T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1

2 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi verinin düzenlenerek İdarenin bünyesinde kurulu bulunan coğrafi sunuculara yüklenmesi, Hazırlanan coğrafi verinin web üzerinde 2 ve 3 boyutlu olarak görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Proje 2013 yılı sonunda tamamlanacaktır. 2

3 Projenin Kapsamı Projenin Amacı ve Kapsamı 3

4 Projenin Amacı ve Kapsamı Analiz Sonucu Elde Edilen Veri Setleri Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendir mesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Uygulama İmar Planı Nazım İmar Bütünleşik Kıyı Alanları Çevre Düzeni Planları Mücavir Alanlar Kıyı Kenar Çizgisi Jeoloji Jeoteknik Etüt Korunan Alanlar Doğal Sit Alanları İzin Lisans İstatistikleri Denetim İstatistikleri Mavi Kart Atık Alım Noktaları Deniz Kirliliği İzleme İstasyonları Havza Kirliliği İzleme Örneklem Noktaları Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Emisyon Ölçüm Kaynakları Tehlikeli Atık İstatistikleri Riskli Alanlar Rezerv Alanlar Riskli Yapılar YAMBIS Enerji Kimlik Sistemi Kooperatifle r Yapı Malzemeleri Piyasa Denetimi Yapı Denetimi Yapım İşleri İskân Ortofoto Tapu Kadastro İmar Planı Halihazır Harita Jeolojik ve Jeoteknik Etüd İçmesuyu Şebeke Projeleri İçmesuyu Arıtma Projeleri Kanalizasyon Projeleri Atıksu Arıtma Projeleri Sayısal İşletme Planları Fizibilite ve Etüt Çalışmaları 4

5 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 5

6 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 6

7 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 7

8 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 8

9 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 9

10 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10

11 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 11

12 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 12

13 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 13

14 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. İlbank A.Ş. 14

15 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. İlbank A.Ş. 15

16 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. İlbank A.Ş. 16

17 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 17

18 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 18

19 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Genel Müdürlük Üretilen Veri Oranı (%) Toplanan Veri Oranı (%) ÇED, İzin ve Denetim % 100 ortalama % 100 Çevre Yönetimi %69 ortalama %100 Mekansal Planlama %63 ortalama %100 Tapu ve Kadastro Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Tabiat Varlıklarını Koruma %75 ortalama (Ortofoto %34) (Kadastro %90) %100 (Tapu Hariç) %100 ortalama %100 SAYS %7 Kalan Katmanlar %100 %100 Yapı İşleri %100 (Mekansal Veri Yok) %100 Mesleki Hizmetler %100 (Mekansal Veri Yok) %100 İLBANK A.Ş. %100 %5 19

20 Bakanlık Mekansal Verileri Veritabanı Tasarımı tamamlandı. Simple feature class Geometry Polygon Contains M values No BolgelemeKaralari Contains Z values No Allow Precision Scale Length Field name Data type nulls Default value Domain OBJECTID Object ID SHAPE Geometry Yes Tip Long integer Yes 1 0 BolgeNo Short integer Yes 0 BolgeAdi String Yes 50 GecerliPlanHukumleri Long integer Yes GecerliPlanHukumleri 0 OzelKanun Short integer Yes 0 Liman Long integer Yes 0 Iskele Long integer Yes 0 Tersane Long integer Yes 1 0 YatBakimOnarimInsaa Long integer Yes 0 Yapi Long integer Yes 0 KonutunKorunmasi Long integer Yes 0 IkinciKonutKorumasi Long integer Yes 0 TurizmDokusuKorunmasi Long integer Yes 0 AtikSuArıtma Long integer Yes 0 GunubirlikTesis Long integer Yes 0 SHAPE_Length Double Yes 0 0 SHAPE_Area Double Yes 0 0 Subtypes of BolgelemeKaralari Subtype field Tip Default subtype 1 List of defined default values and domains for subtypes in this class Subtype Subtype Code Description Field name Default value Domain GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa 1 Turizm Alanları Yapi KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa 2 Kentsel Yerleşik Alan Yapi KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa 3 Askeri Güvenlik ve Yasaklı Alan Yapi KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa 4 Deniz Yapıları Düzenleme Alanları Yapi KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa 5 Deniz Yapıları Geri Alanları Yapi KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa 6 Rekreasyon Alanları Yapi KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa Ekolojik Açıdan Hassas Mutlak 7 Yapi Koruma Alanları KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa 8 Düşük Yoğunluklu Yerleşik Alan Yapi KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis GecerliPlanHukumleri GecerliPlanHukumleri Liman Iskele Tersane 1 YatBakimOnarimInsaa Doğal Yapısı ve Karakteri Korunacak 9 Yapi Alanlar KonutunKorunmasi IkinciKonutKorumasi TurizmDokusuKorunmasi AtikSuArıtma GunubirlikTesis Simple feature class ATIKVEARITMATESISLERIN Field name Data type OBJECTID Object ID Allow nulls Default value Coded value domain GecerliPlanHukumleri Description Geçerli Plan Hükümleri Field type Long integer Split policy Default value Merge policy Default value Code Description 1 Mevcut Plan Kararına Tabi 2 Yeni Plan Zorunluluğu Coded value domain Description Field Bilgilerini durumu Field type Long integer Split policy Default value Merge policy Default value Domain Code Description 1 Evet 2 Hayır 0 - Geometry Point Contains M values No Contains Z values No Precision Scale Length BOLGEKODU String Yes 6 KULLANIM Long integer Yes ADINUMARASI String Yes 200 ACIKLAMA String Yes 255 PROJEDURUMU Long integer Yes 0 SORUMLUIDARETIPI Long integer Yes 0 ESKIKULLANIM String Yes 250 ID Yes ILID Yes GlobalID No PLTADSIN_ID Yes SHAPE Geometry Yes PLANSINIRID Yes Subtypes of ATIKVEARITMATESISLERIN Default subtype Subtype Code Subtype field KULLANIM Subtype Description KATI ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM TESİSİ (SEMBOL) TEHLİKELİ ATIK BERTARAF TESİSİ (SEMBOL) ARITMA TESİSİ (SEMBOL) List of defined default values and domains for subtypes in this class Field name PROJEDURUMU SORUMLUIDARETIPI PROJEDURUMU SORUMLUIDARETIPI PROJEDURUMU SORUMLUIDARETIPI Default value Domain PROJEDURUMU SORUMLUIDARETIPI PROJEDURUMU SORUMLUIDARETIPI PROJEDURUMU SORUMLUIDARETIPI Simple feature class AKARYAKITBORUHAT Field name Data type OBJECTID Object ID Allow nulls Shape Geometry Yes Default value Domain Geometry Polyline Contains M values No Contains Z values Yes Precision Scale Length ADI String Yes 16 TIP String Yes 50 Shape_Length Double Yes 0 0 Simple feature class ALTBOLGE Field name Data type OBJECTID Object ID Allow nulls Shape Geometry Yes Default value Domain Geometry Polyline Contains M values No Contains Z values Yes Precision Scale Length ADI String Yes 16 TIP String Yes 50 Shape_Length Double Yes 0 0 Simple feature class Yerlesim Field name Data type OBJECTID Object ID Allow nulls SHAPE Geometry Yes Default value Domain Geometry Point Contains M values No Contains Z values Yes Precision Scale Length TIP String Yes 50 ADI String Yes 50 Simple feature class AltCerceve Field name Data type OBJECTID Object ID Allow nulls SHAPE Geometry Yes Default value Domain Geometry Polyline Contains M values No Contains Z values Yes Precision Scale Length AD String Yes 50 TIP String Yes 50 SHAPE_Length Double Yes 0 0 Simple feature class AskeriLiman Field name Data type OBJECTID Object ID Allow nulls SHAPE Geometry Yes Default value Domain Geometry Polygon Contains M values No Contains Z values Yes Precision Scale Length TIP String Yes 50 SHAPE_Length Double Yes 0 0 SHAPE_Area Double Yes 0 0 Relationship class PLANBLG_ATIKVEARITMAN Type Simple Cardinality One to many Notification Forward Origin feature class Name PLANLAMABOLGES Primary key I Foreign key ID PLANSINIRID Forward label ATIKVEARITMATESI Backward label SLERIN CDPPLANLAMABOL GESI Destination feature class No relationship rules defined. Name ATIKVEARITMATESI SLERIN 20

21 Bakanlık Mekansal Verileri Bakanlık mekansal verileri CBS Genel Müdürlüğünde toplanıyor. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 21

22 BAKANLIK MEKANSAL VERİ DÖNÜŞÜMÜ VERİTABANI 22

23 23

24 Bakanlık CBS Yazılımı Bakanlık ürettiği veriyi sunacağı CBS Yazılımını geliştirdi. 24

25 Yazılım Menüleri atlas.gov.tr 25

26 Adres atlas.gov.tr

27 Bina atlas.gov.tr

28 Arazi Örtüsü 1990 atlas.gov.tr

29 Arazi Örtüsü 2000 atlas.gov.tr

30 Arazi Örtüsü 2006 atlas.gov.tr

31 atlas.gov.tr Arazi Örtüsü 1990 (Detay)

32 atlas.gov.tr Arazi Örtüsü 2000 (Detay)

33 atlas.gov.tr Arazi Örtüsü 2006 (Detay)

34 Hidrografya atlas.gov.tr

35 İdari Sınırlar atlas.gov.tr

36 atlas.gov.tr İdari Sınırlar (Mücavir Alanlar)

37 atlas.gov.tr Plan Bölgeleri: Çevre Düzeni Planları

38 atlas.gov.tr Plan Bölgeleri: Nazım İmar Planları

39 Tapu Kadastro atlas.gov.tr

40 atlas.gov.tr Jeodezik Altyapı: Yer Kontrol Noktaları

41 atlas.gov.tr Risk Koruma Bölgeleri: Korunan Alanlar

42 atlas.gov.tr Risk Koruma Bölgeleri: Riskli alanlar

43 atlas.gov.tr Plan Bölgeleri: Kıyı Kenar Çizgileri

44 atlas.gov.tr Jeoloji /Çevre: Mavi Kart Atık Alım Noktaları

45 atlas.gov.tr Jeoloji /Çevre: Deniz Kirliliği İstasyonları

46 atlas.gov.tr Jeoloji /Çevre: Emisyon Büyük Nokta Kaynakları

47 atlas.gov.tr Jeoloji /Çevre: Hava Kalitesi İzleme İstasyonları

48 Ulaşım atlas.gov.tr

49 Bina atlas.gov.tr

50 3B ATLAS atlas.gov.tr

51 3B ATLAS atlas.gov.tr

52 3B ATLAS atlas.gov.tr

53 3B ATLAS atlas.gov.tr

54 3B ATLAS atlas.gov.tr

55 3B ATLAS atlas.gov.tr

56 TEŞEKKÜR EDERİM 56

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU 2013 2 Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. 3 4 BAKAN SUNUŞU İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler

Detaylı

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu Rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde 2014 Hazırlanacak Yılı İdare

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 20 Kasım 2013 1 Bakanlık Birimleri 2 Personel Durumu 3 Stratejik Amaçlarımız Sağlıklı, güvenli, mekan kalitesi yüksek yerleşmeleri

Detaylı

ÝDARE T.C. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÝDARE FAALÝYET RAPORU ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI

ÝDARE T.C. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÝDARE FAALÝYET RAPORU ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÝDARE FAALÝYET RAPORU 2013 YILI ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÇAÐRI MERKEZÝ ÝDARE FAALÝYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Vekâletler

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Detaylı

2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 2 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer. Mustafa

Detaylı

2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Ve Yatırım Gerçekleşmeleri

2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Ve Yatırım Gerçekleşmeleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Yılı Ocak Mart Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Ve Yatırım Gerçekleşmeleri Murat ZORLUOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı 12 Nisan Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK YILI

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012

Detaylı

01 Ocak 2015 24 Mart 2015 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

01 Ocak 2015 24 Mart 2015 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı 01 Ocak 2015 24 Mart 2015 Dönemi Bütçe Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V. 31 Mart 2015 KOD BAKANLIK 01 OCAK 2015 24 MART 2015 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BAŞLANGIÇ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Strateji Geliştirme Başkanlığı 213 YILI PERFORMANS PROGRAMI Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Erdoğan BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KENTGES İZLEME YÖNLENDİRME KURULU 5. TOPLANTISI 25 EKİM 2013

KENTGES İZLEME YÖNLENDİRME KURULU 5. TOPLANTISI 25 EKİM 2013 KENTGES İZLEME YÖNLENDİRME KURULU 5. TOPLANTISI 25 EKİM 2013 Sunum Planı KENTGES in tanıtılması KENTGES eylemleri kapsamında son toplantıdan sonra yapılan önemli faaliyetler Gündem 1: 2013 Belediyeler

Detaylı

01 Ocak 30 Haziran 2015 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

01 Ocak 30 Haziran 2015 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı 01 Ocak 30 Haziran 2015 Dönemi Bütçe Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V. 21.07.2015 Strateji Geliştirme Başkanlığı KOD BAKANLIK 01 OCAK 2015 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

III)C TİPİ İL TEŞKİLATI ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI:2 Adet ŞUBE MÜDÜRÜ:7 Adet

III)C TİPİ İL TEŞKİLATI ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI:2 Adet ŞUBE MÜDÜRÜ:7 Adet III)C TİPİ İL TEŞKİLATI ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI:2 Adet ŞUBE MÜDÜRÜ:7 Adet a) İmar, İskân ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri 1) Bakanlığın

Detaylı

Şehircilik Dairesi Başkanl

Şehircilik Dairesi Başkanl İller Bankası Genel MüdürlM rlüğü Şehircilik Dairesi Başkanl kanlığı İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KURUM GÖRÜŞLERG LERİ UYGULAMALARI VE SORUNLARI Sedef GÖNENG NENÇ Planlama Şube MüdürüM Hulusi ADIGÜZEL

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek İMAR YÖNETİMİ Kentsel Dönüşüm ATM Cihazları, Kule Tipi Panolar, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Stratejik Hedef.. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Bu kapsamda kentsel dönüşüm amaçlı projeler ve

Detaylı

ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 AMAÇ

ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 AMAÇ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 AMAÇ 2025 yılını hedefleyen Antalya Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1 / 100.000 ölçekli Çevre

Detaylı

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 30 Eylül Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V. 20 Ekim Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK YILI

Detaylı

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER İL MÜDÜRLÜKLERİ... 2 I)B TİPİ İL TEŞKİLATI... 3 İL MÜDÜRLÜĞÜ... 3 İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI... 3 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

FAKÜLTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILABİLECEK UZMANLIKLAR VE BİLİRKİŞİLİKLER

FAKÜLTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILABİLECEK UZMANLIKLAR VE BİLİRKİŞİLİKLER FAKÜLTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILABİLECEK UZMANLIKLAR VE BİLİRKİŞİLİKLER BÖLÜMLERE GÖRE SIRALAMA 1. Bilgisayar Mühendisliği 1.1 Bilgisayar ağları, kurulum, yönetimi 1.2 Bilgisayar donanımı 1.3

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı i Antalya kentinde sağlıklı ve güvenli bir çevrenin oluşumu için, kentin sürdürülebilir ve yaşanabilir uzmanlaşmış bir hizmet kenti kimliğini kazanması hedefine yönelik Ulaşım Master Planı ile eşgüdümlü

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon Dünya ve ülke ölçeğinde doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme,

Detaylı

ZEMİNİN SİSMİK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ VERİTABANI TASARIMI

ZEMİNİN SİSMİK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ VERİTABANI TASARIMI ZEMİNİN SİSMİK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ VERİTABANI TASARIMI Sunay Mutlu 1, Ebru Akdeniz 2, Uğur Avdan 3, Emrah Pekkan 4, Muammer Tün 5, Yücel Güney 6 ve Berkan Ecevitoğlu 7 1 Yüksek L. Öğr., Uydu ve Uzay

Detaylı