İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!"

Transkript

1 İşletim Kılavuzu Elektrikli Aktüatörler SIPOS 5 PROFITRON HiMod Basım Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

2 İçindekiler İşletim Kılavuzu İçindekiler 1 Temel bilgiler Güvenlik bilgileri Taşıma ve depolama Tasfi ye ve geri dönüşüm İşletim kılavuzuna yönelik açıklamalar Tamamlayıcı kılavuzlar Genel Fonksiyon prensibi Alt gruplar Blok devre şeması (elektrik bağlantıları) Montaj ve bağlantı Vanaya/dişli kutusuna montaj Elektrik bağlantısı Ayrı kurulum Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Krank kolu, el çarkı Lokal kontrol istasyonu, ekran Ana menü, menü kontrolü Uzaktan kontrol COM-SIPOS İşletime alma Temel bilgiler Dilin seçilmesi commisioning menüsüne erişim; erişim yetkisi Kapatma yönü, devir sayıları, kesme modları ve momentlerinin parametrelendirilmesi Vanaya özgü diğer parametreler Sinyal dişli kutulu versiyonda son konumların ayarlanması non-intrusive versiyonda HiMod ve PROFITRON için son konumların ayarlanması Parametreler ve olası parametre değerleri Vanalara özgü parametreler VKS için parametreler Opsiyonel yazılım fonksiyonları Durum ve arıza mesajları, tanılama Gözlemleme (Aygıt durumu ve arıza mesajları) Durum ve arıza mesajları Tanılama (İşletim verileri ve bakım limitleri) Tork eğrilerinin kaydedilmesi Bakım, muayene, servis Genel Yağlama periyotları ve yağlama maddeleri Yedek parçalar Genel Yedek parça listesi Parçalarına ayrılmış çizimler İndeks Kısmen tamamlanmış makineler için orijinal imalatçı beyanı (AT Direktifi 2006/42/AT) ile EMU ve Alçak gerilim direktifi uyarınca AT Uygunluk Beyanı Sayfa 2

3 İşletim Kılavuzu 1 Temel bilgiler 1 Temel bilgiler 1.1 Güvenlik bilgileri Genel Burada ele alınan aygıtlar, endüstriyel kullanım alanlarına yönelik sistemlerin birer parçasıdır. Bu aygıtlar, tekniğin kabul edilmiş kurallarına uygun olarak tasarlanmışlardır. Taşıma, montaj, kurulum, işletime alma, bakım ve onarıma ilişkin bütün çalışmalar, kalifi ye personel tarafından yapılmalıdır. 1 Temel bilgiler Güvenlik tekniğiyle ilgili bildirimler bağlamındaki kalifi ye personel, her defasında gerekli olan faaliyetleri güvenlik tekniği standartlarına uygun olarak yapma yetkisine sahip olan ve bu sırada muhtemel tehlikeleri fark edip, giderebilen kişilerdir. Bu kişiler, aygıt üzerindeki uyarı işaretleri ve bu işletim kılavuzunda bulunan güvenlik bildirimleri konusunda esaslı bir şekilde bilgilendirilmiş olmalıdırlar. Kuvvetli akım tesislerinde yapılan çalışmalarda kalifiye olmayan kişilerin çalıştırılmamasına ilişkin yasak, özellikle DIN EN (daha önce DIN VDE 0105) ya da IEC (VDE 0100 Bölüm 470) standartlarında düzenlenmiştir. Sorunsuz ve güvenli bir işletim, usulüne uygun bir taşımayı, kurallara uygun bir depolama, kurulum, montaj ve dikkatli bir şekilde işletime almayı şart koşmaktadır. Burada, IEC uyarınca sınırlı temin edilebilir bir ürün söz konusudur. Bu ürün, yaşam alanlarında radyo girişimlerine (parazitler) yol açabilir; bu durumda işletmeci açısından uygun önlemlerin alınması gerekli olabilir. Özellikle şu hususlara dikkat edilmelidir: müsaade edilen kullanım hakkındaki teknik verilere ve bilgilere (Montaj, bağlantı, çevre ve işletim koşulları); özellikle katalogda, sipariş belgelerinde, işletim kılavuzunda, tip plakası verilerinde ve diğer ürün dokümantasyonunda yer alanlara; genel kurulum ve güvenlik talimatlarına; yerel, sisteme özgü mevzuata ve gerekliliklere; aletlerin, kaldırma ve taşıma düzeneklerinin kurallara uygun olarak kullanılmasına; kişisel koruyucu donanımların kullanılmasına, özellikle aktüatörün yüksek çevre sıcaklıklarında ve yüksek yüzey sıcaklıklarında (sık ve uzun süreli devreye girme durumu yol açar). Aygıt üzerindeki uyarı işaretleri Ezilme tehlikesi. Krank koluna ya da el çarkına bastırırken, elinizin ya da parmaklarınızın ezilmemesine dikkat edin, bkz. Şekil. 2SA5.5/6/7/8 ve 2SB555/6 serisi aygıtlar için geçerlidir: Hangi yağlama maddesinin kullanılaca-ğını gösterir, ayrıca bkz. Bölüm 8.2 Yağlama periyotları ve yağlama maddeleri. Şekil: Ezilme tehlikesi Sayfa 3

4 1 Temel bilgiler 1 Temel bilgiler 1.2 Taşıma ve depolama Sevkiyat işlemi, dayanıklı bir ambalaj içerisinde gerçekleşmelidir. Taşıma için halatı motorun ve el çarkı mahfazasının etrafına bağlayın, bkz. Şekil. Elektronik ünitesi üzerindeki halkaları (1) yalnızca aktüatörün kendi ağırlığını kaldırmak için kullanın. Kaldırma aracını hiç bir zaman krank koluna ya da el çarkına tespit etmeyin. İyi havalandırılan, kuru bir ortamda depolanmalıdır. Raf ya da tahta palet üzerinde depolanarak, zeminin nemine karşı korunmalıdır. Bağlantı başlığını/kapağını ve kablo rakorları ile elektronik ünitenin kapağını kapalı tutun. İşletim Kılavuzu Şekil: Taşıma 1.3 Tasfiye ve geri dönüşüm Ambalaj Ürünlerimizin ambalajları, çevre dostu, kolay ayrıştırılabilir malzemelerden oluşmaktadır ve yeniden kullanılabilmektedir. Ambalaj malzemelerimiz şunlardır: Ahşap esaslı levhalar (MSB/OSB), karton,kağıt, PE folyo. Ambalaj malzemelerinin tasfi yesi için, geri dönüşüm işletmelerini tavsiye etmekteyiz. Aktüatör Aktüatörlerimiz modüler yapıya sahip olup, bu sayede kolaylıkla malzemelerine ayrılabilmekte ve sınıflandırılabilmektedirler: Elektronik parçalar, çeşitli metaller, plastikler, gresler ve yağlar. Genel olarak geçerli olan hususlar şunlardır: Demontaj sırasında gresleri ve yağları toplayın. Bu maddeler genellikle su kaynakları için tehlikeli maddeler olup, çevreye bırakılmamalıdırlar. Demonte edilen malzemeleri kontrollü tasfi yeye veya malzemeye göre ayrı olarak geri dönüşüme gönderin. Ulusal/yerel tasfi ye yönetmeliklerine riayet edin. 1.4 İşletim kılavuzuna yönelik açıklamalar Güvenlik bildirimleri: Kullanılan semboller ve anlamları İşletim kılavuzunda, farklı anlamları olan aşağıdaki semboller kullanılmıştır. Uyulmaması durumunda ağır yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı, kurallara uygun olarak yapılmaması halinde, kişilerin ya da maddi değerlerin güvenliğini riske sokabilecek faaliyetlere işaret eder. Bildirim, kurallara uygun bir işletim üzerinde önemli etkisi bulunan faaliyetlere işaret eder. Bunlara uyulmaması durumunda, dolaylı zararlar ortaya çıkabilir. Elektrostatik tehlike altındaki parçalar, devre kartları üzerinde bulunurlar; elektrostatik deşarj nedeniyle hasar görebilir ya da bozulabilirler. Eğer ayar çalışmaları, ölçümler ya da devre kartlarının değiştirilmesi sırasında parçalara dokunulması gerekiyorsa, bunu yapmadan hemen önce topraklı, metal bir yüzeye (örn. mahfazaya) dokunarak, elektrostatik yükün boşalması sağlanmalıdır. Prosedür daha önce vana tedarikçisi tarafından gerçekleştirilmiştir: Eğer aktüatörler vanalar üzerine monte edilmiş olarak teslim edilirlerse, bu prosedür vana tedarikçisinin tesislerinde gerçekleştirilir. İşletime alma sırasında, bir ayar kontrolü yapılmalıdır. Sayfa 4

5 İşletim Kılavuzu Geçerlilik sahası 1 Temel bilgiler Kolay anlaşılırlığı sağlamak amacıyla, işletim kılavuzu, olası bütün ürün versiyonlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeremez ve özellikle kurulum, işletim ya da bakım ile ilgili akla gelen tüm durumları dikkate alamaz. Bu sebeple, işletim kılavuzunda büyük ölçüde yalnızca kalifi ye personele (bkz. Bölüm 1.1) yönelik olarak, aygıtların endüstriyel kullanım alanlarında amacına uygun kullanılması için gerekli olan açıklamalar yer almaktadır. Şayet aygıtlar endüstriyel olmayan bir alanda kullanılacaksa ve buna bağlı olarak daha yüksek emniyet talepleri gerekecek olursa, bunlar montaj sırasında alınacak ilave koruyucu önlemlerle tesis tarafında sağlanmalıdır. Bu konudaki sorularınızı, özellikle ürüne özgü ayrıntılı bilgilerin eksik olması durumunda, yetkili SIPOS Aktorik satış merkezi cevaplandıracaktır. Lütfen, prensip olarak ilgili aktüatörün tip tanımlamasını ve fabrika numarasını belirtin (bkz. Tip plakası). 1 Temel bilgiler Planlama, montaj, işletime alma ve servis görevleri için, yetkili SIPOS Aktorik servisinin destek ve hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir. İşletim kılavuzlarının ve üretim dokümantasyonlarının içeriğinin daha önce yapılan veya mevcut bir anlaşmanın, taahhüdün ya da hukuki bir ilişkinin bir parçası olmadığına veya bunları değiştirmeyeceğine dikkat çekilir. SIPOS Aktorik in bütün yükümlülükleri, bütünüyle ve münhasıran geçerli malzeme kusurlarına ilişkin sorumluluk düzenlemesini içeren, ilgili satış sözleşmesinden doğmaktadır. Söz konusu bu düzenlemeler, bu kılavuzlarda ve dokümantasyonda yer alan açıklamalarla ne genişletilirler, ne de sınırlandırılırlar. 1.5 Tamamlayıcı kılavuzlar 2SB5 Doğrusal aktüatör Y SC5 Yarım dönüşlü aktüatör Y SG5 Küçük yarım dönüşlü aktüatör Y COM-SIPOS PC parametrelendirme programı Y PROFIBUS İşletim Kılavuzu Y MODBUS İşletim Kılavuzu Y HART İşletim Kılavuzu Y Koruma sınıfı IP 68 K51 Y Artırılmış titreşim dayanımı K57, K58 Y Seismic class S2A K59 uyarınca artırılmış titreşim dayanımı Y Cok güçlü korozyon korumasi uzun koruma süreli korozivite kategorisi C5 L38 Y Kesintisiz Güç Kaynaklı (KGK) SIPOS 5 aktüatör Y Veriyolu üzerinden serbestçe kullanılabilen ikili ve analog girişler Y Opsiyonel yazılım fonksiyonları Bkz. Bölüm 6.3 PROFITRON kısa kılavuzu Y Ve diğerleri Eğer üretici ek olarak ilave edilen veya yerleşik, dışarıdan temin edilen bileşenlerin özel montaj ve işletim talimatlarını hazırlamış ve birlikte teslim etmişse, bunlar işletim kılavuzunun ekindedir ve uyulması gerekir. Sayfa 5

6 2 Genel 2 Genel 2 Genel 2.1 Fonksiyon prensibi Tanımlama İşletim Kılavuzu Entegre frekans dönüştürücüye (1) sahip elektronik ünite, motoru (2) kontrol eder. Motor, helisel mil (3) üzerinden bir dişli kutusunu ya da bir mil somunu aracılığıyla vana milini (5) tahrik eden, tahrik milini (4) döndürür. Helisel milin (3) hareketi, sinyal mili (6) üzerinden sinyal dişli kutusuna (7a) aktarılır. Sinyal dişli kutusu, hareketi redükte eder ve potansiyometreyi veya manyetik hareket sensörünü (8) döndürür. ya da: non intrusive versiyonunda, non-intrusive pozisyon sensörüne (nip) (7b) aktarılır. Non-intrusive pozisyon sensörü, dönüşlerin sayısını sayar. Bu pozisyon kaydı, harici gerilim beslemesi olmaksızın gerçekleşir. Elektronik ünite, potansiyometrenin ya da non-intrusive pozisyon sensörünün konumundan, tahrik milinin (9) konumunu, dolayısıyla tahrik edilen vananın konumunu algılar ve proses talebine uygun olarak motoru kontrol eder. Tork algılaması (TA) elektronik olarak gerçekleşir. Şekil: Fonksiyon prensibi Sayfa 6

7 İşletim Kılavuzu 2.2 Alt gruplar SIPOS 5 serisi aktüatörler, dişli kutusu ve elektronik ünitesi ana alt gruplarından oluşurlar. Ayrıntılar için bkz. Bölüm 9. Yedek parçalar. 2 Genel 2 Genel Ana alt grup dişli kutusu, aşağıdaki yapı gruplarından oluşmaktadır: 1 Elektronik bağlantı fiş elemanı, 2 Motor, 3 Dişli kutusu ünitesi, 4 Sinyal dişli kutusu ya da kapaklı non-intrusive pozisyon sensörü (2SG5 versiyonunda yoktur), 5 Manuel tahrik (krank kolu ya da el çarkı ile), 6 Versiyona bağlı, olası mekanik eklentiler. 2SG5 küçük yarım dönüşlü aktüatörde sinyal dişli kutusu yoktur; dişli kutusu ve manuel tahrik farklı bir biçime sahiptir. Ana alt grup elektronik ünitesi, aşağıdaki yapı gruplarından oluşmaktadır: 1 Elektrik bağlantısı (üç versiyon vardır), 2 Dişli kutusu bağlantısı fiş elemanı, 3 Kapaklı elektronik ünite mahfazası, 4 Güç modülü ile birlikte güç kontrolü alt grubu, Şekil: Alt gruplar, dişli kutusu 5 Fieldbus devre kartı (Opsiyon) ya da 6 Röle kartı (Opsiyon), 7 Kontrol devre kartı, 8 Bluetooth modülü (Opsiyon). Şekil: Alt gruplar, elektronik ünitesi Sayfa 7

8 2 Genel 2 Genel 2.3 Blok devre şeması (elektrik bağlantıları) İşletim Kılavuzu Blok devre şeması, elektronik alt grupları ve müşteriye özgü muhtemel bağlantılar için giriş ve çıkışları gösterir. Şekil: Blok devre şeması Sayfa 8

9 İşletim Kılavuzu 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 3.1 Vanaya/dişli kutusuna montaj Eğer aktüatör bir vana üzerine monte edilmiş olarak teslim edilirse, bu prosedür vana tedarikçisinin tesislerinde gerçekleştirilir. Ancak yine de işletime alma sırasında bir ayar kontrolü yapılmalıdır. Güvenlik bilgilerine uyun (bkz. Bölüm 1.1)! Montaj işlemlerine başlamadan önce, planlanan önlemlerle (vananın çalıştırılma olasılığı, v.b.) kişilerin tehlikeye atılmadığından veya sistem arızasına yol açılmayacağından emin olunmalıdır. Planlama, montaj, işletime alma ve servis görevleri için, yetkili SIPOS Aktorik servislerinin destek ve hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir. 3 Montaj ve bağlantı Bütün çıkış mili versiyonları için genel montaj açıklamaları Montaj ve işletim, istenilen bütün konumlarda gerçekleştirilebilir. Darbe ve diğer güç kullanımlarından kaçının. Bağlantı fl anşı ve çıkış mili tipinin vanaya/dişli kutusuna uyup uymadığını kontrol edin. Aktüatör üzerindeki bağlantı flanşlarının ve vana/dişli kutusu üzerindeki montaj yüzeylerini esaslı bir şekilde temizleyin. Bağlantı noktalarını gres ile hafifçe yağlayın. Aktüatörü vana/dişli kutusu üzerine yerleştirin, bu sırada merkezlemeye dikkat edin. En az 8.8 kalitesinde cıvatalar kullanın (yaylı rondela ile emniyete alın). Eşdeğer kalitede paslanmaz cıvatalar kullanılması durumunda, bunları vazelin ile hafifçe yağlayın. Vidalama derinliği asgari olarak 1,25 x vida dişi çapı kadar seçilmelidir. Aktüatörü vana/dişli kutusu üzerine yerleştirin ve cıvataları çaprazlama olarak eşit miktarda sıkın. SIPOS 5 aktüatörlerin gövdesi, normal çevre koşulları altında korozyona dayanıklı bir alüminyum alaşımdan oluşmaktadır. Montaj işlemleri nedeniyle boya hasarları meydana gelmesi durumunda, bu hasarlar küçük hacimli kaplar içerisinde SIPOS Aktorik den tedarik edilebilen orijinal boyalarla rötuşlanabilir Tip A çıkış mili versiyonu Montaj açıklaması Dişli manşon, krank kolunu/el çarkını çevirmek suretiyle, vananın miline vidalanır. Dişli manşonun sökülmesi ve takılması Dişli manşon trapez dişli (sipariş numarasına Y18 eki) ile birlikte sipariş edilmemişse ya da dişli manşon aşınmış ve değiştirilmesi gerekiyorsa, izlenecek prosedür aşağıdaki gibidir: Çıkış flanşı (Şekil, Poz. 1) döner aktüatör tarafından yerinden çıkarılmamalıdır! 1. Merkezleme halkasını (Şekil, Poz. 5) vidalayarak çıkış fl anşından çıkartın. 2. Dişli manşonu (4) eksenel iğneli rulman ve eksenel yatak rondelaları (3) ile birlikte sökün. 3. Eksenel iğneli rulmanları ve eksenel yatak rondelalarını (3) dişli manşondan çıkartın. Şekil: Tip A çıkış mili versiyonunun birleşimi Sayfa 9

10 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 4. Yalnızca dişli manşonun vida dişi olmadan teslim edilmesi durumunda: Dişli manşonun (4) içerisine vida dişi açın (bağlama sırasında eş merkezliliğe ve eksenel sapmaya dikkat edin) ve temizleyin. 5. Eksenel iğneli rulmanı ve eksenel yatak rondelalarını (3) bilyalı yatak gresi ile yağlayın ve yeni ya da makineyle işlenmiş dişli manşona (4) takın. 6. Eksenel yataklarla birlikte dişli manşonu (4) tahrik fl anşına yerleştirin (Tespit tırnakları aktüatör tahrik milinin kanalını doğru bir şekilde kavramalıdır). 7. Merkezleme halkasını (5) vidalayın ve dayanma noktasına kadar sıkın. Bu sırada mil contasının (6) temiz bir şekilde takıldığından emin olunmalıdır. 8. Merkezleme halkası (5) ile dişli manşon (4) arasından yağlama maddesi dışarı çıkıncaya kadar, gres tabancasıyla yağlama nipeli (2) üzerinden bilyalı yatak gresi basın. İşletim Kılavuzu Şekil: Monteli, Tip A çıkış mili versiyonu Mil koruyucu borunun monte edilmesi 1. Kapağı (Şekil, Poz. 1) çıkartın. 2. Dışarı çıkan milin, mil koruyucu boru uzunluğunu aşıp aşmadığını kontrol edin. 3. Vida dişlerine ve sızdırmazlık yüzeylerine sızdırmazlık macunu tatbik edin (örn. Münih deki Dow Corning fi rmasının 732 RTV adlı ürünü). 4. Mil koruyucu boruyu (2) vidalayın. 3.2 Elektrik bağlantısı Şekil: Mil koruyucu borunun monte edilmesi Bileşenler, kurallara uygun bağlantı yapıldıktan sonra, yalıtımsız, gerilim ileten parçalara doğrudan temas edilemeyecek şekilde tasarlanmışlardır, örneğin IP2X ve IPXXB uyarınca elektrik çarpmasına karşı koruma önlemlerine uyulmuştur. Motor durur haldeyken de aktüatör içerisinde tehlikeli voltajlar mevcuttur. Terminal kapağını ya da bağlantı başlığını açmadan önce, aktüatörü besleme geriliminden ayırın. Kondansatörlerin min. 5 dakikalık deşarj süresini dikkate alın ve bu süre boyunca herhangi bir temasta bulunmayın. Şebeke gerilimi her durumda tip plakası üzerinde belirtilmiş olan gerilim aralığında bulunmalıdır. Elektrik kablosu: Şebeke bağlantısı için metal kablo rakorları kullanın. Sinyal kablosu: Sinyal kablosunun bağlantısı için, blendajlı metal kablo rakorları kullanın, aksi halde arızalar ortaya çıkabilir. Sinyal kablosu blendajlı olmalı, blendaj da her iki taraftan sabitlenmiş veya topraklanmış olmalıdır. Blendajın kablo rakorları içerisine özenli bir şekilde bağlanmış olmasına dikkat edin! Kablo rakorları ve sızdırmazlık noktaları (O-Ringler) koruma sınıfının muhafaza edilmesi için dikkatli monte edilmelidir! Müsaade edilen kablo kesitleri için bağlantı şemasına bakınız. Kablo rakorları ve kablolar, teslimat kapsamına dahil değildir. Sayfa 10

11 İşletim Kılavuzu Doğrudan bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı Şekil: Doğrudan bağlantı Baskı devre kartları üzerinde statik elektriğe karşı son derece duyarlı olan yüksek hassasiyete sahip CMOS yarı iletken bileşenler bulunmaktadır. Bu nedenle, iletken yollarına ve bileşenlere elle ya da metal cisimlerle dokunmaktan kaçının. Yalnızca kablo bağlantılarını yaparken terminal bloklarının vidalarına yalıtımlı bir tornavida ile temas edilmesi mümkündür. 1. Bağlantı başlığını (Şekil, Poz. 1) ve elektronik ünitesinin mahfaza kapağını (7) sökün. 2. Bağlantı başlığından gelen kablo girişlerinden gerekli olanların kör tapalarını sökün. 3. Kablo rakorlarını (2) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını içerisinden geçirin. 4. X1 terminal fi şini (4) güç kontrolü baskı devre kartından ve X3.1, X3.2 terminal fi şlerini (6) kontrol devre kartından sökün. Eğer röle kartı kullanılmışsa, o zaman burada X2.1, X2.2 terminal fi şlerini (5) de sökün. Gerekecek olursa, bir tornavida yardımıyla dikkatli bir şekilde fi şleri soketlerden çıkartın. 5. Bağlantı kablolarını bağlantı başlığı içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. 6. Bütün terminal fi şlerini tekrar takın. 7. Bağlantı başlığını (1) ve elektronik ünitesinin mahfaza kapağını (7) tekrar vidalayın. 8. Kablo rakorlarını (2) sıkın. Sayfa 11

12 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı Yuvarlak fişli bağlantı 1. Bağlantı başlığını (Şekil, Poz. 2) fi ş elemanı (1) ile birlikte sökün. 2. Bağlantı başlığından gelen kablo girişlerinden yalnızca gerekli olanların kör tapalarını sökün. 3. Fiş elemanını (1) bağlantı başlığından (2) sökün. 4. Kablo rakorlarını (3) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını (4) içerisinden geçirin. 5. Bağlantı kablolarını bağlantı başlığı içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. 6. Fiş elemanını (1) bağlantı başlığının (2) içerisine vidalayın ve daha sonra bağlantı başlığını sabitleyin. 7. Kablo rakorlarını (3) sıkın. Şekil: Yuvarlak fişli bağlantı İşletim Kılavuzu Fieldbus bağlantısı 1. Fieldbus bağlantı gövdesini (Şekil, Poz. 2) ve bağlantı kapağını (4) çıkartın. 2. Fiş elemanını (1) Fieldbus bağlantı gövdesinden (2) sökün. 3. Fieldbus bağlantı gövdesinden gelen kablo girişlerinden yalnızca gerekli olanların kör tapalarını sökün. 4. Kablo rakorlarını (5) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını (6) içerisinden geçirin. Fieldbus kabloları için blendajsız kablo rakorları yeterli gelmektedir, bkz. aşağıda Madde Şebeke ve sinyal kablolarını bağlantı gövdesinin içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. 6. Fiş elemanını (1) Fieldbus bağlantı gövdesine (2) tekrar vidalayın. 7. Fieldbus bağlantı kablolarını veri yolu sonlandırma kartına (3) bağlayın. Bu sırada blendajı (7) metal kelepçenin altından geçirin (8). 8. Bağlantı kapağını (4) ve Fieldbus bağlantı gövdesini (2) tekrar vidalayın. 9. Kablo rakorlarını (5) sıkın. Şekil: Fieldbus bağlantısı a = Aktüatör veri yolu hattının sonuncu aygıtıysa, sonlandırma direnci ON konumuna getirilmeli ya da harici bir sonlandırma direnci yerleştirilmelidir. b = 24 V harici gerilim beslemesi için bağlantı. Şebeke gerilimi kapatıldığında iletişime olanak sağlar. c = PROFIBUS DP veri yolu monitörü (Protokol çözümleyici) için bağlantı. Sayfa 12

13 İşletim Kılavuzu 3 Montaj ve bağlantı Galvanik ayırmalı bağlantı İkili giriş ve çıkışlar, optik bağlayıcı üzerinden galvanik olarak ayrılmaktadır. Analog sinyaller isteğe bağlı galvanik olarak ayrılabilirler. Eğer akım ve gerilim örtüşümleri dengeleme potansiyelleriyle önlenecekse, bu o zaman gereklidir. Pozisyon güncel değeri (analog çıkış) galvanik olarak ayrılmış: Sipariş kodu C10. Pozisyon güncel değeri (analog çıkış) ve nominal değeri (analog giriş), galvanik olarak ayrılmış: Sipariş kodu C Bağlantı gövdesini (Şekil, Poz. 2) ve bağlantı kapağını (4) sökün. 2. Fiş elemanını (1) bağlantı gövdesinden (2) sökün. 3. Bağlantı gövdesinden gelen kablo girişlerinden yalnızca gerekli olanların kör tapalarını sökün. 4. Kablo rakorlarını (5) gevşek bir şekilde vidalayın ve bağlantı kablolarını (6) içerisinden geçirin. 5. Bağlantı kablolarını bağlantı başlığı içerisinde bulunan bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın, bu sırada topraklama iletkeninin öngörülen yere bağlanmasına dikkat edin. Pozisyon güncel değeri ve gerekirse Pozisyon nominal değeri analog sinyalleri için kabloyu bağlantı kartına (3) bağlayın. Bu sırada belandajı metal kelepçenin altından geçirin. 6. Fiş elemanını (1) bağlantı gövdesine (2) vidalayın. 7. Bağlantı gövdesini (2) ve bağlantı kapağını (4) tekrar vidalayın. 8. Kablo rakorlarını (5) sıkın. Şekil: Galvanik ayırmalı bağlantı 3 Montaj ve bağlantı Harici potansiyel iletken bağlantısı Harici potansiyel iletken bağlantısı, koruyucu topraklama olarak değil, bir fonksiyon topraklaması olarak kullanılabilir. 1. Plastik kapağı (1) elektronik ünite gövdesinden sökün. 2. M5 cıvatayla (2) potansiyel iletkenini (3) ve sıkma pulunu (4) vidalayın. Şekil: Potansiyel iletkeninin vidalanması Sayfa 13

14 3 Montaj ve bağlantı 3 Montaj ve bağlantı 3.3 Ayrı kurulum Aşırı titreşimler, yüksek sıcaklık ve/veya elverişsiz konum gibi çevre koşulları oluştuğunda ve erişim zorlaştığında, elektronik ünite dişli kutusundan ayrı olarak monte edilmelidir. Dişli kutusunun ve elektronik ünitenin ayrı kurulumu için montaj kiti, doğrudan aktüatörle birlikte ya da aksesuar (2SX ) olarak ayrıca sipariş edilebilmektedir. Montaj kiti, önceden birleştirilmiştir. Montaj kiti doğrudan aktüatörle birlikte sipariş edilecek olursa, birleştirilmemiş olarak aktüatörün yanında bulunur. Montaj kiti, çabuk çıkarılabilir kuplörlere sahip bir kablo ayırma sistemiyle birlikte de teslim edilebilmektedir. Böylece, farklı mekanlara ayrı kurulum yapılması durumunda yalnızca Ø 45 mm lik bir duvar mufu gerekli olmaktadır. Çalışmalara başlamadan önce, aktüatörü besleme geriliminden ayırın! İşletim Kılavuzu Prosedür 1. Montaj konsolunu (Şekil, Poz. 3) elektronik ünite mahfazasının montaj yerine takın. 2. Elektronik ünite mahfazasını (1) dişli kutusundan (6) sökün ve O-Ring (2) ile montaj konsoluna (3) monte edin. 3. Standart montaj, bkz. A Ayrı kurulum montaj kitini vidalayın: Bağlantı pinli (4) fi ş kapağını montaj konsolunun (3) altına ve bağlantı soketli (5) fi ş kapağını da dişli kutusu ünitesinin (6) üzerine takın. Şekil: Ayrı kurulum A = Standart, B = Mil koruyucu borulu 4. Mil koruyucu boru ile montaj, bkz. B Kabloların mil koruyucu boru tarafından engellenmemesi için, bağlantı başlığı 90 veya 180 döndürülmelidir: Yuvarlak fi şin (8) vidalarını (7) sökün, yuvarlak fi şi 90 veya 180 döndürün ve tekrar vidalayın. 3. maddede anlatıldığı gibi devam edin. Koruma sınıfını muhafaza etmek için, montaj işlemi sırasında O-Ringlerin düzgün yerleştirilmesine dikkat edin. Prensip olarak, kabloların örneğin mafsallı koldakiler gibi hareketli parçaları engellememesine özen gösterilmelidir. İstisnai durumlarda motor çok sıcak olabilir, bu nedenle kabloları motor ile temas ettirmeyin. Elektronik ünitesi ile dişli kutusu ünitesi arasındaki bağlantı kablosunun özellikleri Şebeke bağlantısı: blendajlı ve UV ışınlarına dayanıklı, örn. Topfl ex-611-c-pur-4g1.5/11.3 kablo (TOPFLEX, HELUKABEL fi rmasına ait bir markadır.) Kontrol bağlantısı: belandajlı ve UV ışınlarına dayanıklı, örn. L IY11Y-7x2x0.5/11.4-S Klips kontaklar gümüş kaplıdır. Bağlantı kabloları, farklı versiyonlarda mevcuttur: Standart uzunluklar: 3 m; 5 m; 10 m, İlave donanımla (fi ltre) 50 m ye kadar; (fi ltre ile 10 m den daha büyük ayrı kurulum durumunda, Sep. mounting parametresi >10m with fi lter (Filtre ile >10m) değerine ayarlanmalıdır). Sayfa 14

15 İşletim Kılavuzu 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4.1 Krank kolu, el çarkı Krank kolunun/el çarkının makine ile tahrik edilmesine izin verilmez. Aktüatör, işletime alındıktan sonra, krank kolunu/el çarkını kullanarak parametrelendirilen son konumlarının dışına çıkartılmamalıdır. Krank koluna/el çarkına bastırırken, elin krank kolu/el çarkı ile mahfaza arasında kalmamasına dikkat edilmelidir: Ezilme tehlikesi! Bkz. aşağıdaki 3. işlem adımı. Motorlu işletimde, krank kolu/el çarkı dönmez. İşletim 2SG5 dışındaki tüm aktüatörlerde işletim: 1. Aktüatör, durur halde olmalıdır (1). 2. Kıskacı (Opsiyon) çıkartın (2). Kıskaç, eğer aktüatör yüksek titreşimlere ya da su basıncına (Koruma sınıfı IP 68) maruz kalıyorsa, krank kolunun/el çarkının istenmeden kavramaya geçmesine karşı koruyucu görevi yapar. 3. Krank kolunu/el çarkını dişli kutusu mahfazası Şekil: Krank kolunun işletilmesi yönünde, yay kuvvetine karşı bastırın (3) ve döndürün (4). (Dikkat: Bastırma sırasında ezilme tehlikesi!) Manuel işletim, motorlu işletimden önceliklidir. Ancak krank kolu/el çarkı serbest bırakıldıktan sonra aktüatör yeniden elektrikle çalıştırılabilir. Eğer Remote (uzaktan işletim) konumunda manuel olarak aktüatörün ayarı değiştirilecek olursa ve bir işletim komutu mevcutsa, krank kolu serbest bırakıldıktan hemen sonra aktüatör işletime başlar. 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Yalnızca 2SG5 de: El çarkını bastırmadan döndürün. Manuel işletim, motorlu işletimde araya girecek şekilde etki eder: Motorlu işletim sırasında el çarkı döndürülecek olursa, dönme yönüne bağlı olarak, konumlama süresinde bir uzama veya kısalma meydana gelir. Dönme yönü Krank kolunun/el çarkının saat yönünde döndürülmesinin sonuçları Döner aktüatör 2SA5: Tahrik milinde saat yönünde dönüş (2SA5.7. ve 2SA5.8. hariç). Doğrusal aktüatör 2SB5: İtici çubuğun dışarı çıkması. Yarım dönüşlü aktüatör 2SC5: Helezoni konveyörün gösterge kapağına doğru bakıldığında: RR ya da LR dişli kutusu versiyonlarında, kaplin veya manivela kolunda saat yönünde dönüş. Yarım dönüşlü aktüatör 2SG5: Mekanik pozisyon göstergesine doğru bakıldığında: Kaplin veya manivela kolunda saat yönünde dönüş. Sayfa 15

16 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4.2 Lokal kontrol istasyonu, ekran İşletim Kılavuzu Lokal Kontrol İstasyonu (LKİ) ile işletim 4 adet düğme aracılığıyla doğrudan aktüatör üzerinden (bkz. Şekil: Lokal kontrol paneli) gerçekleştirilebilir. Local/Remote düğmesiyle, tekrar tekrar basmak suretiyle Remote, Local ve locpar şeklindeki üç konum arasında seçim yapılabilir. Aktüatörün hangi konumda bulunduğuna bağlı olarak, düğmeler farklı fonksiyonlara sahiptirler. Eğer Local ya da locpar konumundan Remote konumuna geçiş yapılacak olursa, otomasyon sistemi tarafından verilmiş bir işletim komutu mevcut olması durumunda, aktüatör işletim yapar. PC parametrelendirme programı COM-SIPOS, aktüatörü uygun bir şekilde işletme ve parametrelendirme olanağı sunmaktadır, bkz. Bölüm 4.5. Bu sırada aktüatör, bir kablo ya da Bluetooth aracılığıyla PC (Dizüstü) üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bluetooth aracılığıyla iletişim aktüatör üzerindeki yanıp sönen LED ler ile gösterilir Işıklı diyotların (LED ler) anlamı ve düğmelerin fonksiyonu Işıklı diyotlar LOCAL ve REMOTE Işıklı diyotlar, aktüatörün içerisinde bulunduğu durumu gösterirler: Remote : Remote LED i (sarı) yanar; Local : Local LED i (sarı) yanar; locpar : Local LED i (sarı) yanar. Işıklı diyotlar (AÇIK) ve (KAPALI) Eğer aktüatör AÇMA yönünde işletimdeyse, AÇIK LED i (yeşil) yanıp söner ve eğer aktüatör AÇMA son konumundaysa, LED sürekli yanar. KAPALI LED inde de (sarı) durum aynıdır. Local konumunda düğmelerin fonksiyonu Local konumunda aktüatörün lokal olarak işletilmesi (AÇMA, KAPATMA ve STOP) mümkündür, Remote kontrolü devre dışıdır. 1 STOP/ENTER düğmesi STOP/ENTER düğmesi, aktüatörü durdurur. Şekil: Lokal kontrol paneli 2 Düğme Local/Remote Local/Remote düğmesi, sırasıyla Remote Local locpar arasında geçiş yapar. Ekranda seçilen konum görüntülenir. 3 Düğme (AÇMA) Basıldığında, aktüatör AÇMA yönünde işletim yapar. Kısa süreli (< 2 sn.) basıldığında, aktüatör düğmeye basıldığı müddetçe işletim yapar. Düğme 2 sn. den daha uzun süre basılı tutulacak olursa, düğme serbest bırakıldıktan sonra, aktüatör, son konuma ulaşılıncaya ya da STOP düğmesi veya KAPATMA düğmesine basılıncaya kadar işletime devam eder. 4 Düğme (KAPATMA) Basıldığında, aktüatör KAPATMA yönünde işletim yapar. Davranış şekli, AÇMA düğmesi ile aynıdır. AÇMA ve KAPATMA düğmelerine aynı anda basılması, ACİL DURUM fonksiyonunu etkinleştirir: Aktüatör, parametrelendirilen acil durum devir sayısı/konumlandırma hızı/konumlandırma zamanı ile parametrelendirilen ACİL DURUM konumunda işletim yapar. Sayfa 16

17 İşletim Kılavuzu Remote konumunda düğmelerin fonksiyonu 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Remote konumunda, aktüatör otomasyon sistemi tarafından kontrol edilir. Remote konumunda STOP/ENTER düğmesine basılacak olursa, devam etmekte olan işletime ara vermeksizin, aşağıdaki menüler ya da düğmesiyle seçilebilir (ayrıca bkz. Bölüm Ana menü ): Language: Başka bir dil seçimi. com. data r/o: İşletime alma verileri; parametrelerin görüntülenmesi. Observing: Aygıt durumunun ve olası arıza mesajlarının görüntülenmesi. Diagnosis: Güncel işletim verilerinin ve bakım limitlerinin görüntülenmesi. Dil dışında parametrelerin değiştirilmesi, yalnızca locpar konumunda mümkündür. locpar konumunda düğmelerin fonksiyonu locpar konumunda parametreler değiştirilebilir, Remote kontrolü devre dışıdır. locpar konumunda STOP/ENTER düğmesine basılacak olursa, bundan sonra ya da düğmesiyle aşağıdaki menüler seçilebilir (ayrıca bkz. Bölüm Ana menü ): Language: Başka bir dil seçimi. Commissioning: Parametrelerin değiştirilmesi (aşağıya bakınız). Observing: Aygıt durumunun ve olası arıza mesajlarının görüntülenmesi. Diagnosis: Güncel işletim verilerinin ve bakım limitlerinin görüntülenmesi Mesajların ekranda görüntülenmesi Ekran, aktüatörün güncel olarak içerisinde bulunduğu Remote, Local ya da locpar konumunu görüntüler. Menüler arasında gezinti özelliği desteklenmektedir. Ekran, otomatik olarak aydınlatılır: Bir düğmeye ilk kez basıldığında arka aydınlatma ışığı yanar ve eğer herhangi bir düğmeye basılmayacak olursa, kısa süre sonra otomatik olarak söner. 1 Her biri 16 karakterlik iki satırlı ve otomatik arka aydınlatmalı ekran. 2 İlk satırda vananın pozisyonu ve aktüatörün işleyip işlemediği ve işlemekte olduğu yön görüntülenir. com. data r/o, observing ve diagnosis menülerinde ilk satırda, ya da düğmesiyle seçilen fonksiyon görüntülenir. 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 3 İkinci satırda Remote, Local ya da locpar konumu ve aktüatörün hazır olup olmadığı görüntülenir. com. data r/o, observing menülerinde olası parametreler, diagnosis menüsünde işletim verileri ve bakım limitleri görüntülenir. 4 Ekranda yanıp sönen parametre ve parametre değerleri, ya da düğmeleriyle değiştirilebilir ve ENTER düğmesiyle kaydedilebilir. Bölüm 5 İşletime alma da bunlar işlem sıralamasında siyah arka plan üzerinde beyaz olarak gösterilmişlerdir. Şekil: Ekran 5 ENTER düğmesinin sembolü. 6 düğmesinin sembolü. 7 düğmesinin sembolü. Aşağıdaki açıklamalarda, ekrandaki açıklaması yapılan fonksiyonla ilgili olmayan metinler, xxx ile gösterilmektedir. Sayfa 17

18 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler 4.3 Ana menü, menü kontrolü Ana menü ENTER düğmesiyle Remote ve locpar konumlarından ana menüye ulaşılır. Ana menü, beş menü öğesine sahiptir: Language : Bu menü öğesi üzerinden ekrandaki metin için başka bir dil seçilebilir. com. data r/o: Bu menü öğesine Remote konumundan ulaşılır. Güncel parametreleri buradan okumak mümkündür. Veya commissioning: commisioning menüsüne yalnızca locpar konumundan ve erişim yetkisi (4 haneli kod, ayrıca bkz. Bölüm 5.3) girildikten sonra ulaşılabilir. Bu menü öğesi üzerinden aktüatörün parametreleri değiştirilir. İşletim Kılavuzu Şekil: Ana menü Observing : Aygıt durumunun ve arıza mesajlarının ekranda görüntülenmesi. Değerlerin değiştirilmesi mümkün değildir, ancak sıfırlanabilir bir arızanın onaylanması mümkündür (bkz. Bölüm 7). diagnosis : İşletim verileri ve bakım limitleri görüntülenir. return to menu: Sistem, başlangıç konumuna geri döner Aşağı/yukarı kaydırma ana menüde Komut Düğme Ekrandaki mesaj 1. Aktüatörü locpar ya da Remote konumuna ayarlayın. locpar konumunda kontrol VKS (Veri Kontrol Sistemi) tarafından devre dışı bırakılır. 2. ENTER düğmesiyle ana menüyü çağırın. 1. menü öğesi Dil ayarı görüntülenir. XXX locpar ready langu./dil idioma/lingua E 3. Ana menüde düğmesiyle aşağı kaydırmaya devam edin. Sonraki menü öğesi görüntülenir. Remote işletim konumundan ana menü çağrılacak olursa, com. data r/o görüntülenir. commisioning E 4. Sonraki menü öğesi için aşağı kaydırın. Observing E 5. Sonraki menü öğesi için aşağı kaydırın. diagnosis E 6. Sonraki menü öğesi için aşağı kaydırın. ENTER düğmesine basılması, ana menüden çıkarak başlangıç konumuna geçilmesine yol açar.* return to menu 7. düğmelerine basın. Yeniden ilk menü öğesi görüntülenir. langu./dil idioma/lingua * Menüden çıkış için Local/Remote düğmesini de kullanabilirsiniz. Ancak aktüatör başlangıç konumuna değil, aksine Remote Local locpar döngüsünün sonraki adımına geçiş yapar. E locpar konumundan ana menüye erişim yapılacak ve daha sonra LOKAL/UZAKTAN düğmesine basılacak olursa, aktüatör Remote konumuna geçiş yapar ve eğer VKS den gelen bir kontrol komutu mevcutsa, işletime başlar! Sayfa 18

19 İşletim Kılavuzu 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Menü kontrolü Gezinti ve parametre değerlerinin değiştirilmesi Menüye erişim Ekranda aşağıdakileri seçmek için Local/Remote düğmesini kullanın: gözlemleme/okuma veya dil değiştirme için Remote ya da parametre değerlerini değiştirmek için locpar. ENTER düğmesiyle seçimi etkinleştirin. Menü içerisinde gezinti Menü içerisindeki işlemler, daima aynı şemaya göre gerçekleşir, örneğin bkz. commisioning menüsünde: 1. Parametrelerin seçilmesi/menü içerisinde aşağı/ yukarı kaydırma: Ekrandaki parametreyi seçmek için ya da düğmesini kullanın, Şekil: (1) ve (5). 2. Seçimin etkinleştirilmesi: ENTER düğmesiyle, değiştirmek için seçilen parametre değerini etkinleştirin (2). 3. Parametre değerinin değiştirilmesi: Yanıp sönen göstergeyi değiştirmek için ya da düğmesini kullanın (3). 4. Değişikliğin kaydedilmesi: ENTER düğmesiyle yanıp sönen değişikliği kaydedin ve menüye geri dönün (4). 5. Sonraki parametreyi seçin (5). Çıkış: Parametrelendirmeden çıkış ve bir üst menü düzeyine geçiş return to menu menü öğesi üzerinden gerçekleştirilir. Bunun için, menü öğesi görüntüleninceye kadar ya da düğmesine basın. Local/Remote düğmesine basılacak olursa, aktüatör Remote konumuna geçiş yapar ve eğer VKS den gelen bir kontrol komutu mevcutsa, işletime başlar! ENTER düğmesiyle onaylanan bütün değişiklikler kaydedilir Durum göstergeleri Ekranda aktüatörün konumu görüntülenir. Şekil: İşletime alma menüsünde gezinti 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Ekrandaki metin xx% open xxx xxx Remote xxx Local xxx locpar xxx xxx manual operation xxx Açıklama Ayarlanan vana kursunun yüzde olarak açıklık derecesini gösterir. Aktüatör herhangi bir son konumda değil ve % xx AÇMA konumunda duruyor. HiMod modunda yüzdelik açıklık derecesi virgülden sonra iki haneli şekilde, tam olarak görüntülenir. Aktüatör şu anda % xx konumunda bulunuyor ve KAPATMA yönünde hareketlidir. Gösterge, AÇMA yönüne benzer şekildedir. xx% open close xxx totally closed xxx Aktüatör uzaktan kontrol ediliyor. xxx Aktüatör lokal kontrol üzerinden kontrol edilebilir. xxx EM xxx xxx xxx ready Aktüatör KAPATMA son konumunda bulunuyor. Gösterge, AÇMA son konumuna benzer şekildedir. Aktüatör parametrelendirme modunda. Aktüatörün parametrelendirilmesi kontrol edilebilir ve değiştirilebilir. El çarkı/krank kolu bastırılmış. Manuel işletim etkin olduğunda aktüatörün elektriksel olarak işletilmesi mümkün değildir. Aktüatör ACİL DURUM sinyali ile kontrol ediliyor. Aktüatör işletime hazır ve hareket ettirilebilir. Sayfa 19

20 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler Ekrandaki metin xxx xxx fault 4 Operatör kontrolü ve işletime yönelik bildirimler xxx remote keep Proc xxx remote movet FS 4.4 Uzaktan kontrol Kontrol Açıklama İşletim Kılavuzu Bu gösterge Remote ya da Local konumunda görüntülenecek olursa, bir arıza var demektir: bkz. Bölüm 7 Konum ve arıza mesajları. Aktüatör hareket ettirilemez. Bildirim: Bu gösterge, henüz son konum ayarı yapılmamış olan bütün aktüatörlerde görüntülenir. Aktüatör yalnızca locpar konumunda lokal kontrol üzerinden işletilebilir ve gerekli parametrelendirmeler yapılabilir. Bu mesaj yalnızca Proses denetici yazılım opsiyonu etkin olduğunda görüntülenir. Kontrol kaynağından (Veri kontrol sistemi) gelen hat kopması. Proses güncel değeri tutulur. Bu mesaj yalnızca Proses denetici yazılım opsiyonu etkin olduğunda görüntülenir. Kontrol kaynağından (Veri kontrol sistemi) gelen hat kopması. Proses sabit nominal değerine hareket edilir ve tutulur. Aktüatörlerin kontrolü, otomasyon sistemine göre ve Remote control ile Remote reconnect için parametrelendirmeye bağlı olarak (bkz. Bölüm 6) konvansiyonel bağlantı (24 V ikili ya da 0/4 20 ma analog) veya Fieldbus (örn. PROFIBUS DP veya MODBUS RTU) üzerinden gerçekleştirilir. Fieldbus üzerindeki her aktüatöre (aygıt), kendi veri yolu adresi üzerinden erişilir. Veri yolu adresi, teslimat konumunda tüm aygıtlarda önceden ayarlanmıştır: Programlama formu, sipariş kodu Y11 ile farklı bir sipariş verilmediyse, PROFIBUS ta126 ve MODBUS ta 247 dir. Bir Fieldbus ara birimi üzerinden işletim, ayrı işletim kılavuzlarında tanımlanmıştır, ayrıca bkz. Bölüm 1.5 Tamamlayıcı Kılavuzlar. Remote konumundan Local ya da locpar konumuna geçiş, Fieldbus üzerinden devre dışı bırakılabilir. VKS tarafından gönderilen bir ACİL DURUM komutu seçilen kontrol türünden ve sinyal kaynağından bağımsız olarak aktüatör konvansiyonel olarak kontrol edilse ve ACİL DURUM komutu Fieldbus üzerinden gönderilse ya da bunun tersi olsa bile, her durumda aktüatör tarafından yerine getirilir Parametrelendirme ve gözlemleme Uzaktan parametrelendirme ve gözlemleme, yalnızca Fieldbus kontrolü ile mümkündür. PROFIBUS DP Aygıt parametrelendirmesi, çevrimli ve çevrimsiz hizmetler aracılığıyla okunabilir ve yazılabilir. Basit entegrasyon için çok sayıda yazılım aracı mevcuttur. Üreticiden bağımsız projelendirme ve parametrelendirme araçları: SIMATIC PDM (Process Device Manager). Bu parametrelendirme ve projelendirme aracına SIPOS 5 Flash aygıt tanımlaması EDD (Electronic Device Description) depolanmıştır. FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager). Parametrelendirme aracı FDT ye entegrasyon için SIPOS 5 Flash aygıt tanımlaması DTM mevcuttur. MODBUS RTU Holding Registers ve Coils diye anılan araçlar yardımıyla aygıt parametreleri okunabilir ve yazılabilir. Gözlemleme ve tanılama, Input-Registers ve Discretes Input aracılığıyla mümkündür. Sayfa 20

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler SIPOS 5 ECOTRON. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler SIPOS 5 ECOTRON. Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İşletim Kılavuzu Elektrikli Aktüatörler SIPOS 5 ECOTRON Basım 08.14 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler İşletim Kılavuzu İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 Güvenlik bilgileri... 3 1.2 Taşıma

Detaylı

İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İşletim Kılavuzu Elektrikli Aktüatörler SIPOS 5 PROFITRON HiMod Basım 10.16 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler İşletim Kılavuzu İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 Güvenlik bilgileri... 3 1.2

Detaylı

Kısa kılavuz. SIPOS 5 Flash ECOTRON. www.sipos.de. Im Erlet 2 D-90518 Altdorf. ! SIPOS Aktorik GmbH. Değişiklik yapma hakkı saklıdır

Kısa kılavuz. SIPOS 5 Flash ECOTRON. www.sipos.de. Im Erlet 2 D-90518 Altdorf. ! SIPOS Aktorik GmbH. Değişiklik yapma hakkı saklıdır 0 Basım 0. Değişiklik yapma hakkı saklıdır! SIPS Aktorik GmbH Im Erlet D-9058 Altdorf www.sipos.de Sipariş No.: Y070.49/TR Kısa kılavuz SIPS 5 Flash ECTRN 70 70 Genel Bu kısa kılavuz, eğitimli kullanıcılar

Detaylı

2SC5 yarım dönüşlü aktüatörler. SIPOS 5 Flash. İşletim Kılavuzu Eki. Basım 04.12 www.sipos.de Y070.028/TR Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

2SC5 yarım dönüşlü aktüatörler. SIPOS 5 Flash. İşletim Kılavuzu Eki. Basım 04.12 www.sipos.de Y070.028/TR Değişiklik yapma hakkı saklıdır! 2SC5 yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 Flash İşletim Kılavuzu Eki Basım 04.12 www.sipos.de Y070.028/TR Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 Flash İşletim Kılavuzu Eki 2SC5 yarım dönüşlü

Detaylı

İşletim Kılavuzu Elektrikli kontrol aktüatörleri 2SA7, 2SG7. HiMod PROFITRON. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

İşletim Kılavuzu Elektrikli kontrol aktüatörleri 2SA7, 2SG7. HiMod PROFITRON. Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İşletim Kılavuzu Elektrikli kontrol aktüatörleri 2SA7, 2SG7 PROFITRON HiMod Basım 04.16 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler İşletim Kılavuzu İçindekiler 1 Temel bilgiler 3 1.1 Güvenlik bilgileri...

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

Teknik Veriler 2SA5 Elektrikli döner aktüatörler

Teknik Veriler 2SA5 Elektrikli döner aktüatörler SIPOS Flash S Elektrikli döner aktüatörler İçindekiler Sayfa Genel veriler Montaj konumu, işletim modu, gürültü, boya, yağlama, koruma sınıfı, titreşim dayanımı, çevre sıcaklığı Mekanik veriler Kontrol

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377 Ek kılavuz Konnektör M2 x devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30377 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Kullanımına izin verilmiyor... 3.3 Genel güvenlik

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66502000 MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Teknik Veriler Sürekli işletimde modülasyon için 2SA58 Elektrikli döner aktüatörler

Teknik Veriler Sürekli işletimde modülasyon için 2SA58 Elektrikli döner aktüatörler Sürekli işletimde modülasyon için SA8 Elektrikli döner aktüatörler İçindekiler Sayfa Genel veriler Montaj konumu, işletim modu, gürültü, boya, yağlama, koruma sınıfı, titreşim dayanımı, çevre sıcaklığı,

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO tr Kurulum Kılavuzu BES External Signaling Device İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 5 3 Sistem bilgileri 6 4 Kurulum 7 5 Bağlantı 8 6 Teknik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

MBS100 DONANIM KILAVUZU

MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 MODBUS GATEWAY Serisi 07 / 2017 MIKRODEV_HM_MBS100 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MBS100 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Fiziksel

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217524 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler SIDOR E 1217524 Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk Veri Sayfası 608520 Sayfa 1/12 Kontak İbreli Termometreler Özellikler Panel montaj veya ek cihaz gibi gerçek değer göstergeli sıcaklık kontrolörü Bayonet kilitli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30376 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Kullanımına izin verilmiyor...

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti ünitesi. IP sınıflandırması PGRT

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti ünitesi. IP sınıflandırması PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Genel Genel Şasi ve üstyapı arasındaki iletişim, C259 konnektöründeki yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar aracılığıyla yürütülür.

Detaylı

JUMO dtrans p20 DELTA

JUMO dtrans p20 DELTA Telefon: JUMO GmbH & Co. +49 KG661 6003-0 Telefon: 0216 455 Tel.: 86 52 +49 661 6003-0 Veri Sayfası 403022 Sayfa 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Fark basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO

Detaylı

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU MC7,40 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. TEKNİK VERİLER VE ÖZELLİKLER... @. BİLEŞENLERİN MONTAJI VE İŞLEYİŞİ.... MC40 bağlantı kolunun montajı.... Bağlantı kolu hava vanası MC40 in ayarlanması.... Kumaş

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 3038 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3. Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları. X XModülasyon (oransal) servomotorları testregistrierung CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları İklimlendirme sistemlerinde değişken

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50132930 DDLS 508 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

BES External Signaling Devices

BES External Signaling Devices BES External Signaling Devices IUI-BES-AO, IUI-BES-A tr Kurulum Kılavuzu BES External Signaling Devices İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 5 3 Sistem bilgileri 6 4 Kurulum 7 5 Bağlantı

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217526 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler Teknik bilgiler Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

Özellikleri. Faydaları

Özellikleri. Faydaları Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250 Ek kılavuz VEGADIS Adaptörü Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için Document ID: 4550 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım...

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II tr Montaj ve İşletme Talimatı El vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Rio-Eco Therm N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco Therm N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli BAT 100 LSN tr Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 4 2 İşlev Açıklaması 4 3 Sistem Genel Bilgileri 6 4 Montaj 7 5 Bağlantı 11 6 Bakım

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Uzaktan konum göstergesi (analog)

Uzaktan konum göstergesi (analog) www.reinhausen.com Uzaktan konum göstergesi (analog) Direnç kontağı sırası aracılığıyla sinyal için Kullanma Kılavuzu 2220061/01 BİLGİ! Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler olmuş

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 kanallı el vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Sayfası 605041 Sayfa 1/6 Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat ATH-Ex Serisi Özellikler Kompakt gövde (75 x 110 x 56 mm) 5 A kontak

Detaylı

Üç nokta kontrollü vana motorları

Üç nokta kontrollü vana motorları Teknik föy Üç nokta kontrollü vana motorları Emniyet fonksiyonsuz SU, SD Emniyet fonksiyonlu (yay-yukarı ve yay-aşağı tipi) SD EN 4597 onaylı, Emniyet fonksiyonlu (yay-aşağı tipi) Açıklama Motorlar aşağıdaki

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134394 DDLS 508i 120.4 Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik .5 X X testregistrierung Kontrol panelleri Tipi Kontrolör yapılandırmasına ait bağlantı soketi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma

Detaylı

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü Akışölçer Servis Kitleri Giriş Şekile bakın. Bu talimat sayfasında basınçlı ya da vidalı şaftları kullanan akışölçerler için tamir prosedürleri bulunmaktadır. Uygun tamir prosedürüne başvurun: Basınçlı

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

Ek lambalar, montaj kiti

Ek lambalar, montaj kiti Installation instructions, accessories Talimat No 8641051 Sürüm 1.0 Parça No. 9487111 Ek lambalar, montaj kiti IMG-235751 Volvo Car Corporation Ek lambalar, montaj kiti- 8641051 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Donanım

Detaylı