Güncel Ü R O. Başkanın Mesajı Ü R O L O J İ K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ. Neden Ürolojik Cerrahi Derneği SAYI:1 OCAK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güncel Ü R O. Başkanın Mesajı Ü R O L O J İ K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ. Neden Ürolojik Cerrahi Derneği SAYI:1 OCAK 2012"

Transkript

1 SAYI:1 OCAK 2012 Güncel Ü R O Ü R O L O J İ K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Başkanın Mesajı Dr. Serdar Tekgül Çok Değerli Meslektaşlarımız ve Üyelerimiz, Ürolojik Cerrahi Derneği, iyilik ve güzellikleri hedefleyen değişimleri yaratmak için kuruldu. Çok kısa sürede Türk Üroloji topluluğunda birlikteliğin, bilginin, bilimin, etiğin ve liyakatin umut ışığı oldu. Ürolojik Cerrahi Derneği, bir yıl gibi kısa zaman içerisinde çok yoğun çalışmaların ardından yurt genelinde 11 şubesi ve 800'den fazla üyesiyle kuruluş sürecini tamamlamış etkinliğini hızla artıracak bir uzmanlık derneğidir. Derneğimiz bu süre içinde kuruluş çalışmalarının yanı sıra sizlerle birlikte başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere 3 büyük toplantı ve diğer şube merkezi illerde ise 8 bilimsel aktiviteyle de bilimselliğin ilgi odağı oldu. Ürolojik Cerrahi Derneği bölgesel temsiliyetin en üst düzeyde sağlanmasını hedefleyen tüzüğünün gereği olarak şubelerden gelen delegelerle Eylül 2011 de Ankara'da yapılan Genel Kurulun ardından Kurucu Yönetim yapısından kalıcı yapıya geçti. Artık derneğimiz en üst ölçekte bilimsel ve eğitsel aktiviteleri yapmak ve devamlılığını sağlamak misyonuyla hızla ilerlemektedir. Ulusal bas arılarıyla, kimligĭni ulusal platformda kısa zamanda ortaya koyan dernegĭmiz, uluslararası platformda da tanıtımını en iyi sȩkilde yaparak artık AvrupaU rolojidernegĭ (EAU)bu nyesindeu lkemizdekiu rologlarıtemsileden teku rolojidernegĭkonumunadagelmisţir. Dernegĭmiz ulusal kongremizde EAU yetkililerini u lkemizde agĭrlayarak ve EAU'nun bo lgesel toplantılarında is birligĭ yaparak uzun do nemli bir bilimsel ortaklıgĭn ilk adımlarını atacaktır. Neden Ürolojik Cerrahi Derneği Değerli Meslektaşlarım, Ürolojik Cerrahi Derneği 6 aydan kısa bir zaman içerisinde 11 şubesi ile birlikte kuruluşunu tamamlamış olup, sizlerinde katkılarınız ile çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bugüne bizleri taşıyan süreci meslektaşlarımız iyi izlemiş olmakla beraber, Dr. Levent Türkeri konuyu bir defa daha hatırlatmak, Türk üroloji tarihine ışık tutması açısından önemli görünmektedir. Türk Ürolojisinin temsili uzun yıllar merkezi bir dernek tarafından yapılmıştır. Ancak özellikle son 10 yılda ortaya çıkan gelişmeler ve meslektaşlarımızın sayısındaki artış ülkenin en ücra köşelerinde bile üroloji uzmanı meslektaşlarımızın görevlendirilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu kadar yaygın bir dağılımın doğal sonucu olarak da merkezi bir derneğin şubeleri olmadan hakkaniyetli bir temsili sağlayamayacağı eleştirileri sıkça dile getirilmiştir. Bu nedenle, bölgesel dernekler zemininde bir şubeleşme süreci 2006 yılında başlatılmış ve 2008 yılına kadar az da olsa belli bir yol katedilmiştir. Ne yazık ki doğal olarak yavaş ilerleyen bu süreç tamamlanamadan ve iyi niyetle çalışılmasına rağmen üroloji camiasına şubeleşme kavramı ve yapılan çalışmalar yeterince anlatılamadan seçim aşamasına gelinmiştir. Daha sonraki süreçte bölgesel derneklerin katkısı ve bilgisi olmadan hazırlanan tüzük taslağı 22 Haziran 2010 tarihinde yapılan Türk Üroloji Derneği Olağanüstü Genel Kurulunda oylanmış ve gerekli desteği alamadığı için reddedilmiştir. Bunun üzerine şubeleşme sürecinin doğru biçimde yapılandırılması ve yeni bir tüzük hazırlanması amacıyla Türk Üroloji Derneği ve Bölgesel Dernek temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon

2 çalışmaları sırasında, Ankara Ürologlar Derneği, Çukurova Üroloji Derneği, Ege Üroloji Derneği, Karadeniz Ürologlar Derneği ve Marmara Üroloji Derneği tarafından yapılan tüzük çalışmalarını tamamlamak ve hayata geçirebilmek üzere gerekli güven ortamını oluşturabilecek ve üzerinde en fazla mutabakat sağlanabilecek isimlerden oluşan geçici bir yönetim kurulu oluşturulması önerisi Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemiştir. Tüzük taslağının hazırlanması ve bu tüzüğe uygun kurumsal yapıyı oluşturacak yönetim kuruluna ilişkin sorunların aşılabilmesi için bölgesel derneklerin temsilcileri tarafından pek çok kere yapılan tüm iyi niyetli girişimlerde hiç bir ilerleme sağlanamamış, aksine, yukarıda adı geçen Bölgesel Derneklerin onaylamadığı bir tüzük taslağı sanki tam onay almışçasına yeniden genel kurula götürülmüştür. Türk Ürolojisi'nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan bir an öncesi kurtulması amacıyla Bölgesel Derneklerin geniş biçimde temsili ve katılımı ile Türk Üroloji Derneği'nin sağlıklı bir yapılanmaya gitmesi gerektiği konusunda defalarca yapılan önerilerin sonuçsuz kalmış olması, Bölgesel Dernekler zemininde gerçek anlamda şubeleşmeyi tesis edecek yeni bir dernek çatısı altında çalışmaların sürdürülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu yeni derneğin amacı mümkün olan en geniş katılım ve uzlaşıyla meslektaşlarımızın dernek yapısı içerisinde hakkaniyet ile temsilinin sağlandığı bir güven ortamı oluşturmaktır. Ürolojik Cerrahi Derneği, kuruluş felsefesi olarak bilimselliği ve bilimde liyakatı en önemli ilke olarak kabul etmekte, aklın ve bilimin gösterdiği yolda ilerlemeyi hedeflemektedir. Derneğimiz bu amaçlarının yanı sıra, üroloji camiasının yeniden bütünleşmesi konusunda her türlü gayreti gösterecek, samimi ve dürüst çözüm önerilerine açık olacaktır. Saygılarımla, Kurucu Başkan Dr. Levent Türkeri Bu ilk sayısını elinize aldığınız uygulamadaki sorunları ve başarıya er ya da geç haber mektubumuza ek çözüm önerilerini kapsayan ulaşırlar. Birlikte, temel olarak sizlere güncelleme çok zengin bir içerik değerlerimizden ödün serilerini ve derneğimizin oluşturmaya çalışıyoruz. vermeden resmi dergisi Üroloji Kongremiz süresince gerçekleştirdiğimiz Bülteni'ni sunabilmiş konularında uzmanlıkları çalışmalarımızla gelinen bu olmaktan duyduğum dünyaca kabul edilmiş yurt nokta derneğimizin daha da mutluluğu ifade etmek dışından gelecek çok sayıda çok gelişeceğinin işaretidir. istiyorum. Birçok konuğumuzun yanı sıra Akademik çalışmalarını arkadaşımızın yoğun ülkemizden uzmanların derneğimiz bünyesinde katkılarıyla çıkan bu deneyimlerini paylaşma sürdürmek isteyen ve yayınların giderek imkânı bulacağız. uğraşılarımızda yol artacağından ve herkesin Yoğun Bilimsel Program arkadaşlığı yapmak isteyen aradığı eğitsel ve bilimsel dışında kalan zamanlarda, tüm meslektaşlarımızı kaynaklar olacağından hiç meslektaşlarımızı görebilme, derneğimiz çatısı altında kimsenin şüphesi yoktur. Bu dostlukları paylaşma, anıları görmekten mutluluk aktivitelerde görev almak tazeleme ve biraz olsun duyacağımızı samimiyetle isteyen tüm dinlenebilmeyi amaçlayan belirtmek istiyorum. meslektaşlarımızı ÜCD sosyal programlarımız da Derneğimize inanan, gönül bünyesinde aktif olarak olacak. ve emek veren herkese çalışmaya davet ediyorum. 1. Ulusal Ürolojik 3-7 Ekim 2012 Mardan Palace Otel ANTALYA Sizleri Ekim tarihlerini şükranlarımızı sunuyoruz ve Ayrıca bu aralar da uzun takviminizde 2012 yılının en 2012 yılının ülkemiz ve zamandır özlenen ve önemli Ulusal Üroloji mesleğimiz için iyilikler beklenen bir birlikteliğin yoğun hazırlıklarını yapıyor aktivitesi olarak işaretlemeye getirmesini diliyoruz. ve Ürolojik Cerrahi Derneği olmanın heyecanı ve onuru çatısı altında birlikte Sevgi ve saygılarımızla, içerisindeyiz. 3-7 Ekim 2012 tarihlerinde Antalya'da Mardan Palace Otel de yapılacak olan 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi için hazırlıklarımız yoğun olarak sürüyor. olmanın, dayanışmanın, bilgi paylaşımının güzel bir geleneğini oluşturmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki aylarda 1. Ulusal Kongremizin programıyla ilgili bilgileri düzenli olarak Bu kongrede bilimsel yönden sizlere aktaracağız. herkesin ilgisini çekebilecek, seçme şansı yaratabilecek, güncel konuları, pratik İyilik ve güzelliği hedefleyen değişimler emekle harmanlandıklarında Başkan Dr. Serdar TEKGÜL Ürolojik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu adına

3 Ülkemizdeki Böbrek Nakli'nin Durumuna Kısa Bir Bakış Performans Son beş yıl ülkemizde organ nakli özellikle de böbrek nakli açısından gözle görülür gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte yaşanan olumlu değişikliklerin en başında devletin organ nakline bakış açısının değişmesi yer almaktadır. nakli ameliyatının da donanımlı hastanelerde, yetkin ekipler tarafından gerçekleştirilip hasta ve vericilerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik de böbrek nakli merkezlerine ciddi maliyetler yüklemektedir. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) esasında tahmin edildiğinden daha büyük bir sağlık sorunudur. Bilindiği gibi erkeklerde en sık görülen kanser prostat kanseridir. Biz ürologlar için belki de meslek alanımızın ve günlük pratiğimizin en önemli konusudur. A.B.D.'de 2004 yılında 232,000 kişiye prostat kanseri tanısı konmuş, 30,000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Aynı yıl 96,000 kişiye KBY tanısı konmuş, 43,000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Her yıl prostat kanserine oranla %43 daha fazla insan KBY'ne bağlı olarak yaşamını kaybediyor. Kısaca KBY, ölümcül bir hastalık. Devlet, 2005'den 2010'a geçiş sürecinde böbrek nakline ödediği ücreti yaklaşık 6 kat arttırarak çok önemli bir atılım yapmıştır. Doğal olarak böbrek nakli merkezlerinin sayısı da artmıştır. 2005'de 22 adet böbrek nakli merkezi varken bugün bu sayı 56'dır. Böbrek nakli merkezlerinin yaygınlaşması da hastaların hizmete ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Bir böbrek hastasının diyaliz maliyeti, organ nakli maliyetiyle kıyaslanmayacak kadar fazla olduğundan sosyal güvenlik sistemi açısından hesapların biraz daha iyi hale geldiğini tahmin edebiliriz. KBY hastalarının günden güne artışına Doğal olarak daha fazla insanımız paralel olarak diyaliz maliyetleri de böbrek nakli hakkında bilgilenmiş, devlet bütçesi açısından büyük sıkıntı KBY'nin tek tedavisinin başarılı bir yaratmaktadır. 2004'de yeni böbrek nakli olduğunu anlamıştır. hasta, 2010'da yeni hasta nakil Mali ve merkezlere ulaşmakla ilgili için böbrek bekler hale gelmiştir. Yine zorluklar da ortadan kalkınca böbrek 2004 yılında olan KBY hasta nakli sayıları hızla artmıştır. sayısı 2010'da , bugün civarındadır. Yapılan projeksiyonlarda Açıkça görülüyor ki ülkemizde böbrek 2016 yılında KBY hasta sayısı nakli sayıları son beş yılda sınırına dayanacaktır. Böyle bir ivmelenerek artmıştır. Burada tablonun diyaliz, ilaç ve diğer tedavi gözümüzden kaçmaması gereken masraflarının yanı sıra işgücü kaybı önemli bir nokta kadavra böbrek olarak da sistemi zorlaması sayılarıdır. Canlı nakillerin artışı kaçınılmazdır. Diğer taraftan böbrek kadavra organ ihtiyacının üzerine bir örtü çekmemelidir. Mevzuatta son derece açık olarak belirtildiği gibi, ülke çapında beyin ölümlerinin bildirilmesi ve eğitimli organ nakli koordinatörlerinin ailelerle görüşmelerinin sağlanması bu konudaki sıkıntıları büyük oranda çözecektir. Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta ülke genelindeki organ nakli merkezlerinde Ürologlar tarafından böbrek nakli yapılan merkezlerin oranının gün geçtikçe azalıyor olmasıdır. Ülkemizde böbrek naklinde genel cerrahların ağırlığı hızla artmakta, kendi ulusal kongrelerimizde bile böbrek naklinin ağırlığı gün geçtikçe azalmaktadır. Bu Türk Ürolojisi için önemli bir tehlikedir. Böbrek Ürolojinin alanıdır ve böbrek naklini en doğru ve en başarılı şekilde yapacak kişi de şüphesiz ki bir ürologtur. Dr. Burak Koçak Canlı Kadavra Toplam için resmi rakamlar henüz açıklanmadığından tabloda yer almamaktadır. Ancak civarında olduğunu söyleyebiliriz. Cerrahi Kongresi Dr. Özgür Uğurlu Devlet Hastanelerinde Performans Sistemi Son yıllarda performans uygulamaları; kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetiminde oldukça popüler hale gelmiştir. Özel sektörde yüksek kar amacı güden geleneksel yönetim anlayışı, rekabetin gelişmesi ile günümüzde yerini müşteri doyumu, kalite, yeniliklerin takibi gibi farklı hedefleri olan bir sisteme bırakmıştır. Aynı şekilde kamu kuruluşlarında klasik anlayışın sorunları çözmede yetersiz kalması nedeniyle pek çok ülkede kamu sektöründe performansa dayalı sistemler oluşturulmaya başlanmıştır. Ülkemizde de kamuda performans, 2006 yılından bu yana sağlık alanında uygulanmaya çalışılmaktadır. Dilimize Fransızca'dan girmiş olan performance kelimesinin Fransızca- Türkçe sözlüklerde anlamı başarı, elde edilen sonuç tur. Kuruluşlarda uygulanan sistem içinde performans; planlanmış faaliyetler sonucunda amaçlanan hedefe ne ölçüde ulaşılabildiğini, kısaca başarının derecesini gösterir. Özel sektör ile karşılaştırıldığında, kamu kuruluşlarının performans etkinliğinin daha düşük olduğu görülür. Özel sektörün birincil amacı kar etmektir. Kamu kuruluşlarının ise hizmet etmek, az gelişmiş bölgeleri kalkındırmak gibi farklı hedefleri vardır. Kamu kuruluşlarına personel alınırken yeteneğe göre değerlendirme yapılması çok zordur, kötü performans gösteren personel işten atılamaz. Bütçe planlamaları yapılırken, vergilerle elde edilen para kullanıldığı için riskli kararlar alınamaz. Bütün bunlar düşünüldüğünde kamu kuruluşlarında performans sistemi uygulanırken "Performans Yönetimi"nin önemi aşikardır. Performans yönetimi; kuruluşların amaçlarının belirlenmesi, çalışanların motivasyonu, verimlilik ve etkinliğin değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle önemli bir planlama sürecidir. Belirlenen hedefe çalışanların katkılarıyla ulaşılmalı, çalışanların katılımları adil, sistemli ve ölçülebilir yöntemlerle değerlendirilmeli, motive edici bir çalışma ortamı sağlanarak kişisel gelişim desteklenmelidir.

4 Performans yönetiminin temel prensiplerini ve Türkiye'deki uygulamayı birlikte değerlendirelim. Performans yönetiminin en temel bileşeni; stratejik planlamadır. Belirlenen hedef uzun vadelidir. Bu aşamada görev tanımı yapılır ve amaçlar belirlenir. Türkiye'de ilk kez sağlık alanında uygulanmaya başlayan performans sisteminde, iyi bir planlama yapılmadan sisteme geçildiği görülmektedir ve 2006 yıllarında çeşitli yönetmelik ve yönergelerle sisteme geçilmiş, "Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı" ancak 2007 yılında kurulmuştur yılından bu yana "Sağlıkta Dönüşüm" programının uygulandığı düşünülecek olursa, önce uygulama sonra planlama yapıldığı açıkça görülmektedir. Performans yönetiminin bir diğer bileşeni, program oluşturulmasıdır. Kısa vadeli hedef ve stratejiler belirlenmeli, hedefe ulaşmak için performansın gerekliliği tüm çalışanlara anlatılmalı ve bu anlayış tüm örgüte yerleşmelidir. Ülkemizde devlet hastanelerinde uygulanan performans sisteminin amacı çalışanlara anlatılmamış, hekimler hedefin ne olduğunu bilmeden kişisel performanslarını artırmaya çalışmışlardır. Stratejik planlama ve performans programları üst düzey yöneticilerin sorumluluğunda gelişen süreçlerdir. Daha alt düzeydeki iş ve işlemler için operasyonel planlar yapılmalıdır ki bu da birim yöneticisinin sorumluluğundadır. Devlet hastanelerinin birim yöneticisi başhekimdir. Performans uygulaması ile birlikte başhekimler hastanelerin karlılığını artırmaya çalışan işletmeciler konumunda çalışmaktadırlar. En önemli bileşen olan performans değerlendirmesi aynı zamanda sistemin en zor ayağını oluşturmaktadır. Performans sisteminin işleyebilmesi için, öncelikle kurumsal performans oluşturulmalıdır ki devlet hastanelerinde işe bireysel performans ile başlanmış, hekimler adeta işlem sayılarını artırmaya zorlanmıştır. Performans değerlendirmesinin objektif olabilmesi için önceden belirlenmiş kriterlerin "ölçülebilir" olması gerekir. Hastaneye başvuran hasta sayısı, tedavi edilen hasta sayısı, tedavi edilmiş ve taburcu olmuş hastaların geri gelme oranı, taburcu olan hasta başına tedavi süresi, taburcu olan hastaların memnuniyet oranı performans ölçü çeşitleridir. Hiçbirisi performans değerlendirmesinde tek başına kullanılmamalıdır. Bir hekim için, muayene edilen hasta ve yapılan işlem sayısı sayılabilir hedefler gibi görülmekle birlikte, yapılan hizmetin kalitesi ve etkinliği yok sayılmaktadır. Türkiye'deki sistemde komplikasyonlu bir ameliyat yapan cerrah, hastasını erken mobilize ve taburcu eden cerrahtan daha çok puan ve dolayısı ile daha çok prim Editörden Dr. Cenk Yücel Bilen Bir kaç ay önce Science dergisinde bir yorum yayınlandı (SCIENCE VOL 333, 30 SEPTEMBER 2011). Yorumun sahibi derginin baş editorü Bruce Alberts. Bağımsız niteliğini kaybeden bir bilimsel yapının, diğer ülkelerle henüz yarışmaya başlamış bizim gibi bir ülkeye hiçbir faydasının olmayacağını belirtiyor yorumunda: '...What happens next could dramatically affect Turkey's future, both because strong merit-based research in science and technology is a critical driver of modern economies, and because Turkey like all other nations will need to support and retain its native talent in order to prosper in the highly competitive world of the 21st century.' most talented Ülkemizde son scientists to seek yıl içerisinde careers in nations that araştırma ve offer much greater geliştirme autonomy.' faaliyetlerine önemli miktarda pay Özellikle TÜBA'nın ayrılmaya başlandığını yapısının ancak bu maddi değiştirilmesini temel desteğin ancak özgür alan bu eleştirilerinde bilim koşullarında bir politik etki altında anlamı olacağını çalışan ve vurgularken, bağımsızlığını yitiren ülkemizde bir bilimsel kurulun en üniversiteler, özgür temel özelliğini bilim kurumları, yitirdiğini ve bunun eğitim ve özgür ülkemizin gençlerini düşünce üzerindeki ve geleceğini kötü baskıların yalnızca yönde etkileyeceğini değerli bilim ifade ediyor: adamlarının kaybedilmesine ve ' Its expert başka ülkelere guidance will be kaçmasına neden essential in the future olacağını özellikle for improving the vurguluyor: effectiveness of the government's 'Unfortunately, for the increasing support for past decade Turkey's science and scientists have been technology, a critical increasingly subjected function that depends to counterproductive on TÜBA's ability to topdown tell the truth to management..today government,, many academic independent of scientists are afraid to political openly express their considerations. An opinions on these academy whose issues. This is not the members are largely type of environment appointed by in which science can government cannot thrive, and it is likely play this role to encourage Turkey's effectively.'

5 provides the to make this possible.' Bir bilimsel kurulun independence from üyelerini dikkat ve government required Bazıları sevmeyecek bu özenle seçilmesi for each academy to cümleleri, zaten hiç gerektiğini, bu seçilmiş provide unbiased sevmediler Uçmakla üyelerin hem kendi scientific advice to its profesör olmak, kurumlarında hem nation. This is why the atanmakla lider olmak, ulusal ve uluslarası world's association of bir otobüs adamla ortamlarda sorumluluk academies, the seçilmiş olmak sizi sahibi olmaları InterAcademy Panel, meritokrat yapmaz. gerektiğini belirtirken, has sent letters to the Bulunduğunuz yerin bu lider niteliklere prime minister and the adı ne olursa olsun sizi sahip bilim president of Turkey değiştiremez Bu adamlarının ancak urging the government durumla ilgili yeterince daha önceden bu of Turkey to Türk atasözü bulmak konumlarda bulunan reconsider its decision mümkün insanlar tarafından and restore TÜBA's değerlendirilip, previous governance Ürolojik Cerrahi seçilebileceğini, structure and Derneği benzer bir yeryüzünde bundan autonomy.' motivasyonun sonunda daha iyi bir yöntemin oluşmuş ve akademik henüz olmadığını Ve devam ediyor: liyakatı, üretkenliği, özellikle vurguluyor ve çalışmayı, özgürlüğü ve Türkiye Hükümeti 'A nation can expect to üretkenliği, ifadeyi ve Başbakanından konuyu be successful today özveriyi ilke edinmiş bir yeniden only if it strives to grup akademisyenin değerlendirmesinin create a meritocracy, çabasıdır. Bağımsızlığı rica edildiği söylüyor: in which positions of ve güçlü liyakat alt leadership and yapısı ülkemizde üroloji 'Wherever they responsibility are biliminin gelişmesini function well, distributed to the most garanti etmeyebilir academies play a outstanding ancak bu hedef için tek major part in defining individuals, ve en geçerli yol scientific excellence for irrespective of social olduğu tartışılmazdır. a nation.. The fact class or personal that scientists connections. A strong, Saygılarımla, themselves select their merit-based, fellow academy independent national Editör members ensures that academy of sciences Dr. Cenk Yücel Bilen scientific excellence does not guarantee will be the primary that science will thrive criterion used to select in a nation. But it is the members, and it also best tool that I know of toplamaktadır. Ayrıca kişisel performansın ödülü olan ücretlendirmenin de adil olması gerekir. Devlet hastanelerindeki uygulamada, "performans puanı" aynı olan hekimlerin farklı ücretler alması hekimlerin sisteme bakış açısını olumsuz etkilemektedir. Bu durum hastanelerin her birinin kar etmesi gereken işletmeler olarak değerlendirilmesinden ve birim yöneticilerinin personele dağıttıkları miktarın farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Finansal performans ölçüleri kamu sektörü için uygun değildir, çünkü kamu idarelerinin amacı kar etmek değildir. Devlet hastanelerinde uygulanan sistemde performans yönetimi ile ilgili ciddi hatalar yapıldığı aşikardır. Türkiye'de sistem yıllar içinde yöneticiler tarafından anlatılırken, hekimlerin daha iyi gelir elde etmesine odaklanılmıştır. Bu durumun pratikteki yansıması; "Performans Sistemi" kavramının ve amacının anlatılmadığı personelin, bunu sadece ek ödeme gelirlerinde bir artış olarak algılaması olmuştur. Bu algılama nedeniyle kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilmeden, ki bu performansın ne olduğunu anlamamak demektir, hekimler muayene ve işlem sayılarını artırmaya çalışmışlardır. Performans yönetiminde kurum içindeki personelin mutluluğu ve memnuniyeti esastır. Yöneticilerin personelinin kişilik özelliklerini bilerek uygun koşullar oluşturması, bireysel performansı artıran en önemli parametrelerden birisidir. Devlet hastanelerinde hizmetin en önemli unsuru olan hekimler, kendi düşünce ve isteklerinin önemsenmediği hatta dinlenmediği bir ortamda çalışmaktadırlar. Performans değerlendirmesinde muayene ve işlem sayısı gibi kolay elde edilebilecek performans göstergelerine odaklanılmıştır. Sadece sayısal parametrelere değer verilmiş, tedavinin başarısı, komplikasyon oranı gibi kalite göstergeleri değerlendirilmemiştir. Performans yönetiminde belirlenmesi gereken kişisel performans değil, kurumun performansıdır. Birimlerin ve çalışanların performansını geliştirmek için, adil ve motive edici bir çalışma ortamı sağlamak, hizmet için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, teknolojiyi ve yenilikleri takip etmek, iş paylaşımı yaparken personelin bilgi ve becerisini dikkate almak, yöneticilerin görevidir. Kısa vadede kar etmek kolay bir hedeftir. Sağlık hizmetinde kalitenin göz ardı edilmesi ve bilimsel yaklaşımın maliyeti artırdığı görüşünün benimsenmesinin sonucu sağlıksız bir toplum dur. Saygılarımla, Dr. Özgür Uğurlu

6 Şubeler İç Anadolu İç Anadolu Şubesi Başkanı Cenk Yücel Bilen Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi kısa sürede tamamladığı kuruluş aşamasını takiben 140'ın üzerinde üye sayısı ve 11 delegesi ile çalışmalarına başlamıştır. Şube halen aktivitelerini Ankara Ürologlar Derneği ile birlikte sürdürmektedir. Şubenin yönetim kurulu Dr. Cenk Y. Bilen, Dr. Bora Küpeli, Dr. Alp Özgür Akdemir, Dr. İlteriş Tekin ve Dr. Haluk Kulaksızoğlu'ndan oluşmaktadır. Şubenin ilk aktivitesi 9 Nisan 2011 tarihinde Ankara Ürologlar Derneği ve Üroonkoloji Derneğinin katkıları ile Kapadokya'da düzenlenen toplantı olmuştur. Bu toplantıda Kadın Ürolojisi, Androloji, Üroonkoloji ve Çocuk Ürolojisinin temel ve tartışmalı konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen aktivite özellikle bölgede çalışan genç ürologların yoğun ilgi ve beğenisini kazanmıştır. İç Anadolu Şubesi halen üye kayıtlarına devam etmekte ve 2012 yılı içerisinde benzer şekilde güncelleme amaçlı toplantılarına devam etmeyi planlamaktadır. Şubenin içerdiği iller Eskişehir, Konya, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Afyon, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ve Ankara'dır. Bu bölgelerde çalışmakta olup derneğimizin aktivitelerinde yer almak isteyen tüm ürologların katılımını bekliyoruz. Ülkemizde bilimsel alanda temel açıkları kapatmayı hedefleyerek kurulan Ürolojik Cerrahi Derneği temel hedefini, meslekdaşlarımızın bilgi, becerilerini paylaşması ve ortak çalışma alanlarında buluşması ile gerçekleştirecektir. Dr. Cenk Yücel Bilen Ankara Ürologlar Derneği, Kontinans Derneği, Üroonkoloji Derneği ve ÜCD İç Anadolu Şubesi Ortak Toplantısı 09 Nisan Kapadokya Açılış Konuşmaları Nihat Arıkan Ankara Ürologlar Derneği Başkanı Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Çocuk Ürolojisi Oturumu Başkan: Dr. Nihat Arıkan, Dr. Atilla Tatlışen VUR: Kılavuzlar eşliğinde güncel tedavi Serdar Tekgül Çocukluk çağı işeme bozukluğu: Bulgular ve tedavi algoritması Selçuk Yücel Olgu tartışması: Çocuk Ürolojisi Moderatör: Dr. Serdar Tekgül Panel: Deniz Demirci, Selçuk Yücel, Rüknettin Aslan, Mesut Pişkin, Cem Akbal Alt Üriner Sistem Sorunları Oturumu Başkan: Hakan Özkardeş, Erol Güntekin Erkekte AÜSS'nın değerlendirilmesi: BPH ya da Mesane Aşırı Aktivitesi Kubilay İnci AÜSS varlığında kombine tedaviler-doz titrasyonu: tedavi etkinliği ve güvenlik Tufan Tarcan Olgu tartışması: AÜSS (Tanı ve Tedavi) Moderatör: Adil Esen Panel: Nihat Arıkan, Bora Küpeli, Kubilay İnci, Hakan Gemalmaz Kadın Ürolojisi ve Androloji Oturumu Başkan: Bülent Alıcı, Erdal Kukul Kadında stres tip idrar kaçırma cerrahi tedavisinin kanıta dayalı tıp açısından kritik analizi Bülent Çetinel Olgu tartışması: İnkontinans Cerrahisi Moderatör: Dr. Bedreddin Seçkin Panel: Ceyhun Özyurt, Ali Ergen, Tufan Tarcan, Oktay Demirkesen Prematüre ejakülasyon: tedavinin mekanizması ve pratik öneriler Haluk Kulaksızoğlu Prostatektomi sonrası erektil işlev bozukluğunda rehabilitasyon seçenekleri Tahir Turan PDE-5 inhibitör tedavisinde güncel tedaviler Levent Peşkircioğlu Peyronie Hastalığında Cerrahi Tedavi Önder Kayıgil Üroonkoloji Oturumu Başkan: Yaşar Bedük, Üstünol Karaoğlan Küçük renal kitlelerde cerrahi tedavi Açık NKC: Dr. Sinan Sözen Laparoskopik NKC: Dr. Cenk Yücel Bilen Metastatik Böbrek kanserinde hedefe yönelik tedavide güncel durum Çağ Çal Olgu tartışması: Renal hücreli karsinom Moderatör: Haluk Özen Panel: Dr. Sümer Baltacı, Levent Türkeri, Sinan Sözen, Hayrettin Şahin

7 Şubeler Ege Ege Şubesi Başkanı Güven Aslan Ürolojik Cerrahi Derneği Ege Şubesi eğitim döneminde 6 adet aylık bilimsel toplantı düzenleyeceklerini bildirdi. Ege Şubesi yönetim kurulu aylık bilimsel toplantılarını Ege Üroloji Derneği ile ortak bilimsel program ve işbirliği içinde yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu yılın ilk toplantısı 15 Aralık 2011 de gerçekleştirildi. İlk toplantıda son zamanlarda güncel konu olan sağlıkta dönüşüm politikaları ve 663 sayılı kanun hükmünde kararname olmak üzere pek çok konu İzmir Tabip odası hukuk bürosunda avukat Mithat Kara tarafından Ege'li ürologlarla paylaşıldı ve pek çok soru dile getirildi. Gelecekten kaygılı oldukları açıkça anlaşılan meslektaşlarımız bilimsel program sonundaki yemekte de bu konuyu genişçe ele alıp uzun tartışma fırsatı buldular. Ürolojik Cerrahi Derneği, Ege Üroloji Derneği ve Üroonkoloji Derneği Ortak Toplantısı 21 NİSAN 2011 İzmir Açılış Konuşması Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Başkanlar: Dr. Coşkun Büyüksu, Dr. Bülent Günlüsoy Lokal ileri evre prostat kanseri: Küratif tedaviler ile birlikte optimal hormonal tedavi Ferruh Zorlu Metastatik prostat kanserinde tedavide kritik detaylar: Kılavuzlar eşliğinde değerlendirme Sümer Baltacı Olgu tartışması: İleri evre prostat kanseri Moderatör: Levent Türkeri, Panelistler: Yaşar Bedük, Sümer Baltacı, Levent Türkeri, Uğur Mungan

8 Şubeler Doğu Karadeniz Doğu Karadeniz Şubesi Başkanı Rasin Özyavuz 20.Ocak.2011 tarihinde kurulan şube, 31.Ocak.2011 tarihinde onay almış ve 07.Şubat.2011 tarihinde Geçici Yönetim Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 24.Nisan.2011 tarihinde ilk Genel Kurul yapılmış ve tüm organlar oluşturulmuştur. Başkan olarak Dr. Rasin ÖZYAVUZ, Sekreter olarak Dr. Güner Kemal ÖZGÜR, Sayman olarak Dr. Ahmet Özgür GÜÇTAŞ görevlendirilmiştir. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerini kapsayan şubeye kayıtlı 29 üye bulunmaktadır. 02.Nisan.2011 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen bir bilimsel toplantıda ÜCD Doğu Karadeniz Şubesi adı ilk kez bir bilimsel etkinlikte yer almıştır. Bu bilimsel toplantıda, Alt Üriner Sistem Oturumu ve Üroonkoloji Oturumu adlı oturumlar yer almış, 8 konuşmacı 8 başlık üzerine veriler aktarmış ve 4 bilim insanı, moderatör eşliğinde 1 Olgu Tartışmasında görev almıştır yılı içinde, Ulusal Kongre öncesinde, 3 bilimsel toplantı hedeflenmektedir. İlk toplantının Şubat ayının ilk yarısında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Karadeniz Ürologlar Derneği (KÜD), Kontinans Derneği, Üroonkoloji Derneği ve ÜCD Doğu ve Orta Karadeniz Şubesi Ortak Toplantısı 2 Nisan 2011 Trabzon Açılış Konuşmaları Güner Kemal Özgür Karadeniz Ürologlar Derneği Başkanı Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Alt Üriner Sistem Oturumu Başkan: Güner K. Özgür, Haluk Özen VUR: Kılavuzlar eşliğinde güncel tedavi Cem Akbal Çocukluk çağı işeme bozukluğu: Bulgular ve tedavi algoritması Şaban Sarıkaya Erkekte AÜSS'nın değerlendirilmesi: BPH ya da Mesane Aşırı Aktivitesi Tufan Tarcan AÜSS varlığında antikolinerjik tedavi: tedavi etkinliği ve güvenlik Ali Ergen AÜSS varlığında alfa bloker tedavi etkinliği yönünden doz titrasyonu ve sonuçlar Tarık Esen Üroonkoloji Oturumu Başkan: Orhan Yalçın, Dr. Ali Ayyıldız Küçük renal kitlelerde cerrahi tedavi Açık NKC: Rasin Özyavuz Laparoskopik NKC: Ender Özden Metastatik renal hücreli kanserde hedefe yönelik tedavide güncel durum Haluk Özen Olgu tartışması: Renal hücreli karsinom Moderatör: Dr. Levent Türkeri Panel: Aydın Mungan, Kamil Çam, Hakkı Uzun, Kamil Yakupoğlu

9 Şubeler Güneydoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Ferruh Akay ÜCD kurulması ve sonrasında şubeleşme kararı alındıktan sonra güneydoğu Anadolu bölgesi şube merkezinin Diyarbakır olacağı kararı verildi. Gerekli çalışmalara başladık. İl dernekler müdürlüğüne yasal başvurumuzu yaptıktan sonra tarihinde başvurumuz kabul edildi ve üye kayıt çalışmalarına başladık. Geçici başkan Doç. Dr. A. Ferruh Akay başkanlığında kapsamlı bir çalışma sonrası üye sayımız 40 oldu tarihinde ilk lokal bilimsel aktivitemizi gerçekleştirdik. Doç. Dr. Abdullah Gedik aşırı aktif mesanede son yenilikler konulu toplantı yaklaşık 30 hekimin katılımıyla Gren-park Otel' de Astellas firması sponsorluğunda yapıldı. Geçici genel kurul ilk olağan genel kurulun tarihinde yapılmasına karar verildi tarihinde ÜCD Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubesi genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi. Kogre delege seçimleri yapıldı.yapılan seçimler sonrası yönetim kurulu Başkan : Doç. Dr. A.Ferruh Akay, Başkan yard: Doç. Dr. Abdullah Gedik, Üye: Doç. Dr. Özgür Uğurlu, Sayman: Op. Dr. Veli Şimşek, Sekreter Op. Dr. Salih Alar dan oluştu. Yine aynı gün Üroonkoloji Derneği, Kontinans Derneği ve ÜCD Güneydoğu Anadolu Şubesi ortak toplantısı Diyarbakır da Üroonkoloji Derneği, Kontinans Derneği ve ÜCD Güneydoğu Anadolu Şubesi Ortak Toplantısı 07 Mayıs 2011 Diyarbakır Açılış Konuşmaları Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Farklı Ürolojik Sorunlar Başkan: Dr. Adil Esen, Dr. Abdullah Gedik VUR: Kılavuzlar eşliğinde güncel tedavi Zafer Sınık Çocukluk çağı işeme bozukluğu: Güncel yaklaşımlar Şaban Sarıkaya Prematüre ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşım Bülent Alıcı Prostatektomi sonrası erektil işlev bozukluğunda güncel yaklaşım Emre Akkuş Kadında stres tip idrar kaçırma cerrahi tedavisinin kanıta dayalı tıp açısından kritik analizi Bülent Çetinel Üroonkoloji Oturumu Başkan: Dr.Zühtü Tansuğ, Dr. Kamuran Bircan Lokalize prostate kanseri tedavisinde son 5 yılın bilimsel verileri ışığında tedavi alternatifleri Dr. Çağatay Göğüş Lokal ileri evre prostat kanseri: Küratif tedaviler ile birlikte optimal hormonal tedavi Dr. Çağ Çal Metastatik prostat kanserinde güncel tedavi seçenekleri Hayrettin Şahin Hormonal tedavinin yan etkileri ve güvenli tedavi için öneriler Bülent Soyupak Olgu tartışması: İleri evre prostat kanseri Moderatör: Dr. Haluk Özen Panelistler: Dr. Yaşar Bedük, Dr. Sinan Sözen, Dr. Çağ Çal, Dr. Levent Türkeri yapıldı. Farklı ürolojik sorunlar çok değerli hocalarımızın sunumları ve 65 kişilik katılımla coşku içinde yapıldı. ÜCD Güneydoğu Anadolu Şubesi olarak şu anda üye sayımız 42 oldu. Bu sayını her geçen gün artacağına inanıyoruz. Diyarbakır dan en içten selamlarımızı yolluyoruz. Böbrek Taş Hastalığının Minimal İnvaziv Tedavisi Güner Kemal Özgür, Ferruh Akay Perkütan Nefrolitotomi Cenk Yücel Bilen Olgu Sunumları Dr. Salih Alar

10 Şubeler Doğu Anadolu Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Anadolu Şubesi, Şubenin kuruluş kararı Aralık 2010 sonlarında alınarak gerekli evraklar tamamdı ve Ocak 2011 başlarında Malatya Valiliğine resmi olarak başvuruldu. Derneğin kurucuları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. M. Kemal Atikeler ve Op. Dr. Hacı Polat'tır. 15 Şubat 2011 tarihinde derneğimizin resmi kuruluşu tamamlanarak hızla yeni üye Doğu Anadolu Şubesi Başkanı kazanımı için çalışmalara başlandı. Ali Güneş Her ne kadar ilk başta üye olmakta çekinceler yaşanmış olsa da kısa süre içinde bölgemizdeki üye sayısı 20'yi aşmıştır. Kanun gereği ilk 6 ay içinde olağan genel kurul yapılması gerekli olduğu için 4 Haziran 2011 tarihini dernek başkanımız sayın Prof. Dr. Levent Türkeri beyle hem Bilimsel Toplantı hem de genel kurul günü olarak kararlaştırdık. Bu bölge şubemiz için 2 ayrı heyecan demekti.12 kişilik akademik katılım, 30'un üzerindeki meslektaşımızın katılımı ile yaklaşık 4 saatlik bir Sempozyum gerçekleştirildi. Alanlarında deneyimli hocalarımız doyurucu ve interaktif bir katılımla BPH, Prostat kanseri ve Aşırı Aktif Mesane sendromu konularını tartıştılar. Toplantının arkasından Olağan genel kurul yapılarak yeni yönetim ve denetim kurulları oluşturuldu. Derneğin yeni üyeler kazanabilmesi için yapılacaklar tartışıldı. Başkanlığa yeniden Prof. Dr. Ali Güneş Üroonkoloji Derneği ve ÜCD Doğu Anadolu Şubesi Ortak Toplantısı 04 Haziran 2011 Malatya Açılış Konuşmaları Ali Güneş Mustafa Kemal Atıkeler Doğu Anadolu Şubesi Temsilcileri Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Çocuk ve Erişkin Alt Üriner Sistem Semptomları Başkan: Ali Güneş Çocukta Alt Üriner Sistem Bozukluklarına Güncel Yaklaşım Erim Erdem Vezikoüreteral Reflü: Kılavuzlar Eşliğinde Güncel Yaklaşım Şaban Sarıkaya BPH ile İlişkili Alt Üriner Sistem Semptomlarının Medikal Tedavisi Turgut Alkibay BPH' nin Cerrahi Tedavisinde En Uygun Yöntem: TUR-P: Ünal Sert Lazer Prostatektomi: Bülent Soyupak Prostat Kanseri Başkan: Mehmet Atıkeler Beslenmenin prostat üzerine etkisi Bedreddin Seçkin Lokal ileri evre prostat kanseri: Küratif tedaviler ile birlikte optimal hormonal tedavi Bülent Akdoğan Metastatik prostat kanseri: Tedavide yapılan hatalar nelerdir? Kılavuzlar eşliğinde kritik değerlendirme Uğur Altuğ seçildi. Hemen arkasından sıcak bir akşam yemeği yenilerek dostluklar ve samimiyetler arttırıldı. ÜCD Doğu Anadolu Şubesi olarak yeni meslektaşlarımızı aramızda görmeyi umut ediyoruz. Olgu tartışması: İleri evre prostat kanseri Moderatör: Levent Türkeri Panelistler: Dr. Süleyman Ataus, Dr. Semih Ayan, Dr. Bülent Akdoğan Dr. Ali Güneş

11 Şubeler Kuzey Marmara Yaklaşım ve Yayın Etiği başlıklı Derneği'nin yılı iki konuşma ve Posterior Üretra bilimsel etkinlikler programı Darlıklarında Yaklaşım ile ilgili bir çerçevesinde düzenlediği Her tartışma yer aldı. Boyutu ile Mesane Toplantısı, Ü ro o n ko l o j i ve Ko ntinans 20 Ocak 2011 tarihinde Ürolojik Dernekleri'nin değerli katkılarıyla C e r ra h i D e r n e ğ i n i n Ku zey Haziran 2011 tarihlerinde Marmara Şubesi kurulduktan İstanbul'da gerçekleştirildi. sonra Derneğimiz ile birlikte Mesane kanserinden aşırı aktif Şubemizin ortak düzenlediği 2. mesaneye, nörojenik mesaneden Bölgesel Toplantısı 19 Şubat 2011 ağrılı mesane kadar çocuk ve Kuzey Marmara Şubesi Başkanı Bülent Alıcı tarihinde Kocaeli Tıp Fakültesi erişkinde mesane hastalıklarının Marmara Üroloji Derneği, 15 Ocak Ü ro l o j i A n a b i l i m D a l ı ' n ı n tüm yönleri ile güncel bilimsel t a r i h i n d e M a r m a r a katkılarıyla ile Kocaeli'nde gelişmelerin ışığı altında ve çok bölgesindeki üroloji uzmanlarına gerçekleştirildi. Toplam 113 geniş bir sunu zenginliği içerisinde hizmet etmek ve bilimsel platform katılımcı ile gerçekleştirilen bu gözden geçirilip, tartışıldığı bu oluşturmak üzere kuruldu. toplantıda kadın ürolojisi olguları bilimsel şölende toplam 245 ile ilgili bir panel, radikal katılımcı yer aldı. Derneğimizin ilk bilimsel faaliyeti p r o s t a t e k t o m i d e t e d a v i 2-3 Temmuz 2010 tarihleri yöntemlerinin tartışıldığı bir Halen 203 üyeye sahip olan ÜCD arasında İstanbul Barbaros Point karşıtlık toplantısı ve androloji Kuzey Marmara Şubesi bilimsel Otel 'de düzenlenen Her Yönü ile alanında güncel konuların etik ve kaliteyi en önde tutan Prostat başlıklı sempozyumdu. aktarıldığı konuşmalar yer aldı. toplantılarına 2012 yılında devam Toplam 183 katılımcının yer aldığı edecektir. 2 günlük bu sempozyumda Türkiye çapında ÜCD şubelerinin İşlevsel Üroloji, Üroonkoloji, kurulumu tamamlandıktan sonra Saygılarımla A n d r o l o j i v e E n d o ü r o l o j i Marmara Üroloji Derneği de bölümleri içinde, sunumlar ve faaliyetlerini ÜCD Kuzey Marmara Dr. Tufan Tarcan panellerde prostat ile ilişkili Şubesi olarak sürdürme kararı hastalıklar (prostatitler, BPH ile aldı. Şubemizin, Ürolojik Cerrahi ilişkili AÜSS ve prostat kanseri) ve ilgili güncel bilgiler tartışıldı. Marmara Üroloji Derneği'nin yılı bilimsel faaliyetleri çerçevesinde ilk bölgesel toplantısı ise 4 Aralık 2010 tarihinde toplam 65 kişilik katılımla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı' nın k a t k ı l a r ı y l a E d i r n e ' d e gerçekleştirildi. Güncel bilgilerin özellikle pratik uygulamalara yönelik olarak sunulduğu bu toplantıda, Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Erkekte Alt Üriner Sistem Semptomlarının tartışıldığı iki panel, Prostatitlere Güncel

12 Şubeler Güney Marmara Ürolojik Cerrahi Derneği varlığının önemi ve kasa invaze olmayan mesane (ÜCD) Güney Marmara tümörlerinde erken sistektomi endikasyonlarına Şubesinin bilimsel yönelik olgu sunumları da yaparak önemli noktalara aktiviteleri dahilinde düzenli dikkat çekti. Takiben, Dr. İsmet Yavaşcaoğlu Kasa olarak yapılması planlanan invaze mesane tümörü hastalarında laparoskopik ilk bilimsel toplantı 16 Aralık radikal sistektomi' konusunu ele aldı. Dr. Yavaşcaoğlu 2011 Cuma günü Almira videolar eşliğinde kasa invaze mesane kanserinde Hotel Bursa'da laparoskopik sistektomi ve lenfadenektominin gerçekleştirildi. İlk toplantıya sınırlarını ve yapılış biçimini katılımcılarla videolar Ürolojik Cerrahi Derneği eşliğinde interaktif olarak paylaştı. Uludağ Güney Marmara Şubesi Üniversitesi'nin lokal ileri hastalıktaki laparoskopik Güney Marmara Şubesi Başkanı üyesi toplam 65 kişi katıldı. sistektomi sonuçlarını da video eşliğinde bildirdi. Her Hakan Vuruşkan Astellas firmasının sponsorluğunu üstlendiği ilk üç konuşmacının sunumları katılımcılar tarafından toplantının öncesinde verilen kokteyl sonrası bilimsel ilgiyle takip edildi. Konuşmalar sonrası tartışmalar ve program öncesinde söz alan ÜCD Güney Marmara sorulara geçildi. Burada da katılımcılar çok sayıda Şubesi Başkanı Doç. Dr. Hakan Vuruşkan dernek soruyla konunun daha da aydınlatılmasına yardımcı faaliyetleri ve programı hakkında kısa bir oldular. Planlanandan daha uzun süren tartışma bilgilendirme konuşması yaptı. ÜCD tarafından kısmından da anlaşılacağı üzere katılımcıların ilgisi oldukça yüksekti. Gece saat 21:00'e kadar devam eden tartışma sonrasında bilimsel aktivite sonlandırıldı. Sosyal program dahilinde akşam yemeğine geçildi. Akşam yemeğinde ürologların birlikteliği devam ederken dostluklar pekiştirildi ve gelecek için planlamalar yapıldı. Derneğimizin Güney Marmara Şubesi'nin ilk toplantısındaki gerek sayısal gerekse de ilgi olarak çok yüksek olan katılım oranı bizleri gelecek toplantılar için daha da umutlandırdı. 17 Şubat 2012'de yapmayı planladığımız 'Testis tümörü' konulu toplantımızın da benzer şekilde başarılı geçeceğini umuyor tüm katılımcı meslektaşlarımıza ilgileri için çok teşekkür ediyoruz. yapılması planlanan ilk ulusal üroloji kongresi ve derneğin üye kayıtları ile ilgili bilgi verdikten Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan'ın moderatörlüğünde ilk bilimsel aktivite başarıyla gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Dr. Sedat Öner Kasa invaze olmayan mesane tümörü hastalarında güncel yaklaşımlar konusunu irdeledi. Dr Öner konuşmasında TUR-M sonrası erken dönemde tek doz intravezikal kemoterapinin önemi, nüks ve progresyon için risk faktörleri ve risk hesaplama yöntemleri ve risk gruplarına göre kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde tedavi protokolleri konularına özellikle vurgu yaptı. Bir sonraki konuşmacı Dr. Hakan Vuruşkan Kasa invaze mesane tümörü hastalarında olgu örnekleri başlığı altında kasa invaze mesane tümörü vakalarında sistektominin yerine yönelik olgu örnekleri sundu. Ayrıca, TUR-M materyalinin patolojik değerlendirmesinde sık yapılan değerlendirme hataları, patoloji raporunda karsinoma in situ Doç. Dr. Yakup Kordan Ürolojik Cerrahi Derneği Güney Marmara Şubesi Aylık Toplantısı 16 Aralık 2011 Mesane Tümörü Kas (-) hastalarda güncel yaklaşımlar Sedat Öner, Şevket Yılmaz Eğitim Hastanesi Kas (+) hastalarda olgu örnekleri Hakan Vuruşkan, Uludağ Üniversitesi Kas (+) hastalarda laparoskopik radikal sistektomi İsmet Yavaşcaoğlu, Uludağ Üniversitesi

13 Şubeler Orta Karadeniz Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi kuruluş işlemlerini Şubat 2011 de tamamladıktan sonra, üye kabulüne başladı ve 7 Temmuz 2011 de yapılan genel kurulunda şube yönetim organlarını belirledi. Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Ferruh Akay Karadeniz Şubesi nin ilk toplantısı 8 Ekim 2011 de Samsun da 60 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Çocuk Ürolojisi, Orta Karadeniz Şubesi Başkanı Şaban Sarıkaya Taş Hastalığı Tedavisi ile Ürolojide Karşıtlıklar ın tartışıldığı ve Cumartesi öğleden sonra iki oturum halinde akşama dek süren toplantı, bilimsel düzeyinin yüksekliği ile katılımcılardan olumlu geribildirim aldı. Lokalize ve Lokal İleri Evre Prostat Kanserlerinde Tedavi başlıklı, Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi Dr. Bilge GÜRSEL ile Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ender ÖZDEN' in konuşmacı olarak görev aldığı İkinci toplantı ise 18 Kasım 2011 de yine Samsun da gerçekleştirildi. KLİMİK Derneğinin Samsun North Point Otel de düzenlediği İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış sempozyumun ÜCD Orta Karadeniz Şubemizin katkısı ile 16 Aralık 2011 de gerçekleştirilen Üriner İnfeksiyonlar panelinde Dr. Ali Faik YILMAZ ve Dr. Ender ÖZDEN görev aldılar. ÜCD Orta Karadeniz Şubesi nin 2012'deki ilk toplantısında ise 13 Ocak Cuma akşamı Samsun da Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit BELET ile Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil YAKUPOĞLU katılımcılarla Girişimsel Üroradyoloji alanında gelişen uygulamalar, endikasyonlar ve komplikasyonlar konusunda bilgi paylaşımında bulundular. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2012'de de aylık bilimsel toplantılarını gerçekleştirecek olan şubemiz, Samsun başta olmak üzere Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat il ve ilçelerinde görev yapan tüm ürolog meslektaşlarımızı ayırım gözetmeksizin Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi çatısı altında birleştirmek, olumlu iletişim ve işbirliği ortamında modern ürolojideki bilimsel gelişme ve uygulamaları bölgesindeki tüm meslektaşları ile düzenli olarak paylaşmayı sürdürmek hedefindedir. ÜCD ORTA KARADENİZ ŞUBESİ TOPLANTISI 8 Ekim 2011 ÜCD Orta Karadeniz Şube Başkanı, ÜCD Başkanı Çocuk Ürolojisi Oturumu (Dr. Sacid Yıldız, Dr. Güner K. Özgür) İYE'de değişen yaklaşımlar Dr. Ozan ÖZKAYA VUR: Kılavuzlar eşliğinde tedavi algoritmasında değişiklikler Dr. Serdar TEKGÜL Tartışma Taş Hastalığı Tedavisi : Olgu Sunumları Moderatör: Dr. Şaban Sarıkaya Tartışmacılar: Dr Ekrem Akdeniz Dr. Mehmet Mercimek Ürolojide karşıtlıklar oturumu (Dr. Tuncay Akı, Dr. Bekir Süha Parlaktaş) Radikal Prostatektomi -Açık (Dr. Güven ASLAN) -Lap-Robotik (Dr. Ender ÖZDEN) Parsiyel Nefrektomi -Açık (Dr. Rasin ÖZYAVUZ) -Lap-Robotik (Dr. Cenk Y. BİLEN) Donör Nefrektomi -Retroperitonoskopik (Dr. Kamil YAKUPOĞLU) -Transperitoneal Laparoskopik (Dr. Burak KOÇAK) Kapanış Dr. Şaban SARIKAYA

14 Şubeler Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz Şubesi Başkanı Zühtü Tansuğ Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Şubesi Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Şubesi, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini temsilen, Prof. Dr. M. Zühtü Tansuğ, Doç. Dr. Erkan Demir ve Yrd. Doç. Dr. Barış Kuzgunbay'ın çalışmalarıyla kurulmuş olup ilk olağan genel kurulunu 26 üyesinin katılımı ile 29.Temmuz.2012 tarihinde Adana'da yapmıştır. Bu genel kurulda üye sayımız 72 iken şu anda bu sayı 78'e ulaşmıştır ve halen üye katılımları devam etmektedir. Yapılan genel kurulda Prof. Dr. M. Zühtü Tansuğ, Prof. Dr. Nihat Satar, Prof. Dr. Murat Bozlu, Yrd. Doç. Dr. Barış Kuzgunbay ve Op. Dr. Onur Özbilen yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Seçilen yönetim kurulu kendi aralarında iş bölümü yapmış olup en kısa zamanda bilimsel toplantıları yapmayı planlamışlardır. Bu kapsamda Şubat 2012 ve Nisan 2012 tarihlerinde bilimsel toplantılar planlanmış olup, toplantı programları en kısa zamanda duyurulacaktır. Dr. Atilla Arıdoğan

15 Şubeler Batı Karadeniz Batı Karadeniz Şubesi Başkanı Kamil Çam Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şubesi 2011 Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şubesi'nin 2011 yılı faaliyeti olarak 15.Ekim.2011 tarihinde Zonguldak'da bilimsel bir toplantı gerçekleştirildi. Üroloji'de Güncel Yaklaşımlar ismiyle geniş kapsamlı olarak yapılan toplantıda toplam 58 katılımcı mevcut idi. Alanında tanınmış 7 misafir konuşmacının katılımıyla bilimsel açıdan son derece zengin bir toplantı yaşandı. Bölge ürologlarının yanı sıra, medikal onkolog ve radyasyon onkologlarının da toplantıya rağbet ettikleri izlendi. Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış konuşmasını Ürolojik Cerrahi Derneği II. Başkanı Sayın Prof.Dr. Güner Özgür yaptı. Özetle çok daha yeni bir dernek olmalarına rağmen kısa sürede önemli bir sayıda meslektaşımıza ulaşıldığı ve artarak devam eden bilimsel toplantılarla üroloji alanında her zaman bilimselliğin ve akademik liyakatin ön planda tutulacağı bir konumda olacaklarını ifade ettiler. Sayın Prof.Dr. Aydın Mungan'ın da hoşgeldiniz konuşmasından sonra bilimsel programa geçildi. Bilimsel toplantı 5 ana başlıkta yapıldı: İlk bölümde erkek infertilitesi ile ilgili yardımcı gebelik yöntemlerinde ürologların rolü (Prof. Dr. Kaan Aydos), idiopatik erkek infertiltesi tanı ve tedavisi (Prof. Dr. Adil Esen), varikosel: kılavuzlar eşliğinde yaklaşım (Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu) konularındaki güncel bilgiler paylaşıldı. İkinci bölümde perkütan nefrolithotripsi konusunda teknik ve hasta seçimi (Doç. Dr. Bülent Erol), perkütan nefrolithotripsinin tedavi sonuçları: başarı ve komplikasyon profili (Prof. Dr.Aydın Mungan) başlıklı bilgiler sunuldu. Üçüncü birleşimde Evre T1 böbrek tümörlerinde tedavi alternatifleri konusu Küçük böbrek kitlelerinde (< 4cm) izlem ve minimal invaziv tedavi alternatifleri (Prof. Dr. Sinan Sözen), Lokalize böbrek tümörlerinde cerrahi tedavi alternatifleri (4-7 cm): Açık Parsiyel Nefrektomi (Prof. Dr. Ali Tekin) ve laparoskopik parsiyel nefrektomi (Doç.Dr. Uğur ALTUĞ) alt başlıklarında tartışıldı. Benign prostat hiperplazisi ana konusunda ise medikal tedavi seçenekleri (Prof.Dr. Ahmet Metin) ve minimal invaziv yaklaşımlar TUR-P'nin yerini alabilir mi? (Prof.Dr. Kamil Çam) alt başlıkları ile ilgili konuşmalar yapıldı. Son oturumda da lokalize prostat kanserine yaklaşım üst başlığında yüksek riskli lokalize prostat kanserinde tedavi alternatifleri (Prof.Dr. Haluk Özen) ve lokalize prostat kanserinde radyoterapinin etkinliği ve güvenlik profilini attıran yeni teknikler (Prof.Dr. Fadıl Akyol ) konularında güncel yaklaşımlar sunuldu. Toplantı tüm katılımcılara açık akşam yemeği ile son buldu. Dr. Kamil Çam

16 II. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Üroloji Dernekler Platformu tarafından Ankara Ürologlar Derneği'nin 40. Yılı Onuruna 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde 500 kişilik bir katılımla gerçekleşmiştir. Aynı zamanda kongre süresince 16 kişiye Gazi Üniversitesi Hayvan Laboratuvar'ında ileri laparoskopik cerrahi eğitimi verilmiştir. Oldukça başarılı geçen bu özellikli kongrenin ardından 2012 yılında Mart tarihlerinde 2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi düzenlenecektir. Kongre sabah bölümünde, ana salonda tek oturum olarak yapılacak, satellite oturumu takiben, iki salonda paneller, vaka tartışmaları, video ve tebliğ sunumları olarak devam edecektir. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası araştırıcının davetli konuşmacı olarak katılacağı, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini koruyan bu toplantıda daha önceki toplantılarımızda da önemli katkıları bulunan siz değerli meslektaşlarımızla birlikte olabilmeyi diliyor, saygılar sunuyoruz. Dr. Cenk Yücel Bilen Dr. Sinan Sözen

17 Üyelerimizden Haberler Dr. Sertaç Çimen Derneğimiz üyelerinden, Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başasistan kadrosunda üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Sertaç Çimen USA-Cleveland Clinic Böbrek-Pankreas Transplantasyonu bölümüne clinical fellow olarak kabul edilmiştir.değerli üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Dr. Ahmet Güdeloğlu Derneğimiz üyelerinden, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Ahmet Güdeloğlu University of Florida and Winter Haven Hospital Department of Urology. Winter Haven, Florida Research Fellow of Robotic Surgery olarak kabul edilmiştir.değerli üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Dr. Halil Kızılöz Derneğimiz üyelerinden, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Halil Kızılöz University of Hartford Department of Urology. West Hartford, Connecticut Research Fellow of Robotic Surgery olarak kabul edilmiştir. Değerli üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 198 Asil Üye 35 Danışman Üye 1 Fahri Üye 42 Genç Üye Dernek Merkezi Adres Değişikliği Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No: 5 Yukarı Dudullu / Ümraniye /

Detaylı

2012 YILI AKTİVİTE PLANI

2012 YILI AKTİVİTE PLANI 2012 YILI AKTİVİTE PLANI 2012 YILI AKTİVİTE PLANI Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji Derneği kuruluşundan bu yana mesleki eğitim, hizmet ve etik standartlarının en üst düzeye çıkarılması hedefini ön

Detaylı

GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014

GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014 GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014 Teymur Continental Hotel Gaziantep/ Türkiye İletişim: Prof.Dr.Sakıp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Tlf: (342) 360 6060 (Dah.76224)

Detaylı

2014 YILI AKTİVİTE PLANI

2014 YILI AKTİVİTE PLANI 2014 YILI AKTİVİTE PLANI Değerli Meslektaşım, Üroonkoloji Derneği kuruluşundan bu yana mesleki eğitim, hizmet ve etik standartlarının en üst düzeye çıkarılması hedefinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir.

Detaylı

Online Asistan Eğitim Programı

Online Asistan Eğitim Programı 30 Kasım 2013 21 Aralık 2013 18 Ocak 2014 22 Şubat 2014 15 Mart 2014 19 Nisan 2014 10 Mayıs 2014 Genel Üroloji / Transplantasyon / Travma BPH / Prostat Kanseri Mesane / Böbrek / Testis Kanseri İnfertilite

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları 26-27 Şubat 2016 26 Şubat 2016 - Benign Prostat Hastalıkları / 27 Şubat 2016 - Prostat ve Mesane Kanserleri İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları 26-27 Şubat 2016 26 Şubat 2016 - Benign Prostat Hastalıkları / 27 Şubat 2016 - Prostat ve Mesane Kanserleri İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji Derneği kuruluşundan bu yana mesleki eğitim, hizmet ve etik standartlarının en üst düzeye çıkarılması hedefini

Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji Derneği kuruluşundan bu yana mesleki eğitim, hizmet ve etik standartlarının en üst düzeye çıkarılması hedefini Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji Derneği kuruluşundan bu yana mesleki eğitim, hizmet ve etik standartlarının en üst düzeye çıkarılması hedefini ön planda tutmuş, bu amaca yönelik çalışmalarını da

Detaylı

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015 Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl Türk Cerrahi Derneği'nin Bölgesel Cerrahi Toplantısı'nın Edirne'de yapılacak olmasını sizlere bildirmekten gurur duymaktayız. Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

2104 yılı faaliyet raporu

2104 yılı faaliyet raporu 2104 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulumuz, 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda yönetim kurulu seçimi ile göreve başladı. Eğitim ve öğretim grubu olarak faaliyetlerimizde,

Detaylı

14 15 Mart 2015 Radisson Blu Otel, İstanbul

14 15 Mart 2015 Radisson Blu Otel, İstanbul 14 15 Mart 2015 Radisson Blu Otel, İstanbul ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2015 Toplam Üye Sayısı 298 210 Asil Üye 37 Danışman Üye 1 Fahri Üye 50 Genç Üye BİLİMSEL AKTİVİTELER Üroonkoloji Dernek Kitapları Üroonkoloji

Detaylı

Ankara ve Bursa Meme Hastalıkları Dernekleri. 18.12.2010,Ankara

Ankara ve Bursa Meme Hastalıkları Dernekleri. 18.12.2010,Ankara Ankara ve Bursa Meme Hastalıkları Dernekleri Toplantısı Raporu Ankara ve Bursa Meme Hastalıkları Derneklerinin müştereken düzenledikleri İstanbul Meme Kanseri Konsensus Toplantısı 30 Eylül 3 Ekim 2010

Detaylı

2104 yılı faaliyet raporu

2104 yılı faaliyet raporu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu 2104 yılı faaliyet raporu 11. Dönem Yönetim Kurulumuz, 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda

Detaylı

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneği Aralık 2007 tarihi ile Yönetim Kurulu Başkan: II. Başkan: Genel Sekreter: Sayman: Üye: Prof. Dr. Bülten Oktay, Uludağ

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014 BİLİMSEL PROGRAMI 1. GÜN - 28 KASIM 2014, CUMA. Açılış Seramonisi

DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014 BİLİMSEL PROGRAMI 1. GÜN - 28 KASIM 2014, CUMA. Açılış Seramonisi DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014 BİLİMSEL PROGRAMI 1. GÜN - 28 KASIM 2014, CUMA Açılış Seramonisi 13:00-15:00 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri Moderatörler : Dr.Levent Türkeri, Dr.Çağ Çal

Detaylı

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE CERRAHİ TEDAVİSİ

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE CERRAHİ TEDAVİSİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE CERRAHİ TEDAVİSİ Editör M. Ahmet Tunçkıran TEMMUZ 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-24-2 Eser Editör Editör İletişim Bilgileri Dizgi Düzenleme : Renal Hücreli Karsinom ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız,

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Endoskopik yaklaşım dünya genelinde her geçen gün artan sayıda deneyimli kadın doğum uzmanı tarafından kist eksizyonu, ektopik gebelik, tüp ligasyonu gibi uygulamalarda tercih

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ .Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ankara

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Göğüs Cerrahisinde Yoğun Bakım Prensipleri ve Her Yönüyle Vücut Dışı Yaşam Destek Cihazları

Detaylı

2103 yılı faaliyet raporu

2103 yılı faaliyet raporu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu 2103 yılı faaliyet raporu Grubumuz son olarak 23.11.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında üyeliğe kabul

Detaylı

35 inci ULUSLARARASI İLERİ DÜZEY LAPAROSKOPİK UROLOJİ KURS. & SEMPOZYUMU ve 3 üncü BÜKREŞ ÜROLOJİK LAPAROSKOPİ ATÖLYESİ

35 inci ULUSLARARASI İLERİ DÜZEY LAPAROSKOPİK UROLOJİ KURS. & SEMPOZYUMU ve 3 üncü BÜKREŞ ÜROLOJİK LAPAROSKOPİ ATÖLYESİ 35 inci ULUSLARARASI İLERİ DÜZEY LAPAROSKOPİK UROLOJİ KURS & SEMPOZYUMU ve 3 üncü BÜKREŞ ÜROLOJİK LAPAROSKOPİ ATÖLYESİ 3-4. HAZİRAN. 2016, BÜKREŞ/ROMANYA: KURS RAPORU Serdar Yalçın*, Yiğit Akın** * Ağri

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BEKAJSUM* Sayı : 94779461-900 Konu : Toplantı Üniversite Rektörlüklerine Üniversitemizin ev sahipliğinde Yükseköğretimde Yapılan Yenilikler,

Detaylı

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ OBEZİTE - LİPİD METABOLİZMASI - HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU 14. 11-12 MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TTB- DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU 22 Aralık 2012 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22-23 Aralık 2012 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 19. Haziran. 2017 BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 2015-2017 Baş boyun kanserleri derneği 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Dernek Genel Kurulunda, Kurucu olarak seçilen Yönetim Kurulu

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED), kurulduğu 1990 yılından bu yana üyesi konumunda bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Fen Fakülteleri nin öğrenci ve öğretim üyeleri

Detaylı

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU KURSLAR APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course APLS kursunun gerçekleştiği iller; 1. İzmir (Mayıs 2009) 2. İstanbul (Ekim 2009) 3.

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİ GÜNLERİ

ROBOTİK CERRAHİ GÜNLERİ Genel Cerrahide Robotik Cerrahinin Dünü, Bugünü ve Geleceği ROBOTİK CERRAHİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU 1-2 NİSAN 2017 Adana Sheraton Otel Değerli Meslektaşlarımız, Robotik cerrahi ve minimal invaziv cerrahi ile

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TÜRKİYE BÖLGESEL HEMOFİLİ SEMPOZYUMU

TÜRKİYE BÖLGESEL HEMOFİLİ SEMPOZYUMU TÜRKİYE BÖLGESEL HEMOFİLİ SEMPOZYUMU 23 OCAK 2017 - ANTALYA T ürkiye Hemofili Derneğinin (TRHD) düzenlediği Türkiye Bölgesel Hemofili Sempozyumlarının dördüncüsü; Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz

Detaylı

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI ORGAN NAKLİ ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM Uz. Dr. Altay KÖKEN PLAN Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu Sağlık Bakanlığı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Gün boyu devam eden Batı Karadeniz Acil Tıp Günleri: Karabük Sempozyumu katılımcıların katılım sertifikalarını alması ile sona erdi.

Gün boyu devam eden Batı Karadeniz Acil Tıp Günleri: Karabük Sempozyumu katılımcıların katılım sertifikalarını alması ile sona erdi. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu nun organizasyonluğunda Batı Karadeniz Acil Tıp Günleri: Karabük Sempozyumu Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hamit Çepni

Detaylı

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği.

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği. MINI Endoüroloji Derneği FELLOWSHIP PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı 21-25 Mart 2016 Anadolu Yakası Laparoskopik Cerrahi Robotik Cerrahi Retrograd

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği.

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği. MINI Endoüroloji Derneği FELLOWSHIP PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı 21-25 Mart 2016 Avrupa Yakası Laparoskopik Cerrahi Robotik Cerrahi Retrograd

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI İZMİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı.

2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı. ÇALIŞMA RAPORU 2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı. 2 Eylül 2016 Ankara'da yapılan Smart Eczane Programına katılan Ecz.Gürkan

Detaylı

11. Toplantısı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri

11. Toplantısı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri MÜHENDİSLİK K DEKANLARI KONSEYİ 11. Toplantısı 2-33 Aralık k 2005 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri Konseyin Amacı Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

DİYABETTE SORUNLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR KURSU - 2

DİYABETTE SORUNLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR KURSU - 2 DİYABETTE SORUNLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR KURSU - 2 Önceki yıl birincisini düzenlediğimiz diyabette sorunlara pratik yaklaşımlar kursunun katılımcılardan büyük ilgi görmesi bizi ikincisini düzenleme konusunda

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars

XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars Değerli öğretim üyeleri Bu yıl XI. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı Başkanları Toplantısı Kars

Detaylı

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Karadeniz Bölgesi etkinliği olarak, 16-17

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması yayınlandı 17 Ağustos 1999 da meydana gelen, büyük can ve mal kaybına yol açan deprem felaketi,

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çalıştay Başkanı: Hastane Başhekim Yardımcısı: Okan TÜRKDOĞAN Çalıştay Düzenleme Kurulu: Hastane Yöneticisi: Eğitim Görevlisi Uzman Doktor Enver YALNIZ Başhekim Yardımcısı: Dr. Okan TÜRKDOĞAN Kalite Yönetim

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI Robotik prostat ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar : e ent ess S 16-17 Mart 2013 www.minmba.com MinMBA: Stratejik Sağlık Yönetimi Format: Toplam 2 gün, 4 adet 4 saatlik

Detaylı

AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK

AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK 30-31 EKİM 2015 SAMSUN SHERATON OTEL Değerli Meslektaşım, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği çatısı

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ OPERATİF VİDEOLAR EŞLİĞİNDE PEDİATRİK ÜROLOJİ SEMPOZYUMU. 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ OPERATİF VİDEOLAR EŞLİĞİNDE PEDİATRİK ÜROLOJİ SEMPOZYUMU. 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze Değerli Meslektaşlarımız, Türk Üroloji Derneği eğitim ve bilim politikası kapsamında kurulan Türk Üroloji Akademik Kurulları Pediatrik Üroloji Çalışma Grubu

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış Prof. Dr. Ali Baktır Kurs Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen Kalça Diz Artroplasti

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 ŞUBE PROJELERİ Proje Adı tarih Hedef İzlenecek strateji Sorumlu kişiler Kistik fibrozis Kasım- Erişkin Göğüs Hastalıkları uzmanlarının bu Kistik

Detaylı

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM TOPLANTI YA DA KONGRELER. 1. Lokalize prostat kanserinde izlem mi radyoterapi mi? Çukurova Üroloji Derneği ve

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM TOPLANTI YA DA KONGRELER. 1. Lokalize prostat kanserinde izlem mi radyoterapi mi? Çukurova Üroloji Derneği ve KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM TOPLANTI YA DA KONGRELER 1. Lokalize prostat kanserinde izlem mi radyoterapi mi? Çukurova Üroloji Derneği ve Gaziantep Ürologlar Derneği ortak toplantısı. 10 Mayıs 2008, Gaziantep.

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Öğretim Üyeleri HÜTF Üroloji öğretim kadrosu 6 yarı zamanlı 4 tam zamanlı öğretim

Detaylı

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 4 Yılda 40 Kat Öğrenci Kuruluşundan bu yana geçen dört senede öğrenci sayısını kırka katlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye nin ilk on üniversitesi

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI 31. TOPLANTISI 16-17 Ekim 2015 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BİLECİK MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK DEKANLARI DEKANLARI KONSEYİ KONSEYİ (MDK) Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Değerli Genç Meslektaşlarımız,

Değerli Genç Meslektaşlarımız, Değerli Genç Meslektaşlarımız, TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu tarafından planlanan ve genş meslektaşlarımızın sürekli mesleki gelişmelerine katkı sağlamayı hedefleyen bir çalışma olarak

Detaylı