İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!"

Transkript

1 İşletim Kılavuzu Elektrikli Aktüatörler SIPOS 5 PROFITRON HiMod Basım Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

2 İçindekiler İşletim Kılavuzu İçindekiler 1 Temel bilgiler Güvenlik bilgileri Taşıma ve depolama Tasfi ye ve geri dönüşüm İşletim kılavuzuna yönelik açıklamalar Tamamlayıcı kılavuzlar Genel Fonksiyon prensibi Alt gruplar Blok devre şeması (elektrik bağlantıları) Montaj ve bağlantı Vanaya/dişli kutusuna montaj Elektrik bağlantısı Ayrı kurulum Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Krank kolu, el çarkı Lokal kontrol istasyonu, ekran Ana menü, menü kontrolü Uzaktan kontrol COM-SIPOS İşletime alma Temel bilgiler Dilin seçilmesi commisioning menüsüne erişim; erişim yetkisi Kapatma yönü, devir sayıları, kesme modları ve momentlerinin parametrelendirilmesi Vanaya özgü diğer parametreler Sinyal dişli kutulu versiyonda son konumların ayarlanması non-intrusive versiyonda HiMod ve PROFITRON için son konumların ayarlanması Parametreler ve olası parametre değerleri Vanalara özgü parametreler VKS için parametreler Opsiyonel yazılım fonksiyonları Durum ve arıza mesajları, tanılama Gözlemleme (Aygıt durumu ve arıza mesajları) Durum ve arıza mesajları Tanılama (İşletim verileri ve bakım limitleri) Tork eğrilerinin kaydedilmesi Bakım, muayene, servis Genel Yağlama periyotları ve yağlama maddeleri Yedek parçalar Genel Yedek parça listesi Parçalarına ayrılmış çizimler İndeks Kısmen tamamlanmış makineler için orijinal imalatçı beyanı (AT Direktifi 2006/42/AT) ile EMU ve Alçak gerilim direktifi uyarınca AT Uygunluk Beyanı Sayfa 2

3 İşletim Kılavuzu 1 Temel bilgiler 1 Temel bilgiler 1.1 Güvenlik bilgileri Genel Burada ele alınan aygıtlar, endüstriyel kullanım alanlarına yönelik sistemlerin birer parçasıdır. Bu aygıtlar, tekniğin kabul edilmiş kurallarına uygun olarak tasarlanmışlardır. Taşıma, montaj, kurulum, işletime alma, bakım ve onarıma ilişkin bütün çalışmalar, kalifi ye personel tarafından yapılmalıdır. 1 Temel bilgiler Güvenlik tekniğiyle ilgili bildirimler bağlamındaki kalifi ye personel, her defasında gerekli olan faaliyetleri güvenlik tekniği standartlarına uygun olarak yapma yetkisine sahip olan ve bu sırada muhtemel tehlikeleri fark edip, giderebilen kişilerdir. Bu kişiler, aygıt üzerindeki uyarı işaretleri ve bu işletim kılavuzunda bulunan güvenlik bildirimleri konusunda esaslı bir şekilde bilgilendirilmiş olmalıdırlar. Kuvvetli akım tesislerinde yapılan çalışmalarda kalifiye olmayan kişilerin çalıştırılmamasına ilişkin yasak, özellikle DIN EN (daha önce DIN VDE 0105) ya da IEC (VDE 0100 Bölüm 470) standartlarında düzenlenmiştir. Sorunsuz ve güvenli bir işletim, usulüne uygun bir taşımayı, kurallara uygun bir depolama, kurulum, montaj ve dikkatli bir şekilde işletime almayı şart koşmaktadır. Burada, IEC uyarınca sınırlı temin edilebilir bir ürün söz konusudur. Bu ürün, yaşam alanlarında radyo girişimlerine (parazitler) yol açabilir; bu durumda işletmeci açısından uygun önlemlerin alınması gerekli olabilir. Özellikle şu hususlara dikkat edilmelidir: müsaade edilen kullanım hakkındaki teknik verilere ve bilgilere (Montaj, bağlantı, çevre ve işletim koşulları); özellikle katalogda, sipariş belgelerinde, işletim kılavuzunda, tip plakası verilerinde ve diğer ürün dokümantasyonunda yer alanlara; genel kurulum ve güvenlik talimatlarına; yerel, sisteme özgü mevzuata ve gerekliliklere; aletlerin, kaldırma ve taşıma düzeneklerinin kurallara uygun olarak kullanılmasına; kişisel koruyucu donanımların kullanılmasına, özellikle aktüatörün yüksek çevre sıcaklıklarında ve yüksek yüzey sıcaklıklarında (sık ve uzun süreli devreye girme durumu yol açar). Aygıt üzerindeki uyarı işaretleri Ezilme tehlikesi. Krank koluna ya da el çarkına bastırırken, elinizin ya da parmaklarınızın ezilmemesine dikkat edin, bkz. Şekil. 2SA5.5/6/7/8 ve 2SB555/6 serisi aygıtlar için geçerlidir: Hangi yağlama maddesinin kullanılaca-ğını gösterir, ayrıca bkz. Bölüm 8.2 Yağlama periyotları ve yağlama maddeleri. Şekil: Ezilme tehlikesi Sayfa 3

4 1 Temel bilgiler 1 Temel bilgiler 1.2 Taşıma ve depolama Sevkiyat işlemi, dayanıklı bir ambalaj içerisinde gerçekleşmelidir. Taşıma için halatı motorun ve el çarkı mahfazasının etrafına bağlayın, bkz. Şekil. Elektronik ünitesi üzerindeki halkaları (1) yalnızca aktüatörün kendi ağırlığını kaldırmak için kullanın. Kaldırma aracını hiç bir zaman krank koluna ya da el çarkına tespit etmeyin. İyi havalandırılan, kuru bir ortamda depolanmalıdır. Raf ya da tahta palet üzerinde depolanarak, zeminin nemine karşı korunmalıdır. Bağlantı başlığını/kapağını ve kablo rakorları ile elektronik ünitenin kapağını kapalı tutun. İşletim Kılavuzu Şekil: Taşıma 1.3 Tasfiye ve geri dönüşüm Ambalaj Ürünlerimizin ambalajları, çevre dostu, kolay ayrıştırılabilir malzemelerden oluşmaktadır ve yeniden kullanılabilmektedir. Ambalaj malzemelerimiz şunlardır: Ahşap esaslı levhalar (MSB/OSB), karton,kağıt, PE folyo. Ambalaj malzemelerinin tasfi yesi için, geri dönüşüm işletmelerini tavsiye etmekteyiz. Aktüatör Aktüatörlerimiz modüler yapıya sahip olup, bu sayede kolaylıkla malzemelerine ayrılabilmekte ve sınıflandırılabilmektedirler: Elektronik parçalar, çeşitli metaller, plastikler, gresler ve yağlar. Genel olarak geçerli olan hususlar şunlardır: Demontaj sırasında gresleri ve yağları toplayın. Bu maddeler genellikle su kaynakları için tehlikeli maddeler olup, çevreye bırakılmamalıdırlar. Demonte edilen malzemeleri kontrollü tasfi yeye veya malzemeye göre ayrı olarak geri dönüşüme gönderin. Ulusal/yerel tasfi ye yönetmeliklerine riayet edin. 1.4 İşletim kılavuzuna yönelik açıklamalar Güvenlik bildirimleri: Kullanılan semboller ve anlamları İşletim kılavuzunda, farklı anlamları olan aşağıdaki semboller kullanılmıştır. Uyulmaması durumunda ağır yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı, kurallara uygun olarak yapılmaması halinde, kişilerin ya da maddi değerlerin güvenliğini riske sokabilecek faaliyetlere işaret eder. Bildirim, kurallara uygun bir işletim üzerinde önemli etkisi bulunan faaliyetlere işaret eder. Bunlara uyulmaması durumunda, dolaylı zararlar ortaya çıkabilir. Elektrostatik tehlike altındaki parçalar, devre kartları üzerinde bulunurlar; elektrostatik deşarj nedeniyle hasar görebilir ya da bozulabilirler. Eğer ayar çalışmaları, ölçümler ya da devre kartlarının değiştirilmesi sırasında parçalara dokunulması gerekiyorsa, bunu yapmadan hemen önce topraklı, metal bir yüzeye (örn. mahfazaya) dokunarak, elektrostatik yükün boşalması sağlanmalıdır. Prosedür daha önce vana tedarikçisi tarafından gerçekleştirilmiştir: Eğer aktüatörler vanalar üzerine monte edilmiş olarak teslim edilirlerse, bu prosedür vana tedarikçisinin tesislerinde gerçekleştirilir. İşletime alma sırasında, bir ayar kontrolü yapılmalıdır. Sayfa 4

5 İşletim Kılavuzu Geçerlilik sahası 1 Temel bilgiler Kolay anlaşılırlığı sağlamak amacıyla, işletim kılavuzu, olası bütün ürün versiyonlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeremez ve özellikle kurulum, işletim ya da bakım ile ilgili akla gelen tüm durumları dikkate alamaz. Bu sebeple, işletim kılavuzunda büyük ölçüde yalnızca kalifi ye personele (bkz. Bölüm 1.1) yönelik olarak, aygıtların endüstriyel kullanım alanlarında amacına uygun kullanılması için gerekli olan açıklamalar yer almaktadır. Şayet aygıtlar endüstriyel olmayan bir alanda kullanılacaksa ve buna bağlı olarak daha yüksek emniyet talepleri gerekecek olursa, bunlar montaj sırasında alınacak ilave koruyucu önlemlerle tesis tarafında sağlanmalıdır. Bu konudaki sorularınızı, özellikle ürüne özgü ayrıntılı bilgilerin eksik olması durumunda, yetkili SIPOS Aktorik satış merkezi cevaplandıracaktır. Lütfen, prensip olarak ilgili aktüatörün tip tanımlamasını ve fabrika numarasını belirtin (bkz. Tip plakası). 1 Temel bilgiler Planlama, montaj, işletime alma ve servis görevleri için, yetkili SIPOS Aktorik servisinin destek ve hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir. İşletim kılavuzlarının ve üretim dokümantasyonlarının içeriğinin daha önce yapılan veya mevcut bir anlaşmanın, taahhüdün ya da hukuki bir ilişkinin bir parçası olmadığına veya bunları değiştirmeyeceğine dikkat çekilir. SIPOS Aktorik in bütün yükümlülükleri, bütünüyle ve münhasıran geçerli malzeme kusurlarına ilişkin sorumluluk düzenlemesini içeren, ilgili satış sözleşmesinden doğmaktadır. Söz konusu bu düzenlemeler, bu kılavuzlarda ve dokümantasyonda yer alan açıklamalarla ne genişletilirler, ne de sınırlandırılırlar. 1.5 Tamamlayıcı kılavuzlar 2SB5 Doğrusal aktüatör Y SC5 Yarım dönüşlü aktüatör Y SG5 Küçük yarım dönüşlü aktüatör Y COM-SIPOS PC parametrelendirme programı Y PROFIBUS İşletim Kılavuzu Y MODBUS İşletim Kılavuzu Y HART İşletim Kılavuzu Y Koruma sınıfı IP 68 K51 Y Artırılmış titreşim dayanımı K57, K58 Y Seismic class S2A K59 uyarınca artırılmış titreşim dayanımı Y Cok güçlü korozyon korumasi uzun koruma süreli korozivite kategorisi C5 L38 Y Kesintisiz Güç Kaynaklı (KGK) SIPOS 5 aktüatör Y Veriyolu üzerinden serbestçe kullanılabilen ikili ve analog girişler Y Opsiyonel yazılım fonksiyonları Bkz. Bölüm 6.3 PROFITRON kısa kılavuzu Y Ve diğerleri Eğer üretici ek olarak ilave edilen veya yerleşik, dışarıdan temin edilen bileşenlerin özel montaj ve işletim talimatlarını hazırlamış ve birlikte teslim etmişse, bunlar işletim kılavuzunun ekindedir ve uyulması gerekir. Sayfa 5

6 2 Genel 2 Genel 2 Genel 2.1 Fonksiyon prensibi Tanımlama İşletim Kılavuzu Entegre frekans dönüştürücüye (1) sahip elektronik ünite, motoru (2) kontrol eder. Motor, helisel mil (3) üzerinden bir dişli kutusunu ya da bir mil somunu aracılığıyla vana milini (5) tahrik eden, tahrik milini (4) döndürür. Helisel milin (3) hareketi, sinyal mili (6) üzerinden sinyal dişli kutusuna (7a) aktarılır. Sinyal dişli kutusu, hareketi redükte eder ve potansiyometreyi veya manyetik hareket sensörünü (8) döndürür. ya da: non intrusive versiyonunda, non-intrusive pozisyon sensörüne (nip) (7b) aktarılır. Non-intrusive pozisyon sensörü, dönüşlerin sayısını sayar. Bu pozisyon kaydı, harici gerilim beslemesi olmaksızın gerçekleşir. Elektronik ünite, potansiyometrenin ya da non-intrusive pozisyon sensörünün konumundan, tahrik milinin (9) konumunu, dolayısıyla tahrik edilen vananın konumunu algılar ve proses talebine uygun olarak motoru kontrol eder. Tork algılaması (TA) elektronik olarak gerçekleşir. Şekil: Fonksiyon prensibi Sayfa 6

7 İşletim Kılavuzu 2.2 Alt gruplar SIPOS 5 serisi aktüatörler, dişli kutusu ve elektronik ünitesi ana alt gruplarından oluşurlar. Ayrıntılar için bkz. Bölüm 9. Yedek parçalar. 2 Genel 2 Genel Ana alt grup dişli kutusu, aşağıdaki yapı gruplarından oluşmaktadır: 1 Elektronik bağlantı fiş elemanı, 2 Motor, 3 Dişli kutusu ünitesi, 4 Sinyal dişli kutusu ya da kapaklı non-intrusive pozisyon sensörü (2SG5 versiyonunda yoktur), 5 Manuel tahrik (krank kolu ya da el çarkı ile), 6 Versiyona bağlı, olası mekanik eklentiler. 2SG5 küçük yarım dönüşlü aktüatörde sinyal dişli kutusu yoktur; dişli kutusu ve manuel tahrik farklı bir biçime sahiptir. Ana alt grup elektronik ünitesi, aşağıdaki yapı gruplarından oluşmaktadır: 1 Elektrik bağlantısı (üç versiyon vardır), 2 Dişli kutusu bağlantısı fiş elemanı, 3 Kapaklı elektronik ünite mahfazası, 4 Güç modülü ile birlikte güç kontrolü alt grubu, Şekil: Alt gruplar, dişli kutusu 5 Fieldbus devre kartı (Opsiyon) ya da 6 Röle kartı (Opsiyon), 7 Kontrol devre kartı, 8 Bluetooth modülü (Opsiyon). Şekil: Alt gruplar, elektronik ünitesi Sayfa 7

8 2 Genel 2 Genel 2.3 Blok devre şeması (elektrik bağlantıları) İşletim Kılavuzu Blok devre şeması, elektronik alt grupları ve müşteriye özgü muhtemel bağlantılar için giriş ve çıkışları gösterir. Şekil: Blok devre şeması Sayfa 8

9 İşletim Kılavuzu 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 3.1 Vanaya/dişli kutusuna montaj Eğer aktüatör bir vana üzerine monte edilmiş olarak teslim edilirse, bu prosedür vana tedarikçisinin tesislerinde gerçekleştirilir. Ancak yine de işletime alma sırasında bir ayar kontrolü yapılmalıdır. Güvenlik bilgilerine uyun (bkz. Bölüm 1.1)! Montaj işlemlerine başlamadan önce, planlanan önlemlerle (vananın çalıştırılma olasılığı, v.b.) kişilerin tehlikeye atılmadığından veya sistem arızasına yol açılmayacağından emin olunmalıdır. Planlama, montaj, işletime alma ve servis görevleri için, yetkili SIPOS Aktorik servislerinin destek ve hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir. 3 Montaj ve bağlantı Bütün çıkış mili versiyonları için genel montaj açıklamaları Montaj ve işletim, istenilen bütün konumlarda gerçekleştirilebilir. Darbe ve diğer güç kullanımlarından kaçının. Bağlantı fl anşı ve çıkış mili tipinin vanaya/dişli kutusuna uyup uymadığını kontrol edin. Aktüatör üzerindeki bağlantı flanşlarının ve vana/dişli kutusu üzerindeki montaj yüzeylerini esaslı bir şekilde temizleyin. Bağlantı noktalarını gres ile hafifçe yağlayın. Aktüatörü vana/dişli kutusu üzerine yerleştirin, bu sırada merkezlemeye dikkat edin. En az 8.8 kalitesinde cıvatalar kullanın (yaylı rondela ile emniyete alın). Eşdeğer kalitede paslanmaz cıvatalar kullanılması durumunda, bunları vazelin ile hafifçe yağlayın. Vidalama derinliği asgari olarak 1,25 x vida dişi çapı kadar seçilmelidir. Aktüatörü vana/dişli kutusu üzerine yerleştirin ve cıvataları çaprazlama olarak eşit miktarda sıkın. SIPOS 5 aktüatörlerin gövdesi, normal çevre koşulları altında korozyona dayanıklı bir alüminyum alaşımdan oluşmaktadır. Montaj işlemleri nedeniyle boya hasarları meydana gelmesi durumunda, bu hasarlar küçük hacimli kaplar içerisinde SIPOS Aktorik den tedarik edilebilen orijinal boyalarla rötuşlanabilir Tip A çıkış mili versiyonu Montaj açıklaması Dişli manşon, krank kolunu/el çarkını çevirmek suretiyle, vananın miline vidalanır. Dişli manşonun sökülmesi ve takılması Dişli manşon trapez dişli (sipariş numarasına Y18 eki) ile birlikte sipariş edilmemişse ya da dişli manşon aşınmış ve değiştirilmesi gerekiyorsa, izlenecek prosedür aşağıdaki gibidir: Çıkış flanşı (Şekil, Poz. 1) döner aktüatör tarafından yerinden çıkarılmamalıdır! 1. Merkezleme halkasını (Şekil, Poz. 5) vidalayarak çıkış fl anşından çıkartın. 2. Dişli manşonu (4) eksenel iğneli rulman ve eksenel yatak rondelaları (3) ile birlikte sökün. 3. Eksenel iğneli rulmanları ve eksenel yatak rondelalarını (3) dişli manşondan çıkartın. Şekil: Tip A çıkış mili versiyonunun birleşimi Sayfa 9

10 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 4. Yalnızca dişli manşonun vida dişi olmadan teslim edilmesi durumunda: Dişli manşonun (4) içerisine vida dişi açın (bağlama sırasında eş merkezliliğe ve eksenel sapmaya dikkat edin) ve temizleyin. 5. Eksenel iğneli rulmanı ve eksenel yatak rondelalarını (3) bilyalı yatak gresi ile yağlayın ve yeni ya da makineyle işlenmiş dişli manşona (4) takın. 6. Eksenel yataklarla birlikte dişli manşonu (4) tahrik fl anşına yerleştirin (Tespit tırnakları aktüatör tahrik milinin kanalını doğru bir şekilde kavramalıdır). 7. Merkezleme halkasını (5) vidalayın ve dayanma noktasına kadar sıkın. Bu sırada mil contasının (6) temiz bir şekilde takıldığından emin olunmalıdır. 8. Merkezleme halkası (5) ile dişli manşon (4) arasından yağlama maddesi dışarı çıkıncaya kadar, gres tabancasıyla yağlama nipeli (2) üzerinden bilyalı yatak gresi basın. İşletim Kılavuzu Şekil: Monteli, Tip A çıkış mili versiyonu Mil koruyucu borunun monte edilmesi 1. Kapağı (Şekil, Poz. 1) çıkartın. 2. Dışarı çıkan milin, mil koruyucu boru uzunluğunu aşıp aşmadığını kontrol edin. 3. Vida dişlerine ve sızdırmazlık yüzeylerine sızdırmazlık macunu tatbik edin (örn. Münih deki Dow Corning fi rmasının 732 RTV adlı ürünü). 4. Mil koruyucu boruyu (2) vidalayın. 3.2 Elektrik bağlantısı Şekil: Mil koruyucu borunun monte edilmesi Bileşenler, kurallara uygun bağlantı yapıldıktan sonra, yalıtımsız, gerilim ileten parçalara doğrudan temas edilemeyecek şekilde tasarlanmışlardır, örneğin IP2X ve IPXXB uyarınca elektrik çarpmasına karşı koruma önlemlerine uyulmuştur. Motor durur haldeyken de aktüatör içerisinde tehlikeli voltajlar mevcuttur. Terminal kapağını ya da bağlantı başlığını açmadan önce, aktüatörü besleme geriliminden ayırın. Kondansatörlerin min. 5 dakikalık deşarj süresini dikkate alın ve bu süre boyunca herhangi bir temasta bulunmayın. Şebeke gerilimi her durumda tip plakası üzerinde belirtilmiş olan gerilim aralığında bulunmalıdır. Elektrik kablosu: Şebeke bağlantısı için metal kablo rakorları kullanın. Sinyal kablosu: Sinyal kablosunun bağlantısı için, blendajlı metal kablo rakorları kullanın, aksi halde arızalar ortaya çıkabilir. Sinyal kablosu blendajlı olmalı, blendaj da her iki taraftan sabitlenmiş veya topraklanmış olmalıdır. Blendajın kablo rakorları içerisine özenli bir şekilde bağlanmış olmasına dikkat edin! Kablo rakorları ve sızdırmazlık noktaları (O-Ringler) koruma sınıfının muhafaza edilmesi için dikkatli monte edilmelidir! Müsaade edilen kablo kesitleri için bağlantı şemasına bakınız. Kablo rakorları ve kablolar, teslimat kapsamına dahil değildir. Sayfa 10

11 İşletim Kılavuzu Doğrudan bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı Şekil: Doğrudan bağlantı Baskı devre kartları üzerinde statik elektriğe karşı son derece duyarlı olan yüksek hassasiyete sahip CMOS yarı iletken bileşenler bulunmaktadır. Bu nedenle, iletken yollarına ve bileşenlere elle ya da metal cisimlerle dokunmaktan kaçının. Yalnızca kablo bağlantılarını yaparken terminal bloklarının vidalarına yalıtımlı bir tornavida ile temas edilmesi mümkündür. 1. Bağlantı başlığını (Şekil, Poz. 1) ve elektronik ünitesinin mahfaza kapağını (7) sökün. 2. Bağlantı başlığından gelen kablo girişlerinden gerekli olanların kör tapalarını sökün. 3. Kablo rakorlarını (2) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını içerisinden geçirin. 4. X1 terminal fi şini (4) güç kontrolü baskı devre kartından ve X3.1, X3.2 terminal fi şlerini (6) kontrol devre kartından sökün. Eğer röle kartı kullanılmışsa, o zaman burada X2.1, X2.2 terminal fi şlerini (5) de sökün. Gerekecek olursa, bir tornavida yardımıyla dikkatli bir şekilde fi şleri soketlerden çıkartın. 5. Bağlantı kablolarını bağlantı başlığı içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. 6. Bütün terminal fi şlerini tekrar takın. 7. Bağlantı başlığını (1) ve elektronik ünitesinin mahfaza kapağını (7) tekrar vidalayın. 8. Kablo rakorlarını (2) sıkın. Sayfa 11

12 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı Yuvarlak fişli bağlantı 1. Bağlantı başlığını (Şekil, Poz. 2) fi ş elemanı (1) ile birlikte sökün. 2. Bağlantı başlığından gelen kablo girişlerinden yalnızca gerekli olanların kör tapalarını sökün. 3. Fiş elemanını (1) bağlantı başlığından (2) sökün. 4. Kablo rakorlarını (3) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını (4) içerisinden geçirin. 5. Bağlantı kablolarını bağlantı başlığı içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. 6. Fiş elemanını (1) bağlantı başlığının (2) içerisine vidalayın ve daha sonra bağlantı başlığını sabitleyin. 7. Kablo rakorlarını (3) sıkın. Şekil: Yuvarlak fişli bağlantı İşletim Kılavuzu Fieldbus bağlantısı 1. Fieldbus bağlantı gövdesini (Şekil, Poz. 2) ve bağlantı kapağını (4) çıkartın. 2. Fiş elemanını (1) Fieldbus bağlantı gövdesinden (2) sökün. 3. Fieldbus bağlantı gövdesinden gelen kablo girişlerinden yalnızca gerekli olanların kör tapalarını sökün. 4. Kablo rakorlarını (5) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını (6) içerisinden geçirin. Fieldbus kabloları için blendajsız kablo rakorları yeterli gelmektedir, bkz. aşağıda Madde Şebeke ve sinyal kablolarını bağlantı gövdesinin içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. 6. Fiş elemanını (1) Fieldbus bağlantı gövdesine (2) tekrar vidalayın. 7. Fieldbus bağlantı kablolarını veri yolu sonlandırma kartına (3) bağlayın. Bu sırada blendajı (7) metal kelepçenin altından geçirin (8). 8. Bağlantı kapağını (4) ve Fieldbus bağlantı gövdesini (2) tekrar vidalayın. 9. Kablo rakorlarını (5) sıkın. Şekil: Fieldbus bağlantısı a = Aktüatör veri yolu hattının sonuncu aygıtıysa, sonlandırma direnci ON konumuna getirilmeli ya da harici bir sonlandırma direnci yerleştirilmelidir. b = 24 V harici gerilim beslemesi için bağlantı. Şebeke gerilimi kapatıldığında iletişime olanak sağlar. c = PROFIBUS DP veri yolu monitörü (Protokol çözümleyici) için bağlantı. Sayfa 12

13 İşletim Kılavuzu 3 Montaj ve bağlantı Galvanik ayırmalı bağlantı İkili giriş ve çıkışlar, optik bağlayıcı üzerinden galvanik olarak ayrılmaktadır. Analog sinyaller isteğe bağlı galvanik olarak ayrılabilirler. Eğer akım ve gerilim örtüşümleri dengeleme potansiyelleriyle önlenecekse, bu o zaman gereklidir. Pozisyon güncel değeri (analog çıkış) galvanik olarak ayrılmış: Sipariş kodu C10. Pozisyon güncel değeri (analog çıkış) ve nominal değeri (analog giriş), galvanik olarak ayrılmış: Sipariş kodu C Bağlantı gövdesini (Şekil, Poz. 2) ve bağlantı kapağını (4) sökün. 2. Fiş elemanını (1) bağlantı gövdesinden (2) sökün. 3. Bağlantı gövdesinden gelen kablo girişlerinden yalnızca gerekli olanların kör tapalarını sökün. 4. Kablo rakorlarını (5) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını (6) içerisinden geçirin. 5. Bağlantı kablolarını bağlantı başlığı içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. Pozisyon güncel değeri ve gerekirse Pozisyon nominal değeri analog sinyalleri için kabloyu bağlantı kartına (3) bağlayın. Bu sırada belandajı metal kelepçenin altından geçirin. 6. Fiş elemanını (1) bağlantı gövdesine (2) vidalayın. 7. Bağlantı gövdesini (2) ve bağlantı kapağını (4) tekrar vidalayın. 8. Kablo rakorlarını (5) sıkın. Şekil: Galvanik ayırmalı bağlantı 3 Montaj ve bağlantı Harici potansiyel iletken bağlantısı Harici potansiyel iletken bağlantısı, koruyucu topraklama olarak değil, bir fonksiyon topraklaması olarak kullanılabilir. 1. Plastik kapağı (1) elektronik ünite gövdesinden sökün. 2. M5 cıvatayla (2) potansiyel iletkenini (3) ve sıkma pulunu (4) vidalayın. Şekil: Potansiyel iletkeninin vidalanması Sayfa 13

14 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 3.3 Ayrı kurulum Aşırı titreşimler, yüksek sıcaklık ve/veya elverişsiz konum gibi çevre koşulları oluştuğunda ve erişim zorlaştığında, elektronik ünite dişli kutusundan ayrı olarak monte edilmelidir. Dişli kutusunun ve elektronik ünitenin ayrı kurulumu için montaj kiti, doğrudan aktüatörle birlikte ya da aksesuar (2SX ) olarak ayrıca sipariş edilebilmektedir. Montaj kiti, önceden birleştirilmiştir. Montaj kiti doğrudan aktüatörle birlikte sipariş edilecek olursa, birleştirilmemiş olarak aktüatörün yanında bulunur. Montaj kiti, çabuk çıkarılabilir kuplörlere sahip bir kablo ayırma sistemiyle birlikte de teslim edilebilmektedir. Böylece, farklı mekanlara ayrı kurulum yapılması durumunda yalnızca Ø 45 mm lik bir duvar mufu gerekli olmaktadır. Çalışmalara başlamadan önce, aktüatörü besleme geriliminden ayırın! İşletim Kılavuzu Prosedür 1. Montaj konsolunu (Şekil, Poz. 3) elektronik ünite mahfazasının montaj yerine takın. 2. Elektronik ünite mahfazasını (1) dişli kutusundan (6) sökün ve O-Ring (2) ile montaj konsoluna (3) monte edin. 3. Standart montaj, bkz. A Ayrı kurulum montaj kitini vidalayın: Bağlantı pinli (4) fi ş kapağını montaj konsolunun (3) altına ve bağlantı soketli (5) fi ş kapağını da dişli kutusu ünitesinin (6) üzerine takın. Şekil: Ayrı kurulum A = Standart, B = Mil koruyucu borulu 4. Mil koruyucu boru ile montaj, bkz. B Kabloların mil koruyucu boru tarafından engellenmemesi için, bağlantı başlığı 90 veya 180 döndürülmelidir: Yuvarlak fi şin (8) vidalarını (7) sökün, yuvarlak fi şi 90 veya 180 döndürün ve tekrar vidalayın. 3. maddede anlatıldığı gibi devam edin. Koruma sınıfını muhafaza etmek için, montaj işlemi sırasında O-Ringlerin düzgün yerleştirilmesine dikkat edin. Prensip olarak, kabloların örneğin mafsallı koldakiler gibi hareketli parçaları engellememesine özen gösterilmelidir. İstisnai durumlarda motor çok sıcak olabilir, bu nedenle kabloları motor ile temas ettirmeyin. Elektronik ünitesi ile dişli kutusu ünitesi arasındaki bağlantı kablosunun özellikleri Şebeke bağlantısı: blendajlı ve UV ışınlarına dayanıklı, örn. Topfl ex-611-c-pur-4g1.5/11.3 kablo (TOPFLEX, HELUKABEL fi rmasına ait bir markadır.) Kontrol bağlantısı: belandajlı ve UV ışınlarına dayanıklı, örn. L IY11Y-7x2x0.5/11.4-S Klips kontaklar gümüş kaplıdır. Bağlantı kabloları, farklı versiyonlarda mevcuttur: Standart uzunluklar: 3 m; 5 m; 10 m, İlave donanımla (fi ltre) 50 m ye kadar; (fi ltre ile 10 m den daha büyük ayrı kurulum durumunda, Sep. mounting parametresi >10m with fi lter (Filtre ile >10m) değerine ayarlanmalıdır). Sayfa 14

15 İşletim Kılavuzu 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4.1 Krank kolu, el çarkı Krank kolunun/el çarkının makine ile tahrik edilmesine izin verilmez. Aktüatör, işletime alındıktan sonra, krank kolunu/el çarkını kullanarak parametrelendirilen son konumlarının dışına çıkartılmamalıdır. Krank koluna/el çarkına bastırırken, elin krank kolu/el çarkı ile mahfaza arasında kalmamasına dikkat edilmelidir: Ezilme tehlikesi! Bkz. aşağıdaki 3. işlem adımı. Motorlu işletimde, krank kolu/el çarkı dönmez. İşletim 2SG5 dışındaki tüm aktüatörlerde işletim: 1. Aktüatör, durur halde olmalıdır (1). 2. Kıskacı (Opsiyon) çıkartın (2). Kıskaç, eğer aktüatör yüksek titreşimlere ya da su basıncına (Koruma sınıfı IP 68) maruz kalıyorsa, krank kolunun/el çarkının istenmeden kavramaya geçmesine karşı koruyucu görevi yapar. 3. Krank kolunu/el çarkını dişli kutusu mahfazası Şekil: Krank kolunun işletilmesi yönünde, yay kuvvetine karşı bastırın (3) ve döndürün (4). (Dikkat: Bastırma sırasında ezilme tehlikesi!) Manuel işletim, motorlu işletimden önceliklidir. Ancak krank kolu/el çarkı serbest bırakıldıktan sonra aktüatör yeniden elektrikle çalıştırılabilir. Eğer Remote (uzaktan işletim) konumunda manuel olarak aktüatörün ayarı değiştirilecek olursa ve bir işletim komutu mevcutsa, krank kolu serbest bırakıldıktan hemen sonra aktüatör işletime başlar. 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Yalnızca 2SG5 de: El çarkını bastırmadan döndürün. Manuel işletim, motorlu işletimde araya girecek şekilde etki eder: Motorlu işletim sırasında el çarkı döndürülecek olursa, dönme yönüne bağlı olarak, konumlama süresinde bir uzama veya kısalma meydana gelir. Dönme yönü Krank kolunun/el çarkının saat yönünde döndürülmesinin sonuçları Döner aktüatör 2SA5: Tahrik milinde saat yönünde dönüş (2SA5.7. ve 2SA5.8. hariç). Doğrusal aktüatör 2SB5: İtici çubuğun dışarı çıkması. Yarım dönüşlü aktüatör 2SC5: Helezoni konveyörün gösterge kapağına doğru bakıldığında: RR ya da LR dişli kutusu versiyonlarında, kaplin veya manivela kolunda saat yönünde dönüş. Yarım dönüşlü aktüatör 2SG5: Mekanik pozisyon göstergesine doğru bakıldığında: Kaplin veya manivela kolunda saat yönünde dönüş. Sayfa 15

16 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4.2 Lokal kontrol istasyonu, ekran İşletim Kılavuzu Lokal Kontrol İstasyonu (LKİ) ile işletim 4 adet düğme aracılığıyla doğrudan aktüatör üzerinden (bkz. Şekil: Lokal kontrol paneli) gerçekleştirilebilir. Local/Remote düğmesiyle, tekrar tekrar basmak suretiyle Remote, Local ve locpar şeklindeki üç konum arasında seçim yapılabilir. Aktüatörün hangi konumda bulunduğuna bağlı olarak, düğmeler farklı fonksiyonlara sahiptirler. Eğer Local ya da locpar konumundan Remote konumuna geçiş yapılacak olursa, otomasyon sistemi tarafından verilmiş bir işletim komutu mevcut olması durumunda, aktüatör işletim yapar. PC parametrelendirme programı COM-SIPOS, aktüatörü uygun bir şekilde işletme ve parametrelendirme olanağı sunmaktadır, bkz. Bölüm 4.5. Bu sırada aktüatör, bir kablo ya da Bluetooth aracılığıyla PC (Dizüstü) üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bluetooth aracılığıyla iletişim aktüatör üzerindeki yanıp sönen LED ler ile gösterilir Işıklı diyotların (LED ler) anlamı ve düğmelerin fonksiyonu Işıklı diyotlar LOCAL ve REMOTE Işıklı diyotlar, aktüatörün içerisinde bulunduğu durumu gösterirler: Remote : Remote LED i (sarı) yanar; Local : Local LED i (sarı) yanar; locpar : Local LED i (sarı) yanar. Işıklı diyotlar (AÇIK) ve (KAPALI) Eğer aktüatör AÇMA yönünde işletimdeyse, AÇIK LED i (yeşil) yanıp söner ve eğer aktüatör AÇMA son konumundaysa, LED sürekli yanar. KAPALI LED inde de (sarı) durum aynıdır. Local konumunda düğmelerin fonksiyonu Local konumunda aktüatörün lokal olarak işletilmesi (AÇMA, KAPATMA ve STOP) mümkündür, Remote kontrolü devre dışıdır. 1 STOP/ENTER düğmesi STOP/ENTER düğmesi, aktüatörü durdurur. Şekil: Lokal kontrol paneli 2 Düğme Local/Remote Local/Remote düğmesi, sırasıyla Remote Local locpar arasında geçiş yapar. Ekranda seçilen konum görüntülenir. 3 Düğme (AÇMA) Basıldığında, aktüatör AÇMA yönünde işletim yapar. Kısa süreli (< 2 sn.) basıldığında, aktüatör düğmeye basıldığı müddetçe işletim yapar. Düğme 2 sn. den daha uzun süre basılı tutulacak olursa, düğme serbest bırakıldıktan sonra, aktüatör, son konuma ulaşılıncaya ya da STOP düğmesi veya KAPATMA düğmesine basılıncaya kadar işletime devam eder. 4 Düğme (KAPATMA) Basıldığında, aktüatör KAPATMA yönünde işletim yapar. Davranış şekli, AÇMA düğmesi ile aynıdır. AÇMA ve KAPATMA düğmelerine aynı anda basılması, ACİL DURUM fonksiyonunu etkinleştirir: Aktüatör, parametrelendirilen acil durum devir sayısı/konumlandırma hızı/konumlandırma zamanı ile parametrelendirilen ACİL DURUM konumunda işletim yapar. Sayfa 16

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar 2 SIPOS 5 Flash İçindekiler Giriş Bir bakışta avantajlar...3 Giriş...4

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi PumpDrive 2 Eco İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı PumpDrive 2 Eco Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Teknik Veriler 2SA5 Elektrikli döner aktüatörler

Teknik Veriler 2SA5 Elektrikli döner aktüatörler SIPOS Flash S Elektrikli döner aktüatörler İçindekiler Sayfa Genel veriler Montaj konumu, işletim modu, gürültü, boya, yağlama, koruma sınıfı, titreşim dayanımı, çevre sıcaklığı Mekanik veriler Kontrol

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR El Kitabı 02/2012 Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler Answers for industry. Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR Cihaz kitabı Genel güvenlik uyarıları 1 Giriş 2 Terimler

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250 Kullanım Kılavuzu Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü VEGAPULS 69 Profibus PA Document ID: 47250 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup...

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 Modbus ve Levelmaster Protokolü Koaksiyel ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49475

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Spesifikasyon Durum: 27.09.2010 Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Telif Hakkı 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Almanya Bu dokümantasyon

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. VEGAPULS 62 Dikey çıkış borulu model. Profibus PA. Document ID: 28739

Kullanim Kilavuzu. VEGAPULS 62 Dikey çıkış borulu model. Profibus PA. Document ID: 28739 Kullanim Kilavuzu VEGAPULS 62 Dikey çıkış borulu model Profibus PA Document ID: 28739 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup... 4 1.3 Kullanılan simgeler... 4 2

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGACAP 67. Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası. - Kontaksız şalter. Document ID: 31314

Kullanim Kilavuzu VEGACAP 67. Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası. - Kontaksız şalter. Document ID: 31314 Kullanim Kilavuzu Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası VEGACAP 67 - Kontaksız şalter Document ID: 334 2 İçindekiler İçindekiler Bu belge hakkında. Fonksiyon... 4.2 Hedef grup...

Detaylı

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp)

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) ABB Makine Sürücüleri Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) 2 İlgili kılavuzlar listesi Sürücü kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS310 User s Manual 1), 2) 3AFE68576032 3AUA0000093962

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC)

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Advanced Energy AE 3TL 08 23 Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mayıs 2015 Advanced Energy AE 3TL 08 23 COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

7. Frekans dönüştürücüyü programlama 55

7. Frekans dönüştürücüyü programlama 55 içindekiler içindekiler 1. Bu nasıl okunmalı? 3 Telif Hakkı, Yükümlülük Sınırlaması ve Revizyon Hakları 3 Onaylar 4 Semboller 4 2. Güvenlik 5 Genel Uyarı 6 Onarım İşine Başlamadan Önce 6 Özel durumlar

Detaylı

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry. SINAMICS G120 SINAMICS G120C frekans dönüştürücü İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS Answers for industry. Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İşletme kılavuzu Açıklama 3 Kurma 4 Devreye

Detaylı

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba TR P_SI_0074_SW Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun. Atmayın. Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

AKILLI VANA KONTROL ÜNİTESİ. ND9100H Rev. 2.3 Montaj, Bakım ve Kullanım Kılavuzu

AKILLI VANA KONTROL ÜNİTESİ. ND9100H Rev. 2.3 Montaj, Bakım ve Kullanım Kılavuzu AKILLI VANA KONTROL ÜNİTESİ ND9100H Rev. 2.3 Montaj, Bakım ve Kullanım Kılavuzu 7 ND91H 70 tr 9/2010 2 7 ND91H 70 tr İçindekiler 1 ND9000 ÜRÜN AİLESİ... 3 1.1 Temel özellikler... 3 2 ND9100H AKILLI VANA

Detaylı

Yazılım sürümü şundan itibaren FW: 3.75 UI: 3.71 KÜNYE

Yazılım sürümü şundan itibaren FW: 3.75 UI: 3.71 KÜNYE Kullanma Kılavuzu KÜNYE CENTROSOLAR AG Stresemannstr. 6 769 Hamburg Allmanya Tel. +9 (0)0 9 06 50 www.centrosolar.com Sorumluluğun reddi Kullanılan isimler, ticari isimler, ürün adlandırmaları ve diğer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı