TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarihli ve 34 numaralı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Merkezi : Ankara İlgili bakanlık : Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) Esas sermayesi : ,- TL Ödenmiş sermayesi : ,92 TL Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki göreviveya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Haşim KEKLİK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEDAŞ Genel Müdürü ,, Mükremin ÇEPNİ,,,,,, TEDAŞ Genel Müdür Vekili Devam ediyor 2-Üye Nülüfer YÜCEL,,,,,, ÖİB Basın ve Halk. İlişkiler Dairesi Bşk Devam ediyor 3-Üye İsa ALTINTAŞ,,,,,, ÖİB Proje Grup Başkanı Devam ediyor 4-Üye Hasan ŞAHİN,,,,,, Maliye Bakanlığı Mal. Yük. Eğit. Mer. Bşk Devam ediyor 5-Üye Fatih HASDEMİR,,,,,, ÖİB Proje Grup Başkanı ,, İbrahim KALIN,,,,,, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Devam ediyor 6-Üye Mustafa TAŞDEMİR,,,,,, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor 7- Üye Mükremin ÇEPNİ,,,,,, TEDAŞ Genel Müdür Vekili ,, Mürteza BALCI,,,,,, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Devam ediyor Denetim organındaki ünvanı Denetçiler Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Denetçi Şehmuz GÜNAYDIN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aydın Vali Yardımcısı Denetçi Sadettin KALKAN,,,,,, TBMM Genel Sekreteri ,, Zafer ALPER,,,,,, TAEK Başkanı

4 KISALTMALAR ABD AG AR-GE AYB BOTAŞ BTV BYS CBS ÇEAŞ DİE DMS DPT EİEİ EDAŞ EPDK ESA ETKB EÜAŞ GSMH GSYİH GWh İHD İHDS İŞKUR KAMU-İŞ KDV KHK KİK KİT KPSS kv kva kwh MBF MTA MVA MW MWh OG ÖİB ÖYK PTT PMUM SCADA SGK TBMM TCMB TEAŞ TEDAŞ TEFE TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TMS TTK TÜFE ÜFE YG YPK Amerika Birleşik Devletleri Alçak Gerilim Araştırma ve Geliştirme Avrupa Yatırım Bankası Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Belediye Tüketim Vergisi Bilgi Yönetim Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Çukurova Elektrik Anonim Şirket Devlet İstatistik Enstitüsü Dağıtım Yönetimi Sistemi Devlet Planlama Teşkilatı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Satış Anlaşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Giga Watt saat İşletme Hakkı Devri İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Türkiye İş Kurumu Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İhale Kurumu Kamu İktisadi Teşebbüsü Kamu Personel Seçme Sınavı kilo Volt kilo Volt Amper kilo Watt saat Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Maden Tetkik Arama Mega Volt Amper Mega Watt Mega Watt saat Orta Gerilim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Posta ve Telgraf Teşkilatı Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Denetimli Kontrol ve Veri Toplama Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Toptan Eşya Fiyat Endeksi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Muhasebe Standardı Türk Ticaret Kanunu Tüketici Fiyat Endeksi Üretici Fiyat Endeksi Yüksek Gerilim Yüksek Planlama Kurulu

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ I A-Elektrik enerjisinin dünya ekonomisindeki yeri I B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi I C-Öneriler.. XIV II. İDARİ BUNYE 1 A-Mevzuat. 1 B-Teşkilat.. 12 C-Personel durumu 26 III. MALİ BÜNYE 34 A-Mali durum 35 B-Mali sonuçlar. 41 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI.. 44 A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman. 45 C-Giderler. 48 D-Tedarik işleri. 49 E-Üretim ve maliyetler.. 56 F-Pazarlama 66 G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları 83 I-Bağlı ortaklık ve iştirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO 137 -Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU. 177 VII. EKLER. 184

6

7 I I. TOPLU BAKIŞ A- Elektrik enerjisinin dünya ekonomisindeki yeri: Toplumların kalkınmasında en önemli parametrelerden biri olan enerjinin sürekli, ucuz ve güvenli bir şekilde temini, hemen tüm dünya ülkelerinin gündeminde olan bir konudur. Ülkeler, bir taraftan çevre kirliliği nedeniyle uluslararası hukuk düzenlemeleri oluştururken diğer yandan en ucuz, sürekli ve çevre kirliliğine etkisi en az olan enerji türleri konusunda AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde, pek çok ülkede sürdürülebilir kalkınmayı enerji yolu ile elde etmeye yönelik ulusal programlar tatbik edilmesi ve belirlenmiş hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, özellikle geçiş ekonomisine sahip pek çok ülkede enerji verimliliğinin arttırılması ve kaynakların çeşitlendirilmesine yönelik gayretler devam etmektedir. Sekonder (ikincil) bir enerji olan elektrik, primer (ilk) enerji kaynağına sahip veya bu kaynağı temin edebilen ülkelerin üretebildikleri bir enerji türü olup, diğer enerji türlerine (özellikle mekanik, ısı, ışık) kolayca dönüştürülebilir olması, hazır sekonder enerji olarak ele alındığında, kullanma anında veya kullandıktan sonra geriye bir atık bırakmadığından temiz ve çevre dostu bir enerji türü olması gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Belirtilen bu üstünlük ve kolaylıklar sayesinde elektrik enerjisi, özellikle kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde yoğun olarak tüketilmekte ve toplumların refahı ve gelişmişlik düzeyi açısından nesnel bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Toplumların refahı ve gelişmişlik düzeyi arttıkça, ihtiyaçlar da o nispette çeşitlenmektedir. Dünyadaki hızlı değişime uyum sağlanması ve ulusal ekonomide güvenli bir yapı oluşturulmasında enerjinin payı hayati bir önem taşımaktadır. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Dünyada ilk elektrik santralı 1882 yılında İngiltere'de tesis edilmiştir. Türkiye'de ilk defa elektrik üretimi ve dağıtımı ise özel sektör tarafından 1902 yılında Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinde gerçekleştirilmiştir yılında da, bir kamu işletmesi olarak İstanbul Silahtarağa Termik Elektrik Santralı faaliyete geçirilmiştir. Ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacı, başlangıçta yerel yönetimler, sanayiciler ve özel şirketler tarafından kurulan bölgesel üretim ve dağıtım tesislerinden karşılanmıştır tarihinde kabul edilen Menafi-i Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile, ülkeye teknolojik yenilik getiren, istihdam yaratan ve milli ekonomiye katkı sağlayan şirketlere imtiyazlar sağlanmıştır.

8 II Sayıştay Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda, devlet politikasında endüstrileşme süreci başlatılmış ve elektrik enerjisi sektöründe özel girişimcilik serbest bırakılmıştır. Yabancı şirketler tarafından ülke genelinde bölgesel elektrik santralleri kurulmuş, elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri yaygın bir biçimde yerli ve yabancı imtiyazlı şirketler, belediyeler, özel idareler, köy birlikleri ve diğer tüzel kişiliklerce yürütülmüştür. Devletin elektrik işletmeciliğiyle ilgisi, 1935 yılında 2805 sayılı Kanunla Etibank'ın kurulmasıyla başlamıştır yılından itibaren, Maden Tetkik Arama (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ), İller Bankası ve Devlet Su İşleri (DSİ)'nin katkılarıyla inşaatı tamamlanan çok sayıda termik ve hidrolik santraller ulusal enerji iletim sistemine bağlanmıştır yılında imtiyazlı elektrik şirketleri statüsünde Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ), Kepez Elektrik A.Ş. (KEPEZ), Ege Elektrik Türk A.Ş. ve Kuzey Batı Anadolu Elektriklendirme T.A.O. kurulmuştur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) dönemlerinde; elektrik enerjisi sektöründe dağınıklığın giderilmesi, yerli ve yabancı ortaklıkların tasfiye edilmesi, ülke sathında enterkonnekte sisteme bağlı elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetlerinin tekel konumunda kamusal bir sektör kurumu çatısı altında birleştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedef ve strateji uyarınca, tarih ve 1312 sayılı Kanunla, devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, yurdun ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin entegre bir sistem içinde yapılması amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur tarih ve 2705 sayılı Kanunla, ülke genelinde belediye ve köylerle bunların birliklerinin ve diğer müessese ve kuruluşların elektrik işletmeleri TEK'e devredilmiştir. TEK yönetim kurulunun tarihli toplantısında, elektrik dağıtım hizmetlerinin yürütülmesi için dağıtım müesseselerinin kurulması kararlaştırılmış ve bu doğrultuda oluşturulan müessese sayısı 1983 yılında 18 iken, 1986 yılında 19, 1987 yılında 21, her ilde bir müessese kurulmasının benimsenmesi üzerine 1991 yılında 71 ve sonraki yıllarda da 79 a kadar çıkmıştır tarih ve 3096 sayılı Kanun, elektrik dağıtım faaliyetinde bulunacak özel şirketlerin görev bölgelerinin yönetmelikle belirlenmesini hükme bağlamıştır. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca hazırlanan Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik tarih ve 85/9800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Daha sonra, tarih ve

9 III 2000/1404 sayılı Kararname ile bu yönetmelikte değişiklik yapılarak, dağıtımla ilgili olarak ülke genelinde 33 görev bölgesi oluşturulmuştur sayılı Kanun çerçevesinde, TEDAŞ a ait dağıtım tesislerinin işletme haklarının devrine ilişkin özelleştirilme çalışmalarına 1996 yılında başlanmış ve bu kapsamdaki firmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihale sonucunda belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu nun muhtelif kararları ile özel firmalara dağıtım görevi verilmesine bağlı olarak, işletme haklarının devredilmesi ve ilgili sözleşmelerin yapılması hususları hüküm altına alınmış, birçok bölgede imtiyaz ve özel hukuk hükümlerine göre hazırlanan sözleşmeler imzalanmış ve bazılarında devir kurulları da oluşturulmuştur. Ancak, yeni şartlara uyum doğrultusunda mevcut sözleşmelerde öngörülen değişikliklerin gerçekleştirilememesi, özelleştirme işlemlerinin birçok bölgede yargıya intikal etmesi ve başkaca nedenlerden dolayı 1996 yılından itibaren sürdürülen işletme hakkı devri çalışmaları tüm dağıtım şirketlerinde tamamlanamamıştır. Bu bağlamda, Kayseri ilini kapsayan 10 uncu ve İstanbul İlinin Anadolu yakasını kapsayan 16 ncı görev bölgelerindeki elektrik dağıtım tesislerinin işletme hakkı, 1990 yılında özel şirketlere devredilmiştir. Ancak İstanbul İlinin Anadolu yakasındaki elektrik dağıtımı Danıştay kararı doğrultusunda tarihi itibariyle tekrar TEDAŞ a geçmiştir. Daha sonra Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ), tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planında, 1995 yılı Geçiş Programı İcra Planı'nda ve Hükümet Programlarında TEK'in özelleştirilmesi öngörülmüş, bu hedef ve strateji doğrultusunda elektrik sektöründe özelleştirme çalışmalarının sürdürülmesi, kamu ve özel kesim firmalarının bir arada faaliyet gösterebileceği yeni bir yapılanmaya geçiş için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sektörde özelleştirme uygulamalarının başlatılması amacıyla Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 93/4789 sayılı Kararıyla TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde yeniden teşkilatlandırılmıştır. Bu yapılanmada, TEK'in elektrik dağıtım müesseselerinin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ bünyesinde kalmıştır tarih ve 93/T-103 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile bazı müesseselerin birleştirilmesi suretiyle 15 müessesesinin 7 si bağlı ortaklık haline dönüştürülmüş ve TEDAŞ ın 79 olan dağıtım müessesesi sayısı 64 e düşmüştür tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile elektriğin

10 IV Sayıştay yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Elektrik enerjisi piyasası tarihinde açılmış ve böylece piyasadaki her faaliyet için lisans alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, mevcut faaliyetlerini sürdürmeleri için 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası Koordinatörlüğünün faaliyet alanını bir bölge kabul edilmek suretiyle TEDAŞ a, kendi faaliyet alanları için de her bağlı ortaklık için toplam 8 bölgede, tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olan Dağıtım Lisansı ve Perakende Satış Lisansı EPDK tarafından verilmiştir. Adana, İçel, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 1 inci ve Antalya ilini kapsayan 2 nci görev bölgelerinde ÇEAŞ ve KEPEZ şirketleri tarafından işletilen tüm elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerine, tarihi itibariyle sözleşme şartları doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca el konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu bölgelerdeki anılan şirketlerce sürdürülen elektrik dağıtım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ilgisi dolayısıyla TEDAŞ görevlendirilmiştir. Böylece bu bölgelerde söz konusu şirketler ve TEDAŞ ın dağıtım müesseseleriyle birlikte yürütülmekte olan elektrik dağıtım faaliyetleri tek elde toplanmıştır. İstanbul Anadolu Yakasındaki dağıtım faaliyetleri, tüzel kişiliği bulunmayan ve TEDAŞ Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte iken, ÖİB nin tarihli Olur u ile bu bölgede görev yapmak üzere İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. kurulmuştur. Şirketin 4046 sayılı Kanuna göre hazırlanan ana sözleşmesi ÖİB tarafından tarihinde onaylanmıştır sayılı Kanun, enerji sektöründeki özelleştirmelerin tarih ve 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği hükmünü getirmiştir. Kanunda ayrıca, 3096 sayılı Kanun kapsamında sürdürülen işletme hakkı devir çalışmalarının sözleşmelerde gerekli tadilatların yapılmasını müteakip mevcut sözleşmeleriyle sonuçlandırılabileceği, verilen sürelerde sonuçlanmaması halinde ise sözleşmelerin iptal edileceği hususları da yer almıştır. Özelleştirmelere hız kazandırılması ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

11 V Söz konusu belgede, özelleştirmelerin 4628 sayılı Kanun gereği, 4046 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi, sektördeki özelleştirmelere öncelikle dağıtımdan başlanması, dağıtım bölgeleriyle ilgili olarak işletme ve çevresel koşullar yanında mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreçler dikkate alınarak, Türkiye genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmüş, elektrik dağıtımının özelleştirilmesinde uyulacak bazı kurallar ile bir eylem planı yer almıştır. Buna göre, dağıtımdaki ihale sürecinin tarihinden itibaren, hazırlıkları tamamlanan bölgelerden başlatılması ve 2006 yılı sonuna kadar tüm dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. Eylem planı çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile; müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınırken, özelleştirme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması istenmiştir. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2006/107 sayılı Kararı ile özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin belirtilen süre iki yıl uzatılmıştır. TEDAŞ ın Ana Sözleşmesi, 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanarak tarih ve 6083 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Daha sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından strateji belgesi doğrultusunda ülke genelinde 21 dağıtım bölgesi oluşturulmuş ve buna göre Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve 8 bağlı ortaklığı yeniden yapılandırılmıştır. Bağlı ortaklıkların 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenen ana sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmış ve böylece söz konusu ortaklıklar anonim şirketler haline getirilmişlerdir. Bu yapılanma çerçevesinde, Körfez EDAŞ ile Karaelmas EDAŞ ın tüzel kişilikleri kaldırılarak sırasıyla Sakarya EDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birleştirilmiş, kalan 14 bölgede ise yeni 14 şirket oluşturulmuştur. TEDAŞ a bağlı bulunan 64 müessesenin 5 i mevcut şirketlere, kalan 59 u ise yeni kurulan 14 şirkete bağlanmıştır. Aynı yıl içinde, müesseselerin tüzel kişiliklerine son verilerek bunlar ilgili şirketlerin il müdürlüklerine dönüştürülmüşlerdir. Özelleştirme amacıyla şirketlere ait taşınmazların mülkiyetlerinin TEDAŞ a devri tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri tarihinde TEDAŞ ve şirket yetkililerince imzalanmıştır. Kendi adına lisans sahibi olan şirketler bölgelerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik

12 VI Sayıştay Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ile geçiş dönemi süresince uygulanacak olan elektrik enerjisi satış anlaşmaları (ESA) imzalamışlardır. Geçiş dönemi tarifeleriyle birlikte anlaşmaların yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmeleri önceleri 3096 sayılı Kanuna göre yapılmıştır. Bu Kanuna göre devirlerde, dağıtım şirketinin hissesi değil dağıtım bölgesi ve buna ilişkin unsurlar devredilmekte, bu nedenle devir tarihi itibarıyla varlık, stok, demirbaşlar sayılmakta, sayaçlar okunmakta, alacak ve borçlar tespit edilmekte, önceki hak ve yükümlülükler TEDAŞ a, sonrakiler yatırımcı şirkete ait olmaktadır sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde ise, dağıtım sisteminin 30 yıllık süre için işletme hakkına ve dağıtım/perakende satış lisanslarına sahip şirketlerin sermayelerindeki %100 oranında TEDAŞ hissesinin blok olarak satış yöntemi uygulanmakta, şirketlerin faaliyet alanında bulunan mevcut dağıtım hat ve tesisleri ile bunların işletilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınmazların mülkiyetleri TEDAŞ ta bırakılmak suretiyle işletme hakları ihaleyi alan şirketlere verilmektedir. TEDAŞ ın müessese ve bağlı ortaklıklarının özelleştirilmesiyle ilgili çalışmalar başlangıçta ETKB tarafından 3096 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmüştür. Nitekim, Bakanlar Kurulunun tarih ve 91/2325 sayılı kararıyla 3096 sayılı Kanuna göre Aydın, Denizli ve Muğla İllerini kapsayan bölgede elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti hizmetlerini yürütmek üzere, AYDEM Güneybatı Anadolu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. görevlendirilmiştir sayılı Kanunun 5 ve 9 uncu maddelerine göre Aydın, Denizli ve Muğla illeri dahilindeki görev bölgesinde yer alan dağıtım tesislerinin işletme hakkının devredilebilmesi ve AYDEM A.Ş. ile Enerji Satış Anlaşması imzalanabilmesi için tarih ve 2000/1507 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi yayımlanmış, TEDAŞ ile AYDEM A.Ş. arasında tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve Enerji Satış Anlaşması imzalanmıştır. Daha önce, 2004/22 sayılı ÖYK Kararı çerçevesinde ÖİB in portföyüne alınmış bulunan Menderes EDAŞ, bu defa 3096 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilmek üzere tarih ve 2008/08 sayılı ÖYK Kararı ile ÖİB in portföyünden çıkarılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın tarih, 9123 sayılı yazısı ile; belirtilen uygulama sözleşmesinin 4628 sayılı Kanun çerçevesinde, serbest rekabet koşullarını kapsayacak şekilde tadil edilmesini sağlayan ve AYDEM ile ETKB tarafından tarihinde imzalanmış olan 1 Numaralı Uygulama Tadil Sözleşmesi gereği için TEDAŞ a gönderilmiştir.

13 VII Bu aşamadan sonra mevcut uygulama ve devir sözleşmelerinin EPDK tarafından tadil edilmesi gündeme gelmiş, Uygulama Sözleşmesi tarihinde 1 Numaralı Uygulama Tadil sözleşmesi ile, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi de tarihli 1 Numaralı Devir Tadil sözleşmesi ile tadil edilmiş ve sözleşmelerin yenilenmesinden sonra AYDEM tarihinde söz konusu bölgede faaliyette bulunmak üzere EPDK ya lisans başvurusu yapmıştır. EPDK tarafından AYDEM A.Ş. nin lisans başvurusu uygun bulunmuş ve tarih ve 1687/1 sayılı kurul Kararı ile fiilen devir tarihinden geçerli olmak üzere adı geçen şirkete 30 yıl süreli dağıtım ve perakende satış lisansı verilmiş, 1687/2 sayılı kararla da aynı zamanlı olarak Menderes EDAŞ ın dağıtım ve perakende satış lisansı iptal edilmiştir. Bu suretle Menderes EDAŞ yetkisiz bir şirket konumuna gelmiştir. Daha sonra çeşitli girişimler sonunda, EPDK ca dağıtım lisansı verilmiş, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2009/47 sayılı kararı ile Menderes EDAŞ tekrar özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine Maliye Bakanlığı nca Şirkete yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanmıştır. Görev Bölgesindeki elektrik dağıtım ve ticareti faaliyetlerini yürüten, söz konusu görev bölgesinin özel sektöre devrinden sonra esas faaliyetleri sona eren ancak tüzel kişiliği devam eden Göksu EDAŞ; TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 2-7 sayılı kararı ile TEDAŞ ile AKEDAŞ arasında tarihinde imzalanmış olan 1 No.lu Tadil Devir Sözleşmesinde yer alan mali konularla ilgili işlerin, Göksu EDAŞ la ilgili nihai karar verilinceye kadar Göksu EDAŞ tarafından yürütülmesi hususlarında görevlendirilmiştir. Şirket daha önce, ÖYK nın tarih ve 2009/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmış iken daha sonra ÖYK nın tarih ve 2011/22 sayılı Kararı ile tekrar özelleştirme kapsam ve programına alınmış, bilahare TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 2-33 sayılı kararıyla da görev bölgesiyle sınırlı proje onayı ile geçici ve kesin kabul işlemlerinde yetkili kılınmıştır sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özel sektöre devredilen Menderes ve Göksu EDAŞ ın, elektrik enerjisi dağıtımı ve perakende satışlarına ilişkin faaliyetleri ortadan kalkmış olmakla birlikte tüzel kişilikleri devam ettiğinden, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmeleri gündeme gelmiştir. Bu amaçla adı geçen her iki Şirket tarihi itibarıyla, tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte TEDAŞ bünyesinde birleştirilmesi, çalışan personelin mevcut kadroları ve özlük haklarıyla birlikte TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi ve kararın Ticaret Sicili Memurluğuna ibraz edilerek Ticaret Sicil

14 VIII Sayıştay Gazetesinde yayımlanması, gerekli iş ve işlemlerin Şirket Müdürlüklerince ikmali, hususlarını içeren TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun, Göksu EDAŞ için tarih ve 05-1 sayılı, Menderes EDAŞ için de tarih ve 10-1 sayılı kararları alınmış ve birleşme sağlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun tarih ve 4019 sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Kanunu nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin, dağıtım şirketleri tarafından ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesine ilişkin Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilmiş, bu karar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu çerçevede, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli Olur u ile TEDAŞ a bağlı elektrik perakende satış şirketlerinin esas sözleşmelerinin onayı ve gerekli kuruluş işlemlerinin TEDAŞ tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda TEDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması sağlanmış ve yeni kurulan elektrik perakende satış şirketleri tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak faaliyetlerine başlamışlardır sayılı Kanuna göre ihale işlemleri tamamlanan; Başkent, Sakarya ve Meram EDAŞ 2009 yılında, Osmangazi, Uludağ, Çamlıbel, Çoruh, Yeşilırmak ve Fırat EDAŞ 2010 yılında, Trakya EDAŞ 2011 yılında; Akdeniz, Boğaziçi, Gediz, Dicle, Vangölü, Anadolu Yakası(AYEDAŞ), Toroslar ve Aras Elektrik Dağıtım Şirketleri de, tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanan perakende satış şirketleri ile birlikte 2013 yılında alıcılarına devredilmişlerdir. Böylece, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün bünyesindeki dağıtım şirketlerinin tümü özelleştirilmiştir. TEDAŞ ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin bazı sayısal verileri konsolide olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

15 IX Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış (%) Esas sermaye Milyon TL ,1 Ödenmiş sermaye " ,0 Öz kaynaklar " (587) (49,5) Yabancı kaynaklar " ,3 Finansman giderleri Bin TL ( ) (88,9) Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Milyon TL (174) (1,9) Maddi duran varlıklar birikmiş Amortis. " ,2 Yatırımlar için yapılan nakdi öd. Bin TL ,0 Yatırımların gerçek. oranı(nakdi) % 91,3 87,4 96,1 108,5 89,7 (18,8) (17,3) Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye. Milyon TL (244) (19,4) Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin TL ,5 Tüm alım tutarı Milyon TL ,7 Satın alınan enerji miktarı GWh ,4 Satın alınan enerji maliyet tutarı Milyon TL ,1 Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kWh 12,11 13,77 14,63 14,82 16,75 1,93 13,0 Kayıp-kaçak oranı % 14,4 17,8 20, ,64 0,55 2,2 Satılan enerji miktarı GWh ,7 Net satış tutarı Milyon TL ,4 Ortalama satış fiyatı (Net) Kr/kWh 15,37 18,3 19,87 21,82 25,35 3,53 16,2 Ortalama satış maliyeti Kr/kWh 16,43 19,87 20,94 26,36 25,72 (0,64) 82,4) Stoklar: Malzeme Bin TL ,5 Diğer stoklar Bin TL ,9 Memur (Ortalama) Kişi (87) (17,5) Sözleşmeli (Ortalama) Kişi (361) (10,4) İşçi (Ortalama) Kişi (602) (7,8) Personel için yapılan tüm gider. Milyon TL (32) (4,9) Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL (3.181) 8,4) -Memur başına aylık ort. Gid. TL ,0 -Sözleşmeliler için yap. tüm gid. Bin TL ,3 -Sözleşmeli başına ayl. ort. gider TL ,0 -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL (4.387) (1,0) -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,4 Dön. Kar. iliş. Vergi ve diğer yasal yük. Bin TL ,9 Tahakkuk eden vergiler Milyon TL ,1 GSYH ya katkı (üretici Fiyatlarıyla) Milyon TL (350) (44,5) GSYH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (171) (14,9) GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (165) (14,7) Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % Ekonomik karlılık % Zararlılık % ,9 2,9 32,0 - Konsolide : Faaliyet kârı ve zararı Milyon TL (1.245) (1.314) (1.154) (404) (597) (193) (47,8) Dönem kârı veya zararı " (1.086) (894) (1.930) (179) (35) ,5 Bilanço kârı veya zararı " (3.781) (4.675) (1.988) (6.929) (15.011) (8.082) (116,6) Füzyon Faaliyet kârı veya zararı " (350) (355) (341) (342) (346) (4) (1,2) Dönem kârı veya zararı " (218) (446) (1.139) (8.578) ,3 Bilanço kârı ve zararı " (1.267) (1.713) (3.190) (11.429) (11.014) 415 3,6

16 X Sayıştay Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi kabul edilmiştir. Bu belge çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2004/22 sayılı Kararı ile müessese ve bağlı ortaklıkları ile birlikte TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 17 dağıtım şirketi 4046 sayılı Kanun kapsamında, 2 dağıtım şirketi de 3096 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilerek alıcılarına devredilmiş ve 1 şirketin de 4046 sayılı Kanuna göre ihalesi tamamlandığından devir işlemleri sürdürülmektedir. TEDAŞ bünyesindeki özelleştirmeler sonrası gelişmeler ve çeşitli kanun, kararname ve yazılarla TEDAŞ a verilen yeni görevlere göre TEDAŞ Ana Sözleşmesinin 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uygun hale getirilmesi için tarihli Genel Müdürlük OLUR u ile oluşturulan komisyon TEDAŞ Ana Sözleşmesini tekrar oluşturmuştur. Bünyesindeki dağıtım şirketlerinin tamamı özelleştirilecek olması nedeniyle, TEDAŞ Anasözleşmesinin 4046 sayılı Kanuna uygun hale getirilmesi için son yıllarda çalışmalar başlatılmış hazırlanan Anasözleşme Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tarihinde onaylanmış ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Ana Sözleşmede TEDAŞ Genel Müdürlüğüne, özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen bölgeleri dahil olmak üzere; proje kontrol, onay, geçici ve kesin kabul işlemlerini, yine bu bölgelerdeki dağıtım şirketleri tesislerinin maliki sıfatıyla İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile belirlenen esaslara bağlı kalınarak gerekli kontrolleri, Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluş tarafından verilecek denetim görevlerini yapmak, kamu ve özel sektör elemanlarının mesleki eğitimlerini vermek, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gibi yeni görevler verilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihli OLUR u ile TEDAŞ Ana Sözleşmesinin 11 ve 14 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Ana Sözleşmenin YÖNETİM KURULU başlıklı 11 inci maddesinde 6 olan Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 7 ye yükseltilmiştir tarihinde kabul edilip tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasası tekrar düzenlenmiştir. TEDAŞ la ilgili olarak; bu Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında Bakanlık, TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirileceği, özelleştirme işlemlerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından

17 XI yürütüleceği, 2 nci fıkrasında TEDAŞ ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan işletme ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile yürütüleceği, 2 nci fıkrasında TEDAŞ ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan işletme ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesi düzenlenebileceği, Kanunun 19 uncu maddesinde ise elektrik piyasasında dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, lisansa tabi faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirileceği ve gerekirse kamu yararı kararı verileceği, bu durumda gerekli kamulaştırma işlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılacağı belirtilmiştir sayılı Kanunun yayımından sonra tarihli Resmi Gazetede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 2 inci maddesi ile belirlenen, dağıtım lisansı sahibi şirketlerin incelenme ve denetiminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılması veya yaptırılması, inceleme ve denetim konularının belirlenmesi, inceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetim elemanları, inceleme ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları ile 7 nci maddesinde, şirketlerin denetim yetkisinin bakanlığa ait olduğu ve bakanlığın bu denetimi, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapabileceği gibi bu kuruluşlara yetki devrederek de yapabileceği, denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacağı ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle de gerçekleştirebileceği, hükümleri yer almıştır. Bu düzenlemeye bağlı olarak, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji İşleri Genel Müdürünün imzaladığı tarihli Protokol ile denetim görevi 1 yıllık süre ile TEDAŞ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtı; Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü, 5 adet Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 7 daire başkanlığı ile Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Basın ve Protokol Müşavirliğinden oluşmaktadır. Burada

18 XII Sayıştay belirtilen birimlerin altında çok sayıda müdürlükler oluşturulmuştur yılında kabul edilen merkez teşkilat yapısında birimler arasında iç içe girmiş görev dağınıklığının bulunduğu ve özelleştirmeler nedeniyle Genel Müdürlük teşkilat yapısının da küçültülmesi gerektiği hususları da dikkate alınarak, Genel Müdürlük teşkilat yapısı gözden geçirilerek günün şartlarına uygun ve daha rasyonel bir organizasyon yapısının oluşturulması ile görev tanımlarının yeniden yapılması gereği dikkate alınmak suretiyle 2010 ve 2011 yıllarında bazı çalışmalar yapılmıştır. Dağıtım Şirketlerinin devrinden sonra ana teşekkül TEDAŞ ın geleceği ile ilgili belirsizlik sürerken başta Merkezi Yönetim Bütçe kanunları olmak üzere kanun, kararname ve talimatlarla TEDAŞ a yeni görevler yüklenmiştir. Ancak TEDAŞ Genel Müdürlüğü halen özelleştirme kapsam ve programında bulunmaktadır. TEDAŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında devam edecek olan yeniden yapılandırma çalışmalarını ve yeni yapılanma sonucunda ortaya çıkacak olan istihdam fazlası personelin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan komisyon TEDAŞ ın bağlı şirketlerinin ihaleleri tamamlanmış ve birçoğunun da alıcılarına devrinin gerçekleştirilmiş olmasını göz önünde bulundurarak çalışmaları sonuçlandırmış ve ortaya çıkan organizasyon değişikliği taslağı ile görev, yetki ve sorumluluk yönergesi TEDAŞ Yönetim Kurulunda görüşülerek tarih ve 4/44 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yönergeye ekli TEDAŞ Genel Müdürlüğü Organigramına göre; Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısına bağlı 6 Daire Başkanlığının yanında doğrudan Genel Müdür e bağlı 4 birimle birlikte toplam 10 birim bulunmaktadır. Her Genel Müdür Yardımcısına ikişer Daire Başkanlığı bağlanmıştır. Bu kararın uygulanabilmesi için TEDAŞ Genel Müdürlüğü nün tarih ve 1616 sayılı yazıları ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından izin talep edilmiştir. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda talep uygun görülmüştür. Ancak, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün yeni organigramı üzerinden 2 yıldan fazla zamanın geçmesine rağmen halen uygulanamamıştır. Tüm dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda TEDAŞ a kaynak sağlayan faaliyetleri biteceğinden, TEDAŞ a 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile verilen yeni görevleri de sürdürebilmesi için Genel Müdürlük organigramının yeniden gözden geçirilmesi ve Ana Statüsünün yeniden düzenlenmesi gerekmektedir yılında TEDAŞ genelinde toplam GWh lık elektrik enerjisi satın alınmış ve bunun %74,9 u oranında GWh'lık kısmı abonelere fatura edilmiştir. Alınan ve satılan enerji miktarı arasındaki fark GWh lık enerji ise şebeke

19 XIII kaybı, kaçak ve usulsüz kullanım olarak kayıtlara girmiştir. TEDAŞ genelindeki kayıp kaçak oranı önceki yıla gere 0,5 puan artarak %25,6 olarak gerçekleşmiştir. Dağıtım şirketlerinin tamamı TEDAŞ porföyüne dahil olduğu 2008 yılında ortalama kayıp-kaçak oranı %14,4 iken, bu oran 2012 yılında %25,6 ya yükselmiştir. Diğer taraftan, 2008 yılından sonraki yıllarda özelleştirilerek alıcılarına devredilen dağıtım şirketleri nedeniyle 2008 yılına göre 2012 yılında alınan ve satılan enerji miktarları düşmüştür. Geçmiş yıllara göre 2012 yılında kayıp-kaçak payının daha fazla oranda artmasına diğer etkilerin yanında özellikle, geçmiş yıllarda kayıp-kaçak oranı düşük olan şirketlerin özelleştirilmesiyle TEDAŞ portföyünden çıkması ve bu oranların yüksek olduğu şirketlerin TEDAŞ bünyesinde kalmasının etkisi daha fazla olmuştur. Cadde ve sokak aydınlatma bedelinin tahsilatına yönelik olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile; 4628 sayılı Kanununa geçici madde eklenmiş ve kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmalarına ait tüketim giderlerinin ila tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanması hükme bağlanmıştır. Personel yetersizliğinin de etkisiyle her bölgede sağlıklı bir abone takibinin yapılamaması, elektriğin kesilmesi, aboneliğin iptali ve hukuki takibin başlatılması gibi hususlarda gecikmelere neden olduğundan, elektrik bedelinden alacakların tahsilini zorlaştırmakta ve yasal takibe alınan icra ve dava dosya sayısını da artırmaktadır.. TEDAŞ genelinde dağıtım şirketleri olarak, sistem kullanım bedeli dahil satılan enerjinin ortalama birim alım maliyeti 2011 yılında 17,08 Kr/kWh iken 2012 yılında yaklaşık %12,3 oranında artarak 19,14 Kr/kWh olmuştur. Diğer taraftan sistem kullanım bedeli dahil enerjinin ortalama birim alım fiyatı ise geçen yıla göre %17,9 oranında artarak 17,48 Kr/kWh olmuştur yılsonu itibarıyla TEDAŞ topluluğu olarak, 17,1 milyar TL toplam net satış hâsılatı elde edilmesine karşılık, faaliyet giderleri dahil toplam 17,7 milyar TL satış maliyeti yapılmış olması nedeniyle 0,6 milyar TL işletme faaliyeti zararı gerçekleşmiştir yılsonu itibarıyla TEDAŞ bünyesinde kalan 8 dağıtım şirketinden 3 ünün işletme faaliyetleri zararla, 5 inin de karla sonuçlanmıştır yılı yatırım programında yer alan projeler için, TEDAŞ genelinde toplam 750 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve 704,5 milyon TL nakdi harcama yapıldığından, ödeneğine göre %93,9 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca, yatırım programında ödenek ayrılması gerekmeyen kamulaştırma ve kesin hesap farkları için de 38,4 milyon TL ödeme yapılmıştır.

20 XIV Sayıştay 2012 yılında, bazı projelere ödenek tahsis edilmesine rağmen %20-25 gibi çok düşük seviyede gerçekleşme sağlanmış, bazı projelerin mevcut olan ödeneklerinden de hiç harcama yapılmamıştır. Yatırım programlarının daha isabetli hazırlanması gerekmektedir. C- Öneriler: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ın 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının tarihli yazılarına istinaden; özel sektöre devredilen Başkent, Sakarya, Osmangazi, Çamlıbel, Uludağ, Çoruh, Yeşilırmak ve Trakya dağıtım şirketlerinin devir anındaki hazır değerlerinin (kasa ve banka mevcutları) Kurum zararı yönünden tespiti ile Meram EDAŞ ın 2009 yılı, Fırat EDAŞ ın da 2010 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında yer alan; devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde, özellikle devire esas olan bilançodaki kasa ve banka hesaplarında TEDAŞ Genel Müdürlüğü talimatlarına aykırı olarak yapılmış işlemlerle ilgili tespit edilen ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve soruşturulması istenilen konularla ilgili işlemlerin takip edilmesi (Sayfa :22-24), 2- Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile onaylanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dahil tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın yaklaşık 10 yıllık süre sonunda tüm şirketlerin ihalesi tamamlanarak özelleştirilmesi sonucunda TEDAŞ a 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile verilen yeni görevleri sürdürebilmesi için Genel Müdürlük teşkilat yapısının buna göre oluşturulması ve TEDAŞ Genel Müdürlüğüne verilen yeni görevler de dikkate alınarak Ana Statüsünün yeniden düzenlenmesi (Sayfa :12-17), 3- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2009 yılı denetim raporunda yer alan; Yapılan ihale sonucunda tarihinde alıcı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmış olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde; Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 2009 ayında okunan endeks sayısının fazla oranda düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının fazla olmasının, sonuçları itibarıyla alıcı Şirkete kaynak aktarılmış olarak değerlendirildiğinden belirtilen hususların, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca sürdürülen inceleme ve soruşturmanın takip edilmesi (Sayfa :22-24),

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği AYB: Avrupa Yatırım Bankası AYDEM: Güneybatı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Ünvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Sayıştay Denetlenen kuruluşun

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.11.2012 DÖNEMİ RAPORU

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.11.2012 DÖNEMİ RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY MÜESSESESİ Y EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MENDERES 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.11.2012

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-E.8048 T.C. *BEA546DTN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı (Yatırım ve Mevzuat Müdürlüğü) Sayı : 64541391-824.99

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ; Unvanı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU ( 20 NİSAN 2007 SİVAS ) Sami KOVANCI AR-GE Plan. Ve Dış İliş. Daire Başkanı Sunum İçeriği Hakkında Faaliyet Alanları Temel

Detaylı

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SUNUMU Elektriğin Tarihçesi, Elektrik enerjisi dünyada ilk kez 1876 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlandı. İlk elektrik santrali

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti Dr. Ahmet YAYLA İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DÜZENLEME I. DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU BAKIMINDAN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı 1) 20.11.2009 tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. nin 11.07.2008 tarihli başvurusunda; 20.02.2008 tarih ve 2008/DK-07/136 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D MUHSİN ERSOY K ELEKTRİK ENERJİSİ Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 9-10 Şubat

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 DİCLE EDAŞ FAALİYET ALANI 2 DEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK 3 ÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL FAHREDDİN TİVNİKLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET SELÇUK NURSOY YÖNETİM KURULU

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/22 10.3.2014 İçindekiler: * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre denetimi. ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE DENETİMİ: 1. Anonim ve Limited Şirketlerde Bağımsız Denetçi Seçilmesi:

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN YÖNETMELİK YAYIMLANDI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN YÖNETMELİK YAYIMLANDI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 14 üncü maddesi kapsamında, lisans alma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 816 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 24.5.2007 tarihli 385 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddelerine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1)

VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) R.G Tarihi : 08/09/2007 R.G. Sayısı : 26637 1. Amaç, dayanak ve kapsam (1) Bu Tebliğ, düzenleyici ve

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı