Boğaziçi Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boğaziçi Üniversitesi"

Transkript

1 Boğaziçi Üniversitesi Sayı Sosyal Güvenlik Reformunda Konuşulmayanlar syf.2 GSS ve Sağlık Reformu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ni Nasıl Etkileyecek? syf.5 Çok Amaçlı Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Şartlı Nakit Transferleri syf.9 Avrupa Sosyal Modeli ni Savunmak syf.12 Sayılarla... Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Yoksulluk Oranları 2003 syf.15 Başlarken iki yılı aşkın bir süredir sosyal politika alanında araştırma faaliyetleri yürütüyor. Sosyal Politika Forumu nun bu alanda çok iyi tanımlanmış bir duruşu var. Bu duruş, farklı nedenlerden ötürü düzgün bir iş bulamamaktan, sosyal güvenlik ağlarının dışında kalmaktan ve sosyal hizmetlere ulaşamamaktan kaynaklanan sosyal dışlanma sorununu, sosyal hak kavramını merkez alan bir yaklaşımla irdelelemeyi içeriyor. Tarihsel ve güncel gelişmeleri içinde Avrupa toplumlarının, böyle bir yaklaşımın tam olarak hayata geçtiği yerler olmasalar da, en net biçimiyle tartışıldığı ve çeşitli kesimlerce savunulduğu bir sosyal alan oluşturdukları inancıyla, Türkiye deki sosyal politika süreçlerini özellikle bu alana göndermelerle incelemeyi amaçlıyoruz. Doğal olarak, ele aldığımız uluslararası gelişmeler ve karşılaştırmalı çalışmalarımız sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı değil. Ayşe Buğra Üç ayda bir yayınlamayı düşündüğümüz Sosyal Politika Forumu Bülteni, sosyal politika alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri böyle bir perspektiften değerlendiren bir süreli yayın olarak tasarlandı. Sosyal politikanın iktisat politikalarıyla yakından ilişkili ama onlardan farklı ve, insanların günlük yaşamını yakından ilgilendirdiği ölçüde, epeyce önemli bir alan oluşturduğunu düşünenler, bazen çok yoğun tartışılan ama bazı yönleri hiç ele alınmayan, bazen de hiç gündeme gelmeyen sorunlar ve politika süreçlerine, işi gücü bu konularla uğraşmak olan Sosyal Politika Forumu mensuplarının gözünden bakmayı yararlı bulacaklarını umuyoruz. Bülten in bu ilk sayısındaki ilk iki makale, yakın bir tarihte kısmen yasalaşan sosyal güvenlik reformunu, içerdiği ve içermediği değişiklikler, tartışılan ve tartışılmayan yönleriyle ele alıyorlar. Üçüncü bir makale, yoksullukla mücadelede bütün dünyada çok önemli bir rol oynayan, Türkiye de de bir süredir yürürlükte olan şartlı nakit transferi politikalarını karşılaştırmalı bir perspektifle tartışıyor. Son makale ise, Avrupa sosyal modeli kavramı etrafındaki yoğun tartışmaları Türkiye gündemine taşımayı amaçlıyor. Bülten in her sayısında, makalelerin dışında çok basit bir istatistiksel veri bölümü yer alacak. Bu bölüm, sosyal dışlanma sorununun Türkiye deki tezahürleri hakkında düşündürücü bir resim niteliğinde olacak. Bu sayıdaki istatistiksel verilerimiz, Türkiye de yoksulluk oranını AB üyeleri ve aday ülkelerle karşılaştırarak pek de iç acıcı olmayan bir resim çiziyorlar. Bülteni nin, sosyal politika konularının daha yoğun ve daha anlamlı bir biçimde tartışılır hale gelmesine katkıda bulunacağı umuduyla...

2 2 Sosyal Güvenlik Reformu nda Konuşulmayanlar Geçtiğimiz altı aya damgasını vuran en önemli konulardan biri kuşkusuz Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında, Meclis te birbiri ardına kabul edilerek kanunlaşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortaları (SSGSS) kanun tasarıları oldu. Özellikle SSGSS kanun tasarısının kanunlaşması, IMF ve Dünya Bankası yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kuşkusuz tüm bu reform süreci, IMF ve Dünya Bankası nın 1980 lerin başından bu yana izledikleri neoliberal politikaların etkilerinden bağımsız değil ve bu kurumlardan büyük destek almakta. TBMM de kabul edilmiş kanunlar üzerinden yapılan tartışmalara baktığımızda, bu neoliberal söylemin tartışmanın her iki tarafının da argümanlarının ana eksenini oluşturduğunu gözlemliyoruz. Reform paketini destekleyenler açısından baktığımızda bu aslında çok da şaşılacak bir durum değil; zira 1999 da, 4447 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu nun uygulmaya konulması ile, Dünya Bankası nın önerileri çerçevesinde yukarıda saydığımız gerekçelerle kapsamlı bir reform sürecinin ilk adımı atılmış oluyordu. SSGSS ve SGK yı bu sürecin kurumsal ayağını oluşturan ikinci etap olarak görmek mümkün. Sinem Adar Reforma muhalif tarafın argümanlarını incelediğimizde ise, temelinde özel sektörün rolünün arttırılmasından hoşnutsuz bir yaklaşım gözlemliyoruz. Eleştiriler; kademeli olarak 65 e yükseltilen emeklilik yaşı, 7000 den 9000 e çıkan prim ödeme gün sayısı, azalan bağlama oranları, yeni sağlık sisteminde prim ödeme zorunluluğu gibi belli noktalar üzerinden yapılıyor. Kuşkusuz bunlar son derece haklı ve yerinde eleştiriler; ancak, gerek reform paketinin olumlu yanlarını gözardı ediyor olmaları, gerekse tartışmayı fazlası ile emek piyasasında güvenceli çalışanlar üzerinden kurmaları bağlamında, bir o kadar da sorunlu görünüyorlar. Bu çerçevede paketin olumsuz yanları yanında olumlu yanlarını da konuşmak ve kanunlaşmış iki tasarıyı henüz hazırlık aşamasında olan Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanun Tasarısı (SYPÖ) ile bir bütün halinde düşünmek, paketin özellikle yoksullar ve yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan gruplar üzerindeki etkilerine dair çıkarımlar yapabilmek adına anlamlı olacak. Reform paketinin en önemli yanlarından bir tanesi, SGK kanunu çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminin tek bir kurumsal çatı altında toplanacak olması. Böylece, sistem tek bir kurumsal çatı altında, mevcut farklılık ve eşitsizlikleri azaltarak daha etkin ve verimli çalışabilecek. SGK nın kurulması ile sosyal yardım ve sosyal güvenlik alanlarındaki kurumsal düzenlemenin ortak bir tabanda eş zamanlı gerçekleşiyor olması, Türkiye tarihinde ilk kez devletin sosyal yardım alanını yukarıda sözünü ettiğimiz formel ekonomi ağları içinde çalışan ve belli bir güvencesi olan kesimin hakları ile aynı düzlemde değerlendirdiğini gösteriyor. Ama bu doğrultuda ne kadar yol alındığı, ileride değinileceği gibi, biraz kuşkulu. GSS nin 18 yaşın altındaki çocuklara prim ödeme zorunluluğu olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı veriyor olması kuşkusuz reform paketinin bir diğer olumlu yanı. UNICEF tarafından periyodik olarak yayınlanan Say Yes dergisinin 2005 sonbahar sayısında da vurgulandığı üzere, bugün Türkiye de ilkokul

3 3 çağına gelmiş çocukların yaklaşık 1 milyonu okula gitmemekte, çocuk işçilerin sayısı 1.6 milyonu aşmış durumda, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sayısı gün geçtikçe artmakta. 16 yaş altındaki çocukların % inin yoksulluk riski altında bulunduğu (TÜİK, 2002) dikkate alındığında, bu tip bir uygulama yoksullukla mücadele alanında kuşkusuz olumlu sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. GSS nin yine yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele alanında getirdiği bir diğer önemli katkı ise, vatansızlar ve sığınmacıları da kapsam altına alıyor olması. Türkiye halen sadece Avrupa dan gelen sığınmacıları yasal olarak kabul etmekte. Büyük çoğunluğu kayıtdışı olduğu için ülkedeki...kanunlaşmış iki tasarıyı henüz hazırlık aşamasında olan Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanun Tasarısı ile bir bütün halinde düşünmek, paketin özellikle yoksullar ve yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan gruplar üzerindeki etkilerine dair çıkarımlar yapabilmek adına anlamlı olacak. sığınmacılara ilişkin kesin ve güvenilir rakamlar olmasa da, sayılarının yaklaşık 7000 olduğu tahmin edilmekte (Hürriyet, 5 Mart 2006). Tüm bu olumlu etkilerinin yanında, reform paketinin oldukça derin ve yapısal sorunları var. Türkiye halen nüfusunun % 45.9 unun enformel iş ilişkileri çerçevesinde istihdam edildiği (TÜİK, 2006), % 30 gibi önemli bir yüzdenin Yeşil Kart dahil hiçbir sosyal güvenlik sistemi tarafından kapsam altına alınmadığı ve bölgeler arası ve içi eşitsizliklerin hayli yüksek olduğu bir ülke. Bu koşullar altında, reform paketinin özellikle emek piyasasına girmesi hiçbir koşulda mümkün olmayan yoksullar ve yoksulluk tehlikesi içinde yaşayan kesimler için ne ifade ettiği ne yazık ki pek de tartışılmıyor. Bu, aslında tam da devletin yoksulluğu nasıl gördüğü ve bu bağlamda yoksullukla mücadele politikalarını hak temelli bir anlayış ile tasarlayıp tasarlamadığı ile ilgili. Türkiye de devletin sosyal yardımlar alanını mevcut sistem içinde aile kurumu üzerinden düzenlemeye çalıştığı ve yoksulluk sorununu hayırseverlik yaklaşımıyla değerlendirdiği bir gerçek. Bu çerçevede sosyal güvenlik reformunun sosyal yardımlar alanında neler getirdiğine bakmak önemli. SSGSS ve SGK nın yasalaşması için gösterilen çabayı Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler (SYPÖ) kanun tasarısı taslağı için görmek mümkün değil. Halen hazırlık aşamasında olan SYPÖ ile sosyal yardımlardan yararlananlarla ilgili ulusal ölçekte merkezi bilgi sistemi ve bilgi yönetim sistemi geliştirerek kaynakların objektif yararlanma ölçütleri kapsamında adil dağıtımı planlanmakta. Öngörülen bu düzenleme, her ne kadar ihtiyaç tespitine dayansa da, sistemin keyfiliğini ortadan kaldırmak yolu ile sosyal yardımlar alanını düzensiz ve enformel bir alan olmaktan çıkarabilmek adına anlamlı. SYPÖ ile ilk kez çocuk yardımları ve iş edindirme yardımları uygulanması planlanıyor. Çocuk yoksulluğunun boyutları dikkate alındığında, çocuk yardımları oldukça önemli bir gelişme. Ne var ki tasarı ile bu yardımların en fazla bir sene için verilmesi öngörülüyor. Bir sene dolduktan sonra çocuk yardımları alanların yardıma hak kazanma koşullarının devam etmesi halinde ne olacağı ise taslakta belirgin değil. Her ne kadar taslakta sosyal yardımlardan faydalanmak, ihtiyacı olan vatandaşlar için bir hak olarak tanımlanmış olsa da ve bu alanda yukarıda saydığımız gibi olumlu değişiklikler öngörülse de, SSGSS ve SYPÖ yü birlikte değerlendirdiğimizde, yoksullukla mücadelenin, herşeyden önce, yoksul olarak adledilen kesimi çalışabilir kılma prensibi ile geliştirildiğini görüyoruz. Çalışma ve Sosyal Gü-

4 4 venlik Bakanlığı tarafından Nisan ayında yayınlanan Türkiye de Yeni Bir Sosyal Güvenlik Sistemi ne Doğru 1 başlıklı el kitabında, yapılacak yardımların yardım alan kişileri bu yardımlarla yaşamaya alıştıracak nitelikte olmaması gerektiği birçok kez vurgulanıyor. Bu noktada sosyal hizmetler alanında süregiden değişikliklere de kısaca değinmek anlamlı. Şubat 2006 da Ankara da gerçekleştirilen Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı nda tartışılan SHÇEK kanun tasarısı ile ilgili özellikle göze çarpan nokta, sosyal hizmetlerde ailenin öneminin vurgulandığı ve sivil toplumun daha etkin rol aldığı bir sosyal hizmet anlayışının gerekliliğinin altının çizilmiş olması. Burada, sivil toplumun SYPÖ kanun tasarısı taslağında da aktif bir aktör olarak tanımlanmakta olduğunu söylemek anlamlı. Türkiye de 2005 yılında, sosyal yardım ve hizmetler de dahil olmak üzere, sosyal güvenlik kurumlarının toplam harcamalarının milli gelire oranı % 12,1 gibi bir düzeyde 1. AB ülkelerinde sosyal harcamaların milli gelire oranının % 19 gibi yüksek değerlerde seyrediyor olması, AB yolunda ilerleyen bir Türkiye nin bütçeden sosyal harcamalara aktarılan yüzdeyi arttırması gerekliliğinin ve hatta zorundalığının altını çiziyor. Bunu yaparken de ülke gerçekliklerini gözönünde bulundurarak geliştirilecek sosyal politikalar ile vatandaşlarının refah düzeyini arttırmayı hedeflemek bir öncelik haline gelmeli. 1) Türkiye de Yeni Bir Sosyal Güvenlik Sistemi ne Doğru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Nisan 2006). BİBLİOGRAFYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Nisan 2006), Türkiye de Yeni Bir Sosyal Güvenlik Sistemine Doğru, adresinden ulaşılabilir. Hürriyet (2006), İstanbul dan 4 mülteci geçti: Maza...Nur...Almaz...Harun, 5 Mart. TÜİK (2002), Hanehalkı Bütçe Anketi, adresinden ulaşılabilir. (2006), Hanehalkı İşgücü Araştırması 2006 Şubat Dönemi Sonuçları, adresinden ulaşılabilir. UNICEF (2005), Say Yes: The Quarterly Newsletter of UNICEF Turkey, Sonbahar sayısı, Ankara, Türkiye.

5 5 Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Reformu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ni Nasıl Etkileyecek? Çağrı Yoltar Bilindiği gibi Türkiye de 1980 li yıllardan itibaren sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına yönelik Dünya Bankası nın da desteğiyle çeşitli reform çalışmaları yapılmakta ve bu alanlarda çeşitli dönüşümler gerçekleşmekte. AKP hükümeti de iktidara gelmesiyle birlikte sağlık ve sosyal güvenlik alanlarını gündeminin ön sıralarına koyarak bu alanlarda oldukça kapsamlı ve köklü değişiklikler içeren reform programları hazırlamış ve bu reformları gerçekleştirmeye yönelik ciddi adımlar atmış durumda. Bu adımlara örnek olarak, hükümetin sağlık reformu çalışmaları kapsamında, 2005 yılı içinde SSK ve diğer kurum hastanelerinin Sağlık Bakanlığı na devri; birinci basamak sağlık hizmetlerinde sağlık ocağı modeli yerine aile hekimliği modelinin uygulamaya geçirilmesi için pilot uygulama başlatılması; sosyal güvenlik reformu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarının Mayıs 2006 da mecliste kabul edilmesi sayılabilir. Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki tüm bu gelişmelerin Türkiye genelinde tüm vatandaşların hayatlarını önemli ölçüde etkileyeceği açık. Bu kısa yazıda ise, Sosyal Politika Forumu nun, Çağlar Keyder ve Nazan Üstündağ yürütücülüğünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaptığı araştırmalara dayanarak, söz konusu reformlar çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık sigortası bağlamında gerçekleşecek değişimlerin bölgede yaşayanları nasıl etkileyeceği tartışılacak. (Söz konusu araştırmanın raporu TESEV tarafından yayınlandı.) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Türkiye nin diğer bölgeleri arasında akla gelebilecek hemen her konuda (üretim, gelir, insan kaynağı, sosyal altyapı, işsizlik ve yoksulluk) büyük farklar bulunuyor. Örneğin DPT gelişmişlik endeksine göre Türkiye illeri sıralandığında son 16 sırayı bölge illerinin paylaştığı görülmekte. Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) açısından bir değerlendirme yapıldığında ise, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ortalama kişi başına GSYİH lerinin Türkiye ortalamasına oranının, sırasıyla % 36,9 ve % 52,58 ile diğer bölge ortalamalarının çok altında olduğu gözlemlenmekte 1. Her ne kadar Türkiye de bölgesel yoksulluk istatistiklerine ulaşmak mümkün olmasa da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ortalama kişi başına düşen gelirin Türkiye ortalamasının çok altında olması tespitinden yola çıkarak, bölgede yoksulluğun Türkiye genelindeki - Dünya Bankası nın 2004 tarihli raporuna göre Türkiye de bölgeler arasında gelir ve gelişmişlik göstergeleri açısından yaşanan bu eşitsizlik sağlık hizmetlerne erişim ve sağlık sigortasının kapsayıcılığı açısından da kendini gösteriyor. % 26 olan - yoksulluk oranının çok üzerinde olacağı varsayımı yapılabilir. Türkiye de bölgeler arasında gelir ve gelişmişlik göstergeleri açısından yaşanan bu eşitsizlik sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık sigortasının kapsayıcılığı açısından da kendini gösteriyor. Sağlık ocağı başına düşen nüfus ve sağlık personeli başına düşen nüfusa ilişkin göstergelerin çok yüksek olması da, bölgedeki bebek ölüm oranlarının yüksekliği ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı gibi sağlık sorunlarının altında yatan eksikliklere işaret eder nitelikte bölgesel istatistikler kullanılarak elde edilmiştir. 2 Bkz. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizm. Gn. Müd. Çalışma Yıllığı, 2002

6 6...Ancak GSS nin bir vatandaşlık hakkı olan sağlığı prim ödeme ya da kişinin prim ödeyemeyecek kadar yoksul olduğunu ispat etme koşuluna bağlaması bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Türkiye deki mevcut sağlık sigortalarının kapsayıcılığı açısından bir değerlendirme yapıldığında da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde durum çok iç açıcı görünmüyor. Bilindiği gibi Türkiye deki mevcut sağlık sigorta sistemi sadece formel sektörde çalışan kişileri kapsıyor. Bu durumda enformel sektörün ve işsizliğin oldukça yaygın olduğu Türkiye de, mevcut sistemin çok ciddi bir nüfusu sağlık sigortası kapsamı dışında bırakacağı çok açık. Nitekim, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 2003 yılında yapılan hane halkı işgücü anketlerinden ulaşılan sigortalılık oranları da Türkiye deki işgücünün yarısından fazlasının sağlık güvencesine sahip olmadığını gösteriyor. Yalnızca Doğu ve Günedoğu Anadolu bölgeleri göz önünde alındığında ise bu oran % 70 lere, ulaşıyor. Türkiye de hiçbir sosyal sigorta kurumuna kayıtlı olmayan nüfusun bu denli fazla olması, 1992 yılında yürürlüğe girmiş olan Yeşil Kart sisteminin öneminin altını çizmeyi gerektiriyor. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan yoksul vatandaşların (kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3 ünden az olan kişiler) kamu sağlık hizmetlerine bedelsiz ulaşımını sağlayan Yeşil Kart sistemi yoksul nüfusun sağlık hizmetlerine ulaşımı açısından oldukça önemli. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoksulluğun Türkiye genelinden daha yoğun bir düzeyde yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda, bölge- de Yeşil Kart ın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor yılı itibariyle Yeşil Kartlı nüfus bölge nüfusunun yaklaşık % 38 lik bir kısmını oluşturmasına ve Türkiye genelindeki Yeşil Kartlı oranının (% 14) çok üzerinde olmasına rağmen yine de bölgede yaklaşık % 30 luk bir kesimin hiçbir sağlık güvencesi bulunmaması ise oldukça çarpıcı. Bu anlamda Mayıs 2006 da yasalaşan ve Ocak 2007 de yürürlüğe girecek olan Genel Sağlık Sigortası (GSS), mevcut sistemde sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar da dahil tüm vatandaşları kapsamayı amaçlaması sebebiyle, özellikle sağlık güvencesi dışında kalan çok büyük bir nüfusu barındıran Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri açısından, oldukça anlamlı ve önemli görünüyor. Ancak, GSS nin bir vatandaşlık hakkı olan sağlığı, prim ödeme ya da kişinin prim ödeyemeyecek kadar yoksul olduğunu ispat etme koşuluna bağlaması bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Öncelikle, mevcut sağlık sigortası sisteminden de bildiğimiz gibi, prim ödeme konusunda, özellikle Bağ-Kur da ciddi sorunlarla kaşılaşılıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi yoksulluğun ciddi bir şekilde yaşandığı, emek piyasasının oldukça dar ve gelirin çok düşük olduğu bir bölgede, Bağ-Kur a kayıtlı olmak zorunda olan esnaf ya da kendi adına çalışan çiftçi ciddi sorunlar yaşıyor. Ekonominin temelde borç üzerinden işlediği bölgede, geliri belirsiz ve kısıtlı olan küçük esnaf ve çiftçi için Bağ-Kur borcu ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bölgede Bağ-Kur kapsamındaki 294,458 aktif sigortalının yaklaşık % 75 inin prim borcu bulunuyor (Bağ-Kur İstatistikleri, 2005). Bu kişiler ve onlara bağlı yakınları Bağ-Kur un sağladığı sağlık sigortasından yararlanamamakla birlikte, gelir açısından Yeşil Kart alma kriterlerini yerine getirseler dahi, sigortalı görünmeleri sebebiyle Yeşil Kart da alamıyor. Bağ-Kur sisteminde, prim ödenememesine bağlı olarak yaşanan bu sorun, prime dayalı GSS sisteminin uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlara bir örnek olması açısından da oldukça önemli. Türkiye de olduğu gibi ki bu durum bölgede çok daha yoğun bir şekilde yaşanmakta - işgücünün sadece küçük bir kısmının kayıtlı olarak çalıştığı, birçoğunun aldığı ücret veya maaşın tespitinin neredeyse imkansız olduğu bir durumda, prim almak suretiyle sağlık sigortasının kapsamını arttırmanın pratikte pek mümkün olamayacağı söylenebilir.

7 7 Sağlık sigortasının birçok kişiyi kapsam dışında bırakması, bu kişilerin sağlık hizmetlerine erişiminde de oldukça ciddi sorunlara yol açıyor. Sosyal Politika Forumu tarafından yapılan araştırmalarda bu kişilerin mecbur kalmadıkça sağlık kurumlarına başvurmadıkları, acil durumlarda gittikleri hastanelerdeki masrafları karşılığında senet imzaladıkları, bu senetlerin ödenmesinin gerek hastane gerekse hasta açısından ciddi sorunlara yol açtığı gözlemlenmiştir. Öte yandan sağlık ocaklarının, hiçbir güvencesi olmayan kişilerin de bir takım temel sağlık hizmetlerine ulaşabildiği yerler olarak ortaya çıkıyor. Bu ise, sağlık ocaklarındaki çalışanların güvencesiz kişileri, para almaksızın, kayıtsız olarak tedavi etmeleri ya da ilaç gerektiren durumlarda başkalarının Yeşil Kartlarını veya sağlık karnelerini kullanmalarına göz yummaları yoluyla gerçekleşiyor. Ancak bu durum yoksul olmasına rağmen çok çeşitli sebeplerden dolayı Yeşil Kart alamayan kişiler için bir nebze de olsa tedavi imkanı yaratsa da gerek sağlık personeli-hasta ilişkisinin iyilik ve (alınacak ücretten) fedakarlık yapma minnettar olma durumunun yarattığı bir gerilim üzerinden kurulmasına sebep oluyor, gerekse bu hastaların kayıtları tutulamadığı için hastalıklarının izlenmesine ve bu kişilere gerekli tedavinin sağlanmasına olanak bırakmıyor. Benzer bir şekilde, kendi gelir ve giderlerini dengelemek durumunda olan özerk hastanelerin de çok acil durumlar haricinde senet imzalatmak koşuluyla prim ödememiş hastaları kabul etmeyecekleri açık. GSS ve aile hekimliği sistemlerinin şu an öngörülen halleriyle uygulanmaya başlamasıyla da bu sorunların çözülmesi pek mümkün görünmüyor. Özellikle, birçok kişinin primini ödeyecek durumda olmamasına rağmen Yeşil Kart için belirlenmiş olan yoksulluk sınırının (hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin 1/3 ünden az olması, yaklaşık 127 YTL) oldukça düşük olması sebebiyle Yeşil Kart a da hak kazanamaması, bu kişilerin GSS sisteminde de sağlık sigortasından mahrum kalmasına ve bir yandan da devletle prim üzerinden bir borçluluk ilişkisine girmesine sebep olacak. Sağlık reformunda öngörülen aile hekimliği ve hastane özerkliği gibi modellerin de uygulanmaya başlamasıyla birlikte ise, bu kişilerin mevcut sistemde olduğu gibi birinci basamak sağlık hizmetlerine kayıtsız olarak ulaşmaları ya da ikinci basamaktaki tedavileri için senet imzalayıp ödememeleri mümkün olamayacak gibi görünüyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda uygulanması planlanan aile hekimliği modelinde, aile hekiminin geliri ve hatta görevini sürdürüp sürdüremeyeceği dahi kendisine kayıtlı olan hasta sayısına bağlı olacağı için aile hekiminin primini öde(ye)meyen kişilere ya da bunların 18 yaşından büyük yakınlarına kayıtsız olarak bakması mümkün olmayacak. Benzer bir şekilde, kendi gelir ve giderlerini dengelemek durumunda olan özerk hastanelerin de, çok acil durumlar haricinde, senet imzalatmak koşuluyla prim ödememiş hastaları kabul etmeyecekleri açık. Özetle, bu sistemle birlikte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi yoksulluğun yaygın olarak yaşandığı ve prim ödeme zorunluluğu getirilen kesim ile Yeşil Kart alabilen kesim arasında fazla bir yaşam standardı farkı olmayan yerlerde, ciddi eşitsizlikler ve prim ödeme-ödememe üzerinden yeni hiyerarşiler oluşacağı söylenebilir. Buna karşılık, Sosyal Güvenlik Reformu çalışmalarını yürüten bürokratlarla yaptığımız görüşmelerde, GSS uygulamasında bir takım ek tedbirler getirilmeye çalışıldığından bahsedildi. Özellikle, Yeşil Kart için yoksulluk sınırı olarak belirlenen kişi başı 127 YTL lik gelir eşiğinin yükseltilmesi; tüm esnaf ve kendi hesabına çalışan çiftçilerin zorunlu olarak Bağ-Kur lu olmak durumunda bırakılmaması ve Bağ-Kur a kayıt olma zorunluluğu olması için de bu kişilerin yıllık belirli bir gelirin üzerinde kazanması şartı getirilmesi gibi çalışmalar yukarıda belirtilen

8 8 sorunları önemli ölçüde çözecek ve GSS nin genellik iddiasını gerçekleştirmesine ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmasına katkıda bulunabilecek nitelikte. Ancak, tüm bunlara rağmen, GSS nin prime dayalı bir sistem olmasından dolayı prim ödeyemeyecek durumda olanların sağlık hakkına ulaşmak için yoksulluklarını ispat ederek Yeşil Kart almak zorunda olmaları, özellikle bu bölgelerde yıllardır çeşitli sebeplerle devlet ve halk arasında yaşanan karşılıklı güvensizlik ilişkisini pekiştirir nitelikte. Kayıt dışı ekonominin yaygınlığı sebebiyle vatandaşların gelirlerinin resmi kayıtlar yoluyla tespit edilmesinde çok ciddi sıkıntılar yaşanması, Yeşil Kart ya da benzeri sosyal yardım sistemlerinde çeşitli devlet görevlilerinin (polis, jandarma, hemşire, vakıf görevlisi, vs.) ev incelemeleri veya mahalleli ile görüşmeler yoluyla başvurucuların kayıt dışı gelirleri olup olmadığını tespit etme yoluna gitmesine sebep oluyor. Bu incelemelerde toplanan bilginin güvenilirliğinin hangi kriterlere göre tespit edildiği ve bu bilgilerin diğer kayıtlı bilgilerle çelişmesi durumunda Yeşil Kart verme kararının neye göre yapılacağı konusunda ciddi belirsizlikler söz konusu. Bu belirsizlik ortamında, incelemeyi yapan görevliye (çoğunlukla polis ya da jandarma) komşuların ya da muhtarın Yeşil Kart başvurucusunun gelirinin yüksek olduğuna dair verdiği bilgi, resmi kayıtlar aksini gösterse dahi bu kişinin Yeşil Kart alamamasına sebep olabiliyor. Kişilerin yoksulluk durumuna ilişkin incelemeleri yapan devlet görevlilerinin kişisel gözlemlere ve hatta bazen de söylentilere dayanan raporlarının Yeşil Kart alma sürecinde bu derece etkili olabilmesi de Yeşil Kart başvurucularında, gündelik hayatın başka alanlarında bu devlet görevlileri ve kurumlarıyla kurdukları ilişkilerin Yeşil Kart sürecini etkileyeceği kaygısı yaratabiliyor. Örneğin kurban derisini jandarma yerine başka bir kuruma verme; bölgede jandarmayla iyi ilişkileri olan korucularla anlaşmazlığa düşme ya da mahalli seçimlerde seçilen muhtar adayını desteklememiş olma gibi durumlar, kişilerde Yeşil Kart başvurularını olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi yaratabiliyor. Bu da bir yandan bölgede sorunlu olan devletvatandaş ilişkilerini olumsuz yönde etkilerken öte yandan da devletin gündelik hayattaki etki ve kontrolünü dolaylı olarak arttırıyor. Dolayısıyla, her ne kadar GSS sistemi getirilecek bir takım ek tedbirler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağlık sigortasının kapsayıcılığını arttırsa da, prime ve dolayısıyla gelir tespitine dayalı bir sistem olması sebebiyle devlet ve vatandaş arasında karşılıklı güvensizliğe dayalı ilişkinin sürmesine de katkıda bulunacak gibi görünüyor

9 9 Çok Amaçlı Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Şartlı Nakit Transferleri Birçok ülkede farklı tasarılar çerçevesinde uygulanan ve farklı koşullara bağlanan nakit transferi programları, yoksullukla mücadelede önemli bir politika olarak karşımıza çıkmakta. Şartlı nakit transferleri (ŞNT), genellikle sosyal dışlanma riski taşıyan belli bir kesimin bazı koşulları yerine getirmesi ile birlikte nakit yardımı alacağı mantığı üzerine kurulu. Bu tip nakit transferleri, hane halkının ya da bireyin gelir düzeyi, eğitim çağındaki çocukların okula devamı, okul öncesi çocukların sağlık kontrolleri, toplumsal faaliyetlere katılım gibi şartlara bağlanabileceği gibi, hamile anneler, yaşlılar, özürlüler, tarım işçileri gibi belirli grupları hedefleyerek de yürütülebilmekte. Özellikle eğitim ve sağlık üzerinden koşullu olarak dağıtılan şartlı nakit transferleri ile yoksulluğun nesilden nesile aktarılmasının önüne geçilmesi amaçlanmakta. Bu sebeplerden ötürü, şartlı nakit transferlerinin belirli bir hedef kitlesi için sürekli hale getirilmesinin ve resmi devlet politikası haline gelmesinin büyük önem taşıdığı düşünülüyor. Ilgın Erdem ŞNT türünden programlar, bütün dünyada, özellikle çocukların okula gönderilmesinde ve çocuk çalıştırılmasının engellenmesinde olumlu rol oynamaktalar. Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Arjantin ve Meksika da, bunun yanı sıra Güney Afrika da yoksulluğun giderilmesi açısından önemli kazanımlar sağladıkları görülüyor. Nüfusunun üçte birinden fazlasının yoksuluk sınırı altında yaşadığı Brezilya da çok sayıda ve çeşitli şartlı nakit transferi programı başarıyla uygulanmakta. Ülkede çeşitli programlar kapsamında yoksul yaşlılara, 7-15 yaş arası çocukları okula devam eden ailelere, kırsal kesimde tarım sektöründe çalışanlara, hamile annelere, 0-6 yaş arası çocuklarının sağlık kontrolleri tam olan ailelere ve yaş arası çocukları toplumsal faaliyetlere katılan ailelere farklı miktarlarda doğrudan gelir transferi yapılmakta. 1 Meksika hükümeti de benzer bir sistem olan PROGRESA yı 1997 de geliştirmiş ve 2000 yılına kadarki sürede yardımın 2.6 milyon hane halkına ulaşmasını sağlayabilmiş. 2 Türkiye de 2004 yılında Sosyal Riski Azaltma Projesi nin (SRAP) ayaklarından biri olarak başlatılan eğitim ve sağlık üzerinden şartlı nakit transferi programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) tarafından Dünya Bankası desteği ile yürütülmekte. Bugüne kadar ŞNT den 1.6 milyon çocuk aracılığıyla 601,400 aile faydalanmış. Sistem; gebelik yardımı, doğum yardımı, aşıları tam olan 0-6 yaş çocuk annelerine verilen aylık yardım ve çocukları düzenli olarak okula giden 6-15 yaş çocukların annelerine iki ayda bir verilen yardımlardan oluşmakta. Asıl olarak 2005 sonunda bitmesi planlanmış olmasına karşın, süresi uzatılmış; devlet politikasının bir parçası olması gündemde fakat tasarılar henüz gerçekleşmedi. Proje yalnızca en yoksul yüzde altılık bir kesimi hedefliyor 1) Programların ayrıntılı açıklamaları için bkz: Mariz Ozanira Da Silva e Silva, From A Minimum Income to A Citizenship Income: The Development of the Income Transfer Programs in Brazil., BIEN 10th Bi-Annual Congress, September, ) Paul Gertler, The Impact of Conditional Cash Transfers on Human Development Outcomes: A Review of Evidence from PROGRESA in Mexico and Some Implications for Policy Debates in South and Southern Korea, SARPN, January, 2005.

10 10 Bir amacı da çocukları okula yönlendirmek ve sağlıklılığı artırmak olan ŞNT eğer bu amaca gerçekten hizmet etmeye çalışacaksa; eğitim ve sağlık alanlarında da düzenlemelere gidilmesi ve bu kurumlarda iyileştirmeler yapılması şart görünüyor. ve yardım miktarı son derece kısıtlı. Yardımların tamamen nesnel kurallara göre, sıkı bir merkezi denetim altında dağıtılması öngörüldüğünden, sistemi yanıltmaya yönelik eğilimler oluşturabileceği sebebiyle başvuruları değerlendirme kriterleri SRAP yetkilileri tarafından gizli tutuluyor. Gerek ŞNT projesinin istatistikî verilerinden, gerekse Sosyal Politika Forumu (SPF) bünyesinde yapılan alan araştırmalarından çıkan sonuç, ŞNT nin eğitim alanındaki yardımlarının etkili bir biçimde duyurulup, kayda değer sayıda haneye ulaşabildiği yönünde. Projenin eğitim ayağı uygulamaya girdikten sonra okullaşma oranlarındaki artış da dikkat çekici görünmekte. Ancak gebelik ve sağlık alanındaki yardımları hakkında benzer pozitif görüşler hakim değil: Doğum esnasında bir kereye mahsus verilen 50 YTL lik ve de 0-6 yaş çocukların sağlık kontrolleri karşılığında verilen aylık 15 YTL lik cüzi miktardaki yardımların doğurganlığı arttırdığı yönünde bir çok temelsiz eleştiri yapılmakta. Sağlık personeli ve öğretmenler proje hakkında ilk aşamada yeterince bilgilendirilmediklerinden, sonrasında ise karar merci olarak algılandıklarından ve okul ile sağlık kurumlarının yardım kurumu gibi görülmeye başlanmasından haklı olarak şikayet ediyorlar. Bu şikayetler ŞNT politikasının negatif sonuçlar doğurabilecek bir başka yönüne işaret etmesi bakımından da anlamlı: Sosyal politika alanının yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturan ŞNT uygulanırken uygulanan alanlardaki problemlerin de dikkate alınmaları gerekiyor. Bu problemler dikkate alınmadığında ise, eğit min yoksulluğun aktarımını engellemek biçimindeki uzun dönemli amacının yok sayılıp yardım almada yoksul aileler için bir araç haline gelmesi tehlikesi söz konusu olabiliyor. Bir amacı da çocukları okula yönlendirmek ve sağlıklılığı artırmak olan ŞNT eğer bu amaca gerçekten hizmet etmeye çalışacaksa; eğitim ve sağlık alanlarında da düzenlemelere gidilmesi ve bu kurumlarda iyileştirmeler yapılması şart görünüyor. ŞNT ye bir diğer eleştiri, yerel uygulayıcıların yaklaşım farklılıkları konusunda gelmekte. Yardımların nesnel koşullara dayalı olduğu ve sıkı bir denetimle verildiği belirtilse de, örneğin bazı illerdeki SYD vakıfları adayları belirleme konusunda geniş bir karar alma yetkisi kullanıyorlar; bazılarında ise hak kazananlar yalnızca SYDGM nin puanlama sistemi ile belirleniyor. Bir ilde ve ilin ilçelerinde ŞNT den kaç ailenin ve kaç kişinin faydalanacağı konusunda da standartlar belirli değil. Yine de, bir çok vakıf yetkilisi başvuranların yardıma hak kazanmasında en belirleyici faktörün çok çocukluluk olduğunu belirtmekteler. Çocuk sayısının yoksulluğun ana göstergesi olarak ele alındığı bir uygulamanın, nüfusta yine önemli bir orana sahip çocuksuz ve az çocuklu yoksul aileleri dışlaması da bu durumda ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmakta Haziran 2006 tarihinde İstanbul da ŞNT ile ilgili önemli bir konferans gerçekleştirildi. Üçüncü Uluslararası Şartlı Nakit Transferleri Konferansı nda beş gün boyunca dünyanın birçok yerinden uzman konuyu tartıştılar ve Türkiye deki ve diğer ülkelerdeki uygulamaları masaya yatırdılar. Konferans kapsamında Türkiye deki ekip, uygulamanın uzun zamandır beklenen değerlendirme sonuçlarını sundu. Burada, Türkiye deki uygulamanın değerlendirmesine ilişkin çalışmanın sadece ilk ayağının bittiğini ve halihazırda ekonometrik

11 11 ve etnografik çalışmalar üzerinde çalışıldığını vurgulamakta fayda var. Analiz sonuçlarına göre ŞNT nin Türkiye de de uygulandığı diğer ülkelerde de olduğu üzere okullaşma oranlarını, özellikle kız çocukları için daha yüksek oranlarda, arttırdığı vurgulandı. Fakat ŞNT nin ülkede sürdülebilirliğinin bir kaynak sorunu olarak tartışılması; yeni sosyal güvenlik reformu tasarısında da yer alan ama yasalaşamayan sosyal yardımların sosyal güvenlik haklarını düzenleyen kurumsal çatı altına girmesi tasarısına ve sosyal yardımın hak olarak görülmesi fikrine henüz uzak olunduğu izlenimini pekiştirdi. Konferansta Türkiye deki ŞNT nin değerlendirimesinin yanısıra, Brezilya ve Güney Afrika gibi orta gelirli ülkeler ile Bangladeş ve Kenya gibi düşük gelirli ülkelerin ŞNT deneyimleri de aktarıldı. Bu bölümde, yanlış içerme ve dışlama sorunlarının nasıl asgariye indirilebileceği ile yardımın şarta bağlanmasının neden gerekli olduğu konuları en çok tartışılan konulardan ikisiydi. Özellikle Afrika ülkelerinden gelmiş katılımcıların, sosyal politikaların sosyal hak kavramı üzerinden geliştirilmesi gerektiğini sürekli olarak vurgulamaları dikkat çekiciydi. Diğer oturumlarda ŞNT için farklı hedefleme türleri, izleme/şikayetlerin çözüme kavuşturulması konuları, gençler ve yetişkinler için verilen diğer hizmetlerle nasıl ilişkilendirilebileceği, uygulamalara özel hedef grupların dahil edilmesi, ülkenin farklı bölgelerinde oluşturulabilecek farklı yaklaşımların kapsamı gibi, bir çok konu ele alındı. Tüm bu değerlendirmeler ve deneyimler, ŞNT nin yoksulluğun giderilmesinde önemli katkıları olduğunu gösterecek nitelikte. Ancak bu uygulamanın, tek başına, sosyal dışlanma ve topluma katılım sorunlarına çözüm getirmesi söz konusu değil. Dolayısıyla, ŞNT nin, sosyal yardım politikasının bir parçası olarak değerlendirilmesi önemli. Böyle bir değerlendirme çerçevesinde, ŞNT nin bir Dünya Bankası projesi olmaktan çıkarılıp düzenli bir devlet politikası olarak gelişmesinin oldukça anlamlı olacağı söylenebilir

12 12 Başak Ekim Avrupa Sosyal Modeli ni Savunmak Avrupa Sosyal Modeli zayıflıyor mu? sorusu son yıllarda Avrupa nın geleceği üzerine düşünenlerin kendilerine en çok sordukları soru. Sosyal politikalardan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Viladimir Spidla nın 11 Mayıs 2006 tarihinde Berlin de bulunan Avrupa Akademisi nde yaptığı konuşmanın başlığı bu kaygıyı taşıyor: Avrupa Sosyal Modeli: Gerçek mi yoksa iyimser bir beklenti mi?. Bugün, Avrupa toplumlarının ortak gelecek tahayüllerini belirleyecek olanın Sosyal Avrupa olduğunu öne sürmek yanlış olmaz. Birçok uzmana göre, Fransa ve Hollanda halklarının Avrupa Anayasası na verdikleri red oyunun arkasında yatan sebep Avrupa Birliği nin Sosyal Avrupa boyutunun yeterince güçlendirilmemesinden ve AB nin geleceğinin ortak pazar ideallerine terk edilmiş olmasından duyulan hayal kırklığı. Avrupa refah devletleri geleneğine dayanan sosyal model, bugün kimilerine göre Avrupa nın küresel ekonomi içinde rekabet gücünü zayıflatarak, ekonomik büyümesinin önündeki engellerden biri. Kimilerine göre ise sosyal model, Avrupa yı diğer demokratik modellerden-özellikle Amerikan modelinden-farklı kılan, ekonomik kalkınmanın temelinde yatan ve, hatta rekabet gücünü arttıran unsuru. Avrupa sosyal modeli, sosyal politikalar bağlamında ülkeler arasında farklılık göstermek ile birlikte idealinde ekonomik refah ile sosyal adaletin dengelendiği ve sosyal diyalog kültürünün yerleşik olduğu bir toplumsal uzlaşı modeli. Toplumsal bütünleşmeyi (social cohesion) demokratik yaşamın vazgeçilmez parçası olarak gören bu modelin belki de en can alıcı yanı, sosyal politikaların, ekonomilerin daha iyi işlemesini sağlayacak politikalar olmaktan öte, nesiller arası dayanışmayı öngören ve bir ortak gelecek tahayyülü üzerine inşa edilen toplumsal uzlaşı projesine hizmet eden politikalar olmaları. Bir bakıma, Avrupa sosyal modelinin zayıflıyor olması Avrupa toplumlarının beraber yaşama kültürlerinin ve ortak gelecek tahayyüllerinin zedelenmesi anlamına da gelebiliyor. Son dönemde sosyal model tartışmalarının bu kadar yoğun bir şekilde gündemde olmasının ve sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, AB parlamenterleri, hatta Komisyon üyeleri tarafından çeşitli platformlarda tartışmaya açılmasının sebebi de burada yatıyor. Bu noktada gözler ister istemez, AB ya çevriliyor. Kendisi bir entegrasyon ve bütünleşme projesi olan AB, gelecek kaygısı yaşayan Avrupa toplumlarına ne vaad ediyor? Son dönemde, Avrupa Sosyal Modeli tartışmaları Avrupa Birliği nin gündemine modernleşme tartışmaları bağlamında girmiş durumda. Sosyal modelin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uyum göstecek şekilde yeniden tasarlanması ve modernleştirilmesi tatışmaların odağında yer alıyor. Ancak belki de en tehlikeli olan, modernleşmenin, sosyal alanın rekabete ve piyasa koşullarına açılması olarak algılanması. Bunun en tipik örneği, 2005 yılında Ortak Pazar dan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Bolkestein in sunduğu yasa taslağı. Bolkestein-hizmetler yasa taslağı ticari hizmetlerin yanı sıra eğitim, sağlık, kültür ve sosyal hizmetlerin de piyasalaştırılmasını öngörüyordu. Gerek sendikaların, gerekse sivil toplum örgütlerinin yoğun baskıları sonucunda toplum yararına olan sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri taslaktan çıkarıldı. Bu, hiç kuşkusuz, Avrupa sosyal modelinin savunucuları için son derece umut verici bir gelişme oldu.

13 13 Avrupa sosyal modelini diğer demokratik toplum modellerinden ayıran temel unsur, toplumsal bütünleşme yaklaşımının kurumsallaştırılması. Yani, toplumsal bütünleşmenin korunması yönündeki sosyal dışlanma ile mücadele politikaların sosyal devlet anlayışına uygun ve sosyal taraflar ile diyalog içerisinde hayata geçiriliyor olması. Bu bağlamda da, günümüzün toplumsal sorunlarına cevap verecek iki sosyal politika alanı sosyal modelin modernleşmesi tartışmalarında ön plana çıkıyor: Asgari gelir desteği programları ve sosyal hizmetler. Avrupa Komisyonu, gerek 2005 yılında sunduğu Sosyal Ajanda, gerekse 2006 yılında yayınladığı tebliğler ile gelir desteği programlarının ve sosyal hizmetlerin Avrupa sosyal modelinin yapıtaşları olarak ele alınması ve tartışılması konusunda ön ayak oldu yılında yayınlanan iki tebliğ, 1992 yılı Konsey Tavsiye Kararı nın öngördüğü iyi bir yaşam için yeterli bir gelire sahip olma ve kaliteli hizmetlere ulaşım hakkı bağlamında politikalar oluşturulması yönünde AB düzeyinde bir tartışma ve danışma süreci başlatmaları açısından önemli metinler. İlk olarak, 2006 yılının Şubat ayında, emek piyasasına girme şansı olmayan bireylere yönelik aktif sosyal içerme politikalarının oluşturulması için AB düzeyinde eyleme geçilmesini sağlayacak danışma sürecinin başlatılması yönünde bir tebliğ Avrupa Komisyonu tarafından yayınladı. Bu tebliğ ile Komisyon, asgari gelir desteğinin sosyal koruma politikaları içindeki yerini vurgularken, önemli sayıda insanın emek piyasasına girme şansının çok az olduğunun ve sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya kaldığının altını çizerek, emek piyasasına girme şansının hemem hemen hiç olmadığı veya çok az olduğu durumlarda asgari gelir desteği uygulamalarının yoksulluk ile mücadele için temel araç olduğunu hatırlatıyor. Bu bağlamda, tebliğ, AB düzeyinde alınabilecek önlemlerin tartışılabilmesini sağlayacak karşılıklı danışma sürecini başlatıyor ve sosyal tarafları, sivil toplum örgütlerini ve politika yapıcıları tartışmaya katılmaya davet ediyor. Avrupa sosyal model tartışmaları önümüzdeki günlerde Avrupa gündemindeki yerini koruyacak gibi Komsiyon un sosyal hizmetlere ilişkin yayınladığı Bir diğer önemli metin ise 2006 yılının Nisan ayında gözüküyor. Avrupa Sosyal Modeli nin tebliğ. Sosyal barınma, çocuk bakımı ve özel ihtiyaç yeni toplumsal sorunlara cevap sahibi bireylere ve ailelere yönelik sosyal hizmetlerin verecek şekilde modernleştirilmesi tartışmalı Bolkestein-hizmetler direktifinden çıkarılmasının ardından bu tebliğ ile, Komisyon, sosyal Sosyal Avrupa nın geleceği üzerine düşünenlerin hem fikir olduğu bir hizmetlerin toplum yararına olma niteliğinin göz önüne alınmasını ve ticari hizmetlerden farklı bir şekilde konu. değerlendirilmesini öngörüyor. Tebliği önemli kılan bir diğer unsur ise toplum yararına olan sosyal hizmetlerin (social services of general interest) öneminin sosyal hakların korunması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması açısından vurgulanıyor olması. Hiç şüphesiz, Komisyon un tebliğler yolu ile, asgari gelir desteği ve sosyal hizmetler gibi iki temel sosyal politika alanında karşılıklı danışma sürecini başlatmış olması Avrupa sosyal modeli tartışmaları için son derece önemli adımlar. Üye ülkelerin hükümetleri için referans noktası olan Komisyon tebliğlerinin başlattıkları danışma süreçleri, gerek sendikalar, gerekse Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı ve Sosyal Platform gibi sosyal modelin savunuculuğunu yapan sivil oluşumların bu süreçlere aktif katılımını öngörüyor. Komisyon un bu yönde attığı adımlar Avrupa sosyal modelinin korunması yönünde çaba veren sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflar tarafından memnuniyet ile karşılansa da, metinler AB nin oynayacağı rolü muğlak bırakıyor ve Komisyon dan sosyal model tartışmalarına

14 14 somut yaklaşımlar getirebilecek hukuki zemini oluşturacak adımlar bekleniyor. Avrupa Sosyal Modeli ne ilişkin tartışmalar önümüzdeki günlerde Avrupa gündemindeki yerini koruyacak gibi gözüküyor. Modelin yeni toplumsal sorunlara cevap verecek şekilde modernleştirilmesi, Sosyal Avrupa nın geleceği üzerine düşünenlerin hem fikir olduğu bir konu. Ancak, belki daha da önemlisi Avrupa Birliği nin Avrupa toplumları nezdindeki meşruiyeti, Sosyal Avrupa yolunda atacağı adımlara bağlı görünüyor.

15 15 Sayılarla... Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Yoksulluk Oranları (%) Türkiye AB15* AB25* Bulgaristan Romanya Erkek Kadın Toplam Kaynak: EUROSTAT, yılı için EUROSTAT tahminleri. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Otopark Binası Kat Bebek İstanbul T F

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı Yusuf Yüksel Nisan, 2012 Sunum Planı Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısı Eylem Planı Hazırlık Süreci Eylem Planındaki

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran; AKP nin ekonomi modeli yoksulluk üretiyor, Yeşil Kart lı sayısı azalmadı arttı. Tarih : 23.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran; AKP nin ekonomi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet Türkiye yarım yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke. Ne var ki, son on yılda kat edilen büyük gelişmelere

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/39 24.06.2009 YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI Seyfettin Gürsel, Burak Darbaz, Ulaş Karakoç Yönetici Özeti Yeşil Kart uygulaması, herhangi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 SOSYAL POLİTİKALAR REFAH DEVLETİN TARİHSEL DEĞİŞİMİ sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 ler

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek.

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. YENİ DÖNEMDE EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? Emekli Aylıkları Oransal Olarak Daha Düşük Bağlanacak 5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. Aylıkların

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek 4 Haziran 2012, Pazartesi AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek Uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ne getirilen teşviklerin sektörün

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2013

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2013 Haziran 2012 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2013 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu

SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 11 İŞÇİNİN ACI BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMESİ HERKESİ DERİNDEN YARALADI. - TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ VE

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GELMİŞ GEÇMİŞ EN KOLAY, EN PRATİK, EN KAPSAMLI, EN AZ PROSEDÜR İÇEREN, UYGULAMASI EN KOLAY, İSTİHDAM

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 i Bu sayıda; 2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirilmiştir. i 1 Gelir düşerken, gelirin dağılımı düzelir mi?

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Sistemin koruması altında olmayan kesimi gelir düzeyi çok düşük olan yoksul vatandaşlarımızın oluşturduğu tartışmasızdır.

Sistemin koruması altında olmayan kesimi gelir düzeyi çok düşük olan yoksul vatandaşlarımızın oluşturduğu tartışmasızdır. SOSYAL GÜVENLİKTE YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERİN BİR YILLIK UYGULAMASI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARINI ÇÖZEMEDİĞİ GİBİ, YENİ SORUNLARIN KAYNAĞI OLDUĞUNU GÖSTERDİ. Reform adı altında yapılan yasal

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 23/02/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına (Er ve erbaş harçlıklarının artırılması ve askerlikte geçen sürelerin

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz.

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu dosyada size, eğitim sisteminin öncelikli gördüğümüz ihtiyaçlarını

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ 5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ Giriş: Bilindiği üzere, 5520 sayılı

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

Özet Değerlendirme 1

Özet Değerlendirme 1 Özet Değerlendirme 1 SURİYELİ MÜLTECİ HAYATLAR MONİTÖRÜ ÇALIŞMANIN KAPSAMI İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan Mülteci Hayatlar Monitörü, Türkiye de kamp dışında yaşayan

Detaylı

Umut Oran Basın Açıklaması 30.9.2012. AKP nin Sağlıkta Dönüşüm ü, kara deliğe dönüştü: BÜTÇEDE SOSYAL GÜVENLİK ALARMI!...

Umut Oran Basın Açıklaması 30.9.2012. AKP nin Sağlıkta Dönüşüm ü, kara deliğe dönüştü: BÜTÇEDE SOSYAL GÜVENLİK ALARMI!... Umut Oran Basın Açıklaması.9.22 AKP nin Sağlıkta Dönüşüm ü, kara deliğe dönüştü: BÜTÇEDE SOSYAL GÜVENLİK ALARMI!... Sağlık sistemini piyasalaştırarak yandaş sermayeye para pompalayan AKP nin son yıllarda

Detaylı

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat!

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat! Gelir testi yaptırmadığı için aylık primi 2012 den beri 288 liradan hesaplanan 5 milyonu aşkın sigortalıya biriken borçtan kurtulmak için verilen 6 ay ek süre 31 Mart ta doluyor 2015 yılı, sosyal güvenlik

Detaylı

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Bir Sonuç Olarak Sosyal Devlet: Emek mücadelelerinin sonucu Demokrasinin Sonucu Tarihsel, toplumsal, coğrafik gelişmelerin sonucu Buradaki

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM/ KALİTELİ YAŞAM

İYİ YÖNETİŞİM/ KALİTELİ YAŞAM İYİ YÖNETİŞİM/ KALİTELİ YAŞAM DAHA İYİ YEREL HİZMET H İÇİN N SİVİL S TOPLUMUN GÜÇG ÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ* *Bu proje; Japon Sosyal Kalkınma Fonu kaynağından Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan bir bağışla;

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı