T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý"

Transkript

1 T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, Dikmen/ANKARA Telefon Faks Web e-posta

3 2

4 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU... 7 I- GENEL BİLGİLER... 8 A- MALİYE BAKANLIĞININ MİSYON VE VİZYONU...8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...8 C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Portal Donanım Envanteri Fiziksel Sunucu Envanteri İNSAN KAYNAKLARI Kadro Bilgileri Cinsiyet Bilgisi Yaş Bilgisi Öğrenim Durumu Bilgisi İstihdam Şekli Hizmet Sınıfı Yabancı Dil Bilgisi Geçici Görevlendirmeler Uzmanlaşma SUNULAN HİZMETLER Hizmetler ve Ürünler Maliye Bakanlığı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Operasyonel Plan Maliye Bakanlığı 2009 Yılı Bütçesinin Uygulanması Maliye Bakanlığı 2010 Yılı Bütçesi Maliye Bakanlığı Kesin Hesabı Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri Hazırlanan Konuşma ve Sunumlar Bakan Konuşmaları Sunumlar Faaliyet Raporları Birim Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kamu Yatırımları Dönemsel Uygulama Raporu Yılı Programı İzleme Raporu Ekonomik Raporlar Yıllık Ekonomik Rapor Güncel Ekonomik Raporlar ve İstatistikler Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) Yayınlar Süreli Yayınlar Kitaplar, Raporlar YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol Ön Mali Kontrol Alacak Takibi Kamu Milleri Takip İşlemleri...43 D- DİĞER HUSUSLAR KÜTÜPHANE SİSTEMİ

5 2. FAZLA MESAİ BİLGİSİ EVRAK YÖNETİMİ SİSTEMİ Gelen Evrak İşlemleri Giden Evrak İşlemleri...49 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ...50 B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ( ) ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ MALİ PLAN YILI PROGRAMI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EKİ EYLEM PLANI...57 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ DENETİM SONUÇLARI...61 B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJELER Stratejik Yönetim Sistemi Projesi Yönetim Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Projesi Maliye SGB.net Sistemi Projesi Harcama Yönetimi Modülü Maliye SGB.net Çağrı Merkezi Felaket Merkezi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Projesi İç Kontrol Sisteminde Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi -MATRA- Projesi Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi- Twinning- Projesi Kamuda İnovasyon Yönetimi Sistem ve Tekniklerinin Geliştirilmesi - Kamİn- Projesi Bürokrasinin Azaltılması Projesi Evrak ve Arşiv Hizmetleri Standart Dosya Planı Çalışmaları Arşivlik Malzeme İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Arşiv Odasının Yenilenmesi Eğitim Faaliyetleri Değerlendirme PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ...81 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- GÜÇLÜ VE GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR, FIRSATLAR VE TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ...82 V- SONUÇ

6 TABLOLAR Tablo 1 : Son Dört Yılın Donanım Envanteri Tablo 2 : Son Dört Yılın Fiziksel Sunucu Envanteri Tablo 3 : Yabancı dil bilen personel bilgisi Tablo 4 : Bütçe İşlemleri ile İlgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı Tablo 5 : Hazırlanan Teklif, Tasarı ve Kesin Hesap Bilgileri Tablo 6 : Harcama Birim ve Ambar Sayıları Tablo 7 : 2009 Yılı Taşınır Cetveli Tablo 8 : Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan İşlem Sayıları Tablo 9 : 2009 Yılı İtibarıyla Abone Olunan Yayınlar Tablo 10: Yıllar İtibarıyla Kütüphaneye Alınan Kitap Sayısı Tablo 11: Yıllar İtibarıyla Fazla Mesai Bilgileri Tablo12 : Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Kullanma Oranları ( TL ) Tablo 13: Yılı Harcamalarının Oransal Dağılımı (%) Tablo 14: Maliye SGB.net Kullanıcı Sayısı Tablo 15: SGB.net Sistemiyle İlgili Seminerler Tablo 16: GZFT Analizi ŞEKİLLER Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şekil 2: Organizasyon Yapısı GRAFİKLER Grafik 1 : Çalışanların Unvanlar İtibarıyla Dağılımı Grafik 2 : Yıllar İtibarıyla Çalışan Sayısı Grafik 3 : Çalışanların Cinsiyet Dağılımı Grafik 4 : Çalışanların Yaş Durumuna Göre Dağılımı Grafik 5 : Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Grafik 6 : Çalışanların İstihdam Durumuna Göre Dağılımı Grafik 7 : Çalışanların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Grafik 8 : Yurtiçi ve Yurtdışında Düzenlenen Mesleki Faaliyetler İçin Görevlendirilen Kişi Sayısı Grafik 9 : Uzman Sayısı Grafik 10 : Yayımlanan Ekonomik Belge Sayısı Grafik 11 : Basımı Gerçekleştirilen Kitap Sayısı Grafik 12 : 01/01/ /12/2009 Tarihleri Arasında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan İşlemlerin Dağılımı

7 Grafik 13 : Kütüphanedeki Kitap Sayısı Grafik 14 : Yıllar İtibarıyla Gelen Evrak Sayısı Grafik 15 : Yıllar İtibarıyla Giden Evrak Sayısı Grafik 16 : 2009 Yılı Gelen Evrakın Dairelere Göre Dağılımı Grafik 17 : 2009 Yılı Gelen Evrakın Gönderen Birim Açısından Dağılımı Grafik 18 : 2009 Yılı Giden Evrakın Dairelere Göre Dağılımı Grafik 19 : 2009 Yılı Evrakın Gönderildiği Yere Göre Dağılımı Grafik 20 : Ödenek ve Harcama Dağılımı EKLER Ek 1 : Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik (2. Düzey) Sınıflandırması (TL) Ek 2 : Yılları Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması (TL) Ek 3 : 2009 Yılı Ödenek Mukayese Tablosu Ek 4 : Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (4.Düzey) Tablosu (TL) Ek 5 : 2009 Yılında Bakanlığımız Kütüphanesi İçin Alınan Yayınlar

8 BAŞKANIN SUNUŞU Bu kapsamda 2009 yılında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını ve bu amaçlara hizmet etmek üzere gerekli karar destek sistemlerinin oluşturulmasını öngörmektedir. Stratejik planla uyumlu olarak ve performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla en alt düzeye kadar inen iş planlaması yapılmış ve elektronik ortamda izlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde Maliye SGB.net sistemine dahil edilmiştir yılına kadar kamu maliyesi karar destek sistemi ile performans yönetim sistemi modellerini kurmak, stratejik planlama ve performans yönetimi kapasitesini güçlendirmek, çalışanları performans yönetimi, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, risk yönetimi, fayda-maliyet analizi, kamu değer analizi, süreç performans yönetimi ve örgüt performans yönetimi alanlarında eğitmek amaçlarıyla Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi projesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa Birliği müktesebatına uyum süreci kapsamında 2010 yılı sonuna kadar Bakanlığımızda hesap verebilirlik kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İç Kontrol Sisteminde Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi konulu MATRA Projesinin çalışmalarına başlanılmıştır yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projeler hakkında kamuyu aydınlatma ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırladığımız bu Raporda şeffaflık ön planda tutulmuş ve Başkanlığımız hakkında tüm bilgilere yer verilmiştir. Dolayısıyla hazırlanan bu faaliyet raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı açısından bir nevi durum analizi niteliği taşımaktadır. Bu vesileyle, yoğun mesai ve özveri ortamı içinde gerçekleştirilen bu faaliyetlerde ve projelerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, çalışmalarımızı yönlendiren ve bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve Sayın Müsteşarımıza teşekkür eder, 2009 yılı Faaliyet Raporumuzda yer alan bilgilerin yararlı olmasını dilerim. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı 7

9 I- GENEL BİLGİLER A- Maliye Bakanlığının Misyon ve Vizyonu Bakanlığımızın Misyon ve Vizyonu şu şekildedir: Maliye Bakanlığının Misyonu; Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir. Maliye Bakanlığının Vizyonu; Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Strateji geliştirme birimlerinin görev ve yetkileri, 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır sayılı Kanunun Mali hizmetler birimi başlıklı 60 ıncı maddesinde; Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, 8

10 f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. Mali hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.. denilmektedir sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile; teşkilât kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde mali hizmetler birimlerine atfedilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere ilgili kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kurulması hükme bağlanmıştır. 9

11 Strateji geliştirme birimlerine, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevlerin yanı sıra 5436 sayılı Kanunun anılan maddesi ile verilen görevler aşağıda belirtilmiştir: a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, C- Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi içinde M Blokta üçüncü ve dördüncü katlarda hizmet vermekte olup 2 adet toplantı odası ve 32 adet çalışma odası bulunmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığının görevleri ile ilgili araştırma alanlarında kütüphane ve yayın hizmeti sağlamak üzere Başkanlığımız yönetim ve denetimi altında örgütlenmiş bir birim olan Bakanlık Kütüphanesi de Merkez Yerleşke içinde G-H Blok birinci katta hizmet vermektedir. 2. Örgüt Yapısı Başkanlığımız, Müsteşarlığa bağlı olarak hizmet vermekte olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Başkanlığımızın Maliye Bakanlığı teşkilat şemasındaki yeri aşağıdaki şekilde görülmektedir. 10

12 Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 18/02/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 4 üncü maddesinde, strateji geliştirme birimlerinin görevlerini; a) Stratejik yönetim ve planlama 1- Misyon belirleme 2- Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma 11

13 3- Veri-analiz ve araştırma-geliştirme b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme c) Yönetim bilgi sistemi d) Mali hizmetler 1- Bütçe ve performans programı 2- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama 3- İç kontrol fonksiyonları kapsamında yerine getireceği belirtilmiştir. Başkanlığımızda, söz konusu Yönetmelikte belirtilen fonksiyonları yerine getirmek üzere; 1. Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 2. İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 3. Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Başkanlığı 4. Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, organizasyon yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK MÜSTEŞAR NACİ AĞBAL BAŞKAN Doç. Dr. Ahmet KESİK STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ Ali Mercan AYDIN İÇ KONTROL DAİRESİ İsmail ERASLAN (V) EKONOMİK VE SEKTÖREL ANALİZ DAİRESİ Nural KARACA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ İsmail ERASLAN DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ Füsun SAVAŞER Şekil 2: Organizasyon Yapısı Bu Dairelerin görevleri ise aşağıda belirtilmiştir. 12

14 Stratejik Yönetim Dairesi Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, Maliye Bakanlığı stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Maliye Bakanlığının stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, Maliye Bakanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Maliye Bakanlığının yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri analiz etmek ve yorumlamak, Maliye Bakanlığının ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, Maliye Bakanlığı bütçesini hazırlamak, Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek, Maliye Bakanlığı kesin hesabını hazırlamak, Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, İdare faaliyet raporunu hazırlamak, İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik (karşı) tedbirler almak, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, 13

15 Yönetim Sistemi projesini (model ve yazılım) yürütmek, Taşra ödeneklerini masraf planına bağlamak, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak, Program tedbirleri kapsamında Maliye Bakanlığının sorumlu kuruluş olduğu tedbirlerin izlemek ve raporlamak, Performans esaslı bütçelemeye ilişkin izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlamak, Strateji Geliştirme Başkanlığının operasyonel planını hazırlamak, yıl boyunca izlemek ve yılsonunda değerlendirme raporu hazırlamak. 14 Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak, Uluslararası standartlara uygun bilgi güvenliği politika, standart ve prosedürlerini geliştirmek, uygulamak ve Maliye Bakanlığı genelinde yaygınlaştırmak, Yönetim bilgi sistemlerine yönelik süreçleri modelleme, izleme ve raporlama çalışmalarını yaparak Maliye Bakanlığı nezdinde uygulanmasını koordine etmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdindeki yönetim bilgi sistemlerinin sürdürebilirliğini sağlamak, gerekirse dış kaynak kullanmak, Yönetim bilgi sistemleri için gerekli olan kapasite planlamalarını yapmak, e-dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesine ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanmasına yönelik çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde koordine etmek, Elektronik ortamda elektronik imzalı bilgi, belge ve iş akışı düzenini Strateji Geliştirme Başkanlığında kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya tedarik etmek, bu çalışmaların Maliye Bakanlığı nezdinde yaygınlaştırılması çalışmalarını koordine etmek, Strateji Geliştirme Başkanlığının bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek, Verinin istenen şekil, süre ve standartlarda eksiksiz, doğru bir şekilde veri tabanına kaydedilmesini sağlayarak istatistikî kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek, Verilerin analiz edilebilmesi için gerekli teknik alt yapıyı oluşturarak çeşitli raporların üretilmesini sağlamak, Harcama birimlerince belirlenen kullanıcıları, Maliye SGB.net Sistemine tanıtmak, yetkilendirmek, erişim yetkisi bakımından seviyelendirmek, Kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

16 Birimle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesinde gerekli görevleri üstlenmek, Kurumsal Portalın geliştirilmesi, güncellenmesi ve sorunların giderilmesi çalışmalarını yürütmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususlarında destek sağlamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak, İç Kontrol Dairesi İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve alınması gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak, Maliye Bakanlığının iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, İç kontrol uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, İç kontrolün Maliye Bakanlığında kurulmasını sağlamak üzere harcama birimlerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu yapmak, Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, Kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek, Kontrol ortamının oluşturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere eğitim ve seminerler düzenlemek, Maliye Bakanlığının risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek, Kamu millerinin takip işlemlerini yürütmek, İç ve dış denetim raporlarını izlemek, Alacakların takip işlemlerini yürütmek. 15

17 Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Türkiye ve Dünya Ekonomisine ilişkin gelişmeleri izlemek, ekonomik, mali ve sektörel analiz yapmak ve Bakanlık üst yönetimine sunmak, Ekonomik gelişmelerin izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılacak Ekonomik Analiz Bilgi Sistemini ve bu kapsamda kullanılacak veritabanları ile buna ilişkin uygulamaları oluşturmak, geliştirmek ve yönetmek, 5018 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısının görüşülmesi sırasında dikkate alınacak olan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlamak, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak, Maliye politikasına ilişkin kararların ekonominin geneli üzerindeki etkisini araştırmak, Ekonomik aktörler arasındaki etkileşimleri incelemek, Bu konularla ilgili uzun vadeli sonuçları hesaplamak, Sektörel program analizleri yapmak, İleriye yönelik tahminlerde bulunmak, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacına yönelik olarak genel denge modelini oluşturmak, Harcamaların etkinliğini değerlendirme çalışmalarını yürütmek. Etki analizi çalışmalarını yürütmek. 16 Destek Hizmetleri Dairesi Atamalara ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluş personeline ilişkin muvafakat istem yazıları ile atama tekliflerini, muvafakatı istenen Strateji Geliştirme Başkanlığı personeline ilişkin olarak da görüş yazılarını hazırlamak, Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinin sicil ve disiplin işlemleri ile izin işlemlerini (yıllık izin, sıhhi izin, aylıksız izin, mazeret izni, yurtdışı izni) takip etmek, Personelin derece/kademe ve kadro işlemlerini yürütmek, Yurt içinde veya yurt dışında yapılacak toplantı, konferans ve seminerlere katılacak personele ilişkin Bakanlık ve/veya Başkanlık Makamından alınacak Onay yazıları ile görevlendirme yazılarını hazırlamak, Maliye Uzman Yardımcılığı giriş, yeterlik ve mesleki eğitim ve sınav hizmetleri ile personelin yükselme, hizmet içi eğitim, yabancı dil ve benzeri eğitim ve sınav hizmetlerini yürütmek, Personelin mal bildirimi, giriş kartı-kimlik belgesi, görevlendirme, askerlik v.b. konulardaki işlemlerini yürütmek, Bilgi edinme başvuruları ile ilgili işlemleri yürütmek,

18 Maliye Bakanlığı kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek, Strateji Geliştirme Başkanlığınca çıkarılacak süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yerine getirmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı birim faaliyet raporunu hazırlamak. Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesinin hazırlanması işlemlerini yerine getirmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesi ile ilgili AHP, Aktarma, Revize tekliflerini hazırlamak ve gerçekleşen giderler için Ödeme Emri düzenleme işlemlerini yapmak, Strateji Geliştirme Başkanlığı kesin hesabının hazırlanması işlemlerini yapmak, Strateji Geliştirme Başkanlığı hizmet ve faaliyetleri için gerekli her türlü mal ve hizmetleri temin etmek, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak ve taşınır işlemlerini yürütmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinin maaş, fazla çalışma, harcırah gibi ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Strateji Geliştirme Başkanlığına gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak ve ilgililere ulaşmasını sağlamak. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız çalışanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki gibidir Portal 2008 yılı içinde adresinde aktif kullanıma açılan SGB Kurumsal Portalı ile; kurumsal bilgilerin, ortak uygulamaların, dokümanların, tartışma forumlarının tek kaynaktan, Başkanlık çalışanları ve diğer kamu idareleriyle güvenli bir şekilde paylaşılmasıyla interaktif bir katılım ortamı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje bazında yürütülen çalışmalar için tüm aktivite ve çıktılar proje ortaklarının güvenli kullanımına açılmıştır. Ayrıca, kamu ile paylaşılması uygun görülen bilgi ve belgelere de şifresiz olarak Portal üzerinden erişilebilmektedir. Entegrasyona açık ve kişisel uygulamaları destekleyen SGB Portal Uygulaması kapsamında istenilen düzeylerde yetkilendirme işlemleri yapılarak veri girişi, verilerin yedeklenmesi, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca SGB Kurumsal Portalı kapsamında 2009 yılı içerisinde hazırlık çalışmalarına başlanan Dashboard (Yönetici Paneli) uygulaması için ihtiyaç duyulan veri setleri tespiti için yapılan analizler tamamlanmıştır. 17

19 3.2. Donanım Envanteri Başkanlığın donanım envanteri yıllar itibarıyla şu şekildedir: Tablo 1: Son Dört Yılın Donanım Envanteri Donanımın Niteliği Masaüstü Kişisel Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Sunucu Yazıcı Tarayıcı Çok Fonksiyonlu Tarayıcı Faks Cihazı Video Konferans Sistemi Projektör Cihazı Telefon Kurulu Güç 80 kva 86 kva 86 kva 86 kva 3.3. Fiziksel Sunucu Envanteri Başkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla şu şekildedir: Tablo 2: Son Dört Yılın Fiziksel Sunucu Envanteri Fiziksel Sunucu Uygulama Sunucusu (Adet) Veri Tabanı Sunucusu (Adet) Uygulama Geliştirme Ortamı (Adet) Diğer (Adet) Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP İnternet Bağlantısı 16 Megabit 16 Megabit 20 Megabit 20 Megabit 18

20 4. İnsan Kaynakları 4.1. Kadro Bilgileri 31/12/2009 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda; 1 Strateji Geliştirme Başkanı, 4 Daire Başkanı, 17 Maliye Uzmanı, 22 Maliye Uzman Yardımcısı, 13 Mali Hizmetler Uzmanı, 4 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 3 APK Uzmanı, 1 Şube Müdürü, 2 Uzman, 3 Şef, 4 Programcı, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Çözümleyici-Sistem Programcısı, 18 VHKİ, 2 Memur, 2 İstatistikçi, 3 Mütercim ve 3 Dağıtıcı kadrolu personel bulunmaktadır. Bu personelden 5 i Bakanlığımızın çeşitli birimleri ile diğer kamu idarelerinde görev yapmaktadır. Ayrıca 2 personelimiz de 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca aylıklı izin kullanmaktadır. Kadroları Bakanlığımızın diğer birimlerinde bulunan 6 VHKİ, 1 Memur ve 1 Devlet Muhasebe Uzmanı da söz konusu dönemde Başkanlığımızda geçici olarak görev yapmışlardır. Buna göre 31/12/2009 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda fiilen görev yapan personel sayısı 105 tir Başkan ve Daire Başkanı Maliye Uzmanı Maliye Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı APK Uzmanı Uzman Diğer Grafik 1 : Çalışanların Unvanlar İtibarıyla Dağılımı 19

21 Başkanlığın yıllar itibarıyla personel sayısı şu şekildedir: Grafik 2 : Yıllar İtibarıyla Çalışan Sayısı 4.2. Cinsiyet Bilgisi 2009 yılında Başkanlığımızda çalışan 105 kişinin 61 i kadın, 44 ü erkektir. Başkanlığımız çalışanlarının cinsiyete göre oransal dağılımı şu şekildedir: 42% 58% Kadın Erkek Grafik 3 : Çalışanların Cinsiyet Dağılımı 4.3. Yaş Bilgisi Başkanlığımızda çalışan personelin yaş dağılımına ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır: 25% 10% 34% 31% ve Üzeri Grafik 4 : Çalışanların Yaş Durumuna Göre Dağılımı 20

22 4.4. Öğrenim Durumu Bilgisi Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında 1 doçent, 1 doktora derecesi sahibi, 4 yüksek lisans, 83 lisans, 6 ön lisans, 10 lise ve diğer okul mezunu çalışanımız bulunmaktadır Lisansüstü Lisans Önlisans Diğer Grafik 5 : Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 4.5. İstihdam Şekli Başkanlığımızda 2009 yılı içerisinde görev alan personelin 98 i memur, 7 si sözleşmeli personeldir. 7% 93% Sözleşmeli Memur Grafik 6 : Çalışanların İstihdam Durumuna Göre Dağılımı 4.6. Hizmet Sınıfı Başkanlığımızda 2009 yılı içerisinde görev alan personelin 104 ü genel idare hizmetleri sınıfında, 1 i ise teknik hizmetler sınıfındadır. 1% 99% Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Grafik 7 : Çalışanların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 21

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı