ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konulann yasal bazda takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte, idare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idare alacaklarını talep ve tahsil etmek, itiraz hallerinde karşı dava açmak idaremizin ve diğer müdürlüklerin hukuki açıdan incelenmesini istedikleri başvurulan değerlendirerek mütalaa vermek görevlerini yürütmektedir. Avukatlık da yapan bir hukuk müşavirinin yönetimi altında; 1 servis şefi, 4 idari memur, 2 bilgisayar kullanıcı memur personel olmak üzere 8 kişilik kadro ile görev yapılmaktadır. AÇILAN DAVA SAYISI 2004 YILINDA AÇILAN idari DAVA SAYISI YILINDA AÇILAN HUKUK DAVA SAYISI YILINDA AÇILAN CEZA DAVA SAYISI TOPLAM DERDEST İDARÎ DAVA SAYISI HUKUK DAVA SAYISI CEZA DAVA SAYISI TOPLAM KARARLI (Geçmiş yıllarda ve 2004 yılında temyiz edilmiş olanlar dahil) idari DAVA SAYISI: 12 (7 idare lehine, 5 idare aleyhine sonuçlanmıştır.) HUKUK DAVA SAYISI: 36 (12 idare lehine, 11 idare aleyhine, 13 kısmi kabul-kısmi red ile sonuçlanmıştır.) CEZA DAVA SAYISI: 92 (65 idare lehine, 27 idare aleyhine sonuçlanmıştır.) İCRALAR 2004 YILINDA Toplam icra dosyası infaz olan icra dosya sayısı Derdest olan icra dosya sayısı İcra dosyası açılmadan müşavirliğimizcetahsil edilen dosya sayıs... 4 AÇIKLAMALAR 2004 yılında diğer müdürlüklerimizin taleplerine istinaden 39 adet yazılı, ayrıca muhtelif adet sözlü mütalaa verilmiş, 679 adet idari yazışma yapılmış, delil tespiti dosyalannda idaremize tebliğ edilen bilirkişi raporlarına itiraz edilmiş, Yargıtay ve Danıştay kararlarının bilgisayar ortamında izlenmesi sağlanmış, icra işlemleri Icramatik programıyla takip edilmiştir. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze 2004 yılı içerisinde tarihi itibariyle 27 adet soruşturma dosyası intikal etmiştir. Daha önceki yıllardan devredip soruşturması devam eden 27 adet dosya olmak üzere

2 toplam 54 adet soruşturma dosyası 2004 yılı içinde işlem görmüştür. Bu dosyalann 30 adedi tamamlanmış olup, müdürlüğümüze havalesi yapılmış toplam 24 adet dosyanın da gerekli inceleme ve soruşturmaları halen devam etmektedir. Müdürlüğümüzce tamamlanan soruşturma dosyalarından; o 20 adet dosya işçi veya Memur Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere Personel Müdürlüğü'ne, o 4 adet sorumluların Izelman Personeli olması sebebiyle Izelman işçi Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, o 1 adet dosya ilgili Müdürlüğe iade edilmiş olup, o 5 adet dosya ise işlemden kaldırılmıştır. Ayrıca, zaman zaman Genel Müdürlük Makamınca talep edilen görüşlere cevap verilmiş olup, 2003 yılı faaliyetlerim kapsayacak şekilde idaremiz Ticaret Müdürlüğü'nün genel teftişi de tamamlanarak hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulmuştur. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı; seferberlik ve savaş hali ile doğal afetlerde sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlamasından ve yürütülmesinden Genel Müdürlüğümüz adına bu konulan düzenlemekle yükümlü olan birimidir. Bu bağlamda yapılan çalışmaları özetleyecek olursak; o Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine ait 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre hazırlanan sivil savunma planlanınız içişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olup her yıl güncelleştirilerek, her an uygulanabilir halde bulundurulmaktadır. o Ayrıca her yıl güncelleşen bilgiler Sivil Savunma 11 Müdürlüğü'ne bildirilmektedir. o tarih ve 2002 / 4390 sayılı "Binalann Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre "2004 yılı Yangın Talimatı" hazırlanıp 11 Sivil Savunma Müdürlüğü'ne ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bilgi verilmiştir. o Ayrıca yangın söndürme cihazlannın altı aylık periyodik bakımlan yapılmakta olup yeniden doldurulması gerekenlerin dolumu yapılıp, standart dışı kalanlann yerine yenilerinin alımı sağlanmıştır. o Yine zaman zaman atelyelerimiz yangın ve koruyucu güvenlik yönünden incelenmiş olup eksikliklerinin giderilmesi için ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda Genel Müdürlüğe bağlı Gediz, Karşıyaka, Çakalburnu, otobüs atölyeleri ile Adatepe ve Çiğli otobüs garajlarına yakıt ikmali için kullanılan akaryakıt istasyonlarına müdahale edebilecek tazyikli şehir suyuna bağlı köpük işlemeli yangın dolabı yaptırılmıştır. o Genel Müdürlüğümüz bünyesince yürütülen her türlü iş ve işlemin yürütülmesini sağlayan (evrak, personel, fiziki güvenlik vb.) Koruyucu Güvenlik Özel Talimatımız; içişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatında yapılan değişiklikler doğrultusunda yemden hazırlanarak 2004 yılında da bu talimatla ilgili her türlü iş ve işlemimizin buna göre yürütülmesi sağlanmaktadır. o Olağanüstü hal durumlarında Genel Müdürlüğümüzün süratle 24 saat çalışma esasına geçebilmesi için her birimin ayrı ayn personel planlamasını içeren 711 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak "24 Saat Çalışma Planı" 2004 yılında da personel bilgileri güncelleştirilerek Sivil Savunma 11 Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. o 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerin Sağlanması hakkındaki Kanunun 55. Maddesi uyarınca hazırlanan Genel Müdürlüğümüz ve Bağlı Atölyeler ile Otobüs garaj lannı kapsayan "Koruma Planı" 2002'de Emniyet Müdürlüğünce onaylanmıştır. 2004'de yapılan değişikliklerde güncelleştirilerek Emniyet Müdürlüğü'nce karakollara bildirilmiştir. o Genel Müdürlüğümüz İzmir Valiliği kararı ile Ulaşım Hizmetleri Grup Başkanlığı

3 görevini üstlenmiş olup, görevle ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir. o ilimizde olası bir depreme karşı Afet planı hazırlanarak senaryolar oluşturulup ulaşımla ilgili alternatif yollar belirlenmektedir. Yine bu konu ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gerek personel, gerek araç ve gereç açısından niteliklerini belirten listeler alınmış olup 2004 yılında da bu bilgiler güncelleştirilerek Valilik Kriz Merkezi'ne ve Bayındırlık II Müdürlüğü'ne bildirilerek koordineli olarak her an güncel tutulması için çalışmalar devam etmektedir. o Kriz durumlarından, Topyekün Savunma haline geçiş haline durumlarında Sivil Savunma Hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla "Kriz Bürosu" ve "Harekat Bürosu Yönergesi" hazırlanmış olup Valilik Makamına ve Bûyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi verilmiştir. o Milli Güvenlik Kurulu direktifi, içişleri Bakanlığı'nın 97/5 sayılı genelgesi ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Gediz Otobüs Atelyesini kapsayan 2004 Savaş Hasar Onarım Planı hazırlanmış olup, gerektiğinde uygulanabilir halde bulundurularak Sivil Savunma II Müdürlüğüne bildirilmiştir. o Personel Erteleme Öneri çizelgemiz 11 Sivil Savunma Müdürlüğü'nün önerdiği formatta hazırlanarak 2000 yılında Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiş olup tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen onaylı Personel Erteleme Öneri Çizelgesi Genel Müdürlüğümüz bünyesine uyarlanarak hazırlanmaktadır. o Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan iş Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu'ndaki çalışmalarda, Genel Müdürlük ve bağlı bulunduğu Atelyeleri de kapsayan çalışmalar devam etmektedir. o Bünyemizde oluşturulan arama-kurtarma personelinin; arama kurtarma, yangın ve ilk yardım tekamül eğitimleri 2004 yılında da devam etmiştir. o Konusu ile ilgili toplantı, tatbikat ve benzeri etkinliklere Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılmış olunup, 2005 yılına ait çalışmalar ise yapılan bu çalışmaların devamı niteliğinde olacaktır. GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (TEKNİK) OTOBÜS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce 2004 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 1539 otobüs (1121 Eshot Izulaş), 2712 personel (1916 Eshot Izulaş) ve 286 ayrı hatta (2 adedi ücretsiz, 52 adedi Besleme, 29 adedi l birim, 136 adedi 2 birim ve 67 adedi 3 birim) toplu taşımacılık hizmeti verilmiştir. Kısmımızca 2004 yılı içerisinde bir yandan normal çalışma düzeni sürdürülürken, bir yandan da elektronik ortamda alınan kentkart verileri doğrultusunda, verimlilik çalışmaları yapılmış ve verimsiz hatlar iptal edilmiş, günün ihtiyaçlarına göre yeni hatlar açılmış, mevcut hatlarda güzergah değişiklikleri, hat birleştirmeleri ve hat uzatmaları yapılarak, vatandaşlarımızın ulaşımları rahat bir şekilde sağlamaları temin edilmiştir yılı faaliyetlerimizi ana başlıklar altında sıralarsak; OTOBÜS HATLARI o 14 adet yeni hat açılmıştır. o 5 adet hat iptal edilmiştir. o 7 adet haltımızın son durağı uzatılmıştır. o 4 adet hatlımızın güzergahı değiştirilmiştir. o Tüm bunlann sonucu; 2003 yılı sonunda 277 olan otobüs hat sayısı, 2004 yılı sonunda 286'ya ulaşmıştır. o Metro ve vapur ulaşımını desteklemek amacı ile 52 adel besleme hatlımızda 169

4 civarında otobüs ile servisler sürdürülmüştür. o Gece servisleri devam ettirerek, valandaşlanmıza 24 saal süre ile kesiniisiz ulaşım hizmeti verilmiştir. o Kademeli (B, l, 2, 3) ücrel sislemi uygulaması sürdürülerek, vatandaşlarımızın gittikleri mesafelere göre ücret ödemeleri ve daha ucuz seyahal elmeleri sağlanmıştır. o Dini bayramlar ve arife günlerinde vatandaşlarımızın kabristan ziyaretlerim rahat bir şekilde temin edebilmeleri için, kentimizin değişik bölgelerindeki 10 ayrı kabrisiana özel servisler düzenlenmiştir. o Milli Bayramlarda (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) Valilik Makamından gelen program doğrultusunda, prova ve törenlere katılacak okullara (genel prova ve tören günlerinde) ücretsiz otobüsler tahsis edilmiştir. o Kentimizin değişik bölgelerinde devam eden alı yapı çalışmaları süresince, alternatif güzergahlardan ve gerektiğinde otobüs ilavesi yapılarak, valandaşlanmızın ulaşımı lemin edilmiş, güzergah değişiklikleri basın ve duyurular vasıtası ile duyurularak, vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. YAPILAN SERVİS VE KİLOMETRELER o 2004 yılında kent içinde loplam servis yapılmışlır. Aylık ortalama servis sayısı , günlük ortalama servis sayısı da 'dır. o 2004 yılında otobüslerimiz loplam km. yol kal elmiştir.aylık ortalama ve günlük ortalama km. yapılmıştır. Bu her gün Ekvator'un çevresini 7 defa dolaşmak demektir. EĞİTİM-DENETİM VE KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARI o Eğitici Müdürlüğümüzce yürütülen eğitim programlarının yanı sıra, E. Ü. Edebiyat Fakültesi'nce verilen "güvenli sürücülük ve insan, ilişkileri" konulu 6 hafta süreli eğitim semineri sürdürülmüş ve bu eğitimden geçen şoför ve yönetici personel sayısı 1410'a ulaşmıştır. o Sabah saatlerinde atölyelerde işe başlamadan önce, tüm personel ile toplantılar düzenlenerek, gerekli uyarılarda bulunulmuş ve personellerin sorunları dinlenilmiş, iletilen sorunlar büyük ölçüde çözümlenmiştir. o Fahri, sivil, resmi ve motorize ekiplerimizce gün boyu denetimlerimiz sürdürülmüştür. o işe başlarken ve görev başında alkol metre ile alkol testleri sürdürülmüş ve yıl içersinde adet alkol testi uygulanmıştır. Göreve alkollü geldiği tespit edilen 15 personelimiz hakkında yasal işlem yapılmıştır. o Kentimizin değişik bölgelerinde radar teçhizatlı araç ile hız ve trafik kurallarına yönelik denetimler sürdürülmüş ve idaremizce belirlenen hız limitlerini aşan ve kurallara uymadığı tespit edilen 82 personelimiz hakkında yasal işlem yapılmıştır. o işyerinde olumsuz tavırlar sergileyen, vatandaşlarımız ile sık sık münakaşa eden personelimiz, idaremiz bünyesindeki psikoteknik laboratuannda psikolog denetiminde ve bilgisayar destekli psikoteknik testlerinden geçirilerek, sorunlarına çözüm yollan aranmıştır. o Tüm bunların sonucu, görev süremiz içerisinde otobüslerimizin karıştığı trafik kazası sayısında % 60 civarında düşüş sağlanmış, kazalarda şoförlerimizin kusur oranlan azalmış ve şoför - vatandaş ilişkilerinde olumlu yansımalar gözlenmiştir. o Kentimizin değişik bölgelerinde görev yapan 10 adet motorize ekibimize nokta görevinin yanı sıra, otobüslerimizin kanştığı kazalara müdahale yetkisi verilmesi ile, kaza bilgisinin idaremize ulaşmasını takip eden 5-6 dakika içinde kazalara müdahale edilmesi sağlanmış ve kazalardan doğan zaman ve servis kayıpları asgari düzeye indirilmiştir. o Özellikle yağmurlu havalarda ve ilk yağmurlarda kayan ve otobüslerimizin yaralamalı, ölümlü ve büyük maddi hasarlı kazalara kanşmasına yol açan yollar kaymayan asfalt ile

5 kaplattırılmış ve tırtıklattınlmıştır. o Tuzlama ekipleri oluşturularak, karlı ve buzlu bölgelere tuz serpilmiş, otobüslerimizin kazalara karışması önlemiş ve yollann trafiğe sürekli açık kalması sağlanmıştır. FİLO YENİLEME ÇALIŞMALARI o ihalesi 2003 yılında gerçekleştirilen 70 adet yeni solo otobüsün alımı 2004 yılında gerçekleştirilmiş ve servise verilmiştir. o 50 adet körüklü tipi otobüs alımına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. o 50 adet otobüsümüze klima takılması yönünde çalışmalara başlanılmıştır. o 14 civannda olan ortalama filo yaşı 6.9'a düşürülmüş ve vatandaşlarımıza yeni otobüslerimiz ile daha güvenli ve konforlu ulaşım olanağı sağlanmıştır. ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELiK ÇALIŞMALAR o Engelli vatandaşlarımız ile refakatçilerine yönelik ücretsiz ulaşım olanağı uygulaması sürdürülmüştür. o 12 adet engelli otobüsü ile engelli vatandaşlarımızın ulaşımını daha rahat temin etmesi sağlanmıştır. o Engelli otobüslerinin çalışma programını içeren broşürler bastırılarak vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. o Yerel Gündem 21 çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarına yönelik çalışmalara katılınmış ve çözüm yollan araştırılmıştır. KAPALI DURAKLAR o Mevcut kapalı duraklann tamamının kullanımda olması nedeniyle, yeni kapalı durak isteklerinin karşılanabilmesi için durak temini hususunda çalışmalara başlanılmıştır. VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE ULAŞIM SiSTEMiNiN DAHA ÇAĞDAŞ BiR HALE GETiRiLMESiNE YÖNELiK ÇALIŞMALAR o Dijital ortamda yeni ulaşım haritası hazırlanarak otobüs duraklarının tamamına asılmış ve broşür haline getirilerek vatandaşlarımıza dağıtılmaya başlanılmıştır. o Otobüs güzergahları, durak isimleri ve otobüs hareket saatleri internet ortamında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. o Otobüs filo kapasitesinin daha sağlıklı bir şekilde kullanılması ve vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım olanağı sağlanması için, uydu takip sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. o Otobüslerin geçiş aralıkları, güzergahlarda meydana gelebilecek tıkanma, bekleme süreleri gibi bilgilerin elektronik ortamda verilebileceği akıllı durak sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. o Yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi Hemşehri iletişim Merkezi (HIM) ve Halkla ilişkiler Servisimize vatandaşlarımızca iletilen 1811 civarında istek ve şikayet yerinde yapılan incelemelerle değerlendirilmiş ve sonuçlan hakkında vatandaşlanmıza yazılı olarak yanıt verilmiştir. o Vatandaşlanmızın öneri ve şikayetlerini internet vasıtası ile idaremize iletmeleri sağlanmıştır. ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELiK ÇALIŞMALAR o Personelimiz için yemekli geceler düzenlenerek, aileleri ile bu gecelere katılımlan sağlanmıştır. o Görev sûremiz içerisinde Egekent, Evka2, Bostanlı iskele, Bayraklı, Evka4, E.Ü. Kampusu, Bornova Metro, Halkapınar Metro, Konak Bahribaba Parkı, Balçova, Yeşilyurt, Gaziemir, Beyazevler, Buca Adatepe, Inciraltı ve Evkal'de personelimizin zorunlu

6 ihtiyaçlanm karşılayıp, dinlenebileceği çağdaş mekanlar oluşturulmuş, Balçova yeni son durak, Narlıdere ve Tınaztepe Kampusünde yeni mekanlar yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. o Kağıt bilet uygulaması ve kumbara kaldırılarak, şoför kentkartı uygulaması başlatılmıştır. DiĞER FAALiYETLER o Okulların eğitim ve gezi amaçlı otobüs talepleri karşılanmıştır.. o Askeri birliklerin hafta sonu izinleri için istediği otobüsler karşılanmıştır. o Kentimizin değişik bölgelerindeki (Gümüşpala, Egekent, Balçova, Toros gibi) eğitim birimleri ile EÇEV'in otobüs talepleri karşılanmıştır. o Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında engelliler için istenilen otobüsler tahsis edilmiştir. o 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 11 Milli Eğitim Müdürlüğü ve Askeri Birliklerden gelen otobüs talepleri karşılanmıştır. o Kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gecelerde ve cenaze nakli için vatandaşlarımızdan gelen otobüs talepleri karşılanmıştır. o Maç günlerinde, maçın oynandığı stadyum ile kent merkezi arasında yeterli sayıda otobüs tahsis edilmiştir. o Kentimizde 2005 yılında düzenlenecek olan Dünya Üniversite oyunlarının (UNIVERS1ADE İzmir) ulaşımına yönelik planlama çalışmalarına başlanılmıştır. o 5216 sayılı kanun gereği, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bulunduğu yerleşim alanlarının ulaşımının sağlanmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır. TiCARET işleri MÜDÜRLÜĞÜ 4768 Sayılı Yasanın 3.maddesine göre düzenlenen 01 Temmuz 1947 yılında yürürlüğe giren Alım-Satım Yönetmeliği ile Satım-Kiraya Verme işlemleri, Tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu ihale Yasası ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Yasası ve bu yasalara istinaden yayımlanan Yönetmelik, Tebliğ ve kurum kararlan ile de Alım işlemleri yürütülmektedir sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 22. maddesinin (Doğrudan Temin) (d) bendine göre 8106 adet Mal/Hizmet / Yapım işi Muhtelif firmalardan satın alınmıştır sayılı Kamu ihale Kanunu'nun Açık ihale Usulü ile gerçekleştirilen ihaleler o 30 Kalem Akaryakıt, Madeni Yağ vb. Petrol Ürünlerinin Satın Alınması ihalesi o Adet Tam, Adet indirimli Bilet Satın Alınması ihalesi o 2003 Yılı Kışlık Giyimlerinin Satın Alınması ihalesi o Hat ve irtibat Şoförlüğü Hizmeti ile Teknik Personel ve Destek Personeli Hizmeti ihalesi o Otobüslerin iç ve Dış Temizliği ile Bina ve Tesislerin Temizlik Hizmeti ihalesi o 84 Kalem Otomatik Şanzuman Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi o Kg. Yoğurt Satın Alınması ihalesi o 5 Kalem Akü Satın Alınması ihalesi o (3200 Adet) 2 Kalem Kasa Körüğü Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi o 2004 Yılı Yazlık Giyim Eşyalarının Satın Alınması ihalesi o 70 Kalem Çeşitli Niteliklerde Filtre Satın Alınması ihalesi o 12 Kalem Oto Lastik ve Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi o Öğretim Yılı Adet Öğretmen Kartı ve Adet Öğrenci Kartı Satın Alınması ihalesi o 12 Kalem Fren Balata Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi o 13 Kalem Marangoz Malzemelerinin Satın Alınması ihalesi o 2005 Yılı Sigorta ihalesi (ihale işlemlerine başlanmış olup, teklif zarflan tarihinde açılacaktır) o 22 Kalem Akaryakıt ve Madeni Yağ vb. Petrol Ürünlerinin Satın Alınması ihalesi (ihale

7 işlemlerine başlanmış olup, teklif zarflan tarihinde açılacaktır) 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 22. maddesinin (Doğrudan Temin) (b) bendine göre gerçekleştirilen malzeme alımları o 2 Kalem Orj.Man MAN Malzemeleri Satın Alınması o 52 Kalem Orj.ZF Malzemeleri Satın Alınması o 49 Kalem Orj.MERCEDES Malzemeleri Satın Alınması o 8 Kalem Orj. MAN Malzemeleri Satın Alınması o 65 Kalem Orj. BMC Malzemeleri Satın Alınması o 30 Kalem Orj.MERCEDES Malzemeleri Satın Alınması ETÜT PROJE TESİS MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlükçe yatınm programlan dahilinde yapımı ve alımı karara bağlanan işlere ait projelerin hazırlanması, yapımının sağlanması, kontrollük ve kabul hizmetleri, Idaremizce ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmet alımı için gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması, ihale komisyonlannda görev alınması vb. işlerini yürütmektir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzce 2004 yılında yürütülen hizmetler ve işler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Yatınm Programında yer alan; Şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere 2005 yılı yatınm programında yer alan 50 adet körüklü otobüs alımı ile ilgili teknik şartname hazırlandı. Otomatik Bilet Sisteminin 2. aşaması olan otomatik bilet sistemi ile entegre Toplu Ulaşım- Kent içi Ulaşım Otomasyon Sistemi projesi ile ilgili Teknik Şartname için ön hazırlıkları yapıldı. (FlSU ile koordineli olarak) 2004 yılı başından itibaren idaremizin ihtiyacı olan her türlü mal alımına ait 59 adet teknik şartname hazırlandı, ihaleye çıkılması için ilgili müdürlüğe gönderildi. Sigorta ve hizmet alımı ile ilgili teknik şartnameler hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderildi. Gediz Garajı içinde yeni yapılan ambar ve sosyal hizmet amaçlı binamızın tamamlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Zeminler seramik, merdiven mermer ile kaplatıldı. Binanın yük ve personel asansörü montajları yapıldı, çalışır duruma getirildi. Atölyeler ve işletme müdürlüklerinin güvenliği ile ilgili olarak, kameralı kontrol sistemleri, yangın alarm sistemlerinin kurulması ile ilgili olarak teknik şartname ve proje hazırlıkları yapıldı. Cennetçeşme Garaj'ı ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından idaremize tahsisi yapılan arazinin sınırlarının belirlemesi çalışmaları yapıldı. ( İzmir, Üniversiade 2005 sonrası yapılaşmaya başlanılacaktır.) Garaj ve atelyelerde yemlenen 6 adet akaryakıt istasyonunun yapımı sırasında kontrollük işleri yapıldı. Karşıyaka Atelyesi ve Çiğli Garajı ile ilgili imar planlan doğrultusunda yeni düzenleme projeleri hazırlandı. Muhtelif mal ve hizmet alımları ihalelerinin ihale komisyonlannda görev yapıldı yılı yatırım programlan hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatı'na gönderildi. Atölye ve işletme Müdürlüklerimizin ihtiyacı olan 2 adet Prefabrik bina alınmasına ait teknik şartname hazırlandı. Satın alman prefabrik binanın kurulması aşamasında kontrollük işleri ve çevre düzenlemesi yapıldı yılı için kentin muhtelif yerlerine konulmak üzere 150 adet kapalı otobüs durağı satın alınması için gereken şartname hazırlıklan yapıldı. ilk etapta 40 adet otobüse klima sistemi kurulması ile ilgili şartname çalışmaları yapıldı. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ idare bünyesindeki tüm hizmetlerin bilgisayar ortamında verilmesine yönelik çalışmalarda;

8 mevcut kullanımda olan yazılımların güncelleştirilmesini ve kullanımda olan sistemlerin ve PClerin kesintisiz çalışması, yeni donanımlarla ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması, talep edilen projelerin analizinin yapılması, konu ile ilgili çözüme yönelik yazılımlann gerçekleştirilmesi, yeni bilişim otomasyon yatınmlan ile ilgili kararlann alınabilmesi için gerekli çalışmalann yapılması sağlanmaktadır. Presto iş Yönetimi ve Memur Bordro-Özlük yazılımlan destek hizmeti, Bilişim hizmeti satın alma şartnameleri hazırlandı. işletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan işçi izin, mesai bilgileri ve hatlar ile ilgili bilgileri (hat güzergahı, hat uzunluğu vb.), araçlann çalışma saatlerini ve işçi tevzi (hafta içi ve hafta sonu) bilgilerini gösterir programının satın alınması yönünde çalışmalar başlatıldı. Idaremizce ihtiyaç duyulan bilgisayar ve çevre birimlerinin teknik şartnameleri hazırlandı. işletme Müdürlüğü'ne yeni server kurulumu yapıldı. Genel Müdürlük ve işletme Müdürlüğü'müzde ADSL ile internet bağlantısı yapıldı. Talepler doğrultusunda Excel formlan oluşturulup, bilgi girişi yapılarak özet tablolar oluşturulması sağlandı, (ilaç, akaryakıt takibi) Sunumlar hazırlandı. E-bıldirge eğitimine 2 personelimiz katıldı. Müdürlüklerden her ay istatistik! bilgi oluşturacak datalar toparlanıp, değerlendirildikten sonra verimlilik ve mukayese tabloları oluşturuldu. idaremize ait web sayfasında ulaşım rehberi adı altında yayınlanmakta olan hatların saat, durak, güzergah bilgileri ve ihtiyaç duyulan tüm güncellemeler yapıldı. Müdürlüğümüzce yazılan tüm programlarda YTL çalışmaları yapıldı. Araç Arıza birimine gelen arızalı araçların giriş-çıkış işlemleri arasındaki (işçilik + parça) maliyetleri ile ilgili maliyet hesabı programına başlanıldı. Evrak Takip programı; E.P.T, Kart Ünitesi, Ticaret Müdürlüklerine ve İşletme Yazı işleri, Atelye Yazı işleri birimlerine yüklendi. Puantaj programı; Karşıyaka Atölye, Inciraltı Atölye ve Gediz Atölye puantaj birimlerine yüklendi. ihale Takip programı; Ticaret Müdürlüğü'ne yüklendi. AKILLI BİLET SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004 yılında Müdürlüğümüzde; o Yolcu Biniş Raporları o Komisyon Raporları o Garajlara göre Yolcu Biniş Raporları o Arızalı Kartların Bakiyelerini gösteren Raporlar günlük olarak çekilmiş ve Muhasebe (Eshot, İzulaş, izdeniz, Met ro, Izfaş) Müdürlüklerine iletilmiştir. o Serbest Kartlar adı altında (60 Yaş, 65 Yaş, Özürlü, Şehit Ailesi Kartları vb.) kartları 2004 yılı içinde basılmış ve raporları incelenmiştir. o 65 Yaş o 60 Yaş o Şehit Ailesi o Özürlü ( adet kart mevcutların dışında basılmıştır.) o tarihinde Kağıt Bilet Kaldırma Projesi kapsamında adet Sürücü Kartı basılmış ve 2004 yılı içinde İşletme Müdürlüklerine gönderilmiş ve periyodik olarak kontrolleri sürdürülmüştür. o 5083 Sayılı YTL Kanunu'nun tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması

9 nedeniyle YTL ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapılmıştır adet afiş, adet el ilanı bastırılmış, dağıtımı sağlanmıştır. o Belkahve, Mersinli Stat (İzulaş), Gediz, Mersinli, Inciraltı Çakalburnu, Buca Adatepe, Çığlı ve Soğukkuyu garajlarında tüm Validatör ve Recharger'lara YTL versiyonu yüklemesi yapılmıştır. o Izelman, Metro, izdeniz, Izfaş, Eshot ve İzulaş personeline eğitim seminerleri verilmiştir. o ABIM ve YABİM'lerdeki tüm programlar YTL'ye göre güncellenmıştır. o tarihinde işçi toplu ulaşım kartlarına geçileceğinden, Akıllı Kartlar basılmış ve dağıtımının yapılması için Kart Ünitesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. o İzulaş o Eshot o İzsu o İzelman o İlçe belediyeler o İlçe belediyelere bağlı kuruluşlar o Büyükşehir'e bağlı kuruluşlar Adet Kart MALZEME İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Genel Müdürlük birimlerince talep edilen malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin ambarda mevcudu varsa çıkış evrakı düzenlenerek teslim edilmesi, ambar mevcudu olmayanların 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununu gereğince düzenlenen Mal Alımları Yönetmeliği kapsamında satın alınması için gerekli evrakın oluşturularak Ticaret işleri Müdürlüğü'ne gönderilmesi, Ticaret İşleri Müdürlüğü'ııce verilen siparişlerin firmalar tarafından ambara tesliminde aksama olmaması için önlem alınması, teslim edilenlerin Muayene ve Kabul Komisyonu kontrolüne sunulması, Komisyonca kabulü yapılanların giriş işlemlerinin tamamlanarak ambara düzenli olarak yerleştirilip dış etkenlerden zarar görmeden saklanması, bunlara ait giriş evraklarının Muhasebe Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere Ticaret işleri Müdürlüğü'ne ulaştırılması, komisyon kontrolünde uygun bulunmayan mal ve malzemelerin geri iadesinin yapılması, giriş ve çıkışların parasal değerlerinin aylık listeler halinde düzenlenerek Muhasebe Müdürlüğü'ne bildirilmesi. Sürekli ve düzenli miktarda tüketimi olan mal ve malzemelerin yıllık kullanım miktarları göz önüne alınarak ambar mevcutları tükenmeden temini için, ihale veya diğer alım yöntemleri ile alım yapılması hususunda Ticaret işleri Müdürlüğü'ne talep yazısı gönderilmesi, ihale ile alımlar için yaklaşık maliyet cetveli hazırlanarak talep yazısına eklenmesi. Belirtilen tüm işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasının temini ve takibi görevleridir YILI FAALİYETLERİ o 2004 yılında, birimlerden gelen talepler ve ambar kayıtlarından çıkarılan yıllık kullanım miktarlarına göre asgari stok seviyesinin korunmasına yönelik ambar memurluğunca yapılan istekler için toplam 8517 adet istek kağıdı yazılarak Ticaret işleri Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. o Malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin alımı nedeniyle TL. tutarında,6240 kalem malzeme girişi, akaryakıt ve madeni yağ alımları için ise TL. tutarında 2143 adet faturanın girişi yapılmıştır. o Yıl boyunca adet ambar çıkış evrakı düzenlenerek TL. tutarında malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin birimlere teslimi yapılmıştır. Mersinli Otobüs Garajı'nda l Ambar Memuru ve l Ambar işçisi görevlendirilerek tarihinden itibaren ambar faaliyete geçirilmiştir. o Gediz Merkez Ambarı ile Karşıyaka Otobüs Atelyesi, Inciraltı Otobüs Atelyesi ve

10 Mersinli Otobüs Atelyesi ambarlarının ara sayımlan Mayıs ve Eylül aylannda yapılmıştır. o Aşağıda listesi verilen Mal Alımı ve Hizmet ihaleleri için piyasa araştırması ile yaklaşık maliyet tespiti yapılmış ve hazırlanan cetvel ihale talep yazısı ekinde Ticaret işleri Müdürlüğü'ne bildirilmiştir Yılında Talep Evrakları ve Yaklaşık Maliyet Cetvelleri Hazırlanarak Ticaret işleri Müdürlüğüne Gönderilen ihale Listesi o 3 Kalem Akümülatör Alımı o 3200 Adet Otobüs Süspansiyon Körüğü Alımı o 12 Kalem Fren Balatası Alımı o 9 Kalem Otobüs Temizlik Malzemeleri Alımı o işçi Personel için kg. Yoğurt Alımı o Abonman Bileti Basımı ( adet) o indirimli Yolcu Kartı Basımı ( adet) o 70 Kalem Motorlu Araç Filtreleri Alımı o 51 Kalem Oto Rulmanları Alımı o 3 Kalem işçi Personel Yazlık Giyim Eşyaları Alımı o Oto Lastikleri ve Malzemeleri Alımı (12 kalem) o 3 Kalem Alüminyum Çatı izolasyon Paneli Alımı o 50 Kalem Sac, Profil, v.b. Malzeme Akmı o 13 Kalem Oto Marangoz Malzemeleri Alımı o 16 Kalem Oto Döşeme Malzemeleri Alımı o 28 Kalem Oto Boya Malzemeleri Alımı o 29 Kalem Oto Cam Malzemeleri Alımı o 87 Kalem Oto Elektrik Malzemeleri Alımı o 33 Kalem Oto Elektronik Malzemeleri Alımı o 73 Kalem Oto Hazırlama Malzemeleri Alımı o 111 Kalem Hırdavat Malzemeleri Alımı o 15 Kalem Elektrikli Cihaz Alımı o 76 Kalem Mazot Enjeksiyon Pompası Malzemeleri Alımı o Genel Müdürlük Taşınır ve Taşınmazlarının Yıllık Sigorta ihalesi (2005 için) o 22 Kalem Akaryakıt Madeni Yağ v.b. Ürünler Alımı (2005 yılı için) o 10 Adet Motosiklet Alımı o 8 Kalem Amortisör Alımı o 9 Kalem Oto Lastikleri o 9 Kalem işçi Personel Kışlık Giyim Eşyalan o 3 Kalem işçi Temizlik Malzemeleri (Havlu-Sabun) ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ Atölyeler Müdürlüğü Eshot Genel Müdürlüğü'ne ait; toplu ulaşım hizmeti veren 1148 adet otobüs, 112 adet hizmet aracı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait; 62 adet binek, 500 adet hizmet aracı, 95 adet iş makinesinin, her türlü bakım-onanm ve yemleme çalışmalarını yapmaktadır. Ayrıca her türlü kent mobilyası, çocuk bahçesi ve park gereçlerinin metal aksamlarının yapımı, montajı ve tamiri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Atölyeler Müdürlüğü'nde 70 memur personel, 346 Eshot kadrolu işçi personel ve 458 Izelman kadrolu işçi personel görev yapmaktadır. Atölyeler Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri merkez olmak üzere, Karşıyaka, Mersinli, Inciraltı atölyelerinde ve Çiğli, Adatepe garajlarında hizmet vermektedir. Atölyeler Müdürlüğü olarak otobüsler için aylık ortalama it. ve hizmet araçları için aylık ortalama lt. akaryakıt harcamaktayız. ATÖLYELERİMİZİN MEVCUT DURUMU GEDİZ ATELYE

11 TÜM ALAN: m2- KAPALI ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDi: 236 adet AKARYAKIT: 3 Motorin tankı+1 benzin tankı TAMİR KANALLARI: 32 adet ÇALIŞAN PERSONEL: 516 işçi personel ve 44 memur personel KARŞIYAKA ATÖLYE TÜM ALAN: m2 KAPALI ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDi: 30 adet AKARYAKIT: 3 Motorin tankı TAMİR KANALLARI: 11 adet ÇALIŞAN PERSONEL: 98 işçi personel ve 7 memur personel MERSiNLi ATÖLYE TÜM ALAN: m2 KAPALI ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDi: 170 adet AKARYAKIT: 4 Motorin tankı TAMiR KANALLARI: 6 adet ÇALIŞAN PERSONEL: 117 işçi personel ve 10 memur personel inciralti ATÖLYE TÜM ALAN: m2 KAPALI ALAN: PARK EDEN OTOBÜS ADEDi: 233 adet AKARYAKIT: 4 Motorin tankı TAMiR KANALLARI: 8 adet ÇALIŞAN PERSONEL: 73 işçi personel ve 5 memur personel ÇIĞLI GARAJ TÜM ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDi: 198 adet ADATEPE GARAJ TÜM ALAN: m2 PARK EDEN OTOBÜS ADEDi: 254 adet AKARYAKIT: 3 Motorin tankı TAMiR KANALLAR: 4 adet ÇALIŞAN PERSONEL: 2 memur personel ATÖLYELERİMİZDE YAPILAN İŞLER o Eshot Genel Müdürlüğü'ne ait otobüslerin ve hizmet araçlarının tamir, periyodik bakım, karoser ve boya işleri, o Eshot Genel Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerin ve müdürlüklerin ihtiyacı olan boya, badana, çatı konstrüksiyon, sıhhi tesisat, elektrik, tamir kanalları, sosyal tesis, mobilya, dekorasyon vb. ihtiyaçların yapılması, bunların tamirleri ve bakımları, o Otobüs, hizmet araçlan ve iş makinesi vb. için piyasadan temin edemediğimiz yedek parçalann atölyemizde imalatı, o Otobüs, hizmet araçlan ve iş makinesi vb. tamiri atölyelerimizde mümkün olmayan araçların piyasada servislerinde teklif usulü ve teknik şartnamesi gereği yaptırılması, o İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Eshot Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin ihtiyacı olan

12 akaryakıt ve madeni yağların temini, o Otobüslerin günlük ve periyodik temizliklerinin yaptırılarak kontrol edilmesi, o Eshot Genel Müdürlüğü'ne ait tüm araçların resmi trafik işlemlerinin takibi, o Eshot Genel Müdürlüğü'ne ait kaza yapan tüm araçlann hasar tespiti ve işlemlerinin takibi, o Eshot Genel Müdürlüğü'ne ait tüm duraklann yapımı, montajı, bakımı ve yer değişimi, o Atık yağların, hurda malzeme ve hurdaya ayrılan araçlann yönetmeliklere uygun olarak depolanması ve değer lendirilmesi, o Eshot Genel Müdürlüğü atölyelerinde çalışan işçilerin ve şirket personellerinin puantajını tutmak, o iş Güvenliği ve işçi Sağlığı kurullannın tavsiye kararlannm belirli bir program içinde yapılmasını sağlamak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin ihtiyaçlan ve Başkanlık Olur'lan doğrultusunda; o İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet araçlan ve iş makinelerinin tamir, periyodik bakım, karoser, yenileme çalışmaları ve boya işleri, o İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet araçlan ve iş makinelerinin tamiri atölyelerimizde mümkün olmayanlarının piyasada servislerinde teklif usulü ve teknik şartnamesi gereği yaptırılması, o İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerde kullanılan yangın söndürme tüplerinin dolum, periyodik bakım,miyadı dolmuş tüplerin hurda işlemlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, o Çevre ilçe belediyelerinin bazı araçlannın tamir ve bakımları, o Tribün, sahne ve bariyer kurulması, o Malzeme temini, o İzmir Büyükşehir Belediyesi bina ve tesislerine yapılan bazı bakım ve onanmlar, o Kaynak, boya ve inşaat işlerin yapılması, o Çelik çatı ve kostrûksiyon işleri, o Spor tesislerindeki bazı spor aletlerinin ve çocuk parklanndaki bazı oyuncakların imalatı, tamiri ve bakımı, o Mobilya, dekorasyon ve mefruşat (döşeme) işleri, o İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çöp toplama gemilerinin tamir ve bakımları, o Kurban kesim yerlerinin kurulması, o Bank, piknik masası, pergole, masa, sandalye, dolap vb. işlerin imalatı, montajı ve bakımı yapılmaktadır. GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İDARİ) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İdarenin tüm parasal konulannda direk olarak işlevi bulunmaktadır. Vazife Teşkilat Yönetmeliğimizin ve yasalar doğrultusunda kanunen tutulması lazım gelen ana defterler ile yardımcı defterlerin tutulması, aylık hesapların çıkarılması, idarenin gelirlerinin tahsili, giderlerinin ödenmesi, Bilançoların hazırlanması, yıl sonu kesin hesabının hazırlanması ve sunulması, yeni yıla ait bütçelerin hazırlanması Müdürlüğün asli ve zorunlu görevleridir. Her gün günlük olarak idaremizin gelirleri ve giderlerini oluşturan muhasebe evrakları kontrol edilerek ilgili hesaplara kaydı sağlanmış, yine günlük olarak muntazam ödenmesi gereken akaryakıt ödemeleri yapılmıştır. Ay bazında ise yasalann öngördüğü tarihlerde personele ait memur maaşları, işçi ücretleri ve avans ödemeleri yapılmış, bunlardan kaynaklanan gelir vergisi, damga vergisi, emekli keseneği, sigorta primleri gibi kesintiler de ilgili dairelerine zamanında ödenmiştir. Tahakkuku yapılan personele ait ilaç tedavi giderleri, evlenme, ölüm, doğum yardımları, işçi tazminatları günü gününe ödenmiştir. Yine ilgili birimlerce alımı gerçekleştirilen yedek parça ve akaryakıt temininden doğan

13 ödemeler kontrol edilerek tediye işlemleri gerçekleştirilmiş, aynca araçlann trafik ve sigorta bedelleri ödemesi güncel olarak yapılmış, araçların kaza oluşmasından kaynaklanan hasar bedellerinin tahsili sağlanmıştır. Gelir ve gider arasındaki finansman eksikliği Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla aşılmış, idaremiz kişiler ve kuruluşlar karşısında olumsuzluklarla karşılaşmamıştır. Titiz çalışmalarımız sayesinde akıllı kart sistemindeki parasal akışın daha işlevsel hale gelmesi sağlanmıştır. Yine çalışmalarımız sayesinde akıllı kart işinde yer alan izdeniz, Metro, Izfaş ve Izulaş gibi kuruluşların finansman akışı bir sisteme ve otomatiğe bağlanmıştır. Diğer yıllardan kaynaklanan otobüs ödemeleri (50 adet BMC Solo, 105 Adet Mercedes Körüklü ve 70 Adet BMC) ile ilgili borçlanmaların, Hazineye ait borç ödemeleri Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla ödenmesi sağlanmıştır tarihinde sürücü kartı uygulamasına geçilerek bilet kullanımı kaldırılmış ve kurum gelirlerinin artmasına katkıda bulunulmuştur. Aynca yolcuların bilet arama sorunu kaldırılmış yolculara kolaylık sağlanmıştır yılında Tarife değişikliği yapılarak indirimli bilet, tam bilet yansına indirilerek yolculanmızm daha ucuza taşınması sağlanmıştır. Aylık raporların Encümende görüşülmesi, Reklam gelirlerinin dolara bağlı olarak zamanında tahsili,70 adet otobüs alımı Oyakbank kredisi gerçekleşmiş, kredi borcumuzun geri ödemesi öz kaynaklarımızca karşılanacaktır. Yılbaşında 60 yaş ve diğer kartlann bedelinin tahsili için Oyakbank ve Vakıflar Bankası ile anlaşma yapılmış, hemşehrilerimizin sırada beklemesi önlenmiş tahsilat kolaylığı sağlanmıştır. Öğretim yılı başlangıcında Öğretmen kartı ve Öğrenci kartı bedellerinin tahsili, gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde açılan adet hasar dosyalarının tahsili sağlanmış tahsil edilemeyenler ile ilgili hukuki işlemlere geçilmiştir. Hemşehri iletişim Merkezi'ne gelen ve Müdürlüğümüze ait konularda yazışmalar yapılmış ve yanıtlar verilmiştir. Aynca kişisel bazda mail yoluyla bilgi edinme yasası kapsamındaki yazılara da cevap verilmiştir yılı sonu itibariyle Mülkiye müfettişlerince hesaplanmızın denetimi yapılmış olup müfettişlere çalışmalarımızla ilgili bilgi ve belgeler verilerek denetim sağlanmıştır. Yıl içinde geçmiş yıla ait gerçekleşen ödemelerimizle, Bütçe kesin hesap raporlanmız, Büyükşehir Meclis ve Valilik Makamının onayına sunularak tasdik edilmiştir. Yine yıl içinde geçmiş yıla ait hazırlanması gereken bilanço, kar ve zarar cetvelleri çıkanlmıştır yılı kesin hesabı yapılmış, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 05/71sayılı karan ile kabul edilmiş ve Valilik Makamınca onaylanmıştır Yılı Kesin Hesap Bilgi Özeti aşağıda sunulmuştur Gider Kısmı Bütçe Ödeneği Kesinleşen Tutar Gerçekleşme Oranı 1- İdari Giderler %94 2- Genel Giderler %80 3- işletme Gen.Gid %94 4- Transferler %33 5- Yatınm Gid % %78 Gelir Kısmı 1- Faaliyet Gelirleri % Olağanüstü Gelirler % % yılı Bütçesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 05/276 sayılı karan ile kabul edilmiş olup, Valilik Makamının onayı ile uygulamaya konulmuştur.

14 2004 YILI GELİR-GİDER BİLGİLERİ 2004 Yılı Aralık ayı sonu itibarıyla gelir ve gider bilgilerimiz ve gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir. Gider Kısmı Bütçe Ödeneği Kesinleşen Tutar Gerçekleşme Oranı 1- İdari Giderler %94 2- Genel Giderler %86 3- işletme Gen.Gid %93 4- Transferler %92 5- Yatınm Gid % %92 Gelir Kısmı 1- Faaliyet Gelirleri %98 2- Olağanüstü Gelirler % % yılı Bütçesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Valilik Makamının onayı ile uygulamaya konulmuştur. PERSONEL işleri MÜDÜRLÜĞÜ Memur ve işçi statüsüne bağlı personelin atama, terfi, yer değiştirme ve ayrılma, emeklilik, izin, takip ve ceza ile ilgili kararlan uygulama, özlük işleri ile ilgili bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama, işçi ve memur maaşlannın tahakkuku, Genel Müdürlüğe bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında, düzenli olarak yapmak ve yaptırmak ile yükümlüdür. Aksine davranış, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur. Her ay düzenli olarak memur personelin terfi onaylannın hazırlanması, cüzdanlarına işlenmesi ile kadro defterinden değiştirilmesi ve işçi personelinin aylık terfi artışları yapılmıştır. Emekliye aynlan memur personelin işlemleri yapılıp Emekli Sandığı ile gerekli yazışmalar yapılmış ve emekliye ayrılan işçilerin çıkış işlemlerinin yapılıp, kıdemlerinin hesaplanarak ücretler servisine verilmiştir. idaremizde vekil mühendis olarak çalışan bir personelimiz istifa etmiş, daha sonra idaremizin ihtiyacı olan niteliklere sahip 2 kişi vekil mühendis olarak göreve başlatılmıştır. Memur, eş ve çocuklannın, bakmakla yükümlü olduklan kimselerin hastaneye sevk işlemleri yapılıp, hastanelerden gelen tedavi faturalan kontrol edildikten sonra ödenmek üzere Muhasebe Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Emekliye ayrılan memur personel adına T.C. Emekli Sandıgı'nca tahakkuk ettirilen emeklilik ikramiye ve fark faturaları kontrol edilerek, idaremizden ayrılan işçi personelin kıdem tazminatlan da hesaplanarak, Muhasebe Mü-dürlüğü'ne gönderilmiştir. Memur ve işçi personelin izin ve raporlan kontrol edilerek kartlara işlenerek, dosyalarına takılmıştır. idaremizde görev yapan tüm memur ve işçi personel için yapılan yazışmalar, istirahatizinler ve diğer belgeler düzenli olarak dosyalandı. Memur ve işçi personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar yapıldı. Memur ve işçi personel ile ilgili her hafta, her ayın başında ve her 3 ayda bir düzenli olarak istatistik! bilgiler T.C. içişleri Bakanlıgı'na, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bilgi işlem Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. idaremizden muhtelif tarihlerde emekliye ayrılan genel müdür ve genel müdür yardımcıları adına Emekli Sandıgı'nca tahakkuk ettirilen makam ve temsil tazminatlan kontrol edilerek Muhasebe Müdürlüğü'ne gönderildi.

15 Eski memur maaş programının arızalanması nedeniyle 2004 Ocak ayından itibaren yeni memur maaş programı alındığından tüm bilgiler yeni programa girilmiş ve bu aydan itibaren bordrolar Maaş Tahakkuk Şefliği tarafından basılmıştır. Memur personelin sicil raporlan kontrol edilerek 90 puan uygulamasından l kademe alacak olan personele hak ettiği kademe verilip, cüzdanlanna ve kadro defterine işlendi. Cezai işlem gören memur, işçi ve Izelman personeli için gerekli yazışmalar yapılıp cüzdanlarına ve dosyalanna işlenip, para cezası alanlar için tahakkuk yapılıp, Muhasebe Müdürlüğü'ne gönderildi yılı içerisinde memur personele fazla mesai yaptınlması hususunda gerekli evrak hazırlanarak içişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. idaremizde çalışmakta iken çeşitli nedenlerle aynlan memur personele hizmet belgesi düzenlendi. Pasaport talebinde bulunan memur personelin pasaport alma işlemleri yapıldı. Memur personelin istirahatlerinin kontrol edilerek 7 günü aşan kısımlannın ücreti Ocak ve Temmuz maaşlarından kesildi, işçi personelden Sigorta istirahatı olanlann her ay listesi hazırlanıp borçlandınlmalan sağlandı. Memur ve işçi personelin diğer mali haklan ile ilgili işlemleri yapılmıştır. Memur ve işçi personel için her ay düzenli olarak Müdürlüğümüzce basılan bordrolann kontrolü yapılıp ve ayn-ca Izelman personeli için puantajlar basılıp, kontrol edilerek icmalleri ödenmek üzere Muhasebe Müdürlüğü'ne gönderildi. Memur personel için kefilli görevlerde çalışanlann aylık ve üçer aylık listeleri hazırlanıp, Kefalet Sandığı'na gönderilmesi, aynca kefalet cüzdanlanna işlendi. Memur ve işçi personel için Aile ve Çocuk Yardımı beyannameleri alınıp, yasaya göre takibi ve yardımın buna göre yapılması sağlandı. Yıl sonunda memurlann emekli keseneklerini gösterir föyleri hazırlanıp, imzalandıktan sonra T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne gönderildi yılı Mart, Haziran ve Eylül aylannda memur ve işçi personelin zorunlu tasarruf nema ödemeleri yapıldı. Memur ve işçi personelin icra kesintilerinin her ay düzenli olarak icra dairelerine yatırılması gerçekleştirildi. Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin almış oldukları fazla mesainin puantajları yeni maaş programına girilip, bordrolar Maaş Tahakkuk Şefliği tarafından basılmıştır Yılında bir önceki seneye ait (2003 yılı) olan Vergi ladesinin Memur ve işçi personele ödenmesi sağlandı. Yerleri değiştirilen işçi personelin Sigorta Giriş Bildirgeleri yapıldı. Emekliye ayrılan işçilerin çıkış işlemleri yapılıp, Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirildi, ayrıca işten Atılan işçi personele işsizlik Sigortasından yararlanması için Türkiye iş Kurumuna gerekli form doldurularak gönderildi. Kadrolu işçi personel mevcudunun emeklilik, işten ayrılma, istifa, vefat gibi nedenlerle azalması ile yerine yeni kadrolu işçi alınmayıp, hizmetler idare Encümen Karan ile daha az maliyetle şirketlere ihale ile alınan işçilerin kayıtlan tutularak bilgisayara işlendi ve sicil kartlan hazırlandı. Izelman'dan gelen 4 aylık dönem bordrolan ve emeklilerin destek fon kesinti belgeleri görülebilir bir panoya asılması sağlandı. işçi personelin her ay çalışma puantajlan bilgisayara girilerek maaş tahakkuku yapıldı. Emeklilik başvurusunda bulunan Memur personelin son iki yıllık emekli kesenekleri ve varsa askerlik borçlanmalannın dokümanı çıkarıldı. Emekli olan işçi ve Memur personelin Zorunlu Tasarruf ödemeleri yapıldı. Hizmet ikramiyesi hak eden işçilere hizmet ikramiyesi tahakkuku yapıldı. Şahıs borcu bulunan Memur ve işçi personelin her ay ücretlerinden kesinti yapılarak Muhasebe Müdürlüğüne bildirildi. işçi personelin Aylık Sigorta primleri internet aracılığı ile SSK Aylık Dönem bordroları yapılarak SSK'ya gönderildi. işçi personelin Toplu Sözleşme çalışmaları ile ilgili örnek hesaplamalar yapılmıştır. işçi personelin Sözleşme ve Devlet ikramiyeleri tahakkuku yapıldı. Ay içinde ücretsiz mazeret izni alan işçi personelin belgeleri SSK'ya gönderildi. Şirket personeli ihalesi için maliyet hesaplan yapıldı.

16 tarihi itibariyle işçi ve Memur personelle ilgili ödemeler için YTL.'ye geçiş çalışmaları yapılmıştır. Özürlü çocuklan olan personelin aylık çalışma belgeleri ve aylık sigorta bildirgeleri haztflamp, okullarına gönderildi tarihleri arasını kapsayacak olan Toplu iş sözleşmesi çalışmalan yapılmaktadır. işçi personelin Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra işçinin aldığı cezalar af edilip sicillerinden silindi. Toplu iş sözleşmesine göre günlük yevmiyeleri sicil kartlanna işlendi Toplu iş sözleşmesi yapıldı.geriye dönük Şubat 2004-Ekim 2004 ayları arası işçi fark ücretleri hesaplandı, bordrolan yapıldı. Fark SSK primleri tahakkuku yapıldı yılı sicil raporlan doldurulmak üzere Müdürlüklere dağıtımı yapıldı. Müdürlüklerden gelen sicil raporla-n bilgisayara işlenerek, son altı yıllık sicil notu ortalamasına göre tarihi itibariyle l kademe hak eden personelin tespiti yapıldı YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MEMUR HAREKET DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL EMEKLİ İSTİFA VEFAT İŞİNE SON NAKİL GELEN NAKLEN GİDEN YENİ GİRİŞ YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL DOLU-BOŞ KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL DOLU BOŞ TOPLAM Ocak Aralık YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN işçi HAREKET DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL EMEKLİ İSTİFA VEFAT İŞİNE SON NAKİL GELEN NAKLEN GİDEN YENİ GİRİŞ YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ işçi PERSONEL DOLU-BOŞ KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL DOLU BOŞ TOPLAM Ocak Aralık YAZI işleri MÜDÜRLÜĞÜ Yazı işleri ve Encümen Müdürlüğü servisimizce "Genel Evrak" hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi, idare Encümeni ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Resmi Gazete dağıtımı, hasta sevk kayıt işlemleri, yazışmaların Büyük-şehir Belediyesi, Valilik ve diğer resmi kuruluşlardan takibi ve sonuçlandırılması hizmeti, faks ve fotokopi çekim hizmeti, posta yolu ile gönderilecek evrakların P.T.T. vasıtasıyla gönderilmesi, idare Encümen kararlarının yazılıp, imzalanması ve ilgili birimlere dağıtım hizmeti, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince ihale teklif zarflarının Yasa'ya uygun olarak teslim alınıp, ihale komisyonlanna teslim edilmesi hizmeti yürütülmektedir. Arşivleme hizmetleri de servisimiz bünyesinde yapılmaktadır. Evrak kayıt hizmetimiz tarihinden itibaren bilgisayar ortamında yapılmaya başlanılmıştır. idaremizin gereksinim duyduğu, düzenli arşiv oluşturma çalışmalarımız sonuçlanmak üzere olup, kurumumuza uzun bir zaman süreci için hizmet verebilecek arşivimiz tamamlanmak üzeredir yılında yapılan sayısal faaliyetimiz aşağıda sunulmuş olup, servisimizin hizmetlerine

17 özverili bir şekilde devam edilecektir Yılında Yapılan Hizmet Niteliği Niceliği Harici Kayıt (Gelen-Giden) Dahili Kayıt (Müdürlükler arası) Hasta Kayıt (Memur personel ve ailesi) Encümen Karan EĞiTiM VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İzmir kentinde toplu ulaşımın, çağdaş, kaliteli ve en iyi şekilde yürütülmesi, vatandaş memnuniyetinin arttırılması, çalışanlarımızın vatandaşlarla, akranlarla ve üstleri ile iletişimlerinin sevgi, saygı ve insan onuruna yaraşır şekilde yürütülmesine yönelik olarak; Halkla ilişkiler, iletişim Psikolojisi, Trafik, ilkyardım, Yangın Söndürme Teknikleri, Motor ve Araç Tekniği, Otomatik Şanzıman, Validatör kullanımı ve Gelişen Teknolojiyi idaremize transfer etmek bunun ekonomik kullanımını sağlamak, iş Sağlığı ve iş Güvenliği bilincini oluşturmak için tüm personele verilen hizmet içi eğitimleri ile işçi personele verilen; yazlık, kışlık ve koruyucu giyimler, yoğurt ve temizlik haklan, Memurlann giyim yardımlan, stajyer öğrenci alımlan ve Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevler l Müdür, l Teknisyen ve l Memur olmak üzere 3 personel tarafından yapılmaktadır. ATÖLYE PERSONELi için Gelişen teknolojiyi idaremize transfer etmek ve bunun ekonomik kullanımını sağlamak amacıyla; Tedarikçi firmalar işbirliği ile (Voith, Ak - iş Boya, BMC, Yükseliş - Farda Parça ve Otomotiv ürünleri, Altaş Gedore El Aletleri, Volga Boya, Otokar San. A.Ş., As Kaynak, Yiğit Aküleri, Evar El Aletleri, As Boya) teorik ve pratik eğitim çalışmaları yapılmış, Bu eğitimlere 156 personel katılmıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturmak için, mühendis ve teknisyenlerle eğitim çalışması yapılmış, İzmir Makine Mühendisleri Odası'ndan eğitim anlaşması yapılmış olup, aynı gruba genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş, 24 personel bu eğitime katılmıştır. Genel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş kazalan ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler, Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma tekniklerinin uygulanması, Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen konularında atölye çalışanlarından 757 kişiye işyeri hekimlerimizce eğitim verilmiştir yılında da eğitimlere devam edilecektir. İŞLETME PERSONELİ İÇİN Eshot ve Izulaş' ta görev yapan 125 Hat şoförüne İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığında ilkyardım kursu verilmiştir. Validatör kullanımı hakkında Akıllı Kart Sistemi Müdürlüğü personeli tarafından 47 hat şoförüne eğitim verilmiştir. BMC marka otobüslerin tanıtımı ve kullanımı konulannda BMC San. Tic. A.Ş. eğitim personeli tarafından 32 hat şoförlerine teorik ve pratik olarak eğitim verilmiştir. Eshot ve Izulaş hat şoförlerine yönelik trafik kuralları konulannda II Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü eğitim personeli tarafından 65 personele eğitim verilmiştir. Kağıt biletin kaldırılması, yeni oluşturulacak sistem hakkında Akıllı Bilet Sistemi Müdürlüğü personelince başkont-rol, hareket şefleri, müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere 25 personele seminer verilmiştir. Sürücü kartı kullanımı hakkında Akıllı Bilet Sistemi Müdürlüğü personeli tarafından 102 hat şoförüne eğitim verilmiştir. Hat şoförlerine yönelik 45 gün sürecek insan ilişkileri ve güvenli sürücülük konulannda ÜNTAŞ firması tarafından 90 hat şoförüne Ege Üniversitesi (EBlLTEM) Eğitim Salonu'nda eğitim verilmiştir. Eğitim tarihinde sona ermiştir.

18 DİĞER FAALİYETLER Yeni gelen memur personele yönelik; sağlıklı kişiler arası iletişim, stres ve stresle başa çıkma yöntemleri konulannda psikolog tarafından 20 personele eğitim verilmiştir. Buca ismail Sekip Uyal ilköğretim Okulu öğretmenlerine yönelik insan ilişkileri, stres ve stresle başa çıkma yollan konulannda psikolog tarafından idaremiz Eğitim Salonu'nda 40 öğretmene eğitim verilmiştir. Yüksekokul ve Meslek Lisesi öğrencilerin Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz yaz stajına alınması çalışmalan yapılmıştır ve toplam 105 öğrenci staj görmüştür. Memur personele verilmesi gereken 2004 yılı giyim yardımlannın hazırlanması ve satın alınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır Eğitim ve Öğretim Yılı'nda 3308 sayılı yasaya göre işletmemizde meslek eğitim görecek olan öğrencilerin 11 Milli Eğitim Müdürlüğü ile yazışmalan tamamlanmış olup; 104 öğrencinin idari ve teknik kısımlarda staj yapmalan sağlanmıştır. İşçi personele verilmesi gereken 2004 yılı yazlık, kışlık ve koruyucu giyim ile temizlik yardımlarının hazırlanması ve satın alınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 03 Aralık Dünya Özürlüler Günü nedeniyle kutlama çalışmaları yapılmıştır. İDARi İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN AMiRLiĞi Her ay birer sefer tüm bina üaçlanmıştır. Mesai günlerinde her öğlen personelin yemek ihtiyaçları giderilmiştir. Yemekhanede müzik sistemi yaptırılmıştır. Yemekhanede hijyenik ortam sağlanmıştır. (Yemekhane personeline bone, eldiven, maske taktırılmıştır.) Genel Müdürlük binası mesai saatleri içinde her sabah erken temizlik yaptırılmış, 15 günde bir hafta sonu genel temizlik yaptmlmıştır. Her ayın ilk haftasında asansör bakımları yaptırılmıştır. Yemekhanede çalışan personelin portör muayeneleri yaptırılmıştır. Binanın çevre düzenlemesi yaptırılmıştır. ARAÇ SEVK AMiRLiĞi Araç Sevk Amirliği ünitesi olarak; 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak binek ve kamyonet türü araçların Müdürlüklerin düzenlemiş olduğu taşıt talep formlarına göre makine taşıt görev emirlerini yasaya uygun olarak doldurup, takibi yapılmakta ve günlük dosyalanmaktadır. Bu işlemler Genel Müdürlüğe, Muhasebe, Ticaret ve Atölyeler Müdürlüğüne bağlı çalışan araçlar için yapılmaktadır, ilgili birimlere ait araçlara ilişkin formlar ilgili Müdürlükler tarafından düzenlenmekte, dosyalama tarafımızdan yapılmaktadır. Araç sevk havuzunda bulunan araçlann akaryakıt, yağ ve onarımları ile ilgili aylık rapor Genel Müdürlüğe sunulmaktadır. Genel Müdürlük ve Gediz Atölye'ye bağlı birimlerin en az akaryakıt ve araçla en çok iş yapma esasına uygun olarak, mümkün olduğu kadar işleri birleştirmek suretiyle yapılmaktadır. Emekli ve ayrılanların oranı faaliyete başladığımızdan bu güne kadar % 35 kadar mevcudumuzu azaltmıştır. GÜVENLiK AMiRLiĞi Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 54 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 12' şer saatten 2 vardiya halinde 24 saat devamlı çalışma esasına göre güvenlik hizmetleri verilmektedir. Her yıl 2 defa yapılan uygulamalı tabanca atışı eğitimi 2004 yılında tasarruf nedeniyle Eylül 2004 tarihlerinde 1 kez yapılmıştır. Genel müdürlüğümüz ve Atölyelere girişçıkışlarda yabancı şahıs ile araçlar üzerinde devamlı denetim ve kontrol uygulaması

19 yapılmaktadır. Genel Müdürlük ve işletme Müdürlüğü'nün girişlerine şahıs üst araması için kapı detektörleri monte edilmiştir. Atölyelerin çevre güvenliğinin daha etkin kontrolü için kamera güvenlik sisteminin kurulması çalışmaları devam etmektedir sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası yürürlükten kaldırılmış olup; yerine tarihli 5188 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna uyumlu değişiklikler takip edilmekte olup çalışmalarımız Emniyet Müdürlüğü ile koordineli devam etmektedir. SAĞLIK işleri Kurumumuzda görev yapan memur personel ve ailelerinin sağlık ve esenliğinin sağlanması amacıyla poliklinik ve tedavi hizmeti; kurum hekimliği tarafından kadrolu işçi personelin sağlığı ve iş güvenliği, yıllık periyodik muayeneleri, rutin kontrolleri, acil müdahaleleri, hastalık takipleri, poliklinik ve tedavi hizmetleri işyeri hekimliğimiz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca; - Açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserit tetkikleri - Tetanoz profilaxisi - Grip aşısı uygulamaları - Sağlık ve ilk yardım ile ilgili seminerler - Gerekli durumlarda idrar tahlili - Sağlık Işleri'ne bağlı dispanserlerimizde yapılmaktadır yılı faaliyet rakamları aşağıdaki gibidir: memur ve ailesi işçi personel pansuman ve enjeksiyon - isteğe bağlı olarak grip aşısı kampanyası düzenlenmiştir. - Tüm çalışan işçi personelin yıllık periyodik muayeneleri yapılmıştır. - Atölyelerimizde çalışan personele iş kazalan ve meslek hastalıklarına yönelik bilgilendirme seminerleri ve eğitimler düzenlenmiştir. - Çalışan personele kış aylarında en çok görülen ve sık karşılaşılan gribal enfeksiyonlar ve Ü.S.Y.E. konulanndaeğitimler verilmiştir. Psikoteknik Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Merkezimizde, fiziksel tepki ve refleks gerektiren iş kollarında görev alacak yada görevde bulunan sürücülerdeki bireysel yetenek ve becerilerin; kaza yapan, kaza geçiren, kaza yapması olası veya mesleki yetersizlikleri görülen personelin yetenek ve becerilerinin ölçümü ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu amaçla, - Göreve yeni başlayacak sürücülere - Kaza yapan sürücülere - Metro sürücüsü/makinistlerine - Özel görev verilen sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulanmaktadır. Ayrıca, kurumumuz bünyesinde görevli sürücülerle gerek görüldüğü takdirde görüşmeler yapılmakta ve değerlendirme sonucuna göre psikolojik destek hizmeti sunulmaktadır YILI FAALİYETLERİ - Kaza yapan 17 sürücünün değerlendirilmesi yapılmıştır. - Kaza yapan sürücülerin analiz ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır işe alım değerlendirmesi ve görüşmesi yapılmıştır. - Konak Belediyesi personeline "stresle başa çıkma yollan ve insan ilişkileri" konulu eğitim verildi personelle klinik görüşme yapılmıştır. KART ÜNİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

20 - Daha önceki yıllarda el yöntemi ile makbuz kesilerek ücret bedelleri alınırken 2004 yılında ücret bedelleri Bilgisayar yöntemi ile makbuz kesilerek tahsis edilmeye başlanmıştır. - Kent Kartını kaybedenlerden daha önceki yıllarda gazete ilanı, karakol tutanağı istenirken 2004 yılında idare Encümen karan ile gazete ilanı ve karakol tutanaklan kaldınlarak bürokrasi azaltılıp, bunun yerine kişiden alınan dilekçe ile vatandaşlanmıza daha hızlı hizmet verilmeye başlanmıştır. - Numaratör sistemine geçilerek Müdürlüğümüz önündeki yığılmalar ve kargaşalar önlenmiş ve daha iyi hizmet verilmeye başlanmıştır. - Müdürlüğümüz tarafından 1867 adet yazışma yapılmıştır. Yasal olarak verilen kartlar aşağıda belirtilmiştir : Öğrenci Kartı, Öğretmen Kartı, 60 Yaş, 65 Yaş, Özürlü, Resmi Kurum, Şehit Ailesi İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 1475 sayılı iş Kanunu'nun 73. ve 76. maddeleri gereğince oluşturulan iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları hakkındaki tüzük hükümlerine göre işyerlerimizde çalışan işçi personelin, çalışma ortamlan ve sağlık koşullarının yasada belirtilen hedefler doğrultusunda iyileştirme çalışmalannı, ilgili birimlerce müşterek çalışmalarla yerine getirmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği kuralları yönetmeliği esaslanna göre 50 ve daha fazla işçi istihdam edilen idaremizin, Gediz, Karşıyaka, Inciraltı atölyeleri ile işletme Müdürlüğü'nde iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları oluşmuştur. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallan, inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içerisinde her ünitede ayda bir defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda depreme karşı alınması gereken önlemler yangın söndürme cihazlarının kullanım ve bakımı işçilerimize iş sağlığı ve iş güvenliği bilincim oluşturmak üzere eğitim verilmesi konulannda kararlar alınmış ve bu kararlann uygulanması takip edilmesi.

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konuların takibi ile yasal işlemlerin yürütümü, idare Encümeni ve Memur Disiplin Kurulu üyeliği görevlerini yürütmek, Genel Müdürlük Makamı

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarım Personel Daire Başkanlığı'na bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIM Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz 1.1.29 31.12.29

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuk Müşavirliği İdare adına tüm hukuki konuları yasal bazda takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte İdare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idari alacaklarını

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Başkanlığımıza bağlı Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Hesap İşleri Şube Müdürlüğü,Ayniyat Saymanlığı,Yemekhane Saymanlığı ve Gelir Müdürlüğü yer almaktadır BÜTÇE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarihli ve 251 sayılı kararı

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C.

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT Genel Müdürlüğü; İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyazı ile tesisatın alınmasına dair anlaşmanın onayı ve bu kuruluşun işletilmesi hakkındaki 27.07.1943 tarih

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü. SAYI : M.38.6.TAL.0.38/ 02 02/01/2008 KONU : 2007 Yılı Faaliyet Raporu.

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü. SAYI : M.38.6.TAL.0.38/ 02 02/01/2008 KONU : 2007 Yılı Faaliyet Raporu. SAYI : M.38.6.TAL.0.38/ 02 02/01/2008 KONU : 2007 Yılı Faaliyet Raporu. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ : 21.11.2007 tarih ve M.38.6.TAL.010/60 sayılı yazınız. İlgi yazı ile istemiş olduğunuz,01.01.2007

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servis, Yemekhane Saymanlığı ve Ayniyat Saymanlığı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı