DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van I

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c) Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3) Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5) İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 2

4 I. GENEL BİLGİLER 3

5 4

6 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

7 Kurum Bilgileri DSİ 17 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ FİZİKİ, TEKNİK, İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİ, HİZMET SORUMLULUK ALANI VE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER Bölge Müdürlüğümüz, merkezi Van olmak üzere Bitlis, Muş ve Hakkari illerini kapsayan km2 yüzölçüme sahip olup, Kuzeyde DSİ Erzurum VIII. Bölge Müdürlüğü, Güneyde DSİ Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğü ve Irak, Batıda DSİ Elazığ IX. Bölge Müdürlüğü, Doğuda ise İran sınırı ile çevrilidir. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 4 il, 27 ilçe yer almakta olup, 2013 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre Van ilinde , Bitlis ilinde , Muş ilinde ve Hakkari ilinde kişi olmak üzere toplam kişi yaşamaktadır. Bölgemiz, Türkiye nin alan olarak % 5,7 sini, nüfus olarak % 2,73 ini oluşturmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz, 1955 yılında DSİ Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğüne bağlı 102. Şube Başmühendisliği adı altında kurulmuş, 1969 yılında merkezi Van olmak üzere DSİ XVII. Bölge Müdürlüğü statüsüne kavuşmuştur. Bölge Müdürlüğümüz merkez ve taşra ünitelerinden oluşmaktadır. Bölge merkez teşkilatımız; 3 adet Bölge Müdür Yardımcılığı, 14 adet Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Hukuk İşleri Şefliği ve Kalite Yönetim Başmühendisliğinden oluşmaktadır. Taşra teşkilatımız ise; Van ilinde 171. Şube Müdürlüğü ve Van Sulamaları İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü, Muş İlinde 172. Şube Müdürlüğü, Bitlis İlinde 173. Şube Müdürlüğü ve Hakkari İlinde 174. Şube Müdürlüğü, Erciş Sulamaları İşletme Bakım Başmühendisliği oluşmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz, sınırları dahilinde yer alan km² alanda 6200 sayılı Devlet Su İşleri kuruluş yasası, 167 ve 1053 sayılı yasalar gereğince su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacı ile her aşamadaki çalışmaları yürütmektedir. Bölge Müdürlüğümüz faaliyetlerini 237 Memur, 2 Avukat, 819 S/S Personel, 1 Rasatçı ve 24 adet 4/C personeli olmak üzere toplam 1083 personel ile sürdürmektedir. Bölgemizde 74 adet inşaat makinesi, 14 adet taşıma, 24 adet binek aracı ve 118 adet diğer makineler olmak üzere toplam 112 adet ana ekipman ile 118 adet diğer ekipman ve araç mevcuttur. Bölge faaliyet sahasının ha. kısmında kuru ve sulu şartlarda tarım yapılabilmektedir. Bugüne kadar hazırlanan projelerle ha. arazinin teknik ve ekonomik olarak sulanabilirliği belirlenmiştir. Bölge sınırlarımızın içerisinde yer alan 3 havzanın toplam yüzeysel su potansiyeli ,19 hm3/yıl dır. Bugüne kadar yapılan etütlere göre 397,14 hm³ emniyetli YAS rezervi belirlenmiştir. İşletmeye açılan baraj, gölet ve sulama tesisleri ile 2014 yılı sonu itibarı ile toplam ha. alan sulamaya açılmıştır. Bu miktar bugüne kadar ekonomik olarak sulanabilirliği tespit edilen sahaların yaklaşık olarak % 58 ne tekabül etmektedir. İnşaatı devam eden 1 adet sulama tesisi ile 2 adet gölet tamamlanmasıyla birlikte ha. arazi daha sulu tarıma kavuşturularak, toplam sulanan sahalar ha. olacaktır. Bölge Müdürlüğümüzün Van iline ait toplam kurulu gücü 1 244,19 MW, yıllık eneji potansiyeli 4 248,76GWhdir. Bugüne kadar tamamlanan HES projeleri ile yılda ortalama 233,17 Gwh enerji üretimi yapılmaktadır. 6

8 DSİ 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PROJELERİ 2014 Yılı Yatırım Programında Van ilinde toplam proje sayımız 71 dir. Bunların 60 tanesi tarım sektöründe, 10 tanesi hizmet sektöründe ve 1 tanesi de enerji sektöründedir. Toplam proje tutarı TL olup, önceki yıllar harcaması TL, yılı ödeneği TL, bu yıl yapılan harcama TL, Toplam Fiziki Gerçekleşme % 34,24 tür. Biten proje sayısı 24 adet, devam eden proje sayısı 29 adet, ihale aşamasındaki proje sayısı 13 adet başlanmayan 5 adettir. PROJE YAPIMI 1.Van Erciş Pay Sulaması Proje Yapımı: ha araziyi sulayacak işimizin, Fiziki gerçekleşme oranı % 80 dir yılında tamamlanacaktır. 2.Van İli Başkale İlçesi Taşkın Koruma Proje Yapımı : Bu kapsamda 11 proje yer almaktadır bu projelerin tamamlanmasıyla 8 köy 3 mahalle taşkınlardan korunacaktır yılında tamamlanacaktır. 3.Van İli Erciş İlçesi Taşkın Koruma Proje Yapımı : Bu kapsamda 8 proje yer almaktadır bu projelerin tamamlanmasıyla 8 köy taşkınlardan korunacaktır yılında tamamlanacaktır. 4.Van İli Merkez İlçesi Taşkın Koruma Proje Yapımı : Bu kapsamda 11 proje yer almaktadır bu projelerin tamamlanmasıyla 8 köy 3 mahalle taşkınlardan korunacaktır yılında tamamlanacaktır. 5.Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı : Gerekliiçmesuyu tesislerinin (isale hatları, pompa istasyonları, depolar, klor ünitesi ve hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.) uygulama projelerinin yapılması işidir.iş tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı % 100 tir. 6.Van-Erciş İçmesuyu Tesisleri Uygulama Projesi Yapımı:Gerekliiçmesuyu tesisleri (isale hatları, pompa istasyonları, depolar, klor ünitesi ve hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.) uygulama projelerinin hazırlanması işidir.fiziki gerçekleşme oranı % 95 tir. ERCİŞ-PAY PROJESİ (DAP) ( ) Morgedik Barajı ve Tesisleri: Fiziki gerçekleşmesi % 91 dir tarihinde su tutulmuştur. Morgedik Barajı ve Tesisleri Ağaçlandırma: 2014 yılı içinde baraj havzasında ağaçlandırma yapılarak iş tamamlanmıştır. Morgedik Barajı Göl İçinde Kalan ENH ların Deplase Edilmesi: ENH LARIN deplase edilmesi gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır. VAN-ENGİL II. MERHALE PROJESİ (DAP) Gürpınar Sulaması 2.Kısım (Tersiyerler) İkmali: Gevaş Sulamasında eksik kalan 960 ha araziyi sulayacak bu projemizin yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır yılında tamamlanacaktır. Gürpınar Eski Şamran Kanalının Islahı: Van Gölü Kapalı Havza Etüdü neticelendikten sonra su durumu değerlendirilecektir. VAN İÇMESUYU PROJESİ ( ) Van Acil İçmesuyu İsale Hattı: Fiziki gerçekleşme % 100 dür. İş tamamlandı. Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım: Fiziki gerçekleşme % 20 dir.2015 yılında tamamlanacaktır. Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı: İlana çıkılmış olup tarihinde ihale edilecektir. 7

9 Van-Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapımı:Üst yapılar tamamlanmış olup iş devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 17 dir. TAMAMLAMA PROJELERİ Koçköprü Barajı Onarım Tüneli Enjeksiyonu İkmali: TL keşif bedelle iz ödenekli olarak yatırım programında yer almaktadır. TAŞKIN KORUMA PROJELERİ 2014 yatırım programında 4 tamamlanan, 4 devam eden, 1 başlanmayan, 1 ihale aşamasında toplam 10 tane projemiz vardır. TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 2014 yatırım programında 6 tamamlanan, 2 devam eden, toplam 8 tane projemiz vardır. BİNA VE TESİS YAPIMI Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi Proje Yapımı (DSİ 17.Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı14.Bölge Müdürlüğü, Van Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri): Proje hazırlıkları için ihale ilana çıkılmıştır. DRENAJ PROJELERİ Van-Çaldıran Ovası Drenajı 1. ve 2.Grup Köyler: 1.Kısım ilana çıkılmış tarihinde ihalesi yapılmıştır.2.kısım için proje ve ihale çalışmaları devam etmektedir. GÖLETLER Van-Özalp KurucanGöleti: 397 ha araziyi sulayacak bu projemiz yatırım programında iz ödenekli olarak yer almaktadır. Van-Özalp Boncuklu Göleti ve Sulaması:174 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı % 37 dir.2015 yılında tamamlanacaktır. Van-Saray Sırımlı Göleti:146 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Proje yapımı tamamlanmış olup iş devam etmektedir.sözleşmeye göre 2015 yılında tamamlanacaktır. İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK İŞLER 17.Bölge Müdürlüğü İdaerİmkanlarıyla Yapılacak İşler: TL keşifle yatırım programında yer almaktadır. İdaremizce işlerimizle ilgili tespit edilecek yerlerde ihtiyaç olursa kullanılacaktır. 17.Bölge Müdürlüğü İdaerİmkanlarıyla Yapılacak İşler(Van Edremit Şamranaltı Mevkii(Merit Oteli Önü)Taşkın Koruma İnşaatı: İş tamamlandı. 1 meskun mahal taşkınlardan korunmuştur. GÖLET SULAMALARI Van-Saray Sırımlı Göleti Sulaması: 146 ha araziyi sulayacak bu projemiz programında yer almakta olup ihale hazırlıkları devam ediyor. 8

10 DOĞAL AFETLER VE TAŞKIN HASARLARI 2014 yatırım programında 3 tamamlanan, 4 devam eden, 1 ihale aşamasında toplam 8 tane projemiz vardır. PLANLAMA SAFHASINDAKİ GÖLSU İŞLERİMİZ 2014 Van ilinde 14 tane planlama safhasında gölsu işimiz olup 9133 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Planlama ve proje ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir. PLANLAMA SAFHASINDAKİ DĞER İŞLER 2014 Van ilinde planlama safhasındaki diğer işlerden 3tane işimiz olup 8807 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Planlama aşamasındadır. VAN İLİ HES PROJELERİMİZ İşletme Safhasında: 6 adet tesisin toplam kurulu gücü MW, yıllık enerji üretimi ise GWh tir. İnşaat Safhasında: 2 adet tesisin toplam kurulu gücü MW, yıllık enerji üretimi ise GWh tir. Ön İnceleme, Planlama ve Proje Safhasında: 56 adet tesisin toplam kurulu gücü MW, yıllık enerji üretimi ise GWh tir. 9

11 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN DSİ 17 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 10

12 PLAN VE PROGRAM METİNLERİ ANALİZ TABLOSU BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ( DSİ) Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi Stratejik Amaç 1 -Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. Hedef 1.1- On Havzanın Master Planı güncellenecektir. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. 11

13 Hedef1.2- Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Performans Hedefi 1.Su kaynaklarının verimli kullanımı Faaliyetler: 1.Etüt ve Proje Performans Göstergesi: 1.İhale Edilecek Planlama Raporu Sayısı(95) 2.İhale Edilecek Gölsu Planlama Raporu Sayısı (32) 3.Tamamlanacak Planlama Raporu Sayısı(62) 4.Tamamlanacak Gölsu Planlama Raporu Sayısı(26) 5.İhale Edilecek Baraj Proje Yapımı Sayısı(47) 6.Tamamlanacak Baraj Proje Yapımı Sayısı (35) 7.İhale Edilecek Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı(122) 8.Tamamlanacak Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı (174) 9.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(58) 10.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(159) 11.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(29) 12.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(46) 13.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(2) 14.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(2) 12

14 Hedef1.3- Suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya iyileştirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 2.Gözlem istasyonlarının artırılması Faaliyetler: 2.Rasat ve Su kalitesi gözlem Performans Göstergesi: 1.Gerçekleştirilecek Rasat Gözlem İstasyonu Sayısı(2212) 2.Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune Sayısı (6600) Hedef1.4- HES Projeleri ile hidrolik enerji potansiyelinin kullanımı artırılacaktır. Performans Hedefi 3.HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyeli arzının artırılması Faaliyetler: 3.İnşa 4.Yeniden Yerleşim Performans Göstergesi: 1.Tamamlanacak HES Sayısı (3) 2.Gerçekleştirilecek Kurulu Güç Miktarı (MW)(127) 3.Kamulaştırılacak Alan (ha)(3913) Hedef1.5- DSİ Projeleri için gerekli olan taşınmazların elde edilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Stratejik Amaç 2 -.Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak. Hedef2.1- Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Performans Hedefi 4.Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması Performans Hedefi 5.İçmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi Faaliyetler: 5.İnşa Faaliyetler: 6.İnşa Performans Göstergesi: 1.İhale Edilecek Baraj Sayısı ( 2) 2.Temin Edilecek İçmesuyu Miktarı (hm3/yıl)(317) 3.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Sayısı (38) 4.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Sayısı(27) 5.Kamulaştırılacak Alan (ha)(719) Performans Göstergesi: 1.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (4) 2.Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı(7) 13

15 Performans Göstergesi: 1.Şebekesi Tamamlanacak Sulama Alanı (ha) (198500) 2. İhale Edilecek Sulama Tesisi Sayısı (60) 3.Tamamlanacak Sulama Tesisi Sayısı (40) Stratejik Amaç 3 -.Sulama yatırımlarına etkinlik kazandırmak. Hedef3.1- Ülke genelinde sulamaya açılmış olan alan 4 milyon hektara çıkarılacaktır. Performans Hedefi 6.Sulama taleplerinin etkin bir şekilde karşılanması Faaliyetler: 7.Sulama Tesisleri İnşa 8.Toplulaştırma 4.İhale Edilecek Baraj Sayısı (13) 5.Tamamlanacak Baraj Sayısı (20) 6.İhale Edilecek Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(113) 7.Tamamlanacak Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(115) 8.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(245) 9.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(254) 10.Açılacak Araştırma Kuyusu Sayısı(150) 11.Açılacak İşletme Kuyusu Sayısı(250) 12.Kamulaştırılacak Alan (ha)(4288) Stratejik Amaç 4 -İşletme ve bakım faaliyetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlamak, aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekelerini rehabilite etmek ve/veya modern sistemlere dönüştürmek. Hedef4.1- Şebekelerde rehabilitasyon veya modernizasyon çalışmaları yapılacak, suyun tasarruflu ve verimli kullanılması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. 14

16 Hedef4.2- Bakım onarım çalışmaları tesislerin ekonomik ömürleri boyunca kesintisiz hizmet üretmelerini sağlayacak şekilde yürütülecektir. Performans Hedefi 7.Tesislerin Etkin Kullanımının Sağlanması Faaliyetler: 9.Bakım-Onarım Performans Göstergesi: 1.Bakım Onarım Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı(338) Stratejik Amaç5-Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rüsubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak. Hedef5.1- Taşkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun oluşturacağı taşkın zararları önlenecektir. Hedef 5.2- Taşkına müdahale edecek makine ve ekipman güçlendirilecektir. Performans Hedefi 8.Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının önlenmesi Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 10.Taşkın Koruma Tesisleri Yapım 11.Park, Rekreasyon ve Ağaçlandırma Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 1. Taşkınlardan Korunacak Alan (ha)(41993) 2.Taşkınlardan Korunacak Meskun Mahal Sayısı (680) 3.İhale Edilecek Taşkın Koruma Tesisi Sayısı(302) 4.Tamamlanacak Taşkın Koruma Tesisi Sayısı (439) 5.Ağaçlandırılacak Alan (ha)(1341) Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Hedef5.3- Baraj ve gölet havzaları öncelikli olmak üzere tüm havzalarda erozyon ve rüsubat kontrolü çalışmaları yürütülecektir. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. 15

17 Stratejik Amaç 6-Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. Hedef6.1- Ar-Ge faaliyetleri kapsamında DSİ deney laboratuvarları akredite edilecek ve bilgisayar destekli program ve uygulamalar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Performans Hedefi 9.Laboratuvarların akreditasyon kapsamında genişletilmesi Faaliyetler: 12.Ar-Ge Performans Göstergesi: 1.Yenilenecek Laboratuvar Akreditasyon Belge Sayısı (18) 2.Akreditasyonu Denetimi Gerçekleştirilecek Kalibrasyon Laboratuvarı Sayısı (2) 3.Elektronik Kimlik Kontrollü Olarak Deney Başvurularının Alınması(1) 4.Ar-Ge Faaliyetlerinin sürekliliği için mevzuat yönünden güçlendirilmesi(1) 5.DSİ Laboratuvarları Bünyesinde İyi Laboratuvar Uygulamaları "İLU" Çalışmalarının Hayata Geçirilmesi (1) 6.DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmesi(785) 7.Bölge Laboratuvarının Dahili Kalibrasyon Hizmeti Verme Yeterliliğinin Sağlanması(5) 16

18 Hedef6.2- Çalışanlara; hizmet içi eğitim, etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacak, gelişen koşullara uygun bir yapı ve kadro tespiti yapılacaktır. Performans Hedefi 10.Personelin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması Faaliyetler: 13.Eğitim Performans Göstergesi: 1.DSİ'ce Düzenlenecek Eğitimlerin Performansı(17809) 2.DSİ'ce Düzenlenecek Eğitimlere Katılım Oranı (93) 3.Diğer Kurumlarca Yurtiçinde Düzenlenecek Eğitimlerin Performansı(3500) 4.Diğer Kurumlarca Yurtdışında Düzenlenecek Eğitimlerin Performansı(6000) 5.Sanat Sınıfı Personelinin Pozisyonunda Çalıştırılma Oranı (83) Hedef6.3- Bilginin elektronik ortamda üretilmesi, takibi ve paylaşılması sağlanacak e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi 11.e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilmesi Faaliyetler: 14.Bilişim Performans Göstergesi: 1.Yenilenecek Bilgisayar Sayısı(2681) 2.Gerçekleştirilecek Yazılım Talep Sayısı(8) 3.Sayısal Telsiz Ağına Çevrilecek Bölge Sayısı(5) 4.Karşılanacak Sunucu Sayısı(50) /7 Sayılı CBS Genelgesi Doğrultusunda Yapılacak İş Sayısı(350) 17

19 Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu VAN İLİ 2014 YILI DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Yatırımcı Kuruluş Sektörü Dsi 17. Bölge Müdürlüğü Tarım, Hizmet, Enerji Toplam Proje Sayısı 71 Toplam Proje Bedeli(TL) TL Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi TL PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Yılı Dış Kredi Tutarı Yılı Öz Kaynak Yıl Hibe - Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) TL Yıl İçi Harcama (TL) TL Toplam Harcama (TL) TL Biten Proje Sayısı 25 Devam Eden Proje Sayısı 30 Başlanmamış Proje Sayısı 16 Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) %34 18

20 Proje Adı Proje Başlama Yılı Van İli DSİ 17.Bölge Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL) Proje Tutarı* Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcaması Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) Van Erciş Pay Sulaması Proje Yapımı Van İli Başkale İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı Van İli Erciş İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapım Van İli Merkez İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projeleri Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı Van-Erciş İçmesuyu Tesisleri Uygulama Projesi Yapımı Van-Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi Yapımı Pay Sulaması Morgedik Barajı ve Tesisleri Pay-Morgedik Barajı Ulaşım Yolunun İyileştirilmesi Morgedik Barajı ve Tesisleri Ağaçlandırma Morgedik Barajı Göl Alanı İçinde Kalan ENHların Deplase Edilmesi Gürpınar Sul.2.Kısım (Tersiyerler) İkmali Gürpınar Eski Şamran Kanalının Islahı Van Acil İçmesuyu İsale Hattı Toplam Nakdi Gerçek leşme (%) Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı2.Kısım Van Civar Yerleşimler İçmesuyuİsale Hattı Van-Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi KoçköprüBar.Ona.TüneliEnjek.İkmali

21 Van-Çaldıran Salhane Köyü İkmali Van-Saray Kurucan Van-Karasu Çayı Yatak Islahı 2.Kısım Van-Erciş İlçe Merkezi İkmali Van-Özalp Boğazkesen Köyü Van-Başkale Esenyamaç Köyü Van-Merkez İstasyon Seyrantepe Van-Başkale Ortayol Köyü Şiran Deresi Van-ErçekYalnızağaç Köyü Köyiçi Deresi Van-Gürpınar Geraf ve Kezi Dereleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi (DSİ 17.Bölge Müdürlüğü,Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğü,Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14.Bölge Müdürlüğü, Van Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri) Van-Başkale Gelenler Köyü Van-Erciş Yünören Köyü Bentbaşı Deresi Van-Merkez Mermerciler Sitesi Kurudere Van-Saray Çaybağı Köyü Van-Saray Bakışık Köyü Van-Özalp Sağmalı Beldesi Yukarıhavza Van-Özalp Seydibey Köyü Diri Deresi Van-Merkez Edremit İlçesi Van-Çaldıran Ovası Drenajı 1.Grup Köyler Van-Çaldıran Ovası Drenajı 2.Grup Köyler Van Özalp KurucanGöleti Van-Özalp Boncuklu Göleti ve Sulaması Van-Saray Sırımlı Göleti Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler ( Van Edremit Şamranaltı Mevkii (Merit Oteli Önü) Taşkın Koruma İnşaatı) Van-Saray Sırımlı Göleti Sulaması Van-Erciş Pay (DAP) Van-EngilII.Merhale (DAP) Van-Karasu (İkmal) (DAP) Van Acil İçmesuyu İsale Hattı (DAP) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi (DAP) 20

22 17.Bölge Sulama ve Göletler Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van Erciş Deliçay İstifli Taş Tahkimatı ) Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van Erciş Zilan çayı İstifli Taş Tahkimatı ) Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van Gürpınar Engıl çayı İstifli Taş Tahkimatı ) Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van Erciş İşbaşı köyü Ilıca deresi 2.Kısım Taş Tahkimatlı Sedde Tanzimi ) 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van Bahçesaray Güney yamaç Köyü Köyiçi Deresi Taşkın Koruma inşaatı) 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van ErçekMemedik Deresi İstifli Taş Tahkimatı ) "17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van Merkez İstasyon-Seyrantepe Mahallesi Taşkın Korumaİnşaatı )" 0 "17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Van Bahçesaray İlçe Merkezi Şehan Deresi Taşkın Koruma İnşaatı)" 17, Bölge Doğal Afet Ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Prefabrik İdari Binalar ve Misafirhane Binası Yapım İşi ) 17. Bölge Doğal Afet Ve Taşkın Hasarları Onarımı (Prefabrik Bekar Lojmanları ve Yemekhane Binası Yapım İşi ) 17. Bölge Ağaçlandırma Van Sulaması Onarımı Bölge BAK-ONAR II Projesi Kapsamında Yapılacak İşler Van 17. Bölge Tesisleri Onarımı Van 171. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı Van Engil Barajı HES Tesisleri Onarımı TOPLAM

23 NO 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu Birimi DSİ 17. Bölge Müdürlüğü / Van İli 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı 1 DSİ 17. Bölge Müdürlüğü -VAN TOPLAM

24 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 1. Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının Stratejik Amaç sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. Hedef HEDEF1.2:Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Performans Hedefi Performans Hedefi 1:Su kaynaklarının verimli kullanımı PG1.İhale Edilecek Planlama Raporu Sayısı(0) PG2.İhale Edilecek Gölsu Planlama Raporu Sayısı (3) PG3.Tamamlanacak Planlama Raporu Sayısı(0) PG 4.TamamlanacakGölsu Planlama Raporu Sayısı(0) PG5.İhale Edilecek Baraj Proje Yapımı Sayısı(0) PG6.Tamamlanacak Baraj Proje Yapımı Sayısı (0) PG7.İhale Edilecek Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı(3) PG8.Tamamlanacak Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı (0) PG9.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(0) PG10.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(0) PG11.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(0) PG 12.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(2) Performans PG13.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(0) Göstergesi PG 14.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(1) Faaliyet F. 1.Etüt ve Proje Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 3 (+) PG3 0 PG4 0 PG5 0 PG6 0 23

25 PG7 3 (+) PG8 0 PG9 0 PG10 0 PG11 0 PG12 2 (+) PG13 0 PG14 1 (+) F1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) İlimizde 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 3 Gölsu Planlama Raporu, 3 sulama, taşkın koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı, 1Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı ihale edilmiştir. 2 İçmesuyu Tesisi proje yapımı tamamlanmıştır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) TL 24

26 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç 1. Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. HEDEF 1.3- Suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya iyileştirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 2.Gözlem istasyonlarının artırılması PG1.Gerçekleştirilecek Rasat Gözlem İstasyonu Sayısı(26) PG2.Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları KapsamındaGerçekleştirilecek Numune Sayısı (16) Faaliyet F. 2.Rasat ve Su kalitesi gözlem Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 26 (+) PG2 16 (+) F2 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında 26 Rasat Gözlem İstasyonu, 16 su kalitesi gözlem çalışmaları kapsamında numune sayısı gerçekleştirilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) TL 25

27 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 2.Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak. HEDEF2.1- Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Performans Hedefi 4:Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması Performans Hedefi 5.İçmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi PG4.1.İhale Edilecek Baraj Sayısı ( 0) PG4.2.Temin Edilecek İçmesuyu Miktarı (hm3/yıl)(0) PG4.3.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Sayısı (1) PG4.4.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Sayısı(0) PG4.5.Kamulaştırılacak Alan (ha)(0,06) PG5.1.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (1) PG5.2.Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı(0) F5.İnşa F6.İnşa Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG PG PG (+) (PG PG4.5. 0,06 ( + ) PG (+) PG F5 F6 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) İlimizde 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 2.kısım ve Van Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi ihale edilmiştir.0,06 ha arazi kamulaştırılmıştır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) TL 26

28 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 1. Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının Stratejik Amaç sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. Hedef Performans HEDEF 1.4- HES Projeleri ile hidrolik enerji potansiyelinin kullanımı artırılacaktır. Hedefi Performans Hedefi 3.HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyeli arzının artırılması PG1.Tamamlanacak HES Sayısı (0) PG2.Gerçekleştirilecek Kurulu Güç Miktarı (MW)(0) Performans Göstergesi PG3.Kamulaştırılacak Alan (ha)(0) F.3.İnşa Faaliyet F.4.Yeniden Yerleşim Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 0 PG3 0 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F yılında ilimizde herhangi bir faaliyet yoktur. F4 Merkezi düzeyde faaliyetler olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır. 27

29 Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Stratejik Amaç 3: Sulama yatırımlarına etkinlik kazandırmak. Hedef Performans HEDEF 3.1- Ülke genelinde sulamaya açılmış olan alan 4 milyon hektara çıkarılacaktır. Hedefi Performans Hedefi 6.Sulama taleplerinin etkin bir şekilde karşılanması PG1.Şebekesi Tamamlanacak Sulama Alanı (0) PG2. İhale Edilecek Sulama Tesisi Sayısı (2) PG3.Tamamlanacak Sulama Tesisi Sayısı (0) PG4.İhale Edilecek Baraj Sayısı (0) PG5.Tamamlanacak Baraj Sayısı (1) PG6.İhale Edilecek Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(0) PG7.Tamamlanacak Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(0) PG8.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(1) PG9.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(0) PG10.Açılacak Araştırma Kuyusu Sayısı(0) PG11.Açılacak İşletme Kuyusu Sayısı(0) Performans Göstergesi PG12.Kamulaştırılacak Alan (ha)(5,9) F7.Sulama Tesisleri İnşa Faaliyet F8.Toplulaştırma Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 1 (-) PG3 0 PG4 0 PG5 1 (+) PG6 0 PG7 0 PG8 1(+) PG9 0 28

30 PG10 0 PG11 0 PG12 5,9 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 1 Sulama Tesisi ve1gölet ihale edilmiş,1 F7 Baraj tamamlanmış, 5.9 ha alan kamulaştırılmıştır. F8 Ödenek ve Harcama Durumu (TL) TL 29

31 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 4 -İşletme ve bakım faaliyetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlamak, aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekelerini Stratejik Amaç rehabilite etmek ve/veya modern sistemlere dönüştürmek. HEDEF 4.2- Bakım onarım çalışmaları tesislerin ekonomik ömürleri boyunca kesintisiz hizmet üretmelerini sağlayacak şekilde Hedef Performans yürütülecektir. Hedefi Performans Hedefi 7.Tesislerin Etkin Kullanımının Sağlanması Performans Göstergesi PG1.Bakım Onarım Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı(3) Faaliyet F9.Bakım-Onarım Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 3 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 3 adettesisin bakım onarımı F9 gerçekleştirilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) TL 30

32 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 5-Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rüsubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak. HEDEF 5.1- Taşkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun oluşturacağı taşkın zararları önlenecektir. Performans Hedefi 8.Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının önlenmesi PG1. Taşkınlardan Korunacak Alan (ha)(0) PG2.Taşkınlardan Korunacak Meskun Mahal Sayısı (9) PG3.İhale Edilecek Taşkın Koruma Tesisi Sayısı(2) PG4.Tamamlanacak Taşkın Koruma Tesisi Sayısı(9) PG5.Ağaçlandırılacak Alan (ha)(0) F10.Taşkın Koruma Tesisleri Yapım F11.Park, Rekreasyon ve Ağaçlandırma Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 9 (+) PG3 2 (+) PG4 9 (+) PG5 0 F10 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 9 adet meskun mahal taşkınlardan korunmuştur.2 adet Taşkın Koruma Tesisi ise ihale edilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) TL 31

33 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet Stratejik Amaç 6-Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. HEDEF 6.1- Ar-Ge faaliyetleri kapsamında DSİ deney laboratuvarları akredite edilecek ve bilgisayar destekli program ve uygulamalar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Performans Hedefi 9.Laboratuvarların akreditasyon kapsamında genişletilmesi PG1.Yenilenecek Laboratuvar Akreditasyon Belge Sayısı (1) PG2.Akreditasyonu Denetimi Gerçekleştirilecek Kalibrasyon Laboratuvarı Sayısı (0) PG3.Elektronik Kimlik Kontrollü Olarak Deney Başvurularının Alınması(0) PG4.Ar-Ge Faaliyetlerinin sürekliliği için mevzuat yönünden güçlendirilmesi(0) PG5.DSİ Laboratuvarları Bünyesinde İyi Laboratuvar Uygulamaları "İLU" Çalışmalarının Hayata Geçirilmesi (0) PG6.DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmesi(26) PG7.Bölge Laboratuvarının Dahili Kalibrasyon Hizmeti Verme Yeterliliğinin Sağlanması(0) F12.Ar-Ge Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 1 (+) PG2 0 PG3 0 PG4 0 PG5 0 PG6 26 (+) PG7 0 F12 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 1 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi yenilenmiştir.26 adet DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) TL 32

34 İl Valisinin Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi İlimiz tabii hayatının ve su kaynaklarının korunup geliştirilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve toplumun duyarlılığının sağlanması misyonunu taşıyan DSİ 17. Bölge Müdürlüğümüz; hızla tükenmekte olan tabii kaynaklarımızın korunması adına bölge çapında farkındalık oluşturulup, kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması düşüncesiyle, öncelikleri belirlenmiş planlı uygulamalarla çalışmalarını 237 Memur, 2 Avukat, 819 S/S Personel, 1 Rasatçı ve 24 adet 4/C personeli olmak üzere toplam 1083 personel ile sürdürmektedir yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı nda tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı çerçevesinde Sulama ve ulaştırmaya ilişkin olanlar başta olmak üzere arazi toplulaştırma faaliyetlerinde ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanacak, tarla içi geliştirme hizmetleri etkinleştirilerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır. denilmektedir. Bu politikalar doğrultusunda müdürlüğümüzün 2014 yılına ilişkin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi plan ve programlara uygunluğunun değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur; Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılması amacıyla 3 adet ihale edilecek Gölsu Planlama Raporu düzenlenmiştir. Fizibilite raporları sonucunda 3 projenin (Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis) ihalesinin yapımı aşaması yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2 adet içmesuyu Tesisi Projesi ve bir adet Atıksu Arıtma Tesisi projesi ihalesi tamamlanmıştır. Bu projelerin toplam nakdi gerçekleşme maliyetleri TL olarak tespit edilmiştir yılı içerisinde, suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya iyileştirilmesi hedefleri doğrultusunda 26 adet rasat gözlem istasyonu gerçekleştirilmiş, su kalitesi gözlem çalışmaları kapsamında 16 adet numune çalışması yapılmıştır. İçmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi amacıyla toplam bedeli TL olan, Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 2.kısım ve Van Erciş İçmesuyu Arıtma ihalesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 0,06 (ha) alan kamulaştırılmıştır. Yine planlama yılı içersinde toplam bedeli TL olan bir adet baraj projesi tamamlanarak 5.9 (ha) alan bu proje kapsamında kamulaştırılmıştır. İlimize bulunan DSİ tesislerinin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde 3 adet tesisin bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tesisler için bir yıllık toplam bakım onarım maliyeti TL olarak kayıt altına alınmıştır. Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının önlenmesi çalışmaları doğrultusunda 9 adet meskun mahal taşkınlardan korunmuştur. 2 adet Taşkın Koruma Tesisi ise ihale edilmiştir. Bu projelerin toplam maliyeti yıl içerisinde TL olarak gerçekleşmiştir. Ulusal hedefler içerisinde yer alan laboratuvarların akreditasyon kapsamında genişletilmesi çalışmaları doğrultusunda 1 adet Labaratuar Akreditasyon Belgesi yenilenmiştir. 26 adet DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmiştir. Kurumsal kapasitenin arttırılması ve insan kaynağının etkin kullanımı hedefleri doğrultusunda müdürlüğümüzde görevli 225 personelden 218 yıl içerisinde düzenlenen eğitimlere katılarak, katıldıkları eğitimlerde %97 oranında başarı sağlamışlardır.sanat Sınıfı personelin kedi alanında çalıştırılma oranı müdürlüğümüzde % 70 tir. İbrahim TAŞYAPAN Vali

35 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN Telefon : +90 (432) Faks : +90 (432)

T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR. 1 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur. DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur. Tarihçe 1914 1925 1929 1939 1954 : Umur u Nafıa Müdüriyet i Umumiyesi

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ) ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TUİK) Van Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

KALKINMA BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TUİK) Van Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU KALKINMA BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TUİK) Van Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli İzmirliler, İZSU Genel Müdürlüğünde stratejik planlama, performans ve kalite yönetimi gibi tekniklerin

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 1 Sayfa 2 2015 MALİ Y Sayfa 3 2015 MALİ Y Sayfa 4 2015 MALİ Y Sayfa 5 2015 MALİ Y Değerli Ordulu Hemşerilerim; Yerel hizmetleri çağdaş bir yönetim anlayışı

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 4 1.3 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 5 1.4 TARIM ARAZİLERİ...

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı