BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI, KKTC YE TEKNİK DESTEK VERİYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI, KKTC YE TEKNİK DESTEK VERİYOR"

Transkript

1 BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI, KKTC YE TEKNİK DESTEK VERİYOR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 15 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle KKTC de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalanmış ve bu protokol 4 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çukurova Kalkınma Ajansı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından protokolün Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip 12 Ağustos 2011 tarihinde görevlendirilmiştir. Türkiye de uluslararası alanda teknik yardım ve işbirliği konusunda Kalkınma Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilk Kalkınma Ajansı Çukurova Kalkınma Ajansı olmuştur. Protokol kapsamında yürütülecek mali destek programlarının ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmesi sürecinde Ajansımız, teknik yardım ve gözetim görevinde bulunacaktır. Ajansımızca yürütülecek teknik destek ve gözetim çalışmaları neticesinde mevcut kaynakların, teknik yönden mümkün olduğunca hızlı ve faydalı olarak ekonomiye aktarılması hedeflenmekte ve ilgili Bakanlıklar bünyesinde bu konuda birer birim oluşturulması teşvik edilmektedir. Böylece bu birimlerde görevlendirilecek personel eli ile, ilerleyen dönemlerde sağlanabilecek desteklerin ihtiyaca göre belirlenmesi, şeffaf ve objektif olarak başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanması ve sözleşmeye bağlanan desteklerin amaca uygun olarak kullanılabilmesini temin için kontrol ve izlemesi yapılması yönünde program yürütme kapasitesinin artırılması da amaçlanmaktadır. Protokol kapsamında desteklenecek projelere kaynak tahsisi; T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti aracılığıyla yapılacaktır. Uygulamaya yönelik olarak usul ve esasların, Ajansın teknik destek ve gözetiminde, Yardım Heyeti ve KKTC Başbakanlığı veya onun belirleyeceği koordinatör bir Bakanlık/lar ile müştereken belirlenmesi öngörülmüştür. USUL VE ESASLAR İşbirliği Protokolü kapsamında müştereken belirlenmesi öngörülen tarafların görev ve sorumluluklarını ve sürecin işleyişini belirleyen Usul ve Esaslar düzenlemesi -bir anlamda- destek süreçleri ile ilgili bir yönetmelik (ikincil düzenleme) hükmündedir. Çukurova Kalkınma Ajansı moderatörlüğünde ilgili taraflarla (T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Yardım Heyeti Başkanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, ilgili K.K.T.C. Bakanlıkları ve odalarla) yakın temas halinde ve birlikte geliştirilen bu düzenleme, iyi işbirliği ürünüdür.

2 Bu düzenleme, uluslararası proje bazlı destek sistemleri ile uyumlu, yerel koşulları göz önünde bulunduran, proje sahipleri açısından hazırlanması ve yürütülmesi kolay, sözleşme Makamı olan Bakanlıklarca izlenip denetlenebilen Yeni ve Özgün bir tasarımdır. Düzenleme kapsamında sadece 2011 yılı için belirlenen 2 destek programı hedeflenmemiş daha geniş bir vizyon ortaya konmuştur. Böylece; protokol süresi ile sınırlı olmaksızın, Büyükelçilik kaynakları yanında yerel/uluslararası kaynakların da kullanılabileceği, farklı yerel kurumların hem reel sektöre yönelik, hem de sosyal ve altyapı alanlarında destek verebileceği, Hedef Odaklı Kamu Destekleri verebilmeye imkan tanıyan, esnek ve uyum kapasitesine sahip kalıcı bir sistem tasarlanmıştır. Destek sistemini yürütmek üzere ilgili Bakanlık ve oda personelleri arasından resmi görevlendirilme yapılarak birimler oluşturulması, bu birim personeline Ajansımızca eğitim ve destek süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübe aktarımı planlanmaktadır. Yürütülmekte olan çalışmalarla, kalıcı bir sistem kurulması yanısıra yerel kapasitenin güçlendirilmesi de hedeflenmektedir. ZİYARET PROGRAMI Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Veysel PARLAK, K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Çetin AMCAOĞLU ile birlikte 20 Ekim 2011 Perşembe günü Adana Havaalanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hareket etmişlerdir. Heyet, Ercan Havaalanında K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Suat ATUN başkanlığında bir heyet tarafından karşılanmıştır. K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanlığınca Çukurova Kalkınma Ajansı onuruna akşam yemeği verilmiştir. Yemeğe T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Halil İbrahim AKÇA da katılmıştır.

3 Yemek programının ardından heyet, saat 24 de T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER i Ercan Havaalanında karşılamışlardır. 21 Ekim 2011 Cuma günü T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim AKÇA ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU önce K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Derviş EROĞLU nu ziyaret etmişlerdir. Ziyarette K.K.T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal DÜRÜST de hazır bulunmuştur. Daha sonra heyet, K.K.T.C. Başbakanı İrsen KÜÇÜK ü makamında ziyaret etmişlerdir. K.K.T.C. işbirliği protokolü kapsamında müştereken belirlenmesi öngörülen Usul ve Esaslar düzenlemesi taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İmza töreninin ardından mali destek programlarının kamuya ilanı ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca Çukurova Kalkınma Ajansı onuruna öğle yemeği verilmiş ve Çukurova Kalkınma Ajansı heyeti K.K.T.C. nden ayrılmışlardır. İMZA TÖRENİ K.K.T.C. Bakanlar Kurulu salonunda, işbirliği protokolü kapsamında müştereken belirlenmesi öngörülen Usul ve Esaslar düzenlemesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Protokole, K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim AKÇA ile Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Hasan Basri GÜZELOĞLU imzalamışlardır.

4 İmza töreninde K.K.T.C. Başbakanı Sayın İrsen KÜÇÜK, T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER, K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Çetin AMCAOĞLU, K.K.T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kemal DÜRÜST, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veysel PARLAK, T.C. Kalkınma Bakanlığını temsilen Daire Başkanı Mesut KAMİLOĞLU da hazır bulunmuştur. K.K.T.C. Başbakanı Sayın İrsen KÜÇÜK, Türkiye Cumhuriyeti nden elde edilen kaynak ile 2011 yılı içerisinde iki ayrı destek programı yürütülmesinin öngörüldüğünü, bu kapsamda T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı nın teknik destek vermek üzere görevlendirildiğini aktarmış ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Hasan Basri GÜZELOĞLU ile ekibine yanımızda bulunmalarından dolayı teşekkür ederim. demiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER, imza töreni esnasında yapmış olduğu konuşmasında rekabet gücünün artırılmasına yönelik mali destek programlerının yürütülmesinin önemini vurgulamıştır. Eğitimli ve rekabet gücüne sahip insanların yetiştirilmesinin önemi üzerinde duran DİNÇER, Bir toplumun sahip olduğu istikrar kadar, bireysel girişimciliğinin öne çıkması da rekabet gücünü artırır. Bu sebeple ekonomik gelişmeyi sağlayacak ve bireylerin ekonomi içerisindeki rollerini artıracak yegane zemin demokrasidir. Bireyler, en yakınındaki insanlardan ve dünyadaki benzerlerinden daha iyi iş yaparlarsa rekabet ortaya çıkar. şeklinde konuşmuştur. K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat ATUN ise, imzalanan usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilen mali destek programları hakkında genel bilgiler vermiş ve bu programların K.K.T.C. eliyle uygulanan ilk hibe destek programları olacağını vurgulamıştır. K.K.T.C. DE YÜRÜTÜLECEK 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği nden aktarılan kaynak kullanılarak ve Çukurova Kalkınma ajansının teknik desteği ile K.K.T.C. nde 2011 yılı içerisinde toplam TL. bütçe ile iki ayrı mali destek programı yürütülecektir:

5 1. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Yürütülecek programların tanıtımı için bir Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. 21 Ekim 2011 Cuma günü Lefkoşa Merit Otel de düzenlenen toplantıda Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU, K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat ATUN, K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Çetin AMCAOĞLU ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veysel PARLAK birer konuşma yapmışlardır. Bilgilendirme toplantısında konuşan Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU, hibe destek programlarının uygulanabilmesi için gerekli olan yasal mevzuatın hazırlanarak imza altına alındığını, bu kapsamda Türkiye nin K.K.T.C.'ne verdiği mali ve teknik desteğin süreceğini vurgulamıştır. K.K.T.C.'de KOBİ ağırlıklı reel kesimin ve tarıma dayalı işletmelerin desteklenmesinin, bunların rekabete açık hale getirilmesinin bu programlar ile anlam kazanacağını ifade etmiştir. GÜZELOĞLU, küresel rekabette iddialı ve kalıcı olmak için kurallara dayalı üretim ve birlikte hareket etmek gerektiğini vurgulayarak, Çukurova Kalkınma Ajansı nın programlar kapsamında teknik destek ve gözetim sorumluluğunu üstlendiğini, Çukurova Kalkınma Ajansı nın Türkiye de kalkınmayı sürekli sağlıklı, sürdürülebilir kılmayı amaçlayan öncü bir Ajans olduğunu ve üç yıldan beri destek programları yürütmekte olduğunu, bu kapsamda edinilen uygulama tecrübesi ve teknik bilgilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne sorumluluk duygusu içerisinde aktaracaklarını belirtmiştir. Çukurova Kalkınma Ajansı olarak proje hazırlama konusunda da öğretici bir çaba sergileyeceklerini ifade eden GÜZELOĞLU, Mersin in, Anadolu nun Kuzey Kıbrıs a açılan kapısı ve Kuzey Kıbrıs ın ise dünyaya açılan kapısı olmasının sorumluluğunu ve

6 onurunu yaşıyoruz. K.K.T.C. nin tarım, sanayi ve turizm potansiyelinin kalkınma ve gelişme sürecine değer katabilmesi konusunda bize düşen her konuda ve boyutta, sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız. şeklinde konuşmuştur. K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat ATUN, toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, içinde bulunulan küresel ekonomik şartlarda özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin mali sürdürülebilirlik kaygılarıyla hareket ederek, ekonomilerini buna göre yönettiğini belirterek, alınan önlemler içinde teşvik uygulamalarına pek fırsat bulamadıklarını söyledi yılında toplam KOBİ kredi tutarının 3,6 milyon lira iken son 2,5 yılda 3 bin KOBİ, esnaf ve ticari kesime 75 milyon lirayı bulan bir kaynak aktarıldığını bildiren Atun, imalat sektöründe 80 bin lira, hizmet sektöründe 50 bin lira kredi verildiğini kaydeden ATUN, imza töreniyle usul ve esaslarının hükümetlerden sonra uygulayıcılar arasında da resmiyet kazanan işbirliği protokolü kapsamında proje başına TL. destek verme imkanı olduğunu vurgulamıştır.

7 K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Çetin AMCAOĞLU ise yürütülecek proramların K.K.T.C. açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Dünyada hızla artan nüfusa paralel olarak gıda üretimin de artırılması gerektiğine işaret eden AMCAOĞLU, tarımsal ürünlere ihtiyacın giderek arttığına işaret ederek, Bugün dünyada 925 milyon insanın her akşam yatağına aç girdiğini düşünürsek gıdanın, gıdaya erişimin çok çok önemli olduğu dikkatlerden kaçırılmamalıdır." demiştir. Üretimde ve üretim kalitesindeki artışın sadece ekonomik değil, insani boyutta da önemli bir katkı olacağını kaydeden AMCAOĞLU, İşbirliği protokolünün hayata geçirilmesi ve destek programların yürütülmesi konusunda büyük emek harcayan Çukurova Kalkınma Ajansı na ve bir Kıbrıs sevdalısı olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU na çok teşekkür ediyorum. ifadesini kullandı.

8 Toplantının son kısmında Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Veysel PARLAK, Çukurova Kalkınma Ajansı nın uygulama tecrübesi, imzalanan usul ve usul düzenlemesinin içeriği ve yürütülecek programların teknik detayları konusunda bilgi vermiştir. PARLAK, konuşmasında K.K.T.C. genelinde reel sektöre yönelik olarak kamu kaynağının ilk kez Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile dağıtılacağını, K.K.T.C. tarafından kullanılan kamu kaynaklarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenebilmesi için bir mekanizma geliştirilmiş olacağını, K.K.T.C. ekonomisinin kayıt altına alınabilmesi için özel sektör teşebbüsleri teşvik edileceğini, siyasi belirsizlikler ve ihracat imkansızlığı sebebi ile gerçekleştirilemeyen veya ötelenen yatırım planlarının müteşebbüslerin cesaretlendirilmesi ile realize edilebileceğini, proje bazlı destek sistemlerine yönelik proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirileceğini ortaya koymuştur.

9 1. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Yürütücü Kurum: K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Programın Amacı: Bu programın amacı, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Program Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Proje Konuları: ÖNCELİK 1: Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslararası ticaret imkanlarına kavuşturulması, NACE rev.2 sınıflandırmasına göre C.İMALAT kodu altında yer alan ekonomik faaliyetlerde katma değer ve verimlilik artışı sağlayacak projeler, (C.18.2 kayıtlı medyanın çoğaltılması, C.33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı hariç) NACE rev.2 sınıflandırmasına göre J.62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler ve J.63 Bilgi hizmet faaliyetleri kodu altında yer alan faaliyetler kodları altında gerçekleştirilecek ekonomik faaliyetlerle bilişim ürünlerinin uluslararası ticaret imkanlarına kavuşturulmasını sağlayacak projeler (J.63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri hariç) ÖNCELİK 2: Çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesinin sağlanması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, NACE rev.2 sınıflandırmasına göre E Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı faaliyetleri yolu ile atıkların geri kazanımı ve ekonomiye kazandırılması, NACE rev.2 sınıflandırmasına göre B.08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetleri konusunda yasal izinlerini almış ve fiilen faaliyette olan işletmelerde analiz kapasitesinin artırılması ve kalite ve çevresel standartlarının yükseltilmesi, İşletmelerin üretim süreçlerinde kullanılan enerjinin tasarruf edilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması, İşletmelerde çevre yönetim sistemlerinin kurulması, Program Bütçesi: TL dır. Proje Başına Verilecek Destekler: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Bakanlık Desteği: (azami) % 50 Eş-finansman: (asgari) % 50 Proje Süresi: Azami proje süresi: 12 ay Kimler Başvurabilir? KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler,

10 2. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Yürütücü Kurum: K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Programın Amacı: Bu programın amacı, tarımsal üretimin katma değerinin artırılmasıdır. Program Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Proje Konuları: ÖNCELİK 1: Modern tarımsal üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, Ahır ve ağıl modernizasyonu ve hayvan refahına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması projeleri, Hayvansal üretimin hijyenik koşullara ve uygun çevresel standartlara ulaştırılması projeleri, Süt üretim tesislerinde üretilen sütün, işleme anına kadar mufaza edilebilmesi için, soğuk zincir sistemlerinin kurulması projeleri, Modern sera kurulumu veya seraların modernizasyonu projeleri, Modern kıyı balıkçılığı için kullanılan teknolojilerin modernizasyonu ve çevreye duyarlı hale getirilmesi projeleri, Biyogaz üretim projeleri, ÖNCELİK 2: Hasat sonrası ürünlerin piyasaya arz süresinin uzatılması ve arz koşullarının iyileştirilmesi, Tarımsal ürünlerin daha uzun bir piyasaya arz süresine kavuşabilmesi için soğuk hava depolarının kurulması projeleri, Tarımsal ürünlerin daha uygun koşullarda piyasaya arz edilebilmesi için yıkama, boylama, tasnifleme, ayırma, paketleme gibi ünitelerinin kurulması projeleri, Program Bütçesi: TL dır. Proje Başına Verilecek Destekler: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Bakanlık Desteği: (azami) % 50 Eş-finansman: (asgari) % 50 Proje Süresi: Azami proje süresi: 12 ay Kimler Başvurabilir? KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler, NOT: Başvuru Rehberleri ve Başvuru Formları Bakanlıklar ve ilgili odalardan elden veya internet adreslerinden temin edebilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2013 yılı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2013 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2013 yılı Mali Destek Programları EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Program Bütçesi : 4.000.000 T.L. TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

Çukurova Kalkınma Ajansı 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Mart 2012 SUNUŞ Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirerek kaynakları

Detaylı

BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY

BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY BAKKA WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/15/KOBİ Son Başvuru Zamanı KAYS Girişi: 10.04.2015 23:59 Dosya Teslimi: 17.04.2015 18:00

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 0 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş...2 1. GİRİŞ...2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ...5 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ...7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM...7 B. İLETİŞİM

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI NİSAN 2011 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar... 3 Şekiller... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 10 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 13

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

2012 YILI 1. YARIYIL FAALİYET RAPORU

2012 YILI 1. YARIYIL FAALİYET RAPORU 2012 YILI 1. YARIYIL FAALİYET RAPORU SUNUŞ Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Detaylı

REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ)

REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ) T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YILI REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ) Referans No: TRC1-15-REKA İÇİNDEKİLER 1. REKABETÇiLiK VE YENiLiKÇiLiK KAPASiTESiNiN

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012 0 İçindekiler İçindekiler... 1 Tablolar... 2 Şekiller... 4 I. GİRİŞ... 5 I.I. Personel Profili ve Organizasyon... 5 I.II. TRA2 Bölgesi 2010-2013

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI AVRUPA BİRLİĞİ FON KİTAPÇIĞI

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI AVRUPA BİRLİĞİ FON KİTAPÇIĞI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI AVRUPA BİRLİĞİ FON KİTAPÇIĞI GAZİANTEP 2011 İÇİNDEKİLER 2 1. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI 3 1.1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 6 1.2. Sınır Ötesi İşbirliği 7 1.3.

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2015 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 8 A. 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMININ

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 5

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 5 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 5 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 İKTİSADİ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR T.C. Avrupa Birliği

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (204-208) YÖNETİCİ ÖZETİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 204-208 STRATEJİK PLANI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 9.06.204 I. Baskı No: Araştırma/2 ÖNSÖZ

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ. İpekyolu Kalkınma Ajansı GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI* 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı

BAŞVURU REHBERİ. İpekyolu Kalkınma Ajansı GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI* 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı 03.02.2015 İpekyolu Kalkınma Ajansı GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI* 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: Kar Amacı Güden: TRC1/2015/GAP ODZ 01 Kar Amacı

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ocak-Aralık DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN 1 Dicle Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Beşeri ve doğal kaynakları ile mekânsal

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 SUNUŞ Çukurova Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2006 yılından beri Çukurova Bölgesinin

Detaylı