E.4.B.1. Üretim Tesisinde Gerçekleştirilecek Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E.4.B.1. Üretim Tesisinde Gerçekleştirilecek Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testi"

Transkript

1 E.4.B.1. Üretim Tesisinde Gerçekleştirilecek Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testi (1) Üretim tesisinde gerçekleştirilecek sekonder frekans kontrol ön yeterlilik performans testleri, bu hizmete katılacak santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol hizmetine ilişkin sağlanması gereken temel performans kriterlerini değerlendirmek üzere testi gerçekleştirmeye yetkili firmalar tarafından yapılacaktır. (2) Üretim tesisinde gerçekleştirilecek sekonder frekans kontrol ön yeterlilik performans testi, TEİAŞ'ın Milli Yük Tevzi Merkezi nde bulunan Otomatik Üretim Kontrol (AGC) Programının benzetimi yoluyla yapılacaktır. Bu amaçla kullanılacak AGC Benzetim Test Techizatı; üretim tesisinde bulunan Uzak Terminal Birimi (RTU) cihazının Ana İletişim Kanalı ile TEİAŞ SCADA Sistemi'nin kullanmış olduğu iletişim protokollerini (IEC veya IEC ) kullanarak bağlantı sağlayabilecek, test edilecek ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek çıkış gücü ayar değeri sinyalini ilgili iletişim protokolünü kullanarak gönderebilecek, testler sırasında Uzak Terminal Birimi (RTU) cihazının ilgili iletişim protokolünü kullanarak gönderdiği sinyalleri algılayabilecek, testler sırasında yapılan tüm sinyal alış-verişlerini ilgili iletişim protokolünü kullanarak gerçekleştirebilecek ve saniyede en az 1 veri örnekleme oranı ile kayıt yapabilecek yapıda olmalıdır. Üretim tesisinde gerçekleştirilecek sekonder frekans kontrol testi için kullanılacak AGC Benzetim Test Teçhizatının üretim tesisinde bulunan Uzak Terminal Birimi (RTU) cihazına bağlantısı aşağıda Şekil-E.4.B.l'de gösterildiği gibi olmalıdır. Şekil E.4.B.1 - Üretim tesisinde gerçekleştirilecek ön yeterlilik performans testleri için genel bağlantı şeması (3) Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin testler sırasında tüm ünitelerinin devrede ve sekonder frekans kontrolüne katılabilir durumda olması gerekmektedir. Testler sırasında, sekonder frekans kontrol fonksiyonlarını gösteren santral kontrol sistemi fonksiyonel özellikleri, ilgili mantık şemaları, AGC blok şeması ve insan makine arayüzü (ekran görüntüleri, vb) dokümanlarının yanı sıra test ekibinin gerekli gördüğü diğer dokümanlar da santraldeki ilgili personel tarafından test ekibine sağlanmalıdır. (4) Sekonder Frekans Kontrol Performans Testleri sırasında ölçümü yapılan her bir sinyal için örnekleme oranı saniyede en az 1 veri olmalıdır (1 saniyede veya daha kısa sürede bir veri). Test teçhizatı, kaydı alınan sinyallere ait değer verilerinin bilgisayar ortamına (ASCII/Text biçiminde) 1

2 aktarılmasını sağlayacak yapıda olmalı ve alınan kayıtlar test sonunda düzenlenecek test tutanağına ve test raporuna eklenmelidir. Test Hedefi (5) Sekonder Frekans Kontrolü'ne katılacak ve TEİAŞ'ın Milli Yük Tevzi Merkezinde bulunan Otomatik Üretim Kontrol (AGC) Programı aracılığıyla SCADA Sistemi üzerinden ayar değeri iletilecek santral/blok/ünitenin belirlenen performans kriterlerini santral mahallinde sağlayıp sağlamadığı tespit edilecektir. Test Aşamaları (6) Testi gerçekleştirmeye yetkili firma tarafından üretim tesisinde yapılacak sekonder frekans kontrol ön yeterlilik performans testleri, Yüklenme Hızı Testleri, Alarm ve Durum Bilgileri Testleri ve Şebeke Şartları Benzetimi Testinden oluşmaktadır. Her bir test adımında gerçekleştirilecek işlemler aşağıda verilmektedir. a. Yüklenme Hızı Testleri Yüklenme hızı testleri, santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılırken ve bu santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılmadan olmak üzere iki ayrı işletme durumunda yük alma ve yük atma yönünde yapılacaktır. Bu işletme durumlarında izlenecek temel test adımları aşağıda verilmektedir: a.1. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı Olduğunda Yük Atma Hızı Testi (PFCO = OFF) Testlere başlamadan önce, ilgili santral/blok/ünitenin hizmeti sunabileceği maksimum kapasite (MAXC) ve minimum kapasite (MINC) değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın, sekonder frekans kontrol rezerv kapasitesi (RSA) sağlanacak şekilde ve her bir ünitenin sekonder frekans kontrolü için çalışabileceği limitlerin elle girilmesi yoluyla ayarlanacaktır. Belirlenmiş olan bu MAXC ve MINC değerleri primer frekans kontrol işletimi devre dışı olduğunda yük alma hızı oranı testinde de kullanılacaktır. i. Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MAXC değerine ayarlanacak ve santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, ilgili santral/blok/ünitenin MAXC değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. Gönderilen MAXC değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde alındığı ve görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. 2

3 vi. v vi Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite, MAXC de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde santral/blok/ünitenin minimum kapasite değeri olan MINC "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecek ve bu değerde en az 15 dakika beklenecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Bu test adımının grafiği, Şekil-E.4.B.2'de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.2 - Yük Atma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı) a.2. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı Olduğunda Yük Alma Hızı Oranı Testi (PFCO = OFF) Bu test sırasında ilgili santral/blok/ünitenin maksimum kapasite (MAXC) ve minimum kapasite (MINC) değerleri, primer frekans kontrolün devre dışı olduğu Yük Atma Hızı testinde kullanılmış olan değerlere ayarlanmalıdır. i. Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MINC değerine ayarlanacak ve santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, ilgili santral/blok/ünitenin MINC değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir Gönderilen MINC değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. 3

4 v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. vi. ix. v Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite MINC de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde ilgili santral/blok/ünitenin maksimum kapasite değeri olan MAXC, "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecek ve bu değerde en az 15 dakika beklenecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.3'te görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.3 - Yük Alma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı) a.3. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede Olduğunda Yük Atma Hızı Oranı Testi (PFCO = ON) Bu teste başlamadan önce ilgili santral/blok/ünitede primer frekans kontrol işletimi devreye alınacaktır. Primer Frekans Kontrol Rezerv Miktarı (RP), santral/blok/ünitenin nominal aktif gücünün (P GN ) en az % 2,5 luk değerine karşılık gelecek şekilde ayarlanacaktır. Ünitelerin hız-eğim ayar değeri ünite tipine göre % 4 veya % 8 olarak; ölü-bant ayar değeri ise sıfır mhz olarak ayarlanacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünitenin primer frekans kontrollü maksimum kapasite değeri, MAXC pr ve primer frekans kontrollü minimum kapasite değeri, MINC pr değerleri, santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol rezerv miktarları dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır: MAXC pr = MAXC - RP MINC pr = MINC + RP 4

5 Hesaplanan bu değerler primer frekans kontrollü sekonder frekans kontrol rezerv aralığı RSA pr sağlanacak şekilde ve her bir ünitenin sekonder frekans kontrolü için çalışabileceği limitlerin elle girilmesi yoluyla ayarlanacaktır. i. Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MAXC pr değerine ayarlanacak ve ilgili santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, MAXC pr değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. Gönderilen MAXC pr değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. vi. v vi ix. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite maksimum kapasite değerinde olan MAXC pr de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde ilgili ünite/santral/bloğun minimum kapasite değeri olan MINC pr "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Santral/blok/ünitenin hedef çıkış gücüne ulaştıktan sonraki kısımda, sekonder frekans kontrolü altında iken primer frekans kontrol yapısının da doğru bir şekilde çalıştığının tespit edilmesi amacıyla, hedef çlkış gücüne ulaşıldıktan sonraki kısımda, ünitelere en az 5 er dakika süreli ve en az ± 50 mhz (49,950 Hz ve 50,050 Hz) lik simüle frekans uygulaması yapılacaktır. Simüle Frekans sinyali ünitelerin hepsine birden aynı anda ya da sırayla uygulanacaktır. Simüle Frekans için ± 50 mhz den daha büyük bir değer uygulanması durumunda, ilgili santral/blok/ünitenin MAXC pr, MINC pr ve primer frekans kontrol rezerv miktarı RP, uygulanacak simüle frekans miktarına göre yeniden ayarlanmalıdır. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.4'te görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 5

6 Şekil E.4.B.4 Yük Atma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede) x. Simüle frekans uygulamasının tamamlanmasının ardından test edilen santral/blok/ünite 10 dakika boyunca şebeke frekansına bağlanacak ve şebeke frekansı doğrultusunda vereceği tepki gözlemlenecektir. a.4. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede Olduğunda Yük Alma Hızı Oranı Testi (PFCO = ON) Bu teste başlamadan önce ilgili santral/blok/ünitede primer frekans kontrol işletimi devreye alınacaktır. Primer Frekans Kontrol Rezerv Miktarı (RP), santral/blok/ünitenin nominal aktif gücünün (P GN ) en az % 2,5 luk değerine karşılık gelecek şekilde ayarlanacaktır. Ünitelerin hız-eğim ayar değeri ünite tipine göre % 4 veya % 8 olarak, ölü-bant ayar değeri ise sıfır mhz olarak ayarlanacaktır. Bu test sırasında ilgili santral/blok/üniteni maksimum kapasite, MAXC pr ve minimum kapasite MINC pr değerleri, primer frekans kontrolün devrede olduğu Yük Atma Hız testinde kullanılmış olan değerlere ayarlanmalıdır. i. Sekonder Frekans Kontrol Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MINCpr değerine ayarlanacak ve ilgili santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, ilgili santral/blok/ünitenin MINC pr değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. 6

7 vi. v vi ix. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite maksimum kapasite değeri olan MINC pr de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde ilgili santral/blok/ünitenin minimum kapasite değeri olan MINC pr "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif çıkış gücü değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Santral/blok/ünitenin hedef çıkış gücüne ulaştıktan sonraki kısımda, sekonder frekans kontrolü altında iken primer frekans kontrol yapısının da doğru bir şekilde çalıştığının tespit edilmesi amacıyla, hedef çıkış gücüne ulaşıldıktan sonraki kısımda, ünitelere en az 5 er dakika süreli ve en az ± 50 mhz (49,950 Hz ve 50,050 Hz) lik simüle frekans uygulaması yapılacaktır. Simüle Frekans sinyali ünitelerin hepsine birden aynı anda ya da sırayla uygulanacaktır. Simüle Frekans için ± 50 mhz den daha büyük bir değer uygulanması durumunda, ilgili santral/blok/ünitenin MAXC pr, MINC pr ve primer frekans kontrol rezerv miktarı RP, uygulanacak simüle frekans miktarına göre yeniden ayarlanmalıdır. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.5'te görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.5 Yük Alma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede) x. Simüle frekans uygulamasının tamamlanmasının ardından test edilen santral/blok/ünite 10 dakika boyunca şebeke frekansına bağlanacak ve şebeke frekansı doğrultusunda vereceği tepki gözlemlenecektir. 7

8 b. Alarm ve Durum Bilgileri Testleri Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin alarm ve durum bilgilerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde santral tarafında doğru bir şekilde üretildiği ve gönderildiği kontrol edilecektir. Minimum Kapasite Alarmı (Plant at Minimum Limit) Maximum Kapasite Alarmı (Plant at Maximum Limit ) Birim SFK Yerel İşletim Durumu (Plant in Local Control) Birim SFK Uzak İşletim Durumu (Plant in Remote Control) Birim SFK El ile İşletim Durumu (Plant in Manuel Control) LFC Sistemi Mikro-İşlemci Arızası Alarmı (LFC Micro Processor Failure Alarm) Güç Uyumsuzluk Alarmı (Local Power Mismatch) Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (Invalid Remote Power Demand) (LMIN) 0= MIN 1= OK (LMAX) 0= MAX 1= OK (LLOC) 1= LOCAL 0 = LOCAL OFF (LREM) 1= REMOTE 0 = REMOTE OFF (LMAN) 1= MANUAL 0 = MANUAL OFF (LMIC) 1= FAILURE 0 = OK (LPWR) 1= OK 0 = MISMATCH (LRPD) 1= OK 0 = INVALID Ünite SFK İşletim Durumu (Generator Unit Mode) (AUTO / MANUAL) 1= AUTO 0= MANUEL Primer Frekans Kontrol İşletim Durumu (Primary Frequency Control in Operation) (PFCO) 1= OFF 0= ON b.1. Kapasite Değerleri Testleri (LMAX ve LMIN) b.1.1. Maksimum Kapasite Alarmı Testi (LMAX) Maksimum kapasite alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin testlerin bu kısmı için kullanılacak Alarm Testleri Maksimum Kapasite Değeri (MAXCalm) değeri Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Aralığı (RSA) için kullanılan MAXC değerinin en az % 10 x RSA miktarı kadar altında olacak şekilde; toplam aktif güç çıkışı ise MAXC değerinin en az % 20 x RSA miktarı kadar altında 8

9 olacak şekilde ayarlanacaktır. Güç çıkışının bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenerek testlere hazır hale gelinir. Bundan sonra uygulanacak test adımları aşağıdaki gibidir: i. İlgili santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. i Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. iv. Test edilen santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 5 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. v. Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ilgili santral/blok/ünitenin MAXC değerine ulaşıncaya kadar aynı işlemler tekrar edilecektir. vi. v Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin ilgili santral/blok/ünitenin MAXC değerine ulaşmasından sonra aynı işlemler bu kez de Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin test başlangıcındaki çıkış değeri seviyesine ulaşıncaya kadar yine en az % 5 x RSA lık azaltma adımları şeklinde uygulanacaktır. Santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışının Alarm Testleri Maksimum Kapasite Değeri (MAXC alm ) olarak ayarlanan maksimum kapasite değerini aşmadığı ve birim toplam aktif güç çıkışının bu değerde kaldığı süre boyunca Maksimum Kapasite Alarmı (LMAX) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Bu test adımıyla ilgili uygulama,aşağıdaki Şekil-E.4.B.6 da görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 9

10 Şekil E.4.B.6 Maksimum Kapasite Alarmı Testinin Uygulanışı b.1.2. Minimum Kapasite Alarmı Testi (LMIN) Minimum kapasite alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin testlerin bu kısmı için kullanılacak Alarm Testleri Minimum Kapasite Değeri (MINC alm ) değeri Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Aralığı (RSA) için kullanılan MINC değerinin en az % 10 x RSA miktarı kadar üzerinde olacak şekilde; toplam aktif güç çıkışı ise MINC değerinin en az % 20 x RSA miktarı kadar üzerinde olacak şekilde ayarlanacaktır. Güç çıkışının bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenerek testlere hazır hale gelinir. Bundan sonra uygulanacak test adımları aşağıdaki gibidir: i. İlgili santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. i Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. 10

11 iv. Test edilen santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 5 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. v. Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ilgili santral/blok/ünitenin MINC değerine ulaşıncaya kadar aynı işlemler tekrar edilecektir. vi. v Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin ilgili santral/blok/ünitenin MINC değerine ulaşmasından sonra aynı işlemler bu kez de Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin test başlangıcındaki çıkış değeri seviyesine ulaşıncaya kadar yine en az % 5 x RSA lık artırma adımları şeklinde uygulanacaktır. Santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışının Alarm Testleri Minimum Kapasite Değeri (MINC alm ) olarak ayarlanan minimum kapasite değerinin altına düşmediği ve birim toplam aktif güç çıkışının bu değerde kaldığı süre boyunca Maksimum Kapasite Alarmı (LMIN) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.7 de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.7 Minimum Kapasite Alarmı Testinin Uygulanışı b.2. Güç Uyumsuzluk Alarmı Testi Güç uyumsuzluk alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin MAXC ve MINC değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın sekonder frekans kontrol aralığı (RSA) sağlanacak şekilde ayarlanacaktır. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı, MAXC ile MINC nin ortalaması ((MAXC + MINC) / 2) olacak şekilde bir değere ayarlanacak ve çıkış gücünün bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenecektir. 11

12 i Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. iv. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilecek santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna, sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. v. Test edilen ilgili santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. Bu adımdan sonra sonra tekrar başlangıç değerine geri dönülecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. vi. v İlgili santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. Bu adımdan sonra tekrar başlangıç değerine geri dönülecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı ile Uzak Güç Talebi Ayar Değeri arasındaki farkın formülüne göre % 5 değerinden büyük olduğu süre boyunca Güç Uyumsuzluk Alarmı (LPWR) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Bu formülde yer alan ; Pset_RPD = Uzak Güç Talebi Ayar Değerini, PTopAkt = Birim Toplam Aktif Güç Çıkışını, ifade etmektedir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.8 de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 12

13 Şekil E.4.B.8 Güç Uyumsuzluk Alarmı Testinin Uygulanışı b.3. Uzak Güç Talebi Geçersiz Alarmı Testi (LRPD) Uzak güç talebi geçersiz alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin MAXC ve MINC değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın sekonder frekans kontrol aralığı (RSA) sağlanacak şekilde ayarlanacaktır. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı, MAXC ile MINC nin ortalaması ((MAXC + MINC) / 2) olacak şekilde bir değere ayarlanacak ve çıkış gücünün bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenecektir. i Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. iv. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilecek santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna, sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. v. Santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisi "Devre Dışı (OFF)" olarak 13

14 vi. v vi ix. gönderilerek en az 3 dakika bu değerde beklenecektir. Sonrasında test başlangıcındaki gibi Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisi "Devrede (ON)" olacak şekilde gönderilecektir. Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisinin "Devre Dışı (OFF)" konuma alınmasının ardından yaklaşık 60 saniye sonra Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) sinyalinin alarm konumuna geçmesi ile birlikte Sekonder Frekans Kontrol İşletiminin de "Uzak" konumdan "Yerel" konuma geçtiği kontrol edilecektir. 3 dakikalık bekleme süresinin ardından Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisinin "Devrede (ON)" olacak şekilde tekrar etkinleştirilmesiyle birlikte Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) sinyalinin de alarm konumundan tekrar normal konuma geçtiği kontrol edilecektir. "Yerel" konumda olan Birim Sekonder Frekans Kontrol İşletiminin, Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisinin "Devrede (ON)" olacak şekilde tekrar etkinleştirilmesi sonucunda kendiliğinden tekrar "Uzak" konuma geçmediği kontrol edilecektir. Test edilen ilgili santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilerek en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. Santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri doğrultusunda tepki vermemesi ve test başlangıcında ayarlanan çıkış gücü seviyesinde çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilerek en az 2,5 dakika da bu değerde beklendikten sonra tekrar başlangıç değerine geri dönülecektir. Santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri doğrultusunda tepki vermediği ve test başlangıcında ayarlanan çıkış gücü seviyesinde çalışmaya devam ettiği kontrol edilecektir. Bu şekilde çalışmaya devam eden ilgili santral/blok/ünitenin Sekonder Frekans Kontrol İşletiminin tekrar "Uzak" konuma geçmesi ancak operatör müdahalesi ile mümkün olabilmelidir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.9 da görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 14

15 Şekil E.4.B.9 Uzak Güç Talebi Geçersiz Alarmı Testinin Uygulanışı b.4. Mikro-işlemci Arızası Alarmı Testi (LMIC) Test edilecek ilgili santral/blok/üniteye ait LFC Mikro-İşlemci Arızası (LMIC) sinyali, gerçek durum oluşturulamayacağı için Benzetim yolu ile kontrol edilecektir. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Yapılan arıza benzetimi sonucunda LMIC sinyalinin FAILURE konumuna geçerek alarm ürettiği ve bu durumun Santral Sekonder Frekans Kontrol Sistemi tarafından doğru bir şekilde iletildiği kontrol edilecektir. Yapılan arıza benzetiminin sona erdirilmesi durumunda ise LMIC sinyalinin FAILURE konumundan tekrar OK konumuna geçerek normale döndüğü ve bu durumun Santral Sekonder Frekans Kontrol Sistemi tarafından doğru bir şekilde iletildiği kontrol edilecektir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.10 da görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 15

16 Şekil E.4.B.10 Mikro-İşlemci Arızası Alarmı Testinin Uygulanışı b.5. Güç Dağıtım Testi Güç Dağıtım Testi, ünite sayısı 2 ve üzerinde olan santral/blok/üniteler için uygulanacaktır. Güç dağıtım testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin MAXC ve MINC değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın sekonder frekans kontrol aralığı (RSA) sağlanacak şekilde ayarlanacaktır. Sekonder Frekans Kontrol Performans Testlerinin bu kısmında öncelikle,sekonder frekans kontrol işletimine katılabilen üniteler, eşit sayıdan oluşan iki ayrı grup oluşturacak şekilde planlanacaktır. Grupların hangi ünitelerden oluşacağına test uzmanı tarafından karar verilecektir. Ünitelerin sekonder frekans kontrol işletme durumları grup halinde dönüşümlü olarak "Auto" konumuna alınarak testler 2 aşamada gerçekleştirilecektir. Diğer bir deyişle, birinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumunda iken ikinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Manuel" konumuna alınarak Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece birinci gruptaki ünitelere dağıtımının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Testin ikinci aşamasında ise ikinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumunda iken birinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Manuel" konumuna alınarak Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece ikinci gruptaki ünitelere dağıtımının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı, MAXC ile MINC nin ortalaması ((MAXC + MINC) / 2) olacak şekilde bir değere ayarlanacak ve çıkış gücünün bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. 16

17 i AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. i. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilecek birinci gruptaki ünitelerin işletme durumları Auto konumuna ikinci gruptaki ünitelerin işletme durumları ise Manuel konumuna; sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. i iv. Santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye çıkış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilecek; santral/blok/ünitenin gönderilen bu değere ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye test başlangıcındaki çıkış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye test başlangıcındaki çıkış gücü değeri Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek ilgili santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Testin bu aşamasında, santral/blok/üniteye gönderilen Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumda olan birinci gruptaki ünitelere dağıtılması gerekmektedir. v. İkinci aşamada ise, test edilecek ikinci gruptaki ünitelerin işletme durumları Auto konumuna birinci gruptaki ünitelerin işletme durumları ise Manuel konumuna alınacaktır. vi. v Santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/ünitenin çakış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu değere ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile test başlangıcındaki çıkış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. 17

18 vi Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile test başlangıcındaki çıkış gücü değeri Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Testin bu aşamasında, ilgili santral/blok/üniteye gönderilen Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumda olan ikinci gruptaki ünitelere dağıtılması gerekmektedir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.11 de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.11 Güç Dağıtım Testinin Uygulanışı c. Şebeke Şartları Benzetimi Testi Şebeke şartları benzetimi testi öncesinde test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. Ek olarak, bu santral/blok/ünitenin maksimum kapasite (MAXC) ve minimum kapasite (MINC) değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın, sekonder frekans kontrol rezerv kapasitesi (RSA) sağlanacak şekildeayarlanacaktır. Bu aşamada uygulanacak temel test adımları aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MAXC değerine ayarlanacak ve ilgili santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, MAXC değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. Gönderilen MAXC değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. 18

19 iv. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. vi. v vi ix. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen santral/blok/ünite MAXC değerinde çalışmaya devam ederken ilgili santral/blok/üniteye %30 x RSA büyüklüğünde yük atma yönünde ayar değeri gönderilecek; 2 dakika bu değerde beklendikten sonra MAXC değerine geri dönülecek ve 2 dakika MAXC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MAXC değerinin %70 x RSA kadar azaltılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 3 dakika bu değerde beklendikten sonra MAXC değerine geri dönülecek ve 3 dakika MAXC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MAXC değerinin %100 x RSA kadar azaltılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 5 dakika bu değerde beklendikten sonra MAXC değerine geri dönülecek ve 5 dakika MAXC değerinde beklenecektir. x. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MAXC değerinin %100 x RSA kadar azaltılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek (santral/blok/ünitenin MINC değeri) ve bu değerde 5 dakika beklenecektir. xi. x xi xiv. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %30 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 2 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 2 dakika MINC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %70 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 3 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 3 dakika MINC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %100 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek (santral/blok/ünitenin MAXC değeri) ; 5 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 5 dakika MINC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %30 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 2 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 3 dakika MINC değerinde beklenerek test sonlandırılacaktır. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.12'de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 19

20 Şekil E.4.B.12 Şebeke Şartları Benzetimi Testinin Uygulanışı Test Sonuçları (7) Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testleri sırasında, testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin tipine göre aşağıdaki sinyallerin yanı sıra, test ekibinin gerekli görebileceği diğer sinyallerin de kayıtları alınacaktır; Aktif Güç Çıkışı Brüt Değerleri Uzak Güç Talebi Ayar Değeri (Pset RPD) Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri (Pset Geri Bildirim) Şebeke Frekansı Hız-Eğimi Ayar Değerleri Maksimum Kapasite Değeri (MAXC) Minimum Kapasite Değeri (MINC) Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) Alarm ve Durum Bilgileri; o Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) o Maksimum Kapasite Alarmı (LMAX) o Minimum Kapasite Alarmı (LMIN) o Mikro-İşlemci Arızası Alarmı (LMIC) o Güç Uyumsuzluk Alarmı (LPWR) o Ünite İşletme Durumu (Auto/Manual) o Sekonder Frekans Kontrol İşletim Durumu (LREM, LMAN, LLOC) o Primer Frekans Kontrol İşletim Durumu (PFCO) (8) Testi gerçekleştirmeye yetkili firma tarafından sekonder frekans kontrolüne katılacak üretim tesisinde yapılacak Ön Yeterlilik Performans Testlerinden yüklenme hızı oranı testleri neticesinde hazırlanacak test raporunun sonuç kısmında, santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılırken ve bu santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılmadan olmak 20

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Ocak 2009 2 İÇİNDEKİLER 0H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 9H2 1H2. FREKANS KONTROLÜ VE PRİMER FREKANS KONTROL

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsamında sunulan hizmetlerin tedarikine

Detaylı

Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesi

Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesi Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesi Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Uygulamaları Deloitte Danışmanlık A.Ş. Ankara, 28 Ocak 2008 Gündem Metodoloji ve Yaklaşım Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesine

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ NDE YAN HİZMETLER ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME SUNUMU (ÖZET)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ NDE YAN HİZMETLER ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME SUNUMU (ÖZET) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ NDE YAN HİZMETLER ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME SUNUMU (ÖZET) Yük. Elekrik-Elektronik Müh. Oğuz YILMAZ Başuzman Araştırmacı, TÜBİTAK oguz.yilmaz[at]tubitak.gov.tr

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ BAĞLANTI ANLAŞMASI Tarih:.../.../... Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya ait.. tesislerinin, Elektrik

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. DGPYS Webservis Kılavuzu

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. DGPYS Webservis Kılavuzu Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi DGPYS Webservis Kılavuzu İçindekiler 1.KISALTMALAR...3 2.TEMEL SÜREÇ TANIMLARI...4 3.DGPYS ETSO TANIMLAMA KOD SISTEMI (EIC) UYGULAMALARI...5 4.DGPYS EVD SERVISLERININ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

DECOUPLING VE YÜK ATMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

DECOUPLING VE YÜK ATMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ DECOUPLING VE YÜK ATMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ergun SİVRİKAYA 1, Erman ÖZDERLİ 2 1,2 Tüpraş A.Ş. İzmir Rafinerisi Bakım Müdürlüğü Elektrik Bakım Başmühendisliği 35800 Aliağa-İzmir ergun.sivrikaya@tupras.com.tr,

Detaylı

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler GÜVENLİK VE UYARILAR... 3 Dikkat... 3 Güvenlik... 3 Garanti... 3 İŞLETME KOŞULLARI... 4 GİRİŞ... 5 Genel Özellikler... 5 Uygulamalar... 6 MPR-3

Detaylı

ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU TEMEL UYGULAMA PRENSĠPLERĠ VE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU TEMEL UYGULAMA PRENSĠPLERĠ VE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU TEMEL UYGULAMA PRENSĠPLERĠ VE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR TANIMLAR 1- AĢırı ikazlı çalıģma: ün sisteme reaktif güç vermesi, 2- DüĢük

Detaylı

TEĐAŞ MĐLLĐ YÜK TEVZĐ SCADA/EMS SĐSTEMĐ

TEĐAŞ MĐLLĐ YÜK TEVZĐ SCADA/EMS SĐSTEMĐ TEĐAŞ MĐLLĐ YÜK TEVZĐ SCADA/EMS SĐSTEMĐ Bahadır UÇAN Serpil KOÇAK M. Hüsni AKSAKALLI Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. ÖZET: Elektrik şebekelerinin

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar)

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar) DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Tarih:.../.../... Kullanıcı(*) No:... Bu anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen kullanıcıya ait...tesisinin,

Detaylı

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI*

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* TANITIM DÖKÜMANI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır ve modelden modele değişiklik

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi:

Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi: Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi: A) AMAÇ:. Tesislerinin Güvenliği, giriş ve çıkışların denetlenmesi ve personel devamının kontrolü için Bilgisayar denetimli Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin tesis edilmesidir.

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL www.medelelektronik.com MEDEL Elektronik Elektrik Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Rev 1.0 HIZLI

Detaylı

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR ASKERİ GEMİLERE AİT KRALLAR Cilt E Kısım 106 tomasyon 2007 İçindekiler -1 Kısım 106 tomasyon Bölüm 1 - Genel Prensipler A. Genel... 1-1 B. Tanımlar... 1-2 C. nay için Verilecek Dokümanlar... 1-3 D. Bakım...

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ Kurulum ve ayarlarınızı yapmadan önce lütfen ürün paketi içeriğinizin tam olduğunu kontrol edin. Alarm Sistemi Alarm

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/12/2008

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı