e İdari esi akült İktisadi v er F Biliml BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e İdari esi akült İktisadi v er F Biliml BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bi İk lim tis le ad rf iv ak e İ ül da te ri si

2 2 2

3 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 07 İktisat Bölümü 17 İşletme 27 İngilizce İşletme 35 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 45 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü 3

4 4

5 Dekanın Mesajı Fakültemiz, Başkent Üniversitesi nin kuruluşunda ilk açılan fakültelerden biridir. İlk ögrencilerini 1995 yılında ilk öğrenci alımını yapmıştır. Başkent Üniversitesi nin kuruluşuyla beraber 1995 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz, halen İşletme (Türkçe), İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir Akademik yılında İngilizce İşletme Bölümü de fakültemizin bünyesinde yer alacaktır. Fakültemizin amacı, öğrencilerimize gerekli nitel ve nicel teknik ve uygulamaları öğreterek, onları geleceğin güçlü rekabet koşulları ile mücadeleye hazırlamaktır. Fakültemiz ülkemize, donanımlı mezunlar kazandırmanın yanı sıra, iyi bireyler yetiştirmeyi de ön planda tutmaktadır. Fakültemizin eğitim dili Türkçedir. Ancak, gerek dönem içindeki mesleki ingi- lizce dersleri, gerekse derslerde ingilizce materyale ağırlık vererek öğrencinin iyi derecede yabancı dil bilgisiyle mezun olması sağlanmaktadır. Fakültemizin ögrencileri, mevcut uluslararası anlaşmalardan yararlanarak yurt dışındaki başka üniversitelerde eğitimini devam ettirebilme olanağına sahiptirler. Ayrıca, öğrencilerimize yan dal, çift ana dal yapma imkanı da sunulmaktadır. Fakültemiz, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezunlara farklı alanlarda eğitimlerine devam edebilme olanakları sunmaktadır. Halen İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finansman alanında yüksek lisans programlarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Muhasebe ve Finansman, Yönetim Organizasyon alanında doktora programlarımız da mevcuttur. Z. Erinç BÖGE Dekan 5

6 6

7 İktisat Bölümü Bölüm TM1 puanıyla öğrenci almaktadır. 7

8 Bölümün tanıtımı İktisat, kıt kaynakların, en uygun dağılımı ile ilgilenen bilim dalıdır. Öte yandan küreselleşmeye paralel olarak hızla artan rekabet, kaynakların verimli ve etkin şekilde kullanımına olan ihtiyacı ve önemi artırmaktadır. Bilginin büyük bir hızla çoğaldığı, yenilendiği ve değiştiği çağımızda iktisat öğrenimi önem kazanmaktadır; çünkü çoğalan ve yenilenen bilgi iyi yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. İletişim teknolojisinin hızlı bir biçimde değiştiği günümüzde, ulusal ekonomiler küresel boyuta ulaşmıştır. Küreselleşme, ekonomileri sadece yerel değil, uluslararası düzeyde iktisadi politikalar uygulamaya ve bu politikaların sonuçlarını öngörmeye zorlamaktadır. Giderek karmaşıklaşan uluslararası ilişkiler ağı, hem ulusal hem de ulus ötesi iktisadi olguları ve faaliyetleri gözlemleme, yorumlama ve buna uygun etkin politikalar üretme bağlamında iktisat biliminin, dolayısıyla iktisat öğreniminin önemini daha da artırmıştır. Hemen her gün kitle iletişim araçlarında giderek artan şekilde yer alan enflasyon, işsizlik, büyüme, para piyasaları, verimlilik, dış ticaret ve dış borçlar gibi iktisadın alanı içerisinde yer alan ve toplum refahını ilgilendiren konular söz konusu önemin dışa vurumudur. İktisat öğrencileri, eğitim-öğretim sürecinde; kaynakların etkin dağılımı ile ilgili olarak analitik problem çözme yeteneği, yaratıcılık, ekip çalışmaları, sosyal ve politik yapılara uyum, modelleme bilgisi, kıyaslama becerisi ve bilgisayar destekli çalışma yeteneği kazanırlar. Öğrenciler, bu doğrultuda, hızla gelişen ve değişen koşullarda, bilgi toplumu gerçeğini de göz önünde bulundurarak iktisadi olguları analiz ederek öngörüde bulunabilecek, ekonomik olaylara ilişkin doğru politikalar geliştirebilecek ve doğru kararlar verebilecek düzeye gelirler. Buna ek olarak, öğrenciler temel iktisat kuramları ile iktisat biliminin bir araya getirdiği farklı disiplinlerden olan sosyoloji, psikoloji, hukuk, işletme, maliye, muhasebe, istatistik ve matematik gibi alanların yanısıra gelişen çağa bağlı olarak ortaya çıkan uluslararası finans, küreselleşme ve bölgeselleşme, finansal pazarlar ve çevre ekonomisi gibi diğer güncel alanlarda da bilgi sahibi olurlar. Bölüm, fakülte nin diğer bölümleriyle yakın bir işbirliği içerisinde olup, seçmeli derslerle öğrencinin kendisini istediği yönde geliştirmesine ve etkili bir kariyer planlaması yapmasına olanak tanımaktadır. Buna ilaveten, ölçütleri yerine getiren öğrenciler, yan dal veya çift ana dal öğrenimi görebilir; Erasmus- Avrupa ülkeleri 8

9 arası öğrenci değişim programına katılabilir. Öğretim programı çerçevesinde iktisat öğrencileri, niteliksel ve niceliksel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerileri yanısıra, mesleki açıdan gerekli İngilizce bilgisi ve bilgisayar kullanım becerileriyle de donatılmaktadırlar. Programın hedefi, öğrencilere kamu Akademik Kadro Prof. Dr. Servet MUTLU (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Öğr. Gör. Dr. Selda ATİK Öğr. Gör. Dr. Bülent EŞİYOK Öğr. Gör. Destan KIRIMHAN Öğr. Gör. Dr. Özlem AYTAÇ Arş. Gör. Deniz GÜVERCİN Arş. Gör. Senem OĞUZ ve özel sektörde etkin görev alabilmeleri ve isteyenlerin öğrenimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam edebilmeleri için gerekli donanımı sağlamaktır. Bölümün avantajları Öğrenci ile öğretim üyesi arasında etkileşimi kolaylaştıran küçük mevcutlu sınıflarda eğitim verilmektedir. Öğrencilerimize öğrenim hayatları boyunca etkin akademik danışmanlık verilmektedir. Öğrencilerimiz, iktisat alanındaki hem Türkçe hem de İngilizce literatürü öğrenebilirler. Öğrencilerimiz, birçok farklı alanda uzmanlaşmaya imkan veren seçmeli ders alternatiflerine sahiptir. Mezunlarımız hem kamu hem de özel kesimde çalışma imkanına sahiptir. Üniversitemizde yüksek lisans/doktora yaparak öğrenimine devam etmek isteyen mezunlarımıza %30 indirim imkanı sunulmaktadır. Ölçütleri yerine getiren öğrenciler yan dal yapıp kendilerini geliştirebilirler. Ölçütleri yerine getiren öğrenciler çift ana dal yapıp ikinci bir diplomaya sahip olabilirler. Öğrenciler Erasmus- Avrupa ülkeleri arası öğrenci değişim programına katılabilir, yurt dışında eğitim imkanı elde edebilir. 9

10 Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar İktisat bölümü mezunları, aldıkları güçlü eğitim sayesinde kamu sektöründe ve özel sektörde geniş bir yelpazede çalışma imkanına sahiptir. Sadece ülkemizde değil, küresel sistemde de iktisatçılar için yeni çalışma alanları oluşmakta ve alandaki işgücü ihtiyacı giderek artmaktadır. Mezunların ülkemizdeki iş olanakları; Başta T.C. Merkez Bankası ve Rekabet Kurumu olmak üzere tüm kamu sektörü; bankalar, finans kuruluşları, denetim kurumları Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Kalkınma Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Milli Prodüktivite Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Patent Enstitüsü Borsa İstanbul Özel firmaların finans, pazarlama ve satış departmanları Mezunların çalıştıkları kurumlar Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara A.B.D. Büyükelçiliği, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halk Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Eximbank, Deloitte, Hollanda Türkiye Yüksek Öğretim ve Meslek Eğitimi Vakfı (NİHA Vakfı), Dünya Ticaret Merkezi, TEİAŞ, Hilton, Ulusoy Denizcilik, Ulusoy Elektrik, Ericsson, Yüksel Holding, Rönesans Holding, Demir Export, AFC Enerji, Ankon Danışmanlık, Perre Grup, Agroplus-Plus Expo Center, Polimeks İnşaat, Koza Çadır, Wanda Digital, Egaş Eczane Gereçleri, Base İletişim, Kafta Hediyelik. Bölümün ayrıcalıklı yanları İktisat Bölümü nü başarı ile yürüten öğrencilerimiz, çift ana dal lisans programına dahil olarak aynı zamanda ikinci bir lisans diploması alabilirler. Bu şekilde, iktisat lisans diploması yanında bir başka dalda da lisans derecesine sahip olabilirler. Ayrıca, öğrenciler ilgi duydukları başka bir alanda da yan dal programına başvurabilirler. Burslu öğrencilerimiz, çift ana dal ve yan dal programlarından da burslarının sağladığı indirimlerle yararlanabilirler. 10

11 Staj ve uygulamalı eğitim imkanları İktisat Bölümünde zorunlu staj uygulaması olmamakla birlikte öğrencilerimizin staj yapmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul gibi kamu kuruluşlarında ve bankalar, mali müşavirlik büroları, ulusal ve uluslararası şirketler gibi özel sektör kuruluşlarında staj yapmaktadırlar. Laboratuvar, atölye, uygulamalı dersliklere ait sayısal veriler İktisat Bölümünde 5 i bilgisayar donanımlı laboratuvar şeklinde olmak üzere 24 adet derslik ve 2 amfi vardır. Dersliklerin öğrenci kapasitesi ortalama 35, amfilerin 120 dir. Dersliklerin hepsinde eğitim için ihtiyaç duyulan her tür araç ve gereç, laboratuvarlarda projeksiyon cihazı, ses sistemi ve bilgisayarlar bulunmaktadır. İhtiyaç duyulduğu takdirde fakülte derslerinin yürütüldüğü binada diğer bilgisayar laboratuvarlarından ve amfilerden yararlanılabilmektedir. 11

12 Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi DÖNEM I (Güz) EKON101 Ekonomiye Giriş I 3-3 Z 6 ENG131 Academic English I 4-4 Z 5 İŞLE143 Matematik I 4-4 Z 6 SİBU107 Uygarlık Ve Bilim Tarihi 3-3 Z 5 SİBU111 Sosyolojiye Giriş 3-3 Z 6 TÜRK101 Türk Dili I 2-2 Z 2 TOPLAM DÖNEM II (Bahar) EKON106 Hukuka Giriş 3-3 Z 7 EKON114 Ekonomiye Giriş II 3-3 Z 8 ENG132 Academic English II 4-4 ENG131 Z 5 İŞLE146 Matematik II 4-4 İŞLE143 Z 8 TÜRK 102 Türk Dili II 2-2 Z 2 TOPLAM DÖNEM III (Güz) ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2-2 Z 2 EKON203 Mikroekonomik Teori EKON101 Z 7 EKON247 İktisatçılar için Matematik 3-3 İŞLE146 Z 6 ENG231 Academic English III 4-4 ENG132 Z 5 İŞLE221 Muhasebe İlkeleri I 3-3 Z 5 İŞLE245 İstatistik I 3-3 Z 5 TOPLAM DÖNEM IV (BAHAR) ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2-2 Z 2 EKON204 Makroekonomik Teori EKON114 Z 7 EKON224 İktisat Tarihi 3-3 Z 5 ENG232 Academic English IV 4-4 ENG231 Z 5 İŞLE222 Muhasebe İlkeleri II 3-3 İŞLE221 Z 5 İŞLE248 İstatistik II 3-3 İŞLE245 Z 6 TOPLAM

13 DÖNEM V (Güz) EKON203 EKON311 Uluslararası İktisat I 3-3 EKON204 Z 5 EKON341 Ekonometri I 3-3 İŞLE248 Z 5 EKON351 Kamu Maliyesi 3-3 EKON204 Z 5 EKON363 Para ve Banka 3-3 Z 5 ENG331 Translation Z 5 XXXXXX Seçimlik Ders I 3-3 S 5 TOPLAM DÖNEM VI (Bahar) EKON312 Uluslararası İktisat II 3-3 EKON311 Z 5 ENG332 Developing Reading and Listenıng Skills Z 5 XXXXXX Seçimlik Ders II 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders III 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders IV 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders V 3-3 S 5 TOPLAM DÖNEM VII (Güz) EKON407 Ekonomik Büyüme ve Gelişme I 3-3 Z 5 ENG431 Developing Writing and Speaking Skills Z 5 XXXXXX Seçimlik Ders VI 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders VII 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders VIII 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders IX 3-3 S 5 TOPLAM DÖNEM VIII (BAHAR) EKON422 Türkiye Ekonomisi 3-3 Z 5 ENG432 Presentation Skills Z 5 XXXXXX Seçimlik Ders X 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders XI 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders XII 3-3 S 5 XXXXXX Seçimlik Ders XIII 3-3 S 5 TOPLAM

14 SEÇMELİ DERSLER DERS KODU DERS ADI T U K ÖK AKTS EKON301 İleri Mikroekonomi EKON203 5 EKON304 Türk Özel Hukuku EKON343 Matematiksel İktisat I EKON247 5 EKON344 Matematiksel İktisat II EKON247 5 EKON346 Ekonometri II EKON341 5 EKON356 Kamu Ekonomisi EKON358 Türkiye Maliye ve Banka Sistemi EKON371 Nüfus Ekonomisi EKON372 Fayda-Maliyet Analizi EKON373 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi EKON374 Finans Teorisine Giriş EKON402 Ekonomik Büyüme ve Gelişme II EKON403 Hukuk ve İktisat EKON404 Türk Kamu Hukuku EKON405 Uygarlık ve İktisat EKON406 Doğu Asya Ekonomileri EKON411 Avrupa Birliği Ekonomisi ve Türkiye EKON412 Ekonomide Küreselleşme ve Bölgeselleşme EKON413 Kalkınma İktisadı EKON423 İktisadi Düşünce Tarihi EKON424 Osmanlı İktisat Tarihi EKON425 Siyasal İktisat Teorileri ve Tarihleri EKON426 Kapitalizm Tarihi EKON431 Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi EKON433 Çalışma Ekonomisi EKON434 Tarım Ekonomisi EKON435 Endüstrilerde Kamu Düzenlemesi EKON436 Üretim Ekonomisi EKON438 Endüstriyel Organizasyon ve Kamu Politikası EKON441 Uygulamalı Ekonometri I EKON341 5 EKON442 Uygulamalı Ekonometri II EKON341 5 EKON443 Oyun Teorisi EKON444 Matematiksel Modeller EKON247 5 EKON445 Forex Piyasası EKON471 İktisat Politikası EKON472 Karşılaştırmalı İktisat Politikası EKON473 İktisat Semineri I EKON474 İktisat Semineri II

15 Prog. Dışı Kredili GSB Dersleri DERS KODU DERS ADI T U K ÖK AKTS GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım Prog. Dışı Kredili Fakülte-Bölüm Seçmeli Dersleri DERS KODU DERS ADI T U K ÖK AKTS BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı Öğrencinin mezun olabilmesi için EKON 343 Matematiksel İktisat I, EKON344 Matematiksel İktisat II, EKON 443 Oyun Teorisi ve EKON 444 Matematiksel Modeller seçimlik derslerinden en az birini almış olması gerekir. 15

16 16

17 İşletme Bölümü Bölüm TM1 puanıyla öğrenci almaktadır. 17

18 Bölümün tanıtımı Bilginin büyük bir hızla çoğaldığı, yenilendiği ve değiştiği çağımızda işletmecilik öğrenimine ilginin artıyor olması bir rastlantı değildir. Çünkü, çoğalan ve yenilenen bilgiyle birlikte, iyi yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim de artmaktadır. İşletmecilik uğraşının birçok bilgi alanını kapsaması ve öğretim programlarının da bu gerçeğin ışığında oluşturulması, işletmecilik öğrencilerinin donanımlı ve sonuç alıcı profesyoneller olarak yetişmelerine olanak vermektedir. İşletme bölümlerinde okuyan öğrencilerin çağımızın karmaşık örgütlerinde başarılı olmalarını sağlayan becerileri edinebilmeleri, işletmecilik eğitimini son yılların en önemli eğitim/öğretim projelerinden birisine dönüştürmüştür. Farklı bilim alanlarından lisans diploması alan gençlerin bile yüksek lisans (master) tercihleri işletmecilik olmaktadır. Bunun önemli bir nedeni, çağımızın büyük ve güçlü ekonomik örgütlenmelerin çağı olması, bilgi ve teknolojiye ise bu büyük örgütleri yöneten yöneticiliderlerin yön vermesidir. İşletmecilik öğretiminin temel amacı, ekonomik örgütlenmelerin içerdiği karmaşa, değişim dinamiği, yenileşme zorunlulukları ve stratejik üstünlük elde etme çabalarının oluşturduğu ortamla başa çıkabilecek insan gücünü yetiştirmektir. Bu nedenle, tasarlanan öğretim programı insan ilişkileri, psikolojik çözümleme, toplumsal-örgütsel değişmeden başlamakta ve giderek karmaşık sayısal-istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanmayı öngören bir çok değişik ders grubunu içermektedir. Öğretim programı çerçevesinde işletme öğrencileri, niteliksel ve niceliksel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerileri yanı sıra, mesleki açıdan gerekli İngilizce bilgisi ve bilgisayar kullanım becerileriyle de donatılmaktadırlar. Öğretim programı, 2000 li yıllardaki Türkiye nin gereksinme duyduğu yaratıcı, yenilikçi, sorun çözücü, üretken, ileri görüşlü ve lider nitelikli yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar Mezunlarımız kamuda çeşitli bakanlıklar, üst kurullar ve diğer kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik gibi kariyer meslek kadrolarına başvurabilmektedir. Özel sektörde ise; bankalar, aracı kurumlar, borsalar, bağımsız denetim ve danışmanlık firmaları, mali müşavirlik firmaları, dış ticaret şirketleri, ulusal ve uluslararası firmalar, mezunların kariyer hedefleri arasındadır. Mezunlarımız genel olarak, Mal/ 18

19 Hizmet üreten işletmelerin, insan kaynakları, pazarlama ve satış, satın alma, lojistik, muhasebe-finans, müşteri ilişkileri gibi birçok biriminde görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız, vakıf üniversiteleri veya devlet üniversitelerinde akademisyen olabilirler, İşletme bölümü mezunu olarak elde ettikleri bilgi birikimi ve özgüven ile, kendi işletmelerine de sahip olabilirler. Bölümün Avantajları Öğrencilerimize öğrenim hayatları boyunca etkin akademik danışmanlık verilmektedir. Öğrencilerimizin İngilizce bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla derslerde hem Türkçe hem İngilizce kaynaklar kullanılmakta, Türkçe terminolojinin yanında İngilizce terminolojiye hâkim olmaları da sağlanmaktadır. Akademik Kadro Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. H. Nejat BASIM Prof. Dr. Z. Erinç BÖGE Prof. Dr. Zeliha ESER Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU Prof. Dr. A. Selami SARGUT Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN Doç.Dr. F. Bahar KURTULMUŞOĞLU Doç. Dr. H.Cenk SÖZEN (Bölüm Bşk. Yrd.) Öğr.Gör. Dr. Ayhan ALGÜNER Öğr.Gör. Dr. Mehmet ÇAKAR Öğr. Gör. Dr. Tülay KORKMAZ DEVRANİ Öğr.Gör. Dr. Selay ILGAZ SÜMER Öğr.Gör. Dr. Zuhal ŞENYUVA Öğr.Gör. Çığır İLBAŞ Öğr. Gör. Elif UMUT Öğr.Gör. Mete YAMAN Arş. Gör. Papatya Sevgin BIÇAKCI Arş. Gör. İrem SEVİNDİK Öğrencilerimizin hem kamu sektöründe hem de özel sektörde istihdam oranlarını artırmaya yönelik seçmeli dersler açılmasına özen gösterilmektedir. Öğrencilerimiz, iş hayatından profesyonellerle görüşme ve tecrübelerinden yararlanma imkanına sahiptir. İşletme bölümü mezunlarımız, kamu veya özel sektörde, geniş bir alternatifte çalışma imkanına sahiptir. Bünyemizde yer alan iki yüksek lisans ve üç doktora programıyla zengin bir lisansüstü eğitim imkânı sunulmaktadır. Öğrencilerimizin lisans eğitimlerini tamamladıklarında, çalışmak istedikleri alana uygun bir lisansüstü programda eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilmektedir. Üniversitemizde yüksek lisans/doktora yaparak öğrenimine devam etmek isteyen mezunlarımıza %30 indirim imkanı sunulmaktadır. 19

20 Mezunların çalıştıkları kurumlar T.C.Başbakanlık, T.C.Hazine Müsteşarlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, PwC, Deloitte, KPMG, Turkish Petroleum International Company, United Paper Products, NTM Elektronik, Denizbank, Finansbank, Rekabet Kurumu, mezunlarımızın çalıştığı kurum ve kuruluşlardan bazılarıdır. Ayrıca, mezunlarımız akademik alanda da kariyer yapmakta, kamu ve vakıf üni versitelerinde öğretim üyesi olarak bilimsel faaliyetler yürütmektedirler. İstanbul Kültür Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi bu üniversitelerden bazılarıdır. Bölümün ayrıcalıklı yanları İşletme bölümünü üstün başarı ile yürüten öğrencilerimiz, çift anadal lisans programına dahil olarak aynı zamanda ikinci bir lisans diploması alabilirler. Bu şekilde hem işletme lisans diplomasına hem de örneğin hukuk ya da iktisat lisans diplomasına sahip olabilirler. Yine başarılı işletme bölümü öğrencileri, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmek amacıyla yan dal programına başvurabilirler. Böylece farklı bir alanda sertifika alma şansları vardır. Burslu öğrencilerimiz, çift anadal ve yan dal programlarından da burslarının sağladığı indirimlerle yararlanabilirler. İşletme lisans öğrencileri Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim sürelerinin bir dönem ya da bir yılını, program kapsamında bulunan Avrupa daki üniversitelerden birinde sürdürebilirler. Öğrencilerimizin değişim programı işlemleri koordinatörlükler yardımıyla sürdürülmekte ve öğrencilerimize program kapsamında mali destek sağlanmaktadır. Staj ve uygulamalı eğitim imkanları İşletme bölümünde zorunlu staj uygulaması olmamakla birlikte öğrencilerimizin staj yapmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimiz; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi üst kurullarda, kamu kuruluşlarında ve bankalar, yeminli mali müşavirlik büroları, ulusal ve uluslararası şirketler gibi özel sektör kuruluşlarında staj yapmayı tercih etmektedirler. Laboratuar, atölye, uygulamalı dersliklere ait sayısal veriler Bölümümüzde iki adet bilgisayar laboratuarı, dört adet dokunmatik akıllı tahtalı derslik bulunmaktadır. 20

21 21

22 Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi DÖNEM I (Güz) EKON101 Ekonomiye Giriş I 3-3 Z 6 ENG131 Academic English I 4-4 Z 5 İŞLE 105 Sosyal Psikoloji 3-3 Z 6 İŞLE143 Matematik I 4-4 Z 6 SİBU107 Uygarlık ve Bilim Tarihi 3-3 Z 5 TÜRK101 Türk Dili I 2-2 Z 2 TOPLAM DÖNEM II (Bahar) EKON114 Ekonomiye Giriş II 3-3 Z 8 ENG132 Academic English II 4-4 ENG131 Z 5 İŞLE146 Matematik II 4-4 İŞLE143 Z 8 İŞLE164 İşletmeye Giriş 3-3 Z 7 TÜRK102 Türk Dili II 2-2 Z 2 TOPLAM DÖNEM III (Güz) ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2-2 Z 2 ENG231 Academic English III 4-4 ENG132 Z 5 İŞLE203 İşletme Hukuku 3-3 Z 3 İŞLE221 Muhasebe İlkeleri I 3-3 Z 5 İŞLE231 Pazarlamaya Giriş 3-3 Z 5 İŞLE245 İstatistik I 3-3 Z 5 İŞLE263 Örgütsel Davranış 3-3 Z 5 TOPLAM DÖNEM IV (BAHAR) ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2-2 Z 2 ENG232 Academic English IV 4-4 ENG231 Z 5 İŞLE222 Muhasebe İlkeleri II 3-3 İŞLE221 Z 5 İŞLE232 Pazarlama Stratejileri 3-3 İŞLE231 Z 5 İŞLE248 İstatistik II 3-3 İŞLE245 Z 6 İŞLE252 İşletmede Sayısal Yöntemler 3-3 Z 7 TOPLAM

23 DÖNEM V (Güz) XXXXXX Seçmeli Ders I 3-3 S 5 XXXXXX Seçmeli Ders II 3-3 S 5 ENG331 Translation Z 5 İŞLE311 İşletme Finansı 3-3 Z 5 İŞLE321 Finansal Tablolar Analizi 3-3 İŞLE222 Z 5 İŞLE355 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3-3 Z 5 TOPLAM DÖNEM VI (Bahar) XXXXXX Seçmeli Ders III 3-3 S 5 XXXXXX Seçmeli Ders IV 3-3 S 5 XXXXXX Seçmeli Ders V 3-3 S 5 ENG332 Developing Reading and Listening Skills Z 5 İŞLE302 Şirketler Hukuku 3-3 Z 5 İŞLE364 Örgüt Kuramı 3-3 Z 5 TOPLAM DÖNEM VII (Güz) XXXXXX Seçmeli Ders VI 3-3 S 5 XXXXXX Seçmeli Ders VII 3-3 S 5 XXXXXX Seçmeli Ders VIII 3-3 S 5 XXXXXX Seçmeli Ders IX 3-3 S 5 ENG431 Developing Writing and Speaking Skills Z 5 İŞLE479 Stratejik Yönetim 3-3 Z 5 TOPLAM DÖNEM VIII (BAHAR) İŞLE4XX Seçmeli Ders X 3-3 S 5 İŞLE4XX Seçmeli Ders XI 3-3 S 5 İŞLE4XX Seçmeli Ders XII 3-3 S 5 İŞLE4XX Seçmeli Ders XIII 3-3 S 5 ENG432 Presentation Skills Z 5 İŞLE412 Finansal Pazarlar 3-3 Z 5 TOPLAM

24 SEÇMELİ DERSLER DERS KODU DERS ADI T U K ÖK AKTS İŞLE314 Finansal Ekonomi 3-3 İŞLE311 5 İŞLE316 Para ve Finansal Kurumlar İŞLE326 Şirketler Muhasebesi 3-3 İŞLE222 5 İŞLE328 Maliyet Muhasebesi 3-3 İŞLE222 5 İŞLE333 Tüketici Davranışları 3-3 İŞLE231 5 İŞLE334 Stratejik Marka Yönetimi 3-3 İŞLE231 5 İŞLE335 Pazarlama Planlaması 3-3 İŞLE231 5 İŞLE336 Pazarlama Araştırması 3-3 İŞLE231 5 İŞLE337 Endüstriyel Pazarlama 3-3 İŞLE231 5 İŞLE356 Lojistik Yönetimi 3-3 İŞLE355 5 İŞLE358 Üretim ve Stok Planlama Kararları 3-3 İŞLE355 5 İŞLE406 Türk Vergi Sistemi İŞLE407 Borçlar Hukuku İŞLE408 Ticaret Hukuku İŞLE409 Patent, Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet Hukuku İŞLE411 Yatırım Analizi 3-3 İŞLE311 5 İŞLE414 Uluslararası Finans 3-3 İŞLE311 5 İŞLE415 İşletme Ekonomisi 3-3 EKON101 5 İŞLE417 İşletmecilikte Güncel Eğilimler/ Gelişmeler İŞLE418 Vadeli İşlem Piyasaları 3-3 İŞLE311 5 İŞLE420 Risk Yönetimi 3-3 İŞLE311 5 İŞLE422 Muhasebe Denetimi 3-3 İŞLE222 5 İŞLE426 Yönetim Muhasebesi 3-3 İŞLE222 5 İŞLE427 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 3-3 İŞLE222 5 İŞLE430 İleri Muhasebe Uygulamaları 3-3 İŞLE222 5 İŞLE436 Uluslararası Pazarlama 3-3 İŞLE231 5 İŞLE437 Satış Yönetimi 3-3 İŞLE231 5 İŞLE438 Hizmet Pazarlaması 3-3 İŞLE231 5 İŞLE439 Perakendecilik Yönetimi İŞLE231 5 İŞLE440 Reklamcılık 3-3 İŞLE231 5 İŞLE443 Yönetim Bilgi Sistemleri İŞLE451 İşletme Sistemlerinin Simülasyonu 3-3 İŞLE355 5 İŞLE454 Elektronik Ticaret İŞLE455 Tedarik Zinciri Yönetimi 3-3 İŞLE355 5 İŞLE468 Türk İş Sistemi

25 İŞLE470 Proje Yönetimi İŞLE471 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar İŞLE472 Uluslararası Yönetim İŞLE475 Örgütlerarası İlişkiler ve Güven İŞLE476 Yönetsel Beceri Geliştirme İŞLE477 Kalite Yönetimi İŞLE480 Seminer İŞLE482 Örgüt Geliştirme İŞLE484 İnsan Kaynakları Yönetimi İŞLE485 Kurumsal İletişim Teknikleri İŞLE486 Müzakere Teknikleri İŞLE487 İş Etiği İŞLE489 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler TOPLAM Prog. Dışı Kredili GSB Dersleri DERS KODU DERS ADI T U K ÖK AKTS GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım Prog. Dışı Kredili Fakülte-Bölüm Seçmeli Dersleri DERS KODU DERS ADI T U K ÖK AKTS BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı

26 26

27 İngilizce İşletme Bölümü Bölüm TM1 puanıyla öğrenci almaktadır. 27

28 Bölümün tanıtımı Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü ne bağlı olarak yürütülecek olan İngilizce İşletme Programı, yaratıcı, yenilikçi, sorun çözücü, üretken, ileri görüşlü ve lider nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla tasarlanan öğretim programı çerçevesinde İngilizce İşletme Programı öğrencilerine, niteliksel ve niceliksel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerinin yanı sıra mesleki açıdan gerekli İngilizce bilgisi ve bilgisayar kullanım becerilerinin de kazandırılması hedeflenmektedir. İngilizce konuşan iş dünyasıyla iletişimde mesleki olarak zorluk çekmeyen öğrencilerin, muhasebe ve finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama vb. işletmeciliğin alt dallarında uzmanlaşmalarını hedef alan İngilizce İşletme Programının, mezunlarına ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren şirketlerde kolaylıkla iş imkanı bulmalarına ve hedefledikleri sektörlerde daha hızlı adımlarla başarıya ulaşmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar Programdan mezun olarak İngilizce işletmecilik donanımı kazanan öğrenciler, kamu-özel, üretim-hizmet veya sektörel farklılaşma olmaksızın işletmelerin çeşitli görev alanlarında uzman yardımcısı, uzman ve yönetici pozisyonlarında çalışabileceklerdir. Mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası mali denetim firmalarında istihdam edilebilme üstünlüğü sağlayacaklardır. Programdan mezun olacak öğrenciler, işletmelerin özellikle muhasebe, finans, üretim, insan kaynakları, satın alma, pazarlama, halkla ilişkiler başta olmak üzere yönetsel ve operasyonel düzeyde yetişmiş eleman ihtiyacı duyulan birimlerinde istihdam edilebileceklerdir. Finans, denetim, bankacılık başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteren kamu ve özel sektörde yer alan işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacı, bu programdan mezun olacak öğrenciler ile karşılanabilecektir. Bölümün Avantajları Yabancı Üniversitelerle işbirliği ve ortak program oluşturulması ile öğrencilerin İngilizce dil hâkimiyetinin gelişmesine olanak sağlanması. Öğrencilerin mezun olduktan sonra kamu ve özel sektörde yüksek iş bulma oranına ulaşmalarının sağlanması. Mezunların özellikle uluslararası alanda etkin olan çokuluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ticari derneklerde çalışma imkânlarının geliştirilmesi. 28

29 Akademik Kadro Bölümün uluslararası işbirlikleri neticesinde eğitim programı, araştırma projesi, kongre, seminer, çalıştay gibi alanlardaki olanaklarının artırılması. Uluslararası öğrencileri programa çekebilme olanağının yaratılması. Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. H. Nejat BASIM Prof. Dr. Z. Erinç BÖGE Prof. Dr. Zeliha ESER Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU Prof. Dr. A. Selami SARGUT Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN Doç. Dr. F. Bahar KURTULMUŞOĞLU Doç. Dr. H.Cenk SÖZEN (Bölüm Bşk. Yrd.) Öğr. Gör. Dr. Ayhan ALGÜNER Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇAKAR Öğr. Gör. Dr. Tülay KORKMAZ DEVRANİ Öğr. Gör. Dr. Selay ILGAZ SÜMER Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞENYUVA Öğr. Gör. Çığır İLBAŞ Öğr. Gör. Elif UMUT Öğr. Gör. Mete YAMAN Arş. Gör. Papatya Sevgin BIÇAKCI Arş. Gör. İrem SEVİNDİK 29

30 Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi FIRST SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ECON 101 Introduction to Economics I 3-3 C 6 ENG131 Academic English I 4-4 C 5 BUS143 Mathematics I 4-4 C 6 PSIR107 History of Civilisation and Science 3-3 C 5 BUS105 Social Psychology 3-3 C 6 TURK101 Turkish I 2-2 C 2 TOTAL SECOND SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ECON112 Introduction to Economics II 3-3 C 7 ENG132 Academic English II (Pre-requisite: ENG131) 4-4 C 5 BUS144 Mathematics II (Pre-requisite: BUS143) 4-4 C 7 BTU 100 Computer Literacy C 2 BUS 162 Introduction to Business 3-3 C 6 GSBHSH Elective Fine Arts / First Aid C/E 1 TURK102 Turkish II 2-2 C 2 TOTAL THIRD SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ATA201 Atatürk s Principles and the Hist. of Turkish Revolution I 2-2 C 2 ENG231 Academic English III (Pre-requisite: ENG132) 4-4 C 5 BUS203 Business Law 3-3 C 3 BUS221 Principles of Accounting I 3-3 C 5 BUS245 Statistics I 3-3 C 5 BUS231 Introduction to Marketing 3-3 C 5 BUS263 Organizational Behaviour 3-3 C 5 TOTAL FOURTH SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ATA202 Atatürk s Principles and the Hist. of Turkish Revolution II 2-2 C 2 ENG232 Academic English IV (Pre-requisite: ENG231) 4-4 C 5 BUS222 Principles of Accounting II (Pre-requisite: BUS221) 3-3 C 5 Marketing Strategies BUS232 (Pre-requisite: BUS231) 3-3 C 5 BUS248 Statistics II (Pre-requisite: BUS245) 3-3 C 6 BUS252 Quantitative Business Analysis 3-3 C 7 TOTAL

31 FIFTH SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ENG331 Translation C 5 BUS311 Corporate Finance 3-3 C 5 BUS321 Financial Statement Analysis (Prerequisite: BUS222) 3-3 C 5 BUS355 Production and Operations Management 3-3 C 5 BUS3XX Elective I 3-3 E 5 BUS3XX Elective II 3-3 E 5 TOTAL SIXTH SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ENG332 Developing Reading and Listening Skills C 5 BUS302 Company Law 3-3 C 5 BUS364 Organization Theory 3-3 C 5 BUS3XX Elective III 3-3 E 5 BUS3XX Elective IV 3-3 E 5 BUS3XX Elective V 3-3 E 5 TOTAL SEVENTH SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ENG431 Developing Writing and Speaking Skills C 5 BUS479 Strategic Management 3-3 C 5 BUS4XX Elective VI 3-3 E 5 BUS4XX Elective VII 3-3 E 5 BUS4XX Elective VIII 3-3 E 5 BUS4XX Elective IX 3-3 E 5 TOTAL EIGHTH SEMESTER COURSE CODE COURSE NAME T P C C/E ECTS ENG432 Presentation Skills C 5 BUS412 Financial Markets 3-3 C 5 BUS4XX Elective X 3-3 E 5 BUS4XX Elective XI 3-3 E 5 BUS4XX Elective XII 3-3 E 5 BUS4XX Elective XIII 3-3 E 5 TOTAL

32 FIFTH SEMESTER AND SIXTH SEMESTER ELECTIVE COURSES COURSE CODE COURSE NAME T P C ECTS BUS314 Financial Economics (Pre-requisite: BUS311) BUS316 Money and Financial Institutions BUS326 Corporate Accounting (Pre-requisite: BUS222) BUS328 Cost Accounting (Pre-requisite: BUS222) BUS333 Consumer Behaviour (Pre-requisite: BUS231) BUS334 Strategic Brand Management (Pre-requisite: BUS231) BUS335 Marketing Planning ( Pre-requisite: BUS231) BUS336 Marketing Research (Pre-requisite: BUS231) BUS337 Industrial Marketing (Pre-requisite: BUS231) BUS356 Logistics ( Pre-requisite: BUS355) BUS358 Production and Inventory Planning Decisions (Pre-requisite: BUS355) SEVENTH SEMESTER AND EIGHT SEMESTER ELECTIVE COURSES COURSE CODE COURSE NAME T P C ECTS BUS406 Tax System BUS407 Law of Obligations BUS408 Commercial Law BUS409 Patents, Copyrights and the Law of Intellectual Property BUS411 Investment Analysis (Pre-requisite: BUS311) BUS414 International Finance (Pre-requisite: BUS311) BUS415 Managerial Economics (Pre-requisite: ECON101) BUS417 Current Trends /Approaches in Business BUS418 Derivative Markets (Pre-requisite: BUS311) BUS420 Risk Management (Pre-requisite: BUS311) BUS422 Auditing (Pre-requisite: BUS222) 32

33 BUS426 Managerial Accounting (Pre-requisite: BUS222) BUS427 International Financial Reporting Standards (Pre-requisite: BUS222) BUS430 Advanced Accounting Applications (Pre-requisite: BUS222) BUS436 International Marketing (Pre-requisite: BUS231) BUS437 Sales Management (Pre-requisite: BUS231) BUS438 Services Marketing (Pre-requisite: BUS231) BUS439 Retailing Management (Pre-requisite: BUS231) BUS440 Advertising (Pre-requisite: BUS231) BUS443 Management Information Systems BUS451 Business Systems Simulation (Pre-requisite: BUS 355) BUS454 Electronic Commerce BUS455 Supply Chain Management (Pre-requisite: BUS 355) BUS468 International Business System BUS470 Project Management BUS471 Contemporary Approaches in Management BUS472 International Management BUS475 Interorganizational Relations and Trust BUS476 Developing Managerial Skills BUS477 Quality Management BUS480 Seminar BUS482 Organization Development BUS484 Human Resources Management BUS485 Corporate Communication Skills BUS486 Negotiation Skills BUS487 Business Ethics BUS489 Entrepreneurship and Small Businesses BUS490 Project 33

34 34

35 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm TM2 puanıyla öğrenci almaktadır. 35

36 Bölümün tanıtımı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, bir yandan sanat, öte yandan da bilim olma özelliğine sahip alanlardır. Siyaseti yönetme sanatı, uluslararası ilişkileri ise ülkeler arasındaki ilişkileri yorumlama ve yürütme sanatı olarak ele alabiliriz. Özellikle son 30 yıllık süreç incelendiğinde, bilimin özelliklerinin her iki alana da çok yoğun bir biçimde yansıdığı söylenebilir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel ve uluslararası siyasal süreçlerin antropolojik, sosyolojik ve ekonomik çerçeveler içinde incelenmesi amacına yönelik bir öğretim yöntemi izlemektedir. Gelişme, kaynakların yönetimi ve uluslararası ekonomi gibi konular ders programları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Program, öğrencilere küresel ilişkileri siyaset, iktisat ve kültürel süreçlerin iç ilişkilerini kapsayan disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerisini kazandıracaktır. Bölüm öğretim üyeleri, öğretimdeki etkinliği artırmak amacıyla, yeni disiplinler arası yöntemler geliştirme yeteneğine sahip bilim insanları arasından seçilmektedir. Bölüm, fakültenin diğer bölümlerindeki ders programlarından yararlanarak öğrencilerin iş ortamına hazırlanmalarını sağlayacak ve kariyer planlamaları açısından yeni olanaklar sunacak bir öğretim sürecini amaçlamaktadır. Bölümün avantajları Genel anlamda, Başkent Üniversitesi nin diğer üniversitelerden en temel farkı, derslerin kalabalık olmayan sınıflarda yapılmasıdır. Dersler, birden fazla şubede ve 35 kişiyi aşmayan sınıflarda yürütülür. Bu, öğreten-öğrenen ilişkisinin en verimli şekilde kurulmasını sağlar. Bölüm, niteliği gereği; okuma, okunanlar üzerine düşünme, onları analiz etme ve tartışma üzerine kuruludur. Bunların gerçekleşmesi ancak kalabalık olmayan sınıflarda mümkündür. Bölümün bir diğer avantajı; kendi çalışma alanlarında nitelikli, öğretmenin yanı sıra araştırma ve bilimsel üretime son derece önem veren, bilimsel yenilikleri izleyen, bunları öğrencilere aktaran genç bir kadronun varlığıdır. Bölüm öğretim üyeleri, öğretimdeki etkinliği arttırmak amacıyla, yeni disiplinler arası yöntemler geliştirme yeteneğine sahip bilim insanları arasından seçilmektedir. 36

37 Akademik Kadro Prof. Dr. Yelda DEMİRAĞ (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. İsmail AYDINGÜN Doç. Dr. Menderes ÇINAR Doç. Dr. Banu ELİGÜR Doç. Dr. Ebru ERTUGAL ÖZVEREN Doç. Dr. Funda GENÇOĞLU ONBAŞI Doç. Dr. Şebnem OĞUZ Yrd. Doç. Dr. Sezgin MERCAN Yrd. Doç. Dr. Nazlı ŞENSES ÖZCAN Öğr. Gör. Dr. Nalân SOYARIK ŞENTÜRK Arş. Gör. Fırat KONUŞLU Arş. Gör. Aykut ÖRKÜP İş olanakları Bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeyi içerir. Kamu ve özel sektörden uluslararası örgütlere, medya kuruluşlarından düşünce ve araştırma kuruluşlarına, danışmanlık şirketlerine, sivil toplum kuruluşlarından bankalara kadar çok değişik sektör ve iş kollarında iş bulabilmektedirler. Başta Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gibi saygın kamu kurumlarında olmak üzere, yukarıda sıralanan çeşitli sektör ve iş kollarında çalışan mezunlarımız vardır. Mezunlarımız, aldıkları formasyon sayesinde, yerel ve ulusal televizyon kanallarının dış ilişkiler bölümlerinde tercih edilmektedirler. Günümüz dünyasında, özellikle de Türkiye de medyanın siyasetle iç içeliği düşünüldüğünde, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının tercih edildikleri rahatlıkla anlaşılabilir. İster kamu, ister özel sektör olsun, günümüz iş piyasası; yereli ve küreseli aynı anda düşünebilen, olaylara birden çok pencereden bakabilen, hızlı düşünen, çözüm odaklı çalışabilen ve genel sosyal bilim formasyonuna sahip insanlara gereksinim duyuyor. Bu bölüm, iş dünyasının gereksinim duyduğu özelliklere sahip insan yetiştiren bir bölümdür. Mezunların çalıştıkları kurumlar Mezunlarımız, başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıkların Avrupa Birliği ya da dış ilişkiler birimleri olmak üzere kamu kurumlarında, özel sektör kuruluşlarının personel yönetimi ve insan kaynakları birimlerinde, uluslararası örgütlerde (Birleşmiş Milletler, BM nin alt örgütleri olan UNESCO, UNICEF, UNDP, UNHCR) çalışmaktadırlar. 37

38 Bölümün ayrıcalıklı yanları Başkent Üniversitesi, ERASMUS Değişim Programının üyelerinden biridir. Üniversitede ERASMUS konusunda en hareketli bölümlerin başında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü gelmektedir. Bu dönem gidecek öğrencilerle (8) birlikte, yılları arasında en az bir dönemi yurt dışında geçiren öğrenci sayısı 42, yurt dışından bölümümüze gelen yabancı öğrenci sayısı 19 dur. Hemen her dönem en az 5 ders, ERASMUS öğrencileri de göz önüne alınarak İngilizce açılmaktadır. Bölüm, üniversitenin diğer bölümlerine yurt dışından gelen yabancı öğrencilere de İngilizce ders açmaktadır. Bölümün 7 üniversitenin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyle anlaşması vardır. Bu sayı yakın zamanda daha da artacaktır. Sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda öğretim elemanlarımız da değişim programı çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerde belli bir süre geçirmekte, gittikleri üniversitelerde seminerler verip meslektaşlarıyla akademik bilgi alış verişinde bulunmaktadırlar yılları arasında 7 öğretim elemanımız ERASMUS Değişim Programı çerçevesinde anlaşmalı üniversitelere gitmiş, 1 yabancı öğretim elemanı da bölümümüzde konuk olmuştur. ERASMUS Programı nın dışında, bölümümüz, bahar döneminde L. N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi nden (Kazakistan) iki yüksek doktora öğrencisine iki haftalık akademik ev sahipliği yapmıştır. FARABİ Değişim Programı da üniversitemizdeki değişim programlarından biridir. Kısaca Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Bölümde çift ana dal ve yan dal programları mevcuttur. Özellikle Hukuk Fakültesi öğrencileri bölümümüzdeki çit ana dal ve yan dal programlarına kayıt olmakta; bölüm öğrencileri de çift ana dal öğrenimlerini çoğunlukla Hukuk Fakültesi nde yapmaktadırlar. Bölümümüzün öğrenci topluluğu da aktif bir şekilde çalışmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu (SİBUT), bölüm öğrencilerinin alanla ilgili faali- 38

39 yetlerini gerçekleştirdikleri bir topluluktur. Her bölüm öğrencisi topluluğun doğal üyesidir. Topluluk, Türkiye nin önde gelen siyasi parti liderleri, gazeteciler, siyasetçiler, büyükelçiler ve düşünce insanlarını davet ederek tüm öğrencilere açık söyleşiler düzenlemekte, Türkiye ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmaktadır. Bölüm öğrencileri, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi nin periyodik olarak düzenlediği panellere de aktif bir şekilde katılmaktadırlar. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarında, yurt içinde diğer üniversitelerce düzenlenen öğrenci sempozyumlarına, kongrelerine ve konferanslarına öğrencilerimiz bildirili veya bildirisiz katılmaktadırlar. Bölümün fiziki koşulları öğretim için yeterlidir. Derslerin yürütülmesi ve her türlü etkinliğin düzenlenmesi için gerekli olan fiziki koşullar (görsel eğitim laboratuvarı, akıllı sınıf, bilgisayar laboratuvarı, vb.) mevcuttur. Staj ve uygulamalı eğitim olanakları Bölüm öğrencilerinin staj yapma zorunlulukları yoktur. Ancak, dileyen öğrenciler, birinci sınıftan itibaren yaz aylarında veya iki dönem arasında diledikleri kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirler. Bölüm öğretim elemanları, bu konuda öğrencilere gereken desteği vermektedir. Staj yapmak isteyen bölüm öğrencileri, stajlarını genellikle, başta Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere kamu bürokrasisinde, özel sektör kuruluşlarında, yazılı ve görsel medyada, düşünce ve araştırma kuruluşlarında ve özellikle de Birleşmiş Milletler ve alt örgütleri (UNESCO, UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) gibi uluslararası kuruluşlarda yapmaktadırlar. Laboratuar, atölye, uygulamalı dersliklere ait sayısal veriler Bölümümüzün kullandığı 24 sınıf bulunmaktadır. Bu sınıfların 5 i laboratuvar olarak da kullanılmaktadır. Sınıflar ortalama 35 kişiliktir. Buna ek olarak bölümün kullandığı 2 amfi bulunmaktadır. Amfilerin öğrenci kapasitesi ise ortalama 120 dir. Sınıfların hepsinde eğitim için ihtiyaç duyulan her tür araç ve gereç bulunmaktadır. Ayrıca görsel eğitim ve bilgisayar laboratuvarı olarak kullanılan sınıflarda projeksiyon cihazı, ses sistemi ve bilgisayarlar bulunmaktadır. Fakülte binasında ayrıca 3 bilgisayar laboratuvarı ve 5 amfi bulunmaktadır. 39

40 Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi DÖNEM I (Güz) EKON 101 Ekonomiye Giriş I Z 6 ENG131 Academic English I Z 5 SİBU105 Temel Matematik Z 6 SİBU107 Uygarlık ve Bilim Tarihi Z 5 SİBU111 Sosyolojiye Giriş Z 6 TÜRK101 Türk Dili I Z 2 TOPLAM DÖNEM II (Bahar) EKON114 Ekonomiye Giriş II Z 8 ENG132 Academic English II 4-4 ENG131 Z 5 SİBU112 Fizik ve Çağdaş Dünya Z 5 SİBU114 Siyaset Bilimine Giriş I Z 5 SİBU116 Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür İncelemeleri Z 5 TÜRK102 Türk Dili II Z 2 TOPLAM DÖNEM III (Güz) ATA201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Z 2 ENG231 Academic English III 4-4 ENG132 Z 5 SİBU203 Siyaset Bilimine Giriş II 3-3 SİBU114 Z 5 SİBU207 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Z 5 SİBU215 Siyasal Düşünceler Tarihi I Z 5 SİBU217 Uluslararası İlişkiler I Z 5 SİBU221 Hukuk ve Siyaset S 3 TOPLAM DÖNEM IV (BAHAR) ATA202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Z 2 ENG232 Academic English IV 4-4 ENG231 Z 5 SİBU227 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 3-3 SİBU207 Z 5 SİBU218 Uluslararası İlişkiler II 3-3 SİBU217 Z 5 SİBU222 Siyasal Düşünceler Tarihi II Z 5 SİBU224 Siyaset Sosyolojisi 3-3 SİBU111 Z 5 SİBU226 Anayasa Hukuku Z 3 TOPLAM

41 DÖNEM V (Güz) ENG331 Translation Z 5 SİBU327 Karşılaştırmalı Politika I Z 4 SİBU329 Siyasi Tarih I Z 3 SİBU333 Türkiye Siyasi Tarihi I Z 3 Seçmeli Ders I S 5 Seçmeli Ders II S 5 Seçmeli Ders III S 5 TOPLAM DÖNEM VI (Bahar) ENG332 Developing Reading and Listening Skills Z 5 SİBU334 Türkiye Siyasi Tarihi II 3-3 SİBU333 Z 3 SİBU336 Karşılaştırmalı Politika II 3-3 SİBU327 Z 4 SİBU338 Siyasi Tarih II Z 3 Seçmeli Ders IV S 5 Seçmeli Ders V S 5 Seçmeli Ders VI S 5 TOPLAM DÖNEM VII (Güz) ENG431 Developing Writing and Speaking Skills Z 5 SİBU413 Uluslararası Ekonomi Politik Z 5 SİBU417 Türk Dış Politikası Z 5 Seçmeli Ders VII S 5 Seçmeli Ders VIII S 5 Seçmeli Ders IX S 5 TOPLAM DÖNEM VIII (Bahar) ENG432 Presentation Skills Z 5 SİBU416 Siyaset Kuramı Z 5 SİBU418 Uluslararası İlişkiler Teorileri Z 5 Seçmeli Ders VII S 5 Seçmeli Ders VIII S 5 Seçmeli Ders IX S 5 TOPLAM

42 SEÇMELİ DERSLER SİBU326 Toplumsal Hareketler 3-3 SİBU111 S 5 SİBU331 Sosyal Teori 3-3 SİBU111 S 5 SİBU335 Uluslararası Örgütler S 5 SİBU337 Dış Politika Analizi S 5 SİBU339 Çevre Politikaları S 5 SİBU341 Türkiye nin Toplumsal Yapısı 3-3 SİBU111 S 5 SİBU342 Avrupa Birliği S 5 SİBU343 Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesi S 5 SİBU344 Uluslararası Hukuk I S 5 SİBU345 Uluslararası Hukuk II S 5 SİBU346 Türkiye de Sivil Toplum ve Demokrasi 3-3 SİBU222 S 5 SİBU347 Siyasal İdeolojiler 3-3 SİBU203 S 5 SİBU348 Politika Süreci ve Analizi 3-3 SİBU114 S 5 SİBU349 Milliyetçilik ve Etnisite 3-3 SİBU114 S 5 SİBU350 Modernite, Din ve Siyaset S 5 SİBU351 Siyaset Psikolojisi S 5 SİBU352 Türkiye de Yerel Yönetimler 3-3 (SİBU333) S 5 SİBU353 Popüler Kültür 3 3 (SİBU116) S 5 SİBU419 Küreselleşme Sürecinde Türkiye S 5 SİBU421 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular 3-3 SİBU218 S 5 SİBU427 Türk Dış Politikasında Orta Doğu S 5 SİBU429 Amerikan Dış Politikası 3-3 SİBU217 S 5 SİBU443 Küresel Göç ve Uluslararası İlişkiler 3-3 SİBU217 S 5 SİBU445 Bağımsız Araştırma S 5 SİBU447 İnsan Hakları 3-3 SİBU217 S 5 SİBU448 Geçmişten Günümüze Balkanlar 3-3 SİBU338 S 5 SİBU449 Türkiye Siyasal Düşünce Tarihi 3-3 SİBU333 S 5 SİBU450 Türk Siyasetinde Güncel Konular 3-3 SİBU333 S 5 SİBU451 Türkiye de Ekonomi Politik S 5 SİBU452 Bölge Çalışmaları 3-3 SİBU217 S 5 SİBU453 İletişim ve Siyaset 3-3 SİBU114 S 5 42

43 SİBU454 Orta Doğu da Toplum ve Siyaset 3-3 SİBU338 S 5 SİBU455 Üçüncü Dünya S 5 SİBU456 Siyaset Felsefesi 3-3 SİBU222 S 5 SİBU457 Avrasya da Toplum ve Siyaset 3-3 SİBU 114 S 5 SİBU458 Türkiye de Kadın Hareketinin Gelişimi 3-3 SİBU333 S 5 SİBU459 Çatışmaların Çözümlenmesi S 5 SİBU460 Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa 3-3 SİBU329 S 5 SİBU461 Kamu Diplomasisi S 5 SİBU462 Uluslararası Düzen ve Güvenlik Sorunları 3-3 SİBU217 S 5 SİBU463 Türkiye de Devlet, Toplum ve Vatandaşlık 3-3 SİBU333 S 5 SİBU464 Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs S 5 SİBU465 Terörizm S 5 SİBU466 İdare Hukuku 3-3 SİBU226 S 5 SİBU467 Siyaset, Kadın ve Medya S 5 SİBU468 Diplomatik Yazışma 3-3 ENG132 S 5 SİBU469 Orta Doğu da Sivil Toplum S 5 SİBU470 Siyasal İslam: Orta Doğu'da İslami Sosyal Hareketler S 5 SİBU471 Türk-Amerikan İlişkileri S 5 SİBU472 Kentsel Siyaset S 5 SİBU473 Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik Bölgesi S 5 SİBU474 Barış Çalışmaları S 5 TOPLAM Prog. Dışı Kredili GSB Dersleri DERS KODU DERS ADI D U K ÖK AKTS GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım Prog. Dışı Kredili Fakülte-Bölüm Seçmeli Dersleri DERS KODU DERS ADI D U K ÖK AKTS BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı

44 44

45 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Bölüm TM1 puanıyla öğrenci almaktadır. 45

46 Bölümün tanıtımı Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programı, yönetim biliminin özellikle sayısal yöntemlerini teknolojinin gereklilikleri ile birleştirip ön plana çıkarması bakımından diğer işletme bölümlerinden ayrışmaktadır. Son yıllarda gittikçe önem kazanan inovasyon, enformatik, araştırma-geliştirme, yeni ürün geliştirme ve tasarımı konularının Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü nde yoğun bir şekilde ele alınması bölümün önemini arttırmaktadır. Bu sayede, öğrenciler mezun olduklarında analitik yeteneklerini geliştirerek işletmeciliğin teknoloji ve bilgi süreçlerini yenilikçi bir yaklaşımla tasarlayıp, geliştirip, yönetebilecek beceriler de kazanmaktadır. Programın temel hedefi, faaliyet önceliklerini teknoloji ve yenilik üzerine kuran işletmelerdir. Telekomünikasyon, finans, bankacılık ve yazılım sektörleri ile AR- GE departmanları, teknokentler ve teknoloji merkezleri başta olmak üzere, pek çok sektördeki nitelikli eleman açığı bu programdan mezun öğrencilere istihdam imkânı sağlayacaktır. Bölümün avantajları Bu program, işletme yönetimi temellerinin üzerine teknoloji yönetimi, bilgi ve bilişim yönetimi alan bilgisi ve sayısal yöntemler araç ve yöntemlerini inşa ederek tasarlanan disiplinler arası bir yapıdadır. Disiplinler arası bir bölüm olabilmesi nedeniyle programa kayıt olan öğrenciler kendilerini farklı alanlara yönlendirebilmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler aldıkları yazılım dersleri ile birlikte teknolojinin uygulandığı birçok alanda teknik destek sağlayabilecek konuma gelebilmektedir. Seçimlik dersler sayesinde de öğrenciler kendilerini teknoloji, yönetim ve yazılım alanlarına yönlendirebilmektedir. İş olanakları Programdan mezun olacak öğrenciler, bütün sektörlerdeki işletmelerin, özellikle teknoloji ile ilgili birimleri başta olmak üzere teknik, yönetsel ve operasyonel düzeyde yetişmiş eleman ihtiyacı duyulan bölümlerinde istihdam edilebileceklerdir. Mezunlar aynı zamanda devlet veya özel sektör danışmanlık firmalarında, Teknokent vb. yenilik sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, yeniliğe dayalı olarak örgüt fonksiyonlarının tasarımlanması konusunda uzman olarak iş bulabileceklerdir. Ayrıca mezunlar üretim ve hizmet işletmelerinde, genel işletme mezunlarının yeterince etkili olmadığı ve sayısal karar verme yöntemlerinin vurgu aldığı işlemler yönetimi ortamlarında çalışabileceklerdir. Bölümün ayrıcalıklı yanları Öğrenciler, akademik başarı olarak gerekli kriterleri yerine getirdiklerinde çift anadal, yandal yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler, Erasmus Programı 46

47 kapsamında eşdeğer üniversitelerde bir akademik dönem veya bir akademik yıl eğitimlerine devam edebilmekte, ayrıca yine bu program sayesinde staj yapma hakkına da sahip olabilmektedirler. Öğrenciler, almış oldukları teknoloji yönetimi derslerinin sonunda edindikleri belge ve sertifikaları sayesinde alt yapılarını geliştirmektedirler. Çeşitli bilgisayar Akademik Kadro Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir VAROĞLU Öğr. Gör. Dr. Hale Havva ÜSTÜNEL Öğr. Gör. Mehmet Erdem ÇORAPÇIOĞLU Arş. Gör. Cansu TANYOLAÇ yazılımları desteği ile de teknik anlamda kendilerini sektörün ihtiyacına yönelik olarak güçlendirmektedirler. Staj ve uygulamalı eğitim imkanları Programın staj ve uygulamalı eğitim imkanları olmamasına rağmen talep edildiğinde öğrencilere staj yapmaları konusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Kullanılan laboratuar, atölye, uygulamalı dersliklere ait sayısal veriler Bölümümüzün kullandığı 24 sınıf bulunmaktadır. Bu sınıfların 5 i laboratuvar olarak da kullanılmaktadır. Sınıflar ortalama 35 kişiliktir. Buna ek olarak bölümün kullandığı 2 amfi bulunmaktadır. Amfilerin öğrenci kapasitesi ise ortalama 120 dir. Sınıfların hepsinde eğitim için ihtiyaç duyulan her tür araç ve gereç bulunmaktadır. Ayrıca görsel eğitim ve bilgisayar laboratuvarı olarak kullanılan sınıflarda projeksiyon cihazı, ses sistemi ve bilgisayarlar bulunmaktadır. Fakülte binasında ayrıca 3 bilgisayar laboratuvarı ve 5 amfi bulunmaktadır. Ders Programı T: Haftalık teorik ders saati U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi DÖNEM I (Güz) EKON101 Ekonomiye Giriş I Z 6 ENG131 Academic English I Z 5 İŞLE143 Matematik I Z 6 TBY 101 Teknoloji Yönetimine Giriş Z 5 İŞLE 105 Sosyal Psikoloji Z 6 TÜRK101 Türk Dili I Z 2 TOPLAM

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör REKTÖR DEN Ülkemizin nitelikli yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın deneyim ve birikimleriyle

Detaylı

Ticari Bilimler Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Ticari Bilimler Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ti ca ri Bi lim le rf ak ül te si 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 07 Bankacılık ve Finans Bölümü 17 Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü 25 Sigortacιlιk ve Risk Yönetimi Bölümü 33 Turizm

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ekonomi ve Finans (İngilizce) İşletme İşletme (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2015-2016

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fe ned eb iy at Fa kü lte si 2 İçindekiler 5 Dekanın Mesajı 7 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 15 Psikoloji Bölümü 27 Sosyoloji Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Dekanın

Detaylı

İktİsadİ ve İdarİ Bİlİmler Fakültesİ

İktİsadİ ve İdarİ Bİlİmler Fakültesİ İktİsadİ ve İdarİ Bİlİmler Fakültesİ Vizyonumuz Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin vizyonu; eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve topluma verdiği hizmetlerle Türkiye nin

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

DEKAN IN MESAJI. www.iib.yildiz.edu.tr. www.iib.yildiz.edu.tr

DEKAN IN MESAJI. www.iib.yildiz.edu.tr. www.iib.yildiz.edu.tr DEKAN IN MESAJI Prof. Dr. Güler ARAS Dekan İstanbul un merkezinde 100 yıllık bir üniversite içerisinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarihi binalarda, modern eğitim yöntem ve araçları ile

Detaylı

NEDEN YEDİTEPE İİBF. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

NEDEN YEDİTEPE İİBF. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEDEN YEDİTEPE İİBF Öğrencisini; yaratıcı problem çözme, iletişim ve öğrenmeyi öğrenme becerileri ile yetiştiren, etik ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmayı hedefleyen Yeditepe İİBF, güçlü akademik

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler 05 Müdürün Mesajı 09 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 17 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 25 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 33 Radyo

Detaylı

Kazan Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Kazan Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ka za n M es le k Yü ks ek ok ul u 2 İçindekiler 05 Müdürün Mesajı 07 Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı 17 Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı 27 Yönetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

İletişim Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fa kü lte si İle tiş im BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 06 İletişim Tasarımı Bölümü 16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 30 Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3 4 Dekanın Mesajı Başkent

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Kazan Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Kazan Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ka za n M es le k Yü ks ek ok ul u 2 İçindekiler 05 Müdürün Mesajı 07 Dış Ticaret Bölümü - Dış Ticaret Programı 17 Yönetim ve Organizasyon Bölümü - İşletme Yönetimi Programı 27 Yönetim

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe - İngilizce) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe - İngilizce) Endüstri Ürünleri Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

2011 2012 Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Programları

2011 2012 Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Programları YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011 2012 Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Programları SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ HAKKINDA Enstitü Müdürünün Mesajı 4 Enstitü Yönetimi 5 PROGRAMLAR PROGRAMLAR TABLOSU

Detaylı

HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK

HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2014 3/137 4/137 Düzenleme Tarihi: Ekim 2014 Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü,

Detaylı

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Değerli Genç Arkadaşlarım, Değerli Genç Arkadaşlarım, Ünlü düşünür Platon un, yüzyıllar önce ideal eğitimin tanımını bizlere yaptığı Doğru eğitim bedeni ve ruhu olabildiğince güzel kılacak güçte olmalıdır cümlesi; sınırların ortadan

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Tanıtım Katoloğu. Hazırlayan : Öğrenci İşleri Müdürlüğü

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Tanıtım Katoloğu. Hazırlayan : Öğrenci İşleri Müdürlüğü KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Tanıtım Katoloğu Hazırlayan : Öğrenci İşleri Müdürlüğü 1 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Temmuz 2009

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. Ethem TOLGA Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. Ethem TOLGA Rektör 2012 MALİ YILI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali

Detaylı

Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir.

Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. 2012 2013 Yerel Kimlik Evrensel Eğitim Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. İçindekiler Dr. Murat YALÇINTAŞ İTO Yönetim Kurulu Başkanı 04 Erhan ERKEN Mütevelli Heyeti Başkanı

Detaylı