İHRACAT KDV İADE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACAT KDV İADE RAPORU"

Transkript

1 İHRACAT KDV İADE RAPORU Versiyon : x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler ve Bumerang Tarih : Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GİRİŞ Dış ticaret ile uğraşan bir işletme, ihraç ettiği ürünlere ait belli dönemlerde KDV iadesinden yararlanmak isteyebilir. İhraç edilen bu ürünlerin üretimi için ihracat tarihinden geriye doğru çeşitli alımlar bulunuyor olacaktır. Bu alımlara ait faturaların ibraz edilmesi suretiyle KDV iadesinden faydalanılır. Bildirim işlemi için belli bir tablo doldurulmakta ve bu tabloda hangi alım faturaları için KDV iade talebinde bulunulduğu belirtilmektedir. Sözü edilen tablo PARALOG ticari programlarında mevcut olup, otomatik olarak program tarafından doldurulmaktadır. Gerek duyulması halinde Microsoft Excel 'e de aktarılabilen bu tablonun nasıl doldurulduğu, hangi alım faturalarının nasıl seçildiği bu yazıda incelenmektedir. ÖN BİLGİLER PARALOG serisi ticari yazılımlarda ihracat işlemleri kullanılıyor ise İhracat KDV iadesi raporu da ek bir modül olarak devreye alınabilir. İhracat KDV İade Raporu, ücretli bir modül olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Lisanslama işlemleri için yazılım destek hizmeti aldığınız iş ortağımız ile irtibat kurunuz. SATIŞLARIN NE KADARI İHRACAT A AYRILIYOR? Bir işletmenin kaynakları tümüyle ihracata yöneltilmiş ve sadece yurtdışına satış yapılıyor; iç piyasaya satış yapılmıyor ise bu işletmede söz konusu alımların neredeyse tamamı ihracat KDV iadesi için kullanılabilir. Öte yandan, hem iç hem de dış piyasaya satış yapan işletmelerde durum farklıdır. İhracat yapan işletmelerin önemli bir bölümü üreterek satan konumundadır. Bununla birlikte al-sat biçiminde çalışan ve ürünler üzerinde herhangi bir üretim faaliyeti yürütmeyen işletmeler de bulunabilmektedir. Her iki modelin birlikte geçerli olduğu karma yapı ise en kalabalık grubu oluşturur. İster al-sat türündeki işletmeler, ister üreterek satan işletmeler için ihracat KDV iadesinden yararlanabilmek üzere, ihraç edilen mallar için yapılan alımlar analize tabi tutularak bu alımlar arasından belli faturalar seçilmekte ve rapor halinde kullanıcıya sunulmaktadır. Hangi alım faturalarının dikkate alındığı hususunda tercih edilen yaklaşımlar aşağıda belirtilmiştir. Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 1

2 ÜRETİLEREK İHRAÇ EDİLEN MALLAR İÇİN HANGİ GİRDİLER KULLANILACAK? Yaklaşım Yöntemi Ne Olmalı? Hem iç hem de dış piyasaya mal satan bir işletmede üretim faaliyetlerini kesin sınırlarla ayırmak çoğu kez mümkün olmayabilir. Siparişe dayalı üretim sistemi kullanılıyor olsa dahi hem iç piyasaya hem de dış piyasaya üretilen mallar aynı üretim hatlarından geçerek harmanlanıyor ve pek çok ortak hammadde kullanılıyor olabilir. Bu koşullar, alımı yapılan hammadde ve malzemelerin hangilerinin ihraç edilen ürünler için harcandığının tespitini giderek imkansız hale getirir. Alımlardan yola çıkarak hangisinin iç piyasaya hangisinin ihracata gittiğinin tespit edilemeyeceği durumlarda alternatif çözüm getirilerek, alımların miktarsal olarak ne kadarının ihraç edilen ürünlere sarf edilmiş olabileceği araştırılır. Diğer bir deyişle ters analiz yapılır. Stok Takibi Düzgün Yapılıyor mu? Stokların daima tutturulduğu ve alım/satış hareketlerinin sağlıklı girildiği bir ortamda, ihraç edilen mallara dair çalıştırılan analiz sonucunda elde edilen hammadde ve malzeme miktarları daima alımı yapılan hammadde ve malzeme miktarının altında kalacaktır ki bu ideal durumdur. Eğer negatif stokla çalışılmasına izin veriliyor ve olmayan hammaddelerin üretime çıkışı yapılıyorsa (başka bir deyişle üretilen malların kaynağını izah etme imkanı yoksa) İhracat KDV İade Raporu alınması anlamsızdır. Önce stoklar tutturulmalı, tüm alım hareketleri eksiksiz girilmeli ve mantıksız tüm durumlar ayıklandıktan sonra rapor alınmalıdır. Hammadde ve Malzeme Miktarları Nasıl Tespit Edilir? - Üretim Hareketlerinden - Formüllerden Üretim fişlerine bakılarak ya da formülden yola çıkarak gerekli hammadde ve malzeme miktarları süratle tespit edilebilir. Geriye dönük takip edilebilme kolaylığı açısından metotların birbirine göre farklı üstünlükleri bulunmaktadır. Üretim Fişlerinden Yola Çıkarak - İhraç edilen malın Net KDV matrahı hesaplanır. Bulunan bedel, beyan edilecek alım faturalarının toplam KDV matrahı için üst sınırdır. - İhraç edilen mallara ait üretim fiş hareketleri bulunur. - Üretim fişlerinden hangi hammadde, yarı mamul ve malzemelerin kullanıldığı çıkarılır. - Her bir hammadde, malzeme vb. için tedarik araştırması yapılarak alım hareketleri bulunur. Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 2

3 - Aynı dönem içinde birden çok alım varsa en yüksek tutarlı olanı (maksimum miktarda karşılama için) tercih edilir. - İlgili ayda alım yapılmamışsa bir önceki aya bakılır ve yine en yüksek bedelli olan alıma öncelik tanınır. - Tek bir belge tüm KDV gereksinimini karşılayamıyor ise ilave belge araştırılır. - Bir belgede geçen miktar, ihtiyaç duyulanın üzerinde ise sadece yüklenen KDV kadarı rapora alınır. - Araştırılan hammadde, yarı mamul veya malzeme için herhangi bir alım belgesi bulunamıyor ise rapora alınmaksızın devam edilir. Bu yöntem oldukça kapsamlı bir inceleme sonucunda alım faturalarını tespit etmeyi amaçlar. Alım faturalarının geri dönük olarak daha geniş bir aralığa yayılması ve KDV iadesine konu olan evrak sayısının fazla olması muhtemeldir. Çünkü üretimi yapılan malların hangi üretim fişlerinden oluştuğu ve bu üretim fişlerinin tarihinden önceki alımlar tek tek ayrıntılı olarak analiz edilmektedir. Belge sayısını aşağı çekmek üzere programsal olarak bazı önlemler alınmış ve hammaddeler için çeşitli birleştirmeler yapılmıştır. Buna rağmen çok sayıda alım faturası ortaya çıkması muhtemeldir. Bu yöntem, ihraç edilen ürünlerin üretim sürecinin geniş bir zamana yayıldığı ve gereken hammadde ve malzeme tedarik sürecinin çok uzun aralıklarla dağıldığı durumlarda tercih edilebilir. Bu yolla alınan rapordaki verilerin doğruluğunu ispatlamak üzere alınacak ara seviye kontrol raporları çok kapsamlıdır. Formüllerden Yola Çıkarak - İhraç edilen malın Net KDV matrahı hesaplanır. Bulunan bedel, beyan edilecek alım faturalarının toplam KDV matrahı için üst sınırdır. - İhraç edilen mallara ait üretim formülleri bulunur. - Üretim formülü incelenerek bu mamulün hangi hammadde, yarı mamul ve malzemelerin bileşiminden meydana geldiği miktarlarıyla birlikte çıkarılır. - Eğer katmanlı formül yapısı söz konusu ise her bir ara kademenin de izi sürülerek dolaylı olarak üretime karışan tüm hammadde ve malzemeler tespit edilir. - Her bir hammadde, malzeme vb. için üretilen miktardan yola çıkılarak tedarik araştırması yapılır ve alım hareketleri bulunur. - Aynı dönem içinde birden çok alım varsa en yüksek tutarlı olanı (maksimum miktarda karşılama için) tercih edilir. - İlgili ayda alım yapılmamışsa bir önceki aya bakılır ve yine en yüksek bedelli olan alıma öncelik tanınır. - Tek bir belge tüm KDV gereksinimini karşılayamıyor ise ilave belge araştırılır. - Bir belgede geçen miktar, ihtiyaç duyulanın üzerinde ise sadece yüklenen KDV kadarı rapora alınır. - Araştırılan hammadde, yarı mamul veya malzeme için herhangi bir alım belgesi bulunamıyor ise rapora alınmaksızın devam edilir. İkinci yöntem ise üretim formüllerini baz alarak inceleme yapmayı amaçlar. Üretim süresinin kısa olduğu ve sık sık hammadde alımı yapılan durumlar için daha uygun bir çözümdür. Pratik olarak İhracat KDV İade Raporu elde etmek isteyen işletmeler için tasarlanmıştır. İzlenebilirlik açısından daha uygun sonuçlar verir. NOT: Her iki yöntemle çıkarılacak KDV iade raporları arasında küçük farklar olabilir. Bu farklılıklar, üretim hareketlerindeki miktarlara yapılan müdahaleler, seçilen faturalar arasında birim fiyat farklılıkları ve uygun belge bulunup bulunamadığı ile ilgili olabilir. Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 3

4 STOK KODLARI MI, MUHASEBE KODLARI MI? Fatura araştırması sırasında kullanıcıları en çok zorlayacak durumlardan biri de dönem içinde yapılan kod değişiklikleri ya da birbirinin yerine kullanılabilen malzemelerden kaynaklanan durumlardır. Buna göre ister üretim hareketleri, ister formüllerden yola çıkılsın, bazı mamulleri oluşturan hammaddeler için uygun alım faturası tespiti yapılamıyor olacaktır. Stok kodlarına göre yapılacak araştırmalarda yukarıda bahsedilen sorunlar yaşanabilirken muhasebe kodlarından yola çıkıldığında durum biraz daha farklı bir boyut kazanır. Birbirinin yerine kullanılabilen tüm hammaddeler için ortak bir muhasebe kodu verilmiş olması durumunda söz konusu hammaddelerden ya da malzemelerden hangisi kullanılmış olursa olsun aynı muhasebe koduna sahip oldukları için paçal olarak (tek bir stok kodu altında birleşmiş gibi) değerlendirilecek ve alım belge araştırması buna göre yapılabilecektir. NOT: Tek düzen hesap planı oluşturulurken, tüm hammadde ve malzemeler için sınırlı sayıda muavin hesap açılmış ise ve aynı muavin hesap altında birbirinin yerine kullanılamayacak hammadde ve malzemeler takip ediliyor ise Muhasebe Kodu seçeneği son derece yanlış sonuçlar üretir ve kullanıcının hatalı bir rapor elde etmesine neden olur. Hesap planını oluştururken yeterince ayrıntılı hazırlanması, fakat detaylandırma yapılırken de birbirinin yerini alabilen stoklar için farklı hesaplar açmak yerine aynı muavin hesapta takip edilmesini sağlayan bir düzenek oluşturulması tavsiye edilir. TARİH ARALIĞI İlgili ekran görüntülerinde de görülebildiği gibi rapor için belli tarihler arası seçilebilmektedir. Burada geçen tarihler, ihracat faturalarının intaça dönüştüğü tarih aralıklarıdır. Bilindiği gibi ihracata konu olan mallara ilişkin KDV iadesi ancak bu malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarih olan intaç tarihinden itibaren alınabilmektedir. İntaç tarihi, VEDOP sorgulaması ile program tarafından öğrenilerek ihracat faturasının ilgili sahasına bu bilgi işlenebilmektedir. NOT: Seçilen tarih aralıklarının alım faturalarıyla ilgisi yoktur. Alım faturaları, ihracatın yapıldığı ay içinde bulunamaz ise önceki aylara da bakılır. RAPOR ÖRNEĞİ Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 4

5 Diğer Sahalar Rapor alındıktan sonra bazı değerlendirme sonuçlarının ilgili ekranın alt bölümüne yazıldığı görülmektedir. Bazı hammaddelerin yeterlilik durumları incelenmiş ve alım faturalarından karşılanamayan kısımlar raporda gösterilmiştir. İhracat KDV İade Raporu, istendiği taktirde daha da detaylı olarak alınabilmektedir. Ürün Malzemeleri dökülsün: Hangi malzemeler için alım araştırması yapıldığı da görülebilmektedir. Burada geçen ürünler, üretim fişleri ya da formüllere bakılarak tespit edilmiştir. Çok katmanlı formüllerde her bir ara seviyedeki yarı mamuller de derinlemesine incelenmiş ve bu yarı mamulleri oluşturan malzemeler de ayrıca dikkate alınmıştır. Bazı malzemelerin sonunda Alım Yetersiz biçiminde ibare konulmuştur. Bunun anlamı, tüm alım faturaları incelenmesine rağmen istenen miktarın karşılanamamış olmasıdır. Malzeme Alım Faturaları dökülsün: Raporun hangi faturalardan gelen tutarlarla elde edildiğini görmeyi sağlar. Rapor örneği aşağıda verilmiştir. Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 5

6 Her bir malzeme için hangi faturalardan girdi sağlandığı, bu faturaların toplam KDV matrahları ile ihracata esas olarak seçilen kısımlarına ait matrah ve vergi miktarları detaylı olarak gösterilmektedir. İstendiğinde bu rapor bir önceki parametre ile birlikte işaretlenerek de alınabilir. Bu kez hem malzeme ayrıntıları hem de bu malzemeler için seçilen alım fatura detayları birlikte gösterilir. Malzemelerin İhracata Dağılımı gösterilsin: Hangi malzemenin hangi ihraç malında ne kadarlık kısmının kullanıldığını ters analiz ile gösterir. Bu bilgi için Ürün Malzemeleri dökülsün seçimi de işaretli olmalıdır. Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 6

7 İhracatların Malzemelerden aldığı paylar gösterilsin: Hangi mal hangi malzemeden ne kadar pay alıyor sorusunun cevabını verir. Buraya kadar verilen örnekler Stok Kodu seçimine göre yapılmış incelemelerden oluşmuştur. MUHASEBE KODLARINA GÖRE RAPORLAR Benzer raporlar, muhasebe kodu çerçevesinde alındığında bu kez bazı yetersiz alımların aslında yeterli oldukları da görülebilir. Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 7

8 Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 8

9 Muhasebe kodlarına göre alınan tüm raporlarda her bir malzeme için 150 li muhasebe kodu da verilmektedir. Aynı malzemenin eşdeğeri olan farklı bir malzemenin de muavin hesap kodu aynı olduğundan her iki malzemenin de alım faturalarına bakılmakta ve daha yüksek oranda bir karşılama sağlanmaktadır. GENEL KURALLAR. Doğrudan yapılan ihracatlar alınır.. Bu ihracatlardan ürün olanlar seçilir.. Ürünler için üretim fişi veya istenirse üretim formül tanımındaki malzeme ihtiyaçlarına bakılır.. Belirlenen ara stoklar da ürün ise nihai olarak malzemelere kadar araştırma yapılır.. Bu işlem sırasında ürün miktarından, yarı mamul miktarları ve nihai olarak malzeme miktarları belirlenir.. Belirlenen malzemelerin ihracat döneminin sonundan itibaren geriye doğru alımlarına bakılır.. Alım hareketlerinden kdv matrahı ödenen kdv belirlenir.. Kullanılan malzemeye denk düşen kdv belirlenir.. İhraç edilen ürünlere denk düşen malzemelerin kdvleri toplamı ilgili ürünlerin iadeye esas kdv'sini oluşturur.. Belirlenen kdv, ürünün satış bedeline denk düşen kdvden daha fazla olamaz. DERECE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (Ocak 2010) Derece Yazılım 2010 İhracat KDV İade Raporu 9

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

SENE SONU DEVİR 2012 2013

SENE SONU DEVİR 2012 2013 SENE SONU DEVİR 2012 2013 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis ERP paketleri (Netsis Enterprise, Netsis Standart, Netsis Entegre) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile, mal fazlası iskontolarının stok grupları bazında tanımlanabilmesi ve hakedilen

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması ESNEK YAPILANDIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, stokların sahip oldukları özellikler bazında, ayrı kartlar yerine tek bir kartta takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Böylece hareket girişlerinde, reçetelerde

Detaylı