer alır. Çaycuma formasyonunun üzerine uyumsuz olarak, en genç birim olan Kuvaterner yaslı Alüvyon gelir. Bartın _li ve civarında Paleozoyik (Ordovisiyen-Devoniyen-Karbonifer-Permiyen); Mesozoik (Triyas-Jura-Kretase); Senozoik (Eosen-Kuvaterner) e ait birimler bulunmaktadır. Temel kayaç olan Paleozoyik yaslı birimler, Bartın İlinin kuzeyinde yüzlek verir. Kretase kuzey, güney ve güneydoguda, Tersiyer ise bunların ortasında ve güneybatıda yer alır. Temelde, Eregli Formasyonu üzerine Yılanlı Formasyonu, Alacaagzı Formasyonu ve önemli kömür seviyeleri içeren Karadon Formasyonu geçisli olarak gelir. Karadon Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Permiyen-Triyas yaslı kırmızı renkli akarsu çökelinden olusan Çakraz Formasyonu ve Çakrazboz Formasyonları gelir. Bu formasyonlar üzerine Himmetpasa ve Bürnük Formasyonları uyumsuz olarak örtülür. Bürnük Formasyonu üzerine Malm-Apsiyen (Üst Jura-Alt Kretase) yaslı İnaltı Kireçtası ve Alt Kretase yaslı Ulus ve Kilimli Formasyonları gelir. Kretase adayayının, bölgenin kuzeyinde olması nedeniyle kuzey kesimlerde salt volkanikler çogunlukta ve kalınlık fazla iken, bölgenin güneyine dogru volkaniklerde bir azalma, piroklastik ve epiklastiklere geçisle birlikte, kalınlıkta fasiyes degisimleri seklinde bir azalma olur. Kretase de sedimanter birimlerin volkanik birimlere oranla kalınlıkları göz önüne alınırsa Koniasien Kampaniyen tesekküllerinin üç tip arz ettikleri görülür 2. 2 SAKAOĞLU, Ġlke, Bartın Ġl Merkezinin Zemin Jeoteknik Ġncelemesi, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 2008, sf. Sayfa No : 15 / 179

22 1.4.TARİHÇE Bartın Adının Kaynağı: PARTHENİA dan Bartın a dönüşen adın kaynağı PARTHENİOS dur. Bartın Irmağının antik çağdaki adı olan Parthenios, Yunan mitolojisinde Tanrıların Babası OKENAUS un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve Sular Tanrısı olup, Sular İlahı veya Muhteşem Akan Su anlamına da gelmektedir. Bir başka anlamı da Tanrıça Athena nın bir sıfatı Genç Bakire ve Genç Kızlar için Koro Türküleri dir. Antik çağda Parthenios adı verilen Bartın Irmağının kenarında kurulan Bartın Kentinin PARTHENİA adıyla anıldığı ve zamanla Bartın a dönüştüğü yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Eski Çağlarda Bartın: Bartın ın ilk sahiplerinin, M.Ö.14.yy.da Gaskalar ve M.Ö.13.yy da Hititler olduğu kabul edilmektedir. Daha sonraları Bolu havalisine yerleşen Bitinyalılar ile Kastamonu havalisinde hüküm süren Paflagonyalıların sınırlarını Parthenios a kadar genişlettikleri, böylece Bartın topraklarının bu iki egemenliğin sınırları içinde yer aldığı bilinmektedir. M.Ö. 12.yy. sonlarında Bithynie bölgesindeki Bartın Friglerin, Paplagonie bölgesindeki Amasra ise Fenikelilerin eline geçmiş ve Fenikeliler Amasra (Sesamos), Ereğli (Heraklia), Sinop (Sinope) ve Tekkeönü nde (Kromna) ilk Say da kolonilerini oluşturmuşlardır. M.Ö. 9.yy. da Akdeniz deki güç dengelerinin bozulmasıyla Fenikeliler ve ortakları Karyalılar, (Amasra) Sesamos ve (Tekkeönü) Kromna yı terk etmişlerdir. Bartın ve çevresi, M.Ö.7.yy. sonlarında Kimmerlerin, M.Ö.6.yy. da Lidyalıların, M.Ö.547 yılında da Perslerin hâkimiyetine girmiştir. 216 yıllık Pers döneminde Karadeniz kolonileri Perslon dostluğu sayesinde uzun süre bu statülerini korumuşlardır. M.Ö. 334 yılında, Makedonya Kralı İskender, Perslerin hâkimiyetine son vererek bölgenin sahibi olmuş, Bartın ve Ulus'un yönetimini General Eumenes, Amasra ve Tekkeönü nün yönetimini de Fridya Satrabına bırakmıştır. Ancak, Amasra yönetimi M.Ö yılları arasında el değiştirerek Kraliçe Amastris tarafından yönetilmeye başlanmış, M.Ö. 12. yy dan beri Sesamos adıyla anılan kent 16 yıllık Kraliçe Amastris döneminden sonra kraliçenin adını almıştır. Bu dönemde; Kromna (Tekkeönü), Tios (Filyos-Hisarönü) ve Kyteros (Gideros) sitelerinden oluşan Symoikismos Siteler Birliğine Başkent olmuş, M.Ö.286 yılında Kraliçe Amastris, oğulları tarafından bindiği gemi batırılmak suretiyle öldürülünce kent yeniden Eumenes ce yönetilmiş, Amasra ve Bartın çevresi yöredeki savaşlar sonrasında M.Ö.279 yılında Pontus Krallığının egemenliğine girmiştir. Sayfa No : 16 / 179

Bartın Tarım. Strateji Belgesi

Bartın Tarım. Strateji Belgesi Bartın Tarım 2015 2019 Strateji Belgesi BASKI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Telefon: (+90 312 ) 315 65 55 Fax: (0

Detaylı

İçindekiler Önsöz 7 Misyon Bildirimi 9 Vizyon Bildirimi 9 Temel Değerler 9 Beylikdüzü Hakkında Genel Bilgiler 10 1.1. Coğrafya ve İklim 11 1.2. Tarih 12 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Stratejik Plan Hazırlama

Detaylı

MALKARA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİ PLANI

MALKARA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİ PLANI MALKARA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİ PLANI İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN ÖZSÖZÜ 1. STRATEJİK PLAN GENEL ÇERÇEVE 1.1 STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI 1.2 STRATEJİ PLANI ADIMLARI 1.3 STRATEJİK PLANLAMA MODELİ UYGULAMA

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2014-AMASYA Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerinden sıyrılamayanlar hiçbir zaman

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.5

İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.5 1 İÇİNDEKİLER ÖN KAPAK.....1 BAŞKANIN SUNUŞU...3 I. GİRİŞ.5 II. GENEL BİLGİLER..7 A. İlimizin Tarihi, Coğrafi ve Ekonomik Yapısı.7 B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat...16 C. Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları....20

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 205 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 204 BAŞKANIN MESAJI Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, örgütleme, gerekli kaynakları sağlama ve düzenleme,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ I YALOVA 2014 Herhangi bir kimsenin yaşadıkça kıvançlı ve mutlu olması için gereken şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa 2 / 59 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER SUNUŞ I-GİRİŞ: STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AMACI VE GEREKÇESİ I.a.)Stratejik Plan Kavramı I.b.)Amaç I.c.)Süreç I.d.)Stratejik Plan Hazırlamanın Hukuki Dayanağı

Detaylı

DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan

DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ [2015-2019] Stratejik Plan Didim Belediye Başkanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 2 HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK TIR. İÇİNDEKİLER 3 İÇİNDEKİLER 2.5.PAYDAŞ ANALİZİ 2.5.1.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi Beşiktaş Belediye Başkanlığı 1 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Stratejik Planı 2010-2014 Dönemi 2 İÇİNDEKİLER No 1. S U N U Ş 1 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI 2 2. BEŞİKTAŞ HAKKINDA

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak.

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak. 1 MİSYONUMUZ: Gelişimde ve değişimde çevresel değerleri koruyarak kentte yaşayan her yurttaşın katılımı ile, bürokratik esasa dayanmayan demokratik ve toplumcu yönetim, ulaşılabilirlik ve hızlı hizmet

Detaylı

YUNUSEMRE STRATEJİK PLANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019

YUNUSEMRE STRATEJİK PLANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 2 Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 3 Dr. Mehmet ÇERÇİ Yunusemre Belediye Başkanı 4 SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz,

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 2 Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 3 Dr. Mehmet ÇERÇİ Yunusemre Belediye Başkanı 4 SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz,

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARTAL BELEDİYESİ T.C. Kartal Belediyesi www.kartal.bel.tr KARTAL BELEDİYESİ KARTAL BELEDİYESİ Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil; kendisinden sonra gelecek olanlar için çalışmak tır.

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 Ağustos-2009 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR; HİZMET ETME VARDIR. 2 HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 28 Mart 2004 Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

T.C. NİZİP BELEDİYESİ

T.C. NİZİP BELEDİYESİ T.C. NİZİP BELEDİYESİ 2013 1 İÇİNDEKİLER 1- İLÇE HARİTASI.2 2- SUNUM 4 3- GENEL BİLGİLER 5 3.1 NİZİP.5-9 4- STRATEJİK PLANLAMA LERİ..10 4.1 HUKUKİ DAYANAK..10-15 5- DURUM ANALİZİ...15-17 6- MİSYON-VİZYON

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı