KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı"

Transkript

1 KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1

2 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi IV. Türk Kamu Yönetiminde Risk Yönetimi: Mevcut Durum ve Öneriler 2

3 I Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi Kamu Yönetimi İçin Neden Risk Yönetimi? Finansal Riskler Krizi Sosyal Güvenlik Riskleri- Açık Finansmanı Nihai Üstlenici: Devlet Bulaşıcı hastalıklar vb. Ebola salgını Doğal Afetler Depremi 3

4 II - Uluslararası Tecrübeler İNGİLTERE : Mevcut Durum Risk Programı(2002) İngiltere Başbakanı - Tony Blair İngiltere Hazine Bakanlığı Risklerin Yönetimi: Kavram ve İlkeler Turuncu Kitap (2004) Hazine Bakanlığı Rehberler ve Eğitim Çalışmalarıyla İdarelere Büyük Destek Sağladı Sayıştay 2004 Yılında Denetim Kapsamına Aldı 4

5 II - Uluslararası Tecrübeler İNGİLTERE : Mevcut Durum Sayıştay Denetim Sonuçları(2011): Kamu kurumlarının büyük çoğunluğunda gelişmiş risk yönetimi süreçleri bulunuyor: Üst yönetim risk yönetimi sürecinin çıktılarını kullanarak kurum içindeki birimlerin durumlarını değerlendiriyor. Risk yönetimi - performans yönetimi - mali yönetim arasında tam bir entegrasyon sağlanamadı. 5

6 II - Uluslararası Tecrübeler İNGİLTERE : Çıkarılan Dersler Üst yönetim risk yönetimi sürecinde aktif olarak yer almalı Risk toleransı kavramı açıkça tanımlanarak personelin konuyla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmalı Risklerin yönetimi sürecinin çıktılarının nasıl oluşturulacağı adım adım tanımlanmalı Risklerin yönetilmesinde sorumluluklar açık bir şekilde belirlenmeli Risk yönetimi-performans yönetimi-mali yönetim süreçleri entegre edilmeli Risk yönetimi süreci düzenli olarak gözden geçirilmeli ve kurumlar arasında en iyi uygulamalar bir platform oluşturularak yaygınlaştırılmalı 6

7 II - Uluslararası Tecrübeler A.B.D. 7

8 ABD: Mevcut Durum II - Uluslararası Tecrübeler ABD de İngiltere de olduğu gibi tek bir merkezden yönlendirilmiş çalışmalar yok. Her kurum kendi ihtiyaçları doğrultusunda gerek görürse risk yönetim alanında girişimlerde bulunuyor. Risk yönetimi alanında öne çıkan kurumlar: Savunma Bakanlığı İç Güvenlik Bakanlığı Eğitim Bakanlığı Uzmanlar tarafından iyi düzeyde risk yönetimi sistemine sahip bir federal kurum bulunmadığı ifade ediliyor 8

9 ABD: Öneriler II - Uluslararası Tecrübeler Paydaşlar ile risk yönetimi sürecinin çıktıları şeffaf bir şekilde paylaşılmalı Risk yönetimine ilişkin yazılı bir politika belgesi oluşturulmalı Kilit bazı süreçlerden başlayarak risk yönetimi süreçleri kurulmalı Risk yönetimi için koordinasyon birimi kurulmalı ve ana hizmet birimlerinin alanları ile ilgili uzman personel burada istihdam edilmeli 9

10 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi Borç ve Risk Yönetimi Borçlanma işlemlerinin yürütülmesine yönelik En iyi uygulamalar esas alınmıştır yılından Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde uygulanmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi Müsteşarlık geneli dikkate alınarak İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesi Çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. 10

11 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi Borç ve Risk Yönetiminin Organizasyonu BAŞBAKAN YARDIMCISI MÜSTEŞAR BORÇ ve RİSK YÖNETİMİ KOMİTESİ KAMU FİNANSMANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NAKİT VE İÇ BORÇ YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Ön Ofis) RİSK YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Orta Ofis) ALACAK VE BORÇ İŞLEMLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Arka Ofis) 11

12 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi KAZANIMLAR Risk analizine dayalı orta uzun vadeli borçlanma politikaları sayesinde kamu borç stokunun seviyesinde ve yapısında önemli iyileşmeler elde edilerek kamu borçlanması ekonomide ciddi bir risk unsuru olmaktan çıkmıştır. Koşullu yükümlülüklerden kaynaklanabilecek risklerin de izlenmesine ve etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin politikalar geliştirilmiştir. Kamunun finansal varlık ve yükümlülüklerine ilişkin risklerin etkin bir şekilde izlenmesi ve bütüncül olarak yönetilmesi sağlanmıştır. 12

13 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi Borç Stoku/GSYH (%) 75 77,9 74,0 67, ,6 52,7 46,5 39,9 40,0 42,2 39,8 37,0 Maastricht Kriteri: 60 46,1 35,

14 Garantili Dış Borç Stoku (Milyon ABD Doları) Hazine Garantilerinden Üstlenim (Milyon ABD Doları) III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi Hazine Garantili Dış Borç Stoku ve Hazine Garantilerinden Üstlenim Tutarları Ç2 0 Garantili Dış Borç Stoku Hazine Garantilerinden Üstlenim 14

15 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI İç kontrol eylem planı kapsamında kurumsal risk yönetimine ilişkin çalışmalar, 2009 yılından itibaren başlatılmıştır yılında eylem planı güncellenerek kurumsal risk yönetimini de içeren entegre bir yapı öngörülmüştür. Bu çerçevede, süreçlerin modellenmesi, performans göstergelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirmesi, hassas görev analizi İş sürekliliği analizi yapılması Performansın ve risklerin yönetim bilgi sistemleri aracılığıyla güncel olarak takip edilmesi planlanmıştır. 15

16 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi ROL VE SORUMLULUKLAR İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yönetim Komitesi Proje Finansmanı İzleme Komitesi Bilgi Güvenliği Yönetimi Komitesi İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yönl. Ve Koord. Komitesi 16

17 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi 17

18 III Hazine Müsteşarlığı Deneyimi İÇ DENETİMİN ROLÜ İç denetim birimi, planlama çalışmaları yanında eğitimler ve denetimler yoluyla risk yönetimi ve iç kontrol konularında Müsteşarlık çapında farkındalığın oluşmasında önemli rol üstlenmiştir. Kalite güvence rolü: Birimler tarafından süreçlere ilişkin olarak hazırlanan süreç haritaları-iş akışları, risk analizleri, hassas görev analizleri vb. iç denetimin koordinasyonunda oluşturulan bir kalite güvence ekibi tarafından gözden geçirilmektedir. İDB başkanı, ilgili komitelerin bir üyesi olarak risk yönetimi ve iç kontrole ilişkin teknik destek vermektedir. 18

19 IV Türk Kamu Yönetiminde Risk Yönetimi MEVCUT DURUM İç kontrol çalışmaları kapsamında risk değerlendirme çalışmalarına başlandı ancak önemli mesafe alındığını söylemek güç. Risk yönetimi ve iç kontrol çalışmaları, bir süreç olarak değil de bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen bir faaliyet olarak algılanıyor. Stratejik Planlama süreci ile risk yönetimi ilişkisi tam olarak kurulmuş değil. GZFT analizi yapılması öneriliyor, ancak zayıflıklar ve tehditlere karşı etkili önlemlerin alınıp alınmadığı değerlendirilmiyor. Risk yönetimi alanında idarelere rehberlik edecek bir kurum yok. Yeterli Türkçe kaynak olmaması bir başka engel. Risk yönetimini kurumlarda sahiplenecek birim yok. Strateji Geliştirme Başkanlıklarının mevcut kapasiteleriyle bu süreci yürütmelerini bekleyemeyiz. 19

20 IV Türk Kamu Yönetiminde Risk Yönetimi YÖNETİŞİM Risk Yönetimi- İç Kontrol İlişkisi KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ İÇ KONTROL COSO ya göre İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi 20 İlişkisi (COSO II-Bölüm G)

21 IV Türk Kamu Yönetiminde Risk Yönetimi ÖNERİLER-Genel Kritik faaliyetlerde pilot projeler ile başlangıç yapılmalı. Danışmanlık firmalarından hizmet alımı know-how transferi ve iyi uygulama örneklerine odaklanmalı. Stratejik Planlama - Performans Programı Risk Yönetimi Entegrasyonu sağlanmalı. SGB lerin kapasitesi artırılmalı ve koordinasyon birimi açık bir şekilde belirlenmeli. Orta ve uzun vadede risklerin nasıl yönetileceğine ilişkin yazılı düzenlemeler yapılmalıdır. 21

22 IV Türk Kamu Yönetiminde Risk Yönetimi ÖNERİLER - İÇ DENETİM İç denetim birimleri kamu yönetimimizde risk yönetimi anlamında en yetkin birimler, ancak danışmanlık ve güvence faaliyetlerinin ötesine geçmemeleri gerekiyor. Risk yönetiminde yetkin personelin geçici görevlendirmelerle ilgili komitelerde daha aktif görev almaları sağlanmalı. Risk yönetimi çalışmaları başlangıçtan itibaren düzenli olarak kalite güvence anlamında iç denetim tarafından gözden geçirilmeli. 22

23 IV Türk Kamu Yönetiminde Risk Yönetimi ÖNERİLER SAYIŞTAY Risk yönetimi süreçleri oluşturulduktan sonra Sayıştay tarafından düzenli olarak değerlendirilmeli ve kamuoyuna raporlanmalıdır. Sayıştay, kamu sektörünün temel risklerinin yönetiminde proaktif bir rol üstlenmeli ve daha şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi için rehberlik yapmalıdır. 23

24 Teşekkürler 24

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2009-2013) TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA Tel : +90 312 204 7108 Faks : +90 312 212 8896

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu GİRİŞ Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği ve Bakanlığın 04.02.2009 tarihli 1205 sayılı Genel Yazısı ile Eki

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DOKÜMANI ZONGULDAK 2009 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÖNSÖZ Harran Üniversitesi nin yer aldığı Şanlıurfa, günümüzden on bir bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Anadolu nun en eski kentlerinden biridir. Arkeolojik kaynaklarda Bereketli Hilal olarak adlandırılan

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GĠRĠġ Kamu mali yönetim ve kontrol sistemine yeni bir anlayış getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması ve bunun bir gerekliliği olarak

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Yayım : Ocak 2015 1 1.1 1.2 1.3 Yeni mali sistemin kurumsal uyumlaştırması kapsamında; iç kontrol sistemine yönelik İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞAR SUNUŞU KISALTMALAR i iii iv I-GENEL BİLGİLER 1 A-Yetki, Görev ve Sorumluklar 1 B- Teşkilat

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2014, Ankara 1 2013 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu 2 Kurul Başkanının

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010) I. GİRİŞ Dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle, kamu kaynaklarının kötü kullanılmasına tepkiler artmış, yöneticilerin kamu fonlarının verimli ve rasyonel

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Mahmut EVKURAN ASPB Strateji Geliştirme Başkanı. Engin DEMİR İç Kontrol Daire Başkanı

HAZIRLAYANLAR. Mahmut EVKURAN ASPB Strateji Geliştirme Başkanı. Engin DEMİR İç Kontrol Daire Başkanı HAZIRLAYANLAR Mahmut EVKURAN ASPB Strateji Geliştirme Başkanı Engin DEMİR İç Kontrol Daire Başkanı Abdullah AYAS Atilla ASLAN Cevdet ÇAPUTCUOĞLU Erol ÇELİK Sezai ŞEN Yusuf KÖSE Mart 2015 ANKARA Katkı ve

Detaylı

İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI VE YOL HARİTASI: SÜREÇ VE YÖNTEM SUNUMU 25 Şubat 2010

İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI VE YOL HARİTASI: SÜREÇ VE YÖNTEM SUNUMU 25 Şubat 2010 Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ AÜ SBF Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Bşk. AÜ Kurumsal Gelişim Koordinatörü İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI VE YOL HARİTASI: SÜREÇ VE YÖNTEM SUNUMU 25 Şubat 2010

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN DIŞ DENETİM

İL ÖZEL İDARELERİNDE MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN DIŞ DENETİM İL ÖZEL İDARELERİNDE MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN DIŞ DENETİM SUNAN S. Emre AKDAĞ Sayıştay Uzman Denetçisi Hasan Meriç ÜSTÜNKOL Sayıştay Başdenetçisi SAYIŞTAYLARIN KURULUŞ AMACI Sayıştaylar

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

KAMU İ Ç KONTROL STANDARTLARİNA UYUM EYLEM PLANİ

KAMU İ Ç KONTROL STANDARTLARİNA UYUM EYLEM PLANİ KAMU İ Ç KONTROL STANDARTLARİNA UYUM EYLEM PLANİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2015-2016 A N K A R A I İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 3 Sistemin Önemi...

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: İTİBAR RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: İTİBAR RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 17 Eylül 2015 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 6462 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: İTİBAR RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ İtibar banka açısından

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

Yürütücü Kuruluş Çevre ve Orman Bakanlığı. Uygulayıcı Kuruluş Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Donör Kuruluş Küresel Çevre Fonu (GEF)

Yürütücü Kuruluş Çevre ve Orman Bakanlığı. Uygulayıcı Kuruluş Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Donör Kuruluş Küresel Çevre Fonu (GEF) Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi Ulusal Kapasite Eylem Planı ulusal paydaşların katkıları ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı