TODAİE Yerel Yönetimler Web Portal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TODAİE Yerel Yönetimler Web Portal."

Transkript

1 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODAİE Yerel Yönetimler Web Portal. AslzAkay * Giriş Günümüzde Türkiye'de yerel yönetimler, bir yandan reform çalışmalan kapsamında değişen mevzuatın getirileri, artan yetkilerle gelen ilave,görev yükleri, AB 'ye uyum sürecinde entegrasyon çalışmalan ile uğraşmakta; bir yandan da teknolojiyi yakından takip etme ve halkın ihtiyaçlannı karşılama sorumluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Yerel yönetimler yaygın kabule göre "halka en yakın hizmet birimleridir". Halka en yakın hizmet birimleri de üstlendikleri bu zorlu görevleri seçim kaygılanm da göz ardı etmeden yerine getirmek için çaba göstermektedir Belediye, 81 İl Özel İdaresi, 850 ilçe, (Haziran 2006 tarihi itibariyle) (yerelnet.org.tr) köy, 500'e yakın şirket ve iştirak, yaklaşık 1611 yerel yönetim birliği (Aralık 2006 tarihi itibariyle) (www.mahalli-idareler.gov.tr) Türk yerel yönetim dünyasını oluşturmaktadır. Yerel yönetimler devlet ile vatandaş ve toplum arasında iletişimi ve dengeyi sağlayan bilişimci deyimi ile "bir arayüz" konumundadır. Yerel yönetimler her türlü teknolojik yeniliği, gelişimi ve yatınmı vatandaşa hizmet olarak sunmaktadır (Türkiye Bilişim Derneği, 2004). Yerel yönetimler gibi geniş bir camiaya ait verilerin güncellenerek toplandığı, gerek vatandaş ve alanla ilgili uzmanlar, gerekse yerel yönetim birimlerine sunulan bir aracın olmayışı, 1999 yılında TODAİEIYerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından başlatılan "YEREP-Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi 'nin çıkış noktasım oluşturmuştur. Yerel yönetimlere yönelik bilgiye ulaşma ve bu bilginin paylaşınuna duyulan ihtiyaç, bilgi teknolojilerinin kamu yönetimine henüz yeni uygulanmaya başlandığı 1999 yılında, internet üzerinden etkileşimli bir paylaşım ağı kurma birincil hedefinden hareketle YerelNET web portalı kurulmuştur. YerelNET web site paylaşım ağı tarihinde yayına başlamış (Güler, 2001) ve bu tarihten günümüze kadar içeriği ve tasanmı sürekli geliştirilerek ve güncellenerek daha iyi hizmet sunmak amacıyla (2006 yılına kadar 5 de Dr., TODAİE ÇlıldllŞ Yerel Yönetimler, CUı 16 Sııyı 1 Ocıık 2007, s

2 76 Çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (/) Ocak 1007 fa) tasarım değişikliğine gidilerek yerel yönetim dünyasına hizmet vermektedir. Devlet Planlaİna Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen YEREP projesinin YerelNET'i geliştiren bir diğer hedefi ise yerel yönetimler alanında eğitim malzemesi üretmektir. Eğitim malzemeleri üretimi belediye yöneticileri ve personelinin hizmet içi eğitiminde ve günlük işleyişte kılavuz olarak kullanılabilecekleri CD ekli bir elkitabı hazırlanması biçiminde tanımlanmıştır. CD üretimi için Anadolu Üniversitesi ile, Elkitabı içeriğinin geliştirilmesi için ilgili kurumların uzmanları ve akademisyenler ile işbirliği yapılmış, "Belediye Personel Yönetimi Elkitabı ve CD" çalışması, "Belediye imar Yönetimi Elkitabı ve CD" kitapları hazırlanmıştır. Belediye Personel Yönetimi, Su Hizmetleri Genel Yapı, Su Hizmetleri Antalya incelemesi, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Yerel Seçimler Panoraması, Belediye Zabıta Hizmetleri Yönetimi (Güler, 2001), Yerel Maliye Sistemi (2004), Yerel Seçimler Coğrafyası (2005) çalışmaları tamamlanarak YerelNET üzerinden bazı bölümleri yayına açılmıştır. YerelNET Web Portalının Amacı ve İçeriği YEREP projesi kapsamında geliştirilen YerelNET Web Portah ile Yerel Yönetimler Merkezi (YY AEM) bünyesinde derlenmiş veri ve bilgilerin internet üzerinden engelsiz biçimde paylaşımını sağlamak amaçlanmıştır. Proje, teknik altyapı ve veri sağlamaya yönelik çalışmalar açısından belli ilkelere dayandırılarak gerçekleştirilmiştir. Teknik altyapı ile ilgili olarak erişim ve paylaşımı teşvik etmek, web sitesinin bakım ve geliştirilmesi için a çık kaynak kodlu yazılımlar kullanılmıştır. Açık kaynak kodlu yazılımlar, kaynak kodları herkesin incelemesine ve kullanmasına açık olan yazılımlardır. Ücretsiz, uyarlanabilir, hızlı ve güvenli bu yazılımlar (Akgül, 2007) aracılıyla siteye erişebilirlik genş kesimler tarafından hızlı ve etkili bir şekilde sağlanmaktadır. Web sitesinin içeriğinin belirlenmesinde. çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerde çalışan yerel yönetim uzmanlarından içerik geliştirme konusunda katkı sağlanmaktadır. Proje hedeflerine ulaşılırken yukarıda bahsedilen ilkeler doğrultusunda öncelikli olarak Merkez bünyesinde mevcut olan belediyelerin künye bilgileri, araştırma soru kağıdı uygulamaları ile elde e dilmiş belediye personeli, gelir gider, meclis üyeleri bilgileri, bu alana dönük çeşitli raporlar değerlendirilmiştir. Elektronik ortamda hazır olan bu veri ve dokümanların siteye yüklenmesiyle altyapı oluşturulmuştur (Oktay, 2001-a). Bu kapsamda yapılan gerek emek gerekse bilgi açısından yürütülen üç farklı çalışmadan birincisi genel yerel seçim sonuçlarının sisteme yüklenmesidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜiK) tarafından yayımlanan 8 genel yerel

3 Kuruluşundan Günümüze Yere/NET: TODA1E Yerel Yönetim/er Web Portalı 77 seçim sonucu ile basından derlenen 2004 yılı yerel seçim sonucunun tümü, YerelNET içerik sağlama çalışmaları kapsamında site üzerinden yayına a çılmıştır. İkincisi, yürürlükteki yerel yönetim mevzuatının elektronik ortama aktarılması olmuştur. Yerel yönetimler dünyasını ilgilendiren yasa, yönetmelik, genelge, uluslararası'anlaşmalar, talimat, vb. her tür mevzuat önce elektronik ortama aktarılmış, sonra YerelNET üzerinden sorgulanabilir biçimde kullanıma açılmıştır. Üçüncü kapsamlı çalışma ise yerel yönetimlerle ilgili uluslararası anlaşmaların, politika belgelerinin, sözleşmelerin ve bunların Türkçe çevirilerinin olduğu bölümdür. Bu kapsamlı çalışmaların dışında "Yerel Gündem" adı ile "haber" uygulaması site üzerinde yer almaktadır. Yerel gündem haberleri, bir yandan içerik sağlayıcı ekip tarafından yapılan basın taramalarından beslenmekte, bir yandan da yerel yönetim çalışanları (YerelNET sorumluları), anlamlı, ilgili, haber değeri olduğunu düşündüğü haberleri sisteme doğrudan yükleyebilmektedir (Güler 2001). Yerel gündem haberleri 2004 yılına kadar devam ettirilmiş, ancak projede personel sayısının yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle devam edememiştir. YerelNET, yerel yönetimlere ilişkin veri ve bilgileri tek bir platformda sunmak, yerel yönetim alanında çalışanlara kullanmak zorunda oldukları araçlara kolayca' erişmelerini sağlamak amacıyla doğmuştur. Ancak sunulan bilgilerin sürekli olarak güncel tutulması ve yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yoğun ve sürekli bir emek gerektiren porta1ın yönetiminde sunulan bilgilerde güncellemeler ve sitenin genel yapısında değişiklikler yapılmaktadır. Böylece sitede sayfalar sürekli bir gelişim içinde bulunmakta ziyaretçilere farklı içerik ve tasarımlar sunulmaktadır (Oktay, 2001-a ). YerelNET portal yapısı üç ana modülden oluşmaktadır: 1. Site yönetim sayfaları modülü; yyaem çalışanlarınca kullanılan bu sayfalarda sitenin yerel yönetim birimi içeriği dışındaki tüm sayfalar güncellenebilmektedir. Örneğin; ihale, mevzuat, duyurular gibi bölümlere ait içeriğinin yönetilmesi, ziyaretçilerden gelen fotoğrafların yayına açılması, gelen mesajların cevaplandırılriıası, ziyaretçiler tarafından bildirilen köy hatalarının kontrollerinin yapıldığı bölümdür. 2. Yerel yönetim birimlerince kullanılan, birimlerine ait bilgileri girdikleri yönettikleri ve vatandaşlar ile iletişim kurdukları sayfalardan oluşan modül. Örneğin; yerel yönetim birimi duyurusunu yapabilmekte, etkinliklerini, yöresine ait bilgileri vs. girebilmekte, anket, forum, mesaj bölümlerini yönetebilmektedir. 3. Ziyaretçi modülü,' yayınlanmakta olan tüm içeriğin sunulduğu portal sayfalarıdır.

4 78 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (1) Ocak 2007 YerelNET'in Yerel Yönetimlere Kazandırdıkları YerelNET Web Portalı, 2001 yılında hizmete girdiğinde internet teknolojisiyle henüz yeni tanışan çoğu belediye ve köy için teknolojinin olanaklanndan yararlanmanın düşünüldüğü kadar ulaşılmaz olmadığını qrtaya koymuştur. Projenin yerel yönetimlere sunduğu imkanlar giderek artınlmış ve tek tek belediyeler hakkında bilgi veren sayfalar belediyeler için birer standart web sayfasına dönüştürülmüştür. Belediyelere birer kullanıcı adı ve şifre verilerek kendi bilgilerini doğrudan girmeleri sağlanmıştır. Belediyelerin giderek artan ilgileri karşısında ayrılan alanın genişletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (Güler, 2001). ilçeler, il özel idareleri ve belediye birlikleri belediyelere sunulan bu hizmet karşısında site üzerinden kendilerine ait verileri girebilecekleri standart sayfa uygulamasını talep etmişlerdir. Bunun üzerine 2006 yılı itibariyle 850 ilçe ve 81 il özel idare ve 40 adet belediye birliğine site üzerinden kendi sayfalanna veri girişi ve güncelleme yetkileri verilmiştir. Bu sayfalann içeriğinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durumda belediye, il, ilçe, köy ve birlik sayfalarında yer alan bilgilere aşağıda ayrı ayrı yer verilmiştir. Belediyelere ait web sayfaları: Bu sayfalar portalın sistem yöneticileri tarafından her belediye, il özel idare ve birliğe sağlanan şifre ve kullanıcı adlan ile veri girişinin gerçekleştiği sayfalardır. Bu hizmet tümüyle ücretsiz ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Belediyeler ilan ve duyuru yapabilmekte; hemşerilerince gönderilen mesajlan alabilmekte; belde bütçe-kesin hesap rakamları ile belde fotoğraflannı, kendi sayfalarına doğrudan ekleyebilmekte ve kendi yörelerinin tanıtımını yapabilmektedir. Başkan bilgileri, nüfusa ait bilgiler, anket-forum, belediyenin varsa diğer internet sitesi, belediye birimleri ve müdürlüklerine ait telefonlar, mahallelerin isim ve muhtar bilgilerine, belediye hizmetlerine ve vatandaşlara ait fotoğraflara site üzerinden erişmek mümkündür. Belediye sayfaları üzerinden sağlanan hizmetler şu şekildedir: Belediye duyurularını web'den yapma imkanı: Belediyeler teslim edilmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile YerelNET üzerindeki web sayfalannda istedikleri ilan, ihale, etkinlik, görüş ve dilekleri kamuoyuna duyurma imkanına sahiptir. Böylelikle daha etkili ve şeffaf bir yönetim anlayışı sağlanabilmektedir. Ziyaretçiler için belediyelere mesaj yollama imkanı: Vatanda'şlar, gurbetçiler ve hemşeriler belediyelerine ait web sayfalarına mesaj göndererek haber alma olanağına sahiptir. Uygulamaya ilişkin soru sorma imkanı: Belediye uygulamalanna i lişkin olarak site üzerinden soru iletip, yanıtlandığı kısımdır. "Uzman

5 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODA1E Yerel Yönetimler Web Portalı 79 lar için" olan bölümde yer alan "genel yapı", "mevzuat", "personel", "mali yapı", "kentsel hizmetler", "uluslararası ilişkiler" olmak üzee 6 ana bölüme ait gelen sorular uzmanlar vasıtasıyla yanıtlanmakta ve site üzerinden yayına açılmaktadır. Gelişmelerden öncenldi olarak haberdar olma imkanı: E-Liste yani YerelNET iletişim listesi, gönüllü üyelik üzerine kuruludur. Bu kanal, siteye ve yerel yönetim alanına ilişkin gelişmeleri kısa iletilerle paylaşma alanıdır. Ancak yaşanan çeşitli sorunlar yüzünden E-liste 2003 tarihinden itibaren yayından kaldınlmıştır. İhale duyuruları: Belediye, il özel idaresi ve yerel yönetim birliklerinin, Kamu İhale Kurulu tarafından yayımlanan ihaleleri izlenmekte ve günlük olarak başlıklar ana sayfadan duyurulmaktadır. Günlük duyuru sistemi 2002 yılından itibaren başlatılmış, bir dönem yayından kaldınimış, 2006 yılı Ocak ayından itibaren yerel yönetimleri ilgilendiren ihalelerin başlıklan KİK Bülteninden takip edilerek site üzerinde yayımlanmaya başlanmıştır. Resmi Gazete'den yerel yönetimlere ait mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri öğrenme imkanı: Yasalar, genelgeler, yargı kararlan günlük olarak izlenmekte ve günceilenmektedir. İlgililer bu kısımdan istedikleri her tüzel metni serbestçe kullanma imkanına sahiptir. Seçimler: 1963 yılından bu yana yapılan 9 yerel seçimin ülke, bölge, il, ilçe ve belde düzeyinde belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlan, partilerin oy dağılımlan sorgulanabilir; sonuçların grafiklerde izlenebilme imkanı sağlanmaktadır. İllere ait web sayfalarında yer alan bilgiler İlin yüzölçümü, Valilere ait bilgiler, İletişim bilgileri, arası nüfus sayımlan, Varsa diğer internet siteleri ve linkleridir. İlçelere ait web sayfalarında yer alan bilgiler Kaymakamlık bilgileri (iletişim, genel bilgiler), İlçeye bağlı köy ve belediyeler, ilçenin nüfusu, yüzölçümü, kuruluş tarihi, Varsa diğer internet siteleri ve linkleridir.

6 80 Çağdaş Yerel Yönetimler. 16 (1) Ocak 2007 BirIiklere ait web sayfaların1a sunulan bügüer Birliklere ait genel kimlik bilgileri, Birliklerin sunduğuhizmetler, Birlik üyeleri, Birliğin yürüttüğü çalışmalar, projeler, Birliğe ait güncel duyurulardır. Köylere ait web sayfalarında sağlanan olanaklar Köyün muhtar bilgileri, Köyün il ve ilçeye uzaklığı, Nüfusu, Köye ait diğer internet sitelerinin adresleri ve linkleri, Köyün genel ve sakinlerine ait fotoğraflar Sağlık ocağı, okul varlığı, sağlık evi varlığı, su ve kanalizasyon varlığıdır. Siteyi ziyaret eden araştırmacılar, öğrenciler, yerel yönetim uzmanlan için proje kapsamında yerel yönetimlere yönelik yürütülen araştırmalann raporlan sunulı:naktadır. Akademik çalışmalar için önemli bir kaynak olan "Uzmanlar İçin" bölümü 2006 yılına kadar personel yapısı- mali yapı- altyapı bölümleri ve bu üç boyuta ilişkin araştırma ve inceleme materyalini ziyaretçilerin hizmetine sunarken, 2006 yılında yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda genel yapı, mali yapı, mevzuat, personel sistemi, yerel seçimler, uluslararası ilişkiler, yerel hizmetler (çevre yönetimi, imar, açık ve yeşil alan yönetimi, sosyal hizmetler, katı atık yönetimi, ulaşım, çevre sağlığı, turizm ve tanıtım, kültür-sanat hizmetleri) ve e-belediye olmak üzere 8 ana grupta toplanan konulara ait araştırmalar ve raporlar site üzerinden yayınlanmaktadır. Yıllara göre YerelNET Web Portalı kapsamında yapılan işler Çizelge l'de veri Imiştir.

7 Çizelge 1. YıUara Göre YerelNET Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler 2002 Vılı Faaliyetleri 2003 Y. FaMydlni 2004 Vıb Faaliyetleri 2005 Vılı Faaliyetleri 2006 Vılı Faaliyetleri İmar İşleri EI Kitabı basılmıştır (CD' li), Halk Kılavuzu bölümünün güııcellennıesi. içeriğinin geliştirilmesi, Soru-Yanıt bölümünün daha aktif olarak yürütülmesi, Yerel Yönetimleri ilgilendiren Haberlerin ve İhalelerin günlük olarak takibi; Mevzuat bölümünün günlük olarak takibi, Anayasa Mahkemesi kararlarının sisteme eklenmesi, Sayıştay kararlan için Sayıştayadresine bağlantı verilmesi, Belediyekrin }'Örellerinde". tarihi, turistik ve küıltürel zenginlillerini tanıttılbn sayfalarm ddenmesi, Belediy&\ıemı dahili telefon listesini yaymjadcuın sayfabnn eklenmni, Be leıdldye-leıre- birim ve müdiiııhii.1eriııri tmıiabileceği sayfaltmm dle:nme:si,. Yeııd!iUIJUII;1:iınmD harisalı gö_rimimiıa SIğJımması, Bdediryıe wliyetjerinm lajtışıkbğı f01\'u1j11111 say&li:imnm eklenmesi, BelbllVye: çalıış.adlan tanfrndan dü2c aoletjerin yayı:ıl!l!'aımııcağıı sayfalann ekleııı:ıımui,. 28 Mart 2004 seçimleri nedeniyle OJ13ia çıkan tablo -doğrultusunda belediye veri tabanının güncellenmesi, 28 Mart 2004 Mahalli seçimlerinin sonucunda, Büyükşehir, il, ilçe ve Büyükşehir alt kademe belediyelerine ait sonuçlann eklenmesi, Seçim sonrası bilgilendirmek amacıyla iı Mahalli idare Müdürlükleri, iı Özel idare Müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve Belediye Başkanhklanna kullanıcı adı ve şifrelerini içeren posta duyurulanmu yapılması, YerelNet WSMS bölümüne Mesajlar, Ajanda, Adres Defteri, Dosyabr ve Not Defteri bölümleri eklenerek ye-ni yapıya geçilmesi, Uzmanlar için ve Vatandaş İçin sayfabnmn içerik ve görünüm obrak yenilenmesi, Belediye, ilçe ve iı kullanıcılanna, yt:ni seçilen seçilmişlere (Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, İl Genel Meclisi Üyesi ve Köy Muhtarlan) ait verilerini girebilmeleri amacıyla güncelleme modülü oluşturulması, 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası sonrası vatandaşların taleplerinin alınıp yanıtlannm verilebileceği modüllerin geliştirilmesi, Belediyelerin idari ve hukuksal iş ve işlemlerde karşılaştıklan sorunlarda danışmanlık hizmeti sağlayan "Soru-Yanıt" modülünün yaşama geçirilmesi, Sunucunun hizmette yetersiz kalması nedeniyle, yeni bir sunucu alınması ve mevcut sunucunun diğer servislere (e-posta) hizmet etmesinin sağlanması. Belediyelerin kendi yaptıklan projelerini site üzerinden tanıtması için uygun modüloluşturulması, Belediyelerin web sitelerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmeti verilmesi, yyaem'nin yeni araştırmalannın ve sonuçlannın elektronik ortamda sunulması, Sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak vatandaşlara site değerlendirme anketinin uygulanması, Uzmanlar için olan bölüm yeniden gözden geçirilerek, genel yapı, mali yapı, mevzuat, personel sistemi, yerel seçimler, uluslararası ilişkiler, yerel hizmetler e- Belediye olmak üzere 8 ana grupta toplanmıştır. Mevzuat, mali yapı, katı atık yönetimi, imar, sosyal hizmetlere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların raporlan site üzerinden yayma açılmıştır. e-belediye, personel, açık ve yeşil alan yönetimi konulannda yapılan araştırmalar devam etmektedir. Yedekleme işlemleri belli periyotlarda g,erçekleşmektedir Belediyeye ilaveten il Özel idare, İlçe ve Birliklerde site üzerinden kendilerine ait standart web sayfasına sahip olmuşlardır. : i:! :w ::::ı ::::ı c:ı ı:::, ::::ı ı:::, 2f :. tıj c:i t;:j. o? ::::ı la li' ç;ı. cl' co

8 , oc N Çizelge ı. Yıllara Göre YerelNET Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler (Devam) 1001 viii Faaliyetleri 1003 Vılı Faaliyetleri 1004 Vdı FaaUyetlerl 1005 Vııı Faaliyetleri 1006 VIIı Faalıyetlerı Başkan AlbOmleri'nde 1963 yılına dek geri gidilerek resimlerin taranması, belediye sayfalanna yerleştirilmesi, Milletvekili seçimi sonuçlannın ı 950 yılına dek geri gidilerek il ve ilçe bazında sisteme yerleştirilmesi, Nüfus sayınn sonuçlannın 1935,1960,1970,1980 yıllanna dek geri gidilerek sisteme yerleştirilmesi, Sitenin genel yapısında deişikjik yapılması, Içişleri Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirilen Yerel Bilgi projesinin veri girişlerinin site üzerinden i yapııması,_ Bilgi ve deneyim paylaşımana yönelik olarak sonılcevap sayfalan, Mevzuat ve ihale güncelleme ve sınıflandırmalannın yapılması, Yerel Bilgi projesi tamamlanarak Içişleri Bakanlıına teslim edilmiştir. Belediyelerin yörelerindeki tarihi ve turistik yerleri, alışveriş ve yeme içime mekanlannı, ulaşım imkanlannı tanıtmalan için yeni alanlar eklenmesi, YerelNET ziyaretçilerinin şikayet ve dileklerini belediyelere gönderebilmeleri için "Belediyeye Mesaj Gönder" ve "Forum" alanlannın açılması, Belediyelerin çalışmalannı ve yörelerine ait etkinliklerini duyurabilecekleri sayfalann geliştirilmesi, Son Ya li atamajanndan sonra il sayfalannda yer alan vali isim ve resimlerinin kontrolü ve goncellenmesi, TUsİAD ve TBY tarafından 30 Kasım 2004 tarihinde düzenlenen etr ödülleri yanşmasında e devlet kategorisinde YerelNET projesi finale kalmaya hak "Uzmanlar Için" bölümonde yayınlanmak üzere Zabıta, Mali Yapı ve Yerel Seçim Panoraması kitaplanndan bazı bölümlerin aktanlmasına devam edilmesi, "Yerel Seçimler Coğrafyası" kitabı yayımlanmaştır. Gelen talepler doğrultusunda site üzerinden reklam yapılabilmesi için gerekli koşullar hazırlanmaştır. Reklam sözleşmesi yayına açılmaştır. Mevzuat bölümü yeniden ele alınarak güncellenmiştir. Deişen yerel yönetimler mevzuatı ve uzman değerlendirilmeleri sunulmuştur. kazanmıştır. -- Sitede goncel konulara yönelik olarak anket çalışmalan gerçekleştirilmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili olarak site ziyaretçileri tarafından gönderilen sorular uzmanlar tarafından yanıtlandıktan sonra site üzerinden yayına açılmaktadır yılı çalışmalanna hazırlık olarak ön çalışmalar site üzerinden başlatılmaştır. YEREP 2007 ön çalışması kapsamanda belediye hizmet önceliklerinin belirlenmesi anketi hem belediye şifreli alanlara hem de ana sayfa üzerinden yayına açılmıştır. Ziyaretçilerin gönderdikleri fotorafyayınlama işlemleri hız kazanılarak güncel yakalanmaştır. J: ii c)1. iii".""1... cı.. ty 8 'l

9 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODA1E Yerel Yönelimler Web Portal, 83 YerelNET'in Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisindeki Yeri Küreselleşme süreci ile birlikte bilgi, zenginliğin ana kaynağı haline gelmiş; bilgisayarlar, iletişim araçları, ekonomide işgücü kaynağı ve sanayiden daha ön plana çıkmış; "toplum" yerine "bilgi toplumu", "çağ" yerine "bilgi çağı" tanımları kullanılmaya başlamıştır (DPT, 200 I). Türkiye 'nin bilgi toplumuna dönüşüm politikasında haline gelmiş, "bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu: bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak" olarak belirlenmiştir (DPT, 2006). Bilişim projelerinin üst düzeyde sahiplenilmesi, ilgili tüm taraflar tarafından benimsenmesi ve etkileşimli bir şekilde yürütülmesi. projelerin başarısını etkileyen en önemli etmenlerdendir. Vatandaşların teknolojilere adil bir şekilde erişimlerinin sağlanması, sayısal uçurumun azaltılması gerekmektedir. Sayısal uçurumun ölçülmesinde kullanılan en önemli iki faktör bilgisayar ve internet bağlantı sayılarının yaş, gelir, eğitim, meslek, cinsiyet grupları gibi toplumun farklı grupları ve coğrafi bölge, hane işyerleri arasındaki dağılımıdır. E-Dönüşüm Türkiye projesinin kısa dönem Eylem Planında (KDEP), TUİK'e sayısal uçurumun değerlendirilmesine yönelik istatistikler üretme görevi verilmiş ancak Sayıştay tarafından hazırlanan "e-dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler, Performans Denetim Raporu"nda da belirtildiği gibi bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştır. Sayısal uçurumun engellenmesine yönelik olarak geliştirilen önemli bir politika olan "evrensel hizmetler" politikası eylem planları ve stratejik planlarda yer almaktadır. Vatandaşlara ücretsiz internet erişiminin sağlanması, MEB bünyesindeki okullarda bilgi teknolojisi sınıflarının oluşturulması ve internete bağlanması, halkın kullanımına açılması gibi eylemler bu politika kapsamında geliştirilen uygulamalardandır (Sayıştay, 2006). YerelNET Nisan-2006 tarihinde yayınlanan "Bilgi Toplumu Stratejisi"nin ilkeleri ile paralellik göstermektedir. Özellikle sayısal uçurumu engellemek açısından bakıldığında YerelNET gerek halka gerekse yerel yönetimlere ücretsiz ve alternatif çözüm önerileri sunmaktadır. Yine günümüzde çalışmaları hızla süren e-devlet ve e-yerel yönetimler kapısı çalışmaları kapsamında YerelNET'i değerlendirdiğimizde kendilerine ait web siteleri olsun olmasın 3225 belediye, 81 il özel idaresi, 850 ilçe, birlikler, köyler YerelNET üzerinde standart web sayfalarına ve tek bir noktadan erişim hakkına sahiptir. Bu sayfalarda birimlerin aynı formattaki bilgilerinin yanı sıra belediye-köyilçelerindeki haberleri, duyuruları yayınlayabilmekte, forum ve anketlerle vatandaşlarla etkileşimli olarak iletişim kurulabilmektedir. Vatandaşa ücret

10 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (i) Ocak 2007 siz, üyelik sistemi olmadan etkileşimli olarak hizmet verilmektedir. Bu da sayısal uçurumun aşılmasına yardımcı bir işlevolarak görülebilir. YerelNET, her ne kadar bilgi toplumu stratejisinin ilkeleri ile paralellik gösterse de stratejinin eylem planlarında yerel yönetimlerle ilgili 65 nolu eylemde "Yerel Yönetim Performans Ölçümlemesi" kısmında "İLEMDD, Yerel Bilgi ve YerelNet projelerinin entegrasyon u sağlanacak, belediyelerin performans ölçümünü amaçlayan BEPER projesi tüm belediyeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırzlacak ve diğer yerel bilgi toplayan projelerle arasında veri paylaşımı altyapısı oluşturulacaktır. BEPER performans ölçümleme sistemlerinde gerekli geliştirmeler yapılarak belediyelerde yasalolarak zorunlu hale getirilecek performans ölçümüne temeloluşturacaktır" şeklinde belirtilmiş ve eylemle ilgili sorumlu kuruluşlar: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (sorumlu), İçişleri Bakanlığı (ilgili), TODAİE (ilgili), yerel yönetimler (ilgili), Maliye Bakanlığı (ilgili) olarak görev dağılımı yapılmıştır. Bu eylemi ilgilendiren diğer maddcier ise "74 madde: e-kapı Hizmetlerinin Yaygınlaştınıması" ve "84 Madde: İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi. ve Karar Destek Sistemi"nin oluşturulmasıdır (DPT, 2006). Ancak eylem i çeriği açısından değerlendirildiğinde YerelNET ve Yerel Bilgi-İLEMOD projelerinin birleştirilmesi ve entegrasyonun sağlanması her açıdan imkansız görülmektedir. Her şeyden önce YerelNET, Yerel Bilgi gibi bir kurumsal bazda veri toplama ve değerlendirme aracı olarak kurgulanmamıştır. Yerel Bilgi 'nin zaten çıkış noktasını YerelNET oluşturmaktadır yılında İçiş.leri Bakanlığı ve TODAİE işbirliğine ile başlatılan projenin veri girişi 200 ı Mart ayından 2002 sonuna kadar YerelNET üzerinden sağlanmıştır yılında Yerel Bilgi projesinde TODAİE'nin rolü tamamlanmıştır. Proje bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Yerel Bilgi İçişleri Bakanlığı 'nın geleneksel hiyerarşik ve vesayet denetimi esasına göre yönetilmekte ve sistemin sonuçları kamuoyuna belli noktalarda açılmaktadır. YerelNET bilgi toplama, sunma, alanla ilgili yapılan araştırma sonuçları, güncel anketler, güncel konular ihaleler, forumlar, haberler yer alan, vatan.. daşlarla fotoaraf, forum ve konuk defteri vasıtasıyla etkileşim kurulan popüler bir sitedir. Yerel Bilgi'de ise mahalli idarelerin bildirdiği bilgiler ziyaretçilerie etkileşim olmadan veri olarak sunulmaktadır. Yerel Bilgi projesi ile açıklık ve paylaşımcılık vasıtasıyla etkin bir hizmet sunumu sağlamak, başarılı bir idari örgütlenme ve idarede yeniden yapılanmanın daha rasyonel gerçekleştirilmesi, idari vesayetin daha objektif bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır (Can, 2003: 353). Açık kaynak kodlu olan YerelNET'in yapısı ve hitap ettiği kesim Yerel Bilgi' den 91du1çça farklıdır. Yerel Bilgi, İçişleri Bakanlığı 'nın kendi iç hizmetierini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla yürütülen bir pro

11 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODAİE Yerel Yönetimler Web Portalı 85 jedir. YereINET sadece yerel yönetim çalışanları için değil akademisyenler, vatandaşlar, gurbetçiler, öğrenciler için etkileşimli bir platformdur. Yerel Bilgi, ülke genelinde yerel yönetimler alanında analiz yapılabilecek bir veri tabanına sahip olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yerel Bilgi, yerel yöne-, tim- merkezi yönetim arasındaki veri alışverişini sağlama ve bu ilişkiyi internete taşıma görevini yerine getirirken, YerelNET yerel yönetimler sisteminin kendisine ait veri ve bilgileri toplama ve sunma işlerini yapan, Türkiye' de yerel yönetimleri internete taşımak için rehberlik görevini gerçekleştirecek "ortak bir havuz"dur (Güler, 2001). YerelNET'te planlanan hedefler e-avrupa 2005 eylem planının birinci grup çalışmasını oluşturan "servisler, uygulamalar ve içerik konularını kapsayan bütün çevrimiçi kamu hizmetleri ve e-iş uygulamaları" ile örtüşmektedir. Eylem planına göre, 2004 yılı sonunda, kamu hizmetlerinin bütün potansiyel geniş bant ağlarından erişilebilir şekilde verilmesi sağlanacak, bu geniş bant bağlantıları sayesinde bütün vatandaşlar kamu internet erişim noktalarına (Pubhc Internet Access Points-PIAP) kolayca erişebilecek şeklinde belirtilmiştir (TUSİAD, 2001). YerelNET'in ücretsiz, şifresiz kolay bir şekilde gerek vatandaş gerekse kamu-kurum kuruluşları ve özel sektörün rahatlıkla erişebildiği, belediye hizmetlerini tartışabildiği, kota sınırlaması olmaksızın veri transferi yapabildiği bir site olması aynı zamanda bu eylem planının amaçlarıyla paralellik göstermektedir. YerelNET Web Portalı Ziyaretçi Değerlendirmesi Her geçen gün YerelNET'i daha ileriye götürmek ve vatandaşlardan gelen görüşler doğrultusunda geliştirmek için 2006 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 aylık süre içinde bir değerlendirme anketi ana sayfa üzerinden yayına a çılmıştır. Site ziyaretçilerinden erişim hızı, sitenin içeriği, tasarımı, il, köy, belediye sayfalarını, "uzmanlar için" bölümünü "beğenmedim", "orta düzeyde beğendim", "çok beğendim" olmak üzere 3 farklı düzeyde değerlendirmeleri istenmiştir. İki ay yayında kalan ve yaklaşık olarak 2000 kişinin oy kullandığı anket sonuçları Şekill'de verilmiştir. Araştırma bulgularına göre sitede en yüksek memnuniyet, erişim hızında duyulmaktadır. Ankete katılanlardan ziyaretçiler % oranında erişim hızını "çok beğendiklerini" belirtmişlerdir. Erişim hızını "hiç beğenmeyenlerin" oranı ise % 21 'dir. Ziyaretçilere site tasarımı konusunda görüşleri sorulduğunda % 60 oranında çok beğendiklerini ifade etmişlerdir. Orta düzeyde memnuniyet % 18 o ranında kalmıştır. Site içerik açısından değerlendirildiğinde "çok beğendim" şeklinde görüş bildiren ziyaretçilerin oranı % 55.8, "orta düzeyde" beğendiğini belirten ziyaretçilerin oranı ise % 24 'tür.

12 86 Çağdıq Yerel Yönetimler, 16 (J) Ocak 2007 İl, belediye ve köy sayfaları genelolarak değerlendirildiğinde % 56 oranında en fazla il sayfalanndan memnuniyet duyulurken, belediye sayfaları % 51 'le ikinci sırayı almaktadır. Köy sayfalannın. beğeni düzeyleri % 45 ile, üç yerel yönetim birimi içinde en düşük orandad'ir. Köy sayfalarının beğenilmeme oranı % 30'dur. Ziyaretçilerin köy sayfalanndan beklentileri fazla, ancak portal yönetimi açısından bakıldığında köylere ait güncel ve sağlıklı verilere ulaşmak ve site üzerinden yayınlamak oldukça zordur. Mevcut durumda köy sayfalannda yapılan güncellemeler yaklaşık üzerinde köye sahip Türkiye' de muhtar ve ziyaretçilerin köy hataları bildirim form1an ile siteye başvurmalan ve beyanbilgilerin proje yürütücüleri tarafından kontrolü sonrasında gerçekleşmektedir. Köy muhtarlannın bilişim konusunda bilgi ve yeterli altyapıya sahip olmaması, internet erişimlerinin olmaması köy sayfalannın proje dahilinde daha güncel, sağlıklı ve farklı konularda geliştirilmesine engel teşkil etmektedir. Sitenin yerel yönetim alanında çalışma yapan araştırmacılar, öğrenciler, uzmanlar, akademisyenlere hizmet veren "uzmanlar için" bölümü de % 25 oranında "beğenmedim" şeklinde değerlendirilmiştir yılında yeniden yapılandınlan bu bölümü ziyaretçiler %50 oranında beğendiklerini ifade etmişlerdir. "Hiç beğenmedim" % 25 ve "orta düzeyde beğendim" % 25 şeklinde cevap veren ziyaretçilerin oranı, o larak eşit dağılım göstermiştir. Şekil 1. VereINET Web Portalı Ziyaretçi Değerlendirmesi

13 KurulUfUndan Günümüze YerelNET: TODA1E Yerel YIJnetimler Web Portalı 87 Rakamlarla YerelNET Yerel Yönetimler Web Portab YerelNET'in Dünya Web Site Sıralamasmdaki Yeri YerelNET sunmuş olduğu içerik ile yerel yönetimler dünyasına hizmet veren diğer internet siteleri içinde gerek ziyaretçi sayısı gerekse üretilen sayfa sayısına göre daha fazla talep edilen bir sitedir. Dünya internet siteleri ziyaretçi trafiğine göre sıralama yapan.. farklı tarihlerde Türkiye' de yerel yönetimlerle ilgili hizmet veren farklı sitelerin trafik sıralaması değerlendirilmiştir. Çizelge 2'den de anlaşılacağı üzere 4-5 aylık periyotlarda yapılan ölçümler sonucunda ülkemizde İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, BEPER ve Yerel Bilgi projelerinin web sayfalarının ziyaretçi sıklığı ile dünya sıralamasındaki durumları YerelNET'e göre (en yakın % 50 olmak üzere) oldukça geri durumdadır. YerelNET, 2005 yılının sonunda inci sıradayken, 2006 yılının sonuna gelindiğinde sıraya yükselmiştir. Bir yıl içinde, ziyaretçi trafiğinde % 62 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bazı bilgileri halkın kullanımına da açık olan Yerel Bilgi projesi web sitesi 2004 ve 2005 yıllarında sıralamaya girmemiştir haziran ayında sırasında yer alırken A ralık ayında 'nci sıraya gerilemiştir. Çizelge 2. Türkiye'de Yerel Yönetimlere Yönelik Hizmet Veren Web Sitelerinin ALEXA Dünya Sıralamasındaki Durumu (Alexa, 2006) Site Ad ve Adresleri ünya WEB Sayfası Sıralamasındaki Yeri Veri yok

14 88 Çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (l) Ocak 2007 YerelNET Ziyaretçi Sayısı ve Üretilen Sayfa Sayısı Günlük yaklaşık olarak 2006 yılı Kasım ayına kadar , sonrasında civarında değişen ziyaretçi (Şekil 2), günlük ortalama 2006 yılı Kasım ayına kadar iken sonrasında arasında değişen ziyaret edilen sayfa sayısına (Şekil 3) sahip olan YerelNET, gerek kamu kurumları gerekse yerel yönetimler çalışanları için bir bilgi kaynağı ve paylaşım platformu olma özelliğini taşımaktadır. Vatandaşlar için ili, ilçesi, belediyesi ve köyü hakkında güncel ve sağlıklı bilgilere ulaşarak yerel yönetim birimleri ile etkileşimli olarak haberleştiği bir portaldır. Şekil 2. YerelNET Haftalık Ziyaretçi Sayısı i M;-' Vf 1i!] nit,, fi f-' > /1"1.:/ i ıs _.'--'-"-----'--"'----.."'--- 1,t,,; - I,i, i.: ıı. i; =ıı ' 'f:::j 'f:::j 'f:::j 'f:::j 'f:::j 'f:::j 'f:::j rıç rıç rıç rıç rıç rıç rıç.. co.,.," {\, i \ i i r! ı.i li.l.j ro Ziyaretçi sayısı: Şekil 3. YerelNET Haftalık Üretilen Sayfa Sayısı ı YerelNET'e ait her türlü istatistiki analizler için verileri kullanılmıştır.

15 Kuru/uşundan Günümüze Yere/NET: TODAİE Yerel Yönetim/er Web Portalı. 89 YerelNET, yerel gündemin ve basının haber kaynağıdır. YerelNET sitesinin Aralık 2006 tarihinde Türkiye'nin sayılı gazetelerinde ve internet haber sitelerinde yer alması, özellikle belediye hizmetlerinin değerlendirildiği anket sayfalarının basında büyük ilgi görmesi ile ziyaretçi sayısında büyük artışlar olmuş, bu ayda ortalama ziyaretçi sayısı % 100 artarak kişiye ulaşmıştır. Aradan geçen süre zarfında ziyaretçi sayısı % 50 artışla kişide kararlı hale gelmiştir. Haftalık ziyaretçi sayısı ve haftalık üretilen sayfa sayılarının değerlendirmeleri 6-12 Aralık 2006 tarihleri arasında verilmiştir. Aralık ayında YerelNET'in basında sıklıkla yer alması ile değişen durumu ortaya koymak amacıyla bu zaman aralığı seçilmiştir. Haftalık yeni ziyaretçi sayısı,nın % 62 gibi yüksek bir oranda olması bu ilgiye bağlıdır. Devamlı olarak siteyi takip eden ziyaretçiler ise % 38'lik bir orana sahiptir (Şekil 4). Şekil 4. Haftalık Siteye ilk Kez Gelen ve Tekrar Giriş Yapan Ziyaretçi Durumu Haftalık Geri Dönen Sayısı 38% Haftalık Yeni Ziyaretçi 62% Ziyaretçilerin Yurt içi- Yurt Dışı Bağlantı Noktaları YerelNET'e yurt içi en çok bağlanılan iller İstanbul (47.302), Ankara (46.764) ve İzmir (l1.440) olmak üzere 3 büyük ildir. Bursa kişi ile İzmir'den sonra gelmektedir (Şekil 5). Yurt dışından en çok bağlantı yapılan ülkeler arasından Almanya-Berlin ve Hamburg kentleri ön plana çıkmaktadır. Gurbetçilerin YerelNET'e gösterdiği ilgi oldukça büyüktür. Konuk defterine gelen mesaj ların büyük bir kısmı yurtdışında yaşayan vatandaşlardan gelmekte ve bu kişiler Türkiye'ye duyulan özlemlerini YerelNET sayesinde köy sayfalarına girerek, fotoğraflara bakarak, haberleri okuyarak bir ölçüde olsa giderebildiklerinden bahsetmektedirler. Berlin ve Hamburg'dan sonra

16 90 Çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (i) Ocak 2007 Fransa'dan Paris, Hollanda'dan Amsterdam ve Almanya'dan Frankfurt yurtdışından en fazla bağlantı yapılan ilk beş kenti oluşturmaktadır (Şekil 6). ŞekilS. Yurt İçi Bağlantı Noktaları (İlk 10 Kent) O Şekil 6. Yurt Dışı Bağlantı Noktaları YerelNET ziyaretçilerinin siteye hangi kaynaklardan ulaştığına ait yapılan haftalık analiz sonucunda ziyaretçilerin % 90'ının "google.com"dan %

17 Kuruluşundan Günümüze YereLNET: TODA,lE Yerel Yönelimler Web Portalı 'unun YerelNET'ten doğrudan geldiği görülmektedir. Çok küçük oranlarda "arama.mynet.com" ve ''wiktionaıy.com'' dan ziyaretçi gelmiştir (şekil 7). Gelen ziyaretçiler kişi başına haftalık ortalama 5.5 sayfa üretmişlerdir. En çok ziyaret edilen sayfaların başında il sayfaları, index ve köy sayfaları gelmektedir. "Belediye ara" ve "köyara" sayfaları en fazla ziyaret edilen ilk beş sayfa arasında yer almaktadır. Konuk defterine yazılan yazılar ve yardım masalanna gelen telefonlardan da anlaşıldığı üzere ziyaretçiler arama araçlannı kendi memleketlerine, köylerine ait bilgilere ulaşmak için kullanmaktadır.. Şekil 7. Ziyaretçilerin YerelNET' e Geldikleri Kaynaklar YerelNET - Personel ve Finansman YEREP projesinin İnsan kaynakları boyutunda, başlangıç tarihi olan 1999 yılında YERYÖN çalışması ile birlikte toplam 45 kişi, 2000 yılından itibaren yönetim, eşgüdüm kapsamında toplam 6, teknik tasanm boyutunda toplam 8, içerik sağlama boyutunda toplam 35 personel görevalmıştır yılında 15 personel, 2002 yılında toplam 25 kişiden oluşmaktadır. Proje bütçesinde yaşanan sıkıntılarla birlikte görevlendirilen personel sayısında da yıllara göre azalmalar yaşanmıştır yılında bu kadar kapsamlı bir proje 6 kişi ile yürütülmüş, 2006 yılında aylık uzman görevlendirmeleriyle projenin toplam kadrosu 17 kişiye çıkmıştır (Çizelge 3).

18 , 92 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (i) Ocak 2007 Çizelge 3. YerelNET Personel Durumu " Yıl Yönetim Teknik Uzmanlar Destek Toplam (' ;" Ekip.. Personel ' ' YEREP projesi YerelNET Web portalı için mali kaynak daha öncede belirtildiği gibi DPT tarafından sağlanmaktadır. Proje DPT'nin yıllık yatırım programlarında yer alarak desteklenmektedir. Elkitabı-CD Üretimi ve Web Site kurulması olmak üzere iki amaca sahip olan YEREP çalışmasının toplam maliyeti 1999 yılında YERYÖN projesi ile ortak olarak TL (çizelge 4) bütçeyle başlamıştır. Proje son üç yılda ortalama YTL'lik bütçelerle yürütülmektedir. Projenin bütçesinin çok kısıtlı olması yapılacak çalışmalan da olumsuz yönde etkilemektedir. Başlangıç yıllannda çok daha kapsamlı işler gerçekleştirilirken yıllar itibariyle yapılan işlerin kapsamı da daraltılmıştır. Yerel yönetimlere daha farklı çalışmalar, araştırmalar sunarak "yol gösterici bir kılavuz olma" hedeflnde olan YerelNET'in mali sorunlannın bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Sadece DPT yatırım programlarından ayrılan bütçe ile hizmetlerin niteliğinin, çeşitliliğinin artırılması, PortaIm işlev1iğini sürdürmesi, güncelliğini koruması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. " Yıl: BUtçe (TL-YTL) Çizelge 4. YerelNETBütçesi : : TL(YERYÖN ile birlikte ortak bütçe) 2000 ":,,;, OOOTL TL 2002, TL TL TL YTL YIL ',", '.. ",

19 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODAİE Yerel Yönetimler Web Portalt 93 YerelNET Altyapısı YerelNET çalışması, başlangıç ve site kurulum aşamasında tahminlerin aksine çizelge 4 'ten de anlaşılacağı üzere oldukça düşük bir maliyet ile gerçekleştirilmiştir. Bu durum, projenin bir kamu projesi olarak örgütlenmesinden ve seçilen yazılımlardan (çizelge 5) kaynaklanmaktadır (Oktay, 200l-b). YerelNET, "Le (lc.yerelnet.org.trj" ve "DEMOKLES (demokles.yerelnet. org.trj" isimli sunucular üzerinde yayın yapmakta, günlük 'den fazla (hafta içi günlük ortalama) internet kullanıcısına hizmet verilmektedir. Günlük üretilen sayfa sayısı 'den fazladır. Ziyaretçi trafiğinin en yoğun olduğu anda 3 megabit' e yakın bant genişliği kullanılmakta olup, Ocak 2007 itibariyle bant genişliği 4 megabite'e çıkarılmıştır. Çizelge 5. YerelNET - Sunucu ve Hizmetler SUNUCU Ic.YereINET.org.tr demokles.yereinet.org.tr: İSİMLERİ resimler.yerelnet.org.tr YerelNET.org. tr mailyerelnet.org.tr webmail.yerelnet.org. tr Temel Donanım CPU: PHI 800MHz CPU: PHI 600MHz Özellikleri RAM: 1 GB RAM: 128 MB HDD: 20 GB HDD: 10GB İnternete çıkış TR-NET TODAIE-ULAKNET Noktası üst sınir: 2 mega bit üst sınır: 2 megabit İşletim sistemi Redhat 9 Redhat 9 YerelNET Web Portah Proje Yönetimi YerelNET Web Portah'nın, Türkiye yerel yönetimler dünyasına sunduğu hizmetler, olanaklar, proje yönetimi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme alanları; diğer projeler arası ve yönetimlerin değişik düzeyleri arasında eşgüdüm-karar verme süreçleri, yönetimler lle iş dünyası arasında olacak çalış eşgüdüm-karar verme süreçleri, değişim yönetimine yardımcı malar, bilişim teknolojilerinin yönetimi, kaynakların ve insan kaynaklannın yönetimi, risk yönetimi olmak üzere sekiz farklı grupta ele alınmıştır. Projeler arası eşgiidiim: YerelNET, TODAİE bünyesindeki Yerel Yönetimfer Araştırma ve Eğitim Merkezi 'nde sürdürülmekte olan eğitim projelerine destek sağlamıştır. Yerel yönetimlere yönelik olarak yapılan eğitim projelerinin duyurulan, başvuruları YerelNET üzerinden yapılmaktadır. YerelNET dinamik bir kamu projesi olmasının yanı sıra oldukça düşük bir maliyet ile Oliaya çıkmasıyla da diğer kamu kurum ve

20 94 çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (J) Ocak 2007 kuruluş projelerine de yol gösteren bir proje olmuş, (Oktay, 2001-a) YerelNET'ten kazanılan deneyimin desteği ile 2001 yılında İçişleri Bakanlığı ve TODAİE işbirliğine giderek, yerel yönetimlere yönelik bilgi ve veri paylaşımını sağlamak amacıyla Yerel Bilgi projesi başlatılmıştır. Yönetimlerin değişik düzeyleri arasında eşgüdüm ve karar verme süreçleri: Proje yerel yönetimler geneline hizmet vermeye yönelik olduğu için yönetim özelinde ve düzeyler arasında eşgüdüm ve karar verme süreçlerine etkilerini ölçmek mümkün değildir. Ancak yerel yönetim birimleri arasında eşgüdüm, güncel bilgiye hızlı ulaşım, belediye ve halk arasında engelsiz erişim sağlamış ve sağlamaktadır. Yönetimler ile iş dünyası arasında eşgüdüm ve karar verme süreçleri: İş dünyası yerel yönetimlerle ilgili bilgilere dolaysız, engelsiz bir şekilde site üzerinden ulaşmakta, belediyelerin ihalelerinin site üzerinden yayımlanması, belediye kütüklerinin, nüfus bilgilerinin, hizmet alımı duyurularının yayınlanması, potansiyel iş imkanlannın saptanması açısından ko laylık sağlamaktadır. Proje kapsamında yaşanan sorunlar ve çözümleri: Her büyük projede olduğu gibi 6 yıllık zaman diliminde YerelNET'te de zaman zaman bazı güçlükler yaşanmaktadır. Projenin başlangıç yıllannda henüz bilgisayar teknolojisi ile tanışmayan yerel yönetim birimlerinde sitede kendilerine ait şifre ve kullanıcı adını kullanarak yapacaklan veri girişi işlerinde teknik altyapı, nitelikli personel, teknik bilgi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmıştır. Bu kapsamda yaşanan sorunlarda iı Mahalli İdare Müdürlükleri tarafından yerel yönetimlere yazılım, donanım ve teknik personel konularında destek verilmiş, belediyelerin maji kaynağının bu yöndeki eksikliklerinin tamamlamasına yönelik olarak kullanılması sağlanmıştır. Bu konuda yerel yönetim birimlerinin yaşadıklan sorunlan tartışmalan için sitede "chat odası" konularak deneyimlerin paylaşılması hedeflenmiştir (Güler, 2001; Oktay, 2001-a). Ancak personel sayısının yetersizliğinden ve denetim sıkıntılanndan "chat odası" uygulamasına 2003 yılından sonra devam edilememiştir. Türk TELEKOM'un bazı bölgelerindeki eski santraller ve eski telefon hatlan internet erişimlerinde ciddi sorunlar çıkarmış, bu da proje veri girişinde aksaklıklann yaşanmasına neden olmuştur (Oktay, 2001-b). Henüz internet sayfasına bile sahip olmayan belediyelerin kendi tanıtımıarını site üzerinden yapmalanyla YerelNET, yerel yönetim birimlerinin bilişim teknolojileri ile tanışmalannda bir araç olmuştur: Bilişim teknolojilerinin belediye hizmetlerinde kullanılmasıyla etkinlik, şeffaflık sağlanmış, vatandaş ve belediye internet ortamında buluşmuştur.

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE WEB PORTAL KULLANICI KILAVUZU V1.0 Genel Tanıtım Ar-Ge Web Portal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilim

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Aytaç MESTÇİ Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü aytacmestci@beykent.edu.tr aytac@internetpazarlama.net Giriş Haber; her

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Nedir? Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 AMACIMIZ Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, Coğrafi ve kent bilgi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı