BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu teknik şartname, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ihtiyacı için Radyoloji Anabilim Dalına satın alınacak Genel Amaçlı Mono Plan Flat Panel Detektörlü Dijital Rotasyonel Anjiografi sisteminin teknik özelliklerini, aksesuarlarını, yardımcı ekipmanlar ve ilgili diğer hususları kapsar. A. GENEL ŞARTLAR 1. İstekliler, kendilerine veya yetki aldıkları firmaya ait TSE nin Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 2. İstekliler, teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise, ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) tarafından onaylandığını belirtir belgeyi ve firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 3. İstekliler, kumanda konsolu ve iş istasyonlarındaki işletim programı ve sistemle verilmiş olan tüm mevcut yazılımları, Anjiyografi Sisteminin teslim tarihinden itibaren 24 ay süreyle herhangi bir ücret talep etmeden güncellemeli ve bu konu ile ilgili yazılı taahhüdü ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 4. İstekliler benzeri işlerde iş deneyimi olduğunu ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. B. ANJİO SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Sistem serebral, torasik, abdominal, periferik, kardiyolojik ve non-vasküler aplikasyonlar için uygun, firmaların cihaz kurulumu sırasında teknik şartnameye uygun, halen üretimde olan, spesifik amaçlı anjiografi sistemleri, sistemin ilgili en yüksek düzeyde teknik özellikleri içeren bilgisayar cihazları ve programları teklif edilecektir. Hasta hareket etmeksizin lateral, oblik, kranio-kaudal, kaudo-kranial vb. gibi bütün projeksiyon açılarında dijital radyoskopi ve radyografi; kolay, en hızlı ve en etkin şekilde yapılacaktır. Sistem gerekli olabilecek her türlü projeksiyon açısında çalışabilmeli ve her projeksiyon durumunda hastaya anında birden fazla yönden müdahale imkanı sağlayabilmelidir. Sistemde yüksek rezolüsyonlu, en az 1024x1024 matriks dijital görüntüleme sistemi mevcut olacak ve morfolojik, kantitatif ve fonksiyonel incelemeler yapma imkanı bulunacaktır. 2. Sistem PACS, RIS ve HIS e bağlanabilmeli bu nedenle DICOM-3.0 iletişim protokolünü tüm komponentleri DICOM (send/receive, query/ retrieve, StC (Storage Commitment), print, worklist (HIS/RIS) standardına uymalıdır) içermelidir ve bunlar sisteme dahil edilmelidir. PACS sisteminden hasta verilerini alabilecek ve PACS a görüntü atmak için hasta bilgisinin manuel girişini ortadan kaldıracak worklist fonksiyonu olmalıdır. 3. Anjio cihazına uzaktan erişimi sağlayabilen remote kontrol servis hizmetinin online ve aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü yazılım donanım ve servis hizmeti sağlayacak alt yapı, yüklenici tarafından oluşturulmalıdır. Kurumun vermiş olduğu telefon hattının, garanti süresince ADSL bağlantı ücretini yüklenici karşılayacaktır. 4. Sistem 220/380V, 50Hz şebeke geriliminde çalışmalı ve ± %10 gerilim değişikliklerinden etkilenmemelidir. Bu hususu gerçekleştirmek için yüklenici her türlü önlemi almakla yükümlüdür. 5. Yüklenici konsolda ve iş istasyonlarında en son geliştirdikleri yazılım programları vermelidir. Garanti süresi içerisinde yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak yapmalıdır. 6. Kontrol odasıyla kateter odası arasında haberleşme için bir intercom ünitesi olmalıdır. 1

2 7. Sistemle birlikte verilecek tüm teknik ekipman birbiriyle uyumlu olmalıdır. Sistemde en az aşağıda belirtilen üniteler bulunacaktır: Flat Panel Rotasyonel Anjiografi Cihazı Statif Ünitesi Anjiografi Hasta Masası ve Aksesuarları Flat Panel Detektör ve TV sistemi Röntgen jeneratörü Röntgen Tüpü Dijital Görüntüleme Ünitesi Boyutlu İş İstasyonu Kayıt ve Arşivleme Ünitesi Otomatik Enjektör Soğuk Işık Kaynağı Hemodinami Sistemi Defibrilatör Radyasyondan Koruyucu Aksesuarlar ve Diğer Hususlar B.1. FLAT PANEL ROTASYONEL ANJİOGRAFİ CİHAZI STATİF ÜNİTESİ 1.Sistem tavana veya yere monte olmalıdır. Tavana monteli sistemlerde C-kol statifi tavanda uzunlamasına (longitudinal) en az 270 cm hareket edebilmelidir. 2.Tavana monte sistemde statif tutturulduğu eksen etrafında dönüşü motorize olarak en az +/- 90 arasında hareket edebilmelidir. 3.Statif hasta başı pozisyonunda iken C-kol en az +/- 45 caudal/cranio projeksiyonları ve en az +/-105 sağ-sol anterior oblik (RAO/LAO) açılanmalarını yapabilmelidir. Yukarıdaki belirtilen açılanma hareketinde hasta masası ve hasta tam hareketsiz olacaktır. 4.C-kol RAO/LAO projeksiyon açılanmasını sistemin tüm çalışma modlarında en az 20 derece/saniye ve caudal/cranio projeksiyon açılanmasını en az 15 derece/saniye hızla yapabilmelidir. 5.Statif kardiyak incelemelerde gerekli olan tüm projeksiyonları yapabildiği gibi hasta vücudunun her noktasına ulaşabilecek ve periferik vasküler tetkiklerin yapılmasına imkan verecektir. 6.C-kolun tüm açı değerleri (RAO/LAO, CRAN/CAUD) ve masa yüksekliği hasta masasına monte kumanda konsolundan motorize olarak kumanda edilebilmeli ve bütün projeksiyon açı değerleri anjio monitörden anlık ve dijital olarak gözlenebilmeli, tüm bu değerler sistemde hafızaya alınabilmeli ve basılacak filmlerde ve arşiv görüntülerde izlenebilmelidir. 7.X-ray tüp ile flat panel dedektör arasındaki SID (Source Image Distanse) mesafesi motorize olarak kumanda konsolundan veya flat detektörün üzerisinden, en az cm arasında ayarlanabilmelidir. 8.Operasyon sırasında hastanın güvenliği sebebiyle cihazda detektörün, x-ışın tüpünün hastaya ve masaya çarpmaması için, hasta güvenliği açısından blokaj tertibatı bulunacaktır. 9.Sistemle sağ-sol koldan (sones tekniği) ve sağ sol kasıktan (judkins tekniği) ile hiçbir engele maruz kalmadan çalışılabilmelidir. 10. Tetkik öncesinde projeksiyon açıları programlanabilmeli ve en az 50 kullanıcı programı (preset) hafızaya alınabilmelidir. Programlanan bir projeksiyonun seçiminde; statif, C- kol açılanması, hasta masası yüksekliği programdaki seçilen değerleri almalıdır. 11. Daha önce kaydedilen referans görüntü seçildiğinde, statifin projeksiyon açısı ve masa yüksekliği, referans görüntünün kaydedildiği pozisyondaki değerlere otomatik olarak geçebilmelidir. Bu işlemi sağlayan otomatik çağırma ve otomatik konumlandırma yazılımları (Automap, Automatic Position Controller (APC), vb) sistemde bulunmalıdır. 2

3 B.2. ANJİOGRAFİ HASTA MASASI VE AKSESUARLARI 1. Masa yüzer masa (floating table top) özellikte, boylamasına (longitudinal float) en az 120 cm ve enlemesine (transversal float) en az 28 cm hareket edebilmelidir. 2. Masa tablasının uzunluğu en az 280 cm, genişliği ise en az 45 cm olmalıdır 3. Masanın yerden minimum yüksekliği en fazla 79 cm ile maksimum yüksekliği en az 107 cm arasında motor kontrollü yapılabilmelidir. 4. Masa tablası karbon fiber yapıda X-ışını geçirgenliği en çok 1.5 mm Al ( alüminyum ) eşdeğeri olmalıdır. 5. Masa tablası en az 200 kg ağırlığındaki bir hastada kalp masajı yapabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Kalp masajı (CRP) için ilave 500N veya 50 kg taşıma kapasitesi olmalıdır. 6. Kateterize edilen hastaya acil müdahale gerektiğinde, hasta kımıldatılmaksızın, hasta masası +/- 90 (pivot hareketi) döndürülebilmelidir. Statif park pozisyonuna getirilerek masa etrafı boşaltılmalı ve hastaya müdahale edilebilecek alan açılabilmelidir. 7. Masa kenarlarına ve ayak ucundaki raylara tutunup ve bu raylar üzerinde hareket edebilen, taşınabilir özellikte, masanın her iki tarafından kullanılabilecek, masanın ve tüpün tüm hareketlerini kontrol edebilen, işlem yapılan hastanın iş istasyonundaki veya ana konsoldaki görüntülerini kontrol odasına gitmeye gerek kalmadan oluşturup yönetebilen, full-fonksiyonel, post-processing özellikli en az bir adet masaya monte kumanda konsolu verilmelidir. 8. Masayla birlikte tutucu raylar ve gerekli desteği sağlayacak medikal ve teknik özellikte, hasta konforunu sağlayacak kalınlıkta, hasta vücudunun şeklini alabilen, üzerindeki basıncı eşit olarak dağıtan hasta yatağı, çıkartılabilen ve sıvı geçirmeyen yatak kılıfı, masaya monte edilebilir hareketli serum askısı tutacağı, serum askısı, en az 4 adet hastayı masaya sabitleyecek değişik büyüklüklerde sağlam-esnek bant, kolay kullanılabilir özellikte en az 2 el tutamağı, en az 2 adet kol tahtası, en az 2 adet kol desteği, en az 2 adet baş sabitleyici yastık, 2 adet infuzyon torbası tutucusu, 1 adet tavandan asmalı x-ray koruma paneli (hasta ayağına girebilen kursun cam), 1 adet masa monte x-ray koruma paneli verilmelidir. B.3. FLAT PANEL DETEKTÖR VE TV SİSTEMİ 1. Detektör flat panel özellikli olmalıdır. Flat panel detektör sezyum iyodür - amorphous silikondan materyalinden üretilmiş olmalıdır. Amorf Selenyum dedektörler kabul edilmeyecektir. 2. Flat panel detektör boyutu en az 28 cm x 38 cm boyutlarında (diyagonal 47 cm) olmalıdır. En az 4 fokus alanı seçilebilmelidir. 3. Flat panel görüntüleme en az 1024x1024 matrisi ve en az 14 bit derinlikte olmalıdır. 4. Detektör piksel boyutu en fazla 200 mikrometre olmalıdır. 5. Sistemin DQE ( Detective Quantum Effeciency ) değeri 0 Lp/mm de yüzdesi en az %73 olmalıdır. 6. Flat dedektör kafası dikdörtgen panellerde 90 derece dönebilmeli böylece landscape ve portrait pozisyonlarına olanak sağlamalıdır. 7. Tavan monte monitör statifi, hekime masanın her tarafından çalışmaya imkan verebilecek yapıda olmalı ve dikey eksende ayarlanabilmelidir. Hekim masanın hemi sağ hem de sol taraftan sistemi kullanabilmesi için monitörler tavanda açılanma hareketi yapabilmelidir. 8. Konfigüre edilebilen son floroskopi resimleri TV monitörlerinde dondurulabilmelidir. (Last Image Hold (LIH) 9. Monoplan dijital çalışma için sistemde tavan rayları üzerinde hareketli ve en az 300 derecelik bir açıyla serbestçe dönebilen manuel veya motor kontrollü dikey hareketi yapabilen bir adet referans görüntü, bir adet canlı görüntü ve bir adet road map olmak üzere en az 18 inç TFT- LCD 3 adet medikal monitör verilecektir. Ayrıca hemodinamik 3

4 takip, 3D görüntüleme, PACS dan gelen görüntülerin gösterilmesi için ilave renkli en az 3 adet 18 LCD monitör verilmelidir. Böylece hasta odasındaki toplam monitör sayısı en az 6 adet olacaktır. 10. Monitörlerin ekranları ışığı yansıtmayacak özellikte olacaktır. 11. Sistemde kontrol odasında 1(bir) adet canlı, 1 (bir) adet referans olmak üzere 2 adet en az 18 inch siyah-beyaz medikal monitör, 1 (bir) adet 3D iş istasyonu için, 1(bir) adet PACS ten gelen görüntüler, 1 (bir) adet entegre hemodinami sistemine bağlı 3 adet en az 19 inch renkli medikal monitör olmak üzere toplam en az 5 (beş) adet monitör verilecektir. Bu monitörler işlevi için gerekli sistemle bağlantılı olup ayrı Mouse ve klavyeleri ile birbirinden bağımsız kullanılacaklardır. B.4. RÖNTGEN JENERATÖRÜ 1. Anjiyografi jeneratörü yüksek frekanslı ve en az 100 kw gücünde, mikroişlemci kontrollü, 100 kv da 1000 ma verebilen ve en az kV yüksek gerilim aralığında çalışabilmelidir. 2. Işınlama doğru gerilim karakterinde olmalıdır. En kısa radyografi süresi 1 milisaniyeden büyük olmamalıdır. 3. Jeneratörün kv, mas değerleri sistem tarafından, yapılan inceleme ve hasta kalınlığını dikkate alınarak, otomatik olarak ayarlanmalıdır. Jeneratörün ayrı bir kumanda konsolu bulunmayıp, sistemin tüm kontrolleri tek bir kumanda panelinden yapılmalıdır ve sistemde doz programları bulunmalıdır. 4. Sistemde en az aşağıdaki çalışma modları bulunacaktır: - Sürekli floroskopi modu - Pulslu floroskopi modu - Dijital radyografi modu 5. Zaman ve dozdan tasarruf sağlamaya yönelik olarak masa kenarındaki masa kumandası ile floro modunun ve dozunun seçimi mümkün olmalıdır. 6. Sistemde en az 7,5-30 frame/saniye aralığında pulslu floroskopi yapabilmelidir. 7. Cihazdaki doz değerleri, tüpün ısı kapasitesi, oluşan arızalar kateter odasındaki monitörlerden dijital olarak izlenebilmelidir. Tüp aşırı ısınmasına karşı blokaj sistemi bulunmalıdır. B.5. RÖNTGEN TÜPÜ 1. Röntgen tüp döner anotlu ve en az iki fokuslu olmalıdır. Tüpün büyük fokusu 1 mm den, küçük fokusu ise 0.5 mm den büyük olmamalıdır. 2. Tüpün büyük ve küçük fokus güçleri sırasıyla en az 65 ve 15 kw olmalıdır. 3. Tüpün anot ısı kapasitesi en az 2.4 MHU olmalıdır. 4. Tüpün anod soğutma kapasitesi (cooling rate) en az 500 khu/dakika olmalıdır. 5. Kullanıcı ve hastaların aldığı radyasyon dozunu azaltılması için tüpte bakır veya eşdeğer en az 3 filtre bulunmalıdır.(sepctra beam, carefilters, vb) 6. Çekilen son görüntü üzerisinden skopi yapmadan görüntü üzerinde kolimasyon yapan yazılımlar (Xper beam shaping, careprofile, vb) programları sistemde bulunmalıdır. 7. Multi-step kollimatörler, konvansiyonel ve dikdörtgen kollimatörler bulunmalıdır. Wedge-fıltreler bulunmalıdır. 8. İşlem sırasında hastaya verilen doz gerçek zamanlı (real time) işlem odasındaki monitörden okunabilmeli, arşiv filmlerinde izlenebilmelidir. 9. Görüntü kalitesini etkilemeden, hastanın ve kullanıcının maruz kaldığı doz miktarını azaltan özellikler standart ve opsiyonel özellikler bile olsalar sistemde standart olarak bulunmalıdır. (Care, Dose wise vb.) 10. Tüp yağ veya yağ+su ile soğutulacaktır. Steril ortamı olumsuz etkilememesi için ve sessiz çalışma ortamı gerekliliği için, tüpün soğutma sistemi kateter odası dışında ayrı bir 4

5 bölümde bulunmalıdır ( Bu ayrı bölüm teknik oda vb. olabilir ). Bu oda yeterli güçteki klima sistemiyle soğutulmalıdır ve oda sıcaklığı ideal bir seviyede tutulmalıdır. B.6. DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ 1. Dijital görüntüleme ve arşivleme ünitesi; monoplan anjiyografi tetkiklerinde alınan görüntülerin, sistem bilgisayarlarına kaydedilmesini ve aynı anda gerçek zamanlı monitörize edilmesinde (real time), birden fazla hastanın depolanması ve çalışmasını sağlamalıdır. 2. Dijital görüntüleme ünitesi ile dijital sinegrafi çalışması yapılabilmelidir. Sistem ile DICOM 3 standartlarına uygun olarak en az 1024x1024 matrikste en az 10 bitte akuzisyon ve depolama yapılabilmelidir. 3. Sistemin görüntü depolama/hafıza kapasitesi sıkıştırmadan en az 1024x1024 matriks de ve en az 10 bitte, en az (ellibin) imaj olmalıdır. Bu kapasite istendiğinde artırılabilmelidir. 2 adet 1 TB kapasiteli external hard disk sistemle birlikte verilecektir. 4. Sistemde DSA (dijital subtraksiyon anjiografi) özelliği bulunmalıdır. DSA akuzisyon hızı 1024x1024 matrikste en az 6 frame/saniye hızlarına ulaşılabilmelidir. 5. Hastaya ait bilgiler, projeksiyon açıları, görüntülere işlenebilmeli, arşivlenmeli ve filme basılmalıdır. 6. Kontrol odasında yapılabilen tüm dijital ünite kumandaları kateter odasından da yapılabilmelidir ve kateter odasında operasyon esnasında elde edilen görüntüler kontrol odasında da görüntülenebilip kontrol edilebilmelidir. 7. Kateter odasında uzaktan kablosuz el kumandası veya masa kumanda paneli ile hastaya ait tüm projeksiyonlardaki görüntülerin tamamı ileri-geri oynatılabilmelidir. 8. Anjio cihazı ana konsolunda aşağıdaki tüm işlemleri yapabilmelidir; Pencereleme, pixel-shift, siyah/beyaz dönüşüm, zoom, road-map, yeni maske seçme, üst üste görüntü bindirme, görüntü üzerine anatomik arka plan görüntüsü ilave etme, sürekli/tek tek run gösterme, gerçek zamanlı imaj filtreleme, run gösterim hızını değiştirme, tek görüntünün/tüm görüntünün gerçek zamanlı substrakte (fark alımı) edilmesi, maskeyi oynatma, landmark, kontrast/parlaklık ayarı, kenar keskinlik arttırılması, çekilen görüntü üzerisine yazı/işaret konulma, arşivlenme/film basımı için görüntü seçimi, R/L işaretleri, kronometre, otomatik kateter kalibrasyon programı, otomatik damar çapı, stenoz, volüm ölçümü, otomatik mesafe ölçümü yazılım programları bulunmalıdır. 9. Sistem tek enjeksiyonda en az 40 derece/saniye hızla en az 200 derece dönerek izosentrik özellikte rotasyonel anjiografi (RA) yapabilmeli ve buna uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. Yüklenici, 3D rekonstrüksiyonda ve rotasyonel anjiografide en gelişmiş yazılımlarını sistemde bulunmalıdır. 10. Floroskopide, en az son 15 saniyede maksimum 30 pulse/sn hız ile kayıt yapabilen Fluoro store-loop modu sistem bulunmalıdır. Bu görüntüler daha sonra saklanabilir, işlenebilir ve arşivlenebilir olmalıdır. 11. Sistemde Dual Fluoroscopy, Roadmap Plus veya muadili bir program vasıtasıyla substracted ve native floroskopi görüntüleri eş zamanlı olarak gösterilebilmelidir. 12. Hasta tekrar kateter tetkiki için geldiğinde kendisine ait önceki görüntüler CD veya DVD den dijital anjiografi sistemine geri yüklenebilmelidir. 13. En az bir iş istasyonundan bölümde mevcut bulunan printerlardan filme basılabilmesi için gerekli alt yapı yüklenici tarafından sağlanacaktır. 14. Sistemde, kateter veya benzeri girişimsel aygıtı az doz ve kontrast maddeyle doğru bir şekilde pozisyonlamak için, yüksek kalitede referans görüntü oluşturan (trace-subtract Fluoroscopy, overlay roadmap, overlay fade veya benzeri ) fonksiyonu olmalıdır. 15. Hasta görüntülerini canlı olarak gösteren monitör üzerinde herhangi bir görüntüyü referans görüntü olarak kullanarak roadmap yapabilme özelliği olmalıdır. ( SmartMask 5

6 veya muadili bir program ile ) 16. Seçilip depolanabilen ve istendiği anda karşılaştırma için ayrı bir referans görüntü ekranında çağırılabilen, yüksek rezolüsyonlu referans görüntü (roadmap) sayısı en az 16 olmalıdır. 17. Dijital görüntüleme ünitesi ile dijital sine çalışması yapılabilecektir. Dijital sine çalışmasında 1024x1024 matrikste akuzisyon, depolama ve görüntüleme yapılabilmelidir. 1024x1024 matrikste en az 25 frame rate hızda çalışabilmelidir. 18. Diyastolik/sistolik hacim hesabı yapılabilmelidir. 19. Stroke hacmi hesabı yapılabilmelidir. 20. Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) ( Bu işlem anjiyo makinasında yapılacaktır, CD ye kayıt edip daha sonra başka bir PC de bu işlemi yapan sistem kabul edilmeyecektir.) hesaplanabilmelidir. 21. Geometrik (alan ve çap) ve densitometrik stenoz hesabı yapılabilmelidir. 22. Otomatik damar çapı tespiti ve stenotik indeks hesabı (Çapı en az 1.5 mm olan damarların ölçümü yapılabilmelidir) yapılabilmelidir. 23. Otomatik koroner analiz programı bulunmalıdır. 24. Otomatik sol ventrikül analiz programı bulunmalıdır. B.7. 3 BOYUTLU İŞ İSTASYONU 1. Sistemle birlikte en az 1(bir) adet 3 boyutlu rekonstrüksüyon yapabilen iş istasyonu (workstation) kurulacaktır. İş istasyonunda, en az 1 adet ve en az 19 inçlik monitör bulunacaktır. Yüklenici iş istasyonunda kullanılan, anjiyografi ile ilgili 3D uygulamalarının mevcut olan tüm yazılımlarını eksiksiz olarak sistemle birlikte vereceklerdir. ( Syngo InSpace 3D, Allura 3D RA, Innova 3D vb.) 3D iş istasyonu hasta masasından da kontrol-acquisition işlemlerinin yapabilmelidir. 2. İş istasyonunda, 3D görüntü C-kol hareketini gerçek zamanlı takip etmelidir, böylece 2D ve 3D görüntüler arasında uyum sağlanmış olmalıdır. 3-D rotasyonel anjiyografi görüntü rekonstrüksiyon 512 matrikste yapılabilmelidir. 3. Sistem ile 3 boyutlu rekonstrüksiyon üzerinden stenoz ölçümü yapılabilmelidir. 4. Sistemde, hastayı CT odasına göndermeden CT görüntü oluşturan ExperCT, DynaCT vb özelliği bulunmalıdır. Bu özelliğin eksiksiz olarak çalışabilmesi için gerek anjiyografi sisteminde, gerekse work-station da bulunan opsiyonel ve standart tüm teknik özellikler eksiksiz olarak verilecektir. Elde edilen CT görüntüleri ile MPR, MIP, MinIP, VRT veya benzeri surface rendering gibi rekonstruksiyonlar yapılabilmelidir. 3 boyutlu rekonstrüksüyon hızlı şekilde yapılabilmesi için en son geliştirilen iş istasyonu sistemde bulunmalıdır. 5. En uzun süreli rotasyonel anjiyografi sonrası görüntülerin rekonstrüksiyon ve transfer zamanı (bekleme süresi), rekonstrüksiyon dahil 3 dakikanın altında olmalıdır. 6. Kullanıcı, 3D görüntünün üstünden optimum çalışma pozisyonunu seçtikten sonra C- kolun otomatik olarak o pozisyona geçmesini sağlayan 3D Automatic Position Control (3D-APC vb) özelliği bulunmalıdır. Bu sayede 3-D iş istasyonunda saptanan çalışma projeksiyonlarına ait açılanmadaki tüpün kolimatör değerleri o açılarda tüp üzerinde otomatik olarak ayarlanabilmelidir. 7. 2D görüntüyü 3D görüntünün üstüne bindirerek kateterin damar içinde ilerlemesini 3D görüntü üstünde gösteren 3D roadmapping özelliği bulunmalıdır. 3D roadmapping esnasında C-kol ve masa hareketlerinde 3 boyutlu görüntülerle 2 boyutlu canlı görüntüler birbirini takip edecektir. 8. Sistemde üç boyutlu iş istasyonu ile MR, BT ve canlı anjiyografi görüntüsü görülebilmeli, sistemde Multi-Modality Fusion özelliği ile işlem odasındaki monitörde MR, BT, Anjio görüntüleri fusion (birleştirme) işlemi görüntüleri gösterebilmelidir. Hastanın CD ile getirdiği MR, BT görüntüleri anjio sistemine yüklenebilmeli, işlem 6

7 odasındaki monitörlerden birisinden izlenebilmelidir. İstenirse arşiv sistemine CD deki görüntüler yüklenebilmelidir. 9. Sistemde floroskopik görüntüler ile 3 boyutlu MR/CT rekonstrüksiyonlar arasında aynı görüntüde füzyon oluşturabilmelidir (3D Image Fusion veya muadili bir program ile ) D iş istasyonunda anerizma analiz yapılabilmelidir boyutlu açı değerlerinin iş istasyonunda görüntülenmesi şarttır. 12. Sistemde aynı anda hem mask run hem de fill run gösterilebilmeli, böylece kontrast ile dolan damarlar ve kalsifikasyonlar aynı görüntüde optimal olarak görüntülenebilmelidir. 13. Karaciğer tümör embolizasyonu için tümörü besleyen küçük damarları 3D imajlar üzerinde işaretleyerek embolizasyona yardımcı olan özellik bulunmalıdır. B.8. KAYIT VE ARŞİVLEME ÜNİTESİ 1. Anjiyografi sisteminde tanısal ve girişimsel işlemlerde yapılan anjiyografik değerlendirmeler, subtrakte görüntüler şeklinde son kullanıcının da subtrakte olarak okuyabileceği bir program aracılığıyla CD veya DVD gibi dijital bir ortama kaydedilebilmelidir. 2. Görüntülerin kayıt formatı DICOM-3 standardına uygun olacaktır. Gerektiği taktirde kaydedilen diskler bu standarda uygun diğer sistemler tarafından okunup izlenebilmeli, gerekli analiz ve post-processing işlemleri yapılabilmelidir. 3. Otomatik kayıt kontrolü ana konsol üzerinden veya sisteme ekli bir iş istasyonu aracılığıyla yapılmalıdır. 4. Görüntüler bölümümüzde mevcut olan PACS sistemine otomatik olarak başka sunucu ve istasyonlara gönderilebilmelidir. 5. Kaydedilen görüntüleri tekrar izlemek amacı ile bir adet bağımsız bilgisayar ünitesi verilecektir. Verilen sistem PC bazlı olmalı, X-ray görüntüleri raporlama amaçlı kullanılabilmeli, A4 kağıdına baskı yapabilmeli, ve slide ve presentasyon hazırlama amaçlı kullanılabilmelidir. B.9. OTOMATİK ENJEKTÖR 1. Yüksek basınçlı otomatik enjektör, sine film tertibatı ile senkron çalışmalı, tavana ve/veya masaya veya pedestal üzerine monte edilmiş olacaktır. Enjektör kontrolü, kumanda odasında yer alan kumanda butonu ile sağlanmalıdır. Pompaya ait değerlerin girildiği kumanda konsolu ise anjiyografi odasında duvara monte edilecek, kablo bağlantıları tavandan veya zemin altından açılan kanallar ile sağlanacaktır. Anjiyografi odasının zemininde pompaya ait herhangi bir kablo veya kasa bulunmayacaktır. 2. Tüm göstergeler dijital olmalı, x-ışını ve kontrast geciktirme fonksiyonu bulunmalıdır. a) Saniyede (ml/sn) ve toplamda (ml), verilen kontrast miktarı ayarlanabilmelidir. b) Enjektör içi basıncı (psi) 100 ile 1200 arasında 1 er artırımlı olarak ayarlanabilir olmalıdır. c) Ayarlanan basıncın (psi) üzerine (kateterden, ara bağlantılarından veya diğer herhangi bir arızadan dolayı kaynaklanan) çıkıldığında pompa enjektörü otomatik olarak durmalıdır. d) Kontrastı vücut ısısına kadar ısıtıp bu sıcaklık seviyesinde tutacak düzenek bulunmalıdır. 3. Enjektör kafasına 2 adet 200 ml şırınga aynı anda takılabilmeli birinden diğerine kolayca geçiş yapılabilecektir. (Enjektörde 150cc şırıngalar takılabilme opsiyonu bulunmalıdır.) 4. Enjektör konsolu ile 0.1 ml/dakika-40 ml/sn ye kadar doz ayarı yapılabilmeli ve izin verilen maksimum basınç değerleri ayrı ayrı seçilebilmelidir. 5. Birlikte en az 200 adet 200 ml (veya 150 ml) steril pompa enjektörü ve 200ml (veya 150 ml) şırınga girişine uygun en az 2 adet yedek şırınga ceketi verilmelidir. 7

8 6. Cihazda protokol hafızası bulunmalıdır, anjiyografi çekimlerine yönelik kullanıcı tarafından belirlenen protokoller cihazın hafızasında saklanabilmelidir. B.10. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI 1. Soğuk ışık kaynağı tavana monte edilecektir ve zeminde hiçbir parçası bulunmayacaktır. 2. Soğuk ışık kaynağı en az Lux ışık akısına sahip olmalı, en az 50W gücünde olmalıdır. 3. Soğuk ışık kaynağı, el tutucuları ve uç tarafı steril edilebilecektir. B.11. HEMODİNAMİ SİSTEMİ 1. Sistem kateterizasyon laboratuarında kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hemodinamik sinyallerin ölçümünü ve kaydedilmesini sağlamalıdır. 2. Hemodinami sistemi anjiyografi sistemine tam entegre olmalı, işlem odasına anjiyografi masasındaki kumanda ünitesinden kumanda edilebilmelidir. 3. Kontrol odasında işlem odasında canlı dalga formları gösterilebilmelidir. 4. Gradyent, shunt ve tüm kapak alanları hesaplanabilmelidir. 5. En az 12 kanal EKG bulunmalıdır. 6. En az 4 invaziv kan basınç kanalı olmalıdır. 7. SpO2 ölçebilmelidir. 8. Kardiak Output ölçebilmelidir. 9. Non-Invazive kan basıncı ölçebilmelidir. 10. Sistemin database i olmalıdır. 11. Sistemde network destekli laser printer olmalıdır. 12. Sistem Windows, Linux ya da Unix tabanlı bir işletim sistemine sahip olmalıdır. 13. Sistemin CD veya DVD ye kayıt özelliği olmalıdır. 14. Sistemle birlikte 4 (dört) adet radyolusent EKG kablo seti, 4(dört) adet invaziv basınç transduceri ve bağlantı kablo seti, 2(iki) adet saturasyon prob seti, 3(üç) adet noninvaziv kan basıncı ölçüm seti ve 1(bir) adet kardiyak output ölçüm seti verilmelidir. 15. Hemodinami sistemi FFR cihazlara bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bunun için gerekli yazılım veya donanım sağlanmalıdır. B.12. DEFİBRİLATÖR 1. Defibrilatör bifazik enerji uygulamalıdır. 2. Defibrilatör kademeli enerji ayarlaması yapabilmelidir. 3. Defibrilatör internal defibrilasyon yapabilmelidir. 4. Cihaz hem 220V luk şehir şebeke gerilimine bağlı olarak, hem de şarj edilebilen aküsünden enerji alarak kullanılabilmelidir. 5. Defibrilatör ile birlikte ilave olarak aşağıda belirtilen cihaza uygun yedek parça ve aksesuarlar verilecektir. 3 lü EKG hasta kablosu 2 Adet SpO2 ünitesi 2 adet Reusable SpO2 Probu 2 Adet SpO2 Ölçüm Kablosu 2 Adet Kaydedici Kağıdı 5 adet Türkçe ve İngilizce Kullanma Kılavuzu 1 adet Pacemaker elektrodu 10 adet Disposable pad adaptör kablosu 2 adet Taşıma arabası 1 adet. 8

9 B.13. RADYASYONDAN KORUYUCU AKSESUARLAR ve DİĞER HUSUSLAR 1. Yüklenici, gösterilecek yere Anjiyografi Sistemi işlem odasının inşasını TAEK mevzuatına uygun bir şekilde yaparak, iyonize radyasyonun etkilerinden ortamın arındırılması (radyasyon emiş sistemi), sistemin lisanslanması için gerekli koşulların oluşturulması ve cihaz lisanslaması için gerekli ücretlerin yatırılmasını gerçekleştirecektir. 2. Sistemle beraber anjiografi odasının (en az BTU klima ile), hasta gözetim odasının (en az BTU klima ile), doktor odasının (en az BTU klima ile) ve teknik odanın (en az BTU klima ile), UPS odasının (en az BTU klima ile), oda sıcaklık seviyelerini gerekli-ideal çalışma sıcaklığında sabit tutabilen sıcaksoğuk klimatizasyon işlevi yapabilen gerekli ekipman temin edilecektir. Bu durumda en az toplam 7 adet VTU split klima yüklenici tarafından sağlanacaktır. Klimalar invertör tipli olmalıdır. 3. Yüklenici tarafından cihaz kontrol odası, işlem odası ve teknik odanın bulunduğu alanların duvarlarının boyanması, gerekli yerlerin tavan ve yer döşemelerinin yenilenmesi veya yapılması ve bu alanların aydınlatılması ve elektrik panosunun konulması yüklenici tarafından yapılmalıdır. Ana besleme kablosu firmanın cihaz panosuna kadar UPS üzerinden hastane tarafından getirilecektir. 4. Kontrol odası ile inceleme odası arasında iki yönlü sesli iletişimi sağlayan interkom sistemi olmalıdır. 5. MDF malzemeden yapılmış, birimin ihtiyaçları doğrultusunda dijital floroskopi cihazının kurulacağı alanda kullanılmak üzere 4 adet rapor masası, 12 adet sandalye, 4 adet hasta beklemesi için üçlü koltuklar yüklenici tarafından sağlanacaktır. 6. Cihazın kurulacağı alandaki tüm su ile ilgili boru giderleri, kalorifer tesisatı yüklenici tarafından incelenerek su sızıntılarıyla ilgili önlemleri almalıdır. 7. Yüklenici, sistemin kurulacağı alanda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan alınacak talimatlara göre anjiyo odasının kurşun izolasyonunu yapmak, üzerlerini uygun şeklide kaplayarak gerekli hijyenik ortamı sağlamakla ve bu alandaki bulunan kapıların onarımını ve yenilenmesiyle yükümlüdür. 8. İşlem odasıyla kateter odası arasına TAEK mevzuatına uygun en az cm ebatlarında istenildiğinde elektrik sistemi ile saydamlığı önlenebilecek kurşunlu cam konmalıdır. 9. Anjiyografi cihazı için; bir adet, masaya bağlı kurşun etek ve bunun üzerine monte edilmiş hasta yatağı seviyesine uzanan aksesuar radyasyon koruyucular 10. Anjiyografi cihazı için; bir adet, tavana monte ve hareket edebilen kurşun cam kalkan 11. Bir adet, en az 2 mm Pb eşdeğeri 30x30 cm kurşun camlı penceresi bulunan, üçe katlanabilir tipte, zemin üzerinde hareket edebilen, tekerlekli koruyucu paravan 12. Bir adet, en az 0.5 mm Pb eşdeğer kurşun camı bulunan, kurşun camı aşağı-yukarı hareket edebilen tekerlekli koruyucu paravan 13. Bir çift, yanlara yerleştirilecek kol desteği 14. İki adet, hastanın başını sabitleyici, yıkanabilir tipte destek 15. En az 6 adet çift parça ve 2 adet tek parça tüm vücudu saracak kurşun önlük ve 8 adet tiroid koruyucu (büyük-küçük boyutlarda) verilecektir. Teklif edilecek ürünler, Radyasyon Korunma kıyafeti olarak kesinlikle kurşun ihtiva etmelidir. Teklif edilecek ürünler 0,5mm kurşun eşdeğerinde 80kV de aktif radyasyondan %97, radyasyon yayılımından %99 korumalıdır. Tüm bu koruyucular en az 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruma sağlayacak özellikte olmalıdır. Kurşun etek, radyasyona karşı ön tarafta 0.50 mm Pb, arka tarafta 0,25 mm Pb eşdeğeri, direkt ve saçılan röntgen ışımasına karşı koruma sağlamalıdır. Kurşun yelek, radyasyona karşı ön tarafta 0.50 mm Pb eşdeğerlikte, direkt ve saçılan röntgen ışımasına karşı koruma sağlamalıdır. Kolay kullanım ve uygun bel ayarlaması için gerekli olan yüksek kalite (velkro) kemer, eteğin 9

10 yan tarafında, yeleğin ise ön tarafında mevcut olmalıdır. Etek ve yelek in ağırlığı gün boyu giyileceği düşünülerek 0,5 mm kurşun kalınlığı eşleniğinde en büyük beden (XL) etek yelek için toplam 9.0 kg ı, geniş (L) beden için 8.0 kg ı, orta (M) beden için 7.2 kg ı ve küçük (S) beden için 6.8kg ı geçmemelidir. Giysinin etek uzunluğu cm arası olmalı, istenen beden ölçüsüne göre farklı bedenler (S/M/L/XL şeklinde) mevcut olmalıdır. Etek ve yelekler farklı renk seçeneklerinde olmalıdır. Kurşun etek ve yelek doğal kauçuk ve kurşun karışımından üretilmiş esnek ve dayanıklı, çift katlı NovaLite Radyasyon koruyucu maddeden üretilmiş olmalıdır ve bu durum belgesiyle kanıtlanmalıdır. Omuz altlarında kullanım konforu için kendinden destek pedleri olmalıdır. Kurşun etek ve yelek malzeme yırtılmalara ve lekelere karşı yüksek dayanıklılıkta, hijyenik koşulları sağlayabilecek ComforTex malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Kurşun etek ve yelek kullanıcının konforunu sağlayacak ergonomik şartları sağlarken, aynı zamanda korunmadan ödün vermeyecek şekilde alttaki istenmeyen açılmaları da engelleyecek tokalı etek bağlayıcısı da olmalıdır. Kurşun etek ve yelek, kullanıcı eğildiğinde beli korunmasız kalmaması için yeleğin arkası tasarım olarak uzun olmalıdır. Kurşun etek ve yelek kullanan sağlık çalışanı, sandalyesine rahatça oturabilmesi için etek arkasında bacak boşluğu olmalıdır. Kurşun yelek üzerinde tiroid koruyucuyunun bağlanabileceği çıtçıtlar olmalıdır. Sol omuz üzerine kullanıcı personelin isimleri işlenebilmelidir. Önlük CE belgesine ve diğer gerekli standartlara sahip olmalıdır. Teklif edilen ürünler 93/42/EWG Sayılı Avrupa Yönetmeliğine ve Tıbbi Ürünlere ilişkin 89/686/EWG sayılı kanuna uygun olmalıdır ve bu durum AB Uygunluk Beyanı ile sertifikalandırılmalıdır. Ebatları S, M, L, XL, tek yada çift parçalı olan kurşun önlükler kullanıcılara katalogdan gösterilerek, uygun modeller ve ebatlar kullanıcılar tarafından seçildikten sonra teslim edilecektir. 16. En az 4 adet yanlardan da koruma özellikli, ergonomik yapıda, en az 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruma sağlayacak özellikte kurşun (düşme engelleyecek bant veya askıyla birlikte) gözlük çantalarıyla birlikte vermelidir erkek ve 1 kadın formda olmak üzere, en az 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruma sağlayacak özellikte, yetişkin boyda en az 2 (iki) adet kurşunlu gonad koruyucu ve en az 1 mm kurşun eşdeğerinde koruma sağlayacak, pediatrik boyda 2 (iki) adet kurşun gonad koruyucu verilecektir 18. Kurşun önlük asmak paslanmaz için çelikten özel imal edilmiş, mekana uygun ve elverişli boyutlarda en az 12 adet kurşun önlük asılabilecek askılık yüklenici tarafından temin edilecektir. 19. Hastaların radyolojik incelemelerinin (BT, MR gibi) değerlendirilebilmesi için, TFT- LCD teknolojisine sahip, homojen, titreşimsiz ışık dağılımı olan, film okumayı kolaylaştıran özel ışık rengi ve şiddeti olan, aynı anda 4 lü BT, MR filmi asmaya uygun boyutta en az 2 adet ince tip Negatoskop verilecektir. 20. Cihaz ile birlikte periferik uygulamalarda kullanılacak bacak arası filtre, kompresyon bandı, 2 adet omuz desteği, el tutamakları ve kenar çubuğu, 2 adet hasta başlığı ve bir adet masaya monte edilebilen malzeme tepsisi verilecektir. 21. Cihaz, gelecekte yapılabilecek yeni yazılımlara (software) uyumlu olmalı ve güncelleştirilebilmelidir. Yüklenici, garanti süresi içinde çıkan sistem versiyon güncelleştirmelerini bildirmekle ve ücretsiz kurmakla yükümlüdür. Yüklenici güncelleştirmelerini en geç 10 (on) iş günü içinde bildirmeli ve en geç 30 (otuz) iş günü içinde cihaz üzerinde çalışır durumda teslim etmelidir. 22. Cihazın bakımında kullanılmak üzere TSE belgesi olan elektrik süpürgesi yüklenici tarafından verilmelidir. B.14.KESINTISIZ GÜÇ KAYNAGI 1. Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken, yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon 10

11 şarjında tutabilen, anjiyo sistemi ile uyumlu ve en son teknolojili, mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı olacaktır. 2. Kesintisiz güç kaynağı, mono plan anjiyo sisteminin birlikte floroskopi modunda çalışırken çektiği maksimum gücün (yükün) yüzde 25 oranından daha fazlasını karşılayacak kva yeterlilikte olmalıdır. 3. Elektrik kesilmesi durumunda, bu sistemin birlikte 20 dakika süreyle floroskopi yapmasına imkan sağlayacak akü donanımı olacaktır. 4. Yüklenici KGK nın ortama yaydığı ısı miktarını dikkate alarak teknik odadaki klima seçimini yapacaktır. 5. Kesintisiz güç kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır. 6. KGK nın 1metre mesafeden yaydığı gürültü en fazla 70 db(a) olmalıdır. 7. Standart RS 232 veya RS 422 veya USB çıkışı ile PC lere bağlantı kurulabilmelidir. KGK ndaki tüm bilgiler ekrandan izlenebilmelidir. Seri printer ve modem bağlantı portları bulunmalıdır. MIB standardı kullanılarak SNMP protokolü ile bir TCP/IP network e bağlanabilmelidir. 8. KGK, kendi üzerinden çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışların tamamını bastıran filtre devresine sahip olmalıdır. 9. Teklif edilen KGK nın verimi tam yükte %90 dan büyük olmalıdır. 10. Akümülatörler yeni imal edilmiş kuru tipte olacaktır. Akümülatörler teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 120 günlük bir fark olacaktır. 11. Şebeke girişi 3 faz + nötr AC 380 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir. C. EĞİTİM VE TEKNİK DÖKÜMAN ŞARTLARI 1. İstekliler, teklif ettiği sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını, teklif dosyasında vermelidir. 2. Yüklenici, 4 doktor ve 4 teknisyeni, sistemin tüm fonksiyonlarını kusursuz şekilde kullanabilir ve aynı zamanda bakımını yapabilir profesyonel kullanıcı olarak ücretsiz olarak en az iki hafta eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler sistemin satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra başlar ve kullanıcılar sistemi hatasız kullanır hale gelip, sistem teslim alındıktan sonra sona erer. Sistemin güncelleştirilmesi ( Up Grade edilmesi) durumunda gerekli benzer eğitimler tekrarlanır. Bahsi geçen işbu eğitimlerin sonucunda eğitimi alan her elemana operatör ve periyodik bakım dokümanları (Fasikül, manuel, kitapçık vb.) verilecektir. Bu dokümanlar Türkçe ve İngilizce olarak teslim edilecektir. 3. Yüklenici, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi nin belirleyeceği personele, cihazın birinci seviye (arızalara ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde) periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilecek nitelikte, yüklenici firma tarafından verilen başlangıç seviyede teknik servis eğitimini vermekle yükümlüdür. Bu eğitim ile ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve eğitim sonunda kurumun adına Teknik Servis Eğitim Sertifikası verilecektir. Söz konusu bu teknik servis eğitimi cihazın kesin kabulünden önce tamamlanmış olacaktır. Cihazın güncelleştirilmesi ( Up Grade edilmesi) durumunda gerekli eğitimler tekrarlanacaktır. 4. Sistemin güncelleştirilmesi ( Up Grade edilmesi) durumunda gerekli benzer eğitimler tekrarlanır. Bahsi geçen işbu eğitimlerin sonucunda eğitimi alan her elemana operatör ve periyodik bakım dokümanları (Fasikül, manuel, kitapçık vb.) verilecektir. Bu dokümanlar Türkçe veya İngilizce olarak teslim edilecektir. 11

12 5. Yüklenici, sistemin standart çalışma koşulları için hesaplanmış, birbirini izleyen arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF: Mean Time Between Failures) ve bu süreyi en çok etkileyen kritik elemanların (kart, entegre devre, aktif ve pasif devre elemanları, mekanik parçalar vb.) listesini ve bunların hangi sıklıkla bozulabilecekleri veya değiştirilmeleri gerektiğini, bunların temin edilebileceği en az bir firmanın adı, açık adresi ve telefon numaralarının bulunduğu listeyi, sistemin teslimi sırasında kabul komisyonunda bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından belirlenecek yetkili teknik elemana teslim edecektir. 6. Yüklenici, sistemin periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiği ve bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu ve bu teçhizatın temin edilebileceği en az bir firmanın adı, açık adresi ve telefon numaralarını, liste halinde cihazların teslimatı sırasında Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından belirlenecek yetkili teknik personele teslim edecektir. D. TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI 1. Yüklenici, sistemin kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Sistemin nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür. Sistemin montajı en geç 120 gün içerisinde tamamlanacaktır. Sistemin kurulacağı bölümün, idarenin gösterdiği biçimde projelendirilmesi ve hastanenin statik yapılanmasına ve kullanımdaki tesisata zarar vermeyecek biçimde projeye uygun olarak yerin hazırlanması yükleniciye aittir. Proje için kurumumuzdan uygunluk onayı alınmalıdır. Sistemin kurulacağı işlem odası, kontrol odası, UPS odası ve teknik ekipman odası mahallinin kablo kanallarının açılması, projeye göre duvar yıkımı, su sızmalarına karşı izolasyon yapılması, asma tavan yapılması ve zeminin PVC kaplanması, boyanması, havalandırma kanalları yapılması, split klimaların temini ve takılması işleri yükleniciye aittir. 2. Montaj esnasında çalışacak firma personelinin karşılaşacağı sağlık problemi ve tehlikelerden ve sigortalanmasından firma sorumludur. 3. Sistemin teslimatı sırasında ilgili birimin sorumlu yetkilisi ile birlikte, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından tespit edilecek en az bir teknik eleman bulunacaktır. Düzenlenecek teslim tutanağında yukarıda adı geçen kabul heyeti ve yüklenici yetkilisinin imzaları tam olmadan sistem teslim alınmayacaktır. 4. Yüklenici, sistemi monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Yüklenici bu testlere ait bir rapor hazırlayıp, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından belirlenen teknik elemana teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim ve Dokümantasyon Şartlarında belirtilen koşullar yerine getirilmeden ve fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan sistem, kesinlikle teslim alınmayacaktır. 5. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Yüklenici genel sorumlu statüsünde olduğundan, sistemde kullanılan ve başka firmalar tarafından üretilen diğer bileşenlerden de sorumlu olacaktır. Aynı zamanda sistem; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kullanılmış sistem teslim edilmeyecektir. 6. Sistem kuruma teslim edildikten sonra gerek montaj sırasında ve gerekse montaj sonrası testler, kalibrasyon ve bakım/onarım sırasında, garanti süresi içinde olsun veya olmasın, 12

13 hiçbir firma elemanı yanlarında o sistemden sorumlu Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi nin teknik elemanı olmadan cihaz odasına giremeyecek ve sisteme müdahalede bulunamayacaktır. 7. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle sistemin neden olacağı insan kazaları ve her türlü maddi hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 8. Yüklenici, satacağı sisteme dair içeriğinde sistemin blok devre şemalarını, bileşen parça listelerini, bakım/onarım ve kalibrasyonunda kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip dokümanlarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları), her cihaz için 2 (iki) nüsha olmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi nin sistemden sorumlu teknik elemanına sistemin teslimatı sırasında ücretsiz olarak verecektir. (İngilizce ve/veya Türkçe) 9. Yüklenici, ilgili sistemin teknik bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için profesyonel düzeyde tecrübesi bulunan teknik eleman/elemanları sürekli olarak bünyesinde bulunduracağını yazılı olarak taahhüt edecek ve ilgili belgeyi muayene kabul komisyonuna verecektir. 10. Yüklenicinin sorumlu teknik servisi, arızaya 24 (yirmi dört) saat içinde mesai saatleri dahilinde ve resmi tatiller hariç ilk müdahaleyi yapmakla yükümlüdür. Yüklenici yurt dışından yedek parça ithali gerekmediği durumda en geç 2 (iki) iş günü içinde cihazı çalışır duruma getirmek zorunda, yurt dışından yedek parça ithalatı gereksinimi varsa; en geç 10 (on) iş günü içinde ithalatı gerçekleştirmek ve cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır. Bu süre, resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi yedek parçalar gerektiği durumlarda yüklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi tarafından uzatılacaktır. 11. Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınamaması durumları arıza olarak kabul edilecektir. 10. maddede belirtilen süreleri aşan arızalı durumlarda cihazın alış bedeli üzerinden; 1-3 gün arası günlük binde bir, 4-7 gün arası günlük binde beş, 7 günü aşan arızalı durumlarda ise gün başına yüzde bir oranında ceza kesilecektir. Yukarıdaki arıza tespit ve onarım süreleri, oluşan arızanın yapısı ve karmaşıklığı göz önüne alınarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Biriminin kararı ile uzatılabilecektir. Kesilecek olan toplam ceza bedeli sözleşme bedelinin %10 u ile sınırlıdır. 12. Yüklenici, 11. maddedeki cezai koşulların yanında garanti süresi içinde %95 up-time sağlamalıdır. %95 up-time altına düşülmesi durumunda fazladan arızalı her bir iş günü için birebir olarak garanti süresi uzatılacaktır. Uzatılan bu süre 90 gün ile sınırlıdır. 13. Alımı yapılan sistemin tüm bileşenleri (tüp dahil) ve çevre elemanları (KGK, Klimatizasyon elemanları vs.) her türlü üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisine ve 2 (iki) yıl sonunda en az 8 (sekiz) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve bakım garantisine sahip olacaktır. 14. Yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak olan sistemin satın alma fiyatının % 82 i olarak alınacak ve oranları en fazla aşağıdaki şekilde olacaktır (parçalı bakım anlaşması tüp hariç olup, dedektör dahil tüm parçaları içerecektir): Garanti süresi bitiminden sonraki; 1-4 yıllar Parçasız % 3,5 1-4 yıllar Parçalı % yıllar Parçasız % yıllar Parçalı % 8 13

14 E. ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER Üstün teknik özellikler Bölüm B te belirtilen teknik özellikler karşılandıktan sonra dikkate alınacaktır. Üretici firmalar, bu bölümde belirttikleri özellikleri karşılayan en son modeli teklif edeceklerdir. Dokümanlar ile belgelenmemiş üstün teknik özellikler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. Her bir maddede belirtilen üstün özelliklere ait nisbi ağırlıklar, değerlendirmede göz önüne alınacaktır. Efektif fiyat = Teklif fiyatı x ( 1-(alınan puan/ 100)) şeklinde hesap edilecektir. 1. C kolun tavandan monteli olması. (Nisbi ağırlık %2) 2. Anod soğutma kapasitesinin 850 KHU/dakika veya üzerinde olması. (Nisbi ağırlık % 2 ) 3. Sistemde kullanılan jeneratörde, özellikle çocuklar için kullanılan kv değerinin 40 kv ye kadar inmesi ve ma değerinin 1250 ma ya kadar çıkması. (Nisbi ağırlık % 2) 4. Rotasyonel anjiyografide C-kolun 240 derece ve üstü dönebilmesi. (Nisbi ağırlık % 2) 5. C-kol açıları ile birlikte, detektör ve kolimatörlerin senkron olarak 0-90 derece arasında her açıya dönebilmesi bu açılarda sabitlenebilmesi, böylece C-Kol Masa açısını izleyerek her açıda hastanın monitordeki görüntüsünün baş yukarıda kalmasını sağlayabilmesi ve yeniden kolimasyona ihtiyaç duyulmaması. (Nisbi ağırlık %2) 6. Skopi yapmadan görüntüdeki hasta pozisyonunu değiştirebilme özelliğinin olması. (Nisbi ağırlık %1) 7. Detektörün 40cmx40cm olması. (Nisbi Ağırlık %2) 8. Roadmap esnasında dijital zoom yaparak görüntü alanını 8cm x 8cm e kadar küçülterek anevrizma detaylarının tedavi sırasında daha iyi görünmesini sağlayan yazılımın bulunması. (Nisbi ağırlık %2) 9. Sistemde özellikle tromboliz işlemlerinde kullanılan rotasyonel anjiyografide 3-D rekonstrüksiyon yaparak serebral kan hacmini verebilen CT Nöro Perfüzyon benzeri yazılım bulunması. (Nisbi ağırlık %2) 10. İntravenöz enjeksiyonla yüksek uzaysal rezolusyonlu BT görüntüleri kullanarak özellikle iskemik inme vakalarında lezyon bölgelerinin değerlendirilmesinde hangi vasküler yapıların iskemiye sebep olduğunu gösteren yazılım sistemde bulunması (Vaso CT, İV Dyna CTA ve vb). (Nisbi ağırlık %2) 11. Karaciğer tümör embolizasyonu için tümörü besleyen küçük damarları 3D imajlar üzerinde işaretleyerek embolizasyona yardımcı olan özelliğin bulunması, bu özellik tümör ve hepatik arterin birer kez mouse ile seçilmesi ile yapılmalıdır. Böylece tümörü besleyen vasküler yapı yada yapıların otomatik olarak yazılım sayesinde belirlenmesinin bulunması. (Nisbi ağırlık %1). 12. MR, CT, PET-CT, SPEC-CT görüntüleri ile anjio dan alınan görüntülerin fusion yapabilme özelliğinin bulunması. (Nisbi Ağırlık %1) 13. 3D roadmap işlemi esnasında backview function, 3D Rendering, multiple volume management özelliklerinin buluması. (Nibi Ağırlık 1%) 14. Sistemde, 3 boyutlu navigasyon (3D Roadmapping) sırasında, rotasyonel anjiyo ile elde edilmiş BT benzeri görüntüleri ve 3D MR ve BT görüntülerini CD veya PACS üzerinden alarak, 2 boyutlu canlı floroskopi arka planında işleyerek MR/BT üzerinden 3D Roadmap olanağı sağlayan sistemlerin olması. (Nisbi ağırlık %2) 14

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU)

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 13 Malzeme Kodu : JEND53 HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 35986 AMELİYATHANE Düzenleme Tarihi

Detaylı

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

a- Sistem duran dalga teknolojisine sahip olmalıdır. b- RF sistemi ve Elektron Gun belirtilmelidir.

a- Sistem duran dalga teknolojisine sahip olmalıdır. b- RF sistemi ve Elektron Gun belirtilmelidir. IMRT ÖZELLĐKLĐ LĐNEER AKSELERATÖR SĐSTEMĐ VE AKSESUARLARI TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 1- Lineer Hızlandırıcı Sistemi: Konformal Radyoterapi, Intensity Modulated Radyoterapi gibi ileri radyoterapi tekniklerinin

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1.

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Teklif vermek isteyen firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni donanım en son sürümlerini teklif etmeli ve tekliflerin şartnamede belirtilen kurallara uygun hazırlanmasına özen

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı