Bankacılık Dışı Kesimin ve Bankaların Uzun Vadeli Kredi Yenileme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılık Dışı Kesimin ve Bankaların Uzun Vadeli Kredi Yenileme"

Transkript

1 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Hisse Senedi ve Emtia Fiyatları 1 Grafik I.2 ABD ve Avrupa CDS Endeksleri ve ABD Oynaklık Endeksi 2 Grafik I.3 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.4 İşsizlik ve TGA Oranları 3 Grafik I.5 Enflasyon Oranları 3 Grafik I.6 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Politika Faiz Oranları 4 Grafik I.7 PIIGS Ülkelerinin Tahvil Fiyat Getirileri ile CDS Oranları 6 Grafik I.8 ABD ve Avrupa Bankacılık Sektörü Kredi Anketi Sonuçları 8 Grafik I.9 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülke Kur ve Ülke Risk Primleri 8 Grafik I.10 Cari Denge nin GSYH ye Oranı 12 Grafik I.11 İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Açığının Gelişimi 12 Grafik I.12 İthalat ve İhracat Miktar Endeksleri 12 Grafik I.13 İthalat ve İhracat Birim Değer Endeksleri 12 Grafik I.14 Ödemeler Dengesi Kalemlerinin Seyri 13 Grafik I.15 Kısa Vadeli Dış Borçlar ve Uluslararası Rezervler 14 Grafik I.16 Rezervlerin İthalatı Karşılama Oranı 14 Grafik I.17 Uluslararası Bankaların Seçilmiş Ülkelerdeki Net Varlıkları 15 Grafik I.18 Bankacılık Dışı Kesimin ve Bankaların Uzun Vadeli Kredi Yenileme Oranları Grafik I.19 Büyüme Hızı ve Büyümenin Kompozisyonu 16 Grafik I.20 Sektörlerin Büyümeye Katkıları 16 Grafik I.21 Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı 17 Grafik I.22 Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı ve Büyüme 17 Grafik I.23 Reel Kesim Güven Endeksi 17 Grafik I.24 Açılan Kapanan Şirket ve Kooperatifler 18 Grafik I.25 Takas Odalarına İbraz Edilen ve Karşılıksız Kalan Çek Adet ve Tutarının Toplam Takasa İbraz Edilen Çek Adet ve Tutarı İçindeki Oranı

2 Grafik I Aylık ÜFE ve TÜFE Gerçekleşmeleri 18 Grafik I.27 Yıl Sonu TÜFE Beklentileri 18 Grafik I.28 Toplam Kamu Net Borç Stoku ve Kompozisyonu 22 Grafik I.29 Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Stoku 22 Grafik I.30 İç Borç Stokunun Kompozisyonu 23 Grafik I.31 İç Borç Stokunun Vade Yapısının Gelişimi 23 Grafik I.32 İç Borç Stokunun Mülkiyete Göre Dağılımı 23 Grafik I.33 Hanehalkı Yükümlülüklerinin GSYH ye Oranı 24 Grafik I.34 Bireysel Kredilerin Hanehalkı Tüketim Harcamaları İçindeki Payı 24 Grafik I.35 Hanehalkı Yükümlülüklerinin Dağılımı 28 Grafik I.36 Mevduat Bankalarının Kredi Kartı Bakiyeleri ve Krediye Dönüşüm Oranı Grafik I.37 Dövize Endeksli Tüketici Kredisi ve Konut Kredilerinin Gelişimi 29 Grafik I.38 İşsizlik Oranı ve TGA ya Dönüşüm Oranları 29 Grafik I.39 Hanehalkı TP Yatırım Araçlarının YP Yatırım Araçlarına Oranı 31 Grafik I.40 Hanehalkı Finansal Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Gelişimi 31 Grafik I.41 Reel Sektörün Kullandığı Kredilerin Para Birimi Bazında Dağılımı 33 Grafik I.42 Grafik I.43 Grafik I.44 Reel Sektörün Kullandığı Yabancı Para Kredilerin Kaynak Bazında Dağılımı Reel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredilerin Kalan Vade Dağılımı Reel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredilerin Faiz Dağılımı Grafik I.45 Reel Sektörün Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Oranlar 34 Grafik I.46 Satış Gelirleri 35 Grafik I.47 Dönem Kârı 35 Grafik I.48 Özkaynak ve Aktif Kârlılığı 36 Grafik I.49 Aktif Devir Hızı ve Net Kâr Marjı 36 Grafik I.50 FVÖK Marjı 36 Grafik I.51 Finansal Giderler / FVÖK 36 Grafik I.52 Kaldıraç ve Kısa Vadeli Borçlar 37 Grafik I.53 Yabancı Para Borçlar ve Açık Pozisyon 37 Grafik II.1 Finansal Sektörün Bilanço Büyüklüğünün Dağılımı 39 Grafik II.2 Bankacılık Sektörünün Gelişimi

3 Grafik II.3 Grafik II.4 Grafik II.5 Türk Bankacılık Sektörünün Bilanço Büyüklüğünün GSYH ye Oranının Seçilmiş AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması Bankacılık Sektörü Bilanço Büyüklüğünün Grup Bazında Dağılımı Bankacılık Sektörü Aktif Toplamının Hisse Yapısına Göre Dağılımı Grafik II.6 Bankacılık Sektörünün Aktif Yapısı 44 Grafik II.7 Bankacılık Sektörünün Pasif Yapısı 44 Grafik II.8 Özkaynak ve Aktif Kârlılığı 45 Grafik II.9 Aktif Getirisi ve Kâr Marjı 45 Grafik II.10 Toplam Gelir Kaynakları 46 Grafik II.11 Giderlerin Toplam Gelirlere Oranı 46 Grafik II.12 Bankaların Sermaye Yeterliliği Rasyolarına Göre Aktif Payları 50 Grafik II.13 Sermaye Yeterlilik ve Ana Sermaye Oranı 51 Grafik II.14 Özkaynaklar ve Serbest Sermaye 51 Grafik II.15 Risk Ağırlıklı Kalemlerin Dağılımı 51 Grafik II.16 Risk Ağırlıklı Kalemler ve Ortalama Kredi Riski Ağırlığı 51 Grafik III.1 Brüt Kredilerin Gelişimi 55 Grafik III.2 Grup Bazında Brüt Kredilerin Reel Değişimi 55 Grafik III.3 Tahsili Gecikmiş Alacakların (TGA) Gelişimi 56 Grafik III.4 Tahsili Gecikmiş Alacaklar, Ayrılan Karşılıklar ve Alınan Teminatlar Grafik III.5 Kullandırılan Kredilerin TP-YP Kompozisyonu 58 Grafik III.6 Yabancı Para Kredilerin Gelişimi 58 Grafik III.7 Kredilerin İllere Göre Dağılımı 59 Grafik III.8 Kredi Faiz Oranları 59 Grafik III.9 Ticari Kredi - Mevduat Faiz Farkı 59 Grafik III.10 Brüt Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı ve Reel Büyüme Hızları 60 Grafik III.11 Firma Kredileri ile Bireysel Kredilerin TGA ya Dönüşüm Oranlarının Gelişimi Grafik III.12 Firma Kredilerinin Türleri İtibarıyla Gelişimi 60 Grafik III.13 Firma Kredilerinin TGA ya Dönüşüm Oranının Gelişimi 60 Grafik III.14 Bireysel Kredilerin Gelişimi 64 Grafik III.15 Bireysel Kredilerin TGA ya Dönüşüm Oranının Gelişimi 64 Grafik III.16 Tüketici Kredilerinin Gelişimi

4 Grafik III.17 Tüketici Kredilerinin TGA ya Dönüşüm Oranının Gelişimi 65 Grafik III.18 Tüketici Kredisi Faiz Oranları 66 Grafik III.19 Kredi Şokunun Sektörün Kârlılığına Etkisi 66 Grafik III.20 Kredi Şoklarının Sektörün SYR sine Etkileri 67 Grafik III.21 Döviz Kurları, Faiz Oranları ve Hisse Senedi Fiyatlarındaki Gelişmeler ve Oynaklıklar Grafik III.22 Faiz Oranları 68 Grafik III.23 Beklenen ve Gerçekleşen DİBS Reel Faizleri 68 Grafik III.24 Bankacılık Sektörünün Faize Duyarlı Pozisyonunun Gelişimi 69 Grafik III.25 Bankacılık Sektörünün Yabancı Para Pozisyonunun Gelişimi 69 Grafik III.26 Karşı Para Kodu TL Olan Swap Para ve Faiz Alım İşlemleri 69 Grafik III.27 Senaryoların Banka Bazında Etkisi (İlk 10 Banka) 73 Grafik III.28 Temel Likidite Göstergeleri 73 Grafik III.29 Likit Aktiflerin Dağılımı 73 Grafik III.30 Teminatların Yükümlülükleri Karşılama Oranı 74 Grafik III.31 Krediye Dönüşmeyen Mevduat 74 Grafik III.32 Krediye Dönüşmeyen Mevduat 74 Grafik III.33 Yabancı Para Bankalararası İşlemler 75 Grafik III.34 YP Likidite Yeterlilik Rasyosu 75 Grafik III.35 Toplam Likidite Yeterlilik Rasyosu 75 Grafik III.36 Stok Değerler Üzerinden Hesaplanan Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Likidite Yeterlilik Oranı Grafik III.37 Piyasa Likiditesi Endeksi 77 Grafik III.38 Finansal Sağlamlık Alt Endeksleri 82 Grafik III.39 Finansal Sağlamlık Endeksi 83 Grafik IV.1 EFT İşlem Adet ve Tutarı 86 Grafik IV.2 EMKT de Gerçekleşen DvP İşlem Adet ve Tutarı 86 Grafik IV.3 EFT Sisteminde Yoğunlaşma Oranı 88 Grafik IV.4 EFT-EMKT Sisteminde Ulaşılabilirlik Oranı 88 Grafik IV.5 Çek Takası Sisteminde İşlem Gören Çek Adet ve Tutarı 89 Grafik IV.6 Takasa İbraz Edilen TL den ve TL den Düşük Tutarlı Çeklerin Takasa İbraz Edilen Toplam Çekler İçindeki Oranı Grafik IV.7 Çek Takası Sistemi Mutabakat Saatleri

5 Grafik IV.8 Banka ve Kredi Kartı Sayıları 93 Grafik IV.9 ATM-POS Sayıları 93 Grafik IV.10 Kredi Kartı İşlem Adet ve Tutarları 93 Grafik IV.11 Banka Kartı İşlem Adet ve Tutarları 93 Grafik IV.12 Takasa Konu Kredi Kartı İşlem Adet ve Tutarları 94 Grafik IV.13 Takasa Konu Banka Kartı İşlem Adet ve Tutarları 94 Grafik IV.14 Takasa Konu Kredi Kartı İşlem Tutarının Toplam Kredi Kartı İşlem Tutarına Oranı

6 TABLO LİSTESİ Tablo I.1 Ödemeler Dengesi 11 Tablo I.2 Finans Hesaplarındaki Gelişmeler 14 Tablo I.3 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 20 Tablo I.4 Hanehalkı Harcanabilir Geliri, Yükümlülüğü ve Faiz Ödemeleri 25 Tablo I.5 Tablo I.6 Tablo I.7 Seçilmiş Ülkeler İtibarıyla Hanehalkı Yükümlülüklerinin GSYH ya Oranı Tasfiye Olunacak Kredi Kartı ve Tüketici Kredisi Borcu Bulunan Gerçek Kişi Sayısı 5464 Sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Kredi Kartları Tablo. I.8 Hanehalkı Finansal Varlıklarının Kompozisyonu 30 Tablo. I.9 Reel Sektörün Finansal Borçları 32 Tablo I.10 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri 34 Tablo II.1 Seçilmiş AB Ülkeleri ile Karşılaştırma 41 Tablo III.1 Seçilmiş Kredi Oranları 56 Tablo III.2 Seçilmiş Ülkeler İtibarıyla Kredilerin TGA ya Dönüşüm Oranı 57 Tablo III.3 Firma Kredilerinin Sektörel Dağılımı Tablo III.4 Firma Kredilerinin Sektörel Bazda TGA Dönüşüm ve Temerrüde Düşme Oranları Tablo III.5 Faiz ve Kur Artış Senaryoları Tablo III.6 Piyasa Riski Senaryo Analizi Sonuçları 71 Tablo III.7 Finansal Sağlamlık Alt Endeksleri 81 Tablo IV.1 EFT Sistemindeki Ödemelerin Saatler İtibarıyla Yoğunluğu 86 Tablo IV.2 Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat (RTGS) Gerçekleştiren Ödeme Sistemleri Ülke Karşılaştırması 87 Tablo IV.3 Çek Takası Sistemi-Netleştirme Oranı 90 Tablo IV.4 Kart Takas ve Hesaplaşma Sistemi-Netleştirme Oranı

7 KUTU LİSTESİ Kutu 1. Euro Bölgesi Ülkelerindeki Mali Sorunlar ve Bu Sorunların Bankacılık Sektörüne Olası Etkileri 5 Kutu 2. Avrupa daki Son Gelişmeler Karşısında Alınan Tedbirler 6 Kutu 3. Sistemik Risk ve Makro Riskleri Azaltıcı Politikalar 9 Kutu 4. Mali Kural Kanun Tasarısı Taslağı 21 Kutu 5. Hanehalkı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 25 Kutu 6. İMKB de İşlem Gören Firmaların Yabancı Para Pozisyonunun Analizi Kutu 7. Sistemik Öneme Sahip Finansal Kuruluşlar 42 Kutu 8. Net Faiz Marjı ve Kârlılık Performansı 47 Kutu 9. Kârlılık Performansı ve Ülke Karşılaştırması 48 Kutu 10. Kutu 11. Basel Bankacılık Denetim Komitesi ve Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Bazı Değişiklikler Kutu 12. Türleri İtibarıyla KOBİ Kredileri 61 Kutu 13. Kredi Garanti Fonu A.Ş. ye Sağlanacak Hazine Desteği 62 Kutu 14. T. Eximbank a ve Ticari Bankalara Kullandırılan İhracat Reeskont Kredileri Kutu 15. Likidite Yönetimine İlişkin Düzenlemelerdeki Değişiklikler 76 Kutu 16. Piyasa Likiditesi ve Oynaklık İlişkisi 78 Kutu 17. Küresel Likidite Standardının Oluşturulması 79 Kutu 18. Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi (CPSS) 88 Kutu Sayılı Çek Kanunu 91 Kutu 20. Finansal Piyasa Altyapı Kuruluşları (FPA)

8 KISALTMA LİSTESİ AB ABD ATM BCBS BDDK BDF BIS BKM BoE BTOM CDS CLS CPSS DEK DİBS DPT DTH DvP ECB ECOFIN EFT ELLIPS EMBI EMKT ESA EU Fed FPA FSB FDF FSE FVÖK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Otomatik Vezne Makinası : Basel Bankacılık Denetim Komitesi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Banque De France : Uluslararası Ödemeler Bankası : Bankalararası Kart Merkezi : İngiltere Merkez Bankası : Bankalararası Takas Odaları Merkezi : Kredi İflas Takası : Continuous Linked Settlement : Ödeme ve Takas Sistemleri Komitesi : Dövize Endeksli Kredi : Devlet İç Borçlanma Senedi : T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı : Döviz Tevdiat Hesabı : Delivery versus Payment (Ödeme Karşılığı Teslimat) : Avrupa Merkez Bankası : Avrupa Maliye Bakanları Konseyi : Elektronik Fon Transferi : Electronic Large-value Interbank Payment System : Gelişmekte Olan Ülkeler Tahvil Endeksi : Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi : European System of Accounts : Avrupa Birliği : ABD Merkez Bankası : Finansal Piyasa Altyapısı : Finansal İstikrar Kurulu : Faiz Dışı Fazla : Finansal Sağlamlık Endeksi G-10 : 10 lar Grubu G-20 : 20 ler Grubu GES GSM : Finansal Giderler ve Vergi Öncesi Kar : Gelire Endeksli Senet : Global System for Mobile Communication (Mobil İletişim için Küresel Sistem) 106

9 GSYH HM IMF İMKB IOSCO İYA KAP KDV KGF KİT KKO KOBİ LTRO MKK MRO MSCI ÖTV OVP PIIGS PLE POS ROA ROE RTGS S&P SGK SIC SÖFİK SPK SRC SYR : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı : Uluslararası Para Fonu : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Teşkilatı : İktisadi Yönelim Anketi : Kamuyu Aydınlatma Platformu : Katma Değer Vergisi : Kredi Garanti Fonu : Kamu İktisadi Teşebbüsü : İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme : Longer-term Refinancing Operations : Merkezi Kayıt Kuruluşu : Main Refinancing Operations : Morgan Stanley Capital International : Özel Tüketim Vergisi : Orta Vadeli Program : Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya : Piyasa Likiditesi Endeksi : Satış Noktası Terminali : Aktif Kârlılığı : Özkaynak Kârlılığı : Real Time Gross Settlement : Standard and Poor s : Sosyal Güvenlik Kurumu : Swiss Interbank Clearing : Sistemik Öneme Sahip Finansal kuruluşlar : Sermaye Piyasası Kurulu : FSB Düzenleme ve Denetime İlişkin İşbirliği Daimi Komitesi : Sermaye Yeterlilik Rasyosu T. EXİMBANK : Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. TARGET TCMB TGA TL TMS TMSF TOBB : Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Tahsili Gecikmiş Alacaklar : Türk Lirası : Türkiye Muhasebe Standartları : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 107

10 TOKİ TOP TP TSPAKB TÜFE TÜİK ÜFE USD VIX WEO YP YPNGP : TC. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı : RTGS system operated by the DNB (De Nederlandsche Bank) : Türk Parası : Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği : Tüketici Fiyat Endeksi : Türkiye İstatistik Kurumu : Üretici Fiyat Endeksi : Amerikan Doları : Şikago Opsiyon Borsası Oynaklık Endeksi : World Economic Outlook (Dünya Ekonomik Görünüm Raporu) : Yabancı Para : Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 108

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 29 SAYI 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 212 SAYI 27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu Rapor, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 12 Kasım 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Eylül 2013) i İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Bakanlar Kurulu Sunumu Durmuş YILMAZ Başkan 1 Aralık 28 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Türkiye de Finansal Đstikrar Enflasyon Gelişmeleri, Tahminler

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2009 Türkiye Bankalar

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I ÜÇ AYLIK BÜLTEN Sayı: 2015-I I: ÖNSÖZ 2015 yılı birinci çeyrek döneminde de küresel para politikalarındaki farklılaşmanın devam ettiği, finans piyasalarındaki belirsizlik ve oynaklığın gelişmekte olan

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu,

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı