E.4.B.1. Üretim Tesisinde Gerçekleştirilecek Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E.4.B.1. Üretim Tesisinde Gerçekleştirilecek Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testi"

Transkript

1 E.4.B.1. Üretim Tesisinde Gerçekleştirilecek Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testi (1) Üretim tesisinde gerçekleştirilecek sekonder frekans kontrol ön yeterlilik performans testleri, bu hizmete katılacak santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol hizmetine ilişkin sağlanması gereken temel performans kriterlerini değerlendirmek üzere testi gerçekleştirmeye yetkili firmalar tarafından yapılacaktır. (2) Üretim tesisinde gerçekleştirilecek sekonder frekans kontrol ön yeterlilik performans testi, TEİAŞ'ın Milli Yük Tevzi Merkezi nde bulunan Otomatik Üretim Kontrol (AGC) Programının benzetimi yoluyla yapılacaktır. Bu amaçla kullanılacak AGC Benzetim Test Techizatı; üretim tesisinde bulunan Uzak Terminal Birimi (RTU) cihazının Ana İletişim Kanalı ile TEİAŞ SCADA Sistemi'nin kullanmış olduğu iletişim protokollerini (IEC veya IEC ) kullanarak bağlantı sağlayabilecek, test edilecek ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek çıkış gücü ayar değeri sinyalini ilgili iletişim protokolünü kullanarak gönderebilecek, testler sırasında Uzak Terminal Birimi (RTU) cihazının ilgili iletişim protokolünü kullanarak gönderdiği sinyalleri algılayabilecek, testler sırasında yapılan tüm sinyal alış-verişlerini ilgili iletişim protokolünü kullanarak gerçekleştirebilecek ve saniyede en az 1 veri örnekleme oranı ile kayıt yapabilecek yapıda olmalıdır. Üretim tesisinde gerçekleştirilecek sekonder frekans kontrol testi için kullanılacak AGC Benzetim Test Teçhizatının üretim tesisinde bulunan Uzak Terminal Birimi (RTU) cihazına bağlantısı aşağıda Şekil-E.4.B.l'de gösterildiği gibi olmalıdır. Şekil E.4.B.1 - Üretim tesisinde gerçekleştirilecek ön yeterlilik performans testleri için genel bağlantı şeması (3) Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin testler sırasında tüm ünitelerinin devrede ve sekonder frekans kontrolüne katılabilir durumda olması gerekmektedir. Testler sırasında, sekonder frekans kontrol fonksiyonlarını gösteren santral kontrol sistemi fonksiyonel özellikleri, ilgili mantık şemaları, AGC blok şeması ve insan makine arayüzü (ekran görüntüleri, vb) dokümanlarının yanı sıra test ekibinin gerekli gördüğü diğer dokümanlar da santraldeki ilgili personel tarafından test ekibine sağlanmalıdır. (4) Sekonder Frekans Kontrol Performans Testleri sırasında ölçümü yapılan her bir sinyal için örnekleme oranı saniyede en az 1 veri olmalıdır (1 saniyede veya daha kısa sürede bir veri). Test teçhizatı, kaydı alınan sinyallere ait değer verilerinin bilgisayar ortamına (ASCII/Text biçiminde) 1

2 aktarılmasını sağlayacak yapıda olmalı ve alınan kayıtlar test sonunda düzenlenecek test tutanağına ve test raporuna eklenmelidir. Test Hedefi (5) Sekonder Frekans Kontrolü'ne katılacak ve TEİAŞ'ın Milli Yük Tevzi Merkezinde bulunan Otomatik Üretim Kontrol (AGC) Programı aracılığıyla SCADA Sistemi üzerinden ayar değeri iletilecek santral/blok/ünitenin belirlenen performans kriterlerini santral mahallinde sağlayıp sağlamadığı tespit edilecektir. Test Aşamaları (6) Testi gerçekleştirmeye yetkili firma tarafından üretim tesisinde yapılacak sekonder frekans kontrol ön yeterlilik performans testleri, Yüklenme Hızı Testleri, Alarm ve Durum Bilgileri Testleri ve Şebeke Şartları Benzetimi Testinden oluşmaktadır. Her bir test adımında gerçekleştirilecek işlemler aşağıda verilmektedir. a. Yüklenme Hızı Testleri Yüklenme hızı testleri, santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılırken ve bu santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılmadan olmak üzere iki ayrı işletme durumunda yük alma ve yük atma yönünde yapılacaktır. Bu işletme durumlarında izlenecek temel test adımları aşağıda verilmektedir: a.1. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı Olduğunda Yük Atma Hızı Testi (PFCO = OFF) Testlere başlamadan önce, ilgili santral/blok/ünitenin hizmeti sunabileceği maksimum kapasite (MAXC) ve minimum kapasite (MINC) değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın, sekonder frekans kontrol rezerv kapasitesi (RSA) sağlanacak şekilde ve her bir ünitenin sekonder frekans kontrolü için çalışabileceği limitlerin elle girilmesi yoluyla ayarlanacaktır. Belirlenmiş olan bu MAXC ve MINC değerleri primer frekans kontrol işletimi devre dışı olduğunda yük alma hızı oranı testinde de kullanılacaktır. i. Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MAXC değerine ayarlanacak ve santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, ilgili santral/blok/ünitenin MAXC değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. Gönderilen MAXC değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde alındığı ve görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. 2

3 vi. v vi Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite, MAXC de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde santral/blok/ünitenin minimum kapasite değeri olan MINC "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecek ve bu değerde en az 15 dakika beklenecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Bu test adımının grafiği, Şekil-E.4.B.2'de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.2 - Yük Atma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı) a.2. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı Olduğunda Yük Alma Hızı Oranı Testi (PFCO = OFF) Bu test sırasında ilgili santral/blok/ünitenin maksimum kapasite (MAXC) ve minimum kapasite (MINC) değerleri, primer frekans kontrolün devre dışı olduğu Yük Atma Hızı testinde kullanılmış olan değerlere ayarlanmalıdır. i. Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MINC değerine ayarlanacak ve santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, ilgili santral/blok/ünitenin MINC değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir Gönderilen MINC değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. 3

4 v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. vi. ix. v Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite MINC de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde ilgili santral/blok/ünitenin maksimum kapasite değeri olan MAXC, "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecek ve bu değerde en az 15 dakika beklenecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.3'te görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.3 - Yük Alma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devre Dışı) a.3. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede Olduğunda Yük Atma Hızı Oranı Testi (PFCO = ON) Bu teste başlamadan önce ilgili santral/blok/ünitede primer frekans kontrol işletimi devreye alınacaktır. Primer Frekans Kontrol Rezerv Miktarı (RP), santral/blok/ünitenin nominal aktif gücünün (P GN ) en az % 2,5 luk değerine karşılık gelecek şekilde ayarlanacaktır. Ünitelerin hız-eğim ayar değeri ünite tipine göre % 4 veya % 8 olarak; ölü-bant ayar değeri ise sıfır mhz olarak ayarlanacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünitenin primer frekans kontrollü maksimum kapasite değeri, MAXC pr ve primer frekans kontrollü minimum kapasite değeri, MINC pr değerleri, santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol rezerv miktarları dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır: MAXC pr = MAXC - RP MINC pr = MINC + RP 4

5 Hesaplanan bu değerler primer frekans kontrollü sekonder frekans kontrol rezerv aralığı RSA pr sağlanacak şekilde ve her bir ünitenin sekonder frekans kontrolü için çalışabileceği limitlerin elle girilmesi yoluyla ayarlanacaktır. i. Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MAXC pr değerine ayarlanacak ve ilgili santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, MAXC pr değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. Gönderilen MAXC pr değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. vi. v vi ix. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite maksimum kapasite değerinde olan MAXC pr de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde ilgili ünite/santral/bloğun minimum kapasite değeri olan MINC pr "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Santral/blok/ünitenin hedef çıkış gücüne ulaştıktan sonraki kısımda, sekonder frekans kontrolü altında iken primer frekans kontrol yapısının da doğru bir şekilde çalıştığının tespit edilmesi amacıyla, hedef çlkış gücüne ulaşıldıktan sonraki kısımda, ünitelere en az 5 er dakika süreli ve en az ± 50 mhz (49,950 Hz ve 50,050 Hz) lik simüle frekans uygulaması yapılacaktır. Simüle Frekans sinyali ünitelerin hepsine birden aynı anda ya da sırayla uygulanacaktır. Simüle Frekans için ± 50 mhz den daha büyük bir değer uygulanması durumunda, ilgili santral/blok/ünitenin MAXC pr, MINC pr ve primer frekans kontrol rezerv miktarı RP, uygulanacak simüle frekans miktarına göre yeniden ayarlanmalıdır. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.4'te görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 5

6 Şekil E.4.B.4 Yük Atma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede) x. Simüle frekans uygulamasının tamamlanmasının ardından test edilen santral/blok/ünite 10 dakika boyunca şebeke frekansına bağlanacak ve şebeke frekansı doğrultusunda vereceği tepki gözlemlenecektir. a.4. Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede Olduğunda Yük Alma Hızı Oranı Testi (PFCO = ON) Bu teste başlamadan önce ilgili santral/blok/ünitede primer frekans kontrol işletimi devreye alınacaktır. Primer Frekans Kontrol Rezerv Miktarı (RP), santral/blok/ünitenin nominal aktif gücünün (P GN ) en az % 2,5 luk değerine karşılık gelecek şekilde ayarlanacaktır. Ünitelerin hız-eğim ayar değeri ünite tipine göre % 4 veya % 8 olarak, ölü-bant ayar değeri ise sıfır mhz olarak ayarlanacaktır. Bu test sırasında ilgili santral/blok/üniteni maksimum kapasite, MAXC pr ve minimum kapasite MINC pr değerleri, primer frekans kontrolün devrede olduğu Yük Atma Hız testinde kullanılmış olan değerlere ayarlanmalıdır. i. Sekonder Frekans Kontrol Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MINCpr değerine ayarlanacak ve ilgili santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i iv. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, ilgili santral/blok/ünitenin MINC pr değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. 6

7 vi. v vi ix. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen ilgili santral/blok/ünite maksimum kapasite değeri olan MINC pr de çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye basamak değişiklik biçiminde ilgili santral/blok/ünitenin minimum kapasite değeri olan MINC pr "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri" olarak gönderilecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif çıkış gücü değerinin, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen hedef çıkış gücü seviyesine ulaşması beklenecektir. Santral/blok/ünitenin hedef çıkış gücüne ulaştıktan sonraki kısımda, sekonder frekans kontrolü altında iken primer frekans kontrol yapısının da doğru bir şekilde çalıştığının tespit edilmesi amacıyla, hedef çıkış gücüne ulaşıldıktan sonraki kısımda, ünitelere en az 5 er dakika süreli ve en az ± 50 mhz (49,950 Hz ve 50,050 Hz) lik simüle frekans uygulaması yapılacaktır. Simüle Frekans sinyali ünitelerin hepsine birden aynı anda ya da sırayla uygulanacaktır. Simüle Frekans için ± 50 mhz den daha büyük bir değer uygulanması durumunda, ilgili santral/blok/ünitenin MAXC pr, MINC pr ve primer frekans kontrol rezerv miktarı RP, uygulanacak simüle frekans miktarına göre yeniden ayarlanmalıdır. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.5'te görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.5 Yük Alma Hızı Oranı Testinin Uygulanışı (Primer Frekans Kontrol İşletimi Devrede) x. Simüle frekans uygulamasının tamamlanmasının ardından test edilen santral/blok/ünite 10 dakika boyunca şebeke frekansına bağlanacak ve şebeke frekansı doğrultusunda vereceği tepki gözlemlenecektir. 7

8 b. Alarm ve Durum Bilgileri Testleri Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin alarm ve durum bilgilerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde santral tarafında doğru bir şekilde üretildiği ve gönderildiği kontrol edilecektir. Minimum Kapasite Alarmı (Plant at Minimum Limit) Maximum Kapasite Alarmı (Plant at Maximum Limit ) Birim SFK Yerel İşletim Durumu (Plant in Local Control) Birim SFK Uzak İşletim Durumu (Plant in Remote Control) Birim SFK El ile İşletim Durumu (Plant in Manuel Control) LFC Sistemi Mikro-İşlemci Arızası Alarmı (LFC Micro Processor Failure Alarm) Güç Uyumsuzluk Alarmı (Local Power Mismatch) Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (Invalid Remote Power Demand) (LMIN) 0= MIN 1= OK (LMAX) 0= MAX 1= OK (LLOC) 1= LOCAL 0 = LOCAL OFF (LREM) 1= REMOTE 0 = REMOTE OFF (LMAN) 1= MANUAL 0 = MANUAL OFF (LMIC) 1= FAILURE 0 = OK (LPWR) 1= OK 0 = MISMATCH (LRPD) 1= OK 0 = INVALID Ünite SFK İşletim Durumu (Generator Unit Mode) (AUTO / MANUAL) 1= AUTO 0= MANUEL Primer Frekans Kontrol İşletim Durumu (Primary Frequency Control in Operation) (PFCO) 1= OFF 0= ON b.1. Kapasite Değerleri Testleri (LMAX ve LMIN) b.1.1. Maksimum Kapasite Alarmı Testi (LMAX) Maksimum kapasite alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin testlerin bu kısmı için kullanılacak Alarm Testleri Maksimum Kapasite Değeri (MAXCalm) değeri Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Aralığı (RSA) için kullanılan MAXC değerinin en az % 10 x RSA miktarı kadar altında olacak şekilde; toplam aktif güç çıkışı ise MAXC değerinin en az % 20 x RSA miktarı kadar altında 8

9 olacak şekilde ayarlanacaktır. Güç çıkışının bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenerek testlere hazır hale gelinir. Bundan sonra uygulanacak test adımları aşağıdaki gibidir: i. İlgili santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. i Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. iv. Test edilen santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 5 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. v. Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ilgili santral/blok/ünitenin MAXC değerine ulaşıncaya kadar aynı işlemler tekrar edilecektir. vi. v Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin ilgili santral/blok/ünitenin MAXC değerine ulaşmasından sonra aynı işlemler bu kez de Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin test başlangıcındaki çıkış değeri seviyesine ulaşıncaya kadar yine en az % 5 x RSA lık azaltma adımları şeklinde uygulanacaktır. Santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışının Alarm Testleri Maksimum Kapasite Değeri (MAXC alm ) olarak ayarlanan maksimum kapasite değerini aşmadığı ve birim toplam aktif güç çıkışının bu değerde kaldığı süre boyunca Maksimum Kapasite Alarmı (LMAX) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Bu test adımıyla ilgili uygulama,aşağıdaki Şekil-E.4.B.6 da görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 9

10 Şekil E.4.B.6 Maksimum Kapasite Alarmı Testinin Uygulanışı b.1.2. Minimum Kapasite Alarmı Testi (LMIN) Minimum kapasite alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin testlerin bu kısmı için kullanılacak Alarm Testleri Minimum Kapasite Değeri (MINC alm ) değeri Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Aralığı (RSA) için kullanılan MINC değerinin en az % 10 x RSA miktarı kadar üzerinde olacak şekilde; toplam aktif güç çıkışı ise MINC değerinin en az % 20 x RSA miktarı kadar üzerinde olacak şekilde ayarlanacaktır. Güç çıkışının bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenerek testlere hazır hale gelinir. Bundan sonra uygulanacak test adımları aşağıdaki gibidir: i. İlgili santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. i Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. 10

11 iv. Test edilen santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 5 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. v. Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ilgili santral/blok/ünitenin MINC değerine ulaşıncaya kadar aynı işlemler tekrar edilecektir. vi. v Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin ilgili santral/blok/ünitenin MINC değerine ulaşmasından sonra aynı işlemler bu kez de Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin test başlangıcındaki çıkış değeri seviyesine ulaşıncaya kadar yine en az % 5 x RSA lık artırma adımları şeklinde uygulanacaktır. Santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışının Alarm Testleri Minimum Kapasite Değeri (MINC alm ) olarak ayarlanan minimum kapasite değerinin altına düşmediği ve birim toplam aktif güç çıkışının bu değerde kaldığı süre boyunca Maksimum Kapasite Alarmı (LMIN) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.7 de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.7 Minimum Kapasite Alarmı Testinin Uygulanışı b.2. Güç Uyumsuzluk Alarmı Testi Güç uyumsuzluk alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin MAXC ve MINC değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın sekonder frekans kontrol aralığı (RSA) sağlanacak şekilde ayarlanacaktır. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı, MAXC ile MINC nin ortalaması ((MAXC + MINC) / 2) olacak şekilde bir değere ayarlanacak ve çıkış gücünün bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenecektir. 11

12 i Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. iv. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilecek santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna, sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. v. Test edilen ilgili santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. Bu adımdan sonra sonra tekrar başlangıç değerine geri dönülecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. vi. v İlgili santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. Bu adımdan sonra tekrar başlangıç değerine geri dönülecek ve en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. İlgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı ile Uzak Güç Talebi Ayar Değeri arasındaki farkın formülüne göre % 5 değerinden büyük olduğu süre boyunca Güç Uyumsuzluk Alarmı (LPWR) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Bu formülde yer alan ; Pset_RPD = Uzak Güç Talebi Ayar Değerini, PTopAkt = Birim Toplam Aktif Güç Çıkışını, ifade etmektedir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.8 de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 12

13 Şekil E.4.B.8 Güç Uyumsuzluk Alarmı Testinin Uygulanışı b.3. Uzak Güç Talebi Geçersiz Alarmı Testi (LRPD) Uzak güç talebi geçersiz alarmı testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin MAXC ve MINC değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın sekonder frekans kontrol aralığı (RSA) sağlanacak şekilde ayarlanacaktır. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı, MAXC ile MINC nin ortalaması ((MAXC + MINC) / 2) olacak şekilde bir değere ayarlanacak ve çıkış gücünün bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenecektir. i Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. iv. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilecek santral/blok/ünitenin işletme durumu Auto konumuna, sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. v. Santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisi "Devre Dışı (OFF)" olarak 13

14 vi. v vi ix. gönderilerek en az 3 dakika bu değerde beklenecektir. Sonrasında test başlangıcındaki gibi Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisi "Devrede (ON)" olacak şekilde gönderilecektir. Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisinin "Devre Dışı (OFF)" konuma alınmasının ardından yaklaşık 60 saniye sonra Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) sinyalinin normal konumdan alarm konumuna geçtiği kontrol edilecektir. Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) sinyalinin alarm konumuna geçmesi ile birlikte Sekonder Frekans Kontrol İşletiminin de "Uzak" konumdan "Yerel" konuma geçtiği kontrol edilecektir. 3 dakikalık bekleme süresinin ardından Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisinin "Devrede (ON)" olacak şekilde tekrar etkinleştirilmesiyle birlikte Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) sinyalinin de alarm konumundan tekrar normal konuma geçtiği kontrol edilecektir. "Yerel" konumda olan Birim Sekonder Frekans Kontrol İşletiminin, Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) bilgisinin "Devrede (ON)" olacak şekilde tekrar etkinleştirilmesi sonucunda kendiliğinden tekrar "Uzak" konuma geçmediği kontrol edilecektir. Test edilen ilgili santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilerek en az 2,5 dakika bu değerde beklenecektir. Santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri doğrultusunda tepki vermemesi ve test başlangıcında ayarlanan çıkış gücü seviyesinde çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile basamak değişiklik biçiminde çıkış gücünün en az % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak gönderilerek en az 2,5 dakika da bu değerde beklendikten sonra tekrar başlangıç değerine geri dönülecektir. Santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri doğrultusunda tepki vermediği ve test başlangıcında ayarlanan çıkış gücü seviyesinde çalışmaya devam ettiği kontrol edilecektir. Bu şekilde çalışmaya devam eden ilgili santral/blok/ünitenin Sekonder Frekans Kontrol İşletiminin tekrar "Uzak" konuma geçmesi ancak operatör müdahalesi ile mümkün olabilmelidir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.9 da görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 14

15 Şekil E.4.B.9 Uzak Güç Talebi Geçersiz Alarmı Testinin Uygulanışı b.4. Mikro-işlemci Arızası Alarmı Testi (LMIC) Test edilecek ilgili santral/blok/üniteye ait LFC Mikro-İşlemci Arızası (LMIC) sinyali, gerçek durum oluşturulamayacağı için Benzetim yolu ile kontrol edilecektir. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Yapılan arıza benzetimi sonucunda LMIC sinyalinin FAILURE konumuna geçerek alarm ürettiği ve bu durumun Santral Sekonder Frekans Kontrol Sistemi tarafından doğru bir şekilde iletildiği kontrol edilecektir. Yapılan arıza benzetiminin sona erdirilmesi durumunda ise LMIC sinyalinin FAILURE konumundan tekrar OK konumuna geçerek normale döndüğü ve bu durumun Santral Sekonder Frekans Kontrol Sistemi tarafından doğru bir şekilde iletildiği kontrol edilecektir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.10 da görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 15

16 Şekil E.4.B.10 Mikro-İşlemci Arızası Alarmı Testinin Uygulanışı b.5. Güç Dağıtım Testi Güç Dağıtım Testi, ünite sayısı 2 ve üzerinde olan santral/blok/üniteler için uygulanacaktır. Güç dağıtım testi öncesinde test edilecek santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. İlgili santral/blok/ünitenin MAXC ve MINC değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın sekonder frekans kontrol aralığı (RSA) sağlanacak şekilde ayarlanacaktır. Sekonder Frekans Kontrol Performans Testlerinin bu kısmında öncelikle,sekonder frekans kontrol işletimine katılabilen üniteler, eşit sayıdan oluşan iki ayrı grup oluşturacak şekilde planlanacaktır. Grupların hangi ünitelerden oluşacağına test uzmanı tarafından karar verilecektir. Ünitelerin sekonder frekans kontrol işletme durumları grup halinde dönüşümlü olarak "Auto" konumuna alınarak testler 2 aşamada gerçekleştirilecektir. Diğer bir deyişle, birinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumunda iken ikinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Manuel" konumuna alınarak Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece birinci gruptaki ünitelere dağıtımının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Testin ikinci aşamasında ise ikinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumunda iken birinci grup ünitelerinin sekonder frekans kontrol işletme durumları "Manuel" konumuna alınarak Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece ikinci gruptaki ünitelere dağıtımının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Bu test aşamasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı, MAXC ile MINC nin ortalaması ((MAXC + MINC) / 2) olacak şekilde bir değere ayarlanacak ve çıkış gücünün bu seviyede kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite bu durumda çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilecek Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin miktarı, testlerin başlayacağı bu seviyedeki çıkış gücü miktarı değerine ayarlanacak ve Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) etkinleştirilecektir. 16

17 i AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen bu ayar değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Benzer şekilde, santral kontrol sisteminden gönderilen Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri sinyalinin de AGC Benzetim Test Teçhizatı nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. Bununla birlikte, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) nin de santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. i. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilecek birinci gruptaki ünitelerin işletme durumları Auto konumuna ikinci gruptaki ünitelerin işletme durumları ise Manuel konumuna; sekonder frekans kontrol işletme durumu da Remote konumuna alınacaktır. i iv. Santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye çıkış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilecek; santral/blok/ünitenin gönderilen bu değere ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/üniteye test başlangıcındaki çıkış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye test başlangıcındaki çıkış gücü değeri Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek ilgili santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Testin bu aşamasında, santral/blok/üniteye gönderilen Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumda olan birinci gruptaki ünitelere dağıtılması gerekmektedir. v. İkinci aşamada ise, test edilecek ikinci gruptaki ünitelerin işletme durumları Auto konumuna birinci gruptaki ünitelerin işletme durumları ise Manuel konumuna alınacaktır. vi. v Santral/blok/ünite ayarlanan çıkış gücü değerinde çalışmaya devam ederken, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile santral/blok/ünitenin çakış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar arttırılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu değere ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile test başlangıcındaki çıkış gücünün en fazla % 25 x RSA miktarı kadar azaltılacağı şekildeki bir değer Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. 17

18 vi Santral/blok/ünite kararlı duruma ulaştıktan sonra, AGC Benzetim Test Teçhizatı ile test başlangıcındaki çıkış gücü değeri Uzak Güç Talebi Ayar Değeri olarak basamak değişiklik biçiminde gönderilerek santral/blok/ünitenin gönderilen bu Uzak Güç Talebi Ayar Değeri ne ulaşması ve kararlı hale gelmesi beklenecektir. Testin bu aşamasında, ilgili santral/blok/üniteye gönderilen Uzak Güç Talebi Ayar Değeri nin sadece sekonder frekans kontrol işletme durumları "Auto" konumda olan ikinci gruptaki ünitelere dağıtılması gerekmektedir. Bu test adımıyla ilgili uygulama, aşağıda Şekil-E.4.B.11 de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. Şekil E.4.B.11 Güç Dağıtım Testinin Uygulanışı c. Şebeke Şartları Benzetimi Testi Şebeke şartları benzetimi testi öncesinde test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin primer frekans kontrol işletimi devre dışı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılacaktır. Ek olarak, bu santral/blok/ünitenin maksimum kapasite (MAXC) ve minimum kapasite (MINC) değerleri, ünitelerin primer frekans kontrol rezerv miktarları ayrılmaksızın, sekonder frekans kontrol rezerv kapasitesi (RSA) sağlanacak şekildeayarlanacaktır. Bu aşamada uygulanacak temel test adımları aşağıdaki gibidir: i. Test edilecek ilgili santral/blok/ünitenin toplam aktif güç çıkışı MAXC değerine ayarlanacak ve ilgili santral/blok/ünite bu seviyede kararlı halde çalışmaya bırakılacaktır. i AGC Benzetim Test Teçhizatı ile ilgili santral/blok/üniteye gönderilecek "Uzak Güç Talebi Ayar Değeri"nin miktarı, MAXC değerine ayarlanacaktır ve "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)" etkinleştirilecektir. Gönderilen MAXC değerinin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. 18

19 iv. Santral kontrol sisteminden gönderilen "Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri" sinyalinin AGC Benzetim Test Teçhizatı'nda doğru bir şekilde görüntülendiği kontrol edilecektir. v. AGC Benzetim Test Teçhizatı ile gönderilen "Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity)"nin santral kontrol sisteminde doğru bir şekilde görüntülendiği (LRPD=OK) kontrol edilecektir. vi. v vi ix. Karşılıklı doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, test edilen ilgili birime ait tüm ünitelerin işletme durumu "Auto" konumuna alınacak ve ilgili santral/blok/ünitenin sekonder frekans kontrol işletme durumu da "Remote" konumuna alınacaktır. Test edilen santral/blok/ünite MAXC değerinde çalışmaya devam ederken ilgili santral/blok/üniteye %30 x RSA büyüklüğünde yük atma yönünde ayar değeri gönderilecek; 2 dakika bu değerde beklendikten sonra MAXC değerine geri dönülecek ve 2 dakika MAXC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MAXC değerinin %70 x RSA kadar azaltılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 3 dakika bu değerde beklendikten sonra MAXC değerine geri dönülecek ve 3 dakika MAXC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MAXC değerinin %100 x RSA kadar azaltılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 5 dakika bu değerde beklendikten sonra MAXC değerine geri dönülecek ve 5 dakika MAXC değerinde beklenecektir. x. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MAXC değerinin %100 x RSA kadar azaltılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek (santral/blok/ünitenin MINC değeri) ve bu değerde 5 dakika beklenecektir. xi. x xi xiv. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %30 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 2 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 2 dakika MINC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %70 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 3 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 3 dakika MINC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %100 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek (santral/blok/ünitenin MAXC değeri) ; 5 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 5 dakika MINC değerinde beklenecektir. Test edilen santral/blok/ünite gönderilen ayar değeri doğrultusunda çalışmaya devam ederken MINC değerinin %30 x RSA kadar arttırılacağı şekilde yeni bir ayar değeri gönderilecek; 2 dakika bu değerde beklendikten sonra MINC değerine geri dönülecek ve 3 dakika MINC değerinde beklenerek test sonlandırılacaktır. Bu test adımının grafiği, aşağıdaki Şekil-E.4.B.12'de görüldüğü gibi gerçekleştirilmelidir. 19

20 Şekil E.4.B.12 Şebeke Şartları Benzetimi Testinin Uygulanışı Test Sonuçları (7) Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testleri sırasında, testleri gerçekleştirilecek ilgili santral/blok/ünitenin tipine göre aşağıdaki sinyallerin yanı sıra, test ekibinin gerekli görebileceği diğer sinyallerin de kayıtları alınacaktır; Aktif Güç Çıkışı Brüt Değerleri Uzak Güç Talebi Ayar Değeri (Pset RPD) Uzak Güç Talebi Geri Bildirim Değeri (Pset Geri Bildirim) Şebeke Frekansı Hız-Eğimi Ayar Değerleri Maksimum Kapasite Değeri (MAXC) Minimum Kapasite Değeri (MINC) Uzak Güç Talebi Geçerlilik Sinyali (PD Validity) Alarm ve Durum Bilgileri; o Uzak Güç Talebi Bilgisi Geçersiz Alarmı (LRPD) o Maksimum Kapasite Alarmı (LMAX) o Minimum Kapasite Alarmı (LMIN) o Mikro-İşlemci Arızası Alarmı (LMIC) o Güç Uyumsuzluk Alarmı (LPWR) o Ünite İşletme Durumu (Auto/Manual) o Sekonder Frekans Kontrol İşletim Durumu (LREM, LMAN, LLOC) o Primer Frekans Kontrol İşletim Durumu (PFCO) (8) Testi gerçekleştirmeye yetkili firma tarafından sekonder frekans kontrolüne katılacak üretim tesisinde yapılacak Ön Yeterlilik Performans Testlerinden yüklenme hızı oranı testleri neticesinde hazırlanacak test raporunun sonuç kısmında, santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılırken ve bu santral/blok/ünite primer frekans kontrolüne katılmadan olmak 20

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ E.4.1. Amaç Üretici, primer frekans kontrolü yükümlülüğü kapsamında, Elektrik Enerjisi üretim ve tüketimin birbirine eşit olmaması durumunda sapmaya uğrayan sistem frekansını,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMET PERFORMANS TESTLERİ. Ahmet Kürşad Çanakçı SGS Türkiye Endüstri Grup Müdürü 25 Nisan 2012

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMET PERFORMANS TESTLERİ. Ahmet Kürşad Çanakçı SGS Türkiye Endüstri Grup Müdürü 25 Nisan 2012 ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMET PERFORMANS TESTLERİ Ahmet Kürşad Çanakçı SGS Türkiye Endüstri Grup Müdürü 25 Nisan 2012 Ajanda Yan Hizmetlerin Mevzuat Altyapısı Yan Hizmet Performans Testlerine Genel Bakış

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE TESTLERİ. Hazırlayan: Hayati SUİÇMEZ Enerjisa Enerji Üretim AŞ Elektrik Elektronik Müh.

GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE TESTLERİ. Hazırlayan: Hayati SUİÇMEZ Enerjisa Enerji Üretim AŞ Elektrik Elektronik Müh. GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE TESTLERİ Hazırlayan: Hayati SUİÇMEZ Enerjisa Enerji Üretim AŞ Elektrik Elektronik Müh. 1 TANIM : Enerji şebekelerinin kararlılığını sağlamak için, şebeke frekansının

Detaylı

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 FREKANS KONTROLU Primer Frekans Kontrolu Sekonder Frekans Kontrolu Tersiyer Kontrol Zaman Kontrolu FREKANS KONTROL DÖNGÜSÜ Kurulu Güç Toplam Kurulu Güç (2008): ~ 42 GW

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP)

DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP) DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP) TEİAŞ MİLLİ YÜK TEVZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERHAT METİN ANKARA, 18 EYLÜL 2014 GENEL BAKIŞ Gerçek Zamanlı Dengeleme Türkiye Elektrik Sistemi, Entso-e Bağlantısı sonrası dengeleme, Dengelemenin

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİNİN UCTE BAĞLANTISI KAPSAMINDA FREKANS KONTROLÜ KALİTESİNİN UCTE STANDARTLARINA ÇIKARILMASI Mustafa BİRCAN Elektrik

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

DGS Kalibrasyon Ölçüm Dan. Eğt. Hiz. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yan Hizmet Muayeneleri Bölümü

DGS Kalibrasyon Ölçüm Dan. Eğt. Hiz. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yan Hizmet Muayeneleri Bölümü Yan Hizmet Muayeneleri Bölümü PRİMER FREKANS KONTROL VE REAKTİF GÜÇ KONTROL PERFORMANS TEST MUAYENELERİ TEKLİFİ 1 1.1 Açıklama 1. Giriş Primer Frekans Kontrol (PFK) performans test hizmetleri ve Reaktif

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI Mevlüt AKDENĐZ, Elif BĐNTAŞ, Mustafa ĐZGEÇ, Gül OKAN, Ercüment ÖZDEMĐRCĐ Türkiye Elektrik Đletim A.Ş (TEĐAŞ) ÖZET Ülkemizde son dönemde Rüzgar

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU

ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU BÖLGESEL YÜKTEVZĠ MERKEZLERĠ ve ELEKTRĠK ÜRETĠCĠLERĠ ni BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 13-14.12.2010 Milli Yüktevzi Merkezi, Ankara Oğuz YILMAZ

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Parametreler Üstyapı uyarlaması. Giriş

Parametreler Üstyapı uyarlaması. Giriş Giriş Giriş Bu belgedeki parametreler listesini sınırlamak için sadece üstyapı imalatçılarının kullanabileceği parametreler açıklanmıştır. Belli bir araca yönelik mevcut parametrelerin tüm detayları için,

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ - 62 ADET 400 kv TRANSFORMATÖR MERKEZİ - 459 ADET 154 kv TRANSFORMATÖR

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 1 Deney Adı: Dirençler ve Kondansatörler Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER KISIM 1 - GENEL A. Bu Kısım, elektrik tesisatları ile ilgili genel idari, prosedürel ve teknik şartları kapsar. B. İşlerin Kapsamı 1. Aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARISI... 1 GİRİŞ... 2 1. SCATEL ÖZELLİKLERİ...3 2. ELEKTRİKSEL ARA YÜZLER... 4 2.1 D-SUB 50 PİNLİ DİŞİ BAĞLAYICI...4

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Ocak 2009 2 İÇİNDEKİLER 0H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 9H2 1H2. FREKANS KONTROLÜ VE PRİMER FREKANS KONTROL

Detaylı

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED IEC 60909 A GÖRE HESAPLAMA ESASLARI - 61 KISA-DEVRE AKIMLARININ HESAPLANMASI (14) TEPE KISA-DEVRE AKIMI ip (2) ÜÇ FAZ KISA-DEVRE / Gözlü şebekelerde kısa-devreler(1) H.Cenk BÜYÜKSARAÇ/ Elektrik-Elektronik

Detaylı

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER... 2 1.1 STANDARTLAR... 2 1.2 YÖNETMELİKLER... 2 2. GÜÇ KALİTESİ ÖÇLÜM CİHAZI... 2 2.1 GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2.2. HARİCİ DEPOLAMA

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.

Detaylı

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Elektrik Piyasası Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 1 GÜNDEM Elektrik Piyasası

Detaylı

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 08/2008 Rev 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU...3 2. ÇALIŞMA FONKSİYONLARI...4 2.1. Otomatik Çalışma Konumu... 4

Detaylı

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir Sayfa - Sayfa -3 Sayfa -3 SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi işlem eşiği SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi İşlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir R3D tipi işlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Sekonder Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Sekonder Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Sekonder Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Haziran 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. FREKANS KONTROLÜ VE SEKONDER FREKANS KONTROL

Detaylı

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2 ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2 1. DENEY MALZEMELERİ 33-110 Analog Ünite 33-100 Mekanik Ünite 01-100 Güç Kaynağı

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

RWD Solar Teknik Sunum

RWD Solar Teknik Sunum RWD SOLAR RWD Solar Teknik Sunum Copyright Siemens AG 2010. All rights reserved. Multi-montaj çözümü Ray veya vida ile panel içine montaj Ön panel montajı DIN raylı sistemle modüler panel içi montaj IP20

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ MONOFAZE GİRİŞ: GEMTA GRR1000-LH Serisi redresörler, elektrik şebekelerinde, telefon santrallerinde ve benzeri yerlerde DC gerilim ihtiyacını karşılama ve aküleri tam şarjlı olarak tutmakta kullanılırlar.

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

SAYFA NO: 2/8 1.2 Genel Özellikler Dış Görünüş İncelemeye alınan parçaların yüzeyinde oksidasyon, deformasyon, hasar olmayacaktır İşaretl

SAYFA NO: 2/8 1.2 Genel Özellikler Dış Görünüş İncelemeye alınan parçaların yüzeyinde oksidasyon, deformasyon, hasar olmayacaktır İşaretl SAYFA NO: 1/8 AMAÇ Araç kapılarının kilitlenmesi ve kilitlerinin açılmasını amacıyla elektrikli merkezi kilit motorlarına komuta eden; UK-004 kodlu, RF transmitter ve receiver setinin fonksiyonlarını ve

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ELEKTRİK ŞEBEKE YAPISI ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES PROJENİN AMAÇLARI Kayıp-Kaçak Oranlarında Azalma Maliyetlerde Azalma Güvenli faturalama sistemi Katılımcı

Detaylı

AÇILIġ EKRANI. G:220 Ç:220 Y:000 SERVOMATĠK REG 05 Sn. KORUMA AYARLARI KORUMA AYARLARI

AÇILIġ EKRANI. G:220 Ç:220 Y:000 SERVOMATĠK REG 05 Sn. KORUMA AYARLARI KORUMA AYARLARI SERVOMATĠK REGÜLÂTÖR LCD PANELLĠ MĠKRO ĠġLEMCĠLĠ SERVO KONTROL ÜNĠTESĠ KULLANMA KLAVUZU AÇILIġ EKRANI G:220 Ç:220 Y:000 SERVOMATĠK REG 05 Sn. Regülatör açıldığında çıkıģ değerleri, ayarlanan değerler içindeyse;

Detaylı

WiFiBELL kablolu veya kablosuz olarak internete bağlanarak akıllı telefonunuzla çift yönlü görüntülü ve sesli bağlantı sağlar.

WiFiBELL kablolu veya kablosuz olarak internete bağlanarak akıllı telefonunuzla çift yönlü görüntülü ve sesli bağlantı sağlar. WiFiBELL kablolu veya kablosuz olarak internete bağlanarak akıllı telefonunuzla çift yönlü görüntülü ve sesli bağlantı sağlar. Akıllı zile basıldığında ev içerisindeki zil aksesuarı çalar ve bu sırada

Detaylı

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Sensör Bağlantı Şekilleri 3. Sensör Tipi Seçimi 4. Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 5. Auto-Tuning Yapılması 6. Alarm Tipinin Değiştirilmesi

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

ZM-2H2080 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H2080 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H2080 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H2080 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

Akıllı Şebekeler Kontrol Merkezi Uygulamaları

Akıllı Şebekeler Kontrol Merkezi Uygulamaları Akıllı Şebekeler Kontrol Merkezi Uygulamaları SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Ayşe Akkaya 25.03.2015 ayse.akkaya@siemens.com Ajanda AKILLI ŞEBEKE NEDİR? TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNİN

Detaylı

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK KAPALI GENEL ÖZELLİKLER: 1. ERTELEME/IŞIK BUTONU Bu buton ile ortalama 4 sn boyunca ışık özelliğini kullanabilirsiniz. İlgili buton, saatin tepesinde bulunan paneldir. Bu

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

A

A Ölçü letleri Ölçü letleri SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 2 3 4/5 T:15min 2 4/5 T:15min SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME SORU 1: Bir hasar sıklığı dağılımının rassal değişken olan ortalaması (0,8) aralığında tekdüze dağılmaktadır. Hasar sıklığı dağılımının Poisson karma dağılıma uyduğu bilindiğine göre 1 ya da daha fazla

Detaylı

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 27 Aralık 2008 günü 27093 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 27 Aralık 2008 günü 27093 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GENEL TEİAŞ YAN HİZMETLER Türkiye Elektrik Sistemi nde özel bir anlaşmaya tabi yan hizmetler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği Madde 125 - Elektrik Piyasası Yan

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI DENEY NO:6 ELEKTROKOTER CĠHAZI KALĠBRASYONU Elektrkter; ameliyatlarda dkuyu yakarak kesme

Detaylı

PROFİL KONTROL CİHAZI

PROFİL KONTROL CİHAZI Profile Controller ESM-9995 ESM-9995 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Girişli Profil Kontrol Cihazı C Toplam 1000 Adımı Maksimum 100 Program Kullanarak Kontrol Edebilme, 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım PV-1 Her

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

SİSTEM SİMÜLASYONU BENZETIM 1 SİMÜLASYON MODEL TÜRLERİ 1. STATİK VEYA DİNAMİK. Simülasyon Modelleri

SİSTEM SİMÜLASYONU BENZETIM 1 SİMÜLASYON MODEL TÜRLERİ 1. STATİK VEYA DİNAMİK. Simülasyon Modelleri SİSTEM SİMÜLASYONU SİMÜLASYON MODELİ TÜRLERİ BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASINDA İZLENECEK ADIMLAR ve SİMÜLASYON MODEL TÜRLERİ Simülasyon Modelleri Üç ana grupta toplanabilir; 1. Statik (Static) veya Dinamik (Dynamic),

Detaylı

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H504 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H504 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER CİHAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI... 3 BAĞLANTI ŞEKİLLERİ... 4 ÖN PANEL TANIMLAR... 5 ARKA KAPAK TANIMLAR... 6 ANLIK ÖLÇÜMLER... 6 MAKSİMUM,

Detaylı

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ:

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: Kontrol panosu harici bir basınç, fark basınç, debi, sıcaklık, fark sıcaklık veya seviye referansından aldığı sinyali ayar değeri ile karşılaştırarak

Detaylı

ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU TEMEL UYGULAMA PRENSĠPLERĠ VE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU TEMEL UYGULAMA PRENSĠPLERĠ VE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU TEMEL UYGULAMA PRENSĠPLERĠ VE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR TANIMLAR 1- AĢırı ikazlı çalıģma: ün sisteme reaktif güç vermesi, 2- DüĢük

Detaylı

GSM MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

GSM MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28267 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TEBLİĞ GSM MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Veri İşletimi, Veri Validasyonu ve Raporlama Ayşe EYİGÖR Çevre Y.Müh. / Çevre ve Orman Uzmanı Kastamonu-Ilgaz Hizmetiçi Eğitimi 20 Eylül 2010 Ulusal Hava Kalitesi İzleme

Detaylı

Model BLW-210PI

Model BLW-210PI Model BLW-210PI www.biges.com 444 09 18 Teknik özellikler Voltaj Sıcaklık Nem Kart Kapasitesi Genel PIN 1 DC 12V Özel PIN 1000 Frekans Okuma Mesafesi Sinyal Çıkışı Çıkış Butonu 1 Kapı Zili 1 Harici Okuyucu

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme.

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme. PROGRAMIN ADI DERSĐN ADI DERSĐN ĐŞLENECEĞĐ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATĐ DERSĐN SÜRESĐ ENDÜSTRĐYEL OTOMASYON SÜREÇ KONTROL 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 Saat AMAÇLAR 1. Endüstride

Detaylı

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4B: DC MOTOR TRANSFER FONKSİYONU VE PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4B: DC MOTOR TRANSFER FONKSİYONU VE PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ Geç teslim edilen raporlardan gün başına 10 puan kırılır. Raporlarınızı deneyden en geç bir hafta sonra teslim etmeniz gerekmektedir. Raporunuzu yazarken föyde belirtilmeyen ancak önemli gördüğünüz kısımların

Detaylı

VDS Onaylı Yangın Pompaları

VDS Onaylı Yangın Pompaları VDS Onaylı Yangın Pompaları Cobra V VDS Onaylı Pompa Özellikleri Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır. Özel dizaynı sayesinde pompa

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

Avf = 1 / 1 + βa. Yeterli kazanca sahip amplifikatör βa 1 şartını sağlamalıdır.

Avf = 1 / 1 + βa. Yeterli kazanca sahip amplifikatör βa 1 şartını sağlamalıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. 2 OSİLATÖRLER 1. Ön Bilgiler 1.1 Osilatör Osilatörler DC güç kaynağındaki elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL Bahar Dönemi Yıliçi Sınavı Cevap Anahtarı

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL Bahar Dönemi Yıliçi Sınavı Cevap Anahtarı U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN30 OTOMATİK KONTROL 00 Bahar Dönemi Yıliçi Sınavı Cevap Anahtarı Sınav Süresi 90 dakikadır. Sınava Giren Öğrencinin AdıSoyadı :. Prof.Dr.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR 1 TEİAŞ ANA FAALİYETLERİ Türkiye İletim Sistemini işletmek Türkiye İletim Sistemi işletme ve bakımını yapmak Türkiye İletim

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsamında sunulan hizmetlerin tedarikine

Detaylı

% 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA

% 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA % 11 RH ile % 95 RH ARALIĞINDA BAĞIL NEM ÖLÇER KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ UME-G3SI-10-03 SICAKLIK GRUBU LABORATUVARLARI (Rev. A) Mayıs 2011 UME-G3SI-10-03 Bağıl nem ölçer Karşılaştırması Teknik Protokolü_Rev

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

FOUR FAİTH F2114 GPRS MODEM İLE ANALOG I/O ÜZERİNDEN HABERLEŞME KILAVUZU

FOUR FAİTH F2114 GPRS MODEM İLE ANALOG I/O ÜZERİNDEN HABERLEŞME KILAVUZU FOUR FAİTH F2114 GPRS MODEM İLE ANALOG I/O ÜZERİNDEN HABERLEŞME KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı