İçindekiler Contents DÜN YESTERDAY 12 YARIN TOMORROW 164 BUGÜN TODAY 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler Contents DÜN YESTERDAY 12 YARIN TOMORROW 164 BUGÜN TODAY 34"

Transkript

1 25. YILINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TURKISH COAST GUARD COMMAND IN ITS 25TH YEAR İçindekiler Contents Önsöz Foreword 10 DÜN YESTERDAY 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarihçesi The History of Turkish Coast Guard Command 14 Komutanlarımız Our Commandants 32 BUGÜN TODAY 34 Misyonumuz Our Mission 38 Temel Değerlerimiz Our Core Values 40 Kuruluşumuz Our Structure 42 Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Black Sea Region Command 44 Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı The Coast Guard Marmara and Straits Region Command 50 Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Aegean Sea Region Command 56 Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Mediterranean Region Command 62 Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı The Coast Guard Air Command 68 Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı The Coast Guard Training and Education Command 72 Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı The Coast Guard Supply Center Command 78 Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlıkları The Coast Guard Maintenance Support Commands 82 Unsurlarımız Our Platforms 86 Görevlerimiz Our Duties 120 Uluslararası İlişkiler International Relations 144 Sosyal Faaliyetler Social Activities 154 ALO Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı CALL The Coast Guard Notification and Request Line 162 YARIN TOMORROW 164 Vizyonumuz Our Vision 166 Sahil Güvenlik Komutanlığının Yeniden Yapılandırılması Restructuring of the Coast Guard Command 168 Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi The Coastal Surveillance Radar System (CSRS) Project Tonluk Arama Kurtarma Gemisi Projesi 1700 Tons Search and Rescue Vessel Project Sınıfı Sahil Güvenilk Botu İnşa Projesi 80-Class Coast Guard Boat Construction Project 174 KAAN-33 Sınıfı Bot ve STAMP Projesi KAAN-33 Class Boat and STAMP Project 176 KAAN-19 Sınıfı Bot Projesi KAAN-19 Class Boat Project 180 AB 412 EP Helikopter Projesi AB 412 EP Helicopter Project 182 Sahil Güvenlik Gözetleme Uçağı Meltem-II Projesi The Coast Guard Surveillance Aircraft Meltem-II Project 184 Üzerinde Çalışılan Projeler Projects Underway 186 Yapılanma Projeleri Structuring Projects 188 Sonsöz Afterword 190

2

3 36

4 38 Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı güvenlik kuvveti olarak, ülkemizin bütün sahillerinde, içsuları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan tüm deniz alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizlerimizde genel kolluk kuvveti olarak görev ve yetkilere sahip bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanı, muhtelif kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle düzenlenmiştir. Belirtilen görevler, km'lik sahil şeridi boyunca karasuları, münhasır ekonomik bölge ve arama kurtarma sahalarını kapsayan toplam km 2 'lik sorumluluk sahasında yürürlükteki mevzuat kapsamında koordine ve icra edilmektedir. As a law enforcing armed force, the Turkish Coast Guard Command is responsible to the Ministry of Internal Affairs in terms of assigned duties and operations along the Turkish coastline, in its internal waters as the Marmara Sea, İstanbul and Çanakkale Straits, seaports, bays, territorial waters, exclusive economic zones, and all maritime areas that are under Turkish sovereignity and control in accordance with national and international laws. The Coast Guard Command, which has responsibility and authority over the seas as a law enforcement agency, has its sphere of duties framed by various laws, regulations, by-laws and decrees. The Coast Guard duties are coordinated and executed within the responsibility area of 377,714 km² which comprises the exclusive economic zones, search and rescue areas and the territorial waters along the Turkish coastline of 8,333 km.

5 40 Temel Değerler bir hareketin, önerilen bir seçeneğin, bir kararın sonuçlarını değerlendirmede kullandığımız prensiplerdir. Ahlak prensiplerinden, kişisel tercihlere kadar uzanırlar, iyi, doğru ve güzel gibi yargılara varmamızı sağlarlar. Kurum kültürümüzün değiştirilmesinde ise temel kültürel öğeler olarak; değerler ve inançların birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Kurum kültürünün oluşumu ve devamı belirlenen Temel Değerler e bağlanarak gerçekleşir. Kurumumuzun Temel Değerleri, Vizyonumuz u gerçekleştirme amacıyla ortaya koyduğumuz ve onlara bağlı olarak hareket ettiğimiz prensiplerdir. Kısaca Temel Değerlerimiz temsil ettiklerimiz, inandıklarımız ve amaçlarımızı ifade etmektedir. Core values are the principles that are used to evaluate and control the possible outcomes of any proposed option, movement or decision before it is put into action. Within the spectrum from general moral principles to personal choices, these values allow us to judge the right, the good and the beautiful. When it comes to a change in our institutional culture, values and beliefs need to be thought together as the essential elements. The formation and continuation of our institutional culture is carried out in accordance with the Core Values. The Core Values of our institution are the principles that are put forth in order to best realize our vision. In short, our Core Values express what we represent, we believe and we aim.

6 42 Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, başkent Ankara da olup, bağlısı Samsun, İstanbul, İzmir ve Mersin de konuşlu dört Bölge, İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Hava, Antalya da konuşlu Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim, ayrıca İstanbul da konuşlu Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlıkları bulunmaktadır. Ayrıca bölgelere bağlı Grup Komutanlıkları, İkmal Destek ve Onarım Destek Komutanlıkları teşkil edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde Türkiye sahillerine yayılmış 65 üs/ liman/yerleşim yerinde konuşlu muhtelif tip ve büyüklükte yaklaşık 160 adet Sahil Güvenlik Botu'na ilaveten Sahil Güvenlik Helikopterleri ve Sahil Güvenlik Uçakları ile Mobil Radarlar bulunmaktadır. The headquarters of the Turkish Coast Guard Command is located in the capital, Ankara. The Main Subordinate Commands are deployed as follows: four Regional Commands in Samsun, İstanbul, İzmir and Mersin, The Coast Guard Air Command in İzmir, the Coast Guard Training and Education Command in Antalya and the Coast Guard Supply Center Command in İstanbul. Furthermore, there are Group Commands, Supply Support and Maintenance Support Commands attached to the Regional Commands. The Coast Guard Command operates with approximately 160 Coast Guard Boats of various types and sizes along with Coast Guard Helicopters, Aircrafts and Mobile Radar Units deployed at 65 different bases/ports/settlements along the Turkish coasts.

7 Yan: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karargah Binası 44 Alt: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botlardan TCSG-121 Side: Headquarters of the Coast Guard Black Sea Region Command Bottom: TCSG-121, a boat of the Coast Guard Black Sea Region Command Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karargahı Samsun da konuşlandırılmış olup Karadeniz de sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumludur. Bölge Komutanlığına bağlı olarak Amasra ve Trabzon Grup Komutanlıkları, Samsun da konuşlu İkmal Destek ve Onarım Destek Komutanlıkları ile çeşitli limanlarda konuşlandırılmış olan muhtelif tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI [ SAMSUN ] Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Gürcistan sınırında Hopa dan, Sakarya Nehri nin denize döküldüğü noktaya kadar olan sahil şeridinde kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. SAHİL GÜVENLİK AMASRA GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI / SAMSUN SAHİL GÜVENLİK TRABZON GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI / SAMSUN The Coast Guard Black Sea Region Command with its headquarters in Samsun, is responsible for the execution of the coast guard duties in the Black Sea. Under the authority of the Regional Command are Amasra and Trabzon Group Commands; the Supply Support and Maintenance Support Commands located in Samsun as well as Coast Guard boats of different types and sizes which are deployed at various ports in the Black Sea. The Coast Guard Black Sea Region Command administers the assigned duties along the coastline extending from Hopa, on the Georgian border, to the point where Sakarya River meets the Black Sea.

8 46 Alt: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Yan Sayfa: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Bottom: The Coast Guard Black Sea Region Command boat locations Next Page: The emblems of the Coast Guard Black Sea Region Command boats Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı iki Grup Komutanlığından; Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı Batı Karadeniz de Sinoptan Kefken e kadar olan sorumluluk sahasında, Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı ise Doğu Karadeniz de Hopa dan Samsun a kadar olan sorumluluk sahasında emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı tüm botların overhol bakımları, havuz-kızak onarımları ve arıza onarımları Sahil Güvenlik Samsun Onarım Destek Komutanlığı tarafından bünyesinde bulunan 18 atölyede yapılmaktadır. Of the two Group Commands under the authority of the Coast Guard Black Sea Region Command, the Coast Guard Amasra Group Command operates within the area from Sinop to Kefken in the Western Black Sea, while the Coast Guard Trabzon Group Command executes the coast guard duties in the responsibility area from Hopa to Samsun in the Eastern Black Sea, with the boats under their commands. Overhaul, maintenance, dry-dock and breakdown repairs of all boats under the command of the Coast Guard Black Sea Region Command are all carried out in 18 workshops within the body of the Coast Guard Samsun Maintenance Support Command. Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı tüm unsurların yedek parça The logistic support of all units under the Black Sea Region Command, ihtiyaçları hariç lojistik desteği Sahil Güvenlik Samsun İkmal Destek except for spare parts, is provided by the Coast Guard Samsun Supply Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır. Support Command. Sahil Güvenlik Samsun İkmal Destek ve Onarım Destek The Coast Guard Samsun Supply Support and Maintenance Support Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı sınırları Commands are located within the borders of the Coast Guard Black Sea içerisinde konuşludur. Region Command Headquarters.

9 48

10 50 Yan: Büyükdere/İstanbul'da konuşlu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığının havadan görüntüsü Alt: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı botların Boğaz geçişi Side: Aerial view of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command located in Buyukdere, İstanbul Bottom: Boats under the command of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command crossing İstanbul Strait in formation SAHİL GÜVENLİK MARMARA ve BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI [ İSTANBUL ] Batı Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege'de sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı Karargahı İstanbul da konuşlandırılmıştır. Bölge Komutanlığına bağlı olarak Çanakkale'de konuşlu Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, İstanbul da konuşlu Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Komutanlığı ve çeşitli liman ve üslerde konuşlandırılmış çeşitli tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK ÇANAKKALE GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI / İSTANBUL The Coast Guard Marmara and Straits Region Command, which is responsible for managing the coast guard duties in the Western Black Sea, the Marmara Sea, İstanbul and Çanakkale Straits and the Northern Aegean Sea, has its headquarters in İstanbul. Under the Regional Command are the Coast Guard Çanakkale Group Command stationed in Çanakkale and the Coast Guard Maintenance Support Command in İstanbul, as well as the boats of various types and sizes deployed at several ports and bases.

11 52 Alt: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Yan Sayfa: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Marmara Denizi ve Türk Boğazları'na ilaveten; Karadeniz de Sakarya Nehri nin denize döküldüğü noktadan Bulgaristan sınırına, Ege de ise Yunanistan sınırından Baba Burnu na kadar olan bölgede kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. In addition to the Marmara Sea and Turkish Straits, the Coast Guard Marmara and Straits Region Command administers the area extending from the mouth of Sakarya River to the Bulgarian border in the Black Sea and the area from the Greek border to Cape Baba in the Aegean Sea. Bottom: The emblems of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command boats Next Page: The Coast Guard Marmara and Straits Region Command boat locations Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı olup Güney Marmara Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege de emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. Komutanlık Çanakkale ili Eceabat ilçesi Akbaş mevkiinde konuşludur. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı tüm The Coast Guard Çanakkale Group Command serves under the Coast Guard Marmara and Straits Region Command and conducts its duties in the Southern Marmara Sea, Çanakkale Strait and Northern Aegean Sea with the boats under its command. The Command is stationed in the Akbaş district of Eceabat, Çanakkale. Overhaul, maintenance, dry-dock and breakdown repairs of all boats botların overhol bakımları, havuz-kızak onarımları ve arıza onarımları under the command of Coast Guard Marmara and Straits Region İstanbul-Hasköy'de konuşlu Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Command are all performed by the Coast Guard İstanbul Maintenance Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Support Command, located in Hasköy, İstanbul.

12 54

13 Yan: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Karargah Binası 56 Alt: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı botlardan TCSG-107 Side: The Coast Guard Aegean Sea Region Command Headquarters Bottom: A TCSG-107, one of the boats affiliated to the Coast Guard Aegean Sea Region Command SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI [ İZMİR ] Ege Denizi nde sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Karargahı Bayraklı/İzmir de konuşlandırılmıştır. Bölge Komutanlığına bağlı olarak Sahil Güvenlik İzmir Onarım Destek Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ile çeşitli limanlarda konuşlandırılmış olan muhtelif tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK MARMARİS GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI / İZMİR The Coast Guard Aegean Sea Region Command which is responsible for the oversight of coast guard duties in the Aegean Sea has its headquarters located in Bayraklı, İzmir. It commands to the Coast Guard İzmir Maintenance Support Command and the Coast Guard Marmaris Group Command in addition to the affiliated boats of different types and sizes that are deployed at several ports.

14 58 Alt: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Yan Sayfa: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Kuzey Ege de Baba Burnundan Fethiye ye kadar olan sahil şeridinde kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. Sahil Güvenlik Ege Deniz ve Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların overhol bakımları, havuz-kızak onarımları ve arıza onarımları The Coast Guard Aegean Sea Region Command fulfills its missions along the coast reaching from Cape Baba to Fethiye. Overhaul maintenances, dry-dock, slipway and breakdown repairs of all boats under the command of the Coast Guard Aegean Sea and Mediterranean Region Commands are all under the responsibility of the Bottom: The emblems of the Coast Guard Aegean Sea Region Command boats Sahil Güvenlik İzmir Onarım Destek Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Komutanlık İzmir de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sınırları içerisinde konuşludur. Coast Guard İzmir Maintenance Support Command. The Command is located within the Coast Guard Aegean Sea Region Command Headquarters in İzmir. Next Page:The Coast Guard Aegean Sea Region Command boat locations Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, Güney Ege de emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. Komutanlık The Coast Guard Marmaris Group Command secures the coast of the Southern Aegean Sea with the boats under its order. The Command is Marmaris de konuşludur. stationed in Marmaris.

15 60

16 62 Yan: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Karargah Binası ve iskelede bağlısı botlar Alt: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botlardan TCSG-14 Side: The Coast Guard Mediterranean Region Command Headquarters with the affiliated boats berthed to its pier Bottom: A TCSG-14, one of the boats under the command of the Coast Guard Mediterranean Region Command SAHİL GÜVENLİK İSKENDERUN GRUP KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI [MERSİN] SAHİL GÜVENLİK ANTALYA GRUP KOMUTANLIĞI Akdeniz de sahil güvenlik görevlerinin icrasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Karargahı Mersin de konuşlandırılmıştır. Bölge Komutanlığına bağlı olarak İskenderun ve Antalya Grup Komutanlıkları ile çeşitli üs ve limanlarda konuşlandırılmış olan muhtelif tip ve büyüklükte botlar bulunmaktadır. The Coast Guard Mediterranean Region Command, responsible for securing Turkey s Mediterranean coast, has its headquarters in Mersin. The İskenderun and Antalya Group Commands with the boats of various types and sizes stationed at different bases and ports, are all under the control of the Regional Command.

17 64 Alt: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların konuş yerleri Yan: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı botların amblemleri Bottom: The Coast Guard Mediterranean Region Command boat locations Side: The emblems of the Coast Guard Mediterranean Region Command boats Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Suriye sınırında Çevlik ten Kaş a kadar olan sahil şeridinde kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı iki Grup Komutanlığından Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı Doğu Akdeniz de Suriye sınırında Çevlik ten Anamur'a kadar olan sorumluluk sahasında, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ise Orta Akdenizde Anamur dan Kaş a kadar olan sorumluluk sahasında emrindeki botlar ile sahil güvenlik görevleri icra etmektedir. The Coast Guard Mediterranean Region Command is entrusted with the responsibility of the waters from Çevlik, on the Syrian border to Kaş, in the Mediterranean Sea. Of the two Group Commands serving under the authority of the Coast Guard Mediterranean Region Command: the Coast Guard İskenderun Group Command covers the area from Çevlik to Anamur, in the East Mediterranean Sea while the Coast Guard Antalya Group Command has authority over the waters from Anamur to Kaş, in the Central Mediterranean Sea.

18 66

19 68 Yan Sol: Sahil Güvenlik Hava Komutanlığında genç, dinamik, görev disiplin ve motivasyonu en üst düzeyde pilotlar görev yapmaktadır Yan Sağ: Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde gece gündüz ani her türlü göreve kalkabilen çift motorlu AB 412 EP arama-kurtarma helikopterleri bulunmaktadır Alt: Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde halihazırda görev ekipmansız 3 adet CN-235 uçağı bulunmakta olup, görev ekipmanı modifikasyonu TAI tesislerinde yapılmaktadır SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTER FİLO KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK HAVA KOMUTANLIĞI [İZMİR] SAHİL GÜVENLİK İKMAL ve BAKIM KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK UÇAK FİLO KOMUTANLIĞI Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı karargah binası ve tesisleri, Adnan Menderes Hava Limanı sınırları içerisinde, pistin güney doğusunda bulunan arazide konuşludur. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı envanterinde bulunan AB 412 EP helikopterleri, başta arama kurtarma olmak üzere deniz kirliliği ve yasa dışı su ürünleri avcılığı ile denizlerimizde yapılan her türlü yasa dışı faaliyetin tespitinde etkinlikle kullanılmaktadır. CASA/CN M sahil gözetleme uçakları ise, sahip oldukları RADAR, FLIR (Forward Looking Infra Red), Deniz Kirliliği Tespit Cihazı, Arama Kurtarma Kiti ve yüksek sürat - yüksek irtifa uçuş imkan kabiliyetleri ile yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine ve arama kurtarma görevlerinin etkinliğine büyük katkı sağlayacaktır. The Coast Guard Air Command Headquarters and facilities are stationed near the southeastern part of the runway of the Adnan Menderes Airport. The AB 412 EP helicopters, in the inventory of the Coast Guard Air Command, are effectively employed for search and rescue operations, foremost; detection of marine pollution, illegal fishing activities and any kind of illegal activity in the waters of responsibility. CASA/CN M Coastal Surveillance Aircrafts will highly contribute to the effectiveness of the prevention of illegal activities and execution of search and rescue duties with their RADARs, FLIRs (Forward Looking Infra Red), Marine Pollution Detection Devices, Search and Rescue Kits as well as their high speed and high altitude capabilities. Side Left: Young and dynamic pilots with highest level of discipline and motivation fly for the Coast Guard Air Command Side Right: In the inventory of the Turkish Coast Guard Command, there are twin-engine AB 412 EP Search and Rescue helicopters that can respond immediately to any distress call day or night Bottom: In its inventory, the Turkish Coast Guard Command currently has three CN-235 aircrafts without functional equipment. Modification of the functional equipment is being realized in TAI facilities

20 70

21 Yan: Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlık Binası 72 Alt: Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında ders gören kursiyer astsubaylar Side: Coast Guard Training and Education Command Headquarters Building Bottom: Petty Officers receiving training in the Coast Guard School Command building Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Antalya Deniz Komutanlığı sınırları içerisinde konuşlanmıştır. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Okul ve Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlıkları bulunmaktadır. SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM ve ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI [ANTALYA] Komutanlığın görevi; denizlerimizdeki kolluk görevlerinin etkinlikle yürütülmesi maksadıyla; Sahil Güvenlik sınıfı Subay ve Astsubayların yanısıra, ara rütbelerden Sahil Güvenlik Komutanlığına geçen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Sahil Güvenlik Komutanlığına ataması yapılan ve Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu kaynaklarından gelen subay/astsubaylar ile devlet memurları ve misafir askeri personele yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge, plan ve emirler The Coast Guard Training and Education Command is located within the borders of the Antalya Navy Command. The Coast Guard School and Coast Guard Training Center Commands are the sub-commands of the Coast Guard Training and Education Command. SAHİL GÜVENLİK OKUL KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI The mission of this Command is to give individual training on coast guard duties in line with the efficacious laws, regulations, by-laws, plans and directives for the effective realization of law enforcement tasks in the responsibility areas. The mentioned training and education are given to: The Coast Guard officers and/or petty officers graduating from Naval Academy or Naval Petty Officers Vocational High School,

22 74 Yan: Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında verilen Kontrol Tim Komutanlığı dersi uygulaması Alt: Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Su Ürünleri Laboratuvarı KURS GÖREN MAP LİSTESİ // FOREIGN MILITARY PERSONNEL TRAINEE LIST KURS ADI // NAME OF TRAINING KATILAN PERSONEL // PARTICIPANTS KATILAN ÜLKE // COUNTRY Arama Kurtarma Search and Rescue 7 KKTC - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) Side: A scene from Maritime Law Enforcement Officer course given by the Coast Guard Training and Education Command Bottom: The Laboratory within the Coast Guard Training and Education Command Headquarters Kontrol Tim Komutanlığı Maritime Law Enforcement Officer 7 KKTC - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) 3 AZERBAYCAN - AZERBAIJAN 8 CEZAYİR - ALGERIA 2 UKRAYNA - UKRAINE 7 KKTC - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) Can Kurtarma ve İlkyardım Life Saving and First Aid At Sea 3 AZERBAYCAN - AZERBAIJAN 10 CEZAYİR - ALGERIA 1 TÜRKMENİSTAN - TURKMENISTAN Ayrıca yılları arasında toplam 30 KKTC personeline Sahil Güvenlik Oryantasyon, Sahil Güvenlik/ Astsubay Oryantasyon, Sahil Güvenlik Temel Eğitim (Subay/Astsubay) ve Seyir Emniyeti ve Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Eğitimleri verilmiştir. In addition to the ones listed above, between , a total of 30 personnel from the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) attended to Coast Guard Orientation Training, Coast Guard Petty Officer Orientation Training, Coast Guard Basic Training (Officer/ Petty Officer), and Training on The Convention on the Safety of Navigation and The International Regulations for Preventing Collisions at Sea. doğrultusunda sahil güvenlik görevlerine yönelik bireysel eğitimlerin verilmesidir. Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında verilen eğitimlerin ana hedefi; çok sayıda Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Yönergede yer alan bilgilerin derinliğine ve eleştirel bir anlayışla öğretilerek personelin çok geniş bir yelpazeyi oluşturan sahil güvenlik görevlerini profesyonel bir anlayışla icra etmesini sağlamaktır. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına bağlı olarak görevlerini icra etmekte olan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında halihazırda aşağıda belirtilen eğitimler verilmektedir. Sahil Güvenlik Temel Eğitim (subay) (22 hafta) Sahil Güvenlik Temel Eğitim (astsubay) (18 hafta) Astsubay Oryantasyon Kursu (13 hafta) Meslek içi kısa süreli kurslar (13 adet) Ayrıca, 2005 yılından itibaren misafir askeri personele kontrol tim, can kurtarma ve ilk yardım ile arama kurtarma kursları verilmeye başlanmıştır. Eğitimler halihazırda; 5 adet dershane ve eğitim yardımcısı olarak kullanılan su ürünleri laboratuarında verilmektedir. Laboratuarda narkotik madde örnekleri ve narkotik madde test kitleri, su ürünleri av araç-gereç maketleri ile çeşitli deniz canlılarına ait örnekler sergilenmektedir. Ayrıca bir adet Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi (BİDEM) dershanesi bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında, Sağlık Bakanlığından onaylı İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Sualtı Sporları Federasyonundan onaylı Cankurtaran Eğitim Merkezinin açılması için çalışmalar devam etmektedir. The officers and petty officers who are voluntarily transferred from Turkish Naval Forces Command to the Coast Guard Command, The officers and petty officers who are temporarily assigned from Turkish Naval Forces Command, Civil servants and foreign military personnel. The chief aim of the Coast Guard School Command is to instruct various laws, by-laws, regulations and directives to the personnel with an in-depth and a skeptical understanding, thus to ensure the execution of the wide-ranging coast guard duties in a professional manner. The Coast Guard School Command, which serves under the authority of the Coast Guard Training and Education Command, presently offers the following courses: Coast Guard Basic Training (Officer) (22 weeks) Coast Guard Basic Training (Petty Officer) (18 weeks) Petty Officer Orientation Training (13 weeks) Short-Term Vocational Trainings (13 different courses) Furthermore, as of 2005, the School started to provide the courses of maritime law enforcement officer, life-saving and first aid at sea and search and rescue for foreign military personnel. Currently, training is conducted in five classrooms and a laboratory. Narcotic substance samples and test kits, fishing tool models, as well as samples of different marine life forms are ready to serve to the trainees in this laboratory. In addition, there is a Computer Aided Training Center. Necessary steps are being taken to launch a First Aid Training Center, certified by the Ministry of Health and a Lifeguard Training Center certified by the Underwater Sports Federation.

23 76

24 78 Yan Sayfa, Üst: Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığında forklift ile malzeme transferi Yan Sayfa, Sağ Alt: Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığında paletle ambarlama Yan Sayfa, Sol Alt: Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığında Kırtasiye Ambar düzeni Next Page, Top: Materials being transferred by forklifts in the Coast Guard Supply Center Command Next Page, Bottom Right: Storing by caterpillar thread in the Coast Guard Supply Center Command Next Page, Bottom Left: Stationary Store Organization in the Coast Guard Supply Center Command Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı İstanbul da Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sınırları içerisinde konuşludur. Türkiye Cumhuriyeti kıyılarının hemen hemen her noktasında konuşlanmış bulunan Sahil Güvenlik yüzer unsurlarının yurt içi kaynaklı yedek parça ihtiyaçları ile bünyesinde Samsun İkmal Destek Komutanlığı bulunan Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerdeki Sahil Güvenlik bağlısı tüm unsurların lojistik desteği Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır. Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığının görevi yürürlükteki ikmal esasları çerçevesinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak birliklerin ilaç, yiyecek malzemesi, mühimmat ve notik neşriyat hariç; tüm malzeme ihtiyacı için yıllık planları hazırlamak, malzemeleri tedarik etmek, depolamak, sevk etmek ve istenilen yer ve zamanda teslim etmektir. Ayrıca Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı her türlü malzemeyi sisteme tanıtır, sarf edilen malzemelerin kaydını tutar, malzeme transfer/tahsis işlemlerini koordine eder. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yurt dışından tedarik edilen malzemelerin gümrük, muayene ve kabul işlemlerini yapmak, Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığının sorumluluğundadır. The Coast Guard Supply Center Command is stationed within the borders of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command Headquarters in İstanbul. The Coast Guard Supply Center Command meets the domestically produced spare part needs of all Coast Guard surface units that are stationed in nearly every spot of the Turkish coasts and supplies the logistics to all components under the command of Coast Guard in all regions except for the Black Sea Region which is covered by Samsun Supply Support Command in terms of logistic support. The task of the Coast Guard Supply Center Command is to prepare annual plans for all the logistic needs of units, other than pharmaceuticals, nutrition, ammunition and nautical publications, and to provide, store, transport and deliver the materials on time to where they are needed. Furthermore, the Coast Guard Supply Center Command introduces every kind of material to the Coast Guard Logistic Management System, keeps record of materials used and coordinates material allocations. Customs, inspection and admission processes for materials imported by the Coast Guard Command fall under the responsibility of the Coast Guard Supply Center Command.

İçindekiler Contents DÜN YESTERDAY 12 YARIN TOMORROW 164 BUGÜN TODAY 34

İçindekiler Contents DÜN YESTERDAY 12 YARIN TOMORROW 164 BUGÜN TODAY 34 25. YILINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TURKISH COAST GUARD COMMAND IN ITS 25TH YEAR İçindekiler Contents Önsöz Foreword 10 DÜN YESTERDAY 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarihçesi The History of Turkish Coast

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1/66

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1/66 Sahil Güvenlik Komutanlığı 1/66 Sunum Planı 2/66 Kuruluş ve Kuvvet Yapısı Görevler Devam Eden Faaliyetler ve Projeler Strateji Kuruluş ve Kuvvet Yapısı 3/66 Kuruluş 4/66 Kuruluş Madde 2 (Değişik: 25/7/2016-KHK-668/23

Detaylı

"Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Mustafa Kemal ATATÜRK

Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Mustafa Kemal ATATÜRK Koordinatör Coordinator Dz. Yb. Ahmet KENDİR Grafik Tasarım Designed By Gv. Tğm. Ervin ESEN İngilizce Tercüme English Translation Nova Tercüme Dz. Tğm. Deniz GEBEŞ Gv. Atğm. Kıvanç OK Fotoğraflar Photographs

Detaylı

(3) Azerbaycan Azerbaijan (3) (2) Kazakistan Kazakhistan (2)

(3) Azerbaycan Azerbaijan (3) (2) Kazakistan Kazakhistan (2) Fakülte İngilizce Hazırlık Sınıfı Faculty Education Preparatory Class Dört yıl süreyle Jandarma Fakültesinde eğitim görecek öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimlerini vermek, temel disiplin anlayışını

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

1. TCSG-305 İN BAYRAK KONUSUNDA SERGİLEMİŞ OLDUĞU DUYARLILIK/ SENSIBILITY OF THE TCSG-305 STAFF ABOUT THE TURKISH FLAG

1. TCSG-305 İN BAYRAK KONUSUNDA SERGİLEMİŞ OLDUĞU DUYARLILIK/ SENSIBILITY OF THE TCSG-305 STAFF ABOUT THE TURKISH FLAG TEŞEKKÜR MEKTUPLARI 1. TCSG-305 İN BAYRAK KONUSUNDA SERGİLEMİŞ OLDUĞU DUYARLILIK/ SENSIBILITY OF THE TCSG-305 STAFF ABOUT THE TURKISH FLAG 84 OLAYIN KISA ÖZETİ 13 Ocak 2015 tarihinde Silifke/MERSİN Taşucu

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ

MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ MİLGEM PROJESİ PROTOTİP GEMİ (HEYBELİADA) DENİZE İNİŞ TÖRENİ BASIN BİLDİRİSİ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nın ihtiyacına binaen, keşif ve gözetleme, üs ve liman savunması, su üstü ve su altı harbi ve karakol

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

TEŞEKKÜR MEKTUPLARI 1

TEŞEKKÜR MEKTUPLARI 1 TEŞEKKÜR MEKTUPLARI 1. ÇANAKKALE İLİ AYVACIK İLÇESİ KÜÇÜKKUYU ÖNLERİNDE 10 AYLIK MELDA BEBEĞİN SU YATAĞI İLE SÜRÜKLENMESİ/ DIRFT OF 10 MONTHS OLD MELDA BABY IN A LILO OFF THE SHORES OF ÇANAKKALE CITY AYVALIK

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 25 Nisan Cumartesi, GEA ekibi tarafından, yerel saate göre 11.55 de Nepal de 7.9 şiddetinde deprem

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) FLT 502 Uçak ve Uçuş Aircraft and Flight 3.00 0.00 3.00 5.00 FLT 506 Seyrüseferin Temelleri Fundamentals of Navigation 2.00 0.00

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İ Ç E R İ K ACİL MÜDAHALE ÇALIŞMALARI YAYILIM MODELİ DOĞRULAMA RADAR İLE YAĞ TABAKASI TESPİTİ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

page number ////////////////// TURKEY`S LOCOMOTIVE FOR SALVAGE 1-2

page number ////////////////// TURKEY`S LOCOMOTIVE FOR SALVAGE 1-2 ////// TURKEY`S LOCOMOTIVE FOR SALVAGE page number 1-2 CLEAN SEAS SECURE SAILS ABOUT US BASIC SERVICES MARINE SALVAGE TOWAGE MARINE TRANSPORTS WRECK-REMOVAL OIL POLLUTION RECOVERY UNDERWATER WORKS Istanbul

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Giriş Deniz kirliliği son yıllarda dünya gündemini meşgul eden en önemli çevre kirliliği sorunlarından bir tanesidir.

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Prima was founded in1994. It is the first private MRO established in Turkey. It serves within it s new facilities at Atatürk Airport on 3765 m²

Prima was founded in1994. It is the first private MRO established in Turkey. It serves within it s new facilities at Atatürk Airport on 3765 m² Prima İstanbul Prima was founded in1994. It is the first private MRO established in Turkey. It serves within it s new facilities at Atatürk Airport on 3765 m² closed area and at Antalya Airport facilities

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı