İçindekiler Contents DÜN YESTERDAY 12 YARIN TOMORROW 164 BUGÜN TODAY 34

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler Contents DÜN YESTERDAY 12 YARIN TOMORROW 164 BUGÜN TODAY 34"

Transkript

1 25. YILINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TURKISH COAST GUARD COMMAND IN ITS 25TH YEAR İçindekiler Contents Önsöz Foreword 10 DÜN YESTERDAY 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarihçesi The History of Turkish Coast Guard Command 14 Komutanlarımız Our Commandants 32 BUGÜN TODAY 34 Misyonumuz Our Mission 38 Temel Değerlerimiz Our Core Values 40 Kuruluşumuz Our Structure 42 Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Black Sea Region Command 44 Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı The Coast Guard Marmara and Straits Region Command 50 Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Aegean Sea Region Command 56 Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Mediterranean Region Command 62 Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı The Coast Guard Air Command 68 Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı The Coast Guard Training and Education Command 72 Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı The Coast Guard Supply Center Command 78 Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlıkları The Coast Guard Maintenance Support Commands 82 Unsurlarımız Our Platforms 86 Görevlerimiz Our Duties 120 Uluslararası İlişkiler International Relations 144 Sosyal Faaliyetler Social Activities 154 ALO Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı CALL The Coast Guard Notification and Request Line 162 YARIN TOMORROW 164 Vizyonumuz Our Vision 166 Sahil Güvenlik Komutanlığının Yeniden Yapılandırılması Restructuring of the Coast Guard Command 168 Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi The Coastal Surveillance Radar System (CSRS) Project Tonluk Arama Kurtarma Gemisi Projesi 1700 Tons Search and Rescue Vessel Project Sınıfı Sahil Güvenilk Botu İnşa Projesi 80-Class Coast Guard Boat Construction Project 174 KAAN-33 Sınıfı Bot ve STAMP Projesi KAAN-33 Class Boat and STAMP Project 176 KAAN-19 Sınıfı Bot Projesi KAAN-19 Class Boat Project 180 AB 412 EP Helikopter Projesi AB 412 EP Helicopter Project 182 Sahil Güvenlik Gözetleme Uçağı Meltem-II Projesi The Coast Guard Surveillance Aircraft Meltem-II Project 184 Üzerinde Çalışılan Projeler Projects Underway 186 Yapılanma Projeleri Structuring Projects 188 Sonsöz Afterword 190

2

3 36

4 38 Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı güvenlik kuvveti olarak, ülkemizin bütün sahillerinde, içsuları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan tüm deniz alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizlerimizde genel kolluk kuvveti olarak görev ve yetkilere sahip bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanı, muhtelif kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle düzenlenmiştir. Belirtilen görevler, km'lik sahil şeridi boyunca karasuları, münhasır ekonomik bölge ve arama kurtarma sahalarını kapsayan toplam km 2 'lik sorumluluk sahasında yürürlükteki mevzuat kapsamında koordine ve icra edilmektedir. As a law enforcing armed force, the Turkish Coast Guard Command is responsible to the Ministry of Internal Affairs in terms of assigned duties and operations along the Turkish coastline, in its internal waters as the Marmara Sea, İstanbul and Çanakkale Straits, seaports, bays, territorial waters, exclusive economic zones, and all maritime areas that are under Turkish sovereignity and control in accordance with national and international laws. The Coast Guard Command, which has responsibility and authority over the seas as a law enforcement agency, has its sphere of duties framed by various laws, regulations, by-laws and decrees. The Coast Guard duties are coordinated and executed within the responsibility area of 377,714 km² which comprises the exclusive economic zones, search and rescue areas and the territorial waters along the Turkish coastline of 8,333 km.

5 40 Temel Değerler bir hareketin, önerilen bir seçeneğin, bir kararın sonuçlarını değerlendirmede kullandığımız prensiplerdir. Ahlak prensiplerinden, kişisel tercihlere kadar uzanırlar, iyi, doğru ve güzel gibi yargılara varmamızı sağlarlar. Kurum kültürümüzün değiştirilmesinde ise temel kültürel öğeler olarak; değerler ve inançların birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Kurum kültürünün oluşumu ve devamı belirlenen Temel Değerler e bağlanarak gerçekleşir. Kurumumuzun Temel Değerleri, Vizyonumuz u gerçekleştirme amacıyla ortaya koyduğumuz ve onlara bağlı olarak hareket ettiğimiz prensiplerdir. Kısaca Temel Değerlerimiz temsil ettiklerimiz, inandıklarımız ve amaçlarımızı ifade etmektedir. Core values are the principles that are used to evaluate and control the possible outcomes of any proposed option, movement or decision before it is put into action. Within the spectrum from general moral principles to personal choices, these values allow us to judge the right, the good and the beautiful. When it comes to a change in our institutional culture, values and beliefs need to be thought together as the essential elements. The formation and continuation of our institutional culture is carried out in accordance with the Core Values. The Core Values of our institution are the principles that are put forth in order to best realize our vision. In short, our Core Values express what we represent, we believe and we aim.

6 42 Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, başkent Ankara da olup, bağlısı Samsun, İstanbul, İzmir ve Mersin de konuşlu dört Bölge, İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Hava, Antalya da konuşlu Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim, ayrıca İstanbul da konuşlu Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlıkları bulunmaktadır. Ayrıca bölgelere bağlı Grup Komutanlıkları, İkmal Destek ve Onarım Destek Komutanlıkları teşkil edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde Türkiye sahillerine yayılmış 65 üs/ liman/yerleşim yerinde konuşlu muhtelif tip ve büyüklükte yaklaşık 160 adet Sahil Güvenlik Botu'na ilaveten Sahil Güvenlik Helikopterleri ve Sahil Güvenlik Uçakları ile Mobil Radarlar bulunmaktadır. The headquarters of the Turkish Coast Guard Command is located in the capital, Ankara. The Main Subordinate Commands are deployed as follows: four Regional Commands in Samsun, İstanbul, İzmir and Mersin, The Coast Guard Air Command in İzmir, the Coast Guard Training and Education Command in Antalya and the Coast Guard Supply Center Command in İstanbul. Furthermore, there are Group Commands, Supply Support and Maintenance Support Commands attached to the Regional Commands. The Coast Guard Command operates with approximately 160 Coast Guard Boats of various types and sizes along with Coast Guard Helicopters, Aircrafts and Mobile Radar Units deployed at 65 different bases/ports/settlements along the Turkish coasts.

7 Yan: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karargah Binası 44 Alt: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botlardan TCSG-121 Side: Headquarters of the Coast Guard Black Sea Region Command Bottom: TCSG-121, a boat of the Coast Guard Black Sea Region Command Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karargahı Samsun da konuşlandırılmış olup Karadeniz de sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumludur. Bölge Komutanlığına bağlı olarak Amasra ve Trabzon Grup Komutanlıkları, Samsun da konuşlu İkmal Destek ve Onarım Destek Komutanlıkları ile çeşitli limanlarda konuşlandırılmış olan muhtelif tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI [ SAMSUN ] Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Gürcistan sınırında Hopa dan, Sakarya Nehri nin denize döküldüğü noktaya kadar olan sahil şeridinde kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. SAHİL GÜVENLİK AMASRA GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI / SAMSUN SAHİL GÜVENLİK TRABZON GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI / SAMSUN The Coast Guard Black Sea Region Command with its headquarters in Samsun, is responsible for the execution of the coast guard duties in the Black Sea. Under the authority of the Regional Command are Amasra and Trabzon Group Commands; the Supply Support and Maintenance Support Commands located in Samsun as well as Coast Guard boats of different types and sizes which are deployed at various ports in the Black Sea. The Coast Guard Black Sea Region Command administers the assigned duties along the coastline extending from Hopa, on the Georgian border, to the point where Sakarya River meets the Black Sea.

8 46 Alt: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Yan Sayfa: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Bottom: The Coast Guard Black Sea Region Command boat locations Next Page: The emblems of the Coast Guard Black Sea Region Command boats Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı iki Grup Komutanlığından; Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı Batı Karadeniz de Sinoptan Kefken e kadar olan sorumluluk sahasında, Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı ise Doğu Karadeniz de Hopa dan Samsun a kadar olan sorumluluk sahasında emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı tüm botların overhol bakımları, havuz-kızak onarımları ve arıza onarımları Sahil Güvenlik Samsun Onarım Destek Komutanlığı tarafından bünyesinde bulunan 18 atölyede yapılmaktadır. Of the two Group Commands under the authority of the Coast Guard Black Sea Region Command, the Coast Guard Amasra Group Command operates within the area from Sinop to Kefken in the Western Black Sea, while the Coast Guard Trabzon Group Command executes the coast guard duties in the responsibility area from Hopa to Samsun in the Eastern Black Sea, with the boats under their commands. Overhaul, maintenance, dry-dock and breakdown repairs of all boats under the command of the Coast Guard Black Sea Region Command are all carried out in 18 workshops within the body of the Coast Guard Samsun Maintenance Support Command. Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı tüm unsurların yedek parça The logistic support of all units under the Black Sea Region Command, ihtiyaçları hariç lojistik desteği Sahil Güvenlik Samsun İkmal Destek except for spare parts, is provided by the Coast Guard Samsun Supply Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır. Support Command. Sahil Güvenlik Samsun İkmal Destek ve Onarım Destek The Coast Guard Samsun Supply Support and Maintenance Support Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı sınırları Commands are located within the borders of the Coast Guard Black Sea içerisinde konuşludur. Region Command Headquarters.

9 48

10 50 Yan: Büyükdere/İstanbul'da konuşlu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığının havadan görüntüsü Alt: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı botların Boğaz geçişi Side: Aerial view of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command located in Buyukdere, İstanbul Bottom: Boats under the command of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command crossing İstanbul Strait in formation SAHİL GÜVENLİK MARMARA ve BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI [ İSTANBUL ] Batı Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege'de sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı Karargahı İstanbul da konuşlandırılmıştır. Bölge Komutanlığına bağlı olarak Çanakkale'de konuşlu Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, İstanbul da konuşlu Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Komutanlığı ve çeşitli liman ve üslerde konuşlandırılmış çeşitli tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK ÇANAKKALE GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI / İSTANBUL The Coast Guard Marmara and Straits Region Command, which is responsible for managing the coast guard duties in the Western Black Sea, the Marmara Sea, İstanbul and Çanakkale Straits and the Northern Aegean Sea, has its headquarters in İstanbul. Under the Regional Command are the Coast Guard Çanakkale Group Command stationed in Çanakkale and the Coast Guard Maintenance Support Command in İstanbul, as well as the boats of various types and sizes deployed at several ports and bases.

11 52 Alt: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Yan Sayfa: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Marmara Denizi ve Türk Boğazları'na ilaveten; Karadeniz de Sakarya Nehri nin denize döküldüğü noktadan Bulgaristan sınırına, Ege de ise Yunanistan sınırından Baba Burnu na kadar olan bölgede kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. In addition to the Marmara Sea and Turkish Straits, the Coast Guard Marmara and Straits Region Command administers the area extending from the mouth of Sakarya River to the Bulgarian border in the Black Sea and the area from the Greek border to Cape Baba in the Aegean Sea. Bottom: The emblems of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command boats Next Page: The Coast Guard Marmara and Straits Region Command boat locations Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı olup Güney Marmara Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege de emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. Komutanlık Çanakkale ili Eceabat ilçesi Akbaş mevkiinde konuşludur. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı tüm The Coast Guard Çanakkale Group Command serves under the Coast Guard Marmara and Straits Region Command and conducts its duties in the Southern Marmara Sea, Çanakkale Strait and Northern Aegean Sea with the boats under its command. The Command is stationed in the Akbaş district of Eceabat, Çanakkale. Overhaul, maintenance, dry-dock and breakdown repairs of all boats botların overhol bakımları, havuz-kızak onarımları ve arıza onarımları under the command of Coast Guard Marmara and Straits Region İstanbul-Hasköy'de konuşlu Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Command are all performed by the Coast Guard İstanbul Maintenance Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Support Command, located in Hasköy, İstanbul.

12 54

13 Yan: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Karargah Binası 56 Alt: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı botlardan TCSG-107 Side: The Coast Guard Aegean Sea Region Command Headquarters Bottom: A TCSG-107, one of the boats affiliated to the Coast Guard Aegean Sea Region Command SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI [ İZMİR ] Ege Denizi nde sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Karargahı Bayraklı/İzmir de konuşlandırılmıştır. Bölge Komutanlığına bağlı olarak Sahil Güvenlik İzmir Onarım Destek Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ile çeşitli limanlarda konuşlandırılmış olan muhtelif tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK MARMARİS GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI / İZMİR The Coast Guard Aegean Sea Region Command which is responsible for the oversight of coast guard duties in the Aegean Sea has its headquarters located in Bayraklı, İzmir. It commands to the Coast Guard İzmir Maintenance Support Command and the Coast Guard Marmaris Group Command in addition to the affiliated boats of different types and sizes that are deployed at several ports.

14 58 Alt: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Yan Sayfa: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Kuzey Ege de Baba Burnundan Fethiye ye kadar olan sahil şeridinde kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. Sahil Güvenlik Ege Deniz ve Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların overhol bakımları, havuz-kızak onarımları ve arıza onarımları The Coast Guard Aegean Sea Region Command fulfills its missions along the coast reaching from Cape Baba to Fethiye. Overhaul maintenances, dry-dock, slipway and breakdown repairs of all boats under the command of the Coast Guard Aegean Sea and Mediterranean Region Commands are all under the responsibility of the Bottom: The emblems of the Coast Guard Aegean Sea Region Command boats Sahil Güvenlik İzmir Onarım Destek Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Komutanlık İzmir de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sınırları içerisinde konuşludur. Coast Guard İzmir Maintenance Support Command. The Command is located within the Coast Guard Aegean Sea Region Command Headquarters in İzmir. Next Page:The Coast Guard Aegean Sea Region Command boat locations Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, Güney Ege de emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. Komutanlık The Coast Guard Marmaris Group Command secures the coast of the Southern Aegean Sea with the boats under its order. The Command is Marmaris de konuşludur. stationed in Marmaris.

15 60

16 62 Yan: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Karargah Binası ve iskelede bağlısı botlar Alt: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botlardan TCSG-14 Side: The Coast Guard Mediterranean Region Command Headquarters with the affiliated boats berthed to its pier Bottom: A TCSG-14, one of the boats under the command of the Coast Guard Mediterranean Region Command SAHİL GÜVENLİK İSKENDERUN GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI [MERSİN] SAHİL GÜVENLİK ANTALYA GRUP KOMUTANLIĞI Akdeniz de sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Karargahı Mersin de konuşlandırılmıştır. Bölge Komutanlığına bağlı olarak İskenderun ve Antalya Grup Komutanlıkları ile çeşitli üs ve limanlarda konuşlandırılmış olan muhtelif tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. The Coast Guard Mediterranean Region Command, responsible for securing Turkey s Mediterranean coast, has its headquarters in Mersin. The İskenderun and Antalya Group Commands with the boats of various types and sizes stationed at different bases and ports, are all under the control of the Regional Command.

17 64 Alt: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Yan: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Bottom: The Coast Guard Mediterranean Region Command boat locations Side: The emblems of the Coast Guard Mediterranean Region Command boats Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Suriye sınırında Çevlik ten Kaş a kadar olan sahil şeridinde kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı iki Grup Komutanlığından Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı Doğu Akdeniz de Suriye sınırında Çevlik ten Anamur'a kadar olan sorumluluk sahasında, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ise Orta Akdenizde Anamur dan Kaş a kadar olan sorumluluk sahasında emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. The Coast Guard Mediterranean Region Command is entrusted with the responsibility of the waters from Çevlik, on the Syrian border to Kaş, in the Mediterranean Sea. Of the two Group Commands serving under the authority of the Coast Guard Mediterranean Region Command: the Coast Guard İskenderun Group Command covers the area from Çevlik to Anamur, in the East Mediterranean Sea while the Coast Guard Antalya Group Command has authority over the waters from Anamur to Kaş, in the Central Mediterranean Sea.

18 66

19 68 Yan Sol: Sahil Güvenlik Hava Komutanlığında genç, dinamik, görev disiplin ve motivasyonu en üst düzeyde pilotlar görev yapmaktadır Yan Sağ: Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde gece gündüz ani her türlü göreve kalkabilen çift motorlu AB 412 EP arama-kurtarma helikopterleri bulunmaktadır Alt: Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde halihazırda görev ekipmansız 3 adet CN-235 uçağı bulunmakta olup, görev ekipmanı modifikasyonu TAI tesislerinde yapılmaktadır SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTER FİLO KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK HAVA KOMUTANLIĞI [İZMİR] SAHİL GÜVENLİK İKMAL ve BAKIM KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK UÇAK FİLO KOMUTANLIĞI Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı karargah binası ve tesisleri, Adnan Menderes Hava Limanı sınırları içerisinde, pistin güney doğusunda bulunan arazide konuşludur. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı envanterinde bulunan AB 412 EP helikopterleri, başta arama kurtarma olmak üzere deniz kirliliği ve yasa dışı su ürünleri avcılığı ile denizlerimizde yapılan her türlü yasa dışı faaliyetin tespitinde etkinlikle kullanılmaktadır. CASA/CN M sahil gözetleme uçakları ise, sahip oldukları RADAR, FLIR (Forward Looking Infra Red), Deniz Kirliliği Tespit Cihazı, Arama Kurtarma Kiti ve yüksek sürat - yüksek irtifa uçuş imkan kabiliyetleri ile yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine ve arama kurtarma görevlerinin etkinliğine büyük katkı sağlayacaktır. The Coast Guard Air Command Headquarters and facilities are stationed near the southeastern part of the runway of the Adnan Menderes Airport. The AB 412 EP helicopters, in the inventory of the Coast Guard Air Command, are effectively employed for search and rescue operations, foremost; detection of marine pollution, illegal fishing activities and any kind of illegal activity in the waters of responsibility. CASA/CN M Coastal Surveillance Aircrafts will highly contribute to the effectiveness of the prevention of illegal activities and execution of search and rescue duties with their RADARs, FLIRs (Forward Looking Infra Red), Marine Pollution Detection Devices, Search and Rescue Kits as well as their high speed and high altitude capabilities. Side Left: Young and dynamic pilots with highest level of discipline and motivation fly for the Coast Guard Air Command Side Right: In the inventory of the Turkish Coast Guard Command, there are twin-engine AB 412 EP Search and Rescue helicopters that can respond immediately to any distress call day or night Bottom: In its inventory, the Turkish Coast Guard Command currently has three CN-235 aircrafts without functional equipment. Modification of the functional equipment is being realized in TAI facilities

20 70

21 Yan: Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlık Binası 72 Alt: Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında ders gören kursiyer astsubaylar Side: Coast Guard Training and Education Command Headquarters Building Bottom: Petty Officers receiving training in the Coast Guard School Command building Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Antalya Deniz Komutanlığı sınırları içerisinde konuşlanmıştır. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Okul ve Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlıkları bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM ve ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI [ANTALYA] Komutanlığın görevi; denizlerimizdeki kolluk görevlerinin etkinlikle yürütülmesi maksadıyla; Sahil Güvenlik sınıfı Subay ve Astsubayların yanısıra, ara rütbelerden Sahil Güvenlik Komutanlığına geçen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Sahil Güvenlik Komutanlığına ataması yapılan ve Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu kaynaklarından gelen subay/astsubaylar ile devlet memurları ve misafir askeri personele yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge, plan ve emirler The Coast Guard Training and Education Command is located within the borders of the Antalya Navy Command. The Coast Guard School and Coast Guard Training Center Commands are the sub-commands of the Coast Guard Training and Education Command. SAHİL GÜVENLİK OKUL KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI The mission of this Command is to give individual training on coast guard duties in line with the efficacious laws, regulations, by-laws, plans and directives for the effective realization of law enforcement tasks in the responsibility areas. The mentioned training and education are given to: The Coast Guard officers and/or petty officers graduating from Naval Academy or Naval Petty Officers Vocational High School,

22 74 Yan: Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında verilen Kontrol Tim Komutanlığı dersi uygulaması Alt: Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Su Ürünleri Laboratuvarı KURS GÖREN MAP LİSTESİ // FOREIGN MILITARY PERSONNEL TRAINEE LIST KURS ADI // NAME OF TRAINING KATILAN PERSONEL // PARTICIPANTS KATILAN ÜLKE // COUNTRY Arama Kurtarma Search and Rescue 7 KKTC - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) Side: A scene from Maritime Law Enforcement Officer course given by the Coast Guard Training and Education Command Bottom: The Laboratory within the Coast Guard Training and Education Command Headquarters Kontrol Tim Komutanlığı Maritime Law Enforcement Officer 7 KKTC - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) 3 AZERBAYCAN - AZERBAIJAN 8 CEZAYİR - ALGERIA 2 UKRAYNA - UKRAINE 7 KKTC - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) Can Kurtarma ve İlkyardım Life Saving and First Aid At Sea 3 AZERBAYCAN - AZERBAIJAN 10 CEZAYİR - ALGERIA 1 TÜRKMENİSTAN - TURKMENISTAN Ayrıca yılları arasında toplam 30 KKTC personeline Sahil Güvenlik Oryantasyon, Sahil Güvenlik/ Astsubay Oryantasyon, Sahil Güvenlik Temel Eğitim (Subay/Astsubay) ve Seyir Emniyeti ve Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Eğitimleri verilmiştir. In addition to the ones listed above, between , a total of 30 personnel from the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) attended to Coast Guard Orientation Training, Coast Guard Petty Officer Orientation Training, Coast Guard Basic Training (Officer/ Petty Officer), and Training on The Convention on the Safety of Navigation and The International Regulations for Preventing Collisions at Sea. doğrultusunda sahil güvenlik görevlerine yönelik bireysel eğitimlerin verilmesidir. Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında verilen eğitimlerin ana hedefi; çok sayıda Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Yönergede yer alan bilgilerin derinliğine ve eleştirel bir anlayışla öğretilerek personelin çok geniş bir yelpazeyi oluşturan sahil güvenlik görevlerini profesyonel bir anlayışla icra etmesini sağlamaktır. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına bağlı olarak görevlerini icra etmekte olan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında halihazırda aşağıda belirtilen eğitimler verilmektedir. Sahil Güvenlik Temel Eğitim (subay) (22 hafta) Sahil Güvenlik Temel Eğitim (astsubay) (18 hafta) Astsubay Oryantasyon Kursu (13 hafta) Meslek içi kısa süreli kurslar (13 adet) Ayrıca, 2005 yılından itibaren misafir askeri personele kontrol tim, can kurtarma ve ilk yardım ile arama kurtarma kursları verilmeye başlanmıştır. Eğitimler halihazırda; 5 adet dershane ve eğitim yardımcısı olarak kullanılan su ürünleri laboratuarında verilmektedir. Laboratuarda narkotik madde örnekleri ve narkotik madde test kitleri, su ürünleri av araç-gereç maketleri ile çeşitli deniz canlılarına ait örnekler sergilenmektedir. Ayrıca bir adet Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi (BİDEM) dershanesi bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında, Sağlık Bakanlığından onaylı İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Sualtı Sporları Federasyonundan onaylı Cankurtaran Eğitim Merkezinin açılması için çalışmalar devam etmektedir. The officers and petty officers who are voluntarily transferred from Turkish Naval Forces Command to the Coast Guard Command, The officers and petty officers who are temporarily assigned from Turkish Naval Forces Command, Civil servants and foreign military personnel. The chief aim of the Coast Guard School Command is to instruct various laws, by-laws, regulations and directives to the personnel with an in-depth and a skeptical understanding, thus to ensure the execution of the wide-ranging coast guard duties in a professional manner. The Coast Guard School Command, which serves under the authority of the Coast Guard Training and Education Command, presently offers the following courses: Coast Guard Basic Training (Officer) (22 weeks) Coast Guard Basic Training (Petty Officer) (18 weeks) Petty Officer Orientation Training (13 weeks) Short-Term Vocational Trainings (13 different courses) Furthermore, as of 2005, the School started to provide the courses of maritime law enforcement officer, life-saving and first aid at sea and search and rescue for foreign military personnel. Currently, training is conducted in five classrooms and a laboratory. Narcotic substance samples and test kits, fishing tool models, as well as samples of different marine life forms are ready to serve to the trainees in this laboratory. In addition, there is a Computer Aided Training Center. Necessary steps are being taken to launch a First Aid Training Center, certified by the Ministry of Health and a Lifeguard Training Center certified by the Underwater Sports Federation.

23 76

24 78 Yan Sayfa, Üst: Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığında forklift ile malzeme transferi Yan Sayfa, Sağ Alt: Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığında paletle ambarlama Yan Sayfa, Sol Alt: Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığında Kırtasiye Ambar düzeni Next Page, Top: Materials being transferred by forklifts in the Coast Guard Supply Center Command Next Page, Bottom Right: Storing by caterpillar thread in the Coast Guard Supply Center Command Next Page, Bottom Left: Stationary Store Organization in the Coast Guard Supply Center Command Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı İstanbul da Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sınırları içerisinde konuşludur. Türkiye Cumhuriyeti kıyılarının hemen hemen her noktasında konuşlanmış bulunan Sahil Güvenlik yüzer unsurlarının yurt içi kaynaklı yedek parça ihtiyaçları ile bünyesinde Samsun İkmal Destek Komutanlığı bulunan Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerdeki Sahil Güvenlik bağlısı tüm unsurların lojistik desteği Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır. Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığının görevi yürürlükteki ikmal esasları çerçevesinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak birliklerin ilaç, yiyecek malzemesi, mühimmat ve notik neşriyat hariç; tüm malzeme ihtiyacı için yıllık planları hazırlamak, malzemeleri tedarik etmek, depolamak, sevk etmek ve istenilen yer ve zamanda teslim etmektir. Ayrıca Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı her türlü malzemeyi sisteme tanıtır, sarf edilen malzemelerin kaydını tutar, malzeme transfer/tahsis işlemlerini koordine eder. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yurt dışından tedarik edilen malzemelerin gümrük, muayene ve kabul işlemlerini yapmak, Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığının sorumluluğundadır. The Coast Guard Supply Center Command is stationed within the borders of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command Headquarters in İstanbul. The Coast Guard Supply Center Command meets the domestically produced spare part needs of all Coast Guard surface units that are stationed in nearly every spot of the Turkish coasts and supplies the logistics to all components under the command of Coast Guard in all regions except for the Black Sea Region which is covered by Samsun Supply Support Command in terms of logistic support. The task of the Coast Guard Supply Center Command is to prepare annual plans for all the logistic needs of units, other than pharmaceuticals, nutrition, ammunition and nautical publications, and to provide, store, transport and deliver the materials on time to where they are needed. Furthermore, the Coast Guard Supply Center Command introduces every kind of material to the Coast Guard Logistic Management System, keeps record of materials used and coordinates material allocations. Customs, inspection and admission processes for materials imported by the Coast Guard Command fall under the responsibility of the Coast Guard Supply Center Command.

"Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Mustafa Kemal ATATÜRK

Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Mustafa Kemal ATATÜRK Koordinatör Coordinator Dz. Yb. Ahmet KENDİR Grafik Tasarım Designed By Gv. Tğm. Ervin ESEN İngilizce Tercüme English Translation Nova Tercüme Dz. Tğm. Deniz GEBEŞ Gv. Atğm. Kıvanç OK Fotoğraflar Photographs

Detaylı

Türk Hava Kuvvetleri dünyan n ilk askeri havac l k teflkilatlar ndan birisidir.

Türk Hava Kuvvetleri dünyan n ilk askeri havac l k teflkilatlar ndan birisidir. Tarihçe History Öncesi ve İlk Kuruluş Faaliyetleri Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından birisi olan Türk Hava Kuvvetleri nin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır. Türk Ordusu nda havacılık

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Onuncu IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı na katılan tüm yerli ve yabancı misafirlerimize ve sektör temsilcilerine hoş geldiniz diyor, hepinizi muhabbetle

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Mart / March 2013 Sayı / Issue 6 Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Authorizations, accreditations and partnerships in our trainings 2012 yılının CFO su Coşkun

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Daha profesyonel, daha deneyimli ekipler için... For more professional, more experienced crews...

Daha profesyonel, daha deneyimli ekipler için... For more professional, more experienced crews... Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Aralık / December 2012 Sayı / Issue 5 Daha profesyonel, daha deneyimli ekipler için... For more professional, more experienced crews... Türk Hava Yolları nda, eğitimde

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar ve Saha Hizmetleri 19 Ambarlama ve Raf Sistemi 21 Cep

Detaylı

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI Hazırlayan T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Basım Koordinatörü Dz.Bnb. Ercan BİCAN Grafik & Tasarım Tek.Bçvş. Onur Melih DERELİ Mustafa BUÇAN Selman ÇELİK Baskı & Cilt Deniz Basımevi Müdürlüğü Pendik /

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

Havacılık eğitiminde uluslararası atılım International breakthrough in aviation training

Havacılık eğitiminde uluslararası atılım International breakthrough in aviation training TAA dan / From TAA Havacılık eğitiminde uluslararası atılım International breakthrough in aviation training Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi küresel bir marka olma yolundaki atılımlarını IATA işbirliği

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı