SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008"

Transkript

1 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ ESASLARA GÖRE HAREKET ETMEK ZORUNDADIR. 1

2 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARI 1.1 Sınavlara Hangi Adaylar Alınacaktır? Sınavların Kapsamı Nedir? Sınavlara Girerken Yanınızda Bulundurmanız veya Teslim Etmeniz Gereken Belgeler Nelerdir? Adayların Okula Girmeye Esas Başarı Sırası Nasıl Tespit Edilecektir? Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır? Sağlık Kurulu Raporları Nasıl Alınacaktır? Güvenlik Soruşturması İşlemleri Kesin Kayıt Kabul İşlemleri Kesin Kayıt İçin Getirilmesi Gereken Belgeler ARŞİV İŞLEMLERİ JANDARMA EĞİTİM K.LIĞI / JANDARMA OKULLAR K.LIĞI ULAŞIM KROKİSİ SEÇME SINAVLARI KILAVUZU EKLERİ ÖĞRENİM DURUMU BELGESİ... 6 ASKERLİK DURUM BELGESİ... 7 ADLİ SİCİL BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ... 8 DİLEKÇE ÖRNEĞİ

3 2008 Yılı Jandarma Astsubay Temel Kursu Seçme Sınavları Kılavuzu; Jandarma Astsubay Temel Kursu Yazılı Sınav sonucunda başarılı kabul edilen adaylara 2 nci aşama sınavlarında ( Fiziki Kontrol, Bedeni Yetenek ve Mülakat Sınavları ) uygulanacak testlerin standartları ile sınav aşamalarının uygulama esasları konusunda bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. 1. FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARI: 1.1 SINAVLARA HANGİ ADAYLAR ALINACAKTIR? ÖSYM Başkanlığı nın 03 Mayıs 2008 tarihinde yapmış olduğu yazılı sınav sonucunda: Adayların almış oldukları puan esas olmak üzere, puanı en yüksek ilk 900 aday yazılı sınavda başarılı kabul edilerek; Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağrılmışlardır. ÖSYM Başkanlığı tarafından yazılı sınav sonuçları; Sınav Sonuç Belgesi ile adayların adreslerine posta ile gönderilmiştir. Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağrılan aday listeleri ve internet adreslerinde yayımlanmıştır. Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağrılan tüm adaylar; Sınav Sonuç Belgesinde belirtilen tarihte ve sınava gireceği saatten 1 saat önce, Jandarma Eğitim Komutanlığı/ Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/ANKARA adresinde 1 No.lu Nizamiyede (İncek Bulvarı üzerinde) hazır bulunacaklardır. UYARI! Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte sınavlara, sağlık muayenelerine, kayıt ve kabul işlemlerine gelmeyen adaylar elenmektedir. Ayrıca bu kılavuzun 1.3 üncü maddesinde Sınavlara Girerken Yanınızda Bulundurmanız veya Teslim Etmeniz Gereken Belgeler Nelerdir? başlığı altında belirtilen belgeler de incelenerek kontrol edilecektir. Adaylar; sağlık ve yaş-boy-kilo ile ilgili koşulları taşıyıp taşımadıklarını başvuru kılavuzundan veya internet adresinden öğrenebilirler. DİKKAT! Sınavlara gelmeden önce seçme sınavlarında aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu sınavda elenmektedir Yılı Seçme Sınavlarında (317) adaydan, yaşboy-kilodan (14), düztabanlık/fizikî görünüm incelemeden (9), renk körlüğünden (5) olmak üzere, toplam (28) aday elenmiştir. b. Bedenî Yetenek: ( Birinci Gün ) Adayın; çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu ölçmek amacıyla uygulanacak sınav, dört aşamalı olarak yapılacaktır. (1) Barfikste Kol Çekme : 3 ve daha fazla çeken, (2) Durarak Uzun Atlama : 190 cm. ve daha uzun atlayan, (3) Mekik : 1 dakikada yardımlı en az 25 tekrar yapan, (4) Koşu (400 metre) : 75 saniye ve daha kısa sürede koşan, DİKKAT! Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağrılan tüm adayların adreslerine, sınava girmek için gerekli belgeler postalanmıştır. 16 Haziran 2008 tarihine kadar sınav giriş belgeleri kendilerine ulaşmayan adaylar; Haziran 2008 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı na şahsen müracaat ederek gerekli belgelerin yenisini ücret karşılığında çıkartacaklardır. Yazılı Sınav Sonuç Belgesinin yenisini çıkartan adaylar, Seçme Sınavları Kılavuzunu da ÖSYM Başkanlığı ndan alacaklardır. 1.2 SINAVLARIN KAPSAMI NEDİR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları, Haziran 2008 tarihlerinde Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe / ANKARA da yapılacaktır. a. Fizikî Kontrol : ( Birinci Gün ) Adayların fiziksel görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve ağız-çene sağlığı yönünden gerekli koşulları ve sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek ön sağlık muayenesi yapılacaktır adaylar sınavda başarılı olacaktır. DİKKAT! Genelkurmay Başkanlığınca; Bedeni Yetenek Testlerinin konu, branş ve standartlarında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, değişiklikler internet adresinde Seçme Sınavlarından önce ilan edilecek ve sınavlarda yeni testler uygulanacaktır. DİKKAT! Bedenî yetenek testlerine önceden çalışarak hazırlıklı geliniz. Yukarıda belirtilen branşlarda standartlara ulaşamayan adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır yılı seçme sınavlarında (317) adaydan; barfiksten (25), 400 m koşudan (12) olmak üzere, toplam (37) aday başarılı olamadığından elenmiştir. UYARI: Bedenî Yeterlilik Testlerinde adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda, sağlık yönünden sorumluluk J.Okll.K.lığına ait değildir. Ayrıca, testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4 Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek Testlerinin (FKBY) herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar elenecek ve diğer sınavlara alınmayacaklardır. Ancak FKBY sınavların herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, aynı gün ve sınavlarının devam ettiği saatler içerisinde İtiraz Başvuru Komisyonu na başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz Başvuru Komisyonu, adayın itirazını inceleyecek ve itirazı yerinde görürse, İtiraz Değerlendirme Komisyonu nda yeniden sınava alınmasını sağlayacaktır. Aday, yeniden tabi tutulduğu sınavın sonucuna karşı yeni bir itiraz başvurusunda bulunamayacaktır. İtiraz Değerlendirme Komisyonu nun kararları kesindir. Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek sınavlarında başarılı olan adaylara aynı gün, yeteneklerini belirlemeye yönelik olarak, Özel Yetenek Testi uygulanacaktır. Özel Yetenek Testi uygulanan adaylar, bir gün sonra, saat dan itibaren ilgili komisyonlarda Mülâkat Sınavına alınacaklardır. c. Mülâkat : ( İkinci Gün ) Mülakat Komisyonunca adayla yapılacak görüşmede, adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh hâline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Mülakat Sınavı Sonuçlarına adayların itiraz hakkı bulunmamaktadır. 1.3 SINAVLARA GİRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ VEYA TESLİM ETMENİZ GEREKEN BELGELER NELERDİR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağrılan adaylar, aşağıda istenen belgeleri; Diploma (Mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın noter onaylı sureti) ve nüfus cüzdanının aslı yanlarında olacak şekilde fotokopilerini ise diğer belgeler ile birlikte plastik kapaklı bir dosya içine aşağıdaki sıraya göre takarak getireceklerdir. a. Yazılı Sınav Sonuç Belgesi: Belge; Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağrılan adayların yazışma adresine ÖSYM Başkanlığı tarafından gönderilmiştir. Belge üzerinde adayın sınavlara gireceği tarih ve saat ile sınav komisyonunun numarası yazılıdır. Yazılı Sınav Sonuç Belgesinde belirtilen gün ve saatte gelmeyen bir aday ileri süreceği mazeret ne olursa olsun, Fiziki Kontrol, Bedeni Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına alınmayacaktır. b. Öğrenim Durum Belgesi : Belge Örneği; bu kılavuz ile birlikte gönderilmiştir. Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurulacaktır. Adaya ait kimlik bilgilerinin bulunduğu bölüm aday tarafından dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak, adayın kendisinin, babasının, annesinin evliyse eşinin fotoğrafları arkalarına adayın adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazıldıktan sonra yapıştırılacaktır. İlköğretim ve lise öğrenim bilgileri bölümü tüm adaylar için adayın en son mezun olduğu lise müdürlükleri tarafından belge üzerindeki açıklamalar doğrultusunda dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacak ve onaylanacaktır. İlköğretim altıncı sınıftan itibaren lise son sınıf dâhil adayın öğrenim gördüğü bütün yıllara ait alanlar tek tek doldurulacaktır. Adaylar; İlköğretim ve lise öğrenim bilgileri bölümünü doldurtup lise müdürlüklerine onaylattıktan sonra Önlisans/ Lisans öğrenim bilgileri bölümünü de mezun olduğu Yüksekokul Müdürlüğü veya Fakülte Dekanlığına doldurtarak onaylatacaklardır. Adayın Lise öğrenimine ilişkin disiplin notu, not sistemine uygun olarak yazılacak ve aday ceza almış ise ceza türü açık şekilde yazılacaktır. Yükseköğrenimde disiplin cezası almış adaylar için durumuna göre almıştır veya almamıştır kutucuğu işaretlenecek disiplin cezası alan adayların disiplin ceza nedeni açık şekilde yazılacaktır. Öğrenim Durum Belgesindeki tüm bilgilerin ilgili okul müdürlüklerince tam ve doğru olarak yazıldığının kontrol edilmesinden aday bizzat sorumludur. NOT: İkametgâhının bulunduğu yer haricinde başka bir yerde ki okuldan mezun olan adaylar faksla bu belgeyi isteyebilirler. Belgenin okunaklı mühürlerin açık olmasına dikkat edilecektir. c. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (Fotoğraflı) : Sınavlara girebilmeniz için size gönderilen Yazılı Sınav Sonuç Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanınızı da yanınızda getirmeniz ve fotokopisini dosyaya koymanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yoksa ve T.C. Kimlik Numarası yazılı değilse Nüfus Müdürlüğü ne başvurarak yeni nüfus cüzdanı çıkartmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanındaki fotoğrafın adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son durumunu gösterir özellikte olması zorunludur. Nüfus cüzdanını yanında getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır. ç. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi: Mezun olan adaylar; Mezun oldukları Okul Diploması Aslı, Noter Onaylı Sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı yanında olacak şekilde fotokopisini aşağıda açıklandığı üzere plastik dosyaya koyacaklardır. (1) Lisans / Ön Lisans mezunu adaylar; lise diplomasının fotokopisi ile birlikte mezun oldukları Lisans / Ön Lisans Diplomasının fotokopisini, -2-4

5 (2) Mezun olmalarına rağmen diplomasını alamamış olan adaylar, Lise diplomasının fotokopisiyle birlikte Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisini, (3) 21 Haziran 2008 tarihine kadar geçici mezuniyet belgesini alamamış olan adaylar ise Lise diplomasının fotokopisiyle birlikte bu kılavuzun 6 ncı sayfasında örneği bulunan mezuniyet belgesini alamayan adaylar için hazırlanan belgeyi plastik dosyaya koyacaklardır. d. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Belge; kendinizin, eşinizin, öz veya üvey baba, anne ve kardeşleriniz ile ilgili nüfus kayıtlarına ilişkin bilgileri içerecek ve Haziran 2008 ayı içerisinde Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ve onaylanmış olacaktır. e. Adlî Sicil Belgesi: Kendiniz, evli iseniz eşiniz, vukuatlı nüfus kayıt örneğinde yer alan öz veya üvey anne, baba ve kardeşleriniz için ayrı ayrı olmak üzere (18 yaşından küçük olan kardeşler ile ölenler hariç) adlî sicil belgeleri Haziran 2008 ayı itibariyle Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacaktır. (Adlî Sicil Kaydında haber özeti bulunanlar haber özetleri ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarını ilgili adli sicil belgesine tel zımba ile tutturacaklar ve dosya içinde teslim edeceklerdir.) Evli olan kız kardeşler için açık kimliği hanesinin Soyadı bölümüne önce evlenmeden önceki soyadı, sonra evlendikten sonraki soyadı (parantez içerisinde) yazılacaktır. f. Askerlik Durum Belgesi: Bu kılavuzda örneği yer alan belgeyi 21 Haziran Ağustos 2008 tarihleri arasında askerlikle ilişiklerinin olmadığını gösterecek şekilde doldurduktan sonra Askerlik Şubesi Başkanlıkları na onaylatacaklardır. DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgeleri tam olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavlarına alınmayacaktır. g. Yukarıda belirtilen belgeler dışında: Spor ayakkabısı ve şort, siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi getirmeniz gerekmektedir. 1.4 ADAYLARIN OKULA GİRMEYE ESAS BAŞARI SIRASI NASIL TESPİT EDİLECEKTİR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarında başarılı olan adaylara ilâve bir puan verilmemekte, bu sınavlarda başarılı olan adaylar için yazılı sınav sonucuna göre başarı sıralaması yeniden yapılmaktadır. 1.5 SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları sonucunda Jandarma Astsubay Temel Kursunu asıl ve yedek olarak kazanan adayların isim listeleri ile birlikte bu aşamadan sonra yapılacak işlemler İnternet adresinde 15 Temmuz 2008 tarihine kadar ilan edilecektir. Adayların bu ilanları takip ederek, ilanda belirtilen hususları yerine getirmesi zorunludur. Bu ilanlarda belirtilen hususların yerine getirilmemesi adayların haklarını kaybetmesine neden olacaktır. 1.6 SAĞLIK KURULU RAPORLARI NASIL ALINACAKTIR? a. Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavları sonucunda başarılı olup, Jandarma Astsubay Temel Kursunu asıl ve yedek olarak kazanan adaylar İnternet adresinde ilan edilen tarihler arasında ( muhtemelen Eylül 2008 ayı içinde), Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe / Ankara adresine bizzat başvurarak Sağlık Kurulu raporu Sevk Yazısını elden teslim alacaklardır. Sağlık Kurulu Raporu sevk yazısını almaya gelen adaylar; - 1 adet Personel Hal Bilgi Fişi / Kişisel ve Aile Bildirim Çizelgesi (Noter onaylı) - 1 Adet Soruşturma Belge örneği, NOT: (Yukarıdaki 2 adet belgenin örnekleri İnternet adresinde yayınlanacaktır.) - 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi (muhtarlık, nüfus müdürlüğü veya noter onaylı) - 12 adet vesikalık fotoğraf, - Annesi, babası evli ise eşine ait altışar adet fotoğraf. (Vefat edenler hariç) getireceklerdir. Sağlık kurulu raporu için sevk evrakını alanlar öncelikle sağlık raporu almak için sevk edildikleri Askeri Hastanelerde işlemlere başlayacaklardır. DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığınca elden teslim edilen Hastane Sevk Evrakı haricinde ikinci defa sevk evrakı düzenlenmemekte olup, adayların tekrar sevk evrakı için müracaatta bulunmamaları gerekmektedir. b. Sağlık kurulu raporu alma sevk işlemleri için internette ilan edilen tarihten sonra Jandarma Okullar Komutanlığına müracaat eden adaylara Hastane Sevk belgesi ve kayıt için gerekli belgeler verilmeyecektir. c. Sınavı kazanan asıl veya yedek adaylar, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak tam teşekküllü Asker Hastanesinden Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlı Sağlık Kurulu Raporunu internette ilan edilecek olan tarihler arasında almak zorundadırlar. -3-5

6 ç. Sağlık Kurulu raporuna itiraz nedeniyle kontrol muayenelerine sevk edilen adaylar dahil hastaneye sevk edilen tüm adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde rapor işlemlerini tamamlayamazlarsa veya sağlık kurulu ön raporlarını aldığı hâlde internette ilan edilen tarihler arasında bu raporlarını Jandarma Okullar Komutanlığına teslim etmezlerse, Jandarma Astsubay Temel Kursu na kayıt yaptırmaktan vazgeçmiş sayılacaklardır. d. Muvazzaf Jandarma Astsubay Olamaz raporu aldığı için Sağlık Kurulu kararına itiraz etmek isteyen adaylar, ön rapor tarihinden itibaren (7) gün içerisinde ön raporla birlikte şahsen J.Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Amirliği Beytepe / ANKARA adresine müracaat ederek itirazlarını yapacaklardır. e. Muvazzaf Jandarma Astsubay Olamaz raporu aldığı için İtiraz Başvurusunda bulunan adaylar; J.Okll.K.lığınca Ankara ilinde bulunan Askerî Hastanelerden birine 1 inci kontrol muayenesi için sevk edileceklerdir. Birinci kontrol muayenesi sonucunda bu kez Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. raporu alan adaylar, almış oldukları birinci kontrol muayenesi ön raporu ile birlikte J.Okll.K.lığınca Ankara ilindeki başka bir askeri hastaneye 2 nci kontrol muayenesine sevk edilecektir. f. Sağlık raporlarına itirazları nedeniyle 1 inci ve 2 nci kontrol muayenelerine sevk edilen adayların, internette ilan edilen tarihe kadar Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kararlı Sağlık Kurulu Raporunu alarak Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir. 1.7 GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ a yılı Jandarma Astsubay Temel Kursu Seçme sınavlarını asıl veya yedek olarak kazanan tüm adayların güvenlik soruşturma işlemleri, sağlık kurulu raporu sevk yazısını almak için J.Okll.K.lığına başvurduğu tarihten itibaren başlatılacak ve ilgili yasal mevzuat doğrultusunda yapılacaktır. b. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlı Sağlık Kurulu Raporu alan adaylara J. Okll. K.lığınca gerek internet ortamında gerekse resmi yazı ile çağrı yapılarak kesin kayıt-kabul işlemleri için duyuru yapılacaktır. olumsuz sonuçlanması halinde okuldan ilişiğinin kesileceğinin bildirildiği ve herhangi bir hak talep etmeyeceği konusunda tebligat yapılır. Matbu olarak hazırlanan tebligatı noter onaylı getirenlerin kayıt ve kabul işlemi yapılır. 1.8 KESİN KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ a. Kesin kayıt işlemleri için çağrı yapılan adaylar internet adresinde ilan edilen tarihlerde, Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen müracaat ederek, asıl adaylar ile güvenlik soruşturması ve sağlık raporu sonuçlarına göre sırası gelen yedek adaylar kesin kayıt işlemlerini yaptıracaklardır. ( Adayların kesin kayıt işlemleri, muhtemelen 2009 yılı Mayıs ayında yapılacak olup eğitim-öğretime başlayan adaylar yaklaşık 4 aylık bir eğitim-öğretimden sonra, başarılı olmaları halinde 30 Ağustos 2009 tarihinde astsubay çavuş rütbesine naspedilecektir. ) b. Kesin kayıt işlemleri için çağrı yapılan adayların kontenjanı dolduramaması halinde internette yayınlanan ve kendilerine telefonla tebliğ edilen tarihte kontenjan açığı kadar yedek aday başarı sırasına göre kesin kayıt işlemi için J.Okll.K.lığına çağrılacaktır. c. Kesin kayıtlarını yapmalarına rağmen kabul işlemleri için belirtilen tarihte J.Okll.K.lığına katılış yapmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar telefonla çağrılarak kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılacaktır. DİKKAT! Kayıt yaptırmış olsalar dahi; kabul işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılırlar. DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığı, seçme sınav sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma, güvenlik soruşturması işlemleri ile kayıt kabul tarihlerinde veya okulun eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihleri ile birlikte eğitim öğretim süresiyle ilgili yürürlükteki yasal mevzuat doğrultusunda her türlü tarih ve süre değişikliği yapma hakkına sahiptir. Jandarma Astsubay Temel Kursu yazılı giriş sınavı ile Fiziki Kontrol, bedeni yetenek, mülakat sınavlarına giren ve bu sınavlarda başarılı olan veya elenen tüm adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. c. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylara güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması konusu ile ilgili J.Okll.K.lığınca resmi yazı ile tebligat yapılacaktır. Bu durumdaki adaylar, sınavı asıl veya yedek olarak kazanmış / olumlu sağlık kurulu raporu almış olsalar dahi giriş koşullarını taşımadıkları için elenme işlemine tabi tutulacaklardır. DİKKAT! Okula kayıt kabul işlemlerine çağrıldığı halde, kayıt ve kabul işleminin yapılacağı tarihe kadar Güvenlik soruşturma işlemleri tamamlanamayan adaylara, kayıtkabul esnasında hakkında yapılan güvenlik soruşturma işleminin henüz tamamlanamadığı, okula kayıt ve kabul işlemi yapılsa dahi eğitim öğretim süresi içerisinde KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER a. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı, Adayların, mezun olduklarını gösteren, yüksek öğretim programına ait diplomalarının aslı veya noterden onaylı sureti ya da yüksek öğrenim geçici mezuniyet belgesinin aslı, b. Yüklenme Senedi, (Noter Onaylı) c. Nüfus Cüzdanı Aslı (Fotoğraflı),

7 ç. Adlî Sicil Belgesi (Adayın kendisine ait ve kayıt kabul tarihinden önce en fazla 1 ay içerisinde alınmış), Değerlendirme Merkezi tarafından 90 gün süre ile saklandıktan sonra imha edilir. d. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik ile ilişiği olmadığına dair Askerlik Şube Başkanlıklarından alınacaktır), Seçme Sınavları sırasında elenen adaylar ile asıl ve yedek listede yer almayan adayların evrakını geri almaları yararlarınadır. e. Kesin Kayıt İşleminiz konulu yazı (Hastaneye sevk esnasında İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Amirliği nden verilen) 90 günlük arşiv süresi, Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabulün yapıldığı tarihinden itibaren başlar. 3. f. Güvenlik Soruşturması Tebliğ-Tebellüğ Belgesi (Noter Onaylı) Bu belge kabul tarihine kadar güvenlik soruşturması tamamlanmamış adaylar tarafından doldurulacaktır. Güvenlik soruşturması tamamlanmayan adaylar internette yapılacak kesin kayıta gelecek adaylar ile ilgili duyuruda belirtilecektir. 2. JANDARMA EĞİTİM JANDARMA OKULLAR NASIL GELECEKSİNİZ? KOMUTANLIĞI/ KOMUTANLIĞINA a. Ulus (Hacı Bayram Cami): Bu bölgeden İncek istikametine hareket eden Gölbaşı minibüsleri ile; Dışkapı-Etlik kavşağı-iskitler Akköprü-Ankara Emniyet Müdürlüğü önü-aşti-konya Yolu- Or-An Kavşağı-İncek Bulvarı güzergâhından Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı levhalarını takip ederek, ARŞİV İŞLEMLERİ b. Kızılay (Güvenpark Önü) : Bu bölgeden İncek Taşpınar Köyü, Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı istikâmetine giden EGO Otobüsleri ile gelebilirsiniz. Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu sınavlarına katılan ancak kabulü yapılmayan adayların, seçme sınavları ile kesin kayıtta alınan evrakı, J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI ULAŞIM KROKİSİ J. EĞİTİM / OKULLAR KOMUTANLIĞI 5 KM ESKİŞEHİR YOLU İNCEK BULVARI AŞTİ O R A N 9 KM GÖLBAŞI K Ö P R Ü S Ü KONYA YOLU METRO KIZILAY -5-7

8 8

9 MEZUNİYET BELGESİNİ ALAMAYAN ADAYLAR İÇİN BELGE T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : BABA ADI : ANNE ADI : DOĞUM TARİHİ : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE : ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ MYO / YÜKSEKOKUL / FAKÜLTE : ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI : 1. Yukarıda öğrenim gördüğü Yükseköğretim programı ve kimlik bilgileri yer alan öğrenci, okulumuzun son sınıf öğrencisi olup ŞUBAT 2009 tarihine kadar okulumuzdan mezun olabilecek durumdadır. 2. Yukarıda öğrenim gördüğü Yükseköğretim programı ve kimlik bilgileri yer alan öğrenci halen.. sınıfına devam etmektedir. Adı geçen öğrenci..... bölümünden / programından ön lisans diploması almaya hak kazanmış olup öğrenci istediği takdirde kendisine ön lisans diploması verilebilecektir. TARİH :.../.../2008 ONAY : MÜHÜR İMZA : Adı Soyadı : Görevi : NOT: 1. Bu belge kılavuzdan makas ile kesilerek kullanılabileceği gibi boş örneğinden fotokopi çektirilerek de çoğaltılabilir. 2. Bu belge, Öğrenim Durum Belgesi yerine geçmez. Öğrenim Durum Belgesi (Anne, Baba, Eş resimlerinin bulunduğu belge) ayrıca tanzim edilerek getirilecektir. -6-9

10 10

11 ASKERLİK DURUM BELGESİ Jandarma Astsubay Temel Kursuna girmek için başvuruda bulunan.. İli,... İlçesi,.. Mahalle / Köyü nüfusuna kayıtlı oğlu, doğumlu.. ın 1. a) Bakaya ve Yoklama Kaçağı olarak aranmaktadır / aranmamaktadır. b) Bakaya ve Yoklama Kaçağı olarak soruşturma altında bulunmaktadır / bulunmamaktadır. c) Bakaya ve Yoklama Kaçağı suçlarından dolayı (para cezasına çevrilse bile) ceza almıştır / almamıştır. 2. Hakkında Yedek Subay Olamaz kararı vardır / yoktur. 3../../.. tarihinde terhis olduğunu veya./../.. tarihine kadar askerlikle ilişiğinin olmadığını onaylarım. Tarih : İmza - Mühür : Adı Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Sicil No : Görevi :.. As.Şb.Bşk. ( Bu belge kılavuzdan makas ile kesilerek kullanılabileceği gibi boş örneğinden fotokopi çektirilerek de çoğaltılabilir.) -7-11

12 12

13 ADLÎ SİCİL BELGESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... Jandarma Okullar Komutanlığına verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. Tarih :.../.../ 2008 Adı Soyadı :... İmza :... Açık Kimliği : T.C. Kimlik No :. Soyadı :... Adı :... Baba Adı :... Ana Adı :... Doğum Tarihi :... Doğum Yeri :... Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İli-İlçesi) :... Adres DİKKAT! Cumhuriyet Başsavcılıklarından kendiniz, evli iseniz eşiniz, anneniz, babanız ve 18 yaşından büyük kardeşleriniz için ayrı ayrı alınarak Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına gelirken getirilecektir. Adli sicil kaydında haber özeti bulunanlar haber özetleri ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarını ilgili adli sicil belgesine tel zımba ile tutturacaklardır. Evli olan kız kardeşler için açık kimliği hanesinin soyadı bölümüne önce evlenmeden önceki soyadı, sonra evlendikten sonraki soyadı parantez içerisinde yazılacaktır

14 14

15 DİLEKÇE ÖRNEĞİ JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ AMİRLİĞİNE BEYTEPE / ANKARA Aşağıda belirttiğim dilekçe konusu ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim..../.../ 2008 ( İmza ) T.C. KİMLİK NUMARASI : Adı - Soyadı :... Baba Adı :... Doğum Yeri :... Doğum Tarihi :... Adres : TEL :... DİLEKÇE KONUSU : DİKKAT! Dilekçe örneği, ihtiyaç duyduğunuz konularda ( Adres, Telefon no vb. değişikliklerde ) J. Okll. K. lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Amirliği ile yapacağınız yazışmalarda kullanılacaktır. 30 Ağustos 2008 tarihinden sonra adres ve telefon değişikliği dilekçeleri işleme konulmayacaktır

16 Baskı: METEKSAN Anonim Şirketi - Ankara 16

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2013 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014 30 Mart 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2015 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2 BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR. DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2015 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini

Detaylı

2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU Aralık 2010 1 ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU NU DĠKKATLĠ

Detaylı