BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu teknik şartname, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ihtiyacı için Radyoloji Anabilim Dalına satın alınacak Genel Amaçlı Mono Plan Flat Panel Detektörlü Dijital Rotasyonel Anjiografi sisteminin teknik özelliklerini, aksesuarlarını, yardımcı ekipmanlar ve ilgili diğer hususları kapsar. A. GENEL ŞARTLAR 1. İstekliler, kendilerine veya yetki aldıkları firmaya ait TSE nin Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 2. İstekliler, teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise, ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) tarafından onaylandığını belirtir belgeyi ve firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 3. İstekliler, kumanda konsolu ve iş istasyonlarındaki işletim programı ve sistemle verilmiş olan tüm mevcut yazılımları, Anjiyografi Sisteminin teslim tarihinden itibaren 24 ay süreyle herhangi bir ücret talep etmeden güncellemeli ve bu konu ile ilgili yazılı taahhüdü ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 4. İstekliler benzeri işlerde iş deneyimi olduğunu ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. B. ANJİO SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Sistem serebral, torasik, abdominal, periferik, kardiyolojik ve non-vasküler aplikasyonlar için uygun, firmaların cihaz kurulumu sırasında teknik şartnameye uygun, halen üretimde olan, spesifik amaçlı anjiografi sistemleri, sistemin ilgili en yüksek düzeyde teknik özellikleri içeren bilgisayar cihazları ve programları teklif edilecektir. Hasta hareket etmeksizin lateral, oblik, kranio-kaudal, kaudo-kranial vb. gibi bütün projeksiyon açılarında dijital radyoskopi ve radyografi; kolay, en hızlı ve en etkin şekilde yapılacaktır. Sistem gerekli olabilecek her türlü projeksiyon açısında çalışabilmeli ve her projeksiyon durumunda hastaya anında birden fazla yönden müdahale imkanı sağlayabilmelidir. Sistemde yüksek rezolüsyonlu, en az 1024x1024 matriks dijital görüntüleme sistemi mevcut olacak ve morfolojik, kantitatif ve fonksiyonel incelemeler yapma imkanı bulunacaktır. 2. Sistem PACS, RIS ve HIS e bağlanabilmeli bu nedenle DICOM-3.0 iletişim protokolünü tüm komponentleri DICOM (send/receive, query/ retrieve, StC (Storage Commitment), print, worklist (HIS/RIS) standardına uymalıdır) içermelidir ve bunlar sisteme dahil edilmelidir. PACS sisteminden hasta verilerini alabilecek ve PACS a görüntü atmak için hasta bilgisinin manuel girişini ortadan kaldıracak worklist fonksiyonu olmalıdır. 3. Anjio cihazına uzaktan erişimi sağlayabilen remote kontrol servis hizmetinin online ve aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü yazılım donanım ve servis hizmeti sağlayacak alt yapı, yüklenici tarafından oluşturulmalıdır. Kurumun vermiş olduğu telefon hattının, garanti süresince ADSL bağlantı ücretini yüklenici karşılayacaktır. 4. Sistem 220/380V, 50Hz şebeke geriliminde çalışmalı ve ± %10 gerilim değişikliklerinden etkilenmemelidir. Bu hususu gerçekleştirmek için yüklenici her türlü önlemi almakla yükümlüdür. 5. Yüklenici konsolda ve iş istasyonlarında en son geliştirdikleri yazılım programları vermelidir. Garanti süresi içerisinde yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak yapmalıdır. 6. Kontrol odasıyla kateter odası arasında haberleşme için bir intercom ünitesi olmalıdır. 1

2 7. Sistemle birlikte verilecek tüm teknik ekipman birbiriyle uyumlu olmalıdır. Sistemde en az aşağıda belirtilen üniteler bulunacaktır: Flat Panel Rotasyonel Anjiografi Cihazı Statif Ünitesi Anjiografi Hasta Masası ve Aksesuarları Flat Panel Detektör ve TV sistemi Röntgen jeneratörü Röntgen Tüpü Dijital Görüntüleme Ünitesi Boyutlu İş İstasyonu Kayıt ve Arşivleme Ünitesi Otomatik Enjektör Soğuk Işık Kaynağı Hemodinami Sistemi Defibrilatör Radyasyondan Koruyucu Aksesuarlar ve Diğer Hususlar B.1. FLAT PANEL ROTASYONEL ANJİOGRAFİ CİHAZI STATİF ÜNİTESİ 1.Sistem tavana veya yere monte olmalıdır. Tavana monteli sistemlerde C-kol statifi tavanda uzunlamasına (longitudinal) en az 270 cm hareket edebilmelidir. 2.Tavana monte sistemde statif tutturulduğu eksen etrafında dönüşü motorize olarak en az +/- 90 arasında hareket edebilmelidir. 3.Statif hasta başı pozisyonunda iken C-kol en az +/- 45 caudal/cranio projeksiyonları ve en az +/-105 sağ-sol anterior oblik (RAO/LAO) açılanmalarını yapabilmelidir. Yukarıdaki belirtilen açılanma hareketinde hasta masası ve hasta tam hareketsiz olacaktır. 4.C-kol RAO/LAO projeksiyon açılanmasını sistemin tüm çalışma modlarında en az 20 derece/saniye ve caudal/cranio projeksiyon açılanmasını en az 15 derece/saniye hızla yapabilmelidir. 5.Statif kardiyak incelemelerde gerekli olan tüm projeksiyonları yapabildiği gibi hasta vücudunun her noktasına ulaşabilecek ve periferik vasküler tetkiklerin yapılmasına imkan verecektir. 6.C-kolun tüm açı değerleri (RAO/LAO, CRAN/CAUD) ve masa yüksekliği hasta masasına monte kumanda konsolundan motorize olarak kumanda edilebilmeli ve bütün projeksiyon açı değerleri anjio monitörden anlık ve dijital olarak gözlenebilmeli, tüm bu değerler sistemde hafızaya alınabilmeli ve basılacak filmlerde ve arşiv görüntülerde izlenebilmelidir. 7.X-ray tüp ile flat panel dedektör arasındaki SID (Source Image Distanse) mesafesi motorize olarak kumanda konsolundan veya flat detektörün üzerisinden, en az cm arasında ayarlanabilmelidir. 8.Operasyon sırasında hastanın güvenliği sebebiyle cihazda detektörün, x-ışın tüpünün hastaya ve masaya çarpmaması için, hasta güvenliği açısından blokaj tertibatı bulunacaktır. 9.Sistemle sağ-sol koldan (sones tekniği) ve sağ sol kasıktan (judkins tekniği) ile hiçbir engele maruz kalmadan çalışılabilmelidir. 10. Tetkik öncesinde projeksiyon açıları programlanabilmeli ve en az 50 kullanıcı programı (preset) hafızaya alınabilmelidir. Programlanan bir projeksiyonun seçiminde; statif, C- kol açılanması, hasta masası yüksekliği programdaki seçilen değerleri almalıdır. 11. Daha önce kaydedilen referans görüntü seçildiğinde, statifin projeksiyon açısı ve masa yüksekliği, referans görüntünün kaydedildiği pozisyondaki değerlere otomatik olarak geçebilmelidir. Bu işlemi sağlayan otomatik çağırma ve otomatik konumlandırma yazılımları (Automap, Automatic Position Controller (APC), vb) sistemde bulunmalıdır. 2

3 B.2. ANJİOGRAFİ HASTA MASASI VE AKSESUARLARI 1. Masa yüzer masa (floating table top) özellikte, boylamasına (longitudinal float) en az 120 cm ve enlemesine (transversal float) en az 28 cm hareket edebilmelidir. 2. Masa tablasının uzunluğu en az 280 cm, genişliği ise en az 45 cm olmalıdır 3. Masanın yerden minimum yüksekliği en fazla 79 cm ile maksimum yüksekliği en az 107 cm arasında motor kontrollü yapılabilmelidir. 4. Masa tablası karbon fiber yapıda X-ışını geçirgenliği en çok 1.5 mm Al ( alüminyum ) eşdeğeri olmalıdır. 5. Masa tablası en az 200 kg ağırlığındaki bir hastada kalp masajı yapabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Kalp masajı (CRP) için ilave 500N veya 50 kg taşıma kapasitesi olmalıdır. 6. Kateterize edilen hastaya acil müdahale gerektiğinde, hasta kımıldatılmaksızın, hasta masası +/- 90 (pivot hareketi) döndürülebilmelidir. Statif park pozisyonuna getirilerek masa etrafı boşaltılmalı ve hastaya müdahale edilebilecek alan açılabilmelidir. 7. Masa kenarlarına ve ayak ucundaki raylara tutunup ve bu raylar üzerinde hareket edebilen, taşınabilir özellikte, masanın her iki tarafından kullanılabilecek, masanın ve tüpün tüm hareketlerini kontrol edebilen, işlem yapılan hastanın iş istasyonundaki veya ana konsoldaki görüntülerini kontrol odasına gitmeye gerek kalmadan oluşturup yönetebilen, full-fonksiyonel, post-processing özellikli en az bir adet masaya monte kumanda konsolu verilmelidir. 8. Masayla birlikte tutucu raylar ve gerekli desteği sağlayacak medikal ve teknik özellikte, hasta konforunu sağlayacak kalınlıkta, hasta vücudunun şeklini alabilen, üzerindeki basıncı eşit olarak dağıtan hasta yatağı, çıkartılabilen ve sıvı geçirmeyen yatak kılıfı, masaya monte edilebilir hareketli serum askısı tutacağı, serum askısı, en az 4 adet hastayı masaya sabitleyecek değişik büyüklüklerde sağlam-esnek bant, kolay kullanılabilir özellikte en az 2 el tutamağı, en az 2 adet kol tahtası, en az 2 adet kol desteği, en az 2 adet baş sabitleyici yastık, 2 adet infuzyon torbası tutucusu, 1 adet tavandan asmalı x-ray koruma paneli (hasta ayağına girebilen kursun cam), 1 adet masa monte x-ray koruma paneli verilmelidir. B.3. FLAT PANEL DETEKTÖR VE TV SİSTEMİ 1. Detektör flat panel özellikli olmalıdır. Flat panel detektör sezyum iyodür - amorphous silikondan materyalinden üretilmiş olmalıdır. Amorf Selenyum dedektörler kabul edilmeyecektir. 2. Flat panel detektör boyutu en az 28 cm x 38 cm boyutlarında (diyagonal 47 cm) olmalıdır. En az 4 fokus alanı seçilebilmelidir. 3. Flat panel görüntüleme en az 1024x1024 matrisi ve en az 14 bit derinlikte olmalıdır. 4. Detektör piksel boyutu en fazla 200 mikrometre olmalıdır. 5. Sistemin DQE ( Detective Quantum Effeciency ) değeri 0 Lp/mm de yüzdesi en az %73 olmalıdır. 6. Flat dedektör kafası dikdörtgen panellerde 90 derece dönebilmeli böylece landscape ve portrait pozisyonlarına olanak sağlamalıdır. 7. Tavan monte monitör statifi, hekime masanın her tarafından çalışmaya imkan verebilecek yapıda olmalı ve dikey eksende ayarlanabilmelidir. Hekim masanın hemi sağ hem de sol taraftan sistemi kullanabilmesi için monitörler tavanda açılanma hareketi yapabilmelidir. 8. Konfigüre edilebilen son floroskopi resimleri TV monitörlerinde dondurulabilmelidir. (Last Image Hold (LIH) 9. Monoplan dijital çalışma için sistemde tavan rayları üzerinde hareketli ve en az 300 derecelik bir açıyla serbestçe dönebilen manuel veya motor kontrollü dikey hareketi yapabilen bir adet referans görüntü, bir adet canlı görüntü ve bir adet road map olmak üzere en az 18 inç TFT- LCD 3 adet medikal monitör verilecektir. Ayrıca hemodinamik 3

4 takip, 3D görüntüleme, PACS dan gelen görüntülerin gösterilmesi için ilave renkli en az 3 adet 18 LCD monitör verilmelidir. Böylece hasta odasındaki toplam monitör sayısı en az 6 adet olacaktır. 10. Monitörlerin ekranları ışığı yansıtmayacak özellikte olacaktır. 11. Sistemde kontrol odasında 1(bir) adet canlı, 1 (bir) adet referans olmak üzere 2 adet en az 18 inch siyah-beyaz medikal monitör, 1 (bir) adet 3D iş istasyonu için, 1(bir) adet PACS ten gelen görüntüler, 1 (bir) adet entegre hemodinami sistemine bağlı 3 adet en az 19 inch renkli medikal monitör olmak üzere toplam en az 5 (beş) adet monitör verilecektir. Bu monitörler işlevi için gerekli sistemle bağlantılı olup ayrı Mouse ve klavyeleri ile birbirinden bağımsız kullanılacaklardır. B.4. RÖNTGEN JENERATÖRÜ 1. Anjiyografi jeneratörü yüksek frekanslı ve en az 100 kw gücünde, mikroişlemci kontrollü, 100 kv da 1000 ma verebilen ve en az kV yüksek gerilim aralığında çalışabilmelidir. 2. Işınlama doğru gerilim karakterinde olmalıdır. En kısa radyografi süresi 1 milisaniyeden büyük olmamalıdır. 3. Jeneratörün kv, mas değerleri sistem tarafından, yapılan inceleme ve hasta kalınlığını dikkate alınarak, otomatik olarak ayarlanmalıdır. Jeneratörün ayrı bir kumanda konsolu bulunmayıp, sistemin tüm kontrolleri tek bir kumanda panelinden yapılmalıdır ve sistemde doz programları bulunmalıdır. 4. Sistemde en az aşağıdaki çalışma modları bulunacaktır: - Sürekli floroskopi modu - Pulslu floroskopi modu - Dijital radyografi modu 5. Zaman ve dozdan tasarruf sağlamaya yönelik olarak masa kenarındaki masa kumandası ile floro modunun ve dozunun seçimi mümkün olmalıdır. 6. Sistemde en az 7,5-30 frame/saniye aralığında pulslu floroskopi yapabilmelidir. 7. Cihazdaki doz değerleri, tüpün ısı kapasitesi, oluşan arızalar kateter odasındaki monitörlerden dijital olarak izlenebilmelidir. Tüp aşırı ısınmasına karşı blokaj sistemi bulunmalıdır. B.5. RÖNTGEN TÜPÜ 1. Röntgen tüp döner anotlu ve en az iki fokuslu olmalıdır. Tüpün büyük fokusu 1 mm den, küçük fokusu ise 0.5 mm den büyük olmamalıdır. 2. Tüpün büyük ve küçük fokus güçleri sırasıyla en az 65 ve 15 kw olmalıdır. 3. Tüpün anot ısı kapasitesi en az 2.4 MHU olmalıdır. 4. Tüpün anod soğutma kapasitesi (cooling rate) en az 500 khu/dakika olmalıdır. 5. Kullanıcı ve hastaların aldığı radyasyon dozunu azaltılması için tüpte bakır veya eşdeğer en az 3 filtre bulunmalıdır.(sepctra beam, carefilters, vb) 6. Çekilen son görüntü üzerisinden skopi yapmadan görüntü üzerinde kolimasyon yapan yazılımlar (Xper beam shaping, careprofile, vb) programları sistemde bulunmalıdır. 7. Multi-step kollimatörler, konvansiyonel ve dikdörtgen kollimatörler bulunmalıdır. Wedge-fıltreler bulunmalıdır. 8. İşlem sırasında hastaya verilen doz gerçek zamanlı (real time) işlem odasındaki monitörden okunabilmeli, arşiv filmlerinde izlenebilmelidir. 9. Görüntü kalitesini etkilemeden, hastanın ve kullanıcının maruz kaldığı doz miktarını azaltan özellikler standart ve opsiyonel özellikler bile olsalar sistemde standart olarak bulunmalıdır. (Care, Dose wise vb.) 10. Tüp yağ veya yağ+su ile soğutulacaktır. Steril ortamı olumsuz etkilememesi için ve sessiz çalışma ortamı gerekliliği için, tüpün soğutma sistemi kateter odası dışında ayrı bir 4

5 bölümde bulunmalıdır ( Bu ayrı bölüm teknik oda vb. olabilir ). Bu oda yeterli güçteki klima sistemiyle soğutulmalıdır ve oda sıcaklığı ideal bir seviyede tutulmalıdır. B.6. DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ 1. Dijital görüntüleme ve arşivleme ünitesi; monoplan anjiyografi tetkiklerinde alınan görüntülerin, sistem bilgisayarlarına kaydedilmesini ve aynı anda gerçek zamanlı monitörize edilmesinde (real time), birden fazla hastanın depolanması ve çalışmasını sağlamalıdır. 2. Dijital görüntüleme ünitesi ile dijital sinegrafi çalışması yapılabilmelidir. Sistem ile DICOM 3 standartlarına uygun olarak en az 1024x1024 matrikste en az 10 bitte akuzisyon ve depolama yapılabilmelidir. 3. Sistemin görüntü depolama/hafıza kapasitesi sıkıştırmadan en az 1024x1024 matriks de ve en az 10 bitte, en az (ellibin) imaj olmalıdır. Bu kapasite istendiğinde artırılabilmelidir. 2 adet 1 TB kapasiteli external hard disk sistemle birlikte verilecektir. 4. Sistemde DSA (dijital subtraksiyon anjiografi) özelliği bulunmalıdır. DSA akuzisyon hızı 1024x1024 matrikste en az 6 frame/saniye hızlarına ulaşılabilmelidir. 5. Hastaya ait bilgiler, projeksiyon açıları, görüntülere işlenebilmeli, arşivlenmeli ve filme basılmalıdır. 6. Kontrol odasında yapılabilen tüm dijital ünite kumandaları kateter odasından da yapılabilmelidir ve kateter odasında operasyon esnasında elde edilen görüntüler kontrol odasında da görüntülenebilip kontrol edilebilmelidir. 7. Kateter odasında uzaktan kablosuz el kumandası veya masa kumanda paneli ile hastaya ait tüm projeksiyonlardaki görüntülerin tamamı ileri-geri oynatılabilmelidir. 8. Anjio cihazı ana konsolunda aşağıdaki tüm işlemleri yapabilmelidir; Pencereleme, pixel-shift, siyah/beyaz dönüşüm, zoom, road-map, yeni maske seçme, üst üste görüntü bindirme, görüntü üzerine anatomik arka plan görüntüsü ilave etme, sürekli/tek tek run gösterme, gerçek zamanlı imaj filtreleme, run gösterim hızını değiştirme, tek görüntünün/tüm görüntünün gerçek zamanlı substrakte (fark alımı) edilmesi, maskeyi oynatma, landmark, kontrast/parlaklık ayarı, kenar keskinlik arttırılması, çekilen görüntü üzerisine yazı/işaret konulma, arşivlenme/film basımı için görüntü seçimi, R/L işaretleri, kronometre, otomatik kateter kalibrasyon programı, otomatik damar çapı, stenoz, volüm ölçümü, otomatik mesafe ölçümü yazılım programları bulunmalıdır. 9. Sistem tek enjeksiyonda en az 40 derece/saniye hızla en az 200 derece dönerek izosentrik özellikte rotasyonel anjiografi (RA) yapabilmeli ve buna uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. Yüklenici, 3D rekonstrüksiyonda ve rotasyonel anjiografide en gelişmiş yazılımlarını sistemde bulunmalıdır. 10. Floroskopide, en az son 15 saniyede maksimum 30 pulse/sn hız ile kayıt yapabilen Fluoro store-loop modu sistem bulunmalıdır. Bu görüntüler daha sonra saklanabilir, işlenebilir ve arşivlenebilir olmalıdır. 11. Sistemde Dual Fluoroscopy, Roadmap Plus veya muadili bir program vasıtasıyla substracted ve native floroskopi görüntüleri eş zamanlı olarak gösterilebilmelidir. 12. Hasta tekrar kateter tetkiki için geldiğinde kendisine ait önceki görüntüler CD veya DVD den dijital anjiografi sistemine geri yüklenebilmelidir. 13. En az bir iş istasyonundan bölümde mevcut bulunan printerlardan filme basılabilmesi için gerekli alt yapı yüklenici tarafından sağlanacaktır. 14. Sistemde, kateter veya benzeri girişimsel aygıtı az doz ve kontrast maddeyle doğru bir şekilde pozisyonlamak için, yüksek kalitede referans görüntü oluşturan (trace-subtract Fluoroscopy, overlay roadmap, overlay fade veya benzeri ) fonksiyonu olmalıdır. 15. Hasta görüntülerini canlı olarak gösteren monitör üzerinde herhangi bir görüntüyü referans görüntü olarak kullanarak roadmap yapabilme özelliği olmalıdır. ( SmartMask 5

6 veya muadili bir program ile ) 16. Seçilip depolanabilen ve istendiği anda karşılaştırma için ayrı bir referans görüntü ekranında çağırılabilen, yüksek rezolüsyonlu referans görüntü (roadmap) sayısı en az 16 olmalıdır. 17. Dijital görüntüleme ünitesi ile dijital sine çalışması yapılabilecektir. Dijital sine çalışmasında 1024x1024 matrikste akuzisyon, depolama ve görüntüleme yapılabilmelidir. 1024x1024 matrikste en az 25 frame rate hızda çalışabilmelidir. 18. Diyastolik/sistolik hacim hesabı yapılabilmelidir. 19. Stroke hacmi hesabı yapılabilmelidir. 20. Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) ( Bu işlem anjiyo makinasında yapılacaktır, CD ye kayıt edip daha sonra başka bir PC de bu işlemi yapan sistem kabul edilmeyecektir.) hesaplanabilmelidir. 21. Geometrik (alan ve çap) ve densitometrik stenoz hesabı yapılabilmelidir. 22. Otomatik damar çapı tespiti ve stenotik indeks hesabı (Çapı en az 1.5 mm olan damarların ölçümü yapılabilmelidir) yapılabilmelidir. 23. Otomatik koroner analiz programı bulunmalıdır. 24. Otomatik sol ventrikül analiz programı bulunmalıdır. B.7. 3 BOYUTLU İŞ İSTASYONU 1. Sistemle birlikte en az 1(bir) adet 3 boyutlu rekonstrüksüyon yapabilen iş istasyonu (workstation) kurulacaktır. İş istasyonunda, en az 1 adet ve en az 19 inçlik monitör bulunacaktır. Yüklenici iş istasyonunda kullanılan, anjiyografi ile ilgili 3D uygulamalarının mevcut olan tüm yazılımlarını eksiksiz olarak sistemle birlikte vereceklerdir. ( Syngo InSpace 3D, Allura 3D RA, Innova 3D vb.) 3D iş istasyonu hasta masasından da kontrol-acquisition işlemlerinin yapabilmelidir. 2. İş istasyonunda, 3D görüntü C-kol hareketini gerçek zamanlı takip etmelidir, böylece 2D ve 3D görüntüler arasında uyum sağlanmış olmalıdır. 3-D rotasyonel anjiyografi görüntü rekonstrüksiyon 512 matrikste yapılabilmelidir. 3. Sistem ile 3 boyutlu rekonstrüksiyon üzerinden stenoz ölçümü yapılabilmelidir. 4. Sistemde, hastayı CT odasına göndermeden CT görüntü oluşturan ExperCT, DynaCT vb özelliği bulunmalıdır. Bu özelliğin eksiksiz olarak çalışabilmesi için gerek anjiyografi sisteminde, gerekse work-station da bulunan opsiyonel ve standart tüm teknik özellikler eksiksiz olarak verilecektir. Elde edilen CT görüntüleri ile MPR, MIP, MinIP, VRT veya benzeri surface rendering gibi rekonstruksiyonlar yapılabilmelidir. 3 boyutlu rekonstrüksüyon hızlı şekilde yapılabilmesi için en son geliştirilen iş istasyonu sistemde bulunmalıdır. 5. En uzun süreli rotasyonel anjiyografi sonrası görüntülerin rekonstrüksiyon ve transfer zamanı (bekleme süresi), rekonstrüksiyon dahil 3 dakikanın altında olmalıdır. 6. Kullanıcı, 3D görüntünün üstünden optimum çalışma pozisyonunu seçtikten sonra C- kolun otomatik olarak o pozisyona geçmesini sağlayan 3D Automatic Position Control (3D-APC vb) özelliği bulunmalıdır. Bu sayede 3-D iş istasyonunda saptanan çalışma projeksiyonlarına ait açılanmadaki tüpün kolimatör değerleri o açılarda tüp üzerinde otomatik olarak ayarlanabilmelidir. 7. 2D görüntüyü 3D görüntünün üstüne bindirerek kateterin damar içinde ilerlemesini 3D görüntü üstünde gösteren 3D roadmapping özelliği bulunmalıdır. 3D roadmapping esnasında C-kol ve masa hareketlerinde 3 boyutlu görüntülerle 2 boyutlu canlı görüntüler birbirini takip edecektir. 8. Sistemde üç boyutlu iş istasyonu ile MR, BT ve canlı anjiyografi görüntüsü görülebilmeli, sistemde Multi-Modality Fusion özelliği ile işlem odasındaki monitörde MR, BT, Anjio görüntüleri fusion (birleştirme) işlemi görüntüleri gösterebilmelidir. Hastanın CD ile getirdiği MR, BT görüntüleri anjio sistemine yüklenebilmeli, işlem 6

7 odasındaki monitörlerden birisinden izlenebilmelidir. İstenirse arşiv sistemine CD deki görüntüler yüklenebilmelidir. 9. Sistemde floroskopik görüntüler ile 3 boyutlu MR/CT rekonstrüksiyonlar arasında aynı görüntüde füzyon oluşturabilmelidir (3D Image Fusion veya muadili bir program ile ) D iş istasyonunda anerizma analiz yapılabilmelidir boyutlu açı değerlerinin iş istasyonunda görüntülenmesi şarttır. 12. Sistemde aynı anda hem mask run hem de fill run gösterilebilmeli, böylece kontrast ile dolan damarlar ve kalsifikasyonlar aynı görüntüde optimal olarak görüntülenebilmelidir. 13. Karaciğer tümör embolizasyonu için tümörü besleyen küçük damarları 3D imajlar üzerinde işaretleyerek embolizasyona yardımcı olan özellik bulunmalıdır. B.8. KAYIT VE ARŞİVLEME ÜNİTESİ 1. Anjiyografi sisteminde tanısal ve girişimsel işlemlerde yapılan anjiyografik değerlendirmeler, subtrakte görüntüler şeklinde son kullanıcının da subtrakte olarak okuyabileceği bir program aracılığıyla CD veya DVD gibi dijital bir ortama kaydedilebilmelidir. 2. Görüntülerin kayıt formatı DICOM-3 standardına uygun olacaktır. Gerektiği taktirde kaydedilen diskler bu standarda uygun diğer sistemler tarafından okunup izlenebilmeli, gerekli analiz ve post-processing işlemleri yapılabilmelidir. 3. Otomatik kayıt kontrolü ana konsol üzerinden veya sisteme ekli bir iş istasyonu aracılığıyla yapılmalıdır. 4. Görüntüler bölümümüzde mevcut olan PACS sistemine otomatik olarak başka sunucu ve istasyonlara gönderilebilmelidir. 5. Kaydedilen görüntüleri tekrar izlemek amacı ile bir adet bağımsız bilgisayar ünitesi verilecektir. Verilen sistem PC bazlı olmalı, X-ray görüntüleri raporlama amaçlı kullanılabilmeli, A4 kağıdına baskı yapabilmeli, ve slide ve presentasyon hazırlama amaçlı kullanılabilmelidir. B.9. OTOMATİK ENJEKTÖR 1. Yüksek basınçlı otomatik enjektör, sine film tertibatı ile senkron çalışmalı, tavana ve/veya masaya veya pedestal üzerine monte edilmiş olacaktır. Enjektör kontrolü, kumanda odasında yer alan kumanda butonu ile sağlanmalıdır. Pompaya ait değerlerin girildiği kumanda konsolu ise anjiyografi odasında duvara monte edilecek, kablo bağlantıları tavandan veya zemin altından açılan kanallar ile sağlanacaktır. Anjiyografi odasının zemininde pompaya ait herhangi bir kablo veya kasa bulunmayacaktır. 2. Tüm göstergeler dijital olmalı, x-ışını ve kontrast geciktirme fonksiyonu bulunmalıdır. a) Saniyede (ml/sn) ve toplamda (ml), verilen kontrast miktarı ayarlanabilmelidir. b) Enjektör içi basıncı (psi) 100 ile 1200 arasında 1 er artırımlı olarak ayarlanabilir olmalıdır. c) Ayarlanan basıncın (psi) üzerine (kateterden, ara bağlantılarından veya diğer herhangi bir arızadan dolayı kaynaklanan) çıkıldığında pompa enjektörü otomatik olarak durmalıdır. d) Kontrastı vücut ısısına kadar ısıtıp bu sıcaklık seviyesinde tutacak düzenek bulunmalıdır. 3. Enjektör kafasına 2 adet 200 ml şırınga aynı anda takılabilmeli birinden diğerine kolayca geçiş yapılabilecektir. (Enjektörde 150cc şırıngalar takılabilme opsiyonu bulunmalıdır.) 4. Enjektör konsolu ile 0.1 ml/dakika-40 ml/sn ye kadar doz ayarı yapılabilmeli ve izin verilen maksimum basınç değerleri ayrı ayrı seçilebilmelidir. 5. Birlikte en az 200 adet 200 ml (veya 150 ml) steril pompa enjektörü ve 200ml (veya 150 ml) şırınga girişine uygun en az 2 adet yedek şırınga ceketi verilmelidir. 7

8 6. Cihazda protokol hafızası bulunmalıdır, anjiyografi çekimlerine yönelik kullanıcı tarafından belirlenen protokoller cihazın hafızasında saklanabilmelidir. B.10. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI 1. Soğuk ışık kaynağı tavana monte edilecektir ve zeminde hiçbir parçası bulunmayacaktır. 2. Soğuk ışık kaynağı en az Lux ışık akısına sahip olmalı, en az 50W gücünde olmalıdır. 3. Soğuk ışık kaynağı, el tutucuları ve uç tarafı steril edilebilecektir. B.11. HEMODİNAMİ SİSTEMİ 1. Sistem kateterizasyon laboratuarında kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hemodinamik sinyallerin ölçümünü ve kaydedilmesini sağlamalıdır. 2. Hemodinami sistemi anjiyografi sistemine tam entegre olmalı, işlem odasına anjiyografi masasındaki kumanda ünitesinden kumanda edilebilmelidir. 3. Kontrol odasında işlem odasında canlı dalga formları gösterilebilmelidir. 4. Gradyent, shunt ve tüm kapak alanları hesaplanabilmelidir. 5. En az 12 kanal EKG bulunmalıdır. 6. En az 4 invaziv kan basınç kanalı olmalıdır. 7. SpO2 ölçebilmelidir. 8. Kardiak Output ölçebilmelidir. 9. Non-Invazive kan basıncı ölçebilmelidir. 10. Sistemin database i olmalıdır. 11. Sistemde network destekli laser printer olmalıdır. 12. Sistem Windows, Linux ya da Unix tabanlı bir işletim sistemine sahip olmalıdır. 13. Sistemin CD veya DVD ye kayıt özelliği olmalıdır. 14. Sistemle birlikte 4 (dört) adet radyolusent EKG kablo seti, 4(dört) adet invaziv basınç transduceri ve bağlantı kablo seti, 2(iki) adet saturasyon prob seti, 3(üç) adet noninvaziv kan basıncı ölçüm seti ve 1(bir) adet kardiyak output ölçüm seti verilmelidir. 15. Hemodinami sistemi FFR cihazlara bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bunun için gerekli yazılım veya donanım sağlanmalıdır. B.12. DEFİBRİLATÖR 1. Defibrilatör bifazik enerji uygulamalıdır. 2. Defibrilatör kademeli enerji ayarlaması yapabilmelidir. 3. Defibrilatör internal defibrilasyon yapabilmelidir. 4. Cihaz hem 220V luk şehir şebeke gerilimine bağlı olarak, hem de şarj edilebilen aküsünden enerji alarak kullanılabilmelidir. 5. Defibrilatör ile birlikte ilave olarak aşağıda belirtilen cihaza uygun yedek parça ve aksesuarlar verilecektir. 3 lü EKG hasta kablosu 2 Adet SpO2 ünitesi 2 adet Reusable SpO2 Probu 2 Adet SpO2 Ölçüm Kablosu 2 Adet Kaydedici Kağıdı 5 adet Türkçe ve İngilizce Kullanma Kılavuzu 1 adet Pacemaker elektrodu 10 adet Disposable pad adaptör kablosu 2 adet Taşıma arabası 1 adet. 8

9 B.13. RADYASYONDAN KORUYUCU AKSESUARLAR ve DİĞER HUSUSLAR 1. Yüklenici, gösterilecek yere Anjiyografi Sistemi işlem odasının inşasını TAEK mevzuatına uygun bir şekilde yaparak, iyonize radyasyonun etkilerinden ortamın arındırılması (radyasyon emiş sistemi), sistemin lisanslanması için gerekli koşulların oluşturulması ve cihaz lisanslaması için gerekli ücretlerin yatırılmasını gerçekleştirecektir. 2. Sistemle beraber anjiografi odasının (en az BTU klima ile), hasta gözetim odasının (en az BTU klima ile), doktor odasının (en az BTU klima ile) ve teknik odanın (en az BTU klima ile), UPS odasının (en az BTU klima ile), oda sıcaklık seviyelerini gerekli-ideal çalışma sıcaklığında sabit tutabilen sıcaksoğuk klimatizasyon işlevi yapabilen gerekli ekipman temin edilecektir. Bu durumda en az toplam 7 adet VTU split klima yüklenici tarafından sağlanacaktır. Klimalar invertör tipli olmalıdır. 3. Yüklenici tarafından cihaz kontrol odası, işlem odası ve teknik odanın bulunduğu alanların duvarlarının boyanması, gerekli yerlerin tavan ve yer döşemelerinin yenilenmesi veya yapılması ve bu alanların aydınlatılması ve elektrik panosunun konulması yüklenici tarafından yapılmalıdır. Ana besleme kablosu firmanın cihaz panosuna kadar UPS üzerinden hastane tarafından getirilecektir. 4. Kontrol odası ile inceleme odası arasında iki yönlü sesli iletişimi sağlayan interkom sistemi olmalıdır. 5. MDF malzemeden yapılmış, birimin ihtiyaçları doğrultusunda dijital floroskopi cihazının kurulacağı alanda kullanılmak üzere 4 adet rapor masası, 12 adet sandalye, 4 adet hasta beklemesi için üçlü koltuklar yüklenici tarafından sağlanacaktır. 6. Cihazın kurulacağı alandaki tüm su ile ilgili boru giderleri, kalorifer tesisatı yüklenici tarafından incelenerek su sızıntılarıyla ilgili önlemleri almalıdır. 7. Yüklenici, sistemin kurulacağı alanda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan alınacak talimatlara göre anjiyo odasının kurşun izolasyonunu yapmak, üzerlerini uygun şeklide kaplayarak gerekli hijyenik ortamı sağlamakla ve bu alandaki bulunan kapıların onarımını ve yenilenmesiyle yükümlüdür. 8. İşlem odasıyla kateter odası arasına TAEK mevzuatına uygun en az cm ebatlarında istenildiğinde elektrik sistemi ile saydamlığı önlenebilecek kurşunlu cam konmalıdır. 9. Anjiyografi cihazı için; bir adet, masaya bağlı kurşun etek ve bunun üzerine monte edilmiş hasta yatağı seviyesine uzanan aksesuar radyasyon koruyucular 10. Anjiyografi cihazı için; bir adet, tavana monte ve hareket edebilen kurşun cam kalkan 11. Bir adet, en az 2 mm Pb eşdeğeri 30x30 cm kurşun camlı penceresi bulunan, üçe katlanabilir tipte, zemin üzerinde hareket edebilen, tekerlekli koruyucu paravan 12. Bir adet, en az 0.5 mm Pb eşdeğer kurşun camı bulunan, kurşun camı aşağı-yukarı hareket edebilen tekerlekli koruyucu paravan 13. Bir çift, yanlara yerleştirilecek kol desteği 14. İki adet, hastanın başını sabitleyici, yıkanabilir tipte destek 15. En az 6 adet çift parça ve 2 adet tek parça tüm vücudu saracak kurşun önlük ve 8 adet tiroid koruyucu (büyük-küçük boyutlarda) verilecektir. Teklif edilecek ürünler, Radyasyon Korunma kıyafeti olarak kesinlikle kurşun ihtiva etmelidir. Teklif edilecek ürünler 0,5mm kurşun eşdeğerinde 80kV de aktif radyasyondan %97, radyasyon yayılımından %99 korumalıdır. Tüm bu koruyucular en az 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruma sağlayacak özellikte olmalıdır. Kurşun etek, radyasyona karşı ön tarafta 0.50 mm Pb, arka tarafta 0,25 mm Pb eşdeğeri, direkt ve saçılan röntgen ışımasına karşı koruma sağlamalıdır. Kurşun yelek, radyasyona karşı ön tarafta 0.50 mm Pb eşdeğerlikte, direkt ve saçılan röntgen ışımasına karşı koruma sağlamalıdır. Kolay kullanım ve uygun bel ayarlaması için gerekli olan yüksek kalite (velkro) kemer, eteğin 9

10 yan tarafında, yeleğin ise ön tarafında mevcut olmalıdır. Etek ve yelek in ağırlığı gün boyu giyileceği düşünülerek 0,5 mm kurşun kalınlığı eşleniğinde en büyük beden (XL) etek yelek için toplam 9.0 kg ı, geniş (L) beden için 8.0 kg ı, orta (M) beden için 7.2 kg ı ve küçük (S) beden için 6.8kg ı geçmemelidir. Giysinin etek uzunluğu cm arası olmalı, istenen beden ölçüsüne göre farklı bedenler (S/M/L/XL şeklinde) mevcut olmalıdır. Etek ve yelekler farklı renk seçeneklerinde olmalıdır. Kurşun etek ve yelek doğal kauçuk ve kurşun karışımından üretilmiş esnek ve dayanıklı, çift katlı NovaLite Radyasyon koruyucu maddeden üretilmiş olmalıdır ve bu durum belgesiyle kanıtlanmalıdır. Omuz altlarında kullanım konforu için kendinden destek pedleri olmalıdır. Kurşun etek ve yelek malzeme yırtılmalara ve lekelere karşı yüksek dayanıklılıkta, hijyenik koşulları sağlayabilecek ComforTex malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Kurşun etek ve yelek kullanıcının konforunu sağlayacak ergonomik şartları sağlarken, aynı zamanda korunmadan ödün vermeyecek şekilde alttaki istenmeyen açılmaları da engelleyecek tokalı etek bağlayıcısı da olmalıdır. Kurşun etek ve yelek, kullanıcı eğildiğinde beli korunmasız kalmaması için yeleğin arkası tasarım olarak uzun olmalıdır. Kurşun etek ve yelek kullanan sağlık çalışanı, sandalyesine rahatça oturabilmesi için etek arkasında bacak boşluğu olmalıdır. Kurşun yelek üzerinde tiroid koruyucuyunun bağlanabileceği çıtçıtlar olmalıdır. Sol omuz üzerine kullanıcı personelin isimleri işlenebilmelidir. Önlük CE belgesine ve diğer gerekli standartlara sahip olmalıdır. Teklif edilen ürünler 93/42/EWG Sayılı Avrupa Yönetmeliğine ve Tıbbi Ürünlere ilişkin 89/686/EWG sayılı kanuna uygun olmalıdır ve bu durum AB Uygunluk Beyanı ile sertifikalandırılmalıdır. Ebatları S, M, L, XL, tek yada çift parçalı olan kurşun önlükler kullanıcılara katalogdan gösterilerek, uygun modeller ve ebatlar kullanıcılar tarafından seçildikten sonra teslim edilecektir. 16. En az 4 adet yanlardan da koruma özellikli, ergonomik yapıda, en az 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruma sağlayacak özellikte kurşun (düşme engelleyecek bant veya askıyla birlikte) gözlük çantalarıyla birlikte vermelidir erkek ve 1 kadın formda olmak üzere, en az 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruma sağlayacak özellikte, yetişkin boyda en az 2 (iki) adet kurşunlu gonad koruyucu ve en az 1 mm kurşun eşdeğerinde koruma sağlayacak, pediatrik boyda 2 (iki) adet kurşun gonad koruyucu verilecektir 18. Kurşun önlük asmak paslanmaz için çelikten özel imal edilmiş, mekana uygun ve elverişli boyutlarda en az 12 adet kurşun önlük asılabilecek askılık yüklenici tarafından temin edilecektir. 19. Hastaların radyolojik incelemelerinin (BT, MR gibi) değerlendirilebilmesi için, TFT- LCD teknolojisine sahip, homojen, titreşimsiz ışık dağılımı olan, film okumayı kolaylaştıran özel ışık rengi ve şiddeti olan, aynı anda 4 lü BT, MR filmi asmaya uygun boyutta en az 2 adet ince tip Negatoskop verilecektir. 20. Cihaz ile birlikte periferik uygulamalarda kullanılacak bacak arası filtre, kompresyon bandı, 2 adet omuz desteği, el tutamakları ve kenar çubuğu, 2 adet hasta başlığı ve bir adet masaya monte edilebilen malzeme tepsisi verilecektir. 21. Cihaz, gelecekte yapılabilecek yeni yazılımlara (software) uyumlu olmalı ve güncelleştirilebilmelidir. Yüklenici, garanti süresi içinde çıkan sistem versiyon güncelleştirmelerini bildirmekle ve ücretsiz kurmakla yükümlüdür. Yüklenici güncelleştirmelerini en geç 10 (on) iş günü içinde bildirmeli ve en geç 30 (otuz) iş günü içinde cihaz üzerinde çalışır durumda teslim etmelidir. 22. Cihazın bakımında kullanılmak üzere TSE belgesi olan elektrik süpürgesi yüklenici tarafından verilmelidir. B.14.KESINTISIZ GÜÇ KAYNAGI 1. Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken, yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon 10

11 şarjında tutabilen, anjiyo sistemi ile uyumlu ve en son teknolojili, mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı olacaktır. 2. Kesintisiz güç kaynağı, mono plan anjiyo sisteminin birlikte floroskopi modunda çalışırken çektiği maksimum gücün (yükün) yüzde 25 oranından daha fazlasını karşılayacak kva yeterlilikte olmalıdır. 3. Elektrik kesilmesi durumunda, bu sistemin birlikte 20 dakika süreyle floroskopi yapmasına imkan sağlayacak akü donanımı olacaktır. 4. Yüklenici KGK nın ortama yaydığı ısı miktarını dikkate alarak teknik odadaki klima seçimini yapacaktır. 5. Kesintisiz güç kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır. 6. KGK nın 1metre mesafeden yaydığı gürültü en fazla 70 db(a) olmalıdır. 7. Standart RS 232 veya RS 422 veya USB çıkışı ile PC lere bağlantı kurulabilmelidir. KGK ndaki tüm bilgiler ekrandan izlenebilmelidir. Seri printer ve modem bağlantı portları bulunmalıdır. MIB standardı kullanılarak SNMP protokolü ile bir TCP/IP network e bağlanabilmelidir. 8. KGK, kendi üzerinden çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışların tamamını bastıran filtre devresine sahip olmalıdır. 9. Teklif edilen KGK nın verimi tam yükte %90 dan büyük olmalıdır. 10. Akümülatörler yeni imal edilmiş kuru tipte olacaktır. Akümülatörler teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 120 günlük bir fark olacaktır. 11. Şebeke girişi 3 faz + nötr AC 380 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir. C. EĞİTİM VE TEKNİK DÖKÜMAN ŞARTLARI 1. İstekliler, teklif ettiği sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını, teklif dosyasında vermelidir. 2. Yüklenici, 4 doktor ve 4 teknisyeni, sistemin tüm fonksiyonlarını kusursuz şekilde kullanabilir ve aynı zamanda bakımını yapabilir profesyonel kullanıcı olarak ücretsiz olarak en az iki hafta eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler sistemin satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra başlar ve kullanıcılar sistemi hatasız kullanır hale gelip, sistem teslim alındıktan sonra sona erer. Sistemin güncelleştirilmesi ( Up Grade edilmesi) durumunda gerekli benzer eğitimler tekrarlanır. Bahsi geçen işbu eğitimlerin sonucunda eğitimi alan her elemana operatör ve periyodik bakım dokümanları (Fasikül, manuel, kitapçık vb.) verilecektir. Bu dokümanlar Türkçe ve İngilizce olarak teslim edilecektir. 3. Yüklenici, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi nin belirleyeceği personele, cihazın birinci seviye (arızalara ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde) periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilecek nitelikte, yüklenici firma tarafından verilen başlangıç seviyede teknik servis eğitimini vermekle yükümlüdür. Bu eğitim ile ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve eğitim sonunda kurumun adına Teknik Servis Eğitim Sertifikası verilecektir. Söz konusu bu teknik servis eğitimi cihazın kesin kabulünden önce tamamlanmış olacaktır. Cihazın güncelleştirilmesi ( Up Grade edilmesi) durumunda gerekli eğitimler tekrarlanacaktır. 4. Sistemin güncelleştirilmesi ( Up Grade edilmesi) durumunda gerekli benzer eğitimler tekrarlanır. Bahsi geçen işbu eğitimlerin sonucunda eğitimi alan her elemana operatör ve periyodik bakım dokümanları (Fasikül, manuel, kitapçık vb.) verilecektir. Bu dokümanlar Türkçe veya İngilizce olarak teslim edilecektir. 11

12 5. Yüklenici, sistemin standart çalışma koşulları için hesaplanmış, birbirini izleyen arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF: Mean Time Between Failures) ve bu süreyi en çok etkileyen kritik elemanların (kart, entegre devre, aktif ve pasif devre elemanları, mekanik parçalar vb.) listesini ve bunların hangi sıklıkla bozulabilecekleri veya değiştirilmeleri gerektiğini, bunların temin edilebileceği en az bir firmanın adı, açık adresi ve telefon numaralarının bulunduğu listeyi, sistemin teslimi sırasında kabul komisyonunda bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından belirlenecek yetkili teknik elemana teslim edecektir. 6. Yüklenici, sistemin periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiği ve bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu ve bu teçhizatın temin edilebileceği en az bir firmanın adı, açık adresi ve telefon numaralarını, liste halinde cihazların teslimatı sırasında Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından belirlenecek yetkili teknik personele teslim edecektir. D. TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI 1. Yüklenici, sistemin kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Sistemin nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür. Sistemin montajı en geç 120 gün içerisinde tamamlanacaktır. Sistemin kurulacağı bölümün, idarenin gösterdiği biçimde projelendirilmesi ve hastanenin statik yapılanmasına ve kullanımdaki tesisata zarar vermeyecek biçimde projeye uygun olarak yerin hazırlanması yükleniciye aittir. Proje için kurumumuzdan uygunluk onayı alınmalıdır. Sistemin kurulacağı işlem odası, kontrol odası, UPS odası ve teknik ekipman odası mahallinin kablo kanallarının açılması, projeye göre duvar yıkımı, su sızmalarına karşı izolasyon yapılması, asma tavan yapılması ve zeminin PVC kaplanması, boyanması, havalandırma kanalları yapılması, split klimaların temini ve takılması işleri yükleniciye aittir. 2. Montaj esnasında çalışacak firma personelinin karşılaşacağı sağlık problemi ve tehlikelerden ve sigortalanmasından firma sorumludur. 3. Sistemin teslimatı sırasında ilgili birimin sorumlu yetkilisi ile birlikte, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından tespit edilecek en az bir teknik eleman bulunacaktır. Düzenlenecek teslim tutanağında yukarıda adı geçen kabul heyeti ve yüklenici yetkilisinin imzaları tam olmadan sistem teslim alınmayacaktır. 4. Yüklenici, sistemi monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Yüklenici bu testlere ait bir rapor hazırlayıp, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından belirlenen teknik elemana teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim ve Dokümantasyon Şartlarında belirtilen koşullar yerine getirilmeden ve fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan sistem, kesinlikle teslim alınmayacaktır. 5. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Yüklenici genel sorumlu statüsünde olduğundan, sistemde kullanılan ve başka firmalar tarafından üretilen diğer bileşenlerden de sorumlu olacaktır. Aynı zamanda sistem; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kullanılmış sistem teslim edilmeyecektir. 6. Sistem kuruma teslim edildikten sonra gerek montaj sırasında ve gerekse montaj sonrası testler, kalibrasyon ve bakım/onarım sırasında, garanti süresi içinde olsun veya olmasın, 12

13 hiçbir firma elemanı yanlarında o sistemden sorumlu Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi nin teknik elemanı olmadan cihaz odasına giremeyecek ve sisteme müdahalede bulunamayacaktır. 7. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle sistemin neden olacağı insan kazaları ve her türlü maddi hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 8. Yüklenici, satacağı sisteme dair içeriğinde sistemin blok devre şemalarını, bileşen parça listelerini, bakım/onarım ve kalibrasyonunda kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip dokümanlarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları), her cihaz için 2 (iki) nüsha olmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi nin sistemden sorumlu teknik elemanına sistemin teslimatı sırasında ücretsiz olarak verecektir. (İngilizce ve/veya Türkçe) 9. Yüklenici, ilgili sistemin teknik bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için profesyonel düzeyde tecrübesi bulunan teknik eleman/elemanları sürekli olarak bünyesinde bulunduracağını yazılı olarak taahhüt edecek ve ilgili belgeyi muayene kabul komisyonuna verecektir. 10. Yüklenicinin sorumlu teknik servisi, arızaya 24 (yirmi dört) saat içinde mesai saatleri dahilinde ve resmi tatiller hariç ilk müdahaleyi yapmakla yükümlüdür. Yüklenici yurt dışından yedek parça ithali gerekmediği durumda en geç 2 (iki) iş günü içinde cihazı çalışır duruma getirmek zorunda, yurt dışından yedek parça ithalatı gereksinimi varsa; en geç 10 (on) iş günü içinde ithalatı gerçekleştirmek ve cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır. Bu süre, resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi yedek parçalar gerektiği durumlarda yüklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından uzatılacaktır. 11. Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınamaması durumları arıza olarak kabul edilecektir. 10. maddede belirtilen süreleri aşan arızalı durumlarda cihazın alış bedeli üzerinden; 1-3 gün arası günlük binde bir, 4-7 gün arası günlük binde beş, 7 günü aşan arızalı durumlarda ise gün başına yüzde bir oranında ceza kesilecektir. Yukarıdaki arıza tespit ve onarım süreleri, oluşan arızanın yapısı ve karmaşıklığı göz önüne alınarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Biriminin kararı ile uzatılabilecektir. Kesilecek olan toplam ceza bedeli sözleşme bedelinin %10 u ile sınırlıdır. 12. Yüklenici, 11. maddedeki cezai koşulların yanında garanti süresi içinde %95 up-time sağlamalıdır. %95 up-time altına düşülmesi durumunda fazladan arızalı her bir iş günü için birebir olarak garanti süresi uzatılacaktır. Uzatılan bu süre 90 gün ile sınırlıdır. 13. Alımı yapılan sistemin tüm bileşenleri (tüp dahil) ve çevre elemanları (KGK, Klimatizasyon elemanları vs.) her türlü üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisine ve 2 (iki) yıl sonunda en az 8 (sekiz) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve bakım garantisine sahip olacaktır. 14. Yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak olan sistemin satın alma fiyatının % 82 i olarak alınacak ve oranları en fazla aşağıdaki şekilde olacaktır (parçalı bakım anlaşması tüp hariç olup, dedektör dahil tüm parçaları içerecektir): Garanti süresi bitiminden sonraki; 1-4 yıllar Parçasız % 3,5 1-4 yıllar Parçalı % yıllar Parçasız % yıllar Parçalı % 8 13

14 E. ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER Üstün teknik özellikler Bölüm B te belirtilen teknik özellikler karşılandıktan sonra dikkate alınacaktır. Üretici firmalar, bu bölümde belirttikleri özellikleri karşılayan en son modeli teklif edeceklerdir. Dokümanlar ile belgelenmemiş üstün teknik özellikler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. Her bir maddede belirtilen üstün özelliklere ait nisbi ağırlıklar, değerlendirmede göz önüne alınacaktır. Efektif fiyat = Teklif fiyatı x ( 1-(alınan puan/ 100)) şeklinde hesap edilecektir. 1. C kolun tavandan monteli olması. (Nisbi ağırlık %2) 2. Anod soğutma kapasitesinin 850 KHU/dakika veya üzerinde olması. (Nisbi ağırlık % 2 ) 3. Sistemde kullanılan jeneratörde, özellikle çocuklar için kullanılan kv değerinin 40 kv ye kadar inmesi ve ma değerinin 1250 ma ya kadar çıkması. (Nisbi ağırlık % 2) 4. Rotasyonel anjiyografide C-kolun 240 derece ve üstü dönebilmesi. (Nisbi ağırlık % 2) 5. C-kol açıları ile birlikte, detektör ve kolimatörlerin senkron olarak 0-90 derece arasında her açıya dönebilmesi bu açılarda sabitlenebilmesi, böylece C-Kol Masa açısını izleyerek her açıda hastanın monitordeki görüntüsünün baş yukarıda kalmasını sağlayabilmesi ve yeniden kolimasyona ihtiyaç duyulmaması. (Nisbi ağırlık %2) 6. Skopi yapmadan görüntüdeki hasta pozisyonunu değiştirebilme özelliğinin olması. (Nisbi ağırlık %1) 7. Detektörün 40cmx40cm olması. (Nisbi Ağırlık %2) 8. Roadmap esnasında dijital zoom yaparak görüntü alanını 8cm x 8cm e kadar küçülterek anevrizma detaylarının tedavi sırasında daha iyi görünmesini sağlayan yazılımın bulunması. (Nisbi ağırlık %2) 9. Sistemde özellikle tromboliz işlemlerinde kullanılan rotasyonel anjiyografide 3-D rekonstrüksiyon yaparak serebral kan hacmini verebilen CT Nöro Perfüzyon benzeri yazılım bulunması. (Nisbi ağırlık %2) 10. İntravenöz enjeksiyonla yüksek uzaysal rezolusyonlu BT görüntüleri kullanarak özellikle iskemik inme vakalarında lezyon bölgelerinin değerlendirilmesinde hangi vasküler yapıların iskemiye sebep olduğunu gösteren yazılım sistemde bulunması (Vaso CT, İV Dyna CTA ve vb). (Nisbi ağırlık %2) 11. Karaciğer tümör embolizasyonu için tümörü besleyen küçük damarları 3D imajlar üzerinde işaretleyerek embolizasyona yardımcı olan özelliğin bulunması, bu özellik tümör ve hepatik arterin birer kez mouse ile seçilmesi ile yapılmalıdır. Böylece tümörü besleyen vasküler yapı yada yapıların otomatik olarak yazılım sayesinde belirlenmesinin bulunması. (Nisbi ağırlık %1). 12. MR, CT, PET-CT, SPEC-CT görüntüleri ile anjio dan alınan görüntülerin fusion yapabilme özelliğinin bulunması. (Nisbi Ağırlık %1) 13. 3D roadmap işlemi esnasında backview function, 3D Rendering, multiple volume management özelliklerinin buluması. (Nibi Ağırlık 1%) 14. Sistemde, 3 boyutlu navigasyon (3D Roadmapping) sırasında, rotasyonel anjiyo ile elde edilmiş BT benzeri görüntüleri ve 3D MR ve BT görüntülerini CD veya PACS üzerinden alarak, 2 boyutlu canlı floroskopi arka planında işleyerek MR/BT üzerinden 3D Roadmap olanağı sağlayan sistemlerin olması. (Nisbi ağırlık %2) 14

KONU: GENEL ÖZELLİKLER

KONU: GENEL ÖZELLİKLER Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Röntgen Ünitesine Getirilen Rutin Olguların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesine Ait TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Kurumumuzun ihtiyacı için alınacak 1 Adet Dijital

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ $ ^.0 3»^- T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış olmalıdır. 3. Deney

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/0/202 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 202493 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/0/202 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BMM. Bilal BECEREN Ağustos 2015 RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME Röntgen; X-ışınının

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

T.C. 0ND0KU2 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. 0ND0KU2 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA T.C. 0ND0KU2 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Savı : 59712486-934.01.03-E. 12292 Koım : Yaklaşık \ laliyet Fiyatı 01 06/2016 İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın alınacak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT.ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAM ALAN DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜLENT ECEVİT.ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAM ALAN DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜLENT ECEVİT.ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAM ALAN DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu şartname MEME SAĞLIĞI MERKEZİMİZDE kullanılmak üzere alınacak

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ Marka : TAKARA BELMONT Geçerlilik Tarih : 20/06/2008 Model : BELRAY RÖNTGEN CIHAZI Toplam Sayfa : 1 1. Cihaz diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Mobil veya duvara monte edilebilir

Detaylı

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112935 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/05/2011 TARİHİ,

Detaylı

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM Çok amaçlı Radyografi sistemidir. Özellikle modern flat panel detektörleri kullanacak ekilde optimize edilmi

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mikro İşlemci Kontrollü Akü Şarj Cihazı teknik özelliklerini, kalite kontrole ilişkin muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun Teknik Özellikler Kardiyopulmoner rehabilitasyon ergometresi Fren sistemi Yük / doğruluk Devir sayısı aralığı Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Endüstriyel iş istasyonları TopPult sistemi TP Montaj elemanlarına genel bakış...109 Kombinasyon seçenekleri...110 600 mm genişlik...111 800 mm genişlik...112 1200

Detaylı

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ:

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: Kontrol panosu harici bir basınç, fark basınç, debi, sıcaklık, fark sıcaklık veya seviye referansından aldığı sinyali ayar değeri ile karşılaştırarak

Detaylı

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ 1. Cihazın hacmi Brüt 85 lt Net 55 lt. 2. Cihazın en az 48 cm x52 cmx85 cm ölçülerinde. 3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ye set

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.24468 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı 28/12/2015 İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRC. Hastane Kapıları. Poliklinik Oda Kapıları

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRC. Hastane Kapıları. Poliklinik Oda Kapıları Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRC Poliklinik Oda Kapıları METAXDOOR MS30/HRC hastane odaları, klinik ve laboratuvar odalarında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ birkaçına sahip olmalıdır. Şarjlı Matkap ünitesi taşıma çantalı olacaktır. İlgili tüm kullanım aparatları ürünle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Aküyü aşırı yükten,

Detaylı

Radyoloji ünitelerinin düzenlenmesi

Radyoloji ünitelerinin düzenlenmesi Radyoloji ünitelerinin düzenlenmesi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı Verimli ve ekonomik çalışma için temel koşullardan biri iyi düzenlenmiş ünitelerdir. Yeni bir departmanın dizaynı, inşaat yapımından uzun zaman

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Birlikte daha iyiyiz. Hastalarınızı en iyi masalarda ağırlıyoruz.

Birlikte daha iyiyiz. Hastalarınızı en iyi masalarda ağırlıyoruz. Birlikte daha iyiyiz. Hastalarınızı en iyi masalarda ağırlıyoruz. AMELİYAT MASALARI ve AKSESUARLARI 01 AMELİYAT MASALARI ve AKSESUARLARI AMELİYAT MASASI Elektromekanik Hareketler Yükseklik ayarı Sırt bölümü

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG.

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? R Ö N T G

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME BTD.07.(DIŞ).2010/110 IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN 1. AMAÇ: TEKNĐK ŞARTNAME Bu şartnamenin amacı Kurumumuz stüdyolarında kullanılmak üzere satın alınacak ışık projektörleri

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

1/1 Adres : Fevziçakmak Sk. 11/5-6 Kızılay Ankara Tel : Faks :

1/1 Adres : Fevziçakmak Sk. 11/5-6 Kızılay Ankara Tel : Faks : Model : ARTİS PORSELEN FIRINI Toplam Sayfa : 1 1. Maksimum sıcaklık 1200 0 C 'ye kadar çıkabilmelidir. 2. Cihazın programlanması ve kullanılması kolay 3. Cihaz 100 değişken ve saklanabilir ve parametreleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ....3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.... 4 3. TESLİMAT...

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ Sedna Aire, sizlere SolarCool İklimlendirme Sistemini sunmaktan gurur duymaktadır. İki aşamalı bir split ya da paket iklimlendirme sistemine entegre edilmiş, tescilli

Detaylı

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları Spectro-Data Vision Spectro-Data modüler sistemleri: Kontrol ve monitörle izleme, planlama ve iletişim, idari bölüm, organizasyon ve arşivleme, yeni teknikler öğrenme olanağı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

HASTANE EKİPMANLARI VE DONANIMLARI

HASTANE EKİPMANLARI VE DONANIMLARI HASTANE EKİPMANLARI VE DONANIMLARI 40 yılı aşkın üretim tecrübesini, günümüz teknoloji ve tasarım anlayışıyla buluşturan MEYSA A.Ş. medikal sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere MEISSA markasıyla

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 16 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28620 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Doz azaltma teknikleri RADYOLOJİDE ZIRHLAMA Radyasyondan korunma parametreleri Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Süre Mesafe Zırhlama Süre Mesafe Doz = (Doz Şiddeti)x(Süre) Bir ölçüm cihazının 50 µsv/saat lik radyasyon

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ GPC 3040 Model / Özellikler ve Avantajlar Güç 24-volt elektrik sistemi Crown un Access 1 2 3 Geniş Kapsamlı Kontrol Sistemi ve verimli AC motorları daha düşük enerji kullanımıyla daha yüksek performans

Detaylı

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ:

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: Düz boruya takılabilen, salmastrasız, yağlama ve soğutması pompalanacak akışkan ile yapan, bakım gerektirmeyen, ıslak

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Dairesel Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar Kapı

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. OTOMATİK KEPENK POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ A. ÜRETİCİ FİRMA KALİTE BELGELER 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 2. Panjur üreticisi firmanın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle Meme kanseri saptamada yeni sınır Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında en gelişmiş teknolojidir. Bunun yanı sıra,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

STÜDYO TİPİ PROJEKTÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. AMAÇ: Bu şartname, Stüdyo içerisinde ihtiyaç duyulan projektörlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerini tanımlamaktadır. 2. TEÇHİZAT: Aşağıda belirtilen

Detaylı

BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Bu teknik şartname, Bilgisayarlı Radyoloji (CR) sistemine geçiş ve hastanede çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması,

Detaylı