Güncel Ü R O. Başkanın Mesajı Ü R O L O J İ K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ. Neden Ürolojik Cerrahi Derneği SAYI:1 OCAK 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güncel Ü R O. Başkanın Mesajı Ü R O L O J İ K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ. Neden Ürolojik Cerrahi Derneği SAYI:1 OCAK 2012"

Transkript

1 SAYI:1 OCAK 2012 Güncel Ü R O Ü R O L O J İ K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Başkanın Mesajı Dr. Serdar Tekgül Çok Değerli Meslektaşlarımız ve Üyelerimiz, Ürolojik Cerrahi Derneği, iyilik ve güzellikleri hedefleyen değişimleri yaratmak için kuruldu. Çok kısa sürede Türk Üroloji topluluğunda birlikteliğin, bilginin, bilimin, etiğin ve liyakatin umut ışığı oldu. Ürolojik Cerrahi Derneği, bir yıl gibi kısa zaman içerisinde çok yoğun çalışmaların ardından yurt genelinde 11 şubesi ve 800'den fazla üyesiyle kuruluş sürecini tamamlamış etkinliğini hızla artıracak bir uzmanlık derneğidir. Derneğimiz bu süre içinde kuruluş çalışmalarının yanı sıra sizlerle birlikte başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere 3 büyük toplantı ve diğer şube merkezi illerde ise 8 bilimsel aktiviteyle de bilimselliğin ilgi odağı oldu. Ürolojik Cerrahi Derneği bölgesel temsiliyetin en üst düzeyde sağlanmasını hedefleyen tüzüğünün gereği olarak şubelerden gelen delegelerle Eylül 2011 de Ankara'da yapılan Genel Kurulun ardından Kurucu Yönetim yapısından kalıcı yapıya geçti. Artık derneğimiz en üst ölçekte bilimsel ve eğitsel aktiviteleri yapmak ve devamlılığını sağlamak misyonuyla hızla ilerlemektedir. Ulusal bas arılarıyla, kimligĭni ulusal platformda kısa zamanda ortaya koyan dernegĭmiz, uluslararası platformda da tanıtımını en iyi sȩkilde yaparak artık AvrupaU rolojidernegĭ (EAU)bu nyesindeu lkemizdekiu rologlarıtemsileden teku rolojidernegĭkonumunadagelmisţir. Dernegĭmiz ulusal kongremizde EAU yetkililerini u lkemizde agĭrlayarak ve EAU'nun bo lgesel toplantılarında is birligĭ yaparak uzun do nemli bir bilimsel ortaklıgĭn ilk adımlarını atacaktır. Neden Ürolojik Cerrahi Derneği Değerli Meslektaşlarım, Ürolojik Cerrahi Derneği 6 aydan kısa bir zaman içerisinde 11 şubesi ile birlikte kuruluşunu tamamlamış olup, sizlerinde katkılarınız ile çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bugüne bizleri taşıyan süreci meslektaşlarımız iyi izlemiş olmakla beraber, Dr. Levent Türkeri konuyu bir defa daha hatırlatmak, Türk üroloji tarihine ışık tutması açısından önemli görünmektedir. Türk Ürolojisinin temsili uzun yıllar merkezi bir dernek tarafından yapılmıştır. Ancak özellikle son 10 yılda ortaya çıkan gelişmeler ve meslektaşlarımızın sayısındaki artış ülkenin en ücra köşelerinde bile üroloji uzmanı meslektaşlarımızın görevlendirilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu kadar yaygın bir dağılımın doğal sonucu olarak da merkezi bir derneğin şubeleri olmadan hakkaniyetli bir temsili sağlayamayacağı eleştirileri sıkça dile getirilmiştir. Bu nedenle, bölgesel dernekler zemininde bir şubeleşme süreci 2006 yılında başlatılmış ve 2008 yılına kadar az da olsa belli bir yol katedilmiştir. Ne yazık ki doğal olarak yavaş ilerleyen bu süreç tamamlanamadan ve iyi niyetle çalışılmasına rağmen üroloji camiasına şubeleşme kavramı ve yapılan çalışmalar yeterince anlatılamadan seçim aşamasına gelinmiştir. Daha sonraki süreçte bölgesel derneklerin katkısı ve bilgisi olmadan hazırlanan tüzük taslağı 22 Haziran 2010 tarihinde yapılan Türk Üroloji Derneği Olağanüstü Genel Kurulunda oylanmış ve gerekli desteği alamadığı için reddedilmiştir. Bunun üzerine şubeleşme sürecinin doğru biçimde yapılandırılması ve yeni bir tüzük hazırlanması amacıyla Türk Üroloji Derneği ve Bölgesel Dernek temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon

2 çalışmaları sırasında, Ankara Ürologlar Derneği, Çukurova Üroloji Derneği, Ege Üroloji Derneği, Karadeniz Ürologlar Derneği ve Marmara Üroloji Derneği tarafından yapılan tüzük çalışmalarını tamamlamak ve hayata geçirebilmek üzere gerekli güven ortamını oluşturabilecek ve üzerinde en fazla mutabakat sağlanabilecek isimlerden oluşan geçici bir yönetim kurulu oluşturulması önerisi Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemiştir. Tüzük taslağının hazırlanması ve bu tüzüğe uygun kurumsal yapıyı oluşturacak yönetim kuruluna ilişkin sorunların aşılabilmesi için bölgesel derneklerin temsilcileri tarafından pek çok kere yapılan tüm iyi niyetli girişimlerde hiç bir ilerleme sağlanamamış, aksine, yukarıda adı geçen Bölgesel Derneklerin onaylamadığı bir tüzük taslağı sanki tam onay almışçasına yeniden genel kurula götürülmüştür. Türk Ürolojisi'nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan bir an öncesi kurtulması amacıyla Bölgesel Derneklerin geniş biçimde temsili ve katılımı ile Türk Üroloji Derneği'nin sağlıklı bir yapılanmaya gitmesi gerektiği konusunda defalarca yapılan önerilerin sonuçsuz kalmış olması, Bölgesel Dernekler zemininde gerçek anlamda şubeleşmeyi tesis edecek yeni bir dernek çatısı altında çalışmaların sürdürülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu yeni derneğin amacı mümkün olan en geniş katılım ve uzlaşıyla meslektaşlarımızın dernek yapısı içerisinde hakkaniyet ile temsilinin sağlandığı bir güven ortamı oluşturmaktır. Ürolojik Cerrahi Derneği, kuruluş felsefesi olarak bilimselliği ve bilimde liyakatı en önemli ilke olarak kabul etmekte, aklın ve bilimin gösterdiği yolda ilerlemeyi hedeflemektedir. Derneğimiz bu amaçlarının yanı sıra, üroloji camiasının yeniden bütünleşmesi konusunda her türlü gayreti gösterecek, samimi ve dürüst çözüm önerilerine açık olacaktır. Saygılarımla, Kurucu Başkan Dr. Levent Türkeri Bu ilk sayısını elinize aldığınız uygulamadaki sorunları ve başarıya er ya da geç haber mektubumuza ek çözüm önerilerini kapsayan ulaşırlar. Birlikte, temel olarak sizlere güncelleme çok zengin bir içerik değerlerimizden ödün serilerini ve derneğimizin oluşturmaya çalışıyoruz. vermeden resmi dergisi Üroloji Kongremiz süresince gerçekleştirdiğimiz Bülteni'ni sunabilmiş konularında uzmanlıkları çalışmalarımızla gelinen bu olmaktan duyduğum dünyaca kabul edilmiş yurt nokta derneğimizin daha da mutluluğu ifade etmek dışından gelecek çok sayıda çok gelişeceğinin işaretidir. istiyorum. Birçok konuğumuzun yanı sıra Akademik çalışmalarını arkadaşımızın yoğun ülkemizden uzmanların derneğimiz bünyesinde katkılarıyla çıkan bu deneyimlerini paylaşma sürdürmek isteyen ve yayınların giderek imkânı bulacağız. uğraşılarımızda yol artacağından ve herkesin Yoğun Bilimsel Program arkadaşlığı yapmak isteyen aradığı eğitsel ve bilimsel dışında kalan zamanlarda, tüm meslektaşlarımızı kaynaklar olacağından hiç meslektaşlarımızı görebilme, derneğimiz çatısı altında kimsenin şüphesi yoktur. Bu dostlukları paylaşma, anıları görmekten mutluluk aktivitelerde görev almak tazeleme ve biraz olsun duyacağımızı samimiyetle isteyen tüm dinlenebilmeyi amaçlayan belirtmek istiyorum. meslektaşlarımızı ÜCD sosyal programlarımız da Derneğimize inanan, gönül bünyesinde aktif olarak olacak. ve emek veren herkese çalışmaya davet ediyorum. 1. Ulusal Ürolojik 3-7 Ekim 2012 Mardan Palace Otel ANTALYA Sizleri Ekim tarihlerini şükranlarımızı sunuyoruz ve Ayrıca bu aralar da uzun takviminizde 2012 yılının en 2012 yılının ülkemiz ve zamandır özlenen ve önemli Ulusal Üroloji mesleğimiz için iyilikler beklenen bir birlikteliğin yoğun hazırlıklarını yapıyor aktivitesi olarak işaretlemeye getirmesini diliyoruz. ve Ürolojik Cerrahi Derneği olmanın heyecanı ve onuru çatısı altında birlikte Sevgi ve saygılarımızla, içerisindeyiz. 3-7 Ekim 2012 tarihlerinde Antalya'da Mardan Palace Otel de yapılacak olan 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi için hazırlıklarımız yoğun olarak sürüyor. olmanın, dayanışmanın, bilgi paylaşımının güzel bir geleneğini oluşturmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki aylarda 1. Ulusal Kongremizin programıyla ilgili bilgileri düzenli olarak Bu kongrede bilimsel yönden sizlere aktaracağız. herkesin ilgisini çekebilecek, seçme şansı yaratabilecek, güncel konuları, pratik İyilik ve güzelliği hedefleyen değişimler emekle harmanlandıklarında Başkan Dr. Serdar TEKGÜL Ürolojik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu adına

3 Ülkemizdeki Böbrek Nakli'nin Durumuna Kısa Bir Bakış Performans Son beş yıl ülkemizde organ nakli özellikle de böbrek nakli açısından gözle görülür gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte yaşanan olumlu değişikliklerin en başında devletin organ nakline bakış açısının değişmesi yer almaktadır. nakli ameliyatının da donanımlı hastanelerde, yetkin ekipler tarafından gerçekleştirilip hasta ve vericilerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik de böbrek nakli merkezlerine ciddi maliyetler yüklemektedir. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) esasında tahmin edildiğinden daha büyük bir sağlık sorunudur. Bilindiği gibi erkeklerde en sık görülen kanser prostat kanseridir. Biz ürologlar için belki de meslek alanımızın ve günlük pratiğimizin en önemli konusudur. A.B.D.'de 2004 yılında 232,000 kişiye prostat kanseri tanısı konmuş, 30,000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Aynı yıl 96,000 kişiye KBY tanısı konmuş, 43,000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Her yıl prostat kanserine oranla %43 daha fazla insan KBY'ne bağlı olarak yaşamını kaybediyor. Kısaca KBY, ölümcül bir hastalık. Devlet, 2005'den 2010'a geçiş sürecinde böbrek nakline ödediği ücreti yaklaşık 6 kat arttırarak çok önemli bir atılım yapmıştır. Doğal olarak böbrek nakli merkezlerinin sayısı da artmıştır. 2005'de 22 adet böbrek nakli merkezi varken bugün bu sayı 56'dır. Böbrek nakli merkezlerinin yaygınlaşması da hastaların hizmete ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Bir böbrek hastasının diyaliz maliyeti, organ nakli maliyetiyle kıyaslanmayacak kadar fazla olduğundan sosyal güvenlik sistemi açısından hesapların biraz daha iyi hale geldiğini tahmin edebiliriz. KBY hastalarının günden güne artışına Doğal olarak daha fazla insanımız paralel olarak diyaliz maliyetleri de böbrek nakli hakkında bilgilenmiş, devlet bütçesi açısından büyük sıkıntı KBY'nin tek tedavisinin başarılı bir yaratmaktadır. 2004'de yeni böbrek nakli olduğunu anlamıştır. hasta, 2010'da yeni hasta nakil Mali ve merkezlere ulaşmakla ilgili için böbrek bekler hale gelmiştir. Yine zorluklar da ortadan kalkınca böbrek 2004 yılında olan KBY hasta nakli sayıları hızla artmıştır. sayısı 2010'da , bugün civarındadır. Yapılan projeksiyonlarda Açıkça görülüyor ki ülkemizde böbrek 2016 yılında KBY hasta sayısı nakli sayıları son beş yılda sınırına dayanacaktır. Böyle bir ivmelenerek artmıştır. Burada tablonun diyaliz, ilaç ve diğer tedavi gözümüzden kaçmaması gereken masraflarının yanı sıra işgücü kaybı önemli bir nokta kadavra böbrek olarak da sistemi zorlaması sayılarıdır. Canlı nakillerin artışı kaçınılmazdır. Diğer taraftan böbrek kadavra organ ihtiyacının üzerine bir örtü çekmemelidir. Mevzuatta son derece açık olarak belirtildiği gibi, ülke çapında beyin ölümlerinin bildirilmesi ve eğitimli organ nakli koordinatörlerinin ailelerle görüşmelerinin sağlanması bu konudaki sıkıntıları büyük oranda çözecektir. Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta ülke genelindeki organ nakli merkezlerinde Ürologlar tarafından böbrek nakli yapılan merkezlerin oranının gün geçtikçe azalıyor olmasıdır. Ülkemizde böbrek naklinde genel cerrahların ağırlığı hızla artmakta, kendi ulusal kongrelerimizde bile böbrek naklinin ağırlığı gün geçtikçe azalmaktadır. Bu Türk Ürolojisi için önemli bir tehlikedir. Böbrek Ürolojinin alanıdır ve böbrek naklini en doğru ve en başarılı şekilde yapacak kişi de şüphesiz ki bir ürologtur. Dr. Burak Koçak Canlı Kadavra Toplam için resmi rakamlar henüz açıklanmadığından tabloda yer almamaktadır. Ancak civarında olduğunu söyleyebiliriz. Cerrahi Kongresi Dr. Özgür Uğurlu Devlet Hastanelerinde Performans Sistemi Son yıllarda performans uygulamaları; kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetiminde oldukça popüler hale gelmiştir. Özel sektörde yüksek kar amacı güden geleneksel yönetim anlayışı, rekabetin gelişmesi ile günümüzde yerini müşteri doyumu, kalite, yeniliklerin takibi gibi farklı hedefleri olan bir sisteme bırakmıştır. Aynı şekilde kamu kuruluşlarında klasik anlayışın sorunları çözmede yetersiz kalması nedeniyle pek çok ülkede kamu sektöründe performansa dayalı sistemler oluşturulmaya başlanmıştır. Ülkemizde de kamuda performans, 2006 yılından bu yana sağlık alanında uygulanmaya çalışılmaktadır. Dilimize Fransızca'dan girmiş olan performance kelimesinin Fransızca- Türkçe sözlüklerde anlamı başarı, elde edilen sonuç tur. Kuruluşlarda uygulanan sistem içinde performans; planlanmış faaliyetler sonucunda amaçlanan hedefe ne ölçüde ulaşılabildiğini, kısaca başarının derecesini gösterir. Özel sektör ile karşılaştırıldığında, kamu kuruluşlarının performans etkinliğinin daha düşük olduğu görülür. Özel sektörün birincil amacı kar etmektir. Kamu kuruluşlarının ise hizmet etmek, az gelişmiş bölgeleri kalkındırmak gibi farklı hedefleri vardır. Kamu kuruluşlarına personel alınırken yeteneğe göre değerlendirme yapılması çok zordur, kötü performans gösteren personel işten atılamaz. Bütçe planlamaları yapılırken, vergilerle elde edilen para kullanıldığı için riskli kararlar alınamaz. Bütün bunlar düşünüldüğünde kamu kuruluşlarında performans sistemi uygulanırken "Performans Yönetimi"nin önemi aşikardır. Performans yönetimi; kuruluşların amaçlarının belirlenmesi, çalışanların motivasyonu, verimlilik ve etkinliğin değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle önemli bir planlama sürecidir. Belirlenen hedefe çalışanların katkılarıyla ulaşılmalı, çalışanların katılımları adil, sistemli ve ölçülebilir yöntemlerle değerlendirilmeli, motive edici bir çalışma ortamı sağlanarak kişisel gelişim desteklenmelidir.

4 Performans yönetiminin temel prensiplerini ve Türkiye'deki uygulamayı birlikte değerlendirelim. Performans yönetiminin en temel bileşeni; stratejik planlamadır. Belirlenen hedef uzun vadelidir. Bu aşamada görev tanımı yapılır ve amaçlar belirlenir. Türkiye'de ilk kez sağlık alanında uygulanmaya başlayan performans sisteminde, iyi bir planlama yapılmadan sisteme geçildiği görülmektedir ve 2006 yıllarında çeşitli yönetmelik ve yönergelerle sisteme geçilmiş, "Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı" ancak 2007 yılında kurulmuştur yılından bu yana "Sağlıkta Dönüşüm" programının uygulandığı düşünülecek olursa, önce uygulama sonra planlama yapıldığı açıkça görülmektedir. Performans yönetiminin bir diğer bileşeni, program oluşturulmasıdır. Kısa vadeli hedef ve stratejiler belirlenmeli, hedefe ulaşmak için performansın gerekliliği tüm çalışanlara anlatılmalı ve bu anlayış tüm örgüte yerleşmelidir. Ülkemizde devlet hastanelerinde uygulanan performans sisteminin amacı çalışanlara anlatılmamış, hekimler hedefin ne olduğunu bilmeden kişisel performanslarını artırmaya çalışmışlardır. Stratejik planlama ve performans programları üst düzey yöneticilerin sorumluluğunda gelişen süreçlerdir. Daha alt düzeydeki iş ve işlemler için operasyonel planlar yapılmalıdır ki bu da birim yöneticisinin sorumluluğundadır. Devlet hastanelerinin birim yöneticisi başhekimdir. Performans uygulaması ile birlikte başhekimler hastanelerin karlılığını artırmaya çalışan işletmeciler konumunda çalışmaktadırlar. En önemli bileşen olan performans değerlendirmesi aynı zamanda sistemin en zor ayağını oluşturmaktadır. Performans sisteminin işleyebilmesi için, öncelikle kurumsal performans oluşturulmalıdır ki devlet hastanelerinde işe bireysel performans ile başlanmış, hekimler adeta işlem sayılarını artırmaya zorlanmıştır. Performans değerlendirmesinin objektif olabilmesi için önceden belirlenmiş kriterlerin "ölçülebilir" olması gerekir. Hastaneye başvuran hasta sayısı, tedavi edilen hasta sayısı, tedavi edilmiş ve taburcu olmuş hastaların geri gelme oranı, taburcu olan hasta başına tedavi süresi, taburcu olan hastaların memnuniyet oranı performans ölçü çeşitleridir. Hiçbirisi performans değerlendirmesinde tek başına kullanılmamalıdır. Bir hekim için, muayene edilen hasta ve yapılan işlem sayısı sayılabilir hedefler gibi görülmekle birlikte, yapılan hizmetin kalitesi ve etkinliği yok sayılmaktadır. Türkiye'deki sistemde komplikasyonlu bir ameliyat yapan cerrah, hastasını erken mobilize ve taburcu eden cerrahtan daha çok puan ve dolayısı ile daha çok prim Editörden Dr. Cenk Yücel Bilen Bir kaç ay önce Science dergisinde bir yorum yayınlandı (SCIENCE VOL 333, 30 SEPTEMBER 2011). Yorumun sahibi derginin baş editorü Bruce Alberts. Bağımsız niteliğini kaybeden bir bilimsel yapının, diğer ülkelerle henüz yarışmaya başlamış bizim gibi bir ülkeye hiçbir faydasının olmayacağını belirtiyor yorumunda: '...What happens next could dramatically affect Turkey's future, both because strong merit-based research in science and technology is a critical driver of modern economies, and because Turkey like all other nations will need to support and retain its native talent in order to prosper in the highly competitive world of the 21st century.' most talented Ülkemizde son scientists to seek yıl içerisinde careers in nations that araştırma ve offer much greater geliştirme autonomy.' faaliyetlerine önemli miktarda pay Özellikle TÜBA'nın ayrılmaya başlandığını yapısının ancak bu maddi değiştirilmesini temel desteğin ancak özgür alan bu eleştirilerinde bilim koşullarında bir politik etki altında anlamı olacağını çalışan ve vurgularken, bağımsızlığını yitiren ülkemizde bir bilimsel kurulun en üniversiteler, özgür temel özelliğini bilim kurumları, yitirdiğini ve bunun eğitim ve özgür ülkemizin gençlerini düşünce üzerindeki ve geleceğini kötü baskıların yalnızca yönde etkileyeceğini değerli bilim ifade ediyor: adamlarının kaybedilmesine ve ' Its expert başka ülkelere guidance will be kaçmasına neden essential in the future olacağını özellikle for improving the vurguluyor: effectiveness of the government's 'Unfortunately, for the increasing support for past decade Turkey's science and scientists have been technology, a critical increasingly subjected function that depends to counterproductive on TÜBA's ability to topdown tell the truth to management..today government,, many academic independent of scientists are afraid to political openly express their considerations. An opinions on these academy whose issues. This is not the members are largely type of environment appointed by in which science can government cannot thrive, and it is likely play this role to encourage Turkey's effectively.'

5 provides the to make this possible.' Bir bilimsel kurulun independence from üyelerini dikkat ve government required Bazıları sevmeyecek bu özenle seçilmesi for each academy to cümleleri, zaten hiç gerektiğini, bu seçilmiş provide unbiased sevmediler Uçmakla üyelerin hem kendi scientific advice to its profesör olmak, kurumlarında hem nation. This is why the atanmakla lider olmak, ulusal ve uluslarası world's association of bir otobüs adamla ortamlarda sorumluluk academies, the seçilmiş olmak sizi sahibi olmaları InterAcademy Panel, meritokrat yapmaz. gerektiğini belirtirken, has sent letters to the Bulunduğunuz yerin bu lider niteliklere prime minister and the adı ne olursa olsun sizi sahip bilim president of Turkey değiştiremez Bu adamlarının ancak urging the government durumla ilgili yeterince daha önceden bu of Turkey to Türk atasözü bulmak konumlarda bulunan reconsider its decision mümkün insanlar tarafından and restore TÜBA's değerlendirilip, previous governance Ürolojik Cerrahi seçilebileceğini, structure and Derneği benzer bir yeryüzünde bundan autonomy.' motivasyonun sonunda daha iyi bir yöntemin oluşmuş ve akademik henüz olmadığını Ve devam ediyor: liyakatı, üretkenliği, özellikle vurguluyor ve çalışmayı, özgürlüğü ve Türkiye Hükümeti 'A nation can expect to üretkenliği, ifadeyi ve Başbakanından konuyu be successful today özveriyi ilke edinmiş bir yeniden only if it strives to grup akademisyenin değerlendirmesinin create a meritocracy, çabasıdır. Bağımsızlığı rica edildiği söylüyor: in which positions of ve güçlü liyakat alt leadership and yapısı ülkemizde üroloji 'Wherever they responsibility are biliminin gelişmesini function well, distributed to the most garanti etmeyebilir academies play a outstanding ancak bu hedef için tek major part in defining individuals, ve en geçerli yol scientific excellence for irrespective of social olduğu tartışılmazdır. a nation.. The fact class or personal that scientists connections. A strong, Saygılarımla, themselves select their merit-based, fellow academy independent national Editör members ensures that academy of sciences Dr. Cenk Yücel Bilen scientific excellence does not guarantee will be the primary that science will thrive criterion used to select in a nation. But it is the members, and it also best tool that I know of toplamaktadır. Ayrıca kişisel performansın ödülü olan ücretlendirmenin de adil olması gerekir. Devlet hastanelerindeki uygulamada, "performans puanı" aynı olan hekimlerin farklı ücretler alması hekimlerin sisteme bakış açısını olumsuz etkilemektedir. Bu durum hastanelerin her birinin kar etmesi gereken işletmeler olarak değerlendirilmesinden ve birim yöneticilerinin personele dağıttıkları miktarın farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Finansal performans ölçüleri kamu sektörü için uygun değildir, çünkü kamu idarelerinin amacı kar etmek değildir. Devlet hastanelerinde uygulanan sistemde performans yönetimi ile ilgili ciddi hatalar yapıldığı aşikardır. Türkiye'de sistem yıllar içinde yöneticiler tarafından anlatılırken, hekimlerin daha iyi gelir elde etmesine odaklanılmıştır. Bu durumun pratikteki yansıması; "Performans Sistemi" kavramının ve amacının anlatılmadığı personelin, bunu sadece ek ödeme gelirlerinde bir artış olarak algılaması olmuştur. Bu algılama nedeniyle kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilmeden, ki bu performansın ne olduğunu anlamamak demektir, hekimler muayene ve işlem sayılarını artırmaya çalışmışlardır. Performans yönetiminde kurum içindeki personelin mutluluğu ve memnuniyeti esastır. Yöneticilerin personelinin kişilik özelliklerini bilerek uygun koşullar oluşturması, bireysel performansı artıran en önemli parametrelerden birisidir. Devlet hastanelerinde hizmetin en önemli unsuru olan hekimler, kendi düşünce ve isteklerinin önemsenmediği hatta dinlenmediği bir ortamda çalışmaktadırlar. Performans değerlendirmesinde muayene ve işlem sayısı gibi kolay elde edilebilecek performans göstergelerine odaklanılmıştır. Sadece sayısal parametrelere değer verilmiş, tedavinin başarısı, komplikasyon oranı gibi kalite göstergeleri değerlendirilmemiştir. Performans yönetiminde belirlenmesi gereken kişisel performans değil, kurumun performansıdır. Birimlerin ve çalışanların performansını geliştirmek için, adil ve motive edici bir çalışma ortamı sağlamak, hizmet için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, teknolojiyi ve yenilikleri takip etmek, iş paylaşımı yaparken personelin bilgi ve becerisini dikkate almak, yöneticilerin görevidir. Kısa vadede kar etmek kolay bir hedeftir. Sağlık hizmetinde kalitenin göz ardı edilmesi ve bilimsel yaklaşımın maliyeti artırdığı görüşünün benimsenmesinin sonucu sağlıksız bir toplum dur. Saygılarımla, Dr. Özgür Uğurlu

6 Şubeler İç Anadolu İç Anadolu Şubesi Başkanı Cenk Yücel Bilen Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi kısa sürede tamamladığı kuruluş aşamasını takiben 140'ın üzerinde üye sayısı ve 11 delegesi ile çalışmalarına başlamıştır. Şube halen aktivitelerini Ankara Ürologlar Derneği ile birlikte sürdürmektedir. Şubenin yönetim kurulu Dr. Cenk Y. Bilen, Dr. Bora Küpeli, Dr. Alp Özgür Akdemir, Dr. İlteriş Tekin ve Dr. Haluk Kulaksızoğlu'ndan oluşmaktadır. Şubenin ilk aktivitesi 9 Nisan 2011 tarihinde Ankara Ürologlar Derneği ve Üroonkoloji Derneğinin katkıları ile Kapadokya'da düzenlenen toplantı olmuştur. Bu toplantıda Kadın Ürolojisi, Androloji, Üroonkoloji ve Çocuk Ürolojisinin temel ve tartışmalı konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen aktivite özellikle bölgede çalışan genç ürologların yoğun ilgi ve beğenisini kazanmıştır. İç Anadolu Şubesi halen üye kayıtlarına devam etmekte ve 2012 yılı içerisinde benzer şekilde güncelleme amaçlı toplantılarına devam etmeyi planlamaktadır. Şubenin içerdiği iller Eskişehir, Konya, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Afyon, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ve Ankara'dır. Bu bölgelerde çalışmakta olup derneğimizin aktivitelerinde yer almak isteyen tüm ürologların katılımını bekliyoruz. Ülkemizde bilimsel alanda temel açıkları kapatmayı hedefleyerek kurulan Ürolojik Cerrahi Derneği temel hedefini, meslekdaşlarımızın bilgi, becerilerini paylaşması ve ortak çalışma alanlarında buluşması ile gerçekleştirecektir. Dr. Cenk Yücel Bilen Ankara Ürologlar Derneği, Kontinans Derneği, Üroonkoloji Derneği ve ÜCD İç Anadolu Şubesi Ortak Toplantısı 09 Nisan Kapadokya Açılış Konuşmaları Nihat Arıkan Ankara Ürologlar Derneği Başkanı Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Çocuk Ürolojisi Oturumu Başkan: Dr. Nihat Arıkan, Dr. Atilla Tatlışen VUR: Kılavuzlar eşliğinde güncel tedavi Serdar Tekgül Çocukluk çağı işeme bozukluğu: Bulgular ve tedavi algoritması Selçuk Yücel Olgu tartışması: Çocuk Ürolojisi Moderatör: Dr. Serdar Tekgül Panel: Deniz Demirci, Selçuk Yücel, Rüknettin Aslan, Mesut Pişkin, Cem Akbal Alt Üriner Sistem Sorunları Oturumu Başkan: Hakan Özkardeş, Erol Güntekin Erkekte AÜSS'nın değerlendirilmesi: BPH ya da Mesane Aşırı Aktivitesi Kubilay İnci AÜSS varlığında kombine tedaviler-doz titrasyonu: tedavi etkinliği ve güvenlik Tufan Tarcan Olgu tartışması: AÜSS (Tanı ve Tedavi) Moderatör: Adil Esen Panel: Nihat Arıkan, Bora Küpeli, Kubilay İnci, Hakan Gemalmaz Kadın Ürolojisi ve Androloji Oturumu Başkan: Bülent Alıcı, Erdal Kukul Kadında stres tip idrar kaçırma cerrahi tedavisinin kanıta dayalı tıp açısından kritik analizi Bülent Çetinel Olgu tartışması: İnkontinans Cerrahisi Moderatör: Dr. Bedreddin Seçkin Panel: Ceyhun Özyurt, Ali Ergen, Tufan Tarcan, Oktay Demirkesen Prematüre ejakülasyon: tedavinin mekanizması ve pratik öneriler Haluk Kulaksızoğlu Prostatektomi sonrası erektil işlev bozukluğunda rehabilitasyon seçenekleri Tahir Turan PDE-5 inhibitör tedavisinde güncel tedaviler Levent Peşkircioğlu Peyronie Hastalığında Cerrahi Tedavi Önder Kayıgil Üroonkoloji Oturumu Başkan: Yaşar Bedük, Üstünol Karaoğlan Küçük renal kitlelerde cerrahi tedavi Açık NKC: Dr. Sinan Sözen Laparoskopik NKC: Dr. Cenk Yücel Bilen Metastatik Böbrek kanserinde hedefe yönelik tedavide güncel durum Çağ Çal Olgu tartışması: Renal hücreli karsinom Moderatör: Haluk Özen Panel: Dr. Sümer Baltacı, Levent Türkeri, Sinan Sözen, Hayrettin Şahin

7 Şubeler Ege Ege Şubesi Başkanı Güven Aslan Ürolojik Cerrahi Derneği Ege Şubesi eğitim döneminde 6 adet aylık bilimsel toplantı düzenleyeceklerini bildirdi. Ege Şubesi yönetim kurulu aylık bilimsel toplantılarını Ege Üroloji Derneği ile ortak bilimsel program ve işbirliği içinde yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu yılın ilk toplantısı 15 Aralık 2011 de gerçekleştirildi. İlk toplantıda son zamanlarda güncel konu olan sağlıkta dönüşüm politikaları ve 663 sayılı kanun hükmünde kararname olmak üzere pek çok konu İzmir Tabip odası hukuk bürosunda avukat Mithat Kara tarafından Ege'li ürologlarla paylaşıldı ve pek çok soru dile getirildi. Gelecekten kaygılı oldukları açıkça anlaşılan meslektaşlarımız bilimsel program sonundaki yemekte de bu konuyu genişçe ele alıp uzun tartışma fırsatı buldular. Ürolojik Cerrahi Derneği, Ege Üroloji Derneği ve Üroonkoloji Derneği Ortak Toplantısı 21 NİSAN 2011 İzmir Açılış Konuşması Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Başkanlar: Dr. Coşkun Büyüksu, Dr. Bülent Günlüsoy Lokal ileri evre prostat kanseri: Küratif tedaviler ile birlikte optimal hormonal tedavi Ferruh Zorlu Metastatik prostat kanserinde tedavide kritik detaylar: Kılavuzlar eşliğinde değerlendirme Sümer Baltacı Olgu tartışması: İleri evre prostat kanseri Moderatör: Levent Türkeri, Panelistler: Yaşar Bedük, Sümer Baltacı, Levent Türkeri, Uğur Mungan

8 Şubeler Doğu Karadeniz Doğu Karadeniz Şubesi Başkanı Rasin Özyavuz 20.Ocak.2011 tarihinde kurulan şube, 31.Ocak.2011 tarihinde onay almış ve 07.Şubat.2011 tarihinde Geçici Yönetim Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 24.Nisan.2011 tarihinde ilk Genel Kurul yapılmış ve tüm organlar oluşturulmuştur. Başkan olarak Dr. Rasin ÖZYAVUZ, Sekreter olarak Dr. Güner Kemal ÖZGÜR, Sayman olarak Dr. Ahmet Özgür GÜÇTAŞ görevlendirilmiştir. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerini kapsayan şubeye kayıtlı 29 üye bulunmaktadır. 02.Nisan.2011 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen bir bilimsel toplantıda ÜCD Doğu Karadeniz Şubesi adı ilk kez bir bilimsel etkinlikte yer almıştır. Bu bilimsel toplantıda, Alt Üriner Sistem Oturumu ve Üroonkoloji Oturumu adlı oturumlar yer almış, 8 konuşmacı 8 başlık üzerine veriler aktarmış ve 4 bilim insanı, moderatör eşliğinde 1 Olgu Tartışmasında görev almıştır yılı içinde, Ulusal Kongre öncesinde, 3 bilimsel toplantı hedeflenmektedir. İlk toplantının Şubat ayının ilk yarısında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Karadeniz Ürologlar Derneği (KÜD), Kontinans Derneği, Üroonkoloji Derneği ve ÜCD Doğu ve Orta Karadeniz Şubesi Ortak Toplantısı 2 Nisan 2011 Trabzon Açılış Konuşmaları Güner Kemal Özgür Karadeniz Ürologlar Derneği Başkanı Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Alt Üriner Sistem Oturumu Başkan: Güner K. Özgür, Haluk Özen VUR: Kılavuzlar eşliğinde güncel tedavi Cem Akbal Çocukluk çağı işeme bozukluğu: Bulgular ve tedavi algoritması Şaban Sarıkaya Erkekte AÜSS'nın değerlendirilmesi: BPH ya da Mesane Aşırı Aktivitesi Tufan Tarcan AÜSS varlığında antikolinerjik tedavi: tedavi etkinliği ve güvenlik Ali Ergen AÜSS varlığında alfa bloker tedavi etkinliği yönünden doz titrasyonu ve sonuçlar Tarık Esen Üroonkoloji Oturumu Başkan: Orhan Yalçın, Dr. Ali Ayyıldız Küçük renal kitlelerde cerrahi tedavi Açık NKC: Rasin Özyavuz Laparoskopik NKC: Ender Özden Metastatik renal hücreli kanserde hedefe yönelik tedavide güncel durum Haluk Özen Olgu tartışması: Renal hücreli karsinom Moderatör: Dr. Levent Türkeri Panel: Aydın Mungan, Kamil Çam, Hakkı Uzun, Kamil Yakupoğlu

9 Şubeler Güneydoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Ferruh Akay ÜCD kurulması ve sonrasında şubeleşme kararı alındıktan sonra güneydoğu Anadolu bölgesi şube merkezinin Diyarbakır olacağı kararı verildi. Gerekli çalışmalara başladık. İl dernekler müdürlüğüne yasal başvurumuzu yaptıktan sonra tarihinde başvurumuz kabul edildi ve üye kayıt çalışmalarına başladık. Geçici başkan Doç. Dr. A. Ferruh Akay başkanlığında kapsamlı bir çalışma sonrası üye sayımız 40 oldu tarihinde ilk lokal bilimsel aktivitemizi gerçekleştirdik. Doç. Dr. Abdullah Gedik aşırı aktif mesanede son yenilikler konulu toplantı yaklaşık 30 hekimin katılımıyla Gren-park Otel' de Astellas firması sponsorluğunda yapıldı. Geçici genel kurul ilk olağan genel kurulun tarihinde yapılmasına karar verildi tarihinde ÜCD Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubesi genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi. Kogre delege seçimleri yapıldı.yapılan seçimler sonrası yönetim kurulu Başkan : Doç. Dr. A.Ferruh Akay, Başkan yard: Doç. Dr. Abdullah Gedik, Üye: Doç. Dr. Özgür Uğurlu, Sayman: Op. Dr. Veli Şimşek, Sekreter Op. Dr. Salih Alar dan oluştu. Yine aynı gün Üroonkoloji Derneği, Kontinans Derneği ve ÜCD Güneydoğu Anadolu Şubesi ortak toplantısı Diyarbakır da Üroonkoloji Derneği, Kontinans Derneği ve ÜCD Güneydoğu Anadolu Şubesi Ortak Toplantısı 07 Mayıs 2011 Diyarbakır Açılış Konuşmaları Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Farklı Ürolojik Sorunlar Başkan: Dr. Adil Esen, Dr. Abdullah Gedik VUR: Kılavuzlar eşliğinde güncel tedavi Zafer Sınık Çocukluk çağı işeme bozukluğu: Güncel yaklaşımlar Şaban Sarıkaya Prematüre ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşım Bülent Alıcı Prostatektomi sonrası erektil işlev bozukluğunda güncel yaklaşım Emre Akkuş Kadında stres tip idrar kaçırma cerrahi tedavisinin kanıta dayalı tıp açısından kritik analizi Bülent Çetinel Üroonkoloji Oturumu Başkan: Dr.Zühtü Tansuğ, Dr. Kamuran Bircan Lokalize prostate kanseri tedavisinde son 5 yılın bilimsel verileri ışığında tedavi alternatifleri Dr. Çağatay Göğüş Lokal ileri evre prostat kanseri: Küratif tedaviler ile birlikte optimal hormonal tedavi Dr. Çağ Çal Metastatik prostat kanserinde güncel tedavi seçenekleri Hayrettin Şahin Hormonal tedavinin yan etkileri ve güvenli tedavi için öneriler Bülent Soyupak Olgu tartışması: İleri evre prostat kanseri Moderatör: Dr. Haluk Özen Panelistler: Dr. Yaşar Bedük, Dr. Sinan Sözen, Dr. Çağ Çal, Dr. Levent Türkeri yapıldı. Farklı ürolojik sorunlar çok değerli hocalarımızın sunumları ve 65 kişilik katılımla coşku içinde yapıldı. ÜCD Güneydoğu Anadolu Şubesi olarak şu anda üye sayımız 42 oldu. Bu sayını her geçen gün artacağına inanıyoruz. Diyarbakır dan en içten selamlarımızı yolluyoruz. Böbrek Taş Hastalığının Minimal İnvaziv Tedavisi Güner Kemal Özgür, Ferruh Akay Perkütan Nefrolitotomi Cenk Yücel Bilen Olgu Sunumları Dr. Salih Alar

10 Şubeler Doğu Anadolu Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Anadolu Şubesi, Şubenin kuruluş kararı Aralık 2010 sonlarında alınarak gerekli evraklar tamamdı ve Ocak 2011 başlarında Malatya Valiliğine resmi olarak başvuruldu. Derneğin kurucuları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. M. Kemal Atikeler ve Op. Dr. Hacı Polat'tır. 15 Şubat 2011 tarihinde derneğimizin resmi kuruluşu tamamlanarak hızla yeni üye Doğu Anadolu Şubesi Başkanı kazanımı için çalışmalara başlandı. Ali Güneş Her ne kadar ilk başta üye olmakta çekinceler yaşanmış olsa da kısa süre içinde bölgemizdeki üye sayısı 20'yi aşmıştır. Kanun gereği ilk 6 ay içinde olağan genel kurul yapılması gerekli olduğu için 4 Haziran 2011 tarihini dernek başkanımız sayın Prof. Dr. Levent Türkeri beyle hem Bilimsel Toplantı hem de genel kurul günü olarak kararlaştırdık. Bu bölge şubemiz için 2 ayrı heyecan demekti.12 kişilik akademik katılım, 30'un üzerindeki meslektaşımızın katılımı ile yaklaşık 4 saatlik bir Sempozyum gerçekleştirildi. Alanlarında deneyimli hocalarımız doyurucu ve interaktif bir katılımla BPH, Prostat kanseri ve Aşırı Aktif Mesane sendromu konularını tartıştılar. Toplantının arkasından Olağan genel kurul yapılarak yeni yönetim ve denetim kurulları oluşturuldu. Derneğin yeni üyeler kazanabilmesi için yapılacaklar tartışıldı. Başkanlığa yeniden Prof. Dr. Ali Güneş Üroonkoloji Derneği ve ÜCD Doğu Anadolu Şubesi Ortak Toplantısı 04 Haziran 2011 Malatya Açılış Konuşmaları Ali Güneş Mustafa Kemal Atıkeler Doğu Anadolu Şubesi Temsilcileri Levent Türkeri Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Çocuk ve Erişkin Alt Üriner Sistem Semptomları Başkan: Ali Güneş Çocukta Alt Üriner Sistem Bozukluklarına Güncel Yaklaşım Erim Erdem Vezikoüreteral Reflü: Kılavuzlar Eşliğinde Güncel Yaklaşım Şaban Sarıkaya BPH ile İlişkili Alt Üriner Sistem Semptomlarının Medikal Tedavisi Turgut Alkibay BPH' nin Cerrahi Tedavisinde En Uygun Yöntem: TUR-P: Ünal Sert Lazer Prostatektomi: Bülent Soyupak Prostat Kanseri Başkan: Mehmet Atıkeler Beslenmenin prostat üzerine etkisi Bedreddin Seçkin Lokal ileri evre prostat kanseri: Küratif tedaviler ile birlikte optimal hormonal tedavi Bülent Akdoğan Metastatik prostat kanseri: Tedavide yapılan hatalar nelerdir? Kılavuzlar eşliğinde kritik değerlendirme Uğur Altuğ seçildi. Hemen arkasından sıcak bir akşam yemeği yenilerek dostluklar ve samimiyetler arttırıldı. ÜCD Doğu Anadolu Şubesi olarak yeni meslektaşlarımızı aramızda görmeyi umut ediyoruz. Olgu tartışması: İleri evre prostat kanseri Moderatör: Levent Türkeri Panelistler: Dr. Süleyman Ataus, Dr. Semih Ayan, Dr. Bülent Akdoğan Dr. Ali Güneş

11 Şubeler Kuzey Marmara Yaklaşım ve Yayın Etiği başlıklı Derneği'nin yılı iki konuşma ve Posterior Üretra bilimsel etkinlikler programı Darlıklarında Yaklaşım ile ilgili bir çerçevesinde düzenlediği Her tartışma yer aldı. Boyutu ile Mesane Toplantısı, Ü ro o n ko l o j i ve Ko ntinans 20 Ocak 2011 tarihinde Ürolojik Dernekleri'nin değerli katkılarıyla C e r ra h i D e r n e ğ i n i n Ku zey Haziran 2011 tarihlerinde Marmara Şubesi kurulduktan İstanbul'da gerçekleştirildi. sonra Derneğimiz ile birlikte Mesane kanserinden aşırı aktif Şubemizin ortak düzenlediği 2. mesaneye, nörojenik mesaneden Bölgesel Toplantısı 19 Şubat 2011 ağrılı mesane kadar çocuk ve Kuzey Marmara Şubesi Başkanı Bülent Alıcı tarihinde Kocaeli Tıp Fakültesi erişkinde mesane hastalıklarının Marmara Üroloji Derneği, 15 Ocak Ü ro l o j i A n a b i l i m D a l ı ' n ı n tüm yönleri ile güncel bilimsel t a r i h i n d e M a r m a r a katkılarıyla ile Kocaeli'nde gelişmelerin ışığı altında ve çok bölgesindeki üroloji uzmanlarına gerçekleştirildi. Toplam 113 geniş bir sunu zenginliği içerisinde hizmet etmek ve bilimsel platform katılımcı ile gerçekleştirilen bu gözden geçirilip, tartışıldığı bu oluşturmak üzere kuruldu. toplantıda kadın ürolojisi olguları bilimsel şölende toplam 245 ile ilgili bir panel, radikal katılımcı yer aldı. Derneğimizin ilk bilimsel faaliyeti p r o s t a t e k t o m i d e t e d a v i 2-3 Temmuz 2010 tarihleri yöntemlerinin tartışıldığı bir Halen 203 üyeye sahip olan ÜCD arasında İstanbul Barbaros Point karşıtlık toplantısı ve androloji Kuzey Marmara Şubesi bilimsel Otel 'de düzenlenen Her Yönü ile alanında güncel konuların etik ve kaliteyi en önde tutan Prostat başlıklı sempozyumdu. aktarıldığı konuşmalar yer aldı. toplantılarına 2012 yılında devam Toplam 183 katılımcının yer aldığı edecektir. 2 günlük bu sempozyumda Türkiye çapında ÜCD şubelerinin İşlevsel Üroloji, Üroonkoloji, kurulumu tamamlandıktan sonra Saygılarımla A n d r o l o j i v e E n d o ü r o l o j i Marmara Üroloji Derneği de bölümleri içinde, sunumlar ve faaliyetlerini ÜCD Kuzey Marmara Dr. Tufan Tarcan panellerde prostat ile ilişkili Şubesi olarak sürdürme kararı hastalıklar (prostatitler, BPH ile aldı. Şubemizin, Ürolojik Cerrahi ilişkili AÜSS ve prostat kanseri) ve ilgili güncel bilgiler tartışıldı. Marmara Üroloji Derneği'nin yılı bilimsel faaliyetleri çerçevesinde ilk bölgesel toplantısı ise 4 Aralık 2010 tarihinde toplam 65 kişilik katılımla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı' nın k a t k ı l a r ı y l a E d i r n e ' d e gerçekleştirildi. Güncel bilgilerin özellikle pratik uygulamalara yönelik olarak sunulduğu bu toplantıda, Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Erkekte Alt Üriner Sistem Semptomlarının tartışıldığı iki panel, Prostatitlere Güncel

12 Şubeler Güney Marmara Ürolojik Cerrahi Derneği varlığının önemi ve kasa invaze olmayan mesane (ÜCD) Güney Marmara tümörlerinde erken sistektomi endikasyonlarına Şubesinin bilimsel yönelik olgu sunumları da yaparak önemli noktalara aktiviteleri dahilinde düzenli dikkat çekti. Takiben, Dr. İsmet Yavaşcaoğlu Kasa olarak yapılması planlanan invaze mesane tümörü hastalarında laparoskopik ilk bilimsel toplantı 16 Aralık radikal sistektomi' konusunu ele aldı. Dr. Yavaşcaoğlu 2011 Cuma günü Almira videolar eşliğinde kasa invaze mesane kanserinde Hotel Bursa'da laparoskopik sistektomi ve lenfadenektominin gerçekleştirildi. İlk toplantıya sınırlarını ve yapılış biçimini katılımcılarla videolar Ürolojik Cerrahi Derneği eşliğinde interaktif olarak paylaştı. Uludağ Güney Marmara Şubesi Üniversitesi'nin lokal ileri hastalıktaki laparoskopik Güney Marmara Şubesi Başkanı üyesi toplam 65 kişi katıldı. sistektomi sonuçlarını da video eşliğinde bildirdi. Her Hakan Vuruşkan Astellas firmasının sponsorluğunu üstlendiği ilk üç konuşmacının sunumları katılımcılar tarafından toplantının öncesinde verilen kokteyl sonrası bilimsel ilgiyle takip edildi. Konuşmalar sonrası tartışmalar ve program öncesinde söz alan ÜCD Güney Marmara sorulara geçildi. Burada da katılımcılar çok sayıda Şubesi Başkanı Doç. Dr. Hakan Vuruşkan dernek soruyla konunun daha da aydınlatılmasına yardımcı faaliyetleri ve programı hakkında kısa bir oldular. Planlanandan daha uzun süren tartışma bilgilendirme konuşması yaptı. ÜCD tarafından kısmından da anlaşılacağı üzere katılımcıların ilgisi oldukça yüksekti. Gece saat 21:00'e kadar devam eden tartışma sonrasında bilimsel aktivite sonlandırıldı. Sosyal program dahilinde akşam yemeğine geçildi. Akşam yemeğinde ürologların birlikteliği devam ederken dostluklar pekiştirildi ve gelecek için planlamalar yapıldı. Derneğimizin Güney Marmara Şubesi'nin ilk toplantısındaki gerek sayısal gerekse de ilgi olarak çok yüksek olan katılım oranı bizleri gelecek toplantılar için daha da umutlandırdı. 17 Şubat 2012'de yapmayı planladığımız 'Testis tümörü' konulu toplantımızın da benzer şekilde başarılı geçeceğini umuyor tüm katılımcı meslektaşlarımıza ilgileri için çok teşekkür ediyoruz. yapılması planlanan ilk ulusal üroloji kongresi ve derneğin üye kayıtları ile ilgili bilgi verdikten Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan'ın moderatörlüğünde ilk bilimsel aktivite başarıyla gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Dr. Sedat Öner Kasa invaze olmayan mesane tümörü hastalarında güncel yaklaşımlar konusunu irdeledi. Dr Öner konuşmasında TUR-M sonrası erken dönemde tek doz intravezikal kemoterapinin önemi, nüks ve progresyon için risk faktörleri ve risk hesaplama yöntemleri ve risk gruplarına göre kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde tedavi protokolleri konularına özellikle vurgu yaptı. Bir sonraki konuşmacı Dr. Hakan Vuruşkan Kasa invaze mesane tümörü hastalarında olgu örnekleri başlığı altında kasa invaze mesane tümörü vakalarında sistektominin yerine yönelik olgu örnekleri sundu. Ayrıca, TUR-M materyalinin patolojik değerlendirmesinde sık yapılan değerlendirme hataları, patoloji raporunda karsinoma in situ Doç. Dr. Yakup Kordan Ürolojik Cerrahi Derneği Güney Marmara Şubesi Aylık Toplantısı 16 Aralık 2011 Mesane Tümörü Kas (-) hastalarda güncel yaklaşımlar Sedat Öner, Şevket Yılmaz Eğitim Hastanesi Kas (+) hastalarda olgu örnekleri Hakan Vuruşkan, Uludağ Üniversitesi Kas (+) hastalarda laparoskopik radikal sistektomi İsmet Yavaşcaoğlu, Uludağ Üniversitesi

13 Şubeler Orta Karadeniz Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi kuruluş işlemlerini Şubat 2011 de tamamladıktan sonra, üye kabulüne başladı ve 7 Temmuz 2011 de yapılan genel kurulunda şube yönetim organlarını belirledi. Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Ferruh Akay Karadeniz Şubesi nin ilk toplantısı 8 Ekim 2011 de Samsun da 60 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Çocuk Ürolojisi, Orta Karadeniz Şubesi Başkanı Şaban Sarıkaya Taş Hastalığı Tedavisi ile Ürolojide Karşıtlıklar ın tartışıldığı ve Cumartesi öğleden sonra iki oturum halinde akşama dek süren toplantı, bilimsel düzeyinin yüksekliği ile katılımcılardan olumlu geribildirim aldı. Lokalize ve Lokal İleri Evre Prostat Kanserlerinde Tedavi başlıklı, Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi Dr. Bilge GÜRSEL ile Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ender ÖZDEN' in konuşmacı olarak görev aldığı İkinci toplantı ise 18 Kasım 2011 de yine Samsun da gerçekleştirildi. KLİMİK Derneğinin Samsun North Point Otel de düzenlediği İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış sempozyumun ÜCD Orta Karadeniz Şubemizin katkısı ile 16 Aralık 2011 de gerçekleştirilen Üriner İnfeksiyonlar panelinde Dr. Ali Faik YILMAZ ve Dr. Ender ÖZDEN görev aldılar. ÜCD Orta Karadeniz Şubesi nin 2012'deki ilk toplantısında ise 13 Ocak Cuma akşamı Samsun da Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit BELET ile Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil YAKUPOĞLU katılımcılarla Girişimsel Üroradyoloji alanında gelişen uygulamalar, endikasyonlar ve komplikasyonlar konusunda bilgi paylaşımında bulundular. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2012'de de aylık bilimsel toplantılarını gerçekleştirecek olan şubemiz, Samsun başta olmak üzere Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat il ve ilçelerinde görev yapan tüm ürolog meslektaşlarımızı ayırım gözetmeksizin Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi çatısı altında birleştirmek, olumlu iletişim ve işbirliği ortamında modern ürolojideki bilimsel gelişme ve uygulamaları bölgesindeki tüm meslektaşları ile düzenli olarak paylaşmayı sürdürmek hedefindedir. ÜCD ORTA KARADENİZ ŞUBESİ TOPLANTISI 8 Ekim 2011 ÜCD Orta Karadeniz Şube Başkanı, ÜCD Başkanı Çocuk Ürolojisi Oturumu (Dr. Sacid Yıldız, Dr. Güner K. Özgür) İYE'de değişen yaklaşımlar Dr. Ozan ÖZKAYA VUR: Kılavuzlar eşliğinde tedavi algoritmasında değişiklikler Dr. Serdar TEKGÜL Tartışma Taş Hastalığı Tedavisi : Olgu Sunumları Moderatör: Dr. Şaban Sarıkaya Tartışmacılar: Dr Ekrem Akdeniz Dr. Mehmet Mercimek Ürolojide karşıtlıklar oturumu (Dr. Tuncay Akı, Dr. Bekir Süha Parlaktaş) Radikal Prostatektomi -Açık (Dr. Güven ASLAN) -Lap-Robotik (Dr. Ender ÖZDEN) Parsiyel Nefrektomi -Açık (Dr. Rasin ÖZYAVUZ) -Lap-Robotik (Dr. Cenk Y. BİLEN) Donör Nefrektomi -Retroperitonoskopik (Dr. Kamil YAKUPOĞLU) -Transperitoneal Laparoskopik (Dr. Burak KOÇAK) Kapanış Dr. Şaban SARIKAYA

14 Şubeler Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz Şubesi Başkanı Zühtü Tansuğ Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Şubesi Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Şubesi, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini temsilen, Prof. Dr. M. Zühtü Tansuğ, Doç. Dr. Erkan Demir ve Yrd. Doç. Dr. Barış Kuzgunbay'ın çalışmalarıyla kurulmuş olup ilk olağan genel kurulunu 26 üyesinin katılımı ile 29.Temmuz.2012 tarihinde Adana'da yapmıştır. Bu genel kurulda üye sayımız 72 iken şu anda bu sayı 78'e ulaşmıştır ve halen üye katılımları devam etmektedir. Yapılan genel kurulda Prof. Dr. M. Zühtü Tansuğ, Prof. Dr. Nihat Satar, Prof. Dr. Murat Bozlu, Yrd. Doç. Dr. Barış Kuzgunbay ve Op. Dr. Onur Özbilen yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Seçilen yönetim kurulu kendi aralarında iş bölümü yapmış olup en kısa zamanda bilimsel toplantıları yapmayı planlamışlardır. Bu kapsamda Şubat 2012 ve Nisan 2012 tarihlerinde bilimsel toplantılar planlanmış olup, toplantı programları en kısa zamanda duyurulacaktır. Dr. Atilla Arıdoğan

15 Şubeler Batı Karadeniz Batı Karadeniz Şubesi Başkanı Kamil Çam Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şubesi 2011 Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şubesi'nin 2011 yılı faaliyeti olarak 15.Ekim.2011 tarihinde Zonguldak'da bilimsel bir toplantı gerçekleştirildi. Üroloji'de Güncel Yaklaşımlar ismiyle geniş kapsamlı olarak yapılan toplantıda toplam 58 katılımcı mevcut idi. Alanında tanınmış 7 misafir konuşmacının katılımıyla bilimsel açıdan son derece zengin bir toplantı yaşandı. Bölge ürologlarının yanı sıra, medikal onkolog ve radyasyon onkologlarının da toplantıya rağbet ettikleri izlendi. Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış konuşmasını Ürolojik Cerrahi Derneği II. Başkanı Sayın Prof.Dr. Güner Özgür yaptı. Özetle çok daha yeni bir dernek olmalarına rağmen kısa sürede önemli bir sayıda meslektaşımıza ulaşıldığı ve artarak devam eden bilimsel toplantılarla üroloji alanında her zaman bilimselliğin ve akademik liyakatin ön planda tutulacağı bir konumda olacaklarını ifade ettiler. Sayın Prof.Dr. Aydın Mungan'ın da hoşgeldiniz konuşmasından sonra bilimsel programa geçildi. Bilimsel toplantı 5 ana başlıkta yapıldı: İlk bölümde erkek infertilitesi ile ilgili yardımcı gebelik yöntemlerinde ürologların rolü (Prof. Dr. Kaan Aydos), idiopatik erkek infertiltesi tanı ve tedavisi (Prof. Dr. Adil Esen), varikosel: kılavuzlar eşliğinde yaklaşım (Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu) konularındaki güncel bilgiler paylaşıldı. İkinci bölümde perkütan nefrolithotripsi konusunda teknik ve hasta seçimi (Doç. Dr. Bülent Erol), perkütan nefrolithotripsinin tedavi sonuçları: başarı ve komplikasyon profili (Prof. Dr.Aydın Mungan) başlıklı bilgiler sunuldu. Üçüncü birleşimde Evre T1 böbrek tümörlerinde tedavi alternatifleri konusu Küçük böbrek kitlelerinde (< 4cm) izlem ve minimal invaziv tedavi alternatifleri (Prof. Dr. Sinan Sözen), Lokalize böbrek tümörlerinde cerrahi tedavi alternatifleri (4-7 cm): Açık Parsiyel Nefrektomi (Prof. Dr. Ali Tekin) ve laparoskopik parsiyel nefrektomi (Doç.Dr. Uğur ALTUĞ) alt başlıklarında tartışıldı. Benign prostat hiperplazisi ana konusunda ise medikal tedavi seçenekleri (Prof.Dr. Ahmet Metin) ve minimal invaziv yaklaşımlar TUR-P'nin yerini alabilir mi? (Prof.Dr. Kamil Çam) alt başlıkları ile ilgili konuşmalar yapıldı. Son oturumda da lokalize prostat kanserine yaklaşım üst başlığında yüksek riskli lokalize prostat kanserinde tedavi alternatifleri (Prof.Dr. Haluk Özen) ve lokalize prostat kanserinde radyoterapinin etkinliği ve güvenlik profilini attıran yeni teknikler (Prof.Dr. Fadıl Akyol ) konularında güncel yaklaşımlar sunuldu. Toplantı tüm katılımcılara açık akşam yemeği ile son buldu. Dr. Kamil Çam

16 II. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Üroloji Dernekler Platformu tarafından Ankara Ürologlar Derneği'nin 40. Yılı Onuruna 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde 500 kişilik bir katılımla gerçekleşmiştir. Aynı zamanda kongre süresince 16 kişiye Gazi Üniversitesi Hayvan Laboratuvar'ında ileri laparoskopik cerrahi eğitimi verilmiştir. Oldukça başarılı geçen bu özellikli kongrenin ardından 2012 yılında Mart tarihlerinde 2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi düzenlenecektir. Kongre sabah bölümünde, ana salonda tek oturum olarak yapılacak, satellite oturumu takiben, iki salonda paneller, vaka tartışmaları, video ve tebliğ sunumları olarak devam edecektir. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası araştırıcının davetli konuşmacı olarak katılacağı, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini koruyan bu toplantıda daha önceki toplantılarımızda da önemli katkıları bulunan siz değerli meslektaşlarımızla birlikte olabilmeyi diliyor, saygılar sunuyoruz. Dr. Cenk Yücel Bilen Dr. Sinan Sözen

17 Üyelerimizden Haberler Dr. Sertaç Çimen Derneğimiz üyelerinden, Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başasistan kadrosunda üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Sertaç Çimen USA-Cleveland Clinic Böbrek-Pankreas Transplantasyonu bölümüne clinical fellow olarak kabul edilmiştir.değerli üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Dr. Ahmet Güdeloğlu Derneğimiz üyelerinden, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Ahmet Güdeloğlu University of Florida and Winter Haven Hospital Department of Urology. Winter Haven, Florida Research Fellow of Robotic Surgery olarak kabul edilmiştir.değerli üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Dr. Halil Kızılöz Derneğimiz üyelerinden, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Halil Kızılöz University of Hartford Department of Urology. West Hartford, Connecticut Research Fellow of Robotic Surgery olarak kabul edilmiştir. Değerli üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Güncel ÜRO. Susturulan Akademya. Çok Değerli Meslektaşlarım ve Üyeler,

Güncel ÜRO. Susturulan Akademya. Çok Değerli Meslektaşlarım ve Üyeler, SAYI:2 NISAN 2012 Güncel ÜRO Ü R O L O J İ K C E R R A H İ Çok Değerli Meslektaşlarım ve Üyeler, Ürolojik Cerrahi Derneği nin haberleşme mektubunun ikincisinde, sizleri selamlarken derneğimizin hızlı ve

Detaylı

İlk olarak derneğimizin 2013-2015 dönemi çalışmalarını özetle sunmaya çalışacağım.

İlk olarak derneğimizin 2013-2015 dönemi çalışmalarını özetle sunmaya çalışacağım. ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ 18.06.2013-17.06.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Genel Kurul Başkanı, Değerli Üyelerimiz, Üçüncü Olağan Genel Kurulumuza katılmanızdan ve derneğimize bugüne kadar olan

Detaylı

Sayı: 6 HEMŞİRELER YARIŞIYOR (HİZMET KALİTE STANDARTLARI BİLGİ YARIŞMASI)

Sayı: 6 HEMŞİRELER YARIŞIYOR (HİZMET KALİTE STANDARTLARI BİLGİ YARIŞMASI) Sayı: 6 HEMŞİRELER YARIŞIYOR (HİZMET KALİTE STANDARTLARI BİLGİ YARIŞMASI) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİTÖRDEN sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinde çok önemli

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

SOLUNUM 2014 Hazırlıkları Erken Başladı

SOLUNUM 2014 Hazırlıkları Erken Başladı Aralık 2013 www.solunum.org.tr YIL: 4 / SAYI: 13 / ISSN: 1309-5285 SOLUNUM 2014 Hazırlıkları Erken Başladı TÜSAD ın Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim tarihleri arasında artık geleneksel bir mekan olan Çeşme

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ THD Sayı 2 2009 Haziran 2009 GİRDİK; SCI-E DEYİZ! TJH NİN BÜYÜK HEDEFİ GERÇEKLEŞTİ Türk Hematoloji Derneği nin resmi bilimsel yayın organı olan Turkish

Detaylı

Editörden. Saygılarımla, Prof. Dr. Adnan ÇİNAL

Editörden. Saygılarımla, Prof. Dr. Adnan ÇİNAL Editörden Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmelerle dolu bir yoğunluğu yaşadığımız şu günlerde bu gelişmelerin en önemlilerinin sağlık alanında olduğunu görmekteyiz. Kanserden laboratuvar araç gereçlerindeki

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org FAALİYET RAPORU 2014 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI 2 2014 E BAKIŞ 4 TKYD HAKKINDA 6 YÖNETİM 7 ÇALIŞMA GRUPLARI 8 VII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 11 PANELLER VE SEMİNERLER 22 TKYD

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mart-Nisan 2010 Sayı 2 THD KAMPA GİRİYOR

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mart-Nisan 2010 Sayı 2 THD KAMPA GİRİYOR TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mart-Nisan 2010 Sayı 2 THD KAMPA GİRİYOR Türk Hematoloji Derneği Eğitim Çalışmalarından olan Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitimi-Hematolojik Onkoloji

Detaylı

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL Bakan Sunuşu Ülkemizde tıp alanında son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmekte ve takdir görmektedir.

Detaylı

YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8. 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10

YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8. 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10 1.3. DERNEK YÖNETİM ŞEMASI 11 1.4. KAYNAKLAR 12 1.5. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 2013

HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 Yeni Faktör Dergisi Türkiye Hemofili Derneği nin Süreli ve Ücretsiz Yayınıdır. Ocak-Haziran 2013 Cilt 17 Sayı: 1-2 HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 RÖPORTAJ Doğallık ve Zerafetin Simgesi Axel

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mayıs-Haziran 2010 Sayı 3

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mayıs-Haziran 2010 Sayı 3 TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mayıs-Haziran 2010 Sayı 3 THD İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR TOPLANTI SUNUMLARI WEB SAYFASINA YÜKLENDİ ARTIK BİR UZLAŞI METNİMİZ VAR EHA İLE BAĞLARIMIZ

Detaylı

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü. 9Eğitim 9Sağlık 9Sosyal Hizmetler 9Tarım 9Sosyal Güvenlik

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü. 9Eğitim 9Sağlık 9Sosyal Hizmetler 9Tarım 9Sosyal Güvenlik (D ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 24 Türkiye Maliye Sempozyumu Devletin Değişen Rolü Bağlamında Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi 9Eğitim

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ R Ü R J D E R N E. N Ö R O fi T Ü R K SON SÖZ. 28 Türk Nöroflirürji Derne i 20. Ulusal Bilimsel Kongresi.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ R Ü R J D E R N E. N Ö R O fi T Ü R K SON SÖZ. 28 Türk Nöroflirürji Derne i 20. Ulusal Bilimsel Kongresi. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 12 - Temmuz 2006 YÖNETİM KURULU Ç N D E K L E R Başkan Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu 2. Başkan Dr. Hakan H. Caner Sekreter Dr. Ayhan Attar

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan (2007 2011)

Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan (2007 2011) 2 ÖNSÖZ Hacettepe Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına 2000 yılında hastanelerinde başladı. Stratejik planlama, performansa bağlı döner sermaye katkı payı alınması gibi uygulamalar ile hastanelerimizde

Detaylı

ANKARA ECZACI ODASI YAYIN ORGANI

ANKARA ECZACI ODASI YAYIN ORGANI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun ANKARA ECZACI ODASI YAYIN ORGANI 2014 Sayı: 8 AEO 2014 Yılı Olağan Seçimsiz Mali Genel Kurul Toplantısı En Güncel, En Doğru, En Hızlı Bana Bir Masal Anlat Nereden

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

II. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ. BİLDİRİLER KİTABI Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği CİLT 3

II. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ. BİLDİRİLER KİTABI Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği CİLT 3 II. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği CİLT 3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw 2 RADYOGRAFİ Eylül Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Adına İmtiyaz Sahibi: Heybet ASLANOĞLU Yazı işleri Müdürü: Özer ERDEN Genel Yayın Yönetmeni Hamide AKÇAY Editör Çiğdem ÖZCAN (GORIL

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

FAALİYET RAPORU PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 2010-2011 DÖNEMİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2012

FAALİYET RAPORU PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 2010-2011 DÖNEMİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2012 PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ - DÖNEMİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2012 FAALİYET RAPORU Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Atatürk Cad. No: 82/A Sıtkı Bey Plaza Kat:1 D: 9 Kozyatağı

Detaylı

Meslek Sorunları Sempozyumu

Meslek Sorunları Sempozyumu Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 TDB 15. Dönem Çalışmalarına Başladı... 18 Meslek Sorunları Sempozyumu... 20 Meslek Sorunları Sempozyumu 20 TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi... 26

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

EDAK İstanbul Ana Tedarik ve Lojistik Merkezi. n EDAK'ın 36. n EDAK'a 2014. Eczacı Neşe Gülersoy anıldı

EDAK İstanbul Ana Tedarik ve Lojistik Merkezi. n EDAK'ın 36. n EDAK'a 2014. Eczacı Neşe Gülersoy anıldı Farmakoop Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı R. Serkan Soyer; "Mesleğimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için bir arada olmalıyız. Kooperatifçilik bilinci ve örgütlülüğü ile hareket etmeliyiz. Farmakoop bir

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı