ENDÜSTRİYEL OTOMASYON AĞI İLE ASENKRON MOTORUN UZAKTAN DENETİMİ VE PERFORMANS ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL OTOMASYON AĞI İLE ASENKRON MOTORUN UZAKTAN DENETİMİ VE PERFORMANS ANALİZİ"

Transkript

1 PAMUKKAE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ Sİ K FAKÜTESİ PAMUKKAE UNIVERSITY ENGINEERING COEGE MÜHENDİ Sİ K B İ İ MERİ DERGİ S İ JOURNA OF ENGINEERING SCIENCES YI CİT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : ENDÜSTRİYE OTOMASYON AĞI İE ASENKRON MOTORUN UZAKTAN DENETİMİ VE PERFORMANS ANAİZİ Nihat ÖZTÜRK*, Cal YIMAZ*, Alan KAHRAMAN** *Gazi Üniviti, Tknik Eğiti Fakülti, Elktik Eğitii Bölüü, Bşvl/Ankaa **Gazi Üniviti, Fn Bilili Entitüü, Malt/Ankaa Gliş Taihi : ÖZET Bu çalışada, Pofibu ağ tabanlı ndütiyl otoayon iti taalanış v üç fazlı ankon otoun ağ ougaı üzindn dntii gçklştiilişti. Ağ üzindn yaılan hız dntii naında, ağda ydana gln gcikl inclnişti. Mydana gln ağ gcikinin, ağ üzindki vi tafiğin bağlı olaak dğişknlik götdiği tit dilişti. Mydana gln gcik, hakt itlind kabul dilbili, akiu ağ gcikinin ınılaı içiind olduğu göülüştü. Anahta Klil : Endütiyl otoayon ağı, Ankon oto, Uzaktan dnti, Ağ gciki. REMOTE CONTRO OF AN INDUCTION MACHINE WITH INDUSTRIA AUTOMATION NETWORK AND THE PERFORMANCE ANAYSIS ABSTRACT In thi tudy, a Pofibu ntwok bad indutial autoation yt ha bn dignd and it ha bn contolld on th inal ntwok of th ha induction achin. Dlay occud on th ntwok ha bn xaind duing th d contol via th ntwok. It ha bn dtind that th ntwok dlay that occud chang dnding on data taffic on th ntwok. Dlay that occud ha bn gadd a it i in th acctabl liit of axiu ntwok-inducd dlay in otion yt. Ky Wod : Indutial autoation ntwok, Induction achin, Rot contol, Ntwok-inducd dlay. 1. GİRİŞ Glişiş ülkld ütiln tola lktik njiinin yaıından fazlaı, lktik otolaıyla kanik njiy çvilktdi (Tzynadlowki, 2001). Endütid yükk ont ütii aacıyla kullanılan lktik otola, lktonik dvll kontol dilk kanik çıkışlaı iyilştiilbili (Va, 1999). Ankon Motola (ASM) şu anda kanik olaak ağla v nitn ucuz hakt kontol tkniği çnği olak üz çok gniş hız ylazi una (Kaiyoa t al., 1992). Üç fazlı ASM la altnatif akı dışında hhangi bi uyatıa ihtiyaç duyazla. Sinca kafli ASM bait, ağla, bakı gktiyn v tü güçld n ucuz otoladı. Tü bu bldn dolayı, lktik njiinin kanik njiy dönüştüüli gkn, vld, ndütinin h alanında, obotlada, taşıacılıkta v otoayonda yaygın olaak kullanılaktadı. Glişiş üün kaliti v daha fazla vililik ihtiyaçlaını kaşılaak için atan ayıda obot v otoayon itli kullanılaktadı. Endütiyl üücülin n az % 195

2 Endütiyl Otoayon Ağı il Ankon Motoun Uzaktan Dntii v Pfoan Analizi, N. Öztük, C. Yılaz, A. Kahaan 90 ında ankon oto y alaktadı (onz t al., 1994; Çolak, 2001; Saıoğlu, 2003). Endütid üti kalitini v hızını atıa yöntlindn bii olaak otoayon itlinin kullanıı göülktdi. Bi otoayon yaıını oluştuan önli faktöldn bii i ağladı. Ağ bağlantılaında kullanılan donanıla ağın hızından tiin kada biçok özlliğini blilyn faktöl aaında y alıla. Bu aşaada dikkat alınaı gkn tl unu itd kullanılacak donanılaa uygun yaıda otoayon ağının oluştuulaıdı. Bu çalışada, ahi olduğu tknik özllikl v uygulanabililiği yükk olaı açıından Pofibu (Poc Fild Bu, Saha vi yolu işlcii) ağ otokolü kullanılıştı. Pofibu ın yükk hızlı vi iltii uygulaalaında DP (Dcntal Pihy, Dağıtık çv) iaii kullanılaktadı. Pofibu, uygulaaya bağlı olaak vi iltiind RS-485, IEC v Fib Otik tknolojiinin kullanıına ikan vktdi (Yılaz v Güdal, 2005). Pofibu ağının hakt dntiind kullanılabili için, gçk zaanlı hablşnin gkinii olaak, tki zaanı 5-10 aaı akul kabul dilktdi (Fld, 2004; Michng t al., 2005). Bu çalışada yaılan dnyl çalışala il 3 Fazlı ankon otoun Pofibu ağı üzindn uzaktan dntiind tki üi v ağ gcikinin oto çalışa foanına tkili inclnişti. 2. ASM MODEİ Üç fazlı bi ASM un yaıı Şkil 1 d götilktdi. Şkil vaıtaıyla tato v oto dvlinin gili şitlikli atil foda aşağıdaki gibi ifad dili (Eş. 1). v v v v q d q d R + ω = ( ω ω ) ω ( ω ω ) R + ω ( ω ω ) R + ω ( ω ω ) R + i i i i q d q d (1) b kni b kni θ i b y a kni θ Eşitlikldki ifadi ( / dt) d tüv oatöünü, il ıaıyla tato v oto dinçlini, λ abc il λ abc tato v oto akılaını, v abc il v abc i tato v oto gililini ifad tktdi. Ankon otoda ütiln lktoanytik ont ifadi i, i a V a a kni x T ( λ i λ i ) 3 P = d q q 2 2 d (4) i c c kni θ c kni Şkil 1. Üç fazlı ASM un anytik kn düzli. ASM tato v oto gilili, nkon hızda dönn d-q kn düzlind atil foda yazılabili (Eş. 1). v = i + λ (2) abc abc abc abc abc v = i + λ (3) abc olaak ld dilbili. Gçici v ükli jid dntii ağlaak için gliştiiln vktö dnti yönti, otoun nkon hızda dönn dq koodinat itindn ld diln yukaıdaki odlin dayanaktadı (Kau Paul, 1986; Öztük v Bal, 2005). Eş. 1 v Eş. 4 t kullanılan iglin tanılaı aşağıda vilişti. ω = Snkon açıal hız (ad/) ω = Elktikl hız (ad/) = Stato bi faz ndüktanı (H) = Statoa aktaılış oto bi faz ndüktanı (H) = Otak Endüktan (H) Mühndilik Bilili Dgii (2) Jounal of Engining Scinc (2)

3 Endütiyl Otoayon Ağı il Ankon Motoun Uzaktan Dntii v Pfoan Analizi, N. Öztük, C. Yılaz, A. Kahaan R= Dinç (Ω) P= Moto kutu ayıı Ankon otolaın dntiind çşitli yöntl kullanılaktadı, bu yöntl şu şkild öztlnbili (Çolak, 2001); Statoa uygulanan gili fkanının dğiştiili, Statoa uygulanan gili dğinin dğiştiili, Stato agıı kutu ayıının dğiştiili, Rotoa bağlanan dincin dğiştiili, Roto agılaına dış kaynaktan uygun gili uygulanaı. Bu çalışada, itd gçk zaanlı vi iltii kullanılaak v buna uygun bi hablş otokolü il ağ kontol iti gçklştiilişti. ASM hız dntii, it bağlantıı kolay olan Micoat-440 kullanılaak tatoa uygulanan gili fkanını dğişti yönti il ağlanıştı. Sitd ankon otoa ait bilgil (hız, akı, gili) gçk zaanlı olaak alını bu bilgil bi PC d tolanaak dğlndi yaıldıktan ona kontol inyalli yin aynı ağ üzindn ankon otoa göndilktdi. Motoa gçk zaanlı dnti inyalli Micoat-440 aacılığı il iltilk itnn dnti ağlanaktadı. Bu yöntl 3 Fazlı Bi ASM Pofibu-DP ağına adat diliş v otoun uzaktan dntii gçklştiiliş olunaktadı. 3. ENDÜSTRİYE OTOMASYON Çalışada ASM nin uzaktan dntii için taalanan ndütiyl otoayon ağı Pofibu-DP tabanlı olaak oluştuuluştu. Pofibu-DP, ISO (Intnational Standat Oganization, Ululaaaı Standatla Oganizayonu)/OSI (On Syt Intconnction, Açık Sit Bağlantılaı) fan odl tabanlı olaak gliştiiliş olan Pofibu ın faklı iai yaılaından biiidi v ululaaaı EN50170 v EN50224 tandatlaına uygun olaak gliştiilişti. Pofibu-DP, uygulaaya bağlı olaak vi iltiind RS-485, IEC v Fib Otik tknolojiinin kullanıına ikan vktdi. Pofibu ın otokol v vi ilti tkniğindki çnkli faklı uygulaalada kullanılabililiğini attıaktadı (Yılaz v Güdal, 2005). Pofibu- DP tabanlı Endütiyl otoayon uygulaa şaının blok diyagaı Şkil 2'd vilktdi. Şkil 2. Otoayon ağı il oto dntiinin blok şaı. Şkil 3 t ASM dntii için SIMATIC Manag ogaı kullanılaak kuulan Pofibu-DP ağı, ağa bağlanan odüll, Pofibu adli v CPU bağlantıı göülktdi. Sit dntiind CPU 314C-2DP kullanılıştı. ASM dan ld diln gi bl bilgili ET 200M il Pofibu ağ ougaı üzindn işlciy iltilkt v buada dnti inyali ld dilk tka Pofibu ağ ougaı üzindn MM 440 üücüün göndilk itniln dnti gçklştiili. Taalanan itin gnl göünüşü Ri 1 d vilişti. Ri 1 d göüln, 3 Fazlı bl üniti (MM 440 güç bli), 24 V DC Güç kaynağı, CPU 314C-2DP işlcii, Analog Inut/Outut (Giiş/Çıkış) odülli, Dijital (ayıal) Giiş/Çıkış odülli, ET 200 M, Micoat 440 odülli, 3 Fazlı ASM, konu algılayıcıı, oto yükl üniti, tako gnatö v yazılıın gçklştiildiği bilgiaya Pofibu-DP ağı kullanılaak hablştiilktdi. Ri 1 dki dnyl çalışa ti kullanılaak uzaktan dnti analizli yaılıştı. Bu analizl ağ uzunluğu v ağ gcikinin dntlnn otoun çalışa foanına tkili açıından yaılıştı. Buada kullanılan bilgiaya, itin çalışaını ogalaak, gçk zaanlı dnti ld tk v it çalışaında gçk zaanlı dğişil ağlaak üz v olaak kullanılaktadı. Sitin gçk zaanlı dntii, ağ üzind bulunan v bilgiaya il d hablşbiln CPU 314C-2DP kullanılaak ld dilişti. Sitlin ogalanaında SIMATIC St 7 V5.3 yazılıı kullanılıştı. Şkil 4 t it ogaının AD (add Diaga) göüntüü unuluştu. Buada itin itniln dntiinin ağlanaı için gkli olan yazılı, ogalaa bloklaı kullanılaak oluştuuluştu. Mühndilik Bilili Dgii (2) Jounal of Engining Scinc (2)

4 Endütiyl Otoayon Ağı il Ankon Motoun Uzaktan Dntii v Pfoan Analizi, N. Öztük, C. Yılaz, A. Kahaan Şkil 3. SIMATIC Manag il kuulan Pofibu ağı Ri 1. Taalanan itin göüntüü Pogalaa bloklaında kullanılan tanılaalaın, ağ kuuluu ıaında yaılan donanı tanılaalaı dikkat alınaak ld diln adli kullandığı v bu şkild donanılaın yazılı içind y aldığı göülktdi (Şkil 4). Mühndilik Bilili Dgii (2) Jounal of Engining Scinc (2)

5 Endütiyl Otoayon Ağı il Ankon Motoun Uzaktan Dntii v Pfoan Analizi, N. Öztük, C. Yılaz, A. Kahaan Şkil 4. Poga AD göüntüü 4. DENEYSE ANAİZ Dnyl analizld ağ gciki, otoun tki üi v donanıla il CPU çalışa hızlaı dikkat alınaak itin foanı idlnişti. Sitd ydana gln ağ gciki dnti biii-oto giişi v oto çıkışı-dnti biii aaındaki vi iltii olaak iki aşaalı bi dğlndi il inclnişti. Şkil 5 t otoun fan hız dğin aa şklind yüklk ulaşaı, fan hız dğin ulaştıktan ona otoun 1500 d/d da döni aaçlanıştı. Moto fan hız dğin 296 d ulaşakta v tola 4 çalışaktadı. Şkild 6 da, oto ilk kalkına anında yaklaşık 15A çkilkt, kaalı duua ulaştığı 136 onucunda i, akı 4 A viyin düşktdi. İlk duuda hızı ıfı olan otoun, dön onti ütbili için şbkdn fazla akı çktiği, oto akıı v hızın otua ülinin şit olduğu göülktdi. Gafikl dikkatl inclndiğind aynı şatlada faklı ağ gcikli ydana glktdi. Şkil 6. ASM hız ğii (n=1500 d/d, 136 ) Şkil 5. ASM un hız ğii (n=1500 d/d, 296 ) Şkil 6 da otoun faz akıı v fan hız dğin ulaşaına ait ğil göülktdi. Şkil 7, 8 v 9 da Pofibu ağının abit çalışa şatlaı (oto hızı v dvi yönü abit) altındaki gözll vilişti. Buada da göüldüğü gibi çalışa şatlaı abit olaına kaşın ydana gln ağ gciki abit kalaaktadı. Bu duu ağ tabanlı itlin dntiind foanı oluuz tkilkt v kaaız çalışaya ndn olaktadı. Bu ndnl ağ tabanlı otoayon itlind ağ gciki dikkat alınaak it Mühndilik Bilili Dgii (2) Jounal of Engining Scinc (2)

6 Endütiyl Otoayon Ağı il Ankon Motoun Uzaktan Dntii v Pfoan Analizi, N. Öztük, C. Yılaz, A. Kahaan çalışaı ogalanalıdı. Ağ gcikinin ükli dğişknlik göti it taaıını zolaştıan önli bi tkndi. düşn kna vya akıın, giliin azalaı işlinin gçklş üli inclnişti. Şkil 7. Sabit şatla altında gçklşn ağ gciki (6.565 ) Şkil 10. Sabit çalışa şatlaı altında işl onlandıa (8.422 ) Şkil 8. Sabit şatla altında gçklşn ağ gciki (7.635 ) Şkil 11. Sabit çalışa şatlaı altında işl onlandıa (9.578 ) Toik olaak aynı şatla altında aynı işin başlatılaı da bitiili d şit üld gçklşi bklni. Ancak ld diln gafikl bunun böyl oladığını götktdi. Bunun ndni olaak şu ana kada ld diln onuçladan da anlaşılacağı üz ağdaki glişigüzl davanışla ililinin tkili olduğu v işllin onlandıılaının gnllikl daha uzun üld gçklşi öylnbili. Şkil 9. Sabit şatla altında gçklşn ağ gciki (7.029 ). Bu aşaaya kada ld diln ağ gcikli v donanılaın vi işl üli işl başlata, yükln kna, akı gçişinin başlaaı, oto hızının yükli gibi duula gözlnk ld dilişti. Şkil 10 v Şkil 11 d i abit çalışa şatlaı altında aynı işlin onlandıılaı faklı zaanlada gçklştiiliş v faklı ağ gcikli olduğu göülüştü. Buada inyalld 5. SONUÇ Çalışada ndütiyl otoayon otokollindn bii olan Pofibu ağı kullanılaak bi ASM un uzaktan dntii gçklştiilişti. ASM Pofibu ağına MM 440 üücüü il bağlanış v dntii bu üücü kullanılaak çalışa fkanının ayalanaı yönti il gçklştiilişti. Moto dntiind kullanılan gi bl bilgili ET 200M aabiii kullanılaak Pofibu ağ ougaı üzindn alınaak CPU 314C-2DP d işlniş v Mühndilik Bilili Dgii (2) Jounal of Engining Scinc (2)

7 Endütiyl Otoayon Ağı il Ankon Motoun Uzaktan Dntii v Pfoan Analizi, N. Öztük, C. Yılaz, A. Kahaan gkli dnti inyali ld dilişti. Moto dntiind kullanılan bilgilin otoa iltili v otodan alınan gi bl bilgilinin dnti kzin göndili işlli Pofibu ağ ougaı üzindn gçklştiiliş olaı otoun uzaktan dntiini yaabilyi ağlaıştı ancak aynı zaanda da ağlaın önli bi obli olan ağ gcikinin otaya çıkaına da ndn oluştu. Ağ gcikinin gçklştiilk itnn dnti şatlaını bozacağı göz önünd bulunduulaak dnti bilgii halanalı v ağ otaına bıakılalıdı. Dnyl onuçlada da göülüştü ki ağ gciki, abit bi ü olayı ükli faklılık götn v öncdn tahin dili ükün olayan dğişkn bi kaaktitiğ ahiti. Bu duu ağ tabanlı kontol itlinin dntiind faklı dnti yöntlini kullanayı zounlu kılaktadı. 6. KAYNAKAR Çolak, İ Ankon Motola, Nobl Yayın, Ankaa, Fld, J PROFINET-calabl Factoy Counication fo All Alication, Factoy Counication Syt, Pocding IEEE Intnational Wokho on, Kaiyoa, K., Ohac, T. and Sukgawa, T Alication tnd in AC oto div, IEEE Tanaction on Pow Elctonic, 7 (3): Kau Paul, C Analyi of Elctic Machiny, McGaw-Hill Book Coany, Nw Yok, onz, R. D., io, T.A. and Novotny, D.W Motion Contol With Induction Moto, Pocding of th IEEE, 8(8): Michng, C., Yanjun, F. and Jun, X Ilntation of Fully Intgatd Autoation With Pofibu, Indutial Elctonic Socity, IECON nd Annual Confnc of IEEE, Öztük, N., Bal, G Bulanık Mantık v PI Dntili Ankon Motoda Paat Etkiinin Inclni, Bilid Modn Yöntl Sozyuu BMYS 2005, Kocali, Saıoğlu, M.K., Gökaşan, M., Boğoyan, S Ankon Makinala v Kontolü, Bin Yayınvi, İtanbul, Tzynadlowki, A.M Contol of Induction Moto, Acadic P., Va, P Atifical-Intllignc-Bad Elctical Machin and Div, Oxfod Univity P, Nw Yok, Yılaz, C., Güdal, O Pofibu il Klaik Ağ Sitli Aaında Bi Kaşılaştıa, Bilid Modn Yöntl Sozyuu, BMYS 2005, Kocali, Mühndilik Bilili Dgii (2) Jounal of Engining Scinc (2)

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 4 CİLT SAYI 3 (9-7 ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Hayda

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı İnanız Hava Araçları için Kontrol Yüzy Kaybını Dnglyici v Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabiln Otomatik Uçuş v İniş Sitmi Taarımı Coşku Kanakoğlu, Ünvr Kaynak, Arif Öndr Işıkman, Abdullah Giray Yağlıkçı,

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri Elektomekanik Taşıyıcıla Bakım Onaım Endüstiyel Bakım Onaım Elektik Tesisat ve ano Montölüğü Otomasyon Sistemlei dallaının Kumanda Teknikei Yüüyen Mediven/Yol, Vinç Sistemlei Endüstiyel Kontol Sistemlei

Detaylı

KALİTE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI

KALİTE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 1 / 19 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOĞASINDA OLAN (KALICI) ÖZELLİKLERİN ŞARTLARI

Detaylı

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hilpool.com 1 KURULUM BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE AYAR LEVHASI ÜZERINDE BELIRTILEN VOLTAJIN, vinizd mvcut voltaj il aynı olduğundan min olunuz. FIRININ IÇ KISMINDAKI KENARDA BULUNAN MIKRODALGA GIRIŞ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MC 200E

KULLANMA KILAVUZU MC 200E KULLANMA KILAVUZU MC 00E ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Bu dikiş makinsi oyuncak dğildi. Çocuklaın bu makin il oynamalaına izin vmyin. Bu makin uygun dntlm olmadan cocukla v zihni sakat kişl taafından kullanılmamalıdıı.

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ 8 Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Ni-MH Batarya Sitemlerinde Gözleyici-Temelli Hata

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

HARİCİ OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYOD UN DİNAMİK KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERİN BELİRLENMESİ

HARİCİ OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYOD UN DİNAMİK KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1- : 551-555

Detaylı

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 1 : 7-13

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated IntlliMix SCM820 IntlliMix SCM820-DN Ss Miksrlri Türkç Tanıtım v Kullanma Kılavuzu 2720290 Rv. 3 2014 Shur Incorporatd t t t t t t t t m t t t t t t t t m Shur SCM820 konuşmalarda, ss güçlndirmsi d dahil,

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı