TANITIM KATOLOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM KATOLOĞU - 2014"

Transkript

1 TANITIM KATOLOĞU GeoMarine Kara ve Deniz Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel & Faks: GSM:

2 Firma Profili & Servislerimiz Profesyonel iş yaşamında edindiği bilgi ve tecrübeyi, GeoMarine Kara ve Deniz Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti. çatısı altında kullanmak üzere motive olan ekibimiz, 2012 yılından bu yana tüm Türkiye'de mühendislik faaliyetlerini sürdürmektedir. En büyük hedefi, etik değerlere bağlı kalarak, siz değerli işverenlerine, en iyi kalitede hizmeti ve fiyat optimizasyonunu sağlayan yetkin bir çözüm ortağı olmak olan GeoMarine, kurulduğu günden itibaren güven ve dürüstlük ilkelerini ön planda tutarak, kara ve deniz araştırmaları alanında uzman kadrosu ile mühendislik hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya devam etmektedir. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Servislerimiz Hidrografik Oşinografik Servisler Jeolojik Jeoteknik Servisler Denizel Çevre ve Ekoloji Araştırmaları Modelleme Çalışmaları Kıyı Mühendisliği ve Kıyı Bölgesi Yönetimi Sualtı Arkeolojisi Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları

3 Hidrografik Oşinografik Servisler Kıyı, deniz ve göl alanlarının hidrografik ve oşinografik özelliklerini araştırmak amacıyla modern teknolojilerden yararlanarak üretilen veriler, sağlıklı ve hızlı bir şekilde mühendislik projeleri ve bilimsel araştırma çalışmalarının hizmetine sunulmaktadır. Faaliyet alanlarında sürekli gelişen teknolojik yenilikleri yakından takip eden GeoMarine, makina parkında mevcut ekipmanları ve farklı bilimsel yöntemleri kullanarak Hidrografik-Oşinografik Araştırmalar kapsamında aşağıda detaylandırılan çalışmaları gerçekleştirmektedir: Hidrografik Çalışmalar Deniz ve Göl Alanlarında Batimetri Haritalarının Hazırlanması Fiziksel Oşinografi Çalışmaları Akıntı ve CTD Ölçümleri Kısa ve Uzun Dönemli Met-ocean İzleme Çalışmaları Hidrolojik - Meteorolojik Gözlem ve Analizler Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Uygulamaları Sığ Sismik Ölçümler Yandan Taramalı Sonar Ölçümleri Yüzey Sedimanı Örneklemeleri ve Jeolojik Analizler Deniz Sondajları Faaliyet Alanları Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB) tarafından belirlenen standartlarda Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu nun hazırlanması Liman, iskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve diğer deniz yapılarının fizibilite etütleri Denizaltı boru ve kablo hatlarına yönelik güzergah etütleri Tarama yapılan deniz alanlarında derinlik kontrolleri ve dolgu/kazı miktarlarının hesaplanması Sığ sismik ölçümler ve deniz sondajları ile deniz tabanı ve tabanaltı stratigrafisinin belirlenmesi Yandan taramalı sonar ölçümleri ve sediman örnekleme çalışmaları ile jeolojik haritalama yapılması ve deniz tabanı yüzey topografyasının çıkarılması Deniz yapılarına yönelik hassas konumlandırma çalışmaları ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi Hidrolojik ve meteorolojik ölçüm ve izleme çalışmaları Bilimsel amaçlı projelere yönelik ölçüm ve izleme programları

4 Denizel Çevre & Ekoloji Araştırmaları Tatlı ve tuzlu sistem ekosistemleri ile diğer özel ekosistemlerde (nehir ağızları, lagünler, baraj gölleri, resifler, bataklık-sazlık gibi sulak alanlar) çevresel değerlendirmeler ve ekolojik araştırmalar yapılarak, tespit edilen sorunlara çözüm yolları aranmaktadır. Ülkemizde, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları kıyı ve deniz alanlarında gerçekleştirilecek projeler kapsamında yapılması zorunlu çalışmalardır. Hazırlanan bu ÇED raporlarında önemli bir yer alan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçümler, ekolojik çalışmalar, meteorolojik ve hidrolojik gözlemler gibi araştırmaların tamamı firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Faaliyet Alanları Su kalitesi ve su kirliliği izleme çalışmaları Biyolojik örnekleme, flora-fauna tespiti ve biyoçeşitlilik çalışmaları Sediman örneklemeleri ve kimyasal analizler ile sediman kalitesinin belirlenmesi Tatlı-Tuzlu su örneklemeleri ve kimyasal analizler Yetiştiriciliğin ve diğer mühendislik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin değerlendirilmesi Ekolojik indikatörlerin, istilacı türlerin, zararlı alg patlamalarının takibi Kıyı alan kullanımı ve sürdürülebilir yönetim çalışmaları Koruma alanlarının belirlenmesi ve yönetimi

5 Jeolojik - Jeoteknik Servisler Kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilen ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüt çalışmaları ile elde edilen veriler ışığında mevcut litolojik birimlerin mühendislik özellikleri belirlenmekte ve incelenen alanın yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır. Temel Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışmaları kapsamında inşası planlanan veya tamamlanmış mühendislik yapılarının ya da imara açılması planlanan alanların oturduğu zeminlerin özellikleri belirlenerek en doğru ve güvenilir zemin mühendislik parametrelerine ulaşılmaktadır. Bu kapsamda firmamız tüm Türkiye`de aşağıda belirtilen servisleri sunmaktadır: Kara ve Deniz Sondajları Deniz Sismiği ve Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları Yüzey Sedimanı Örneklemeleri Saha ve Laboratuvar Deneyleri Jeolojik ve Kimyasala Analizler Faaliyet Alanları Kara ve Deniz Alanlarında İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etütler Yol, Baraj, Liman vb. Mühendislik Yapılarına Yönelik Jeolojik Jeoteknik Etütler Hidrojeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması Heyelan, Deprem Riski ve Fay Etütleri Arkeojeofizik Çalışmalar

6 Sualtı Arkeolojisi Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kültürlerinin tümünün bir arada izlenebildiği ve antik çağ kültürlerinin en önemli ticaret yollarından biri olan ülkemiz, sualtı kültür mirası açısından dünyada önemli bir merkez konumundadır. Firmamız sualtı arkeoloji çalışmaları kapsamında ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ve bilim adamları ile koordineli çalışarak saha ve laboratuar çalışmaları gerçekleştirmektedir. Deniz, göl ve mağara alanlarına yapılan tüplü dalışların yanı sıra, akustik yöntemler kullanılarak deniz tabanı araştırmaları, jeolojik ve biyolojik gözlemler gibi teknikleri içeren disiplinler arası çalışmalar ile sualtı kültür zenginliklerinin ortaya çıkarılması, denizlerdeki sualtı kültür miraslarının haritalanması, incelenmesi ve korunması konularında önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Faaliyet Alanları Eski çağlarda batmış gemi ve diğer objelerin tespiti ve detaylı incelenmesi Eski çağ limanlarının ve deniz ticaret yollarının belirlenmesi ve haritalanması Sualtı arkeolojik ve doğal koruma alanlarının belirlenmesi

7 Modelleme Çalışmaları GeoMarine; kıyı, liman ve deniz alanları başta olmak üzere bir çok alanda farklı amaçlara yönelik matematiksel modelleme çalışmasını günümüz teknolojilerinden yararlanarak önemli bilimsel kurumlar ile koordineli olarak gerçekleştirmektedir. Faaliyet Alanları Sediman Taşınım Modellemesi (Kumlanma Potansiyeli Analizleri) Dalga İklimi ve Dalga Transformasyonu Liman İçi Çalkantı Analizleri Körfez ve Denizlerdeki Sirkülasyon Gemi Bağlama Analizleri Gemi Manevra ve Navigasyon Analizi Termal Deşarj Modelleri Havza Modellemesi Taşkın Modellemesi Atık Su ve Yağmur Suyu Projeleri İçme Suyu Şebeke Projeleri Dere Islah Projeleri Arıtma Projeleri Hidrolik Yapılar (Barajlar, Dolu savaklar, Bağlamalar, Göletler vs) Hidroelektrik Santral Projeleri Sulama - Kurutma ve Akarsu Düzenleme Projeleri 2 ve 3 boyutlu yeraltı suyu akım ve kirlilik modellemesi

8 Kıyı Mühendisliği & Kıyı Bölgesi Yönetimi Kıyı mühendisliği çalışmaları kapsamında kıyı ve deniz yapılarının planlanması ile bu yapıların tasarımı ve inşaatı ile ilgili temel kavramlar üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Firmamız, kıyı bölgeleri yönetimi konusunda kıyı alanlarında yürütülen tüm ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile bu faaliyetlerin yönetilmesi ile ilgili konuları incelemektedir. Faaliyet Alanları Hidrodinamik modelleme ve analizler Jeolojik - Jeoteknik süreçler Kıyı yapıları tasarımı Deniz ulaşımı, taşımacılığı ve lojistik Alan analizleri ve planlaması Kıyı alanlarındaki ekonomik faaliyetler ve sürdürülebilir kalkınma Kaynak yönetimi Faaliyetler ve kullanımlar arası çatışmaların tespit edilmesi ve yönetimi

9 Referanslar HİDROGRAFİK OŞİNOGRAFİK SERVİSLER PROJELER BÖLGE TARİH MWe Kurulu Gücünde Olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Kıyı Bölgesi Yapı ve Tesisleri Dolgu Alanı İmar Planı Projesi Hidrografik Oşinografik Etüt Akkuyu - Mersin 2014 Beyşehir Gölü Yüzer İskele ve Yapay Ada Projesi Hidrografik Oşinografik Etüt Beyşehir - Konya 2014 Çeşmeli Rekreasyon Projesi Batimetrik Ölçüm Çalışmaları Çeşmeli - Mersin 2014 Mersin Yeni Balıkçı Barınağı Projesi Hidrografik Oşinografik Etüt Mezitli - Mersin 2014 Alanya ALİDAŞ İskelesi Batimetrik Ölçüm Çalışmaları Alanya - Antalya 2014 Voyage Sorgun Otel Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Manavgat - Antalya 2014 Seferihisar Ürkmez Yat Limanı Projesi - Hidrografik Oşinografik Etüt Seferihisar - İzmir 2014 Van Merit Otel İskele ve Rekreasyon Projesi Batimetrik Ölçüm Çalışmaları Edremit - Van 2014 ULUSOY ÇEŞME LİMAN İŞLETMESİ A.Ş. ÇEŞME LİMANI RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ACİL MÜDAHALE PLANI PROJESİ Hidrografik Oşinografik Etüt M2 Otel Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt ALPET Aliağa Tesisi Akaryakıt Deniz Boru Hattı ve Şamandıra Sistemi Projesi - Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporunun Hazırlanması Çeşme İzmir 2014 Yalıkavak - Bodrum 2014 Aliağa - İzmir 2013

10 Referanslar HİDROGRAFİK OŞİNOGRAFİK SERVİSLER Alva Donna Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Titanic Otel Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Carya Otel Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Belek Beach Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Port Natural Otel Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Siam Otel Sabit Ahşap İskele Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Serik - Antalya 2013 Serik - Antalya 2013 Serik - Antalya 2013 Serik - Antalya 2013 Serik - Antalya 2013 Serik - Antalya 2013 KKTC İçme Suyu Temin Projesi 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritasının Hazırlanması Anamur - Mersin 2013 Bandırma Ro-Ro İskelesi Dolgu İmar Planı Projesi - Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Bandırma - Balıkesir 2013 Ege Yıldızı A.Ş. Çandarlı LNG Yerüstü Depolama, Dolum ve Dağıtım Tesisi Projesi - Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Çandarlı - İzmir 2013 Bodrum Yalı İskelesi Projesi - Hidrografik Ölçüm Çalışmaları Yalı - Bodrum 2013

11 Referanslar HİDROGRAFİK OŞİNOGRAFİK SERVİSLER AYAS Enerji A.Ş. 1x625 MW Brüt Süperkritik Kömür Yakıtlı Enerji Santrali - Kondenser Soğutma Suyu Su Alış ve Deşarj Yapıları Projesi - Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Yumurtalık - Adana 2013 Bodrum Torba Villa Otel Projesi - Hidrografik Ölçüm Çalışmaları Torba - Bodrum 2013 BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Kıyı Tesisleri İskele ve Dolgu Alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Onay Alınması Projesi - Hidrografik Ölçüm Çalışmaları Yumurtalık - Adana 2013

12 Referanslar JEOLOJİK - JEOTEKNİK SERVİSLER PROJELER BÖLGE TARİH MWe KURULU GÜCÜNDE OLAN AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI KIYI BÖLGESİ YAPI ve TESİSLERİ DOLGU ALANI İMAR PLANI PROJESİ 1/1000 Ölçekli Dolgu İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları Pasific Petrol Edincik Tesisi Akaryakıt Deniz Boru Hattı ve Şamandıra Sistemi Projesi - 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Akkuyu - Mersin 2014 Bandırma - Balıkesir 2013 Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü OSGB ve Ana Okulu Binaları Yapım Projesi Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları Seyhan - Adana 2013 Bandırma Ro-Ro İskelesi Dolgu İmar Planı Projesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas ve 1/1000 Ölçekli Dolgu İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Trieste ve Roma Üniversiteleri ile Ortak Yürütülen Elaiussa Sebaste Projesi - Arkeolojik Amaçlı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları Bandırma- Balıkesir 2013 Ayaş - Mersin 2012 Sea Breeze Villa Site Projesi İmar Planı Tadilatına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları Silifke - Mersin 2012 Mersin Büyükşehir Belediyesi Deniz Park Projesi Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları Akdeniz - Mersin 2012

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ HATTAT Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Büyükdere Caddesi No:53 Maslak/ĐSTANBUL Tel: (212) 285 2240 Faks: (212) 286 4435 HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ (Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkii)

Detaylı

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ ADANA İLİ, YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ KÖYÜ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA

Detaylı

TERSAN ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE TERSANESİ

TERSAN ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE TERSANESİ TERSAN TERSANECİLİK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TERSAN ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE TERSANESİ Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sarımazı Beldesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Ankara 2013 Serdar Mühendislik

Detaylı

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. İLAVE İSKELE ALANI KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. İLAVE İSKELE ALANI KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ NİHAİ Yenişehir Mah. Şehit Ender Güven Sok. No: 25/7-8 İzmit-KOCAELİ Tel: 0 (262) 325 29 00 Fax: 0 (262) 321 29 04 www.temsat.com.tr MAYIS 2013 PROJE İÇİN SEÇİLEN

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Piri Reis Haritaları TRAMOLA DENİZ ARAŞTIRMA HİZMETLERİ. www.tramolatr.com.tr Tel: +90 232 3820654

Piri Reis Haritaları TRAMOLA DENİZ ARAŞTIRMA HİZMETLERİ. www.tramolatr.com.tr Tel: +90 232 3820654 Piri Reis Haritaları GENEL ÇALIŞMA ALANLARI Firmamız; Tramola Deniz Araştırma Hizmetleri, Bora Sonuvar'ın (Hidrograf, Yük. Jeoloji Müh.) yönetiminde, KıyıLiman Mühendisliği ile Deniz Araştırma Hizmetleri

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

SOUTH STREAM TRANSPORT B.V. www.south-stream-offshore.com contact@south-stream-transport.com

SOUTH STREAM TRANSPORT B.V. www.south-stream-offshore.com contact@south-stream-transport.com Projenin Sahibinin Adı: SOUTH STREAM TRANSPORT B.V. Adresi: PARNASSUSWEG 809, 1082 LZ AMSTERDAM, HOLLANDA www.south-stream-offshore.com contact@south-stream-transport.com Telefon Numarası: +31 (20) 262

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDINCIK YAT LİMANI ÇED RAPORU MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDINCIK YAT LİMANI ÇED RAPORU MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ GÖKER ÇEVRE ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ARITIM PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Mücahitler Bulv. Yeni Valilik

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

SOUTH STREAM TRANSPORT B.V. www.south-stream-offshore.com contact@south-stream-transport.com

SOUTH STREAM TRANSPORT B.V. www.south-stream-offshore.com contact@south-stream-transport.com Projenin Sahibinin Adı: SOUTH STREAM TRANSPORT B.V. Adresi: PARNASSUSWEG 809, 1082 LZ AMSTERDAM, HOLLANDA www.south-stream-offshore.com contact@south-stream-transport.com Telefon Numarası: +31 (20) 262

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI HALKIN KATILIMI TOPLANTISI MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ 16.02.2012 2012

Detaylı

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü HAKKIMIZDA ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. (ENCON) çevre yönetimi çatısı altında çevresel

Detaylı

SUVERİ ELEKTRİK ÜRT. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SUVERİ ELEKTRİK ÜRT. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. SUVERİ ELEKTRİK ÜRT. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA İLİ, GÜDÜL İLÇESİ, TAHTACIÖRENCİK MEVKİİ, BEYPAZARI İLÇESİ, URUŞ BELDESİ SÜVARİ ÇAYI ÜZERİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu AĞUSTOS-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK

Detaylı

İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş.

İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. 2x600 MWe KOCADALYAN TERMİK SANTRALİ VE KÜL DEPOLAMA ALANI (İSKELE, DALGAKIRAN, DENİZ DOLGUSU) ÇED RAPORU ÇANAKKALE İLİ, LAPSEKİ-BİGA İLÇELERİ, KOCADALYAN

Detaylı

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ KARDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES 4,511 MWe / 4,650 MWm ÇED RAPORU Od Ordu İli, Gölköy İlçesi, i Gölköy Çayı Üzerinde Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler /

Detaylı

ÇED Rehberi Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar

ÇED Rehberi Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Haziran 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ

Detaylı

Burcu Yurt, WCS-CE, Istanbul, Turkey, 20-24 April 2015. 1

Burcu Yurt, WCS-CE, Istanbul, Turkey, 20-24 April 2015. 1 MÜH. MÜŞ. TİC. LTD. ŞTİ. TRANSİT PETROL BORU HATLARI Ceyhun Atuf Kansu Cad. Başkent Plaza No: 106 Kat:14/15 Balgat/Ankara Tel/Fax:0312 473 5131-32 /0312 473 5130 SEBAT Proje 1986 Yılında Trabzon da kuruldu.

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

Recep Nişancı * Volkan Yıldırım * H. Ebru Çolak ** *Yrd. Doç. Dr.,**Dr., KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab, Trabzon. Sistem Uygulamaları

Recep Nişancı * Volkan Yıldırım * H. Ebru Çolak ** *Yrd. Doç. Dr.,**Dr., KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab, Trabzon. Sistem Uygulamaları Recep Nişancı * Volkan Yıldırım * H. Ebru Çolak ** *Yrd. Doç. Dr.,**Dr., KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab, Trabzon Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları Günümüz dünyasında toplanan ve üretilen bilgilerin

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. 139 06800 Çankaya ANKARA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. 139 06800 Çankaya ANKARA MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2010 Tel: 0312 285 36 21 Faks: o312 285 36 20 Web: http//:www.mta.gov.tr e-posta: sgd1@mta.gov.tr Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler

Detaylı

KONUKLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KONALGA REGÜLÂTÖRÜ ve HES PROJESİ

KONUKLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KONALGA REGÜLÂTÖRÜ ve HES PROJESİ KONUKLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KONALGA REGÜLÂTÖRÜ ve HES (Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santrali) PROJESİ (30,566 MWm / 29,649 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU VAN İLİ, ÇATAK

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. Balıkesir Organize sanayi bölgesi Revizyon imar planı açıklama raporu

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. Balıkesir Organize sanayi bölgesi Revizyon imar planı açıklama raporu BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir Organize sanayi bölgesi Revizyon imar planı açıklama raporu Şehir Plancısı Demet Peker ÖZTÜRK Balıkesir, Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T..C ULAŞTIIRMA DENİİZCİİLİİK VE HABERLEŞME BAKANLIIĞII ALTYAPII YATIIRIIMLARII GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME-ŞIIFNE YAT LİİMANII ÇEVRESEL ETKİİ DEĞERLENDİİRME RAPORU İZMİİ İR İLİİ İ,, ÇEŞME İLÇESİİ İ MGS PROJE

Detaylı

AKDENİZ İNŞAAT EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

AKDENİZ İNŞAAT EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. MUĞLA İLİ, MİLAS İLÇESİ, DÖRTEPE KÖYÜ MEVKİİ NİHAİ TEMMUZ-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330.Sokak No: 16/16 Aşağı Öveçler Posta Kodu 06460, ANKARA, TÜRKİYE Telefon Faks Mobil

Detaylı

ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SUNULAN JEOLOJİK HİZMETLER Dr. Erol TİMUR MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı SUNUM PLANI MTA NIN KURULUŞU VE

Detaylı

TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 RAK İNŞAAT TURİZM DEMİR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A. Ş. SAMATLAR REGÜLATÖRÜ, HES (6,03 MWm / 5,428 MWe ) VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALİ DAHİL) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ

Detaylı